Kursusprogram For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund"

Transkript

1 Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund

2

3 Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND

4 agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion: zentens ryk: Nørhaven Book A/ Varenr. 5504

5 Kursusprogram 2006 Velkommen til 3 s kursusprogram for 2006 for alle tillidsvalgte og fagligt aktive. g velkommen til såvel nye som erfarne brugere af de mange kursustilbud. Det er vores håb, at I ved gennemlæsning af kursustilbuddene får lyst til at begynde et uddannelsesforløb og at I, der er godt i gang, kan finde kurser, der tilgodeser jeres uddannelsesbehov, og som ligger i forlængelse af de kursusforløb, I allerede er i gang med. Kurserne i 3 er bygget over lang tids erfaring og tilført det sidste nye inden for emnet. Her er masser af ny inspiration og viden at hente. Der udstedes kursusbeviser på alle kurser. De kommende år bliver en spændende tid fyldt med udfordringer og eksperimenter. Nye idéer og forslag fødes og skal afprøves. Nye kursustilbud vil komme til, og andre falde fra. Ud over kurser i kursusprogrammet, vil der i løbet af året komme nye uddannelsestilbud til, som i sagens natur ikke kan omtales i denne udgave af kursusprogrammet. Du kan altid holde dig orienteret ved enten at spørge i din afdeling eller se på Kontakt din lokale afdeling, hvor de kan hjælpe dig med uddannelsesplanlægning/vejledning. Her kan du også få svar på praktiske spørgsmål og blive tilmeldt et eller flere kurser i God læselyst Velkommen på kursus i 3 i plysningssekretariatet i 3

6 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger 6 Generelt om kursustilbud i 3 8 Generelle tilmeldings- og tilskudsregler Generelt om Grundkursus 1-2 og særlige forbundskurser/ branchekurser 10 Din nøgle til det faglige arbejde og forståelse af overenskomster Industrigruppen 12 G 1-2 Industri 12 Branchekurser for Bryggeri 13 Branchekurser for Emballage 13 Branchekurser for Plusløn 1 og 2 14 G 1-2 Post Danmark 14 Branchekursus Post Danmark 14 Branchekursus Post Danmark Arbejdsmiljø Den ffentlige Gruppe 15 G 1-2 Amt og kommuner 15 G 1 og 2 Amt og kommuner 15 G 1 og 2 tat 16 G 1 og G 2 Gartnere/Dyrepassere m.fl. (offentlig sektor) 16 G 1 og G 2 for omsorgsmedhjælpere 16 G 1 Gravere 17 G 2 Gravere 17 Branchekursus for omsorgsmedhjælpere 17 Branchekursus Ny øn 1 18 Branchekursus Ny øn 2 18 Branchekursus ælles brancheuge for alle i den offentlige sektor 19 Branchekursus pfølgningskursus for tillidsvalgte inden for amter og kommuner 19 Branchekursus Udlicitering eller omstilling 20 Branchekursus Rengøringsplaner og tidsfastsættelse 20 Branchekursus trukturreformen og samarbejdet i amt og kommune 21 Branchekursus trukturreformen og samarbejdet i staten ransportgruppen 22 G 1-2 ransport 22 Branchekurser for ransportgruppen Byggegruppen 24 G 1-2 Byggegruppen 24 Branchekurser for Byggegruppen 25 pmålerkursus Den Private ervicegruppe 26 G 1 og G 2 BA 26 Branchekursus overenskomsten inden for privat service 26 Branchekursus Rengøringsplaner og tidsfastsættelse Den Grønne gruppe 27 G 1 og G 2 27 Branchekurser for Den Grønne Gruppe Blandede brancher 28 G 1-2 Blandede brancher Grundkurserne G 3-4 og G 5 29 Grundkursus G 3-4 Kommunikation, holdninger og afdelingens rolle i lokalsamfundet 31 Grundkursus G 5 ennesker og borgere i samfundet ær om kulturer, demokrati og samfundsudvikling

7 iljø og trivsel mørkegrønne kurser 34 Generelt om de grønne kurser 35 Grundkursus i arbejdsmiljø 36 Godt arbejdsmiljø 1 36 Godt arbejdsmiljø 2 37 illidsvalgt med visioner 38 Arbejdspladsen i forandring amarbejdsformer og det fagretlige system lysegrønne kurser 40 Det fagretlige system 40 verenskomst, voldgift og fortolkning 41 Dansk arbejdsret og EU udvidet arbejdsretligt kursus 42 agligt forhandlerkursus 1 42 agligt forhandlerkursus 2 for den drevne forhandler 43 illidsrepræsentanten som forhandler offentlig 43 Kursus for holddriftsarbejdere 44 amarbejdsaftalen privat sektor (U-p) 45 amarbejdsaftaler (U/ED) kommuner/amter (U-k) amfund og arbejdsmarked røde kurser 48 Generelt om de røde kurser 49 Én arbejdsplads flere kulturer. Et kursus med fokus på tillidsrepræsentanten som aktiv medspiller i integration på arbejdspladsen 49 Regulering af din og samfundets økonomi sådan bliver din løn styret 50 Arbejdsmarked, uddannelse og beskæftigelse 51 Velfærdssamfundet under forandring velfærd for hvem? 52 Dansk og international økonomi få styr på samfundsøkonomien 53 Kampen om verdensøkonomien om globaliseringen 54 International fagbevægelse og globalisering få faglig indsigt i udviklingen på verdensplan 55 Rejs ud og udvid din faglige horisont international studierejse edelsesstrategi og lønsystemer blå kurser 58 ønkursus: Bonus og kvalifikationsløn 58 ønkursus: idsstudier, teknik og måling Personlig udvikling og formidling grå kurser 60 illidsrepræsentanten som formidler 60 Kvindesnak mands tale 61 amtalens kunst 61 3 s mini-vpg ær om undervisning/formidling Klub- og afdelingskasserere m.fl. lyslilla kurser 64 orstå et regnskab grundkursus for kasserere agforeningskurser lyseblå kurser 66 Generelt om tillidsrepræsentanten og organisationen Ungdomskurser gule kurser 68 Ung og aktiv i 3 amiliekursus 70 Aktiv ferie for krop og sjæl Kurser for efterlønnere og pensionister 72 Pensionist- og efterlønskursus Hyg dig med ældre kolleger 72 Pensionist- og efterlønsferie Aktiv ferie for de ældre Generelt 73 Undervisningssteder Uddannelsesforslag 74 illidsrepræsentant privat 75 illidsrepræsentant offentlig 76 ikkerhedsrepræsentanter

8 Praktiske oplysninger 6 ådan er kursussystemet bygget op og sådan tilmeldes du: I det følgende gives en introduktion til opbygningen af 3 s kursussystem. Du vil kunne supplere dit overblik ved samtidig at se på den grafiske oversigt, som findes bagest i kataloget, ligesom der er indsat nogle forslag til en uddannelsesplan. om nyvalgt vil du altid med fordel kunne få uddannelsesvejledning i din afdeling. Hvis du har adgang til internettet, kan du også finde oplysninger på eller på Intro-kursus Uanset hvilken branche eller gruppe i forbundet, du kommer fra, kan din uddannelse begynde med et introkursus, der gennemføres lokalt efter anmodning fra afdelingen til forbundet. I 3 etablerer vi intro-kurser for tillidsrepræsentanter, sikkerheds- og ungdomsrepræsentanter, samt etnisk intro. Disse kurser afholdes over 3 dage, normalt kl på hverdage. Ungdomskurserne gennemføres dog i weekenden. Kurserne er ikke obligatoriske, men et tilbud til dig, der gerne lige vil prøve, om dét at være på kursus er noget for dig. Kurserne oprettes efter behov, og er derfor ikke omtalt yderligere i dette kursuskatalog. pørg i din afdeling. Grunduddannelseskurser i 3 G samt grundkursus i arbejdsmiljø Her starter din egentlige 3-grunduddannelse, som er målrettet på alle fagligt aktive. Grundkurserne er adgangsvejen til overliggende kurser. Du kan læse meget mere om indholdet i grunduddannelsen på siderne Er du sikkerhedsrepræsentant er du velkommen til at starte med Grundkursus i arbejdsmiljø, som du kan læse mere om på side 35. Efterfølgende kan du gå til de mørkegrønne kurser (se søjlen iljø og trivsel i den grafiske oversigt). Ønsker du at deltage i andre kurser, skal du i lighed med alle andre have deltaget i grunduddannelsen G1 til G5. Grunduddannelsen G 1 G 5 er ikke obligatorisk for sikkerhedsrepræsentanter, men 3 anbefaler, at du tager grunduddannelsen snarest belejligt, når eventuel anden relevant uddannelse er gennemført. ed en gennemgået grunduddannelse er du godt rustet til at varetage det hverv, du er valgt til, og parat til at bygge videre på din uddannelse med specielle emner/kurser. Du anbefales i den anledning at drøfte en uddannelsesplan med din afdeling. ærlige branche- og forbundskurser Endvidere tilbyder 3 en række branchekurser og særlige forbundskurser, som du i nogle tilfælde kan deltage i uden at have gennemført grunduddannelsen. Det fremgår af teksten til de enkelte kurser. Branchekurserne er omtalt i kataloget sammen med de brancherettede G 1-2 kurser. Kurser efter grunduddannelsen Når grunduddannelsen er gennemført, kan du vælge blandt de overliggende kurser, som er opdelt i emnemæssige grupper/søjler, med hver deres farve som kendetegn. I teksten til de enkelte kurser og på kursusoversigten bagest i kataloget angiver pile mellem nogle af kurserne en anbefalet rækkefølge. I dette katalog er alene omtalt kurser, 3 selv udbyder. Hvis du vil vide mere om kurserne på s to skoler, skal du bede om deres kataloger i din afdeling, eller se på Der udbydes desuden mange lokale kurser, arrangeret af A. Der gælder særlige regler for deltagelse i disse kurser, og det er ikke alle kurser, 3 yder økonomisk støtte til. Du kan altid spørge i din afdeling om disse tilbud.

9 -skolerne tilbyder også nogle lange kursusforløb målrettet på tillidsog sikkerhedsrepræsentanter, som har flere års virke bag sig, og har gennemgået store dele af IU-systemet. orbundet råder over et begrænset antal pladser på disse kurser, og du skal sammen med din afdeling udfylde særlige ansøgningsskemaer, såfremt du er interesseret i optagelse på et af disse kursusforløb. Kurser for efterlønnere og pensionister samt familiekurser Bagest i kursuskataloget finder du en række kursustilbud, målrettet på efterlønnere og pensionister samt familiekurser. m kursusvalg og planlægning Hvordan planlægger du din egen personlige uddannelse? Der er mange hensyn at tage: Hvad er dine personlige behov? Dine kollegers forventninger til dig? Din afdelings? Din familie og muligheden for at få fri? Både hjemmefra og på arbejdspladsen! Vi vil anbefale, at du drøfter dine behov og valg med den uddannelsesansvarlige i din afdeling og udarbejder en egentlig uddannelsesplan, både af hensyn til dig selv, din familie, din arbejdsplads og afdelingen. Hvordan afvikles kurserne? ted, mødetider og undervisningstider vil altid blive bekræftet til den enkelte i god tid forud for kursusstart. om hovedregel afvikles alle 3 s ugekurser på skolerne fra mandag morgen kl , med mulighed for ankomst aftenen før. Ugekurserne slutter typisk fredag efter frokost. Ved 2-ugers kurser rejses hjem i den mellemliggende weekend. Enkelte kurser af kortere varighed kan have mødetidspunkt senere på 1. dagen, således at man kan nå frem samme dag. okale kurser afvikles typisk som dagkurser fra kl Deltager du på et kursus arrangeret af -skolerne starter disse typisk søndage med ankomst senest kl og samme sluttidspunkt som på 3-kurserne. Børnepasning mens du er på kursus kal du deltage i et kursus, der afholdes på målandshavet, har du mulighed for at få passet dit barn hver dag, mens du er på kursus. Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet om børnepasning, skal du give besked senest fire uger før kurset starter. Du kan få flere oplysninger om tilbuddet i din lokale afdeling. Kurserne er opdelt i otte hovedgrupper/søjler med hver deres farve ørkegrønne kurser: ysegrønne kurser: Røde kurser: Blå kurser: Grå kurser: yslilla kurser: yseblå kurser: Gule kurser: iljø og trivsel. amarbejdsformer og det fagretlige system. amfund og arbejdsmarked. edelsesstrategi og lønsystemer. Personlig udvikling og formidling. Kasserere. agforeningskurser. Ungdomskurser. 7

10 ilskudsregler/priser orbundet betaler selve kursusafgiften. Det er således gratis at deltage i kurserne. ilskud til dækning af rejseudgifter sker via din afdeling. ypisk refunderes udgifter svarende til køb af returbillet med offentlige transportmidler til og fra undervisningsstedet. åfremt du ikke får løn fra din arbejdsgiver, yder forbundet tilskud til hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, som i år 2006 udgør kr ,- for en uge eller kr. 480,- pr. dag. ilskuddet sendes til din afdeling, der enten supplerer op til fuld løn eller giver et særligt tilskud. pørg i din afdeling. edlemmer fra andre forbund under, som ønsker at komme på 3 s kurser, skal søge gennem deres afdeling eller forbund. Kursusafgiften på vore skoler er pr. uge for hele 2006 kr ,- ekskl. moms. or kursister fra organisationer, der ikke er medlem af, er prisen kr ,- + moms. or pensionist- og efterlønskurser samt familiekurser gælder særlige regler. Priserne står under omtalen af de enkelte kurser. Bliver du syg lige før et kursus, skal du straks give besked først og fremmest til 3 s plysningssekretariatet og din egen afdeling, men efter kontortid til skolerne. e telefonnumrene bagest i programmet. Hvad får du ud af det? På alle kurser vil du møde andre i samme situation som dig selv. Gode kammerater. Nogle bliver måske venner. Du får mulighed for at trække på andres erfaringer. år et netværk. En god oplevelse. g lærer en masse. Du møder undervisere, der som regel kender dit faglige område. om selv er startet med et tillidshverv. om ved, at dine erfaringer og din vilje til at lære nyt er udgangspunktet for undervisningen. De kender selv situationen fra egne oplevelser og er uddannede til at sikre, at du og de øvrige på holdet får indfriet jeres forventninger. God fornøjelse! ilmelding ilmelding til kurserne foregår gennem din afdeling via 3-net. Vær opmærksom på eventuelle adgangsbetingelser, samt at det altid er den enkelte afdeling, der prioriterer, hvem og efter hvilke kriterier afdelingens medlemmer kan deltage i kurserne. 8 Afbudsregler 3 henstiller til, at den fornødne frihed til kurset er givet og at kurset ikke unødigt afbrydes. Da et kursus er meget dyrt og da der ofte må gives afslag på ansøgninger på grund af for mange tilmeldinger, skal vi anmode om, at eventuelle afbud sker hurtigst muligt, og så vidt muligt senest 28 dage før, så pladsen kan gives videre til en anden. Ved for sent afbud, udeblivelse m.m. skal din afdeling betale kursusprisen.

11 GRUNDKURER G 1-2 G BRANCHEKURER 9

12 Grundkursus G 1-2 og branchekurser Din nøgle til det faglige arbejde og forståelse af overenskomster 10 Det skal du vide: På de kommende sider kan du læse om forbundets kursustilbud. elvom der andetsteds i kursusprogrammet omtales et særligt Grundkursus i arbejdsmiljø, skal det understreges, at alle kurserne omtalt her også er målrettede på nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter. Det er en klar anbefaling, at alle fagligt aktive tager forbundets samlede grunduddannelse. Grunduddannelsen er opdelt sådan, at de første forløb G 1-2 på i alt 2 uger er opdelt efter forbundets hovedgrupper og brancher. Det betyder, at du typisk møder kolleger fra samme branche- og overenskomstområder som dit eget. Enkelte af de brancherettede G 1-2 kurser udbydes kun én eller få gange pr. år. åske du lige er nyvalgt, og der er først et grundkursus langt senere indenfor dit brancheområde. om et alternativt tilbud finder du derfor G 1-2 for blandede brancher. Det følgende afsnit med præsentation af G 1-2 kurser og særlige branchekurser er derfor opdelt som følger: Industrigruppen (side 12-13) Den ffentlige Gruppe (side 14-21) ransportgruppen (side 22-23) Byggegruppen (side 24-25) Den Private ervicegruppe (side 26) Den Grønne Gruppe (side 27) G1-2 blandede brancher (side 28) Afhængig af lokale behov og ønsker kan G 1-2 oprettes som lokale dagkurser målrettet på de fagligt aktive, som ikke har mulighed for at være hjemmefra flere dage ad gangen. Du kan tale med din afdeling herom, såfremt du hører til denne gruppe. 3 anbefaler deltagelse i skole-kurserne, idet dit udbytte her alt andet lige vil blive det største. Det kan du forvente på G 1-2: På G 1-2 bliver du budt velkommen som ny tillidsvalgt i 3. Du får indsigt i overenskomsten og hele det fagretlige system. Du deltager aktivt i arbejdet og øvelser omkring overenskomsten, arbejdspladserne og den faglige organisation, klubarbejde på arbejdspladsen. Vi sætter fokus på dine opgaver, muligheder, rettigheder og ansvar som tillidsvalgt. Du tilegner dig en række konkrete værktøjer indenfor mødeteknik, notat- og referatteknik, tale- og forhandlingsteknik. Du møder og udveksler erfaringer med kolleger, som står i samme situation som dig typisk fra samme brancheområde som dit eget. Du bliver klædt på omkring de fagretlige spilleregler, aftalesystemet og de udfordringer, du møder som ny tillidsvalgt på din arbejdsplads. Kort sagt det nære og konkrete på din arbejdsplads, der tager afsæt i dig, din arbejdsplads og dit tillidshverv. ælles for alle G 1-2 kurser er at du vil beskæftige dig med følgende temaer: øde- og taleteknik. Notat- og referatteknik. orhandlingsøvelser. orbundets love og opbygning. agbevægelsens historie, opbygning og mål. verenskomsten. Arbejdspladserne og den faglige organisation. Klubarbejde på arbejdspladsen. illids- og sikkerhedsrepræsentantens opgaver. rganisering af nye kolleger. amspillet mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanten. Det fagretlige system. igestillingspolitik. Uddannelsespolitik. iljøarbejde. It-kendskab. Afhængigt af branchetilhørsforhold lærer du naturligvis også en masse om de særlige forhold indenfor netop dit brancheområde.

13 Det kan du opnå: Du får et fagligt og personligt netværk. Du lærer om forhandlingsteknik. Du lærer om forbundets opbygning, fra dig til forbundsformanden. Du lærer om fagbevægelsens historie og opgaver. Du lærer om overenskomster og deres betydning. Du får kendskab til pensionsforhold. Du lærer det fagretlige system at kende. Du får indsigt i forholdet mellem arbejdspladsen og den faglige organisation. Du lærer at organisere klubarbejdet. Du får indsigt i håndteringen af miljøarbejdet. Du introduceres til it. Du lærer om uddannelsespolitik og planlægning. Du får lyst til og mod på at fortsætte din faglige uddannelse på G 3-4. Undervisningen består af: Erfaringsudveksling. Underviseroplæg. Gruppearbejde. Gruppefremlæggelse. Individuelt arbejde. orhandlings- og samarbejdsøvelser. Rollespil. undtlig og skriftlig formulering. Debatter og argumentationstræning. It-kendskab, herunder lære om internettet. G 1-2 henvender sig til alle fagligt interesserede og især nyvalgte tillidsog sikkerhedsrepræsentanter. 11

14 INDURIGRUPPEN 1152 G 1-2 Industri e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Udelte kurser, 2 uge: Kurset dækker samtlige brancheområder inden for industrigruppen. agligt aktive fra bryggeriområdet anbefales at samles på kurserne markeret med en stjerne. agligt aktive fra emballageområdet anbefales at samles på kurserne markeret med to stjerner. Kursusnr. Antal id ted Uge /02-03/03 målandshavet /03-17/03 vendborgskolen *) /04-05/05 målandshavet /06-23/06 angsøhus **) /08-25/08 angsøhus /10-10/11 angsøhus *) /11-24/11 vendborgskolen **) /11-08/12 målandshavet om et forsøg afholdes i år to G 1-2 kurser for industrigruppen som delte kurser, hvilket betyder, at du er på kursus én uge, hjemme i 4-5 uger og på kursus igen én uge. Indholdet på delte kurser er det samme som på udelte kurser. Bemærk, du skal tilmeldes begge uger på én gang. Delte kurser 1+1 uge: Kursusnr. Antal id ted Uge /01-03/02 vendborgskolen /03-10/03 vendborgskolen /09-08/09 angsøhus /10-06/10 angsøhus Branchekursus Industrigruppen Bryggeri Branchekurserne inden for bryggeriområdet planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor branchen. Der kan f.eks. sættes fokus på overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljø, debatter med forbunds- og/eller ledelsesrepræsentanter fra arbejdsgiverforeninger, pensionsforhold eller andet, som findes relevant på det aktuelle tidspunkt. Kurserne henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra bryggeriområdet. Du kan godt deltage i kurset mere end én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-27/09 målandshavet 39 12

15 2132 Branchekursus Industrigruppen Emballage Branchekurserne inden for emballageområdet planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor branchen. Der kan f.eks. sættes fokus på overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljø, debatter med forbunds- og/eller ledelsesrepræsentanter fra arbejdsgiverforeninger, pensionsforhold eller andet, som findes relevant på det aktuelle tidspunkt. Kurserne henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra emballageområdet. Du kan godt deltage i kurset mere end én gang. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /03-22/03 målandshavet og 9006 Branchekursus Industrigruppen Plusløn 1 og 2 C-Industri og Dansk Industri har i fællesskab udarbejdet metodevejledninger til lønsystemer på virksomheder indenfor C-Industri. I samarbejde med C-Industri udbydes Plusløn 1 og Plusløn 2 hvor der sættes fokus på indhold, indførsel og vedligeholdelse af pluslønsystemet. Begge kurser er på 3 dage. Kurserne henvender sig til alle fagligt aktive indenfor C-Industri, som skal arbejde med udvikling af lønsystemerne på arbejdspladsen. Du skal have deltaget på G 1-2, og på Plusløn 1 for at deltage på Plusløn 2. PUØN 1: Kursusnr. Antal id (3 dage) ted uge /04-26/04 angsøhus /06-21/06 vendborg 25 PUØN 2: Kursusnr. Antal id (3 dage) ted uge /09-13/09 vendborgskolen 37 13

16 INDURIGRUPPEN 1151 G 1-2 Post Danmark e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede fra Post Danmark, såvel postbude som postarbejdere. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-07/04 angsøhus /09-06/10 vendborgskolen Branchekursus Post Danmark Kurset planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor Post Danmark. om regel indgår debatter med repræsentanter for Post Danmarks ledelse, ligesom du vil møde én af forbundets forretningsførere, som har Post Danmark som ansvarsområde. Du skal have deltaget i G 1-2 Post Danmark. Kursusnr. Antal id ted Uge /02-03/03 Rørvig Centret /06-16/06 Rørvig Centret /11-01/12 Rørvig Centret Branchekursus Post Danmark Arbejdsmiljø Vi sætter fokus på udviklingen i arbejdsmiljøforholdene inden for Post Danmark. Kurset planlægges fra gang til gang således, at der hver gang kan sættes helt aktuelle problemer, oplægsholdere og debatter på dagsordenen. Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede, fortrinsvis sikkerhedsrepræsentanter inden for Post Danmark. Der udsendes særligt cirkulære til afdelingerne ca. 2-3 måneder forud for kurset med program, indhold, tilmeldinger m.v. Kursusnr. Antal id (2 dage) ted Uge /11-22/11 Rørvig Centret (man-ons) /11-24/11 Rørvig Centret (ons-fre) 47 14

17 1151 G 1-2 Amt og kommuner Du kan forvente: e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede fra amter og kommuner. Kursusnr. Antal id ted Uge /01-27/01 vendborgskolen /04-05/05 målandshavet /08-08/09 målandshavet /11-24/11 angsøhus DEN ENIGE EKR 1010 og 1020 G 1 og 2 Amt og kommuner e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig ligesom det foregående til fagligt aktive/interesserede fra amter og kommuner, men er opdelt i 2 gange en uge med nogle uger imellem. Der indgår en mindre opgave til løsning hjemme på arbejdspladsen i hjemmeperioden. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-17/03 målandshavet /05-05/05 vendborgskolen /10-03/11 vendborgskolen /12-08/12 målandshavet og 1020 G 1 og 2 tat e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra det statslige område. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /10-27/10 vendborgskolen /12-08/12 vendborgskolen 49 15

18 DEN ENIGE EKR 1010 G 1 Gartnere, dyrepassere m.fl. e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved kommuner, statsinstitutioner, statens haver, bykirkegårde m.fl. Kurset er på én uge og giver adgang til deltagelse i G 2. Kursusnr. Antal id ted Uge /01-20/01 angsøhus G 2 Gartnere, dyrepassere m.fl. e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved kommuner, statsinstitutioner, statens haver, bykirkegårde m.fl. Kurset er på én uge og du skal have deltaget i G 1. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-17/03 vendborgskolen og 1020 G 1 og G 2 for omsorgsmedhjælpere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/interesserede omsorgsmedhjælpere. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-08/09 målandshavet /10-03/11 målandshavet G 1 Gravere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved bykirkegårde. Kurset er på én uge og giver adgang til deltagelse i G Kursusnr. Antal id ted Uge /01-03/02 vendborgskolen 5

19 1020 G 2 Gravere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved bykirkegårde. Kurset er på én uge, og du skal have deltaget i G 1. Kursusnr. Antal id ted Uge /12-15/12 målandshavet Branchekursus for omsorgsmedhjælpere verenskomst og arbejdstid Kurset tager udgangspunkt i aktuelle emner i din overenskomst samt din arbejdstidsaftale, herunder resultatet af overenskomstfornyelsen. Der vil være oplæg, men også mulighed for at du kan stille spørgsmål til emner i overenskomsten og tilhørende aftaler. Kurset er for tillidsrepræsentanter, der har gennemgået G1 og G2. Kursusnr. Antal id (2 dage) ted Uge /09-19/09 målandshavet Branchekursus Ny øn 1 Basiskursus Vi arbejder med rammeaftalerne og grundlæggende viden om Ny ønsystemer inden for den offentlige sektor, samt de tilhørende organisationsaftaler og overenskomster. Vi sætter fokus på: De væsentlige forskelle på Ny øn og andre lønformer. Gennemgang og debat om de forskellige rammeaftaler. Det økonomiske råderum på det kommunale område. Analyse af løndannelsen på egen arbejdsplads. tatistikker og it-anvendelse. remlæggelse og debat af elementer fra deltagernes egne lokalaftaler/forhåndsaftaler. Udarbejdelse og debat om elementer i lønpolitikken lokalaftaler/forhåndsaftaler. Kurset er målrettet de tillidsvalgte og afdelingsansatte, der i fremtiden skal arbejde med de nye lønsystemer indenfor den offentlige sektor. Det er en klar fordel at have deltaget i grunduddannelsen, men ingen betingelse. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /05-17/05 angsøhus /08-16/08 målandshavet /11-08/11 vendborgskolen 45 17

20 DEN ENIGE EKR 2160 Branchekursus Ny øn 2 verbygningskursus Kurset bygger videre på Ny øn 1, hvor der især er fokus på viden om Ny ønformer. På dette kursus arbejdes med emner, der vedrører selve forhandlingerne. ålet er, at du bliver bedre til at udforme og indgå direkte i forhandlinger om lokallønsaftaler og forhåndsaftaler. Der sættes fokus på: verblik over de økonomiske rammer. Kendskab til det økonomiske råderum. Blive fortrolig med regler og principper på arbejdspladsen. At kunne tolke og bruge indgåede aftaler. Øve indflydelse på lønbudgetter gennem U/ED-aftalen. Hvordan man indgår aftaler på resultatløndelen. Hvilke konsekvenser resultatlønaftaler kan få. Hvordan resultatlønnen udmøntes. orhandlingsøvelser og forhandlingsstrategier. Du skal have deltaget i Ny øn 1 eller et af de tidligere Ny øn kurser, samt G 1-2. Det er en klar fordel at have deltaget i hele grunduddannelsen, men ingen betingelse. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /06-14/06 angsøhus /09-20/09 augesens Have /12-06/12 vendborgskolen 49 Der henvises til kurset R som forhandler, der står omtalt på side 43. Dette kursus er en naturlig opfølgning kurserne: Ny øn 1, basiskursus og Ny øn 2, overbygningskursus og vil optimere forhandlingsevnerne om Ny øn Branchekursus ælles brancheuge for alle i den offentlige sektor 18 Grundidéen med denne kursusuge er at samle fagligt aktive fra alle dele af den offentlige sektor. Hermed skabes mulighed for på én gang at afvikle brancherettede kurser med fokus på særlige forhold og aktuelle problemstillinger inden for den enkelte branche. amtidig sætter vi i fællesskab dvs. på tværs af brancherne fokus på fælles overordnede emner, som dækker alle brancheområder. Det kan f.eks. være strukturreformen, udliciteringsproblemer, pensionsforhold, psykisk arbejdsmiljø, debatter med ledelsesrepræsentanter osv. Ugen planlægges fra gang til gang afhængig af helt aktuelle problemstillinger inden for den offentlige sektor. Du vil møde ledelsen fra den offentlige gruppe og få lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Du skal have deltaget i G 1-2. Nr er for specialarbejdere og rengørings-/serviceassistenter i kommuner/amter. Nr er for tekniske servicemedarbejdere, omsorgsmedhjælpere m.fl. Nr er for ansatte under orsvarsministeriet, jernbanearbejdere m.fl. Nr er for gravere ved bykirkegårde.

21 Kursusnr. Antal id ted Uge /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet Branchekursus pfølgningskursus for tillidsvalgte inden for amter og kommuner Vi sætter fokus på ny og aktuel viden om strukturreformen, arbejdstidsaftaler, ferieloven, feriefridagsaftalen, ED/U, resultatløn, uddannelse, decentralisering, udlicitering, K og aftalen om sociale kapitler. Kursusindholdet justeres løbende, afhængig af aktuelle udfordringer og problemstillinger indenfor den offentlige sektor. Du vil lære mere om forhandlingsteknikker og brugen af it. Kurset udbygger indholdet på G 1-2, og du skal derfor tidligere have deltaget i G 1-2. Kursusnr. Antal id ted Uge /11-24/11 vendborgskolen Branchekursus Udlicitering eller omstilling Vi sætter fokus på udlicitering og privatisering. Hvad kan der gøres for at undgå dette eller hvordan kan du og den faglige klub få størst mulig indflydelse på en besluttet udlicitering? Blandt emnerne vil også være loven om virksomhedsoverdragelse, nye styreformer (selskabsformer/ kontraktstyring/bu-model), aftaler om uddannelse og kompetenceudvikling, flexjob, skånejob. Altså et kursus hvor der sættes fokus på udvikling som et middel imod afvikling. Kurset henvender sig til tillidsvalgte inden for den offentlige sektor, stat, amt eller kommune samt afdelingsrepræsentanter. Du skal have gennemgået G1-2. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-15/09 Rørvig Centret 37 19

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

KURSUS KATALOG 2016. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2016. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KATALOG 2016 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 5 Forord 7 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere