Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed"

Transkript

1 Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann

2 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring boligejeres forståelse af markedet for boliglån. Undersøgelsen er foretaget blandt danske boligejere mellem år, der lever op til følgende krav: Har optaget eller omlagt et realkreditlån eller prioritetslån inden for de seneste 3 år. Har ikke sat deres ejerbolig til salg eller overvejer at sælge den inden for det kommende år. Undersøgelsen består af 1271 personer efter bruttovejning. Vejningen er foretaget, så datamaterialet er repræsentativt for danske boligejere mellem år. Respondenterne er fundet via Kantar Gallups repræsentative onlinepanel. Respondenterne er stratificeret ud fra køn, alder, region, uddannelse og husstandsindkomst, så de matcher idealfordelingen af boligejere mellem år i den danske befolkning. Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. oktober 11. oktober Resultaterne er i denne rapport illustreret grafisk og nedbrudt på sociodemografiske faktorer. Signifikante forskelle er i de vedlagte tabeller markeret med plus eller minus, hvis de er hhv. signifikant højere eller signifikant lavere end totalen. 2

3 Spørgsmål om bidragssatser/rentetillæg

4 Spørgsmål 13.1 Markér om nedenstående udsagn passer på dig : Jeg ved hvad bidragssats er Konklusioner: 77 % svarer at de ved hvad en bidragssats er. Der er signifikant flere mænd og ældre ml år der mener at vide det. Signifikant flere kvinder end mænd svarer nej (33 % mod 13 %). 4

5 Sp. 13.1: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad bidragssats er Køn 77% Passer / ja 87% 67% 23% Passer ikke / nej 13% 33% Total (n=1271) Mand (n=640) Kvinde (n=631) Base:

6 Sp. 13.1: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad bidragssats er Alder Passer / ja 68% 77% 76% 8 79% 84% Passer ikke / nej 16% 23% 24% % Total (n=1271) år (n=227) år (n=448) år (n=269) år (n=194) år (n=133) Base:

7 Sp. 13.1: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad bidragssats er Husstandsindkomst Passer / ja 66% 77% 74% 72% 73% 87% 87% Passer ikke / nej 13% 13% 23% 26% 28% 27% 34% Total (n=1271) Op til kr. (n=179) kr. (n=198) kr. (n=248) kr. (n=215) kr. og derover (n=204) Ved ikke/ønsker ikke at svare (n=226) Base:

8 Sp. 13.1: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad bidragssats er Krydset med Sp.6: Hvem i husstanden tager sig typisk af beslutninger om husstandens realkredit-/prioritetsboliglån? Passer / ja 4 77% 78% 8 10 Passer ikke / nej 19% 23% 22% 6 Total (n=1271) Det gør jeg (n=491) Det gør jeg sammen med min ægtefælle/sambo (n=702) Det gør min ægtefælle/samlever/sambo (n=75) Ved ikke (n=2) Base:

9 Spørgsmål 13.2 Markér om nedenstående udsagn passer på dig : Jeg ved hvad rentetillæg er Konklusioner: Lidt under halvdelen (46 %) svarer at de ved hvad rentetillæg er. Der er signifikant flere som ikke ved hvad rentetillæg er, blandt dem der ikke tager sig af beslutninger om husstandens boliglån, ift. dem som netop selv tager sig af husstandens boliglån. Dog ved halvdelen af dem som er (med)beslutningstager ikke hvad rentetillæg er. Der er signifikant færre unge (18-34 år), og signifikant flere ældre (65-74 år) der har svaret, at udsagnene passer på dem. Der er signifikant flere kvinder der ikke ved hvad et rentetillæg er. 9

10 Sp. 13.2: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad rentetillæg er Køn 46% Passer / ja 54% 39% 54% Passer ikke / nej 46% 6 Total (n=1271) Mand (n=640) Kvinde (n=631) Base:

11 Sp. 13.2: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad rentetillæg er Alder Passer / ja 32% 46% 46% 49% 5 6 Passer ikke / nej 39% 54% 54% 5 49% 68% Total (n=1271) år (n=227) år (n=448) år (n=269) år (n=194) år (n=133) Base:

12 Sp. 13.2: Markér om nedenstående udsagn passer på dig. : Jeg ved hvad rentetillæg er Husstandsindkomst Passer / ja 37% 4 46% 44% 46% 53% 57% Passer ikke / nej 43% 47% 54% 56% 54% 6 63% Total (n=1271) Op til kr. (n=179) kr. (n=198) kr. (n=248) kr. (n=215) kr. og derover (n=204) Ved ikke/ønsker ikke at svare (n=226) Base:

13 Sp. 13.2: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg ved, hvad rentetillæg er Krydset med Sp.6: Hvem i husstanden tager sig typisk af beslutninger om husstandens realkredit-/prioritetsboliglån? Passer / ja 16% 46% 47% 5 10 Passer ikke / nej 5 54% 53% 84% Total (n=1271) Det gør jeg sammen med min ægtefælle/sambo (n=702) Ved ikke (n=2) Det gør jeg (n=491) Det gør min ægtefælle/samlever/sambo (n=75) Base:

14 Spørgsmål 13.3 Markér om nedenstående udsagn passer på dig : Jeg kender min egen bidragssats/rentetillæg Konklusioner: 77 % svarede at de vidste hvad en bidragssats var, men færre (53 %) svarer ja til at de kender deres egen bidragssats. Måske ikke så overraskende, at man godt ved hvad det er, men ikke kender sin egen helt præcist. Signifikant flere kvinder end mænd svarer nej (57 % af kvinderne svarer nej, hvor 37 % af mændene svarer nej). Hvis det er den anden part i forholdet der typisk styrer beslutningerne om boliglånet, så kender de i lavere grad deres egen bidragssats. 14

15 Sp. 13.3: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg kender min egen bidragssats/rentetillæg Køn 53% Passer / ja 63% 43% 47% Passer ikke / nej 37% 57% Total (n=1271) Mand (n=640) Kvinde (n=631) Base:

16 Sp. 13.3: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg kender min egen bidragssats/rentetillæg Alder Passer / ja 48% 5 53% 54% 56% 56% Passer ikke / nej 44% 44% 47% 46% 49% 52% Total (n=1271) år (n=227) år (n=448) år (n=269) år (n=194) år (n=133) Base:

17 Sp. 13.3: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg kender min egen bidragssats/rentetillæg Husstandsindkomst Passer / ja 45% 49% 5 53% 56% 56% 63% Passer ikke / nej 37% 44% 44% 47% 49% 5 55% Total (n=1271) Op til kr. (n=179) kr. (n=198) kr. (n=248) kr. (n=215) kr. og derover (n=204) Ved ikke/ønsker ikke at svare (n=226) Base:

18 Sp. 13.3: Markér om nedenstående udsagn passer på dig: Jeg kender min egen bidragssats/rentetillæg Krydset med Sp.6: Hvem i husstanden tager sig typisk af beslutninger om husstandens realkredit-/prioritetsboliglån? 53% 6 Passer / ja 52% 13% 10 47% Passer ikke / nej 39% 48% 87% Total (n=1271) Det gør jeg sammen med min ægtefælle/sambo (n=702) Ved ikke (n=2) Det gør jeg (n=491) Det gør min ægtefælle/samlever/sambo (n=75) Base:

19 Spørgsmål 13B Mener du, at nedenstående udsagn er korrekt eller ikke korrekt? I en bank betales bidragssats, og i et realkreditinstitut betales rentetillæg [det rigtige svar = ikke korrekt ] Konklusioner: Knap tre ud af fire svarer rigtigt på udsagnet om bidragssats og rentetillæg. Signifikant færre kvinder svarer rigtigt (68 %) i forhold til mændene (80 %). Der er signifikant flere unge ml år der svarer forkert på udsagnet (39 %), i forhold til totalgruppen hvor 26 % svarer forkert. 19

20 Sp. 13B: Mener du, at nedenstående udsagn er korrekt eller ikke korrekt? : I en bank betales bidragssats, og i et realkreditinstitut betales rentetillæg Køn 26% Korrekt 2 32% 74% Ikke korrekt 8 68% Total (n=1271) Mand (n=640) Kvinde (n=631) Base:

21 Sp. 13B: Mener du, at nedenstående udsagn er korrekt eller ikke korrekt? : I en bank betales bidragssats, og i et realkreditinstitut betales rentetillæg Alder Korrekt 19% 26% 24% 26% 22% 39% Ikke korrekt 6 74% 76% 74% 78% 8 Total (n=1271) år (n=227) år (n=448) år (n=269) år (n=194) år (n=133) Base:

22 Sp. 13B: Mener du, at nedenstående udsagn er korrekt eller ikke korrekt? : I en bank betales bidragssats, og i et realkreditinstitut betales rentetillæg Husstandsindkomst Korrekt 1 19% 26% 27% 29% 32% 36% Ikke korrekt 64% 74% 73% 7 68% 8 9 Total (n=1271) Op til kr. (n=179) kr. (n=198) kr. (n=248) kr. (n=215) kr. og derover (n=204) Ved ikke/ønsker ikke at svare (n=226) Base:

23 Sp. 13B: Mener du, at nedenstående udsagn er korrekt eller ikke korrekt? : I en bank betales bidragssats, og i et realkreditinstitut betales rentetillæg Krydset med Sp.6: Hvem i husstanden tager sig typisk af beslutninger om husstandens realkredit-/prioritetsboliglån? Korrekt 26% 25% 26% 33% Ikke korrekt 67% 74% 75% 74% 10 Total (n=1271) Det gør jeg (n=491) Det gør jeg sammen med min ægtefælle/sambo (n=702) Det gør min ægtefælle/samlever/sambo (n=75) Ved ikke (n=2) Base:

24 Spørgsmål om afdragsfrihed

25 Spørgsmål 14 Er dit lån afdragsfrit? Hvis du har flere lån, skal du tænke på det største Konklusioner: 3 ud af 10 svarer, at de har et afdragsfrit lån Der er signifikant flere unge ml år der har afdragsfrihed, nemlig 43 % og signifikant flere ældre ml år der har det (49 %). Det ser ud til, at det er mellemgruppen der afdrager. Der er nemlig signifikant flere blandt de årige som svarer nej til, om deres største boliglån er afdragsfrit. Der er signifikant færre der har et afdragsfrit lån i indkomstgruppen 1 mio. kr. og derover. 80 % blandt denne gruppe svarer nej her. 25

26 Sp. 14: Er dit lån afdragsfrit? Hvis du har flere lån, skal du tænke på det største. Køn Ja 3 28% 32% Nej 68% 7 66% Ved ikke 2% Ønsker ikke at svare Total (n=1271) Mand (n=640) Kvinde (n=631) Base:

27 Sp. 14: Er dit lån afdragsfrit? Hvis du har flere lån, skal du tænke på det største. Alder Ja 16% 28% 28% 3 43% 49% Nej 5 56% 68% % Ved ikke Ønsker ikke at svare 2% Total (n=1271) år (n=227) år (n=448) år (n=269) år (n=194) år (n=133) Base:

28 Sp. 14: Er dit lån afdragsfrit? Hvis du har flere lån, skal du tænke på det største. Husstandsindkomst Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 2% 5% 19% 3 29% 3 34% 34% 35% 68% 65% 64% 7 65% 65% 8 Total (n=1271) Op til kr. (n=179) kr. (n=198) kr. (n=248) kr. (n=215) kr. og derover (n=204) Ved ikke/ønsker ikke at svare (n=226) Base:

29 Spørgsmål 15 Hvor længe kan man maksimalt få afdragsfrihed på et boliglån? Konklusioner: Der er stor andel (68 %) som svarer rigtigt på spørgsmålet og angiver de 10 år som er det gængse. Der er signifikant flere kvinder der svarer ved ikke. Signifikant flere mænd svarer rigtigt (73 %) i forhold til kvinderne, hvor 63 % svarer rigtigt. 29

30 Sp. 15: Hvor længe kan man maksimalt få afdragsfrihed på et boliglån? Køn Under 10 år 3% 3% 3% 10 år 63% 68% 73% år 30 år 6% 6% 6% Over 30 år Ved ikke 17% 22% 27% Total (n=1271) Mand (n=640) Kvinde (n=631) Base:

31 Sp. 15: Hvor længe kan man maksimalt få afdragsfrihed på et boliglån? Alder Under 10 år 10 år år 30 år Over 30 år Ved ikke 3% 3% 4% 2% 3% 6% 6% 5% 6% 8% 6% 15% 22% 24% 2 25% 26% 68% 66% 7 64% 65% 75% Total (n=1271) år (n=227) år (n=448) år (n=269) år (n=194) år (n=133) Base:

32 Sp. 15: Hvor længe kan man maksimalt få afdragsfrihed på et boliglån? Krydset med Sp.6: Hvem i husstanden tager sig typisk af beslutninger om husstandens realkredit-/prioritetsboliglån? Under 10 år 3% 2% 3% 7% 10 år 54% 68% 7 68% år 30 år 6% 6% 6% 6% Over 30 år Ved ikke 22% 2 22% 34% Total (n=1271) Det gør jeg (n=491) Det gør jeg sammen med min ægtefælle/sambo (n=702) Det gør min ægtefælle/samlever/sambo (n=75) Ved ikke (n=2) Base:

33 Spørgsmål 16 Hvornår udløber afdragsfriheden på dit lån? [stilles kun til folk, der har et afdragsfrit lån [Q14=Ja]] Konklusioner: Blandt de 30 % som har et afdragsfrit lån, der udløber afdragsfriheden for lidt over halvdelen (55 %) af disse først om 7-10 år. 33

34 Sp. 16: Hvornår udløber afdragsfriheden på dit lån? Køn Om under 1 år 3% 4% Om 1-3 år 1 15% 18% Om 4-6 år 19% 2 24% Om 7-10 år 52% 55% 58% Ved ikke 6% 5% 7% Ønsker ikke at svare Total (n=383) Mand (n=180) Kvinde (n=203) Base:

35 Sp. 16: Hvornår udløber afdragsfriheden på dit lån? Krydset med Sp.19: Hvad forventer du at gøre, når den afdragsfrie periode udløber? Om under 1 år Om 1-3 år Om 4-6 år Om 7-10 år Ved ikke Ønsker ikke at svare 3% 3% 5% 5% 6% 8% 13% 15% 17% 9% 13% 2 22% 23% 18% 18% 25% 28% 3 42% 43% 55% 56% 58% 6 Total (n=383) Begynde at afdrage på lånet (n=193) Søge om et nyt lån med afdragsfrihed (n=97) Søge om et nyt lån med afdrag (n=29) Andet (n=32) Ved ikke (n=31) Ønsker ikke at svare (n=1) 10 Base:

36 Spørgsmål 17 Har du undersøgt, hvor meget din ydelse på boliglånet stiger, når afdragsfriheden udløber? [stilles kun til folk, der har et afdragsfrit lån [Q14=Ja]] Konklusioner: Blandt dem der har afdragsfrit lån, der svarer 64 % at de har undersøgt ydelsesstigningen når afdragsfriheden udløber. I signifikant højere grad er det folk, der har svaret at de i høj grad er økonomisk forberedt på at afdragsfriheden udløber, der også har undersøgt ydelsesstigningen. (spm. 17 krydset med spm. 18). Blandt gruppen hvor afdragsfriheden udløber om 7-10 år svarer 65 %, at de har undersøgt hvor meget ydelsen stiger på boliglånet, når afdragsfriheden udløber. (spm. 17 krydset med spm. 16). 36

37 Sp. 17: Har du undersøgt, hvor meget din ydelse på boliglånet stiger, når afdragsfriheden udløber? Køn Ja 64% 67% 63% Nej 32% 3 33% Ved ikke 2% 3% Ønsker ikke at svare 2% Total (n=383) Mand (n=180) Kvinde (n=203) Base:

38 Sp. 17: Har du undersøgt, hvor meget din ydelse på boliglånet stiger, når afdragsfriheden udløber? Alder Ja 62% 62% 6 62% 64% 73% Nej 27% 32% 33% 33% 35% 35% Ved ikke Ønsker ikke at svare 2% 3% 4% 5% 2% 2% 3% Total (n=383) år (n=97) år (n=124) år (n=43) år (n=54) år (n=65) Base:

39 Sp. 17: Har du undersøgt, hvor meget din ydelse på boliglånet stiger, når afdragsfriheden udløber? Krydset med Sp.16: Hvornår udløber afdragsfriheden på dit lån? Ja 19% 54% 59% 64% 65% 68% 79% Nej 2 32% 32% 33% 4 5 Ved ikke 2% 2% 15% Ønsker ikke at svare 16% 46% Total (n=383) Om under 1 år (n=10) Om 1-3 år (n=56) Om 4-6 år (n=82) Om 7-10 år (n=210) Ved ikke (n=23) Ønsker ikke at svare (n=2) Base:

40 Sp. 17: Har du undersøgt, hvor meget din ydelse på boliglånet stiger, når afdragsfriheden udløber? Krydset med Sp.18: I hvilken grad er du økonomisk forberedt på, at afdragsfriheden udløber på dit lån? Ja 8% 29% 4 57% 64% 78% Nej 22% 32% 36% % Ved ikke 2% 3% 8% 13% Ønsker ikke at svare 4% Total (n=383) I høj (n=209) I nogen grad (n=111) I lav grad (n=37) Slet ikke (n=15) Ved ikke (n=11) Ønsker ikke at svare (n=0) Base:

41 Spørgsmål 18 I hvilken grad er du økonomisk forberedt på, at afdragsfriheden udløber på dit lån? [stilles kun til folk, der har et afdragsfrit lån [Q14=Ja]] Konklusioner: 84 % svarer at de i høj grad eller nogen grad er forberedt på, at afdragsfriheden udløber på deres lån. Det peger på god finansiel forståelse. 41

42 Sp. 18: I hvilken grad er du økonomisk forberedt på, at afdragsfriheden udløber på dit lån? Køn I høj grad 52% 55% 58% I nogen grad 29% 3 28% I lav grad 1 9% 1 Slet ikke 4% 3% 5% Ved ikke 3% 5% Total (n=383) Mand (n=180) Kvinde (n=203) Base:

43 Sp. 18: I hvilken grad er du økonomisk forberedt på, at afdragsfriheden udløber på dit lån? Alder I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke 4% 3% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 1 7% 7% 9% 1 8% 14% 2 29% 28% 29% 37% 4 49% 47% 55% 54% Total (n=383) år (n=97) år (n=124) år (n=43) år (n=54) år (n=65) 6 58% Base:

44 Spørgsmål 19 Hvad forventer du at gøre, når den afdragsfrie periode udløber? [stilles kun til folk, der har et afdragsfrit lån [Q14=Ja]] Konklusioner: Halvdelen af dem med afdragsfrit lån vil begynde at afdrage, når den afdragsfrie periode udløber. Kun 25 % ønsker at forsætte med afdragsfrihed og vil søge om et nyt lån med afdragsfrihed. Det er i højere grad de ældre, der ønsker at fortsætte med afdragsfrihed. I aldersgrupperne ml år, er der signifikant flere som forventer at begynde at afdrage. 44

45 Sp. 19: Hvad forventer du at gøre, når den afdragsfrie periode udløber? Køn Begynde at afdrage på lånet 47% 5 54% Søge om et nyt lån med afdragsfrihed 22% 25% 29% Søge om et nyt lån med afdrag 5% 8% 1 Andet 7% 8% 1 Ved ikke 8% 7% 9% Ønsker ikke at svare Total (n=383) Mand (n=180) Kvinde (n=203) Base:

46 Sp. 19: Hvad forventer du at gøre, når den afdragsfrie periode udløber? Alder Begynde at afdrage på lånet Søge om et nyt lån med afdragsfrihed Søge om et nyt lån med afdrag Andet Ved ikke Ønsker ikke at svare 14% 4% 13% 8% 7% 8% 1 1 3% 8% 1 6% 4% 13% 1 8% 3% 12% 5% 1 9% 2% 2 25% 28% 47% 5 53% 6 62% 76% Total (n=383) år (n=97) år (n=124) år (n=43) år (n=54) år (n=65) Base:

47 Sp. 19: Hvad forventer du at gøre, når den afdragsfrie periode udløber? Husstandsindkomst Begynde at afdrage på lånet Søge om et nyt lån med afdragsfrihed Søge om et nyt lån med afdrag Andet Ved ikke Ønsker ikke at svare 2% 2% 12% 12% 8% 5% 5% 8% 14% 6% 6% 8% 14% 5% 15% 1 8% 8% 1 8% 9% 12% 25% 28% 34% 34% 38% 37% 43% 5 47% 48% 6 64% Total (n=383) Op til kr. (n=61) kr. (n=68) kr. (n=72) kr. (n=76) kr. og derover (n=40) Ved ikke/ønsker ikke at svare (n=67) Base:

48 Om Kantar Gallup

49 Præsentation af Kantar Gallup Kantar Gallup er Danmarks største analyse- og rådgivningsvirksomhed og gennemfører analyser for både store og små virksomheder inden for både den offentlige og private sektor. Kantar Gallups undersøgelser understøtter ofte vidtrækkende kommercielle eller politiske beslutninger. En høj kvalitet i vores undersøgelser er derfor af essentiel betydning for vores kunder. Kantar Gallup er ISO-certificeret. Således følger alle arbejdsprocesser i forbindelse med udsendelse og gennemførelse af webbaserede undersøgelser nogle klare og veldokumenterede regler. Kantar Gallups onlinepanel, GallupForum, har samlet set over panelister at trække på, hvilket gør det nemt at udtrække stikprøver, som er repræsentative for et givent univers. Dette har bl.a. resulteret i Kantar Gallups yderst præcise forudsigelser af valgresultater, kommercielle volumenestimater m.v. Undersøgelserne gennemføres vha. software, der overholder Kantar Gallups høje krav til kvalitet og sikrer deltagerne anonymitet. 49

50 Uddybende om GallupForum Emne Specifikation GallupForum GallupForum er Kantar Gallups in house online panel. Respondenter i panelet besvarer spørgeskemaer online via deres egen computer. Respondenten tilsendes spørgeskemaet via og guides automatisk gennem spørgeskemaet ved hjælp af det anvendte software. Ved egen hjælp registrerer respondenten svarene i online-spørgeskemaet og returnerer dette elektronisk. Paneldeltagerne i GallupForum er præ-interviewet om demografi. Rekruttering Population Stratifikation Kontaktforsøg Kvalitetskontrol Alle paneldeltagere er rekrutteret aktivt af Kantar Gallup ved hjælp af CATI-interview (Computer Assisted Telephone Interviewing). Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre kan blive inkluderet i stikprøven. Ingen paneldeltagere er således selvrekrutterede. CATI-populationen omhandler generelt personer på 15 år eller derover. I visse undersøgelser anvendes specialdefinerede populationer. For at sikre at alle landsdele bliver korrekt repræsenteret, er der stratificeret efter geografisk område. Der bliver gennemført op til to rykkere, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også de respondenter repræsenteret, som er vanskelige at komme i kontakt med. Vedr. rekruttering til GallupForum panelet udføres interviewarbejdet af et stort antal CATI-interviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med Gallups CATI-interviewafdeling og de ansvarlige konsulenter. 50

51 Stikprøveusikkerhed (1) Stikprøveusikkerhed De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at man i stedet for at spørge alle personer i universet kun har spurgt et mindre udvalg af dem. Usikkerhedens størrelse afhænger af selve procenttallet og stikprøvens størrelse. Hvis universet er relativ lille, som det typisk forekommer i business-to-business undersøgelser, afhænger usikkerheden også af universets størrelse. Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det procenttal, som man havde fået, hvis man havde spurgt hele universet, kaldes for det sande procenttal. Afstanden mellem det sande procenttal og det observerede procenttal er med 95% sikkerhed mindre end sikkerhedsgrænsen. Med andre ord: Det sande procenttal ligger med 95% sikkerhed i intervallet mellem det observerede procenttal minus sikkerhedsgrænsen og det observerede procenttal plus sikkerhedsgrænsen. For store universer (f. eks. hele Danmarks befolkning på 15 år eller derover) er sikkerhedsgrænserne for forskellige procenter og forskellige stikprøvestørrelser vist i nedenstående tabel. Tabellen er beregnet ud fra følgende formel: procent( 100 procent) 1, 96 stikprøvestørrelse Sikkerhedsgrænser for mindre universer Hvis universet er mindre og stikprøven udgør en betydelig del af universet, skal der tages hensyn til universets størrelse. Man beregner derfor sikkerhedsgrænser for procenttallene med samme teknik som ovenfor, men bruger følgende formel i stedet for: 1, 96 procent( 100 procent) universets størrelse stikprøvestørrelse stikprøvestørrelse 1 universets størrelse 1 Sammenligning mellem to stikprøver i store målgrupper I andre sammenhænge har man behov for at vurdere, om to procenttal fra forskellige stikprøver med sikkerhed kan siges at være forskellige, eller om en observeret forskel blot beror på tilfældigheder. Lad p1 og p2 betegne de to procenttal, og lad n1 og n2 betegne de to stikprøvestørrelser. Hvis de to målgrupper, som stikprøverne er taget fra, er store, er de to procenttal med 95% sikkerhed forskellige, hvis forskellen mellem dem overskrider tallet: 1, 96 p1 ( 100 p1 ) p2 ( 100 p2 ) n n 1 2 Sammenligning mellem to stikprøver i mindre målgrupper Hvis målgrupperne er mindre, og stikprøverne udgør en betydelig del af målgrupperne, skal der tages hensyn til målgruppestørrelsen. Lad p1 og p2 betegne de to procenttal, lad n1 og n2 betegne de to stikprøvestørrelser og lad N1 og N2 betegne de to målgruppestørrelser. De to procenttal er med 95% sikkerhed forskellige, hvis forskellen p1(100 p1) N1 n1 p2(100 p2) N2 n2 1,96 mellem dem overskrider tallet: n 1 1 N 1 1 n 1 2 N

52 Stikprøveusikkerhed (2) Stikprøvestørrelse 5% eller 95% 1 eller 9 15% eller 85% 2 eller 80 % 25% eller 75% 3 eller 7 35% eller 65% 4 eller 6 45% eller 55% ,3 9,9 11, ,7 13,2 13,6 13,8 13,9 75 4,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 10,8 11,1 11,3 11, ,3 5,9 7 7,8 8,5 8,9 9,3 9,6 9,8 9, ,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,6 7, ,2 4,9 5,5 6 6,4 6,6 6,8 6,9 6, ,7 3,7 4,4 5 5,4 5,7 5,9 6,1 6,2 6, ,5 3,4 4 4,5 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6 5, ,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 4, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4 4,2 4,3 4,4 4, ,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,8 3, ,6 2,2 2,7 3 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3 3,2 3,3 3,4 3,5 3, ,4 2 2,3 2,6 2,8 3 3,1 3,2 3,3 3, ,4 1,9 2,2 2,5 2, ,1 3, ,2 1,7 2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 52

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Gallup om madspild. Gallup om madspild. TNS Dato: 10. april 2014 Projekt: 61051

Gallup om madspild. Gallup om madspild. TNS Dato: 10. april 2014 Projekt: 61051 EP valg Feltperiode: Den 4. april 9. april 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1151 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om venskaber. Gallup om venskaber. TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745

Gallup om venskaber. Gallup om venskaber. TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745 TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5. februar 10. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp DR Danskernes holdninger til Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...6 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...9 4 Tabeller

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 13 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

Overenskomstforhandlinger. Camilla Kann Fjeldsøe Dato

Overenskomstforhandlinger. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Camilla Kann Fjeldsøe Dato 09.03.2018 Feltperiode: Den 8. marts 9. marts 2018 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter Turisme- og destinationsudvikling Contents 1 Baggrund og formål 3 2 Konklusion og anbefalinger 5 3 Metode 7 4 Gallup Kompas 9 5 Turisme i Sønderjylland 12 6 Vigtighed/tilfredshed 26 7 Historie 34 8 Information

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Smart Mobilitet. Unges transportvaner Rapport. TNS Gallup Media. Smart Mobilitet. TNS 17. marts 2016

Smart Mobilitet. Unges transportvaner Rapport. TNS Gallup Media. Smart Mobilitet. TNS 17. marts 2016 Unges transportvaner Rapport Indhold 1 og vidensbehov 3 2 Metode 7 3 Vigtigste resultater 9 4 Nuværende livssituation 14 5 6 Nuværende transportvaner 35 7 De unges visioner 53 8 Diverse 63 9 Bilag 66 Bil

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup. E-Bog. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. E-Bog. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 E-Bog 58783 Feltperiode: Den 9-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.123 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Gallup om danskernes syn på sex

Gallup om danskernes syn på sex Feltperiode: Den 12.17. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1103 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup for Berlingske om opsvinget. Er Danmark klar til opsvinget? Gallup for Berlingske om opsvinget. TNS Dato: 21. april 2015 Projekt: 61831

Gallup for Berlingske om opsvinget. Er Danmark klar til opsvinget? Gallup for Berlingske om opsvinget. TNS Dato: 21. april 2015 Projekt: 61831 Er Danmark klar til opsvinget? Feltperiode: Den 15. 21. april 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.035

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012

3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012 3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012 Metode Feltperiode: 9. 13. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på hhv., og Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om alternativ behandling Dato: 25. maj 2012

Lyngallup om alternativ behandling Dato: 25. maj 2012 Lyngallup om alternativ behandling Dato: 25. maj 2012 Metode Feltperiode: 21.25. maj 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

Lyngallup om Copenhagen Pride Dato: 18. august 2011

Lyngallup om Copenhagen Pride Dato: 18. august 2011 Lyngallup om Copenhagen Pride Dato: 18. august 2011 Metode Feltperiode: 16.-18. august 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Folketingsvalg 2015 TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Gallup om FV15 Bornholm Feltperiode: Den 10.-16. marts 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere bosat på Bornholm på 18 eller derover

Læs mere

Gallup om bankgebyrer

Gallup om bankgebyrer Feltperiode: Den 2325. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.152 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733 Projekt: 62733 Gallup for Feltperiode: juli 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.061 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om halalslagtet kød

Gallup om halalslagtet kød Feltperiode: Den 12. 13. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.316 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om efterløn

Lyngallup om efterløn Lyngallup om efterløn Metode Feltperiode: 15.17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Gallup til BT om Dansk Folkeparti

Gallup til BT om Dansk Folkeparti Feltperiode: Den 11. juli-16. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1158 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010 Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Berlingske

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011

Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 1 AGENDA Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om tøj og tekstiler 7 3 Statistisk sikkerhed 14 Kontaktperson

Læs mere

Gallup om relation mellem søskende

Gallup om relation mellem søskende TNS Dato: 10. februar 014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5.10. februar 014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Lægepanel 2016 TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Feltperiode: Den 8. - 21. marts 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 762 personer Stikprøven

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Lyngallup om kosmetisk operation og ebog Dato: 10. februar 2012

Lyngallup om kosmetisk operation og ebog Dato: 10. februar 2012 Lyngallup om kosmetisk operation og ebog Dato: 10. februar 2012 Metode Feltperiode: 8. til 10. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om folkeskolen 7 3 Statistisk sikkerhed 14 Kontaktperson Camilla

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011

Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 11 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske Tidende Sektor

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59577 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om DR. TNS Dato: 29. september 2015 Projekt: 62187

Gallup om DR. TNS Dato: 29. september 2015 Projekt: 62187 Gallup om Gallup om Feltperiode: Den 25. 28. september 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.105 personer

Læs mere

Lyngallup om indbrud Dato: 22/

Lyngallup om indbrud Dato: 22/ Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 AGENDA Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om indbrud 7 3 Statistisk sikkerhed 12 KONSULENT Camilla Kann Fjeldsøe KUNDE

Læs mere

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 10. juni 2013 Feltperiode: Den 7. til 10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.030 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om DR. Gallup om DR. TNS Dato: 2013 Projekt: 59662

Gallup om DR. Gallup om DR. TNS Dato: 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.134 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup om datamennesket

Gallup om datamennesket Datamennesket Feltperiode: Den 27. juni 2. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.039 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte personer på 2560 år Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 710

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gallup til Berlingske om flygtninge

Gallup til Berlingske om flygtninge Feltperiode: Den 2. - 4. december 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1091 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010 Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315 Gallup om Singler Metode Feltperiode: Den 2426 maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:1.191 personer

Læs mere

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Metode Feltperiode: 16.18. august 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om regeringsindgreb. på lærerkonflikten 26. april Gallup om regeringsindgreb. TNS Dato: 26. april 2013 Projekt: 59273

Gallup om regeringsindgreb. på lærerkonflikten 26. april Gallup om regeringsindgreb. TNS Dato: 26. april 2013 Projekt: 59273 på lærerkonflikten 26. april 2013 Feltperiode: Den 26. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.172

Læs mere

Lyngallup om pensionsinvesteringer i diktaturer Dato: 8. juni 2012

Lyngallup om pensionsinvesteringer i diktaturer Dato: 8. juni 2012 Lyngallup om pensionsinvesteringer i diktaturer Dato: 8. juni 2012 Metode Feltperiode: 6.-8. juni 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup til BT om Folkeskolen

Gallup til BT om Folkeskolen TNS Dato: 17. juli 2014 Projekt: 61293 Design Feltperiode: Den 11. juli-16. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 55+ fra Nordsjælland Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 12 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn 15 6 10 6 Service-

Læs mere

Gallup til Berlingske om ytringsfrihed

Gallup til Berlingske om ytringsfrihed Gallup til Berlingske om ytringsfrihed Gallup til Berlingske om ytringsfrihed Feltperiode: Den 15. 18. januar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om EP-valg. TNS Marts 2014 Projekt: 59786

Gallup om EP-valg. TNS Marts 2014 Projekt: 59786 Feltperiode: Den 5.-11. marts 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.124 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Metode Feltperiode: 16.-18. august 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Retsforbeholdet og SKAT. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet og SKAT. TNS Dato: 26. november 2015 Projekt: 62324

Retsforbeholdet og SKAT. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet og SKAT. TNS Dato: 26. november 2015 Projekt: 62324 Gallup for Berlingske Gallup om Feltperiode: Den 25.26. november 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284 Juli 2014 Feltperiode: Den 4.-9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.005 personer Stikprøven er

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup for Enhedslisten. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63471

Gallup for Enhedslisten. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63471 Camilla Kann Fjeldsøe Dato 0.11.2017 Projekt: 63471 Feltperiode: Den 30. oktober 3. november 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Danskernes holdning til deres krop

Danskernes holdning til deres krop Feltperiode: Den 13.18. juni 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.226 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Lyngallup til BT om magtforholdet i hjemmet Dato: 13. december 2010

Lyngallup til BT om magtforholdet i hjemmet Dato: 13. december 2010 Lyngallup til BT om magtforholdet i hjemmet Dato: 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup til BT om magtforholdet i hjemmet Dato: 13. december 2010 TNS Gallup

Læs mere

Lyngallup til BT om Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt 14. december 2010

Lyngallup til BT om Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt 14. december 2010 Lyngallup til BT om Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt 14. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup til BT om Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt

Læs mere

Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om økonomiske og værdipolitiske skala Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup

Læs mere

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 DR Irak-konflikten Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...4 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...5 4 Tabeller med

Læs mere

Gallup om integration

Gallup om integration TNS Dato: 2013 Projekt: 59466 Feltperiode: Den 5.9. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Personer, der har svaret at de bekender sig i islam, er taget

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere