nyt fra Alm. Brand Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra Alm. Brand Invest"

Transkript

1 nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1 / 2011

2 Af Anne Sophia Hermansen Indhold Kære læser side 02 Er guld den nye investeringsboble? Prisen på guld fortsætter med at sætte rekord, men guld er en tvivlsom investering. Er guld den nye investeringsboble? side 03 Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med side 04 Afdragsfrihed hvad gik galt? side 06 Danskerne er blevet investeringslystne side 08 Stadig ingen Pandora i aktieskrinet side 09 Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier side 10 Alm. Brand Invest næstbedst på lange obligationer side 12 Kære læser Hvordan ville dansk økonomi have set ud, hvis ikke vi havde haft de afdragsfri lån? Bedre, lød svaret for nylig fra Nationalbanken, hvis direktør, Nils Bernstein, samtidig foreslog, at lånetypen fremover skulle forbydes. Men en mindre radikal måde at håndtere de forkætrede lån på kan være en salomonisk løsning, og den ser vi blandt andet på i dette nummer af VÆRDI. Vi sammenligner også regeringens og oppositionens økonomiske planer for Danmark frem mod år 2020, giver aktietips og ser på, hvorfor guld måske er den næste investeringsboble. Så hold lidt igen med at investere i guld. God læselyst, Preben Iversen, direktør, Alm. Brand Invest Hensigten med magasinet er at give Alm. Brand Invests medlemmer indsigt i investeringsforeningen og i almene finansielle forhold. VÆRDI udgives af Alm. Brand Invest, Falkoner Alle 53, 2000 Frederiksberg l Telefon: l l CVR-nr Redaktion: Preben Iversen (ansvarshavende), Anne Sophia Hermansen (redaktør), Bo Overvad og Anine Cruse Merlung. Layout: Internt Bureau hos Alm. Brand l Tryk: KLS Grafisk Hus A/S l VÆRDI er trykt på bæredygtigt papir l Oplag: stk. Omkring 200 kroner for et enkelt gram. Det er markedsprisen for guld af 24 karat i disse dage, og det er en historisk høj pris. Siden finanskrisen tog fart efter 2007, er værdien af guld steget til det dobbelte, og det betyder, at tidspunktet kan være velvalgt, hvis du går med tanker om at skille dig af med arveguldet og de overflødige smykker. Omvendt er det knapt så velvalgt, hvis du vil investere i guld. Det er kun et spørgsmål om tid, før priserne vil falde tilbage. Sådan lyder det fra Ulla Heurlin, vicedirektør i Alm. Brand Bank og tidligere direktør for Alm. Brand Invest Vi har efter finanskrisen set en kraftig stigning i guldprisen, fordi nervøse investorer har søgt mod guld, mens de økonomiske udsigter var ustabile. Den generelle usikkerhed omkring den globale Guldprisens udvikling siden London Gold Fix, dollars per troy ounce økonomi og øget inflationsfrygt har gjort det attraktivt at investere i guld, men spørgsmålet er, hvor længe endnu guld kan holde den høje pris. Kan guld være en ny investeringsboble? Hvis konjunkturbilledet stabiliseres, og centralbankerne får held med at dæmpe inflationsfrygten, kan guldprisen vise en faldende tendens. Spekulation kan også have været en drivkraft for guldprisen. Når realrenterne og dermed alternativafkastet til guld stiger, kan de mere spekulative investorer ventes at mindske efterspørgslen efter guld. Nogen investeringsboble vurderer jeg ikke, at der er tale om, men det vil snart være mere attraktivt at investere i obligationer end i guld, siger Ulla Heurlin. Warren Buffetts mening om guld: Superinvestoren Warren Buffett har for nyligt udtalt på investeringselskabet Berkshire Hathaways generalforsamling, at han til enhver tid hellere vil sætte sine penge i selskaber frem for at investere i guld. Guld har ikke rigtig nogen nytteværdi. Jeg vil til hver en tid satse på, at en god, produktiv forretning kan overgå noget, der ikke kan noget. Guld satte nye prisrekorder 11 gange i april, men Warren Buffett satser ikke på guld: Hvis man tager alt guld i verden og støber det til en kubus, vil den være 67 fod høj, og man kan tage en stige og kravle op på den. Man kan føle på den, man kan pudse den, man kan glo på den. Men den kan ingenting. 2 INVEST INVEST 3

3 Det overraskende er det, som ikke er med Af vicedirektør Bo Overvad Vicedirektør i Alm. Brand Markets, Bo Overvad, har set nærmere på rød og blå bloks 2020-planer. Regeringen og oppositionen har nu fremlagt deres syn på, hvad der skal til for at rette op på dansk økonomi frem mod Oplæggene kan ses som valgoplæg, og udfaldet af det kommende valg hvornår det så end kommer bliver derfor afgørende for, hvilken vej, der bliver valgt. Begge parter har valgt at fokusere på, at det er nødvendigt at finde knap 50 mia. kr., hvis der skal være balance på de offentlige finanser i Overordnet set bygger begge planer på, at arbejdsudbuddet sikres, således at produktionen i samfundet kan opretholdes. Måden, det skal ske på, er dog vidt forskellig. Hvad overrasker dig i de to planer? Det overraskende i planerne er det, som ikke er med. Miljøspørgsmål, eller en grøn profil, er ikke nævnt, hvilket kun kan tolkes som, at det politiske fokus har ændret sig til stort set udelukkende at handle om økonomi. Specielt langsigtede former og planer bør indeholde væsentlige miljøspørgsmål, fordi de normalt kræver store investeringer og tager lang tid at implementere. Det havde derfor været en oplagt mulighed at sætte et stærkt fingeraftryk i denne sammenhæng. Det er også overraskende, at ingen af parterne har valgt at inddrage boligbeskatning, på trods af, at stort set alle eksperter nævner dette område som afgørende for, at man kan få økonomien til at hænge sammen på længere sigt. Her er der tale om direkte berøringsangst fra begge fløje. På lang sigt er boligmarkedet det eneste nagelfaste, vi har, og derfor skal man tage stilling til boligmarkedet som beskatningsobjekt, uanset hvordan økonomien udvikler sig, og hvor ubehageligt det er at skuffe vælgerne. Hvorfor er det så vigtigt for begge parter at opnå ligevægt på de offentlige finanser? Danmark har valgt et fastkurssamarbejde i forhold til Eurozonen. I den forbindelse har vi sagt ja til at skulle leve op til de kriterier, som de lande, der er medlem, skal leve op til. Det betyder, at den danske pengepolitik er fastlagt af den europæiske centralbank, hvorfor vi populært kun har finanspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken tilbage som instrumenter. Der er i EU et krav om, at det offentlige underskud ikke må overstige 3 % af BNP, og at gælden ikke må overstige 60 % af BNP. Det er godt nok krav, som hovedparten af landene ikke lever op til i dag, men som er nødvendige på længere sigt for at sikre en finanspolitisk holdbarhed. Danmark er imidlertid meget tæt på de 3 %, og derfor er der ikke mulighed for at skrue ret meget på de finanspolitiske håndtag, hvilket efterlader arbejdsmarkedet som det eneste sted, hvor der kan ske store reguleringer uden at fastkurspolitikken bliver sat under pres. Hvordan vil du karakterisere regeringens 2020-plan? Regeringens plan dækker to af ovennævnte områder. For det første Genopretningsplanen fra sidste år. Den er et forsøg på at dæmpe væksten i det offentlige forbrug ved at sikre sig, at forbruget ikke stiger samtidig med, at dagpengeperioden halveres. For det andet det nye, Tilbagetrækningsreformen, som betyder en forhøjelse af efterlønsalderen og en forhøjelse af folkepensionsalderen. Dertil kommer så, at de studerende skal hurtigere gennem uddannelserne end tidligere. Og endelig skal der spares på militærudgifterne. Kan blå bloks plan sikre velfærd på længere sigt? Planen er i høj grad udtryk for påbud krydret med enkelte incitamenter, eksempelvis bonus til studerende. Der er ingen tvivl om, at det vil øge arbejdsudbuddet og nedsætte den offentlige forsørgerbyrde. Men om det er tilstrækkeligt til at sikre Danmark velfærd på længere sigt det er svært at sige. Dertil betyder Danmarks konkurrenceevne over for udlandet for meget, og globale ændringer skal følges op af tilsvarende danske, både hvad angår skattesystemer og incitamenter eller indgreb over for erhvervslivet. Planen er dog sikker forstået på den måde, at det er indgreb, som man har set historisk, og som man er rimelig sikker på konsekvenserne af. Hvad er din holdning til S & SF s plan? Udgangspunktet er et øget arbejdsudbud - den kendte 12 minutter om dagen-tanke kombineret med en opfordring til de studerende om at komme hurtigere gennem studierne. Men hvordan disse forhold sikres det er meget usikkert. Provenuet herfra skulle give knap 25 mia. kr. årligt. Ud over ovenstående fremrykkes pensionsbeskatning, og ændringer i topskatten udskydes. Dette er for størstedelen blot en omfordeling af skatteindtægter over årene og egentligt ikke noget, der hjælper på længere sigt. I planen indregnes også de elementer fra regeringens Genopretningsplan, som oppositionen accepterede blandt andet en reduktion i de offentlige udgifter. Og sidst, men ikke mindst, vil øget integration, giftskatter (tobak og usund mad) og begrænsninger i lukkedage samt et fald i den strukturelle ledighed formentlig bidrage væsentligt. Hvilke øvrige usikkerhedselementer er der i oppositionens plan? En stor del af planen nemlig det øgede arbejdsudbud er en joker i beregningerne. Hvem kan være sikre på, at folk vil arbejde 12 minutter mere om dagen, eller at de studerende vil blive hurtigere færdige med studierne? Det gør planen meget usikker, og det gør det sandsynligt, at der allerede om et par år skal gennemføres mere vidtrækkende indgreb for at få økonomien til at holde sammen. 4 INVEST En stor del af planen nemlig det øgede arbejdsudbud er en joker i beregningerne. Hvem kan være sikre på, at folk vil arbejde 12 minutter mere om dagen, eller at de studerende vil blive hurtigere færdige med studierne? Bo Overvad INVEST 5

4 Afdragsfrihed hvad gik galt? Af David Sommer Dansk økonomi hænger i dyndet efter den globale finanskrise, og de afdragsfri lån er blandt hovedsynderne. Men hvorfor gik det så galt, og skal lånene afskaffes? Chefanalytiker i Alm. Brand Markets, David Sommer, har set nærmere på den forkætrede låntype. Hvad har afdragsfri lån betydet for Danmark? Indførelsen af afdragsfrihed i 2003 blev startskuddet til et sandt boligboom i Danmark. Priserne nåede ekstreme højder, hvor kun de allermest velhavende på papiret havde råd til små lejligheder i Københavns området. I dag kan efterdønningerne fra den globale boligkrise stadigvæk mærkes i såvel Danmark som i den resterende verden. Tilbage står spørgsmålet; hvorfor gik det så galt? Ja, hvorfor gjorde det det? Der er skrevet stakkevis af akademiske publikationer omkring årsagerne til den globale boligkrise, men retter vi blikket mod vores egen lille andedam, kan flere faktorer have medvirket til at forstærke krisens omfang. Meget peger i retning af, at den eksplosive stigning i efterspørgslen efter rentetilpasningslån og afdragsfrihed har været en væsentlig årsag til de prisstigninger, vi så frem til Spritnye undersøgelser udarbejdet af Nationalbanken indikerer, at boligboblen ville have været omkring 20 procentpoint lavere uden begge de nye lånemuligheder. En sådan udvikling kunne potentielt have mindsket boblens størrelse i Danmark betydeligt og placeret Danmark blandt de industrialiserede lande, der var mindst berørt af boligprisfaldet og dermed også af finanskrisen. De afdragsfri lån bidrog til overophedningen af dansk økonomi og medførte, at nedturen i kølvandet på finanskrisen blev større, end den ellers ville have været. Men en ting er imidlertid at se i fortidens krystalkugle, en anden ting er at foretage den mest hensigtsmæssige samfundsøkonomiske beslutning. Hvordan vil den se ud? Flere muligheder er i spil for at undgå, at en tilsvarende boligboble udvikler sig i fremtiden og det mest oplagte forslag, baseret på ovenstående undersøgelse, er gradvist at fjerne afdragsfriheden for bl.a. rentetilpasningslån. Hvad vil fordelene være? Hvis man iklæder sig de samfundsmæssige briller, kan en begrænsning af afdragsfriheden med stor sandsynlighed dæmpe udsvingene i boligpriserne som følge af større opbygning af friværdier og dermed bl.a. mindske sandsynligheden for teknisk insolvens blandt boligejerne. Og ulemperne? Hvis man lægger de samfundsøkonomiske briller fra sig igen, vil initiativet dog betyde, at en række mennesker bliver frataget friheden til at justere deres ydelse i forhold til, hvor de befinder sig i livet. Eksempelvis vil lønchecken for de flestes vedkommende være stigende livet igennem, hvilket peger i retning af en lavere boligydelse i starten af arbejdslivet og derefter øget ydelse i takt med den stigende indkomst. Afdragsfriheden kan således fungere som et værktøj til at udjævne forbruget gennem livet. Forudsat det bruges med omtanke. Nils Bernstein, direktør i Nationalbanken, har luftet den tanke, at lånetyperne skal forbydes. Hvad mener du om det? De empiriske undersøgelser peger klart i retning af, at der er en samfundsøkonomisk risiko forbundet med de nye lånetyper. Modsat vil et egentligt forbud mindske muligheden for fleksibel økonomisk planlægning igennem et livsforløb. En måde, hvorpå afdragsfriheden kan bibeholdes samtidig med, at de samfundsøkonomiske risici mindskes, er at mindske lånegrænsen for boligen enten ved at sænke belåningsgrænsen ved nyoptagede lån eller betinge afdragsfrihed i forhold til en allerede opbygget friværdi i boligen. På den måde øges boligejerens/samfundets buffer ved faldende boligpriser. 6 INVEST INVEST 7

5 Danskerne er blevet investeringslystne Af Anne Sophia Hermansen Alm. Brand Invest oplever, at private investorer har fået styrket deres appetit på investeringer. Det fortæller investeringschef Niels Stærup. Mens det gik lidt trægt med investeringslysten i finanskriseårene 2008 og 2009, er lysten vendt tilbage i Salget af investeringsbeviser gik over al forventning, og 2011 tegner også til at blive et godt investeringsår. Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. I 2008 og 2009 var det omvendt, siger Niels Stærup, investeringschef i Alm. Brand. Hvad er der sket, siden salget pludselig går så godt? For at forstå fremgangen i salget i 2010, må vi lige kort se tilbage på, hvad der skete i 2008 og Da renterne på indlån pludselig steg voldsomt i 2008, og kurserne på værdipapirer faldt voldsomt, valgte mange private kunder at realisere deres værdipapirer med store tab. De kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at deres formue bare blev mindre og mindre. Der var rigtig mange af disse kunder, som oprindelig havde en lang investeringshorisont, og de burde nok ikke have solgt deres værdipapirer, men sådan er det så nemt at være bagklog. Var der andre faktorer? Det hører også med til historien, at det i denne periode var muligt at placere sine penge til en rente på mellem 5,00 % og 6,25 %, og at mange banker samtidig strammede op for udlån til private kunder. Mange private kunder valgte derfor en løsning, hvor de nemt kunne komme til deres frie midler, hvis der pludselig kom uforudsete udgifter, siger Niels Stærup. Hvordan så det ud i 2009? I 2009 lå indlånsrenterne på 5,05 % i begyndelsen af året, men begyndte så at falde. Mange kunder valgte dog stadig at have en buffer af kontanter til uforudsete udgifter. Stille og roligt begyndte værdipapirerne at stige igen, og vinderne blev de kunder, som havde haft is i maven til at beholde deres værdipapirer, mens det så værst ud. Og i 2010? I 2010 fortsatte indlånsrenterne med at falde, og de endte omkring 2 % for en binding på 12 måneder. Det betød, at kunderne for alvor begyndte at købe værdipapirer igen. Der kom også fokus på risikospredning - for hvem kan leve af et afkast på 2 % om året? Ved udgangen af 2010 havde private investorer igen købt pænt op i investeringsforeninger, og vi noterede et mersalg på 35 % i forhold til det budgetterede. Hvor tror du, vi lander i 2011? Det er for tidligt at sige, men et skud fra hoften er, at vi får endnu et rigtig godt år, slutter Niels Stærup. Om salg af investeringsbeviser: Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. Niels Stærup, investeringschef Tvivl om Pandoras væksteventyr afholder fortsat porteføljemanager fra aktiekøb. Alm. Brand Invest er stadig et af de eneste investeringsselskaber, der ikke har investeret i Pandora aktier. For nylig aflagde smykkekoncernen ellers et regnskab, der viste, at Pandora i løbet af første kvartal 2011 har øget omsætningen med 41 procent til 1,75 mia. kr. Overskudsgraden har desuden lagt sig over de 40 %, hvilket samlet set betyder, at resultatet efter skat stiger med 91 %. Alligevel går Michael Adler, aktiechef for kapitalforvaltning og porteføljemanager for Nordiske Aktier, ikke i opkøbstanker. Stadig ingen Pandora i aktieskrinet Hvorfor ikke? - Væksten har været stærk de seneste mange år i Pandora, men det er ikke det væsentlige. Det væsentlige og altafgørende for værdien af selskabet er, om det kan forsætte væksten og udvikle deres andre smykkekategorier. Og det tvivler vi stadig på. - Vi ser flere spæde tegn på, at den væksthistorie, som Pandora gerne vil fortælle om sig selv, ikke bliver en realitet. De tegn er f.eks. den lave salgsvækst i Tyskland, omsætningsfald i Australien og ophør af aftaler i England med kunder, der ikke ønsker at sælge Pandoras andre smykker, eksempelvis deres ringe. - Bemærk også, at Pandora-aktien blev noteret til kurs 205 i efteråret Den handles nu til 187 (24. maj), hvilket er et fald på ca. 11 %. Til sammenligning er KFX steget 10,3 % i samme periode. Af Anne Sophia Hermansen 8 INVEST INVEST 9

6 Af Anne Sophia Hermansen Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdelingsdirektør Thomas Hundebøll guider dig gennem de gode aktier, og særligt mener han, at NKT Holding rummer stort potentiale. Navn: Thomas Hundebøll Titel: Afdelingsdirektør Antal år i branchen: 12 år Uddannelse: Cand.merc i regnskab og finansiering Hvilke tre ord beskriver den måde, du udfører dit arbejde? Struktureret, pligtopfyldende, engageret. Hvad er en god aktie? Umiddelbart bliver en aktie jo god, når den stiger efter man har købt den. Men et godt selskab at investere i er i mine øjne et, som har noget ekstra at tilbyde. Det kan komme til udtryk på flere måder: Eksempelvis Novo Nordisk, som har en meget stærk position på markedet for insulin, og ikke, som så mange andre store medicinalselskaber, vil blive mødt med patentudløb. Et andet eksempel er FLSmidth. Selskabet er via sin mineraldivision eksponeret mod strukturel vækst, idet der snart bliver mangel på kapacitet i de eksisterende miner og behovet for nyinvesteringer bliver stort. FLSmidth er ikke kun interessant fordi de har gode produkter, men også fordi deres marked ses vokse mere end økonomien generelt. Et sidste eksempel kan være en virksomhed, som har været igennem en svær periode, men hvor en ændring i ledelsen og/eller strategi muliggør, at potentialet kan synliggøres og realiseres. GN Store Nord kan siges at tilhøre sidstnævnte kategori. Hvilken aktie, tror du, har et særligt potentiale? På en mellemlang tidshorisont ser jeg muligheder i NKT Holding. Aktien har ikke det sidste halvandet år fulgt det generelle marked. Jeg synes, at NKT er spændende af flere grunde: Datterselskabet NKT Cables har mulighed for at få del i de infrastrukturinvesteringer, som er nødvendige af flere årsager: 1) Alderen på det eksisterende el-net i Europa, 2) En større og større andel af energiforsyningen kommer fra alternativ energi fx vind, hvilket betyder, at der skal trækkes nye kabler, da vindmølleparker typisk er placeret lagt fra forbrugerne, og endelig 3) EU har et ønske om, at det europæiske forsyningsnet skal bindes bedre sammen. Hertil kommer, at NKT Holdings andet store datterselskab Nilfisk-Advance har mulighed for at vokse mere end markedet for rengøringsudstyr i øvrigt. Produktudvikling er et vigtigt konkurrenceparameter, og selskabet har mange små konkurrenter, for hvem produktudvikling er forholdsmæssig mere omkostningstungt. Nilfisk-Advance, tror jeg, stille og roligt vil udkonkurrere de små aktører i industrien. Endelig har koncernen et tredje datterselskab NKT Flexibles, som laver olieledning til anvendelse på dybt vand. Uudnyttede olieforekomster findes typisk på dybt vand eksempelvis i Brasilien og ud for Afrikas vestkyst. Hvad er dit bedste aktietip? Det bedste aktietips kan faktisk være ikke at købe aktier, i hvert fald ikke for hele formuen. Jeg mener, det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på risikoen i de investeringer, man har foretaget. I opgangstider kan man let komme til at fokusere på afkastmulighederne og glemme risikoen lidt. Risiko er ikke dårlig, men det er vigtigt at være opmærksom herpå. Derfor tror jeg meget på, at porteføljen af værdipapirer skal består af flere forskellige investeringer og ikke kun flere forskellige aktier, men også nogle obligationer. Hvad er det første, du gør i løbet af en arbejdsdag? Det første, jeg gør, er at tjekke danske og udenlandske nyheder. Samtidigt danner jeg meget hurtigt et overblik ved at se kurserne fra amerikanske og asiatiske børser. Og hvad er det sidste, du gør? Jeg løber mailboksen igennem for at se, om jeg har glemt noget. Nilfisk-Advance, tror jeg stille og roligt vil udkonkurrere de små aktører i industrien. For investorer, der ønsker en spredt portefølje, er investering i nordiske aktier et alternativ, der er værd at overveje. Bl.a indgår de fire anbefalede aktier i porteføljen. Så læs mere på 10 INVEST under Afdelinger Nordiske Aktier. INVEST 11

7 Alm. Brand Invest næstbedst på lange obligationer Selvom man er lille, kan man sagtens klare sig godt. Af Lars Ervolder Sammenlignet med de største milliard-formueporteføljer på markedet for investeringsforeninger, der investerer i lange danske obligationer, er Alm. Brand Invest, Obligationer Pension med en formue på lidt over 300 mio.kr. en lille aktør. Ikke desto mindre er afdelingen næstbedst til at levere afkast i forhold til risikoen. Økonomisk Ugebrev offentliggjorde den 2. maj 2011 en oversigt, der viste, at ABI Obligationer Pension lå på en andenplads over afdelinger, der investerer i lange obligationer, målt ud fra deres Sharpe Ratio på tre års sigt. Kun 0,09 lavere end den bedst placerede fond. Sharpe Ratio er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Jo højere Sharpe Ratio, des bedre var investeringen. Opgjort ud fra samme principper, bevarer ABI Obligationer Pension med en tre års Sharpe Ratio på 0,77, i april sin placering som andenbedst. Formue øget med 23 % - Porteføljen følger en langsigtet investeringsstrategi, der tager udgangspunkt i at sikre investorerne det bedst mulige afkast. I forbindelse med finanskrisens begyndelse i efteråret 2008 omlagdes en betydelig del af porteføljen fra realkreditobligationer til statsobligationer for at beskytte investorernes afkast. Det har været en fordelagtig strategi, fortæller porteføljeanalytiker Ida Andreasen. Hun styrer til dagligt porteføljen i ABI Obligationer Pension i samarbejde med resten af obligationsteamet. Sammen har de siden ultimo 2009 øget formuen i ABI Obligationer Pension med 57 mio.kr. til 305 mio.kr. i dag, hvilket er tredje bedst i branchen. Afdelingen har år til dato leveret det femtebedste akkumulerede afkast til sine medlemmer og ligger i top 10 på både tre, fem og syv års sigt. Fakta om ABI Obligationer Pension Af afdelingens beholdning er 33 % af formuen i dag placeret i obligationer med en varighed på mere end syv år, mens 45 % har en varighed på mellem tre og syv år. 18 % af formuen er placeret i danske statsobligationer, mens obligationer udstedt af Nordea, Ny kredit og Realkredit Danmark hver tegner sig for 24 % af porteføljen. Samlet har afdelingen i dag spredt sine obligationsinvesteringer ud på i alt 35 forskellige obligationsserier, og heraf udgør de ti tungestvejende fondskoder i alt 61 % af formuen. Det største papir i porteføljen er 4 % Nordea 2031, der udgør 8 % af porteføljen. ABI Obligationer Pension har tre ud af fem stjerner i den seneste Morningstar-rating _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Alm. Brand Invest Telefon: Midtermolen København Ø

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere