Ramme for kommunernes klimatilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme for kommunernes klimatilpasning"

Transkript

1 Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1

2 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning samt sikre hurtig implementering af EU s oversvømmelsesdirektiv Sikre at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning indenfor max 2 år. Modernisere vandløbs- og vandforsyningslovene Undersøge om vandselskaberne har tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og myndigheder i øvrigt. Oktober 2011 SIDE 2

3 Task force?... Tagrensning Tandlæger Tankstationer Task force Taxiflyvning Teknisk rådgivning Telefon-installatører Togstationer SIDE 3

4 Task force Nationalt embedsmandsudvalg National handlingsplan Videncenter for klimatilpasning Rejsehold SIDE 4

5 MIM s ansvar Tilpasning MIM har ansvar for at sætte rammerne for klimatilpasning herunder at udarbejde en : - National Handlingsplan - Hjemmel til de kommunale klimatilpasningsplaner - Ramme for implementering af oversvømmelsesdirektivet -Etablere et rejsehold som skal hjælpe kommunerne med at implementerer de kommunale klimatilpasningsplaner - Revision af finansieringsmuligheder for klimatilpasning - Revision af spildevands- og vandforsyningsloven SIDE 5

6 Tre handlingsspor Ny Lovgivning Klimalokalplaner foråret 2012 Klimapakke Præcisering vedr. miljø- og servicemål. - Bedre mulighed for at udnytte vedvarende energi. Lovpakke efteråret Kommunale klimatilpasningsplaner Implementering af oversvøm. dir. Fingerplan Blå-grønne kiler Styrket vejledning Task forcen -Rejsehold - Klimatilpasning.dk Nye værktøjer -BoligWizard (boligejere) - Klimameter (kommuner) - Havvand på Land (interaktive værktøj) EU-initiativer - Lancering af EU - Clearinghouse marts 2012 (klimatilpasningsportal) - Partnerskab om klimatilpasning i forbindelse med Rio+20 Klimatilpasning på statens arealer Løsningsorienteret dialog Interessentinddragelse -Workshops -Hulemøder -Links - Bilaterale møder mv. Embedsmandsudvalg Involvering af relevante ministerier i udarbejdelsen af en national handlingsplan foråret 2012 Nationalt dialogforum -Politisk platform - Input til national handlingsplan -Udvikling af vejledningsindsatsen - Ny lovgivning SIDE 6

7 Den nationale handlingsplan Miljøministeriet har igangsat et arbejde med at udarbejde en national handlingsplan for klimatilpasning Overblik over og koordinering af indsatsen på tværs af sektorer Modernisere relevant lovgivning Forslag til nye initiativer Understøtte det danske hjemmemarked for grønne løsninger og styrke den teknologiske udvikling (eksport, grønne jobs mv.) Ramme for de kommunale handlingsplaner Vurdere behov for yderligere forskning, nye værktøjer og forbedret datagrundlag Planen forventes vedtaget med udgangen af 2012 SIDE 7

8 Økonomiaftale En ambitiøs klimatilpasningsindsats, der sikrer klare rammer og nye værktøjer til kommunerne for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne Løfte investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013 (målrettes aktiviteter, der varetages af spildevandsselskaberne lånemuligheder ændres fra 25 til 40 år, klar afgrænsning af hvilke aktiviteter og udgifter, der kan takstfinansieres som led i klimatilpasning). Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen. SIDE 8

9 Proces Udsendelse af brev til kommunerne om håndtering af klimatilpasning i deres kommuneplanstrategi og kommuneplan (snarest) Nedsættelse af arbejdsgruppe Skal se på lovtekniske forhold/øvrige forhold der kan være til hinder for at kommunerne/forsyningerne kan gennemføre den ønskede klimatilpasning Udsendelse af vejledende materiale om indarbejdelse af klimatilpasning i kommuneplanlægningen (på portalen) Lovændringer Informationsmøde for kommunerne og forsyninger SIDE 9

10 Kommunale klimatilpasningsplaner Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanerne. Indhold: 1) En risikokortlægning. 2) En prioritering af indsats 3) En koordinering med spildevandsforsyningen og relevante kommuner Staten understøtter kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning, ved at gennemføre de nødvendige ændringer af regelgrundlaget og ved at stille rejsehold/portal til rådighed. SIDE 10

11 Klimatilpasningsplan SIDE 11

12 Klimatilpasningsplan SIDE 12

13 Evaluering Der gennemføres en evaluering af indsatsen i 2015 Indholdet vil blandt andet være: - Erfaringer med de nye regler for takstfinansiering - De kommunale klimatilpasningsplaner SIDE 13

14 Rejsehold Primært formål er, at vejlede kommuner og forsyningsvirksomheder om klimatilpasning Kommunen har fortsat ansvar for den politiske prioritering og gennemførelse. Udarbejder inspirationsmateriale, med udgangspunkt i viden og værktøjer fra klimatilpasning.dk SIDE 14

15 Rejseholdets ydelser omfatter At levere information, herunder hjælpe med at samle og formidle information. Samtidig kan rejseholdet tilbyde viden og erfaringer inden for det givne område, samt formidling af dette. At deltage i møder, herunder deltage i oplæg for politikere/udvalg om generelle forhold. Dertil medvirke ved oplæg til relevante forvaltninger og borgermøder At give generel rådgivning til kommunens embedsmænd om klimatilpasning, stille paradigmer og eksempler til rådighed At hjælpe med at etablere netværk på tværs af kommuner, vandløbsoplande, forvaltninger, myndigheder og eksterne samarbejdspartnere inden for forsyning, beredskab, erhvervsliv, borgergrupper mv. Rejseholdet udfører ikke myndighedsarbejde SIDE 15

16 Hvad stiller staten til rådighed Fakta ex. Informationer om det fremtidige klima Screeningsværktøjer til brug for kortlægningen SIDE 16

17 Hvad efterspørger kommunerne hos rejseholdet? Stort fokus på statens krav og hvad der stilles til rådighed fra staten: hvad skal klimatilpasningsplanerne omfatte kort og data fra staten Viden om værdisætningen Landbrug og bygninger Værdisætning på tværs af landet Finansieringsmuligheder Aftalen mellem staten og KL Ekstra runde til M&Smål Politiske beslutningsprocesser stat/kommune lokalt/nationalt SIDE 17

18 Klimatilpasning i besøgte kommuner Store forskelle på hvor langt kommunerne er Hovedparten af de besøgte kommuner er i opstartsfasen organiseringen er de fleste steder på plads mellem kommune og forsyning Nogle kommuner har foretaget kortlægning og analyser for oversvømmelser mens andre mangler store dele af ledningsregisteringen Stort set ingen har gennemført den lokalpolitiske beslutningsproces vedr. klimatilpasning: om der skal gennemføres klimatilpasning og til hvilket niveau. Fokus på effekterne af ændret nedbør, grundvandsstand og havniveau og de kombinerede effekter Mange er i gang med gode synergiprojekter, men har ikke et samlet overblik eller plan for klimatilpasningen SIDE 18

19 SIDE 19

20 Klimatilpasning.dk Værktøjer/vidensdeling SIDE 20

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere