Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4"

Transkript

1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb Nej REV, BOR, BER, E2 Tværgående effektiviseringsforslag - Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening 9 Nej E3 Tværgående effektiviseringsforslag - IT understøttelse af telefonibetjening 9, bilag 5 Ja E4 Tværgående effektiviseringsforslag - Ejendomspakke , bilag 5 Ja ØU, TMU E5 ØU, SUD E6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Forbedring af bus fremkommelighed Tværgående effektiviseringsforslag - Kanalstrategi til bedre borgerbetjening 9, bilag 5 Ja , bilag 5 Ja E7 Tværgående effektiviseringsforslag - Grøn Rådhuspakke yderligere grønne tiltag 9, bilag 5 Ja E8 Tværgående effektiviseringsforslag - Udvidelse af den centrale telefoniplatform 9, bilag 5 Ja

2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 2 af 4 BER, E9 SOU, SUD, BIU E10 Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post 2014 Tværgående effektiviseringsforslag - Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform 9, bilag 5 Ja , bilag 5 Ja KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E11 Tværgående effektiviseringsforslag - Udrulning af ladeinfrastruktur 9, bilag 5 Ja BER, E12 Tværgående effektiviseringsforslag - Hjemtagelse af opgaver fra KMD 9 Nej REV, BOR, BER, E13 Tværgående effektiviseringsforslag - Annullering af ADdomæner 9 Nej REV, BOR, BER, E14 Tværgående effektiviseringsforslag - Prisreduktion og omstrukturering på serverområdet 9, bilag 5 Ja ØU, KFU, BUU, SOU, TMU, BIU E15 Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse , bilag 5 Ja REV, BOR, BER,

3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 3 af 4 E16 Tværgående effektiviseringsforslag - Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata af mobile enheder 9, bilag 5 Ja BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E17 Tværgående effektiviseringsforslag - GPS Fleet Management 9, bilag 5 Ja E18 Tværgående effektiviseringsforslag - Nedsættelse af prisen på Storage 9 Nej E19 SOU, SUD E20 Tværgående effektiviseringsforslag - Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer Tværgående effektiviseringsforslag - Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler 9, bilag 5 Ja , bilag 5 Ja BER, E21 Tværgående effektiviseringsforslag - GIS - Digitale kort 9, bilag 5 Ja E22 Tværgående effektiviseringsforslag - Behovsudskiftning af stationære pc'er 9 Nej REV, BOR, E23 Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af abonnementspris på SMS Token 9 Nej

4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 4 af 4 E24 Tværgående effektiviseringsforslag - Ny engelsksproget hjemmeside 9, bilag 5 Ja ØU, KFU, BUU, SOU E25 Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket Borgerkontakt Nej E26 Tværgående effektiviseringsforslag - Natslukning af pc'ere Nej ØU, BUU, SUD, BIU E27 Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats 9, bilag 5 Ja E28 Tværgående effektiviseringsforslag - Unified Communications 9, bilag 5 Ja ØU, SOU, SUD E29 ØU, BUU, TMU E30 Tværgående effektiviseringsforslag - Tandlægerefusion - digital understøttelse Tværgående effektiviseringsforslag - Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv. 9, bilag 5 Ja Nej

5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Revisionen 1 af 1 E31 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Personalereduktion 9 Nej

6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Borgerrådgiveren 1 af 1 E32 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Borgerrådgiverens effektiviseringer 9 Nej

7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Beredskabskommissionen 1 af 1 E33 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service 9, bilag 5 Ja

8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Økonomiudvalget 1 af 1 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 Tværgående effektiviseringsforslag - Nyt lønsystem 9, bilag 5 Ja Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service 9, bilag 5 Ja Tværgående effektiviseringsforslag - Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk 9, bilag 5 Ja Tværgående effektiviseringsforslag - CRM-system og Min Sag 9, bilag 5 Ja Tværgående effektiviseringsforslag - Effektivisering af seniorordning 9 Nej Tværgående effektiviseringsforslag - Opgradering af nuværende KMD Debitor til KMD Opus Debitor 9, bilag 5 Ja Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Intern effektivisering på lønbudgetter 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Fokus på kerneopgaverne 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Tilskud til Det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Fodplejerefusion - digital understøttelse 9, bilag 5 Ja Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering af medieovervågning og prioritering af strategiske kommunikationsopgaver 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Udbud af kommunens indkøbsanalysesystem 9 Nej Tværgående effektiviseringsforslag - Effektiviseringer for folkeregisteret 9, bilag 5 Ja

9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Kultur- og Fritidsudvalget 1 af 1 E48 E49 E50 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Reduktion af tilskud Tværgående effektiviseringsforslag - Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål Tværgående effektiviseringsforslag - Opmåling af Kejds udlejningsejendomme 9 Nej , bilag 5 Ja , bilag 5 Ja

10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 1 af 2 E51 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Stigende profiler i budget 2014 fra intern omstilling i budget Nej E52 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet 9 Nej UE53 E53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) 17 Nej E53 UE53 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag 9 Nej E54 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud 9 Nej E55 E56 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer 9 Nej Nej E57 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Heldagsskoler: Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne 9 Nej E58 E59 E60 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Centrale puljer og budgetposter Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering af administration i dagplejen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne 9 Nej Nej Nej

11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 2 af 2 E61 E62 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Nye indkøbsaftaler 9 Nej Nej

12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 af 1 E63 E64 E65 E66 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Reorganisering af Folkesundhed København og driftsoptimering i Forebyggelsescentrene Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Hverdagsrehabilitering i personlig pleje Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Færre udgifter til Individuel handicapkørsel 9 Nej , bilag 5 Ja Nej Nej E67 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet 9 Nej E68 E69 E70 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem 9, bilag 5 Ja Nej Nej

13 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Socialudvalget 1 af 1 E71 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Samling af aflastningstilbud 9, bilag 5 Ja E72 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning fra døgnanbringelser til forebyggelse på området for børn og unge med handicap og deres familier 9 Nej E73 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Velfærdsteknologiske forslag 9, bilag 5 Ja E74 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud 9 Nej E75 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning fra døgnanbringelser til netværksanbringelser 9 Nej E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Pilotprojekt på tablets Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelser Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Afvikling af eksterne 110-boliger Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning af udslusningsboliger fra 107 til 85 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn 9, bilag 5 Ja Nej , bilag 5 Ja Nej Nej Nej Nej

14 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Teknik- og Miljøudvalget 1 af 1 E83 E84 E85 E86 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Produktivitetsstigning Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Nedbringelse af sygefraværet Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Mindre brug af konsulenter 9 Nej Nej , bilag 5 Ja Nej

15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 af 1 E87 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene 9 Nej

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014 1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014. NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014. Som det

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.)

Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) Budget 2015 - Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Varig effekt Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: 31.665

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag

[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag [Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 12. september 2013 forlig om budget

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Læs mere

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den

Læs mere

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 E1 E2 E3 E4 Tværgående - indkøb 2015 43 Nej 0-26.224-26.224-26.224-26.224 Tværgående - håndtering af udløbet

Læs mere

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2014. Der

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016, og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Bilag 1. Budget budgetudmøntning

Bilag 1. Budget budgetudmøntning Bilag 1 Budget 2014 - budgetudmøntning Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. Generelle rammeændringer... 4 1.2. Budgetaftale - tilførsler... 4 1.3. Effektiviseringer... 8 Forvaltningsspecifikke

Læs mere

Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning

Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning Budget 2015 Detaljeret budgetudmøntning 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 Sundhedspakke 3.0... 6 Ældrepakke 2015... 7 Øvrige tilførsler

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018 Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l

Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l LCP Forklarende tekst Bevilling IM-konto Beløb t. kr. Udvalg 2006 Økonomiudvalget 29 Underretningspligten 29 Underretningspligten 263 barnet)

Læs mere

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Udvalg 1.000 kr., 2014-p/l Beredskabskommissionen Service E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler

Læs mere

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Københavnerfortælling og Budget 2014

Københavnerfortælling og Budget 2014 Københavnerfortælling og Budget 2014 Claus Juhl, ØU budgetseminar 20. august // Økonomiforvaltningen 1 Københavnerfortællingen 2 KK scorer højt på livskvaliteten World-conquering urban quality of life

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer

Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016

Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG. Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG. Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2014 Augustindstilling til budgetforslag 2014 1. Budgetforslag 2014 forudsætninger og økonomioverblik...

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge de politisk besluttede

Læs mere

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 1 af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Ja 5.200 11.147 8.822 0 0 UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Bevilling 62 Administration og IT

Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere