nyt fra Alm. Brand Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra Alm. Brand Invest"

Transkript

1 nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1 / 2011

2 Af Anne Sophia Hermansen Indhold Kære læser side 02 Er guld den nye investeringsboble? Prisen på guld fortsætter med at sætte rekord, men guld er en tvivlsom investering. Er guld den nye investeringsboble? side 03 Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med side 04 Afdragsfrihed hvad gik galt? side 06 Danskerne er blevet investeringslystne side 08 Stadig ingen Pandora i aktieskrinet side 09 Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier side 10 Alm. Brand Invest næstbedst på lange obligationer side 12 Kære læser Hvordan ville dansk økonomi have set ud, hvis ikke vi havde haft de afdragsfri lån? Bedre, lød svaret for nylig fra Nationalbanken, hvis direktør, Nils Bernstein, samtidig foreslog, at lånetypen fremover skulle forbydes. Men en mindre radikal måde at håndtere de forkætrede lån på kan være en salomonisk løsning, og den ser vi blandt andet på i dette nummer af VÆRDI. Vi sammenligner også regeringens og oppositionens økonomiske planer for Danmark frem mod år 2020, giver aktietips og ser på, hvorfor guld måske er den næste investeringsboble. Så hold lidt igen med at investere i guld. God læselyst, Preben Iversen, direktør, Alm. Brand Invest Hensigten med magasinet er at give Alm. Brand Invests medlemmer indsigt i investeringsforeningen og i almene finansielle forhold. VÆRDI udgives af Alm. Brand Invest, Falkoner Alle 53, 2000 Frederiksberg l Telefon: l l CVR-nr Redaktion: Preben Iversen (ansvarshavende), Anne Sophia Hermansen (redaktør), Bo Overvad og Anine Cruse Merlung. Layout: Internt Bureau hos Alm. Brand l Tryk: KLS Grafisk Hus A/S l VÆRDI er trykt på bæredygtigt papir l Oplag: stk. Omkring 200 kroner for et enkelt gram. Det er markedsprisen for guld af 24 karat i disse dage, og det er en historisk høj pris. Siden finanskrisen tog fart efter 2007, er værdien af guld steget til det dobbelte, og det betyder, at tidspunktet kan være velvalgt, hvis du går med tanker om at skille dig af med arveguldet og de overflødige smykker. Omvendt er det knapt så velvalgt, hvis du vil investere i guld. Det er kun et spørgsmål om tid, før priserne vil falde tilbage. Sådan lyder det fra Ulla Heurlin, vicedirektør i Alm. Brand Bank og tidligere direktør for Alm. Brand Invest Vi har efter finanskrisen set en kraftig stigning i guldprisen, fordi nervøse investorer har søgt mod guld, mens de økonomiske udsigter var ustabile. Den generelle usikkerhed omkring den globale Guldprisens udvikling siden London Gold Fix, dollars per troy ounce økonomi og øget inflationsfrygt har gjort det attraktivt at investere i guld, men spørgsmålet er, hvor længe endnu guld kan holde den høje pris. Kan guld være en ny investeringsboble? Hvis konjunkturbilledet stabiliseres, og centralbankerne får held med at dæmpe inflationsfrygten, kan guldprisen vise en faldende tendens. Spekulation kan også have været en drivkraft for guldprisen. Når realrenterne og dermed alternativafkastet til guld stiger, kan de mere spekulative investorer ventes at mindske efterspørgslen efter guld. Nogen investeringsboble vurderer jeg ikke, at der er tale om, men det vil snart være mere attraktivt at investere i obligationer end i guld, siger Ulla Heurlin. Warren Buffetts mening om guld: Superinvestoren Warren Buffett har for nyligt udtalt på investeringselskabet Berkshire Hathaways generalforsamling, at han til enhver tid hellere vil sætte sine penge i selskaber frem for at investere i guld. Guld har ikke rigtig nogen nytteværdi. Jeg vil til hver en tid satse på, at en god, produktiv forretning kan overgå noget, der ikke kan noget. Guld satte nye prisrekorder 11 gange i april, men Warren Buffett satser ikke på guld: Hvis man tager alt guld i verden og støber det til en kubus, vil den være 67 fod høj, og man kan tage en stige og kravle op på den. Man kan føle på den, man kan pudse den, man kan glo på den. Men den kan ingenting. 2 INVEST INVEST 3

3 Det overraskende er det, som ikke er med Af vicedirektør Bo Overvad Vicedirektør i Alm. Brand Markets, Bo Overvad, har set nærmere på rød og blå bloks 2020-planer. Regeringen og oppositionen har nu fremlagt deres syn på, hvad der skal til for at rette op på dansk økonomi frem mod Oplæggene kan ses som valgoplæg, og udfaldet af det kommende valg hvornår det så end kommer bliver derfor afgørende for, hvilken vej, der bliver valgt. Begge parter har valgt at fokusere på, at det er nødvendigt at finde knap 50 mia. kr., hvis der skal være balance på de offentlige finanser i Overordnet set bygger begge planer på, at arbejdsudbuddet sikres, således at produktionen i samfundet kan opretholdes. Måden, det skal ske på, er dog vidt forskellig. Hvad overrasker dig i de to planer? Det overraskende i planerne er det, som ikke er med. Miljøspørgsmål, eller en grøn profil, er ikke nævnt, hvilket kun kan tolkes som, at det politiske fokus har ændret sig til stort set udelukkende at handle om økonomi. Specielt langsigtede former og planer bør indeholde væsentlige miljøspørgsmål, fordi de normalt kræver store investeringer og tager lang tid at implementere. Det havde derfor været en oplagt mulighed at sætte et stærkt fingeraftryk i denne sammenhæng. Det er også overraskende, at ingen af parterne har valgt at inddrage boligbeskatning, på trods af, at stort set alle eksperter nævner dette område som afgørende for, at man kan få økonomien til at hænge sammen på længere sigt. Her er der tale om direkte berøringsangst fra begge fløje. På lang sigt er boligmarkedet det eneste nagelfaste, vi har, og derfor skal man tage stilling til boligmarkedet som beskatningsobjekt, uanset hvordan økonomien udvikler sig, og hvor ubehageligt det er at skuffe vælgerne. Hvorfor er det så vigtigt for begge parter at opnå ligevægt på de offentlige finanser? Danmark har valgt et fastkurssamarbejde i forhold til Eurozonen. I den forbindelse har vi sagt ja til at skulle leve op til de kriterier, som de lande, der er medlem, skal leve op til. Det betyder, at den danske pengepolitik er fastlagt af den europæiske centralbank, hvorfor vi populært kun har finanspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken tilbage som instrumenter. Der er i EU et krav om, at det offentlige underskud ikke må overstige 3 % af BNP, og at gælden ikke må overstige 60 % af BNP. Det er godt nok krav, som hovedparten af landene ikke lever op til i dag, men som er nødvendige på længere sigt for at sikre en finanspolitisk holdbarhed. Danmark er imidlertid meget tæt på de 3 %, og derfor er der ikke mulighed for at skrue ret meget på de finanspolitiske håndtag, hvilket efterlader arbejdsmarkedet som det eneste sted, hvor der kan ske store reguleringer uden at fastkurspolitikken bliver sat under pres. Hvordan vil du karakterisere regeringens 2020-plan? Regeringens plan dækker to af ovennævnte områder. For det første Genopretningsplanen fra sidste år. Den er et forsøg på at dæmpe væksten i det offentlige forbrug ved at sikre sig, at forbruget ikke stiger samtidig med, at dagpengeperioden halveres. For det andet det nye, Tilbagetrækningsreformen, som betyder en forhøjelse af efterlønsalderen og en forhøjelse af folkepensionsalderen. Dertil kommer så, at de studerende skal hurtigere gennem uddannelserne end tidligere. Og endelig skal der spares på militærudgifterne. Kan blå bloks plan sikre velfærd på længere sigt? Planen er i høj grad udtryk for påbud krydret med enkelte incitamenter, eksempelvis bonus til studerende. Der er ingen tvivl om, at det vil øge arbejdsudbuddet og nedsætte den offentlige forsørgerbyrde. Men om det er tilstrækkeligt til at sikre Danmark velfærd på længere sigt det er svært at sige. Dertil betyder Danmarks konkurrenceevne over for udlandet for meget, og globale ændringer skal følges op af tilsvarende danske, både hvad angår skattesystemer og incitamenter eller indgreb over for erhvervslivet. Planen er dog sikker forstået på den måde, at det er indgreb, som man har set historisk, og som man er rimelig sikker på konsekvenserne af. Hvad er din holdning til S & SF s plan? Udgangspunktet er et øget arbejdsudbud - den kendte 12 minutter om dagen-tanke kombineret med en opfordring til de studerende om at komme hurtigere gennem studierne. Men hvordan disse forhold sikres det er meget usikkert. Provenuet herfra skulle give knap 25 mia. kr. årligt. Ud over ovenstående fremrykkes pensionsbeskatning, og ændringer i topskatten udskydes. Dette er for størstedelen blot en omfordeling af skatteindtægter over årene og egentligt ikke noget, der hjælper på længere sigt. I planen indregnes også de elementer fra regeringens Genopretningsplan, som oppositionen accepterede blandt andet en reduktion i de offentlige udgifter. Og sidst, men ikke mindst, vil øget integration, giftskatter (tobak og usund mad) og begrænsninger i lukkedage samt et fald i den strukturelle ledighed formentlig bidrage væsentligt. Hvilke øvrige usikkerhedselementer er der i oppositionens plan? En stor del af planen nemlig det øgede arbejdsudbud er en joker i beregningerne. Hvem kan være sikre på, at folk vil arbejde 12 minutter mere om dagen, eller at de studerende vil blive hurtigere færdige med studierne? Det gør planen meget usikker, og det gør det sandsynligt, at der allerede om et par år skal gennemføres mere vidtrækkende indgreb for at få økonomien til at holde sammen. 4 INVEST En stor del af planen nemlig det øgede arbejdsudbud er en joker i beregningerne. Hvem kan være sikre på, at folk vil arbejde 12 minutter mere om dagen, eller at de studerende vil blive hurtigere færdige med studierne? Bo Overvad INVEST 5

4 Afdragsfrihed hvad gik galt? Af David Sommer Dansk økonomi hænger i dyndet efter den globale finanskrise, og de afdragsfri lån er blandt hovedsynderne. Men hvorfor gik det så galt, og skal lånene afskaffes? Chefanalytiker i Alm. Brand Markets, David Sommer, har set nærmere på den forkætrede låntype. Hvad har afdragsfri lån betydet for Danmark? Indførelsen af afdragsfrihed i 2003 blev startskuddet til et sandt boligboom i Danmark. Priserne nåede ekstreme højder, hvor kun de allermest velhavende på papiret havde råd til små lejligheder i Københavns området. I dag kan efterdønningerne fra den globale boligkrise stadigvæk mærkes i såvel Danmark som i den resterende verden. Tilbage står spørgsmålet; hvorfor gik det så galt? Ja, hvorfor gjorde det det? Der er skrevet stakkevis af akademiske publikationer omkring årsagerne til den globale boligkrise, men retter vi blikket mod vores egen lille andedam, kan flere faktorer have medvirket til at forstærke krisens omfang. Meget peger i retning af, at den eksplosive stigning i efterspørgslen efter rentetilpasningslån og afdragsfrihed har været en væsentlig årsag til de prisstigninger, vi så frem til Spritnye undersøgelser udarbejdet af Nationalbanken indikerer, at boligboblen ville have været omkring 20 procentpoint lavere uden begge de nye lånemuligheder. En sådan udvikling kunne potentielt have mindsket boblens størrelse i Danmark betydeligt og placeret Danmark blandt de industrialiserede lande, der var mindst berørt af boligprisfaldet og dermed også af finanskrisen. De afdragsfri lån bidrog til overophedningen af dansk økonomi og medførte, at nedturen i kølvandet på finanskrisen blev større, end den ellers ville have været. Men en ting er imidlertid at se i fortidens krystalkugle, en anden ting er at foretage den mest hensigtsmæssige samfundsøkonomiske beslutning. Hvordan vil den se ud? Flere muligheder er i spil for at undgå, at en tilsvarende boligboble udvikler sig i fremtiden og det mest oplagte forslag, baseret på ovenstående undersøgelse, er gradvist at fjerne afdragsfriheden for bl.a. rentetilpasningslån. Hvad vil fordelene være? Hvis man iklæder sig de samfundsmæssige briller, kan en begrænsning af afdragsfriheden med stor sandsynlighed dæmpe udsvingene i boligpriserne som følge af større opbygning af friværdier og dermed bl.a. mindske sandsynligheden for teknisk insolvens blandt boligejerne. Og ulemperne? Hvis man lægger de samfundsøkonomiske briller fra sig igen, vil initiativet dog betyde, at en række mennesker bliver frataget friheden til at justere deres ydelse i forhold til, hvor de befinder sig i livet. Eksempelvis vil lønchecken for de flestes vedkommende være stigende livet igennem, hvilket peger i retning af en lavere boligydelse i starten af arbejdslivet og derefter øget ydelse i takt med den stigende indkomst. Afdragsfriheden kan således fungere som et værktøj til at udjævne forbruget gennem livet. Forudsat det bruges med omtanke. Nils Bernstein, direktør i Nationalbanken, har luftet den tanke, at lånetyperne skal forbydes. Hvad mener du om det? De empiriske undersøgelser peger klart i retning af, at der er en samfundsøkonomisk risiko forbundet med de nye lånetyper. Modsat vil et egentligt forbud mindske muligheden for fleksibel økonomisk planlægning igennem et livsforløb. En måde, hvorpå afdragsfriheden kan bibeholdes samtidig med, at de samfundsøkonomiske risici mindskes, er at mindske lånegrænsen for boligen enten ved at sænke belåningsgrænsen ved nyoptagede lån eller betinge afdragsfrihed i forhold til en allerede opbygget friværdi i boligen. På den måde øges boligejerens/samfundets buffer ved faldende boligpriser. 6 INVEST INVEST 7

5 Danskerne er blevet investeringslystne Af Anne Sophia Hermansen Alm. Brand Invest oplever, at private investorer har fået styrket deres appetit på investeringer. Det fortæller investeringschef Niels Stærup. Mens det gik lidt trægt med investeringslysten i finanskriseårene 2008 og 2009, er lysten vendt tilbage i Salget af investeringsbeviser gik over al forventning, og 2011 tegner også til at blive et godt investeringsår. Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. I 2008 og 2009 var det omvendt, siger Niels Stærup, investeringschef i Alm. Brand. Hvad er der sket, siden salget pludselig går så godt? For at forstå fremgangen i salget i 2010, må vi lige kort se tilbage på, hvad der skete i 2008 og Da renterne på indlån pludselig steg voldsomt i 2008, og kurserne på værdipapirer faldt voldsomt, valgte mange private kunder at realisere deres værdipapirer med store tab. De kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at deres formue bare blev mindre og mindre. Der var rigtig mange af disse kunder, som oprindelig havde en lang investeringshorisont, og de burde nok ikke have solgt deres værdipapirer, men sådan er det så nemt at være bagklog. Var der andre faktorer? Det hører også med til historien, at det i denne periode var muligt at placere sine penge til en rente på mellem 5,00 % og 6,25 %, og at mange banker samtidig strammede op for udlån til private kunder. Mange private kunder valgte derfor en løsning, hvor de nemt kunne komme til deres frie midler, hvis der pludselig kom uforudsete udgifter, siger Niels Stærup. Hvordan så det ud i 2009? I 2009 lå indlånsrenterne på 5,05 % i begyndelsen af året, men begyndte så at falde. Mange kunder valgte dog stadig at have en buffer af kontanter til uforudsete udgifter. Stille og roligt begyndte værdipapirerne at stige igen, og vinderne blev de kunder, som havde haft is i maven til at beholde deres værdipapirer, mens det så værst ud. Og i 2010? I 2010 fortsatte indlånsrenterne med at falde, og de endte omkring 2 % for en binding på 12 måneder. Det betød, at kunderne for alvor begyndte at købe værdipapirer igen. Der kom også fokus på risikospredning - for hvem kan leve af et afkast på 2 % om året? Ved udgangen af 2010 havde private investorer igen købt pænt op i investeringsforeninger, og vi noterede et mersalg på 35 % i forhold til det budgetterede. Hvor tror du, vi lander i 2011? Det er for tidligt at sige, men et skud fra hoften er, at vi får endnu et rigtig godt år, slutter Niels Stærup. Om salg af investeringsbeviser: Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. Niels Stærup, investeringschef Tvivl om Pandoras væksteventyr afholder fortsat porteføljemanager fra aktiekøb. Alm. Brand Invest er stadig et af de eneste investeringsselskaber, der ikke har investeret i Pandora aktier. For nylig aflagde smykkekoncernen ellers et regnskab, der viste, at Pandora i løbet af første kvartal 2011 har øget omsætningen med 41 procent til 1,75 mia. kr. Overskudsgraden har desuden lagt sig over de 40 %, hvilket samlet set betyder, at resultatet efter skat stiger med 91 %. Alligevel går Michael Adler, aktiechef for kapitalforvaltning og porteføljemanager for Nordiske Aktier, ikke i opkøbstanker. Stadig ingen Pandora i aktieskrinet Hvorfor ikke? - Væksten har været stærk de seneste mange år i Pandora, men det er ikke det væsentlige. Det væsentlige og altafgørende for værdien af selskabet er, om det kan forsætte væksten og udvikle deres andre smykkekategorier. Og det tvivler vi stadig på. - Vi ser flere spæde tegn på, at den væksthistorie, som Pandora gerne vil fortælle om sig selv, ikke bliver en realitet. De tegn er f.eks. den lave salgsvækst i Tyskland, omsætningsfald i Australien og ophør af aftaler i England med kunder, der ikke ønsker at sælge Pandoras andre smykker, eksempelvis deres ringe. - Bemærk også, at Pandora-aktien blev noteret til kurs 205 i efteråret Den handles nu til 187 (24. maj), hvilket er et fald på ca. 11 %. Til sammenligning er KFX steget 10,3 % i samme periode. Af Anne Sophia Hermansen 8 INVEST INVEST 9

6 Af Anne Sophia Hermansen Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdelingsdirektør Thomas Hundebøll guider dig gennem de gode aktier, og særligt mener han, at NKT Holding rummer stort potentiale. Navn: Thomas Hundebøll Titel: Afdelingsdirektør Antal år i branchen: 12 år Uddannelse: Cand.merc i regnskab og finansiering Hvilke tre ord beskriver den måde, du udfører dit arbejde? Struktureret, pligtopfyldende, engageret. Hvad er en god aktie? Umiddelbart bliver en aktie jo god, når den stiger efter man har købt den. Men et godt selskab at investere i er i mine øjne et, som har noget ekstra at tilbyde. Det kan komme til udtryk på flere måder: Eksempelvis Novo Nordisk, som har en meget stærk position på markedet for insulin, og ikke, som så mange andre store medicinalselskaber, vil blive mødt med patentudløb. Et andet eksempel er FLSmidth. Selskabet er via sin mineraldivision eksponeret mod strukturel vækst, idet der snart bliver mangel på kapacitet i de eksisterende miner og behovet for nyinvesteringer bliver stort. FLSmidth er ikke kun interessant fordi de har gode produkter, men også fordi deres marked ses vokse mere end økonomien generelt. Et sidste eksempel kan være en virksomhed, som har været igennem en svær periode, men hvor en ændring i ledelsen og/eller strategi muliggør, at potentialet kan synliggøres og realiseres. GN Store Nord kan siges at tilhøre sidstnævnte kategori. Hvilken aktie, tror du, har et særligt potentiale? På en mellemlang tidshorisont ser jeg muligheder i NKT Holding. Aktien har ikke det sidste halvandet år fulgt det generelle marked. Jeg synes, at NKT er spændende af flere grunde: Datterselskabet NKT Cables har mulighed for at få del i de infrastrukturinvesteringer, som er nødvendige af flere årsager: 1) Alderen på det eksisterende el-net i Europa, 2) En større og større andel af energiforsyningen kommer fra alternativ energi fx vind, hvilket betyder, at der skal trækkes nye kabler, da vindmølleparker typisk er placeret lagt fra forbrugerne, og endelig 3) EU har et ønske om, at det europæiske forsyningsnet skal bindes bedre sammen. Hertil kommer, at NKT Holdings andet store datterselskab Nilfisk-Advance har mulighed for at vokse mere end markedet for rengøringsudstyr i øvrigt. Produktudvikling er et vigtigt konkurrenceparameter, og selskabet har mange små konkurrenter, for hvem produktudvikling er forholdsmæssig mere omkostningstungt. Nilfisk-Advance, tror jeg, stille og roligt vil udkonkurrere de små aktører i industrien. Endelig har koncernen et tredje datterselskab NKT Flexibles, som laver olieledning til anvendelse på dybt vand. Uudnyttede olieforekomster findes typisk på dybt vand eksempelvis i Brasilien og ud for Afrikas vestkyst. Hvad er dit bedste aktietip? Det bedste aktietips kan faktisk være ikke at købe aktier, i hvert fald ikke for hele formuen. Jeg mener, det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på risikoen i de investeringer, man har foretaget. I opgangstider kan man let komme til at fokusere på afkastmulighederne og glemme risikoen lidt. Risiko er ikke dårlig, men det er vigtigt at være opmærksom herpå. Derfor tror jeg meget på, at porteføljen af værdipapirer skal består af flere forskellige investeringer og ikke kun flere forskellige aktier, men også nogle obligationer. Hvad er det første, du gør i løbet af en arbejdsdag? Det første, jeg gør, er at tjekke danske og udenlandske nyheder. Samtidigt danner jeg meget hurtigt et overblik ved at se kurserne fra amerikanske og asiatiske børser. Og hvad er det sidste, du gør? Jeg løber mailboksen igennem for at se, om jeg har glemt noget. Nilfisk-Advance, tror jeg stille og roligt vil udkonkurrere de små aktører i industrien. For investorer, der ønsker en spredt portefølje, er investering i nordiske aktier et alternativ, der er værd at overveje. Bl.a indgår de fire anbefalede aktier i porteføljen. Så læs mere på 10 INVEST under Afdelinger Nordiske Aktier. INVEST 11

7 Alm. Brand Invest næstbedst på lange obligationer Selvom man er lille, kan man sagtens klare sig godt. Af Lars Ervolder Sammenlignet med de største milliard-formueporteføljer på markedet for investeringsforeninger, der investerer i lange danske obligationer, er Alm. Brand Invest, Obligationer Pension med en formue på lidt over 300 mio.kr. en lille aktør. Ikke desto mindre er afdelingen næstbedst til at levere afkast i forhold til risikoen. Økonomisk Ugebrev offentliggjorde den 2. maj 2011 en oversigt, der viste, at ABI Obligationer Pension lå på en andenplads over afdelinger, der investerer i lange obligationer, målt ud fra deres Sharpe Ratio på tre års sigt. Kun 0,09 lavere end den bedst placerede fond. Sharpe Ratio er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Jo højere Sharpe Ratio, des bedre var investeringen. Opgjort ud fra samme principper, bevarer ABI Obligationer Pension med en tre års Sharpe Ratio på 0,77, i april sin placering som andenbedst. Formue øget med 23 % - Porteføljen følger en langsigtet investeringsstrategi, der tager udgangspunkt i at sikre investorerne det bedst mulige afkast. I forbindelse med finanskrisens begyndelse i efteråret 2008 omlagdes en betydelig del af porteføljen fra realkreditobligationer til statsobligationer for at beskytte investorernes afkast. Det har været en fordelagtig strategi, fortæller porteføljeanalytiker Ida Andreasen. Hun styrer til dagligt porteføljen i ABI Obligationer Pension i samarbejde med resten af obligationsteamet. Sammen har de siden ultimo 2009 øget formuen i ABI Obligationer Pension med 57 mio.kr. til 305 mio.kr. i dag, hvilket er tredje bedst i branchen. Afdelingen har år til dato leveret det femtebedste akkumulerede afkast til sine medlemmer og ligger i top 10 på både tre, fem og syv års sigt. Fakta om ABI Obligationer Pension Af afdelingens beholdning er 33 % af formuen i dag placeret i obligationer med en varighed på mere end syv år, mens 45 % har en varighed på mellem tre og syv år. 18 % af formuen er placeret i danske statsobligationer, mens obligationer udstedt af Nordea, Ny kredit og Realkredit Danmark hver tegner sig for 24 % af porteføljen. Samlet har afdelingen i dag spredt sine obligationsinvesteringer ud på i alt 35 forskellige obligationsserier, og heraf udgør de ti tungestvejende fondskoder i alt 61 % af formuen. Det største papir i porteføljen er 4 % Nordea 2031, der udgør 8 % af porteføljen. ABI Obligationer Pension har tre ud af fem stjerner i den seneste Morningstar-rating _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Alm. Brand Invest Telefon: Midtermolen København Ø

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 2. KVARTAL 215 NR. 2 NYT FRA NATIONALBANKEN STRAMMERE ØKONOMISK POLITIK SKAL HOLDE OPSVINGET PÅ SPORET Fremgangen i den private sektor er nu så stærk, at det er tid til at holde igen i den offentlige økonomi.

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DET TALTE ORD GÆLDER Verdensøkonomien er i fremgang. Opsvinget er forsigtigt, og selv om nøgletallene

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere