KUNSTFORENINGEN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF HANS SMIDTH UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I NOVEMBER 1918 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTFORENINGEN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF HANS SMIDTH UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I NOVEMBER 1918 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E."

Transkript

1 KUNSTFORENINGEN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF HANS SMIDTH UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I NOVEMBER 1918 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2

3 HANS LUDVIG SM I DTH F. 2. OKTOBKH 18H9 I) 7. MAJ 11H7.

4

5 KUNSTFORENINGEN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF HANS SMIDTH UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I NOVEMBEK 1918 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

6

7 1. SKIVE. c Tilh. Fru Katha 2. STUDIE AF EN GAMMEL MAND Tilh. Højesteretssagfører J. V. Møldrup. 3. MODELSTUDIE. Tilh. Hr. Samuel Metz. 4. FORAARSLANDSKAB. c Tilh. Fru Dr. Feilberg. 5. FORAARSLANDSKAB. Tilh. Fru Dr. Feilberg. 6. LANDSKABSSTUDIE. Tilh. Ingeniør cand. polyt. P. N. Holst. 7. PORTBÆT AF KUNSTNERENS SØSTER Tilh. Frøken Thora Fasting. 8. UNG PIGE SIDDENDE PAA EN KIRKEGAARD. Tilh. Grosserer S. Espersen. 9. SIDDENDE DRENG. Tilh. Gross. Villi. Bang. 10. LANDSKAB VED EN FJORD. Tilh. Fru Dr. Feilberg. 11. SKIVE I BEGYNDELSEN AF TREDSERNE, Tilh. Fru Katha 12. VOLDHUSET PAA ØSTERVOLD, HVOR KUNST NEREN HAR BOET. Tilh. Fru Katha 13. KÆRTEMINDE FJORD. SOLSKIN. Tilh. Hr. Johan Therchilsen. 14. FISKERBAADE. KÆRTEMINDE. Tilh. Grosserer C. A. Worm. 15. UNG SØRGMODIG PIGE Tilh. Sagfører Holger Jespersen. 16. TO STUDIEFIGURER TIL VISESÆLGERSKEN. Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. 17. DRENG MED EN AARE I FORSTAVNEN AF EN BAAD. KÆRTEMINDE FJORD. Tilh. Kunsthandler Mogensen.

8 2 18. SIDDENDE BONDE. STUDIE. Tilh. Maleren Johannes Wilhjem. 19. EN IRETTESÆTTELSE. Tilh. Overretssagfører Chr. Hede. 20. KÆRTEMINDE FJORD MED SMAA FIGURER. Tilh. Husejer S. Mørk. 21. KATTEN LUGTER TIL DE SLAGTEDE KYL LINGER. Tilh. Grosserer S. Espersen. 22. FRA KÆRTEMINDE FJORD. Tilh. Bankfuldmægtig Johs. Møller. 23.EN DRENG STANGER AAL. Tilh. Hr. M. Grosell. 24. GADE I KÆRTEMINDE. Tilh. Direktør J. Jørgensen. 25. JYSK BONDEDRENG. Tilh. fhv. Ekspeditionssekretær P. Købke. 26. UNGE PIGER, DER DELTAGER I ET LÆG- PRÆDIKANTMØDE. Tilh. Kontorchef i Finansministeriet M. F. Sødring. 27. LANDSKAB FRA KÆRTEMINDE FJORD. Tilh. Husejer S. Mørk. 28. FYNSK LANDSKAB MED TO INDKØRSELS- STEN. Tilh. Grosserer Julius Just. 29. GADEPARTI. KÆRTEMINDE. Tilh. Læge Chr. Myrdahl. 30. EN VISESÆLGERSKE. Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. 31. STAAENDE BONDEMANI). Tilh. Afdelingschef Chr. Hjorth. 32. EN BONDEKARL DRIKKER AF EN BÆK FORAN IIØJE BAKKER. Tilh. Løjtnant L. Chr. Lottrup. 33. DRENG MED EN KAFFEKOP. Tilh. Grosserer S. Espersen.

9 3 34. HUSGAVL VED EN GRUSGRAV. Tilh. Dr. phil. Peter Hertz. 35. EN SMED. Tilh. Hr. I. Chr. T. Levinsen. 36. STAAENDE BONDEPIGE. Tilh. Maleren Johannes Wilhjem. 37. ENGPARTI VED SKIVE. Tilh. Kunsthandler W. Schou. 38. STAAENDE BONDE. Tilh. Prof. Johs. C. Bock. 39. GRÆSSENDE BROGEDE KØER. Tilh. cand. polyt. H. Schiønning. 40. EN STUE FRA FUR. Tilh. Hr. Johan Therchilsen. 41. PORTRÆT AF EN GL. MAND. Tilh. Ingeniør Carsten Pedersen. 42. VEJ GENNEM EN GRUSBANKE. Tilh. Grosserer S. Espersen. 43. KONE FRA FUR I KIRKEDRAGT. Tilh. Fru Katha 44. BAADE VED FURSUND. Tilh. Hr. Johan Therchilsen. 45. KONE I ET MARKEDSTELT Tilh. Fru Katha 46. LILLE LANDSKAB MEDTRÆEROGBUSKADS. Tilh. Ingeniør Emil Riisager. 47. DET SIDSTE GLIMT AF SOLEN. KARUP AA. Tilh. Ingeniør Poul Larsen. 48. FUURBONDE. Tilh. Maleren Godfr. Rode. 49. MOSEKONEN BRYGGER. SKITSE. Tilh. Maleren Johannes Wilhjelm. 50. VESTJYSK MIRAKELDOKTOR. Tilh. Prokurist A. Sjoqvist. 51. KYSTBILLEDE FRA FUR. Tilh. Fru Katha 52. FISKER FRA FUR VED ET VINDUE. Tilh. Fru Katha

10 4 53. STUDIE TIL EN MARKEDSSCENE JYSK MOTIV. Tilh. Fabrikant Knud Neye. 54. VESTERIIAVSKYST MED BRÆNDING. Tilh. Grosserer S. Espersen. 55. TATERPIGE VED ET ILDSTED PAA JORDEN. Tilh. Ingeniør Emil Riisager. 56. HJEMKØRSEL FRA MARKEDET, Tilh. Læge M. P. Buhl. 57. SIDDENDE PIGE FRA SKIVEEGNEN. Tilh. Sagfører Holger Jespersen. 58. GAMMEL TATERKVINDE. STUDIE TIL No. 61. Tilh. Hr. Johan Therchilsen. 59. UNG KONE VED SIN VÆV INTERIØR FRA FUR. Tilh. Sagfører Holger Jespersen. 60. BLIND TATERPIGE. STUDIE TIL No. 61. Tilh. Hr. Johan Therchilsen. 61. TATERFAMILIE PAA HEDEN Tilh. Overretssagfører Axel Bang. 62. TATERE PAA HEDEN. Tilh.Hr.JohanTerchilsen. 63. HUSE PAA FUR. Tilh. Grosserer Julius Hertz. 64. EN OMVANDRENDE MUSIKER. Tilh. Højesteretssagfører I. V. Møldrup. 65. EN GAASEFLOK. Tilh. Fru Katha 66. FRA LIMFJORDEN Tilh. Grosserer Erhard Andersen. 67. AALØB Tilh. Fru Birkedommer Schou. 68. GAMLE FOLK DER GAAR HJEM FRA MAR KEN. Tilh. Grosserer A. Rindom. 69. HUSE VED EN FJORD. Tilh. Grosserer S. Espersen. 70. STUDIEFIGUR. Tilh. Ingeniør Poul Larsen. 71. GÆSSENE DRIVES HJEM Konkurrencearbejde. Tilh. Xylograf Fr. Hendriksen. 72. EN DELIGENCEKUSK Tilh. Grosserer Otto Mathiasen.

11 5 73. GAASEPIGEN. Tilh. Prokurist A. SJOQVIST. 74. TRE ÆLLINGER I EN RENDESTEN. Tilh. Grosserer A. Rindom. 75. GAARDINTERIØR FRA KRYB 1 LY KROEN MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Tilh. Direktør J. Jørgensen. 76. BØRN OG GEDER. Tilh. Direktør J. VW Reves. 77. FYNSK LANDSKAB. SOMMER. Tilh. cand. mag. Aage Marcus. 78. PAA BESØG Tilh. Boghandler P. E. Bluhme. 79. DÆKKET AF EN JAGT. STUDIE TIL NR. 82. Tilh. Fru Anna Heilbuth. 80. JYDSK HESTEHANDEL Tilh. Direktør J. Jørgensen. 81. KØKKENINTERIØR MED HVID KAT FRA KOLDINGEGNEN Tilh. Kunstforeningen. 82. DÆKKET AF EN JAGT. KÆRTEMINDE. Tilh. Hr. Johan Therchilsen. 83. BÆNK BAG EN BONDEGAARD. Tilh. Maleren Godfr. Rode. 84. JYDSK LANDSKAB. SOMMER. Tilh. Kunsthandler Mogensen. 85. NATLIG ILDEBRAND. Tilh. Maleren L. A. Ring. 86. GL. BRØND MED VIPPE. Tilh. Fru Katha 87. HAVNEPLADS MED LEGENDE DRENGE. Tilh. C. P. Sølbeck. 88. STUDIE TIL EN SKARP EXAMINATION Tilh. Sagfører Holger Jespersen. 89. JYDSK LANDSBYKIRKE. Tilh. Læge H. J. Koefoed. 90. BLOMSTRENDE HYLD VED EN RØD BONDE GAARD. Tilh. Fru Katha 91. MARKED I HIMMERLAND Tilh. Grosserer I. Chr. Berg.

12 6 92. SKOVEN VED ESROM KLOSTER Tilh. Frøken Thora Fasting. 93. MOSE MED BIRKETRÆER. VENDSYSSEL Tilh. Ingeniør Poul Larsen. 94. DER BYGGES HUS PAA HEDEN. Tilh. Malermester Joh. Thomsen. 95. FRA SLAVEKRIGENS TID. STUDIE. Tilh. Højesteretssagfører I. V. Møldrup. 96. EN BONDE MED LANDSE. STUDIE FRA SLAVEKRIGEN. Tilh. Fru Anna Heilbuth. 97. EPISODE FRA SLAVEKRIGEN Tilh. Ingeniør Emil Riisager. 98. INTERIØR VED LAMPELYS Tilh. Fru Katha 99. VILDGAAS SØGER HVILE VED SOLNEDGANG. Tilh. Direktør Wm. Kierulf UDENFOR EN BONDEGAARD. Tilh. Grosserer I. L. Dupont DET INDRE AF SUNDS KIRKE Tilh. Grosserer Sophus Iversen STUDIE TIL No. 97»SLAVEKRIGEN« Tilh. Fru Katha 103. EPISODE FRA»SLAVEKRIGEN« Tilh. Læge Chr. Myrdahl EN LILLE PIGE PLUKKER TYTTEBÆR. Tilh. Frisør Aug. Rathje DET INDRE AF EN GAMMEL HEDEGAARD I KOLVRAA VED KARUP, set fra Vognporten. Tilh. Sagfører Holger Jespersen GRÆSSENDE KO. Tilh. Fabrikant Aage Raaschou FRA SILKEBORGEGNEN, SALTEN LANGSØ. ca Tilh. Højesteretsassessor Cato Hansen EN VIBE. Tilh. Ingeniør Emil Riisager.

13 / 109. MARKEDSSCENE Tilh. Restauratør Chr. Krog TATERKVINDE, STUDIE. Tilh. Sagfører Holger Jespersen LILLE PIGE MED HØJRE PEGEFINGER I MUNDEN. Tilh. Grosserer S. Espersen DØRSTYKKE. JYDEPOTTEINDUSTRIEN, No. 3. Tilh. Fru Katha 113. STUDEKØRETØJ OVER HEDEN. Tilh. Grosserer A Rindom MERGELGRAV. Tilh. Hr. I. Chr. T. Levinsen INTERIØR MED SKRIVENDE MAND." Tilh. Direktør Johannes Løvengreen STUDIEjAF EN FLYVENDE GAAS. Tilh. Højesteretssagfører I. V. MØLDRUP KLOKKETAARN VED RY Tilh. Fru Katha 118. EN PASSIAR PAA HEDEN. Tilh. Prokurist A. Sjoqvist GL. BONDEHUS Tilh. Hr. H. S. B. Gumoes FISKER I EN BAAD HOLDENDE EN BØSSE. Tilh. Grosserer Gutzon Munster DØRSTYKKE, JYDEPOTTEINDUSTRIEN No. 1. Tilh. Fru Katha 122. EFTERAAR. STORKENE SAMLER SIG PAA TAGET AF KARUP KIRKE Tilh. Prokurist H. Paulsen KAALHAVE I RY Tilh. forli. Syngemester Axel Grandjean BLOMSTRENDE HYLD. Tilh. Ingeniør Poul Larsen MARKEDSSCENE Tilh. Fabrikant Douzaine Hansen.

14 JYDSK LANDSKAB MED EGEPURB. Tiih. Rentier, cand. Vilh. Jensen HEDE I MARIAGEREGNEN. Tilh. Premierløjtnant Axel Nissen DAMPEREN KOMMER. FLENSBORG FJORD Tilh. Hr. P. F. A. Thomsen 129. JYDSK ENGDRAG I REGNVEJR. Tilh. Grosserer Axel Jacobsen LANDSKAB FRA HADSUND. Tilh. Sagfører Holger Jespersen FREDERIKSBORG SLOT Tilh. Hr. Johan Therchilsen I EN JÆRNBANEKUPÉ. Tilh. Grosserer I. Chr. T. Levinsen DØRSTYKKE. JYDEPOTTEINDUSTRIEN. Tilh. Fru Katha 134. DØRSTYKKE. JYDEPOTTEINDUSTRIEN. Tilh. Fru Katha 135. SMUGKRO PAA HEDEN Tilh. Fru Laila Laage-Petersen HEDEPARTI Tilh. Veksellerer O. Hansen VESTENVINDEN. Tilh. Fru Katha 138. EN SJÆLDEN GÆST PAA HEDEN Tilh. Fru Birkedommer Schou STØRRE LANDSKAB PAA SKJELDAL Tilh. Fru Katha 140. BLICHER VED TATERHYTTEN. KÆLTRING BAL Tilh. Hr. M. Grosell JYDSK EMPIRE. Udst Tilh. Direktør J. Jørgensen EN SPILLEMAND PAAVEJENTIL LEGSTUEN Tilh. Direktør Johannes Løvengreen HEDELANDSKAB MED MØLLE OG KIRKE I BAGGRUNDEN. Tilh. Direktør Chr.

15 DEN GAMLE KRÆMMER HILSER. Tilh. Hr. Johan Therchilsen EN DRENG, DER JAGER HONS. Tilh. Grosserer Vilh, Bang SELVPORTRÆT Malet paa Skjeldal. Tilh. Fru Katha 147. HENIMOD AFTEN. Tilh. Grosserer S. Espersen LANDSKAB. ENGDRAG. Tilh. Fru Dr. Feilberg SKOLESTUE MED 5 FIGURER Tilh. Overinspektør H. N. Sørensen JYSKE POTTEMAGERE I VIRKSOMHED MED BRÆNDING. Tilh. Arkitekt J. Therchilsen KØKKENINTERIØR. Tilh. Ingeniør Poul Larsen JÆGER MED EN AGERHØNE. Tilh. Hr. Johan Therchilsen SELVPORTRÆT. Tilh. Generalkonsul Johan Hansen BRØLENDE KALV. Tilh. Gross. Sophus Iversen EN SKOLEPIGE. Tilh. cand. juris H. C. Larsen SPIRÆA. GRØFT MED MARKBLOMSTER. Tilh. Overretssagfører Arthur Henriques INTERIØR MED BILÆGGEROVN OG SLØJ BÆNK. Tilh. Ingeniør Emil Riisager HEDEN PLØJES. Tilh. Hr. Johan Therchilsen ET MØDE MED SOGNEFOGDEN. Tilh. Hr. Johan Therchilsen HEDE MED STUDEKØRETØJ. Tilh. Grosserer Vilh. Christiansen HEDELANDSKAB. Tilh. Højesteretssagfører J. V. Møldrup GALTEN HEDE. HIMMERLAND Tilh. Oberstløjtnant G. C. Wassmann INTERIØR FRA RESENFELDE. Tilh. Premierløjtnant Axel Nissen.

16 HEDELANDSKAB. Tilh. Grosserer Sophus Iversen HEDEVEJ MED KØRETØJ Tilh. Hr. H. S. B. Gumoes LANDSKAB. ET HUS FORAN EN BAKKE Tilh. Direktør Dam STUDEKØRETØJ I EN HULVEJ. Tilh. Hr. Otto Henry Bock SIDDENDE KONE. STUDIE. Tilh. Grosserer Julius Hertz EN LILLE DRENG DER HAR LAGT SIG TIL AT SOVE PAA HEDEN. Tilh. Frk. Malerinde Gerda Iversen KOSTUDIE. Tilh. Fru Louise Thide STRIKKENDE KONE. Tilh. Grosserer S. Espersen EN ILDEBRAND Tilh. Kunsthandler M. Goldstein KYSTBILLEDE FRA ALS VED MARIAGER FJORD. Tilh. Fru Katha 174. STUDIEFIGUR. GLIDENDE DRENG. Tilh. Apotheker Aug. Kongsted KØRETØJ MED 2 FIGURER. Tilh. Grosserer Axel Levin MODELLEN SER UD AF KUNSTNERENS VINDU. Tilh. Grosserer Sophus Iversen GAMMEL KURVEFLETTER FORAN GAVLEN PAA SIT HUS Tilh. Fru Anna Heilbuth STRANDMØLLEN VED ALS. MARIAGER. Tilh. Fru A. Heckscher BLOMSTRENDE HYLD VED ET GL. HUS. Tilh. Fru Anna Heilbuth EN DRENG BÆRER EN SÆK. Tilh. Sagfører Holger Jespersen.

17 EN LANG PASSIAR Tilh. Direktør J. W. Reves SKITSE FRA LIMFJORDEN. Tilh. Grosserer Johan Therchilsen HEDELANDSKAB Tilh. Hr. Johs. Buntzen HEDELANDSKAB. GL. LÆNGE FRA RESEN- FELDE Tilh. Hr. Chr. Krog KØKKENINTERIØR. Tilh. Grosserer Johan Therchilsen INTERIØR MED FIGUR. Tilh. Grosserer Jacob Melchior FRA EN GAMMEL VANDMØLLE. Tilh. Grosserer L. Westerby HEDEPARTI. GRAAVEJR. Tilh Ingeniør Emil Riisager RESENFELDE Tilh. Fru Katha 190. EN GLARMESTER. Tilh. Grosserer Joh m Therchilsen INTERIØR FRA MALERENS SOMMERBOLIG I SKJELDAL. Tilh. Sagfører Holger Jespersen 192. INTERIØR Tilh. Direktør Carl Sørensen VED EN HEDEGAARD Tilh. Grosserer Johan Therchilsen HEDE MED BLOMSTRENDE LYNG I MØRKT VEJR. Tilh. Ingeniør Emil Riisager ÆBLETRÆ. VED SALTEN LANGSØ. Tilh. Direktør Wm. Kierulf HEDELANDSKAB VED RY. Tilh. Fru Anna Heilbuth JYSK LANDSKAB. Tilh. Professorinde Howitz DØRSTYKKE. Illustr. til St. St. Blichers.»AF EN LANDSBYDEGNS DAGBOG«. Tilh. Fru Katha 199. MIBAKEL-ELLEN. Tilh. Grosserer Johan Therchilsen.

18 AALØB VED SKIVE. Tilh. Hr. H. S. B. Giimoes FRA SALTEN LANGSØ. Tilh. Fru Katha 202. I SOLSKIN. SIDDENDE PIGE. Tilh. Grosserer Julius Hertz RØRHØST. Tilh. Cand. juris H. C. Larsen TYTTEBÆRPLUKKERSKE. Tilh. Arkitekt Einer Madvig STUDIE. LANDET BAG VED HIMMELBJER GET. Tilh. Fru Katha 206. LILLE PIGE MELLEM HØNS. Tilh. Grosserer S. Espersen TYTTEBÆRPLUKKERE. Tilh. Overingeniør L. Voigt UDGANGSDØR. SKJELDAL. Tilh. Fru Katha 209. SKAKSPILLERE. Tilh. Fru Katha 210. HEDELANDSKAB. Tilh. Prokurist Robert Meyer HEDE VED SKJELDAL. Tilh. Ingeniør Poul Larsen STUDIE TIL EN BEGRAVELSE. Tilh. Direktør W. Stender STUDIE FRA SALTEN LANGSØ. Tilh. Fru Katha 214. STUDIE TIL DAMPEREN KOMMER. Tilh. Hr. P. F. A. Thomsen EN RETSBETJENT PAA MARKED. Tilh. Grosserer Johan Therchilsen FIRE GÆS. Tilh. Fru Anna Heilbuth STENDYSSE VED KÆRTEMINDE. Tilh. Fru Katha 218. EN TATER. Tilh. Boghandler P. E. Bluhme HEDELANDSKAB MED GULE MARGERITTER. Tilh. Kunsthandler \V. Schou.

19 VEJ TIL KÆRTEMINDE. Tilh. Toldinspektør, cand. polyt. Ph. Gram FREDERIKSBERG SLOT Tilh. Grosserer J. Chr. T. Levinsen 222. EN KONE SOM PLUKKER TYTTEBÆR. Tilh. Maleren L. A. Ring INTERIØR. Tilh. Grosserer Louis F. Schottlånder STUDEKØRETØJ M. TO FIGURER. Tilh. Hr. Johan Therchilsen LANDSKAB MED TO FIGURER. LØGSTØR. Tilh. Toldinspektør cand. polyt. Ph. Gram. 226 AALESTANGER. STUDIE. Tilh. Hr. Johan Therchilsen LANDSKAB MED TIDSLER I FORGRUNDEN. Tilh. Ingeniør Emi! Risager FAAREFLOK FORAN EN TATERHYTTE. Tilh. Direktor Chr. Schmidt PIGE, DER GAAR TIL SKOLE. Tilh. Grosserer L. Westerby INTERIØR MED EN RØGTER. Tilh. Grosserer Johan Therchilsen EN JÆGER PAA HEDEN. Tilh. Overretssagfører Chr. Ilede TATERBRYLLUP PAA HEDEN. Tilh. Maleren Aage Bertelsen STALDINTEBIØB MED HOVEDER AF 2 IS LÆNDERE". Tilh. Sagfører Holger Jespersen ENEBÆRTRÆER VED Skjeldal Tilh. Fru Katha 235. INTERIØR FRA KRIEGBAUMS GAARD I RE- SENFELDE Tilh. Filialbestyrer Jacob M. Schmidt EN SORT OG EN ROD KO. Tilh. Grosserer S. Espersen.

20 DEN GAMLE HOSEBINDER Tilh. Ingeniør Poul Larsen LANDSKAB VED LIMFJORDEN. Tilh. Hr.Waldorff Larsen INTERIØR MED HVIDE VÆGGE Tilh. Fru Katha 240. UDENFOR EN SMEDJE Tilh. Fru Louise Schæbel HEDEPARTI MED STAFFAGEFIGURER. Tilh. Læge Chr. Myrdahl HEDELANDSKAB. Tilh. Grosserer V. Kallerup INTERIØR MED FIGUR. Tilh. Skuespiller Kai Lind MOSEDRAG. TO GÆS. Tilh. Grosserer Sophus Iversen INTERIØR Tilh. Arkitekt Einar Madvig BYGEVEJR OVER EN BYGMARK. Tilh. Grosserer S. Espersen KYSTBILLEDE. Tilh. Direktør J. W. Reves HEDEPARTI Tilh. Direktør P. Ravnkilde GL. STRIKKENDE MAND I ET INTERIØR. SOL. SKYGGE. Tilh. Fru Katha 250. SNEKNÆKKEDE TRÆER. Tilh. Ingeniør Poul Larsen HEDEGAARD Tilh. Læge A. Polack HEDELANDSKAB. Tilh. Afdelingschef Chr. Hjorth 253. ST. HANS BLUS. Tilh. Hr. Johan Therchilsen INTERIØR Tilh. Læge A. Polack SPILLEMANDEN PAA KUNSTNERENS ATE LIER. Tilh. Hr. Uhrmager Nordholm VEJEN IND TIL SKJELDAL. Tilh. Ingeniør POUL LARSEN KOSTALD. Tilh. Maleren H. Brasen.

21 LANDSKAB. HUS MED TBE KØEB. Tilh. Bentier H. C. Petersen DAGLIGSTUE PAA SKJELDAL. Tilh. Fru Katha 260. TYTTEBÆBSAMLERE Tilh. Fru Katha 261. KØRSEL OVER HEDEN. Tilh. Grosserer Louis F. Schottlander STUDIE TIL BÆVREASP. Tilh. Bankfuldm. Johs. Møller INTERIØR FRA EN JYSK KOSTALD. Tilh. Sagfører Holger Jespersen HEDEBILLEDE. Tilh. Grosserer Gutzon Munster I EN VESTJYSK LANDSBY. Tilh Frk. Wilhelrnine Rerup HOS RASMUS FREDERIKSENS. SKJELDAL. Tilh. Fru Katha 267. JYSK BONDEGAARD. Tilh. Fru Marie Louise Jacobsen BÆVREASP Tilh. Fru Katha 269. HAVEN VED SKJELDAL. Tilh. Ingeniør Poul Larsen HESTESTALD MED 2 HVIDE ISLÆNDERE" Tilh. Fru Katha 271. BLOMSTRENDE PÆRETRÆ. SALTEN LANG SØ Tilh. Ingeniør Emil Riisager INTERIØR MED SIDDENDE KONE. Tilh. Grosserer V. Kallerup HEDEBRAND. Tilh. Grosserer Johan Therchilsen KØKKENINTERIØR. RESENFELDE. Tilh. Fru Katha 275. UNGE PIGER OG DRENGE GAAR TIL LEG STUE. Tilh. Apotheker Aug. Kongsted.

22 FÆRGEN TIL FUR. Ufuldendt. Kunstnerens sidste ufuldendte Arbejde. Tilh. Fru Katha 277. ILDEBRAND I SUNDS MØLLE Tilh. Hr. P. F. A. Thorasen I KUNSTNERENS ATELIER. Tilh. Fru Katha 279. INTERIØR I RESENFELDE. Tilh. Hr. M Groseli KÆLTRINGEBRYLLUP. Tilh. Fabrikant P. F. A. Thomsen VOGTERPIGE MED GÆS. Tilh. Hr. Louis F. Schottlånder KOSTEBINDER OG GLARMESTER FRA SKYGGE. Tilh. Fru Katha 283. LANDSKAB. BONDEHUS Tilh. Fabrikant Knud Neye EN IIEDEVEJ. Tilh. Hr. Samuel Metz, 285. LYNGHEDE, Tilh. Voxdugfabr. H. Chr. Lemnitz UNGDOMS ARBEJDE: KRABBESHOLM VED SKIVE I TREDSERNE. Tilh. Fru Katha 287. KARTOFFELHANDEL. Tilh. Hr. Johan Therchilsen SKOVVEJ MED GRANER. Tilh. Fabrikant Victor Andersen LANDSKAB MED GYVELBUSKE. Tilh. Apotheker Aug. Kongsted GL. HUS MED EN BRØND. Tilh. Ingeniør Poul Larsen KIRKE PAA HEDEN. Tilh. Højesteretssagfører I. V. Møldrup LILLE LANDSKAB MED EN KIRKE GRAD- STRUP VED HORSENS, ca Tilh. Direktør I. W. Reves LILLE LANDSKABSSTUDIE. Tilh. cand. jur. H. C. Larsen.

23 TRÆER PAA EN HØJ VED SALTEN LANGSØ. GRISAILLE. Tilh. Fru Katha 295. HEDE I GRAAVEJR. Tilh. Professor Dr med. Johs. G. Bock LANDSKAB MED EN KORNMARK. Tilh. Prokurist A. Sjoqvist HEDELANDSKAB. MØRKT VEJR. Tilh. Ingeniør Emil Riisager JYDSK LANDSKAB. Tilh. Hr. Johan Therchilsen HARVE MED STUDEFORSPAND OG EN MAND. Tilh. Fru Louise Tliide HEDELANDSKAB. Tilh. Fru Anna Heilbuth MARK MED EN PLOV I FORGRUNDEN. Tilh. Grosserer S. Espersen JYSK HEDE. Tilh. Hr. Johan Therchilsen HUS MED HØNSEGAARD. Tilh. Sagfører Holger Jespersen JYSK HEDEBILLEDE. Tilh. Museumsdirektør Mario Krohn STUDIE TIL VESTENVINDEN. Tilh. Fru Katha 306.PEBERODSPLANTER FORAN EN KØKKEN DØR. Tilh. Arkitekt J. Therchilsen HEDELANDSKAB. Tilh. Restauratør Chr. Krog HUS MED TO FAAR. HEDELANDSKAB. Tilh. Ingeniør Poul Larsen LANDSKAB FRA SKJELDAL MED TO KØER. Tilh. Ingeniør Poul Larsen HEDELANDSKAB. Tilh. Slotsgartner I. Frederiksen INTERIØR RESEV'FELDE. Tilh. Fru Katha 312. ARBEJDERE PAA HEDEN. Tilh. Direktør Chr. Schmidt.

24 HEDEBILLEDE. Tilh. Grosserer Gutzon Munster BBO OVER ET VANDLØB. Tilh. Cand. juris. H. C. Larsen HEDELANDSKAB. Tilh. Toldinsp. cand. polyt. Ph. Gram MOD AFTEN PAA HEDEN. Tilh. Kunsthandler W. Schou LANDSKAB. Tilh. Operasanger Max Muller FRA EGNEN VED HOBRO. Tilh. Fru Anna Heilbuih SKRÆPPER VED EN AA. Tilh. Ingeniør Emil Riisager SKJELDAL I MAANESKIN. Tilh. Fru Katha 321. BROHOVED. GUDENAAEN. Tilh. Grosserer S. Espersen VEJ MELLEM HEDEBAKKER, Tilh. Ingeniør Poul Larsen ENGDRAG I REGNVEJR Tilh. Fru Katha 324. LANDSKAB MED ET HÆLDENDE TRE. Tilh. Sagfører Holger Jespersen HEDEMARKEN VED SKIVE. Tilh. Fabrikant Victor Andersen VERANDAEN PAA SKJELDAL. Tilh. Fru Katha 327. STUE PAA FUR. Tilh. Grosserer Julius Hertz JYSK LANDSKAB MED FAAR. Tilh. Grosserer Wilh. Bang, 329. HEDEBRAND. Tilh. Grosserer Sophus Iversen KØBSEL GENNEM HEDEN. Tilh. Grosserer Louis F. Schottlånder STUDIE. LYNGEN BLOMSTRER. SKJELDAL Tilh. Fru Katha

25 FOTOGRAFI. KUNSTNEREN STAAENDE PAA EN BAKKE VED EN HEDEPLANTAGE. SKJEL- DAL. Tilh. Fru Katha Smidlh INDKØRSEL TIL EN JYSK GAARD. Tilh. Grosserer Julius Just SOLNEDGANG. Tilh. Direktør Wm. Kierulf VEJ VED ET BINDINGSVÆRKSHUS. Tilh. Hr. Emil Riisager KUNSTNERENS SIDSTE FRILUFTSBILLEDE. SKJELDAL Tilh. Fru Katha 337. KYSTLANDSKAB VED ALS. MARIAGERFJORD. Tilh. Fru Katha 338. PAA HJEMVEJEN FRA MARKEDET. Tilh Forstkandidat P. H. Barfod EN STUD, DER SPEJLER SIG I EN AA. Tilh. Grosserer Julius Hertz UDENFOR HØKERENS BOD. Tilh. Fru Katha 341. KO I EN STALD. STUDIE. Tilh. Fru Louise Thide VED EN BÆK. MØNSTED PR. VIBORG. Tilh. Hr. Johan Therchilsen STUDEKØRSEL. TEGNING. Tilh. Fru Katha 344. ET SOGNERAADSMØDE TEGNING. Tilh. Fru Katha 345. VÆLGERMØDE. Tilh. Hr. H. J. B. Gumoes STUDIE TIL EN MARKEDSSCENE. TEGNING. Tilh. Malerinde Frk. Gerda Iversen EN KAAG PAA GUDENAA. Tilh. Malermester Chr. Larsen ET SOGNERAADSMØDE. KUL OG KRIDT. Tilh. Direktør J. W. Reves.

26 EN FORFALDEN HEDEGAARD FRA NIBE EGNEN. TUSCHTEGNING. Tilh. Sagfører Holger Jespersen FISKERE FRA ØEN FUR. TEGNING. Tilh. Læge Chr. Myrdahl TEGNING. BLADLØSE TRÆER. Tilh. Fru Dr. Feilberg HEST OG VOGN MED FIGURER. TEGNING. Tilh. Hr. H. J. B. Gumoes FORAN EN LANDSBYKIRKE. TEGNING. Tilh. Grosserer Vilh. Bang NAADIGHERREN KOMMER FORBI. TEGNING. Tilh. Premierløjtnant Axel Nissen JYSK STUDEHANDEL. Tilh. Læge Chr. Myrdahl RAMME MED ILLUSTRATIONER TIL ST. ST. BLICHERS Æ BINDSTOUW" Tilh. Kunsthandler Mogensen AK HVOR FORANDRET". TEGNING. Tilh. Hr. Johan Therchilsen EGEKRAT PAA HEDEN. Tilh. Malermester Chr. Larsen GÆSSENE TØJRES. TUSCH. Tilh. Maleren Johannes Wilhjem ILLUSTRATION TIL ST. ST. BLICHER. Tilh. Fru Katha 361. ILLUSTRATION TIL Æ BINDSTOUW". Tilh. Fru Katha 362. SKITSE TIL KJÆLTRINGBAL. Tilh Maleren Johannes Wilhjein JYDEPOTTERNE BRÆNDES. TEGNING. Tilh. Ingeniør cand. polyt. P. N. Holst BRYLLUPSTOG GENNEM HEDEN. TEGNING. Tilh. Grosserer A. Rindom.

27 OKKUPERET. ØSTRIGSKE SOLDATER KAP RER ET STUDEKØRETØJ I Tilh. Hr. H. J. B. Gumoes EPISODE FRA SLAVEKRIGEN I KUL. Tilh. Fru Katha 367. ET ENSPÆNDERKØRETØJ. Tilh. Malermester Chr. Larsen STUDEKØRETØJ. TEGNING. Tilh. Ingeniør Emil Riisager OMSLAGSTEGNING TIL LØNBORG FRIIS: SLAVEKRIGEN. Tilh. Kunsthandler Mogensen RYTTER MELLEM FORBLÆSTE TRÆER. Tilh. Premierløjtnant Axel Nissen PAA HJEMVEJEN. KUL. Tilh. Malermester Chr. Larsen PENNETEGNING. VIGNET. Tilh. Fru Katha 373. JYSK LANDSKAB, MED KÆMPEHØJ. TEG NING. Tilh. Sagfører Holger Jespersen BEDSTEMODER VED VUGGEN. TEGNING. Tilh Fru Katha 375. GLIPFISKERE I LIMFJORDEN. Tilh. Fru Katha 376. GL. KONE SIDDENDE PAA ET BORD. Tilh. Ingeniør Emil Riisager VESTJYSKE BØRN. PEN OG TUSCH. Tilh. Kunsthandler W. Schou FISKERE HALER GARN IND I MAANESKIN. TFGNING. Tilh. Ingeniør Emil Riisager MARKEDSSCENE. PEN. Tilh. Grosserer Vilh. Bang' 380. DÆKKET AF EN JAGT. LIMFJORDEN. TEG NING. Tilh. Maleren Viggo Brandt MARKEDSSCENE MED STUDEKØRETØJ. AKVAREL. Tilh. Grosserer Vilh. Bang.

28 SIDDENDE MAND. TEGNING. Tilh. Voxdugsfabrikant Chr. H. Lemnitz CHRÆN MIKKELSEN. SØMAND FRA LIM FJORDEN. PEN. Tilh. Fru Katha 384. ILLUSTRATIONER TIL FRFMTIDENS UD GAVE AF Æ BINDSTOUW" Tilh. Ingeniør H. S. Hendriksen ILLUSTRATIONER TIL FREMTIDENS UD GAVE AF Æ BINDSTOUW" Tilh. Ingeniør H. S. Hendriksen BAADEPLADS MED FIGURER. Tilh. Ingeniør Emil Riisager PILETRÆER UDENFOR EN BONDEGAARD. Tilh. Grosserer S. Espersen JYSK FJORDLANDSKAB. PEN. Tilh. Xylograf F. Hendriksen FÆRGE OVER GUDENAA. TEGNING. Tilh. Grosserer A. Rindom PAA FÆRGEN TIL FUR. TEGNING. Tilh. Operasanger Max Muller EN FURBAAD. Tilh. Ingeniør Emil Riisager. 392.»STODDERKONGEN«. PEN. Tilh. Fru Katha 393. GAMMELT BOLSTED. APRIL BLYANT & TUSCH. Tilh. Fru Katha 394. SIDDENDE UNG MAND. BLYANT. Tilh. Fru Dines Petersen KRYBSKYTTEN. Tilh. Sagfører Holger Jespersen TO DRENGE VED ET KÆLDERVINDUE. BLY ANT. Tilh. Fru Dines Petersen GAMMEL MAND MED HÆNDERNE I BUKSE LOMMERNE. BLYANT. Tilh. Fru Dines Petersen HVILENDE MODEL. BLYANT. Tilh. Sagfører Holger Jespersen.

29 HVILENDE KO. BLYANT & SEPIA. Tilh. Fru Dines Petersen FISKEDRENG MED STAGE. Tilh. Sagfører Holger Jespersen RAMME MED 3 VIGNETTER. PEN. Tilh. Fru Katha 402. RAMME MED 2 TEGNINGER, a. GADE I SKIVE. BLYANT, b. KONE UDENFOR SIT HUS. PEN. Tilh. Xylograf Fr. Hendriksen MODER OG BARN. TEGNING. Tilh. Fru Dr. Feilberg.

30

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING UDSTILLING AF MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 ca. 1888. 1. LANDSKAB FRA STEVNS Olie. Tilh. Afdelingschef 1889. 2. PORTRÆT AF

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908.

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS udstillede i Foreningen for national Kunst 1908. - «A.:. - MAREN FRA ULFSBORG. Tilh. Hr. Overretssagfører WOLFF. En Salgsprotokol er fremlagt i Lokalet.

Læs mere

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918 021. G. A. Clemens Efterladte Arbejder Charlottenborg 10. 24. December 1918 i JSfc. * *' v

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING U D S T I L L I N G A F DANKWART DREYERS A R B E J D E R KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1912 DANKWART CHRISTIAN MAGNUS DREYER FØDT I ASSENS DEN 13. JUNI 1816 DØD I BARLØSE

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

I. RESEN-STEENSTRUP 24. APRIL NOVEMBER 1921 FORTEGNELSE OVER EN RETROSPEKTIV UDSTILLING AF HANS MALERIER OG TEGNINGER

I. RESEN-STEENSTRUP 24. APRIL NOVEMBER 1921 FORTEGNELSE OVER EN RETROSPEKTIV UDSTILLING AF HANS MALERIER OG TEGNINGER I. RESEN-STEENSTRUP 24. APRIL 1868 2. NOVEMBER 1921 FORTEGNELSE OVER EN RETROSPEKTIV UDSTILLING AF HANS MALERIER OG TEGNINGER UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FRA 20. JANUAR TIL 15. FEBRUAR 1923

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 T / KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 FORAARS* UDSTILLING KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 Nr. 1. MICHAEL ANCHER. SELVPORTRÆT. MICHAEL ANCHER. 1 Selvportræt... ROSTRUP BOYESEN. 2 Polardrengen...

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE

FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE De med * betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. VALD. ANDERSEN. 1. Portræt. Kridttegning. 2. *Frederiksberg

Læs mere

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903.

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903. 012. FORTEGNELSE over Arbejder af CARL BLOCH udstillede i Foreningen for national Kunst 1903. CARL B LOCH. FØDT DEN 23. MAJ 1834. DØD DEN 22. FEBRUAR 1890. Billeder, Studier og Akvareller. 1. Studiehoved

Læs mere

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 FotoCTaflgamlingea FORTEGNELSE OVER MALERIER SOM LANDSKABSMALEREN I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED AUKTION DER AFHOLDES MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 I OVENLYSSALEN BREDGADE 34. EFTERSYN: Fredag, Lørdag,

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 142. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN THORVALD NISS udstillede i Foreningen for national Kunst 1914 Charlottenborg Halvfjerdserne. 1. Et Glas med Blomster. Tilh. Hr. Fuldmægtig G. Graae. 2. Fra Skoven.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

Fortegnelse OTTO HASLUND

Fortegnelse OTTO HASLUND Fortegnelse over Arbejder af Maleren, Professor OTTO HASLUND Udstillede i Foreningen for national Kunst 1915 Charlottenborg / Lokalet er fremlagt en Salgskatalog. De med * betegnede Arbejder er til Salg.

Læs mere

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis 2>/9/, 3831. fotografisamlingeb I afdøde Professor Niels Simonsens efterladte M alerier og S tudier samt A kvareller og Tegninger (fra Felten 1848 50, fra Algier, fra Italien og fra Sverrig) hvilke bortsælges

Læs mere

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW).

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). D E M F W E U D S T I L L 1 N G. F R A 5-2 1 J A N W 9 rrr.j OfWMNES C.BJERG. MALERI. H A M L D O I E R S l N C t. MUSIK.CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). p i MUSIK CHRISTIAN CHRISTIANSEN CARL NIELSEN AAGE

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2!

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! * » I * - KUNSTAUKTION i DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

101. VILH. KYHN HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919

101. VILH. KYHN HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919 101. VILH. KYHN 1 8 1 9 1 9 0 3 HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919 FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST VILH. KYHN 1819-1903 HUNDREDAARS UDSTILLING ET

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER 72 56 i M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion Mandag den 23. Februar Kl.

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

flgurø U VlaUallWUa 3HN55EM. FEBtyiflR.»hk tilt -

flgurø U VlaUallWUa 3HN55EM. FEBtyiflR.»hk tilt - L U P L M J J M W m i E I M flgurø U VlaUallWUa V O K T E C M E L 5 E U r ø C i D C K I N G E B O R G * L U P L f l U 3 W M 5 S E M «5 U I P U 1 U 3HN55EM. FEBtyiflR.»hk tilt - E]?3 9!F3@&TF MÆ& E8iMS

Læs mere

KUNSTFORENINGEN I KØBENHAVN UDSTILLING EJNAR NIELSENS ARBEJDER FRA 1894 1926 CHARLOTTENBORG 16. JANUAR-9. FEBRUAR KØBENHAVN TBYKT HOS F.E.

KUNSTFORENINGEN I KØBENHAVN UDSTILLING EJNAR NIELSENS ARBEJDER FRA 1894 1926 CHARLOTTENBORG 16. JANUAR-9. FEBRUAR KØBENHAVN TBYKT HOS F.E. n KUNSTFORENINGEN I KØBENHAVN UDSTILLING AF EJNAR NIELSENS ARBEJDER FRA 1894 1926 CHARLOTTENBORG 16. JANUAR-9. FEBRUAR 1927 KØBENHAVN TBYKT HOS F.E. BORDING iif- >c>ct ^ /i^'uxi*:^ /i-fuvwvuyv^ I/MITUA,

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe)

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) BØRNEHAVEKLASSE (GR.) > REGISTRERINGSSKEMA > RIM 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.

Læs mere

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER O : 0 2 8. KATALOG NR. 72 SEPTEMBER 1918 /f/f FORTEGNELSE OVER MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER A F MARGRETE DREJER MARY ELISA HAVNING F. BONFILS ERNESTINE NYROP UDSTILLEDE HOS KUNSTHANDLER CHR. LARSEN

Læs mere

UDSTILLING UNG DANSK KUNST

UDSTILLING UNG DANSK KUNST 24 5 UDSTILLING = AF = = = = = UNG DANSK KUNST DECEMBER 1910 p p p m. 1g m g g g p i. "pr-- V - -- '-./ '. S : ;- UDSTILLING AF UNG DANSK KUNST $ DECEMBER 1910 CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN FORTEGNELSE

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

CARLO EDVARDO DALGAS

CARLO EDVARDO DALGAS 023. -2 ARBEJDER AF CARLO EDVARDO DALGAS UDSTILLEDE I K II NS T FOR E NIN G Ei\ JANUAR FEliRUAR 188 KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s FiOGTRVKKI'.RI ' " ' : CARLO EDVARDO DALGAS. AR B EJ DER A1 CARLO EDVARDO

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. 289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ( MAALENE ERE ANGIVNE I CENTIMETER, HØJDEN FØRST L P T BETYDER

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER 72 56 M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som sælges ved offentlig Auktion i Vangehuset, Strandvej

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

KUNSTNER-AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 3* ONSDAG DEN 222S MARTS Kl. 12'/.

KUNSTNER-AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 3* ONSDAG DEN 222S MARTS Kl. 12'/. KUNSTNER-AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 3* ONSDAG DEN 222S MARTS Kl. 12'/. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER AF FEM DANSKE KUNSTNERE: WANDA ROOSE ELINE HERTZ JESPERSEN KNUD JESPERSEN AAGE ROOSE OTTO

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl.

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl. \ 28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n tøjjailottenboifl. K atalog over af Maleren r hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Manias (len 6te N o r a t e 1905, F o n. Kl. i r k Udstillingsbygningen,

Læs mere

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE UDARBEJDET AF ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN GRÆ BES B OGTRYKKERI 1900. signerede. V,ih. Hammershøis Arbejder er, naar ganske enkelte undtages, ikke De opgivne Maal er

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ.

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ. Fotograiisaiii lingen KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som, bl. a. efter Begæring af Hr. Overretssagfører A. Henriques paa et Dødsboes Vegne, bortsælges ved Auktion TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* i»kunstsal«,

Læs mere

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER 190. ^ & ERIER, STUDIER»e TEGNINGER AF JØRGEN SONNE FØDT DEN" 24. JUNI l80i, DØD DEN 24. SEPTBR. 189O URSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN I KJØBENHAVN 1890. o c 01 sen fc oo.. K.>eeE'VM*vi*_ 1. Et Skib trækkes

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere