PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret."

Transkript

1 PBS menuen PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages af PBS. Din opgave begrænses til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem egne opgørelser og de indbetalinger, som du får tilsendt fra PBS. Desuden øges serviceniveauet overfor forbrugeren, da der nu er mulighed for tilmelding til betalingsservice. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. Tilslutning til PBS Når vandværket har besluttet sig for opkrævning og udbetaling via PBS, kontaktes PBS s kundeservice med henblik på at blive oprettet som kunde hos dem. Rambøll FAS er godkendt af PBS. Desuden skal vandværkets pengeinstitut orienteres om tilslutningen. Tilmeldingen foregår fra I aftalen mellem vandværket og PBS angives, hvilke betingelser der er for samarbejdet vedr. ind- og udbetalinger. Selv om vandværket vælger tilslutning til PBS, er det stadig muligt at udskrive og udsende opgørelser til de enkelte forbrugere. Dette gøres i menupunktet Opkrævninger Udskriv opgørelser eller Forbrugere Opgørelse. Hvis -modulet er anskaffet er det også muligt at sende opkrævninger til de forbrugere, som ikke er tilmeldt til betalingsservice og har en i stedet for at sende opkrævninger fra PBS. Du kan også via PBS udsende meddelelser til forbrugerne. Disse meddelelser tilføjes på de formularer, som PBS-opkrævningerne dannes ud fra. Opkrævning Opkrævning til forbrugerne kan ske på følgende måder. PBS udskriver og udsender manuelle indbetalingskort (FI kort). Opkrævninger trækkes automatisk fra forbrugerens konto i et pengeinstitut. Hvis -modul er installeret kan det vælges, at de forbrugere, som har en og ikke er tilmeldt til betalingsservice får tilsendt deres opgørelse på deres Samme dag, som vandværkets konto godskrives de trukne beløb, trækkes gebyrerne for de foretagne transaktioner. Udbetaling Vandværket kan benytte følgende udbetalingsformer:

2 5.2 PBS menuen Udbetalingsbeløbet sættes ind på forbrugerens bankkonto, hvis forbrugeren er tilmeldt automatisk træk. De forbrugere, som ikke er tilmeldt automatisk træk vil returneres på en afvisningsliste fra PBS og der kan udskrives en manuel opgørelse med besked til forbrugeren om at kontakte vandværket med oplysning om bank reg.nr. og kontonummer samt forbrugernummer. Gebyret for transaktionerne debiteres vandværkets konto på ekspeditionsdagen. Indbetalinger Der indgås aftale med PBS om, hvor ofte der skal fremsendes oplysninger med indbetalinger til vandværket. Det er vigtigt, at PBS Stamoplysninger udfyldes, inden overførslen påbegyndes. Se efterfølgende beskrivelser. Procedure PBS vælges i hovedmenu. Frem på skærmen kommer en undermenu.

3 PBS menuen 5.3 Diagram for PBS Totalløsningen:

4 5.4 PBS menuen 5.1 Opkrævninger/Udbetalinger Generelt Efter beregning af periode- og /eller en aconto-opkrævning kan opkrævningerne, og eventuelle udbetalinger sendes til PBS via FAS SFTP løsningen gennem Internettet. (Kræver, at der er oprettet et ID, som er en slags certifikat, som FAS anvender til at give dig adgang til postkassen). PBS kan udbetale til forbrugere, som er tilmeldt automatisk træk. PBS udskriver en afvisningsliste over de forbrugere, som ikke er tilmeldt automatisk træk. Udfra denne liste kan vandværket herefter evt. udskrive en check til forbrugeren og kvittere for udbetalingen under menu punktet Indbetalinger. Procedure Vælg Opkrævninger/Udbetalinger i undermenuen

5 PBS menuen 5.5 Vælg Lognummer på den opkrævning, der skal overføres til PBS. Programmet foreslår automatisk lognummeret for den opkrævning, der er dannet sidst.

6 5.6 PBS menuen Beløbsgrænse udfyldes automatisk fra Filer - Opkrævningsgrupper, men du har også mulighed for at ændre grænsen i dette billede. Under Beløbstype er opkrævninger som standard altid markeret. Ved en Periodeopkrævning er det muligt at markere Medtag udbetalinger. Under Udvidede muligheder er der følgende valgmuligheder: o Dan advisering gennem PBS for forbrugere, der ligger indenfor udbetalings- og opkrævningsgrænsen betyder at PBS benyttes som printer til at udskrive opgørelsen til forbrugerne med nulbeløb o Dan advisering gennem PBS for forbruger, der skal have udbetalt beløb, som ikke er tilmeldt automatisk træk, betyder at der kan udskrives en opgørelse til de forbrugere, som har penge til gode. På opgørelsen anmodes om forbrugeren registrerings- og kontonummer til banken, så beløbet kan overføres til forbrugerens bankkonto. Under Opkrævning på er det muligt at vælge Send opkrævning på til forbrugere med , der ikke er tilmeldt betalingsservice. (Kræver 603 leverance er indlæst)

7 PBS menuen 5.7

8 5.8 PBS menuen Under Beløbstype kan du vælge Rykkerskrivelser, som giver mulighed for at rykke med kortfristede FI-kort via PBS. Dermed sendes rykkerne via PBS og ligeledes kan indbetalingerne også indlæses direkte fra PBS. Under Opkrævning på kan der vælges Send opkrævning på til forbrugere med , der ikke er tilmeldt betalingsservice. (Kræver 603 leverance er indlæst) Bemærk: o Ved gebyrer der tilskrives med det samme, kan der kun sendes til PBS kunder, da EAN kunder kun modtager opkrævninger via NemHandel og der derfor kun kan sendes en gebyr-faktura ad den vej. o Ved gebyrer som tilskrives næste opkrævning, kan der både sendes til PBS og EAN kunder denne vej, da der her kun er tale om en advisering og ikke en regning.

9 PBS menuen 5.9 Under Beløbstype kan du vælge Flytteopgørelser/Enkelt Aconto og på en liste angive, hvilke Fraflyttere og Tilflyttere du ønsker at sende til PBS. Bemærk: o Her kan der enten dannes filer til Indbetalingskort (kortfristet opkrævning) o eller filer til Betalingsservice og Indbetalingskort (normal opkrævning) som skal sendes til PBS med forfald i kommende måned.

10 5.10 PBS menuen Under Beløbstype kan du også vælge Faktura og på en liste angive hvilke forbrugere der skal udsendes til.

11 PBS menuen 5.11 Eksempel på Dan PBS fil ved almindelig årsopgørelse plus aconto:

12 5.12 PBS menuen Der er valgt en årsopgørelse plus aconto, og at der dannes adviseringer og der kan sendes opgørelse på til de forbrugere, som ikke er tilmeldt betalingsservice og som har en . Der vælges knappen Dan PBS fil. Vælg knappen Gem (eng. Save) for at gemme filen og filen dannes.

13 PBS menuen 5.13 Opgørelsen/erne fremkommer på skærmen og ved Afsend fil til PBS sendes filen til PBS. Når der var valgt, at ser skulle sendes til de forbrugere, som ikke er tilmeldt til betalingsservice og som har en registreret i Rambøll FAS fremkommer følgende skærmbillede (se næste side).

14 5.14 PBS menuen I dette tilfælde er det 2 forbrugere, som det fremgår af ovenstående skærmbillede. Helt til højre for hver forbruger er der en knap Vis, som kan vise opgørelsen, der bliver sendt med i en.

15 PBS menuen 5.15 Der vælges fanebladet Opret og afsend

16 5.16 PBS menuen Der skal tages stilling til bl.a. felterne Emne, Indhold og evt. om der skal tilføjes nogle flere filer. Det kunne f.eks. Invitation til general-forsamling, oplysning om vandkvalitet mv. Et eksempel herpå

17 PBS menuen 5.17 Hvis er udfyldt med vandværkets under Filer Opsætning Indstillinger Faneblad Administration, så er det muligt at sende en test til vandværkets ved at vælge Afsend test til forsynings , og dermed selv se hvordan en til forbrugerne vil se ud. Og ved dobbeltklik på vedhæftede pdf-fil, der begynder med Regning.. fremkommer følgende

18 5.18 PBS menuen Der vendes tilbage til hovedskærmbilledet. Se næste side.

19 PBS menuen 5.19 Vælg knappen Send s for at sende alle opkrævningerne For at få en oversigt hvordan det er gået med -udsendelserne kan der vælges. Vælg Oversigt over udsendelser

20 5.20 PBS menuen I venstre side af skærmbilledet er der en oversigt over de -udsendelser, der er foretaget i Rambøll FAS. Til Højre i skærmbilledet kan man se status over hvor langt henne i Udsendelsen s ene er og fejl. Oversigten er delt op i Forbrugere hvor er modtaget Forbrugere hvor status endnu ikke er tilgængelig Forbruger hvor er blevet afvist Forbrugere uden Er ikke relevant i dette eksempel. Der kan løbende vælges knappen Opdater status for at opdatere status indtil der ikke er flere under Forbrugere hvor status endnu ikke er tilgængelig. Det er muligt at vælge knappen Vis under hver i Forbrugere hvor er modtaget, så man kan se hver enkelt opgørelse. Det er også muligt at kunne enten at sende opgørelserne via PBS eller udskrive opgørelserne, for de forbrugere, som havner i Forbrugere hvor er blevet afvist, og eventuelt i samme arbejdsgang automatisk slette på forbrugeren ved at sætte hak i Fjern ugyldig ved eksport til PBS. Hvis der er mange s, kan det være rart at kunne anvende knapperne Find og/eller Find forbrugernummer.

21 PBS menuen 5.21 Eksempel på FI-kort fra Betalingsservice:

22 5.22 PBS menuen 5.2 Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere Generelt Menuen kan anvendes til kortfristet udsendelse til udvalgte forbrugere, f.eks. genudsendelse af enkelte opkrævninger. Procedure Vælg Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere. Efterfølgende dialogboks fremkommer: Vælg Lognummer Tryk: Søg forbruger og udvælg forbruger Vælg Ny forfaldsdato til opkrævningen og Tryk: Overfør forbruger til opkrævningsfil. Der kan nu dannes en PBS fil som overføres til PBS via Internet.

23 PBS menuen Stop automatisk udbetaling Generelt Menuen anvendes til at annullere en opkrævning eller udbetaling til udvalgte forbrugere, hvor opkrævningsfilen allerede er afsendt til PBS. For at anvende denne funktion kræves, at der er lavet aftale med PBS om en 603 leverance, som er en fil med aftalenumre på forbrugerne der skal indlæses inden der kan køres Stop automatisk udbetaling. Procedure Vælg Stop automatisk betaling Vælg Søg forbruger og udvælg forbruger(e)

24 5.24 PBS menuen Tryk Vælg forbruger til PBS fil Hvis PBS Aftalenr. mangler på forbrugeren ses ovenstående advarsel.

25 PBS menuen 5.25 Vælg Dan PBS fil, hvis aftalenummeret er indlæst Skift evt. til mappen PBS og Tryk Gem, for at gemme filen, så den kan overføres til PBS via menuen PBS Oversigt, som forklares på næste side.

26 5.26 PBS menuen 5.4 Tilmeld betalingsaftale for forbruger Generelt Fra denne menu kan der tilmeldes en forbruger til betalingsaftale. Der er behov for et CPR/CVR-nr samt bank reg.nr. og bank kontonummer. Procedure Vælg Tilmeld betalingsaftale for forbruger

27 PBS menuen 5.27 Søg forbruger Indtast CPR/CVR-nr samt bank reg.nr. og bank kontonummer

28 5.28 PBS menuen F.eks. som ovenstående, og vælg herefter knappen OK. Vælg knappen Afsend fil til PBS for at sende betalingsaftale til PBS

29 PBS menuen 5.29 Skærmbillede Forklaring til skærmbillede Visser oversigt over leverancen, som er stamoplysninger CVR-nummer til PBS Delsystem Samt antal transaktioner og dato oprettelse af leverance. Søgning er delt op i Gå til forbruger hvor der kan vælges ud fra de forbrugernumre, der er i leverancen, som i dette tilfælde altid vil være 1. Søg Forbruger her er det muligt at åbne forbrugerbilledet og søge en forbruger, og herefter returnere til dette skærmbillede. Vis i forbrugerbillede Det forbrugernummer, der er markeret/valgt i oversigten til højre i skærmbilledet vil blive vist i forbrugerbilledet. Der kan herefter returneres til dette skærmbillede. Listen kan udskrives til printer Listen kan sendes til PBS Skærmbillede afsluttes, og der returneres tilbage til hovedskærmbilledet uden at sende til PBS.

30 5.30 PBS menuen 5.5 Afmeld betalingsaftale for forbruger Generelt Fra denne menu kan der afmeldes betalingsaftale for en forbruger Procedure Vælg Afmeld betalingsaftale for forbruger Søg Forbruger

31 PBS menuen 5.31 Forbruger fremkommer på skærmen. Vælg Afsend fil til PBS for at afmelde forbruger. Vær opmærksom på, hvis der ikke findes en betalingsaftale på den forbruger, som vælges til at få afmeldt sin betalingsaftale, så vil der fremkomme følgende skærmbillede.

32 5.32 PBS menuen Skærmbillede Forklaring til skærmbillede Visser oversigt over leverancen, som er stamoplysninger CVR-nummer til PBS Delsystem Samt antal transaktioner og dato oprettelse af leverance. Søgning er delt op i Gå til forbruger hvor der kan vælges ud fra de forbrugernumre, der er i leverancen, som i dette tilfælde altid vil være 1. Søg Forbruger her er det muligt at åbne forbrugerbilledet og søge en forbruger, og herefter returnere til dette skærmbillede. Vis i forbrugerbillede Det forbrugernummer, der er markeret/valgt i oversigten til højre i skærmbilledet vil blive vist i forbrugerbilledet. Der kan herefter returneres til dette skærmbillede. Listen kan udskrives til printer Listen kan sendes til PBS Skærmbillede afsluttes, og der returneres tilbage til hovedskærmbilledet uden at sende til PBS.

33 PBS menuen PBS Oversigt Generelt Fra denne menu kan der hentes og sendes filer med betalingsoplysninger mellem FAS og PBS. De beløb, som forbrugerne indbetaler til PBS via automatisk træk eller indbetalinger på FI-kort, overføres til en fil, der kan hentes fra PBS Internet. For hver indbetaling, der foretages til PBS, gives der en række oplysninger, hvoraf følgende bliver overført til RAMBØLL FAS. betaleridentifikation (forbrugernummer) indbetalingsdato indbetalt beløb indbetalingsform Sidst på indbetalingsfilen er der indlagt oplysninger om antallet af indbetalinger samt det totale indbetalingsbeløb. Disse oplysninger fungerer som en kontrolforanstaltning, idet systemet bruger dem til at kontrollere, om alle indbetalinger er korrekt registreret. Efter beregning af periode- og /eller en aconto-opkrævning kan opkrævningerne, og eventuelle udbetalinger sendes til PBS via FAS SFTP løsningen gennem Internettet. (Kræver, at der er oprettet et ID, som er en slags certifikat, som FAS anvender til at give dig adgang til postkassen). PBS kan udbetale til forbrugere, som er tilmeldt automatisk træk. PBS udskriver en afvisningsliste over de forbrugere, som ikke er tilmeldt automatisk træk. Ud fra denne liste kan vandværket herefter evt. udskrive en check til forbrugeren og kvittere for udbetalingen under menu punktet Indbetalinger. Procedure

34 5.34 PBS menuen Vælg PBS Oversigt Svar Ja hvis der er foretaget sikkerhedskopi. Svar Nej, hvis der ikke er foretaget sikkerhedskopi, funktionen afbrydes og programmet vender tilbage til hovedmenuen. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. Når der modtages indbetalinger fra PBS, skal der laves en sikkerhedskopi af afregningsprogrammet, før disse indlæses. Menuen består af ovenstående skærmbillede, med følgende valgmuligheder:

35 PBS menuen 5.35 Genindlæser PBS Oversigten Viser en liste over de symboler som vises i PBS Oversigten, med tilhørende forklaring. Afslut menuen PBS Oversigt Knappen Vis arkiv: Viser indholdet af mappen C:\PBS\Arkiv Tryk på knappen Forlad arkiv: for at vende tilbage til indholdet af mappen C:\PBS Henter alle de filer som er klar til download fra PBS. Filerne vises i vinduet: Betalings og aftaleoplysninger fra PBS Åbner stifinder hvor der er mulighed for at søge en fil, overalt på ens drev og åbne denne for at se indholdet. Kun de filer som vises ved tryk på Vis filtype forklaringer kan åbnes! Åbner en oversigt over de filer som er sendt til PBS via SFTP, efter datointerval. Åbner en oversigt over de filer som er hentet fra PBS via SFTP, efter datointerval.

36 5.36 PBS menuen Ovenstående fremkommer ved tryk på knappen: Vis filtype forklaringer og er en oversigt over de ikoner med filtype beskrivelse, som vises i de 2 vinduer: Betalings og aftaleoplysninger fra PBS og Leverancer fra FAS til PBS

37 PBS menuen 5.37 Ovenstående er et eksempel på oversigten som fremkommer ved tryk på knappen: Vis oversigt over afsendte leverancer fra FAS Ovenstående er et eksempel på oversigten som fremkommer ved tryk på knappen: Vis oversigt over hentede leverancer til FAS

38 5.38 PBS menuen Vælg Hent alle filer fra PBS I vinduet: Betalings og aftaleoplysninger fra PBS ses nu 2 filer af typen 602 (Betalingsoplysninger) og 2 filer af typen F (Følgesedler til betalingsoplysninger). Filerne med Betalingsoplysninger indeholder de data som skal indlæses i FAS for at overføre indbetalingerne til forbrugernes statusbillede. Ved at dobbeltklikke på en af Betalingsfilerne af typen 602 åbnes et vindue som indeholder oplysninger om betalingen. (Se herunder)

39 PBS menuen 5.39 Eksempel på udskrift af indbetalingsfil (Betalingsoplysninger): Klik på Udskriv og indlæs, for at udskrive indholdet af indbetalingsfilen til printer og samtidig indlæse filen i FAS. Klik på Udskriv for kun at udskrive indholdet af indbetalingsfilen til printer. Klik på Indlæs, for kun at indlæse indbetalingsfilen.

40 5.40 PBS menuen Indbetalingsfilen indlæses i Rambøll FAS Sumbilag udskrives til printer Filen er flyttet til arkivmappen Dette er for at sikre at man ikke kommer til at indlæse den samme fil 2 gange.

41 PBS menuen 5.41 Følgesedler til betalingsoplysninger anvendes ikke af FAS, men indeholder oplysninger om leverancetype, system, kreditornavn mv. og leveres automatisk fra PBS. FAS flytter automatisk filerne til Arkiv sammen med Betalingsoplysninger, når data er hentet ind i FAS. Eksempel på udskrift af følgeseddel (Følgeseddel til betalingsoplysninger): Klik på Udskriv for at udskrive indholdet af Følgeseddelfilen til printer

42 5.42 PBS menuen 5.7 PBS Stamoplysninger Generelt Hvis du anvender PBS-modulet, er det nødvendigt, at du har indtastet Værkets SE-nummer (CVR-nummer) BS delsystem Debitor gruppenummer PBS-nummer PBS fil placering (udpeges via pop-up vindue) PBS arkiv placering (udpeges via pop-up vindue) Derudover skal der indtastes informationer under SFTP Indstillinger, i form af: Nøglefil placering Brugernavn Nøglefil passphrase Mangler disse oplysninger fremkommer følgende menu, hvis der forsøges at sende og modtage filer via SFTP overførsel:

43 PBS menuen 5.43 Procedure Vælg PBS - PBS Stamoplysninger. Følgende dialogboks fremkommer. Heri indtastes/vedligeholdes værkets PBS Stamoplysninger. Klik Afslut for at forlade dialogboksen. Skærmbilledet er delt op I følgende grupperinger Stamdata SFTP Indstillinger Automatisk indlæsning af leverancer fra PBS Udsendelseshastighed for FI-Indbetalingskort Opkrævninger der ikke kan gennemføres via betalingsservice Posteringsdato for indbetalinger fra PBS til finansbogholderi Modtagelsesdato for automatiske betalinger OBS!! Ændres denne indstilling skal der også ændres hos NETS

44 5.44 PBS menuen I det følgende vil disse grupperinger blive uddybet. Stamdata: Stamdata er grundlaget for at Rambøll FAS og PBS kan kommunikere med hinanden. SE-nummer er vandværkets SE-nummer BS-delsystem, Debitor gruppe nr. og PBS-nummer bliver tildelt af PBS PBS fil placering angives til at vælge hvor filer til- og fra PBS skal placeres. PBS arkiv placering angives til at vælge hvor de behandlede filer skal placeres, som enten har været indlæst fra PBS eller sent til PBS. SFTP Indstillinger: SFTP Indstillinger er grundlaget for at der kan sendes og modtages filer direkte fra Rambøll FAS. Nøglefil placering indeholder oplysning om, hvor nøglefil fra Nets er placeret. Brugernavn er oplyst fra Nets Nøglefil passphrase er bestemt fra den gang Nøglefil er blevet dannet.

45 PBS menuen 5.45 Automatisk indlæsning af leverancer fra PBS: Automatisk indlæsning af leverancer fra PBS kan sætte Rambøll FAS op til at indlæse en, flere eller alle leverancer automatisk fra PBS. Når felet Indlæs automatisk 603 leverancer (Aftaleoplysninger) er valgt vil 603- leverancerne automatisk blive indlæst, når de importeres fra PBS. Når feltet Indlæs automatisk 686 leverancer (FI-kort udsendelse info) er valgt vil 686 leverancerne automatisk blive indlæst, når de importeres fra PBS. Når feltet Indlæs automatisk 602 leverancer (Betalingsoplysninger) er valgt vil 602 leverancerne automatisk blive indlæst, når de importeres fra PBS. Herudover skal der vælges mellem Udskriv ALLE betalingsfiler ved indlæsning Udskriv KUN betalingsfiler uden automatiske betalinger Udskriv IKKE betalingsfiler ved indlæsning Det anbefales at vælge Udskriv ALLE betalingsfiler ved indlæsningen, som kan vedlægges som underbilag til finansbilaget, som automatisk bliver udskrevet ved import af en betalingsfil.

46 5.46 PBS menuen Udsendelseshastighed for FI-Indbetalingskort: Udsendelseshastighed for FI-Indbetalingskort er delt op mellem, om det er almindelige opkrævninger/udbetalinger for aconto- og periode-opkrævning eller om det er for Rykkerskrivelser, Flytteopgørelser/Enkelt Aconto og Faktura samt Opkrævninger/Udbetalinger udvalgte forbrugere. Førstnævnte er altid i forbindelse med en kørsel for en hel opkrævningsgruppe, hvor der er god tid til planlægning, så der kan opnås den billigste porto til de, som skal have tilsendt FI-indbetalingskort, som her er 7 dage. Sidstnævnte er der ikke så mange af i forhold til de almindelige opkrævninger, så her er det mere vigtigt, at opkrævningerne/opgørelserne kommer hurtigt ud til forbrugeren mod at porto bliver lidt dyrere.

47 PBS menuen 5.47 Opkrævninger der ikke kan gennemføres via betalingsservice: Opkrævninger der ikke kan gennemføres via betalingsservice kan også deles op i to, som er de almindelige opkrævninger, som gennemføres gennem aconto- og periodekørsler, og de andre kørsler for færre forbrugere, som er rykkerskrivelser, flytteopgørelser/enkelt aconto og faktura samt opkrævninger/udbetalinger udvalgte forbrugere. Førstnævnte Opkrævninger/udbetalinger er standard valgt til FI-indbetalingskort, elektronisk indbetalingskort og levering i e-boks, da det både er billigere og bedre service til de forbrugere, som ikke er tilmeldt betalingsservice. E-boks kræver dog, at vandværket/forsyningen er tilmeldt e-boks gennem Nets. Der er dog nogle forsyninger, som vælger at der vælges Udsendes kun som FIindbetalingskort, hvis der er for mange, som ikke ser efter i deres netbank eller e-boks, om de har modtaget en opgørelse fra vandværket/forsyningen. Ved Rykkerskrivelser, Flytteopgørelser/Enkelt Aconto og Faktura samt Opkrævninger/Udbetalinger udvalgte forbrugere vælges der typisk Udsendes kun som FI-Indbetalingskort, da der sikres at forbrugeren ikke kan sige, at rykkeren ikke er blevet set fordi den ligger som elektronisk indbetalingskort i Netbank eller i e-boks. Posteringsdato for indbetalinger fra PBS til finansbogholderi Der kan vælges mellem Dags dato, hvor 602-leverancen (Indbetalingsfilen) indlæses eller Betalingsservice bogføringsdato, der er dato for betaling, der står i 602- leverancen. Ved valg af Betalingsservice bogføringsdato er det betydeligt nemmere at stemme bankkonto af.

48 5.48 PBS menuen Modtagelsesdato for automatiske betalinger OBS!! Ændres denne indstilling skal der også ændres hos Nets Denne funktion kan have værdierne Efter den 7. i betalingsmåneden for debitor og 2 bankdage efter forfaldsdato for pengeinstitut. (Alle afvisninger, afmeldinger og tilbageførsler er inkluderet) En bankdag efter forfaldsdato. (Ale afvisninger, afmeldinger og tilbageførsler efter forfaldsdato kommer efterfølgende) Når der modtages afviste, afmeldte og tilbageførte betalinger fra NETS modtaget efter forfaldsdato sker der følgende ved Efter den 7. i betalingsmåneden for debitor og 2 bankdage efter forfaldsdato for pengeinstitut. (Alle afvisninger, afmeldinger og tilbageførsler er inkluderet) Der gemmes både den originale indbetaling og udbetalingen (modposteringen fra Nets) En bankdag efter forfaldsdato. (Ale afvisninger, afmeldinger og tilbageførsler efter forfaldsdato kommer efterfølgende) Der gemmes udelukkende Afvisning, Afmelding eller tilbageførsel, der kommer fra Nets

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Restancer menuen 6.1

Restancer menuen 6.1 Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

menuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

menuen kan sende  s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.01 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Til hvert selskabs CVR-nr. oprettes et PBS-nr. hos Nets. Som tilknyttes dataleverandøraftalen.

Til hvert selskabs CVR-nr. oprettes et PBS-nr. hos Nets. Som tilknyttes dataleverandøraftalen. Du kan være tilmeldt hos Nets på 2 forskellige måder, som er beskrevet nedenfor. Langt de fleste af vores kunder har indtil hvidvaskningsloven trådte i kraft været tilmeldt med mulighed B. De oplever nu

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning 7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen cpos Online Quickguide Version 1.1.2 Diakonissestiftelsen https://diakonissestiftelsen.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine cpos Online Quickguide Version 1.1.0 Fredensborg Kantine https://fredensborg.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

WEBBANK. Betalinger i Webbank

WEBBANK. Betalinger i Webbank WEBBANK Betalinger i Webbank Sådan laver du betalinger i Webbank I denne folder finder du vejledning til, hvordan du laver betalinger i Webbank. Du kan bruge folderen som et opslagsværk, der kan hjælpe

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere