Kursusprogram For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund"

Transkript

1 Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund

2

3 Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND

4 agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion: zentens ryk: Nørhaven Book A/ Varenr. 5504

5 Kursusprogram 2006 Velkommen til 3 s kursusprogram for 2006 for alle tillidsvalgte og fagligt aktive. g velkommen til såvel nye som erfarne brugere af de mange kursustilbud. Det er vores håb, at I ved gennemlæsning af kursustilbuddene får lyst til at begynde et uddannelsesforløb og at I, der er godt i gang, kan finde kurser, der tilgodeser jeres uddannelsesbehov, og som ligger i forlængelse af de kursusforløb, I allerede er i gang med. Kurserne i 3 er bygget over lang tids erfaring og tilført det sidste nye inden for emnet. Her er masser af ny inspiration og viden at hente. Der udstedes kursusbeviser på alle kurser. De kommende år bliver en spændende tid fyldt med udfordringer og eksperimenter. Nye idéer og forslag fødes og skal afprøves. Nye kursustilbud vil komme til, og andre falde fra. Ud over kurser i kursusprogrammet, vil der i løbet af året komme nye uddannelsestilbud til, som i sagens natur ikke kan omtales i denne udgave af kursusprogrammet. Du kan altid holde dig orienteret ved enten at spørge i din afdeling eller se på Kontakt din lokale afdeling, hvor de kan hjælpe dig med uddannelsesplanlægning/vejledning. Her kan du også få svar på praktiske spørgsmål og blive tilmeldt et eller flere kurser i God læselyst Velkommen på kursus i 3 i plysningssekretariatet i 3

6 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger 6 Generelt om kursustilbud i 3 8 Generelle tilmeldings- og tilskudsregler Generelt om Grundkursus 1-2 og særlige forbundskurser/ branchekurser 10 Din nøgle til det faglige arbejde og forståelse af overenskomster Industrigruppen 12 G 1-2 Industri 12 Branchekurser for Bryggeri 13 Branchekurser for Emballage 13 Branchekurser for Plusløn 1 og 2 14 G 1-2 Post Danmark 14 Branchekursus Post Danmark 14 Branchekursus Post Danmark Arbejdsmiljø Den ffentlige Gruppe 15 G 1-2 Amt og kommuner 15 G 1 og 2 Amt og kommuner 15 G 1 og 2 tat 16 G 1 og G 2 Gartnere/Dyrepassere m.fl. (offentlig sektor) 16 G 1 og G 2 for omsorgsmedhjælpere 16 G 1 Gravere 17 G 2 Gravere 17 Branchekursus for omsorgsmedhjælpere 17 Branchekursus Ny øn 1 18 Branchekursus Ny øn 2 18 Branchekursus ælles brancheuge for alle i den offentlige sektor 19 Branchekursus pfølgningskursus for tillidsvalgte inden for amter og kommuner 19 Branchekursus Udlicitering eller omstilling 20 Branchekursus Rengøringsplaner og tidsfastsættelse 20 Branchekursus trukturreformen og samarbejdet i amt og kommune 21 Branchekursus trukturreformen og samarbejdet i staten ransportgruppen 22 G 1-2 ransport 22 Branchekurser for ransportgruppen Byggegruppen 24 G 1-2 Byggegruppen 24 Branchekurser for Byggegruppen 25 pmålerkursus Den Private ervicegruppe 26 G 1 og G 2 BA 26 Branchekursus overenskomsten inden for privat service 26 Branchekursus Rengøringsplaner og tidsfastsættelse Den Grønne gruppe 27 G 1 og G 2 27 Branchekurser for Den Grønne Gruppe Blandede brancher 28 G 1-2 Blandede brancher Grundkurserne G 3-4 og G 5 29 Grundkursus G 3-4 Kommunikation, holdninger og afdelingens rolle i lokalsamfundet 31 Grundkursus G 5 ennesker og borgere i samfundet ær om kulturer, demokrati og samfundsudvikling

7 iljø og trivsel mørkegrønne kurser 34 Generelt om de grønne kurser 35 Grundkursus i arbejdsmiljø 36 Godt arbejdsmiljø 1 36 Godt arbejdsmiljø 2 37 illidsvalgt med visioner 38 Arbejdspladsen i forandring amarbejdsformer og det fagretlige system lysegrønne kurser 40 Det fagretlige system 40 verenskomst, voldgift og fortolkning 41 Dansk arbejdsret og EU udvidet arbejdsretligt kursus 42 agligt forhandlerkursus 1 42 agligt forhandlerkursus 2 for den drevne forhandler 43 illidsrepræsentanten som forhandler offentlig 43 Kursus for holddriftsarbejdere 44 amarbejdsaftalen privat sektor (U-p) 45 amarbejdsaftaler (U/ED) kommuner/amter (U-k) amfund og arbejdsmarked røde kurser 48 Generelt om de røde kurser 49 Én arbejdsplads flere kulturer. Et kursus med fokus på tillidsrepræsentanten som aktiv medspiller i integration på arbejdspladsen 49 Regulering af din og samfundets økonomi sådan bliver din løn styret 50 Arbejdsmarked, uddannelse og beskæftigelse 51 Velfærdssamfundet under forandring velfærd for hvem? 52 Dansk og international økonomi få styr på samfundsøkonomien 53 Kampen om verdensøkonomien om globaliseringen 54 International fagbevægelse og globalisering få faglig indsigt i udviklingen på verdensplan 55 Rejs ud og udvid din faglige horisont international studierejse edelsesstrategi og lønsystemer blå kurser 58 ønkursus: Bonus og kvalifikationsløn 58 ønkursus: idsstudier, teknik og måling Personlig udvikling og formidling grå kurser 60 illidsrepræsentanten som formidler 60 Kvindesnak mands tale 61 amtalens kunst 61 3 s mini-vpg ær om undervisning/formidling Klub- og afdelingskasserere m.fl. lyslilla kurser 64 orstå et regnskab grundkursus for kasserere agforeningskurser lyseblå kurser 66 Generelt om tillidsrepræsentanten og organisationen Ungdomskurser gule kurser 68 Ung og aktiv i 3 amiliekursus 70 Aktiv ferie for krop og sjæl Kurser for efterlønnere og pensionister 72 Pensionist- og efterlønskursus Hyg dig med ældre kolleger 72 Pensionist- og efterlønsferie Aktiv ferie for de ældre Generelt 73 Undervisningssteder Uddannelsesforslag 74 illidsrepræsentant privat 75 illidsrepræsentant offentlig 76 ikkerhedsrepræsentanter

8 Praktiske oplysninger 6 ådan er kursussystemet bygget op og sådan tilmeldes du: I det følgende gives en introduktion til opbygningen af 3 s kursussystem. Du vil kunne supplere dit overblik ved samtidig at se på den grafiske oversigt, som findes bagest i kataloget, ligesom der er indsat nogle forslag til en uddannelsesplan. om nyvalgt vil du altid med fordel kunne få uddannelsesvejledning i din afdeling. Hvis du har adgang til internettet, kan du også finde oplysninger på eller på Intro-kursus Uanset hvilken branche eller gruppe i forbundet, du kommer fra, kan din uddannelse begynde med et introkursus, der gennemføres lokalt efter anmodning fra afdelingen til forbundet. I 3 etablerer vi intro-kurser for tillidsrepræsentanter, sikkerheds- og ungdomsrepræsentanter, samt etnisk intro. Disse kurser afholdes over 3 dage, normalt kl på hverdage. Ungdomskurserne gennemføres dog i weekenden. Kurserne er ikke obligatoriske, men et tilbud til dig, der gerne lige vil prøve, om dét at være på kursus er noget for dig. Kurserne oprettes efter behov, og er derfor ikke omtalt yderligere i dette kursuskatalog. pørg i din afdeling. Grunduddannelseskurser i 3 G samt grundkursus i arbejdsmiljø Her starter din egentlige 3-grunduddannelse, som er målrettet på alle fagligt aktive. Grundkurserne er adgangsvejen til overliggende kurser. Du kan læse meget mere om indholdet i grunduddannelsen på siderne Er du sikkerhedsrepræsentant er du velkommen til at starte med Grundkursus i arbejdsmiljø, som du kan læse mere om på side 35. Efterfølgende kan du gå til de mørkegrønne kurser (se søjlen iljø og trivsel i den grafiske oversigt). Ønsker du at deltage i andre kurser, skal du i lighed med alle andre have deltaget i grunduddannelsen G1 til G5. Grunduddannelsen G 1 G 5 er ikke obligatorisk for sikkerhedsrepræsentanter, men 3 anbefaler, at du tager grunduddannelsen snarest belejligt, når eventuel anden relevant uddannelse er gennemført. ed en gennemgået grunduddannelse er du godt rustet til at varetage det hverv, du er valgt til, og parat til at bygge videre på din uddannelse med specielle emner/kurser. Du anbefales i den anledning at drøfte en uddannelsesplan med din afdeling. ærlige branche- og forbundskurser Endvidere tilbyder 3 en række branchekurser og særlige forbundskurser, som du i nogle tilfælde kan deltage i uden at have gennemført grunduddannelsen. Det fremgår af teksten til de enkelte kurser. Branchekurserne er omtalt i kataloget sammen med de brancherettede G 1-2 kurser. Kurser efter grunduddannelsen Når grunduddannelsen er gennemført, kan du vælge blandt de overliggende kurser, som er opdelt i emnemæssige grupper/søjler, med hver deres farve som kendetegn. I teksten til de enkelte kurser og på kursusoversigten bagest i kataloget angiver pile mellem nogle af kurserne en anbefalet rækkefølge. I dette katalog er alene omtalt kurser, 3 selv udbyder. Hvis du vil vide mere om kurserne på s to skoler, skal du bede om deres kataloger i din afdeling, eller se på Der udbydes desuden mange lokale kurser, arrangeret af A. Der gælder særlige regler for deltagelse i disse kurser, og det er ikke alle kurser, 3 yder økonomisk støtte til. Du kan altid spørge i din afdeling om disse tilbud.

9 -skolerne tilbyder også nogle lange kursusforløb målrettet på tillidsog sikkerhedsrepræsentanter, som har flere års virke bag sig, og har gennemgået store dele af IU-systemet. orbundet råder over et begrænset antal pladser på disse kurser, og du skal sammen med din afdeling udfylde særlige ansøgningsskemaer, såfremt du er interesseret i optagelse på et af disse kursusforløb. Kurser for efterlønnere og pensionister samt familiekurser Bagest i kursuskataloget finder du en række kursustilbud, målrettet på efterlønnere og pensionister samt familiekurser. m kursusvalg og planlægning Hvordan planlægger du din egen personlige uddannelse? Der er mange hensyn at tage: Hvad er dine personlige behov? Dine kollegers forventninger til dig? Din afdelings? Din familie og muligheden for at få fri? Både hjemmefra og på arbejdspladsen! Vi vil anbefale, at du drøfter dine behov og valg med den uddannelsesansvarlige i din afdeling og udarbejder en egentlig uddannelsesplan, både af hensyn til dig selv, din familie, din arbejdsplads og afdelingen. Hvordan afvikles kurserne? ted, mødetider og undervisningstider vil altid blive bekræftet til den enkelte i god tid forud for kursusstart. om hovedregel afvikles alle 3 s ugekurser på skolerne fra mandag morgen kl , med mulighed for ankomst aftenen før. Ugekurserne slutter typisk fredag efter frokost. Ved 2-ugers kurser rejses hjem i den mellemliggende weekend. Enkelte kurser af kortere varighed kan have mødetidspunkt senere på 1. dagen, således at man kan nå frem samme dag. okale kurser afvikles typisk som dagkurser fra kl Deltager du på et kursus arrangeret af -skolerne starter disse typisk søndage med ankomst senest kl og samme sluttidspunkt som på 3-kurserne. Børnepasning mens du er på kursus kal du deltage i et kursus, der afholdes på målandshavet, har du mulighed for at få passet dit barn hver dag, mens du er på kursus. Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet om børnepasning, skal du give besked senest fire uger før kurset starter. Du kan få flere oplysninger om tilbuddet i din lokale afdeling. Kurserne er opdelt i otte hovedgrupper/søjler med hver deres farve ørkegrønne kurser: ysegrønne kurser: Røde kurser: Blå kurser: Grå kurser: yslilla kurser: yseblå kurser: Gule kurser: iljø og trivsel. amarbejdsformer og det fagretlige system. amfund og arbejdsmarked. edelsesstrategi og lønsystemer. Personlig udvikling og formidling. Kasserere. agforeningskurser. Ungdomskurser. 7

10 ilskudsregler/priser orbundet betaler selve kursusafgiften. Det er således gratis at deltage i kurserne. ilskud til dækning af rejseudgifter sker via din afdeling. ypisk refunderes udgifter svarende til køb af returbillet med offentlige transportmidler til og fra undervisningsstedet. åfremt du ikke får løn fra din arbejdsgiver, yder forbundet tilskud til hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, som i år 2006 udgør kr ,- for en uge eller kr. 480,- pr. dag. ilskuddet sendes til din afdeling, der enten supplerer op til fuld løn eller giver et særligt tilskud. pørg i din afdeling. edlemmer fra andre forbund under, som ønsker at komme på 3 s kurser, skal søge gennem deres afdeling eller forbund. Kursusafgiften på vore skoler er pr. uge for hele 2006 kr ,- ekskl. moms. or kursister fra organisationer, der ikke er medlem af, er prisen kr ,- + moms. or pensionist- og efterlønskurser samt familiekurser gælder særlige regler. Priserne står under omtalen af de enkelte kurser. Bliver du syg lige før et kursus, skal du straks give besked først og fremmest til 3 s plysningssekretariatet og din egen afdeling, men efter kontortid til skolerne. e telefonnumrene bagest i programmet. Hvad får du ud af det? På alle kurser vil du møde andre i samme situation som dig selv. Gode kammerater. Nogle bliver måske venner. Du får mulighed for at trække på andres erfaringer. år et netværk. En god oplevelse. g lærer en masse. Du møder undervisere, der som regel kender dit faglige område. om selv er startet med et tillidshverv. om ved, at dine erfaringer og din vilje til at lære nyt er udgangspunktet for undervisningen. De kender selv situationen fra egne oplevelser og er uddannede til at sikre, at du og de øvrige på holdet får indfriet jeres forventninger. God fornøjelse! ilmelding ilmelding til kurserne foregår gennem din afdeling via 3-net. Vær opmærksom på eventuelle adgangsbetingelser, samt at det altid er den enkelte afdeling, der prioriterer, hvem og efter hvilke kriterier afdelingens medlemmer kan deltage i kurserne. 8 Afbudsregler 3 henstiller til, at den fornødne frihed til kurset er givet og at kurset ikke unødigt afbrydes. Da et kursus er meget dyrt og da der ofte må gives afslag på ansøgninger på grund af for mange tilmeldinger, skal vi anmode om, at eventuelle afbud sker hurtigst muligt, og så vidt muligt senest 28 dage før, så pladsen kan gives videre til en anden. Ved for sent afbud, udeblivelse m.m. skal din afdeling betale kursusprisen.

11 GRUNDKURER G 1-2 G BRANCHEKURER 9

12 Grundkursus G 1-2 og branchekurser Din nøgle til det faglige arbejde og forståelse af overenskomster 10 Det skal du vide: På de kommende sider kan du læse om forbundets kursustilbud. elvom der andetsteds i kursusprogrammet omtales et særligt Grundkursus i arbejdsmiljø, skal det understreges, at alle kurserne omtalt her også er målrettede på nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter. Det er en klar anbefaling, at alle fagligt aktive tager forbundets samlede grunduddannelse. Grunduddannelsen er opdelt sådan, at de første forløb G 1-2 på i alt 2 uger er opdelt efter forbundets hovedgrupper og brancher. Det betyder, at du typisk møder kolleger fra samme branche- og overenskomstområder som dit eget. Enkelte af de brancherettede G 1-2 kurser udbydes kun én eller få gange pr. år. åske du lige er nyvalgt, og der er først et grundkursus langt senere indenfor dit brancheområde. om et alternativt tilbud finder du derfor G 1-2 for blandede brancher. Det følgende afsnit med præsentation af G 1-2 kurser og særlige branchekurser er derfor opdelt som følger: Industrigruppen (side 12-13) Den ffentlige Gruppe (side 14-21) ransportgruppen (side 22-23) Byggegruppen (side 24-25) Den Private ervicegruppe (side 26) Den Grønne Gruppe (side 27) G1-2 blandede brancher (side 28) Afhængig af lokale behov og ønsker kan G 1-2 oprettes som lokale dagkurser målrettet på de fagligt aktive, som ikke har mulighed for at være hjemmefra flere dage ad gangen. Du kan tale med din afdeling herom, såfremt du hører til denne gruppe. 3 anbefaler deltagelse i skole-kurserne, idet dit udbytte her alt andet lige vil blive det største. Det kan du forvente på G 1-2: På G 1-2 bliver du budt velkommen som ny tillidsvalgt i 3. Du får indsigt i overenskomsten og hele det fagretlige system. Du deltager aktivt i arbejdet og øvelser omkring overenskomsten, arbejdspladserne og den faglige organisation, klubarbejde på arbejdspladsen. Vi sætter fokus på dine opgaver, muligheder, rettigheder og ansvar som tillidsvalgt. Du tilegner dig en række konkrete værktøjer indenfor mødeteknik, notat- og referatteknik, tale- og forhandlingsteknik. Du møder og udveksler erfaringer med kolleger, som står i samme situation som dig typisk fra samme brancheområde som dit eget. Du bliver klædt på omkring de fagretlige spilleregler, aftalesystemet og de udfordringer, du møder som ny tillidsvalgt på din arbejdsplads. Kort sagt det nære og konkrete på din arbejdsplads, der tager afsæt i dig, din arbejdsplads og dit tillidshverv. ælles for alle G 1-2 kurser er at du vil beskæftige dig med følgende temaer: øde- og taleteknik. Notat- og referatteknik. orhandlingsøvelser. orbundets love og opbygning. agbevægelsens historie, opbygning og mål. verenskomsten. Arbejdspladserne og den faglige organisation. Klubarbejde på arbejdspladsen. illids- og sikkerhedsrepræsentantens opgaver. rganisering af nye kolleger. amspillet mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanten. Det fagretlige system. igestillingspolitik. Uddannelsespolitik. iljøarbejde. It-kendskab. Afhængigt af branchetilhørsforhold lærer du naturligvis også en masse om de særlige forhold indenfor netop dit brancheområde.

13 Det kan du opnå: Du får et fagligt og personligt netværk. Du lærer om forhandlingsteknik. Du lærer om forbundets opbygning, fra dig til forbundsformanden. Du lærer om fagbevægelsens historie og opgaver. Du lærer om overenskomster og deres betydning. Du får kendskab til pensionsforhold. Du lærer det fagretlige system at kende. Du får indsigt i forholdet mellem arbejdspladsen og den faglige organisation. Du lærer at organisere klubarbejdet. Du får indsigt i håndteringen af miljøarbejdet. Du introduceres til it. Du lærer om uddannelsespolitik og planlægning. Du får lyst til og mod på at fortsætte din faglige uddannelse på G 3-4. Undervisningen består af: Erfaringsudveksling. Underviseroplæg. Gruppearbejde. Gruppefremlæggelse. Individuelt arbejde. orhandlings- og samarbejdsøvelser. Rollespil. undtlig og skriftlig formulering. Debatter og argumentationstræning. It-kendskab, herunder lære om internettet. G 1-2 henvender sig til alle fagligt interesserede og især nyvalgte tillidsog sikkerhedsrepræsentanter. 11

14 INDURIGRUPPEN 1152 G 1-2 Industri e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Udelte kurser, 2 uge: Kurset dækker samtlige brancheområder inden for industrigruppen. agligt aktive fra bryggeriområdet anbefales at samles på kurserne markeret med en stjerne. agligt aktive fra emballageområdet anbefales at samles på kurserne markeret med to stjerner. Kursusnr. Antal id ted Uge /02-03/03 målandshavet /03-17/03 vendborgskolen *) /04-05/05 målandshavet /06-23/06 angsøhus **) /08-25/08 angsøhus /10-10/11 angsøhus *) /11-24/11 vendborgskolen **) /11-08/12 målandshavet om et forsøg afholdes i år to G 1-2 kurser for industrigruppen som delte kurser, hvilket betyder, at du er på kursus én uge, hjemme i 4-5 uger og på kursus igen én uge. Indholdet på delte kurser er det samme som på udelte kurser. Bemærk, du skal tilmeldes begge uger på én gang. Delte kurser 1+1 uge: Kursusnr. Antal id ted Uge /01-03/02 vendborgskolen /03-10/03 vendborgskolen /09-08/09 angsøhus /10-06/10 angsøhus Branchekursus Industrigruppen Bryggeri Branchekurserne inden for bryggeriområdet planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor branchen. Der kan f.eks. sættes fokus på overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljø, debatter med forbunds- og/eller ledelsesrepræsentanter fra arbejdsgiverforeninger, pensionsforhold eller andet, som findes relevant på det aktuelle tidspunkt. Kurserne henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra bryggeriområdet. Du kan godt deltage i kurset mere end én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-27/09 målandshavet 39 12

15 2132 Branchekursus Industrigruppen Emballage Branchekurserne inden for emballageområdet planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor branchen. Der kan f.eks. sættes fokus på overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljø, debatter med forbunds- og/eller ledelsesrepræsentanter fra arbejdsgiverforeninger, pensionsforhold eller andet, som findes relevant på det aktuelle tidspunkt. Kurserne henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra emballageområdet. Du kan godt deltage i kurset mere end én gang. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /03-22/03 målandshavet og 9006 Branchekursus Industrigruppen Plusløn 1 og 2 C-Industri og Dansk Industri har i fællesskab udarbejdet metodevejledninger til lønsystemer på virksomheder indenfor C-Industri. I samarbejde med C-Industri udbydes Plusløn 1 og Plusløn 2 hvor der sættes fokus på indhold, indførsel og vedligeholdelse af pluslønsystemet. Begge kurser er på 3 dage. Kurserne henvender sig til alle fagligt aktive indenfor C-Industri, som skal arbejde med udvikling af lønsystemerne på arbejdspladsen. Du skal have deltaget på G 1-2, og på Plusløn 1 for at deltage på Plusløn 2. PUØN 1: Kursusnr. Antal id (3 dage) ted uge /04-26/04 angsøhus /06-21/06 vendborg 25 PUØN 2: Kursusnr. Antal id (3 dage) ted uge /09-13/09 vendborgskolen 37 13

16 INDURIGRUPPEN 1151 G 1-2 Post Danmark e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede fra Post Danmark, såvel postbude som postarbejdere. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-07/04 angsøhus /09-06/10 vendborgskolen Branchekursus Post Danmark Kurset planlægges fra gang til gang afhængig af de helt aktuelle problemstillinger indenfor Post Danmark. om regel indgår debatter med repræsentanter for Post Danmarks ledelse, ligesom du vil møde én af forbundets forretningsførere, som har Post Danmark som ansvarsområde. Du skal have deltaget i G 1-2 Post Danmark. Kursusnr. Antal id ted Uge /02-03/03 Rørvig Centret /06-16/06 Rørvig Centret /11-01/12 Rørvig Centret Branchekursus Post Danmark Arbejdsmiljø Vi sætter fokus på udviklingen i arbejdsmiljøforholdene inden for Post Danmark. Kurset planlægges fra gang til gang således, at der hver gang kan sættes helt aktuelle problemer, oplægsholdere og debatter på dagsordenen. Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede, fortrinsvis sikkerhedsrepræsentanter inden for Post Danmark. Der udsendes særligt cirkulære til afdelingerne ca. 2-3 måneder forud for kurset med program, indhold, tilmeldinger m.v. Kursusnr. Antal id (2 dage) ted Uge /11-22/11 Rørvig Centret (man-ons) /11-24/11 Rørvig Centret (ons-fre) 47 14

17 1151 G 1-2 Amt og kommuner Du kan forvente: e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede fra amter og kommuner. Kursusnr. Antal id ted Uge /01-27/01 vendborgskolen /04-05/05 målandshavet /08-08/09 målandshavet /11-24/11 angsøhus DEN ENIGE EKR 1010 og 1020 G 1 og 2 Amt og kommuner e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig ligesom det foregående til fagligt aktive/interesserede fra amter og kommuner, men er opdelt i 2 gange en uge med nogle uger imellem. Der indgår en mindre opgave til løsning hjemme på arbejdspladsen i hjemmeperioden. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-17/03 målandshavet /05-05/05 vendborgskolen /10-03/11 vendborgskolen /12-08/12 målandshavet og 1020 G 1 og 2 tat e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/interesserede fra det statslige område. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /10-27/10 vendborgskolen /12-08/12 vendborgskolen 49 15

18 DEN ENIGE EKR 1010 G 1 Gartnere, dyrepassere m.fl. e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved kommuner, statsinstitutioner, statens haver, bykirkegårde m.fl. Kurset er på én uge og giver adgang til deltagelse i G 2. Kursusnr. Antal id ted Uge /01-20/01 angsøhus G 2 Gartnere, dyrepassere m.fl. e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved kommuner, statsinstitutioner, statens haver, bykirkegårde m.fl. Kurset er på én uge og du skal have deltaget i G 1. Kursusnr. Antal id ted Uge /03-17/03 vendborgskolen og 1020 G 1 og G 2 for omsorgsmedhjælpere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/interesserede omsorgsmedhjælpere. Bemærk, at du skal tilmeldes begge uger på én gang. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-08/09 målandshavet /10-03/11 målandshavet G 1 Gravere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved bykirkegårde. Kurset er på én uge og giver adgang til deltagelse i G Kursusnr. Antal id ted Uge /01-03/02 vendborgskolen 5

19 1020 G 2 Gravere e den generelle beskrivelse af G 1-2 side Kurset henvender sig til fagligt aktive/ interesserede ansatte ved bykirkegårde. Kurset er på én uge, og du skal have deltaget i G 1. Kursusnr. Antal id ted Uge /12-15/12 målandshavet Branchekursus for omsorgsmedhjælpere verenskomst og arbejdstid Kurset tager udgangspunkt i aktuelle emner i din overenskomst samt din arbejdstidsaftale, herunder resultatet af overenskomstfornyelsen. Der vil være oplæg, men også mulighed for at du kan stille spørgsmål til emner i overenskomsten og tilhørende aftaler. Kurset er for tillidsrepræsentanter, der har gennemgået G1 og G2. Kursusnr. Antal id (2 dage) ted Uge /09-19/09 målandshavet Branchekursus Ny øn 1 Basiskursus Vi arbejder med rammeaftalerne og grundlæggende viden om Ny ønsystemer inden for den offentlige sektor, samt de tilhørende organisationsaftaler og overenskomster. Vi sætter fokus på: De væsentlige forskelle på Ny øn og andre lønformer. Gennemgang og debat om de forskellige rammeaftaler. Det økonomiske råderum på det kommunale område. Analyse af løndannelsen på egen arbejdsplads. tatistikker og it-anvendelse. remlæggelse og debat af elementer fra deltagernes egne lokalaftaler/forhåndsaftaler. Udarbejdelse og debat om elementer i lønpolitikken lokalaftaler/forhåndsaftaler. Kurset er målrettet de tillidsvalgte og afdelingsansatte, der i fremtiden skal arbejde med de nye lønsystemer indenfor den offentlige sektor. Det er en klar fordel at have deltaget i grunduddannelsen, men ingen betingelse. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /05-17/05 angsøhus /08-16/08 målandshavet /11-08/11 vendborgskolen 45 17

20 DEN ENIGE EKR 2160 Branchekursus Ny øn 2 verbygningskursus Kurset bygger videre på Ny øn 1, hvor der især er fokus på viden om Ny ønformer. På dette kursus arbejdes med emner, der vedrører selve forhandlingerne. ålet er, at du bliver bedre til at udforme og indgå direkte i forhandlinger om lokallønsaftaler og forhåndsaftaler. Der sættes fokus på: verblik over de økonomiske rammer. Kendskab til det økonomiske råderum. Blive fortrolig med regler og principper på arbejdspladsen. At kunne tolke og bruge indgåede aftaler. Øve indflydelse på lønbudgetter gennem U/ED-aftalen. Hvordan man indgår aftaler på resultatløndelen. Hvilke konsekvenser resultatlønaftaler kan få. Hvordan resultatlønnen udmøntes. orhandlingsøvelser og forhandlingsstrategier. Du skal have deltaget i Ny øn 1 eller et af de tidligere Ny øn kurser, samt G 1-2. Det er en klar fordel at have deltaget i hele grunduddannelsen, men ingen betingelse. Kursusnr. Antal id (3 dage) ted Uge /06-14/06 angsøhus /09-20/09 augesens Have /12-06/12 vendborgskolen 49 Der henvises til kurset R som forhandler, der står omtalt på side 43. Dette kursus er en naturlig opfølgning kurserne: Ny øn 1, basiskursus og Ny øn 2, overbygningskursus og vil optimere forhandlingsevnerne om Ny øn Branchekursus ælles brancheuge for alle i den offentlige sektor 18 Grundidéen med denne kursusuge er at samle fagligt aktive fra alle dele af den offentlige sektor. Hermed skabes mulighed for på én gang at afvikle brancherettede kurser med fokus på særlige forhold og aktuelle problemstillinger inden for den enkelte branche. amtidig sætter vi i fællesskab dvs. på tværs af brancherne fokus på fælles overordnede emner, som dækker alle brancheområder. Det kan f.eks. være strukturreformen, udliciteringsproblemer, pensionsforhold, psykisk arbejdsmiljø, debatter med ledelsesrepræsentanter osv. Ugen planlægges fra gang til gang afhængig af helt aktuelle problemstillinger inden for den offentlige sektor. Du vil møde ledelsen fra den offentlige gruppe og få lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Du skal have deltaget i G 1-2. Nr er for specialarbejdere og rengørings-/serviceassistenter i kommuner/amter. Nr er for tekniske servicemedarbejdere, omsorgsmedhjælpere m.fl. Nr er for ansatte under orsvarsministeriet, jernbanearbejdere m.fl. Nr er for gravere ved bykirkegårde.

21 Kursusnr. Antal id ted Uge /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet /10-13/10 målandshavet Branchekursus pfølgningskursus for tillidsvalgte inden for amter og kommuner Vi sætter fokus på ny og aktuel viden om strukturreformen, arbejdstidsaftaler, ferieloven, feriefridagsaftalen, ED/U, resultatløn, uddannelse, decentralisering, udlicitering, K og aftalen om sociale kapitler. Kursusindholdet justeres løbende, afhængig af aktuelle udfordringer og problemstillinger indenfor den offentlige sektor. Du vil lære mere om forhandlingsteknikker og brugen af it. Kurset udbygger indholdet på G 1-2, og du skal derfor tidligere have deltaget i G 1-2. Kursusnr. Antal id ted Uge /11-24/11 vendborgskolen Branchekursus Udlicitering eller omstilling Vi sætter fokus på udlicitering og privatisering. Hvad kan der gøres for at undgå dette eller hvordan kan du og den faglige klub få størst mulig indflydelse på en besluttet udlicitering? Blandt emnerne vil også være loven om virksomhedsoverdragelse, nye styreformer (selskabsformer/ kontraktstyring/bu-model), aftaler om uddannelse og kompetenceudvikling, flexjob, skånejob. Altså et kursus hvor der sættes fokus på udvikling som et middel imod afvikling. Kurset henvender sig til tillidsvalgte inden for den offentlige sektor, stat, amt eller kommune samt afdelingsrepræsentanter. Du skal have gennemgået G1-2. Kursusnr. Antal id ted Uge /09-15/09 Rørvig Centret 37 19

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere