Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)"

Transkript

1 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli juni 2013

2 Rapportens analyser og epidemiologiske kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd). Rapporten er klinisk auditeret og kommenteret af styregruppen for DPCD den 15. november RKKP kontaktperson for DPCD: Cand. scient. san. Line Riis Jølving Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd OUH Odens Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, indgang Odense C // /36

3 Dansk Pancreas Cancer Database - DPCD Om Dansk Pancreas Cancer Database: Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) gik i drift per 1. maj 2011, og er således en relativt ny klinisk kvalitetsdatabase, idet dette er den 2. årsrapport der udkommer fra databasen. Første årsrapport inkluderede en 14 måneders opgørelse, mens denne årsrapport indeholder et års data. Data fra sidste årsrapport er genberegnet i en 12 måneders tidsramme med henblik på at kunne danne sammenligningsgrundlag for de to perioder og der vil således kunne forekomme en vis variation mellem resultaterne for 2011/2012 i sidste års årsrapport og denne årsrapport. Formålet med DPCD er at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med pancreascancer (kræft i bugspytkirtlen) i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater. DPCD er fagligt forankret i Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), som er en af tre Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) samlet under et i gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC). På DPCG s hjemmeside findes yderligere information, herunder klaringsrapport for udredning og behandling af pancreascancer. For mere information om DMCG se Databasen er støttet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP). Databasens klinisk registeransvarlige kontaktperson: Overlæge Claus Wilki Fristrup, Kirurgisk afd. A, OUH Odense Universitetshospital, på vegne af Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG). Databasens RKKP kontaktperson i KCEB Syd: Epidemiolog, cand. scient. san. Line Riis Jølving, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd) ved OUH Odense Universitetshospital. Nærværende årsrapport er udarbejdet i et samarbejde mellem styregruppen for Dansk Pancreas Cancer Database, Dansk Pancreas Cancer gruppe og KCEB Syd ved OUH Odense Universitetshospital. KCEB Syd er ansvarlig for dataoprensning, databearbejdning og analyser i forhold til kvalitetsindikatorerne for DPCD. Endvidere er KCEB Syd ansvarlig for de klinisk epidemiologiske kommentarer, som ledsager resultaterne af hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer. Dansk Pancreas Cancer Gruppe er ansvarlig for de faglige kliniske kommentarer og anbefalinger til indikatorerne. 3/36

4 Indholdsfortegnelse Dansk Pancreas Cancer Database - DPCD... 3 Konklusioner og anbefalinger... 5 I. Dansk Pancreas Cancer Database - Kvalitetsindikatorer... 6 Oversigt over indikatorresultater... 6 Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen... 7 Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion Indikator IId. Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor Indikator IIIb. Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion II. Beskrivelse af sygdomsområdet III. Oversigt over alle kvalitetsindikatorer for DPCD IV. Datagrundlag og metode V. Styregruppens medlemmer VI. Appendiks Mediane ventetider Tumorstadium ved radikal resektion Samlet overlevelse Alderskurver /36

5 Konklusioner og anbefalinger Væsentligste konklusioner baseret på indikatorresultater (DPCD) Der er fortsat en tidsmæssig udfordring i udredningen og behandlingen af patienterne på landsplan både inden for onkologien og kirurgien. Det er væsentligt at udredningsforløbet er struktureret og optimalt udnytter de nødvendige afdelinger til afklaring af tumors udbredning og sikring af diagnosen. Det er væsentligt at der sikres fornøden kapacitet til at få patienterne behandlet indenfor 14 dage på landsplan. Der er taget skridt til at udarbejde en national vejledning til sikring af ensartet bedømmelse af pancreasresektater. Med henblik på at følge den løbende udvikling af indikatorresultaterne, har styregruppen for DPCD valgt at medtage trendgrafer for den halvårlige udvikling af de enkelte indikatorer. Trendgraferne opgøres med et lands- og centerresultat og er placeret i forbindelse indikatorresultaterne herefter. Faglige og kliniske anbefalinger til forbedringer (DPCD) Den aktuelle rapport indeholder samlede data for duodenal-, periampullær- og pancreas cancer. I denne gruppe udgør pancreas cancer de fleste. Udredning og behandlingstiderne er de samme for alle grupperne, derimod forventes at overlevelsen vil være forskellig for de tre grupper. Fremadrettet skal overlevelsen derfor opgøres særskilt for de enkelte grupper for de resecerede patienter. Det anbefales at indikator IId udgår grundet manglende kliniske relevans. Med henblik på sikring af korrekt registrering skal databasemanualen revideres. Det er gruppens anbefaling at DPCD skal stile mod at benytte modellen for Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK). Tidshorisonten herfor er ukendt, idet udmeldingen fra centralt hold har været en gradvis udrulning af modellen og indplaceringen af DPCD er endnu ukendt. På vegne af styregruppen for DPCD 5/36

6 I. Dansk Pancreas Cancer Database - Kvalitetsindikatorer Oversigt over indikatorresultater Tabel 1.1. Oversigtstabel over indikatorresultater Danmark, 2012/2013 og 2011/2012. Indikator Ia: Andel af patienter, hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen Ib: Andel af patienter, hvor planlagt resektion af tumor blev gennemført IIa: Andel af patienter opereret senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan IIb: Andel af patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan IIc: Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion IId: Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion Standard Uoplyst (Pct.) Indikatoropfyldelse % 3 52 (46-59) 54 (46-63) 80 % 0 76 (69-81) 80 (74-86) 90 % 0 47 (40-54) 43 (36-51) 90 % 1 81 (76-85) 84 (79-88) 80 % 0 90 (84-95) 95 (90-98) 80 % (77-97) 82 (71-90) IIIa:Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor 90 % 0 97 (93-99) 98 (94-100) IIIb:Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion* 60 % 0 71 (63-79) *For patienter opereret i perioden BEMÆRKNING vedr. fortolkning af resultater - Standard opfyldt : Nej = Indikatorresultatet (punktestimatet) er mindre end den vedtagne standard og 95 % CI (confidensinterval) inkluderer ikke den vedtagne standard. Ja* (delvist) = Indikatorresultatet (punktestimatet) er mindre end den vedtagne standard men 95 % CI inkluderer den vedtagne standard. Ja = Indikatorresultatet (punktestimatet) er større end den vedtagne standard. Samme fortolkning af Standard opfyldt anvendes i alle tabeller i årsrapporten. 6/36

7 Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen. Tabel 1.2a. Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Nej 131 / (3) 52 (46-59) 54 Rigshospitalet, kirurgi Ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) 100 Odense Universitetshospital, kirurgi Nej 62 / (2) 54 (45-64) 47 Århus Sygehus, kirurgi Nej 29 / 81 4 (5) 36 (25-47) 30 Aalborg Sygehus, kirurgi Ja* 38 / 53 2 (4) 72 (58-83) 74 Figur 1.1a. Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator Ia, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 7/36

8 Andel i pct. Figur 1.1b. Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator Ia, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 80 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator Ia: Nævnerpopulationen udgøres af alle patienter, der udredes gennem et kræftpakkeforløb og hvor henvisningsårsagen er Udredning og behandling. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator Ia udgøres af 250 patienter og af disse har 131 patienter afsluttet det diagnostiske pakkeforløb indenfor 14 dage efter begyndelsen. Datakompletheden for Indikator Ia er høj med 97 %. Landsresultatet er 52 % og standarden på 80 % er som sidste år ikke opfyldt på landsplan. Der ses fremgang i indikatoropfyldelsen for Odense Universitetshospital og Århus Sygehus, mens der er en mindre tilbagegang for Aalborg sygehus, som imidlertid opfylder standarden delvist med 72 % når der tages højde for 95 % CI (58-83). Det skal bemærkes at der kun indgår to patientforløb fra Rigshospitalet, og resultaterne er på denne baggrund ikke sammenlignelige. Faglige kliniske kommentarer til Indikator Ia: Det er utilfredsstillende at udredningen ikke er afsluttet indenfor 14 dage for 80 % af patienterne. Kun Ålborg har opnået en delvis opfyldelse af standarden. Om end det kan være vanskeligt at sikre en histologisk eller cytologisk verifikation af en pancreas cancer, er det gruppens opfattelse at dette burde kunne opnås, således at 80 % af patienterne kan behandles på MDT indenfor 14 dage. Erfaringerne fra Ålborg er at strukturering og optimalt samarbejde med røntgenafdelingen og patologisk afdeling har medvirket til et smidigt forløb, der sikrer en hurtig og effektiv udredning. De få patienter fra Rigshospitalet skyldes alene at patienterne ikke udredes på Rigshospitalet, men henvises færdigudredte til MDT og eventuel behandling. Patienterne indgår derfor ikke i indikator Ia. Det vil fremadrettet være væsentligt at få oplysninger om disse patienters udredning, men aktuelt er det kun de 8/36

9 behandlende centre, der indberetter. Der arbejdes aktuelt på en national databasemodel (Den Nationale Kliniske Kræftdatabase, DNKK) for kræftdatabaserne, der i højere grad skal drage nytte af allerede eksisterende data. Det er gruppens forventning at dette vil bidrage til en korrekt fremstilling af udredningstiden for alle patienter. Anbefaling til Indikator Ia: Det anbefales at de udredende afdelinger optimerer udredningsforløbet for patienterne i samarbejde med røntgenafdelingerne og de patologiske afdelinger. Der skal arbejdes frem mod at DPCD kommer til at følge modellen for DNKK. 9/36

10 Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres. Tabel 1.3. Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Ja* 142 / (0) 76 (69-81) 80 Rigshospitalet, kirurgi Ja* 85 / (0) 75 (66-82) 80 Odense Universitetshospital, kirurgi Ja 30 / 37 0 (0) 81 (65-92) 79 Århus Sygehus, kirurgi Ja* 17 / 24 0 (0) 71 (49-87) 74 Aalborg Sygehus, kirurgi Ja* 10 / 13 0 (0) 77 (46-95) 93 Figur 1.2a. Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator Ib, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 10/36

11 Andel i pct. Figur 1.2b. Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator Ib, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 80 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator Ib: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor behandlingsintentionen er kurativ og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator Ib er 188 patientforløb. Datakompletheden for Indikator Ib er 100 %. Den vedtagne standard for andelen af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres er 80 %. På landsplan er standarden delvist opfyldt, idet indikatorresultatet på 76 % er mindre end den vedtagne standard, mens 95 % CI (69-81) er inkluderet i standarden. Andelen af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres, varierer mellem de enkelte centre. Odense Universitetshospital opfylder den vedtagne standard, mens de øvrige 3 centre kun delvist opfylder standarden. Århus Sygehus opnår laveste andel på 71 %, 95 % CI (49-87) og Odense Universitetshospital opnår højeste andel på 81 %, 95 % CI (65-92). Faglige kliniske kommentarer til Indikator Ib: Resultat er tilfredsstillende. Anbefaling til Indikator Ib: Det er vigtigt at bibeholde fokus på området, da standarden kun er delvist opfyldt. 11/36

12 Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen. Tabel 1.4. Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Nej 95 / (0) 47 (40-54) 43 Rigshospitalet, kirurgi Nej 38 / (0) 32 (24-41) 32 Odense Universitetshospital, kirurgi Nej 27 / 47 0 (0) 57 (42-72) 40 Århus Sygehus, kirurgi Ja* 18 / 24 0 (0) 75 (53-90) 78 Aalborg Sygehus, kirurgi Ja 12 / 13 0 (0) 92 (64-100) 80 Figur 1.3a. Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator IIa, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 90 pct. 12/36

13 Andel i pct. Figur 1.3b. Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator IIa, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 90 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIa: Nævnerpopulationen udgøres af alle patientforløb, med en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator IIa er 203 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IIa er 100 %. Den vedtagne standard for andelen af patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplan er 90 %. På landsplan er standarden ikke opfyldt med et indikatorresultat på 47 % og tilhørende 95 % CI (40-54), som ikke indeholder den vedtagne standard. Imidlertid ses der en fremgang fra sidste års resultat på 43 %. Der er variation mellem de enkelte centre, i forhold til andelen af patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplan. Aalborg sygehus opfylder standarden med 92 %, 95 % CI (64-100) og Århus Sygehus opfylder delvist standarden med 75 %, 95 % CI (53-90). Rigshospitalet opnår laveste andel på 32 %, 95 % CI (24-41). Odense Universitetshospital har haft en fremgang opfyldelsesgraden fra 40 % i sidste årsrapport, til 57 % i aktuelle år 95 % CI (42-72). Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIa: Det er ikke tilfredsstillende at kun 47 % opereres indenfor 14 dage på landsplan. Sammenholdt med seneste årsrapport er der dog bedring, dels i den overordnede overholdelse, dels i og med at to afdelinger nu helt eller delvist overholder standarden. Derudover ses på trendkurven bedring i endnu et center. Men set i lyset af det samlede antal operationer og fordelingen heraf, vurderes der at være et kapacitetsproblem på landsplan. 13/36

14 Det er gruppens opfattelse at der forefindes den fornødne kirurgiske ekspertise indenfor området, men der mangler kapacitet omkring den operative funktion. Dog opleves flere steder at den højt specialiserede ekspertise benyttes uden for det højt specialiserede område. Dette er ikke hensigtsmæssigt set i lyset af den manglende overholdelse af standarden på landsplan. Anbefaling til Indikator IIa: Der skal arbejdes på at sikre patienterne operation inden for de 14 dage efter patient accept. Den operative kapacitet på landsplan vurderes at være for lille. 14/36

15 Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Tabel 1.5. Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Nej 282 / (1) 81 (76-85) 84 Hovedstaden Nej 58 / 89 0 (0) 65 (54-75) 75 Sjælland Nej 50 / 79 0 (0) 63 (52-74) 73 Syddanmark Ja 26 / 28 1 (3) 93 (76-99) 88 Midtjylland Ja 80 / 85 1 (1) 94 (87-98) 95 Nordjylland Ja 68 / 69 2 (3) 99 (92-100) 85 Hovedstaden Nej 58 / 89 0 (0) 65 (54-75) 75 Herlev Hospital, onkologi Nej 58 / 89 0 (0) 65 (54-75) 75 Hillerød Hospital, onkologi Sjælland Nej 50 / 79 0 (0) 63 (52-74) 73 Næstved Sygehus, onkologi Nej 50 / 79 0 (0) 63 (52-74) 73 Syddanmark Ja 26 / 28 1 (3) 93 (76-99) 88 Odense Universitetshospital, onkologi Ja 26 / 28 1 (3) 93 (76-99) 88 Midtjylland Ja 80 / 85 1 (1) 94 (87-98) 95 Regionshospitalet Herning, onkologi Ja 22 / 23 0 (0) 96 (78-100) 95 Århus Sygehus, onkologi Ja 58 / 62 1 (2) 94 (84-98) 95 Nordjylland Ja 68 / 69 2 (3) 99 (92-100) 85 Aalborg Sygehus, onkologi Ja 68 / 69 2 (3) 99 (92-100) 85 15/36

16 Andel i pct. Figur 1.4a. Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator IIb, 1/ / Danmark Herlev Hospital, onkologi Næstved Sygehus, onkologi Odense Universitetshospital, onkologi Århus Sygehus, onkologi Regionshospitalet Herning, onkologi Aalborg Sygehus, onkologi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 90 pct. Figur 1.4b. Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator IIb, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Herlev Hospital, onkologi Odense Universitetshospital, onkologi Regionshospitalet Herning, onkologi Landsgennemsnit Næstved Sygehus, onkologi Århus Sygehus, onkologi Aalborg Sygehus, onkologi Standard: 90 pct. 16/36

17 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIb: Indikatoren er ændret siden sidste års rapport omhandlende downstaging, og hvor kun to patientforløb indgik i opgørelsen, til at omhandle andelen af patienter som har påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Nævnerpopulationen udgøres af alle patientforløb, hvor der er en henvisning til onkologisk behandling. Den samlede nævnerpopulation er 350 patienter. Datakompletheden er høj med 99 %. Standarden på 90 % er ikke opfyldt på landsplan hvor resultatet er 81 % med 95 % CI (76-85). Tre af de fem regioner opfylder standarden med hhv. 93 % for Region Syddanmark, 94 % for Region Midtjylland og 99 % for Region Nordjylland. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIb: Det er utilfredsstillende at standarden ikke er opfyldt. Det er velkendt, at patienterne ved henvisning til onkologisk behandling kan være i en dårlig almen tilstand eller have problemer med galdeafløbet, hvilket forhindrer opstart af onkologisk behandling. Der er i databasen forsøgt taget højde for dette ved at benytte datoen for patientaccept frem for dato for henvisning. Dette ud fra, at patienten først kan give accept til behandling, når de reelt er i stand til at modtage den. Der er tvivl om, hvorvidt dette er registreret korrekt i databasen for alle afdelinger, hvorfor en del af forklaringen på ventetiden fortsat kan være forhold omkring patienten. Anbefaling til Indikator IIb: Der skal arbejdes på at sikre patienten en hurtig behandling efter patientaccept. Det er vigtigt at sikre en ensartet registreringspraksis omkring tidspunktet for patientaccept. Revision af databasemanualen skal medvirke hertil. 17/36

18 Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion. Tabel 1.6. Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Ja 128 / (0) 90 (84-95) 95 Rigshospitalet, kirurgi Ja 83 / 85 0 (0) 98 (92-100) 99 Odense Universitetshospital, kirurgi Ja 28 / 30 0 (0) 93 (78-99) 89 Århus Sygehus, kirurgi Ja* 12 / 17 0 (0) 71 (44-90) 100 Aalborg Sygehus, kirurgi Ja* 5 / 10 0 (0) 50 (19-81) 79 Figur 1.5a. Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator IIc, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 18/36

19 Andel i pct. Figur 1.5b. Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator IIc, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 80 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIc: Nævnerpopulationen udgøres af alle patientforløb, hvor der er foretaget resektion af tumor og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator IIc er 142 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IIc er 100 %. Den vedtagne standard for andelen af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion er 80 %. På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 90 %, 95 % CI (84-95). Standarden er endvidere opfyldt på samtlige 4 centre som indgår i opgørelsen. Imidlertid opfylder Århus Sygehus og Aalborg Sygehus kun standarden delvist, idet punktestimatet på 71 % for Århus Sygehus er indeholdt i 95 % CI (44-90), ligesom punktestimatet på 50 % er indeholdt i 95 % CI (19-81) for Aalborg Sygehus. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIc: Resultatet er tilfredsstillende. Men sammenligning mellem afdelinger besværliggøres af manglende national vejledning omkring bedømmelse af operationspræparateterne. Anbefaling til Indikator IIc: Der skal udarbejdes national vejledning omkring patologisk bedømmelse af resektater. 19/36

20 Indikator IId. Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion. Tabel 1.7. Indikator IId. Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Ja 43 / (56) 90 (77-97) 82 Rigshospitalet, kirurgi Ja 32 / (58) 94 (80-99) 80 Odense Universitetshospital, kirurgi Ja* 3 / 4 12 (75) 75 (19-99) 100 Århus Sygehus, kirurgi Ja 5 / 6 2 (25) 83 (36-100) 75 Aalborg Sygehus, kirurgi Ja* 3 / 4 2 (33) 75 (19-99) 89 Figur 1.6a. Indikator IId. Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator IId, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 20/36

21 Andel i pct. Figur 1.6b. Indikator IId. Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator IId, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 80 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IId: Nævnerpopulationen udgøres af alle patienter, der får en R0 eller R1 resektion af tumor og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator IId er 48 patientforløb. Datakompletheden for indikator IId er lav med 44 %. Indikatoren blev justeret i forbindelse med sidste års audit fra at omhandle andelen af patienter der blev henvist til adjuverende behandling, til at opgøre andelen af patienter der opstartes i adjuverende behandling. Den vedtagne standard for andelen af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion er 80 %. På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 90 %, 95 % CI (77-97). Alle 4 centre opfylder standarden helt eller delvist når der tages højde for den statistiske usikkerhed, men andelen af uoplyste varierer betydeligt mellem de enkelte centre fra 25 % for Århus Sygehus til 75 % for Odense Universitetshospital. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IId: Det er tilfredsstillende, at indikatoren er opfyldt. Men der er fortsat problemer med datakompletheden omkring indikator IId. Indikatoren bygger på indberetning fra både kirurgisk og onkologisk afdeling på samme patient med basis i den kirurgiske indberetning. Således vil manglende indberetning fra onkologiske afdelinger give en lav datakomplethed. Derudover afhænger indikatoren af mange forhold omkring patientens almen tilstand og postoperative forløb/komplikationer. Det er gruppens vurdering, at disse forhold reelt ikke kan påvirkes betydeligt og den kliniske relevans af indikatoren er derfor meget begrænset. Anbefaling til Indikator IId: Det anbefales at indikator IId udgår fra indikatorsættet. 21/36

22 Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Tabel 1.8. Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/2012. Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Pct. Danmark Ja 138 / (0) 97 (93-99) 98 Rigshospitalet, kirurgi Ja 83 / 85 0 (0) 98 (92-100) 100 Odense Universitetshospital, kirurgi Ja 29 / 30 0 (0) 97 (83-100) 93 Århus Sygehus, kirurgi Ja 17 / 17 0 (0) 100 (80-100) 94 Aalborg Sygehus, kirurgi Ja 9 / 10 0 (0) 90 (55-100) 100 Figur 1.7a. Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013. Indikator IIIa, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 90 pct. 22/36

23 Andel i pct. Figur 1.7b. Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor - Danmark og sygehus afdelinger, 2012/2013 og 2011/ Indikator IIIa, halvårlig trend h2 2012h1 2012h2 2013h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 90 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIIa: Nævnerpopulationen udgøres af alle patientforløb, hvor operationstypen er resektion og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelse af Indikator IIIa er 142 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IIIa er 100 %. Den vedtagne standard for andelen af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor er 90 %. På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 97 %, 95 % CI (93-99). Andelen af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor er generelt høj ved alle fire centre, mellem 90 %, 95 % CI (55-100) for Aalborg Sygehus og 100 %, 95 % CI (80-100) for Århus Sygehus. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIIa: Det er tilfredsstillende at 97 % er i live 30 dage efter resektion, svarende til en perioperativ mortalitet på 3 %. Standarden vurderes at være lavt sat med 90 % sammenlignet med internationale resultater. Anbefaling til Indikator IIIa: Det anbefales at standarden hæves til 95 %. 23/36

24 Indikator IIIb. Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion. Tabel 1.9. Indikator IIIb. Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Aktuelle år Std. 60% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 97 / (0) 71 (63-79) Rigshospitalet, kirurgi Ja 57 / 84 0 (0) 68 (57-78) Odense Universitetshospital, kirurgi Ja 19 / 24 0 (0) 79 (58-93) Århus Sygehus, kirurgi Ja 12 / 17 0 (0) 71 (44-90) Aalborg Sygehus, kirurgi Ja 9 / 11 0 (0) 82 (48-98) Figur 1.8a. Indikator IIIb. Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Indikator IIIb, 1/ / Danmark Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 60 pct. 24/36

25 Andel i pct. Figur 1.8b. Indikator IIIb. Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/ Indikator IIIb, halvårlig trend h2 2012h1 Rigshospitalet, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Landsgennemsnit Odense Universitetshospital, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi Standard: 60 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIIb: Nævnerpopulationen udgøres af alle patientforløb, hvor operationstypen er resektion og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelse af indikator IIIb er 136 patientforløb. Datakompletheden for indikator IIIb er 100 %. Den vedtagne standard for andelen af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion er mindst 60 %. Indikatoren vedrørende et års overlevelse efter operation, opgøres for første gang i nærværende årsrapport for patienter opereret i perioden På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 71 %, 95 % CI (63-79), ligesom alle fire centre opfylder standarden. Det skal bemærkes, at der i analysen ikke er taget højde for tumorlokalisation. På sigt vil det være relevant at stratificere for dette ift. 1 års overlevelse. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIIb: Overlevelsen 1 år efter radikal operation er meget tilfredsstillende. Resultatet ligger højt sammenlignet med internationale resultater. Det er vigtigt at bemærke, at overlevelsen ikke er særskilt opgjort efter udgangspunktet for tumor i denne opgørelse, hvilket kan have bevirket en høj overlevelse. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at der forskel afdelingerne imellem for T-stadiet af de opererede patienter (se appendix). Anbefaling til Indikator IIIb: Det er anbefales at overlevelsen fremadrettet opgøres afhængig af udgangspunkt for tumor. 25/36

26 II. Beskrivelse af sygdomsområdet Cancer pancreatis (CP) omfatter en række histologiske undergrupper, hvoraf duktalt karcinom udgør mere end 80 % af alle histologisk verificerede neoplasier i pancreas. I DPDC indberettes kun patienter med duktalt karcinom. Periampullær cancer defineres som en malign tumor lokaliseret inden for en radius af 1 cm fra papilla Vateri. Tumorerne kan være udgået fra den intrapancreatiske del af ductus choledocus, fra 2. stykke af duodenum, fra selve papillen eller fra den juxtapapillære del af caput pancreatis. Blandt de maligne periampullære tumorer udgør adenokarcinomerne hovedparten og udgår i de fleste tilfælde fra den intestinale mucosa. Den del af de periampullære kancere, der ikke kan allokeres til anden lokalisation, betragtes som en pancreas cancer. Indeværende rapport har som udgangspunkt beskæftiget sig med duktale adenokarcinomer i pancreas, men skelnen mellem de forskellige typer er vanskelig. Derfor vil fremadrettet også de periampulære og duodenalcancerne blive indberettet til databasen. Der skønnes at findes 900 nye tilfælde af CP i Danmark om året, men der mangler nøjagtige data herfor. CP er en alvorlig sygdom, hvor prævalensen næsten svarer til incidensen. Resultatet af en pilotserie i DPCD har vist en samlet 5-års overlevelse for patienter med CP på 5 %. Den eneste kurative mulighed er resektion af tumor. Resultater fra samme pilotserie viste en 5-årsoverlevelse efter resektion på 26 %. Desværre giver CP ofte vage og sene symptomer hvorfor kun omkring % af patienterne kan tilbydes operation og resektion. Udredning og stillingtagen til behandling er en højt specialiseret opgave som kun varetages på de 5 universitetshospitaler. Avanceret udredning, ekstensiv kirurgi og onkologisk behandling kræver multidisciplinære teams samt specialuddannet personale. Såfremt sygdommen ved diagnosetidspunktet er for avanceret til resektion, vil der ofte være mulighed for onkologisk palliativ behandling. Den mediane overlevelse ved pallierende onkologisk behandling ligger på ca. 6 måneder ved metastaserende sygdom og 10 måneder ved ikke metastaserende sygdom. Desværre er mange patienter allerede i så dårlig almen tilstande ved diagnosen, at der kun kan tilbydes understøttende behandling. Den mediane overlevelse for disse patienter er 2 måneder. CP er således en svært alvorlig og omkostningstung sygdom. DPCD er oprette med det formål at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med CP i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater. 26/36

27 III. Oversigt over alle kvalitetsindikatorer for DPCD Tabel 3.1 Indikatoroversigt Indikator Ia Ib IIa IIb IIc IId Indikator - beskrivelse Udredning: Andel af patienter, hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen. Andel af patienter, hvor planlagt resektion af tumor gennemføres. Behandling: Andel af patienter opereret senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Andel af patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion. Andel af patienter som opstartes i adjuverende behandling efter R0/R1 resektion. Overlevelse: Indikator type Format Indikator standard Indikator område Proces Andel 80 % Udredning Proces Andel 80 % Udredning Proces Andel 90 % Behandling Proces Andel 90 % Behandling Proces Andel 80 % Behandling Proces Andel 80 % Behandling IIIa Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Resultat Andel 90 % Overlevelse IIIb Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion. Resultat Andel 60 % Overlevelse IIIc* Andel af patienter i live 3 år efter radikal (R0) resektion. Resultat Andel 20 % Overlevelse IIId* Andel af patienter i live 5 år efter radikal (R0) resektion. Resultat Andel 15 % Overlevelse * Der er endnu ikke data til at opgøre disse indikatorer. 27/36

28 IV. Datagrundlag og metode Indberettende enheder Behandling af pancreas cancer er jf. specialeplanen koncentreret på fire kirurgiske og syv onkologiske afdelinger i Danmark. Disse afdelinger indberetter oplysninger vedrørende kliniske forhold og behandling af patienter med pancreas, papil og duodenal cancer til Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD). Indberettende afdelinger er gengivet i tabel 4.1. Tabel 4.1 Indberettende enheder Rapportnavn Type Sygehus Afdeling Afdelingskode a Region Rigshospitalet, kirurgi kirurgi Rigshospitalet Rigshospitalet, Kirurgisk Hovedstaden Gastroenterologisk Klinik, C Herlev Hospital, onkologi Herlev Hospital Onkologisk overafd. R Hovedstaden onkologi Hillerød Hospital, onkologi Hospitalerne i HI Onkologisk & Palliativ Hovedstaden onkologi Nordsjælland Oafd Næstved Sygehus, onkologi Region Sjællands NAE Onkologi-Hæmatologi 3800N8 Sjælland onkologi Sygehusvæsen Odense Universitetshospital, onkologi onkologi OUH Odense Universitetshospital Onkologisk afd. R, Odense Universitetshospital Syddanmark Odense Universitetshospital, kirurgi Regionshospitalet Herning, onkologi Århus Sygehus, onkologi kirurgi OUH Odense Universitetshospital Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital Syddanmark onkologi Regionshospitalet Herning Onkologisk afd., Herning Midjylland onkologi Århus Sygehus Onkologisk Overafd. D Midjylland Århus Sygehus, kirurgi kirurgi Århus Sygehus Kir. Gastroenterologisk Midjylland Overafd. L Aalborg Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus Alb Kir Gastro. Område Nordjylland kirurgi Aalborg Sygehus, onkologi Aalborg Sygehus Alb Onkologisk Område Nordjylland onkologi a. Hvor der er sket kodeskift siden sidste årsrapport er den gamle afdelingskode anført gennemstreget. Datagrundlag Den aktuelle årsrapport dækker perioden 1. juli juni Data til årsrapporten er udtrukket pr , og de kliniske afdelinger har således haft mulighed for indberetning af data indtil denne dato. I alt patienter er inkluderet i udtrækket. Der er efterfølgende indhentet oplysninger om vitalstatus i CPR-registret. Data er oprenset således, at der kun indgår patientforløb med valide cpr-numre (baseret på udtræk fra CPR 5 patienter er ekskluderet fra datagrundlaget p.g.a. fejl i CPR. Disse havde dog ingen registreringer vedr. pancreascancerforløb i databasen). Indberetning til DPCD Afdelingerne indberetter til DPCD via det webbaserede inddateringsstystem Topica. Inddatering af data foregår over Sundhedsdatanettet til server hos CSC Scandihealth A/S i Århus, hvorfra data bliver repliceret hver nat til server i Region Syddanmark (hos KCEB Syd). Patienterne oprettes i databasen ved modtagelse af henvisning og kirurger og onkologer udfylder hver især formularer vedrørende udredning, MDT og behandling. Gennem rapporter i Topica holdes overblik over manglende inddateringer, ligesom der er indbygget regler til sikring af datavaliditeten i systemet. 28/36

29 Registreringskomplethed Det har i indeværende årsrapport ikke været muligt at nå at implementere opgørelse af valid registreringskomplethedsopgørelse for databasen. Datakomplethedsopgørelser fra DPCD baserer sig på udtræk fra en række datakilder. Dvs. der indhentes oplysninger fra Patobank, som kobles med oplysninger i LPR og sammenholdes med indberetninger til DPCD. Imidlertid indberettes der i såvel kirurgisk som onkologisk regi i databasen og registreringspraksis er dermed forbundet med en række organisatoriske udfordringer. Der arbejdes løbende på at gøre algoritmen til identifikation af DPCD forløb bedre og det er forventningen, at databasen til den årlige afrapportering næste år har et gennemarbejdet setup for registreringskompletheden. Analysemetoder Analyser i indeværende årsrapport er udarbejdet i Stata 13. Binomial eksakt 95 % confidensinterval er beregnet for indikatorandele. Indikatoropgørelserne i denne årsrapport indeholder rå, ikke-justerede resultater. 29/36

30 V. Styregruppens medlemmer DPCD s styregruppe består af repræsentanter fra de behandlende centre, repræsentanter fra de relevante specialeselskaber samt repræsentanter fra Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd) og Danske Regioner. Styregruppens aktuelle sammensætning (per august 2013): Kirurgi: Udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab Carsten Palnæs Hansen Overlæge, dr.med. Michael Bau Mortensen Formand - Overlæge, ph.d., dr.med. Frank Viborg Mortensen Overlæge, dr.med. Mogens Sall Overlæge Onkologi: Udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Niels Henrik Holländer Ledende overlæge Morten Ladekarl Overlæge, dr.med. Per Pfeiffer Forskningsprofessor, overlæge Benny Vittrup Overlæge Mette Yilmaz Overlæge Radiologi: Udpeget af Dansk Radiologisk Selskab Eva Fallentin Overlæge Lars Peter Larsen Overlæge H:S Rigshospitalet - Kirurgisk klinik C Odense Universitetshospital - Kirurgisk afd. A Århus Sygehus - Kirurgisk afd. L Aalborg Sygehus Syd - Kirurgisk afd. A Næstved Sygehus - Onkologisk afd. Aarhus Universitetshospital - Onkologisk afd. D Odense Universitetshospital - Onkologisk afd. R Herlev Hospital - Onkologisk afd. R Aalborg Sygehus Syd - Onkologisk afd. Rigshospitalet, Radiologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Radiologisk afd. Patologi: Udpeget af Dansk Selskab for Anatomisk Patologi og Cytologi Tine Plato Hansen Odense Universitetshospital - Patologisk Institut Overlæge Birgitte Federspiel Rigshospitalet - Patologiafdelingen Overlæge Mogens Vyberg Aalborg Sygehus Nord - Patologisk Institut Overlæge Øvrige medlemmer: Mads Haugaard Afdelingschef Claus Fristrup Overlæge, DPCD projektleder Jesper Kjær Hansen Akademisk datamanager Jan Nielsen Biostatistiker Line Riis Jølving// Henriette Engberg Epidemiolog Repræsentant for Danske Regioner Repræsentant for Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentant for KCEB Syd Repræsentant for KCEB Syd Repræsentant for KCEB Syd 30/36

31 VI. Appendiks Mediane ventetider Nedenstående histogrammer er supplerende opgørelser over mediane ventetider i relation til indikatorerne Ia, IIa og IIb. Ventetider indikator Ia: Ventetider indikator IIa: 31/36

32 Ventetider indikator IIb: 32/36

33 Tumorstadium ved radikal resektion Nedenstående tabeller viser fordelingen af T- og N-stadiet for patienter, der er radikalt opereret. Der er en signifikant forskel i fordelingen af T-stadiet imellem de opererende afdelinger. Denne forskel skal derfor bemærkes i forbindelse med opgørelse af overlevelse for de radikalt opererede patienter. Der er ingen forskel i N-stadiet for patienterne. Periode til T-Stadium for R0 resecerede patienter afhængig af afdeling T-Stadium Rigshospitalet Odense Århus Ålborg Total (130136) (420228) (700328) (800112) Tis T T T T Tx Total p=0,04 (Chi 2 ) N-Stadium for R0 resecerede patienter afhængig af afdeling T-Stadium Rigshospitalet Odense Århus Ålborg Total (130136) (420228) (700328) (800112) N N Nx Total p=0,74 (Chi 2 ) 33/36

34 Samlet overlevelse Nedenstående overlevelseskurver (Kaplan-Meier), viser for model 1: En kurve for hver opgørelsesperiode i DPCD. Grafen baserer sig på ét års overlevelsen for hver periode, det vil sige højst 365 dages risikotid for hver periode fra henvisning til mors (eller periode slut, hhv eller ). Det vil sige at patienter med henvisningsdato i perioden , der er i live efter , censureres af opgørelsen per 30. juni Grafen giver således et billede af overlevelsen i de to perioder, som er ganske ensartet idet kurverne følges. Efter relevante eksklusioner indgår 525 patienter for perioden (blå kurve) og 626 for perioden (rød kurve) i opgørelsen. For model 2: Opgørelsen viser oplysninger fra begge perioder slået sammen til en analyse. Patienterne tæller fra henvisningsdato til mors (eller periode slut, dvs ). Der afrapporteres i percentiler med tilhørende 95 % CI. Patienter der indgår i maksimalt i 2 x 365 dage, og opgørelsen slutter Efter relevante eksklusioner indgår i alt 1151 patienter i opgørelsen. For begge modeller gælder, at der udelukkende er inkluderet unikke patienter, uanset behandlingsmodalitet. Med unikke forløb menes, at det første patientforløb (tidligste henvisningsdato) er brugt som inklusionsdato i opgørelsen. Da det kan være vanskeligt sikkert at angive udgangspunktet for tumor for de ikke opererede patienter, er overlevelsen opgjort for hele populationen af pankreatikoduodenale tumores. For den samlede population er den mediane overlevelse 6,9 måneder (CI 6-7,7) og et års overlevelsen 30% (CI 27-33%). Kaplan-Meier, model 1: 34/36

35 Kaplan-Meier, model 2: 35/36

36 Alderskurver Nedenstående histogram viser aldersfordelingen for patienter henvist i opgørelsesperioden /36

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

DPCG Årsberetning 2014

DPCG Årsberetning 2014 DPCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2014-30. september 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe Årsberetning 213 Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indhold 1. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)... 3 1 a. Årsberetningen

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Kompetencecentre for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2013.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2013. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 213. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013 DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe 1.juni 2012-31.maj 2013 September 2013 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013)

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013) 1 DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport (1. august 2012-31. juli 2013) December 2013 2 Årsrapportens forfattere Denne årsrapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 201 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2011 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2012 med primært

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi Inspektorbesøg i EN STATUS 017 31. JULI 017 SIDE 1/9 Inspektorbesøg i Sundhedsstyrelsen, 017. Inspektorsekretariatet Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 300 København S www.sst.dk Versionsdato: 7. april

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe Lungecancer National auditrapport januar 2011 december 2011 Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 REVISIONSPÅTEGNELSE... 3 INDIKATORGRUPPENS

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december Version 7.

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december Version 7. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Version 7.0 Side 2 af 213 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere