Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen"

Transkript

1 Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Oktober, 2014

2 Denne rapport er udarbejdet af Dansk Taxi Råd Det er tilladt at referere og trække citater fra rapporten, hvis kildehenvisningen fremgår tydeligt. Side 2 Side 3

3 Baggrund for forslaget om frikørsel Regeringen offentliggjorde d. 8. maj 2014 sit udspil til en vækstpakke Danmark helt ud af krisen. Forslaget indeholdt bl.a. et udspil til en ny taxilovgivning og en afskaffelse af frikørselsordningen på taxiområdet. Forslaget blev præsenteret i forlængelse af sidste års arbejde i Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Et arbejde, der endte med betænkning 1542, der bragte flere modeller i spil til en modernisering af taxiområdet. Hensigten med at udfase frikørselsordningen for taxier var forankret i et ønske om at sikre lige afgiftsmæssige vilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig personbefordring. Men der er ikke indgået en politisk aftale om ændring af taxiloven, hvorfor der fortsat eksisterer fire tilladelsestyper, der er reguleret på vidt forskellig vis i taxiloven. Nærværende forslag om en afskaffelse af frikørselsordningen, hviler således på en forudsætning om en ændret taxilov, der skulle skabe lige konkurrence og vækstmuligheder i hele branchen. Hvis frikørselsordningen afskaffes, vedtages således kun dele af Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbilers forslag, der vil have alvorlig konsekvens for taxibranchen, mens dele, der ville ligestille konkurrencen udelades. Det, der ligger tilbage fra forslaget til ny taxilov, er et rent provenuforslag, som vil fordyre de offentlige kørselsopgaver, og ikke give bedre konkurrence eller miljømæssige gevinster. Beslutningen om en harmonisering af registreringsafgiften blev vedtaget af alle Folketingets partier, bortset fra Liberal Alliance i forbindelse med indgåelsen af Vækstaftalen Maj: Maj/JUNI: JUNI: Forslag til ny taxilov præsenteres Indeholder liberalisering af taxierhvervet og afskaffelse af frikørslesordning. De to forslag er tænkt sammen og giver både forbedringer og ulemper for taxierhvervet. Forslag om ny taxilov forhandles Flere henvendelser viser uregelmæssigheder i forslaget til ny taxilov. Den nye taxilov tages ud af vækstpakken. Vækstaftalen indgåes I forhandlingerne om vækstaftalen vedtages en afskaffelse af frikørselsordningen. Afskaffelsen er ikke længere tænkt sammen med den samtidigt planlagte liberalisering af loven. Side 4 Side 5

4 Konsekvens ved afskaffelse af frikørselsordningen Frikørselsordningen giver en sikker og miljøvenlig vognpark Frikørselsordningen har i mange år været genstand for politisk debat. Et forhold, der bl.a. hænger sammen med den udbredte misforståelse, at ordningen skulle give taxivognmænd en væsentlig højere gensalgspris i forhold til indkøbsprisen, således at vognmandens forretningsgrundlag skulle stige, når de frikørte taxier videresælges. Ved videresalg af taxier vil der være op til 36,1 pct. værditab på bilen afhængigt af model og motor 1. Frikørselsordningen er ikke nogen guldrandet forretning for taxierhvervet. Ordningen gør det i stedet økonomisk muligt for landets taxivognmænd at forny deres bilpark med nye, sikre og mere energieffektive biler, som efterlever de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier. En jævnlig udskiftning af taxierne er samtidig nødvendig pga. den intensive brug og slid, bilerne udsættes for. Taxibranchen i ulige konkurrence Forslaget om afskaffelsen af frikørselsordningen er beskrevet som et redskab til at skabe vækst og sikre lige konkurrencevilkår inden for erhvervsmæssig personbefordring, men forslaget hviler på en præmis om, at taxiloven skulle ændres med henblik på at skabe konkurrencemæssig ligestilling mellem de fire forskellige tilladelsestyper til personbefordring i taxiloven. Denne ligestilling er dog ikke en del af lovforslaget. Taxibranchen er derfor fortsat udsat for ulige konkurrence, og afskaffes frikørselsordningen vil det yderligere svække taxibranchen i konkurrencen om de offentlige kørselsopgaver, hvilket særligt vil ramme taxierne i yderområderne. Samtidig fremstår det ikke af Skatteministeriets provenuberegninger, at der ved afskaffelse af frikørselsordningen vil blive foretaget den nødvendige DUTregulering af kommunerne 3 og dermed udvandes provenuet. Afskaffes frikørselsordningen vil konsekvenserne bl.a. være: En ældre og mere forurenende vognpark, fordi vognmænd kører længere i de udtjente taxier. En forøgelse af taxibranchens klimabelastning og underminering af de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier. En reduktion i betjeningen af landdistrikterne, hvor udviklingen i de senere år har vist at antallet af taxier er faldet med %. At hver vognmand vil miste ca kroner om måneden i afskrivning pr. bil i ekstra omkostninger. De stigende udgifter vil gøre, at flere vognmænd vil være i risiko for at skulle afvikle deres forretning. Et markant tab af arbejdspladser i taxibranchen og følgeindustrien. Taxivognmændene bliver ikke de eneste tabere ved en afskaffelse af frikørselsordningen. Lovændringen får også konsekvenser for f.eks. kommunerne. Deres indkøb af taxikørsel vil i sidste ende stige i pris og fremadrettet må kommunerne derfor regne med at afsætte flere offentlige kroner på kørselsbudgettet, hvilket vil få kommunaløkonomiske konsekvenser på befordringsområdet. Dansk Taxi Råd vil derfor på det kraftigste anmode om, at man udskyder en evt. afgiftsharmonisering på taxiområdet indtil et nyt forslag om en modernisering af taxiloven er på plads. Det handler om hele erhvervets fremtid. Jeg vil opfordre til, at forligsparterne sætter forslaget i bero og får regnet det godt igennem, inden der vedtages en lov. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Hver tredje landtaxi er forsvundet siden kommunalreformen 2. 1/ Reducering af CO2-udledning og miljøforurening fra taxier og sygetransporter Emil Pind. 2/ Undersøgelse foretaget af foreningen Bevar Landtaxierne 3/ Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Side 6 Side 7

5 Frikørselsordningen - bygget på et ønske om sikkerhed Frikørselsordningen blev indført i slutningen af 1970 erne, med henblik på at mindske taxierhvervets tab ved køb og salg af biler, da man ønskede at understøtte en mere sikker vognpark. Da taxier kører mange kilometer hvert år, er frikørselsordningen en forudsætning for at undgå et afgørende økonomisk tab. Taxierne har derfor siden 1970 erne kunnet yde en mere sikker service til de danske kunder i hele landet. Frikørselsordningen reducerer underskuddet for vognmanden I dag er frikørselsordningen sammensat således, at vognmanden ikke skal betale registreringsafgift, når bilen sælges videre til private. Registreringsafgiften for taxier er 0 pct. op til kr. af den afgiftspligtige værdi, og herefter 70 pct. af den resterende værdi. Taxien er frikørt, når den har kørt km og er 2 år, eller har kørt km og er 3 år, herefter kan vognmanden sælge taxien, uden at den pålægges yderligere afgift. På trods af dette er værditabet på taxien stadig stort, når den sælges. Ordningen kan derfor ikke betragtes som en god forretning, men derimod en ordning, der reducerer vognmandens omkostninger, når en taxi skiftes ud til en ny, mere sikker og miljø- og energieffektiv taxi. Frikørselsordningen understøtter dermed en kontinuerlig udskiftning af taxiernes vognpark til stadig mere sikre og miljø- og energieffektive biler. Den løbende udskiftning sikrer dermed, at den danske taxiflåde lever op til de skærpede krav om miljø- og energiklasser til taxier, at chaufførerne får de bedst mulige arbejdsmiljøforhold i selve taxien og at kunderne transporteres sikkert på deres rejse. En gennemgang af køb og salg af taxier dokumenterer, at ordningen ikke giver vognmanden nogen økonomisk gevinst tværtimod har vognmanden et værditab på op til 36,1 pct. 4 Ifølge beregninger fra Dansk Taxi Råds medlemmer, vil det nye lovforslag koste vognmanden kr. om måneden, pr. bil, i ekstra afskrivninger. Det vil for manges vedkommende være forskellen på at afhænde en taxi eller afskedige en medarbejder for at få virksomheden til at løbe rundt. Frikørselsordningen understøtter en sikker og grøn bilpark, som gør det muligt for vognmanden at efterleve de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier. Nuværende ordning Køb Salg Pålægges 70 pct. Afgift på værdien over kr. IAfgiftsfrit hvis taxien er: Over 2 år og har kørt km, hvoraf besatte kilometer Over 3 år og har kørt km, hvoraf besatte kilometer 4/ Reducering af CO2-udledning og miljøforurening fra taxier og sygetransporter, Emil Pind. Side 8 Side 9

6 En typisk taxiforretning Er tvunget til at afskedige chauffører Med mere end ansatte fordelt på vognmænd består taxibranchen primært af små virksomheder. De nyeste tal viser, at der er 1,98 taxier pr. taxifirma i Danmark. Den danske taxibranche er en central del af den danske infrastruktur og kollektive trafik både som selvstændigt transportmiddel og som tilknytning til andre transportformer. Den danske taxibranche udfører dagligt transport af syge til og fra hospitalet, kørsel af ældre og handicappede til plejecentre, samt aflevering og afhentning af børn til og fra skolen. Taxierne har den fordel, at vognparken er særdeles fleksibel og dermed tilpasser sig kundens behov, det nødvendige brændstofforbrug og dermed sikrer en miljøvenlig transportform. På få år gik Danmark fra at være nogle af de dårligste i Europa til at integrere nydanskere til at være blandt de bedste. Ifølge integrationsekspert Torben Møller- Hansen, direktør i Foreningen Nydansker, skyldes dette primært taxierhvervet. Fakta om taxibranchen: Ca ansatte. 1,98 ansatte pr. virksomhed. Ca biler. Årlig omsætning ca. 5 mia. kr. Markedet for taxi er reguleret bl.a. for at sikre muligheden for taxikørsel i hele landet. Fra 2009 til 2013 er antallet af taxier faldet med 15 pct., svarende til en absolut nedgang på knap 850 biler. Taxierhvervets omsætning udgør 22 pct. af det landbaserede persontransport. Kilde: Danmarks Statistik Formanden for Næstved Taxa Hans Henrik Petersen har fået taxi ind med modermælken. Som søn af en taxivognmand i et familiefortagende, hvor Henriks mor og søster også har kørt taxi, var det helt naturligt for Henrik, at han i 1992 startede med at køre taxi for sin far ved siden af revisorstudierne. I 1998 fik Henrik selv mod på at blive taxivognmand og fik sammen med sin far en partsbevilling, som efterfølgende er blevet suppleret med endnu en taxibevilling. Henrik kører selv taxi på deltid 2-3 gange om måneden, når han ikke passer sit arbejde som formand hos Næstved Taxa. Henrik beskæftiger fem fuldtidsansatte chauffører og to weekendafløsere. En ændring af frikørselsordningen vil betyde en nedgang i hans indtjening på kr. pr. taxi om måneden til ekstra afskrivninger, fordi salgsprisen på hans biler vil falde voldsomt, når der skal modsvares afgift, hvilket vil udfordre hans grundlag for at opretholde sin vognmandsforretning. Jeg er omstillingsparat og vil indrette min vognmandsforretning ift. de nye regler, men det er svært at finde yderligere besparelser i en presset branche, og jeg frygter, at det ikke længere vil kunne hænge Hans Henrik Petersen, formand for Næstved Taxa sammen. Det eneste sted, jeg vil kunne spare, er på lønomkostningerne, og jeg er selvfølgelig indstillet på selv at gå ned i løn, men som far til to små tvillingepiger er det hårdt at æde et tab på kr. pr. taxi om måneden til ekstra afskrivninger ene mand. Frikørselsordningen vil reducere mit månedlige overskud med ca. 64 pct. Et overskud der vel og mærke også skal give mig løn for den tid jeg sidder i taxien, den tid jeg bruger på vagtplaner, regnskab og lønadministration, samt give en forrentning af de penge, jeg har investeret i virksomheden. Og jeg har endda hverken billån eller kassekredit Jeg køber allerede billige biler, så der er ikke yderligere at spare på den side. Jeg bliver derfor tvunget til at diskutere lønnedgang med mine chauffører eller alternativt aflevere den ene af mine tilladelser. Det kan desværre dog også komme på tale, at jeg må afvikle hele min vognmandsforretning og søge over i revisorbranchen, men den mulighed har mine chauffører jo ikke, og det vil svække taxibetjeningen i lokalområdet og i værste fald sende rigtig gode chauffører, jeg har haft i mange år, ud i arbejdsløshed. Side 10 Side 11

7 Provenuberegning bag afskaffelsen af frikørselsordningen Den 5. september sendte skatteministeren sit forslag til en harmonisering af registreringsafgiften for køb og salg af taxier i høring. Afskaffes frikørselsordningen forventer Skatteministeriet et varigt provenu fra 2018 på 135 mio. kr. efter tilbageløb og adfærdsændringer Afgiftsharmonisering for taxier mv. Der gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår ved at gennemføre følgende tiltag: Afskaffelse af registreringsafgift for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig personbefordring er fritaget for registreringsafgift. Afskaffelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner. De løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik omlægges, så alle kørselstyper er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Dansk Taxi Råd ser kritisk på Skatteministeriet provenuberegninger. Da det er tvivlsomt om det er taget højde for følgende forhold: DUT-reguleringen Udskiftningsintervallet af køretøjer Salg af frikørte taxier til eftermarked Dansk Taxi Råd har forsøgt at få indsigt i skatteministeriets bagvedliggende beregninger, men har fået afslag på anmodningen. Nedenstående tabel fremgår af Skatteministeriets høringsforslag af 5. september 2014 og viser anslået provenu ved afskaffelse af frikørselsordningen. Skemaet viser, at forslaget er underfinansieret de første to år. Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd. Provenuvirkning af afgiftsharmonisering af taxier m.v. Mio. kr. (2014-niveau) Varig Finansår virkning Afskaffelse af registreringsafgift Afskaffelse af frikørselsordning I alt umiddelbar provenuvirkning I alt provenuvirkning efter tilbageløb I alt provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd Side 12 Side 13

8 Rammer de svageste Uanset hvor meget privatbilismen breder sig, er taxibranchen fortsat en central del af den danske transportbranche og kollektive trafik, fordi den opfylder et uundværligt behov, hos en række borgere i det danske samfund. Det gælder blandt andet transport af ældre og handicappede. Det er borgere, som med afskaffelsen af frikørselsordningen, får forringet deres muligheder for at få opfyldt særlige transportbehov, da udbuddet af taxikørsel vil falde. For en borger, som ikke har egen bil, er det vigtigt at der altid er mulighed for transporthjælp. Den eneste kørselsform for dette er taxibranchen, der er forpligtet til at betjene borgerne i alle døgnets timer. Samtidig er der tidspunkter på døgnet, hvor taxier er det eneste kollektive befordringsmiddel i langt størstedelen af landet. Dertil kommer, at taxikørsel ofte forbinder borgerne med andre transportformer, som bus, tog og fly. Taxier er således i høj grad med til at skabe en sammenhængende transportkæde. Kørsel med ældre, handicappede og skolebørn, er nogle af taxiernes største og vigtigste opgaver. På landsplan udgør den offentlige kørsel 55 pct. af taxiernes omsætning, i yderområderne er dette tal helt op til 80 pct. og dermed en central del af vognmandsforretningens økonomiske grundlag. Taxierne er således en nødvendig leverandør til trafikselskaberne og kommunerne, regionerne og staten. Tabellerne på side 15 viser taxiernes andel af kørsel for trafikselskaberne. Dertil kommer den kørsel, som udføres selvstændigt for kommunerne m.fl. Hvis frikørselsordningen fjernes, vil mange af disse isolerede grupper i samfundet, få endnu svære ved at komme uden for hjemmet. Og de mange turister vi hver dag kører rundt i Danmark, vil ikke længere kunne få en service, på niveau, med de lande vi normalt sammenligner os med. Det bliver dyrere at køre taxi Af lovforslaget fremgår det, at konsekvenserne af en ændring af frikørselsordningen vil være øgede omkostninger for vognmanden. Omkostninger der vil blive pålagt kunderne. Her er det værd at noterer sig, at taxierhvervets kunder både er private og offentlige. Ifølge høringssvar fra KL, Trafikselskaberne, Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd hviler provenuberegningerne på et mangelfuldt beregningsgrundlag. Vurderingen af lovforslagets økonomiske konsekvenser tager således ikke højde for, at kommuner, regioner og - på deres vegne - trafikselskaberne, står for cirka 55 pct. af omsætningen i taxierhvervet. Det udvander Skatteministeriets beregninger, da kommuner og regioner vil skulle kompenseres igennem et øget DUT-tilskud. En lovgivning, der medfører meromkostninger for taxierhvervet på 225 mio. kr. årligt (jf. lovforslaget, tabel 4.2), vil alt andet lige overvæltes i de priser, som kommuner og regioner betaler for deres befordringsopgaver. Dette vil forventeligt kræve en kompensation gennem DUT-reguleringen, hvilket vil underminere det statslige provenugrundlag. Beregninger, der ikke fremgår af Skatteministeriets vurderinger af provenuet. Denne konsekvens er bl.a. fremhævet i flere høringssvar. Skolerejser Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (mio. kr.) Taxi , Bus , EP/OST , I alt , Flextur og kommunalt visiteret kørsel Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (mio. kr.) Taxi ,2 52 Bus ,9 6 EP/OST ,8 41 I alt ,9 100 Patientbefordring Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (kr.) Taxi ,9 59 Bus ,3 2 EP/OST I alt ,2 100 Handicapkørsel Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (kr.) Taxi ,7 52 Bus ,2 2 EP/OST ,6 46 I alt ,5 100 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Side 14 Side 15

9 Skatteborgerne betaler regningen Nedenstående er uddrag fra høringssvar indgivet af Kommunernes Landsforening, Trafikselskaberne og Danske Busvognmænd. Danske Busvognmænd I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for det offentlige bør der tages højde for, at det offentlige er en stor kunde i taxivirksomhederne. Skatteministeriet skønner, at harmoniseringen af afgiftsreglerne vil medføre en varig provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd på 135 mio. kr. om året. Vi har noteret at der er en del usikkerhed forbundet med denne beregning. Det forekommer os endvidere, at der i vurderingen af lovforslagets økonomiske konsekvenser, ikke er taget højde for, at kommuner, regioner og på deres vegne trafikselskaberne, står for ca. 50 pct. af omsætningen i taxierhvervet. En lovgivning der medfører meromkostninger for taxierhvervet (Anslået 235 mio. kr.) vil overvæltes i de priser, kommuner og regioner betaler for deres kørselsordninger, og kan derfor give anledning til DUTforhandlinger, der kan påvirke økonomien i den offentlige sektor. KL s Høringssvar KL mener derimod, at lovforslaget om frikørsel af taxier vil have kommunaløkonomiske konsekvenser. Det fremgår af lovforslaget, at merudgifterne for de private taxavognmænd, som følge af ændringerne af reglerne om frikørsel af taxier, forventes overvæltet på kunderne. KL er enige i denne vurdering. Kommunerne udgør en væsentlig andel af kundegrundlaget for taxivognmændene. Derfor vil kommunerne også blive ramt økonomisk af de ændrede regler. Trafikselskabernes høringssvar Kørslen for kommuner og regioner sker efter udbud, og det må forventes, at udbudsprisen stiger, når prisen på bilerne stiger Det fremgår af lovforslaget, at merudgifterne for de private taxivognmænd, som følge af ændringerne af reglerne om frikørsel, forventes overvæltet af kunderne. En væsentlig kunde i denne sammenhæng er kommuner og regioner, Der er ikke lagt op til en kompensation for kommunerne og regionerne, idet det anføres, at det er et generelt forslag, der ikke har betydning for kommunernes økonomi, Samlet set synes der ikke tvivl om at forslaget vil koste kommuner og regioner penge og Trafikselskaberne bemærker endvidere, at det er vigtigt at sikre taxaerhvervets rammevilkår, så erhvervet fortsat kan bidrage til en sammenhængende personbefordringer ikke mindst i yderområderne. Side 16 Side 17

10 En presset branche Værditabet stiger markant Økonomiske stramninger inden for taxibranchen de seneste år har været omfattende og påvirket taxibranchen: I 2009 blev afgiften for køb af taxi ændret fra 20 procent til 70 procent, samtidig med at bundgrænsen for registreringsafgiften hæves fra kroner til kroner. I 2012 kom udligningsafgiften for dieselbiler. En afgift, der ramte taxibranchen særligt hårdt, da en stor del af taxiflåden består af dieselbiler. Med vækstaftalen i 2013 kom en stigning i lønsumsafgiften fra 3,08 til 4,12 procent. I september 2014 foreslås det at afskaffe frikørselsordningen, med virkning inden for få måneder. Samlet er disse tiltag et hårdt slag for branchen, der ikke har fået tid til at omstille forretningen og økonomien. Afskaffelsen af frikørselsordningen står således ikke alene, men er med til at presse erhvervet yderligere. Dansk Taxi Råd vurderer på den baggrund, at flere vognmænds forretninger er truet på eksistensen, hvis frikørselsordningen bliver afskaffet som fremsat. Administrativ lettelse er invitation til sort arbejde Af lovforslaget side 12, fremgår det at der vil være nogle administrative lettelser forbundet med forslaget: Samtidig medfører ophævelsen af frikørselsordningen for taxier og limousiner dog, at vognmænd fremover ikke skal dokumentere deres kørsel via elektroniske kørebøger m.v. for SKAT, hvilket vurderes som en administrativ lettelse. Denne administrative lettelse for taxierhvervet vil reelt fjerne SKAT s kontrol med markedet og i yderste konsekvens øge risikoen for skatteunddragelse. Der er således ikke tale om en administrativ byrde, men snarere en fornuftig foranstaltning, der sikrer et velfungerende marked. Vognmand Henrik Petersen fra Næstved mister kroner om måneden pr. bil, hvis frikørslen forsvinder. Han har netop solgt sin Mercedes B-klasse. Den havde kørt kilometer på to år. Automatgear og ergonomisk sæde ellers intet kostbart ekstraudstyr. Henrik Petersen fik kroner for sin frikørte taxi, som han havde købt for kroner. Over to år har han således tabt kroner i værdi på bilen foruden de kr., som han har brugt på at istandsætte bilen til salg og som ikke er medregnet i ovenstående model. Totalt har han tabt kr. på bilen. Et tilsvarende regnestykke for Henrik Petersen uden frikørselsordningen ser anderledes ud og vil give et tilsvarende værditab på kr. eksklusiv istandsættelse. Regnestykket UDEN frikørselsordning B 180 E 200 Bilens indkøbspris som taxi kr ,- kr Vognmanden får hos forhandleren kr ,- kr ,- Afgift af tilsvarende bil (i frikørt stand) hvis den f.eks. blev hentet i Tyskland Regnestykket MED frikørselsordning B 180 kr ,- kr ,- Hvis brugtmarkedet i dag kan bære en brugtpris på kr , og vognmanden skal betale kr ,- i afgift af hans brugte taxi, betyder det at han reelt får ( ) = kr ,- for bilen. E 200 sedan Bilens indkøbspris som taxi kr ,- kr Bilens salgspris* kr ,- kr ,- Værditab kr ,- kr ,- *Det vognmanden kan sælge den for til forhandler eller privat. (B180 blev solgt til en privat, E 200 Sedan blev solgt til en forhandler) Hvis brugtmarkedet i dag kan bære en brugtpris på kr , og vognmanden skal betale kr ,- i afgift af hans brugte taxi, betyder det at han reelt får ( ) = kr ,- for bilen. Værditab kr ,- kr ,- *Vi går ud fra at bilen ikke ændrer værdi, da salgsprisen stadig vil være baseret på en konstant efterspørgsel på brugtvognsmarkedet. Side 18 Side 19

11 Skævvridning af konkurrencen Konsekvenser for miljøet Ifølge Transportministeriet er taxier det eneste køretøj, der må benyttes til al slags erhvervsmæssig personbiler. Konkret betyder det, at man ikke må anvende et køretøj, der udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik eller sygetransport, til taxikørsel om aftenen. Omvendt må man gerne anvende en taxi til offentlig servicetransport og sygetransport. Baggrunden for disse restriktioner skal formentlig findes i, at sygetransport og offentlig servicetrafik ikke er underlagt de særlige reguleringer, som gælder for taxier, herunder eksempelvis rådighedsforpligtigelse, antalsbegrænsning, geografisk begrænsning og begrænsning i virksomhedsform. For at sikre, at der fremover er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport, gennemføres en harmonisering og forenkling af afgifterne. Forslaget vil bidrage til lige og fair konkurrence i taxierhvervet, hvilket erfaringsmæssigt fører til en forbedret effektivitet og service. 5 Mere unfair konkurrence Forslaget om ændringen af frikørselsordningen bygger på en præmis om, at taxiloven skulle ændres med henblik på lige konkurrencevilkår for de fire forskellige tilladelsestyper til personbefordring, så de agerede på mere lige vilkår. Ændringen af frikørselsordningen sikrer dog ikke en lov, der skaber lige konkurrencevilkår. I stedet for at udligne konkurrencen skævvrides den i stedet, når kun en ændring af frikørselsordningen indføres. Sammenlignes f.eks. med en tilladelse til offentlig servicetrafik (OST), hvor de to tilladelsestyper reguleres forskelligt og derved skaber ulige konkurrence. Der er altså en række konkurrenceforvridende reguleringer. Taxierne er for eksempel forpligtigede til at servicere borgerne på alle tider af døgnet, mens OST-bilerne ingen serviceforpligtigelser har. En taxi skal opfylde en lang række tekniske trav, fx video, kontroltæller og taximeter, hvor OST-bilerne ikke skal opfylde nogle tekniske krav. Der er ulige konkurrencevilkår i dag, forslaget vil yderligere forværre dette. Fakta om forskellene i forpligtelser mellem taxi og OST-tilladelse: Serviceforpligtelse Taxi OST Døgnbetjening Ja Nej Tilslutning til bestillingskontor Tekniske krav Ja Nej Taxameter Ja Nej Kontrolapparat Ja Nej Videoovervågning Ja Nej Siden september 2009 har der været fastsat krav til nye taxiers brændstofforbrug. Reglerne vurderes en gang årligt af Trafikstyrelsen og tilpasses i forhold til udviklingen af nye bilers brændstofforbrug. Taxierhvervets vognpark er reguleret af bekendtgørelse om energi- og miljøklassekrav til taxier m.v. Senest er bekendtgørelsen blevet revideret pr. 1. oktober 2014, hvor et køretøj til befordring af 4 passagerer skal være i energiklasse A. I forbindelse med revideringen har Trafikstyrelsen udregnet, at de skærpede krav vil reducere CO2- udledningen med ton pr. år under forudsætning af, at køretøjerne udskiftes i løbet af 3 år. Med en ændring af registreringsafgiften er det vurderingen, at udskiftningen af køretøj til taxikørsel ikke vil ske med samme hastighed, hvorfor reduktion af CO2-udledningen må forventes at blive påvirket negativt. Det er således ikke korrekt, når det i lovforslaget anføres, at: Samlet set vurderes der for så vidt angår afgiftsharmonisering af taxier m.v. ikke at være nævneværdige miljømæssige effekter ved lovforslaget (Uddrag fra lovforslaget side 13). Holger K. Nielsens udvalgssvar på CO2-udledning: Fra årgang 2008 til den del af årgang 2012, der er registreret nu, er der sket en reduktion i CO2- udledningen på godt 9 pct. årligt. Til sammenligning er der i samme tidsrum sket en reduktion i CO2-udledningen på ca. 3,3 pct. årligt for nyregistrerede dieseldrevne personbiler set under ét. Ordningen med frikørsel for taxier rummer uden tvivl en stor del af forklaringen på, at den kendte del af forløbet for bestandstilpasningen er sket meget hurtigere for taxier end for dieseldrevne personbiler set under ét. Kilde: Skatteudvalget , SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 948 5/ Regeringens lovforslag om Afgiftsharmonisering af registreringsafgiften Side 20 Side 21

12 Mindre mobilitet i landdistrikterne Mobilitet er en central faktor, når virksomheder og tilflyttere vælger en by til eller fra. Hvis der skal skabes vækst og liv i yderområderne, skal der derfor investeres og holdes liv i et kollektivt transportmiddel som taxien, der er med til at skabe den største fleksibilitet for transport i landområderne. På fem år har helt præcist 307 landtaxier måttet dreje nøglen om. Det svarer til knap en tredjedel af samtlige landtaxier siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Tallet er indsamlet ved at søge på aktindsigt i antallet af land- og bytaxi tilladelser i samtlige af Danmarks Kommuner. Alle 98 kommuner i regionerne har fået mulighed for at svare på Bevar Landtaxaernes anmodning om aktindsigt, men fire kommuner har valgt ikke at opgive tal for 2007 eller 2012 og indgår derfor ikke i undersøgelsen. Frikørselsordningen øger skævvridningen mellem land og by Det kan desværre konstateres, at der efterhånden er betydelige dele af landdistrikterne samt mindre provinsbyer, der har en alt for dårlig taxibetjening ikke mindst om natten og i weekenden. De fleste vognmænd ejer kun 1-2 biler og har samme antal chauffører til at holde taxierne i gang døgnet rundt. De har i forvejen oplevet en nedgang på op til 40 procent i landområderne, og mange har måttet lukke forretningen med de seneste reguleringer. Hvis frikørselsordningen afskaffes, vil borgere i landområderne være nødsaget til at finde alternative transportmidler, og der vil mangle endnu flere arbejdspladser ude i lokalområderne. Afskaffes frikørselsordningen tilføres dermed en yderligere skævvridning mellem land og by. Det vil derfor være nødvendigt at iværksætte initiativer, der sikrer en bedre taxidækning uden for de større bysamfund, da det alternativt vil være endnu en nedprioritering af yderområderne. Silkeborg Kommune Antal taxier Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Den Skanderborg Kommune Antal taxier Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Den Næstved Kommune Antal taxier Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Den Hver tredje landtaxi er forsvundet gennem de sidste fem år, hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det især ramme de lokale taxiforretninger i yderområderne. Samlet undersøgelse for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland 2012 Dato Antal taxier (by og land) Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Forskel i taxier: Forskel i procent: -12,25% -30,16% -7,95% Undersøgelse foretaget af foreningen Bevar Landtaxierne Taxierne har en stærk berettigelse i persontransporten. Særligt i landområder, hvor flextrafikken ikke dækker, og den kollektive trafik er skåret væk. Hvis der ikke længere er noget grundlag for at drive vognmandsvirksomhed på landet. Det betyder jo, at borgerne ikke kan komme frem, og det rammer især de immobile grupper. Steffen Damsgaard, formanden for Landdistrikternes Fællesråd Side 22 Side 23

13 Dansk Taxi Råd Valhøjs Allé Rødovre Tlf.: Fax:

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 1, L 43 A Bilag 1, L 43 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 1, L 43 A Bilag 1, L 43 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 1, L 43 A Bilag 1, L 43 B Bilag 1 Offentligt 30. oktober 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2014 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring

Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 211 Offentligt Reform af taxilovgivningen kan give bedre personbefordring Personbefordring i personbiler er en vigtig del af transportinfrastrukturen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 Taxi til fremtiden Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 2 Antallet af taxier er faldende De seneste års udvikling på taxiområdet er ikke holdbar Antal taxier Der har været

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet.

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet. Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Nærværende er sendt pr. mail samt alm. brev. København, den 15. april 2008 J.nr. 1184-TW 1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Taxinævnet i Region Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg 25. februar 2016 Sagsbeh.:FRGI01 J.nr.: 00.01.00-A00-14-16 Notat

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

2014/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2014/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2014/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Jeg har med interesse læst kommissionens rapport om konkurrence, internationalisering og regulering, især afsnittet om taxikørsel, side 137.

Jeg har med interesse læst kommissionens rapport om konkurrence, internationalisering og regulering, især afsnittet om taxikørsel, side 137. Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0) Internt DI-notat Til: Fra: Tine Roed/Skat MISV/DI Transport Kopi: Dato: 24. marts 2009 DI-Sagsnr.: Vedr.: Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27.

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Taxinævnet Teknik og Miljø Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation Forslag om forhøjelse af takster for

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt DACF 2015-12-17 Til Folketinget Skatteudvalget Kommentar til Skatteministeriets svar af 14. december 2015, til Skatteudvalget omkring registreringsafgift

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik

Læs mere

Det er ganske svært at se andre fordele ved oprettelse af bestillingskontor 2, jf. nedenstående.

Det er ganske svært at se andre fordele ved oprettelse af bestillingskontor 2, jf. nedenstående. Svendborg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Anette Bergmann Svendborg, den 31. august 2011 Kommentarer til bestillingskontor 2 og flere tilladelser i Svendborg: Fordele ved 2 bestillingskontorer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst KL Netværksdage 2013 21. november 2013, Comwell - Kolding Laust Rich Projektchef Frogne AllCom,

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. november 2008 Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere