Den overvægtige gravide Sandbjerg 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den overvægtige gravide Sandbjerg 2012"

Transkript

1 Den overvægtige gravide Sandbjerg 2012 Arbejdsgruppe 2012: Kristina Renault (Tovholder) ( ), Christina Anne Vinter, Mette Tanvig, Lise Lotte Torvin Andersen, Sara Liest, Klara Naver, Kirsten Riis Andreasen, Hanne Wielandt, Ellen Aagaard Nøhr (jordemoder), Dorte Møller Jensen (Endokrinolog), Peter Damm. Arbejdsgruppe 2011: Kristina Renault (Tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Dorte Møller Jensen (Endokrinolog), Christina Anne Vinter, Mette Tanvig, Søren Lunde, Sara Liest, Klara Naver, Jeannet Lauenborg, Kirsten Riis Andreasen, Janne Foss Berlac, Anne Cathrine Gjerris, Ulla Vinkel, Hanne Wielandt, Pia Christiansen, Ellen Aagaard Nøhr (jordemoder), Peter Damm. Afgrænsning af emnet: For de fleste anbefalinger i denne guideline har vi valgt at anvende en BMI-grænse på 35 kg/m 2. For nogle af anbefalingerne har vi dog valgt BMI-grænsen 30 kg/m 2, hvis evidensen er gældende ved netop denne grænse. Grænserne er hovedsagligt valgt ud fra en betragtning om det store antal gravide i de lavere BMI-grupper og således et ressourcemæssigt hensyn. For de fleste komplikationer gælder, at der er en lineær sammenhæng mellem BMI og risiko, og at risikoen stiger allerede fra BMI > 25 kg/m 2. I hvert enkelt klinisk tilfælde er det derfor op til den enkelte sundhedsfaglige persons vurdering at træffe relevante beslutninger og rådgivning ud fra en samlet vurdering af alle risikofaktorer. Gravide kvinders BMI beregnes ud fra vægten umiddelbart før graviditeten eller den første målte vægt i graviditeten. Denne guideline har overlap med flere andre guidelines bl.a. omhandlende gestationel diabetes, foetus magnus suspicio, motion og graviditet, tromboseprofylakse og graviditas prolongata, hvorfor vi flere steder henviser til disse guidelines. Vi vil desuden gøre opmærksom på, at anbefalingerne i denne guideline er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 1

2 Indholdsfortegnelse: Anbefalinger Side 2 Introduktion og baggrund... Side 4 Baggrund for anbefalingerne: Side 7 Folinsyre. Side 7 Vitamin D Side 7 Håndtering af gravide/fødende med BMI>35 kg/m 2.. Side 7 Anbefalinger for vægtøgning.. Side 8 Livsstilsintervention i graviditeten.. Side 9 Ultralydsskanning af overvægtige gravide. Side 10 Vurdering af obstetrisk speciallæge Side 10 Anæstesiologisk vurdering og anbefaling af epiduralblokade tidligt i fødslen.. Side 10 Tromboseprofylakse Side 11 Igangsættelse af fødslen. Side 12 Valg af forløsningsmåde Side 13 Procedure ved sectio Side 15 Antibiotikadosering for overvægtige. Side 15 Referencer.. Side 17 Anbefalinger: Håndtering under graviditeten: Kvinder med BMI > 30 kg/m 2, der ønsker at blive gravide bør indtage 400 mikrogram folinsyre 1 måned før planlagt graviditet og hele første trimester, som anbefalet til alle gravide pga. en øget risiko for medfødte misdannelser. (A) Man bør være særligt opmærksom på, at gravide med BMI > 30 kg/m 2 indtager 10 mikrogram vitamin D dagligt under graviditet og amning. (D) På baggrund af denne guideline lægges det op til de regionale fødeplansudvalg at tage stilling til visitation af overvægtige gravide. Gravide med BMI > 30 kg/m 2 bør være ekstra opmærksomme på at undgå stor vægtøgning i graviditeten. Vægtstigningen bør begrænses til 6-9 kg. (B) Der anbefales målrettet kostvejledning (evt. ved diætist eller specialuddannet jordemoder) mhp at begrænse vægtstigning i graviditeten. (A-B). Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 2

3 Gravide med BMI > 30 kg/m 2 tilrådes minutters moderat fysisk aktivitet dagligt (B-C) Det anbefales, at gravide med BMI > 35 kg/m 2 vurderes af læge på obstetrisk afdeling mindst én gang i graviditeten, f.eks. i forbindelse med misdannelsesskanningen. Man bør her vurdere hendes risiko for komplikationer, samt henvise til anæstesiologisk vurdering før termin. (D) Gravide med BMI > 35 kg/m 2 kan henvises til ultralydsskanning ved uge mhp tilvækst og fosterstilling. (D) Alle gravide med prægestationelt BMI>27 kg/ m 2 bør screenes for gestationel diabetes mellitus. Man bør have skærpet opmærksomhed på, om der er indikation for tromboseprofylakse i graviditeten hos den overvægtige gravide. Der henvises til Sandbjergguidelinen Tromboemboliske lidelser herunder antiphospholipidsyndrom Samt til rapport fra Nucleusgruppe for antitrombotisk behandling til gravide bestående af medlemmer fra DSOG og DSTH (Dansk selskab for trombose og hæmostase) Forventet udmelding Igangsættelse af fødslen: Man bør sætte fødslen i gang ved GA 41+0 for gravide med BMI > 35 kg/m 2, da risiko for intrauterin fosterdød øges ved høj gestationsalder. (B) Valg af forløsningsmåde: Alle gravide bør behandles individuelt mhp. forløsningsmåde under hensyntagen til risiko for akut sectio på baggrund af BMI, paritet, sectio antea og andre risikofaktorer som øger risiko for akut sectio. Sectio anbefales ved estimeret fostervægt > 4800 g og ved >4500 g hos gravide med gestationel diabetes i henhold til Sandbjerg Guideline om Foetus magnus suspicio Vaginal fødsel: Ved BMI > 35 kg/m 2 anbefales anlæggelse af epiduralkateter tidligt i fødselsforløbet mhp. senere smertelindring, men også mhp. bedøvelse i tilfælde af evt. sectio. (C) Anæstesilæge adviseres når kvinden ankommer i fødsel, såfremt hun ikke er set af anæstesilæge i graviditeten. Håndtering ved sectio: Ved melding af sectio til anæstesi og operationspersonale bør man gøre opmærksom på den gravides vægt, således at korrekt operationsstue og operationsleje vælges.(d) Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 3

4 Ved BMI > 35 kg/m 2 anbefales nedre lavt tværsnit samt suturering af subcutis hvis dette er mere end 2 cm. Man kan overveje supraumbilical adgang hos meget svært overvægtige med stort panniculus, der kan retraheres. (B) Som antibiotikaprofylakse anbefales Cefuroxim 3 g i.v. som éngangsdosis. (B) Sectiopatienter med prægravid BMI > 35 kg/ m 2 bør udstyres med lange støttestrømper, mobiliseres tidligt og behandles med LMWH ie dgl. indtil mobilisering. Hvis forlænget indlæggelse af mor pga. barn på neonatalafdelingen eller andre risikofaktorer som f.eks. svær præeklampsi kan behandlingen forlænges.(d) Introduktion og baggrund: Overvægt/fedme defineres ifølge WHO som en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det har konsekvenser for helbredet (1). Inddelinger i forskellige BMI-grupper relaterer sig til helbredsrisikoen ved de forskellige grader af overvægt. Kropssammensætningen/Body Mass Index (BMI) er et mål for sammenhængen mellem højde og vægt. BMI beregnes som kropsvægten divideret med højden² (kg/m²). Gravide kvinders BMI beregnes ud fra vægten umiddelbart før graviditeten eller den første målte vægt i graviditeten. Tabel 1 WHO s BMI-klassifikation BMI (kg/ m 2 ) Klassifikation < 18,5 Undervægtig 18,5-24,9 Normalvægtig 25 29,9 Overvægtig > 30 Svær overvægt / fedme 30 34,9 - fedme klasse ,9 - fedme klasse fedme klasse 3 Gennem de sidste par årtier er der sket en markant stigning i prævalensen af svær overvægt i hele den vestlige verden og blandt alle aldersgrupper. I England er prævalensen af gravide med BMI > 30 kg/m 2 steget fra 7 % i 1990 til 16 % i 2007(2). Blandt 30-årige kvinder i DK er der sket en dramatisk stigning i antallet af overvægtige fra 3 % i 1982 til 11 % i 2004 (3;4). Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 4

5 Hver 3. fødende kvinde i Danmark er overvægtig. Hver tredje gravide kvinde i Danmark er overvægtig defineret ved BMI > 25 kg/m² og over 12 % er svært overvægtige (BMI> 30 kg/m²) (5). Der er store regionale forskelle på fordelingen af andelen af overvægtige gravide. I nogle regioner i Danmark er det op mod 50 % af de gravide, som har BMI>25kg/m 2 (6). Der er solid evidens for, at man ved stigende BMI ser et øget antal komplikationer relateret til graviditet og fødsel hos såvel mor som barn (7). Blandt de tidlige komplikationer ses øget forekomst af infertilitet samt øget risiko for spontane og habituelle aborter (8;9). Stigende BMI er associeret med øget risiko for hypertension og præeklampsi samt gestationel diabetes (5;10-12). I forbindelse med fødslen ses øget risiko for igangsættelse, instrumentel forløsning og sectio. For den overvægtige ses også flere komplikationer i forbindelse med sectio, herunder blødning, postoperative infektioner og anæstesikomplikationer (13-15). Jo højere prægravid BMI moderen har, desto større er risikoen for at føde et for stort barn/large for Gestational Age (LGA) (16-18). Dette er blandt årsagerne til at overvægtige fødende har sværere og længerevarende fødsler med flere instrumentelle forløsninger, og at der bl.a. ses flere tilfælde af skulderdystoci. Endvidere ses en association mellem prægestationel maternel fedme og en øget risiko for perinatal død. Risikoen for perinatal død øges ved stigende gestationsalder og placentainsufficiens kan være en mulig forklaring herpå (19). Børn af overvægtige mødre har endvidere en forøget risiko for selv at blive overvægtige med deraf følgende sygdomme, samt risikoen for selv en dag at blive en overvægtig forælder (20). Fra store epidemiologiske undersøgelser ved vi, at børn af overvægtige mødre har øget risiko for at blive født med misdannelser, bl.a. neuralrørsdefekter og hjertemisdannelser (21;22). I tabel 2 ses oversigt over odds ratio for forskellige komplikationer for svært overvægtige fødende sammenlignet med normalvægtige. For de fleste af de tilgrundliggende undersøgelser i tabellen gælder, at gravide med BMI > 30kg/m 2 er sammenlignet med kvinder med normalt BMI. Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 5

6 Tabel 2. Maternelle og neonatale risici ved svær overvægt i graviditeten: Svært overvægtige versus normalvægtige Odds ratio (95 % CI) Maternelle komplikationer Spontan abort 1 Habituelle aborter 1 Præeklampsi 2 Gestationel diabetes mellitus 2 Venøs tromboemboli 3 1,89 (1,14-3,13) 4,68 (1,21-18,13) 2,60 (2,47-2,73) 7,54 (7,09-8,03) 5,30 (2,1-13,5) Fødselskomplikationer 4 Igangsættelse af fødslen Akut kejsersnit Instrumentel forløsning Maternel blødning Maternelle infektioner 1,88 (1,84-1,92) 1,63 (1,40-1,89) 1,17 (1,13-1,21) 1,24 (1,20-1,28) 3,34 (2,74-4,06) Neonatale komplikationer Apgar 5 < 7 2 Fødselsvægt > 4500 g 2 Skulderdystoci 2 Intrauterin fosterdød 5 Indlæggelse på neonatal afdeling 4 1,35 (1,17-1,57) 2,20 (2,08-2,33) 1,59 (1,40-1,80) 2,07 (1,59-2,74) 1,35 (1,22-1,49) Medfødte misdannelser 6 Neuralrørsdefekter (alle) Anencephali Spina bifida Hydrocephalus Kardiovaskulære anomalier 1,87 (1,62-2,15) 1,39 (3-1,87) 2,24 (1,86-2,69) 1,68 (1,19-2,36) 1,30 (1,12-1,51) 1 Metwally et al 2008, 2 Ovesen et al 2011, 3 Larsen et al 2007, 4 Heslehurst et al 2008, 5 Chu et al 2007, 6 Stothard et al 2009 Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 6

7 Baggrund for anbefalingerne: Folinsyre: Kvinder med BMI > 30 kg/m 2, der ønsker at blive gravide, bør indtage 400 mikrogram folinsyre 1 måned før planlagt graviditet og hele første trimester, som anbefalet til alle gravide. En metaanalyse af 12 observationelle kohorte studier viser, at kvinder med højt BMI har øget risiko for neuralrørsdefekter med odds ratio (OR) på 1,22 for BMI 25-29,9, 1,70 for BMI 30-39,9 og 3,11 for BMI over 40 kg/m 2 (23). Samtidig har kvinder i den fødedygtige alder med BMI > 27 kg/m 2 lavere serum folat end kvinder med BMI < 27 kg/m 2, selv efter kontrol for folinsyre indtag (24). Mangel på folinsyre hos gravide giver risiko for kongenitte malformationer, især neuralrørsdefekter (22;25). Tilskud af folinsyre nedsætter risikoen for neuralrørsdefekter med 72 % (26). Dette har i England ført til anbefalingen af at give gravide med BMI >30 kg/m 2 højdosis folinsyre (5 mg) frem for standarden på 400 mikrogram (27). Der findes dog ikke studier, der har påvist effekt af højere dosis folinsyre til denne gruppe patienter. Arbejdsgruppen finder derfor ikke evidens for at anbefale højere dosis end standarden til alle gravide. I stedet bør man være ekstra opmærksom på, om den gravide indtager folinsyre som anbefalet. Vitamin D: Maternel prægestationel fedme (BMI 30 kg/m 2 ) er associeret med en lavere s-25-oh vitamin D hos både mor og det nyfødte barn (28). Dette kan have vidtrækkende konsekvenser, da vitamin D hos foster og det nyfødte barn har betydning for en lang række forhold inklusiv knoglemetabolisme, organernes udvikling og udviklingen af immunforsvaret. Desuden er der undersøgelser, der tyder på, at lav vitamin D status i graviditeten kan have betydning for udvikling af gestationel diabetes, præeklampsi og intrauterin væksthæmning af fosteret (29). Der foreligger dog ikke undersøgelser, som klart viser, at højere dosis af vitamin D tilskud vil ændre på ovenstående forhold. Effekten af vitamin D tilskud på glukosetolerancen vil blive undersøgt i et multinationalt EU-sponsoreret randomiseret kontrolleret studie (DALI-projektet), der starter i foråret 2012 med deltagelse af Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital ( Arbejdsgruppen finder det derfor formålstjenligt at afvente denne eller anden ny evidens, inden der tages stilling til evt. anbefaling af forhøjelse af vitamin D tilskuddet. Sundhedsstyrelsen (30) anbefaler alle gravide at indtage 10 mikrogram vitamin D under graviditet og amning. Hos kvinder med BMI>30 kg/m 2 er dette især vigtigt. Derfor bør man i forbindelse med konsultationer med gravide med BMI >30 kg/m 2 være ekstra opmærksom på om kvinden indtager vitamin D. Håndterering af de gravide/fødende med BMI >35 kg/m 2 : Det er arbejdsgruppens opfattelse, at behandlingen af gravide med BMI >35 kg/m 2 så vidt muligt bør samles. Da svær overvægt i graviditeten udgør en højrisikotilstand anbefaler vi, at kvinder med Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 7

8 BMI> 35 kg/m 2 tilbydes at føde på afdelinger med obstetrisk, pædiatrisk samt anæstesiologisk ekspertise i døgnberedskab. Afdelingerne bør desuden være udstyret med passende teknologi og hjælpemidler til at håndtere de overvægtige, fx skal der bruges store blodtryksmanchetter, specielle føde- og operationslejer, lifte osv. Kvinder med BMI>40 kg/m 2 kan visiteres til steder, der er vant til at håndtere dette. Arbejdsgruppen finder det desuden formålstjenstligt, at visitationen sker så tidligt i graviditeten som muligt. Det lægges dog op til de lokale fødeplansudvalg på baggrund af denne guideline, at tage stilling til visitation af de overvægtige gravide. Arbejdsgruppen anbefaler tidlig konsultation/information ved jordemoder. Man kan overveje at visitere til specialjordemoder eller lokalt team med særlig interesse for overvægtige gravide. Patienten bør informeres tidligt i graviditeten vedrørende diverse risici og vigtigheden af at begrænse vægtøgning under graviditeten, se nedenfor. Man kan eventuelt udlevere skriftligt patientmateriale. Anbefalinger for vægtøgning hos overvægtige: Vægtøgning i graviditeten er naturlig og fysiologisk og støtter fosterets vækst og udvikling. Gravide med BMI > 30 kg/m 2 bør dog være ekstra opmærksomme på at undgå for stor vægtøgning i graviditeten. Vægtstigningen bør begrænses til 6-9 kg. Sundhedsstyrelsen kom i 2009 med nye anbefalinger for gestationel vægtstigning opdelt efter prægraviditets BMI-klasse. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder med BMI 25-29,9 kg/m 2 begrænser vægtstigningen til 8-10 kg samt, at kvinder med BMI > 30 kg/m 2 begrænser vægtstigning til 6-9 kg (se nedenstående tabel). Dertil tilføjer Sundhedsstyrelsen, at en del kvinder med BMI > 30 kg/m 2 har en meget begrænset eller slet ingen vægtstigning, hvilket ikke synes at have nogen uhensigtsmæssig effekt, såfremt kvinden har lagt sine spisevaner om og spiser sundt, alsidigt og tilstrækkeligt.(anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2009 (30)). Tabel 3: Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vægtstigning i graviditeten (2009) BMI (kg/m²) Vægtstigning < 18, kg 18,5 24, kg 25-29, kg > kg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for gestationel vægtstigning ligner på de fleste punkter de amerikanske guidelines, som ligeledes blev revideret i Det amerikanske Institute of Medicine s (IOM) anbefalinger omkring gestationel vægtstigning (31) er baseret på optimalt udfald for både mor og barn og opdelt efter WHO s BMI-kategorisering. Anbefalingerne er givet på baggrund af observationelle studier, hvoraf mange data er baseret på den store danske undersøgelse Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 8

9 Bedre Sundhed for Mor og Barn (17). IOM s guidelines anbefaler, at kvinder med BMI 25-29,9 kg/m 2 tager 7-11,5 kg på, og at kvinder med BMI > 30 kg/m 2 begrænser vægtstigningen til 5-9 kg. Der har hidtil ikke været tilstrækkelig evidens til at differentiere vægtanbefalingerne indenfor de 3 fedmeklasser. En nyere amerikansk undersøgelse har retrospektivt gennemgået effekten af gestationel vægtstigning på mere end mødre med BMI > 30 kg/m 2 i henhold til IOMguidelines fra 2009 og finder, at kvinder i de højeste fedmeklasser føder færre makrosome børn ved vægtstigning under de anførte 5-9 kg og ved vægttab ned til 4,9 kg (32). Epidemiologiske undersøgelser fra Sverige (33) og Tyskland (34) bekræfter at risikoen for en række maternelle komplikationer og makrosomi nedsættes ved vægtstigning under de anbefalede grænser, men risikoen for SGA stiger ved vægttab hos moderen. Ved vægtstigning i graviditeten over de anbefalede grænser øges risikoen for vægtretention efterfølgende og således også risikoen for, at kvinden er i en højere BMI-klasse ved en efterfølgende graviditet med øget risiko for komplikationer (35). Gestationel vægtstigning over de anbefalede grænser samt vægtretention 6 måneder efter fødsel er identificerede som nogle af de vigtigste faktorer for fedme på lang sigt (36;37). Prægraviditets BMI er af afgørende betydning for mange korttids- og langtidseffekter omkring graviditet og fødsel uanset størrelsen af vægtstigning under graviditeten. Vægttab/optimering af vægten før graviditet er derfor et meget vigtigt budskab. Denne prækonceptionelle rådgivning er overvejende en opgave for den primære sektor. For kvinder med høj vægtstigning i graviditeten er det vigtigt at rådgive omkring vægttab inden fornyet graviditet. Livsstilsintervention i graviditeten: Til overvægtige gravide anbefales kostvejledning (ved diætist eller specialuddannet jordemoder) mhp. at begrænse vægtstigning i graviditeten. Overvægtige gravide tilrådes endvidere minutters moderat fysisk aktivitet dagligt. (Sandbjergguideline fra 2008 Motion og graviditet ). Der foreligger kun få randomiserede studier, der har undersøgt effekten af intervention med kostvejledning og/eller motion i graviditeten hos overvægtige kvinder. På baggrund af de eksisterende undersøgelser er der ikke konsensus om, hvorvidt intervention kan begrænse vægtstigningen, da der er fundet meget forskellige resultater ved forskellige indsatser. Et nyligt systematisk review fandt, at der indtil videre ikke er tilstrækkelig evidens til at konkludere, at intervention til overvægtige gravide er effektivt til at begrænse vægtstigning i graviditeten (38). Et andet systematisk review konkluderede efterfølgende, at kostvejledning i graviditeten er effektivt til at begrænse den gestationelle vægtstigning, men der er manglende evidens for yderligere effekt på maternelle og neonatale komplikationer (39). De fleste interventionsstudier har ikke haft tilstrækkelig styrke til at måle på den kliniske effekt af livsstilsinterventionen og har heller ikke været i stand til at påvise en effekt i forhold til eksempelvis risikoen for at udvikle gestationel diabetes (40;41). Et randomiseret australsk studie blandt 132 gravide med BMI > 25 kg/m 2 viste dog en nedsat risiko for GDM ved livsstilsintervention (42). I et stort dansk randomiseret interventionsstudie blandt 360 kvinder med BMI > 30 kg/m 2 fandt man, at individuel Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 9

10 kostvejledning og forskellige motionsindsatser i graviditeten signifikant kunne begrænse den gestationelle vægtstigning til gennemsnitlig 7 kg, men der var ingen sikker effekt på de obstetriske og neonatale effektmål (43). Flere observationelle studier tyder på, at motion før og under graviditeten har en beskyttende effekt i forhold til at udvikle gestationel diabetes og præeklampsi hos normalvægtige (44;45). Der foreligger dog ikke specifikke motionsstudier for overvægtige gravide, som bekræfter dette, men man anbefaler mindst minutters daglig moderat fysisk aktivitet (Sandbjergguideline fra 2008 Motion og graviditet ). Aktuelt foregår både i Danmark og på verdensplan flere større interventionsstudier med livsstilsændringer hos overvægtige gravide ( Ultralydsskanning af kvinder med BMI>25 kg/m 2 : Antenatal ultralydsdiagnostisering af misdannelser hos fosteret kan være vanskelig, da øget abdominalt fedtvæv kan forringe billedkvaliteten (46). Derfor bør disse kvinder skannes på bedst mulige UL-apparat. Et observationsstudie og flere case-control studier viser, at det er vanskeligt at skanne sufficient for misdannelser i 2. trimester (47-49). Hendler et al lavede et case-control studie med patienter og viste, at risikoen for suboptimal ultralydscanning af hjertet er 2,4 gange øget ved BMI 30-34,9 kg/m 2, 5 gange øget ved BMI kg/m 2 og 8 gange øget ved BMI>40 kg/m 2 sammenlignet med normal vægtige (47). Dette er et specielt problem, da overvægt i sig selv giver øget risiko for anomalier, især hjertefejl og spina bifida (22;50;51). Erfaringsmæssigt kan det være svært klinisk at vurdere fosterstørrelse og fosterposition ved gravide med BMI > 35 kg/m 2. Samtidig ved man, at 7 % af kvinder med BMI > 35 kg/m 2 og 9 % af kvinder med BMI >40 kg/m 2 føder børn med fødselsvægt over 4500 g(6). Man kan derfor overveje henvisning til ultralydsundersøgelse i omkring uger med henblik på stillingskontrol og fostervægt, hvilket er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen 2009 (30). Herudover finder arbejdsgruppen ikke evidens for anbefaling af ekstra skanninger. Vurdering ved obstetrisk læge: Det anbefales, at gravide med BMI > 35 kg/m 2 vurderes af læge i obstetrik afdeling mindst én gang i graviditeten, f. eks. i forbindelse med misdannelsesskanningen. Dette mhp. journalføring/vurdering og information vedrørende risici i forbindelse med graviditet og fødsel samt og planlægning af evt. yderligere opfølgning.. Anæstesiologisk vurdering og anbefaling af epiduralblokade tidlig i fødselsforløbet: Overvægtige gravide har en øget risiko for besværliggjort eller fejlagtig intubation. Incidensen for fejlintubation ligger omkring 1:280 i den obstetriske population sammenlignet med 1:2230 i den generelle population, og risikoen for fejlintubation stiger ved stigende BMI (15). I en 6-årig gennemgang af fejlintubationer hos obstetriske patienter i en region i UK fandtes 36 tilfælde, gennemsnits BMI var 33 kg/m 2 (52). Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 10

11 I Anesthesia-related deaths during obstetric delivery in the United States, , konkluderes, at de fleste mødre, der dør af komplikationer til anæstesi, forekommer blandt general anæstesi i forbindelse med kejsersnit (53). I rapporten Saving mothers lives (54) fandtes seks kvinder, der døde af direkte årsager til anæstesi, overvægt var til stede hos fire af disse. Det er mere besværligt at anlægge regional anæstesi hos overvægtige gravide, således fandt Vricella (55) i et retrospektivt kohorte studie hos kvinder med BMI 40 kg/m 2 sammenlignet med BMI< 25 kg/m 2 en øget risiko for flere forsøg på anlæggelse af regional anæstesi til elektivt sectio. Dette er i overensstemmelse med hvad Dresner fandt i en retrospektiv audit af prospektivt samlede data, nemlig at genanlæggelsesraten for epidural kateter i fødsel var signifikant forøget hos kvinder med BMI > 40 kg/m 2 (13). Bamgbade fandt ligeledes i et prospektivt observationelt studie, at risikoen for behov for mere end to forsøg steg ved stigende BMI (56). I et engelsk studie (57) sammenlignedes ekstremt overvægtige fødende med BMI > 50 kg/m 2 med en kontrol gruppe (rapportering om kvinden der fødte umiddelbart før). Man fandt her justeret OR på 3,54 for problemer eller fejlanlæggelse af epidural analgesi, justeret OR på 9,1 for problemer eller fejlanlæggelse af spinal anæstesi, og justeret OR på 6.35 for at komme i fuld bedøvelse. Det er således sværere og mere risikabelt at komme i fuld bedøvelse samt ligeledes sværere at få anlagt regional bedøvelse, når man er overvægtig. Vi anbefaler på dette grundlag, at gravide med BMI > 35 kg/m 2 ses af en anæstesilæge i graviditeten mhp. anæstesiologisk vurdering og journalføring af dette. Hun kan her desuden informeres om risici og om, at vi anbefaler anlæggelse af epiduralkateter, når hun ankommer tidligt i fødsel, mhp evt. senere smertelindring, men også mhp. bedøvelse til evt. sectio. Hvis hun ikke er set i graviditeten, bør anæstesiafdelingen adviseres, når hun ankommer i fødsel. Tromboseprofylakse: Der er evidens for, at overvægtige gravide får flere tromboemboliske events, end normalvægtige gravide (58-60). I et dansk populationsbaseret case-control studie sammenlignedes 129 kvinder med dyb vene trombose (DVT) eller lungeemboli i graviditeten eller puerperiet med en kontrolgruppe på 258 kvinder uden trombose. OR for venøs tromboemboli var 1,4 for overvægt og 5,3 for fedme (60). I overensstemmelse hermed fandt et engelsk case-control studie med 143 gravide med lungeemboli antenatalt en justeret OR på 2,65 for lungeemboli ved fedme (BMI> 30 kg/m 2) (59). I Europa har man tidligere fundet at tromboemboliske events var blandt de hyppigste årsager til maternel død (61;62). Dette har ført til, at man i engelske guidelines (27) har anbefalet flg.: Man bør overveje at give tromboseprofylakse med LMWH (low molecular weight heparin) til kvinder med et prækonceptionelt BMI 30 kg/m 2, der desuden har to eller flere risikofaktorer for tromboemboliske events. Dette med start så tidligt i graviditeten som muligt. Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 11

12 Alle gravide kvinder, der får tromboseprofylakse antepartum, bør fortsætte med profylaktiske doser LMWH til og med 6 uger postpartum. Der bør laves en risikovurdering efter fødslen, også mhp. behandling i fremtiden. Alle kvinder med BMI 40 kg/m 2 bør anbefales postpartum tromboseprofylakse i mindst 7 dage. Tromboseprofylaksen skal gives i doser, der er afpasset efter den gravides aktuelle vægt. Vi finder dog ikke håndfast evidens for, at denne betydelige ændring af indikation og dosering af tromboseprofylakse nedsætter risiko for død hos de overvægtige gravide. Der henvises derfor til retningslinjerne i Sandbjerg guidelinen Tromboemboliske lidelser herunder antiphospholipidsyndrom Samt til rapport fra Nucleusgruppe for antitrombotisk behandling til gravide bestående af medlemmer fra DSOG og DSTH (Dansk selskab for trombose og hæmostase) Forventet udmelding Igangsættelse af fødslen: Flere studier tyder på, at overvægtige kvinders fødsler er af længere varighed end normalvægtiges (63;64). I en kohorte af 612 førstegangsfødende, som fødte vaginalt og spontant (64) var den mediane varighed af dilatation fra 4 til 10 cm signifikant længere for både overvægtige med BMI>25 og BMI> 30 kg/m 2, sammenlignet med normalvægtige (hhv. 7,5, 7,9 og 6,2 timer). Det er vist i flere studier, at igangsættelse er hyppigere hos overvægtige kvinder (12;57;65;66). Estimater af denne risiko varierede med 1,6-3,2 gang øget risiko for igangsættelse og forblev signifikant efter korrektion for diagnoser som hypertension (67) og diabetes (12). Overvægtige gravide havde øget risiko for overbåren graviditet (12;66;68;69), hvilket er en medvirkende årsag til den øgede hyppighed af igangsættelse hos disse kvinder. Flere studier viser, at overvægtige gravide har øget risiko for intrauterin fosterdød (19;70;71), I et studie af gravide i den store danske undersøgelse Bedre Sundhed for Mor og Barn, hvoraf har BMI> 30 kg/m 2 (19) fandt man, at overvægt var associeret med stigende risiko for intrauterin død ved stigende gestationsalder, hvilket indicerer, at der er øget risiko for placentainsufficiens ved overbåren graviditet. På denne baggrund anbefaler man nu at sætte fødslen i gang ved GA 41+0 for gravide med BMI>35 kg/m 2. Der er sparsom litteratur om igangsættelse og kvindens BMI. Et enkelt randomiseret klinisk studie af kvinder (72) inddelte kvinderne i BMI <30 kg/m 2, BMI 30-39,9 kg/m 2, BMI > 40 kg/m 2 for herefter at vurdere effekten af maternel BMI på igangsættelse med prostaglandin. Andelen af kvinder, som fik foretaget sectio, steg fra 21,3 % ved BMI<30 kg/m 2 til 29 % ved BMI 30-39,9 kg/m 2 (OR1,57) og 36,5 % i gruppen med BMI>40 kg/m 2 (OR 2,12). Oxytocinbehov (median dosis og varighed) før fødsel var signifikant lavere i gruppen BMI<30 kg/m 2 end hos overvægtige BMI 30-39,9 kg/m 2 og ekstremt overvægtige BMI>40 kg/m 2. Varighed af fødsel fra induktion til forløsning var ligeledes signifikant længere ved BMI>40 kg/m 2 (27,0 timer) og BMI 30-39,9 Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 12

13 kg/m 2 (24,9 timer) sammenlignet med BMI<30 kg/m 2 (22,7 timer). BMI var beregnet på fødselstidspunktet. Et retrospektivt studie (73) af gravide igangsat pga. præeklampsi (n=608) fandt OR 1,16 for sectio efter igangsættelse ved en stigning på 5 BMI-enheder (prægravid BMI). Et retrospektivt studie (74) af 3076 gravide igangsat på indikationen graviditas prolongata viste ligeledes øget risiko for sectio ved BMI> 30 kg/m 2 i forhold til normalvægtige (38,7 % vs. 23,8 % for førstegangsfødende og 9,9% vs. 7,9% for flergangsfødende). De overvægtige havde dog ikke flere fødselskomplikationer end de normalvægtige. Pevzner et al. (72) fandt efter randomisering til 3 præparater (dinoprostone 10 mg, misoprostol 50 mikrogram og misoprostol 100 mikrogram) ingen forskel i fødsels-outcome relateret til BMI klasser (ikke primære endpoint). På nuværende tidspunkt er der således ikke evidens for ændret (øget) dosering af prostaglandin til igangsættelse af overvægtige gravide. Valg af forløsningsmåde: Vi mener ikke, at man ud fra BMI alene kan fastsætte retningslinjer for hvilke gravide, som skal have foretaget elektivt sectio, men at alle gravide bør behandles individuelt mhp. forløsningsmåde under hensyntagen til risiko for akut sectio på baggrund af BMI, paritet, sectio antea og andre faktorer som øger risiko for akut sectio. Flere studier viser, at maternel BMI er associeret med øget risiko for akut sectio (75-78) Vaginal fødsel efter tidligere sectio kræver særlig opmærksomhed, da svær overvægt øger risiko for uterusruptur (77). Da overvægtige gravide, som har fået foretaget sectio, har en betydeligt øget risiko for sårkomplikationer, samt for anæstesiologiske komplikationer (se ovenfor), er der særlig grund til at tilstræbe en lav sectiofrekvens for disse gravide. I et nyere amerikansk kohortestudie af Kominiarek et al. (78) af singleton-gravide med foster i hovedstilling, GA >37 uger og intenderet vaginal fødsel (pp. med. eller spontant indsættende fødsel) blev forløsningsmåde opgjort efter at der var stratificeret for paritet og tidligere sectio. BMI var signifikant associeret med risiko for sectio og paritet samt tidligere sectio var andre vigtige prædiktorer. På baggrund af dette studie er opstillet en tabel over sectiofrekvens ved opdeling efter BMI på fødselstidspunktet, (se nedenfor). På baggrund af et kohortestudie af Bergholt T (76) af 4341 spontant fødende førstegangsfødende med foster i hovedstilling, som ligeledes beskriver sectiofrekvens i relation til BMI er opstillet en tabel over andre prædiktive faktorer for risiko for akut sectio. Disse to tabeller kan anvendes som et redskab ved planlægning af fødselsmåde for den enkelte gravide: Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 13

14 Kominiarek et al., AJOG 2010 Procent af kvinder som føder ved akut sectio efter intenderet vaginal fødsel (Pp. med. + spontan vaginal fødsel) Tabel 4 Total Nullipara VBAC Multipara - VBAC I alt CS % I alt CS % I alt CS % I alt CS % Total , , ,8 BMI (kg/m 2 ): < , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 > , , , Bergholt et al., AJOG 2007: Risiko for akut sectio hos 4341 førstegangsfødende i spontan fødsel i GA 37-42: Tabel 5 BMI < >35 GA, fulde uger Maternel alder, år >35 Fødselsvægt, kg <3 3,0-3,5 3,5-4,0 >4,0 Maternel højde, cm >1,70 <1,60 CS (OR) Total 1,6 1,9 3,8 2,5 3,5 1,4 1,8 2,8 0,9 1,1 1,8 4,1 CS (OR) Truende asfyxi 2,3 2,2 4,4 2,6 13,0 0,9 1,5 2,4 0,5 0,5 0,3 2,1 CS (OR) Manglende fremgang 1,2 1,6 3,3 2,3 2,3 0,9 1,6 2,1 3,1 2,0 2,9 5,9 5,8 Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 14

15 Procedure ved sectio: Overvægtige gravide, der har fået foretaget sectio, har en høj risiko for sårkomplikationer. Wall (79) undersøgte 239 kvinder med BMI > 35 kg/m 2, der havde fået foretaget sectio fra 1994 til Incidensen af sårkomplikationer i denne gruppe var 12,1 % (både infektiøse og non-infektiøse). Den mest betydningsfulde faktor associeret med sårkomplikationer var vertical hudincision (OR 12,4, P <.001). En metaanalyse, omhandlende 6 undersøgelser fandt, at hos kvinder med subcutis mere end 2 cm resulterede lukning af subcutis i en 34 % nedsættelse af risiko for sårruptur (80). En Cochrane analyse (81) af 7 studier omhandlende 2056 kvinder der fik foretaget sectio viste at lukning af subcutis reducerede risiko for hæmatomer og seromer. Med hensyn til sammenligning mellem supraumbilical og Phannenstiel incision fandt Houston (82) ingen forskel i postoperative komplikationer, når han i et lille case-control studie sammenlignede 15 kvinder med >150 % af ideal kropsvægt med 54 tilsvarende kvinder. Til gengæld fandt et andet lille studie (83) på 18 gravide med mean BMI 47,7 kg/m 2 og et voluminøs panniculus, hvor 13 havde fået foretaget Phannenstiel incision og 5 supraumbilical incision, at det var nemt at få barnet ud og uden komplikationer, men at yderligere større prospektive studier er nødvendige. Anbefalingen er derfor nedre lavt tværsnit, suturering af subcutis hvis mere end 2 cm. Da supraumbilical incision i det lille studie ikke ser ud til at give flere komplikationer, kan man overveje dette hos meget svært overvægtige med stort panniculus, der kan retraheres. Antibiotikadosering for overvægtige: Generelt har der ikke været tradition for vægtjusteret antibiotikadosering fraset aminoglycosider, vancomycin og enkelte andre præparater. Imidlertid viser flere kliniske studier, at der i patientpopulationen med svært overvægtige er markant flere infektioner og af sværere karakter end ved normalvægtige. De fleste antibiotika er hydrofile og fordeler sig primært i blod, interstitielvæske, muskel- og bindevæv, mens kun en beskeden mængde forefindes i fedtdepoterne. Fordelingsvolumen øges derfor ikke lineært med BMI, hvorfor farmakokinetikken og farmakodynamikken er komplekse. Litteraturen på området er præget af forholdsvis få randomiserede studier, og det meste af evidensen er derfor baseret på in vitro studier og dyreforsøg. Dog synes der at være evidens for at øge dosis for enkelte præparater ved BMI >30 kg/m 2 (84). Profylaktisk dosis ved akut og elektivt sectio: Cefuroxim 3 g som éngangsdosis intravenøst for patienter med BMI >30 kg/m 2. Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 15

16 Tabel 6: Behandlingsdoser ved indlæggelseskrævende infektioner: Antibiotika BMI < 30 kg/m 2 BMI > 30 kg/m 2 Penicillin 1 mio. IE x 4 i.v. 2 mio. IE x 4 i.v. Ampicillin 1 g x 4 i.v. 2 g x 4 i.v. Dicloxacillin 1 g x 4 i.v. 1,5 g x 4 i.v. Cefuroxim 750 mg x 4 i.v mg x 3 i.v. Mecillinam 1 g x 3 i.v. Som ved BMI < 30 kg/m 2 Doxycyklin 100 mg x 1 i.v. Som ved BMI < 30 kg/m 2 Sulfamethizol 1 g x 2 i.v. Som ved BMI < 30 kg/m 2 Metronidazol 500 mg x 2 i.v. Som ved BMI < 30 kg/m 2 Erythromycin 500 mg x 4 i.v. Som ved BMI < 30 kg/m 2 Ovenstående foreslås som en pragmatisk tilgangsvinkel til antibiotika-dosering ved overvægtige. Det er imidlertid essentielt, at man altid konfererer med den lokale mikrobiologiske afdeling ved tvivlstilfælde og i øvrigt forholder sig til lokale instrukser, idet der er regionale forskelle på præparatvalg og doseringsforslag. Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 16

17 Referencer: (1) World Health Organization. Obesity and overweight Mar. (2) Heslehurst N, Rankin J, Wilkinson JR, Summerbell CD. A nationally representative study of maternal obesity in England, UK: trends in incidence and demographic inequalities in births, Int J Obes (Lond) 2010 Mar;34(3): (3) Bendixen H, Holst C, Sorensen TI, Raben A, Bartels EM, Astrup A. Major increase in prevalence of overweight and obesity between 1987 and 2001 among Danish adults. Obes Res 2004 Sep;12(9): (4) Heitmann BL. Ten-year trends in overweight and obesity among Danish men and women aged years. Int J Obes Relat Metab Disord 2000 Oct;24(10): (5) Ovesen P, Rasmussen S, Kesmodel U. Effect of prepregnancy maternal overweight and obesity on pregnancy outcome. Obstet Gynecol 2011 Aug;118(2 Pt 1): (6) Sundhedsstyrelsen. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen (7) Nelson SM, Matthews P, Poston L. Maternal metabolism and obesity: modifiable determinants of pregnancy outcome. Hum Reprod Update 2010 May;16(3): (8) Lashen H, Fear K, Sturdee DW. Obesity is associated with increased risk of first trimester and recurrent miscarriage: matched case-control study. Hum Reprod 2004 Jul;19(7): (9) Wang JX, Davies MJ, Norman RJ. Obesity increases the risk of spontaneous abortion during infertility treatment. Obes Res 2002 Jun;10(6): (10) Guelinckx I, Devlieger R, Beckers K, Vansant G. Maternal obesity: pregnancy complications, gestational weight gain and nutrition. Obes Rev 2008 Mar;9(2): (11) Rode L, Nilas L, Wojdemann K, Tabor A. Obesity-related complications in Danish single cephalic term pregnancies. Obstet Gynecol 2005 Mar;105(3): (12) Sebire NJ, Jolly M, Harris JP, Wadsworth J, Joffe M, Beard RW, et al. Maternal obesity and pregnancy outcome: a study of 287,213 pregnancies in London. Int J Obes Relat Metab Disord 2001 Aug;25(8): (13) Dresner M, Brocklesby J, Bamber J. Audit of the influence of body mass index on the performance of epidural analgesia in labour and the subsequent mode of delivery. BJOG 2006 Oct;113(10): (14) Perlow JH, Morgan MA. Massive maternal obesity and perioperative cesarean morbidity. Am J Obstet Gynecol 1994 Feb;170(2): (15) Saravanakumar K, Rao SG, Cooper GM. Obesity and obstetric anaesthesia. Anaesthesia 2006 Jan;61(1): (16) Hyperglycaemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study: associations with maternal body mass index. BJOG 2010 Apr;117(5): Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 17

18 (17) Nohr EA, Vaeth M, Baker JL, Sorensen TI, Olsen J, Rasmussen KM. Combined associations of prepregnancy body mass index and gestational weight gain with the outcome of pregnancy. Am J Clin Nutr 2008 Jun;87(6): (18) Owens LA, O'Sullivan EP, Kirwan B, Avalos G, Gaffney G, Dunne F. ATLANTIC DIP: the impact of obesity on pregnancy outcome in glucose-tolerant women. Diabetes Care 2010 Mar;33(3): (19) Nohr EA, Bech BH, Davies MJ, Frydenberg M, Henriksen TB, Olsen J. Prepregnancy obesity and fetal death: a study within the Danish National Birth Cohort. Obstet Gynecol 2005 Aug;106(2): (20) Catalano PM, Ehrenberg HM. The short- and long-term implications of maternal obesity on the mother and her offspring. BJOG 2006 Oct;113(10): (21) Cnattingius S, Bergstrom R, Lipworth L, Kramer MS. Prepregnancy weight and the risk of adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 1998 Jan 15;338(3): (22) Stothard KJ, Tennant PW, Bell R, Rankin J. Maternal overweight and obesity and the risk of congenital anomalies: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2009 Feb 11;301(6): (23) Rasmussen SA, Chu SY, Kim SY, Schmid CH, Lau J. Maternal obesity and risk of neural tube defects: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2008 Jun;198(6): (24) Mojtabai R. Body mass index and serum folate in childbearing age women. Eur J Epidemiol 2004;19(11): (25) Scholl TO, Johnson WG. Folic acid: influence on the outcome of pregnancy. Am J Clin Nutr 2000 May;71(5 Suppl):1295S-303S. (26) Lumley J, Watson L, Watson M, Bower C. Periconceptional supplementation with folate and/or multivitamins for preventing neural tube defects. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD (27) CMACE/RCOG Joint Guideline Management of Women with Obesity in Pregnancy Mar. (28) Bodnar LM, Catov JM, Roberts JM, Simhan HN. Prepregnancy obesity predicts poor vitamin D status in mothers and their neonates. J Nutr 2007 Nov;137(11): (29) Bodnar LM, Catov JM, Simhan HN, Holick MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab 2007 Sep;92(9): (30) Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for svangreomsorgen (31) IOM (Institute of Medicine) 2009.Weight gain during, re-examining the guidelines. Washington DC: The National Academies Press Ref Type: Generic (32) Hinkle SN, Sharma AJ, Dietz PM. Gestational weight gain in obese mothers and associations with fetal growth. Am J Clin Nutr 2010 Sep;92(3): (33) Blomberg M. Maternal and neonatal outcomes among obese women with weight gain below the new Institute of Medicine recommendations. Obstet Gynecol 2011 May;117(5): Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 18

19 (34) Beyerlein A, Schiessl B, Lack N, von KR. Associations of gestational weight loss with birthrelated outcome: a retrospective cohort study. BJOG 2011 Jan;118(1): (35) Villamor E, Cnattingius S. Interpregnancy weight change and risk of adverse pregnancy outcomes: a population-based study. Lancet 2006 Sep 30;368(9542): (36) Fraser A, Tilling K, donald-wallis C, Hughes R, Sattar N, Nelson SM, et al. Associations of gestational weight gain with maternal body mass index, waist circumference, and blood pressure measured 16 y after pregnancy: the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Am J Clin Nutr 2011 Jun;93(6): (37) Rooney BL, Schauberger CW. Excess pregnancy weight gain and long-term obesity: one decade later. Obstet Gynecol 2002 Aug;100(2): (38) Campbell F, Johnson M, Messina J, Guillaume L, Goyder E. Behavioural interventions for weight management in pregnancy: a systematic review of quantitative and qualitative data. BMC Public Health 2011;11:491. (39) Tanentsapf I, Heitmann BL, Adegboye AR. Systematic review of clinical trials on dietary interventions to prevent excessive weight gain during pregnancy among normal weight, overweight and obese women. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:81. (40) Callaway LK, Colditz PB, Byrne NM, Lingwood BE, Rowlands IJ, Foxcroft K, et al. Prevention of gestational diabetes: feasibility issues for an exercise intervention in obese pregnant women. Diabetes Care 2010 Jul;33(7): (41) Luoto R, Kinnunen TI, Aittasalo M, Kolu P, Raitanen J, Ojala K, et al. Primary prevention of gestational diabetes mellitus and large-for-gestational-age newborns by lifestyle counseling: a cluster-randomized controlled trial. PLoS Med 2011 May;8(5):e (42) Quinlivan JA, Lam LT, Fisher J. A randomised trial of a four-step multidisciplinary approach to the antenatal care of obese pregnant women. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2011 Apr;51(2): (43) Vinter CA, Jensen DM, Ovesen P, Beck-Nielsen H, Jorgensen JS. The LiP (Lifestyle in Pregnancy) Study: A randomized controlled trial of lifestyle intervention in 360 obese pregnant women. Diabetes Care 2011 Oct 4. (44) Dempsey JC, Butler CL, Sorensen TK, Lee IM, Thompson ML, Miller RS, et al. A case-control study of maternal recreational physical activity and risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2004 Nov;66(2): (45) Sorensen TK, Williams MA, Lee IM, Dashow EE, Thompson ML, Luthy DA. Recreational physical activity during pregnancy and risk of preeclampsia. Hypertension 2003 Jun;41(6): (46) Maxwell C, Glanc P. Imaging and obesity: a perspective during pregnancy. AJR Am J Roentgenol 2011 Feb;196(2): (47) Hendler I, Blackwell SC, Bujold E, Treadwell MC, Wolfe HM, Sokol RJ, et al. The impact of maternal obesity on midtrimester sonographic visualization of fetal cardiac and craniospinal structures. Int J Obes Relat Metab Disord 2004 Dec;28(12): Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 19

20 (48) Maxwell C, Dunn E, Tomlinson G, Glanc P. How does maternal obesity affect the routine fetal anatomic ultrasound? J Matern Fetal Neonatal Med 2010 Oct;23(10): (49) Phatak M, Ramsay J. Impact of maternal obesity on procedure of mid-trimester anomaly scan. J Obstet Gynaecol 2010;30(5): (50) Cedergren MI, Kallen BA. Maternal obesity and infant heart defects. Obes Res 2003 Sep;11(9): (51) Mills JL, Troendle J, Conley MR, Carter T, Druschel CM. Maternal obesity and congenital heart defects: a population-based study. Am J Clin Nutr 2010 Jun;91(6): (52) Barnardo PD, Jenkins JG. Failed tracheal intubation in obstetrics: a 6-year review in a UK region. Anaesthesia 2000 Jul;55(7): (53) Hawkins JL, Koonin LM, Palmer SK, Gibbs CP. Anesthesia-related deaths during obstetric delivery in the United States, Anesthesiology 1997 Feb;86(2): (54) Cooper GM, McClure JH. Anaesthesia chapter from Saving mothers' lives; reviewing maternal deaths to make pregnancy safer. Br J Anaesth 2008 Jan;100(1): (55) Vricella LK, Louis JM, Mercer BM, Bolden N. Anesthesia complications during scheduled cesarean delivery for morbidly obese women. Am J Obstet Gynecol 2010 Sep;203(3): (56) Bamgbade OA, Khalaf WM, Ajai O, Sharma R, Chidambaram V, Madhavan G. Obstetric anaesthesia outcome in obese and non-obese parturients undergoing caesarean delivery: an observational study. Int J Obstet Anesth 2009 Jul;18(3): (57) Knight M, Kurinczuk JJ, Spark P, Brocklehurst P. Extreme obesity in pregnancy in the United Kingdom. Obstet Gynecol 2010 May;115(5): (58) Jacobsen AF, Skjeldestad FE, Sandset PM. Ante- and postnatal risk factors of venous thrombosis: a hospital-based case-control study. J Thromb Haemost 2008 Jun;6(6): (59) Knight M. Antenatal pulmonary embolism: risk factors, management and outcomes. BJOG 2008 Mar;115(4): (60) Larsen TB, Sorensen HT, Gislum M, Johnsen SP. Maternal smoking, obesity, and risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium: a population-based nested case-control study. Thromb Res 2007;120(4): (61) Alexander S, Wildman K, Zhang W, Langer M, Vutuc C, Lindmark G. Maternal health outcomes in Europe. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003 Nov 28;111 Suppl 1:S78-S87. (62) Lewis G. Reviewing maternal deaths to make pregnancy safer. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008 Jun;22(3): (63) Nuthalapaty FS, Rouse DJ, Owen J. The association of maternal weight with cesarean risk, labor duration, and cervical dilation rate during labor induction. Obstet Gynecol 2004 Mar;103(3): (64) Vahratian A, Siega-Riz AM, Savitz DA, Zhang J. Maternal pre-pregnancy overweight and obesity and the risk of cesarean delivery in nulliparous women. Ann Epidemiol 2005 Aug;15(7): Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 20

21 (65) Denison FC, Price J, Graham C, Wild S, Liston WA. Maternal obesity, length of gestation, risk of postdates pregnancy and spontaneous onset of labour at term. BJOG 2008 May;115(6): (66) Usha Kiran TS, Hemmadi S, Bethel J, Evans J. Outcome of pregnancy in a woman with an increased body mass index. BJOG 2005 Jun;112(6): (67) Jensen DM, Damm P, Sorensen B, Molsted-Pedersen L, Westergaard JG, Ovesen P, et al. Pregnancy outcome and prepregnancy body mass index in 2459 glucose-tolerant Danish women. Am J Obstet Gynecol 2003 Jul;189(1): (68) Bhattacharya S, Campbell DM, Liston WA, Bhattacharya S. Effect of Body Mass Index on pregnancy outcomes in nulliparous women delivering singleton babies. BMC Public Health 2007;7:168. (69) Graves BW, DeJoy SA, Heath A, Pekow P. Maternal body mass index, delivery route, and induction of labor in a midwifery caseload. J Midwifery Womens Health 2006 Jul;51(4): (70) Chu SY, Kim SY, Lau J, Schmid CH, Dietz PM, Callaghan WM, et al. Maternal obesity and risk of stillbirth: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2007 Sep;197(3): (71) Kristensen J, Vestergaard M, Wisborg K, Kesmodel U, Secher NJ. Pre-pregnancy weight and the risk of stillbirth and neonatal death. BJOG 2005 Apr;112(4): (72) Pevzner L, Powers BL, Rayburn WF, Rumney P, Wing DA. Effects of maternal obesity on duration and outcomes of prostaglandin cervical ripening and labor induction. Obstet Gynecol 2009 Dec;114(6): (73) Robinson CJ, Hill EG, Alanis MC, Chang EY, Johnson DD, Almeida JS. Examining the effect of maternal obesity on outcome of labor induction in patients with preeclampsia. Hypertens Pregnancy 2010;29(4): (74) Arrowsmith S, Wray S, Quenby S. Maternal obesity and labour complications following induction of labour in prolonged pregnancy. BJOG 2011 Apr;118(5): (75) Barau G, Robillard PY, Hulsey TC, Dedecker F, Laffite A, Gerardin P, et al. Linear association between maternal pre-pregnancy body mass index and risk of caesarean section in term deliveries. BJOG 2006 Oct;113(10): (76) Bergholt T, Lim LK, Jorgensen JS, Robson MS. Maternal body mass index in the first trimester and risk of cesarean delivery in nulliparous women in spontaneous labor. Am J Obstet Gynecol 2007 Feb;196(2): (77) Hibbard JU, Gilbert S, Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ, Spong CY, et al. Trial of labor or repeat cesarean delivery in women with morbid obesity and previous cesarean delivery. Obstet Gynecol 2006 Jul;108(1): (78) Kominiarek MA, Vanveldhuisen P, Hibbard J, Landy H, Haberman S, Learman L, et al. The maternal body mass index: a strong association with delivery route. Am J Obstet Gynecol 2010 Sep;203(3): (79) Wall PD, Deucy EE, Glantz JC, Pressman EK. Vertical skin incisions and wound complications in the obese parturient. Obstet Gynecol 2003 Nov;102(5 Pt 1): Den overvægtige gravide, godkendt på Sandbjerg 2012 side 21

Den overvægtige gravide Sandbjerg 2011

Den overvægtige gravide Sandbjerg 2011 Den overvægtige gravide Sandbjerg 2011 Arbejdsgruppe: Kristina Renault (Tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Dorte Møller Jensen (Endokrinolog), Christina Anne Vinter, Mette Tanvig, Søren Lunde, Sara

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Den overvægtige gravide Sandbjerg 2017

Den overvægtige gravide Sandbjerg 2017 Den overvægtige gravide Sandbjerg 2017 Forfattere: Arbejdsgruppe 2017: Lise Lotte Torvin Andersen, Peter Damm, Dorte Møller Jensen (Endokrinolog), Ellen Aagaard Nøhr (Jordemoder), Kristina Renault (Tovholder),

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Rund og gravid - en undersøgelse af svangreomsorgen til svært overvægtige gravide

Rund og gravid - en undersøgelse af svangreomsorgen til svært overvægtige gravide Rund og gravid - en undersøgelse af svangreomsorgen til svært overvægtige gravide Inge Øster 30. november 2011 Specialeprotokol udført ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet Faglig

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Julie Glavind PhD, Hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik, Randers Ole Bredahl Rasmussen Overlæge i Obstetrik, Herning-Holstebro

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Kvalitetssikring i obstetrikken Igangsættelser Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Ole Bredahl Rasmussen, Herning Kirsten Marie Schiøtt, Horsens Hvad kan I vente jer? Hvad er kvalitetssikring?

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

At komplicere det ukomplicerede.

At komplicere det ukomplicerede. Eva Rydahl Lektor, jordemoderudd. Professionshøjskolen Metropol Ph.d Studerende, Aarhus Universitet - ET DEBATOPLÆG OM DEN DANSKE FØDSELSOMSORG 1997-2014 At komplicere det ukomplicerede. Kan det handle

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn BSMB j. nr 2010-35 Titel Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn Protokol Udarbejdet af Susanne Eifer Møller, studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU. Sundhedsplejerske.

Læs mere

Motion og graviditet Godkendt - Sandbjerg 2008

Motion og graviditet Godkendt - Sandbjerg 2008 Motion og graviditet Godkendt - Sandbjerg 2008 Arbejdsgruppe: Peter Damm (tovholder), Åse Kathrine Klemmensen, Tine D. Clausen, Lise Lotte T. Andersen, Ida Kirkegaard, Hanne Hegaard (jordemoder), Christina

Læs mere

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis.

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Ulrik Schiøler Kesmodel Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet Gynækologisk Obstetrisk Afd. Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Igangsættelse af fødsel ved høj fødselsvægt en kritisk gennemgang af centrale arbejder -

Igangsættelse af fødsel ved høj fødselsvægt en kritisk gennemgang af centrale arbejder - Igangsættelse af fødsel ved høj fødselsvægt en kritisk gennemgang af centrale arbejder - Igangsættelse af fødsel ved store fostre angives næsten alle steder at have vist sig uhensigtsmæssig (Sanchez-Ramos

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes

Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes Bettina Breitowicz, Tine Dalsgaard Clausen, Elisabeth Mathiesen & Peter Damm DIABETES 827 Graviditetsudkomme hos kvinder med type 2-diabetes Type 2-diabetes hos gravide er associeret med både forøget perinatal

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Kønsratio ved overbåren graviditet Sarah Koch Stud. med. Årskort nr. 20063335 Foråret 2011 Vejleder: Niels Uldbjerg Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby sygehus 1 Formål:

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Graviditas prolongata

Graviditas prolongata Graviditas prolongata Charlotte Wilken-Jensen (tovholder), Ole Bredahl Rasmussen, Lillian Kempf, Jacob Lauesgaard Nielsen, Pernille Danneskiold Lassen, Tine Greve, Annette Wind Olesen Guidelinen forholder

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Søvnløse nætter i Horsens år 2003. Jeg vil gøre dit

Læs mere

Graviditas prolongata

Graviditas prolongata Graviditas prolongata Charlotte Wilken-Jensen (tovholder), Pernille Danneskiold Lassen, Tine Greve, Annette Wind Olesen, Tom Weber, Misan Anne Cathrine Stehouwer, Dorthe Louise Ahrenkiel Thisted, Laura

Læs mere

Inge Øster 29. maj 2012. Speciale udført ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Vejleder: Lektor Ellen Aagaard Nøhr

Inge Øster 29. maj 2012. Speciale udført ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Vejleder: Lektor Ellen Aagaard Nøhr En undersøgelse af livsstilsinterventionen Små skridt blandt svært overvægtige gravide i Region Nordjylland: Betydning for gestationel vægtstigning og obstetriske udfald Inge Øster 29. maj 2012 Speciale

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

TEMAMØDE OM AMNING Region Syddanmark 8. Oktober 2012. Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d. studerende

TEMAMØDE OM AMNING Region Syddanmark 8. Oktober 2012. Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d. studerende TEMAMØDE OM AMNING Region Syddanmark 8. Oktober 2012 Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d. studerende Program Amning i Danmark Faktorer af betydning for ammevarigheden Hvordan arbejder vi med dem

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne Jordemoderforeningen har følgende kommentarer til Sundhedsstyrelsens arbejde med forebyggelsespakkerne: På det

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Sectio på maternal request

Sectio på maternal request UGESKR LÆGER 171/7 9. FEBRUAR 29 497 Sectio på maternal request Originalartikel Stud.med. Malene Merete Forstholm & professor Øjvind Lidegaard Københavns Universitet, Det Sundhedsfaglige Fakultet, og Rigshospitalet,

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Definition Graviditet, der udstrækker sig til dag 294 (dvs. uge 42+0) eller senere 1.

Definition Graviditet, der udstrækker sig til dag 294 (dvs. uge 42+0) eller senere 1. GRAVIDITAS PROLONGATA Oplæg til Sandbjerg 2008 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Wilken-Jensen (tovholder), Ole Bredahl-Rasmussen, Lillan Kempf, Jacob Lauesgaard Nielsen, Pernille Danneskiold Lassen

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Salt og Sundhed Ulla Toft 1 Salt Salt består af grundstofferne natrium og klor (NaCL). Salt er livsnødvendigt opretholder kroppens væskebalance Men for meget salt er livsfarligt Kroppen har brug for ca.

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Børn af forældre med psykiske lidelser

Børn af forældre med psykiske lidelser 1. December 2016 Institut for Folkesundhed Sektion for Epidemiologi Vingsted seminar Baggrund Psykiske lidelser udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem. I 2011 indløste 460.000 danskere recept på antidepressiva

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

FOETUS MAGNUS SUSPICIO (DO366) Udkast til Sandbjerg 2007 på basis af diskussion på Sandbjerg2006

FOETUS MAGNUS SUSPICIO (DO366) Udkast til Sandbjerg 2007 på basis af diskussion på Sandbjerg2006 FOETUS MAGNUS SUSPICIO (DO366) Udkast til Sandbjerg 2007 på basis af diskussion på Sandbjerg2006 Arbejdsgruppens medlemmer: Niels Uldbjerg, Per Ovesen, Lone Storgaard, Jens Lyndrup, Michael Væth, Ellen

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Obstetrisk brush-up. Lise Lotte Torvin Andersen Gyn/obs afd. D OUH, Odense

Obstetrisk brush-up. Lise Lotte Torvin Andersen Gyn/obs afd. D OUH, Odense Obstetrisk brush-up Lise Lotte Torvin Andersen Gyn/obs afd. D OUH, Odense Disposition NIPT ZIKA-virus GDM langtidsrisko DSOG-guidelines Non-Invasiv Prænatal Testning (NIPT) Nuværende strategi 92 % af Fostre

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) 2014 National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang) Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

1ste Nationale Jordemoderfaglige Forsknings- og udviklingsdag Rigshospitalet, København 3. okt 2008 Mette Juhl

1ste Nationale Jordemoderfaglige Forsknings- og udviklingsdag Rigshospitalet, København 3. okt 2008 Mette Juhl Motion i graviditeten og vækstmål ved fødslen 1ste Nationale Jordemoderfaglige Forsknings- og udviklingsdag Rigshospitalet, København 3. okt 2008 Mette Juhl Baggrund (1) 3 okt 2008 Mette Juhl Statens Institut

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere