Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby"

Transkript

1 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2015 Kommunen går til kamp med fælder mod undslupne mink Side 3 Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby Side 4-5

2 KOLDING SENIOR 2 Arbejde til flygtninge og indvandrere Regeringen har en plan. Det har vi hørt så tit, at det er blevet helt trivielt. Denne gang handler det om at få flygtninge og indvandrere i arbejde. Regeringen stiller over 40 mio. kr. til rådighed for kommunerne, som så skal klare at skabe de mange arbejdspladser. Der bliver pisk og gulerod til både flygtninge, som skal tage et arbejde eller miste indtægt, og kommuner, som belønnes eller straffes. Hvorfor skal vi nu have flygtninge og indvandrere i arbejde, når ledigheden er meget større blandt etniske danskere? Dem er der over af. Vi er bundet af en række internationale konventioner, som forpligter os til at tage godt mod flygtninge. Men der står vist ingen steder, at vi har pligt til at skaffe dem arbejde. Ideen må være at sende dem hjem, når der er fred i deres hjemlande. Det kan selvfølgelig have lange udsigter, når der er tale om flygtninge fra Syrien. Hvem husker ikke de bosniske flygtninge, som vi betalte mange penge for at rejse hjem, men alligevel kom mange tilbage hertil? Strømmen af flygtninge vokser stadig, og vi bør have en klar politik på det område i stedet for flapsi hapsi løsninger, som den nuværende regering er mester i. KOLDING SENIOR Redaktion: Lars Gregers Hansen (ansv.) Olaf Hermansen Web-adresse: Annoncer: PR Centret tlf KOLDING SENIOR opdateres hver søndag LGH

3 KOLDING SENIOR 3 Kommunal kamp mod fritlevende mink Et nyt samarbejde mellem Kolding Kommune og Naturstyrelsen skal forsøge at komme fritlevende mink i særligt udpegede naturområder til livs. Minken hører ikke hjemme i naturen og er en trussel mod blandt andet vandfugle. Undslupne mink fra farme har etableret fritlevende bestande i hele Danmark og flere observationer tyder på, at det er lykkedes minken at yngle i naturen. I Kolding har der været observationer af mink i Kolding Å, Åkær Å, Donssøerne og Hejls Nor. By og Udviklingsforvaltningen har derfor taget initiativ til et samarbejde med Naturstyrelsen om at bekæmpe mink i de områder, hvor den er observeret, fortæller jordbrugsteknolog Theis Algren Dahm. ʹMinken er naturligt hjemmehørende i Nordamerika, og er i Danmark en såkaldt invasiv art en art som ikke hører hjemme naturligt i Danmarkʹ, forkla rer Theis Algren Dahm. Minken er især en stor trussel mod jordrugende vandfugle, da den kan svømme, i modsætning til hjemmehørende rovdyr som ræv, ilder, brud og grævling. Minken er meget god til at tilpasse sig, da den både kan jage i vand og på land, og med et ønsket menukort, der spreder sig fra fugle, skaldyr, padder, smågnavere og fisk, har den gode muligheder for at leve under forskellige vilkår. Hvis den ikke kan finde det rigtige fødeområde eller er i konkurrence med andre mink, flytter den sig gerne op til km på kort tid. Bæmpelsen af minkene sker med to slags fælder: Såkaldte sms fælder og slagfælder. I alt er der indtil nu opstillet 10 smsfælder og 10 slagfælder på flydeplatforme. Sms fælderne er trådfælder med et monteret smsmodul, som sender en sms til den tilsynsførende, når fælden er klappet. Slagfælderne slår minken ihjel øjeblikkeligt. Slagfælderne er monteret på flydeplatforme på vandet, da det reducerer bifangst af andre mårdyr markant. Indgangshullet til slagfælden er ligeledes lavet i en dimension, så odder og odderunger ikke kan komme ind. For at sikre jævnligt tilsyn af fælderne, er der indgået samarbejde med lokale lodsejere og lokale medlemmer af Danmarks Ornitologiske Forening. Fælderne vil i første omgang blive sat ud på forsøgsbasis i God buffet til din næste fest Tlf Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *dampet kold laks med Kun hummerdressing, rejer, asparges og kaviar. 3 X STEG: Mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler. Æbletærte med cremefraiche eller islagkage. Sælges kun i hele á 8 pers. * Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers Alt medfølger! Forret, 3 x steg, Salatbar og kartofler. Dessert kun 10,00 LEVERES GRATIS OVERALT Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen kr. 350,00

4 KOLDING SENIOR 4 Ulv ved Kolding har dræbt tre rådyr Siden midten af februar er tre rådyr fundet nedlagt i den bynære Kolding Skov, der går som en grøn kile ind i Danmarks syvende største by. Fra to af dyrene blev der udtaget DNA prøver, og resultaterne af disse prøver viser nu, at rådyrene blev nedlagt af ulv. Eksperterne understreger, at ulven er meget sky, og under normale omstændigheder udgør det fredede dyr ikke nogen fare for mennesker. ʺDet kommer bag på os, at en ulv har jaget i en så bynær skov, hvor der færdes mange mennesker. Vores teori var, at rådyrene var blevet dræbt af løsgående hunde, men nu har DNA analyserne gjort os klogere,ʺ siger biolog Mette List, Kolding Kommune. Det er første gang, at der er fundet sikre beviser på ulv i Kolding Kommune. Kommunen har orienteret Naturstyrelsen om resultatet Naturfagskonsulent Jørn Chemnitz ved det først fundne rådyr. og fået rådgivning om, hvordan man skal forholde sig til fundet af ulv så tæt på byen. ʺDet er lidt overraskende, at ulven har jaget i en bynær skov med så højt aktivitetsniveau fra skovgæster, mountainbikecyklister og løbere. Men den har opført sig som en helt normal ulv ved at holde sig skjult for mennesker og ved at jage rådyr, som udgør ulvens primære fødekilde. Den er formentlig kommet ind i Kolding Skov via en af de korridorer, der kæder skoven sammen med natur områderne nord for byen,ʺ forklarer Mette List. Om ulven stadig befinder sig i Kolding Skov er uvist. Kun én af de 19 danske ulve, som myndighederne har kendskab til, har slået sig fast ned i et bestemt område. Resten strejfer omkring, og da en ulv kan tilbagelægge 100 km på et døgn, kan Kolding ulven sagtens have fundet nye jagtmarker. ʺUlven foretrækker fred og ro, så vi formoder, at den allerede er fortrukket til roligere områder. At det forholder sig sådan, underbygges af, at der efterhånden er gået næsten tre uger, siden det sidste rådyr blev fundet,ʺ oplyser Mette List. Borgmester Jørn Pedersen betegner det som ʺfascinerendeʺ, at ulven efter knap 200 års fravær er tilbage i Danmark. Men han anerkender, at nogle mennesker

5 KOLDING SENIOR 5 føler sig utrygge ved ulven, selv om eksperterne nedtoner faren og peger på, at risikoen for angreb er forsvindende lille. ʺEn del mennesker nærer en instinktiv frygt for ulven. Den skal vi naturligvis anerkende. Derfor har vi med det samme taget kontakt til Naturstyrelsen for at høre, hvordan vi som kommune skal forholde os. Vi har også allerede aftalt at holde et informationsmøde, hvor eksperter fra Naturstyrelsen kommer og fortæller om ulven og svarer på spørgsmål fra borgerne. Jeg håber et sådant møde kan være med til at aflive nogle myter,ʺ fortæller Jørn Pedersen og fortsætter: ʺVi har også med det samme taget kontakt til bl.a. daginstitutioner, som grænser op til Kolding Skov, for at fortælle dem om besøget af ulven. Efter at have snakket med eksperterne i Naturstyrelsen er budskabet, at der ikke er nogen grund til at være bange for at tage på skovtur.ʺ På Naturstyrelsens hjemmeside findes der et helt tema om ulven. Her kan man bl.a. læse, hvad man skal gøre, hvis det usandsynlige skulle ske, at man møder en ulv. Blandt andet anbefales det, at man hæver stemmen, klapper i hænderne og laver store fagter med armene, hvilket vil få de fleste ulve til hurtigt at forsvinde. ʺSom udgangspunkt er der ingen grund til at være bange, fordi ulven er så sky og undgår menneskelig kontakt. Man kan stadig spise madpakken i skoven, løbe en tur, lufte hunden, og hvad man nu plejer. Men skulle man møde ulven, så husk at det er et vildt dyr. Lad være med at forsøge at komme i kontakt med ulven, lad være med at fodre den, osv. Det bedste, vi kan gøre for ulven, er at lade den forblive sky og utilnærmelig,ʺ siget Mette List. Hvis du opdager et dræbt rådyr i Kolding Skov eller tilstødende områder, eller hvis du ser et ulvelignende dyr, så hører Kolding Kommune gerne fra dig. Kontakt venligst biolog Mette List på telefon , , mail eller naturvejleder Nanna Winbladt på telefon , mail Du kan også indrapportere evt. fund via funktionen Giv et praj. vis du bruger din smartphone, angiver funktionen den præcise placering, og du kan også medsende et foto.

6 KOLDING SENIOR 6 Bent Ginnerskov ny kredsformand for Danske Seniorer Danske Seniorer i Kreds Trekanten (Kolding, Fredericia og Vejle) har på en generalforsamling, mandag den 16. marts 2015, valgt ny kredsformand. Til ny kredsformand er valgt Bent Ginnerskov Jensen, Kolding. Han har i de 2 seneste år været næstformand i Kreds Trekanten. Inden for Kreds Trekanten er der ca medlemmer tilsammen i de 13 foreninger under Kreds Trekanten. Kredsbestyrelsen består af 7 medlemmer. Danske Seniorer er landets både yngste og ældste pensionist organisation. Den blev stiftet i sommeren 2013 ved en fusion mellem Danmarks ældste pensionistorganisation og to andre store ældreorganisationer. Danske Seniorer er på landsplan talerør for omkring 600 lokalforeninger med tilsammen ca medlemmer. Organisationen arbejder især for at forbedre forholdene for de svagest stillede ældre. Som kredsformand får Bent Ginnerskov Jensen også plads i hovedbestyrelsen for Danske Seniorer. Bent Ginnerskov Jensen er formand for Floraklubben i Kolding.

7 KOLDING SENIOR 7 Koldings butiksliv har klaret sig fint gennem krisen Modsat andre større byer har Kolding meget få tomme butikslokaler i midtbyen. En ny analyse skal kortlægge succesen og sætte fokus på betydningen af serviceerhverv i bymidten. Omkring 180 servicefunktioner lige fra frisører til restauranter og caféer i Kolding midtby modtager i disse dage et brev fra kommunen om at deltage i en undersøgelse, der skal kortlægge serviceerhvervslivet. Servicefunktionerne var ikke omfattet af detailhandels analysen, som Kolding Kommune præsenterede i februar, og den nye kortlægning skal være med til at give et mere fuldstændigt billede af udviklingen i Kolding midtby. ʹKolding har klaret sig flot gennem krisen og har langt færre tomme lokaler i bymidten end sammenlignelige byer. Vi har en klar formodning om, at det er serviceerhverv, der flytter ind, når en butik flytter ud. Men vi skal have kortlagt succesen og analy seret årsagerne til, hvordan det er lykkedes at tiltrække de nye er hverv, der er med til at give byen liv,ʹ fortæller by og udviklings direktør Thomas Boe. Det er COWI, som også lavede detailhandelsanalysen, der skal kortlægge Koldings servicefunktioner. Undersøgelsen skal sætte fokus på nøgleparametre som antallet af funktioner, brancher, placering, omsætning, huslejeniveau og årsager til en placering i bymidten. Analysens resultater skal, udover at give svar på, hvad Koldings succes består af og hvad årsagerne til succesen er, også udgøre en samlet analyse af bymidten i sammenhæng med detailhandelsanalysen. ʹTanken er, at vi næste gang, vi skal lave en detailhandelsanalyse tager vi serviceerhvervene med, og dermed får vi mulighed for at følge udviklingen i Kolding bymidte både på detailhandlen og på serviceerhvervene. Det vil give os et mere fyldestgørende grundlag for vores fremtidige byplanægning,ʹ pointerer Thomas Boe. Forventningen er, at analysereultatet vil være klar til præsentation i byrådet efter sommerferien.

8 KOLDING SENIOR 8 Borgermøde i Vonsild om den nye motorvejstilkørsel Debat om brugen af LED-skærme Hvordan markedsfører vi kultur og fritidsarrangementer i Kolding Kommune? Det spørgsmål skal foreninger og andre interesserede være med til at give deres bud på, når Kolding Kommune inviterer til dialogmøde den 8. april. I november 2014 opstillede Kolding Kommune 5 LED infoskærme ved indfaldsvejene ved Kolding. Skærmene kan anvendes til at annoncere for kultur og fritidsarrangementer og events i Kolding Kommune. Nu har LED skærmene været opstillet i et halvt år, og politikerne i Kolding Byråd vil gerne inddrage foreninger, institutioner og andre interessenter i en fremadrettet dialog om, hvordan vi markedsfører kulturog fritidsaktiviteter ved indfaldsvejene til Kolding by samt i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. Dialogmødet afholdes onsdag 8. april kl i By og Udviklingsforvaltningens kantine på Nytorv 11. Mødet kommer til at foregå som en designworkshop, hvor vi vil arbejde med forskellige scenarier for annoncering. Input fra workshoppen vil indgå i det videre politiske arbejde med retningslinjer for LEDinfoskærme og annoncering. Ønsker du at deltage i dialogmødet, skal tilmelding ske til Joan Flarup Hansen senest 1. april. Ved tilmelding skal du oplyse navn og eventuel tilknytning til en forening. I slutningen af 2017 indvies en ny tilkørsel til motorvejen fra Ødisvej syd for Kolding. Tirsdag den 24. marts bliver der mulighed for at få mere at vide om projektet, når Vejdirektoratet og Kolding Kommune inviterer til borgermøde. Mødet holdes i Blå Aula på Vonsild Skole, Catolhavegyden 21, Vonsild, klokken Alle er velkomne. På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om projektet og svare på spørgsmål fra borgerne, mens formanden for kommunens teknikudvalg, Knud Erik Langhoff, vil byde velkommen og fortælle, hvorfor Kolding Kommune gennem mange år har arbejdet på at få etableret motorvejstilkørslen. ʺFør borgermødet holder vi særskilte møder med de borgere, som formentlig vil få jord og i enkelte tilfælde ejendomme eksproprieret af

9 KOLDING SENIOR Vejdirektoratet for at skabe plads til motorvejstilkørslen. Men der er givetvis mange andre spørgsmål, som interesserer borgerne, og dem vil vi forsøge at bevare på borgermødet,ʺ oplyser trafikplanlægger Steen Langhoff fra Kolding Kommune. Arbejdet med at anlægge den nye motorvejstilkørsel går efter planen i gang i sommeren Tilkørslen vil lette adgangen til E45 fra den sydlige del af kommunen og dermed aflaste trafikken i både Vonsild og på motorvejstilslutningen ved Kolding Syd. Projektet koster ca. 53 mio. kr. Udgifterne deles fifty fifty mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune. Herudover skal kommunen selv betale for en udbygning af Ødisvej og et nyt kryds ved Ødisvej Vonsildvej. 9 Annonce

10 KOLDING SENIOR 10 Den nye køreplan vil stresse bybuschaufførerne Koldings bybussystem står over for store omvæltninger. Ny bybusstation, nye ruter og nye køreplaner. Alt sammen skal være klar til sommer, men nu råber Dansk Folkeparti vagt i gevær. Viceborgmester Søren Rasmussen siger: I Dansk Folkeparti har vi fået mange henvendelser fra bybuschauffører, der ikke mener den nye køreplan, hænger sammen rent tidsmæssigt. Der er ureaistiske beregninger på, hvor lang tid det tager, at køre gennem byen. Der er ikke pauser så forsinkelser kan indhentes. Det frygter chaufførerne naturligvis vil give stress og dårligt arbejdsmiljø. Der er heller ikke tid til chaufførskifte og toiletbesøg for chaufførerne. Det er vi helt enige i, ikke duer og derfor har vi som byrådsgruppe, sendt en indsigelse mod forslaget til ny køreplan. Oluf Lykke Nielsen, der er næstformand i teknikudvalget, hvorunder bybussene hører, siger: For at sige det rent ud, så havde Dansk Folkeparti aldrig stemt for, det nye bybussystem, hvis vi havde vist det ville gå ud over bybuschaufførernes arbejdsmiljø. Derfor lægger vi alt mulig pres på, for at få rettet op på køreplanerne. Der har også manglet information til chaufførerne om deres nye arbejdsforhold i den kommende bybusstation, det har vi også bedt om at få rettet op på. Det nye bybusnet har sine fordele for passagererne, i og med man kan komme noget længere omkring med bybus. Men det indeholder også forringelser f.eks. ved at der bliver længere ventetid mellem bybusserne. Det vil givetvis give pres på chaufførerne for at overholde tiderne i køreplanen. For når man ikke den bus, man skal skifte til, ja så skal man nu til at vente en halv time på næste. Hvor man i dag højest skal vente 10 til 20 minutter. Derfor er det særligt vigtigt, at køreplanen er realistisk, og der er pauser til at indhente små forsinkelser, siger Oluf Lykke Nielsen. 100 ubenyttede brønde nedlægges Omkring 100 borgere har for nylig modtaget et brev fra Kolding Kommune med et påbud om, at de skal sløjfe deres ubenyttede brønd eller boring. De ubenyttede brønde og boringer kan være sundhedsfarlige og skade grundvandet. I Kolding Kommune er der ca. 800 ejendomme, der forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring. Der er dog løbende tilslutninger til kommunens 38 vandværker, og det sker ofte, fordi vandkvalitetskravene ikke kan overholdes. Når en brønd eller en boring ikke længere benyttes, skal den sløjfes, og derfor sender kommunen lige nu breve ud til de grundejere, som ifølge fagdatabaser er registreret til at have en ubenyttet brønd eller boring ved ejendommen. Kravet om sløjfning bunder i, at de ubenyttede brønde og boringer udgør en risiko for både mennesker og dyr. Det fortæller miljøsagsbehandler Helle Würtz fra Byog Udviklingsforvaltningen. I brønde og boringer, som ikke mere benyttes, sker der ofte en kraftig bakterie og svampe vækst, som kan være sygdomsfremkaldende.

11 KOLDING SENIOR 11 GPS til skattejagt kan lånes på biblioteket Nyt samarbejde mellem Koldingbibliotekerne og kommunens naturvejledere skal få borgerne på skattejagt i naturen omkring Kolding. Nu kan du låne en GPS på biblioteket og tage på skattejagt i naturen. Kolding Bibliotek og naturvejleder Nanna Winbladh har indgået et samarbejde om at udlåne GPS er til den populære aktivitet Geocaching med start fra fredag 27.marts. Geocaching er en form for skattejagt, hvor du ved hjælp af GPS en kan finde frem til mere end skatte i Danmark. Skattene, der kaldes geocaches er fortrinsvist gemt og vedligeholdt af private, der kalder sig selv for geocachere. GPS erne låner man på samme måde, som når man låner en bog på biblioteket. GPS erne står dog ikke fremme som almindelige bøger, så man skal henvende sig i skranken. Med GPS en følger en lille brugsanvisning og forinden har bibliotekar Morten Rindom sørget for, at ca spændende geocache skatte allerede er indkodet på GPS en. Ved at udlåne GPS erne via biblioteket bliver det meget nemmere for borgerne at benytte tilbuddet om at låne en GPS. Biblioteket har nogle rigtig gode åbningstider og udlåner alleede mange andre materialer end bøger. Så det er helt naturligt at indgå et samarbejde med biblioteket om udlånet, fortæller naturvejleder Nanna Winbladh. Både Nanna Winbladh og Morten GPS erne til udlån på biblioteket har touch screen og er lette for både børn og voksne at lære at bruge. Rindom har arbejdet med GPS er og geocaching gennem mange år, både i arbejdsregi og privat. GPS en er et fantastisk værktøj til at få folk ud i naturen og bevæge sig og ikke mindst opleve naturen på en ny og anderledes måde, forklarer Nanna Winbladh. Med de nye lånemuligheder håber naturvejleder Nanna Winbladh og bibliotekar Morten Rindom Nielsen at lokke endnu flere på skattejagt i midtbyen, eller ud til nogle af de mange spændende naturområder rundt i Kolding Kommune. Vores kommune er fyldt med spændende skatte både for begyndere og garvede. Nogle er lette at finde, andre svære. En særlig kategori af caches er de såkaldte mystery caches, der kræver lidt eftertænksomhed og ikke mindst opfindsomhed, fortæller bibliotekar Morten Rindom. I forbindelse med det nye tilbud holder biblioteket også et geocaching event. Eventet holdes fredag d. 29. maj kl Billetter kan bestilles pr. telefon eller via bibliotekets hjemmeside.

12 KOLDING SENIOR 12 Lokalhistorie på DVD PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD er, som kan købes på Kolding Stadsarkiv. Befrielsen i maj 1945 (21 min.) Kolding Egtved Jernbane (28 min.) Historien om Kolding Folkeblad (45 min.) I frihed bag pigtråd (25 min.) Jernbanegade under besættelsen (32 min.) Kolding Miniby (33 min.) Kolding i 1930 erne (39 min.) Historien om Kolding Banegård (50 min.) Kolding Havn ( 1 time) OK Klubben Torsdag den 26. marts kl. 14: Vin og Ost v. Charlotte fra Osten og Chresten fra Kolding Vinhandel En klassiker i OK Klubben. En sprudlende eftermiddag venter i samværet med vore to kompetente guider. Charlotte med sit overdådige ostebord og Chresten med sine dejlige vine og mange gode historier. En eftermiddag sammen med gode venner og måske også lidt god musik sammen med osten og rødvinen. Så går det nok ikke helt galt. Prisen er 125 kr. for at deltage i arrangementet, og der skal købes billetter til eftermiddagen. Vi gør opmærksom på, at der kun sælges 100 billetter, så køb i god tid.

13 KOLDING SENIOR 13 Herbert von Hörensagen... undrer sig over, hvor lidt københavnske dagblade kender til geografi. Man kunne forleden læse, at med Fehmern forbindelsen bliver Danmark nu landfast med Tyskland. Her i Jylland ved vi godt, at vi altid har haft en landegrænse til Tyskland. Bliv gratis o abonnent Send en mail til og vi sætter dig på listen, så du får besked, når en ny KOLDING SENIOR er på nettet. Vittigheder om børn Familien Jensen inviterede deres naboer til middag. Under middagen blev Hr. Jensen spurgt hvad han arbejder med. Den otte år gamle Brian hoppede op af stolen og sagde: ʺFar er fisker!ʺ Til dette svarede Fru Jensen: ʺBrian, hvorfor siger du det. Din far er da børsmægler og ikke fisker.ʺ ʺNej mor. Jeg har besøgt far på arbejdet, og hver gang han lægger røret på, ler han og gnider sig mellem fingrene og siger: Endnu en torsk i nettet. ʺ * Lille Peter havde fået en skildpadde i fødselsdagsgave. Nysgerrig spurgte han sin far: ʺHvordan får jeg låget af, så jeg kan kæle med den?ʺ. Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre: Olivenhaven Munkevænget 10 Tlf Kløverhøj Kløvervej 44 Tlf Munkensdam Tøndervej 102 Tlf Toftegården Hovedgaden Jordrup Tlf Vonsildhave Catolhavegyden 19 Tlf AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE Brugerstyrede aktivitetshuse: Centrum Vestergade Almind Lokalcenter Hejls gl. Skole Hejls Landevej Hejls Aktivitetshuset Bjert Vesterløkke Sdr. Bjert Lindely Lindegade Vamdrup Tlf Lokalcenter Taps Ødisvej 22, Taps 6070 Christiansfeld Lærkebo Sjølund Gade Sjølund Midtgården Nicolaiplads 10 Oasen Bavnehøj 177 V. Nebel 6040 Egtved Paletten Norgesvej 6 Seniorhuset Skolevej Christiansfeld Stepping Midtpunkt Nørre Allé 1, Stepping 6070 Christiansfeld Svinget Hechtsvej Viuf Toften Kirkely 24 Tlf Værestedet Basagerhus Nr. Bjertvej

Slut med 20 års alkoholmisbrug

Slut med 20 års alkoholmisbrug KOLDING SENIOR Kolding Senior Uret fra Søndergade blev genfundet og skal nu restaureres Side 7-8 Foto: Kolding Stadsarkiv Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2015 Slut med 20 års alkoholmisbrug

Læs mere

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2014 Årets julemand i Nr. Bjært Side 9 Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede

Læs mere

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 44 OKTOBER 2013 Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR 2 Terrorfrygt og havneafspærring Det er grim verden vi lever

Læs mere

Månedens sange udgives nu som nodehæfte

Månedens sange udgives nu som nodehæfte KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 32 AUGUST 2014 Månedens sange udgives nu som nodehæfte Side 4 Book en byggesagsbehandler og spar tid Side 5 Kunstneren John Olsen har

Læs mere

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Det er krible og krable uge i Kolding Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2014 Side 3 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR 2 Den nye it tids forbandelser

Læs mere

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2014 Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen Vores BORNHOLM 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle 7 Charlotte Berg fra banken til banen 8 Bornholms rovfugleshow - bliv dus med fuglene 10 gratis køreundervisning til endnu

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere