Der er mange motiver, jeg godt kan li

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er mange motiver, jeg godt kan li"

Transkript

1 tisdag dn 8. Apil ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt kan li Dt va n glad Sonja Andsn som mødt op i Lott Lamp s atli i Kikby, fo at udvælg sig t mali. Sonja havd vundt t gavkot til kunst fa Lotts atli, på 1000 kon. Dn Lill Avis foåskonkunc havd fundt sin vind. Lott n kunstn som mst næstn all gn. Udvalgt så stot, at man ikk sådan lig på n studs kunn vælg billdt, d skull hæng hjmm i stun ov dn bun lædsofa. Sonja udtal - D så mang billd hos Lott, som jg godt kan li så dt mgt svæt at fotag t valg. Nu ha Sonja fåt t billd md hjm på pøv i n 14 dags tid. - Min favoitfav limgøn, støvgøn og så dn oang, fastslå Sonja, mn om dt skal væ natubilld i dn bun nuanc, også n mulighd. Sonja pg på t spcilt natubilld: - Dt dé kan jg sagtns tål at kigg på. Lott Lamp n favglad kunstn, og hun sig: - Jg kan godt lid at lg md gænsn mllm dt konkt og dt abstakt. Bag all motivn gmm d sig n kæmphistoi. Lign t mali fo mgt, så syns jg ikk dt optimalt. D må godt væ lidt til fantasin. Dt kan væ dn o og jodfobindls som t mali udtykk. Et ksmpl mit billd: Nå himln mød jodn. Nok til mang filosofisk stund, foan billdt hjmm på stuvæggn. Dn Lill Avis ønsk Sonja til lykk md gvinstn! Vi bgyndt vt. fonyls og salg af ny lodd til næst si i Sonja Andsn fa Kvændup, ss til vnst. Til høj Lott Lamp, som va dn glad giv af t kunstvæk. Foåstjk k. 298,Tjk Af din bil 20 punkt kontolls, bl.a.: Ollup Fiskol Bmspøv Visul kontol af bms Hjulophæng Kølsystm Batti/gnatotst Vd skift af sommdæk samtidig kun k. 198,- Husk altid GRATIS dækhotl Alt i dt nyst udsty Rpaation af all bilmæk v/ Claus W. Clmmsn Stbyvj 51 Hundstup 5762 Vst Skning il Dt kost ba n 10 om ugn! ü En skol i bvægls md 165 lv fa klass. ü Fællsskab, mangfoldighd, god tadition og højt til loftt. ü Faglighd, musik, kativitt og bvægls. ü Plads til nytænkning og god id. ü Læingspojkt md lv ipads. Vi ha t fint lill hold på 15 lv til kommnd bønhavklass. Mn d plads til fl Kontakt skolld Jakob Ringgaad fo spøgsmål ll undvisning: ll Pinotx Supdc Tæbskyttls, kan tons 10 lit Wb Q Gasgill inkl. vogn 2599,- Nybogvj Svndbog Tlf mandag-fdag lødag-søndag Ug 15, tilbudn gæld fa 8. til 14. apil Så læng lag havs. Sidst fist tosdag dn 24. ap Hvilkn skol pass til dit ban? Foåsmss Vd stnstup undvognscnt Lødag og søndag dn 12. og 13. apil kl Mang aktivitt hl wkndn s pogam og udstill på: sid 5-11

2 Sid 2 DET SKER: Musikgudstjnst i Stnstup Kik Skætosdag Skætosdag dn 17. apil, kl. 19 d n spændnd musikgudstjnst i Stnstup Kik. Skætosdag jo dagn fø Jsu kosfæstls. Om aftnn tog han afskd md sin discipl vd dn sidst nadv, som skildt på utallig nadvbilld. Johanns Evanglit fotæll, at dt også va h Jsus vaskd disciplns fødd. Måsk komm navnt skætosdag haf, fo dt btyd n tosdag. Sognpæst Maiann Aagaad Skovmand fotæll, at vd gudstjnstn skætosdag i Stnstup Kik, lad vi musikkn tal. Fo ksmpl Klzmmusik og Mozat. Dn undligt smukk 2. sats, Adagio indgå hi. Dn stamm fa Mozats klaintkonct. Dn bømt diignt, Hbt von Kaajan ha ngang udtalt, at dn altid bud spills fa kikns pædikstol. Klzmmusikkn hlt spcil, idt dn kan få os til båd at l og gæd. Dt ikk kikmusik, mn sna n musik til tøst. En musikgn, som kompont af jødisk musik, indn d mødt ds skæbn und 2. Vdnskig. Mdviknd Povl Ch. Balslv og Jns Schou. D lagt op til n stmningsfuld konct i Stnstup Kik. Konfimandaftn i Ollup Rikk Bandhøj fa Fisø Hjønt i Ollup aang også i å n inspind aftn fo d kommnd konfimand. Dt sk tosdag dn 10. apil kl hos Fisø Hjønt i Ollup. Hvodan lv man md n konisk sygdom? Jg vil gn vis nogl foskllig opsætning, og lidt makup som pass til. Samtidig vil d væ mulighd fo at få sat hå fotæll Rikk Bandhøj. Ældsagn i Egbjgs lokalbstyls invit all intssd til at komm og hø sygpljsk Dot Hid fotæll om, hvodan man kan lv md n konisk sygdom, og samtidig hav t godt liv. Dot abjd på umatologisk afdling på OUH. Daton tosdag dn 10. apil kl i Fitidscntt Filippahust. Dltagls gatis, og d byds på n fofiskning. Tilmlding nødvndig til Gda Østgaad ll Ingbog Alslv. Vi håb ikk at vi ha skæmt dig væk fa mosn! Dt va n apilsna, dn ulvhistoi vi skv på fosidn i sidst ug. Læs m på sid 14. Mvh. daktionn. Dn lill Avis Intviw md t klubhus: Min ny vnn ha tagt godt imod mig! Dt gaml klubhus fa Vst Skning Tnnisklub ha alld fundt sig godt til tt i sin ny omgivls i Stnstup, ft flytningn htil i onsdags. Klubhust sig: - Jg kunn såmænd ikk lad væ md at føl mig lidt til ovs i Vst Skning, vd sidn af dt flott ny klubhus. Min ny vnn h i Stnstup ha tagt godt imod mig. Jg kom htil i onsdags på n kæmp blokvogn fa vognmandsfimat Bødn Rasmussn i Stnstup. Rjsn gik langsomt, fo blokvognn mått max. kø 20 kilomt i timn, ad d small vj via Hundstup og til Stnstup. Dt va fo mig n lang js. Et std mått d bækk t ækvæk nd fo at vi kunn pass md dn bd vogn. Pal vil jg også lidt af jsn. Fo på bodt i mit klubhus havd flyttfolkn stillt 3 tomm sodavandsdås på bodt. D va ikk ngang væltt da jg blv sat på jodn vd mit bstmmlssstd. Mn sæt ha dt væt ft 25 å på sikk gund i Vst Skning. Som klubhus jg jo ikk hlt vant til at bliv løftt op! Sætanspot fa Vst Skning til Stnstup. Favl til Vst Skning All d god tnnisfolk i Vst Skning, md fomandn Michal Gub Andsn i spidsn, stod og vinkd favl, da blokvognn køt afstd md mig. Jg va dog på intt tidspunkt nvøs fo at vælt af blokvognn, fo dn Klubhust på sin ny plads. Foto: Hnning Hammlsvang. flink vognmand fa Bødn Rasmussn søgd fo at jg kom godt fm til bstmmlssstdt vd Stnstup Stadion. God modtagls i Stnstup Nu stå jg h på pladsn og kigg mig lidt omking. Hldigvis ha jg også h udsigt til tnnisban, og iøvigt min næmst nabo Stnstuphalln. En mass fisk tnnisspill ha alld væt h og hilst på, sammn md tnnisfomandn Michal Hing, d ha lovt at pass godt på mig. Nå jg lig få n gang maling, så jg så god som ny. Jg glæd mig til at hils på all tnnisspilln. Dt bliv fo ksmpl vd klubaftn, kus, ll ba fo lidt hyggsnak. tisdag dn 8. Apil 2014 D ha også sagt at d glæd sig til, at jg giv dm ly fo gnn. Vi skal nok få nogt godt ud af dt, mig og Stnstup Tnnisklub - slutt t stolt klubhus, som ha statt n ny tilvæls i stnstupsk amm. Håndsækning fa god tnnis-kollg Dt ny klubhus i V. Skning Tnnisklub snat hlt fædigt, og dmd blv dt lill, 25 å gaml klubhus lidt til ovs. H vist klubbn sit god vnskab md naboklubbn Stnstup Tnnisklub, vd at foæ dm ds gaml klubhus. Dtt udtyk fo t fmagnd samabjd, klubbn imllm. Indlvingstid omking påsk På gund af Påskn udkomm Dn Lill Avis lidt andlds nd nomalt: Ug 16 udkomm vi mandag dn 14. apil Snst indlving af annonc: Koktuannonc onsdag d. 9. apil kl Mind annonc tosdag d. 10. apil kl Rubikannonc fdag d. 11. apil kl Ug 17 udkomm vi tisdag dn 22. apil Snst indlving af annonc: Koktuannonc mandag d. 14. apil kl Mind annonc tisdag d. 15. apil kl Rubikannonc onsdag d. 16. apil kl nå dt skal væ lokalt

3 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis Dn sto Bagdyst - Stnstup blv n. 8 Stnstups Gønn Pigspjd va også invitt sammn md ca. 50 and pigspjd fa Fyn og Sydøstjylland. Dystn fogik på Dalum Skol i Odns. f.ks Lammullpøls, øgt lammlå, kalvullpøls, fansk lvpostj, øgt ål, øgt laks, snnp-, kay-, tomat- ll alm. stgt sild. Stot udvalg af spgpøls - alt natuligvis hjmmlavt UGEPAKKE 15 5 sk. Hambugyg 5 sk. Rullpøls 5 sk. Roastbf 5 sk. Spgpøls 1 lill lvpostj KUN Bstilling til Påsk modtags 90,- nok til 10 pson En sjov, læig og udfodnd wknd, fotæll D Gønn Pigspjd fa Stnstup. RENS OG MALING AF TAGE KUN Hakkt okskød Hakkt skinkkød Skinkschnitzl Fyldt ibbnstg Pandt Køb 7 UGEPAKKER og få dn 8. gatis! KUN Fisk på lækk bund 650,- Maint 300,- Lammkøll u/ bn 120,179,- Ca. 1,1 1,3 kg.. p. stk Ca. 1,5 1,8 kg.. p. stk ÅBENT FOR BESTILLING AF MAD UD AF HUSET I PÅSKEN Følg os på Ring og få t godt tilbud. Nils Jøgn Jnsn Tag & Facadnoving ApS Tlf s m på flottag.dk Jg vil gn invit all kommnd konfimand til n inspind aftn i Fisø Hjønt Rudkøbing Tlf Stnstup Tlf Svndbog Tlf tosdag dn 10. apil kl Jg vil vis nogl foskllig opsætning samt lidt passnd mak-up. D vil væ mulighd fo at få sat lidt hå. E du intsst i dtt lill aangmnt skal du tilmld dig på tlf ll Md vnlig hilsn Ollup 600 g. 600 g. 4 stk. 1 stk. 700 g. Økologisk VadhavsLAM 5 sk. Saltkød Bagft tog d ud til Spjdhyttn i Søndsø, hvo d lavd bålmad og skull ovnatt til søndag. Pign læt også at saml n folængldning, idt d Gønn Pigspjd mn, at dt vigtigt, at pign læ at kunn kla sig slv, vi bug dt pædagogisk pincip laning by doing.og at dt vigtigt, at pign ha t fium, hvo d kan væ sig slv udn at skull væ bang fo at dumm sig. Alt til Påskbodt PålæGsPAKKE D blv dlt op i 11 hold, som skull konku om at lav d bdst cupcaks og lagkag. Stnstupguppn blv n. 8. Søndag va d aangt foskllig udfoding. D va bl.a. t O-løb i Søndsø, hvo d læt lidt om kot og kompas, indn d skull ud på utn. Sid 3 Rikk Bandhøj v/rikk Bandhøj Ø. Skningvj 2, 5762 Vst Skning Tlf

4 Sid 4 Dn lill Avis tisdag dn 8. Apil 2014 Mognsang på Tundup Fiskol. Tadition gnnm gnation på Tundup Fiskol: Mognsang n god stat på dagn! All skoldag på Tundup Fiskol indlds md mognsang. En god tadition, som ha ødd hlt tilbag til fiskolns Gundtvig-Koldsk skoltank, md hnblik på indlæing gnnm sang og fotælling. Et pincip som pljs md omhu på Tundup Fiskol og and fiskol. All lvn samlt i tappsaln dnn fdag mogn, dog lig md undtagls af d sto lv, som på tu til London i øjblikkt. Tilbag d små klass, ca lv, dt samld antal lv ligg nomalt på ov 60. Vi skal syng! Skolld Jøn Fank Rasmussn indld md odn: - Vi skal syng! Foud fo dtt ha læ Kistin Simon-Gaad skvt numn på n tavl, md sangn d udvalgt til dnn mognsang. Dft ha hun sat sig vd klavt, kla til at akkompagn. Kistin ha væt læ på skoln i 3 å, hun ld ikk ft tastn, fo hun bgyndt alld at spill klav som 11 åig! Føst sang Nu vågn all Guds fugl små. Skolld Jøn Fank Rasmussn syng fo, og glad bønstmm følg ham ngisk. Stn suppl md guitaspil. Skolldn læs hft Fadvo fo lvn. D små bønhænd bliv foldd, og all lv musstill mns bønnn bliv læst op. Skolkdsn dltag også Tundup Skolkds ha også pæsntant md vd mognsangn. Dnn fdag dltog bl.a. Kistn Ptsn og Ands Nilsn. Bgg tidlig lv på skoln. Ands Nilsn gik h i 1940, og natuligvis va d også mognsang dngang. Kistn Ptsn suppl md, at skolkdsn m nd blot n støttfoning fo skoln. Dt stikk dyb, skolkdsn bakk på all måd op omking ds fiskol. Emma nyd at dltag D foæld d ha mulighd fo dt, dltag også i mognsangn. F.ks. Solvj Fdiksn fa Tundup. Hun pljfoæld fo to bøn, n dng og n pig, som gå på skoln. Pign hdd Emma, og hun sig: - Jg nyd igtigt at dltag i mognsangn. Dn jg glad fo! Vi vil plant t tæ Næst sang på pogammt : Vi vil plant t tæ, som vil voks sig stot - hlt op hvo himln bli blå. Fo vi vil gn bva dn gønn jod, så dn god at lv på Skolld Jøn Fank Rasmussn syng fo, og Kistin Simon-Gaad spill på klavt. Mst dansk sang Jtt Ganhøj, sktæ på Tundup Fiskol gnnm d sidst 16 å, fotæll, at til mognsangn vælgs hovdsagligt dansk sang, mn d kan også vælgs nglsk ll tysk tkst. Undtaglssvist såga n afikansk sang. E d t ban som ha fødslsdag dn aktull dag, så få vdkommnd lov til at vælg n sang. Valgt kan sagtns fald på n Kim Lasn-sang. Sjovt nok, jo mind bønn, som skal vælg n sang, jo læng sangtkst vælg d. D flst sang syngs ft sangbog, mn nogl sang bliv sungt ft tkst, som fostøt op på t læd md n pojkto. Næst sang i ækkn : Dt foå, og alting klipps nd - fulgt af n sang md n sjov tkst: Bænkbid Blus. Mddlls Skolld Jøn Fank Rasmussn: - Ha vi nogl mddlls? Mognsangn bugs også til at annonc nogl af dagns aktivitt. H ha læn og souschfn på skoln, Pt Blikstd Jnsn, t pa infomation til n skolklass, som skal ud at cykl ft mognsangn. Mognsangn på Tundup Fiskol und blandt andt af md sangn: Apil. Apil og Bdstfa, tag din tænd på All, såvl lv, som læ, foæld og pæsntant fo skolkdsn ha fåt n god stat på dagn, og på mandag ha d mognsang ign. Lidt histoik Tundup Fiskol n af landts ældst fiskol. I 1851 statd n gådmandskon n såkaldt hjmskol på stdt, hvo hun fostod undvisningn. Mn alld i 1855 havd skoln udviklt sig til n fiskol, og skoln i Tundup kom und dn ny fiskollov. Dn bømt Chistn Kold statd Rysling Højskol i 1851, og histoin fotæll, at dn bømt skolmand gik ov makn fa Rysling fo at undvis lvn i Tundup også! Hans skoltank va Gundtvigsk, og dn tank udbdt han til dn jævn landboungdom. Pall Chistiansn

5 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis Sid 5 t s g i l g g y h Sydfyns E S S E M S R Å R FO TER N E C S N G O V R E D N U 0 P U.0 R 9 T l. S k N il E T p VED S g 13. a o. 2 1 n d g a d Lødag og søn kndn w l h t t Mang aktivi mognmad s ti a G 0.0 gatis pøls 0 1 s v s Kl d g bliv tændt o n ll i G Kl. agspøv ønn. m b s l f ti a n o s c s p a o M p. t sam llig udstill k s fo d a f Klovnn il v å s g o i j Sto pæmi tup m ndhold. u fa bl.a. Gunds m m la F g o fa Cikus Fy Mød os på mssn: SSmag mag af Fyn VILSTRUP S VARMESERVICE GUNDESTRUP G U NDESTRU UP SHELL V. Skning tlf Fåbogvj V. Skning KP Bil Mji & Byghus SVENDBORG SYNSHAL Kuopiovj Svndbog Tlf BRÆNDEOVNS SHOPPEN k Tonløk vic nlæg - S Kloak - A og 0 Svndb j dk v k o k b lø d n n Su Tlf. 6 P Andsns Automobil Tlf KøSkoln Albjg Din Sik Vj til Køkott v/tostn Albjg Øbækvj 1, 5700 Svndbog Tlf Elkto STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER Gønnmosvj Svndbog Tlf Fo vything you ca nds.

6 Sid 6 Dn lill Avis tisdag dn 8. Apil 2014 Foåsmss Lødag - søndag dn apil kl Sydfyns hyggligst foåsmss byd hl familin vlkommn: Mass af aktivitt, pæmi og smagspøv Md foåsoptimism og ngi, invit Stnstup Undvognscnt Tctyl og n ækk and udstill på åbnt hus i wkndn dn 12. og 13. apil fa kl Adssn taditionn to, på Julsbjgvj i Stnstup. Jan Sloth Hniksn og Tobn Jøgnsn fa Undvognscntt stå som aangø af Foåsmssn. D så mang udstill, at d aktivitt båd indnfo og udnfo på pladsn. Bgg dag stats d md gatis kaff og undstykk, og fa klokkn 11 tænds gilln, hvo d svs gatis pøls. H smagspøv på øl og ost, vin, potvin, md m. Bilns undvogn kan bliv skyllt og du kan få skyllt halsn. Undvogn, ovaskls og undholdning. Fo bønn d glad løj fa Cikus Fy og Flamm md dn sjov klovn, og bønn få gatis popcon. D mulighd fo at vind Vi glæd os til at mød j på Foåsmssn i Stnstup! H n sto dl af holdt, som dltag md stand i dt sto wkndaangmnt: Fa vnsts ss tømmst Big Lolk, kølæ Tostn Albjg, Jns Pt Slæbæk fa fimat Tonløkk, Maj-Bitt Fuglsang fa Fynsk Bank. Bagvd Las Vilstup. I dn ød jakk: Claus fa Shll i Vst Skning. Hft Tobn Jøgnsn og Jan Sloth Hniksn fa Stnstup Undvognscnt Tctyl. Hft Jan fa DanGlas, Johan fa AP Moto og ydst til høj Ulla fa Bændovnsshoppn i Stnstup. sto pæmi fa d foskllig udstill, blandt andt kan du vind n undvognsbhandling fa Tctyl i Stnstup. Hos Fynsk Bank kan du fo ksmpl vind billtt til Opn Ai på Høj Bøg, samt cikusbilltt til Cikus Dannbog. Tostn Albjg fa Køskoln Albjg giv dig mulighd fo at pøv pomillkøsl und kontolld fom og hlt udn spiitus. Du kan oplv dt sidst ny indnfo snioscoot. Stnslag på fontudn af biln, samt mgt m, på Sydfyns hyggligst foåsmss i Stnstup næst wknd. Cntumpladsn 19, 5700 Svndbog CVR Tlf

7 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis Sid 7 STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER FORÅRSMESSE I STENSTRUP FORÅRSMESSE Mang aktivitt hl wkndn MESSETILBUD 15% RABAT på Mød os på mssn: Smag af Fyn Smag af Fyn GUNDESTRUP Mji & Byghus Mji & Byghus VILSTRUP S VARMESERVICE SHELL V. Skning tlf Fåbogvj V. Skning KP Bil SVENDBORG SYNSHAL Kuopiovj Svndbog Tlf BRÆNDEOVNS SHOPPEN BEHANDLING (OGSÅ TIL DIG DER HAR BRUGT PAVA) 3 ås bhandlingsintval 30 ås gaanti GRATIS UNDERVOGNSVASK OG KONTROL AF UNDERVOGN Gatis lånbil Tonløkk Kloak - Anlæg - Svic Sundbovj Svndbog Tlf P Andsns Automobil Tlf TECTYL MILJØ til ny bil KøSkoln Albjg D i n S i k V j t i l K ø k o t t v/tostn Albjg Øbækvj 1, 5700 Svndbog Tlf Rduc støjn i din bil md op til 5 dcibl Elkto Gønnmosvj Svndbog Tctyl Miljø vandbast og Tlf indhold kun 2% opløsningsmiddl. TECTYL VOKS hvis din ustbskyttt Kan bugs til ftbhandling af/på all ustbskyttlss podukt. Mgt fæ lugtgn og ingn løb fa panl mm. TECTYL CENTER STENSTRUP Julsbjgvj Stnstup

8 Sid 8 Dn lill Avis tisdag dn 8. Apil 2014 Lødag - søndag dn apil kl Foåsmss iigtig PILLEOVNE Tctyl-Foåsmssn få n sælig attaktion: Pøv at kø»spiituskøsl«populæ onomisk nd g blønns m søg fo GO på 21 apil OPPEN lf Skæpt lovgivning 1. apil d tådt n ny lovgivning i kaft, som skæp undvisningn til båd føstgangshvv, samt gnhvv af køkot. Blandt andt skal lvn vd toipøvn kunn sva på følgnd udsagn. En gnstand 12 gam n alkohol (1,5 cl.). Tostn Albjg tilføj: - Hvis Dt kan sigs mgt nklt: Dt sva til 1 pilsn (33 cl.) 1 glas vin (12 cl.) 1 glas hdvin (8 cl.) ll 1 glas spiitus (4 cl.). Dt må dog undstgs, at dt mgt vanskligt at vud fobænding af alkohol, og vid, hvonå man kan kø ft alkoholindtagls. Dt stafbat at kø md n pomill på ov 0,5 i blodt. du ndnu ikk haudstilling køkot, Hvis man vil dikk, skal man Kom og s MCZ EGO i vos Effktiv og ngiigtig opvamning g kl dk Kølæ Tostn Albjg fa køskoln Albjg i Svndbog, og Poul Vint fa Håby Køskol, nogl opfindsomm mænd. I fællskab sætt d fokus på spiituskøsl. På Tctyl-Foåsmssn vil publikum, d ha køkot, oplv hvodan dt at sætt sig ind i n bil og kø i n simult fom fo spiituspåvikt tilstand. Dm, som vil pøv dt blandt publikum, få t pa såkaldt pomillbill på, og så kan d som tstkø knd, hvofo d ikk skal kø bil i spiituspåvikt tilstand, og samtidig fostå hvofo d også skal søg fo at and ikk kø bil, nå d busd. Dtt gæld natuligvis også i fobindls md nakotika. mn fyldt 17 å, så kan du lad biln stå. Få n hyggmcz EGO opfyld d flst bhov. også pøv n sjov tst md lig tafiksnak md Tostn Af dn gund dn n af d mst solgt pillovn i Skandinavin. pomillbilln, ligsom du og Poul på foåsmssn på også kan tst dig slv i n minitoipøv. Julsbjgvj i Stnstup dn 12. og 13. apil. m du hutigt til at gå ind i bod, ll spak til task på gulvt. Kølæn skal nok søg fo at du ikk komm til skad. Afstandn fo hvad man kan, og hvad man to man kan, bliv stø. Glæd j til n andlds oplvls på mssn. PILLEOVNE Pall Chistiansn Hav MCZ pillovn bliv stadigt m populæ...md god gund: Effktiv og Spa 20% Pak Main Hav Hav HavPak Pak Main Main Pak Main på MCZ OVNE på ngiigtig Spa png! Foåsmssn lødag dnnd 12. opvamning En pillovn væsntligt m økonomisk Husqvana M53S plænklipp 6.995, SPAR 1.000,Nomalpis 7.995,- og søndag dn 13. apil MCZ pillovn bliv taditionl opvamning. stadigt m populæ...md god gund: Pomillbill i undvisningn Hvodan dt så md d pomillbill, Tostn? Billn simul n pomill på 0,8 til 1,5 pomill. D ha spcilt lavd lins, som fovæng synsindtykkt. D poblm som n tstkø få, sva til d poblm som man ha md balanc, afstand og koodining. Pomillbilln skab n sjov oplvls. Hvis du tag dm på i t lokal, kom- Italinsk dsign Spa MCZpng! ha n høj dsignstandad og blønns FYNS STØRSTE SPECIALFORRETNING Fyns støst udstilling Stot svlag til næstn all mæk Pofssionl vjldning Rpaation i gt vækstd Stot bugtlag s m på En pillovn væsntligt m oft md økonomisk nddsignpis. taditionl opvamning. dsign Italinsk En miljøigtig løsning MCZ ha n høj dsign Dt patntd MCZ Activ standad og blønns oft dn optimal fobænding md dsignpis. Systm søg fo En miljøigtig løsning Spa 20% på MCZ EGO på foåsmssn d. 20/21 apil Dt patntd MCZ Activ Systm søg fo dn optimal fobænding BRÆNDEOVNS SHOPPEN Smdgaadsvj Stnstup Tlf Smdgaadsvj Stnstup Åbningstid: Tlf Åbningstid: Mandag - fdag kl Lødag kl Mandag-fdag: kl Lødag: kl Læs m på D U B L I til havn T Foås- Husqvana 213 C Md 94 cm klippbod. Nomalpis , , Kom og s MCZ EGO i vos udstilling SPAR 5.000,MCZ EGO opfyld d flst bhov. Af dn gund dn n af d mst solgt pillovn i Skandinavin. Kom og s MCZ ovn i vos udstilling MCZ ovn opfyld d flst bhov. Af dn gund dn n af d mst solgt pillovn i Skandinavin. Læs m på ODENSE Hollufgådsvj Odns S Tlf.: SVENDBORG Gønnmosvj Svndbog Tlf.: Tilbuddn gæld fa d. 10/4 til og md d. 30/ ll så læng lag havs. Pisn inkl. 25% moms. D tags fobhold fo pis- og afgiftsænding, tykfjl, manglnd lvanc samt udsolgt va.

9 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis Sid 9 Foåsmss Fimat Tonløkk komm md god åd: Ha du bug fo lokal afvanding af gnvand? Lødag - søndag dn apilkl Mød os på Foåsmssn: Jns Pt Slæbæk fa fimat Tonløkk og hans mdabjd, stå kla md nogl god løsning til dig, hvis du bsøg Foåsmssn i Stnstup. Fimat spcialist i kloak, anlæg og svic, og fimat fmm i udviklingn af ny pocss. På mssn pæsnt vi flispodukt og gnvandsbd, og vi vil gn fotæll om lokal afvanding af gnvand., tilføj Jns Pt. Nævns skal også d såkaldt LAR-løsning, Lokal Afvanding af Rgnvand. Intssant fo mang, md all Snioscoot ikk ba snioscoot: d kaftig gnskyl vi bliv udsat fo md klimafoandingn. Fimat Tonløkk kan væ md hl vjn lig fa udkast og tgning af havanlæg, samt opbygning af ny havanlæg, vi lav kloakk, støb og gav. S vo flispodukt - og afvandingsflis gnvandsbd Rød ll sølvfavd? Svndbog Scoot t fima d sælg god løsning til snio og and, d ønsk at væ mobil og kø på gt køtøj. Rné statd sit fima fo 4 å sidn, og han ønsk at væ pæsntt på Tctyl Foåsmssn i Stnstup. D finds modll i pisklassn fa k. d ha n kødistanc på 15 kilomt, og op til kon, hvo d kan køs ca. 60 kilomt på n opladning. Dn føstnævnt pisklass på kon, vlgnt til fo ksmpl indndøs køsl på t pljcnt ll lignnd. Dn mst populæ pisklass ligg på omking kon, fotæll Rné. Skal man tal om modfav på snioscootn, så d mst populæ ntn ød ll sølvfavd, mn fl fav kommt md, bl.a. mtallicfav og sot. Foåsmssn ha n udstilling af snioscootn, og Rné tilføj: Vi ha gt scootvækstd på Svndbog Scoot, så vi kan hjælp md n god svicing. Pall Chistiansn Tonløkk Kloak - Anlæg - Svic Sundbovj Svndbog Tlf Kom til vinsmagning på foåsmssn pøv vos Bstsll - nu også som hvidvin il saon vino osso casta mzzana SHELL V. Skning tlf Fåbogvj V. Skning Jøgn og Claus kla til at skænk op! Baon montalto sicilia 2 flask 2 flask100,- 150,- 2 flask hvid110,- Kp Bil

10 Sid 10 Dn lill Avis Foåsmss Køb Salg bytt k k k k k k tisdag dn 8. Apil 2014 Lødag - søndag dn apilkl Claus fa Shll i V. Skning også md ign: Smag på ødvin og potvin Claus fa Shll i V. Skning vd at væ fast invnta vd Foåsmssn i Stnstup. Claus ha ign allit sig md vinksptn Jøgn Nodnbæk fa Hundstup. Han vil stå vd standn og uddl smagspøv. Dt dj sig om nogl liflig vin fa Sicilin og fa Potugal. Du få også ljlighd til at smag n god Vintag potvin. Jøgn Nodnbæk vd n mass om diss god podukt. Gæsst, dt go og dt go k k k Sto mssabatt fa k Kom og s hvad du kan spa på din ny bugt bil Vi ha udstilling vd: Stnstup Undvognscnt - Julsbgvj 2-4 P Andsn Automobil ApS Lindvj 7, 5771 Stnstup Tlf Kig på håndskubb og slvkønd maskin Fimat AP Motocnt kø havmaskinn i stilling på mssn. Johan fa fimat fotæll: Vi komm md mass af plænklipp, havfæs, takto og håndskubb til gæsslåning. Md håndskubb mns d dm md moto, tilføj Johan. Et godt ksmpl på n god og billig gæsslåmaskin n Husqvana Rid, d kan fås fo lidt und kon. Dn mgt ffktiv, mn d kan fås maskin hlt op til kon. AP Motocnt ha også t lill tækplast til standn, idt vi vis hvad n obotslåmaskin kan pæst. Dn kø på t lill, indhgnt aal.. Kø foåt på n Mød os påimød foåsmssn i Stnstup KøHUSK: foåt imød på n Du kan også lj n scoot HUSK: Du kan også lj n scoot 1200 w moto og kaftig batti 1200 w moto og kaftig batti K ,- K ,- K ,- Ccilia Ccilia K ,- Sixtn Spa Sixtn Spa Off Road Off Road Anhæng Anhæng K ,K ,- Md dækkn Incl. kuglkobling og monting Md dækkn Incl. kuglkobling og monting K ,K ,- Elvia Elvia Kuopiovj Svndbog - Tlf Kuopiovj Svndbog - Tlf

11 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis Sid 11 Pillbændovn bliv m og m populæ: Vi kan vamt anbfal Md på foåsmssn også solgt. Tæpill n nm, D skal kun påfylds tæpill Bændovnsshoppn fa billig og t miljøvnligt biobændsl. t pa gang om ugn, og Smdgådsvj i Stnstup. Ulla tilføj. dn indbyggd automatik søg fo styingn af pillovnn. MCZ af høj dsignstandad. Ulla komm md god tilbud på MCZ Pillovnn, d n af Skandinavins mst Md d ny slvgulnd tæpillovn fa MCZ, dt blvt ndnu nmm. P Andsn Automobil pæsnt god bugt P Andsn fyld godt op md sin udstilling af god bugt bil på mssn. Til daglig kald han sig fo Fynsk Bank i foåshumø Maj-Bitt Fuglsang fa Fynsk Bank, fotæll at d på mssn kla md nogl ny foåslån til mssgæstn, som blandt andt omhandl billån. Ps Auto, og på mssn bnytt han ljlighdn til at giv n sto mssabat i fobindls md køb, salg og Du ha også mulighd fo at vind billtt i bankns publikumskonkunc. Foåsmss bytt. P Andsn ha 40 ås faing i banchn. S avisn alld mandag på dnlillavis.dk SPAR 40% På udskift Pis Pugot 107 ks. Citon C1 Toyota Aygo Lødag - søndag dn apilkl Kun k. 2200,- ALT INKL. All ud bliv skiftt af din Bilpatn i Stnstup Mød os på mssn i stnstup og få t godt tilbud AutOGLAssViC.dk KøSkoln Albjg fa Svndbog og Håby Køskol sætt fokus på spiituskøsl dn 12. og 13. apil på Tctyl foåsmssn i Stnstup Vi gí n lill n til halsn indn du skal ud og kø spiituskøsl und kontolld fohold i vos skolvogn. Du skal væ ædu og hav gyldigt køkot fo at dltag. - Kom og få n smagspøv Hvis du fyldt 17 å, kan du dltag I vos andn lill spiitus-tst. Du kan også pøv at udfyld n mini toipøv og få n snak om hvad d kævs fo at tag køkot. Tilmld dig til nyt bil køkot på mssn og få n GRATIS kølktion Poul Vint Håby Tlf Nyt holdstat d. 20. maj Tostn Albjg Svndbog Tlf Nyt holdstat d. 15. maj På mssn find du os på aalt hos Vilstup VVS

12 Sid 12 Dn lill Avis tisdag dn 8. Apil 2014 Kyds & tvæs Dltag i Dn Lill Avis Kyds & Tvæs og vind gavkot til annoncøn h på sidn. HVER UGE tækk vi 2 vind blandt all indsndt igtig bsvals. Pæmin gavkot à k. 100 Gavkot snds dikt til vindn 1 Følg os på Rudkøbing Tlf Stnstup Tlf Svndbog Tlf Fiskbagt bød hv dag Åbningstid: Mandag-fdag Lødag og søndag 3 kl kl Fåbogvj 13, 5762 vst skning tlf Hundstup Ko Altid åbn fo slskab - også mad-ud-hust Bstil på Husk ug hv sønmnu: d kl ag Hv ug tækk vi lod om 2 gavkot à k. 100,Dnn ug: V. skning Bagi og Hundstup ko Følg os på: BLOMSTER NYHED VIND GAVEKORT! 4 Få dn 6. bukt gatis Få t stmplkot næst gang du køb n bukt (min. bløb p. bukt k. 125,-) CHOKOLADE VIN SPECIALITETER Bstil fa vos butik, intfloa.dk ll via mobiln. Vi snd ov hl landt. Blomsthust Villa Floa O ll u p Bytov Rklam BRodRi 7 Ridudsty * Pofil- & Fitidstøj Kohavvj 65, Ollup. Tlf Åbnings- Man onsdag kl Tosdag kl tid: Fdag kl Lødag kl Følg mig på KP Bil SHELL V. Skning 8 tlf Fåbogvj V. Skning 9 Stnstup - Assnsvj Tlf Kom ind i butikkn! Skiv dnn ugs kodod og snd løsningn til DEN LILLE AVIS, Kosvangn 15, 5750 Ring mk. kuvtn kydsod. Løsningn skal væ os ihænd snst mandag kl Navn: Adss: Post-n.: By: Kodod: Vi fmkald billd dikt fa din mobiltlfon Kosgad Svndbog - Tlfon Løsning ug 14/2014: Løbtæning Vind: Sigud og Sigmund Aasø Madsn Maivj 14, 5700 Svndbog Gavkot til Villa Floa An B. Madsn Glasmstvj 3, 5772 Kvændup Gavkot til Tankn - nå dt skal væ lokalt

13 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis POWER I SKOVEN Sid 13 Tlfontavln John Tøm fik vækstdt fyldt md gæst A bjdshst N Rngøing og Ejndomssvic Havsvic tlf.: Jonsds ny modll byd på dn hlt igtig oplvls, og d pofssionll gnskab gø dm ltt og ffktiv at abjd Ehvv / og pivat md. D udstyt md Clan Pow -moto, som giv mind mission, stø styk og mind bnzinfobug. Dsudn ha d tuboluftnsning, ai pug, cylinddæksl md snaplås og bændstofindikato. CS 2245 S og CS 2250 S ha dsudn Spin Stat,dt som gø savn ksta lt at stat samt væktøjsfi kædspænding. Svic-Vagtn Tlf v/Kut 23Kog, 14 Rngøing JONSERED CS 2250 S 50,2 cc, 2,4 kw, 5,1 kg. Rudmvj 151, ,Ring JONSERED CS 2245 S 45,7 cc, 2,1 kw, 4,9/5,1 kg ,- os md dn samm dam fa os, hv gang Mulighd fo finansiing via Jonsdkott hø m hos din lokal Jonsd-fohandl Jonsd. All ights svd. Salg Svic Rsvdl til hav og pak maskin Landbugs-, Skov-, hav- og pakmaskin Oli, kæd, svæd samt p. af all fabikat Salg Svic Rsvdl Rp. af all fabikat LITTAU s EFTF Dt myldd md kund, fotningsfobindls og vnn af hust, da John Tøm i Stnstup holdt cption i fdags, i anldning af hans 35 ås fimajubilæum. Gavbodt va fyldt md gav og hilsn. Blikknslagi Jns Ch. Bøgh Tvdvj Svndbog Vntilation Håndvæk mu - Tøm - Sndk å ogs mu d bj a Gå du i byggtank? Individult kvalittsbyggi til typhuspis Til- og ombygning Tøm-, sndk- & glasabjd Totalntpis Tgning md byggtilladls m. v. Contain Vognmand Knud Pdsn & Sønn i/s v/ Finn og P Pdsn Lj n contain Al vognmandskøsl udføs Tlfon Vst Aaby Biltlfon Alt muabjd udføs godt og gundigt Tanktanspot national/intnational Containudljning Gus & stn lvs Tæ- og affaldskøsl md kan Abjd md ndgav Holmlundsvj 3 Tlf Faabogvj V. Skning - tlf pall jnsn vst åby a/s olighdsvængt Faabog. tlf nyhd: Nu også malafdling Husk du kan også få håndvækfadag i 2014 støb-, muog tømabjd samt totalntpis udføs Gaanti på kvalitt Alt malabjd udføs Spatlabjd Ov/Undstygning af all typ tag, md lastisk fugmass. Ring og få t godt tilbud! Nils Jøgn Jnsn Tag & Facadnoving ApS Tlf s m på flottag.dk Find håndvækn i v/tømmst Kjld Lasn Søgådsvj 30 Ollup Tlf Nå kvalitt og faing tæll Kvændup Las Løv Jøgnsn Svndbogvj V. Skning Mobil Fax Mail: mu - Tøm - Sndk TÆT TAG Isoling Isol nu og få n lun vint Fax Din lokal mumst Mal Tømmst Fands Jppsn maskinstation KURT BANKES MASKINSTATION Gavmaskin fa 1,8 til 22 tons Slamsugning og spuling af kloak og makdæn Hgnsklipning m/ knus ll savhovd Ndbydning m/ sotgab og btonhamm Ha du gaml bygning du vil hav væk? Ell vil du hav anlagt n sø? Så ing og få n ufopligtnd snak. MOBIl Dæn Kloaking Gavabjd Ndbydning Hgnsklipning Døgn Alt i ntpnøopgav vagt! Ring fo ufopligtnd tilbud Maskinstation Skovmaksvj 20, Ollup, 5762 V. Skning Mobil

14 Sid 14 Dn lill Avis tisdag dn 8. Apil 2014 HENRIK S Din & Smøbød DINER TRANSPORTABLE TLF Langgad 41, Esp, 5750 Ring LÆKKERT SMøREBRøD Pænt blagt k. 19,- Højt blagt k. 24,- Fst ALL INKLUCIVE i nøglhust fa k. 375,- Kæ læs Ulvn komm ikk! VI SøRgER FOR: Flot pyntd fad 300g. kød p. pson Rigligt md tilbhø Hjmmlavt kvalittsmad Stgtt lvs vam og kla til bodt Bunch Vælg mllm mang tt, f.ks.: Fott vælg mllm: 2 Tatltt md høns i aspags. Sanoskink m. honningmlon, flødstuvt spinat og hj.bagt govfluts. Lakspaté m. j, aspags og hj.bagt fluts Rjcoktail md hj.bagt gov fluts Hovdtt vælg mllm: Mø kalvstg md fisk blomkål og gulødd, pomms issols og ødvinssauc. Kalvstg stgt som vildt, md sut/sødt, waldofsalat, hvid, bun og fansk katofl og vildtsauc. Fast kalkunbyst md utkatofl, fisk blomkål, gulødd og potvinssauc Svinkam stgt som vildt, md sut/sødt, waldofsalat, hvid, bun og fansk katofl og vildtsauc. Gl, dags flæskstg md ødkål,hvid, bun og fansk katofl og sauc 2 tt k. 135,- 2 tt m. bufft k. 148,- 3 tt k. 155,- 3 tt m. bufft k. 168,- 4 tt k. 175,- 4 tt m. bufft k. 185,- Bstilling og vt. spøgsmål vd. tilbud ing på tlf Fskøgt laks md aspags - Scambl gg - Ristd coctailpøls - Ristt bacon Kold skink md tomat og aguk, ullpøls m. løg og sky, lun lvpostj Pandkag m. ahonsiup. - Skæost, bi, mamlad og nutlla. Rugbød, fanskbød, vælg mllm undstykk ll govbød og smø - Winbød - Fugtfad Minimum 10 kuvt. Pis p. kuvt 109,00 Bufft vælg slv 4 slags kød Gillkøll m. babcu, hlstgt oksfilt, glast skink, spinatlasagn,gæsk fikadll, kyddstgt nakk, kylling Mxico, totilla m. spicy kylling. Htil salatba m. plukkt salat, spød gøntsag og fisk fugt. Pastasalat md jalapno, tomat, majs, fta, olivn, hj. lavt dssing og hj. bagt govfluts. Små kyddstgt katofl ll spicy flødkatofl. Pis p. kuvt vd ksta valg af kød k. 18,- Dsst vælg slv dsst: Hjmmlavt is m. nødd, chokolad og pynt Kisbæfomag m. chokoladstykk. Pandkag md hjmmlavt is og chokoladsovs Natmad vælg mllm: Lasagn m/ mixd salat, ¼ kylling m/salat og hj. bagt fluts, hj. lavt fikadll m/ kold katofflsalat supp l. aspagssupp m/ hj. bagt fluts 2 stk. hotdog md tilbhø Ønsks bstilling på fæ nd 10 kuvt må pågns t gby på 10% S m på Vos fosidatikl i sidst ug va mnt som n apilsna, som vi bnyttd os af, da udgivlssdaton faldt på ntop dn 1. apil. D IKKE st ulv i Ollup Mos, og bbon på Ollup Pljcnt ha IKKE høt ulvhyl om nattn. Valg til skolbstylsn Ikk t lang tid ft at d ha væt kommunvalg, så følg så nu h i foåt 2014 valg til skolbstylsn vd d kommunal skol, og sålds også til skolbstylsn på Vstmakskoln i Vst Skning. Skoln ha nu liggt samlt på n matikl i Vst Skning i snat t å, og i dtt å ha dt vist sig at skoln i dn gad bædygtig på n matikl. 8 ny fynsmst i Vst Skning Tnnisklub Båd bøn og voksn spill fa Vst Skning Tnnisklub ha makt sig stækt på Fyns Tnnis Unions Minitnnis Tou , d sidn oktob afviklt md i alt 13 tuning undt på Fyn. Dn nævnt dyadfædsfosk fa Finland, R.A.N. Slipa, kan hav fåt nogn af j til at fatt mistank til atikln, og også fåt n kvik læs til at stav hans navn bagfa. Dfo: Du kan oligt gå tu i Ollup Mos, som du plj, dt gansk ufaligt. Fl lv samlt på t std, fl læ/ pædagog komptnc samlt på t std til gavn fo lv og foæld. En ldls, som kan ag hutig og m flksiblt nd tidlig. Endlig n samlt foældkds, d i dn gad bakk op om skoln og sidst, mn ikk mindst EN SKOLEBE- STYRELSE som jo nå t skal væ t va dn, som Fynsmstskab i Svndbog Idætscnt Sæsonfinaln FM i Minitnnis 2014 blv afviklt i wkndn i Svndbog Idætscnt md dltag fa 11 fynsk klubb, og VSTspilln vist ign flot spil. Fynsmst i Minitnnis 2014 Vos dygtig gafik ha lavt billdmanipulingn så godt, at nogl læs måsk blv nat. Pall Chistiansn d tog dn modig bslutning om at saml d to matikl, dn n i Ollup dn andn i Vst Skning, på n matikl. Dtt ksmpl vis at skolbstylsn nt faktisk ha igtig mgt at skull hav sagt om ds gn distiktsskol, og dt bliv absolut ikk mind i d kommnd å. 8 af d 12 FM-titl blv vundt af spill fa Vst Skning Tnnisklub, d havd godt md mtal md hjm i alt 8 guld, 7 sølv og 4 bonz. Michal Gub Andsn fomand U10 pig Bjøg Fogh Nilsn Funs Bøg Tnnisklub U10 dng Pouya Moshtaghian Vst Skning Tnnisklub U12 pig Amali Gub Andsn Vst Skning Tnnisklub U12 dng Rasmus Rønn Hansn Stib Tnnisklub U14 pig Amanda Slifsgaad Vst Skning Tnnisklub U14 dng Philip Land Hing Vst Skning Tnnisklub U16 dng Kal Emil Rasmussn Vst Skning Tnnisklub Dam Tuning Kistina Kalovic Vst Skning Tnnisklub H Tuning Kim Bik TPI Tnnis Dam Motion Catin Tgist Rasmussn Vst Skning Tnnisklub H Motion Las Ulich Vst Skning Tnnisklub H Vtan 60+ Jns Dahl Hansn Langskov IF Tnnis

15 tisdag dn 8. Apil 2014 Dn lill Avis 220 skytt fa hl landt dystd i Lund D va bogstavligt talt knald på, ud på skydbann i Lund h i wkndn. 220 skytt fa hl landt dystd på pistol ud på bann. Jsp Chistnsn fa Lund Skyttfoning fotæll at d va to typ skydning: Tænskydning og skundskydning, og dt blv n god lødag, på tods af dt halvtågd vj. Pistolskydning på tid, dn såkaldt skundskydning. Skyttn mgt koncntt om at amm 5 skiv indnfo 5 skund. Tidtagn i dn ød jakk Rasmus Milling fa Lund Skyttfoning. Bkndtgøls Husk navnstof optags gatis skiv til PåSkn i V. Skning, Ulbøll og Hundstup: Påskn Palmsøndag, 13. apil: Ulbøll Kik kl Hundstup Kik kl Skætosdag, 17. apil: V. Skning Kik kl Dft påskmåltid i Kosaln. 120 k. (Bøn u. 15 å k. 60,00) Tilmlding på ll tlfon: snst dn 13/4. Langfdag, 18. apil: Hundstup Kik kl Påskdag, 20. apil Vst Skning Kik kl Ulbøll Kik kl Påskdag, 21. apil V. Skning Kik kl Salmsangsgudstjnst. Sognpæstn fotæll om salmn. loppmakd ffkt indsamls ft aftal Tlf Fomiddagssang i Kikby Kik - gåtu og kaff i Kikby Mnighdshus Føst gang på tosdag dn 10. apil kl. 10. Vi møds til salmsang i Kikby kik kl dft n gåtu - husk god sko. Vi slutt md kaff i Mnighdshust. All mgt vlkomn - vi glæd os til at s dig! Kikby mnighdsåd Gudstjnst Palmsøndag d. 13. apil Egns Kik ingn Øst Skning Kik kl Ollup Kik kl Kikby Kik ingn Vst Skning Kik ingn Ulbøll Kik kl Hundstup Kik kl Stnstup Kik kl Lund Kik ingn Vst Åby Kik kl Aastup Kik kl Kvændup Kik kl Kaup Kik ingn Køsl Vst Skning Biln Tlf Udljning Udljning af tlt, bod stol og svic Ring Klinikk Blomst Sid 15 Bgavls Kistpynt Kans Båbuktt Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Gatis udbingning Blomstbuktt Pottplant Åstidns fugt og Gønt Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Klinikkn lukkt apil Vi hnvis til læg Ins Milling (tlf ) Lægvagtn (tlf ). Ollup Eftskol - Sang & Musik Indkaldls til gnalfosamling på skoln, tisdag dn 29. apil 2014 kl Dagsodn iflg. vdtægtn Bstylsn Påskns gudstjnst i Egns og Ø. Skning Skætosdag dn Kl i Ø. Skning og kl i Egns Langfdag dn kl i Egns. Mdviknd: Motn Nodal (l-guita) Påskdag dn kl i Egns og kl i Ø. Skning Mdviknd: Agna Ellby (tompt) og Ands Ringgaad (basun) 2. påskdag dn kl i Egns Vagt Læg Pt Følich V. Skning Lægvagtn Jodmodvagtn Kiopaktovagtn og oplys vagthavnds navn Tandlægvagtn Installatøvagtn und Faabog El-vækwknd & hlligdag Udgiv /Ansvashavnd Stfan Mak Pdsn Tlf Poduktion Mak & Stom Gafisk Kosvangn 15, 5750 Ring Tlf , fax dnlillavis.dk Postnummdækning 5762 Vst Skning, 5771 Stnstup 5772 Kvændup, dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Avisn påtag sig intt ansva som følg af fjl i tkst og annonc. Avisn fobhold sig t til at flytt vntull sæplacing såfmt poduktionn kæv dt. Avisn påtag sig hll ikk nogt statningsansva fo annonc, som vd vt. misfoståls ikk mdtagt i bladt. Annonc d stid mod avisns fotningsodn optags ikk. Rdaktion Pall Chistiansn, tlf Annonc Jan Lindof, tlf Indlvingsfist Koktuannonc: Snst tosdag kl Mind annonc: Snst fdag kl Rubik: Snst mandag kl. 9.00

16 Sid 16 Dn lill Avis tisdag dn 8. Apil 2014 v ø sp g a sm f a ss a m i v d y tilb Fdag dn 11 apil kl 14-17! b ø k u d ø f Kom og smag vinafdlingn Bak spoøff v på tilbyd smag bla.: guf guf Kag guf guf Kag 20,- Slagtspøv pånbla.: tilbyd smag austalsk Pmium Oks Fam Bøf 300 g 50,- a. 6 foskllig vaiant tilbyd smagspøv på bl Canaja villa annabta Italin Lammkøll Kalv Bov l. Tykkam P. ½ kg. u/bn, P. ½ kg kg. NU 150,UaNST FøPiS Østbo ollup FL ask 299,- Slagtn Tilbyd Kæmp Kødmakd 95 Hl Svinkam 1 FL ask 500g Kylling Nuggts 500g Pant h k. Kalkun 250g Lammculott 200Pant 450g Skinkschnitzl 400g Kotltt u/bn 400g Stgskiv 400g Skinkschnitzl 500g Nakkkotltt Maint 500g Nakkkotltt 500g Hk. Svinkød max 12% Hjmmlavt 600g Mdist max 12% FiT valg 25,- Fa Tosdag Fiskmandns Sto nosk høstsild ntto 800g p. glas 27, Fobhold fo tykfjl og udsolgt va. Tilbudn gæld til og md søndag ll så læng lag havs.

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

vind! hver uge: far søs mor pizza Tex Mex Pizza produkter og 1000 kr. til en rigtig sjov børnefest! Læs mere på bagsiden! bureaufrydensberg.

vind! hver uge: far søs mor pizza Tex Mex Pizza produkter og 1000 kr. til en rigtig sjov børnefest! Læs mere på bagsiden! bureaufrydensberg. g a d d a m s n e ug pizza søs mor vind! hver uge: bureaufrydensberg.dk Tex Mex Pizza produkter og 1000 kr. til en rigtig sjov børnefest! Læs mere på bagsiden! far 29650 SM Tex Mex Pizza opskriftfolder.indd

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere