Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C"

Transkript

1 Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme. Årlige lejeindtægter: kr ,00 Afkast 1. år: 5,30 % Pris: kr ,- kontant

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Bygningsarealer... 4 Offentlig vurdering... 5 Salgsvilkår... 5 Likviditetsbudget... 7 Planforhold/offentlige forhold... 7 Tekniske installationer... 9 Driftsudgifter... 9 Købesummens fordeling - Afskrivninger Handelsomkostninger Købers kapitalbehov Startforrentning på kontantbasis Besigtigelse Mellemsalg Lejespecifikation Lejemålsoversigt Matrikelkort Kort... 19

3 Beliggenhed Overgade 41, 5000 Odense C Ejendommen i hovedtræk Matr. nr. Kommune Opført/ombygget 1814a Odense Bygrunde Odense. Opførelsesår: 1777 (visse dele er fra 1500-tallet) Grundareal 906 m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 1814a Odense Bygrunde Grundareal: 906 m² - heraf vej 0 m² Ejendomsbeskrivelse Overgade 41/Nedergade 24 er en af Odenses ældste ejendomme med visse bygninger mod Nedergade helt tilbage fra 1500-tallet. Forhuset mod Overgade og det dermed sammenbyggede sidehus med svalegang er fra en modernisering af ejendommen midt i 1700-tallet, hvor ejeren var købmand Erich Poulsen. Gården og passagen mellem Overgade og Nedergade er offentlig tilgængelig og mange bruger smutvejen mellem de 2 gader. Overgadebygningen rummer i stueetagen 2 butikker og på 1. sal en bolig og et kontorlejemål. Kontorlejemålet råder desuden over et flot atelier på 2. sal. Bygningen hænger sammen med den flotte sidebygning med svalegang. I denne er der kontorer, musikøvelokaler, atelier, butik og 2 boliger. I huset i Nedergade residerer den navnkundige butik Kramboden, der er kendt og elsket af enhver indfødt odenseaner og af mange turister. Ejendommen er en sand historiefortæller, og man mister næsten pusten, når man går igennem ejendommens gård og mærker bygningernes ånd og atmosfære. Denne ejendom skal købes mere med hjertet end med pengepungen! Ikke sådan at det er en dårlig forretning at købe ejendommen.slet ikke! For ejendommen hænger glimrende økonomisk sammen, og der bedømmes objektivt at være yderligere udviklingspotentiale i ejendommen, både på eksisterende lejemål og på bedre udnyttelse af eksisterende bygninger. Ejendommen er fredet, hvilket indebærer, at al ombygning skal foretages i overensstemmelse med Kulturarvstyrelsen og de særlige fredningsregler. Til gengæld er der også nogle økonomiske fordele for en ejer, i form af et særligt skattemæssigt fradrag for vedligeholdelse og fritagelse for ejendomsskatter. Endvidere bedømmes netop fredede ejendomme af mange som værende noget af det bedste at investere i, fordi sådanne ejendomme altid vil være særlig interessante at bo i, ligesom de i sig selv er en markedsføring af virksomheden. side 3 af 20

4 Bygningsarealer Arealer Bebygget areal: 585 m² Erhvervsareal m/ afskrivning: m² Erhvervsareal u/ afskrivning: 673 m² Etageareal i alt: m² Bygning nr. 1 Opført/ombygget år: 1777 Bebygget areal: 262 m² Anvendelse: Afskrivning: Service, st. 174 m² Restauration Ja Kontor, 1. sal tv 121 m² Kontor Nej Bolig 1. sal th 122 m² Bolig Nej Service 36 m² Supplementrum Ja til st. Kælder 94 m² Butik Ja Overgade 41D service 50 m² Restauration Ja Bygning nr. 2 Opført/ombygget år: 1929 Bebygget areal: 221 m² Anvendelse: Afskrivning: Overgade 41B, Kælder 166 m² Lager Ja Overgade 41B, st. 49 m² Musikøvelokale Nej Overgade 41B, 1. sal 218 m² Fotostudie Ja Overgade 41B, 2. sal 218 m² Bolig Nej Overgade 41B, 3. sal 137 m² Bolig Nej Overgade 41C 143 m² Butik Ja Bygning nr. 3 Opført/ombygget år: 1540 Bebygget areal: 65 m² Anvendelse: Afskrivning: Nedergade m² Butik/Krambod Ja Bygning nr. 4 Opført/ombygget år: 1850 Bebygget areal: 26 m² Anvendelse: Afskrivning: Garage, udhus etc. 26 m² Garage/cykler Nej Bygning nr. 5 Opført/ombygget år: 1950 Bebygget areal: 11 m² Garage, udhus etc. Anvendelse: Afskrivning: 11 m² Udhus/Krambod Ja Der tages forbehold for BBR-arealernes rigtighed. Ejendommen er opmålt af kommunen, men ejendommen er ualmindelig kringlet og med mange skæve vinkler, så opmåling er forbundet med stor usikkerhed. side 4 af 20

5 Offentlig vurdering År 2011 Ejendomsværdi kr ,- Heraf grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Startforrentning 5,30 %. Momsfradragsprocent 64,62 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Finansieringsforslag Colliers kan kontaktes for en nærmere drøftelse af et eventuelt oplæg til finansiering, herunder udbetalingens størrelse, pantebreve, type realkreditlån m.v. Fredet bygning Ejendoms bygning nr. 1, 2 og 3 er i henhold til Kulturarv fredet. Denne fredning er foretaget med henblik på, at værne om landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi. Fredningen gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre. Fredningen betyder, at Kulturarvsstyrelsen kræver, at ejeren vedligeholder den fredede bygning rigtigt (det vil sige, at man skal vælge de originale byggematerialer, der bevarer bygningens karakter og vedligeholdelsesarbejder skal tage hensyn til den håndværksmæssige tradition, som bygningen repræsenterer). På grund af fredningen, kan ejeren trække de faktiske driftsudgifter til bygningens drift og vedligeholdelse (ikke forbedringer) fra i skat. Herudover er der forskellige ordninger, som kan støtte ejeren både økonomisk og praktisk. Læs eventuelt mere på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: Endvidere betyder fredningen, at ejendommen er fritaget for ejendomsskat. side 5 af 20

6 Lejeindtægter Faktiske lejeindtægter m² kr ,- Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen. Deposita Deposita kr ,- inglyste hæftelser Prioritetsnr. Kreditor Valuta Hovedstol Rente 1 DLR Kredit EUR ,00 variabel 2 BRF Kredit DKK ,00 6 % 3 BRF Kredit DKK ,00 7 % Øvrige forhold Afdragsfrit lån med hovedstol EUR pr. 1/1-13: Omregnet restgæld: DKK ,- Afdragsfrit Årlig ydelse (rente og bidrag): DKK ,- Rente p.a.: 0,66 Renten fastsættes 4 gange om året Lån med hovedstol DKK pr. 1/1-13: Årlig afdrag: DKK ,40 Årlig rente: DKK ,72 Årlig bidrag: DKK 4.173,00 Årlig ydelsesbidrag: DKK ,52 Årlig betaling: ,60 Obl.rente p.a.: 6 % Lån med hovedstol DKK pr. 1/1-13: Årlig afdrag: DKK 8.156,84 Årlig rente: DKK ,00 Årlig bidrag: DKK 1.044,00 Årlig ydelsesbidrag: DKK 9.082,60 Årlig betaling: ,24 Obl.rente p.a.: 7 % Momsreguleringsforpligtelse: Evt. momsreguleringsforpligtelse overtages af køber. side 6 af 20

7 Likviditetsbudget Skattemæssigt Likviditetsmæssigt UDGIFTER Driftsudgifter kr ,- kr ,- INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr ,- kr ,- 1. år før afskrivning/skat kr ,- Afskrivning 1. år, anslået kr ,- Skattemæssigt resultat 1. år kr ,- Likviditet 1. år før skat kr ,- Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00% kr ,- Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 25,00% kr ,- Driftsudgifterne er angivet inkl. den del af momsen, som ikke kan fradrages, idet momsfradragsprocenten er 64,62. Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto varme og el. Denne beregning medtager ikke de særlige fordele, der kan opnås for fredede ejendomme for så vidt angår fradrag for vedligeholdelse. Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i byzone Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentligt spildevandsanlæg. Offentlige planer/forhold Lokalplan Bygningsfredninger Inden for lokal planområdet er følgende bygninger fredet: Overgade 41: Forhuset og dermed sammenbygget sidehus (fra ca. 1690) samt det øst i gården beliggende hus. Nedergade 24: Forhuset fra ca BBR oplyser dog Områdes anvendelse Område B kan anvendes til boliger og friareal. Inden for området kan dog indrettes bebyggelse til mindre værksteder, mindre butikker, kontorer, hoteller, restauranter, klinikker samt til foreninger, offentlige formål o. lign., som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. Ovennævnte er alene ekstrakt af lokalplanen/kommuneplanen/byplanvedtægten, som kan rekvireres ved henvendelse til Colliers. side 7 af 20

8 Miljø Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Olietank Der forefindes ingen olietanke på ejendommen. Servitutter 1814a Odense Bygrunde Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok. om bevaringspligt mv Dok. om fredning Lokalplan nr Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. Lejekontrak med Knud Hage mv Dok. om fredningspræcisering, se akt. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. side 8 af 20

9 Tekniske installationer El Vand Varme Ejendommen forsynes med el fra Energi Fyn. Ejendommen forsynes med vand fra offentligt alment vandforsyningsanlæg. Ejendommen opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Driftsudgifter Ejendomsskatter, 2013 kr ,- Forsikring kr ,- Vand, afløb, renovation inkl. moms kr ,- Administration, afsat inkl. moms kr ,- Varmeregnskab inkl. moms kr ,- Vicevært, afsat inkl. moms kr ,- Vedligeholdelse 50/1487 afsat inkl. moms kr ,- Fælles el mv. inkl. moms kr ,- Momsrefusion kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- side 9 af 20

10 Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr ,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. Den kontantomregnede købesum foreslås fordelt som følger Bygning og installationer Særlige installationer kr ,- Grundens værdi kr ,- Afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00% x kr ,- = kr ,- Afskrivningsberettigede bygninger 4,00% x kr ,- = kr ,- Afskrivning 1. år kr ,- Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- Momsrefusion i henhold til anslået fradragspct. på 64,62 kr ,- Handelsomkostninger anslået ekskl. momsrefusion kr ,- side 10 af 20

11 Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- Startforrentning på kontantbasis Startforrentning på kontantbasis, 1 år, vejledende Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter mv. i henhold til budget kr ,- Driftsudgifter i henhold til budget kr ,- Nettoleje til forrentning kr , ,- x ,- = 5,30 % (anslået) Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S Martin Pedersen, Direktør & Partner Statsaut. ejendomsmægler Mobil Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 11 af 20

12 Lejespecifikation pr. for ejendommen Overgade 41, 5000 Odense C Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Næste reg. Lejemålets indgåelse Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 1 Boligleje ,- NPI ,- 2 Erhvervsleje ,- AKK ,- 3 6 p-pladser ,- AKK , ,- side 12 af 20

13 Fotos side 13 af 20

14 Fotos side 14 af 20

15 Fotos side 15 af 20

16 Fotos side 16 af 20

17 Lejemålsoversigt (Ikke målfast) side 17 af 20

18 Matrikelkort side 18 af 20

19 Kort Odense er Region Syddanmarks hovedstad og Danmarks 3. største by med indbyggere. Kommunen er på 304 km2. Byen er karakteristisk i kraft af sin store bymæssige udbredelse og de mange bysamfund uden for bykernen. Odense å og den grønne ådal slynger sig forførisk gennem byen og udgør et åndehul og et fristed for byens beboere. Erhvervsmæssigt hæfter man sig især ved et stort udbud af bynære erhvervsområder, som er begunstiget af nærhed til såvel den østvestgående motorvej, som motorvejen mod syd. Det store regionssygehus og universitetet skaber grobund for masser af spændende virksomheder i området. Naturligvis har byen en velfungerende hovedbanegård og en særdeles aktiv havn med hele 2 udskibningsmuligheder. Byen har en 2-centerstruktur med en levende og spændende bymidte og et særdeles handelsaktiv område ved Rosengårdcentret. De kommende år i Odense vil byde på fantastiske byomdannelser i centrum omkring bl.a. Thomas B. Thrigesgade, men også mange andre steder samt ikke mindst en fast forbindelse over kanalen. side 19 af 20

20 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Aarhus C Tlf KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf HELSINKI Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Lyse, multifunktionelle lokaler udlejes Samlet etageareal: 1.612 m² God loftshøjde Facade mod den trafikerede Thorsvej der passerer ca. 7.200 bilister i døgnet, jf. trafiktælling

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Bøgekildevej 10, Hasselager

Bøgekildevej 10, Hasselager Bøgekildevej 10, Hasselager Lager med facade til Hovedvejen udlejes Samlet etageareal: 3.236 m² - heraf 2.938 m² lager og 298 m² kontor Kort afstand til motorvej E45 Lejemål fra 305 m² til 3.236 m² Stor

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere