FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST"

Transkript

1 KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI?

2 INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s direktør Lasse Skovby Rasmusson 8 Åbningstale Kontorchef Kasper Lindgaard, Økonomi- og Ervhervsministeriet 10 Introduktion til gruppesystemet Forventninger til dagen 13 Salens demografi v/dagens moderator Verner Kristiansen 15 Predict the Water Fra vandteknologi til grøn vækst - den nationale nødvendighed og den internationale mulighed Formand for organisationskomitéen og direktør for Water Hans-Martin Friis Møller, Grontmij Carl Bro A/S 20 Hvad er vandsektoren værd? Miljøchef Mette Rose Skaksen, DI - Organisation for Erhvervslivet 24 Klimatilpasning - en nødvendighed, men også en mulighed for grøn gevinst! Kampagneleder Jens La Cour, Danmarks Naturfredningsforening Fra vandteknologi til grøn vækst // 2

3 27 PANELDEBAT 1 DANSK VANDINFRASTRUKTUR VERSION 2.0 Formand for Miljøudvalget Ida Auken, SF Direktør Leif Bentsen, Krüger Danmark A/S Teknisk direktør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Lektor og leder af partnerskabet Vand i Byer Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU 32 Er alternative vandkilder nødvendige for dansk ressourcesikkerhed? Carl-Emil Larsen, Direktør DANVA 34 Københavns vandforsyning - hvad er udfordringerne, barriererne og udviklingsmulighederne? Produktchef Jens Andersen, Vand & Afløb, Københavns Energi 37 Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - hvordan skaber vi en innovativ vandsektor? Projektleder Palle Munk Weidlich, Væksthus Hovedstadsregionen 40 Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vandressourcer Teknisk chef Nils Thorup, New Business, Grundfos 43 WORKSHOP Danmark som innovativ og bæredygtig vandplatform 56 ingen vand uden energi - ingen energi uden vand. Hvordan er energi- og vandsektoren forbundet? Afdelingsleder Henrik Larsen, DHI Water Policy Fra vandteknologi til grøn vækst // 3

4 59 Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning? Vice President Knud Pedersen, Dong Energy Distribution 62 Hvordan sikrer vi en vandoptimeret fødevareproduktion? Direktør Niels Peter Nørring, Miljø & Energi, Landbrug og Fødevarer 65 PANELDEBAT 2 grøn vækst på to ben Teknisk direktør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Lektor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Business Development Director Marianna Lubanski, Grundfos Chefkonsulent Peter Sand, Eksportrådet 67 Dream the Water 2020 re-vote 69 Opsamling Formand for organisationskomitéen og direktør for Water Hans-Martin Friis Møller, Grontmij Carl Bro A/S Koncept & interaktivitet af ConsensusOnline Fra vandteknologi til grøn vækst +45 //

5 FORORD ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber har udarbejdet denne rapport på baggrund af konferencen Fra vandteknologi til grøn vækst afholdt den 2. december 2010 på Danmarks Tekniske Universitet. ATV takker alle deltagere, oplægsholdere og debattører for deres bidrag på dagen. Vi håber, at alle har fået inspiration på konferencen til det videre arbejde med at styrke en værdiskabende vandplatform i Danmark. Konferencen er en del af et ATV-projekt, hvis formål er at skabe viden om og bidrage til et koordineret fokus på, hvordan det danske udviklingspotentiale på vandområdet kan realiseres og generere vækst og velfærd i det danske samfund. Dette kan ske gennem uddannelse, forskning og teknologisk udvikling samt gennem øget kommunikation, videndeling og samarbejde blandt aktørerne i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor og mellem de to sektorer. Rapporten er det foreløbige resultat af projektet. Konferencens oplæg og debat vil blive bearbejdet yderligere, og ATV vil komme med sine anbefalinger på den baggrund i et visionsnotat primært rettet mod beslutningstagere i regeringen og Folketinget samt kommunerne. Visionsnotatet forventes offentliggjort i begyndelsen af Konferencen havde ca. 115 deltagere fra erhvervsliv, kommuner, ministerier, universiteter, organisationer og vidensinstitutioner. Konferencens moderator var Verner Kristiansen. I løbet af konferencen blev deltagerne udfordret gennem en række spørgsmål med tilknytning til temaet Fra vandteknologi til grøn vækst. Resultatet af afstemningerne samt forslag og anbefalinger fra deltagerne i forbindelse med oplæggene, debatterne og konferencens workshop kan læses på de følgende sider. Projektet er forankret i ATV s Akademiråd og er blevet til på initiativ af en høring i blandt ATV s medlemmer. Fra vandteknologi til grøn vækst // 5

6 ATV vil gerne takke organisationskomitéen, nedsat af ATV s Akademiråd, der har følgende sammensætning: Direktør Hans-Martin Friis Møller, Water, Grontmij Carl Bro (formand) Professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø Produktchef Jens Andersen, Københavns Energi Videnschef Torben Chrintz, Concito Forskningsdirektør Peter Elvekjær, GRUNDFOS Management A/S Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA Lektor Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø Adm. direktør Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation A/S Forskningsdirektør Jørn Rasmussen, DHI Miljøchef Mette Rose Skaksen, DI Miljø Professor Jes Vollertsen, Institut for Miljøteknologi, AAU Projektleder/Geolog Ole Silkjær, Grontmij Carl Bro ATV takker DTU og Otto Mønsteds Fond for at have bidraget til realiseringen af konferencen. Alle bidrag fra deltagerne fremstår i rapporten uredigerede. God læselyst! Lasse Skovby Rasmusson Direktør for ATV Fra vandteknologi til grøn vækst // 6

7 VELKOMST ATV s direktør Lasse Skovby Rasmusson Fra vandteknologi til grøn vækst // 7

8 ÅBNINGSTALE Kontorchef Kasper Lindgaard, Økonomi- og Erhvervsministeriet, på vegne af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen Fra vandteknologi til grøn vækst // 8

9 SPØRGSMÅL TIL KASPER LINDGAARD Fra vandteknologi til grøn vækst // 9

10 INTRODUKTION TIL GRUPPESYSTEMET Som introduktion til gruppesystemet blev deltagerne bedt om at svare på følgende spørgsmål: Hvad er dine forventninger til dagen? 1. Nye veje og inspiration til forretningsudvikling, 2. Finde vejen til at realisere demoprojekter 3. Hvilket potentiale er der i vandsektoren og hvor vækst- og eksportmuligheder befinder sig 4. Muligheder for anvendelse af sekunda-vand (forurenet grundvand) 5. Input til politiske prioriteringer 6. Større indsigt i potentialerne i vandsektoren 7. At blive fagligt inspireret 8. Klogere på udfordringer (og evt. løsninger) inden for vandsektoren. 9. Status for hvor vandteknologi i Danmark bevæge sig hen 10. Idékatalog med konkrete initiativer, som kan være med til at løse en af dagens/fremtidens største udfordringer - VAND 11. Større breddeviden inden for området 12. Finde muligheder for at danne forretningsmuligheder og netværk med inspiration fra indlæg og debat. 13. Konkrete løsningsforslag og ikke generaliteter fra foredragsholderne! 14. Ideer til nye forretningsområder 15. Øget viden om vandområdet, ideer til nye projekter, services, udvide netværk 16. De teknologiske udfordringer 17. Kan vi være mere kreative i vores anvendelse/udnyttelse 18. Godt udgangspunkt i erhvervsfremme 19. Netværk bland interessenter 20. Mulighed for at snakke mere på tværs af sektorerne 21. Få FoU tendenser inden for feltet 22. Overblik over aktører, mulighed for brobygning 23. Baggrund for at lave prioriteringer indenfor området. 24. En indikation af en retningsgivende strategi således at vandteknologiens vækst faktisk øges Fra vandteknologi til grøn vækst // 10

11 25. Opbyg netværk på vandteknologiområdet 26. Fodaftryk i den politiske verden 27. Tiltag til at samle sektoren, tale med ens stemme 28. Skabe en holistisk vandsektor med klare budskaber/prioriteringer 29. Forståelse at innovation betyder bringes i anvendelse dvs. nogen har solgt til nogen andre - diskussionen handler kun om at udvikle løsninger 30. En status af hvor vi er mht. vandteknologier - gå dybere end vi er langt fremme - konkret benchmarking ift. andre lande 31. Skabe netværk 32. Tilføje et tungere forretningsmæssigt perspektiv til branchens teknologiorienterede diskussion 33. Enighed om konkrete handlinger - hvordan styrker vi området 34. Vi forventer en status på allerede igangsatte initiativer og nye vinkler på problemstillinger og muligheder 35. Kunne give politikkerne konkrete anbefalinger - sætte vand på dagsordenen 36. At man ser grøn vækst i en holistisk tankegang 37. Få skabt et fælles talerør på vandområdet 38. Hvordan udmøntes de abstrakte tanker sig i virkelige tiltag? 39. Hvad kan vi inden for området i Danmark - hvordan afsætter vi os selv 40. Hvor er barriererne for at vi for alvor får fremgang i vandsektoren? 41. At konferencens output ikke blot havner på en hylde, men bliver taget med og brugt i det politiske arbejde omkring vand 42. Et bidrag til den politiske bevidsthed om manglende rammebetingelser på vandområdet 43. Samarbejdsrelationer til andre brancher; f.eks. hvad kan vi lære af og lader os inspirere af i energisektoren 44. En indikation af en retningsgivende strategi som fører til at vækstens på vandteknologi faktisk øges 45. Hvordan bliver fremtidens center for viden inden for området? 46. Få sat værdi på vand 47. Input til konkrete muligheder og praktiske løsninger 48. Er der forslag i sektoren - industri - lovgiver - vandselskaber - rådgivere? 49. Hvordan får vi førertrøjen igen! - vi har den ikke 50. Det er vigtigt at den offentlige indsats koordineres 51. Hvilke teknologier er der behov for inden for dette område? 52. Behov for specialisering af uddannelser på vandområdet 53. Indblik i samspil energi-vand-byggeri 54. Hvad bør lovgiverne være opmærksomme på fremadrettet*+ Fra vandteknologi til grøn vækst // 11

12 55. Blive opdateret på udviklingen 56. Hvordan får man koblet universiteter sammen med halvoffentlige og private aktører i en fælles styrket indsats som kan lede til eksportfremmende aktiviteter? 57. Er der et sted, beslutningshierarkierne hænger sammen? (myndigheder) 58. Forretningsmuligheder globalt og løsning af konkrete problemer (forurening i Østersøen) 59. Hvad kan vi forvente af fremtiden på vandområdet 60. Vigtigheden af innovationsfremmende regulering/reguleringsfremmende innovation 61. Hvordan inkorporere bæredygtighedsprincipper og -værktøjer i produktudvikling og produkter 62. Behov for offentlig udbudsmodel som fremmer innovation og ikke det modsatte som i dag 63. Konferencen skal resultere i en ændret lovgivning inden for området som er vores store barriere. 64. Energi i vand; samtænkning af energi og vandkredsløb Fra vandteknologi til grøn vækst // 12

13 SALENS DEMOGRAFI Her kan du se deltagernes demografiske sammensætning Hvor arbejder du? Inden for hvilket område er du uddannet? I hvilken region arbejder du? Hvad er dit primære fokus, når det gælder vand? Fra vandteknologi til grøn vækst // 13

14 Fra vandteknologi til grøn vækst // 14

15 PREDICT THE WATER 2020 = JA = NEJ Ved denne øvelse blev deltagerne bedt om at se 10 år ud i fremtiden. Spørgsmålet lød: Hvordan tror du, at vandsituationen ser ud i 2020? Fra vandteknologi til grøn vækst // 15

16 SEGMENTEREDE RESULTATER Her er de syv statements blevet krydsrefereret med deltagernes demografiske data: Alle deltagere Privat virksomhed Universitet Forsyningsselskab Videninstitution Departement/ministerium Politisk parti Organisation Kommune/region Andet Teknisk videnskab Naturvidenskab Økonomi Administration Kommunikation Total Hvor arbejder du? Uddannelsesområde Landsdel Primære fokus Sundhed Jura Andet Sjælland Fyn og øerne Nordjylland Midtjylland Sydjylland Vand til forsyning Afledning af vand Anvendelse af sekundavand Rensning af spildevand Vand til energi Vand til produktion Vand til rekreative formål Andet 1. I Danmark håndteres vand som følge af klimaforandringer på en værdiskabende måde Ja 65% 65% 50% 20% 81% 100% 100% 66% 64% 80% 57% 60% 83% 50% 100% 100% 100% 80% 66% 50% 60% 70% 0% 66% 60% 42% 100% 66% 50% 66% 77% Nej 34% 34% 50% 80% 18% 0% 0% 33% 35% 20% 42% 39% 16% 50% 0% 0% 0% 20% 33% 50% 40% 30% 0% 33% 40% 57% 0% 33% 50% 33% 22% 2. Danmark anvender sekundavand til alt undtagen drikkevand Ja 17% 20% 0% 20% 18% 0% 0% 0% 7% 40% 21% 0% 16% 0% 66% 0% 0% 40% 16% 0% 20% 10% 0% 20% 14% 28% 0% 0% 50% 33% 11% Nej 82% 79% 100% 80% 81% 100% 100% 100% 92% 60% 78% 100% 83% 100% 33% 100% 0% 60% 83% 100% 80% 90% 0% 79% 85% 71% 100% 100% 50% 66% 88% 3. Alle børsnoterede virksomheder skal rapportere om deres vandforbrug (waterfootprint) som en del af deres CSR-rapportering Ja 80% 92% 71% 80% 81% 25% 100% 66% 78% 60% 66% 91% 66% 83% 100% 100% 100% 100% 76% 50% 100% 88% 0% 83% 78% 85% 33% 100% 100% 100% 66% Nej 19% 7% 28% 20% 18% 75% 0% 33% 21% 40% 33% 8% 33% 16% 0% 0% 0% 0% 23% 50% 0% 11% 0% 16% 21% 14% 66% 0% 0% 0% 33% 4. Der er opstillet begrænsende krav for udledninger af pesticider og miljøfremmende stoffer som en del af natur- og grundvandsbeskyttelsen Ja 91% 92% 100% 60% 100% 100% 100% 66% 85% 100% 88% 86% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 80% 100% 0% 91% 100% 71% 66% 100% 100% 100% 94% Nej 8% 7% 0% 40% 0% 0% 0% 33% 14% 0% 11% 13% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 8% 0% 28% 33% 0% 0% 0% 5% 5. Danmark er et internationalt anerkendt eksperimentarium for nye intelligente og bæredygtige vandteknologier og vandsystemer Ja 59% 57% 71% 20% 63% 75% 100% 66% 50% 80% 55% 47% 50% 66% 100% 100% 100% 80% 56% 100% 40% 66% 0% 58% 64% 28% 66% 66% 50% 100% 55% Nej 40% 42% 28% 80% 36% 25% 0% 33% 50% 20% 44% 52% 50% 33% 0% 0% 0% 20% 43% 0% 60% 33% 0% 41% 35% 71% 33% 33% 50% 0% 44% 6. Landbrug og industri betaler den fulde pris for vandforbrug og egen indvinding af vand Ja 40% 46% 42% 0% 36% 50% 0% 33% 50% 40% 28% 38% 50% 33% 100% 100% 0% 60% 43% 0% 25% 40% 0% 30% 40% 16% 33% 33% 50% 66% 61% Nej 59% 53% 57% 100% 63% 50% 100% 66% 50% 60% 71% 61% 50% 66% 0% 0% 100% 40% 56% 100% 75% 60% 0% 69% 60% 83% 66% 66% 50% 33% 38% 7. Danmark er ligeså kendt for vand-systemløsninger i udlandet som for vindmøller Ja 46% 44% 42% 40% 27% 75% 100% 66% 42% 60% 42% 39% 33% 66% 66% 100% 100% 60% 43% 50% 60% 50% 0% 41% 46% 28% 66% 33% 50% 66% 44% Nej 53% 55% 57% 60% 72% 25% 0% 33% 57% 40% 57% 60% 66% 33% 33% 0% 0% 40% 56% 50% 40% 50% 0% 58% 53% 71% 33% 66% 50% 33% 55%

17 Fra vandteknologi til grøn vækst - den nationale NØDVENDIGHED OG DEN INTERNATIONALE MULIGHED Formand for organisationskomitéen og direktør for Water Hans-Martin Friis Møller, Grontmij Carl Bro A/S Fra vandteknologi til grøn vækst // 17

18 SPØRGSMÅL TIL SALEN I hvor høj grad tror du, at det er muligt, at vand om 5 år vil være Danmarks nye grønne væksteventyr? Fra vandteknologi til grøn vækst // 18

19 SPØRGSMÅL TIL HANS-MARTIN FRIIS MØLLER 1. Hvad synes du, den største barriere er, hvis der skal satses på vand som et væksteventyr? 2. Hvordan skal vi vidensdele på tværs af konkurrerende virksomheders interesser? 3. Hvordan skaber vi forbedrede markedsmodeller på eksport-området 4. Vil der ikke ske en udflagning af innovation inden for vandområdet? - er der ikke mere tale end action fra politisk side? 5. Mener du at en offentlig investering på 65 mio. kr. /år er nok til at dække hele værdikæden fra universitetsforskning over strategisk forskning til test, demonstration og markedsmodning? 6. Ad 5, I forhold til den private forskning og udvikling udgør 65 mio. kr. en meget lille andel! 7. Kan vi lave et forum på tværs af firmaer, sektorer, forsyningen og myndigheder, hvor man på tværs af alle - og uden konkurrencefokus, men udviklingsfokus - kan udveksle viden og ideer. som grundlag for den innovation som skal til for at vi kan sælge intelligent vandhåndtering overalt i verden 8. Potentialet er der til at gøre vandteknologi til nyt vækstområde, men realpolitisk er det ikke sandsynlig 9. Ad 6 Den private F&U på miljøteknologi udgør ifølge regeringens oplæg til Vækstforum 600 mio. kr. pr. år 10. Inden for hvilket område i vandsektoren ser du det store vækstpotentiale? 11. Er der ikke behov for en langsigtet plan med kendte rammer og med en lang implementeringshorisont, for at de gode intelligente løsninger kan blive en realitet og sikre, at udviklingen af nye teknologier bliver et vækstområde i Danmark? 12. Eksport handler ikke kun om teknologier, men også om vores fortrin ift. vandforvaltning. Her ligger der et kæmpepotentiale, idet den største barriere er her i udviklingslande. 13. Hvilke incitamenter mangler der for at igangsætte den udvikling, du efterspørger Hans-Martin? 14. Hvordan sikrer vi, at vandsektorlovens fokusering på bundlinje og drift ikke bliver en hæmsko for udvikling i branchen? Fra vandteknologi til grøn vækst // 19

20 Hvad er vandsektoren værd? Miljøchef Mette Rose Skaksen, DI - Organisation for Erhvervslivet Fra vandteknologi til grøn vækst // 20

21 SPØRGSMÅL TIL SALEN Vil den danske vandsektor være en væsentlig vækstdriver de næste 10 år? Hvad er den væsentlige forklaring på det danske efterslæb i vandsektor-eksporten? Hvad vanskeliggør eksport til markeder uden for Europa? Fra vandteknologi til grøn vækst // 21

22 SPØRGSMÅL TIL METTE ROSE SKAKSEN 1. Er det realpolitisk realistisk at vandteknologi kan blive vækstdriver, set i lyset af finanskrisen? 2. Er Danmark stort nok til alene at slå igennem internationalt, eller vil skal vi samle kræfterne i f.eks. norden? 3. Har de hidtidige virkemidler og støtteordninger skabt vækst og innovation - eller fungeret som brandslukningsmidler der holder sektoren i live? 4. Hvad mener du der skal til for at øge innovationsevnen? 5. Ringe innovationsevne i sektoren - nej, men ringe rammebetingelser for innovation 6. Ved du noget om hvorledes up market produkterne fordeler sig inden for forskellige teknologier (sensorer, pumper, renseteknologier,...) 7. Der skal meget mere fokus og ressourcer til et omsætte innovation, som er høj i DK- til produkter 8. Hvordan ser DI sig selv i forhold til dette med at støtte op omkring teknologiudvikling og eksport indenfor vandbranchen? 9. Indledningsvis så vi at Danmark kun lå højere end Italien når man målte på produktiviteten, hvis vi stadig skal kunne konkurrere, betyder det så at vi må satse på down marked? 10. Hvis BOT er et område i vækst (14%), hvorfor er der så ikke flere samarbejder med dem der driver (Operate) forsyningerne i DK 11. Hvor mange penge skal der afsættes til en handlingsprogram for grøn udvikling indenfor vandbranchen? 12. DI siger at vi i Danmark har en støttejungle af offentlige programmer. Derfor er tilskud til innovation (offentligt-privat samarbejde) blevet beskåret eller lagt sammen. Hvordan harmonere det med, at du nu mener vi på vand-området skal have en ny særlige ordning? Hvorfor ikke bare flere gode penge til velfungerende generelle innovationsprogrammer (gerne dem med internationalt samarbejde? 13. Vil prislofter være en barriere for forsyningsselskabers mulighed for at efterspørge innovative løsninger Fra vandteknologi til grøn vækst // 22

23 debattema 1 hvordan tilpasser vi vandinfrastrukturen til klimaforandringer?

24 Klimatilpasning - en nødvendighed, men også en MULIGHED FOR GRØN GEVINST Kampagneleder Jens La Cour, Danmarks Naturfredningsforening Fra vandteknologi til grøn vækst // 24

25 SPØRGSMÅL TIL SALEN Hvilke forskellige kompetencer skal der til for at fremme klimatilpasningsløsninger, der skaber værdi for samfundet? Kan vi i Danmark allerede nu levere vandteknologien til de nye klimatilpasningsløsninger? Fra vandteknologi til grøn vækst // 25

26 SPØRGSMÅL TIL JENS LA COUR 1. Hvordan undgår vi stillestående vand som kan forårsage myggeplage? 2. Økonomisk rentabilitet på kort sigt ved de integrere 3. Hvordan får vi integreret byplanlægning og vandhåndtering (jf. Augustenborg)? 4. Hvordan er den økonomiske rentabilitet ved grønne løsninger i sanna 5. Hvordan får vi kombineret en med naturen -model i Danmark med udvikling af en eksportorienteret vandteknologisektor? 6. Hvordan er den økonomiske rentabilitet ved de grønne løsninger sammenlignet med traditionelle kloakløsninger på kort og på lang sigt? 7. Hvordan kan vi sikre en grøn by samtidig med byfortætning? 8. Oplever Dansk Naturfredningsforening, at der er grobund for at indtænke de skitserede tanker i lokalplaner i kommunerne herhjemme? 9. Hvad er status for ændring af betalingsloven mht. betaling for afledning af regnvand? 10. Hvordan kan forsikringsselskaberne bringes mere på banen i modeludvikling og finansiering? 11. Hvordan kan vi samtidig løse udfordringen med mere natur og miljø på den ene side og en stor fødevareproduktion til en verdens befolkning, der frem til 2050 skønnes at øges fra 6 til 9 mia., på den anden? 12. Hvordan får vi gang i dyrkning af energipil i vådområder? 13. De egne midler til 1:1 projekter? Fra vandteknologi til grøn vækst // 26

27 PANELDEBAT I Formand for Miljøudvalget Ida Auken, SF Direktør Leif Bentsen, Krüger Danmark A/S Teknisk direktør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Lektor og leder af partnerskabet Vand i Byer Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Fra vandteknologi til grøn vækst // 27

28 SPØRGSMÅL TIL SALEN Paneldebatten blev indledt med en kort introduktion fra hver paneldeltager, som hver havde et spørgsmål til salen: Ida Auken: Bliver fornuftige investeringer bremset af, at anlægsbudgetter er mere afgørende end efterfølgende drift? Leif Bentsen: Vil en national klimatilpasningsstrategi på vandområdet være fremmende for udvikling og eksport af dansk teknologi? Fra vandteknologi til grøn vækst // 28

29 Mikael Jentsch: Hvad er en afgørende forudsætning for, at der foretages de nødvendige initiativer og investeringer i vandinfrastrukturen? Jørn Jespersen: Kan vi i Danmark allerede nu levere vandteknologien til de nye klimatilpasningsløsninger? Karsten Arnbjerg-Nielsen: Hvor stor en andel af tilpasning til klimaændringer vil ske på baggrund af ad-hoc tilpasning? Fra vandteknologi til grøn vækst // 29

30 SPØRGSMÅL TIL PANELET Også under paneldebatten havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål, hvoraf nogle spørgsmål blev besvaret mundtligt. Nedenfor fremgår alle spørgsmål til panelet: 1. I da: I stedet for at kommunerne skal drive virksomhed (med bedre lånemuligheder) vil det så ikke være bedre, at opgaverne defineres af kommunerne (myndighed) og udbydes til private virksomheder (drift)? 2. Hvad skal der til for at opbygge det danske hjemmemarked? 3. Kan MUDP åbnes for internationalt samarbejde - evt. med andre eksisterende programmer? 4. Hvad skal prioriteres i et MUDP? Hvordan får vi mest vækst for pengene i programmet? 5. Er den primære udfordring at den nødvendige teknologi ikke er findes eller er det primært et spørgsmål om at skabe de rigtige finansieringsmuligheder og forretningsmodeller til at få produkterne ud til de kunder der har brug for dem? 6. Mikael: Hvilket ansvar har kommunerne ift. klimatilpasning 7. Jørn: Skal alt være offentligt/statsligt styret og finansieret, eller er der plads til privat initiativ? 8. Mikael: Er kommunerne parate til at formulere klimatilpasningsmålsætninger til forsyningsselskaber, som kan betyde øgede vandpriser? 9. Kan forsikringsselskaber være en strategisk partner/aktør sammen med forsyning og kommuner ift. klimatilpasning evt. med alternative finansieringsmodeller 10. I vore bestræbelser på at koordinere det omfattende vandtema er vi så på vej til at gøre temaet alt for kompliceret? 11. Er der brug for større markedsdrive i vandsektoren for at sikre finansiering til fremtidige løsninger? 12. Ida/Michael. er det rimeligt at virksomheder der benytter 100 meter kloaknetværk skal betale for 5-10% af klimatilpasningen? 13. Hvis vi løber foran med skrappere krav, men de andre løber en anden vej. Er det så os eller alle de andre, der er på vildspor? 14. Når nu paneldiskussionen har til formål at diskutere barrierer for at skabe et nyt paradigme for håndtering af klimatilpasning - hvordan sikrer vi en bedre vidensdeling og kommunikation i branchen - fx er spørgsmålet om inddragelse af internationale partnere er overraskende da fx DSF projekter allerede stiller krav om dette 15. Rensning af en m3 vand med et given indehold koster under 15 kr. ved et privat rensningsanlæg men op til 50 kr. ved kommunal-privat rensningsanlæg.

31 debattema 2 Hvordan skaber vi en eftertragtet og intelligent håndtering af vandressourcer?

32 Er alternative vandkilder nødvendige for dansk ressourcesikkerhed? Carl-Emil Larsen, Direktør DANVA oplægget blev holdt af produktchef Jens Andersen, Vand & Afløb, Københavns Energi Fra vandteknologi til grøn vækst // 32

33 SPØRGSMÅL TIL SALEN Giver anvendelse af alternative vandressourcer som drikkevandressource risiko for mindsket politisk fokus på grundvandsbeskyttelse? Fra vandteknologi til grøn vækst // 33

34 Københavns vandforsyning - hvad er udfordringerne, barriererne og udviklingsmulighederne? Produktchef Jens Andersen, Vand & Afløb, Københavns Energi Fra vandteknologi til grøn vækst // 34

35 SPØRGSMÅL TIL SALEN Bør vi i områder med begrænsede forekomster af rent grundvand alene bruge dette til deciderede drikkevandsformål og arbejde i retning af at anvende renset regnvand/spildevand til andre former for vandforbrug? Der er behov for en mere sammenhængende vandhåndtering for at kunne opfylde de mange krav og udfordringer, der knytter sig til beskyttelsen, anvendelsen og bortskaffelsen af vand Hvad er den mest centrale forudsætning/det bedste sted at starte for at målrette udviklingen i denne retning? Fra vandteknologi til grøn vækst // 35

36 SPØRGSMÅL TIL JENS ANDERSEN 1. Erstatningsvand, alternativt vand, 2. Vand navn: Konsum vand (en benævnelse for vand af en kvalitet der systematisk kontrolleres af fødevaremyndigheder) Procesvand (En benævnelse for andet vand af høj kvalitet) Forbrugsvand (en benævnelse for vand der kan bruges til vanding, brandslukning, bilvask m.m.) 3. Vi bruger frem til mio. kr. på at kortlæggegrundvandet og lave indsatsplaner - vi er blevet rigtig dygtige at kortlægge grundvandet. 4. Er ideen om kunstig infiltration som supplerende ressource i Hovedstadsområdet helt død? 5. Giver lovgivningen vandselskaberne mulighed for at bruge skovrejsning som grundvandsbeskyttelse 6. Jens: Reelt et spørgsmål til dit første indlæg på vegne af Carl Emil. Er den store fokus på grundvandsbeskyttelse ikke en barriere for teknologiudvikling på rentvandssiden. Udlandet efterspørger jo ikke vores kompetencer på ressourcesiden? 7. Hvad med at kalde drikkevand for drikkevand og alt andet for vand 8. Kalde drikkevand for luksus vand og resten for almindeligt vand 9. Genbrugsvand 10. Skelne mellem drikkevand og brugsvand 11. Skyldes vandmangel i Københavnsområdet for skrappe krav til grundvandet og dermed unødige lukninger af brønde? 12. Hvor langt kan det betale sig at fragte vand - fra Lolland? (og hvorfor kigger vi til Sverige i stedet for til andre steder i landet) 13. Forslag til navn: drikkevand og ikke-drikkevand 14. Har du beregninger på din case (eller andre) om, hvad det koster at ekspropriere i det nødvendige område i forhold til, hvad det koster at lukke boringen og åbne en ny? 15. Hvordan får man det bedste samarbejde mellem forsyningerne og kommunerne? 16. Vertikalboringer -100 m- til køle/varmeforsyning vinder frem. Er det tilstrækkeligt sikkert med nutidens teknologi aht. grundvandet? 17. Hvis det ikke er et problem at rense vand til drikkevand, hvorfor opgiver I så indvindingsboringer, hvis de kræver rensning? 18. Er der en nedre grænse for husholdningsforbruget per capita - og hvad er den i givet fald? 19. Kan der blive et afledningsproblem i kloaksystemet hvis vandforbruget bliver FOR lavt? 20. Er dansk vandforvaltning en eksportvare, når vi har problemer med at beskytte grundvandet og vi er langt fra at opfylde vandrammedirektivet på overfladevande? 21. A og B vand Fra vandteknologi til grøn vækst // 36

37 Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - hvordan skaber vi en innovativ vandsektor?? Projektleder Palle Munk Weidlich, Væksthus Hovedstadsregionen Fra vandteknologi til grøn vækst // 37

38 SPØRGSMÅL TIL SALEN Ville du starte egen virksomhed? Fra vandteknologi til grøn vækst // 38

39 SPØRGSMÅL TIL PALLE MUNK WEIDLICH 1. Hvorfor er det så vigtigt med et patent? 2. Ad. 1: Patent vigtig især af hensyn til efterfølgende investortiltrækning. 3. Hvordan får man fat i de unge? 4. Hvad er de største drivere for etablering af nye virksomheder? 5. Hvor mange vandvirksomheder er der blandt de 300 I har været i dialog med respektive de 71 der har været igennem jeres program? 6. Jeg er kloakingeniør er desværre ikke en scorereplik på diskoteket! 7. Israel er det land i Europa+ der er bedst til hightech iværksætteri og universitet-erhvervslivssamarbejde. Samarbejder i med dem? 8. P.s. De er også ledende på vandteknologiområdet Hvordan sikre vi kontrol af drikke vand, gennem fødevarestyrelsen eller Dansk Standard? Fra vandteknologi til grøn vækst // 39

40 Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vandressourcer? Teknisk chef Nils Thorup, New Business, Grundfos Fra vandteknologi til grøn vækst // 40

41 SPØRGSMÅL TIL SALEN Skal vi fortsat satse på en udbygning af vores centrale spildevandshåndtering i Danmark, så vi får meget store og dermed meget få anlæg i Danmark? Fra vandteknologi til grøn vækst // 41

42 SPØRGSMÅL TIL NILS THORUP 1. Hvordan vil du skaffe kvalificeret personale til alle de små anlæg. Det er ikke kun økonomi der afgør teknologivalget... Fra vandteknologi til grøn vækst // 42

43 Workshop Danmark som innovativ og bæredygtig VANDplatform

44 WORKSHOP Her blev deltagerne bedt om at i gruppe ved bordene at svare på følgende spørgsmål: Hvad skal der til for at gøre Danmark til en innovativ og bæredygtig vandplatform, der kan give et stærkt afsæt for mere værdiskabende eksport af produkter, processer, systemer og viden om vand? For at konkretisere gruppernes svar, besvarede de spørgsmålet ud fra fire underspørgsmål: 1) Beskriv jeres idé 2) Hvad kræves der for at realisere ideen? 3) Hvem skal involveres? 4) Hvornår skal den gennemføres? Bord 1 Beskriv jeres idé - Vi skal have bedre rammevilkår for vandsektoren Hvad kræves der for at realisere ideen? - Vi skal have bedre rammevilkår for vandsektoren. der mangler politisk fokus og mangler politisk interesse og lydhørighed - der bliver ikke lyttet nok til branchens input - En samlet vandlov som skal danne grundlag for en samlet vandplanlægning (en helhedsbetragtning eller holistisk vandplanlægning). Det vil give afsæt for at skabe innovative løsninger med udgangspunkt i hjemmemarkedet, som igen kan skabe eksportmæssige muligheder. Med konsistente rammevilkår vil branchen turde satse. - Et hjemmemarked, der igen giver grundlag for eksportmuligheder Hvem skal involveres? - Politisk afsæt med tværfaglig brancheinvolvering, fra politiker til myndighed til branche- og interesseorganisationer (eksempelvis dagens deltagerliste!) Fra vandteknologi til grøn vækst // 44

45 Hvornår skal den gennemføres? - ASAP Bord 3 Beskriv jeres idé - Der skal skabes en brændende platform, fx i form af skrappe lovmæssige krav og kontrol. Hvad kræves der for at realisere ideen? - Tættere branche netværk - one stop shop Bord 5 Beskriv jeres idé - Kombination af øget teknologisk fokus, risikovillig kapital og politisk vilje/lovgivning Hvad kræves der for at realisere ideen? - Prioriter og vælg og fravælg, derved skabes fokus Hvem skal involveres? - Specielt udenlandske aktører. Evt. se på de lande der har haft vandknaphed i mange år Bord 7 Beskriv jeres idé - Vi har diskuteret på et generelt plan - ikke om en specifik idé - Vi mangler drivere, fx naturkatastrofer, tørke mv. Det har vi ikke i Danmark, så vi mangler en brændende platform, der skal skabes af ambitiøse politiske mål på vand- og miljøområdet. Der skal være klare rammer for gennemførelsen - sammenhængende lovgivning, planlægning - og flere midler. Hvem skal involveres? - Kompetencerne er der, viljen er der, teknologien er der. Triple-helix strukturen er god, da den involverer parter med forskellige kompetencer og synsvinkler. Forsyningerne skal lave cost-effektive løsninger baseret på myndighedernes krav. Fra vandteknologi til grøn vækst // 45

46 Bord 8 Beskriv jeres idé - Strategisk partnerskab - Tasteful water Hvad kræves der for at realisere ideen? - Strategiske partnerskaber Hvem skal involveres? - Et bredt udvalg af danske aktører indenfor både forskning, udvikling, produktion, rådgivere og markedsføring agenter Bord 9 - Vandteknologi eksporteres måske bedst, hvis man i højere grad går sammen i konsortier og i højere grad går efter at sælge samlede løsninger, frem for at sælge enkelt-komponenter. Danish Water Forum faciliteter salg af en Dansk løsning til rehabilitering af et indisk renseanlæg. Løsningen leveres af 6 danske virksomheder, men fokus er på den samlede løsning og ikke på de individuelle komponenter. Beskriv jeres idé - Konceptet er at fokusere på løsningen og ikke nødvendigvis på stumperne. Der er en tendens til, at har man en hammer så synes alle problemer at være søm! Hvad kræves der for at realisere ideen? - Samarbejde, samt villighed til at dele ideer på tværs af branchen. Desuden en accept af, at to konkurrenter kan stå stærkere, hvis de arbejder sammen, frem for at konkurrere Hvem skal involveres? - Rådgivere, producenter, forsyningsvirksomheder, vidensinstitutioner, som samarbejder frem mod en løsning Hvornår skal den gennemføres? - Projektet i Indien gennemføres Fra vandteknologi til grøn vækst // 46

47 Bord 10 Beskriv jeres idé - Overordnet strategi udarbejdes af de vigtigste aktører eksempelvis i regi af TR/ATV - deltagere fra hele værdikæden (fra forskning/uddannelse til afsætning/faktura. Toneangivende politikere inddrages fra starten. Hvidbog præsenteres med meget konkret handlingsplan. Hvad kræves der for at realisere ideen? - Toneangivende politikere inddrages fra starten. Hvidbog præsenteres med meget konkret handlingsplan. Toneangivende politikere inddrages fra starten.. Hvem skal involveres? - Politisk opbakning på nationalt plan, konkrete finansieringsformer. Meget vigtigt for gennemslagskraften at gå fra det overordnede til konkret handling - dvs. demonstrationsprojekter som et element. Hvornår skal den gennemføres? - Arbejdet startes nu, strategiplan før næste finanslovsforhandlinger, dvs. inden sommerferien. Demonstrationsprojekter (nogle) planlægges og kan startes op i resten følger i Emner for forskning og udvikling udpeges, forberedes og startes op i Lovforenkling er central og må opstartes i Finansieringsordninger i hele værdikæden fra ide til kommercialisering skal indtænkes, herunder statslige støtteordninger, lånemuligheder, afskrivninger mv. Bord 11 Beskriv jeres idé - Der er mange forskellige paraplyorganisationer (Danva, waterforum, Dansk Miljøteknologi m.fl.), måske skal man konsolidere nogle af disse organisationer! - Det kan medvirke at man kan stille krav til reguleringen af vandområdet, således at der kan opnås høje standarder. Endvidere kan man styrke vidensdeling Hvad kræves der for at realisere ideen? - Pres fra medlemmerne om en evt. ønsket konsolidering. Fra vandteknologi til grøn vækst // 47

48 Hvem skal involveres? - De relevante organisationer. Hvornår skal den gennemføres? - Så hurtigt som muligt. Bord 12 Beskriv jeres idé - Vand skal gøres sexet og tiltrække unge/studerende og iværksættere og dermed fostre kreative tanker når det gælder løsningsmodeller. Det skal være attraktivt at arbejde med og udvikle produkter inden for vand. Hvad kræves der for at realisere ideen? - Det kræver øget fokus på vand, potentialerne ved vand, vands vigtighed og værdi på uddannelserne så der tidligt skabes en interesse. Det gælder også i samfundet udenfor universiteterne, hvor den almindelige dansker skal fodres med viden og information på området for at indse at der uden vand ikke er nogen eksistens. I dag er vand en selvfølge. Den holdning skal ændres. Hvem skal involveres? - Det kræver handlekraftige politikere der tør tænke uden for boksen. Diskussioner er der nok af, men vi har brug for regler og handling. Vand er et stort brugerfinancieret område, så netop gennem regler kan vi gennemføre ændringer der hurtigt har en egentlig effekt på vandområdet. Hvornår skal den gennemføres? - Snarest Fra vandteknologi til grøn vækst // 48

49 Bord 13 Beskriv jeres idé - Gode vilkår for situationsbestemt samtænkning af forskellige delløsninger: Fokus på målene, deregulering af detaljestyringen. Hvem skal involveres? - Baggrund: kommunerne kan tilskrives en rolle som forandringsagent, men hverdagen er presset, og en enkelt medarbejder skal ofte løse mange og forskelligartede opgaver, og det giver ringe vilkår for mere end rutinetænkning. Ide: partnerskaber mellem virksomheder, kommuner og universiteter. Det skal være ligeværdigt - ellers går det ikke. Det vigtige er sammen at levere rent vand. Der skal en deregulering af området som gør at der kan fokuseres på målet: levering af rent vand. Vi sammenligner med et hus, som består af flere dele, vi foreslår at det er den samlede vandleverance som vurderes, ikke styring/kontrol af de enkelte dele. Hvornår skal den gennemføres? - Folketingsamling med fokus på deregulering Bord 14 Beskriv jeres idé - Øge økonomiske incitamenter og politisk opbakning til innovative løsninger Hvad kræves der for at realisere ideen? - Ikke så meget. Bare se at komme i gang! Sørg for at de bevilgende myndigheder/kasser har et bredt sigte i vurderingen af ansøgninger som retter sig mod flere led i værdikæden således at en strategisk alliance mellem forskning/vidensinstitutioner og virksomheder ikke vurderes udelukkende på forskningshøjde. Hvem skal involveres? - Relevante aktører i strategiske alliancer med vægt på at repræsentere hele værdikæden. Hvornår skal den gennemføres? - NU! Fra vandteknologi til grøn vækst // 49

50 Bord 16 Beskriv jeres idé - Klima tilpasning er ikke en forsyningsvirksomheds opgave at finansiere, men et samfundsmæssig udfordring, da det ikke kun handler om kloak og rensning. - Et tværfaglig samarbejde mellem de forskellige vidensbanker og aktør på området Hvad kræves der for at realisere ideen? - Vi skal ud af silotænkning og ind i en verden hvor der er synergi mellem forbrugerens forventninger, forsyningens muligheder, teknologisk-biologisk-geologisk viden deling og myndighedsudøvelse. - Vandkredsløbet skal ses i en helhed dvs. udgifter til grundvandsbeskyttelse, behandling og fordeling af vandet samt teknologisk udvikling skal ses som en samlet finansiering. Problemet i dag er at grundvandsbeskyttelsen er adskilt fra produktionen af vand. (Vandselskaberne har i dag ikke mulighed for at investere i grundvandsbeskyttelse). Bord 17 Beskriv jeres idé - 50 l vand per person per dag kunne være en megadriver for innovation - Tænke vand sammen med energiproduktion- og udnyttelse Hvad kræves der for at realisere ideen? - Opbakning politisk og i befolkningen, samt en tæller der lukker for vandet når de 50 l er opbrugt - Indgå i samarbejdsrelationer med energisektoren. Nedbryde barrierer mellem danske vand firmaer som betragter hinanden som konkurrenter Hvem skal involveres? - Befolkningen skal forstå rationalet bag restriktionen - F.eks. VE-net som både har innovationskonsortier indenfor miljøteknologi og intelligent energiudnyttelse Hvornår skal den gennemføres? - Den kan gennemføres forholdsvis hurtigt - VE-nets innovationsnetværk har kick-off dec jan. 2011, så der kan rykkes nu Fra vandteknologi til grøn vækst // 50

51 Bord 18 Beskriv jeres idé - Servicecheck af offentlige cleantech støtteordninger, så der bliver færre og de bliver mere slagkraftige med fælles strategisk grundlag og ensartede administrative kriterier Hvem skal involveres? - Ekstern evaluator og efterfølgende høring Hvad kræves der for at realisere ideen? - Politisk vilje Bord 20 Beskriv jeres idé - At gøre Danmark til en attraktiv samarbejdspartner indenfor forsknings-, udvikling og innovation af vandsystemer og vandløsninger. Hvad kræves der for at realisere ideen? - Internationalt samarbejde, skrappe miljølovgivning og miljøkrav for at sikre et hjemmemarked. - Styrket offentligt privat samarbejde, herunder også åbenhed for samarbejde med de dygtigste udenlandske parter på området. - Midler til erhvervsrettet forskning og udvikling, gerne i programmer der kan åbnes for samarbejde med tilsvarende programmer i udlandet (1+1=5). - Adgang til risikovillig kapital offentlig såvel som privat... eller et mix. Hvem skal involveres? - Kommuner, stat (Videnskabsministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet), brancheorganisationer, universiteter, virksomheder, investorer, borgere. - Politikere - selv om Ida er gået og Brian ikke kom... - Relevante internationale parter m.h.t. standarder og krav. Fx EU og rammeprogrammet. Vand kan fx gøres til en Grand Challenge i det 8. rammeprogram. Fra vandteknologi til grøn vækst // 51

52 Hvornår skal den gennemføres? - Helst NU! Bord 21 Beskriv jeres idé - Rammevilkår: - Uddannelse, selskabsformer, transparens (mangel på effektiv lovgivning). Subsidier har sikret vindmøllebranchen udvikling og vækst. Hvem skal involveres? - Politikere, industri, uddannelsesinstitutioner Bord 23 Hvad kræves der for at realisere ideen? - Gode på hjemmemarkedet for at blive bedre på udemarkedet - De politiske rammer skal være tilstede. - Miljøteknologisk Demonstrations- og Udviklingsprogram af en væsentlig størrelse Hvornår skal den gennemføres? - Politikere, universiteter, virksomheder, iværksættere, kommuner, finansieringskilder - Inden for 5-10 år Bord 24 Beskriv jeres idé - Der udstikkes nogle langsigtede mål og rammer for vandsektoren i DK med tilstrækkelig lang tidshorisont til at identificere og udvikle de rigtige teknologier. Hvad kræves der for at realisere ideen? - Politisk beslutning, hvor mål og rammer samt finansieringsmuligheder er tilstede til at understøtte initiativerne Fra vandteknologi til grøn vækst // 52

53 Hvem skal involveres? - Politiske niveau, myndigheder, organisationerne og relevante virksomheder og vidensinstitutioner Hvornår skal den gennemføres? - Hellere i dag end i morgen! Bord 25 Beskriv jeres idé - Et bredt forankret initiativ i hele vandsektoren som identificerer og tilgodeser miljøgevinster og erhvervsmæssigt potentiale gennem en kombination af innovationsfremmmende regulering/reguleringsfremmende innovation, offentlig udbudspolitik som fremmer innovation og ikke det modsatte, samt offentlige investeringer i strategisk forskning, test og demonstration. Hvad kræves der for at realisere ideen? - Politisk vilje til at vand skal være et centralt element i grøn vækst. 2) Offentligt samarbejde mellem Økonomi/ Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Energi og klimaministeriet; 3) Struktureret og Systematisk triple-helix dialog Hvem skal involveres? - Er beskrevet Hvornår skal den gennemføres? - Første halvår af 2011 eller senest efter et regeringsskifte Fra vandteknologi til grøn vækst // 53

54 Fra vandteknologi til grøn vækst // 54

55 debattema 3 hvordan skaber vi en vandoptimeret energiforsyning og fødevareproduktion?

56 Ingen vand uden energi - ingen energi uden vand. Hvordan er energi- og vandsektoren forbundet? Afdelingsleder Henrik Larsen, DHI Water Policy Fra vandteknologi til grøn vækst // 56

57 SPØRGSMÅL TIL SALEN Bør vi gøre det dyrere at producere el-energi ved meget vandforbrugende teknologier? Hvad er det vigtigste instrument til at sikre, at vandressourcesituationen bliver passende integreret i planlægningen af el-produktionen? Fra vandteknologi til grøn vækst // 57

58 SPØRGSMÅL TIL HENRIK LARSEN 1. Har i regnet på hvad det koster i vand at bruge affald til energiproduktion 2. Hvor meget lader vandsektoren sig inspirerer af energisektoren inden for f. eks intelligent energiforsyning som Smart Grid Fra vandteknologi til grøn vækst // 58

59 Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning Vice President Knud Pedersen, Dong Energy Distribution Fra vandteknologi til grøn vækst // 59

60 SPØRGSMÅL TIL SALEN Hvordan høster man bedst synergier mellem vand- og energisektoren? Fra vandteknologi til grøn vækst // 60

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed 1 Overskrift Vind er yt som vækstområde 2 VAND ER IN SOM NYT GRØNT VÆKSTOMRÅDE 3 Fra vandteknologi til grøn

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvad er Innovative Offentlige Indkøb? Der er mange måder at regne på 2 Innovative indkøb er et højaktuelt

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere