ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017"

Transkript

1 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

2

3

4 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der er gennemført 1500 interviews i målgruppen. Dataindsamling Dataindsamlingen er gennemført af M3 Research (Bilendi) ved hjælp af Computer Assisted Web Interview (CAWI). Data er indsamlet i perioden 28. november til 8. december Data er efterfølgende vejet repræsentativt på køn, alder og geografi.

5

6 98% kender NemID Stort set alle kender NemID, hvilket har været stabilt de seneste mange år. Det kvalificerede kendskab ligger på det højeste niveau set over de senest 7 år, med 54% der føler, at de kender meget til NemID. KVALIFICERET KENDSKAB Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige at du kender til NemID til private? 54% 51% 53% 50% 52% 48% 47% 42% 37% 34% 36% 37% 39% 36% 9% 9% 9% 11% 9% 9% 11% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke

7 Den yngre del af befolkningen kender bedre til NemID Det er stadig personer over 45 år, der føler, at de kender mest til NemID, men der er en signifikant stigning blandt de samt årige sammenlignet med sidste år. 51% af de årige og 53% af de årige føler, at de kender meget til NemID, hvilket er en stigning på henholdvis 7 og 6 procentpoint sammenlignet med sidste år. KVALIFICERET KENDSKAB - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige, at du kender til NemID til private? 44% 47% 55% 56% 40% 41% 33% 37% 51% 53% 55% 57% 34% 34% 36% 32% 9% 11% 8% 8% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 1% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

8 Næsten alle bruger NemID De 97%, der bruger NemID i 2017, er et stabilt niveau sammenlignet med de seneste mange år. BRUG AF NEMID Spørgsmål 4: Bruger du NemID? 97% 96% 98% 96% 98% 97% 2% 3% 1% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% Ja Nej Ved ikke

9 97% bruger NemID i 2017 Mens brugen overordnet set er stabil, er der flere unge brugere i år sammenlignet med sidste år. Blandt personer over 45 år er penetrationen stadig så godt som fuldstændig, hvilket har været stabilt de seneste mange år. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 4: Bruger du NemID? <JA> år år år 60+ år 95% 97% 99% 98% Brug af NemID i % 95% 99% 99% Note: Boblerne nederst indikerer niveauet fra 2016.

10 Brugen af NemID er fortsat status quo Næsten alle har stadig brugt NemID til log-in i netbank og på offentlige myndigheders hjemmesider. Set over de seneste 4-5 år er der flere og flere, der også bruger NemID til log-in på andre hjemmesider. BRUG AF NEMID Spørgsmål 5: Har du... 94% 95% 95% 100% 95% 97% 97% 91% 90% 90% 87% 83% 88% 84% 44% 42% 42% 40% 35% 38% 34% 2% 1% 1% 3% 0% 0% 0% Brugt NemID til log-in i din netbank Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider Intet af ovenstående

11 Færre ældre bruger til netbank, mens flere unge bruger til andre hjemmesider I 2017 er der flere af de årige, der har brugt NemID til log-in på andre hjemmesider (+10% point) sammenlignet med sidste år. Til sammenligning er der færre personer over 60 år, der har brugt deres NemID til netbank. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 5: Har du... 94% 95% 95% -6 91% 93% 91% 85% 93% % 45% 48% 38% 3% 2% 1% 3% Brugt NemID til log-in i din netbank Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider Intet af ovenstående Note: Boblerne indikerer signifikant forskel fra År År År 60+ År

12 NemID er en sikker løsning Tilliden til NemID er på det højeste niveau siden Derudover mener størstedelen, at NemID er en sikker digital adgang. Gennemtiden er der flere, der mener, at det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark, mens færre bruger NemID til andet end netbank sammenlignet med sidste år. HOLDNING TIL NEMID Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 84% 85% 82% 81% 79% 81% 81% 78% 75% 75% 76% 75% 75% 74% 74% 72% 73% 73% 75% 73% 72% 73% 69% 70% 67% 67% 61% 62% 51% 49% 45% 46% 44% 45% 41% 19% 11% 12% 8% 9% 10% 6% Jeg har tillid til NemID Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services NemID er en sikker digital adgang NemID er en praktisk digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge

13 Færre unge mener, at NemID er svært at bruge Færre unge i alderen år mener, at NemID er svært at bruge sammenlignet med sidste år. Blandt de årige, at der flere der føler, at det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark. Overordnet set er der størst skepsis omkring NemID blandt de årige. HOLDNING TIL NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 86% 86% 85% 77% 77% 72% 77% 75% 78% 77% 75% 76% 76% 70% 63% 81% 52% 47% +6 53% 51% -7 11% 12% 6% 7% Jeg har tillid til NemID Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services NemID er en sikker digital adgang NemID er en praktisk digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge Note: Boblerne indikerer signifikant forskel fra År År År 60+ År

14 Log-in til Netbank og nøglekortet er stadig det, man forbinder med NemID Det er fortsat log-in til netbank og nøglekortet, som flest danskere kender NemID for. Sammenlignet med de foregående år er der signifikant flere, der kender NemID for nøglekortet, log-in på nettet, en fælles løsning om digital adgang på nettet og fælles adgang til netbanker. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 93% 90% 86% 84% 80% 75% 58% 72% 71% 69% 80% 64% 62% 58% 51% 53% 53% 51% 45% 43% 37% 34% 40% 29% 29% 24% 34% 32% 19% 19% 18% 19% 13% 11% 11% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke

15 De årige kender NemID for flest forskellige områder Der er færre unge i alderen år, der forbinder NemID med adgang til de offentlige hjemmesider sammenlignet med resten af befolkningen. Flere unge kender NemID for Digital signatur og sikkerhed på nettet end for adgang til offentlige hjemmesider. Der er færre unge og ældre, der kender NemID for en fælles løsning om digital adgang på nettet end personer mellem år. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 89% 87% 84% 84% 85% 86% 84% 81% 72% 71% 71% 71% 67% 64% 58% 57% 61% 54% 54% 48% 48% 49% 44% 44% 44% 38% 34% 33% 37% 32% 29% 29% 16% 15% 11% 10% 1% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 0% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke År År År 60+ År

16 85% er tilfredse med NemID Fire ud af fem er tilfredse med NemID. Tilfredsheden ligger på niveau med de seneste 3 år. Over de seneste år ses en tendens i, at flere er gået fra at være tilfredse til at være meget tilfredse. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? 85% / 86% / 85% / 79% / 85% / 88% / 79% 56% 55% 52% 54% 52% 49% 48% 36% 36% 34% 31% 30% 29% 24% 10% 8% 9% 8% 9% 11% 8% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

17 Det er fortsat blandt personer over 60 år, at tilfredsheden er størst Blandt personer over 60 år finder man stadig flest, der er tilfredse med NemID. De personer, som er meget tilfredse med NemID, skal især findes blandt den lidt yngre del af befolkningen. Sammenlignet med sidste år er der signifikant flere af de unge (9%-point), der er meget tilfredse med NemID. Flere er gået fra at være tilfredse, til at være meget tilfredse. Den laveste tilfredshed og største skepsis findes blandt personer i alderen år. TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? 84% / 77% / 87% / 90% år: 83% år: 80% år: 86% 60+ år: 93% +9 40% 32% 35% 37% -8 44% 45% 52% 53% 7% 13% 7% 6% 3% 4% 4% 1% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Note: Boblerne indikerer signifikant forskel fra År År År 60+ År

18 Flest bruger NemID 1-5 gange om måneden To ud af tre bruger højest NemID 10 gange om måneden, og flest heraf bruger det kun 1-5 gange. BRUG AF NEMID Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 21% 16% 17% 18% 20% 20% 17% 17% 16% 17% 19% 19% 31% 36% 33% 32% 34% 30% 32% 32% 35% 30% 28% 30% Mere end 16 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Ca. 1-5 gange om måneden Base: 1459 (2017)

19 Des ældre des oftere Som set de foregående år, stiger brugsfrekvensen med alderen. 22% af alle personer over 60 år bruger NemID mere end 16 gange om måneden. Næsten halvdelen af de årige bruger NemID 1-5 gange om måneden. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 46% 43% 8% 22% 14% 15% 14% 15% 19% 18% 31% 27% 31% 32% 35% 27% Mere end 16 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Ca. 1-5 gange om måneden År År År 60+ År Base: 1459 (2017)

20 Endnu flere benytter NemID via smartphone I 2017 er der endnu flere, der bruger NemID via deres smartphone end tidligere. Trods øget brug via smartphone er der dog stadig flest, der bruger deres NemID via computeren. Over de seneste fire år ses der dog en tendens til, at det er færre for hvert år. BRUG AF NEMID Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC Smartphone Tablet/iPad 89% 92% 95% 96% 44% 33% 28% 30% 30% 27% 21% 18% Base: 1459 (2017)

21 Computeren er stadig der, hvor flest bruger sit NemID Men på tværs af alle aldre er der signifikant flere, der bruger NemID via smartphone sammenlignet med sidste år. Størst er ændringen blandt de unge i alderen år (17%-point). Samtidigt er det dog også blandt de yngre, at man finder flest, der bruger NemID via computeren. Til sammenligning er der færre personer over 60 år, der bruger NemID via computeren i forhold til sidste år. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC Smartphone Tablet/iPad 92% 86% 91% 87% 62% 59% 39% 25% 21% 28% 34% 34% 91% 90% 91% 94% 45% 47% 30% 19% 24% 29% 34% 31% Note: Boblerne nederst indikerer niveauet fra Base: 1459 (2017) År År År 60+ År

22 Flere og flere bruger NemID via smartphone/tablet til log-in I 2017 har 55% af alle brugt NemID til at logge ind på offentlige myndigheders hjemmesider via deres smartphone eller tablet. BRUG AF NEMID VIA SMARTPHONE/TABLET Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? FORVENTEDE AT BRUGE HAR BRUGT 46% 40% 48% 55% 23%

23 Særligt de unge bruger NemID til log-in via smartphone/tablet Det er især de unge, der har brugt NemID til at logge ind på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller tablet. Sammenlignet med sidste år er det især blandt de unge i alderen år, at den øgede brug findes. Men samtidigt er det også blandt personer over 60 år, at flere bruger deres NemID til log-in via smartphone eller tablet. BRUG AF NEMID VIA SMARTPHONE/TABLET ALDERSGRUPPER (2017) Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 58% 60% 49% 33% 68% 62% 54% 54% 43% 42% 26% 34% 6% 5% 4% 3% Ja Nej Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

24 Øget tilfredshed ved brug af NemID fra smartphone/tablet Over de seneste år er flere blevet mere tilfredse med at bruge NemID fra smartphone og tablet. Udover at tilfredsheden overordnet set ligger på et højt niveau, er der signifikant flere, der i 2017 er meget tilfredse. Over de seneste år er flere og flere blevet meget tilfredse med at bruge NemID fra smartphone og tablet, men særligt siden sidste år ses en signifikant forbedring på 7%-point. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 86% / 82% / 81% / 79% 56% 58% 58% 53% 33% 26% 23% 21% 8% 11% 11% 12% 2% 4% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: 828 (2017)

25 De meget tilfredse findes især blandt de unge Der er flest personer over 60 år, der er tilfredse med at bruge NemID fra smartphone og tablet. Dog er det blandt de unge i alderen år, at der er flest, som er meget tilfredse. Sammenlignet med sidste år er det især de årige, der i større omfang er meget tilfredse med at bruge NemID via smartphone eller tablet (9%-point). TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 86% / 79% / 87% / 93% 62% 57% +9 37% 34% 30% 31% 48% 45% 9% 13% 7% 4% 3% 5% 1% 2% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Note: Boblen indikerer signifikant forskel fra Base: 828 (2017) År År År 60+ År

26 38% har brugt NemID oftere pga log-in fra smartphone/tablet Muligheden for at kunne logge ind med NemID fra smartphone eller tablet, har en opfattet positiv indflydelse på, hvor ofte man bruger sit NemID. De seneste år er der flere og flere, der mener, at det har haft indflydelse på deres brugsfrekvens, og i 2017 er det mere end hver tredje, der mener, at det har fået dem til at bruge NemID oftere. HYPPIGERE BRUG AF NEMID Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 52% 59% 63% 38% 33% 28% 9% 9% 9% Ja Nej Ved ikke

27 Særlig positiv indflydelse på de årige Muligheden for at logge på fra sin smartphone eller tablet har den største positive indflydelse på de unge. Generelt set har det, at man kan logge på fra sin smartphone eller tablet større betydning, jo yngre man er. HYPPIGERE BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 46% 40% 34% 17% 68% 57% 57% 48% 44% 35% 33% 23% 10% 9% 8% 9% Ja Nej Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

28 Flere benytter i højere grad offentlige digitale selvbetjeninger Selvom de fleste ikke mener, at muligheden for at logge på fra smartphone eller tablet har fået dem til at benytte offentlige digitale selvbetjeninger i højere grad, er det signifikant færre end tidligere. Over de seneste år er der flere og flere, der mener, at muligheden i højere grad har fået dem til at benytte, og i 2017 er det ca. hver tredje. DIGITAL SELVBETJENING Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 56% 63% 70% 35% 29% 22% 8% 9% 8% Ja Nej Ved ikke

29 Størst er indflydelsen blandt personer under 45 år Det er særligt de unge, der mener, at muligheden for at logge på fra smartphone eller tablet i højere grad har fået dem til at benytte offentlige digitale selvbetjeninger. Blandt personer under 45 år er der signifikant flere, der mener, at det i højere grad har fået dem til at benytte offentlige digitale selvbetjeninger sammenlignet med sidste år. DIGITAL SELVBETJENING - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 43% 36% 27% 16% 62% 71% 53% 45% 46% 30% 37% 20% 9% 9% 7% 9% Ja Nej Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

30 Flere forventer at bruge NemID til log-in via smartphone/tablet I 2017 er der 61%, der forventer fremover at bruge NemID til at logge ind på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller tablet. Det er signifikant flere sammenlignet med de seneste år. BRUG AF NEMID Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 61% 55% 53% 50% 22% 24% 26% 31% 17% 21% 21% 19% Ja Nej Ved ikke

31 Forventningen er størst blandt personer under 45 år Det er især personer under 45 år, der forventer fremover at bruge NemID til at logge ind på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller tablet. Den øgede forventning i forhold til sidste år er også særligt blandt personer under 45 år, hvor signifikant flere forventer at bruge fremover. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 57% 59% 57% 49% 69% 66% 60% 52% 20% 19% 23% 26% 10% 15% 17% 22% Ja Nej Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

32 To ud af tre foretrækker NemID Størstedelen af befolkningen foretrækker i høj grad at logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-in til de hjemmesider, de besøger. FORETRÆKKER NEMID Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 66% / 67% / 67% / 66% / 71% / 72% 28% 30% 30% 27% 26% 28% 40% 41% 40% 41% 37% 38% 23% 22% 21% 20% 17% 19% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 4% 3% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke

33 Flest personer over 45 år foretrækker NemID Det er personer over 45 år, der i størst udstrækning foretrækker, at de kan logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-in til de hjemmesider, de besøger. Trods at over halvdelen af alle personer i alderen år i høj grad foretrækker NemID, er det i denne aldersgruppe, at den laveste præference er. FORETRÆKKER NEMID ALDERSGRUPPER Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 65% / 57% / 71% / 68% 37% 43% 39% 28% 29% 27% 29% 29% 28% 23% 19% 22% 7% 3% 4% 3% 4% 4% 3% 5% 2% 4% 3% 5% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke År År År 60+ År

34 Forsikringsselskaber og læger/behandlere Størstedelen vil gerne kunne bruge NemID til at logge ind hos forsikringsselskaber og læger/behandlere. Derudover ses ønsket om at kunne bruge det til log-in hos fagforeninger og a-kasser ligeledes at være højt respræsenteret i befolkningen. ØNSKER AT BRUGE NEMID Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 65% 61% 59% 59% 60% 60% 60% 57% 56% 57% 55% 55% 52% 47% 47% 43% 43% 41% 48% 46% 42% 41% 40% 39% 36% 36% 35% 34% 34% 33% 21% 20% 20% 21% 17% 19% 14% 13% 10% 12% 9% 9% 8% 4% 5% 5% 6% 7% 14% 15% 13% 14% 14% 11% Læge/fysioterapeuter/ tandlæger/ øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Forsikringsselskaber Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet

35 De årige ønsker at kunne bruge NemID flest steder Personer i alderen år ønsker at kunne bruge NemID flest forskellige steder. De årige vil især gerne kunne bruge NemID til forsikringsselskaber og fagforeninger/a-kasser. Det er især personer over 45 år, der gerne vil kunne bruge NemID til log-in hos fx læger eller behandlere. ØNSKER AT BRUGE NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 65% 60% 60% 61% 55% 55% 52% 42% 55% 54% 49% 20% 41% 37% 37% 37% 35% 28% 30% 28% 30% 23% 25% 11% 12% 11% 11% 7% 5% 6% 5% 2% 16% 14% 16% 8% Læge/fysioterapeuter/ tandlæger/ øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Forsikringsselskaber Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet År År År 60+ År

36 Større tryghed ved at underskrive aftaledokumenter digitalt Befolkningen er gennem de seneste år blevet mere og mere trygge ved at underskrive aftaler på nettet med NemID. I 2017 er det 69%,der føler sig trygge ved at underskrive med NemID, mens kun 15% ikke føler sig trygge. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 69% 65% 57% 53% 50% 53% 26% 27% 25% 22% 21% 15% 17% 15% 17% 20% 23% 22% Ja Nej Ved ikke Note: I 2013 spurgte man om det fremtidige perspektiv: I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter

37 Personer over 60 år føler sig mindst trygge Selvom mere end halvdelen af alle personer over 60 år er trygge ved at underskrive digitale aftaler på nettet med NemID, er det blandt denne del af befolkningen, at færrest føler sig trygge. Den stigende tryghed findes særligt blandt personer i alderen og år. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 68% 70% 65% 61% 73% 73% 74% 60% 12% 15% 20% 20% 13% 15% 13% 13% Ja Nej Ved ikke Note: Boblerne indikerer niveauet fra År År År 60+ År

38 Nøglekortet opbevares enten i pungen/tasken eller i hjemmet De fleste opbevarer NemID nøglekortet i deres pung/taske eller har det liggende i hjemmet. OPBEVARING AF NØGLEKORT (2017) Spørgsmål 17: Hvordan opbevarer du normalt dit NemID nøglekort? 48% 44% 46% 46% 6% 6% 6% 6% 1% 1% 0% 0% 5% 5% I min pung, tegnebog, taske eller lign. Hjemme Jeg bruger min digitale nøgleviser Som et foto på mobil/smartphone/ tablet/computer I en app på mobil/tablet/ computer Jeg bruger blindeløsning/ NemID på hardware Andet

39 Personer over 60 år opbevarer især nøglekortet derhjemme Mens størstedelen af de unge i alderen år har nøglekortet med sig i pungen, tasken eller lignende, har de fleste over 60 år nøglekortet liggende derhjemme. OPBEVARING AF NØGLEKORT (2017) - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 17: Hvordan opbevarer du normalt dit NemID nøglekort? 59% 54% 54% 62% 31% 38% 39% 39% 4% 4% 9% 9% 6% 7% 5% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 5% 5% 6% 5% I min pung, tegnebog, taske eller lign. Hjemme Jeg bruger min digitale nøgleviser Som et foto på mobil/smartphone/ tablet/computer I en app på mobil/tablet/ computer Jeg bruger blindeløsning/ NemID på hardware Andet År År År 60+ År

40 Færre har modtaget snyde mails/sms er Der er færre danskere, der har modtaget snyde mails eller sms er i 2017 i forhold til sidste år. OPLEVELSE AF SNYD (2017) Spørgsmål 18: Har du nogensinde -7%-point 28% 3% siden sidste år -1%-point siden sidste år Modtaget snyde-sms er Klikket på links i snyde-sms'er 59% +5%-point siden sidste år -3%-point -1%-point 29% 1% Ingen af siden siden sidste år sidste år disse Modtaget snyd s Klikket på links i snyd s...der enten beder dig opdatere dine NemID informationer eller opfordrer dig til at sende et billede af dit NemID nøglekort og enten opgivet dit NemID Bruger- ID/password eller sendt et billede af dit NemID nøglekort

41 14% har fået spærret sit NemID I 2017 er der 14%, der har fået spærret sit NemID, hvilket er på niveau med sidste år. SPÆRRING AF NEMID Spørgsmål 19: Har du nogensinde fået dit NemID spærret? 86% 86% 4% 3% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 0% 0% 2% 3% Jeg havde forlagt det, men fandt det igen Jeg tabte det Jeg var bekymret for, om andre havde fået adgang/ misbrugt det Det blev stjålet Nets spærrede det fx pga mistanke om svindel Banken var bekymret for, at andre havde fået adgang/ misbrugt det Det blev beskadiget, så det ikke kunne bruges mere Jeg har aldrig fået mit NemID spærret Ja, anden årsag

42 41% forventer at bruge nøgleapp til NemID Størstedelen forventer at bruge nøgleappen til NemID istedet for nøglekortet. Ca en tredjedel ved ikke om de vil bruge nøgleappen istedet for. FORVENTET BRUG AF NØGLEAPP Spørgsmål 20: I 2018 kommer der en nøgleapp til NemID. I stedet for at bruge dit nøglekort får du en notifikation på din mobil eller tablet, som du bare skal bekræfte for at kunne bruge NemID. Tror du, at du fremover vil bruge nøgleapp i stedet for nøglekort? 41% 36% 23% Ja Nej Ved ikke Note: Første gang, at spørgsmål 20 er med i undersøgelsen

43 Størst forventet brug af nøgleapp blandt personer under 45 år Det er særligt personer, der er under 45 år, som forventer at bruge nøgleappen istedet for nøglekortet. Til sammenligning er det over halvdelen af alle over 45 år, som er i tvivl om hvorvidt, de vil bruge appen istedet for. FORVENTET BRUG AF NØGLEAPP- ALDERSGRUPPER Spørgsmål 20: I 2018 kommer der en nøgleapp til NemID. I stedet for at bruge dit nøglekort får du en notifikation på din mobil eller tablet, som du bare skal bekræfte for at kunne bruge NemID. Tror du, at du fremover vil bruge nøgleapp i stedet for nøglekort? 52% 53% 39% 26% 22% 19% 18% 31% 26% 29% 43% 43% Ja Nej Ved ikke Note: Første gang, at spørgsmål 20 er med i undersøgelsen År År År 60+ År

44 Der er flest mænd, som ikke vil bruge nøgleappen 25% af alle mænd over 18 år vil ikke bruge nøgleappen istedet for nøglekortet. Blandt kvinderne er der 38%, der er i tvivl om, hvorvidt de vil bruge nøgleappen istedet for. FORVENTET BRUG AF NØGLEAPP- KØN Spørgsmål 20: I 2018 kommer der en nøgleapp til NemID. I stedet for at bruge dit nøglekort får du en notifikation på din mobil eller tablet, som du bare skal bekræfte for at kunne bruge NemID. Tror du, at du fremover vil bruge nøgleapp i stedet for nøglekort? 41% 41% 34% 38% 25% 21% Ja Nej Ved ikke Note: Første gang, at spørgsmål 20 er med i undersøgelsen Mand Kvinder

45 Skepsis er størst vest for Storebælt Der er flere personer, som bor øst for Storebælt, der forventer at bruge nøgleappen sammenlignet med personer, der bor vest for Storebælt. 29% af de personer, der bor i Nordjylland tror ikke, at de fremover vil bruge nøgleappen istedet for nøglekortet. Den største tvivl finder vi i Region Syddanmark. FORVENTET BRUG AF NØGLEAPP- GEOGRAFI Spørgsmål 20: I 2018 kommer der en nøgleapp til NemID. I stedet for at bruge dit nøglekort får du en notifikation på din mobil eller tablet, som du bare skal bekræfte for at kunne bruge NemID. Tror du, at du fremover vil bruge nøgleapp i stedet for nøglekort? 44% 42% 36% 42% 38% 21% 23% 23% 24% 29% 36% 36% 41% 34% 33% Ja Nej Ved ikke Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Note: Første gang, at spørgsmål 20 er med i undersøgelsen

46 Positiv holdning til nøgleappen 42% forventer at nøgleappen vil være nemmere at bruge end nøglekortet, og samtidigt er der 41%, der forventer, at de vil have den samme tillid til appen som til nøglekortet. En ud af fire mener, at de i høj grad vil bruge NemID mere med en nøgleapp fremfor med nøglekortet - Størstedelen (37%) er dog i tvivl. HOLDNING TIL NØGLEAPP Spørgsmål 21: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om en NemID nøgleapp? 42% Jeg forventer at en app vil være lettere at bruge end et nøglekort 17% 25% 29% 6% 7% 16% 41% Jeg forventer at jeg vil have samme tillid til en NemID nøgleapp som et nøglekort 15% 26% 27% 8% 8% 16% 27% Jeg forventer at jeg vil bruge NemID mere med en nøgleapp fremfor nøglekortet 12% 15% 37% 7% 13% 16% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke Note: Første gang, at spørgsmål 21 er med i undersøgelsen

47 Tilliden til nøgleappen er størst blandt de årige Det er især de unge, der forventer at have samme tillid til nøgleappen som til nøglekortet, mens personer over 60 år er mere skeptiske. Blandt personer under 45 år er det mere end halvdelen, der forventer, at appen vil være lettere at bruge end nøglekortet. Derudover ses det, at jo yngre man er, jo mere forventer man at bruge NemID mere med en nøgleapp fremfor med nøglekortet. HOLDNING TIL NØGLEAPP- ALDERSGRUPPER Spørgsmål 21: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om en NemID nøgleapp? (I meget høj grad + i høj grad) 54% 52% 51% 44% 40% 41% 27% 31% 41% 36% 22% 14% Jeg forventer at en app vil være lettere at bruge end et nøglekort Jeg forventer at jeg vil have samme tillid til en NemID nøgleapp som et nøglekort Jeg forventer at jeg vil bruge NemID mere med en nøgleapp fremfor nøglekortet Note: Første gang, at spørgsmål 21 er med i undersøgelsen År År År 60+ År

48

49 Konklusion Stabilt kendskab og brug af NemID Det generelle kendskab og brug af NemID er stadig fuldstændigt, hvilket betyder, at stort set alle i befolkningen, der er over 18 år, kender og bruger NemID. Over halvdelen mener, at de kender meget til NemID og siden 2016 ses en signifikant stigning blandt personer i alderen år, der kender meget til NemID. Holdning til NemID 84% har tillid til NemID og 75% mener, at NemID er en sikker digital adgang. Mens de årige fortsat viser størst skepsis, er der færre unge årige som synes, at NemID er svært at bruge sammenlignet med sidste år. Siden 2016 opleves der signifikante stigninger blandt personer, der kender NemID for log-in på nettet, en fælles løsning om digital adgang på nettet samt fælles adgang til alle netbanker. Det som NemID er mest kendt for i 2017 er dog stadig primært log-in til Netbank samt nøglekortet. Høj generel tilfredshed 85% er tilfredse med NemID generelt set og blandt de unge årige ses der en signifikant stigning, som er gået fra at være tilfredse til meget tilfredse. Tilfredsheden ligger på et højt niveau på tværs af alle aldre, men er fortsat højest blandt personer over 60 år. Stabil præference og brug Præferencen for NemID er stabil, hvilket betyder, at to ud af tre foretrækker at kunne logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins til de hjemmesider, de besøger. Over halvdelen vil fortsat gerne kunne bruge NemID til at logge ind hos forsikringsselskaber og læger eller behandlere.

50 Konklusion Endnu flere bruger NemID fra smartphone Generelt set er der flere der bruger NemID fra smartphone (på tværs af alle aldre), men personer under 45 år er dem, der i størst omfang bruger det i Trods et stigende brug af NemID fra smartphone, er computeren stadig der, hvor de fleste bruger NemID. NemID fra smartphone eller tablet Muligheden for at kunne logge på fra smartphone/tablet får flere til at bruge NemID oftere, og jo yngre man er jo større indflydelse har det. Forventningen til fremover at bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone/tablet er desuden stigende - særligt blandt personer under 45 år. Øget tilfredshed i brug fra smartphone/tablet Sammenlignet med sidste år, er endnu flere tilfredse med at bruge NemID fra smartphone eller tablet. Der ses en stigning blandt dem, der er meget tilfredse, især blandt de unge årige. Nøgleapp i % af danskerne forventer at bruge den nye nøgleapp istedet for nøglekortet. Overordnet set er der en positiv holdning til nøgleappen, idet 42% forventer, at det vil blive lettere at bruge og samtidigt forventer 41% at have samme tillid til nøgleappen som til nøglekortet. En ud af fire mener, at de i høj grad vil bruge NemID mere med en nøgleapp fremfor med nøglekortet - Størstedelen (37%) er dog i tvivl. Generelt set er der en mere positiv holdning til nøgleappen jo yngre man er, særligt blandt de unge årige, mens personer over 60 år er mest skeptiske.

51 52

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018 pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halv 18 Indholdsfortegnelse Introduktion til Tillidsbarometeret...3 s tillid til hinanden...4 Tillid til offentlige myndigheders databehandling...5 Tillid

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Læsere af Socialrådgiveren

Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge til Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge foretaget i perioden 3.-24. maj 2011 724 har gennemført besvarelsen Konglomeratet. Klosterport 4E, 4. sal. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Introduktion Kapitlet om

Læs mere

Kom godt i gang med NemID nøgleapp. December 2018

Kom godt i gang med NemID nøgleapp. December 2018 Kom godt i gang med NemID nøgleapp December 2018 Få let adgang til dine sikre oplysninger Har du en smartphone eller tablet, kan du få NemID som en app, der hedder NemID nøgleapp. Nøgleappen er en sikker

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune 2015

Gladsaxe Kommune 2015 Gladsaxe Kommune 2015 Brugerundersøgelse af borgerservice Gladsaxe Kommunes Borgerservice den 10. juni 2015 Disposition 1. Formål med undersøgelsen 2. Om undersøgelsen 3. Anbefalinger og konklusion 4.

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Oktober 2017 Undersøgelsesmåned: September 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2018 Telecom privatkunder - EPSI RATING

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2018 Telecom privatkunder - EPSI RATING TELEINDUSTRIEN DANMARK 2018 Telecom privatkunder - EPSI RATING Resumé Generelt viser dette studie for Teleindustrien ikke store forskelle i forhold til sidste års undersøgelse, men dog er der en mindre

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2018 Undersøgelsesmåned: Juni 2018 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Beskrivelse af de NemID-typer, som kan bruge på jeres tjeneste.

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Beskrivelse af de NemID-typer, som kan bruge på jeres tjeneste. LØSNINGSBESKRIVELSE FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Beskrivelse af de NemID-typer, som kan bruge på jeres tjeneste. November 2015 Indhold Her finder I en overordnet løsningsbeskrivelse for NemID og de

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom telefon 61558181 November 2018 Politisk skatteaftale får ikke dele- og platformsøkonomien

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2019 Telecom privatkunder - EPSI Rating. Maj 2019

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2019 Telecom privatkunder - EPSI Rating. Maj 2019 TELEINDUSTRIEN DANMARK 2019 Telecom privatkunder - EPSI Rating Maj 2019 Resumé Kundetilfredsheden i den danske telebranche er stødt stigende. Den samlede kundetilfredshed for mobil+bredbånd er i 2019 på

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Kom godt i gang med NemID nøgleapp erhverv til bank

Kom godt i gang med NemID nøgleapp erhverv til bank Kom godt i gang med NemID nøgleapp erhverv til bank Emne Denne vejledning beskriver, hvordan du henter og installerer NemID s nøgleapp erhverv til bank, og hvordan du kommer i gang med at bruge app en.

Læs mere

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens klogeste kunder 1 Formål med undersøgelsen... 2 2 Metode og gennemførelse... 2 2.1

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort.

Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort. NemID nøgleapp NemID nøgleapp er et digitalt supplement til dit nøglekort. Med NemID nøgleapp kan du bruge dit NemID direkte fra din smartphone eller tablet - uden at have dit nøglekort ved hånden. Når

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år?

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år? 1/9 Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi Om dataindsamlingen: Data er indsamlet af analyseinstituttet Norstat i deres onlinepanel af danskere i maj 2018. Stikprøven er repræsentativ

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018 Markedsanalyse 10. januar 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse En stor del af danskerne

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen December 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 6 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere