nyt fra Alm. Brand Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra Alm. Brand Invest"

Transkript

1 nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1 / 2011

2 Af Anne Sophia Hermansen Indhold Kære læser side 02 Er guld den nye investeringsboble? Prisen på guld fortsætter med at sætte rekord, men guld er en tvivlsom investering. Er guld den nye investeringsboble? side 03 Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med side 04 Afdragsfrihed hvad gik galt? side 06 Danskerne er blevet investeringslystne side 08 Stadig ingen Pandora i aktieskrinet side 09 Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier side 10 Alm. Brand Invest næstbedst på lange obligationer side 12 Kære læser Hvordan ville dansk økonomi have set ud, hvis ikke vi havde haft de afdragsfri lån? Bedre, lød svaret for nylig fra Nationalbanken, hvis direktør, Nils Bernstein, samtidig foreslog, at lånetypen fremover skulle forbydes. Men en mindre radikal måde at håndtere de forkætrede lån på kan være en salomonisk løsning, og den ser vi blandt andet på i dette nummer af VÆRDI. Vi sammenligner også regeringens og oppositionens økonomiske planer for Danmark frem mod år 2020, giver aktietips og ser på, hvorfor guld måske er den næste investeringsboble. Så hold lidt igen med at investere i guld. God læselyst, Preben Iversen, direktør, Alm. Brand Invest Hensigten med magasinet er at give Alm. Brand Invests medlemmer indsigt i investeringsforeningen og i almene finansielle forhold. VÆRDI udgives af Alm. Brand Invest, Falkoner Alle 53, 2000 Frederiksberg l Telefon: l l CVR-nr Redaktion: Preben Iversen (ansvarshavende), Anne Sophia Hermansen (redaktør), Bo Overvad og Anine Cruse Merlung. Layout: Internt Bureau hos Alm. Brand l Tryk: KLS Grafisk Hus A/S l VÆRDI er trykt på bæredygtigt papir l Oplag: stk. Omkring 200 kroner for et enkelt gram. Det er markedsprisen for guld af 24 karat i disse dage, og det er en historisk høj pris. Siden finanskrisen tog fart efter 2007, er værdien af guld steget til det dobbelte, og det betyder, at tidspunktet kan være velvalgt, hvis du går med tanker om at skille dig af med arveguldet og de overflødige smykker. Omvendt er det knapt så velvalgt, hvis du vil investere i guld. Det er kun et spørgsmål om tid, før priserne vil falde tilbage. Sådan lyder det fra Ulla Heurlin, vicedirektør i Alm. Brand Bank og tidligere direktør for Alm. Brand Invest Vi har efter finanskrisen set en kraftig stigning i guldprisen, fordi nervøse investorer har søgt mod guld, mens de økonomiske udsigter var ustabile. Den generelle usikkerhed omkring den globale Guldprisens udvikling siden London Gold Fix, dollars per troy ounce økonomi og øget inflationsfrygt har gjort det attraktivt at investere i guld, men spørgsmålet er, hvor længe endnu guld kan holde den høje pris. Kan guld være en ny investeringsboble? Hvis konjunkturbilledet stabiliseres, og centralbankerne får held med at dæmpe inflationsfrygten, kan guldprisen vise en faldende tendens. Spekulation kan også have været en drivkraft for guldprisen. Når realrenterne og dermed alternativafkastet til guld stiger, kan de mere spekulative investorer ventes at mindske efterspørgslen efter guld. Nogen investeringsboble vurderer jeg ikke, at der er tale om, men det vil snart være mere attraktivt at investere i obligationer end i guld, siger Ulla Heurlin. Warren Buffetts mening om guld: Superinvestoren Warren Buffett har for nyligt udtalt på investeringselskabet Berkshire Hathaways generalforsamling, at han til enhver tid hellere vil sætte sine penge i selskaber frem for at investere i guld. Guld har ikke rigtig nogen nytteværdi. Jeg vil til hver en tid satse på, at en god, produktiv forretning kan overgå noget, der ikke kan noget. Guld satte nye prisrekorder 11 gange i april, men Warren Buffett satser ikke på guld: Hvis man tager alt guld i verden og støber det til en kubus, vil den være 67 fod høj, og man kan tage en stige og kravle op på den. Man kan føle på den, man kan pudse den, man kan glo på den. Men den kan ingenting. 2 INVEST INVEST 3

3 Det overraskende er det, som ikke er med Af vicedirektør Bo Overvad Vicedirektør i Alm. Brand Markets, Bo Overvad, har set nærmere på rød og blå bloks 2020-planer. Regeringen og oppositionen har nu fremlagt deres syn på, hvad der skal til for at rette op på dansk økonomi frem mod Oplæggene kan ses som valgoplæg, og udfaldet af det kommende valg hvornår det så end kommer bliver derfor afgørende for, hvilken vej, der bliver valgt. Begge parter har valgt at fokusere på, at det er nødvendigt at finde knap 50 mia. kr., hvis der skal være balance på de offentlige finanser i Overordnet set bygger begge planer på, at arbejdsudbuddet sikres, således at produktionen i samfundet kan opretholdes. Måden, det skal ske på, er dog vidt forskellig. Hvad overrasker dig i de to planer? Det overraskende i planerne er det, som ikke er med. Miljøspørgsmål, eller en grøn profil, er ikke nævnt, hvilket kun kan tolkes som, at det politiske fokus har ændret sig til stort set udelukkende at handle om økonomi. Specielt langsigtede former og planer bør indeholde væsentlige miljøspørgsmål, fordi de normalt kræver store investeringer og tager lang tid at implementere. Det havde derfor været en oplagt mulighed at sætte et stærkt fingeraftryk i denne sammenhæng. Det er også overraskende, at ingen af parterne har valgt at inddrage boligbeskatning, på trods af, at stort set alle eksperter nævner dette område som afgørende for, at man kan få økonomien til at hænge sammen på længere sigt. Her er der tale om direkte berøringsangst fra begge fløje. På lang sigt er boligmarkedet det eneste nagelfaste, vi har, og derfor skal man tage stilling til boligmarkedet som beskatningsobjekt, uanset hvordan økonomien udvikler sig, og hvor ubehageligt det er at skuffe vælgerne. Hvorfor er det så vigtigt for begge parter at opnå ligevægt på de offentlige finanser? Danmark har valgt et fastkurssamarbejde i forhold til Eurozonen. I den forbindelse har vi sagt ja til at skulle leve op til de kriterier, som de lande, der er medlem, skal leve op til. Det betyder, at den danske pengepolitik er fastlagt af den europæiske centralbank, hvorfor vi populært kun har finanspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken tilbage som instrumenter. Der er i EU et krav om, at det offentlige underskud ikke må overstige 3 % af BNP, og at gælden ikke må overstige 60 % af BNP. Det er godt nok krav, som hovedparten af landene ikke lever op til i dag, men som er nødvendige på længere sigt for at sikre en finanspolitisk holdbarhed. Danmark er imidlertid meget tæt på de 3 %, og derfor er der ikke mulighed for at skrue ret meget på de finanspolitiske håndtag, hvilket efterlader arbejdsmarkedet som det eneste sted, hvor der kan ske store reguleringer uden at fastkurspolitikken bliver sat under pres. Hvordan vil du karakterisere regeringens 2020-plan? Regeringens plan dækker to af ovennævnte områder. For det første Genopretningsplanen fra sidste år. Den er et forsøg på at dæmpe væksten i det offentlige forbrug ved at sikre sig, at forbruget ikke stiger samtidig med, at dagpengeperioden halveres. For det andet det nye, Tilbagetrækningsreformen, som betyder en forhøjelse af efterlønsalderen og en forhøjelse af folkepensionsalderen. Dertil kommer så, at de studerende skal hurtigere gennem uddannelserne end tidligere. Og endelig skal der spares på militærudgifterne. Kan blå bloks plan sikre velfærd på længere sigt? Planen er i høj grad udtryk for påbud krydret med enkelte incitamenter, eksempelvis bonus til studerende. Der er ingen tvivl om, at det vil øge arbejdsudbuddet og nedsætte den offentlige forsørgerbyrde. Men om det er tilstrækkeligt til at sikre Danmark velfærd på længere sigt det er svært at sige. Dertil betyder Danmarks konkurrenceevne over for udlandet for meget, og globale ændringer skal følges op af tilsvarende danske, både hvad angår skattesystemer og incitamenter eller indgreb over for erhvervslivet. Planen er dog sikker forstået på den måde, at det er indgreb, som man har set historisk, og som man er rimelig sikker på konsekvenserne af. Hvad er din holdning til S & SF s plan? Udgangspunktet er et øget arbejdsudbud - den kendte 12 minutter om dagen-tanke kombineret med en opfordring til de studerende om at komme hurtigere gennem studierne. Men hvordan disse forhold sikres det er meget usikkert. Provenuet herfra skulle give knap 25 mia. kr. årligt. Ud over ovenstående fremrykkes pensionsbeskatning, og ændringer i topskatten udskydes. Dette er for størstedelen blot en omfordeling af skatteindtægter over årene og egentligt ikke noget, der hjælper på længere sigt. I planen indregnes også de elementer fra regeringens Genopretningsplan, som oppositionen accepterede blandt andet en reduktion i de offentlige udgifter. Og sidst, men ikke mindst, vil øget integration, giftskatter (tobak og usund mad) og begrænsninger i lukkedage samt et fald i den strukturelle ledighed formentlig bidrage væsentligt. Hvilke øvrige usikkerhedselementer er der i oppositionens plan? En stor del af planen nemlig det øgede arbejdsudbud er en joker i beregningerne. Hvem kan være sikre på, at folk vil arbejde 12 minutter mere om dagen, eller at de studerende vil blive hurtigere færdige med studierne? Det gør planen meget usikker, og det gør det sandsynligt, at der allerede om et par år skal gennemføres mere vidtrækkende indgreb for at få økonomien til at holde sammen. 4 INVEST En stor del af planen nemlig det øgede arbejdsudbud er en joker i beregningerne. Hvem kan være sikre på, at folk vil arbejde 12 minutter mere om dagen, eller at de studerende vil blive hurtigere færdige med studierne? Bo Overvad INVEST 5

4 Afdragsfrihed hvad gik galt? Af David Sommer Dansk økonomi hænger i dyndet efter den globale finanskrise, og de afdragsfri lån er blandt hovedsynderne. Men hvorfor gik det så galt, og skal lånene afskaffes? Chefanalytiker i Alm. Brand Markets, David Sommer, har set nærmere på den forkætrede låntype. Hvad har afdragsfri lån betydet for Danmark? Indførelsen af afdragsfrihed i 2003 blev startskuddet til et sandt boligboom i Danmark. Priserne nåede ekstreme højder, hvor kun de allermest velhavende på papiret havde råd til små lejligheder i Københavns området. I dag kan efterdønningerne fra den globale boligkrise stadigvæk mærkes i såvel Danmark som i den resterende verden. Tilbage står spørgsmålet; hvorfor gik det så galt? Ja, hvorfor gjorde det det? Der er skrevet stakkevis af akademiske publikationer omkring årsagerne til den globale boligkrise, men retter vi blikket mod vores egen lille andedam, kan flere faktorer have medvirket til at forstærke krisens omfang. Meget peger i retning af, at den eksplosive stigning i efterspørgslen efter rentetilpasningslån og afdragsfrihed har været en væsentlig årsag til de prisstigninger, vi så frem til Spritnye undersøgelser udarbejdet af Nationalbanken indikerer, at boligboblen ville have været omkring 20 procentpoint lavere uden begge de nye lånemuligheder. En sådan udvikling kunne potentielt have mindsket boblens størrelse i Danmark betydeligt og placeret Danmark blandt de industrialiserede lande, der var mindst berørt af boligprisfaldet og dermed også af finanskrisen. De afdragsfri lån bidrog til overophedningen af dansk økonomi og medførte, at nedturen i kølvandet på finanskrisen blev større, end den ellers ville have været. Men en ting er imidlertid at se i fortidens krystalkugle, en anden ting er at foretage den mest hensigtsmæssige samfundsøkonomiske beslutning. Hvordan vil den se ud? Flere muligheder er i spil for at undgå, at en tilsvarende boligboble udvikler sig i fremtiden og det mest oplagte forslag, baseret på ovenstående undersøgelse, er gradvist at fjerne afdragsfriheden for bl.a. rentetilpasningslån. Hvad vil fordelene være? Hvis man iklæder sig de samfundsmæssige briller, kan en begrænsning af afdragsfriheden med stor sandsynlighed dæmpe udsvingene i boligpriserne som følge af større opbygning af friværdier og dermed bl.a. mindske sandsynligheden for teknisk insolvens blandt boligejerne. Og ulemperne? Hvis man lægger de samfundsøkonomiske briller fra sig igen, vil initiativet dog betyde, at en række mennesker bliver frataget friheden til at justere deres ydelse i forhold til, hvor de befinder sig i livet. Eksempelvis vil lønchecken for de flestes vedkommende være stigende livet igennem, hvilket peger i retning af en lavere boligydelse i starten af arbejdslivet og derefter øget ydelse i takt med den stigende indkomst. Afdragsfriheden kan således fungere som et værktøj til at udjævne forbruget gennem livet. Forudsat det bruges med omtanke. Nils Bernstein, direktør i Nationalbanken, har luftet den tanke, at lånetyperne skal forbydes. Hvad mener du om det? De empiriske undersøgelser peger klart i retning af, at der er en samfundsøkonomisk risiko forbundet med de nye lånetyper. Modsat vil et egentligt forbud mindske muligheden for fleksibel økonomisk planlægning igennem et livsforløb. En måde, hvorpå afdragsfriheden kan bibeholdes samtidig med, at de samfundsøkonomiske risici mindskes, er at mindske lånegrænsen for boligen enten ved at sænke belåningsgrænsen ved nyoptagede lån eller betinge afdragsfrihed i forhold til en allerede opbygget friværdi i boligen. På den måde øges boligejerens/samfundets buffer ved faldende boligpriser. 6 INVEST INVEST 7

5 Danskerne er blevet investeringslystne Af Anne Sophia Hermansen Alm. Brand Invest oplever, at private investorer har fået styrket deres appetit på investeringer. Det fortæller investeringschef Niels Stærup. Mens det gik lidt trægt med investeringslysten i finanskriseårene 2008 og 2009, er lysten vendt tilbage i Salget af investeringsbeviser gik over al forventning, og 2011 tegner også til at blive et godt investeringsår. Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. I 2008 og 2009 var det omvendt, siger Niels Stærup, investeringschef i Alm. Brand. Hvad er der sket, siden salget pludselig går så godt? For at forstå fremgangen i salget i 2010, må vi lige kort se tilbage på, hvad der skete i 2008 og Da renterne på indlån pludselig steg voldsomt i 2008, og kurserne på værdipapirer faldt voldsomt, valgte mange private kunder at realisere deres værdipapirer med store tab. De kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at deres formue bare blev mindre og mindre. Der var rigtig mange af disse kunder, som oprindelig havde en lang investeringshorisont, og de burde nok ikke have solgt deres værdipapirer, men sådan er det så nemt at være bagklog. Var der andre faktorer? Det hører også med til historien, at det i denne periode var muligt at placere sine penge til en rente på mellem 5,00 % og 6,25 %, og at mange banker samtidig strammede op for udlån til private kunder. Mange private kunder valgte derfor en løsning, hvor de nemt kunne komme til deres frie midler, hvis der pludselig kom uforudsete udgifter, siger Niels Stærup. Hvordan så det ud i 2009? I 2009 lå indlånsrenterne på 5,05 % i begyndelsen af året, men begyndte så at falde. Mange kunder valgte dog stadig at have en buffer af kontanter til uforudsete udgifter. Stille og roligt begyndte værdipapirerne at stige igen, og vinderne blev de kunder, som havde haft is i maven til at beholde deres værdipapirer, mens det så værst ud. Og i 2010? I 2010 fortsatte indlånsrenterne med at falde, og de endte omkring 2 % for en binding på 12 måneder. Det betød, at kunderne for alvor begyndte at købe værdipapirer igen. Der kom også fokus på risikospredning - for hvem kan leve af et afkast på 2 % om året? Ved udgangen af 2010 havde private investorer igen købt pænt op i investeringsforeninger, og vi noterede et mersalg på 35 % i forhold til det budgetterede. Hvor tror du, vi lander i 2011? Det er for tidligt at sige, men et skud fra hoften er, at vi får endnu et rigtig godt år, slutter Niels Stærup. Om salg af investeringsbeviser: Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. Niels Stærup, investeringschef Tvivl om Pandoras væksteventyr afholder fortsat porteføljemanager fra aktiekøb. Alm. Brand Invest er stadig et af de eneste investeringsselskaber, der ikke har investeret i Pandora aktier. For nylig aflagde smykkekoncernen ellers et regnskab, der viste, at Pandora i løbet af første kvartal 2011 har øget omsætningen med 41 procent til 1,75 mia. kr. Overskudsgraden har desuden lagt sig over de 40 %, hvilket samlet set betyder, at resultatet efter skat stiger med 91 %. Alligevel går Michael Adler, aktiechef for kapitalforvaltning og porteføljemanager for Nordiske Aktier, ikke i opkøbstanker. Stadig ingen Pandora i aktieskrinet Hvorfor ikke? - Væksten har været stærk de seneste mange år i Pandora, men det er ikke det væsentlige. Det væsentlige og altafgørende for værdien af selskabet er, om det kan forsætte væksten og udvikle deres andre smykkekategorier. Og det tvivler vi stadig på. - Vi ser flere spæde tegn på, at den væksthistorie, som Pandora gerne vil fortælle om sig selv, ikke bliver en realitet. De tegn er f.eks. den lave salgsvækst i Tyskland, omsætningsfald i Australien og ophør af aftaler i England med kunder, der ikke ønsker at sælge Pandoras andre smykker, eksempelvis deres ringe. - Bemærk også, at Pandora-aktien blev noteret til kurs 205 i efteråret Den handles nu til 187 (24. maj), hvilket er et fald på ca. 11 %. Til sammenligning er KFX steget 10,3 % i samme periode. Af Anne Sophia Hermansen 8 INVEST INVEST 9

6 Af Anne Sophia Hermansen Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdelingsdirektør Thomas Hundebøll guider dig gennem de gode aktier, og særligt mener han, at NKT Holding rummer stort potentiale. Navn: Thomas Hundebøll Titel: Afdelingsdirektør Antal år i branchen: 12 år Uddannelse: Cand.merc i regnskab og finansiering Hvilke tre ord beskriver den måde, du udfører dit arbejde? Struktureret, pligtopfyldende, engageret. Hvad er en god aktie? Umiddelbart bliver en aktie jo god, når den stiger efter man har købt den. Men et godt selskab at investere i er i mine øjne et, som har noget ekstra at tilbyde. Det kan komme til udtryk på flere måder: Eksempelvis Novo Nordisk, som har en meget stærk position på markedet for insulin, og ikke, som så mange andre store medicinalselskaber, vil blive mødt med patentudløb. Et andet eksempel er FLSmidth. Selskabet er via sin mineraldivision eksponeret mod strukturel vækst, idet der snart bliver mangel på kapacitet i de eksisterende miner og behovet for nyinvesteringer bliver stort. FLSmidth er ikke kun interessant fordi de har gode produkter, men også fordi deres marked ses vokse mere end økonomien generelt. Et sidste eksempel kan være en virksomhed, som har været igennem en svær periode, men hvor en ændring i ledelsen og/eller strategi muliggør, at potentialet kan synliggøres og realiseres. GN Store Nord kan siges at tilhøre sidstnævnte kategori. Hvilken aktie, tror du, har et særligt potentiale? På en mellemlang tidshorisont ser jeg muligheder i NKT Holding. Aktien har ikke det sidste halvandet år fulgt det generelle marked. Jeg synes, at NKT er spændende af flere grunde: Datterselskabet NKT Cables har mulighed for at få del i de infrastrukturinvesteringer, som er nødvendige af flere årsager: 1) Alderen på det eksisterende el-net i Europa, 2) En større og større andel af energiforsyningen kommer fra alternativ energi fx vind, hvilket betyder, at der skal trækkes nye kabler, da vindmølleparker typisk er placeret lagt fra forbrugerne, og endelig 3) EU har et ønske om, at det europæiske forsyningsnet skal bindes bedre sammen. Hertil kommer, at NKT Holdings andet store datterselskab Nilfisk-Advance har mulighed for at vokse mere end markedet for rengøringsudstyr i øvrigt. Produktudvikling er et vigtigt konkurrenceparameter, og selskabet har mange små konkurrenter, for hvem produktudvikling er forholdsmæssig mere omkostningstungt. Nilfisk-Advance, tror jeg, stille og roligt vil udkonkurrere de små aktører i industrien. Endelig har koncernen et tredje datterselskab NKT Flexibles, som laver olieledning til anvendelse på dybt vand. Uudnyttede olieforekomster findes typisk på dybt vand eksempelvis i Brasilien og ud for Afrikas vestkyst. Hvad er dit bedste aktietip? Det bedste aktietips kan faktisk være ikke at købe aktier, i hvert fald ikke for hele formuen. Jeg mener, det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på risikoen i de investeringer, man har foretaget. I opgangstider kan man let komme til at fokusere på afkastmulighederne og glemme risikoen lidt. Risiko er ikke dårlig, men det er vigtigt at være opmærksom herpå. Derfor tror jeg meget på, at porteføljen af værdipapirer skal består af flere forskellige investeringer og ikke kun flere forskellige aktier, men også nogle obligationer. Hvad er det første, du gør i løbet af en arbejdsdag? Det første, jeg gør, er at tjekke danske og udenlandske nyheder. Samtidigt danner jeg meget hurtigt et overblik ved at se kurserne fra amerikanske og asiatiske børser. Og hvad er det sidste, du gør? Jeg løber mailboksen igennem for at se, om jeg har glemt noget. Nilfisk-Advance, tror jeg stille og roligt vil udkonkurrere de små aktører i industrien. For investorer, der ønsker en spredt portefølje, er investering i nordiske aktier et alternativ, der er værd at overveje. Bl.a indgår de fire anbefalede aktier i porteføljen. Så læs mere på 10 INVEST under Afdelinger Nordiske Aktier. INVEST 11

7 Alm. Brand Invest næstbedst på lange obligationer Selvom man er lille, kan man sagtens klare sig godt. Af Lars Ervolder Sammenlignet med de største milliard-formueporteføljer på markedet for investeringsforeninger, der investerer i lange danske obligationer, er Alm. Brand Invest, Obligationer Pension med en formue på lidt over 300 mio.kr. en lille aktør. Ikke desto mindre er afdelingen næstbedst til at levere afkast i forhold til risikoen. Økonomisk Ugebrev offentliggjorde den 2. maj 2011 en oversigt, der viste, at ABI Obligationer Pension lå på en andenplads over afdelinger, der investerer i lange obligationer, målt ud fra deres Sharpe Ratio på tre års sigt. Kun 0,09 lavere end den bedst placerede fond. Sharpe Ratio er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Jo højere Sharpe Ratio, des bedre var investeringen. Opgjort ud fra samme principper, bevarer ABI Obligationer Pension med en tre års Sharpe Ratio på 0,77, i april sin placering som andenbedst. Formue øget med 23 % - Porteføljen følger en langsigtet investeringsstrategi, der tager udgangspunkt i at sikre investorerne det bedst mulige afkast. I forbindelse med finanskrisens begyndelse i efteråret 2008 omlagdes en betydelig del af porteføljen fra realkreditobligationer til statsobligationer for at beskytte investorernes afkast. Det har været en fordelagtig strategi, fortæller porteføljeanalytiker Ida Andreasen. Hun styrer til dagligt porteføljen i ABI Obligationer Pension i samarbejde med resten af obligationsteamet. Sammen har de siden ultimo 2009 øget formuen i ABI Obligationer Pension med 57 mio.kr. til 305 mio.kr. i dag, hvilket er tredje bedst i branchen. Afdelingen har år til dato leveret det femtebedste akkumulerede afkast til sine medlemmer og ligger i top 10 på både tre, fem og syv års sigt. Fakta om ABI Obligationer Pension Af afdelingens beholdning er 33 % af formuen i dag placeret i obligationer med en varighed på mere end syv år, mens 45 % har en varighed på mellem tre og syv år. 18 % af formuen er placeret i danske statsobligationer, mens obligationer udstedt af Nordea, Ny kredit og Realkredit Danmark hver tegner sig for 24 % af porteføljen. Samlet har afdelingen i dag spredt sine obligationsinvesteringer ud på i alt 35 forskellige obligationsserier, og heraf udgør de ti tungestvejende fondskoder i alt 61 % af formuen. Det største papir i porteføljen er 4 % Nordea 2031, der udgør 8 % af porteføljen. ABI Obligationer Pension har tre ud af fem stjerner i den seneste Morningstar-rating _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Alm. Brand Invest Telefon: Midtermolen København Ø

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere