Kursusprogram For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund"

Transkript

1 Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund

2

3 Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND

4 agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion: zentens ryk: Nørhaven Book A/ Varenr. 5504

5 Kursusprogram 2006 Velkommen til 3 s kursusprogram for 2006 for alle tillidsvalgte og fagligt aktive. g velkommen til såvel nye som erfarne brugere af de mange kursustilbud. Det er vores håb, at I ved gennemlæsning af kursustilbuddene får lyst til at begynde et uddannelsesforløb og at I, der er godt i gang, kan finde kurser, der tilgodeser jeres uddannelsesbehov, og som ligger i forlængelse af de kursusforløb, I allerede er i gang med. Kurserne i 3 er bygget over lang tids erfaring og tilført det sidste nye inden for emnet. Her er masser af ny inspiration og viden at hente. Der udstedes kursusbeviser på alle kurser. De kommende år bliver en spændende tid fyldt med udfordringer og eksperimenter. Nye idéer og forslag fødes og skal afprøves. Nye kursustilbud vil komme til, og andre falde fra. Ud over kurser i kursusprogrammet, vil der i løbet af året komme nye uddannelsestilbud til, som i sagens natur ikke kan omtales i denne udgave af kursusprogrammet. Du kan altid holde dig orienteret ved enten at spørge i din afdeling eller se på Kontakt din lokale afdeling, hvor de kan hjælpe dig med uddannelsesplanlægning/vejledning. Her kan du også få svar på praktiske spørgsmål og blive tilmeldt et eller flere kurser i God læselyst Velkommen på kursus i 3 i plysningssekretariatet i 3

6 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger 6 Generelt om kursustilbud i 3 8 Generelle tilmeldings- og tilskudsregler Generelt om Grundkursus 1-2 og særlige forbundskurser/ branchekurser 10 Din nøgle til det faglige arbejde og forståelse af overenskomster Industrigruppen 12 G 1-2 Industri 12 Branchekurser for Bryggeri 13 Branchekurser for Emballage 13 Branchekurser for Plusløn 1 og 2 14 G 1-2 Post Danmark 14 Branchekursus Post Danmark 14 Branchekursus Post Danmark Arbejdsmiljø Den ffentlige Gruppe 15 G 1-2 Amt og kommuner 15 G 1 og 2 Amt og kommuner 15 G 1 og 2 tat 16 G 1 og G 2 Gartnere/Dyrepassere m.fl. (offentlig sektor) 16 G 1 og G 2 for omsorgsmedhjælpere 16 G 1 Gravere 17 G 2 Gravere 17 Branchekursus for omsorgsmedhjælpere 17 Branchekursus Ny øn 1 18 Branchekursus Ny øn 2 18 Branchekursus ælles brancheuge for alle i den offentlige sektor 19 Branchekursus pfølgningskursus for tillidsvalgte inden for amter og kommuner 19 Branchekursus Udlicitering eller omstilling 20 Branchekursus Rengøringsplaner og tidsfastsættelse 20 Branchekursus trukturreformen og samarbejdet i amt og kommune 21 Branchekursus trukturreformen og samarbejdet i staten ransportgruppen 22 G 1-2 ransport 22 Branchekurser for ransportgruppen Byggegruppen 24 G 1-2 Byggegruppen 24 Branchekurser for Byggegruppen 25 pmålerkursus Den Private ervicegruppe 26 G 1 og G 2 BA 26 Branchekursus overenskomsten inden for privat service 26 Branchekursus Rengøringsplaner og tidsfastsættelse Den Grønne gruppe 27 G 1 og G 2 27 Branchekurser for Den Grønne Gruppe Blandede brancher 28 G 1-2 Blandede brancher Grundkurserne G 3-4 og G 5 29 Grundkursus G 3-4 Kommunikation, holdninger og afdelingens rolle i lokalsamfundet 31 Grundkursus G 5 ennesker og borgere i samfundet ær om kulturer, demokrati og samfundsudvikling

7 iljø og trivsel mørkegrønne kurser 34 Generelt om de grønne kurser 35 Grundkursus i arbejdsmiljø 36 Godt arbejdsmiljø 1 36 Godt arbejdsmiljø 2 37 illidsvalgt med visioner 38 Arbejdspladsen i forandring amarbejdsformer og det fagretlige system lysegrønne kurser 40 Det fagretlige system 40 verenskomst, voldgift og fortolkning 41 Dansk arbejdsret og EU udvidet arbejdsretligt kursus 42 agligt forhandlerkursus 1 42 agligt forhandlerkursus 2 for den drevne forhandler 43 illidsrepræsentanten som forhandler offentlig 43 Kursus for holddriftsarbejdere 44 amarbejdsaftalen privat sektor (U-p) 45 amarbejdsaftaler (U/ED) kommuner/amter (U-k) amfund og arbejdsmarked røde kurser 48 Generelt om de røde kurser 49 Én arbejdsplads flere kulturer. Et kursus med fokus på tillidsrepræsentanten som aktiv medspiller i integration på arbejdspladsen 49 Regulering af din og samfundets økonomi sådan bliver din løn styret 50 Arbejdsmarked, uddannelse og beskæftigelse 51 Velfærdssamfundet under forandring velfærd for hvem? 52 Dansk og international økonomi få styr på samfundsøkonomien 53 Kampen om verdensøkonomien om globaliseringen 54 International fagbevægelse og globalisering få faglig indsigt i udviklingen på verdensplan 55 Rejs ud og udvid din faglige horisont international studierejse edelsesstrategi og lønsystemer blå kurser 58 ønkursus: Bonus og kvalifikationsløn 58 ønkursus: idsstudier, teknik og måling Personlig udvikling og formidling grå kurser 60 illidsrepræsentanten som formidler 60 Kvindesnak mands tale 61 amtalens kunst 61 3 s mini-vpg ær om undervisning/formidling Klub- og afdelingskasserere m.fl. lyslilla kurser 64 orstå et regnskab grundkursus for kasserere agforeningskurser lyseblå kurser 66 Generelt om tillidsrepræsentanten og organisationen Ungdomskurser gule kurser 68 Ung og aktiv i 3 amiliekursus 70 Aktiv ferie for krop og sjæl Kurser for efterlønnere og pensionister 72 Pensionist- og efterlønskursus Hyg dig med ældre kolleger 72 Pensionist- og efterlønsferie Aktiv ferie for de ældre Generelt 73 Undervisningssteder Uddannelsesforslag 74 illidsrepræsentant privat 75 illidsrepræsentant offentlig 76 ikkerhedsrepræsentanter

8 Praktiske oplysninger 6 ådan er kursussystemet bygget op og sådan tilmeldes du: I det følgende gives en introduktion til opbygningen af 3 s kursussystem. Du vil kunne supplere dit overblik ved samtidig at se på den grafiske oversigt, som findes bagest i kataloget, ligesom der er indsat nogle forslag til en uddannelsesplan. om nyvalgt vil du altid med fordel kunne få uddannelsesvejledning i din afdeling. Hvis du har adgang til internettet, kan du også finde oplysninger på eller på Intro-kursus Uanset hvilken branche eller gruppe i forbundet, du kommer fra, kan din uddannelse begynde med et introkursus, der gennemføres lokalt efter anmodning fra afdelingen til forbundet. I 3 etablerer vi intro-kurser for tillidsrepræsentanter, sikkerheds- og ungdomsrepræsentanter, samt etnisk intro. Disse kurser afholdes over 3 dage, normalt kl på hverdage. Ungdomskurserne gennemføres dog i weekenden. Kurserne er ikke obligatoriske, men et tilbud til dig, der gerne lige vil prøve, om dét at være på kursus er noget for dig. Kurserne oprettes efter behov, og er derfor ikke omtalt yderligere i dette kursuskatalog. pørg i din afdeling. Grunduddannelseskurser i 3 G samt grundkursus i arbejdsmiljø Her starter din egentlige 3-grunduddannelse, som er målrettet på alle fagligt aktive. Grundkurserne er adgangsvejen til overliggende kurser. Du kan læse meget mere om indholdet i grunduddannelsen på siderne Er du sikkerhedsrepræsentant er du velkommen til at starte med Grundkursus i arbejdsmiljø, som du kan læse mere om på side 35. Efterfølgende kan du gå til de mørkegrønne kurser (se søjlen iljø og trivsel i den grafiske oversigt). Ønsker du at deltage i andre kurser, skal du i lighed med alle andre have deltaget i grunduddannelsen G1 til G5. Grunduddannelsen G 1 G 5 er ikke obligatorisk for sikkerhedsrepræsentanter, men 3 anbefaler, at du tager grunduddannelsen snarest belejligt, når eventuel anden relevant uddannelse er gennemført. ed en gennemgået grunduddannelse er du godt rustet til at varetage det hverv, du er valgt til, og parat til at bygge videre på din uddannelse med specielle emner/kurser. Du anbefales i den anledning at drøfte en uddannelsesplan med din afdeling. ærlige branche- og forbundskurser Endvidere tilbyder 3 en række branchekurser og særlige forbundskurser, som du i nogle tilfælde kan deltage i uden at have gennemført grunduddannelsen. Det fremgår af teksten til de enkelte kurser. Branchekurserne er omtalt i kataloget sammen med de brancherettede G 1-2 kurser. Kurser efter grunduddannelsen Når grunduddannelsen er gennemført, kan du vælge blandt de overliggende kurser, som er opdelt i emnemæssige grupper/søjler, med hver deres farve som kendetegn. I teksten til de enkelte kurser og på kursusoversigten bagest i kataloget angiver pile mellem nogle af kurserne en anbefalet rækkefølge. I dette katalog er alene omtalt kurser, 3 selv udbyder. Hvis du vil vide mere om kurserne på s to skoler, skal du bede om deres kataloger i din afdeling, eller se på Der udbydes desuden mange lokale kurser, arrangeret af A. Der gælder særlige regler for deltagelse i disse kurser, og det er ikke alle kurser, 3 yder økonomisk støtte til. Du kan altid spørge i din afdeling om disse tilbud.

9 -skolerne tilbyder også nogle lange kursusforløb målrettet på tillidsog sikkerhedsrepræsentanter, som har flere års virke bag sig, og har gennemgået store dele af IU-systemet. orbundet råder over et begrænset antal pladser på disse kurser, og du skal sammen med din afdeling udfylde særlige ansøgningsskemaer, såfremt du er interesseret i optagelse på et af disse kursusforløb. Kurser for efterlønnere og pensionister samt familiekurser Bagest i kursuskataloget finder du en række kursustilbud, målrettet på efterlønnere og pensionister samt familiekurser. m kursusvalg og planlægning Hvordan planlægger du din egen personlige uddannelse? Der er mange hensyn at tage: Hvad er dine personlige behov? Dine kollegers forventninger til dig? Din afdelings? Din familie og muligheden for at få fri? Både hjemmefra og på arbejdspladsen! Vi vil anbefale, at du drøfter dine behov og valg med den uddannelsesansvarlige i din afdeling og udarbejder en egentlig uddannelsesplan, både af hensyn til dig selv, din familie, din arbejdsplads og afdelingen. Hvordan afvikles kurserne? ted, mødetider og undervisningstider vil altid blive bekræftet til den enkelte i god tid forud for kursusstart. om hovedregel afvikles alle 3 s ugekurser på skolerne fra mandag morgen kl , med mulighed for ankomst aftenen før. Ugekurserne slutter typisk fredag efter frokost. Ved 2-ugers kurser rejses hjem i den mellemliggende weekend. Enkelte kurser af kortere varighed kan have mødetidspunkt senere på 1. dagen, således at man kan nå frem samme dag. okale kurser afvikles typisk som dagkurser fra kl Deltager du på et kursus arrangeret af -skolerne starter disse typisk søndage med ankomst senest kl og samme sluttidspunkt som på 3-kurserne. Børnepasning mens du er på kursus kal du deltage i et kursus, der afholdes på målandshavet, har du mulighed for at få passet dit barn hver dag, mens du er på kursus. Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet om børnepasning, skal du give besked senest fire uger før kurset starter. Du kan få flere oplysninger om tilbuddet i din lokale afdeling. Kurserne er opdelt i otte hovedgrupper/søjler med hver deres farve ørkegrønne kurser: ysegrønne kurser: Røde kurser: Blå kurser: Grå kurser: yslilla kurser: yseblå kurser: Gule kurser: iljø og trivsel. amarbejdsformer og det fagretlige system. amfund og arbejdsmarked. edelsesstrategi og lønsystemer. Personlig udvikling og formidling. Kasserere. agforeningskurser. Ungdomskurser. 7

10 ilskudsregler/priser orbundet betaler selve kursusafgiften. Det er således gratis at deltage i kurserne. ilskud til dækning af rejseudgifter sker via din afdeling. ypisk refunderes udgifter svarende til køb af returbillet med offentlige transportmidler til og fra undervisningsstedet. åfremt du ikke får løn fra din arbejdsgiver, yder forbundet tilskud til hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, som i år 2006 udgør kr ,- for en uge eller kr. 480,- pr. dag. ilskuddet sendes til din afdeling, der enten supplerer op til fuld løn eller giver et særligt tilskud. pørg i din afdeling. edlemmer fra andre forbund under, som ønsker at komme på 3 s kurser, skal søge gennem deres afdeling eller forbund. Kursusafgiften på vore skoler er pr. uge for hele 2006 kr ,- ekskl. moms. or kursister fra organisationer, der ikke er medlem af, er prisen kr ,- + moms. or pensionist- og efterlønskurser samt familiekurser gælder særlige regler. Priserne står under omtalen af de enkelte kurser. Bliver du syg lige før et kursus, skal du straks give besked først og fremmest til 3 s plysningssekretariatet og din egen afdeling, men efter kontortid til skolerne. e telefonnumrene bagest i programmet. Hvad får du ud af det? På alle kurser vil du møde andre i samme situation som dig selv. Gode kammerater. Nogle bliver måske venner. Du får mulighed for at trække på andres erfaringer. år et netværk. En god oplevelse. g lærer en masse. Du møder undervisere, der som regel kender dit faglige område. om selv er startet med et tillidshverv. om ved, at dine erfaringer og din vilje til at lære nyt er udgangspunktet for undervisningen. De kender selv situationen fra egne oplevelser og er uddannede til at sikre, at du og de øvrige på holdet får indfriet jeres forventninger. God fornøjelse! ilmelding ilmelding til kurserne foregår gennem din afdeling via 3-net. Vær opmærksom på eventuelle adgangsbetingelser, samt at det altid er den enkelte afdeling, der prioriterer, hvem og efter hvilke kriterier afdelingens medlemmer kan deltage i kurserne. 8 Afbudsregler 3 henstiller til, at den fornødne frihed til kurset er givet og at kurset ikke unødigt afbrydes. Da et kursus er meget dyrt og da der ofte må gives afslag på ansøgninger på grund af for mange tilmeldinger, skal vi anmode om, at eventuelle afbud sker hurtigst muligt, og så vidt muligt senest 28 dage før, så pladsen kan gives videre til en anden. Ved for sent afbud, udeblivelse m.m. skal din afdeling betale kursusprisen.

11 GRUNDKURER G 1-2 G BRANCHEKURER 9

12 Grundkursus G 1-2 og branchekurser Din nøgle til det faglige arbejde og forståelse af overenskomster 10 Det skal du vide: På de kommende sider kan du læse om forbundets kursustilbud. elvom der andetsteds i kursusprogrammet omtales et særligt Grundkursus i arbejdsmiljø, skal det understreges, at alle kurserne omtalt her også er målrettede på nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter. Det er en klar anbefaling, at alle fagligt aktive tager forbundets samlede grunduddannelse. Grunduddannelsen er opdelt sådan, at de første forløb G 1-2 på i alt 2 uger er opdelt efter forbundets hovedgrupper og brancher. Det betyder, at du typisk møder kolleger fra samme branche- og overenskomstområder som dit eget. Enkelte af de brancherettede G 1-2 kurser udbydes kun én eller få gange pr. år. åske du lige er nyvalgt, og der er først et grundkursus langt senere indenfor dit brancheområde. om et alternativt tilbud finder du derfor G 1-2 for blandede brancher. Det følgende afsnit med præsentation af G 1-2 kurser og særlige branchekurser er derfor opdelt som følger: Industrigruppen (side 12-13) Den ffentlige Gruppe (side 14-21) ransportgruppen (side 22-23) Byggegruppen (side 24-25) Den Private ervicegruppe (side 26) Den Grønne Gruppe (side 27) G1-2 blandede brancher (side 28) Afhængig af lokale behov og ønsker kan G 1-2 oprettes som lokale dagkurser målrettet på de fagligt aktive, som ikke har mulighed for at være hjemmefra flere dage ad gangen. Du kan tale med din afdeling herom, såfremt du hører til denne gruppe. 3 anbefaler deltagelse i skole-kurserne, idet dit udbytte her alt andet lige vil blive det største. Det kan du forvente på G 1-2: På G 1-2 bliver du budt velkommen som ny tillidsvalgt i 3. Du får indsigt i overenskomsten og hele det fagretlige system. Du deltager aktivt i arbejdet og øvelser omkring overenskomsten, arbejdspladserne og den faglige organisation, klubarbejde på arbejdspladsen. Vi sætter fokus på dine opgaver, muligheder, rettigheder og ansvar som tillidsvalgt. Du tilegner dig en række konkrete værktøjer indenfor mødeteknik, notat- og referatteknik, tale- og forhandlingsteknik. Du møder og udveksler erfaringer med kolleger, som står i samme situation som dig typisk fra samme brancheområde som dit eget. Du bliver klædt på omkring de fagretlige spilleregler, aftalesystemet og de udfordringer, du møder som ny tillidsvalgt på din arbejdsplads. Kort sagt det nære og konkrete på din arbejdsplads, der tager afsæt i dig, din arbejdsplads og dit tillidshverv. ælles for alle G 1-2 kurser er at du vil beskæftige dig med følgende temaer: øde- og taleteknik. Notat- og referatteknik. orhandlingsøvelser. orbundets love og opbygning. agbevægelsens historie, opbygning og mål. verenskomsten. Arbejdspladserne og den faglige organisation. Klubarbejde på arbejdspladsen. illids- og sikkerhedsrepræsentantens opgaver. rganisering af nye kolleger. amspillet mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanten. Det fagretlige system. igestillingspolitik. Uddannelsespolitik. iljøarbejde. It-kendskab. Afhængigt af branchetilhørsforhold lærer du naturligvis også en masse om de særlige forhold indenfor netop dit brancheområde.

13 Det kan du opnå: Du får et fagligt og personligt netværk. Du lærer om forhandlingsteknik. Du lærer om forbundets opbygning, fra dig til forbundsformanden. Du lærer om fagbevægelsens historie og opgaver. Du lærer om overenskomster og deres betydning. Du får kendskab til pensionsforhold. Du lærer det fagretlige system at kende. Du får indsigt i forholdet mellem arbejdspladsen og den faglige organisation. Du lærer at organisere klubarbejdet. Du får indsigt i håndteringen af miljøarbejdet. Du introduceres til it. Du lærer om uddannelsespolitik og planlægning. Du får lyst til og mod på at fortsætte din faglige uddannelse på G 3-4. Undervisningen består af: Erfaringsudveksling. Underviseroplæg. Gruppearbejde. Gruppefremlæggelse. Individuelt arbejde. orhandlings- og samarbejdsøvelser. Rollespil. undtlig og skriftlig formulering. Debatter og argumentationstræning. It-kendskab, herunder lære om internettet. G 1-2 henvender sig til alle fagligt interesserede og især nyvalgte tillidsog sikkerhedsrepræsentanter. 11

14 INDURIGRUPPEN 1152 G 1-2 Industri e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Udelte kurser, 2 uge: Kurset dækker samtlige brancheområder inden for industrigruppen. agligt aktive fra bryggeriområdet anbefales at samles på kurserne markeret med en stjerne. agligt aktive fra emballageområdet anbefales at samles på kurserne markeret med to stjerner. Kursusnr. Antal id ted Uge /02-03/03 målandshavet /03-17/03 vendborgskolen *) /04-05/05 målandshavet /06-23/06 angsøhus **) /08-25/08 angsøhus /10-10/11 angsøhus *) /11-24/11 vendborgskolen **) /11-08/12 målandshavet om et forsøg afholdes i år to G 1-2 kurser for industrigruppen som delte kurser, hvilket betyder, at du er på kursus én uge, hjemme i 4-5 uger og på kursus igen én uge. Indholdet på delte kurser er det samme som på udelte kurser. Bemærk, du skal tilmeldes begge uger på én gang. Delte kurser 1+1 uge: Kursusnr. Antal id ted Uge /01-03/02 vendborgskolen /03-10/03 vendborgskolen /09-08/09 angsøhus /10-06/10 angsøhus Branchekursus Industrigruppen Bryggeri Branchekurserne inden for bryggeriområdet planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor branchen. Der kan f.eks. sættes fokus på overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljø, debatter med forbunds- og/eller ledelsesrepræsentanter fra arbejdsgiverforeninger, pensionsforhold eller andet, som findes relevant på det aktuelle tidspunkt. Kurserne henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra bryggeriområdet. Du kan godt deltage i kurset mere end én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-27/09 målandshavet 39 12

15 2132 Branchekursus Industrigruppen Emballage Branchekurserne inden for emballageområdet planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor branchen. Der kan f.eks. sættes fokus på overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljø, debatter med forbunds- og/eller ledelsesrepræsentanter fra arbejdsgiverforeninger, pensionsforhold eller andet, som findes relevant på det aktuelle tidspunkt. Kurserne henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra emballageområdet. Du kan godt deltage i kurset mere end én gang. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /03-22/03 målandshavet og 9006 Branchekursus Industrigruppen Plusløn 1 og 2 C-Industri og Dansk Industri har i fællesskab udarbejdet metodevejledninger til lønsystemer på virksomheder indenfor C-Industri. I samarbejde med C-Industri udbydes Plusløn 1 og Plusløn 2 hvor der sættes fokus på indhold, indførsel og vedligeholdelse af pluslønsystemet. Begge kurser er på 3 dage. Kurserne henvender sig til alle fagligt aktive indenfor C-Industri, som skal arbejde med udvikling af lønsystemerne på arbejdspladsen. Du skal have deltaget på G 1-2, og på Plusløn 1 for at deltage på Plusløn 2. PUØN 1: Kursusnr. Antal id (3 dage) ted uge /04-26/04 angsøhus /06-21/06 vendborg 25 PUØN 2: Kursusnr. Antal id (3 dage) ted uge /09-13/09 vendborgskolen 37 13

16 INDURIGRUPPEN 1151 G 1-2 Post Danmark e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede fra Post Danmark, såvel postbude som postarbejdere. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-07/04 angsøhus /09-06/10 vendborgskolen Branchekursus Post Danmark Kurset planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor Post Danmark. om regel indgår debatter med repræsentanter for Post Danmarks ledelse, ligesom du vil møde én af forbundets forretningsførere, som har Post Danmark som ansvarsområde. Du skal have deltaget i G 1-2 Post Danmark. Kursusnr. Antal id ted Uge /02-03/03 Rørvig Centret /06-16/06 Rørvig Centret /11-01/12 Rørvig Centret Branchekursus Post Danmark Arbejdsmiljø Vi sætter fokus på udviklingen i arbejdsmiljøforholdene inden for Post Danmark. Kurset planlægges fra gang til gang således, at der hver gang kan sættes helt aktuelle problemer, oplægsholdere og debatter på dagsordenen. Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede, fortrinsvis sikkerhedsrepræsentanter inden for Post Danmark. Der udsendes særligt cirkulære til afdelingerne ca. 2-3 måneder forud for kurset med program, indhold, tilmeldinger m.v. Kursusnr. Antal id (2 dage) ted Uge /11-22/11 Rørvig Centret (man-ons) /11-24/11 Rørvig Centret (ons-fre) 47 14

17 1151 G 1-2 Amt og kommuner Du kan forvente: e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede fra amter og kommuner. Kursusnr. Antal id ted Uge /01-27/01 vendborgskolen /04-05/05 målandshavet /08-08/09 målandshavet /11-24/11 angsøhus DEN ENIGE EKR 1010 og 1020 G 1 og 2 Amt og kommuner e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig ligesom det foregående til fagligt aktive/interesserede fra amter og kommuner, men er opdelt i 2 gange en uge med nogle uger imellem. Der indgår en mindre opgave til løsning hjemme på arbejdspladsen i hjemmeperioden. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-17/03 målandshavet /05-05/05 vendborgskolen /10-03/11 vendborgskolen /12-08/12 målandshavet og 1020 G 1 og 2 tat e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra det statslige område. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /10-27/10 vendborgskolen /12-08/12 vendborgskolen 49 15

18 DEN ENIGE EKR 1010 G 1 Gartnere, dyrepassere m.fl. e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved kommuner, statsinstitutioner, statens haver, bykirkegårde m.fl. Kurset er på én uge og giver adgang til deltagelse i G 2. Kursusnr. Antal id ted Uge /01-20/01 angsøhus G 2 Gartnere, dyrepassere m.fl. e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved kommuner, statsinstitutioner, statens haver, bykirkegårde m.fl. Kurset er på én uge og du skal have deltaget i G 1. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-17/03 vendborgskolen og 1020 G 1 og G 2 for omsorgsmedhjælpere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/interesserede omsorgsmedhjælpere. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-08/09 målandshavet /10-03/11 målandshavet G 1 Gravere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved bykirkegårde. Kurset er på én uge og giver adgang til deltagelse i G Kursusnr. Antal id ted Uge /01-03/02 vendborgskolen 5

19 1020 G 2 Gravere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved bykirkegårde. Kurset er på én uge, og du skal have deltaget i G 1. Kursusnr. Antal id ted Uge /12-15/12 målandshavet Branchekursus for omsorgsmedhjælpere verenskomst og arbejdstid Kurset tager udgangspunkt i aktuelle emner i din overenskomst samt din arbejdstidsaftale, herunder resultatet af overenskomstfornyelsen. Der vil være oplæg, men også mulighed for at du kan stille spørgsmål til emner i overenskomsten og tilhørende aftaler. Kurset er for tillidsrepræsentanter, der har gennemgået G1 og G2. Kursusnr. Antal id (2 dage) ted Uge /09-19/09 målandshavet Branchekursus Ny øn 1 Basiskursus Vi arbejder med rammeaftalerne og grundlæggende viden om Ny ønsystemer inden for den offentlige sektor, samt de tilhørende organisationsaftaler og overenskomster. Vi sætter fokus på: De væsentlige forskelle på Ny øn og andre lønformer. Gennemgang og debat om de forskellige rammeaftaler. Det økonomiske råderum på det kommunale område. Analyse af løndannelsen på egen arbejdsplads. tatistikker og it-anvendelse. remlæggelse og debat af elementer fra deltagernes egne lokalaftaler/forhåndsaftaler. Udarbejdelse og debat om elementer i lønpolitikken lokalaftaler/forhåndsaftaler. Kurset er målrettet de tillidsvalgte og afdelingsansatte, der i fremtiden skal arbejde med de nye lønsystemer indenfor den offentlige sektor. Det er en klar fordel at have deltaget i grunduddannelsen, men ingen betingelse. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /05-17/05 angsøhus /08-16/08 målandshavet /11-08/11 vendborgskolen 45 17

20 DEN ENIGE EKR 2160 Branchekursus Ny øn 2 verbygningskursus Kurset bygger videre på Ny øn 1, hvor der især er fokus på viden om Ny ønformer. På dette kursus arbejdes med emner, der vedrører selve forhandlingerne. ålet er, at du bliver bedre til at udforme og indgå direkte i forhandlinger om lokallønsaftaler og forhåndsaftaler. Der sættes fokus på: verblik over de økonomiske rammer. Kendskab til det økonomiske råderum. Blive fortrolig med regler og principper på arbejdspladsen. At kunne tolke og bruge indgåede aftaler. Øve indflydelse på lønbudgetter gennem U/ED-aftalen. Hvordan man indgår aftaler på resultatløndelen. Hvilke konsekvenser resultatlønaftaler kan få. Hvordan resultatlønnen udmøntes. orhandlingsøvelser og forhandlingsstrategier. Du skal have deltaget i Ny øn 1 eller et af de tidligere Ny øn kurser, samt G 1-2. Det er en klar fordel at have deltaget i hele grunduddannelsen, men ingen betingelse. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /06-14/06 angsøhus /09-20/09 augesens Have /12-06/12 vendborgskolen 49 Der henvises til kurset R som forhandler, der står omtalt på side 43. Dette kursus er en naturlig opfølgning kurserne: Ny øn 1, basiskursus og Ny øn 2, overbygningskursus og vil optimere forhandlingsevnerne om Ny øn Branchekursus ælles brancheuge for alle i den offentlige sektor 18 Grundidéen med denne kursusuge er at samle fagligt aktive fra alle dele af den offentlige sektor. Hermed skabes mulighed for på én gang at afvikle brancherettede kurser med fokus på særlige forhold og aktuelle problemstillinger inden for den enkelte branche. amtidig sætter vi i fællesskab dvs. på tværs af brancherne fokus på fælles overordnede emner, som dækker alle brancheområder. Det kan f.eks. være strukturreformen, udliciteringsproblemer, pensionsforhold, psykisk arbejdsmiljø, debatter med ledelsesrepræsentanter osv. Ugen planlægges fra gang til gang afhængig af helt aktuelle problemstillinger inden for den offentlige sektor. Du vil møde ledelsen fra den offentlige gruppe og få lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Du skal have deltaget i G 1-2. Nr er for specialarbejdere og rengørings-/serviceassistenter i kommuner/amter. Nr er for tekniske servicemedarbejdere, omsorgsmedhjælpere m.fl. Nr er for ansatte under orsvarsministeriet, jernbanearbejdere m.fl. Nr er for gravere ved bykirkegårde.

21 Kursusnr. Antal id ted Uge /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet Branchekursus pfølgningskursus for tillidsvalgte inden for amter og kommuner Vi sætter fokus på ny og aktuel viden om strukturreformen, arbejdstidsaftaler, ferieloven, feriefridagsaftalen, ED/U, resultatløn, uddannelse, decentralisering, udlicitering, K og aftalen om sociale kapitler. Kursusindholdet justeres løbende, afhængig af aktuelle udfordringer og problemstillinger indenfor den offentlige sektor. Du vil lære mere om forhandlingsteknikker og brugen af it. Kurset udbygger indholdet på G 1-2, og du skal derfor tidligere have deltaget i G 1-2. Kursusnr. Antal id ted Uge /11-24/11 vendborgskolen Branchekursus Udlicitering eller omstilling Vi sætter fokus på udlicitering og privatisering. Hvad kan der gøres for at undgå dette eller hvordan kan du og den faglige klub få størst mulig indflydelse på en besluttet udlicitering? Blandt emnerne vil også være loven om virksomhedsoverdragelse, nye styreformer (selskabsformer/ kontraktstyring/bu-model), aftaler om uddannelse og kompetenceudvikling, flexjob, skånejob. Altså et kursus hvor der sættes fokus på udvikling som et middel imod afvikling. Kurset henvender sig til tillidsvalgte inden for den offentlige sektor, stat, amt eller kommune samt afdelingsrepræsentanter. Du skal have gennemgået G1-2. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-15/09 Rørvig Centret 37 19

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

BRANCHEKURSER 2018 B Y G G E G R U P P E N

BRANCHEKURSER 2018 B Y G G E G R U P P E N B Y G G E G R U P P E N BRANCHEKURSER 20 PRISLISTE M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand Værd at vide om GRUNDKURSER 2017 Retfærdighed Klubarbejdet Den politiske tillidsrepræsentant Tillidsvalgt Politiske ideologier Kommunikationspsykologi Tillidsmand Arbejdsret Arbejdsretten Indhold Grundkursus

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE

VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE Indhold Grundkursus 1 Grundkursus 2 Grundkursus 3 Grundkursus 4 Praktiske oplysninger Alle medlemmer kan deltage på kurset. Du tilmelder dig kurset

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

uddannelse2001 Det Nye FIU 2001 Guide til kurser i det nye FIU 2001

uddannelse2001 Det Nye FIU 2001 Guide til kurser i det nye FIU 2001 uddannelse2001 Det Nye FIU 2001 Guide til kurser i det nye FIU 2001 Guide til kurser i FIU 2001 Guiden er udgivet af TR-uddannelse. Redaktion: TR-uddannelse Layout: Hanne Bredsgaard Lund Omslags-layout:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB MED MED-uddannelsen PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB Hvad er MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

KURSUS KATALOG 2016. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2016. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KATALOG 2016 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 5 Forord 7 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere