Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87"

Transkript

1 Kapitel 10 side 87 Fisk bliver til mel Fisk kan også blive til mel og olie. Fiskemel er et proteinprodukt, og både fiskemel og -olie kan bruges til mange ting. Fiskemelet bruges bl.a. til forskellige foderblandinger, og fiskeolien indeholder bl.a. de meget sunde omega-3 fedtsyrer. Fiskeolien kan også bruges til margarine. De vigtigste fiskearter i industrifiskeriet er tobis, sperling og brisling, der alle er fede fisk. Industrifisk landes hele og urensede direkte til fiskemelsfabrikkerne, der alle ligger langs den jyske vestkyst. Fiskemels- og fiskeolieindustrien er en særlig del af fiskeforarbejdningen i Danmark. I Danmark har vi fire fiskemelsfabrikker, der alle ligger i havnebyerne op langs den jyske vestkyst fra Esbjerg i syd til Skagen i nord. Over de seneste 20 år er produktionen af fiskemel koncentreret på få, men store anlæg, der primært er andelsvirksomheder, som ejes af fiskerne. Fiskemelsindustrien aftager og forarbejder omkring 2/3 af alle landinger i Danmark, men værdimæssigt udgør industrifisk kun ca. 1/4. Størstedelen af produktionen eksporteres. Fiskemelet tegner sig for ca. 85% af den samlede salgsværdi Industrifiskeri. Losning Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri Industrifisk. Tobis er den vigtigste industrifisk Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri. Industrifisk kaldes også proteinfisk, fordi slutproduktet (fiskemelet) er et højt specialiseret proteinprodukt, der kan bruges til meget. De vigtigste industrifisk er tobis, sperling og brisling, som tilsammen udgør 85% af alle landinger. Tobis er den vigtigste fisk, når det gælder industrifisk. Tobis-fangsterne topper i perioden fra maj til august. Alene mængden i denne periode udgør 90% af årets samlede levering til fiskemelsfabrikkerne. Fabrikkerne modtager også andre arter, som er bifangst til det almindelige industrifiskeri. Det drejer sig om sild, makrel, hvilling og blåhvilling. Der er også fiskere, der driver direkte fiskeri efter blåhvilling og hestemakrel. Udover industrifisk bruger fiskemelsindustrien også affald fra konsum-industrien. Affaldet udgør fra 5-9% af den samlede råvaretilførsel. De mængder, der leveres til fiskemelsindustrien, kan naturligvis være svingende og variere med hensyn til art fra måned til måned og fra år til år.

2 Kapitel 10 side 88 Fiskemel og fiskeolie Fiskemel og fiskeolie fremstilles ved en løbende proces, der omfatter kogning, presning, centrifugering, inddampning og tørring af industrifisk. Kvaliteten af det færdige produkt afhænger dels af fiskens friskhed og dels af produktionsprocessen. Industrifiskens kvalitet (friskhed) bestemmes umiddelbart efter oplosningen ved hjælp af en TVN analyse (se kapitel om fangstbehandling). Resultatet er med til at fastsætte fiskens pris og er afgørende for, hvordan den skal forarbejdes Fiskemel og olie vand og olie fra. Opvarmningen foregår indirekte med damp i kogeren; denne består af en cylinder, hvor fisken transporteres igennem ved hjælp af en snegl. Presning Fra kogeren transporteres fiskemassen i en dobbelt skruepresse. Derefter deles den i en fast del, pressekagen, der har et tørstof-indhold på 40-50% og en flydende del, pressevandet, der består af opløste proteiner, olie og faste partikler. De faste partikler fjernes i en såkaldt decanter og ledes tilbage til pressekagen, så intet går til spilde. Centrifugering Fiskeolien fjernes fra pressevandet ved centrifugering i en tallerkencentrifuge. Efter en eventuel polering med varmt vand kan olien pumpes over i lagertanken. Som fiskeolien er nu, kaldes den også råolie. Inddampning Den vandholdige væske, der er tilbage, efter olien er taget fra, kaldes limvand. Cirka 10% af limvandet består af vandopløselige proteiner. Limvandet inddampes til»solubles«. Solubles har et tørstofindhold på 40-50%. Ved centrifugering skilles restolien (solubles-olien) fra, og tørstoffet, solublen, ledes tilbage til pressekagen. Inddampningen sker i en 3- eller 4-trins inddamper, hvor trykket gradvist sænkes, så det bliver muligt at anvende det afdampede vand som varmekilde i næste trin. Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri. Kogning Umiddelbart efter fisken er losset op til fabrikken, varmes fisken op til ca. 90 C, så proteinerne kan stivne. Evnen til at binde vandet bliver nedsat, og det gør det muligt at presse Tørring Pressekagen og solublen tørres ved indirekte opvarmning med damp i en tallerkentørrer eller i en vakuumtørrer til fiskemelet kun har et vandindhold på mindre end 10%. Det kaldes helmel. Hvis kun pressekagen tørres, kaldes det pressekagemel. Helmelet indeholder flere vandopløselige bestanddele end pressekagemelet. Fiskemelet leveres enten i sække, som løsvare eller presset i pellets.

3 Kapitel 10 side Fisk bliver til mel og olie. Skitse over processen i fiskemelsfabrik Centrifugen separerer olien fra limvandet som sendes videre. Råvaren:Industrifisk direkte fra lossekajen. Decanteren udskiller de faste stoffer fra limvandet. Kogeren opvarmer fisken til 90 C. Pressen adskiller den kogte fiskemasse i pressekage og limvand. Proteinopløsningen inddampes til»solubles«og tilsættes pressekagen. I tørreren sænkes vandindholdet i fiskemelet til under 10%. Kilde: Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri.

4 Kapitel 10 side Sammensætning af fiskemel afhænger af råvaren og råvarens kvalitet. Fiskemel indeholder talrige livsnødvendige næringsstoffer såvel i melets proteiner som i dets olieindhold. Tabellen viser en gennemsnitlig sammensætning af dansk fiskemel. Sammensætning af dansk fiskemel: Gennemsnits- Procenten Minimumsprocenten Maksimumsprocenten Protein 71% 64% 76% Olie 8% 2% 11% Aske 14% 11% 23% Vand 7% 4% 10% Kilde: 999. Anvendelse af fiskemel Fiskemel er et specialiseret proteinprodukt. Det bruges i foderblandinger til husdyr som kvæg og smågrise og som foder til fjerkræ, pelsdyr og opdrætsfisk (ørreder). Fiskemel kan også indgå i produkter beregnet til menneskeføde, men har så gennemgået en særlig behandling, der fjerner fiskesmagen. Tidligere var fiskemel et forholdsvis ensartet produkt, men i de senere år er der blevet udviklet kvaliteter med specielle egenskaber, som passer til bestemte dyrearters særlige krav til foderets optagelse og omsætning i organismen. Melet bruges i forskellige foderblandinger og omsættes let i dyrenes fordøjelsessystem. Fiskemelet indeholder proteiner, olie, fosfor, vitaminer og vigtige fedtsyrer. Det store indhold af specielle aminosyrer er med til at afbalancere en foderblanding, der ellers ville være baseret på rene vegetabilske proteiner. Foderblandinger, der indeholder fiskemel, giver bedre vækstbetingelser, bedre forplantningsevne (fertilitet) og øget æglægning hos fjerkræ sammenlignet med foderblandinger uden indhold af fiskemel. En stigende del af fiskemelet bruges i dag til fiske- og rejefoder, hvor indholdet af fiskemel i foderblandingen kan udgøre fra 10 til 50%. I tørfoderblandinger til fisk, der opdrættes i Specialprodukter Der findes forskellige specialprodukter bl.a. : Special A er et kvalitetsmel, der er meget velegnet til fodring af smågrise. Man kan opnå en næringssammensætning, der gør det muligt at bruge melet i somælks-erstatninger til smågrise, som allerede i 3-4 ugers alderen kan fravænnes moderen. Special A er fiske-helmel, der er fremstillet ved tørring og formaling af hele fisk, hvor pressevandet er tilsat efter at være koncentreret. Special B er et kvalitetsmel, man anbefaler at give til kvæg. Det er et produkt, der er specielt godt til drøvtyggere. I modsætning til vegetabilske produkter opløses fiskemel ikke så let i koens vom, men godt i dyrets tyndtarm. Melet er fremstillet ved tørring og formaling af hele fisk eller dele heraf, men uden tilsætning af koncentreret pressevand. akvakulturer f.eks. ørreder kommer op mod halvdelen af foderets indhold fra fiskemel. Hvis der tilsættes større mængder vegetabilske produkter i stedet for fiskemelet, opstår der en slags sukkersyge blandt fiskene. Derfor er fis-

5 Kapitel 10 side 91 kemel en uundværlig del af fiskefoderet til fiskeopdræt og i det hele taget af stor betydning for akvakultur-erhvervet. For at begrænse fosforudledning fra dambrug og dermed forbedre vandmiljøet har fiskemelsfabrikkerne herhjemme udviklet specialprodukter med lavt fosforindhold. Anvendelse af fiskeolie Fiskeolie bruges især i fiskefoderproduktionen, men også til menneskeføde som f.eks. spiseolie eller som råprodukt i margarine. Den rå fiskeolie har et stort indhold af langkædede flerumættede fedtsyrer. Mange af de langkædede flerumættede fedtsyrer findes kun i fiskeolie, og de er uerstattelige ved fodring af laksefisk. En stigende del af fiskeolien bruges også direkte til foderbrug i bl.a. lakse- og ørredfoder. Desuden bruges fiskeolien i medicinalindustrien og i farve- og lakindustrien f.eks. i oliemaling. Endelig kan fiskeolie også indgå i produktionen af fedtsyrestofferne N-3 også kendt som omega-3 fedtsyrer. En speciel form for fiskeolie får man fra leveren fra forskellige fisk bedre kendt som levertran. Det er især fra torsk, helleflynder og tun. Det bruges i medicinalindustrien på grund af et stort indhold af A- og D-vitaminer. Margarine Før fiskeolien kan bruges i margarine, skal den gennemgå en række processer. Heriblandt en hærdning. Hærdningsprocessen tjener flere formål. Oliens smeltepunkt hæves, og fiskesmagen fjernes eller mindskes. Inden hærdningen renses (raffineres) råolien for at fjerne forskellige uønskede dele som frie fedtsyrer, urenheder og farvestoffer. Efter hærdningen kan man så fjerne fiskesmagen og lugten endnu mere, hvis det er nødvendigt. Den hærdede fiskeolie kan alt efter hærdningsgraden have forskellige egenskaber m.h.t. konsistens og elasticitet, som det tidligere ikke har været muligt at opnå med planteolier alene. Bordmargarine er en vand- og olieblanding (emulsion) bestående af 80% olie og højst 16% vand. Kravet til margarine er, at den skal være smørbar og smelte let i munden. Hærdet fiskeolie med et smeltepunkt på C eller C kan bruges i op til 70% af blandingen. Hærdning Fedt- eller oliehærdning er at omdanne umættede fedtstoffer til mættede forbindelser med højere smeltepunkt. Olierne bliver til faste fedtstoffer, der så kan anvendes til madfedt (margarine). Samtidig fjernes eller mindskes lugten og smagen af fisk. Såkaldt rullemargarine bliver brugt i wienerbrød og lignende bagerprodukter. Her er kravet, at margarinen skal have en fast, elastisk konsistens, idet dejen skal kunne rulles ud i meget tynde lag uden at gå i stykker. Hærdet fiskeolie med et smeltepunkt på C eller C kan her udgøre op til 60% af rullemargarinen. Smeltepunkt Et fedtstofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter fra at være fast til flydende. Sunde fedtsyrer De såkaldte omega-3 eller N-3 fedtsyrer har sandsynligvis en forebyggende virkning mod hjerte- karsygdomme. Der kan derfor forventes en stigende efterspørgsel efter produkter, som indeholder disse fedtsyrer. Fiskemelsfabrikkerne modtager især tobis og brisling, som er fede fisk især tobis har et højt indhold af N-3 fedtsyrer. Det danske industrifiskeri danner grundlag for udvinding af hen ved tons omega 3-fedtsyrer om året. I forædlet form kan den mængde dække behovet for ikke mindre end 55 millioner mennesker! Et stigende marked for produkter, som indeholder omega-3 fedtsyrer må forventes i de kommende år, og her kan fiskeolierne fra industrifiskeriet komme til at spille en vigtig rolle.

6 Kapitel 10 side 92

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Om honning og honningbehandling

Om honning og honningbehandling Om honning og honningbehandling Af Albert E. Paulsen, Haderslev Næsten hver eneste sommer har biavlerne besvær med at få deres honning til at blive fast (krystallisere) og sat på dåse. Jeg har skrevet

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4 Nøglehullet breder sig Nøglehullsmærkede produkter solgte sidste år for mere end 4 milliarder kroner nu er der Nøglehuller på mere end 1045 produkter. SIDE 8 Nøglehullet hæver standarden Det er sundere

Læs mere

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre 2 INDLEDNING........................................ 4 TIDLIG LOKAL SYGDOM...............................

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet FRA MÅLSÆTNING TIL HANDLING 2 Målsætninger for en sund kantinedrift 3 Server frugt og grønt til måltider og møder 5 Server fisk eller fiskepålæg hver dag 7 Server kartofler, ris eller

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Tips om fisk 1 Tips om fisk

Tips om fisk 1 Tips om fisk Tips om fisk 1 Tips om fisk 2 Tips om fisk Spis mere fisk og flere slags I Danmark har vi nogle af verdens fineste spisefisk. Alligevel spiser op mod halvdelen af danskerne meget sjældent fisk, og blandt

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Stegning af kød - hvor fedt er det?

Stegning af kød - hvor fedt er det? Stegning af kød - hvor fedt er det? Effekt af stegning i meget og lidt fedtstof, panering samt skylning af kød Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Afdeling for Ernæring

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse.

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Indhold Formålet med undervisningsmaterialet... 5 Undervisningsmaterialets indhold og opbygning... 5 De officielle kostråd... 6 Spis varieret,

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere