Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme"

Transkript

1 Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Marts 2018

2 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og Jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesudgifter - tværgående Driftsudgifter - fælles Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Flygtninge Integration af voksne Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner tilkendt før Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte Enkeltydelser Serviceudgifter Erhverv Erhverv Produktionsskoler Hyrevogn/førerkort Turisme Turisme Kultur Museer Teatre Musikskole Kultur-/Naturområder Andre kulturelle opgaver Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne Lokalhistoriske arkiver Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Familieindsatser Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 2

3 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Overordnede kommentarer Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018 viser en samlet merudgift på 3,1 mio. kr., hvoraf overførselsområdet udgør 2,5 mio. kr. og serviceudgifterne udgør 0,6 mio. kr. Overførselsområdet Der forventes merudgifter på ca. 1,4 mio. kr. til sygedagpenge som følge af en tendens til længere varighed på sagerne. Der er sat øget fokus på området. Til gengæld ser kontanthjælpsområdet som de senere år har været svært styrbart foreløbig ud til at være stagneret. Den store udfordring ligger på A-dagpenge, hvor der forventes en væsentlig merudgift på 4,4 mio. kr. Budgetopfølgningen på området er udfordret af, at de månedlige afregninger af den kommunale medfinansiering er meget forskellige, idet de afhænger af A-kassernes - til tider mangelfulde - indberetninger. Der er ved denne første budgetopfølgning foretaget én aconto afregning, hvilket er et meget spinkelt grundlag at foretage budgetopfølgning på. Derfor udgør Regnskab 2017 det primære grundlag for denne første budgetopfølgning. Et andet område med stor afvigelse er tilkendelse af fleksjob. Efter den seneste justering af reglerne blev det muligt at tilkende fleksjob på ganske få timer. Denne mulighed ser nu ud til at være slået igennem, men det betyder samtidig, at jo færre timer, som arbejdsgiver betaler løn for, jo større andel af forsørgelsesgrundlaget skal kommunen supplere med. Forventet merudgift på 3,2 mio. kr. Positivt er det dog også, at antallet af personer på ledighedsydelse er faldet og især de langvarige sager, som finansieres fuldt ud af kommunen. Nogle af personerne er blevet berettiget til førtidspension, mens de har ventet på et fleksjob. Den største mindreudgift findes ikke overraskende på integrationsydelse til flygtninge. Der forventes således en mindreudgift på 4,6 mio. kr. som følge af en væsentligt nedsat kvote i 2017, som oven i købet ikke blev opfyldt. Kvoten for 2018 er indtil videre fortsat på 19 personer, men til og med april måned er der endnu ikke varslet modtagelse af nye flygtninge i år. Serviceudgifter De forventede merudgifter på 0,6 mio. kr. skyldes i al væsentlighed dels, at den budgetterede indtægt fra Erhvervsog væksthus i Hårlev ikke forventes at komme i indeværende år, og dels at der er bevilget ekstra tilskud til Østsjællands Museum. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 3

4 Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% / ændrede forudsætninger Sygemeldte i alt: 208 helårspersoner Fordeling: Passive: 152 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 52 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Der forventes en merudgift på kr., dels som følge af forskydning i fordelingen mellem antallet af fuldtidsog deltids- sygemeldte, og dels på grund af tendens til længere varighed på nogle af sagerne. Delpolitikområde: Kontanthjælp 436 helårspersoner fordelt på: 7 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 429 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 125 helårspersoner 12 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 4

5 Kontante ydelser 430 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 422 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 152 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 123 helårspersoner 10 helårspersoner 5 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Der forventes en mindreudgift på kr. som følge af færre helårspersoner. Der er i øjeblikket lidt flere unge og lidt færre over 30 år på kontanthjælp i forhold til det forudsatte i budgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 215 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 4 i offentligt løntilskud Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% 245 helårspersoner, heraf 237 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 2 i offentligt løntilskud Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% Der forventes en merudgift på kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun er modtaget én aconto-afregning på A-dagpenge, og derfor er budgetopfølgningen skønnet, primært på baggrund af regnskab Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 5

6 Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering / ændrede forudsætninger Revalideringsydelse: Løntilskud: 35 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% Revalideringsydelse: Løntilskud: 43 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% Der forventes en merudgift på kr., som følge af flere personer i revalidering. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 92 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 225 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 113 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Der forventes en merudgift på kr. som følge af væsentligt flere personer i fleksjob. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 6

7 Revalidering Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 20 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 38 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 19 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 13 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 40 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Der forventes en mindreudgift på kr. som følge af færre personer på ledighedsydelse, primært på de langvarige sager uden statsrefusion. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 100 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 90 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Der forventes en mindreudgift på kr. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 7

8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt Erhvervsgrunduddannelser. Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / ændrede forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Erhvervsfaglig Grunduddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Lønsum projektansættelser: 1 helårsperson 25,5 personer x gns kr. 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. 1,3 mio. kr. 0,9 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Erhvervsfaglig Grunduddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Lønsum projektansættelser: 1 helårsperson 21,2 personer x gns kr. 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. 1,3 mio. kr. 0,9 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på kr., dels på grund af færre STU-modtagere, og dels som følge af forventet refusionsindtægt vedrørende 2017 fra den Regionale uddannelsespulje. Desuden forventes overskud på lønsummer på kr. Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 2,6 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Refusionen bortfalder fra En del af aktiveringsudgifterne går til af køb af mentorstøtte hos private aktører, og det er netop et stigende forbrug af eksterne mentorer, der udgør den væsentligste del af merudgiften. Der forventes en merudgift på kr. på grund af de ændrede forudsætninger. Desuden forventes overskud på lønsummer på kr. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 8

9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 23 helårspersoner x kr. 33 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 21 helårspersoner x kr. 30 helårspersoner 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 9

10 Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 19 personer i / ændrede forudsætninger Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 141 helårspersoner 26 helårspersoner 10 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,6 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned i 2017 og Forsørgelse og tilskud: Kvote på 19 personer i Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 99 helårspersoner 29 helårspersoner 10 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Indtægter fra Resultattilskud er steget væsentligt, idet det nu er personerne fra de store flygtningekvoter i 2015 og 2016, som kommer i ordinært arbejde, ordinær uddannelse eller består danskprøve på det forudsatte niveau inden for den 3-årige integrationsperiode. Desuden er ordningen udvidet, således at vi også kan hjemtage resultattilskud i 4. og 5. år. Der forventes en mindreudgift på kr., dels som følge af væsentlig færre personer på Integrationsydelse og dels på grund af øgede resultattilskud. Desuden forventes overskud på lønsummer på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er 100% statsrefusion på repatriering. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 10

11 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg / ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 28. februar Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før Der forventes 569 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 533 pensionister. Der var 556 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 533 pensionister Der forventes en merudgift på kr. på grund af forskydninger i mellemkommunal betaling. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter Der forventes 116 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 149 pensionister Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser Der var 126 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand pr : 159 pensionister Der forventes en merudgift på kr., som primært skyldes en øget tilgang af nye førtidspensioner i slutningen af Antallet af nytilkendelser kom op på 44 i I 2018 forventes fortsat en tilgang på 35 nytilkendelser. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 11

12 Boligstøtte og enkeltydelser Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 875 månedlige sager på boligydelse og ca. 538 månedlige sager på boligsikring. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 28. februar Boligydelse: 876 sager pr. måned Boligsikring: 587 sager pr. måned Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 28. februar Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 12

13 Erhverv Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Erhverv / ændrede forudsætninger Væksthuse Stevns Erhvervsråd: Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde Erhverv og Væksthus Hårlev 0,423 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,764 mio. kr. 0,103 mio. kr. -0,381 mio. kr. Der forventes ingen indtægt fra Erhvervs- og Væksthus i Hårlev i Der forventes en mindreindtægt på kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Delpolitikområde: Produktionsskoler Betaling for elever på produktionsskoler afregnes 1 gang årligt på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Under 18 år: Over 18 år: 19,646 helårspersoner x kr. 14,665 helårspersoner x kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2016 samt satsen for Den årlige afregning kendes ultimo juni Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 13

14 Turisme Diverse puljer og samarbejder om Turisme Delpolitikområde: Turisme / ændrede forudsætninger Turismekonsulent (2-årig 2017/2018) Turismepulje DMO Turismesamarbejde Fishing Zealand 0,402 mio. kr. 1,215 mio. kr. 0,657 mio. kr. 0,154 mio. kr. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 14

15 Kultur Museer, Teatre, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Stevnsfort, og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen. Delpolitikområde: Museer / ændrede forudsætninger Der er afsat kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2018 udgør 60,20 kr. efter de årlige fremskrivninger. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2018 udgør kr. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum fremsatte i slutningen af 2017 ønske om at købe det gamle Faxe Rådhus i Faxe. Både Stevns og Faxe Kommuner har godkendt museets ønske og bevilget ekstra driftstilskud. Stevns Kommune har i 2018 bevilget et ekstra driftstilskud på kr., som udbetales til museet, hvilket medfører at det årlige tilskud er kr. højere end det oprindelige budget for Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Teatre Tilskud til Stevns Teater på kr. Delpolitikområde: Musikskole Der er et årligt budget på kr. til driften af Stevns Musikskole. I 2019 stiger budgettet til kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan. Det modtagne statstilskud til musikskolen er højere end budgetteret. Der forventes en mindreudgift på Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 15

16 Kultur Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder Boesdal Kalkbrud Der er afsat kr. til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. Stevnsfortet Den kommunale udgift på kr. dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2018 er der afsat samlet kr. til formålet. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter AET's retningslinjer: Foreningen Norden Stevns Lokalradio Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede Øvrigt kr kr kr kr kr kr kr. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 16

17 Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne / ændrede forudsætninger Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang. Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver Udgifter til tilskud til foreninger, materialer, It og inventar. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 17

18 Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning for voksne. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Desuden bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs Børneog Voksenskole samt deres efterskoletilbud. Endelig gives der tilskud til kompenserende specialundervisning i lokalt LOF-regi. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov - førtidspensionister: Individbaseret budget til 2,16 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov førtidspensionister: 1,91 helårspersoner kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 18

19 Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. Familieindsatser for flygtninge i den 3-årige integrationsperiode. Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for 2017 er 26 personer. Kvoten forventes opfyldt. Kvoten for 2018 udgør 19 personer. Budget 2018 svarer til: 131 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt og udgør kr. pr. måned (2017-pl). Der kan hjemtages 50% af kommunens nettoudgift til midlertidig boligplacering i 2017 og 2018, jfr. to-partsaftalen i Kvoten for 2017 blev ikke opfyldt. Der tilflyttede 14 voksne (flygtninge og familiesammenførte) i Kvoten for 2018 udgør fortsat 19 personer. Der er ikke varslet modtagelser Hvor driftsudgifterne på Mandehoved er nogenlunde konstante, kan indtægtsbudgettet komme under pres, hvis antallet af voksne beboere falder i forhold til det forudsatte. Udviklingen følges nøje. Der er fortsat 50% statsrefusion på nettodriftsudgifterne i Delpolitikområde: Familieindsatser Lønsum til to familiekonsulenter. Der kan hjemtages 100% statsrefusion af den tid, som direkte kan henføres til cpr.-registreret borgertid. Budgetlagt effektiv refusionsprocent: 75%. Budgetopfølgning 1, pr Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 19

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 Arbejdsmarked, Erhverv

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Forventet regnskab Bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab Bop 2 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Juni 2019 Overblik økonomi I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. marts 2019 Kontante ydelser BOP I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 Af vigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I 1000 kr. Regnskab 2013 Opr. Budget 2014 Basisbudget 2015 BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 Prisniveau Pl. 2013 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 05 Natur-

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere