Udvikling af boligområde i Stjær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af boligområde i Stjær"

Transkript

1 Til Byrådet og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune Høringssvar til lokalplan nr Boligområde ved Stjærvej i Stjær Hermed følger Grundejerforeningen Granatvængets høringssvar til nævnte forslag til lokalplan. Udvikling af boligområde i Stjær Indledningsvis skal det oplyses, at det er glædeligt at byrådet ønsker en videreudvikling af Stjær med nyt boligområde. Granatvænget i Stjær er det seneste udstykket boligområde i Stjær, som er beliggende på modsatte side af Stjærvej i forhold til området i lokalplansforslaget. Granatvænget er udstykket tilbage i 2006 ved lokalplan 3.B og bliver forventelig fuldt bebygget i løbet af 2018, hvorfor der er behov for nyt boligområde i Stjær. Granatvænget markeret med gult Den nye udstykning i forslaget, har været længe under vejs og der har været en del lokal debat herom i Stjær, og vi noterer os også, at der har været en del debat herom i byrådet. Det er glædeligt at byrådet ønsker at inddrage og høre borgerne i Stjær, og også at byrådet ønsker at behandle høringssvar i byrådet, fremfor behandling i udvalget.

2 Nyt boligområde Nymarksvej og Filippavænget Placeringen af det nye boligområde i den nordvestlige del af Stjær, i umiddelbar nærhed til skole mv., synes oplagt for den videre udbygning af Stjær. Forslaget indeholder forudsætningsvis en række delelementer som komplicere lokalplanen: 1. En videreudvikling af nuværende Nymarksvej i eksisterende lokalplansområde - lokalplan 1086 for Stjær by senest opdateret i 2015 som skal sammenflettes med nyt område iht nærværende forslag. 2. En videreudvikling af nuværende Nymarksvej i nyt lokalplansområde omfattet af nærværende forslag. 3. Bevarelse af udstykkers gamle landejendom Stjærvej nr Nyt boligområde, Philipavænget, i nyt lokalplansområde omfattet af nærværende forslag. Delelementer i udbygningen af nyt boligområde i forslag til lokalplan 1120 Hensigten i henhold til lokalplanen er at sikre en så hensigtsmæssig og sammenhængende udbygning af Stjær som muligt. Dette synes der ikke i tilstrækkelig grad at være taget højde for i forslaget. Det nye boligområde 4 Philipavænget bliver afskærmet fra resten af udstykningen og byen, idet udstykkers ejendom (3) bliver bevaret uforandret. Der er ligeledes ikke i planen lagt op til tilstrækkelig stiforbindelse til Philipavænget idet cyklende bliver henvist til cykelstien langs Stjærvej. Det er godt nok udlagt mulighed for en sti bagom udstykkers ejendom,

3 men dette er ikke fremlagt som et krav, og ligeledes udlagt som græssti uden belysning og dermed ikke egnet som cykelsti. Vi skal opfordrer til at planen ændres, så der sker en bedre sammenhæng mellem boligområderne i udstykningen. Trafikale forhold I forslaget er der lagt op til at al trafik fra de nye boliger på Nymarksvej ledes ud af skolevejen. Dette vil resultere i minimum en tredobling af trafikken ind og ud af skolevejen. Dette synes absolut ikke at være hensigtsmæssigt i forhold trafiksikkerheden for byens skolebørn, og særligt henset til at skolevejen IKKE er udstyret med en cykelsti. Udover en forringelse af trafiksikkerheden for skolebørn, når Nymarksvej er udbygget, så vil der også i en længere periode pågå byggeri i området, med megen tung trafik, som skal dele vejen med byens skolebørn. For perspektivering af problemet, skal det iagttages at udbygningen af Granatvænget har taget over 11 år, så det kan givetvis ikke blot anses som et midlertidigt problem. Trafik ind og ud af Nymarksvej i henhold til forslaget At man i forbindelse med planarbejdet ikke har vægtet hensyn til trafiksikkerheden for byens skolebørn højere er helt uacceptabelt, og dette alene bør resultere i en grundig genovervejelse af forslaget. Vi er bekendt med at der i forbindelse med planarbejdet er gjort overvejelser omkring en alternativ løsning i form af en rundkørsel på Stjærvej, ud for indfaldsvejen til Granatvænget. Dette er forkastet, idet det tilsyneladende har været opfattelsen, at denne ikke kan etableres uden en ekspropriering af ejendomme i Granatvænget. Etablering af en rundkørsel på Stjærvej, og dermed forbinde trafikken til Nymarksvej via denne, vil uden tvivl skabe væsentlig bedre trafiksikkerhed for skolebørnene på skolevejen. Ydermere vil det kunne skabe mulighed for at en bedre sammenhæng til den resterende del af lokalplansområdet i Philipavænget.

4 At etablering af en rundkørsel skulle betyde ekspropriation af ejendomme i Granatvænget er ikke korrekt. Etablering bør kunne foretages ved inddragelse af udstykkers græsareal på dennes side af Stjærvej (se illustration). Dette kombineret med at udkørsel på skolevejen fra nuværende Nymarksvej omdannes til ren sti, vil begrænse trafikken på skolevejen og dermed skabe bedre trafiksikkerhed for skolebørnene. Ændringsforslag med rundkørsel på Stjærvej til at forbinde Nymarksvej, Philipavænget og Granatvænget At man i forbindelse med planarbejdet ikke i tilstrækkeligt grad har overvejet mulighederne for rundkørsel ved inddragelse af areal fra udstykker, kan givetvis bero i et hensyn til udstykker. Men det giver indtryk at, at man så har vægtet hensynet til udstykker højere end hensynet til at skabe så høj trafiksikkerhed som muligt. Grundejerforeningen Granatvænget skal derfor anmode om følgende: 1. At hensynet til sikring af sikker skolevej for skolebørn prioriteres højere af byrådet. 2. At muligheden for etablering af rundkørsel ved inddragelse af udstykkers græsarealer undersøges og dokumenteres nærmere. 3. At der etableres en sikker skole-/cykelsti langs skolevejen til skolen. 4. At der i lokalplanen indføres forbud/restriktioner omkring tung trafik på skolevejen, så der om nødvendigt, etableres midlertidig adgangsvej til ny del af Nymarksvej i forbindelse med byggeri. Stiforbindelser og sammenhæng til andre områder I forslaget er anført en hensigt om at sikre en naturlig sammenhæng til øvrige områder og stiforbindelser i byen. Sammenhængen til Granatvænget sker via overgang ved Stjærvej til etableret sti i Granatvænget. Denne sti forbinder hele den østlige del af Stjær og anvendes i stor stil af såvel gående, som cyklende skolebørn og voksne.

5 Sikkerheden ved overgangen ved Stjærvej har ved flere lejligheder været diskuteret også med kommunen og der er gjort forsøg med vejbump mv. Stjærvej er, efter forholdene for en landsby som Stjær, meget trafikeret og anvendes i høj grad af gennemkørende trafik og også af en del tung trafik. Oversigt over naturlig vej til skole for gående og cyklende fra overgangen ved Stjærvej Henset til at stiforbindelsen nu i endnu højere grad vil blive anvendt af gående og cyklende, bør der gøres yderligere tiltag til sikring af sikkerheden ved overgangen ved Stjærvej. Vi skal opfordrer til, at der gøres tiltag for at øge sikkerheden ved overgangen over Stjærvej, fx i form af fodgængerovergang eller lign. Grundejerforeningen Granvænget håber hermed, at byrådet vil genoverveje planen grundigt og i højere grad iagttage særligt sikkerheden for byens skolebørn. Michael Thatt, Granatvænget 6, Stjær står til rådighed for eventuelle spørgsmål til eller uddybning af nærværende høringssvar. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Granatvænget, Stjær

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalget Kresten & Helene Thorup Stjærvej 70 8464 Galten kresten@krab.dk helene@simoni.dk Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1120, Udstykning ved Stjær. Stjær er

Læs mere

Skanderborg Kommune Skanderborg; Lokalplan; Forslag; Boligområde ved Stjærvej i Stjær;

Skanderborg Kommune Skanderborg; Lokalplan; Forslag; Boligområde ved Stjærvej i Stjær; Klage modtaget. 02-04-2018 15:27 Klageportalen har registreret følgende om din klage: CVR-nummer: Navn på forening: Adresse: Email: Journal nummer hos klager er: ikke oplyst Klagertype: Du har valgt følgende

Læs mere

Lokalplan Stianlæg

Lokalplan Stianlæg Lokalplan 1.04 Stianlæg Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.04 Lokalplanens indhold. Lokalplanen omfatter forslag til udlæg af areal til stianlæg fra Vejleåvej til Ishøj by og videre til Vestervang

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

Hørningsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr Boligområde ved Stjærvej i Stjær

Hørningsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr Boligområde ved Stjærvej i Stjær Hørningsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Stjærvej i Stjær Lokalplanforslaget har været fremlagt til høring i perioden 6. marts 2018 til 1. maj 2018. I høringsperioden er

Læs mere

Modtaget / Indsendt af: og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Modtaget / Indsendt af: og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 200-23, Vandværk i Karise. Der er modtaget i alt 3 tilkendegivelser i høringsperioden og denne hvidbog indeholder høringssvarene. Center for Plan & Miljø

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Hørningsnotat om indkomne høringssvar i forbindelse med for-offentlighed for erhvervsområde ved Christiansmindevej.

Hørningsnotat om indkomne høringssvar i forbindelse med for-offentlighed for erhvervsområde ved Christiansmindevej. Hørningsnotat om indkomne høringssvar i forbindelse med for-offentlighed for erhvervsområde ved Christiansmindevej. 1. Bent Neergaard, Christiansmindevej 26 A, 8600 Skanderborg. Dato 29. november 2017

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 BEMÆRKNINGER TIL DET REVIDEREDE LOKALPLAN FORSLAG NR. 370. VEDR. BOLIGOMRÅDET MELLEM BYG/RISVÆNGET OG JERNBANEGADE

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Ricco Bødker Andersen 10-03-2014 10:03 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 10-03-2014 10:00 -----

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup Punkt 9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup 2018-034144 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Ålbæk, den 8. Oktober 2018 Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Emne: Ref.: Solcelleanlæg i Ålbæk GEO-2018-00196 På vegne af Grundejerforeningen

Læs mere

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej. Fra: Susanne Røndbjerg Sendt: 13. juli 2017 10:37 Til: Birgitte Tanderup Eybye Emne: Høring - lokalplan nr. 278 Hej Birgitte Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Læs mere

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke.

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke. Bilag nr. 2 - Indkomne indsigelser Resumé samt selve indsigelserne på de følgende sider. Hvem 1 Torben Fisker Liseborgvej 122 2 Egeborg A/S (ejerforening på Liseborg Have) 3 Jette Thybo og Peter Nybo Liseborgvej

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse).

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). Punkt 4. Kommuneplantillæg 6.013 for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan 6-3- 103, Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). 2010-47938. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 361 for Birgittelyst samt forslag til tillæg nr. 17/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Forslag til lokalplan nr. 361 for Birgittelyst samt forslag til tillæg nr. 17/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Bilag 2: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 361 for Birgittelyst samt forslag til tillæg nr. 17/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Der har været

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Forslag til lokalplan , Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

Forslag til lokalplan , Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding Plan og By Sagbehandler: Helene Mai Krusborg Sagsnr. 01.02.05-P16-4-16 Dato: 23. Maj 2018 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding Ved høringsfristens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978.

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SØIBERGSVEJ. Undertegnede Ringkøbing kommune

Læs mere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens realisering...3 Lokalplanens retsvirkninger...5 Tillæg nr. til Helsingør kommunes 15-rammer af nov. 1977....6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan. Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 20. september 2017 12:29 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-112 Vedhæftede filer:

Læs mere

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. maj til den 4. juli 2012.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. maj til den 4. juli 2012. Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 370 for et bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg

Læs mere

1.2 Grundlaget for aftalen er planlovens 21b, stk. 2, nr. 1 og 3 om udbygningsaftaler.

1.2 Grundlaget for aftalen er planlovens 21b, stk. 2, nr. 1 og 3 om udbygningsaftaler. xx.xx.2018 UDBYGNINGSAFTALE Mellem Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan og Miljø Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C herefter kaldet "Kommunen", og xx herefter kaldet "Bygherren". (samlet benævnt "Parterne"

Læs mere

Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan

Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan Helhedsplanens indhold Med etableringen af de nye butikker på Posthusgrunden er det en oplagt mulighed at der samtidig ses på Virum Bymidte som helhed. Nedenstående

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Baggrund Overenskomst med Banedanmark Økonomi Status Planlægning Fordele og ulemper. Klepholmvej. Møllegårdsvej

Baggrund Overenskomst med Banedanmark Økonomi Status Planlægning Fordele og ulemper. Klepholmvej. Møllegårdsvej Baggrund Overenskomst med Banedanmark Økonomi Status Planlægning Fordele og ulemper Klepholmvej Møllegårdsvej Status for planlægning af Klepholmbroen: Baggrund Oktober 2014: Informationsmøde om elektrificering

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Vedrørende trafikforhold i Vigersted

Vedrørende trafikforhold i Vigersted Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Formand Palle Kristoffersen Vedrørende trafikforhold i Vigersted Borupvej 60, Snekkerup 4140 Borup Notat på baggrund af møde den 28. august

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Resumenotat. Behandling af indsigelser til Lokalplan 1119, boligområde ved Hornshøj

Resumenotat. Behandling af indsigelser til Lokalplan 1119, boligområde ved Hornshøj Side 1/5 Til: Sagsnr.: Vedr.: Sagen 01.02.05-P16-7-15 Dato: 27-10-2016 Resumenotat Behandling af indsigelser til Lokalplan 1119, boligområde ved Hornshøj Efter indsigelsesfristens udløb den 31.august.2016

Læs mere

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger HVIDBOG Lokalplan 2019 06 Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger Odsherred kommune har modtaget 6 høringssvar rettidigt. Et høringssvar nr. 4 er underskrevet af 12 beboere, fordelt på 6 ejendomme. Et

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Resumenotat. Holstebro Byråd

Resumenotat. Holstebro Byråd Side 1/6 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen Oversigt over høringssvar til lokalplan 36 Boligområde ved Dyvelåsen Januar 2016 Jr. nr. 15/15668 Hørings ringssvar nr. Afsender: Navn og adresse 1. Dyvelåsen 20 2765 Smørum På vegne af 50 beboere i seniorbofællesskaberne

Læs mere

Svenstrup. Udvidelse af erhvervsområde ved AKAFA. Opsamling på fordebat

Svenstrup. Udvidelse af erhvervsområde ved AKAFA. Opsamling på fordebat Punkt 8. Svenstrup. Udvidelse af erhvervsområde ved AKAFA. Opsamling på fordebat 2015-012723 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2017 til den xx.xx Helhedsplan for Guldbæk

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2017 til den xx.xx Helhedsplan for Guldbæk Offentlig høring Fra den xx.xx.2017 til den xx.xx.2017 Helhedsplan for Guldbæk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Helhedsplanens baggrund og formål... 3 1.1 Grundlaget for helhedsplanen... Fejl!

Læs mere

Med i overvejelserne om den omtalte udstykning, synes vi der er følgende ting som er vigtige:

Med i overvejelserne om den omtalte udstykning, synes vi der er følgende ting som er vigtige: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Til: Tina Adamsen; Karen Cudrio Andreasen Emne: VS: Debat om byudvikling i Klarup Dato: 9. marts 2011 07:47:15 Fra: Louise Risager [mailto:lbr@aalborg-kloak.dk] Sendt:

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Lokaludvalget for Lille Næstved. Høringssvar vedrørende boligområde B13.2-2 benævnt C1 på illustration.

Lokaludvalget for Lille Næstved. Høringssvar vedrørende boligområde B13.2-2 benævnt C1 på illustration. Lokaludvalget for Lille Næstved Høringssvar vedrørende boligområde B13.2-2 benævnt C1 på illustration. Lokaludvalget for Lille Næstved Udvalget for Ejendomme og Lokalplanlægning Næstved Kommune Brogade

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Offentlig høring. Fra den til den Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Offentlig høring. Fra den til den Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk Offentlig høring Fra den 29.03.2017 til den 23.06.2017 Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Helhedsplanens baggrund og formål... 3 1.1 Realisering af helhedsplanen...

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om Planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Fakse by. Området afgrænses mod nord af Rønnedevej, mod øst

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 139 a \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 139 for et boligområde syd for Egegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge

Læs mere

Kommunen har den 7. november 2016 meddelt, at planområdets afgræsning flyttes mod sydvest, så den følger afgrænsningen af det gamle rammeområde 3B10.

Kommunen har den 7. november 2016 meddelt, at planområdets afgræsning flyttes mod sydvest, så den følger afgrænsningen af det gamle rammeområde 3B10. Stevns Kommune Teknik & Miljø sendt som elektronisk post til: plan@stevns.dk og birnie@stevns.dk 8. november 2016 Sag 2016-9731 / 2016-9661 /majbag Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 18

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. december 2012 10/15832 PÅBUD OM AT FJERNE TRÆER OG BUSKE Kommunens sagsnr.: 09/55860 I brev af 1. december 2010 har advokaten på vegne af ejeren af T vej 19

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V MS-X-He-a-2-Gen-0188/SHO Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Indsendt på Københavns Kommunes høringsportal (http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/apollovej-iii-lokalplanforslag)

Læs mere

Islands Brygges Lokalråd Leifsgade 7 st 2300 København S

Islands Brygges Lokalråd Leifsgade 7 st 2300 København S Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Sagsnummer 2016-0297671 2. februar 2017 Høringssvar: Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410-1 Artillerivej Syd Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Samlet uddrag af trafikanalyser.

Samlet uddrag af trafikanalyser. Samlet uddrag af trafikanalyser. Den 17. maj 2017 tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om, at der for Galten-Skovby og Ry skulle udarbejdes trafikanalyser på projektniveau og for Hørning en trafikstrukturanalyse

Læs mere

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Boligudvikling og infrastruktur Emne Bemærkninger Plancher med tegninger fra borgermødet Blåt scenarie Fordele: Meget attraktivt;

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMI-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMI-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SOLRØD KOMMUNE ØKONOMI-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den XX. september 2017 J.nr. 01.01.00-P00-1-17 Ref. SPN Solrød Kommunes høringssvar

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Sti ved Kystbanen. Vedtagelsesdato: 16. maj Ikrafttrædelsesdato: 12. september Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 18. Sti ved Kystbanen. Vedtagelsesdato: 16. maj Ikrafttrædelsesdato: 12. september Teknik & Miljø Lokalplan nr. 18 Sti ved Kystbanen Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 16. maj 1979 Ikrafttrædelsesdato: 12. september 1979 Indledning Byrådets udvalg for planlægning og kommunikation vedtog på sit møde

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Juli Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Juli Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Juli 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Sepember INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde og dagligvarebutik

Læs mere

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser Kortfattet Analyse Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje og de trafikale konsekvenser Hyllingebjergvej Vejlaug 2009 Hyllingebjerg 1809 med vejforløb syd om Bjerget i området omkring Markskellet.

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård.

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård. SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79 Daginstitution ved Nysøgård. En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse,

Læs mere

Udvikling af Grundet Skovby og konsekvenser for Grundet området

Udvikling af Grundet Skovby og konsekvenser for Grundet området Udvikling af Grundet Skovby og konsekvenser for Grundet området Grundet Skovby Grundet Grundet Skovby nyt område i Vejle nord Positivt samspil med nærliggende områder Når vi lytter.. Grundet Skovby skal

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Resumé af høringssvar Ændringer af skoledistrikter i Sydhavnen og Carlsberg til skoleåret 2019/2020

Resumé af høringssvar Ændringer af skoledistrikter i Sydhavnen og Carlsberg til skoleåret 2019/2020 Resumé af høringssvar Ændringer af skoledistrikter i Sydhavnen og Carlsberg til skoleåret 2019/2020 Der er indkommet 7 høringssvar, der vedrører indstillingens 1. at-punkt omhandlende tildelingen af et

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Trafik strategi for Roskilde kommune

Trafik strategi for Roskilde kommune (Der er fejl i mit høringssvar 13.03.2016. dette her høringssvar afløser det af 13.03.2016) Trafik strategi for Roskilde kommune Overordnet set, bør en gennemgribende trafik strategi for Roskilde kommune

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan Parcelhusområde Højer Vest. Vedtaget:

HØJER KOMMUNE. Lokalplan Parcelhusområde Højer Vest. Vedtaget: HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.13.06 Parcelhusområde Højer Vest Vedtaget: 08.03.1993 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Vurdering af forslag og overslag

Vurdering af forslag og overslag 30. august 2017 Notat Jammerbugt Kommune Vurdering af Sikker vej i Aabybro Projekt nr.: 228945 Dokument nr.: 1224938173 Version 2 Revision 0 Udarbejdet af MAK Kontrolleret af MFB Godkendt af MFB Vurdering

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

- et område til grønt fællesareal beliggende mellem Kratvej, Plantagevej og Bakkevej FRÆNDEVEJ KRATVEJ PLANTAGEVEJ BAKKEVEJ BAKKEVEJ BAKKEVEJ

- et område til grønt fællesareal beliggende mellem Kratvej, Plantagevej og Bakkevej FRÆNDEVEJ KRATVEJ PLANTAGEVEJ BAKKEVEJ BAKKEVEJ BAKKEVEJ LOKALPLAN NR. 4.10 "FÆRGEBAKKERNE" - et område til grønt fællesareal beliggende mellem Kratvej, Plantagevej og Bakkevej FRÆNDEVEJ KRATVEJ ØSTRE ØSTRE ØSTRE ØSTRE ØSTRE ØSTRE ØSTRE ØSTRE ØSTRE UdviklingsEnheden

Læs mere

Sikker skolevej. Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse. Kladde/Draft 1

Sikker skolevej. Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse. Kladde/Draft 1 Sikker skolevej Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse Kladde/Draft 1 Hvor er problemerne? De farlige trafikale forhold forekommer på: Præstevej generelt. P-pladsen ved indskolingen (Skolevangen).

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den 20. juli 2008. Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING

Læs mere

Vindinge Lokalråd. v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf

Vindinge Lokalråd. v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf. 4081 3871 e-mail: jens_soerensen@mail.dk Sendt via www.roskilde.dk/indflydelse Vindinge, den 21. november 2016 Vedr.: Lokalplan 644 Vindinge

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 07-08-2017/BFR Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 Beretningens hovedpunkter Det drejer sig om byrådets vedtagelse af lokalplan 1031. Så er der

Læs mere

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Hvad gør man med vejen mens der bliver etaberet en tunnel? Vil det ikke give køer? Kommentar:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere