INDHOLDSFORTEGNELSE: udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt"

Transkript

1 udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem krisen, og det kan være nært forestående. Læs hvorfor vi er så optimistiske. Side 7 10: Danske MidCap aktier. Mindre danske børsnoterede selskaber er faldet markant i kurs i år. Det er ved at være tid til at købe, og vi udvælger dem som vi synes bedst om. Side 10: Mærkelige kursudsving. Hvad sker der i Mols-Linien, Rella Holding og Parken? Side 10 12: Papirindustriens Turn-Around Nu skulle den være god nok papiraktierne er klar til Take off. Side 12 13: Nokia Fra kurs 26 til 14. Det er snart tid til at købe. Side 13 14: Topo Target Betragtninger fra investormødet den Interessant aktie, men stor risiko. Side 14 16: Præsidentvalget i USA Hvad vil det betyde for den amerikanske økonomi? Og er der belæg for at tro/håbe på bedre tider med Obama eller McCain?

2 - 2 - AKTIEKOMMENTAR Nerverne slides ned i lighed med finanssektorens styrke. Vi nærmer os afslutningen af kreditkrisen og dens ringvirkninger. Efter vores bedømmelse er Subprime-krisen i USA overstået for 2/3 vedkommende og der udestår med andre ord de sidste omgange i dette forløb. Risikoen for en fornyet omgang af tab i Europa synes ikke at være latent, idet man her har ført en mere stringent nedskrivningspolitik og ikke benyttet salami-metoden med trinvise nedskrivninger for at trække tiden ud og håbe på det bedste. Desuden har bankerne i Europa i vid udstrækning gennemført store aktietegninger og har derigennem genvundet kapitalstyrken, mens investorerne i USA er benhårde over for den slags initiativer. Ledelsen må i amerikanske banker selv opdrive nye penge hos nye investorer uden at genere de eksisterende ejere med andet end en moderat discount for disse nye aktiers pris. Sådan er vilkårene der kastes ikke gode penge efter dårlige. Brandslukning i finanssektor September har ellers budt på et flere spektakulære Events. De to centrale realkreditformidlere, Fannie Mae og Freddie Mac, er begge sat under administration af Forbundsregeringen. Formen udgør en ny udgave af et kompromis, der ikke indebærer hverken statskontrol med ejerskabet eller reduktion af værdien af den udestående gæld. Faktisk er en række spørgsmål omkring grænsen for Statens medvirken fuldstændig uklar, hvilket dog synes at bero på politisk ønske om at håndtere to modsatte hensyn: på den ene side vil man genskabe tilliden, og på den anden side søger man at påstå at operationen slet ikke vil koste Staten nogen udgift, hvorved den traditionelle modstand mod regeringsindblanding lettere nedtones (valget forestår jo i november, og det hele skal helst holdes flydende uden klarhed omkring udgiften længst muligt). Konklusionen er derfor, at Staten med sine tilsagn næppe er i stand til andet end at yde fuld støtte uanset hvilket forløb udviklingen antager, og man har behændigt udskudt ansvaret og den praktiske håndtering af den følsomme opgave til næste regering. Ud over problemerne omkring ejendomsfinansieringen er banksektoren ramt af direkte problemer. Lehman Brothers har forgæves søgt at opnå kapitalindskud, prøvede så en opsplitning med delvise frasalg uden at få tid hertil før gong-gongen slog og det hele i stedet nu ender med en kæmpefallit. Tilliden er generelt anfægtet, da alle banker er ekstremt ustabile angående funding (fremskaffelse af penge), hvorfor selv store firmaer hurtigt kan havne i en presset situation. Selveste Merrill Lynch har besluttet sig for at lade sig blive overtaget af Bank of America for 50 mia. USD, der dog erlægges i form af aktier og dermed fortsætter spillet under en ny paraply. ML har ca medarbejdere, mens Lehman Brothers har været bemærkeseværdig ved at have haft præcis samme økonomisk størrelse som Danske Bank men lidt flere ansatte (i alt ). Washington Mutual, der er USA s største sparekasselignende finansforetagende, er ligeledes udsat for gentagne kraftige nedskrivninger og en forandring af virksomheden ser ud til at være påkrævet for at redde stumperne.

3 - 3 - AIG (forsikring) oplever sin egen særprægede nedtur med uklare økonomiske forhold og voksende mistillid. Hele finanssektoren er under beskydning. Endvidere er Old Mutual (engelsksydafrikansk selskab, især aktiv inden for langsigtet opsparing til pension og livsforsikring, herunder det tilkøbte Skandia i Sverige) blevet ramt af store tab af værdi på en hel række punkter, der samlet førte til udskiftning af topchefen som konsekvens. Det er et interessant eksempel på anden runde effekt af nedturens vanskeligheder. Mange selskaber inden for Liv&Pension har akkumuleret voldsomme tab på både aktier og placeringer i Funds af mange slags plus Subprime-lån o. lign. Krisen kradser. Trendvending på råvarer En række markeder oplever afgørende knæk i trenden opad og reversering af langstrakte opture. Det gælder råvarer af mange slags (især olie), USD værdien der er steget igen, Yen hvor Carry Trading (lån i billig Yen med placering af pengene i alle mulige aktiver) ser ud til at blive afviklet. En omfattende forandring med nedtrapning af spekulation synes at være i gang, ligesom det kinesiske aktiemarked har formået at bevæge sig ned til fra en top lige over for Shanghai indekset. Dermed er denne truende børsbombe blevet demonteret uden krise. Her forventer vi et decideret Rebound. varekæden. Dermed reduceres presset på renten. De vigtigste udfordringer De fire største udfordringer for aktier og økonomien har været: Subprime-krisen (ejendomsmarkedets nedtur i bredere forstand, hvor Subprime repræsenterer køberne i sidste fase på vej opad), den ekstremt høje oliepris, Carry Trading og Kina-boomet for aktierne. De to sidstnævnte forhold er bragt ned, idet Carry Trading (der afspejler recirkulering af penge ud af Japan fra handelsoverskuddet akkumuleret op i den enorme valutareserve) fremdeles indebærer mulighed både for fortsat stigning i Yen værdien og store kursudsving. Kina aktierne synes decideret at have mulighed for et Rebound af stor størrelse straks risikoen for recession (truslen mod eksportindtægterne) fjernes. Subprime og ringvirkningerne herfra er blevet forsinket af myndighedernes støttebestræbelser og frygt for store sammenbrud. Samme mekanisme ser ud til at være baggrunden for de gentagne nedskrivninger med tab det ene kvartal efter det andet hos bankerne (salamimetoden). Uanset dette forekommer den afsluttende fase af den amerikanske ejendomskrise at være forestående og den burde kunne ebbe ud i løbet af Q4 (eller Q1 2009, hvis det hele trækker ud). Interessen for Emerging Markets er ligeledes for nedadgående, og her er Rusland udsat for tilbagetrækning af penge i stort omfang efter landets særprægede invasion af Georgien og klare markering af at Rusland agter at justere sine ydre grænser efter egen vilje. Nedkølingen af økonomien registreres stadig tydeligere. Stagnation kendetegner nu alle de industrialiserede lande. Selv i Kina er man utilfreds med væksten - uagtet den ligger på ca. 9 %. Inflationen udvikler sig heldigvis nu i positiv retning, idet olieprisens fald begynder at slå igennem Olieprisen falder Endelig udestår så problemet med olieprisen, hvor trenden opad blev brudt med 147 USD for Brent som top, men nedturen har fortsat ikke nået så stor en dimension, at der påny er fred og ingen

4 - 4 - fare. Der mangler et dramatisk dyk til omkring 80 USD, der nu må vurderes at være det maksimale verden vil kunne holde økonomien kørende på uden at spolere væksten afgørende. De negative faktorer reduceres men det tager tid. Kreditmangel kan påstås at være en ny vinkel med udgangspunkt i Subprime-tabene, ligesom kurstabene på aktiebeholdninger og tab på långivning vil indebære udhuling af kapitalstyrken hos pensionsforvalterne og dermed reduceret risikovilje i en periode efter at solen igen er begyndt at skinne. Det bliver en slags tømmermænd. En ny negativ faktor er desuden under opbygning. Indtjeningen i selskaberne presses, og Q3 tallene vil sandsynligvis vise mathed i et omfang, der vil bekræfte pessimisterne i deres frygt for fremtiden. Yderligere er udsigterne for Q4 endnu værre, og disse forventninger skal jo udmeldes fra selskabernes side. Samlet tegner oktobers bølge af ny regnskabsinformation derfor ikke lys. Positive tegn for aktierne Den positive side har to påvirkningsmekanismer med vægt. For det første er børskurserne så lave, at mange stærke virksomheder nu anser tiden ideel til ekspansion via Take Over af især børsnoterede selskaber, hvor værdierne er kommet langt ned og aktionærerne modtager bud med glæde. Kreditmanglen indebærer, at købersiden skal råde over stor økonomisk styrke, og dermed bliver der tale om spredt fægtning i få udvalgte selskaber. Køberne har gode odds for at opnå succes, idet sælgerne ofte er modne til at afhænde deres aktier mod en overpris og risikoen for at blive overtrumfet af konkurrerende bud er begrænset for tiden. For det andet er den amerikanske valgkamp nu ved at tage form for alvor. Økonomien og USA s fastlåste stilling i Mellemøsten (Irak i centrum) udgør de vigtigste udfordringer. Columbusægget er at reducere olieafhængigheden definitivt og dermed forandre et vigtigt led i samfundets struktur omkring transport med biler. Hvis denne uheldige afhængighed ændres vil man som en slags bivirkning med et snuptag ligeledes have klaret CO 2 - reduktionen, som jo anses for politisk ønskværdig. Det er særdeles positivt at begge partier erkender den uholdbare strukturs alvorlige konsekvenser og synes villige til at foretage langsigtede beslutninger der vil kunne forandre bilernes udformning fundamentalt. Økonomisk styrkelse af USA er under alle omstændigheder påkrævet for den nye regering, der ellers vil kunne imødese en lang årrække med problemer og brandslukning. Bush-regeringens sløvhed vil blive afløst af ny energisk indsats. Såfremt Obama (Demokraterne) overtager magten vil et generationsskifte desuden fremstå tydeligt med håb om omfattende forandringer i det amerikanske samfunds forhold i de kommende 4 år. Den dramatiske krise på finanssektoren afspejler, at den gensidige tillid er lav. Lehman Brothers ville nærmest i sig selv påføre en eventuel køber mistillid fra starten, og økonomisk solide banker (i det omfang sådanne kan anses at eksistere i øjeblikket) holder sig derfor væk. Nu skal der ryddes op og tabene fordeles ud blandt kreditorerne. Federal Reserve er desperat for at undgå domino-effekt, og her reduceres kravet til sikkerhed for at kunne tilføre yderligere likviditet. Aktier kan nu deponeres som sikkerhed i centralbanken, der ligner en almindelig bank mere og mere men med en snæver (eksklusiv?) klub af store kunder. Afviklingen af åbne positioner hos Lehman vil tage fart, og det kan medføre særprægede kursspring både op og ned. Short Selling kan jo indgå, ligesom olieprisen formentlig vil blive synligt påvirket. Den spekulative boble i verden vil dermed blive lidt mindre, og basalt set må det hilses velkommen.

5 - 5 - Lehman var anfører i placeringen af Carlsbergs aktier i forbindelse med 30 mia. DKK tegningen, og netop den type af transaktioner kan nu vise sig at trække spor, da aktierne i virkeligheden næppe er kommet særligt langt væk fra Lehmansfæren. Nye øjne vil muligvis se anderledes på potentialet og ikke tænke på provisionerne ved placeringen, der jo nu er historie. Det bekræfter at Carlsberg-aktiens svage epoke endnu ikke er overstået. Pas på. Danmarks egen finanskrise I Danmark er Roskilde Bank blevet et stort statsligt firma med ønske om videresalg og oprydning, hvilket har startet angreb på finanskunderne i kreditbogen, der angiveligt mangler styrke. Forstædernes Bank er heldigere ved at modtage et tilbud om overtagelse fra Nykredits side, men ressourcerne her er trods alt også begrænsede. Svenske Handelsbanken vil gerne overtage Lokalbanken i Nordsjælland og tilbyder en flot pris på 300 DKK mod 130 noteret inden dette bud. SAS er ligeledes emne for spekulation om forandring, idet ledelsen erkender at en større ramme må findes for at sikre fremtiden for firmaet. Aktiekursen er derfor rykket op fra knapt 40 DKK til underkanten af 50. Prisen bliver næppe høj (markedets rygter angiver 75 SEK=59 DKK som idé) men det afhænger mere af viljen og EU-godkendelsen end selve indholdet i koncernen. OK hos EU-kontrollen sikres formentlig via politisk pres på forhånd. Eksemplerne viser, at der trods alt er gang i forandringer og strukturen ændres med opkøb i den pressede situation, hvor aktionærerne pludseligt er blevet til at tale fornuft med. Påvirkningen er positiv men begrænset i forhold til frygten for recession, krise og nedtur. Håbet skal komme fra et spektakulært drop i olieprisen samtidig med at oprydningen i finansmoradset skal færdiggøres. Det trækkes jo desværre i langdrag via de pågældende finanslederes desperate bestræbelser på at inddrage samfundets store pengepung til betaling af sektorens eskapader og de politiske lederes svage position over disse fagfolk og dermed følgagtige adfærd. Processen forlænges og forsinkes herved. Resultatet bliver næppe bedre, men formentlig blødere med mindre dramatik. For aktierne betyder tidsfaktoren dog at tålmodigheden prøves og kan slippe op før vendepunktet nås. Patienten i bedring Udsigten for markedet er således, at de vigtigste forhold langsomt forbedres, men tempoet medfører at aktørerne i vid udstrækning mister modet og trækker sig ud af markedet, hvorved pengene trækkes væk og kurserne presses ned. Til gengæld står de samme penge klar ude på sidelinjen til at deltage i eventuelle Rallies opad, så snart sådanne begynder at tegne sig. Den hårde løsning med frygt for recession, kursfald på aktier og fremprovokeret fald i olieprisen synes med andre ord at blive udfaldet. Kina-boblen og Carry Trading følsomheden ser derimod ud til at være klaret og udgør ikke længere en alvorlig eksponering. Kreditkrisen er et alvorligt og reelt problem, men det handler trods alt om fordelingen af allerede udlånte penge får kreditorerne dem eller ej? Bankerne har under opturen stået centralt placeret som generator for boomet ved at yde kredit til lav rente, og derfor skal der her foregå en omfattende strukturforandring (koncentration frivilligt eller via fallitter). Hvis oliebelastningen, der udgør et konstant dræn i købekraften plus er en tung inflationær faktor, reduceres eller helt forsvinder, vil optimismen igen blomstre op. Samme mekanisme kan præsidentvalget i USA få. De positive faktorer begynder at rykke nærmere og få større indflydelse. Ved at helt at holde sig fra placering i banker og Finans kan man som investor i det mindste undgå den direkte risiko og i stedet satse

6 - 6 - målrettet på andre og mere dynamiske virksomheder. 8-9% ned for aktierne Vi ser Dow Jones (11.421) udsat for test af med som den afgørende bund, der muligvis også skal afprøves. Der er med andre ord ca. 8-9 % Down Side Risk, og vi anser ikke et regulært nedbrud for sandsynligt herfra (altså igennem ned ad). Aktierne har allerede klaret det meste af nedturen via den trinvise udvikling igennem det seneste år. Det akkumulerede kurstab fra Nytår ligger på ca. 25 % i Europa generelt. I Danmark er det faktisk mindre med kun 17,5 %. Olien handles d.d. i 95 USD for Brent og 99 USD for WTI. Tempoet ned ad er således ikke hurtigt men i det mindste klart. Teknisk er C20 særdeles dårligt stedt i øjeblikket efter at 390 punktet blev passeret nedad. Næste stop ligger nede omkring 365. C20 kommer således måske her for anden gang (første gang var det frie fald midt i januar under SG-likvideringen) og en dobbelt YY formation kan dermed blive udgangen på affæren. Samlet mener vi fremdeles, at forholdene ikke udgør indledningen til en dyb nedtur men afslutningen på den mere end et år lange Subprime-krise. Et holdbart Rebound er derfor det langsigtede perspektiv man skal forholde sig til i synet på forholdene fremover. Forudsat olieprisen vil forblive på et rimeligt og ufarligt niveau (under 80 USD) kan aktierne hurtigt indlede en optur med dannelse af en holdbar, positiv trend. Det skal være slemt før det bliver godt og det slemme er indtrådt. Her vil vendepunktet kunne fremkomme. Sandsynlig optur for aktierne Der findes naturligvis flere måder at anskue tingene på, men vi fastholder altså vores optimisme omkring aktiernes muligheder til trods for mange negative udfordringer på kort sigt. Verden er som helhed præget af voldsomme problemer i Finanssektoren, gearede investeringer lukkes ned og presser generelt priserne på værdipapirer yderligere ned, boliger er sat på udsalg, og globaliseringen gør at hele Verden hænger sammen. At vi ser et yderst begrænset Down side Risk for aktierne og endda spår markante efterfølgende kursstigninger på 2-3 års sigt er baseret på en vigtig forudsætning: Olieprisen fortsætter sit prisfald ned under 80 USD pr. tønde. Kun derved demonteres inflationsbomben, idet prisfald på olie med stor sandsynlighed også vil få andre råvarer til at falde i pris. Får vi samtidig en stabilisering eller styrkelse af dollaren (ny præsident indgyder ny optimisme) vil de globale økonomier med stor sandsynlighed igen kunne komme op i fart. Verden er ikke gået i stå, men økonomien vokser med mindre hastighed, end vi har været vant til. Der er en markant forskel fra 30 erne og i dag. Dengang blev der ikke taget vare om problemerne det gør der i dag, hvor politikkerne har travlt med at forlænge opturen mest muligt (skattelettelser m.m.). Den enkelte forbruger står langt bedre end for få år siden. Trods prisfald på boliger er der stadig store friværdier, pensionskonti bugner, mange familier har to biler, vi rejser som aldrig før osv. Den købedygtige ældre generation forventes at fortsætte med et relativt højt forbrug. I USA er der klart størst problemer for mellemklassen og de dårligst stillede. Men amerikanerne er et optimistisk folk, og ny dynamik i Det Hvide Hus kan smitte af nedad i hele systemet. BRIK-landenes økonomier vokser fortsat med voldsom hastighed, og hele

7 - 7 - Mellemøsten er præget af ledige penge. Der vil i de kommende år blive anvendt enorme pengemæssige ressourcer på infrastruktur, miljøforbedringer, og store befolkningsgrupper er på vej mod en velstand, som gør dem i stand til at købe de varer, som vi i vores del af Verden anser som naturlige. Et eksempel på at Verden ikke er gået i stå er, at den brasilianske mineindustri har hævet estimatet for investeringer i nyt udstyr til minedrift fra 42 mia. USD til 57 mia. USD. Vi tror derfor, at krisen bliver overstået indenfor nær fremtid. Det er snart tid til igen at se fremad. Måske skal vi have en decideret kapitulationsfase, hvor vi tester ovennævnte ydergrænser og hvor ingen tror på fremtiden. På det tidspunkt skal man lægge stenene til de kommende års gevinster ved at købe, når ingen andre tør/vil. Efter vores opfattelse af de langsigtede markedsforhold forestår der en decideret kraftig optur, når vendepunktet er passeret. Toppen i dette forløb må skønnes at ligge et par år ude i fremtiden på niveauer som vi slet ikke har set endnu, altså nye All-Time-High rekorder. Først derefter skal man tage de kulsorte briller på og bero sig på en markant nedtur for aktierne og økonomien generelt. MID-CAP AKTIER Mens det store toneangivende C20 indeks i Danmark i år er faldet med 18%, er det gået langt værre for de mindre aktier noteret i Mid-Cap indekset. Her nærmer kursfaldet sig nemlig 40%. I de gode år steg Mid-Cap aktierne med næsten dobbelt så meget som C20 aktierne, så det hele hænger sammen. Mid-Cap aktier er sjove at have i depotet i opgangstider, hvor begrænset udbud af aktier i omløb sikrer et sælgers marked, hvor køberne må byde voldsomt op i pris for at sikre sig de ønskede aktier. Når køberinteressen forsvinder eller svinder ind, går det imidlertid lige modsat. Selv små salgsordrer kan få aktier til at falde markant i kurs. Vi forventer bedre tider for aktierne generelt på 6-12 måneders sigt, idet vendepunktet synes nært forestående. Derfor er det værd at se nærmere på de aktier, som er faldet markant i kurs, men som har en indre styrke og gode fremtidsudsigter, og hvor aktiekursen med en stor sandsynlighed er blevet banket for voldsomt ned. Når man handler i Mid-Cap aktier, skal man dog altid tilpasse sin indsats til forholdene omkring udbud og efterspørgsel i aktien. Altså træd varsomt og køb kun hvis man kan identificere sig som value-investor, og derfor har tid (tålmodighed) og råd til at vente og ikke kræver at køb skal ske nøjagtigt på bunden. DLH (kurs 47) er i udpræget grad en value case. Ikke desto mindre er selskabets aktiekurs på 1 måned faldet fra kurs 70 til nu 47. Indre værdi er i niveauet 90. Det skal virkelig gå meget galt, såfremt man ikke som minimum får sin indsats tilbage ved at købe aktien. Vi kan dog ikke sige om aktiens kursfald stopper ved 47, ved 46 eller lavere. DLH er ramt af opbremsningen i byggesektoren. Ledelsen formåede dog i år på bedste vis at frasælge byggematerialedivisionen med en attraktiv avance på 580 mio. kr. Resultatet af den videreførte virksomhed vil for indeværende år kun give et nulresultat på grund af ugunstige forhold ved opbremsningen af økonomien. På grundlag af ovennævnte frasalg er der råd til opkøb af egne aktier og at køb af nye aktiviteter. Måske en indtrængen på det amerikanske marked, hvor køb synes at kunne ske på gode vilkår? 2008 bliver derfor ikke noget godt år indtjeningsmæssigt. Det skyldes bl.a. at lagre nedbringes hos koncernens kunder i detailleddet. Før eller siden er lagrene kommet ned på et niveau, som igen vil kræve ny efterspørgsel. I disse miljøtider er det værd at hæfte sig ved, at byggeri i træ reelt er CO 2 neutralt i modsætning til energikrævende materialer som stål,

8 - 8 - cement eller mursten, hvilket bør kunne give øget efterspørgsel efter trævarer de kommende år. I normale år kan DLH præstere en overskudgrad på 5,5%. Selskabet er dollarfølsomt og tjener mere, jo højere dollaren er. I et normalt år kan overskuddet estimeres til 250 mio. kr. før skat. Det vil svare til en P/E på kun 5. Det bliver normale tilstande igen hos DLH muligvis allerede næste år. Upsiden er så stor, at den er værd at vente på. Auriga Industries (kurs 156) steg til et kursniveau over 200 før gassen gik af ballonen. Det går fremragende hos Auriga, men kursudviklingen blev måske lidt for optimistisk på kort sigt. Nu er der kommet mere ræson over tingene, og langsigtede køb kan så absolut overvejes nu. Baseret på halvårsregnskabet ser det unægtelig godt ud for Auriga. Omsætningen steg med 47% til mio. kr. Med en EBIT-marginal på 11% endte EBIT på 347 mio. kr. For helåret forventer ledelsen en omsætning på mio. kr. og et resultat før skat på mio. kr. Omsætningen er normalt altid skævt fordelt hos Auriga, men alligevel skal man have temmelig sorte briller på for ikke at kunne spotte muligheden for en opjustering senere på året. Planen frem mod 2010 blev af ledelsen fastholdt, hvilket tilsiger en omsætning næste år på mio. kr. og en EBITmargin på 10%. Aktien handles til en P/E (08) på 11 og en P/E (09) på blot 9. Umiddelbart synes aktien at være købsværdig for en stigning op til Påvirkningsfaktorerne er meget uforudsigelige, idet det drejer sig om eksempelvis vejrliget, hvor tørt vejr kan tilsige høj efterspørgsel efter visse produkter og omvendt. Desuden er Auriga dollarfølsom, hvilket for nærværende, hvor USD er steget med næsten 10% siden halvårsregnskabet, er til gavn for selskabet. SimCorp (kurs 686) er på en måned faldet fra kurs 925 til nu 686. Det kunne derfor ligne en oplagt opsamlingskandidat, men det er endnu knapt nok tilfældet. Aktien var nemlig forud for kursfaldet kommet alt for højt op i pris, og den korrektion vi har set er reelt for lille. Det går godt for SimCorp som har haft en stigning i omsætningen i første halvår på 11%. Trods svære markedsforhold er EBITmarginalen flot med 13,1% - dog ned fra 16,4% sidste år. Selskabet nedjusterer estimatet for helåret en anelse fra mio. Euro til nu mio. Euro. EBIT-marginalen forventes at lande i niveauet 21-24% mod før 22-25%. Uanset de gode intentioner og de umiddelbart flotte indtjeningsmarginaler er det et faktum, at aktien stadig handles til en P/E (08) på Aktien er lidt for dyr, og bør komme ned omkring for at et køb kan ske med et rimeligt forhold mellem risiko og afkast. ØK (kurs 280) har været udsat for et stort kursfald fra 380. Det går umiddelbart godt, men at der er alvorlige risikofaktorer, som man ikke bør negligere. Således er koncernens største og bedst indtjenende division EAC Foods (Plumrose) placeret i Venezuela. Landets præsident, Hugo Chavez, har vist, at han uden problemer kan finde på at nationalisere udenlandske selskabers ejendomsret i landet. Hvorvidt det kan ske for ØK vides ikke og ingen tør tænke den tanke. EBIT i første halvår steg til 264 mio. kr. (228 mio. kr. sidste år) trukket af en stigning i indtjeningen i EAC Foods på 23%, 9% i flyttedivisionen og en nedgang på 4% i ingrediensdivisionen. For helåret estimerer selskabet en to-cifret vækst og en omsætning på ca mio. kr. (4.400 sidste år) og et EBIT-resultat på 540 mio. kr. Skønnet er baseret på en

9 - 9 - USD/DKK kurs på 4,8. Dollar er siden steget med 10% til gavn for ØK. Vi ser dog risiko for at skønnet for omsætningen ikke holder, da der ud af en estimeret omsætning på mio. kr. kun er nået mio. kr. i første halvår. P/E (08) kan udregnes til 13 på baggrund af selskabets estimat. Vi mener aktien fortsat er lidt for dyr og opfordrer til at afholde sig fra et engagement indtil aktien kan købes i niveauet 250. DFDS (kurs 470) er på en måned blevet banket ned fra 650 til nu 470. Vi finder kursfaldet berettiget, idet kursen var kommet alt for højt op. Omsætningen er i første halvår steget med 4%, mens overskuddet er faldende. DFDS Seaways har vigende trafik med passagerer. Det store problem er dog stigningen i olieprisen, der rammer både fragt- og passagerdrift. I det hele taget bærer regnskabet præg af en vis portion modgang, som næppe kan rettes op på kort sigt. Aktien kan derfor komme under yderligere pres, og vi opfordrer til at man afventer engagement i aktien. H+H International (kurs 800) er som en konjunkturfølsom byggematerialeleverandør blevet utroligt hårdt ramt på økonomien og dermed også på aktiekursen, som er drattet ned fra på en måned. Udsigterne er da absolut heller ikke de bedste for branchen, og derfor forventer H+H nu et stærkt reduceret overskud på mio. kr. mod før mio. kr. P/E (08) kan således udregnes til 30, og aktien er derfor dyr målt på dette nøgletal. Indre værdi kan udregnes til 773 pr og ud fra dette nøgletal er der værdi for pengene i selskabet. Problemet er gælden, som er steget i de senere år i takt med åbning af fabrikker især i Polen. Samtidig med at gælden og kapaciteten øges, falder efterspørgslen. Det er ikke nogen god cocktail. Derfor lukkes en fabrik i England for at tilpasse sig den faldende efterspørgsel på dette vigtige marked. Vi har aktien i Modelporteføljen og vil ikke sælge den på det aktuelle kursniveau, som vi betragter som værende nær en bund. Omvendt ser vi intet hastværk for nye investorer med at købe aktien. Pengene kan på et års sigt givetvis placeres bedre andetsteds. På længere sigt fastholder vi at aktien har et meget stort potentiale. IC Companys (kurs 131) har sammen med Bang & Olufsen (kurs 205) klaret sig helskindet igennem den seneste måneds kursfald. Begge aktier havde taget forskud på sorgerne og var faldet markant i kurs. Disse to eksempler viser, at når en aktie med en vis indre styrke er faldet tilpas meget, ja så kan selv dårlige nyheder ikke presse kursen længere ned. IC Companys er konjunkturfølsom for ændringer i moden m.m., mens Bang & Olufsen sælger produkter i luksusklasssen. Trods hårde odds for at sælge luksusprodukter i en tid med mathed i den globale økonomi, har B&O formået at komme med flere positive nyheder. Den nye topchef er på plads, og nu er der også kommet nye stærke kræfter ind i bestyrelsen i form af en kyndig salgsmand fra Hennes & Mauritz. Der er publiseret nyheder om øget samarbejde med producenterne af luksusbiler, ligesom der er indgået aftale om levering af en kæmpeordre på musikanlæg til et stort hotelbyggeri i Mellemøsten. Vi mener, at B&O er nær en bund i niveauet og at Upsiden er langt større end Downside risikoen. Anbefalingen er Køb. Vi afstår fra et engagement i IC Companys. Finans- og ejendomsaktierne i Mid-Cap segmentet er alle faldet markant i kurs. Vi har dog ikke set bunden for disse brancher endnu. Vi tillader os at skære alle over en kam og anbefale vore læsere at

10 holde sig fra denne type aktier i endnu en tid. Vi tror der kommer flere sager a la Roskilde Bank, men vi forventer at problemerne kan løses med hjælp fra Nationalbanken, Staten og andre pengeinstitutter. Det viser weekendens travle forløb i den lokale bankverden, hvor Nykredit har fremsat købstilbud på Forstædernes Bank og Handelsbanken på Lokalbanken i Nordsjælland. Nykredit oplyser dog samtidig, at man ikke er på bankrov og ikke agter at købe flere banker. Dermed er der afgivet en klar markering af, at Nykredit ikke direkte bakker hele kredsen af provinsbanker op. Aktionær bør ikke satse på redning af alle banker for enhver pris. Eksemplerne i USA omkring købet af Merrill Lynch og afvisning af at købe Lehman Brothers viser, at ingen kan vide sig sikre. Vi frygter derfor, at ikke alle overlever som selvstændige banker i Danmark. Ingen nævnt ingen glemt. MÆRKELIGE KURSUDSVING Nogle helt specielle forhold gør sig gældende omkring aktier i Mols-Linien, Parken Sport & Entertainment og Rella Holding. Fælles for disse tre aktier er, at ejersiden er præget af nogle meget store aktionærer. De to førstnævnte har på det seneste oplevet manglende køberinteresse med markante kursfald til følge. Mols-Linien er faldet fra 210 til 100, mens Parken kan begrænse sit kursfald til 25%. Mols-Liniens aktiekurs faldt da det kom frem, at aktionærer med en samlet majoritetsandel har bedt Handelsbanken sondere, om der er købere til aktieposterne og i givet fald til hvilken pris. Rederiet Clipper ejer i forvejen 30% af aktierne har udtalt, at rederiet ikke er interesseret i at købe majoritetsaktieposten til en pris over 75. Indtjeningsmæssigt er Mols-Linien negativt påvirket af den høje oliepris, men ellers er der ikke sket noget, som kan retfærdiggøre det store kursfald ej heller den i de senere år store kursstigning. Parken blev udsat for sælgerpres, da det i aviserne forlød, at storaktionæren (33%) Steen Larsen skulle have et stort mellemværende med Steen Gude i det konkursramte Stones Invest. Frygt for at Steen Larsen kunne blive tvunget til at reducere sin ejerandel i Parken fik aktien til at falde. Don Ø kom til undsætning, og bekendtgjorde at han personligt købte aktier i Parken. Rella Holding har som formål at eje aktier i Aller koncernen, der er Nordens største udgiver af ugeblade m.m. Aller har en stor pengetank, mens der på det forretningsmæssige område er en mindre nedgang i oplagstallene for ugebladene. Rella handledes for to år siden til en toppris på 180, men valgte så at blive overført til Københavns Fondsbørs fra DanskAMP. Siden er kursen drattet fra 180 til nu under 60. Årsagen kan kun være en af to ting: Køberinteressen har svigtet eller kursen var kommet for langt op for to år siden. Nu og her ligner Rella en fornuftig investering for langsigtede investorer. Måske skal man ikke have travlt med at købe før eventuelt en kurs omkring 50. Fællestrækket for de her nævnte cases i Mols-Linien, Parken og Rella er, at som privat investor skal man se sig godt for før man investerer i mindre aktier. Den lille investor bliver nemlig klemt mellem de store, når der pludselig uanset årsag sker ændringer i ejerkredsen, eller hvis køberne holder sig tilbage og sælgerne kommer i overtal. PAPIRINDUSTRIENS TURN-AROUND Nu skulle det være ganske vist den europæiske papirindustri er på vej frem igen. Bag os ligger (forhåbentlig) fem års ørkesløs vandring præget af dårlig indtjening, faldende aktiekurser, kartelsager, ledelsesændringer og meget mere. Hvis styrkelsen af dollaren holder og olieprisen fortsætter sit prisfald, er der

11 banet vej for markant stigende indtjening i hele branchen, og dermed den længe ventede forbedring af kurserne for skov- og papiraktierne. Nogle vil klare sig bedre end andre, og disse kommende mulige vinderaktier vil vi prøve at udvælge nedenfor. At opturen for branchens børsnoterede selskaber kan blive markant skyldes ikke mindst, at store internationale porteføljeforvaltere igennem de senere år har haft branchen undervægtet eller slet ikke med i porteføljerne. Når beviserne for en Turn-around indfinder sig - og det kan ske indenfor de nærmeste måneder - kan det føre til markant køberinteresse. Udover at dollar- og olieprisudviklingen begunstiger branchen, er der også mange andre forhold som taler for at den ventede Turn-Around er nært forestående. Flere af selskaberne har for nylig skiftet ud i topledelsen, hvorved nye driftige folk er kommet til. Fælles for de nye ledere er deres fokusering på profit og nedbringelse af gælden, hvilket skal nås gennem besparelser og indskrænkning af kapaciteten i produktionen med stigende salgspriser til følge. Vejen mod bedre indtjening er startet, og allerede nu er der blevet skåret markant ned i papirproduktionen i Europa. Gevinstskabende tiltag Det seneste tiltag kommer fra finske UPM- Kymmene, der så sent som i uge 36 varslede lukning af fabrikker, hvilket vil nedbringe den årlige produktion af avis- og magasinpapir med hele tons. Det er netop i disse to sektorer, at Norske Skog også er aktiv. Derudover valgte Stora Enso at varsle en produktionsbegrænsning på tons indenfor magasinpapir og derudover skal der nedlægges stillinger. Lederne i papirindustrien sætter nu for alvor vægt bag ordene profitabiliteten skal genskabes og det gør investering i branchens aktier interessant. Problemet for branchen er risikoen for svigtende efterspørgsel, såfremt de internationale økonomier for alvor bremser op. I så tilfælde kan producenterne af magasin- og avispapir blive hårdest ramt i første omgang, idet der ikke er langt fra beslutningen om opsigelse af et avisabonnement til avisens beslutning om at bestille mindre avispapir. Hvis verdenshandelen stopper op vil dette ramme producenterne af emballage specielt designet til transport af varer og producenter af karton. Hvem står stærkest i branchen? Samlet kan det således konkluderes, at de selskaber som umiddelbart vil få størst gavn af dollarstigningen og faldet i olieprisen er Rottneros, Stora Enso, M- real og UPM Kymmene. I mellemgruppen finder vi Holmen og Norske Skog, mens SCA må vurderes at få mindst gavn heraf (sælger primært end-user forbrugerprodukter). De sikre valg synes således at være Stora Enso og UPM Kymmene, da de er blandt markedslederne, står stærkt finansielt og allerede præsterer overskud. Vi vurderer dog, at selskaber som Norske Skog og M-real har et langt større potentiale, såfremt vi har ret i, at branchen som helhed er i starten af en Turn-Around. Men det er også i disse to aktier, at der er den største risiko. Begge kører med underskud, men det vurderes at den 10% stigning i dollarkursen som vi har oplevet i de seneste måneder vil føre til break-even for M-real og en halvering af underskuddet hos Norske Skog. Beskæring af produktionen vil alt andet lige kunne sikre stigende salgspriser ved de forhandlinger, som snart igangsættes med henblik på leverancer for Olieprisfaldet er endnu ikke slået igennem på bundlinien, da køb af energi sker på lange kontrakter. Før eller siden vil prisfaldet på olie, som især vil sikre lavere transport- og fragtudgifter i forbindelse med selskabernes

12 eksportordrer, dog slå positivt igennem. Selve produktionsprocessen er meget elkrævende, ligesom der anvendes damp som normalt fremskaffes via træet og dermed er olieafhængigheden ikke så stor. Gælden er i begge selskaber et problem, men det er også en udfordring, som der arbejdes på at forbedre. Fx har Norske Skog for nylig solgt fabrikker i Korea, hvilket indbragte omkring 4 mia. NOK til brug for nedbetaling af gælden. Det er værd at bemærke, at Norske Skog i Q bogførte en gevinst på 1,3 mia. NOK skabt på baggrund af solgte energikontrakter. Værdien af energikontrakter andrager herefter 6,7 mia. NOK. Ledelsen har udtalt, at disse kontrakter kan sælges straks om nødvendigt, idet der ikke er salgsklausuler bundet op på kontrakterne. Nogle analytikere har omtalt risikoen for af Norske Skog i værste fald kunne gå konkurs, men det virker utænkeligt, også henset til de værdier der forefindes i de omtalte energikontrakter. Decideret overskud kan i bedste fald forventes i 2009, men givetvis først i Investorerne positionerer sig imidlertid altid forud for at de realøkonomiske ændringer indtræffer, og det gør især M-real og Norske Skog interessante. Men risikoen er også størst her. Potentiale og risiko følges ad. Stort potentiale På 12 måneders sigt mener vi M-real (1,19 ) kan stige til 3,0. Et aggressivt gæt lyder på hele 6,0, fx ved fremkomst af et bud på selskabet. Selvom prisgættet ser voldsomt ud, er det langt under den historiske top for aktien på 10 sat i midten af For Norske Skog (kurs 27 NOK) ser vi et potentiale til 50 NOK på 12 måneders sigt og 80 NOK i bedste fald. Toppen blev set for blot et år siden i kurs 110 NOK. NOKIA I VOLDSOM NEDTUR At være markedsleder er en styrke, som nogle gange bliver vendt til at være en svaghed. Nokia havde for eksempel styrken til at starte en regulær priskrig, som har ramt især Motorola så hårdt, at der nu er røde tal på bundlinien hos denne amerikanske mobiltelefonproducent. Nokia startede priskrigen, men slutter den nu med stor sandsynlighed også. I hvert fald trækker Nokia sig ud af kampen, idet man ikke ønsker at miste profitabiliteten blot for at fastholde en høj markedsandel. Nokia lader nu resten af markedet om at kæmpe kampen færdig, og afslutningen kan komme meget hurtigt, da flere af konkurrenterne bløder økonomisk set. For forbrugerne er Nokias skridt ikke godt, da der er udsigt til stigende priser på mobiltelefoner. Producenterne kan derimod se frem til forbedret driftsindtjening. Nokia gik for en uges tid siden ud med en meddelelse om, at det vigtigste er at tjene penge frem for at besidde en høj markedsandel. Nokia trækker sig fra priskonkurrencen og forventer nu en vigende markedsandel i tredje kvartal, men sætter ikke tal på hvor lavt markedsandelen falder og hvor meget indtjeningen påvirkes heraf i dette kvartal. Salget må forventes at falde i tredje kvartal især i Kina, hvor Motorola fører hård priskrig. Nokia er kendt for at levere meget troværdige meldinger omkring indtjeningsudsigterne og markedsforholdene. Vi må derfor kunne tro på meldingen fra Nokia om at tabet af markedsandel bliver kortvarig, og at selskabet forventer at vende meget stærkt tilbage sidst på året. Verdens største mobiltelefonproducent med en markedsandel omkring 38% forventer en overordnet stigning i salget af

13 mobiltelefoner i Verden i år 10% over niveauet fra Nokia forventer at afskibe 122 mio. enheder i det tredje kvartal, som der nu advares om. Lancering af et nyt produkt skulle være sket først i kvartalet, men ventes nu først at ske sidst i kvartalet med stigende salg i fjerde kvartal til følge. Nokia menes således allerede i fjerde kvartal at være tilbage på normal volumen omkring 38% markedsandel og med stigende indtjening til følge. Aktien er faldet fra 26 til 14 Aktien er i år faldet fra 26 til nu omkring 14, hvilket næsten svarer til en halvering. Det seneste kursfald fra 16 til 14 svarer til 12,5%. Er det berettiget eller ej? Ser vi på de faktiske tal omkring salg, indtjeningsevne, markedsmæssige forhold m.m. synes en kurs på 14 at være markant under hvad aktien burde koste. Investorerne har virkelig taget de mørke briller på, idet Nokia handles til en P/E på under 9 for indeværende år. Ved indgangen til 2008 handledes aktien til en P/E på 18. Indtjeningen er fortsat god, man klarer sig godt på det teknologiske område med udvikling af nye produkter m.m., man står stærkt qua den markedsmæssige førerstatus, der købes egne aktier og selskabet vokser fortsat. Desuden er det vigtigt at den næststørste sektor, Backbone, er under genopretning efter sammenlægning med Siemens. Alt andet lige burde aktien kunne trække en stigning til kurs 18, hvilket vil svare til en P/E under 12. Langsigtede investorer bør overveje opsamling i niveauet lige omkring 14. TOPO TARGET Selskabet (10,5) deltog i mødet hos Dansk Aktionærforening i Kolding torsdag den 11-09, hvor vi fra Aktieinfo s side ligeledes præsenterede en vurdering af selskabets aktie såvel som en generel redegørelse for udsigterne for aktiemarkedet. TopoTarget har god fremdrift i sine projekter. Det første produkt er godkendt og lanceret i både Europa og USA under navnet Savene/Totect. Det er et hjælpe-kit til anvendelse i tilfælde af fejl ved kemobehandling, således at skadevirkningen kan reduceres. Produktet befinder sig i en lille niche. Vi vurderer værdien af det begrænsede salgspotentiale til at indebære en salgsværdi i størrelsen mkr., når stillingen på markedet i løbet af et par år vil være tydelig. Kræftmidlet Belinostat Den afgørende udvikling drejer sig om Belinostat, hvis anvendelse endnu ikke er indsnævret eller defineret præcist. Den anvendelsesmæssige afprøvning fortsætter, og produktet besidder gode egenskaber. Et interessant forhold er, at produktet både kan indgives ved injektion og som tablet. Rettighederne tilhørte tidligere CuraGen, men i april blev disse købt tilbage af TopoTarget. Det indebar kontant betaling af 26 mio. USD, udstedelse af 5 mio. aktier og en betinget betaling på op til 6 mio. USD, såfremt produktet sættes i drift. Pointen er, at TopoTarget ønsker at finde en stor partner til at løfte Belinostat videre og foretage det omfattende arbejde med test, dokumentation og godkendelse samt endelig det efterfølgende salg. (For) lille kassebeholdning Selskabets likvide beholdning udgjorde pr kun 174 mkr., hvilket svarer til ca. et års Cash Burn. For 2008 skønnes et underskud i intervallet mkr. Ledelsen satser således hårdt og målrettet på Belinostat, og en ny partner med store muskler skal findes hurtigt inden pengekassen løber tør. Den situation kender de pågældende naturligvis, og styrken i forhandlingerne er ikke stærk finansielt. Det haster, men produktet er til gengæld særdeles spændende. Hertil kommer så de andre projekters værdi, det første produkts værdi og værdien af selve organisationens personel og know how (going concern goodwill). Oplæget fra ledelsens side er, at den afgørende partner skal findes i

14 indeværende år. Her må det være vigtigt at kunne opretholde farten for R&D-indsatsen efter at der er foretaget en nedskæring for at reducere pengeforbruget. Målet er, at Belinostat kan komme på markedet allerede i 2010, men den slags planer er i reglen anlagt optimistisk og besværligheder kommer jo altid af sig selv. Der findes tre udfald så vidt vi kan se det. For det første kan ledelsen få forhandlet en aftale på plads som ønsket og fortsætte linjen som hidtil planlagt. Prisen vil da være afgørende sammen med den videre udviklings kliniske forløb bliver det til noget som produkt i sidste ende? Køber til hele Topo Target Alternativt kan en potentiel partner vælge at købe hele TopoTarget via et bud på aktierne. Herved får man alt i et hug men med en større investering. Sandsynligvis kræves en forhandling med ledelsen og altså en venligsindet transaktion. Metoden kan ligeledes tænkes udnyttet under et kapløb mellem to eller flere selskaber om at vinde retten til Belinostat, idet et købstilbud så vil kunne fungere som en Joker. Hvor vidt der er kø eller mangel på interesserede vides ikke. Da aktien er droppet ned til et meget lavt prisniveau er vinklen interessant. TopoTarget har med sine 66,3 mio. aktier en markedsværdi på 696 mkr. Et bud kræver vel en pris på 15 for at kunne opnå accept, altså 1,0 mia. kr. Indholdet vil da bestå af: Belinostat, andre R&D-projekter, Savene/Totect (skønnet værdi 250 mkr.), Cash 150 mkr. + værdien af organisationen (personale og know how). Hvis 1,0 mia. kr. er udgangspunktet og de veldefinerede aktiver repræsenterer en værdi på ca. 400 mkr. skal resten med andre ord mindst være 600 mkr. værd for at gøre et Take Over lige så godt som at købe Belinostat rettighederne isoleret. Vi gætter på, at Belinostat kan erhverves for rundt 500 mkr., og derfor må det være værd at overveje at købe TopoTarget en gang for alle i stedet. Den tredje udfaldsmulighed er, at det hele går i fisk og nye aktier må udstedes for at skaffe penge til at komme videre ved egen kraft. Da vil aktien komme under pres, og man vil nærmest blive tvunget til selv at prøve at sælge virksomheden, da Cash Burn vil være så stort (skøn ca. 125 mkr. i 2009) at den langsigtede ro økonomisk ikke kan tilvejebringes under de pt. gældende markedsvilkår med meget lav risikovilje fra passive, finansielle investorers side. Samlet mener vi, at TopoTarget repræsenterer en spændende placeringsmulighed på kort sigt, idet en afklaring skal fremkomme i løbet af få måneder og odds er gode for en attraktiv aftale eller et Take Over bud med en rimelig pris. Set i forhold til introduktionskursen for aktien (23) er det dog ikke tilfredsstillende. En eventuel satsning på aktien skal størrelsesmæssigt tilpasses den høje risiko. SMÅ FORVENTNINGER TIL PRÆSIDENTVALG Omsider er partikonventerne overstået og kandidaterne til valget er på plads for de to amerikanske partier. Hvad vil udfaldet af valget i november betyde for både USA og verdensøkonomien? Inden vi forsøger at give en vurdering, er det nyttigt at forstå visse idiosynkrasier ved det amerikanske politiske system, som måske ikke er umiddelbart synlige på overfladen, specielt for den europæiske observatør. Den europæiske parlamentariske tradition er fundamentalt baseret på tillid til det politiske system. Meningsforskellene udtrykkes igennem vælgerens stemme på det parti, hvis ideologi vælgeren føler sig tættest på. Et detaljeret partiprogram er naturligt for enhver europæer, som finder det naturligt at landets regering regerer, sætter retning, bestemmer. USA opstod som land for lidt over 200 år siden stort set fra den modsatte retning: en

15 fundamental mistillid til dem, der regerer og regeringsinstitutionerne. Heraf kommer for eksempel amerikanernes fundamentale ret til at bære våben - ikke for at forsvare sig mod fremmed aggression, men for at forsvare sig mod mulig overmagt fra ens egen regering! Sagen er derfor at på trods af sloganet om verdens mest indflydelsesrige job, er det amerikanske præsidentembede på mange måder svagere på indenrigsfronten end dets europæiske modparter. Det amerikanske politiske system er fordelt imellem tre institutioner: præsidentembedet, kongressen med dens to kamre, og højesteretten. Magtfordelingen i USA Traditionelt er det i udenrigspolitikken, hvor præsidenten har ganske brede beføjelser til at agere på egen hånd. Han kan forhandle handelsaftaler og udsende tropper overalt i verden, uden næsten at involvere kongressen. Kun i slutfaserne, dvs. når en udenrigspagt eller aftale skal endelig ratificeres, eller en krig mod et andet land officielt erklæres, behøver kongressen at blive inddraget med debat og afstemning. På indenrigsfronten er det derimod ikke præsidenten men Kongressen, der spiller den ledende rolle. Den nye præsident vil som den ideologiske leder af sit parti komme med ideer og løfter om en tiltrængt sanering af økonomien, men vil møde modstand både i Kongressen og i den bredere folkestemning. For den europæiske tankegang vil det synes naturligt for en regering at lovgive om de ting som denne vil have kontrol over, men den logik overlever ikke turen over Atlanterhavet. Tingene er anderledes i USA. Med andre ord: vi må tage alle kampagneløfterne fra begge kandidater med et stort gran salt. Den amerikanske regering har på det sidste med dens hurtige overtagelse af Fannie Mae og Freddie Mac og det tvungne salg af Bear Stearns vist sig ganske ferm til at kunne agere effektivt som reaktion på hårde kendsgerninger. Det er et lyspunkt i miseren. Redningen - eller hvad ondere tunger kalder nationaliseringen af Fannie Mae og Freddie Mac - er værdimæssigt så stor, at den står mål og endda overstiger mange nationaliseringer som kommunistiske regimer har foretaget i historiens løb. Hvor ironisk, at verdens frieste kapitalistiske land, også står for en af verdenshistoriens største tvungne overtagelser af to firmaer fra børsnoteret til statslig styring. En redning af Lehman Brothers ville regeringen i USA dog ikke deltage i. Nye ideologier Begge præsidentkandidater møder op til valget med en blanding af ideologi og detaljerede løsninger for at tackle alt det, der er gået i stykker i både det amerikanske samfund og verdensøkonomien. John McCain s økonomiske vision, som han har fremlagt den under kampagnen, kan opsummeres som en smule modificeret klassisk ortodoks Republikansk ideologi med skattelettelser som et centralt omdrejningspunkt. Barack Obama har på den anden side fremlagt flere konkrete tiltag end McCain, men det er så til gengæld sværere at fastslå ideologisk; hvor han står, og hvad han tror på hvad økonomien angår. Hvor Bill Clinton stræbte på at finde et centrum, hvor de demokratiske idealer blev strakt lidt til højre og de republikanske idealer lidt til venstre, så de kunne mødes i midten, er Barack Obama mere hvad amerikanerne kalder Liberal (uafhængig). Det er ikke nødvendigvis en afspejling af Obama, at han og Clinton er så forskellige som personer, men måske også at der er 15 års

16 økonomi mellem deres kampagner. For eksempel er underskuddet på USA s statsfinanser i dag det største nogensinde, men set i relation til BNP var det faktisk større da Clinton trådte til i 1993 (den gang var det 4,7% - i dag er det kun 2,5%). Hvem åbner mest for kassen? Så på nogle områder fremstår Obama mere pengemæssig konservativ end McCain. For eksempel har han allerede fremlagt flere og mere konkrete forslag til budgetnedskæringer end McCain, og med højere skatter til de højestlønnede mener han at kunne bringe statsfinanserne under kontrol hurtigere. På den anden side står Obama også til venstre for selv sine egne partifæller med for eksempel en villighed til at lade regeringen gribe stærkere ind for at distribuere rigdommene fra den økonomiske fremgang mere bredt end de frie markedskræfter har formået under Bush. 4-5 års økonomisk fremgang under Bush har for første gang i moderne historie helt åbenlyst beriget de rige uden at drysse ned til middelklassen som de forrige ekspansioner har gjort. Frygt for revolution og kommunisme ulmer, så det bliver spændende at se hvor meget af de radikale tiltag Barak Obama kan virkeliggøre, hvis han bliver præsident. Hverken Obama eller McCain skræmmer aktiemarkederne, for de har begge erklæret sig som støtter af de frie markedskræfter, som Wall Street elsker. Personligt mener jeg, at Obama har lidt større mulighed for at give aktiemarkederne et kortsigtet optimistisk skub opad, blot fordi han står for håb og for lidt mere garanteret forandring. Selv om finansmarkederne generelt foretrækker det kendte frem for det ukendte og det konservative frem for det radikale, er det gået så galt med Bush s politik, at McCains villighed til stort set at fortsætte Bush-linien, at hans valg næppe vil påvirke Wall Street som en stimulans. Men alt dette er kortsigtede stemningsbetragtninger. Mere end personen, der bliver valgt til det Hvide Hus, er der i denne omgang så mange konkrete faremomenter for den amerikanske økonomi, at langtidssvaret på om Wall Street kommer til at sejle højt igen eller synker dybere kun vil afsløres trinvis med fakta: Lykkes det for McCain og Obama? Vil olien gå op eller ned i pris? Vil handelsbalancen og statsunderskuddet blive reduceret? Vil Detroit klare krisen eller vil enten Ford, Chrysler eller GM dø? Vil krigene i Irak og Afghanistan blive nedtrappet/afsluttet? Vil den amerikanske middelklasse have råd til at shoppe igen? Vil ejendomsmarkedet blive stabiliseret? Vil bankerne holde op med at gøre os bekymrede? Vil subprime krisen blive spredt til andre huslån, studielån, billån og kreditkort? Vil Kina fortsætte sin fremgang, og hvis der kommer en nedgang vil den så blive gradvis eller panikagtig etc. etc. Lidt mindre kendt er det, at nationaliseringen af Freddie Mac og Fannie Mae ikke blot var en undsætning af husmarkedet. Det var også en undsætning af Kina og andre lande som opkøber USA s gæld: op til 10% af Kinas BNP og kæmpe handelsbalanceoverskud er investeret i det amerikanske kreditmarked, fortrinsvis i statsobligationer, Freddie Mac og Fannie Mae. Et kollaps af de to institutioner ville foruden et sandsynligt stop for al fremtidig Kinesisk investering i USA også have betydet et kollaps i det amerikanske kreditmarked. Uden lån vil amerikanske ordrer til Kina stoppe, og uden amerikanske ordrer vil Kina-miraklet gå i stå. Med krigen i Irak og underskuddet på statsfinanserne og eksportbalancen holdes den amerikanske økonomi for tiden kørende ved at lade pengepressen køre. Dette kan fortsætte et stykke tid hvis den større pengemængde i omløb kan absorberes af økonomien med tilsvarende større forsyning af varer. Hvis produktionsapparaterne, hvad enten de er i Kina eller i USA, ikke kan holde trit og den større pengemængde ikke køber mere, vil det medføre accelereret inflation.

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation!

Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2016 Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation! November blev måneden, hvor vi fik sat navn på den næste amerikanske præsident. Som ved Brexit

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 Pricedrivers udviklingstendens i DK Vandmagasinfyldning: Vejrudsigten: nedbør/temperaturer: Nyhedsbrev Marginale produktionsomkostninger: 44 Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 42 4 38 36

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere