SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28."

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG E10

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 Tillykke! Som ejer af en ny symaskine får du mulighed for at opleve kvalitetssyning i alle typer stof, fra ere lag tyk denim til den neste silke. Din symaskine er simpelthen drømmen om enkelthed og brugervenlighed. For din egen sikkerheds skyld og for at få fuldt udbytte af symaskinens mange fordele og brugervenlighed anbefaler vi, at du læser alle de vigtige anvisninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse, som ndes i denne brugerhåndbog. Før du bruger din symaskine, foreslår vi, at du bliver bekendt med dens mange fordele samt dens brugervenlighed ved at gennemgå denne vejledning trin for trin siddende ved maskinen. For at sikre at du altid får de mest moderne syegenskaber, forbeholder producenten sig ret til at ændre denne symaskines udseende, konstruktion eller tilbehør, hvis der er behov for det.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE MASKINENS VIGTIGE DELE...5 TILBEHØR...7 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN...8 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN...9 Fodpedal...9 Sylys...9 UDSKIFTNING AF PÆRE...10 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER/REGULERING AF TRYKFODSTRYK...11 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD...12 SPOLING AF UNDERTRÅD...13 ISÆTNING AF UNDERTRÅD...14 ISÆTNING AF NÅL...15 TRÅDNING AF OVERTRÅD...16 TRÅDSPÆNDING...17 HENTNING AF UNDERTRÅD...18 TILBAGESYNING/UDTAGNING AF STOFFET/KLIPNING AF TRÅDEN...19 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD...20 LIGESØMME...21 ZIGZAGSØMME...22 KNAPHULLER...23 USYNLIG OPLÆGNING...25 LYNLÅSE OG TITTEKANT STINGS ZIGZAG...27 SØMVALG...28 VEDLIGEHOLDELSE...29 GUIDE TIL FEJLFINDING

5 MASKINENS VIGTIGE DELE 1. Trådspændingshjul 2. Skrue til trykfodstryk 3. Trådgiver 4. Trådkniv 5. Trykfod 6. Stingplade 7. Tilbehørsæske 8. Spolestopper 9. Stinglængdevælger 10. Sømviser 11. Tilbagesyningsgreb 5

6 12. Trådrulleholder 13. Spolespindel 14. Hul til ekstra trådrulleholder 15. Håndhjul 16. Sømvælger 17. Tænd/sluk-kontakt 18. Tilslutning for strøm og fodpedal 19. Undertrådsstyr 20. Overtrådsstyr 21. Bærehåndtag 22. Trykfodsløfter 6

7 TILBEHØR Standardtrykfod 2. Lynlåstrykfod 3. Satinsømstrykfod 4. Trykfod til usynlig oplægning 5 Knaphulstrykfod 6. Skruetrækker 7. Opsprætter/ børste 8. Olie aske 9. Ekstra trådrulleholder 10. Trådrulleplade (2 stk.) 11. Pakke med nåle 12. Lineal 13. Undertrådsspoler (3 stk.) 14. Dæksel til transportør 15. Filtskive til trådrulleholder 7

8 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN Hold tilbehørsæsken vandret og skub den på i pilens retning. (1) Åbn æsken ved at løfte låget i pilens retning. (2) 8

9 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN Sæt maskinens stik i stikkontakten som vist. (1) OBS: Tag strømkablet ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. Fodpedal Fodpedalen benyttes til at styre syhastigheden. (3) OBS: Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du tilslutter maskinen til stikkontakten. Symaskinen skal benyttes sammen med den passende fodpedal: - For USA og Canada, V: KD For Australien, 240V: KD For Europa, V: KD-2902 Fodpedalen benyttes til at styre syhastigheden. 3 1 Sylys Tryk på tænd/sluk-kontakten (A) for at tænde for maskinen og sylyset. ( l ) 9

10 UDSKIFTNING AF PÆRE OBS: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten! Skift pæren ud med samme type 15 watt ( V område) eller 10 watt ( V område), - Løsn skrue (A) som vist. (1) - Fjern dækslet (B). 1 - Skru pæren ud og sæt en ny i (C). (2) - Sæt dækslet på igen og spænd skruen til. Hvis du har problemer, kan du spørge din lokale forhandler til råds. 2 10

11 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER Når du skal sy i ere lag stof eller i tykt stof, kan du hæve trykfoden til ekstra højde, så du let kan placere sytøjet under nålen. (A) REGULERING AF TRYKFODSTRYK Trykfodstrykket er forudindstillet, og normalt er det ikke nødvendigt at regulere det til syning i de este stoftyper (tyndt eller tykt stof). Men hvis du har behov for at justere trykfodstrykket, kan du dreje på skruen til trykfodstryk med en mønt. Løsn - Stram skruen til trykfodstryk + Ved syning i meget tyndt stof skal du nedsætte trykket ved at dreje skruen mod uret, så trykfoden trykker mindre på stoffet. Ved syning i tykt stof skal du dreje skruen med uret for at få større trykfodstryk på stoffet. 11

12 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD Påsætning af trykfodsfæstet Hæv trykfodsstangen (a). (1) Sæt trykfodsfæstet på (b) som vist på tegningen. Påsætning af trykfoden Sænk trykfodsfæstet (b), indtil udskæringen (c) er lige over stiften på trykfoden (d). (2) Løft grebet (e). Sænk trykfodsfæstet (b). Trykfoden (f) vil så automatisk sætte sig fast på fæstet. Aftagning af trykfoden Løft trykfoden. (3) Løft grebet (e) og trykfoden løsner sig. Påsætning af linealen Sæt linealen (g) ind i åbningen på trykfodsfæstet som vist på tegningen. Justér linealen efter behov, så den passer til oplægningssømme, læg, quiltning osv. (4) OBS: Sluk for maskinen ( O ), når du udfører ovenstående handlinger! 12

13 SPOLING AF UNDERTRÅD Sæt tråden og trådrullepladen på trådrulleholderen (1). - Ved små trådruller skal du placere den smalle side af trådrulle pladen mod trådrullen (2). - Sno tråden med uret rundt om trådspændingsskiven (3). - Tråd spolen som vist og sæt den på spolespindlen (4). - Skub spolen mod højre (5). - Hold fast i trådenden (6). - Træd på fodregulatoren (7) for at spole. - Klip tråden (8). - Skub spolen mod venstre (9) og tag den af. Bemærk: Når spolespindlen er i spole-stilling, kan maskinen ikke sy og håndhjulet kan ikke drejes. For at sy skal du skubbe spolespindlen mod venstre (sy-stilling). 13

14 ISÆTNING AF UNDERTRÅD Trykfoden og nålen skal altid være hævet, når du skal isætte eller fjerne spolen. 1. Åbn undertrådsdækslet. 2. Hold spolehuset i den ene hånd. Sæt spolen i, således at tråden løber af i urets retning (se pilen). 3. Før tråden ind under trådspændingsfjederen. 4. Hold spolehuset fast i hængselklappen. 5. Sæt spolehuset ind i griberlejet. OBS: Sluk for maskinen ( O ). 14

15 ISÆTNING AF NÅL Skift nål med jævne mellemrum, især hvis den viser tegn på slid og giver problemer. Sæt nålen i som vist på tegningerne nedenfor. A. Løsn skruen i nålestangen og spænd den til igen, når du har sat den nye nål i. (1) B. Den ade side af nåleskaftet skal vende bagud. C/D. Skub nålen opad, så langt den kan komme. 1 OBS: Sluk for maskinen ( O ). Nålen bør altid være i perfekt stand. (2) Der kan opstå problemer, hvis: A. Nålen er bøjet B. Nålespidsen er beskadiget. C. Nålen er stump. 2 15

16 TRÅDNING AF OVERTRÅD Det er let at tråde maskinen, men det skal gøres rigtigt, så der ikke opstår problemer med at sy. - Start med at hæve nålen til øverste stilling (1). Hæv også trykfoden for at løsne trådspændingsskiverne. (2) OBS: Vi anbefaler, at du for din egen sikkerheds skyld slukker for maskinen, før du tråder den. - Løft trådrulleholderen op. Placér trådrullen på holderen, så tråden ruller af som vist. Ved små trådruller skal du placere den smalle side af trådrullepladen mod trådrullen. (3) - Træk tråden af rullen og gennem det øverste trådstyr. (4) - Før tråden rundt om trådstyret (5), idet du trækker tråden gennem forspændingsfjederen som vist på tegningen. - Før tråden gennem trådspændingsskiverne ved at føre tråden ned gennem den højre rille og op gennem den venstre rille (6). Det kan være en hjælp hér at holde fast i tråden mellem rullen og trådstyret (4). - I toppen skal du føre tråden fra højre mod venstre gennem øjet på trådgiveren og derpå ned igen. (7) - Før tråden ind bag det tynde styr på nålestangen (8) og videre ned til nåleøjet. Tråd nålen fra forsiden og bagud. - Træk ca cm tråd ind under trykfoden og bagud. Klip tråden til passende længde med den 16 indbyggede trådkniv. (9)

17 TRÅDSPÆNDING Grundindstillingen for trådspænding: 4 For at øge spændingen skal du dreje hjulet til et højere tal. For at nedsætte spændingen skal du dreje hjulet til et lavere tal. A. Normal trådspænding over- og undertråd mødes i stoffet og er trukket lige langt ned. B. For løs overtrådsspænding overtråden danner løkker på undersiden af stoffet C. For stram overtrådsspænding undertråden danner løkker på oversiden af stoffet Bemærk: Undertrådsspændingen skal normalt ikke justeres. 17

18 HENTNING AF UNDERTRÅD Hold fast i overtråden med venstre hånd. Drej håndhjulet mod dig selv, indtil nålen er hævet igen. (1) Træk i overtråden for at hente undertråden op igennem hullet i stingpladen. Før begge tråde bagud under trykfoden. (2) 18

19 TILBAGESYNING I slutningen af en søm kan du trykke tilbagesyningsgrebet ned. Sy nogle få sting baglæns for at hæfte trådenderne. Når du slipper tilbagesyningsgrebet, syr maskinen fremad igen. (1/A) UDTAGNING AF STOFFET Drej håndhjulet mod dig selv for at sætte trådgiveren til højeste stilling, løft trykfoden og træk stoffet bagud og ud. (2) KLIPNING AF TRÅDEN Hold fast i trådene bagved trykfoden med begge hænder, træk dem ind i trådkniven (B) og nedad (3) for at klippe dem over. 19

20 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD GUIDE TIL VALG AF NÅL, STOF OG TRÅD NÅLSTØRRELSE STOFTYPE TRÅD 9-11(65-75) Tynde stoffer - tynd bomuld, voile, silke, musselin, interlock, bomulds strik, tricot, jersey, crepe, vævet polyester, skjorteog skjorteblusestof. Tynd tråd i bomuld, nylon eller polyester. 12(80) Medium stoffer - bomuld, satin, chintz, sejldug, ribstrikket jersey, let uld. 14(90) Medium stoffer - bomuldslærred, uld, tykkere strik, frotté, denim. 16(100) Tykke stoffer - kanvas, uld, markisestof, quiltede stoffer, denim, møbelstof (tyndt til medium). 18(110) Tyk uld, frakkestof, møbelstoffer, visse typer læder og vinyl. Det meste tråd er af mellemtykkelse og velegnet til disse stoftyper og nålstørrelser. Benyt polyestertråd til syntetiske stoffer og bomuldstråd til vævede natur berstoffer. Så får du det bedste resultat. Brug altid den samme tråd som over- og undertråd. Kraftig tråd, kinesertråd. (Sæt trykfodstrykket og overtrådsspændingen op.) VIGTIGT: Sørg for, at nålestørrelse, tråd og stof passer til hinanden. VALG AF NÅL OG STOF NÅLE BESKRIVELSE STOFTYPE HA Standardnåle med skarp spids. Størrelserne går fra tynd til kraftig. 9 (65) til 18(110) Vævede natur berstoffer - uld, bomuld, silke osv. Anbefales ikke til ribstrikket jersey. 15 1/705H(SIN) Nåle med halv-rund spids. 9 (65) til 18(110) Vævet natur berstof og syntetisk stof, polyesterblandinger. Strik - polyester, interlock, tricot, glatstrikket og ribstrikket jersey. Kan benyttes i stedet for 15 1 til syning i alle typer stof. 15 1/705H (SUK) Nåle med helt rund spids 9(65) til 18(110) Sweaterstrik, lycra, badetøjsstof, elastik. 130 PCL Lædernåle. 12 (80) til 18(110) Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end en almindelig kraftig nål.) 20

21 LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde. Standard-stinglængden er 2.5. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren hen på S1. Stinglængdevælger Sømviser Sømvælger Tilbagesyningsgreb Ligesøm med nålen i højrestilling Drej sømvælgeren, så der vises B i sømviservinduet. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren hen på S1. Ligesøm Forslag til stinglængder: 2.0 til tyndt stof 2.5 til medium stof 3.0 til tykt stof til rining S1 til stretchstof 21

22 ZIGZAGSØMME Drej sømvælgeren, så der vises C (for zigzag) i sømviservinduet. Drej på sømvælgeren for at øge eller minimere zigzagbredden. Klik standardtrykfoden på. Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere stinglængdevælgeren sættes på 0. Normalt sys zigzag med stinglængden på 2.5 eller mindre. Stinglængdevælger Meget tætte zigzagsømme (dvs. med tætte sting) kaldes satinsømme. 22

23 KNAPHULLER Forberedelse Vælg knaphul med sømvælgeren. Klik knaphulstrykfoden på. Indstil stinglængdevælgeren til mellem Stingtætheden afhænger af stoffets tykkelse. Bemærk: Sy altid et prøveknaphul først. Forberedelse af stoffet Mål diameteren på knappen og læg 0,3 cm (1/8 ) til til trenser. Hvis knappen er meget tyk, skal du lægge mere til. Markér placeringen og længden af knaphullet på stoffet. Placér stoffet, så nålen er ved mærket længst fra dig. Træk knaphulstrykfoden hen imod dig, så langt som den kan komme. Sænk trykfoden. 1. Vælg knaphul med sømvælgeren. Drej sømvælgeren hen på (1). Sy med moderat hastighed, indtil du når endemærket af dit knaphul. 2. Drej sømvælgeren hen på (2, 4) og sy 5-6 trensesting. 3. Drej sømvælgeren hen på (3) og sy venstre side af knaphullet hen til det endemærke, der er længst fra dig (dvs. det mærke, du startede ved). 4. Drej sømvælgeren hen på (2, 4) og sy trensesting. Stinglængdevælger Tag stoffet ud under trykfoden. Træk overtråden om på vrangsiden af stoffet og bind over- og undertråd sammen. Skær knaphullet op i midten med opsprætteren, men pas på, du ikke skærer stingene i knaphullets sider over. 23

24 Tips - Sæt trådspændingen en anelse ned for at få en ot satinsøm på oversiden. - Læg stabiliseringsmateriale under, hvis stoffet er tyndt eller elastisk. - Knaphuller i stretchstof eller strikket stof bliver bedst og pænest, hvis du syr en snor i. Knaphullets stolper skal så sys hen over snoren. (5) 24

25 USYNLIG OPLÆGNING Til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv. Vælg - usynlig oplægning i stretchstof. Vælg - usynlig oplægning i vævet stof. Klik trykfoden til usynlig oplægning på. (1) Stinglængde Stinglængdevælger Bemærk: Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning. Foretag derfor altid en syprøve først. Fold stoffet som vist på tegningen med vrangsiden opad. (2) Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet forlæns med hånden, indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem stoffolden. (3) Justér sømstyret på trykfoden (4) ved at dreje på grebet (5), så sømstyret lige netop hviler mod folden. Sy langsomt ved at træde let på fodpedalen, idet du styrer stoffet langs kanten af sømstyret. Vrangside Retside 25

26 LYNLÅSE OG TITTEKANT Indstil symaskinen som vist på tegningen. (1) Stinglængdevælger Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for nålen, alt efter hvilken side af trykfoden du vil placere op mod lynlåsen eller tittekanten. (2) Når du skal sy forbi lynlåsens glider, skal du sænke nålen ned i stoffet, hæve trykfoden og skubbe glideren om bag trykfoden. Sænk trykfoden og fortsæt syningen. Lynlåstrykfoden benyttes også til at sy snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant og til at sy tittekanten ind i en søm. (3) Sæt stinglængdevælgeren mellem 1-4 (alt efter stoffets tykkelse). 26

27 3-STINGS ZIGZAG 3-stings zigzag kan bruges til at sy blonde og elastik i, til at stoppe og reparere og til at afslutte kanter. Stinglængdevælger Indstil symaskinen som vist på tegningen. (1) Påsyning af lapper: Placér lappen som ønsket og sy rundt langs kanten. Du kan reducere stinglængden for at få meget tætte sting. (A) Når du skal reparere en ænge eller slidskade, anbefaler vi, at du sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan variere stingtætheden ved at justere stinglængden. Begynd med at sy hen over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og ængens/slidskadens størrelse. (B) For at afslutte kanter skal du sy langs kanten af stoffet. 27

28 SØMVALG Forstærket ligesøm: (1) Til forstærkede sømme. Sæt stinglængdevælgeren på S1. Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage. Dette giver tredobbelt forstærkning. Stinglængdevælger Forstærket zigzag: (2) Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme. Sæt stinglængdevælgeren på S1. Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og øjl. Stinglængdevælger 28

29 VEDLIGEHOLDELSE OBS: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten! Symaskinen skal altid være koblet fra stikkontakten, når du skal rengøre den. Aftagning af stingplade Drej på håndhjulet, indtil nålen er helt oppe. Åbn frontdækslet og skru stingpladen af med skruetrækkeren. (1) Rengøring af transportøren Tag spolehuset ud og rens hele området med den medfølgende børste.(2) Rensning og smøring af griberlejet (3) Tag spolehuset ud. Klik de to holdearme (a) udad. Fjern griberrings dækslet (b) og griberlejet (c) og rens dem med en blød klud. Smør punkterne (d) med symaskineolie (1-2 dråber). Drej på håndhjulet, indtil griberringen (e) er til venstre. Sæt griberlejet ind igen (c). Sæt griberringsdækslet på og klik de to holderarme ind igen. Sæt spolehuset og spolen i og montér stingpladen igen. Vigtigt: Du bør fjerne støv, fnug og tråde jævnligt. Desuden bør du få din symaskine efterset hos forhandleren med jævne mellemrum. 29

30 GUIDE TIL FEJLFINDING Problem Årsag Afhjælpning Overtråden knækker 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Trådspændingen er for stram. 3. Tråden er for kraftig til nålen. 4. Nålen er ikke sat korrekt i. 1. Tråd maskinen igen. 2. Sæt trådspændingen ned. (lavere tal) 3. Vælg en kraftigere nål. 4. Tag nålen ud og sæt den korrekt i. (den ade side skal vende bagud) Undertråden knækker Der springes sting over Nålen knækker Stingene er løse Sømmene rynker eller buler Ujævne sømme, ujævn fremføring Tråden har snoet sig rundt om trådrulleholderen. 6. Nålen er beskadiget. 1. Spolehuset er ikke sat korrekt i. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Undertrådsspændingen er for stram. 1. Nålen er ikke sat korrekt i. 2. Nålen er beskadiget. 3. Du benytter en nål af forkert størrelse eller type. 4. Trykfoden er ikke sat korrekt på. 1. Nålen er beskadiget. 2. Nålen er ikke sat korrekt i. 3. Du benytter en nål, der ikke passer i størrelse til stoffet. 4. Du har sat en forkert trykfod på. 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Kombinationen mellem nål/ stof/ tråd er forkert. 4. Forkert trådspænding. 1. Nålen er for kraftig til stoffet. 2. Stinglængden er ikke korrekt indstillet. 3. Trådspændingen er for stram. 1. Tråden er af dårlig kvalitet. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Der er blevet trukket i stoffet. 5. Tag trådrullen af og vind tråden op på trådrullen. 6. Udskift nålen. 1. Tag spolehuset ud og sæt det i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i. 2. Kontrollér både spolen og spolehuset. 3. Sæt undertrådsspændingen ned som beskrevet. 1. Tag nålen ud og sæt den korrekt i. (den ade side skal vende bagud) 2. Sæt en ny nål i. 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Kontrollér trykfoden og klik den korrekt på. 1. Sæt en ny nål i. 2. Sæt nålen korrekt i. (den ade side skal vende bagud) 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Vælg den korrekte trykfod. 1. Kontrollér trådningen. 2. Tråd spolehuset som vist på tegningen tidligere i denne brugerhåndbog. 3. Nålstørrelsen skal passe til stoffet og tråden. 4. Indstil korrekt trådspænding 1. Vælg en tyndere nål. 2. Gør stinglængden kortere. 3. Gør trådspændingen løsere. 1. Vælg tråd af en bedre kvalitet. 2. Tag spolehuset ud, tråd det korrekt og sæt det korrekt i. 3. Træk ikke i stoffet under syningen, men lad transportøren fremføre det.

31 Problem Årsag Afhjælpning Symaskinen støjer Symaskinen blokerer 1. Symaskinen skal smøres. 2. Der har samlet sig fnug eller olie i griberlejet eller transportøren. 3. Der er brugt symaskineolie af dårlig kvalitet. 4. Nålen er beskadiget. Tråden har sat sig fast i griberlejet. 1. Smør maskinen som beskrevet. 2. Rens griberlejet og transportøren som beskrevet. 3. Brug kun symaskineolie af god kvalitet. 4. Udskift nålen. Tag overtråden af og spolehuset ud. Drej håndhjulet frem og tilbage med hånden og fjern den tråd, der sidder fast. Smør maskinen som beskrevet. Vi forbeholder os ret til at ændre maskinen og udvalget af tilbehør uden forudgående varsel, og at udføre modi ceringer på præstationer eller design. Sådanne modi ceringer vil imidlertid altid være til fordel for brugeren af produktet. Immaterielle rettigheder VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING og dets design, og H CLASS er varemærker fra KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-mærket med kronen er varemærker fra Husqvarna AB. Alle varemærker bruges under license af VSM Group AB. 31

32 B Danish Inhouse production 2010 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved Printed in Sweden on environmental-friendly paper

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Med dit personlige præg. Syet med EMERALD. Husqvarna Viking EMERALD er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning, fra

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Silver Crest SNM 33 A1. Indholdsfortegnelse

Silver Crest SNM 33 A1. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Silver Crest SNM 33 A1 Garantie...1 Servicenummeret...1 Vigtige sikkerhedsanvisninger / Anvendelsesformål...2 Oplysninger om maskinen...3 Tilbehør...3 Montering af forlængerbordet...3

Læs mere

Quilt med blomsterapplikationer

Quilt med blomsterapplikationer Quilt med blomsterapplikationer Omtrentlig størrelse: 148 x 148 cm Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 20 x 115 cm af 17 forskellige nuancer af batikstof til den udvendige sammensatte

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP100-serien A, B type SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

nem og hurtig Det skal du bruge:

nem og hurtig Det skal du bruge: nem og hurtig ambition grydelap Sy de sjove cirkler til ambition -grydelappen. For at lave grydelappen skal du bruge 4 blokke, som skal klippes i ud i fire kvadrater. Med de fire blokke har du nok stykker

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke!

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Forord 1 Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Forord. Kære BERNINA kunde

Forord. Kære BERNINA kunde Forord Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan undgår du

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Skønhed skabes af genialitet EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING

Skønhed skabes af genialitet EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING Skønhed skabes af genialitet EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING En royal kjole afslører geniale hemmeligheder Denne imponerende kjole, som er designet eksklusivt til HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND

Læs mere

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det!

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! 10 trin til dig fra BaliQuilt, som hjælper dig på vej til at quilte på maskine. BONUS: Tre øvelser til at komme i gang på. Trin nr. 1 tilbehør Der er tilbehør

Læs mere

Picnic-taske med fremstående udsmykninger

Picnic-taske med fremstående udsmykninger 2009 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. VIKING og HICLASS er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-mærket med krone er varemærker tilhørende Husqvarna AB. Alle varemærker anvendes under

Læs mere