PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Årskonference 2012, april Comwell Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Årskonference 2012, 17. - 19. april Comwell Kolding"

Transkript

1 PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank Årskonference 2012, april p Comwell Kolding

2 Performance og Trivsel i Spar Nord Bank Social kapital forstået som samarbejde, tillid og respekt har stor betydning for trivsel og performance i Spar Nord. Den er en værdi, som skal opbygges, udvikles og fastholdes igennem strategi og ledelsesindsatser. I Spar Nord gøres dette primært via bankens lokalstrategi l t samt ledelsesfilosofi. l Indsatsen afspejles i Bankens Performance og Trivselsundersøgelse.

3 Program 1. Spar Nord Bank Lokalstrategi 2. Performance og Trivsel Medarbejderundersøgelse 3. Ledelsesfilosofi og Ledelsesindsatser 4. Arbejdsglæde Stress 5. Køn og Karriere

4 FRA REGIONAL BANK TIL LANDSDÆKKENDE BANK Q Lokale banker Indlån 15,5 mia. kr. 35,8 mia. kr. Udlån 16,4 mia. kr. 39,6 mia. kr. Egenkapital 1,7 mia. kr. 4,6 mia. kr. Medarbejdere

5 SPAR NORD BANK

6 Spar Nord Bank Bankområde Nørresundby Direktør Kurt Bennetsen Formuecenter Aalborg Kasper O. Bæk Fælles funktion Nørresundby Privat Susanne Christensen Nørresundby Erhverv Mads. L. Søndergaard Vodskov Steen B. Sørensen Vadum Jan Koch Vester Hassing Ole Busk Hansen

7 Spar Nord en low risk retail bank Begrænset risiko Aktivmasse af høj kvalitet Ingen engagementer er større end 10 pct. af egenkapitalen Ingen blanco-engagementer er større end 5 pct. af egenkapitalen Lav eksponering mod ejendomsbranchen, ejendomsfinansiering mv. Geografisk diversifikation Solid kapitalisering Forsigtig likviditetsstyring Lokalstrategi Unik forretningsmodel inspireret af franchise-tankegangen Historisk track-record i at tiltrække medarbejdere og kunder Fokus på kerneforretningen (retailbank) Profitabel vækst (geografisk og forretningsmæssig volumen) side 7

8 Tilsynsdiamanten Kilde: Spar Nords regnskab 2010 side 8

9 Decentral Dec central forretni ingsmo del ateret rn rela Inter Kredithåndtering Rekruttering Kundehåndtering Lønforhold Dækningsgrader Udviklingsplan Organisering Kompetencepolitik Personalepolitik Decentral Markedsbearbejdning b Markedsføring Sponsorater Markedsopfølgning Oplevelse i butikken Filialplacering Aktiviteter Prissætning p og central g Kreditpolitik Branding Produktion Investeringsnøgle Forretningsgange ABC Indretning IT systemer Produkter Ekster n relat teret Central side 9

10 Lokalstrategien - det bedste fra to verdener Den store bank Lokalbankens fordele Tæt på kunden Samme puls som nærområdet Svar med det samme Engagement i lokalsamfundet Loyale kunder Storbankens fordele Produktsortiment Bedre indkøbsmuligheder (lånemuligheder) Bedre priser Stordrift i IT, administration mv. Innovationskraft Faglig backup

11 Lokalstrategien direktøren tilbage i butikken!! Decentrale ansvarsområder: Skabe vækst på bundlinjen Udøve lokal beslutningskraft Udfylde de brede rammer Sætte sit hold Rekruttere og uddanne personale Sørge for lokal synlighed Påvirke hovedsædet til at levere de ydelser, der er efterspurgt Styre via egne handlingsplaner og regnskab Centrale ansvarsområder: Økonomi Kredit Spar Nords design side 11

12 Engagerede medarbejdere gør forskellen side 12

13 Program 1. Spar Nord Bank Lokalstrategi 2. Performance og Trivsel Medarbejderundersøgelse 3. Ledelsesfilosofi og Ledelsesindsatser 4. Arbejdsglæde Stress 5. Køn og Karriere

14 Måling af Trivsel i Koncernstrategien Indsatser Indsatser Indsatser Indsatser Indsatser Trivsel Trivselstilstanden Ambassadør Oplevet Performance Koncernmål Trivsel Oplevet Performance Flere kunder Salg og mersalg Mere tid til kunder Omkostningsfokus Trivsel spørgsmålene 1. Du trives med dit job i Spar Nord 2. Jeg har mulighed for at skabe en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv 3. Spar Nord er en attraktiv arbejdsplads 4. Jeg anbefaler venner og bekendte at blive kunde hos Spar Nord

15 Måling af Performance i Koncernstrategien Indsatser Indsatser Indsatser Indsatser Indsatser Trivsel Oplevet Performance Ønsket adfærd i retning af en styrket salgskultur Medarbejdernes oplevelse af indsatser, præstationer og resultater i jobbet rammer og vilkår Medarbejdernes oplevelse af, at banken udvikler sig i retning af målene Koncernmål Trivsel Oplevet Performance Flere kunder Salg og mersalg Mere tid til kunder Omkostningsfokus Oplevet Performance Spørgsmål 1. Jeg har den tid, jeg har brug for til kunderne 2. Jeg rådgiver hele vejen rundt om kunderne i den grad, jeg skal 3. Jeg fastholder mine kunder i den grad, jeg skal 4. Jeg opsøger nye kundeemner i den grad, jeg skal 5. Jeg kontakter uopfordret mine kunder med gode råd om, hvordan de kan forbedre deres økonomi 6. Jeg yder et højt serviceniveau til kunderne 7. Jeg svarer hurtigt på kundernes henvendelser 8. Jeg yder en god kvalitet i min betjening af kunderne 9. Jeg vurderer, at vi i min afdeling er gode til at være omkostningsbevidste

16 Udvikling i Performance og Trivsel

17

18 Program 1. Spar Nord Bank Lokalstrategi 2. Performance og Trivsel Medarbejderundersøgelse 3. Ledelsesfilosofi og Ledelsesindsatser 4. Arbejdsglæde Stress 5. Køn og Karriere

19 Ledelsesfokus kus Trivselsfok Trivselsskabende Ledelse Værdiskabende Ledelse Ikke Værdiskabende Ledelse Performanceskaben de Ledelse Performancefoku s

20 Grundlag for Lederudvikling Personen - Mennesket: potentialerne i det enkelte menneske være autentisk og kongruent være den du er sæt dig selv i spil og på spil Lederpraksis i Banken Ledelsesfilosofi Relationer: tillid, involvering, deltagelse, dialog forskellighed feedbackkultur Banken Koncernniveau Leadership Lederen Personen Mennesket Styring-Udefra-Ind Lokalniveau Management Ledelsesmetoden Metodefrihed Ledelsesopgaven Sagen

21 Grundlag for Lederudvikling Lederhuset Lederudvikling Leder Uddannelse Leder Dannelse Management Leadership Strategi og Drift af Forretningen Relationer

22 Opbygning af Lederhuset Strategiske kompetencer Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer

23 Indholdselementer i Lederhuset Visionsledelse -skabe visionen -involvere -muligheder -innovation Analytisk ledelse -organisering -strategiske valg -logisk analyse -intuitiv vurdering af facts Resultatorienteret ledelse -skabe resultater -handlingsorienteret -ansvarsbevidst -effektiv Implementeringsledel se -drive, vedholdenhed -beslutsomhed -designe forandringen -udfordre det bestående Managemen t Strategi Leadership Kommunikativ ledelse -motivere og inspirere -påvirke og få budskabet ud -følelsesmæssig kompetent Autentisk ledelse -følge sin intuition -selvværd og selvbevidst -stresstærskel høj -troværdig, kende egne værdier Relationer Udviklingsledelse -aktiv lytning, feedback -resultatorienteret coaching -mentor og rollemodel -læringsorienteret Relationsledelse -teambuilding -rummelighed -konflikthåndtering -samarbejdspartner

24 Engagerede medarbejdere gør forskellen side 24

25 Hvad sætter jeg på spil og i spil? Mit kort over verden Min virkelighedsforståelse Mine overbevisninger Mine tanker Mine værdier Mine følelser Mine erfaringer fra min færden i verden igennem tiden Min selvforståelse af hvem jeg er Min identitet Mig selv som menneske 25 side 25

26 Samspillet Ispil På spil Samspillet Spillereglerne: l involvering og deltagelse åbenhed, modet at udveksle meninger etik, værdier, gensidighed, tillid, troværdighed 26 side 26

27 For at møde sig selv må en sjæl møde en anden sjæl Platon

28 Mennesket Cementering af forståelser, meninger og tænkning i mennesket. Virksomheden Fastfrysning af organisationen. Tab af organisatorisk innovation, udvikling og adræthed. Indsnævring af den strategiske mulighedshorisont. Tab af forretningsmulighed er. 28 side 28

29 Mennesket Forandret og rigere forståelse af nye situationer Horisontudvidelse Ideudvikling Udvidelse af handlingsmuligheder Virksomheden Organisationsdynamik Innovativ organisation Organisatorisk adræthed Se nye forretningsmuligheder. 29 side 29

30

31 Program 1. Spar Nord Bank Lokalstrategi 2. Performance og Trivsel Medarbejderundersøgelse 3. Ledelsesfilosofi og Ledelsesindsatser 4. Arbejdsglæde Stress 5. Køn og Karriere

32 Fokus på arbejdsglæde, den sunde hverdag og den hele medarbejder

33 Hvad er arbejdsglæde? Indflydelse og kontrol over egen arbejdssituation Værdsættelse og meningsfuldhed Oplevelsen af faglig og personlig udfordring Kontakt og samvær med kollegerne Kontakt til lederen Feedback på arbejdsindsats og resultater Fælles og kendte mål i arbejdsgruppen

34 Hvad er stress? Stress er en kropslig og mental tilstand, der kan føre til sygdom Stress påvirker bla. hormonniveauet, så kroppen langsomt nedbrydes Stress kan i alvorlige li tilfælde ld give varige skader på hjernen Stress påvirker alle områder af livet, både arbejds- og privatlivet

35 Typiske symptomer på stress Ændringer i søvnmønster vågne tidlig eller søvnløs fx Ændringer i spisemønster ingenting spise eller overspise Spændinger hoved, skuldre, kæber, kroppen fx Humørsvingninger Depression Dårlig koncentrationsevne o e og hukommelse Isolerer sig eller mindre kontakt til venner, familie Irritabel og opfarende Apati og modløshed KIG OGSÅ EFTER ÆNDRINGER I OUTPUT AF OPGAVER

36 Direktørens opgaver Fokus på arbejdsglæde Hvilke ting skal vi ændre/implementere for at undgå at travlhed bliver til stress Hvordan håndterer vi stress i afdelingen

37 Før og Efter hvad skal man kigge efter? Kig på ændringer især i output FØR Kollegastøtte Klare krav -medarbejdere -chef -output -metode

38 Før og Efter hvad kan man gøre? EFTER Kollegastøtte Mobilisere den. Der ligger mange støttende og ubrugte ressourcer her til gavn for alle Det ender ofte med at blive et chef-problem Klare krav Hvornår kan du begynde at arbejde igen? Er der noget, jeg kan gøre for at du hurtigere bliver rask? Der kan laves midlertidige/permanente ændringer i de fysiske omgivelser og der skal være plads til omfordeling af arbejdet eller et andet arbejdsområde Der kan ikke laves om på arbejdsprocesser, regler og procedurer for arbejdet

39 Sygefravær 39 side 39

40 Program 1. Spar Nord Bank Lokalstrategi 2. Performance og Trivsel Medarbejderundersøgelse 3. Ledelsesfilosofi og Ledelsesindsatser 4. Arbejdsglæde Stress 5. Køn og Karriere

41 Lederfordelingen i Spar Nord 2011 Kønsskæv lederfordeling Ledere fordelt på Køn og Stillingsniveau i Direktionen SNB: Spar Nord Bank Kvinder (0%) 3 Mænd (100%) Direktørniveau SNB: 8 Kvinder (16,3%) 41 Mænd (83,7%) Mænd Kvinder k l d Mellemledere Direktør Direktion Mellemledere SNB: 28 Kvinder ( 21%) 105 Mænd (79%) Medarbejderfordeling d d SNB: 53,2% Kvinder 46,8% Mænd (2011) 41 side 41

42 Lederinteresse 2011 Jeg er interesseret i at blive leder inden for de næste 0-3 år % 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 44% 22% 21% 8% 12% Mænd Kvinder 0% Meget / overvejende enig Meget / overvejende uenig Hverken enig eller uenig

43 Interesse i at avancere i en lederkarriere Jeg er interesseret i at avancere til et lederjob med større ansvar inden for de næste 0-3 år % 40% 41% 41% 35% 30% 25% 10% 5% 0% Meget / overvejende enig Meget / overvejende uenig Hverken enig eller uenig 43 side 43

44 Sprogkulturel barriere for kvinder 5. Hvem kan deltage som leder i dette spil? Inklusion 4. Er spillet maskulint defineret? 1. Sprogspillet i organisationen 2. Skaber og vedligeholder ld virkelighed 3. Sprogkultur 4. Er spillet feminint defineret? 6. Hvem har sværere ved at deltage i spillet som leder? Eksklusion

45 Sprogkulturel barriere for kvinder 5. Hvem kan deltage som leder i dette spil? Inklusion 4. Er spillet maskulint defineret? 1. Sprogspillet i organisationen 2. Skaber og vedligeholder virkelighed 3. Sprogkultur 7. Er spillet feminint defineret? 6. Hvem har sværere ved at deltage i spillet som leder? Eksklusion 45 side 45

46 side 46

47 side 47

48 side 48

49 side 49

50 50 side 50

51 51 side 51

52 Det kulturelle sprogspil Gamemaster Skaber de fælles spilleregler Gameplayer Handlingsniveauet: Praktiserer det fælles sprog og de fælles spilleregler. 52 side 52

53 Hun er ET EKSEMPEL PÅ GAMEMASTER side 53

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank 7. april 2011 Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank DAGSORDEN 1. Spar Nord - Hvem er vi? 2. Hvordan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere