Approach G7 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Approach G7 Brugervejledning"

Transkript

1 Approach G7 Brugervejledning December _0A Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Apple, iphone og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. ios er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under licens af Apple Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microsd og microsdhc logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

3 Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang... 1 Opladning af enheden... 1 Aktivering af enheden... 1 Registrering af din enhed... 1 Låsning af berøringsskærmen... 1 Sådan spiller du golf...1 Visning af hul... 1 Visning af greenen... 1 Golfkøller... 1 Afstandsmåling af et slag... 2 Scorekort... 2 Handicapscore... 3 Visning af "Plays Like Distance"... 3 Lagring af en position... 3 Søgning efter baner... 3 Om banevisning... 4 Software- og baneopdateringer... 4 Tilpasning af din enhed... 4 Indstillinger... 4 Garmin Connect... 4 Brug af Garmin Connect... 4 Bluetooth Connectede funktioner... 4 Appendiks...5 Installation af et hukommelseskort... 5 Vedligeholdelse af enheden... 5 Specifikationer... 5 Kalibrering af touchscreen... 5 Sletning af brugerdata... 5 Brug af clipsen... 5 Spar energi under opladning af enheden... 5 Indeks...7 Indholdsfortegnelse i

4

5 Sådan kommer du i gang Sådan spiller du golf ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. 1 Vælg Afspil. 2 Vælg en bane. Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang. 1 Registrer din enhed (Registrering af din enhed). 2 Oplad enheden (Opladning af enheden). 3 Tænd for enheden (Aktivering af enheden). 4 Opdater din enheds software og baner (Software- og baneopdateringer). 5 Gå ud og tag et spil golf (Sådan spiller du golf). Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille. Visning af hul Opladning af enheden ADVARSEL Dette produkt indeholder et litium-polymerbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre mini-usb-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. Enheden får strøm fra et indbygget litium-polymerbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. 1 Fjern vejrhætten À fra mini-usb-porten Á. À Á Â Ã Ä Å Æ Viser hulnummeret. Antallet af prikker angiver par. Viser afstanden til midten af greenen. BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden til center af greenen og ikke den faktiske flagplacering. Aktiverer tilstand med store tal, når det vælges. Viser rækkevidden for den anbefalede kølle, når golfkølle anbefaling er aktiveret. Viser layup-buer, der viser afstand til flag. Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der vises ingen buer for par 3. afslutter runden (kun ved første og sidste hul). viser det forrige hul. Viser den anbefalede kølle, når golfkølle anbefaling er aktiveret. Flytter dig til det næste hul, når det vælges. Visning af greenen Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-usb-porten. Slut det store stik på USB-kablet til AC-opladeren. Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt. Oplad enheden helt. Et fuldt opladet batteri holder op til 15 timer. Aktivering af enheden Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed. Du kan også indstille anbefalinger for golfkøller under den første opsætning. Hold nede på nede. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http: / / my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Låsning af berøringsskærmen Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen. 1 Vælg. 2 Vælg. Sådan kommer du i gang Når du får vist en bane, eller mens et spil er i gang, kan du se nærmere på greenen og ændre flagplaceringen. 1 Gå i gang med at spille et spil (Sådan spiller du golf) eller med at vise en bane (Om banevisning). Vælg GREEN for at zoome ind på greenen. 2 3 Træk i for at ændre flagplaceringen. Golfkøller Du kan gemme distanceoplysninger for hver enkelt golfkølletype. Hvis golfkølle anbefaling er aktiveret, anvender enheden dine kølleoplysninger ved anbefaling af kølle til næste slag. Opsætning af golfkøller 1 Vælg Opsætning > Golfkøller. 2 Vælg en funktion: Vælg Tilføj golfkølle for at tilføje en golfkølle til den eksisterende liste. Vælg en golfkølle, og vælg Flyt op eller Flyt ned for at flytte golfkøllen på listen. Vælg en golfkølle, og vælg Nulstil for at rydde slagdata fra golfkøllen. Vælg en golfkølle, og vælg Slet for at fjerne golfkøllen fra listen. Visning af slaggennemsnit Før du kan få vist slaggennemsnit, skal du måle dine slag og lægge slagene til dine køller (Afstandsmåling af et slag). 1

6 Enheden gemmer de seneste 30 slagafstande for hver kølle til beregning af gennemsnittet. 1 Vælg > > Slaggennemsnit. 2 Rul gennem listen for at se den gennemsnitlige slaglængde for hver af dine køller. Aktivering af golfkølle anbefaling Du kan også anvende golfkølle anbefaling til at vise golfkølle anbefalinger, når du spiller en runde golf. 1 Vælg Opsætning > Golfkølle anbefaling. 2 Vælg Til. Afstandsmåling af et slag 1 Hold MEASURE nede, når du har overstået et slag. 2 Vælg Start afstandsmåling. 3 Gå hen til bolden. Du behøver ikke at gå direkte hen til din bold for at få en præcis måling. Enheden måler afstanden i en lige linje fra dit udgangspunkt. Du kan vælge for at vende tilbage til kortet under måling. 4 Vælg en funktion, når du når hen til din bold: Hvis du vil slette slaget, skal du vælge Nulstil. Hvis du vil lægge slagafstanden til et køllegennemsnit, skal du vælge Gem slag, og derefter vælge den kølle, du brugte til slaget. Enheden gemmer slaget på scorekortet og tilføjer slagafstanden til din gennemsnitlige slagafstand for golfkøllen (Opsætning af golfkøller). Scorekort Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du vælge scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden). Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere. 1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf). 2 Vælg SCORE. 3 Vælg en funktion: Vælg navnet på en spiller for at redigere det. Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul. Vælg > Angiv spillere for at redigere spillerhandicap. Denne funktion bliver kun vist, hvis du har aktiveret handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore). Vælg > > Opsætning > Scorer > Metode for at ændre scoremetoden. Hvis de pointscorer, du allerede har indtastet for runden, ikke er kompatible med den nye scoremetode, spørger enheden dig, om du vil rydde alle pointscorer for runden eller beholde den nuværende scoremetode. 4 Vælg SCORE for at vende tilbage til banekortet. Om scorekortet Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og handicap under en runde ved hjælp af scorekortet. À Á Â Ã Lokalt handicap Samlet score Faktisk antal slag for hullet Registreret antal slag for hullet Sådan ændrer du scoremetoden Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater. 1 Vælg en funktion: Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > > Opsætning > Scorer > Metode. Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge Opsætning > Scorer > Metode. 2 Vælg en scoremetode. Om Stableford-score Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association. BEMÆRK: Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag. Point Antal slag brugt i forhold til par 0 2 eller flere over 1 1 over 2 Par 3 1 under 4 2 under 5 3 under Om Match-score Når du vælger Match-scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder. BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt. Om Skins-score Når du vælger scoremetoden Skins (Sådan ændrer du scoremetoden), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er. Visning af statistik for runde Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille. 1 Vælg SCORE >, mens et spil er i gang. 2 Sådan spiller du golf

7 2 Vælg en funktion: For at få vist oplysninger for alle spillere skal du vælge Rundedetaljer. For at få vist flere oplysninger om en individuel spiller skal du vælge Rundedetaljer > > Spillerdetaljer, vælge navnet på spilleren og derefter vælge en statistik, du vil se. Om individuelle scorekort Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol. À Á Â Ã Ä Samlet score To eller flere over par En over par En under par To eller flere under par Sådan vises historik Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker. 1 Vælg Historik, og vælg en runde, du vil have vist. Enheden viser oplysninger om alle spillere. 2 Vælg en funktion. Vælg > Spillerdetaljer, og vælg navnet på en spiller for at få vist et individuelt scorekort for runden (Om individuelle scorekort). Vælg > Banedetaljer for at se en liste for hvert hul og dets par. Vælg > Rediger scorekort for at justere individuelle oplysninger for runden, herunder de enkelte spilleres navne, scorer og handicap. Vælg > Slet scorekort for at slette scorekortet fra enhedens historik. Visning af scorekort og køllestatistik på en computer Du kan få vist alle scorekort og køllestatistikker på din computer. 1 Slut enheden til din computer ved hjælp af mini-usb-kablet. Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows computere og som en monteret disk på Mac computere. 2 Åbn enhedsdrevet. 3 Vælg en funktion: Åbn Scorekort > ScorecardViewer.html for at få vist scorekort. Åbn Slaggennemsnit > ClubAverageViewer.html for at få vist statistik. Handicapscore Du kan angive et handicap for hullet (Indstilling af hul-handicap) og for hver enkelt spiller (Angivelse af spillerhandicap). Sådan aktiverer du handicapscore 1 Vælg Opsætning > Scorer > Handicap. 2 Vælg Til. Angivelse af spillerhandicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore). 1 Vælg SCORE > > Angiv spillere, mens et spil er i gang. 2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap for. 3 Vælg en funktion: Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score. Vælg Indeks\Slope-metode for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren. Indstilling af hul-handicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore). Enheden viser standardhandicap for hullet, hvis det er tilgængeligt. Du kan indstille hul-handicappet manuelt. 1 Mens et spil er i gang kan, skal du vælge SCORE > > Skift handicap. 2 Indtast hul-handicappet. Visning af "Plays Like Distance" Funktionen "Plays Like Distance" indregner højdeændringer på banen ved at vise den justerede afstand til greenen. 1 Vælg Opsætning > Plays Like Distance. 2 Vælg Vis. "Plays like Distance" vises i øverste højre hjørne på skærmen À under afstanden til midten af greenen. Lagring af en position Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle position eller Touch Targeting. BEMÆRK: Du kan rydde alle gemte positioner fra et hul ved at vælge > > Ryd positioner. 1 Vælg > Gem position, mens et spil er i gang. 2 Vælg en funktion: Vælg Indsæt aktuel position for at placere en markering ved din aktuelle position for hullet. Vælg Brug Touch Targeting for at vælge en position på kortet. Søgning efter baner Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn. Søgning efter baner 3

8 1 Vælg Gennemse. 2 Vælg en funktion: Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er tættest på din aktuelle position. Vælg Stav byen for at søge efter baner i en bestemt by. Vælg Stav banens navn for at søge efter en bane efter navnet. Om banevisning Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen (Visning af greenen) eller måle afstande (Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting). Hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid efter, at du har valgt et hul, starter en banesimulering (Tilstanden Gennemse). Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting Mens du gennemser en bane eller spiller et spil, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet. 1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf) eller med at vise en bane (Om banevisning). 2 Træk med fingeren for at placere den røde målcirkel À. Á er afstanden til midten af greenen fra målcirklen.  er afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du gennemser banen, er  afstanden fra tee'en til målcirklen. à er summen af de to afstande. 3 Vælg, om nødvendigt, for at zoome ind på målcirklen. 4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge for at vende tilbage til kortet over hullet. Tilstanden Gennemse Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul. Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid, efter du har valgt hullet. Software- og baneopdateringer Dette produkt giver adgang til gratis opdateringer af banekort. Hvis du skal opdatere din enhed, skal du downloade vores gratis CourseView update-software fra /courses. Tilpasning af din enhed Indstillinger Vælg Opsætning for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner. Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore), og aktiverer statistiksporing. Golfkøller: Tilføjer og fjerner golfkøller (Opsætning af golfkøller). Display: Indstiller timeout til baggrundslys og kalibrerer skærmen. Skift til næste hul: Indstiller automatisk eller manuelt skift til næste hul. Enhed for distance: Indstiller måleenhed for distance. Plays Like Distance: Viser "Plays Like Distance" (Visning af "Plays Like Distance"). Golfkølle anbefaling: Aktiverer golfkølle anbefalinger (Aktivering af golfkølle anbefaling). Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi. Sprog: Indstiller sproget på enheden. BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata. Om: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til dine venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere og dele data. Du kan registrere begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. golf, vandreture, løb, oplevelser osv. Opret en gratis konto på Brug af Garmin Connect Du kan uploade dine scorekort og golfkølledata til Garmin Connect for at kunne udføre omfattende analyser, og du kan dele dine scorekort med dine venner. Du kan få vist din samlede statistik, statistik fra en runde eller statistik for en bane. Du kan også redigere golfkølleoplysninger for de golfkøller, der bruges til golfkølle anbefaling. 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Bluetooth Connectede funktioner Denne enhed har flere Bluetooth connected features til din kompatible mobile enhed. Data uploades til Garmin Connect: Sender data til Garmin Connect som f.eks. dit scorekort, golfkølleoplysninger og spillerstatistikker ved hjælp af Garmin Connect Mobileapp'en. Du kan finde flere oplysninger på /intosports. Meddelelser: En alarm gør dig opmærksom på, at du modtager en besked. Sådan parrer du din telefon 1 Gå til og download Garmin Connect Mobile-app'en til din telefon. 2 Placer din telefon inden for en rækkevidde af 10 m (33 fod) til din enhed. 3 Fra din enhed skal du vælge Opsætning > Bluetooth > Par den mobile enhed og følg instruktionerne på skærmen. 4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en fra telefonen, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed. Vejledningen begynder under den indledende konfiguration eller, hvis du vælger > Min enhed. Tilslutning til en parret telefon Før du kan tilknytte din telefon, skal du parre din telefon med din enhed. 4 Tilpasning af din enhed

9 Når du tilknytter din telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, kan du dele scorer og andre data med Garmin Connect. Du kan også få vist telefonmeddelelser på din enhed. 1 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen. 2 Vælg på din enhed Opsætning > Bluetooth > Forbindelse > Til for at aktivere Bluetooth trådløs teknologi. 3 Vælg Meddelelser for at vise eller skjule telefonmeddelelser. Telefonmeddelelser BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en Apple iphone udstyret med Bluetooth 4.0 trådløs teknologi og ios 7 eller nyere. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed. Visning af meddelelser Før du kan få vist meddelelser, skal du forbindes med din parrede telefon (Tilslutning til en parret telefon). 1 Vælg > Meddelelser. 2 Vælg en meddelelse. 3 Vælg eller for at rulle gennem indholdet i meddelelsen. Appendiks Installation af et hukommelseskort Du kan installere et microsd hukommelseskort til yderligere lagring eller forudindlæste kort. 1 Fjern vejrhætten À fra microsd kortstikket Á. 2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads. Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen. Vælg for at tænde baggrundslyset og justere lysstyrken. Du kan ændre timeout for baggrundslyset (Indstillinger). Specifikationer Batteritype Batterilevetid Litium-polymer Op til 15 timer Arbejdstemperatur Fra -20 C til 60 C (-4 F til 140 F) Temperatur ved opladning Fra 0 C til 45 C (32 F til 113 F) Vandtæthed IPX7 Kalibrering af touchscreen Hvis din touchscreen ikke reagerer, som den skal, kan du kalibrere den. 1 Vælg Opsætning > Display > Kalibrer skærm. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Sletning af brugerdata BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data. 1 Hold nede for at slukke for enheden. 2 Placer fingeren i øverste venstre hjørne af berøringsskærmen. 3 Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for enheden. 4 Vælg Ja. Brug af clipsen BEMÆRK: Din clips ser evt. anderledes ud end på billedet. Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen eller tasken. 1 Skub bunden af enheden ind i den nederste del af clipsen. BEMÆRK: Hvis du placerer enheden omvendt i clipsen, bliver den ikke låst på plads og kan nemt falde ud af clipsen. 2 Tryk den øverste del af enheden ind i den øverste del af clipsen, indtil den klikker på plads. BEMÆRK Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene din touchscreen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at mini- USB-porten bliver beskadiget. Rengøring af skærmen Til rengøring af skærmen skal du bruge en blød, ren, fnugfri klud og vand, isopropylalkohol eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af. Rengøring af enheden 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Brug af baggrundslys Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke på berøringsskærmen. 3 Fjern enheden ved at trække den øverste del af clipsen ud, mens du trykker på bagsiden af enheden og trækker bunden af enheden ud fra bunden af clipsen. Spar energi under opladning af enheden Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens du oplader. 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde. Den resterende batterikapacitet vises. 2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder. Appendiks 5

10 Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand. 3 Oplad enheden helt. 6 Appendiks

11 Indeks B bane, opdatering af kort 4 baner gennemse 3, 4 lagring af positioner 3 spille 1 batteri, oplade 1, 5 Bluetooth teknologi 4 brugerdata, slette 5 bælteclips 5 C clips 5 D data opbevare 4 overføre 4 distance, måle 4 E enhed registrering 1 vedligeholdelse 5 F flagplacering indstilling 1 vise 1 G Garmin Connect 4 golfkøller 1 green, vise 1 H handicap 2, 3 handicapscore, spiller 3 historik 3 sende til computer 4 hukommelseskort 5 I indstillinger 4 K kalibrering af skærmen 5 kort, symboler 1 køller 1 3 L lagring af positioner 3 lysstyrke 5 låse, skærm 1 M meddelelser 5 microsd kort. Se hukommelseskort målinger 2 N nulstilling af enheden 5 O opdatere, banekort 4 oplade 5 P parre 4 produktregistrering 1 R redigere navne på spillere 2 registrering af enheden 1 rengøring af enheden 5 rydde, historik 3 S score 2 handicap 3 match 2 skins 2 scorekort 2, 3 vise 3 simulering, hul 4 skærm kalibrering 5 lysstyrke 5 låse 1 rengøring 5 skærmindstillinger 4 statistik 3 aktuelle runde 2 T tænd/sluk-knap 1 Indeks 7

12 (0) (0) (+52) (+35) GARMIN ( ) +27 (0) (0) ct./anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./anruf Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach. Brugervejledning

Approach. Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning April 2016 190-01672-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER. Altid på hjemmebane

Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER. Altid på hjemmebane Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER Altid på hjemmebane 1 Få det bedste spil frem i dig Indholdsfortegnelse Approach golfure med GPS side 4-5 Se spillet på en ny måde Approach S2 & S4

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev.

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev. nüvi Vejledning til lynstart 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Marts 2008 Delnummer 190-00857-56 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne mini-usb-stik Din nüvi-enhed Tænd/sluk-knap

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Approach. Brugervejledning

Approach. Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning April 2016 190-01673-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

dēzl 560 lynstartvejledning

dēzl 560 lynstartvejledning dēzl 560 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige sikkerheds- og produkinformationer om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere