Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.:"

Transkript

1 74f70fb9-65e b878-1ce Side 1 Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: Elevtal Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Skole Skole I alt Kl Kl Tabel 1: Antal elever der modtager normalundervisning, pr. september måned Klasser Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Skole Skole I alt Kl Kl Tabel 2: Antal spor pr. klassetrin, pr. september måned Spec.kl. Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I Skole Skole alt Kl Tabel 4: Antal elever der modtager specialpæd. bistand i specialklasser, pr. september måned Kvotient Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Samlet for Skole Skole alle skoler 0 20,3 23,5 25,0 26,3 23,8 1 18,3 19,0 20,3 21,8 20,1 2 23,5 17,5 24,0 19,8 21,4 3 21,0 16,5 24,0 19,3 20,4 4 22,5 24,0 25,8 19,8 22,8 5 20,5 21,0 24,8 19,3 21,6 6 20,5 20,5 22,3 22,8 21,8 7 19,3 17,5 25,0 24,0 22,0 8 21,0 22,0 24,3 21,3 22,4 9 16,3 24,0 19,3 23,8 20, Kl. 20,1 20,3 23,4 21,7 21, Kl. 20,0 19,9 23,3 21,3 21,4 Tabel 3: Klassekvotienter for trin / antal elever pr. klasse i gennemsnit, pr. september måned SFO Havdrup Skole Jersie Skole Uglegårdsskolen Munkekærskolen I alt Antal Tabel 5: Antal elever i SFO - gennemsnit for skoleår i perioden 1. juni maj

2 74f70fb9-65e b878-1ce Side 2 Munkekærskolen SFO Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Samlet for Skole Skole alle skoler Andel 50,3% 42,1% 54,7% 48,8% 50,2% OBS - skal ændr Tabel 6: Andel elever i SFO i procent - gennemsnit for skoleår i perioden Dansk Havdrup Skole Jersie Skole Elev/ Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I lærer Skole Skole alt Kl. 12,13 11,67 12,72 12,36 12,00 Tabel 8: Antal elever pr. lærer (Elev-Lærer ratio) jfr. Skoleårets planlægning Uglegårdsskolen Får dansk som 2.spr Tospr. i alt Tabel 7: Antal tosprogede der får dansk som 2. sprog, pr. sept. jfr. skoleårets planlægning Elev Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I fravær Skole Skole alt Kl Tabel 9: Elevernes fravær i antal dage på baggrund af skolernes fraværslister for skoleåret Elev Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Gennemsnit fravær Skole Skole alle skoler Kl. 8,0% 4,1% 7,8% 6,4% 6,9% Tabel 10: Elevernes fravær i procent af skolens elevtal x 200 (skoledage) Antal Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I PC Skole Skole alt Kl Tabel 11: Nyere PC i alt for 0-5 år gammel med internetopkobling pr. 1. Juni Elever Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Samlet for pr. PC Skole Skole alle skoler Kl. 2,5 2,3 2,6 2,1 2,4 Tabel 12: Antal af Kl. elever pr. 0-5 år gammel PC med internetopkobling pr. 1. Juni. Se også tabel 25 vedr. interaktive whiteboards i klasserne. UVM Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I i alt Skole Skole alt Kl Tabel 13: Afholdte udgifter til undervisningsmidler i kr. vedr. regnskabsåret, dvs. Ramme 1 beløbet fratrukket adm.udgifterne. UVM Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Samlet for pr. elev Skole Skole alle skoler Kl. kr kr kr kr kr Tabel 14: Afholdte udg. til undervisningsmidl. i kr. pr. elev pr. september vedr. regnskabsåret Normalunderv. Havdrup Jersie Uglegårds- I Skole Skole skolen skolen alt Kl Tabel 15: Lærernes samlede tid til normalundervisning jfr. Skoleårets planlægning Lærer Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Pæd.Udv. I arb.tid Skole Skole og PPR alt Timer I alt

3 74f70fb9-65e b878-1ce Side 3 Årsværk 43,71 32,33 80,11 71,51 9,14 236,81 Tabel 16: Lærernes samlede arbejdstid i timer og antal årsværk jfr. Skoleårets planlægning

4 74f70fb9-65e b878-1ce Side 4 UV i Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen PPR I alt inkl. PPR procent Skole Skole Andel 36,78% 37,21% 36,77% 37,59% 37,92% 36,57% Tabel 18: Arbejdstid til undervisning i andel af samlet arbejdstid jfr. Skoleårets planlægning Lærer Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen PPR I alt inkl. PPR uv-tid Skole Skole Timer Tabel 17: Lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning jfr. Skoleårets planlægning Planlagt Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I uv-tid Skole Skole alt Kl Tabel 19: Planlagte undervisningstimer til normalundervisning for skoleåret jfr. lovens 16 Normalunderv. Havdrup Jersie Uglegårds- Samlet for Skole Skole skolen skolen alle skoler Kl. 26,42% 24,69% 25,01% 26,83% 25,42% Tabel 20: Arbejdstid planlagt til normalundervisning jfr. lovens 16 i andel af samlet arbejdstid Andel af Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Samlet for planlagt Skole Skole alle skoler Kl. 92,05% 90,30% 100,00% 100,00% 96,94% Tabel 21: Skolens planlagte tid til normalundervisning i andel af Skoleårets planlægning Liniefag Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen el. tilsv. Skole Skole Andel 89,6% 98,3% 94,0% 96,0% Tabel 22: Andel af undervisningen der varetages af lærere med liniefagsuddannelse eller kompetencer svarende hertil. Skolens fag optælles på timefordelingsplanen og det konstateres hvor mange lærere der underviser i de enkelte fag som har liniefagskompetence eller tilsvarende. Der sondres ikke mellem fagene i forhold til hvor mange timer der undervises. Fire års liniefagsuddannelse og kandidatuddannelse i faget betragtes som svarende til et liniefag. Elevtal Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen Skole Skole I alt 1. Sygdom Tilladelse Ulovligt I alt Sygdom 62,4% 64,9% 59,5% 70,1% 54,7% 2. Tilladelse 30,0% 26,3% 31,7% 24,1% 24,6% 3. Ulovligt 7,6% 8,7% 8,8% 5,8% 6,4% Gennemført Havdrup Jersie Uglegårds- uv-tid Skole Skole skolen skolen 1. kl. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2. kl. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3. kl. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4. kl. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5. kl. 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 6. kl. 99,72% 99,46% 98,25% 97,86% 7. kl. 99,80% 99,01% 98,40% 91,16% 8. kl. 99,67% 99,40% 96,00% 86,70% 9. kl. 99,25% 98,30% 96,30% 91,25% Tabel 23: Andel af planlagte timer til undervisning der er gennemført, dvs. antal timer til normalundervisningen fratrukket antal aflyste timer.

5 74f70fb9-65e b878-1ce Side 5 I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 24: Statistikken omfatter: 1) Omfanget af fravær på grund af sygdom eller lignende, 2) Omfanget af fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed). 3) Omfanget af ulovligt fravær. Smart Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen I Boards Skole Skole alt I alt Pr. klasse 1,77 0,69 0,30 0,36 0,68 Tabel 25: Interaktive Whiteboards (Smartboards) på skolerne i alt og pr. klasse fra kl.trin. Det skal bemærkes, at Havdrup Skole har indgået en leasingaftale ved anskaffelsen.

6 74f70fb9-65e b878-1ce Side 6

7 74f70fb9-65e b878-1ce Side 7 res i næste kvalitetsrapport. Antallet af SFO-børn skal beregnes i % af klasse

8 Elevtal kl Tabel 1: Antal elever der modtager normalundervisning, pr. september måned Klassetal kl Tabel 2: Antal klasser i alt pr. september måned Klassekvotienter kl ,0 19,9 23,3 21,3 21, ,2 18,4 23,1 21,2 20, ,9 19,7 22,6 21,9 21, ,6 17,5 22,7 22,9 21, ,3 17,1 22,1 22,6 21, ,0 18,3 22,5 21,8 21, ,7 18,5 22,5 22,0 21,0 Tabel 3: Klassekvotienter i gennemsnit, pr. september måned Specialklasser kl Tabel 4: Antal elever der modtager specialpæd. bistand i specialklasser, pr. september md SFO-elever Tabel 5: Antal elever i SFO - gennemsnit for skoleår i perioden 1. juni maj SFO-elever andel Samlet for Havdrup Jersie Uglegård Munkekær alle skoler ,3% 42,1% 54,7% 48,8% 50,2% ,3% 43,1% 55,3% 45,9% 48,8% ,5% 42,1% 54,5% 51,6% 50,2% ,0% 41,4% 57,3% 53,9% 51,2% Tabel 6: Andel elever i SFO i procent - gennemsnit for skoleår i perioden Antal tosprogede elever

9 Tabel 7: Antal tosprogede elever jfr. skoleårets planlægning Antal elever pr. lærer ,13 11,67 12,72 12,36 12, ,19 11,15 12,54 11,85 11, ,23 10,53 12,53 12,15 11, ,35 10,63 12,91 11,95 11, ,15 11,62 12,67 12,25 11, ,23 11,07 12,47 12,36 12, ,51 12,05 11,93 12,19 12,15 Tabel 8: Antal elever pr. lærer (Elev-Lærer ratio) jfr. Skoleårets planlægning Elevernes fravær Tabel 9: Elevernes fravær i antal dage på baggrund af skolernes fraværslister for skoleåret Elevfravær i procent Gennemsnit Havdrup Jersie Uglegård Munkekær for alle skoler ,0% 4,1% 7,8% 6,4% 6,9% ,0% 4,1% 6,5% 6,5% 6,3% ,2% 3,7% 6,2% 6,7% 6,2% ,9% 6,4% 6,5% 6,4% 6,4% Tabel 10: Elevernes fravær i procent af skolens elevtal x 200 (skoledage) Nyere PC i alt Tabel 11: Nyere PC i alt for 0-5 år gammel med internetopkobling pr. 1. Juni Antal elever pr. nyere PC Samlet for Havdrup Jersie Uglegård Munkekær alle skoler ,5 2,3 2,6 2,1 2, ,4 2,4 2,4 2,2 2, ,5 2,6 2,5 2,8 2, ,9 2,9 2,6 3,9 3,0 Tabel 12: Antal af Kl. elever pr. 0-5 år gammel PC med internetopkobling pr. 1. Juni Afholdte udgifter til UV-midler i kr Tabel 13: Udgifter til UV-midler i kr. vedr. regnskabsåret (Ramme 1 beløb minus adm.udgifter) Udgifter til UV-midler i kr. pr. elev Samlet for Havdrup Jersie Uglegård Munkekær alle skoler Tabel 14: Afholdte udgifter til undervisningsmidler i kr. pr. elev pr. september vedr. regnskabsåret

10 Lærernes tid til normalundervisning Tabel 15: Lærernes samlede tid til normalundervisning jfr. Skoleårets planlægning Lærernes samlede arbejdstid i timer Tabel 16a: Lærernes samlede arbejdstid i timer jfr. Skoleårets planlægning Lærernes arbejdstid i årsværk ,71 32,33 80,11 71,51 227, ,51 33,94 85,99 73,66 242, ,90 37,66 82,92 72,54 242, ,47 38,18 77,87 73,70 237,22 Tabel 16b: Lærernes samlede antal årsværk jfr. Skoleårets planlægning Lærertid der anvendes til undervisning I alt ekskl. Havdrup Jersie Uglegård Munkekær PPR Tabel 17: Lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning jfr. Skoleårets planlægning Undervisning i procent af samlet arbejdstid Havdrup Jersie Uglegård Munkekær ,78% 37,21% 36,77% 37,59% ,69% 39,06% 40,04% 41,03% ,01% 39,07% 39,82% 40,86% ,49% 39,15% 39,87% 40,78% Tabel 18: Arbejdstid til undervisning i andel af samlet arbejdstid jfr. Skoleårets planlægning Planlagt UV-tid til normalundervisning Tabel 19: Planlagte undervisningstimer til normalundervisning for skoleåret jfr. lovens 16 Arb.tid planlagt til normal-uv i % af samlet arb.tid ,42% 24,69% 25,01% 26,83% 25,81% ,79% 29,91% 27,58% 31,12% 29,23% ,02% 25,76% 26,24% 29,17% 27,60% ,89% 27,41% 29,05% 30,22% 29,32% Tabel 20: Arbejdstid planlagt til normalundervisning jfr. lovens 16 i andel af samlet arbejdstid Planlagt tid til normal-uv i % af adm. planlægning Samlet for Havdrup Jersie Uglegård Munkekær alle skoler ,05% 90,30% 100,00% 100,00% 96,94% ,59% 100,00% 100,00% 100,00% 98,88% ,09% 91,22% 92,93% 92,70% 92,84% ,75% 94,77% 100,00% 100,00% 97,86% Tabel 21: Skolens planlagte tid til normalundervisning i andel af Skoleårets planlægning

11 Undervisning med liniefagsuddannede lærere Havdrup Jersie Uglegård Munkekær ,60% 98,30% 94,00% 96,00% ,40% 93,70% 90,70% 94,23% ,40% 96,60% 85,40% 94,10% ,00% 89,40% 78,00% 97,80% Tabel 22: Andel af undervisningen der varetages af lærere med liniefagsuddannelse eller kompetencer svarende hertil. Skolens fag optælles på timefordelingsplanen og det konstateres hvor mange lærere der underviser i de enkelte fag som har liniefagskompetence eller tilsvarende. Der sondres ikke mellem fagene i forhold til hvor mange timer der undervises. Fire års liniefagsuddannelse og kandidatuddannelse i faget svarer til et liniefag.

12 Havdrup Jersie Uglegård Munkekær

13 Solrød Skoleåret Karakterer, gennemsnit, 7-trinsskalaen Bundne prøvefag Dansk Engelsk Fysik/kemi Matematik Læsning Mundtlig Orden Retskrivning Skriftlig Mundtlig Mundtlig probl.løsn. færdighedsre. Havdrup Skole 6,2 6,6 5,3 6,6 6,2 6,4 5,6 7,0 7,8 Jersie Skole 4,6 7,6 4,4 5,1 4,9 6,9 4,9 6,0 7,6 Munkekærskolen 6,0 6,7 5,4 6,1 6,2 7,7 5,8 7,0 7,8 Uglegårdsskolen 6,4 8,1 5,1 6,7 7,1 7,5 6,7 7,1 7,8 Solrød samlet 6,0 7,3 5,1 6,3 6,4 7,3 6,0 6,9 7,8 Landsgennemsnit 6,1 7,1 5,5 6,3 6,1 7,0 5,8 5,7 7,5 Prøvefag til udtræk Biologi Engelsk Fransk Geografi Historie Kristendom Samfundsfag Tysk Skriftlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Mundtlig Mundtlig Mundtlig Havdrup Skole 8,4 9,6 6,2 7,4 Jersie Skole 8,2 4,3 7,0 4,7 Munkekærskolen 7,7 6,5 8,6 8,0 6,8 8,1 Uglegårdsskolen 8,4 6,6 6,3 7,7 7,2 3,3 7,0 Solrød samlet 8,2 6,1 6,3 8,3 8,0 6,7 6,6 5,7 Landsgennemsnit 8,8 6,5 6,3 7,9 6,6 7,1 6,8 5,4 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag (FSA) 2009/10 (antal < 5 ej vist) (KGS) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Dansk Engelsk Fysik/ kemi Matematik

14 Læsning Mundtlig Orden Retskrivnin g Skriftlig Mundtlig Mundtlig Matematisk problem løsning Matematisk e færdighede r Albertslund 5,4 6,7 5,2 5,3 5,5 6,6 5,4 5,5 6,6 Allerød 6,8 7,6 6,1 7,2 6,4 7,7 6,7 8,1 8,6 Ballerup 6,1 7,1 5,4 5,9 6,0 6,9 6,1 6,7 7,5 Bornholm 6,0 7,0 4,3 5,7 5,3 7,1 4,8 6,0 6,9 Brøndby 5,6 6,3 5,0 6,0 5,8 6,2 5,0 5,7 6,9 Dragør 7,0 9,2 6,4 7,6 7,3 8,1 7,5 8,5 8,8 Egedal 6,5 7,4 6,5 6,6 7,0 7,1 5,8 7,1 7,8 Fredensborg 6,9 7,9 7,1 7,0 6,8 7,8 6,7 7,1 8,0 Frederiksberg 6,7 7,9 4,6 6,8 6,2 7,7 6,5 6,9 8,1 Frederikssund 6,2 7,5 6,2 6,1 6,2 7,5 5,8 6,1 7,3 Furesø 7,0 7,6 5,7 7,0 6,7 7,8 6,8 7,8 8,4 Gentofte 7,3 8,3 6,0 7,4 6,9 8,8 7,5 8,0 8,6 Gladsaxe 6,2 7,9 5,3 6,4 6,8 8,0 6,3 6,7 7,5 Glostrup 6,4 6,9 4,8 6,3 6,0 6,7 5,2 6,6 7,3 Gribskov 5,9 7,2 5,4 5,8 6,1 7,7 6,3 6,1 7,2 Halsnæs 5,2 6,8 4,9 4,9 5,3 6,5 5,1 5,7 6,4 Helsingør 5,9 7,4 6,1 6,1 7,0 7,4 6,0 6,2 7,1 Herlev 6,1 7,5 6,1 5,8 6,3 7,0 6,2 6,5 7,4 Hillerød 6,5 7,6 5,4 6,6 6,6 7,7 6,2 7,3 8,2 Hvidovre 5,6 6,8 5,0 5,8 5,6 6,6 5,3 5,6 6,6 Høje-Taastrup 5,6 6,7 5,0 6,0 6,6 6,4 5,5 6,1 7,2 Hørsholm 7,0 7,9 6,7 7,3 6,6 8,3 6,3 7,9 8,6 Ishøj 5,4 6,8 5,2 5,8 5,1 7,2 5,5 5,5 7,2 København 5,8 7,2 5,4 6,1 6,0 7,3 6,0 6,1 7,1 Lyngby-Taarbæk 7,7 8,6 6,6 8,0 7,7 8,9 7,1 8,6 9,1 Rudersdal 7,3 8,3 6,3 7,4 7,2 8,3 7,0 8,0 8,8 Rødovre 5,9 6,7 5,0 5,9 5,7 6,7 5,9 6,4 7,3 Tårnby 5,9 6,8 5,8 5,7 6,1 7,1 4,9 5,9 7,0 Vallensbæk 6,2 7,6 5,5 6,7 6,3 7,8 6,3 7,3 8,1

15 Favrskov 6,3 7,0 6,2 6,7 6,1 6,9 6,1 7,3 7,9 Hedensted 5,9 7,0 5,0 6,0 5,7 6,3 5,6 6,9 7,5 Herning 5,9 7,0 5,3 6,0 5,5 6,6 6,0 6,8 7,6 Holstebro 6,2 6,7 5,7 6,4 6,3 6,9 5,7 7,1 7,9 Horsens 5,9 7,0 6,2 6,4 6,3 7,0 5,6 6,7 7,3 Ikast-Brande 5,8 6,9 5,8 5,9 6,2 6,9 5,9 6,5 7,2 Lemvig 5,8 6,6 5,6 5,9 5,9 6,3 5,4 6,6 7,5 Norddjurs 6,0 7,0 5,5 5,7 5,8 6,5 5,7 6,3 7,1 Odder 5,7 7,5 4,6 5,8 5,4 7,0 6,3 6,8 7,6 Randers 6,0 7,0 5,6 6,5 6,0 6,6 5,6 7,0 7,7 Ringkøb.-Skjern 5,9 7,1 5,4 5,9 6,2 6,9 6,0 6,7 7,5 Samsø 5,1 5,9 3,9 4,5 4,8 5,9 4,8 5,0 5,9 Silkeborg 6,4 7,3 6,0 6,5 6,4 7,2 6,2 7,6 7,9 Skanderborg 6,6 7,4 5,9 6,5 6,4 7,4 6,5 7,4 8,0 Skive 5,7 6,9 5,4 5,5 5,9 7,1 5,8 7,4 7,5 Struer 6,0 6,7 5,1 5,9 5,8 6,5 5,9 6,7 7,4 Syddjurs 6,4 7,3 5,9 6,2 6,0 7,3 5,9 7,0 7,7 Viborg 6,3 6,7 5,7 6,3 6,0 6,8 5,7 7,2 7,9 Århus 6,3 7,3 5,4 6,6 6,4 7,3 6,1 6,8 7,8 Brønderslev 5,9 6,8 5,0 5,6 5,4 6,1 6,2 6,6 7,2 Frederikshavn 5,9 7,1 6,1 6,2 6,2 6,9 5,9 7,0 7,5 Hjørring 5,6 6,9 4,9 5,8 5,5 6,6 5,9 6,6 7,3 Jammerbugt 6,0 6,9 5,4 6,0 5,6 6,5 6,1 6,4 7,4 Læsø 5,8 7,3 6,4 5,9 6,6 6,1 7,3 6,5 7,8 Mariagerfjord 6,1 7,2 6,4 6,2 6,0 7,2 5,6 6,8 7,5 Morsø 5,0 6,2 4,8 4,7 4,9 6,3 5,4 5,2 6,2 Rebild 5,8 6,9 5,2 5,5 5,6 6,7 6,0 6,4 7,1 Thisted 5,8 7,2 5,1 5,8 5,3 7,0 6,0 6,7 7,2 Vesthim.land 5,8 6,9 5,1 5,7 5,5 6,7 6,2 6,3 6,8 Aalborg 6,1 7,0 5,7 6,3 6,0 6,9 6,0 6,8 7,6 Faxe 5,5 7,0 4,8 5,3 5,6 6,6 5,5 5,5 6,7 Greve 6,1 7,0 5,9 6,5 6,5 7,0 5,7 6,5 7,6 Guldborgsund 5,0 6,6 5,0 5,3 5,5 6,4 5,1 5,3 6,4

16 Holbæk 5,7 6,7 5,0 5,8 5,6 6,8 5,9 6,0 6,9 Kalundborg 5,5 6,7 5,1 5,6 5,7 6,7 5,6 6,1 7,0 Køge 6,0 7,2 5,7 5,9 6,1 7,2 5,9 5,9 7,0 Lejre 6,5 7,9 6,0 6,6 6,3 7,2 6,4 7,0 7,7 Lolland 4,8 6,4 5,0 4,9 5,5 6,0 5,3 5,1 6,2 Næstved 6,3 7,5 5,6 6,4 6,3 7,0 5,8 6,8 7,5 Odsherred 5,5 7,1 4,7 5,4 5,3 6,4 5,3 5,3 6,5 Ringsted 6,2 7,2 7,1 6,4 6,9 7,2 6,2 6,8 7,5 Roskilde 6,7 7,2 5,1 6,6 6,1 7,7 6,1 7,6 8,2 Slagelse 5,7 7,2 4,6 5,9 5,5 6,8 5,5 6,3 7,0 Solrød 6,1 7,4 5,2 6,5 6,5 7,3 6,1 7,2 8,0 Sorø 6,2 7,9 5,4 6,4 6,1 6,8 6,2 6,8 7,3 Stevns 5,7 6,9 4,8 5,5 5,9 6,8 6,3 6,6 7,1 Vordingborg 5,2 6,7 5,4 5,3 5,7 6,7 5,3 5,1 6,2 Assens 5,9 7,0 5,4 6,0 6,1 7,2 6,0 6,4 7,3 Billund 5,7 7,2 5,5 5,7 6,5 6,9 6,1 6,8 7,7 Esbjerg 6,0 6,8 5,7 6,3 6,1 7,0 5,9 6,8 7,6 Fanø 5,7 5,1 4,8 5,1 6,2 6,7 6,3 5,7 6,9 Fredericia 5,9 7,2 5,4 5,9 6,3 7,0 5,2 6,7 7,3 Faaborg-Midtfyn 5,7 6,9 5,3 5,6 5,6 6,8 5,7 6,6 7,2 Haderslev 5,8 7,4 5,6 6,2 6,0 7,1 6,2 6,5 7,5 Kerteminde 6,0 6,8 5,0 5,9 5,5 7,1 6,3 6,5 7,0 Kolding 6,2 6,9 5,9 6,6 6,0 6,8 6,1 7,0 7,6 Langeland 5,4 6,8 4,0 5,2 4,8 6,0 5,3 4,8 5,9 Middelfart 6,4 7,8 5,7 6,6 6,2 7,3 6,5 7,1 7,8 Nordfyn 6,0 6,9 4,9 5,8 5,4 6,8 5,0 6,6 7,3 Nyborg 6,1 7,1 4,9 6,4 6,1 6,9 5,9 6,7 7,6 Odense 6,1 7,5 5,6 6,4 6,2 7,3 5,7 6,7 7,5 Svendborg 6,5 7,4 5,4 6,4 6,4 7,1 6,2 7,0 7,7 Sønderborg 5,6 6,9 5,8 6,0 6,3 6,7 5,6 6,4 7,3 Tønder 6,2 7,1 5,1 6,0 5,9 7,0 6,4 6,7 7,4 Varde 6,0 7,2 5,7 6,6 6,4 7,4 5,8 7,1 8,0 Vejen 6,1 6,7 4,9 5,7 5,5 6,4 5,3 6,5 7,3

17 Vejle 6,2 7,2 5,4 6,2 6,3 7,1 5,8 7,0 7,7 Ærø 6,3 7,0 4,3 5,5 4,7 6,7 6,4 7,2 7,9 Aabenraa 6,0 7,1 5,3 6,2 5,9 6,8 5,9 6,6 7,4 KGS: Standpunkt og prøvekarakterer i grundskolens klasse fra 2001/2002 og frem. Registeret er dannet på baggrund af (KGS) Kar., gns (7 tr. m. omr.) Karaktergennemsnit i grundskolen omregnet til 7 trinsskalaen. Karaktergennemsnittet er beregnet KGS Fag Fag i grundskolen, f.eks. â Danskâ, â Matematikâ mv..datakilde: KGS (UNI C) KGS Fagdisciplin Fagdisciplin angiver, hvilken disciplin karakteren er afgivet i, f.eks. â Mundtligâ, â Skriftligâ mv..datakilde: KGS (UNI C) Institutioner Institutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold. Datakilde: Bemærk: de nedenstående tal er baseret på følgende filter/filtre: Tid - skoleår: 2009/2010 KGS privatister: Nej KGS Klassetrin: 09 KGS Bedømmelsesform: Bundne prøvefag Institutioner: Efterskoler + Folkeskoler + Friskoler og private grundskoler + Husholdnings- og håndarbejdsskoler + Kommunale

18 Overgangsfrekvens til uddannelse Havdrup Skole Grundskolen 60% 42% 46% 41% 37% 45% Gymnasiale uddannelser 23% 45% 17% 46% 42% 35% Erhvervsfaglige uddannelser 13% 24% 16% 14% Jersie Skole Grundskolen 50% 56% 24% 52% 56% 36% Gymnasiale uddannelser 35% 62% 32% 33% 56% Uglegårdsskolen Uoplyst/ukendt 10% 7% Grundskolen 39% 41% 32% 44% 39% 39% Gymnasiale uddannelser 43% 46% 37% 44% 50% 44% Erhvervsfaglige uddannelser 14% 8% 18% 10% Munkekærskolen Uoplyst/ukendt 14% 10% 8% Grundskolen 61% 54% 47% 50% 36% 39% Gymnasiale uddannelser 21% 23% 35% 38% 43% 48% Erhvervsfaglige uddannelser 19% 9% 10%

19 Havdrup Skole Biologi Dansk Engelsk Fransk Bundne prøvefag Prøvefag til udtræk Standpunkt Standpunkt Mundtlig 7.5 Skriftlig 8.4 Læsning Mundtlig Orden Retskrivning Skriftlig Mundtlig Skriftlig 4.1 Mundtlig 4.0 Skriftlig 3.6 Fysik/kemi Mundtlig Geografi Skriftlig Historie Mundtlig 7.8 Kristendomskund Mundtlig skab Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Mundtlig 6.8 Obligatorisk Skriftlig 7.9 projektopgave Samfundsfag Mundtlig Tysk Afgangsprøve Mundtlig 5.7 Skriftlig 4.3 Jersie Skole Biologi Dansk Bundne prøvefag Afgangsprøve Prøvefag til udtræk Standpunkt Standpunkt Mundtlig 6.2 Skriftlig 8.2 Læsning

20 Engelsk Mundtlig Orden Retskrivning Skriftlig Mundtlig Skriftlig Fysik/kemi Mundtlig Geografi Skriftlig Historie Mundtlig 5.4 Kristendomskund Mundtlig 4.2 skab Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Mundtlig 6.3 Obligatorisk Skriftlig 8.2 projektopgave Samfundsfag Mundtlig 4.4 Tysk Mundtlig Skriftlig 4.8 Uglegårdsskolen Biologi Dansk Engelsk Fransk Bundne prøvefag Afgangsprøve Frivillige prøvefag Prøvefag til udtræk Standpunkt Standpunkt Mundtlig 6.3 Skriftlig 8.4 Læsning Mundtlig Orden Retskrivning Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig 6.4

21 Fysik/kemi Mundtlig Geografi Skriftlig Historie Mundtlig 7.8 Hjemkundskab Mundtlig Kristendomskund skab Matematik Mundtlig Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Mundtlig 6.6 Obligatorisk Skriftlig 7.7 projektopgave Samfundsfag Mundtlig Tysk Mundtlig Skriftlig 6.0 Munkekærskolen Biologi Dansk Engelsk Fransk Bundne prøvefag Afgangsprøve Frivillige prøvefag Prøvefag til udtræk Standpunkt Standpunkt Mundtlig 7.0 Skriftlig 7.7 Læsning Mundtlig Orden Retskrivning Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig 6.8 Skriftlig 6.3 Fysik/kemi Mundtlig Geografi Skriftlig Historie Mundtlig Hjemkundskab Mundtlig

22 Kristendomskund Mundtlig skab Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Mundtlig 7.1 Obligatorisk Skriftlig 8.6 projektopgave Samfundsfag Mundtlig Tysk Mundtlig 4.1 Skriftlig 4.3

23 Grundskolekarakterer - gennemsnitskarakterer (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform 10. klassen Solrød Afgangsprøve Standpunkt Obligatoriske Tilbudsfag Standpunkt Dansk Mundtlig prøvefag Engelsk Orden 6.1 Skriftlig Mundtlig Skriftlig Fysik/kemi Mundtlig Matematik Obligatorisk selvvalgt Tysk opgave Mundtlig Skriftlig Skriftlig 7.6 Mundtlig Skriftlig

24 Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning fordelt på til-uddannelse: Solrød Uoplyst/ukendt 6% 4% 8% 6% 6% 7% Grundskolen Forberedende uddannelser mv. Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 51% 44% 39% 43% 36% 39% 2% 3% 34% 39% 35% 42% 47% 46% 9% 12% 16% 6% 10% 8% Hele landet Uoplyst/ukendt 8% 9% 11% 9% 9% 8% Grundskolen Forberedende uddannelser mv. Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 54% 52% 48% 48% 49% 49% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 26% 27% 28% 30% 30% 32% 10% 10% 11% 12% 12% 11% Hele landet: 9. klasse tilmeldinger til ungdomsuddannelserne klasse Erhvervsuddanne lser Gymnasiale uddannelser Særligt tilrettelagte ungdomsuddann Uoplyst/ukendt Øvrigt Total

25 Total

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling.

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse har besluttet, at KL skal udarbejde et nyt nøgletalskoncept

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere