10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet Version: 1.0 Status: Tiltrådt af styregruppen Oprettet: 11. december 2011 Rettet: 20. december 2011 Fil:102b_Arbejdspakke_2-Processer_ift_genbrug_af_adressedata_på_erhvervsområdet_ver_1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Første renskrift efter WS 1-3 PH-S&D Intern bearbejdning efter WS 4 PH-S&D Klargøring af intern review-version til spor 2 MLI-EBST & PH-S&D Klargøring til kommentering blandt workshopdeltagerne Tilrettet efter modtagne kommentarer samt ekstra input fra AP4 MLI-EBST. PH-S&D & KH-S&D MLI-EBST. PH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering PH-S&D Tiltrådt af styregruppen som grundlag for videre arb. MLI Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND...4 PROCES...4 METODE...5 LÆSEVEJLEDNING...5 PRINCIPPER FOR GENBRUG AF ADRESSER PÅ ERHVERVSOMRÅDET... 6 PROCES 2.1 HÅNDTERING AF NY VIRKSOMHED OG NY P-ENHED... 9 NUVÆRENDE PROCES...9 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.2 & 2.3 HÅNDTERING AF CVR-ENHED SOM FLYTTER ADRESSE & ÆNDRET ADRESSEBETEGNELSE NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.4 SÆRSKILT HÅNDTERING AF MANGLENDE ERHVERVSADRESSER NUVÆRENDE PROCES MØNSTER A FREMTIDIG PROCES MØNSTER A af 57 - EBST-REF:

3 SYSTEMUNDERSTØTTELSE MØNSTER A Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse NUVÆRENDE PROCES MØNSTER B FREMTIDIG PROCES MED SYSTEMUNDERSTØTTELSE MØNSTER B PROCES 2.5 INDBERETNING ELLER SAGSBEHANDLING VEDR. VIRKSOMHEDER NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.6 IDENTIFIKATION AF PARTER I FORBINDELSE MED HØRING ELLER PLANLÆGNING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 57 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under sidstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til genbrug af adressedata på erhvervsområdet inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP2 Genbrug ad adresser på erhvervsområdet udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 1. oktober til 31. oktober. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt den 6.oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afklaring af de nuværende processer inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, E&S, Skat, Post Danmark, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Aalborg Kommune, Vejle Kommune og Region Midtjylland samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt den 10. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forsat afklaring af As-Is processer. Deltagere: Deltagere: KL, E&S, Skat, Post Danmark, Arbejdstilsynet, Aalborg Kommune, Københavns Kommune og Vejle Kommune samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 3. workshop afholdt den 12. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indledende afklaring af To-Be processer. Deltagere: Deltagere: KL, Skat, E&S, Post Danmark, Arbejdstilsynet, Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Vejle Kommune og Region Midtjylland samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 4. workshop afholdt den 20. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Verifikation af To-Be processer og identifikation af gevinster og øvrige forudsætninger. Deltagere: Deltagere: KL, Skat, E&S, Post Danmark, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Aalborg Kommune og Københavns Kommune samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand & Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. - 4 af 57 - EBST-REF:

5 Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne er grupperet i 4 arbejdspakker. De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 2.1 Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed 2.2 Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse 2.3 Håndtering af ændret adressebetegnelse 2.4 Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser 2.5 Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder 2.6 Identifikation af parter i forbindelse med høring eller planlægning Bemærk dog at 2.2 og 2.3 er beskrevet under ét, da As-Is processerne udføres samlet. Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig situation inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger ift. Arbejdspakke 2 ift Genbrug af adressedata på erhvervsområdet. - 5 af 57 - EBST-REF:

6 Principper for genbrug af adresser på erhvervsområdet De fremtidige processer i denne arbejdspakke bygger på følgende principper: Adresser anvendes i mange offentlige og private forretningsprocesser som en fælles reference, der gør det muligt at identificere og stedfæste en oplysning og knytte den til informationer fra andre kilder. BBRs adressedata er allerede udpeget som autoritative data, og det skal sikres at den offentlige grundregistrering af virksomhedsoplysninger anvender disse oplysninger, inklusive de tilhørende geoobjekter (adressepunkter) For at sikre et konsekvent genbrug af de autoritative adressedata på erhvervsområdet, skal BBR s adresser i fornødent omfang suppleres med adresser, der er i faktisk brug og i øvrigt overholder regler og standarder for adresser, herunder om entydighed De autoritative adressedata skal stilles til rådighed gennem den fællesoffentlige datafordeler ved hjælp af services og standardiserede udtræk, således at myndigheder og virksomheder kan anvende dem i næsten realtid (bedre time to market ) Geoobjekterne er i deres natur egnede til at effektivisere og automatisere processer jf. Referencearkitekturen for Stedbestemt information Alle myndigheder der håndterer virksomhedsoplysninger, bør genbruge adressedata på modenhedsniveau fem (N5) som vist i figuren nedenfor, idet dette niveau bedst muligt vil eliminere behovet for at myndigheden selv skal udføre adressetekniske aktiviteter CVR og SKATs registre med stamoplysninger om virksomheder anvender fremover de autoritative adresser i BBR (N5). For andre myndigheder giver initiativet mulighed for at modernisere håndteringen adresser, når det besluttes at omlægge systemerne. En virksomhed eller en myndighed bør aldrig genindtaste adresser, som det offentlige allerede har. Når en virksomhed eller en myndighed skal angive en adresse, skal denne ikke indtastes fra bunden men udvælges blandt de autoritative adresser i BBR. En virksomhed eller en myndighed skal på en enkel og fyldestgørende måde kunne meddele fejl og mangler i vejnavne eller adresser til adressemyndigheden i kommunen Anvendelse og genbrug af adresser i forbindelse med håndtering af virksomhedsoplysninger skal ske ud fra følgende prioritering: a) Virksomhedens CVR adresse, som er på N5 benyttes og refereres hvor det er relevant, og myndigheden eller virksomheden skal derfor ikke selv registrere denne b) Virksomhedens P-enheders adresse, som er på N5 benyttes og refereres hvor det er relevant, og myndigheden eller virksomheden skal ikke selv registrere denne - 6 af 57 - EBST-REF:

7 c) Hvis det er nødvendigt at håndtere oplysninger om en opgavespecifik aktivitetsenhed 1 i virksomheden, bør denne være knyttet til en P-enhed. I så fald benyttes p-enhedens adresse så vidt muligt d) Hvis det er nødvendigt at en opgavespecifik aktivitetsenhed 2 knyttes til en særskilt adresse skal denne være valid og N5 e) Hvis det er nødvendigt at håndtere oplysninger om en tidsbestemt aktivitet på et andet sted end virksomhedens p-enheder, kan beliggenheden af denne aktivitetsplads beskrives geografisk (punkt, polygon e.l.). Evt. kan beskrivelsen knyttes til en oplysning om at være nær en adresse eller nær en navngiven vej. Figur 1. Modenhedsniveauer for behandling af adresser. 1 Dette er en foreløbig betegnelse fra begrebsmodellen i infrastrukturarbejdspakken. Begrebet behandles videre i initiativ 10.4, da det ligger uden for selve adressedomænet. Det er dokumenteret her da behov er identificeret ifm. arbejdet med indeværende arbejdspakke. 2 Ditto. - 7 af 57 - EBST-REF:

8 Figur 2. Genbrug af erhvervsadresser i forbindelse med indberetning - 8 af 57 - EBST-REF:

9 Proces 2.1 Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed Nuværende proces Figur 3. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden vedr. abonnement på CVR er nye virksomheder og nye produktionsenheder årligt (gennemsnit over de sidste fire år) 154 myndigheder abonnerer hos CVR på standardabonnement KMD abonnerer ikke særskilt, men er registreret som databehandler for kommunerne. Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver på erhvervsområdet og som skal kende alle virksomheder og oftest også deres produktionsenheder. Myndigheden vil typisk have mindst et eget system, der opbevarer stamobjekter, som der kan knyttes egne opgaverelevante attributter/oplysninger til. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. - 9 af 57 - EBST-REF:

10 virksomheder. Derfor har de generiske processer nedenfor vægt på selve adressehåndteringen ifm. myndighedsopgaverne og de typiske hændelser, hvor der i sagens natur arbejdes med en virksomheds eller en produktionsenheds adresse. CVR er kilden til offentliggørelse / udveksling af nye virksomheder og nye produktionsenheder. For at sætte processen i kontekst er det vist at processen før CVR starter hos virksomheden selv som selv er ansvarlig for registreringerne. Visse myndigheder (EogS, Skat, Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik) har bemyndigelse til at foretage ændringer, men det ændrer ikke ved analysen i denne sammenhæng. Myndigheden modtager opdatering via standardabonnement fra CVR om oprettelse af virksomhed eller produktionsenhed. På workshoppene blev for øvrigt bemærket at der mangler en del p-enheder i CVR, også for myndighederne selv fx daginstitutioner Opret myndighedsspecifikke stam-objekter Til brug for myndighedsopgaverne oprettes der typisk automatisk stam-objekter hvortil der kan tilknyttes opgavespecifikke attributter/oplysninger. Specielt vedrørende adresserne er der vidt forskellig praksis: adresserne bevares som modtaget fra CVR som N3, og at synkronisering med CVRs adresser altid bevares. Det er det mest ambitiøse i de behandlede eksempler på As-Is processer. Der er også eksempler på at systembegrænsninger i myndighedens nuværende CRM, ESDH og fagsystemer medfører at adressen må kopieres til N0, N1 eller N2. I nogle løsninger er der endda mulighed for selv at ændre og dermed vedligeholde adressen (se 2.1.5c). Det giver risiko for dalende datakvalitet ift. selv N Geokod adresser ud fra egen kilde (Evt.) Myndigheden geokoder nogen gange de nye adresser ud fra egen/købt kilde. Fordelen ved at geokode adressen er at virksomheden/produktionsenheden kan vises på kort i interne eller selvbetjeningsløsninger skitseret med delproces Foretag myndighedsspecifik behandling af oprettelsen Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger forårsaget af selve oprettelsen. Det kunne fx være at tildele en ansvarlig region eller tilsynsførende, sætte en tilsynsdato eller skrive en velkomst til virksomheden. Allerede her kan N3 adresser skabe problemer, men ellers er det typisk i senere under udførelse af myndighedsopgaverne fx et besøg eller returpost, der trigger håndtering af forkerte adresser som skitseret i højre del af diagrammet. En anden hyppig kilde til fejlhåndtering af adresser er når en virksomhed forsøger at indtaste en adresse som ikke kan N3 valideres ifm. selvbetjening fx i Webreg. Det sker at virksomheder dog bare vælger et husnummer i nærheden som går glat igennem. Det skaber selvsagt problemer efterfølgende. Der er også eksempler på virksomheder som vælger en forfængelighedsadresse / herlighedsadresse, der kan N3 valideres på en nærliggende vej, som har et bedre vejnavn, men som ikke er i BBR og som ikke er en valid adresse som sådan. Der er afhængig af lokal praksis tre måder at håndtere forkerte adresser på 2.1.5a-b-c - 10 af 57 - EBST-REF:

11 2.1.5a Bed virksomhed om at rette adresse Myndigheden beder virksomheden om selv at rette at adressen. Det er god praksis så data rettes af den ansvarlige, som i dette tilfælde er virksomheden selv. Det inkluderer at virksomheden i nogle tilfælde selv skal kontakte Adressemyndigheden (Kommunen) hvis der er fejl eller mangler i BBR b Bed kommunen om at oprette eller rette adresse Myndigheden beder kommunen om at oprette en adresse, når der er konstateret en mangle ift. BBR c Korrigér adresse lokalt Hvis myndigheden har en praksis med selv at vedligeholde adresser udføres denne delproces når der fra virksomheden eller via egne aktiviteter fx tilsyn opdages forkert adresseregistrering for virksomheden. Når Kommunen enten fra myndigheden eller virksomheden får kendskab til adressefejlen fortsætter processen som beskrevet i Arbejdspakke 1. Fremtidig proces Figur 4. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed fremtidig proces af 57 - EBST-REF:

12 Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Geokod adresser ud fra egen kilde (Evt.) Denne proces udgår da adresserne er N5 fra begyndelsen 2.1.5b 2.1.5c Bed kommunen om at rette eller oprette adresse Denne delproces udgår da det vil være rigtigst at lade parten, virksomheden, henvende sig til kommunen, som derved sparer at høre virksomheden, da den allerede er part i sagen. Korrigér adresse lokalt Denne praksis udgår, da der i To-Be situationen altid er synkroniseret med CVRs N5 adresser Ændres: Opret myndighedsspecifikke Stam-objekter Tilføjes: Geo-analyse (Evt.) Denne er kun tilføjet for at vise nogle af de muligheder som N5 adresser umiddelbart giver Ruteplanlægning (Evt.) Denne er kun tilføjet for at vise nogle af de muligheder som N5 adresser umiddelbart giver Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Opret myndighedsspecifikke stam-objekter Stam-objekterne skal adresseteknisk blot have en UUID, og derved kan oprettelsen af stamobjekter hos Myndigheden forenkles, når adresser er på niveau 5 i CVRs leverancer Geo-analyse (Evt.) Myndigheden har mulighed for at foretage mangeartede geografiske analyser på baggrund af at adresserne er i N5 og dermed geokodede. Fx kan myndigheden analysere om en tilgang af virksomheder eller p-enheder betinger en anden opdeling af egne distrikter eller ansvar samt generelt til dimensionering og planlægning Ruteplanlægning (Evt.) Myndigheden har mulighed for at foretage kørselsplanlægning på baggrund af at adresserne er i N5 og koblede til (et) vejnet af 57 - EBST-REF:

13 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 5. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: CVR-services med N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope bortset fra Geo-kodningsfunktionaliteten - 13 af 57 - EBST-REF:

14 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 6. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent i Webreg sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser Der skal også sikres N5 adresser i evt. interne klienter til opdatering af CVR fx hos Danmarks Statistik og andre dataleverandører BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes i Webreg og evt. ifm. interne klienter, hvor virksomheder og produktionsenheder oprettes CVR-services med N5 adresser Myndighedens egne systemer anvender Datafordeleren for Adresser som datakilde - 14 af 57 - EBST-REF:

15 Proces 2.2 & 2.3 Håndtering af CVRenhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse Nuværende proces Figur 7. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden vedr. abonnement på CVR er ca på cvr nummer og ca på P-nummer vedr. adresseændringer årligt (gennemsnit over de sidste fire år) 154 myndigheder abonnerer hos CVR på standardabonnement KMD abonnerer ikke særskilt, men er registreret som databehandler for kommunerne. Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver på erhvervsområdet og som dermed skal kende flytninger og øvrige adresseændringer. Myndigheden vil typisk have mindst et eget system, der opbevarer stamobjekter, som oprettes som beskrevet i proces 2.1, 2.4 eller 2.5. Det er ikke alle myndigheder der i dag er interesseret i disse hændelser, fx har virksomheden pligt til at anmelde flytningen direkte til Fødevarestyrelsen, som beskrevet generisk i proces af 57 - EBST-REF:

16 Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. virksomheder. Derfor har de generiske processer nedenfor vægt på selve adressehåndteringen ifm. myndighedsopgaverne og de typiske hændelser, hvor der i sagens natur arbejdes med en virksomheds eller en produktionsenheds adresse. CVR er kilden til offentliggørelse / udveksling af nye virksomheder og nye produktionsenheder. For at sætte processen i kontekst er det vist at processen før CVR starter hos virksomheden selv som selv er ansvarlig for registreringerne. Visse myndigheder (EogS, Skat, Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik) har bemyndigelse til at foretage ændringer, men det ændrer ikke ved analysen i denne sammenhæng. Myndigheden modtager besked fra CVR om oprettelse af virksomhed eller produktionsenhed Opklar adresseændringen Myndigheden er nødt til at opklare om ændringen i CVR skyldes en faktisk flytning eller kun at Adressemyndigheden har foretaget en adresseteknisk ændring. Sidstnævnte situation kan ændre i adressebetegnelsen (fx nyt postnummer) eller ikke (fx nyt kommunenummer) Ret myndighedsspecifikke objekter (Evt.) Hvis ændringen signalerer en faktisk flytning skal myndighedens stam-objekter typisk opdateres. Som i proces 2.1 er der eksempler på at systembegrænsninger i myndighedens nuværende CRM, ESDH og fagsystemer medfører at adressen må kopieres til N0, N1 eller N2. I nogle løsninger er der endda mulighed for selv at ændre og dermed vedligeholde adressen Der medfører at adresser unødigt opbevares som egne stamdata, og nogle gange kun på N0, N1 eller N2 med deraf følgende mulighed for dalende datakvalitet Geokod ny adresse ud fra egen kilde (Evt.) Myndigheden geokoder nogen gange adresser ud fra egen/købt kilde. Fordelen ved at geokode adressen er at virksomheden/produktionsenheden kan vises på kort i interne eller selvbetjeningsløsninger skitseret i proces Foretag myndighedsspecifik behandling af flytningen Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger forårsaget af flytningen. Det kunne være at skifte ansvarlig region eller tilsynsførende, sætte en tilsynsdato, fore taget et kontrolbesøg, eller skrive til virksomheden ift. visse bestemmelser Ret egen adressekopi (Evt.) Hvis ændringen er adresseteknisk og myndigheden selv pga. eksisterende praksis eller af systemtekniske grunde vedligeholder en egen kopi af adressen for virksomheden eller p- enheden skal denne opdateres af 57 - EBST-REF:

17 Fremtidig proces Figur 8. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: (når myndigheden skifter til N5) Opklar adresseændringen Denne udgår da det kan detekteres ud fra N5 adressen ved at sammenholde med den forrige adresse Geokod ny adresse ud fra egen kilde (Evt.) Denne proces udgår da adresserne er N5 fra begyndelsen Ret egen adressekopi (Evt.) Denne praksis udgår, da CVR har de autoritative virksomhedsadresser som genbruges, jf. principperne. Ændres: Ret myndighedsspecifikke objekter (Evt.) Tilføjes: - Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Ret myndighedsspecifikke objekter (Evt.) Stam-objekterne skal adresseteknisk blot have en UUID, og derved kan oprettelsen af stamobjekter hos Myndigheden forenkles, når adresser er på niveau 5 i CVRs leverancer af 57 - EBST-REF:

18 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 9. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: CVR-services med N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope bortset fra Geo-kodningsfunktionaliteten - 18 af 57 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 10. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent i Webreg sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser Der skal som i 2.1 også sikres N5 adresser i evt. interne klienten til opdatering af virksomheder og produktionsenheder hos Danmarks Statistik og andre dataleverandører CVR skal agere på hændelser fra Datafordeler for Adresser CVR-services udstilles med N5 adresser Som i 2.1 anvender myndighedens egne systemer Datafordeleren for Adresser som datakilde - 19 af 57 - EBST-REF:

20 Proces 2.4 Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser I As-Is er der en større uoverensstemmelse mellem erhvervsadresser i faktisk anvendelse, de adresser, der er registeret i CVR, og de adresser, der er registeret i BBR. Det kan være adresser som bare mangler eller som af den ene eller anden grund ikke kan N3 valideres. Proces 2.4 giver et overblik over de aktiviteter som en aktør/myndighed i dag har valgt at foretage for at kunne udføre sin myndighedsopgave overhovedet, for at kunne effektivisere egne processer eller tilbyde nødvendige eller efterspurgte selvbetjeningsløsninger fx med visning af visse typer virksomheder på et kort sammen med opgave specifikke oplysninger. På workshoppene behandlede vi to varianter for særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser. I begge tilfælde er der tale om ambitiøs adressebehandling på N3 og op, men de fundne fejl flyder ikke tilbage til virksomheden, stamregistrene eller kommunes adressemyndighed. I mønster A med Post Danmark som konkret eksempel bringes også supplerende adresser op på niveau 3, men med brug af en egen kopi af CPR-vej fx med udvidede husnummerintervaller. I mønster B med Region Midtjylland som eksempel bringes N0-N2 adresser lokalt op på N4 med brug af relevante services fra BBR. Frekvens: I mønster A kan omfanget af problemet belyses ved at fx Post Danmark har såkaldte fiktive adresser (juni 2009). Frekvens: I mønster B er hyppigheden betinget af de faktiske opgaver, som ofte er adhoc. I Region Midtjylland modtages sådanne leverancer typisk månedligt. Der findes hos myndighederne mange flere sådanne virksomhedsregistre til et givet formål. Fx Brugerinformation.dk, Fællesoffentlig adressedatabase (FOA), Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). Oplysninger om virksomhederne modtages typisk med adresser på niveau 2 eller lavere og har ikke nødvendigvis referencer til CVR af 57 - EBST-REF:

21 Nuværende proces mønster A Figur 11. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) nuværende proces. Myndigheden modtager oprettelser fra CVR eller fra virksomheden selv. I det sidste tilfælde kan der være tale om en tidlig besked eller om en virksomhed der ikke er registreringspligtig i henhold til anden lovgivning og dermed ikke er i CVR. Der er højst tale om N3 adresser, men det kan også være fx N2 adresser der modtages til behandling Check mod egen kundedatabase Myndigheden matcher mod egen kunde -database for at finde kunden og den registrerede adresse. Hos Post Danmark føres en modtagerdatabase, hvor der er også er behov for at skelne mellem flere virksomheder som modtagere på samme adresse. I denne analyse er det aktiviteterne omkring manglende erhvervsadresser der i fokus. Det undersøges således om adressen er kendt allerede. For Post Danmark er der en speciel problematik om at være foran sådan at en flytning i CVR ikke skal benyttes, når virksomheden allerede har meddelt flytningen direkte til Post Danmark Korrigér adresse Hvis adressen ikke allerede findes korrigerer myndigheden adressen ved at slå op i fx BBR, og adressen korrigeres derefter. Der kan også indgå lokale check/forespørgsler Udvid evt. husnummerinterval og opret adresse (lokalt) Hvis adressen først kan registreres efter en udvidelse af et husnummerinterval i CPR-vej gøres dette først af myndigheden i egen kopi af CPR-vej. Til eksempel har Post Danmark i dag - 21 af 57 - EBST-REF:

22 omkring intervaludvidelser. Der kan også være tale om at lægge nye vejnavne og vejkoder ind Knyt adresse til kunde Når adressen er ok N3+-ok lokalt kan myndigheden knytte den til den pågældende kunde Geokod efter behov For en ny adresse kan myndigheden have behov for at geokode den. Det kan enten være lig et adressepunkt i BBR eller kodning af et punkt af opgavespecifik interesse, fx brevkassen for Post Danmark. Fremtidig proces mønster A Figur 12. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Korrigér adresse Udvid evt. husnummerinterval og opret adresse (lokalt) Ændres: Check mod egen kundedatabase Tilføjes: Knyt adresse til kunde Geokod efter behov (Evt.) - 22 af 57 - EBST-REF:

23 Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. Den kommer faktisk mere til at ligne processer 2.1, da det ekstra arbejde med egen supplering af adresser udgår Check mod egen kundedatabase Når CVR leverer N5 adresser og andre løsninger inkl. myndighedens egne selvbetjeningsløsninger leverer adresser på N5 forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Der er stadig behov myndighedsspecifik behandling af de modtagne oplysninger. Hos Post Danmark oprettes der fx en underadresse (speciel intern nøgle) for at kunne skelne flere virksomheder på samme BBR adresse Knyt adresse til kunde Denne aktivitet kan også forenkles da der blot skal knyttes en UUID til kunden. og dermed måske være en integreret del af Geokod efter behov (Evt.) Ved benyttelse af N5 adresser falder behovet for egen geokodning. Der er stadig behov for punkter af opgavespecifik interesse, fx et punkt for brevkassen for Post Danmark. Systemunderstøttelse mønster A Nuværende systemunderstøttelse Figur 13. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) nuværende systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

24 As-Is systemunderstøttelse: CVR-services med N3 adresser Egne selvbetjeningsløsninger med indtastning af N0-N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 14. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: CVR-services med N5 adresser Egne selvbetjeningsløsninger med indtastning af N5 adresser Som i 2.1 anvender myndighedens egne systemer Datafordeleren for Adresser som datakilde - 24 af 57 - EBST-REF:

25 Nuværende proces mønster B Figur 15. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (B) nuværende proces. Ifm. udførelse af registrering af virksomheder til myndighedsopgaver modtager myndigheden en dataleverance af virksomheder, som skal benyttes i en bestemt opgavemæssig og måske systemmæssig sammenhæng. Der er tale om periodisk modtagelser eller mere ad-hoc prægede opgaver. Som eksempler fra Region Midtjylland blev efterskoler/ungdomsskoler, hospitalslaboratorier og praktiserende læger nævnt. Oplysninger om virksomhederne modtages med adresse på niveau 2 eller lavere Vask adresser mod BBR Myndigheden foretager en vask mod BBR adresser i en kombination af automatiske scripts og manuel behandling. Det afgøres om adresserne er OK Bed afsender rette leverancen Hvis adresserne ikke er ok er det god praksis at myndigheden beder afsenderen om at udbedre fejlen. Det kan være at adressen er angivet forkert eller at den faktisk mangler i BBR, men det er op til afsenderen at bringe det i orden Opret myndigheds-specifikke stam-objekter Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger om hver virksomhed i leverancen. Det kan blot være registrering fx til udstilling i en selvbetjeningsløsning eller til forskellige former for planlægning og analyser. Da adresserne er vasket til N4 er selve adressehåndteringen enkel. Der kan være tale om tildeling af referencenumre og at knytte - 25 af 57 - EBST-REF:

26 andre data til som kommer med leverancen. I denne analyse er adresseoplysningerne i fokus Præsenter i selvbetjenings-løsning Virksomheden kan umiddel vises på kort i interne løsninger eller selvbetjeningsløsninger med de adressepunkter der hører til N4 fra BBR Foretag fx ruteplanlægning Virksomheden kan indgå i ruteplanlægning ud fra de adressepunkter der hører til N4 (fra BBR). Fremtidig proces med systemunderstøttelse mønster B Figur 16. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (B) fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Vask adresser mod BBR Bed afsender rette leverancen Ændres: Opret myndigheds-specifikke stam-objekter Tilføjes: - Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. Den kommer mere til at ligne 2.5, da det ekstra arbejde med vask udgår af 57 - EBST-REF:

27 2.4.8 Opret myndigheds-specifikke stam-objekter Når CVR leverer N5 adresser forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Der er stadig behov myndighedsspecifik behandling af de modtagne oplysninger. Der kan være tale om tildeling af referencenumre og at knytte andre data til som kommer med leverancen. I denne analyse er adresseoplysningerne i fokus og ikke en vurdering af om der er behov for disse myndighedsspecifikke virksomhedsregistre. I takt med at adressernes adressepunkter forbedres og kobles autoritativt til vejnettet kan dette udnyttes mere effektivt i og af 57 - EBST-REF:

28 Proces 2.5 Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder Nuværende proces Figur 17. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden er forskellig fra opgave til opgave. fx modtager Arbejdstilsynet indberetninger årligt. I Næringsbasen oprettes årligt ny forretningssteder. I modsætning til proces 2.1 skal virksomheden i denne proces aktivt melde sig til myndigheden, når virksomheden har aktiviteter, der er dækket af en given lovgivning eller bekendtgørelse. Det kan fx være ifm. tilskud, kontrol, autorisation, afgifter, ansøgninger, import/eksport, tilsyn etc. I FORM kan der let identificeres mindst 200 myndighedsopgaver, der på denne måde er erhvervsrettede. På virk.dk er der over 1300 blanketter/indberetningstyper. Ifm. Arbejdspakke 4 dukkede der endnu et eksempel op: brandsynsobjekter jf. Bekendtgørelse om Brandsyn, Bilag 1. Der er tale om virksomhedsrelaterede tilsyn for fx hoteller, institutioner, og oplag af brandfarlige væsker (fx både bemandede og ubemandede salgstankanlæg) mv af 57 - EBST-REF:

29 Eksempelvis har Beredskabet i Herning kommune 700 sådanne brandsynsobjekter i eget register med egen-vedligeholdte adresser. Myndigheden modtager indberetning eller modtager en ny hændelse i en igangværende sag vedr. en virksomhed/produktionsenhed. Der kan være tale om en underenhed som i begrebsmodellen kaldes en aktivitetsenhed knyttet til en p-enhed eller en aktivitetsplads Af eksempler på aktivitetsenheder kan nævnes det enkelte laboratorium på et hospital, en kantine hos et advokatfirma eller bageren i et supermarked. En aktivitetsplads kunne være en byggeplads, en bod på et kræmmermarked, en pølsevognsstandplads, et anlæg til opdræt af strudsefugle eller et havbrug. Myndigheden vil typisk have mindst et eget system, der opbevarer stamobjekter, som der kan knyttes egne opgaverelevante attributter/oplysninger til. Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. virksomheder. Derfor har de generiske processer nedenfor vægt på selve adressehåndteringen ifm. myndighedsopgaverne og de typiske hændelser, hvor der i sagens natur arbejdes med en virksomheds eller en produktionsenheds adresse, eller supplerende stedfæstelse i form af en aktivitetsplads Opret eller find og evt. ret myndigheds-specifikke stam-objekter Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger om virksomheden, der indberetter eller henvender sig. Virksomheden kan allerede være registreret ifm. de pågældende bestemmelser eller være ny. Der kan være tale om tildeling af referencenumre og at knytte andre data til, som kommer med leverancen. I denne analyse er adresseoplysningerne selvsagt i fokus. I de eksisterende løsninger er der mange eksempler på at sammen med CVR-nr/P-nr lægger indberetningsløsningen op til eller lige frem forlanger at der angives en allerede kendt adresse. Denne adresse angives typisk på N2 eller N3 men med skiftende måder at angive adressefelter i N2 på for eksempel om bogstavet skilles ud. Det er uklart hvad en sådan adresse benyttes til ift. den, der er registreret i CVR, måske bruges den til at kontrollere virksomhedsidentifikationen, til fejlbehandling og måske registreres den redundant. De forskellige indberetninger er vidt forskellige fra word-dokumenter, til mere eller mindre intelligente pdf-blanketter til egentlige indtastningsløsninger med digital signatur. I de første tilfælde taster/kopier myndigheden de modtagne data ind i myndighedens sags/fagsystemer. Der kan også være tale om at angive et forretningssted som ikke nødvendigvis er en produktionsenhed eller angive en plads/sted der er relevant ifm. den pågældende myndighedsopgave. For mange typer indberetninger er det nok at angive CVR-nr/P-nr, sådan at processen forsætter i Det svarer til kolonne 1 og 2 i Figur 2. Genbrug af erhvervsadresser af 57 - EBST-REF:

30 2.5.2 Opret opgavespecifik aktivitetsenhed For andre opgaver skal myndigheden oprette hvad er i begrebsmodellen er betegnet aktivitetsenhed 3, som er en form for underenhed knyttet til en produktionsenhed. Den oprettes med grundoplysninger og øvrige data ud fra de indkomne oplysninger. For den givne situation for den givne type indberetning skal det besluttes om P-enhedens adresse er tilstrækkelig, om der er brug for en opgavespecifik adresse eller om der skal oprettes en (eller flere) aktivitetspladser. Det svarer til kolonne 3 i Figur 2. Genbrug af erhvervsadresser Indtast og tilknyt opgavespecifikke adresser Myndigheden opretter en opgavespecifik adresse hvis der jf er behov for det. Det svarer også til kolonne 3 i Figur 2. Genbrug af erhvervsadresser Opret og tilknyt (nyt) opgavespecifikt aktivitetsplads med stedforklaring Myndigheden opretter en opgavespecifik aktivitetsplads 4 hvis der jf er behov for det. I dag er det typisk højst med et navn eller en stedforklaring men sjældent geografi. Det svarer til kolonne 3 i Figur 2. Genbrug af erhvervsadresser Geokod adresser ud fra egen kilde (Evt.) Myndigheden geokoder nogen gange adressen/adresserne ud fra egen/købt kilde. Fordelen ved at geokode adressen er at virksomheden/produktionsenheden/aktivitetsenheden kan vises på kort i interne eller selvbetjeningsløsninger fx FindSmiley og i planlægningen af opgaverne Foretag behandling af indberetningen/sagen Myndigheden foretager relevante beslutninger og handlinger forårsaget af selve indberetningen eller sagshændelsen Korrigér adresse hvis den opdages forkert For så vidt der registreres egne evt. redundante adresser i /2.5.3 skal myndigheden vedligeholde og korrigere dem ved fejl og ændringer enten baseret på henvendelse fra virksomheden eller i den løbende opgavevaretagelse Vedligehold aktivitetsenhed og aktivitetsplads For så vidt der registreres aktivitetsenheder evt. med aktivitetspladser i /2.5.3/2.5.4 skal myndigheden vedligeholde og korrigere dem ved fejl og ændringer enten baseret på henvendelse fra virksomheden eller i den løbende opgavevaretagelse. 3 Dette er en foreløbig betegnelse fra begrebsmodellen i infrastrukturarbejdspakken. Begrebet behandles videre i initiativ 10.4, da det ligger uden for selve adressedomænet. Det er dokumenteret her da behov er identificeret ifm. arbejdet med indeværende arbejdspakke. 4 Dette er en foreløbig betegnelse fra begrebsmodellen i infrastrukturarbejdspakken. Begrebet behandles videre i initiativ 10.4, da det ligger uden for selve adressedomænet. Det er dokumenteret her da behov er identificeret ifm. arbejdet med indeværende arbejdspakke af 57 - EBST-REF:

31 Fremtidig proces Figur 18. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder fremtidig proces. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: Geokod adresser ud fra egen kilde (Evt.) Denne proces udgår da adresserne er N5 fra begyndelsen Korrigér adresse hvis den opdages forkert Adressetekniske korrektion undgås, da der benyttes N5 adresser. Ændres: Opret eller find og evt. ret myndigheds-specifikke stam-objekter Tilføjes: Tilknyt opgavespecifikke adresser Opret og tilknyt (nyt) opgavespecifikt aktivitetsplads med geometri Vedligehold aktivitetsenhed og aktivitetsplads Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Opret eller find og evt. ret myndigheds-specifikke stam-objekter Når indberetningen digitalt leveres med N5 adresser forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Der er stadig behov myndighedsspecifik behandling af de modtagne oplysninger. Der kan være tale om tildeling af referencenumre og at knytte andre data til som kommer med - 31 af 57 - EBST-REF:

32 leverancen. I denne analyse er adresseoplysningerne i fokus og ikke en vurdering af om der er behov for disse myndighedsspecifikke virksomhedsregistre Tilknyt opgavespecifikke adresser Når indberetningen digitalt leveres med N5 adresser forsvinder de adressetekniske dele fra denne delproces. Derved skal adressen blot knyttes til den opgavespecifikke aktivitetsenhed Opret og tilknyt (nyt) opgavespecifikt aktivitetsplads med geometri Anmelderen kan aflevere aktivitetspladser på standardiseret form inkl. geometri. I denne delproces registrerer myndigheden dem efter behov inkl. ekstra oplysninger, som kommer sammen med anmeldelsen. En aktivitets plads kan registreres til at være nær en adresse eller nær et vejnavn og have supplerende geometri på standardiseret form Vedligehold aktivitetsenhed og aktivitetsplads De aktivitetsenheder og aktivitetspladser, der oprettes i denne proces skal de kunne ajourføres typisk ved henvendelse fra virksomheden eller under opgavehåndteringen, stadig på standardiseret form. Det adressetekniske vedligehold forsvinder. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 19. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder nuværende systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

33 As-Is systemunderstøttelse: Egne selvbetjeningsløsninger(på virk.dk) med indtastning af N0-N3 adresser De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. CVR-services eller klient til opslag Fremtidig systemunderstøttelse Figur 20. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Adressevælger-komponent i myndighedsløsningen sikrer N5 adresser. Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser Der skal være adgang til BBR(Adr)-fejlmeldeklienten Aktivititetsenhed/aktivitetsplads-komponent inkl. evt. geometri CVR-services udstilles med N5 adresser Som i 2.1 anvender myndighedens egne systemer Datafordeleren for Adresser som datakilde - 33 af 57 - EBST-REF:

34 Proces 2.6 Identifikation af parter i forbindelse med høring eller planlægning Nuværende proces Den sidste proces beskriver anvendelse af de autoritative virksomhedsdata i CVR sammen med adresserne i BBR som en vigtig kilde til at identificere parter ifm. høring eller planlægning. I Arbejdsgangsbanken er der kortlagt et best practice mønster for høringer. Figur 21. Høringsmønster fra Arbejdsgangsbanken Med udgangspunkt i dette gengiver figuren nedenfor en generisk proces med fokus på især identifikation og kontakt til parter af 57 - EBST-REF:

35 Figur 22. Identifikation af parter i forbindelse med høring eller planlægning nuværende proces. Frekvens: Hyppigheden afhænger af myndighedsopgaven fx har Aalborg kommune cirka 350 høringer om året Myndigheden modtager en sags/sagshændelse. Der kan også være sager som fx en lokalplan fra kommunen selv Oplys sag Myndigheden oplyser den pågældende sag eller sagshændelse, og afgør om der er behov for kontakt til parter fx som høring eller information Find parter Myndigheden finder relevante parter vedr. sagen. Pga. ikke-komplette og kun N3 erhvervsadresser, evt. med egen supplering jf. proces 2.4, kan det være svært at få et retvisende billede af relevante virksomheder og produktionsenheder inden for et givet geografisk område. Der kan være behov for at benytte ad-hoc kilder for at sikre en mere komplet fortegnelse Udarbejd materiale Myndigheden udarbejder hørings- eller informationsmateriale af 57 - EBST-REF:

36 2.6.4 Udsend materiale Myndigheden udsender hørings- eller informationsmateriale Modtag svar (Evt.) Myndigheden håndterer evt. svar på høringen Fortsæt sagsbehandling Myndigheden forsætter behandlingen af sagen efter høringsfristens udløb. Fremtidig proces Dette initiativ kan forbedre hvordan virksomheder kan findes som parter ifm. høring og information. Samme idéer kan bruges ifm. beredskab og evakuering. Den fremtidige proces er gengivet inkl. systemunderstøttelse i figuren nedenfor. Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. De ændrede og de nye beskrives nedenfor. Udgår: - Ændres: Find parter Tilføjes: - Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen Find parter Myndigheden kan på standardiseret og effektiv vis at benytte CVR med N5 adresser kombineret med geodata fra BBR om adresserne, sådan at der let kan foretages en geografisk udvælgende inden for et relevant område. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Myndighedens fagsystemer og sagsstyringssystemer Kombineret med GIS Fx benyttes ofte i kommunerne ofte høringsmodulet i Ejendom- og Miljødatabasen til at foretage adressesøgninger på til tilsyn, høringer m.m. Det er KMD, som driver denne database. De med grå markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope af 57 - EBST-REF:

37 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 23. Identifikation af parter i forbindelse med høring eller planlægning fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse Se beskrivelse under Totaloversigt over infrastrukturforbedringer i infrastrukturarbejdspakke AP 5: Myndighedens fagsystemer og sagsstyringssystemer skal benytte en Part komponent, som beskrevet i Referencearkitekturen for Sag- og Dokument ver. 3.0 oktober Der omtales netop Interfacet part som skal kunne oplyse om sammenhænge mellem personer og virksomheder, personrelationer forældre og deres børn, personer i et bestemt område osv. Den skal indeholde relevante udenlandske personer og deres adresser dvs. også personer uden et CPR-nummer. Forretningstjenesten findes ikke men fragmenter af den findes i de nuværende registre (CPR, CVR, ejendomsstamregistre) af 57 - EBST-REF:

38 Bilag - Procesdiagrammer Figur 3. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed nuværende proces af 57 - EBST-REF:

39 Figur 4. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed fremtidig proces af 57 - EBST-REF:

40 Figur 5. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed nuværende systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

41 Figur 6. Håndtering af ny virksomhed og ny p-enhed fremtidig systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

42 Figur 7. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse nuværende proces af 57 - EBST-REF:

43 Figur 8. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse fremtidig proces af 57 - EBST-REF:

44 Figur 9. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse nuværende systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

45 Figur 10. Håndtering af CVR-enhed som flytter adresse & ændret adressebetegnelse fremtidig systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

46 Figur 11. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) nuværende proces af 57 - EBST-REF:

47 Figur 12. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) fremtidig proces af 57 - EBST-REF:

48 Figur 13. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) nuværende systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

49 Figur 14. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (A) fremtidig systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

50 Figur 15. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (B) nuværende proces af 57 - EBST-REF:

51 Figur 16. Særskilt håndtering af manglende erhvervsadresser (B) fremtidig proces af 57 - EBST-REF:

52 Figur 17. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder nuværende proces af 57 - EBST-REF:

53 Figur 18. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder fremtidig proces af 57 - EBST-REF:

54 Figur 19. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder nuværende systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

55 Figur 20. Indberetning eller sagsbehandling vedr. virksomheder fremtidig systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

56 Figur 22. Identifikation af parter i forbindelse med høring eller planlægning nuværende proces af 57 - EBST-REF:

57 Figur 23. Identifikation af parter i forbindelse med høring eller planlægning fremtidig systemunderstøttelse af 57 - EBST-REF:

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Infrastruktur Version: 1.0 Status: Tiltrådt

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Nem Oplysning om Veje og Adresser

Nem Oplysning om Veje og Adresser Nem Oplysning om Veje og Adresser Erhvervs- og Byggestyrelsen Interessentanalyse 23. august 2011 Denne rapport er en opsamling af en interessentundersøgelse, som er gennemført i projekt Nem Oplysning om

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekst... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 5 5. Processer... 6 As is processen i dag...

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM Lasso for Microsoft Dynamics CRM Installationsvejledning Opdateret d. 20.07.2017 INSTALLER LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver installation af Lasso, opsætning, ændring af brugere

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere