Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender"

Transkript

1 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej Slagelse Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården Fisketorvet Center for Teknik og Miljø Mail fra NAVN Center for Plan og Byg SK Forsyning Energimærkningsrapport Center for Plan og Byg Ændring til BBR Center for Plan og Byg Borger Analyserapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Analyserapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Analyserapport AR-15-CA Råvand - Mikrobiologisk kontrol Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Analyserapport AR-15-CA Råvand - Mikrobiologisk kontrol Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Afvigelsesforklaring skema B - C.pdf Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Ekstraøkonomi bilag MN pdf Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Svar på spørgsmål om dokumentation og revisionsrapport Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Skema C afdeling 13_endelig.pdf Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Skema C afdeling 12_endelig.pdf Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Re: SV: Ansøgning om Vuggestue Sørby Børnehave Center for Dagtilbud Sørby Børnehave Ansøgning om indretning af kontor i eksisterende hal Center for Plan og Byg MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Ansøgning om indretning af kontor i eksisterende hal Center for Plan og Byg MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering Borger VS: Sender: Rapport Flakkehaven Center for Dagtilbud Ny forespørgsel om udstykning og bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelse Center for Plan og Byg Sagsnr: Opfølgning på mødet den 5/22015 mellem Slagelse Kommune og Hashøj Kraftvarmeforsyning Center for Teknik og Miljø Hashøj Kraftvarmeforsyning Fra ansøger - ans. om tilladelse til byggeri nær skel Center for Plan og Byg Borger Ansøgning om inddragelse af værelse i udbygning til beboelse Center for Plan og Byg Borger Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Borger HASTER - Deponering af fældede træer på Krebsgården Center for Teknik og Miljø VS: Hjemtagelse af F-gas tank Beredskab

2 Brandsyn, flakkebjerg skole Beredskab Anmeldelse af midlertidig overnatning Beredskab Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering EM Birkelunden Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering Fritidsklubben Marievang Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering EM Birkelunden Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering Fritidsklubben Marievang SV: Fodsporets Hovedfølgegruppe, møde den Center for Sundhed og Omsorg Analyserapport børnebassin. >10000 kim. Taget aktion map Center for Plan og Byg Eurofins Miljø A/S Anmoder om aktindsigt i sager om husstandsvindmøller Center for Plan og Byg Borger Analyserapport Drikkevand - Begrænset kontrol uorg. sporstoffer. set map Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Forespørgsel om ændring af status fra erhverv til beboelse Center for Plan og Byg Borger Erklæring om teknisk dokumentation + færdigmelding Center for Plan og Byg Borger Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Dansk Kloaksyn Slagelse Analyserapport varmtvandsbassin. set map Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Analyserapport stort bassin. set map Center for Plan og Byg Eurofins Miljø A/S Analyserapport springbassin. set map Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Kloak-færdigmeldig + kloakplan Center for Plan og Byg Borger Referat fra PPF den 3. februar Center for HR og Udvikling Anmoder Slagelse Kommune om at bekræfte om byggeriet er færdigt Center for Plan og Byg Skat Ejendomsvurdering Opsigelse af serviceaftale mod rotter og mus Center for Teknik og Miljø Mortalin Orientering vedrørende klage over påbud Center for Teknik og Miljø Folketingets ombudsmand Høring miljø retur - Mangler inden ibrugtagning Center for Plan og Byg Foto Center for Plan og Byg Re: Ansøgning om Vuggestue Sørby Børnehave Center for Dagtilbud Sørby Børnehave Høring om kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp Center for Plan og Byg MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Følgeseddel fra Spærfabrik Center for Plan og Byg

3 Rockwool Energy Design Center for Plan og Byg Færdigmelding Center for Plan og Byg Erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Påbegyndelse Center for Plan og Byg Udfyldt skema om indeklima Center for Plan og Byg Borger Ansøgning via BOM om intern ombygning af kontorlejemål Center for Plan og Byg STEEN & STRØM DANMARK A/S Ansøgning om opførelse af gargage med udhus Center for Plan og Byg Orientering vedrørende klage over påbud Center for Teknik og Miljø Folketingets ombudsmand Høring over implementeringsredegørelse for Femern Bæltprojektet Center for Teknik og Miljø HTrTransportministeriet Ansøgning fra STC tilladelse til at stille mobil scene op til Sørby markede fra 28/5-1/ Center for Plan og Byg Svar fra borger vedr. møde d Borgerrådgiver Borger Kommentarer tilsysnrapport Center for Økonomi Borger Naturplejeprojekt Krebsgården, Agersø Center for Teknik og Miljø Klage over socialrådgiver Center for HR og Udvikling Borger Mail vedr. bibeholdelse af en del af ekst. enfamiliehus til udhus Center for Plan og Byg Borger Lønseddel Lønseddel Lønseddel Lønseddel Lønseddel Lønseddel E-ansøgning Bilag - forskudsopgørelsen E-ansøgning

4 Ansøgning om tilladelse til intern ombygning af kontorlejemål på 2. sal - lejemål og Center for Plan og Byg Steen og Strøm Danmark A/S Rykker for status i sagen Center for Teknik og Miljø Borger Aktivitetskalender 2015 for Korsør Kart Klubs Center for Teknik og Miljø Korsør Kart Klub Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Dansk Kloaksyn Slagelse Færdigmelding Skovsangervej 10 Slagelse Center for Plan og Byg Borger SV: Dokument rykker for færdigmelding + tekn.dok Center for Plan og Byg Borger Krebsgården - løvtræer fældet på vestsiden Center for Teknik og Miljø Bemærkninger til spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Høringssvar ved højvandssikring i område Center for Teknik og Miljø VS: Fisketorvet Center for Teknik og Miljø VS: Fisketorvet Center for Teknik og Miljø Én indgang - sag om nedrivning af ældre udhus og lagerrum (bygning 2). Opførelse af nyt 250 m² maskinhus Beredskab Mail fra NAVN bet.aftale admin Center for Økonomi Borger SV: Slægtsforskning Borgerservice Slagelse Stadsarkiv SV: Slægtsforskning Borgerservice Slagelse Stadsarkiv Svar til borger Borgerrådgiver Borger Ansøgning om landzonetilladelse til midlertidig skurby og oplagsplads Center for Plan og Byg Orbicon Svar til borger Borgerrådgiver Borger Svar til borger Borgerrådgiver Borger Forspørgsel vedr. hegning Center for Plan og Byg Erfaring fra Kalundborg Kommune Center for Vækst og Bosætning Orientering fra miljø Center for Plan og Byg Foreløbig svar vedr. anskaffelsessum Center for HR og Udvikling BoligKorsør Matrikulær sag til kommunens godkendelse for matr.nr. 6a Hyllerup og Matr.nr. 10c Hejninge By Center for Plan og Byg Ansøgning om plakater i byzone - Næstved, Grønnegades Kasserne Center for Teknik og Miljø Sydsjællands Reptil Messe Mail af 6/22015 fra familiekonsulent NAVN - friplads uden nemid Center for Dagtilbud Borger Mail af 6/22015 fra familiekonsulent NAVN - friplads uden nemid Center for Dagtilbud Borger

5 Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Mail af 6/22015 fra familiekonsulent NAVN - friplads uden nemid Center for Dagtilbud Borger Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Opfølgningsaktiviteter på underretninger - Ankestyrelsens Center for Børn, Unge og Underretningsstatistik Familie Sender legepladsrapport 2014 for Havrebjerg Heldagsskole og "Bjælden" Center for Plan og Byg Center for Skole Havrebjerg Heldagsskole Rykker for tilbagemelding Center for Teknik og Miljø Home Skælskør

6 Ansøgning om kollektiv råderet Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Ansøgning om ombygning af eksisterende carport til udhus med høj rejsning og isat ledhejseport Center for Plan og Byg Borger Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg tri-consult Anmoder om møde vedrørende Kystsikring ved Stignæs Skov Center for Teknik og Miljø BECH-BRUN Svar på kontrahøring Center for Plan og Byg Borger Center for Arbejdsmarked og Partnerskabsaftale - Don P Integration Anmeldelse af affald Center for Teknik og Miljø Weisleder Nedrivning A/S Valmuevej 62B, matr.nr. 89d Slagelse Markjorder. Ejendommen kortlægges ikke (på baggrund af de udførte forureningsundersøgelser) Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Færdigmelding Center for Plan og Byg Mail fra Aldi i Karlslunde vedr. modregning Center for Økonomi ALDI KARLSLUNDE K/S Ansøgning Center for HR og Udvikling Påbegyndelse Center for Plan og Byg Færdigmelding Center for Plan og Byg Mayner Design Erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Færdigmelding Center for Plan og Byg Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg JWR Jens Werner Rasmussen ApS Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg KB Enterprise APS DAGENS POST Svar fra Politiet 6/ DAGENS POST DAGENS POST DAGENS POST Giftforbrug i sikringsordninger Center for Teknik og Miljø SV: Fælles Medicinkort - implementering - Mandat til KKR repræsentanter i Praksisplanudvalget Center for HR og Udvikling KKR Sjælland Underskrevet aftale 6/ Center for IT og Digitalisering

7 SK's høringssvar: Høring om retningslinjer for brug af Musikhuset/Badeanstaltens lokaler Borgerservice Mail fra bobestyrer adv. NAVN + kopi af skifteretsattest Center for Økonomi Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger DBI Inspektionsrapport Sprinkleranlægget Beredskab Aftale med Orbicon om hvidbog foroffentlighedsfase for Omø Syd Havmøllepark Center for Plan og Byg Ansøgning om nedrivninger af bygninger Center for Plan og Byg BRDR. H. & S. JENSEN SKÆLSKØR ApS Tilbagemelding til Orbicon om Offentliggørelse af hvidbog Omø Syd Center for Plan og Byg Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om? Center for Plan og Byg Notat af samtale med NAVN om projektet Borgerservice Besked fra ansøger Center for Plan og Byg Fjerring A/S Ansøgning om opførelse af maskinhus + nedrivning af bygninger Center for Plan og Byg ALEX PEDERSEN Ansøgning om nedrivning af 3 bygninger - indsendelse nr Center for Plan og Byg SVANEHØJGAARD A/S Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg MINI ENTREPRENØREN V/FINN PEDERSEN Færdigmelding af nyt separatsystem Center for Plan og Byg MINI ENTREPRENØREN V/FINN PEDERSEN Brev til borger revideret stueplan Center for Plan og Byg Revideret grundplan Center for Plan og Byg , Bilag 1 - Oversigtsplan (rev. 1).pdf Center for Teknik og Miljø , Renoveringer på Omø lystbådehavn (rev. 1).pdf Center for Teknik og Miljø Ansøgning om midlertidig skurby og oplagsplads Center for Plan og Byg ORBICON A/S Ansøgning om midlertidig skurby og oplagsplads Center for Plan og Byg ORBICON A/S Færdigmelding af nyt separatsystem Center for Plan og Byg MINI ENTREPRENØREN V/FINN PEDERSEN Spørgsmål til genoptagning af sagen Center for Plan og Byg Fjerring A/S

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix Åben postliste 17. oktober 2014 Sagsnr. Overskrift 2010-32795 2011-54341 13650 VS: vigtig - VS: Røg-gener fra Ellingevej 28, Refsvindinge Dokument nr 152111 Referat styringsdialog 151900 Mail med rapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere