To Infinity - and Beyond!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To Infinity - and Beyond!"

Transkript

1 Toy Story To Infinity - and Beyond! Film og com puteranim ation A f Jakob Stegelmann Buzz Lightyear, den ene af de to hovedfigurer i John Lasseters Toy Story (1995), udtrykker med sit enkle kampråb den fornemmelse af nye muligheder, der i det forløbne årti har både præget, presset og stimuleret de filmkunstnere, der arbejder med computeren som en del af en films tilblivelse. Han siger det som den enkle rumhelt, han er, en mand, der kæmper for retfærdighed, samtidig med at han udforsker universet. En Jens Lyn-variation, der aldrig har eksisteret som tv-seriehelt eller legetøj. Men som John Lasseter bruger som sit billede på den type amerikanske drengehelt, der er dukket op i mængder af udgaver i hele dette århundrede - og måske også som billedet på den ene halvdel af sin egen kunstneriske bevidsthed. Buzz er den naivt optimiske rumfarer, der

2 To Infinity - and Beyond! de få filmkunstnere, for hvem computerne er blevet en utvetydig vej frem. H arm onien hos Lasseter hænger sammen med, at computeranimation er i stand til at udtrykke netop hans visioner, og han er således også en af de ganske få, der har brugt computeranim ation uden at afgive kunsterisk frihed eller produktionsmæssigt overblik og kontrol. CGI-effekter. For de fleste andre har com puter-frembragte billeder, CGI (Computer Generated Images) været behæftet med en indbygget skizofreni, der både har affødt store trium fer kunstnerisk og økonomisk - og en modsatrettet reaktion. Selve den overlagte mangel på visuel komposition, der præger dogme-bølgen, er i sig selv en reaktion på teknologiens krav til instruktøren. Han er ved at miste tøjlerne og kan kun vinde sin kunstneriske kontrol tilbage ved at fyre hele filmholdet - med effektfolk og CGI-kunstnere som de første. Til gengæld har com puterens effektmuligheder genindført den spektakulære film, som igen har vist sig levedygtig og populær (Titanic) - samtidig med at enkelte instruktører har set CGI-effekternes mulighed for at understrege pointer i filmgenrer, der traditionelt betragtes som effekt-frie (Forrest Gump). De første computerskabte tegninger er fra 60 erne, hvor MIT i Boston foretog en række eksperimenter, der dannede basis for teknologien, som vi kender den i dag. Disney-studierne stod for den første egentlige computerskabte film, Steven Lisbergers Tron, der i 1982 var banebrydende på alle måder. Dens ret enestående historie foregår inde i et computerspil, hvor de levende skuespillere er reduceret til brikker i et brutalt spil. Kombinationen af realoptagelser og CGI-baggrunde og køretøjer er primitiv, og det er karakteristisk, at mange af de scener, der skulle være lavet med computerens hjælp, måtte tegnes som gammeldags cel-animation, simpelthen fordi computerne ikke kunne følge med. Ambitionerne var ganske enkelt for høje, hvilket måske også var det, der fik instruktøren til at miste overblikket. Tron er en dramaturgisk svag film, der kun fungerer i enkelte, hæsblæsende actionsekvenser - men den har en umiskendelig stemning a f things to come, og selv om dens fiasko i biograferne bremsede CGI-udviklingen for en tid, blev den alligevel en slags forbillede. Næsten samtidig begyndte en lille gruppe i Lucasfilms ILM at arbejde m ed computeranim ation. Det var den gruppe, der senere blev til Pixar og solgt til Steve jobs, som sørgede for, at eksperim enterne tog fart. I en række kortfilm udforskedes især 3D-baggrundene og anim ationen, der byggede på den klassiske figur-animations principper fra Disney-studierne. Luxo Jr., Red s Dream og Tin Toy definerede Pixar og John Lasseters stil og temaer, m en det var også via disse film, nye, vigtige CGIprogram m er blev skabt, f.eks. det berømte Renderman. Nick Castles The Last Starfighter (1984) samlede op, hvor Tron var gået i stå. På to år var renderings-tiden blevet nedsat, og i denne historie om en dreng, der bliver hyret til kamptjeneste på en fjern planet, spillede CGI-effekterne en meget vigtig rolle. I stedet for at bruge indkopierede modeller som George Lucas Star Wars (1977) og The Empire Strikes Back, var de meget tilsvarende rumskibe her skabt som 3D-animationer. Ialt 21 minutter a f filmen bestod af forskellige effekter, der var genereret af en Cray -computer. Deres kvalitet og omfang fik mange til at øjne de fremtidige muligheder, selv om The Last Starfighter ikke var altfor original og heller

3 a f Jakob Stegelmann ikke blev en markant succes. Fra midten af 80 erne gik udviklingen således i to, klare retninger. Én, der satsede på at erstatte traditionelle optiske effekter med CGI, i ret veltimet harm oni med genoplivning af den fabulerende science fiction-film, klassiske gyser-film og storslåede familie-underholdningsfilm. Og en anden, der forsøgte at fortælle historier alene med CGI-billeder, Pixars retning, en form for m oderne 3D-tegnefilm - eller blot at kombinere gammeldags celanimation med computerskabte scenerier, objekter og figurer. Listen over film, der har benyttet CGIeffekter i større eller m indre udstrækning er efterhånden meget stor, og det er typisk ikke længere en nyhed i sig selv, at en spillefilm involverer CGI. Men hvert år bringer ny udvikling, ligesom instruktørerne tydeligvis har mere og mere greb om prioritering og brug af CGI. Effektfilmene kan deles op i en række undergrupper, der hver har deres hovedværker. Der er endnu ingen vedtagne grupperinger, så disse kasser skal ses som et forsøg på at få overblik - med de generaliseringer og overlapninger, som er uundgåelige. Com puteranim erede m onstre og andre væsener. Siden H arry Hoyts The Lost World (1925) har stop m otion-anim ation været den foretrukne måde at levendegøre uhyrer, fortidsøgler og andre mere eller mindre uvirkelige væsener. Willis O Brien skabte teknikken, forfinede den i Merian Cooper og Ernest Schoedsacks King Kong (1933) - og gav den videre til sin elev Ray Harryhausen, der blev teknikkens mester i bl.a. Jason and the Argonauts (1963) og One Million Years B.C. (1966), begge instrueret af Don Chaffey - men med Harryhausen som filmenes egentlige skaber. I dag har CGI-teknikken overtaget stop m otion-uhyrerne, først i Steven Spielbergs Jurassic Park (1993), der beviste den nye tekniks overflod af muligheder og hyper-realisme. Dinosaurerne havde dog ikke personlighed af betydning, det var heller ikke tiltænkt. Men det havde til gengæld dragen i Rob Cohens Dragonheart (1996) og den enorme Jabba the Hutt i den opgraderede udgave af George Lucas Star Wars (1977/97). De tre Star Wars-film fik alle tilføjet CGI-skabninger i de nye udgaver fra Traditionelle, destruktive og skræm mende monstre er også set CGI-frembragt i Frank Marshalls primitive, men klichébevidste Congo (1995) og Paul Verhoevens vittige og effektive Starship Troopers (1997), tilmed i enorme antal (ikke-jordiske insekter). Steven Spielberg vendte tilbage til dinosaurerne i The Lost World (1997), hvor enkelte af dyrene fik lov at udvise andet end skræmmende adfærd. For det japanske uhyre Godzilla var CGI-udgaven en m arkant forbedring, selv om mange savnede de gamle films overlagt primitive mand-i-gummitøj-effekter. Ikke desto mindre var Roland Emmerichs Godzilla (1998) en visuelt inspireret m onsterfilm, hvor man fornemmede instruktørens sans for at komponere billeder og situationer, hvori CGI-effekterne kunne indgå sømløst. Overlagt stop-motion-agtige væsener sås i Tim Burtons parodiske Mars Attacks! (1996). Burton ønskede sig stop-m otion animation å la Harryhausen til de små uopdragne marsmænd, men det viste sig, at CG I-anim atorerne godt kunne efterligne den gamle, lidt rykvise fornemmelse. Andre ikke-jordiske CGI-væsener sås i Barry Sonnenfelds morsomme Men in Black (1997) og Stephen Sommers mekaniske Deep Rising (1998). Joe Dante blandede effektivt stop motion, dukker og 7 9

4 To Infinity - and Beyond! CGI-figurer i Small Soldiers (1998), hvor skiftene mellem de forskellige effektform er var forbilledlig. En række Harryhausen-inspirerede CGI-uhyrer er også dukket op i de spillefilmlange tidlige episoder af tv-serien Hercules: The Legendary Journeys. Teknikkens overkommelighed efter 1995 har således gjort det muligt for selv beskedent budgetterede film at skabe monstre af rimelig karat. Rumskibe og andet isenkram i og fra det ydre rum. The Last Starfighter plantede kimen i enhver science-fiction-instruktørs bevidsthed, og siden midten af 90 erne har det myldret med computerskabte rumskibe og andet hardware fra rummet. Indflydelsen fra Douglas Trumbulls ru m skibe i Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968) og lohn Dykstras stjerneflåde i Star Wars er stadig mere end mærkbar, og de karakteriske slagscener mellem rum skibene har antaget en vis m onotoni, om end rumskibenes detaljer, manøvrer og design bliver stadigt mere indviklet og fascinerende. Star Trek-filmene har fra David Carsons Star Trek: Generations (1994) gjort god brug af CGI, og man finder også smukke rumscenerier i Paul Andersons noget oversete Event Horizon (1997) og Stephen Hopkins iøvrigt mislykkede Lost in Space (1997). George Lucas Star Wars: Episode One - The Phantom Menace (1999) indeholder bunker af eksperimenterende CGIrumskibe og andre fartøjer, og det er ty- 80 Fra oven: The Mask Babe Lawnmover Man The Frighteners

5 a f Jakob Stegelmann pisk for Lucas, at mange af dem antager halv-organisk karakter og således er på nippet til at være både fartøjer - og figurer. CGI-rumskibe ses også i rigt mål i tvserierne Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek Voyager og Babylon 5. Her har CGI-mulighederne sørget for et effekt-mæssigt niveau, der ellers har været prohibitivt. Men tv-skærmens opløsning er også væsentlig lavere, hvorfor CGI-scenerne tager langt mindre tid at generere, end hvis de skulle bruges på et lærred. Halvmenneskelige/gudeagtige væsener. To milepæle i CGI-effekternes historie flirter begge med computergrafikkens muligheder som bevidsthedsudvidende, nærmest surrealistisk billedmedie. Det har altid været en hjørnesten i den traditionelle animations katalog, m en CG1 kan endnu mere. 1 lames Camerons The Abyss (1989) fik vi den berømte vand-anim ation, hvor et menneskelignende, ikke-jordisk væsen manifesterer sig fra havet. Effekten tog pusten fra tilskueren, dels fordi filmen i sig selv er ret gum petung og sært sløv, men også fordi den vandige skabning bevæger sig så overbevisende på grænsen mellem virkelighed og illusion. Ligeså stærkt surreal er den nådesløse, næsten-udødelige robot i Terminator 2: The Judgement Day (1991), også af James Cameron. Edward Furlong spiller den humanoide robot, der kan om danne sin krop til lejligheden - og som kun får m indre skrammer, der hurtigt glattes ud, når han bliver skudt. CGI-effekterne var banebrydende og endnu et eksempel på det overrumplende, når grænserne overskrides og det uvirkelige liliver reelt og tilstedeværende. Camerons intense instruktion af jagtsekvenserne øgede spændingen, især fordi han også var bevidst om, hvor meget effekterne kunne bære - og hvornår han skulle klippe væk. Set med 1999-øjne er robottens metamorfoser nemlig ret tam me, og allerede dengang ville svaghederne være sprunget i øjnene, hvis scenerne var holdt for længe. Begge film gjorde det klart for alle, at CGI-mulighederne var mange. Cyberspace/computer-temaer. Både Tron og The Last Starfighter brugte com puterspillet som tema, og flere er fulgt efter. Stephen King-filmatiseringen Lawnmower Man (1992) af Brett Leonard og dens efterfølger Lawnmower Man: Beyond Cyberspace (1996) af Farhad M ann handler begge om en tungnem mand, der med virtual reality-indlæring pludselig bliver klog. Her spillede virtual reality-sekvenserne en vigtig rolle, men ligesom i Tron var de et stykke foran realiteterne i den aktuelle spilverden. Til gengæld virker de spil, der skulle gøre den svagtbegavede stjernedygtig meget primitive i forhold til grafikken i 1999-spil. Cyberspace-virkelighed blev også ud forsket i Paul Verhoevens Total Recall (1990), men med forbløffende lidt brug af CGI. Til gengæld var den danske Skyggen (1998) af Thomas Borch banebrydende, idet den på meget lavt budget fik genereret imponerende effekter, der simulerede en alternativ tilværelse på nettet. Robert Longos paranoide Johnny Mnemonic (1995) havde lidt CGI-grafik, når hovedpersonen (spillet af Keanu Reeves) afspillede data, der var lagret på et diskdrev i hans hoved - og Reeves var på samme boldgade i Wachowski-brødrenes spændende, men også noget anstrengte fremtidsgyser The M atrix (1999). CGI-effekterne i The Matrix er brugt med omhu: de er ikke særlig imponerende, men de 81

6 To Infinity - and Beyond! dukker op på rette tid og sted og leverer - bogstaveligt talt - sug i maven. Her er dog tale om ret simpel billedmanipulation, der antyder mere, end man rent faktisk ser. M etamorfoser i fantasy og tegneserie-teamer. 1 tegneserie/fantasy-inspirerede film har CGI-effekterne haft mange opgaver, især som skabere af magi og trylleri, forskellige former for metamorfoser, der spænder fra små, subtile fysiske ændringer til komplette transformationsscener. Den gamle overtonings-teknik, hvor ulvemanden langsomt mister hårene og ender som et menneske uden behåring, er udtjent og har i dag svært ved at imponere publikum. CGI-effekterne har skabt forventning om, at alle slags metamorfoser kan forgå for øjenene af tilskueren, uden fikse indklip eller overtoninger. Man så de første effektive af slagsen i Michael Jackson-videoen Black or White (1992), Sam Raimis Army ofdarkness (1993), Russell Mulcahys The Shadow (1994), Stuart Ormes The Puppet Masters (1994) og Danny Cannons Judge Dredd (1995). Men milepælen er Charles Russells veloplagte The Mask (1994), hvor Jim Carrey tager en maske på og derefter ændrer såvel krop som personlighed. CGI-animatorerne skelede kraftigt til pifte-af-natklubsangeringen-vitserne fra Tex Averys-ulvetegnefilm fra 40 erne - og understregede endnu engang disse animatorers kunstneriske slægtskab med tegnerne fra den traditionelle animationsfilms klassiske periode. Mindre humoristisk, men dog alligevel med en hel del barsk ironi, er animatoren Mark A.Z. Dippés Spawn (1997), bygget over Todd MacFarlanes tegneserie af sam me navn. Her gennemgår flere af figurerne jævnlige, totale transform ationer i et orgie af mættet visualitet, som desværre 8 2 også virker anstrengende. Et eksempel på en film, hvor effektfolkenes ambitioner blev filmens samlede kunstneriske udtryk - med altoverdøvende virkning. Filmen blev også lavet som en traditionel tegnefilm (til kabel-tv), pudsigt nok med en bedre virkning, der lå nærmere tegneseriens stemning. Mere afdæmpet og lidt mere uhyggelig er transform ationerne i David Twohys The Arrival (1996), hvor rumvæsener forklæder sig som mennesker. Og ganske elegant er den fødselsbetonede transformation i Luc Bessons ellers ret hule og visuelt overlæssede The Fifth Element (1997). Horror. Først med Stephen Sommers The M um m y (1999) synes de klassiske gotiske gysere at skulle nyde godt af CGI-grafik. The M um m y byder på en stribe meget m untert skræm m ende animationer, heriblandt en overflod af dødbringende skarabæer og en støvsky, der tager form efter den onde, genoplivede mumie. Francis Ford Coppola brugte dog nogen CGI-anim ation, da han skulle gøre sin og Gary Oldm ans vampyrgreve levende (og transform erende) i Bram Stoker s Dracula (1992), men ellers har det været forbløffende småt m ed rendyrkede horror-effekter. Alex Proyas The Crow (1993) havde ganske lidt, m en benyttede ellers primært ganske enkle virkemidler. Mere kontante, blodige effekter så man i de to Tales From The Crypt-film, Ernest Dickersons Demon Knight (1995) og især Gilbert Adlers Bordello o f Biood (1996). Anthony Wallers billige An American Werewolfin Paris (1997) bød også på et par vellykkede varulve-scener. Computeranim erede spøgelser og poltergeister sås i begrænset omfang i Ivan Reitmans komedie Ghostbusters (1984) og efterfølgeren Ghostbusters II (1989). Meget

7 a f Jakob Stegelmann effektive var spøgelserne i Peter Jacksons oversete, kontante og m orsom m e The Frighteners (1996). Katastrofefilm. Muligheden for at lave CGI-simulationer af realistiske situationer har genoplivet katastrofefilmen, som ellers blev begravet sent i 70 erne. Det er selvfølgelig især James Cam erons universelt succesrige Titanic (1997), der har påvist CGIeffekternes mulighed for at indgå i en realistisk film, dels til rekonstruktion af en isoleret begivenhed - selve forliset - dels som en del af filmens art direction Andre CGI-hjulpne katastrofer har været lavaen i Mick Jacksons Volcano (1997), skypumperne i Jan de Bonts Twister (1996), raketten i Ron Howards Apolio 13 (1995) og de to kom et/m eteornedslag i henholdvis Mimi Leders Deep Impact (1998) og Michael Bays Armageddon (1998). Alle meget effektive, kulørte og præget af fascination ved destruktion i sig selv. Komiske effekter. Endnu før The Mask havde flere instruktører udnyttet m uligheden for at få komisk effekt med CGIhjælp. I The Addams Family (1991) udvidede Barry Sonnenfeld den gamle tv-series snævre rammer og gjorde Addams-familiens hus til en hel verden for sig. Og i Memoirs ofan Invisible Man (1992) forsøgte John Carpenter (med ringe held) at puste liv i de gamle usynlige mand-effekter fra James Whales The Invisible Man (1933). Samme år lod Robert Zemeckis effekterne have stjernestatus i Death Becomes Her, tilmed ved siden af Goldie Hawn og Meryl Streep. Forsøget var ærligt nok: Zemeckis ville skabe en grotesk screwball-komedie, hvor effekter som huller gennem kroppen og hoveder, der drejes helt rundt, trækker alt ud i ekstremer. Forsøget mislykkedes. Til gengæld var John Payson heldig med en kortfilm, han lavede til MTV i Den handlede om syngende kakerlakker, og blev fire år senere til spillefilmen Joe s Apartment, om en ung mand, der flytter ind i en forfalden New York-lejlighed beboet af tusinder af computeranimerede, syngende og dansende kakerlakker. Plottet er tyndt og den romantiske del utroværdig, men kakerlakkerne sørger for underholdningen, dels med morsom animation og vittig, rapkæftet dialog. Familiefilm. Familiefilmen er en anden forkætret genre, der har fået et løft af computer-teknologien - i flere tilfælde i en grad, der har givet genren større anseelse, end den nogensinde har haft. De første af slagsen var dog ikke meget bevendt. Kenny Ortegas Hocus Pocus (1993) bød på et computeranimeret kattehoved - og bør først og fremmest huskes for at have udforsket mulighederne for dyre-dialog, siden anvendt i Babe (1995). Lidt com puteranim ation sneg sig også ind i den uprætentiøse The Flintstones (1993) af Brian Levant, men de mest vellykkede af denne films effekter er faktisk meget gammeldags, mekaniske og nærmest teateragtige. Chris Noonans Babe (1995) var på alle måder banebrydende. Dels i kraft af den sært dystre idyl, der præger historien, men også på grund af de realistiske dyreeffekter, som bl.a. bestod af animerede munde, der gjorde dialogen læbesynkron. Mundene fungerede så sømløst, at man følte sig ret overbevist om, at dyretrænerne havde lært såvel grise som hunde og heste at tale. Teknikken udnyttedes med samme held i den endnu mere dystre (men også smukke) to er Babe 2: A Pig in the Big City (1999) af George Miller. 8 3

8 To Infinity - and Beyond! Talende dyr optrådte på samme måde i Stephen Hereks 101 Dalmatians (1996), en noget anstrengt genindspilning af Wolfgang Reithermans tegnefilm af sam me navn (1961). Stor opsigt vakte Brad Silberlings Casper (1995), bygget over de gamle korttegnefilm. Opsigten skyldtes især, at der her var tale om den første fuldanimerede hovedperson i en realfilm, spøgelset Casper naturligvis, animeret af et hold cel-animations-uddannede tegnere hos Industrial Light and Magic. Filmen er svært ujævn, men Casper fungerer godt som CGI-figur i de virkelige omgivelser. Den blev fulgt op af to billigt producerede fortsættelser til video, af hvilke den anden, Casper Meets Wendy (1998) teknisk nåede op på originalens standard - til trods for et langt lavere budget. På tre år var teknikken blevet så meget hurtigere og billigere. CGI-effekterne havde også den altdom i nerende hovedrolle i Joe Johnstons Jumanji (1995), hvor Robin Williams forgæves forsøgte at stjæle billedet. Mange af effekterne var kun til dels vellykkede, for com puteranim erede udgaver af eksisterende dyr er notorisk sværere end fantasivæsener eller uddøde øgler. Man kender elefantens og løvens udseende og bevægelsesmønster, og ved den mindste afvigelse brister illusionen. Jumanji var et dyrt og drabeligt eksperiment, der gav mulighed for afprøvning af teknikken - men som helhed var den ikke særlig vellykket. Blandt de øvrige familiefilm, der har brugt CGI-effekter, er Gore Verbinskis Mouse H unt (1997), Peter Hewitts The Borrowers (1997), Les Mayfields Flubber (1998) og John Roberts Paulie (1998), sidstnævnte med et stort udvalg af meget talende fugle. 8 4 Atypiske genrer. Enkelte instruktører har formået at bruge CGI-effekter i film, der henvender sig til den effekt-forskrækkede del af publikum. Mest berømt er tilfældet med Robert Zemeckis stærkt overvurderede moralske komedie Forrest Gump (1994). Her trådte CGI-folkene fra ILM til i en grad, der gjorde filmen til en af de mest computergrafik-fyldte nogensinde - uden at det fik publikum til at betragte den som en effektfilm. I historien om den naive Forrest Gum p brugtes CGI dels til at skabe en stribe historiske forfalskninger, hvor hovedpersonen bl.a. hilser på præsidenter. Dels til at skabe overbevisende illusioner: Gary Sinises ben blev skåret af (han spiller invalid Vietnam-veteran), Tom Hanks spiller bordtennis med en verdensmester m.m. Et tilsvarende forsøg gjorde Mel Smith og George Lucas med den ganske muntre, men noget kaotiske Radioland Murders (1994), hvor et komplet miljø fra en radiostation i åbningspanik 1939 er skabt digitalt. Ingen havde tidligere brugt CGI i kulisse-sammenhæng så gennemført, men filmen blev hurtig t glemt. Pixar og de andre. Blandt de til dato ret få rene computeranimationsfilm står Pixar for de væsentligste. John Lasseters Toy Story (1995) er omtalt i starten af denne artikel. Den efterfølges af Toy Story 2 (1999) - og ind i mellem de to film instruerede Lasseter den mere Disney-agtige, men også meget vellykkede A Bugs Life (1999). De levende myrer, græshopper og andre insekter er tydeligvis et større problem for com puterne end legetøjet i Toy Story, og der er med vilje valgt et meget karikeret udtryk, så illusionen fungerer optimalt. Et alternativt bud på computergenereret myre-design kom fra DreamWorks Antz (1998), instrueret af Eric Darnell og Tim

9 a f Jakob Stegelmann Johnson fra Pacific Data Images - et noget mere groft design, som ikke desto mindre passer perfekt til filmens lettere, voksne, ironiske storby-tone. Mens Pixar har satset på at erobre det samme publikum som de store Disney-tegnefilm, har Dream- Works forsøgt at være lidt m indre familiefikseret og lidt mere intellektuelle. Både Antz og A Bugs Life er im ponerende præstationer, der rimeligt nok får de traditionelle filmtegnere til at spekulere på den gammeldags tegnefilms fremtid. Måske derfor har Disney-studierne valgt at lade deres år 2000-film være den 100% CGI-skabte Dinosaur, om en dinosaurus, der kæmper for overlevelse i øglernes sidste dage, måske en slags 3D-udgave af Don Bluths tegnefilm Land Before Time (1988). Tegnefilm med CGI-hjælp. Allerede i den næsten kuldsejlede Disney-tegnefilm The Black Cauldron (1987), instrueret af Ted Berman og Richard Rich, bestod enkelte scener af en kombination af cel-animation og computerskabte 3D-baggrunde. Men effekten var klodset og primitiv. Det var den også i Hendel Butoy og Mike Gabriels The Rescuers Down Under (1990). Disney-folkene fortsatte dog ufortrødent med at integrere 3D-baggrunde, og i Gary Trousdale og Kirk Wises Beauty and the Beast (1991) leverede de balsalen i den centrale dansescene. D isharm onien mellem de flade 2D figurer og den hyperrealistiske 3D-baggrund var dog stadig kluntet. I John Musker og Ron Clements Aladdin gik det bedre. Her var det magiske tæppe en vellykket kom bination, og Disney-studierne havde således for første gang prøvet at lave en CGI-figur, der spillede komedie. I tråd med John Lasseters tanker lykkedes det forholdsvis smertefrit, fordi der var tale om et dødt objekt, der fik liv. Samme år lavede Bill Kroyer filmen Fern Gully - The Last Rainforest, som ikke var en økonomisk succes, men som brugte com puteranim ation i et par nøgle-scener. Kroyer havde tidligere lavet den vittige kortfilm Technological Threat (1988), der satiriserede over kampen mellem gam m eldags anim ation og computergrafik. Tilbage hos Disney blev CGI-effekterne dog stadig mere avancerede - men som rendyrkede special effects, som da gnuerne bisser i Roger Allers og Rob Minkoffs The Lion King (1994), indianerpigens kajak i Mike Gabriel og Eric Goldbergs Pocahontas (1995) og Notre Dame-kirken i Gary Trousdale og Kirk Wises Hunchback o f Notre Dame (1996). Men noget tyder på, at de hånd-anim e rede tegnefilm stadig har svært ved at finde den ideelle udnyttelse af 3D og CGI - og at computerne stadig kun vil være et effektredskab. Ihvertfald kan det gå galt, når m an lader figurer animere i 3D - og så kombinerer med 2D. I John Musker og Ron Clements Hercules (1997) er det com puteranim erede m onster decideret mislykket.

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

FROST ONE CHANCE. MANDELA: VEJEN TIL FRIHED Spilleperiode: 1. 4. februar 2 timer og 19 min.

FROST ONE CHANCE. MANDELA: VEJEN TIL FRIHED Spilleperiode: 1. 4. februar 2 timer og 19 min. Kære Teaterbio-gæst, INTRO Den mørke tid er biograftid. Vi inviterer inden for i varmen i februar med 11 meget forskellige film. I vinterferien kan man se film hele dagen og der er både noget for de små,

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

Billedredigering REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER

Billedredigering REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER 1 Plakat cover Plakat Skitse Skitser/Brainstorm Færdigt resultat Jeg startede ud med at lave en Brainstorm, hvor jeg skrev ned hvad jeg kom i

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Warren Buffett - et liv med milliarder af Warren Buffett

Warren Buffett - et liv med milliarder af Warren Buffett Warren Buffett - et liv med milliarder af Warren Buffett Warren Buffett er skabt af sine handlinger Warren Buffett - et liv med milliarder Originaltitel: The Snowball (Engelsk) Forfatter: Alice Schroeder

Læs mere

RevolutionæR. Fange. PRæsident

RevolutionæR. Fange. PRæsident 7368_18a0_Mandela_685x1015_GoldenTeaserPoster_DK.indd 1 18/12/13 07.58 3 Historien om manden, der Har inspireret en Hel verden golden globe nomineringer BEDSTE MANDLIGE hovedrolle: IDrIS ELBA BEDSTE SANG

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Bikini Bloodbath 3/27/2008 10:29 AM. Fra filmens indledning. Den gale kok. Der festes hos pigerne

Bikini Bloodbath 3/27/2008 10:29 AM. Fra filmens indledning. Den gale kok. Der festes hos pigerne Bikini Bloodbath Lowbudgetfilm har det med at skræmme størstedelen af mainstreampublikummet væk, fordi effekterne, skuespillet, og mange gange også plottet er helt hen i vejret. Men når man efterhånden

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Business og kunst er to dynamiske enheder, der driver hinanden

Business og kunst er to dynamiske enheder, der driver hinanden Villads Milthers Fritsche i Ekko (2007). Foto: Bjørn Bertheussen. Business og kunst er to dynamiske enheder, der driver hinanden Anders Morgenthaier A f Eva Jørholt Hvem er i grunden Anders Morgenthaier?

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Ida Johannessen 18. dec. 2006. Medieanalyse I, vinter 06/07. Den eneste Ene. Ida Johannessen. d.18. dec. 2006. Underviser: Birger Langkjær

Ida Johannessen 18. dec. 2006. Medieanalyse I, vinter 06/07. Den eneste Ene. Ida Johannessen. d.18. dec. 2006. Underviser: Birger Langkjær Medieanalyse I, vinter 06/07 Den eneste Ene Ida Johannessen d. Underviser: Birger Langkjær 1 Indledning Den eneste ene er en af dansk films nyere store succeser. Såvel den brede befolkning som kritikerne

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen Metode Kære Læser, Et novellescenarie af Frederik Berg Olsen til Orkons Højhus-koncept Natural Born Holmers København 2002 Velkommen Hvis du har modtaget dette som en række A4-ark, så er det meningen,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING OPGAVE At lave en sammenkopieret naturplakat med ud fra fast billedgalleri. ENESTÅENDE OVERVEJELSER - Hvilke stikord skal min plakat inspireres af? - Skal det være abstract og

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Første møde i denne sæson.! Vi laver åben scene og håber, at se masse glade tryllere, der er sprængfyldte med nye ideer og engagement.

Første møde i denne sæson.! Vi laver åben scene og håber, at se masse glade tryllere, der er sprængfyldte med nye ideer og engagement. 28. august 2011 Udsalg hos PEGANI Traditionen tro arrangerer Pegani sommer UDSALG. Søndag d. 28 august kl. 10.00-16.00 Magisk Cirkel Danmark arrangerer fælles bustur for interesserede. Turen er Først til

Læs mere

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på skuespil på film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nogle af aktiviteterne er

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

ASCA London 2006. Er det Henriks dagbog, der er fundet?? Fredag den 10.03.2006

ASCA London 2006. Er det Henriks dagbog, der er fundet?? Fredag den 10.03.2006 ASCA London 2006 Er det Henriks dagbog, der er fundet?? Fredag den 10.03.2006 Jubii, i dag skal jeg til London for at løbe ASCA cross. Jeg har lavet en aftale med Verner om, at vi tager en tidlig flyver

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Indhold: INTRODUKTION TIL TUREN EVALUERING, uddybning af hvorledes god adgang udøves i praksis. Det skal bemærkes, des steder vi besøger ikke er

Indhold: INTRODUKTION TIL TUREN EVALUERING, uddybning af hvorledes god adgang udøves i praksis. Det skal bemærkes, des steder vi besøger ikke er Indhold: INTRODUKTION TIL TUREN EVALUERING, uddybning af hvorledes god adgang udøves i praksis. Det skal bemærkes, des steder vi besøger ikke er bekendt med, at de bliver evalueret efterfølgende. Dette

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

Lege med det. Helen Eriksen, 20O2, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Lege med det. Helen Eriksen, 20O2, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Lege med det. Helen Eriksen, 20O2, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN - KLUMMEN Gymnastikinstruktør Børge

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

/uipdk. Chris Pratt Bryce Dallas Howard BD Wong Vincent D Onofrio Ty Simpkins Nick Robinson Omar Sy

/uipdk. Chris Pratt Bryce Dallas Howard BD Wong Vincent D Onofrio Ty Simpkins Nick Robinson Omar Sy 2015 /uipdk Chris Pratt Bryce Dallas Howard BD Wong Vincent D Onofrio Ty Simpkins Nick Robinson Omar Sy Claire Dearing (Bryce Dallas Howards) og Owen Grady (Chris Pratt) prøver at finde den nye, undslupne

Læs mere

DET VISUELLE MANUSKRIPT

DET VISUELLE MANUSKRIPT DET VISUELLE MANUSKRIPT Claus Christensen: DET VISUELLE MANUSKRIPT Storyboard-tegner Simon Bang Foto: Jan Buus SIMON BANG Født 1960. Maler, grafiker og illustrator. Uddannet på Skolen for Brugskunst 1978-81.

Læs mere