FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund."

Transkript

1 1

2 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan dispensere herfra Samtlige spilleres navne skal være påført holdkortet ved DM-stævner og dette skal afleveres 30 min. før første kamp til stævneledelsen. Ingen andre spillere end de angivne kan benyttes, såfremt stævnet afvikles samme dag/weekend. 2. Stævneomfang 2.1. Ved et DM-stævne skal den arrangerende forening/ia er supplere antallet af hold op, således at der er ens antal hold i alle puljer, min. 4 hold, såfremt dette er muligt Hvis et hold melder afbud til et DM-stævne, påhviler det foreningen/den idrætsansvarlige at skaffe alternative hold til deltagelse, i nævnte rækkefølge DM-stævner kan udskrives i følgende rækker: Udendørs 11 mands (16+) 7 mands/dames (16+) 7 oldboys (32+) 7 super-oldboys (38+) 7 mands veteran (45+) 7 super veteran (50+) 7 mix (16+) 5 mands (16+) 5 oldboys (32+) 5 oldgirls (30+) 5 mix (16+) 4 dames (16+) Indendørs Herrer (16+) Damer (16+) Oldboys (32+) Super-oldboys (38+) Oldgirls (30+) Veteran (45+) Super-veteran (50+) Mix (16+) Der gøres opmærksom på, at der sker omflytning mellem 7 mands og 5 mands oldboys og veteranrækker, såfremt der ikke spilles i den tilmeldte række. 3. Aldersgrænse 3.1. Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere skal på stævnedagen være fyldt 30 år. Super-oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 38 år. Veteranspillere skal på stævnedagen være fyldt 45 år. Super-veteranspillere skal på stævnedagen være fyldt 50 år. 2

3 4. Deltagelse 4.1. En spiller kan tilmeldes på flere hold, dog fra samme klub samme dag/weekend, såfremt det ikke er i samme kategori Kommentar: Stævneledelsen er ikke forpligtet til at tage hensyn til holdsammensætninger ved programlægningen. 5. Stævneafvikling 5.1. Stævner kan af stævneledelsen afvikles på følgende måder: a. efter Cup-systemet, b. som en kombination af Cup-Pulje, c. som en kombination af Pulje-Cup, d. som en kombination af Pulje-Pulje, e. alle spiller mod alle (1 pulje). 6. Indplacering af hold Puljeafvikling: a. Holdene indplaceres efter pointsystemet. For vunden kamp gives 3 point. For uafgjort kamp gives 1 point. For tabt kamp gives 0 point. b. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige placering. 1. Flest kamppoint indbyrdes 2. Bedste måldifference indbyrdes 3. Flest mål indbyrdes 4. Bedste måldifference 5. Flest scorede mål 6. Straffesparkkonkurrence (se pulje/cupafvikling) Cupafvikling a. Ved afvikling af cupkampe fortsættes med forlænget spilletid, såfremt det ordinære resultat er uafgjort. Udendørs: I den forlængede spilletid spilles der 2 x 5 minutter (midlertidigt udviste spillere kommer ikke på banen). Ender den forlængede spilletid også uafgjort, afvikles straffesparkskonkurrence. Indendørs: I den forlængede spilletid spilles der 5 minutter (midlertidigt udviste spillere kommer ikke på banen). Ender den forlængede spilletid også uafgjort afvikles straffesparkskonkurrence (dog kun tre spark) Pulje/cupafvikling: a. Straffesparkskonkurrence afvikles efter DBU s regler ved landspokalturnering. I 5 mands/dames og indefodbold dog kun 3 spark i første omgang. Er der mere end 2 hold, der skal deltage, trækker dommeren lod om rækkefølgen, og holdene konkurrerer indbyrdes - alle mod alle (kun 2 hold samtidig). For vunden straffesparkskonkurrence gives 3 point. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold fortsætter udvælgelseskriteriet med målforskel og derefter flest scoret mål. b. Den forlængede spilletid ved DM-stævner Ude: 2 x 5 min. og Inde: 1 x 5 min. 3

4 7. Udeblivelse/for sent fremmøde 7.1. Såfremt et hold udebliver eller kommer for sent til holdets første kamp i en pulje, taber holdet kampen med 0-3 og modstanderen tildeles 3 points. Holdet kan stadig blive puljevinder. Udebliver holdet eller kommer holdet for sent efter holdets første kamp i pulje, diskvalificeres holdet og alle resultaterne annulleres. Trækker et hold sig annulleres alle resultater Såfremt begge hold udebliver eller kommer for sent til en puljekamp, tildeles holdene 0 point og målscoren føres: 0-0, såfremt der ikke sker diskvalifikation jf. punkt For sent afbud: kr. 500,- (72 timer inden første kamp). Udeblivelse uden afbud: kr. 1000,- Ulovlig deltagelse: kr. 750,- Usportslig adfærd giver karantæne. 8. Protest mod dommeren 8.1. Skønner anføreren af et hold, at dommeren har anvendt loven forkert, skal der for at indsigelsen kan tages i betragtning - på spillepladsen - straks protesteres overfor dommeren Umiddelbart efter kampens afslutning skal dommeren og anføreren hos stævneledelsen bekræfte, at der er nedlagt protest. Herefter må det protesterende hold udfærdige en skriftlig protest, som behandles og afgøres som øvrige skriftlige protester. 4

5 11 MANDS FODBOLD Specielle turneringsregler 9. Spilleregler 9.1. Hvor andet ikke er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 10 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 15 spillere, der alle må anvendes i en kamp Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere. 10. Spilletid Spilletiden ved DM-stævner: Spilletiden fastlægges af turneringsplanlæggerne, og vil være afhængig af puljestørrelse dog vil kampene minimum være 2 x 15 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere. Der er kun liniedommere ved finalekampe, påsat af stævneledelsen Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. 12. Påklædning Spillerne skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 5

6 Specielle turneringsregler 7 MANDS/DAMES FODBOLD 9. Spilleregler 9.1. Hvor andet ikke er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave), og de af Danske gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, KFUM s Idrætsforbund samt Dansk Fodbolddommer-Union godkendte spilleregler (nyeste udgave) for 7- mands hold Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører som minimum karantæne i holdets efterfølgende kamp. Stævneledelsen afgør karantænens længde Et hold består af indtil 10 spillere, der alle må anvendes i kamp Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere Offside-reglen anvendes ikke Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 m fra bolden. 10. Spilletid Spilletiden ved DM-stævner: Spilletiden fastlægges af turneringsplanlæggerne, og vil være afhængig af puljestørrelse dog vil kampene minimum vædre 2 x 15 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere. Liniedommere anvendes Ikke Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. 12. Påklædning Spillerne skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 6

7 13. Mål/spilleplads Målenes størrelser er: 5 x 2 m (indvendige mål). Der spilles på en bane med idealstørrelsen 65 x 51 m, eller på tværs af en normal fodboldbane (1/2 bane benyttes). Hjørneflag skal forefindes. Straffesparkfeltet: Feltets størrelse er 8 x 25 meter. Feltet skal være tydeligt markeret ved opkridtning. Evt. anden markering se turnerings-reglementet. Målfeltet og straffesparkfeltet er identiske. Straffesparkmærket: Der placeres et kryds midt på målfeltets forreste linie 8 meter inde på banen og midt for målet. Krydset gælder som straffesparkmærke. 14. Målspark Ved målspark og frispark i eget målfelt skal modspillerne være uden for målfeltet og mindst 7 meter fra bolden. 7

8 7 MIX-FODBOLD Spilleregler 1. Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 7 mands/dames fodbold. 2. Holdet består af 10 spillere, der alle må anvendes i kamp. En af spillerne - m/k efter eget valg - skal være målmand. 3. Der må højest være 3 herrer - excl. målmanden - på banen. 4. Hvis en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må der kun være 2 herrer - excl. målmanden - på banen. Hvis 2 herrer bliver udvist - med gult eller rødt kort - må der kun være 1 herre - excl. målmanden - på banen. 5. Hvis et hold stiller op med 5 damer og 2 herrer, er holdet spilleberettiget. 6. Hvis et hold stiller op med færre end 2 herrer, er holdet ikke spilleberettiget. 7. Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller én score. 8

9 Specielle turneringsregler 5 MANDS/DAMES FODBOLD 9. Spilleregler 9.1. Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 4 spillere Offside-reglen anvendes ikke Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter fra bolden Kaster målmanden bolden i modstandernes mål, dømmes der målspark Kun lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes med direkte frispark, evt. straffespark. 10. Spilletid Spilletiden ved DM-stævner: Spilletiden fastlægges af turneringsplanlæggerne, og vil være afhængig af puljestørrelse dog vil kampene minimum være 2 x 15 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. 12. Påklædning Spillere skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage en sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 13. Mål/spilleplads Målenes størrelse er min. 2 x 3 m (håndboldmål) - max. 2 x 5 m Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af DFIF godkendte skitse. Længden skal være mellem m og bredden mellem m. Hjørneflag skal forefindes Af banens afmærkninger bruges: a. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit. b. Arealet mellem banens optrukne linie og mållinien som mål-/straffesparksfelt. c. Midten af banens straffesparkslinie som straffesparksplet. 14. Målmanden Udenfor mål-/straffesparksfeltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke benytte hænder/arme (markspiller). 9

10 10

11 5 MIX-FODBOLD Spilleregler, udendørs 1. Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 5 mands/dames fodbold. 2. Holdet består af indtil 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp. En af spillerne - m/k efter eget valg - skal være målmand. 3. Der må højest være 2 herrer - incl. målmanden - på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel. 4. a. Hvis en herre bliver udvist - med gult kort - skal den anden herre vælge banehalvdel og blive der, indtil et af holdene har scoret. b. Hvis en herre bliver udvist - med rødt kort - skal den anden herre vælge banehalvdel, og blive der resten af kampen. c. Såfremt en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må den anden herre erstattes af en dame, og denne må bevæge sig over hele banen. 5. Hvis et hold stiller op med 4 damer og 1 herre, er holdet spilleberettiget. Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen. 6. Hvis et hold stiller op uden mindst 1 herre, er holdet ikke spilleberettiget. 7. Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller én score. 11

12 Specielle turneringsregler 4 MANDS/DAMES FODBOLD 9. Spilleregler 9.1. Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 7 spillere (m/k). Alle spillere er markspillere. Ingen spillere har en målmands rettigheder. På et hold må der max. være 4 spillere på banen ad gangen Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte. Udtrædende spiller skal være ude af spillepladsen før indskiftede spiller må træde ind En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere Offside-reglen anvendes ikke Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark, indspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 4 meter fra bolden Mål scoret fra egen banehalvdel tæller dobbelt. Dette gælder dog ikke mål i eget net Kun lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes med direkte frispark, evt. straffespark Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark, målspark, hjørnespark og indspark. Kommentarer: Hvis et hold i løbet af en halvleg spiller bolden ud over sidelinien flere end 2 gange, skal der for hver 3. gang idømmes straffespark (dette for at undgå, at et hold, der er presset,»losser«bolden ud af spillepladsen for derved at vinde tid). 10. Spilletid Spilletiden for en kamp ved DM-stævner er 3 x 10 min. Efter hver halvleg gøres målscoren op, og der tildeles holdene 3, 1 eller 0 point for hhv. vundet, uafgjort eller tabt halvleg. Når 2. og 3. halvleg påbegyndes stilles»måltavlen«på nul (et hold kan således opnå 9 point i 1 kamp, såfremt alle 3 halvlege vindes) Der er ingen pause mellem halvlegene. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. 12

13 12. Påklædning Spillere skal bære ensartede trøjer. Hvis dommeren skønner, at der er for stor lighed mellem holdenes trøjer, skal det i programmet sidstnævnte hold skifte Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 13. Mål/spilleplads Målenes størrelse er min. 2 x 3 m (håndboldmål) Spillepladsen er af størrelse: Bredde 25 m - Længde 50 m og opmærkning som en håndboldbane. Hjørneflag skal forefindes Af banens afmærkninger bruges: a. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit. b. Arealet mellem banens optrukne linie og mållinien som mål-/straffesparksfelt. c. Midten af banens straffekastlinie som straffesparksplet. 13

14 14

15 Specielle turneringsregler INDEFODBOLD 9. Spilleregler 9.1. Der spilles efter de af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, KFUM s Idrætsforbund samt Dansk Fodbolddommer-Union godkendte spilleregler for indefodbold (nyeste udgave) En kamp startes ved, at det i programmet førstnævnte hold giver bolden op Al udskiftning (dette gælder også, når bolden er ude af spil) samt indtræden på banen skal foregå på det/den af stævneledelsen fastsatte sted/måde Udvisning for resten af kampen medfører som minimum karantæne i den efterfølgende kamp. Stævneledelsen afgør karantænens længde. 10. Spilletid Ved DM-stævner fastsættes spilletiden af DFIF s idrætsansvarlige i fodbold i samråd med arrangerende forening - dog skal spilletiden være minimum være 8 min. uden pause (1 x 8 min.) Dommerbordet fører kontrol med tid, målscoring og giver signal til kampens afslutning. 11. Cup-afvikling Ved afvikling af cupkampe fortsættes med forlænget spilletid, såfremt det ordinære resultat er uafgjort I den forlængede spilletid spilles der 5 minutter (midlertidigt udviste spillere kommer ikke på banen). Ender den forlængede spilletid også uafgjort, afvikles straffesparkskonkurrence (dog kun tre spark). 12. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere samt sørger for bolde i spilleklar stand. 13. Stævneprogrammet Stævneprogrammet skal indeholde oplysning om, på hvilken banehalvdel det i programmet førstnævnte hold skal være placeret ved kampens start. 15

16 indendørs MIX-FODBOLD Spilleregler 1. Generelt afvikles kampene efter gældende indefodboldregler. 2. Holdet består af 2 damer samt 2 herrer + 3 udskiftningsspillere (damer eller herrer). Holdet består af indtil 7 spillere. 3. Der må højest være 2 herrer på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel. 4. Hvis en herre bliver udvist, skal den anden vælge banehalvdel, og der skal han blive til et af holdene har scoret. Hvis en herre får rødt kort, skal den anden vælge banehalvdel, hvor han skal blive resten af kampen. Såfremt en herre bliver udvist, kan man erstatte den sidste herre med en dame. Denne må spille over hele banen. 5. Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller én score. 6. Et hold, der møder op til kamp med 3 damer og 1 herre, er alle spilleberettiget. Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen. Herren kan ikke erstattes af en dame i løbet af kampen. 7. Møder et hold kun med damer eller herrer, er holdet ikke spilleberettiget, det vil blive betragtet som udeblivelse. 16

17 Udarbejdet og godkendt af: DGI, DFIF, og DFU INDEFODBOLD SMÅ MÅL Ændring i Banen 1.1. Banen og dens indretning skal være som følger: 1.2. Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter) Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: Midterlinien. 1. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 2. Straffekastliniens midte som straffesparkmærke. 3. Den stiplede 3-meter linie som afstandslinie m.v. 4. Målene Banen er udenfor målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selvom banen har skrå hjørner. 2. Bolden 2.1. Jf. Fodboldloven og turneringsreglementet. 3. Spillernes antal 3.1. Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe) Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved rødt kort Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score inden for 10 sek. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde på banens midte. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 17

18 4. Spillernes udstyr 4.1. Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes Benskinner er ikke obligatoriske Holdet skal bære ensartede trøjer Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren 5.1. Dommerens trøjefarve er sort. Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere 6.1. Anvendes ikke. 7. Spilletid 7.1. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 8. Spillets igangsættelse 8.1. Begyndelsessparket er retningsfrit Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele. Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et fair play frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, dog jf. 12 og Bolden i og ude af spil 9.1. Jf. Fodboldloven. 10. Betingelser for scoring af mål Jf. Fodboldloven. 11. Off-side Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt vedkommende begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven 12 nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Forsætligt er 4. spiller på egen banehalvdel, når bolden er i spil. 4. Opnår fordel ved forsætligt at holde i banden. 5. Udskifter ulovligt. 6. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning). 7. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 8. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning) Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. Forud for en mulig kendelse, jf.stk. 1 nr. 6 skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret. 18

19 12.3. Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort. Spilles bolden med forsæt ud af banen i loft mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet anses dette for usportslig opførsel. 13. Frispark Der findes kun direkte frispark Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. Ved frispark i eget målfelt skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og udenfor den stiplede 3-meter linie Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spilleren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises. 15. Indkast 15.1.Kasteren skal være placeret indenfor banden således, at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 16. Målspark 16.1.Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast 17.1.Hjørnekast udføres som indkast Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.!! OBS!! Hvor ikke andet er anført i disse regler, gælder Fodboldloven (nyeste udgave). Senest opdateret den 1. november

20 Udarbejdet og godkendt af: DGI, DFIF og DFU INDEFODBOLD STORE MÅL Ændring i Banen 1.1. Banen og dens indretning skal være som følger: 1.2. Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter) Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: Midterlinien. b. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 3. Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparkmærke. 4, Den stiplede 3-meter linie som afstandslinie m.v Målene: Målenes størrelse er 5 x 2 meter Banen er udenfor målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selvom banen har skrå hjørner. 2. Bolden 2.1. Jf. Fodboldloven og turneringsreglementet. 3. Spillernes antal 3.1. Et hold består af 4 eller 5 spillere (se turneringsreglement), af hvilke én skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe) Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved rødt kort Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score inden for 10 sek. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde på banens midte. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 20

21 4. Spillernes udstyr 4.1. Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes Benskinner er ikke obligatoriske Holdet skal bære ensartede trøjer Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren 5.1. Dommerens trøjefarve er sort. Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere 6.1. Anvendes ikke. 7. Spillets varighed 7.1. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 8. Spillets igangsættelse 8.1. Begyndelsessparket er retningsfrit. Der kan ikke scores direkte på begyndelsessparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, dog jf. 12 og Bolden i og ude af spil 9.1. Jf. Fodboldloven. 10. Betingelser for scoring af mål Jf. Fodboldloven. 11. Off-side Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt vedkommende begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven 12 nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Opnår fordel ved forsætligt at holde i banden. 4. Udskifter ulovligt. 5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning). 6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning). 8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt jf. afsnittet Målmanden (medfører ikke udvisning). 21

22 12.2. Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1 nr. 6 skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort. Spilles bolden med forsæt ud af banen i loft mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet anses dette for usportslig opførsel Målmanden: Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. Når målmanden holder/har holdt bolden, må vedkommende ikke spille den direkte over midterlinien. Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt. Eventuel forseelse straffes med et frispark der, hvor bolden passerede midterlinien. Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til vedkommende. 13. Frispark Der findes kun direkte frispark Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. Ved frispark i eget målfelt skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark Med undtagelse af målmanden og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og udenfor den stiplede 3-meter linie Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises. 15. Indkast Kasteren skal være placeret indenfor banden således, at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 16. Målspark Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast Hjørnekast udføres som indkast Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.!! OBS!! Hvor ikke andet er anført i disse regler, gælder Fodboldloven (nyeste udgave). Senest opdateret den 1. november

23 Fælles retningslinier for DM-stævner Fortolkning af DM deltagelse Vedrørende afsnit 4.7 stk. 8 i Fællesbestemmelserne som omhandler "Deltagerberettigelse til DM-stævner" har udvalget besluttet at nedenstående præcisering er gældende. Deltagere fra 2 eller flere forskellige firmaklubber er KUN deltagerberettiget på samme hold, når de kommer fra samme firmaidrætsforening. Afsnit 4.7 stk. 8 i Fællesbestemmelserne 8.1. Deltagerberettiget til DM i firmaidræt er alle medlemmer af en firmaidrætsforening. a. Deltagere kan kun repræsentere én firmaidrætsforening og én firmaidrætsklub ved det enkelte DMstævne. b. Par/hold kan sammensættes fra flere firmaidrætsklubber under samme firmaidrætsforening. c. Det er tilladt at deltage i flere DM-stævner i samme weekend. d. DM i individuel og DM i hold inden for samme idrætsgren, betragtes som to separate DM-stævner også når disse afvikles i samme weekend. e. Den enkelte deltager kan kun tilmeldes samme række/kategori/klasse én gang ved det enkelte DMstævne. Deltagerkrav/afholdelseskriterier 1. For at en række kan få DM-status, skal der minimumvære 3 hold eller 5 individuelle deltagere i hver kategori/række/klasse/snit. 2. Kan en kategori ikke afvikles ifølge proportionerne for DM, tilbydes deltagerne at konkurrere i en anden kategori, dog altid højere kategori end den tilmeldte. Arrangør/organisering 1. Det bør tilstræbes at afvikle flere DM-stævner sammen, under hensyntagen til lokale faciliteter og idrætternes kulturer. 2. Foreningen kan være arrangør af flere DM-stævner sammen. 3. Regioner og forbundet kan være arrangør af flere DM-stævner sammen. Økonomi 1. Grundtilskuddet til arrangør af DM-stævnet udgør samme beløb pr. DM-stævne, uanset antal stævner. (se vedr. flere stævner sammen) % deltagertilskud beregnes af det til enhver tid laveste deltagergebyr på tværs af idrætsgrene i det pågældende år. 3. Alle foreninger skal have mulighed for at søge DM-værtsskab. Høje halleje-priser må ikke være diskvalificerende, så længe de modsvarer markedsprisen. 4. Grundtilskud differentieres med baggrund i antal afviklingsdage: 1 dag: kr dage: kr dage. kr Forbundet udbetaler et grundbeløb og et deltagertilskud til arrangerende forening. Endvidere dækker forbundet følgende udgifter: a) leje af idrætsanlæg. b) leje/transport/køb af idrætsmateriel. c) dommere/bedømmere. d) samaritter. e) præmier. Drop-in aktiviteter 1. Der skal være mulighed for at tilbyde drop-in aktiviteter under DM-stævnerne. Målgrupper kan være følgende: a) deltagerne b) lokalbefolkningen c) familien. 23

24 Deltagergebyr 1. Deltagerne betaler for alle de kategorier, de stiller op i. 2. Deltagergebyret differentieres mellem de enkelte DM-idrætter med baggrund i udgifterne. 3. Deltagergebyret kan variere fra år til år i den enkelte DM-idræt. Karantæner 1. Karantæner uploades på ForeningsNet. Online 1. Der laves mailbaserede tilfredshedsundersøgelser efter hvert DM-stævne fra sommeren Præmieregulativ DM rækker: DM stævner, Hold 3-5 hold: 1 præmie 6-12 hold: 2 præmier 13+ hold: 3 præmier DM stævner, Individuelle Mindst 5-15 deltagere: 1 præmie og én 2. præmie 16+ deltagere: 1 præmie, 2. præmie og 3. præmie. Hvor der ikke spilles om 3. plads, udleveres der 2 sæt 3. præmier. Præmierne er i fremtiden et kvalitetshåndklæde samt én medalje pr. deltager. Det er besluttet at ikke-udleverede præmier til DM-stævner lægges i stævnekassen og sendes retur til forbundskontoret. Forbundskontoret sender umiddelbart efter præmierne ud til præmiemodtagers forening. Fortolkning af DM regulativ Efter opdeling i rækker og niveauer følges præmieregulativet. Eksempel 1 Med udgangspunkt i 20 hold, inddeles holdene efter de indledende kampe i et A- og et B-slutspil eksempelvis med henholdsvis 8 og 12 deltagere uanset om man efterfølgende spiller pulje eller cup. Dette medfører nu, at der er præmier til nr. 1 og 2 i hver række. Altså efter indledende puljekampe følger man præmieregulativet. Eksempel 2 Ved 24 individuelle deltagere inddeles de indledningsvis i 8 puljer med 3 deltagere. Efterfølgende går man videre til cup-turnering således at: nr. 1 i puljerne går i A-rækken, nr. 2 i puljerne går i B-rækken og nr. 3 i puljerne går i C-rækken. 24

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR TURNERINGSREGLEMENT 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Banen er uden for målstængerne omgivet

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI HALLEN 5. Januar 11. 12. Januar 18. 19. Januar PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen

Læs mere

FODBOLD. Generelle turneringsregler. Opdateret april 2009

FODBOLD. Generelle turneringsregler. Opdateret april 2009 1 FODBOLD Opdateret april 2009 Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF).

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1 NSU CUP 2013 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 Autolakering Bilpleje Alt i Klargøring Ring og få et godt tilbud på tlf. 74 45 88 99 Smedevænget 30 6430 Nordborg

Læs mere

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Fodbold Spillested Sydmors Kultur- og Fritidscenter Næssundvej 325 Hvidbjerg, 7960 Karby Stævneledelse Morsø Firma og Familie Idræt Afbud Varly Kristensen på telefon

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Rødovre Trælast Cup 2011

Rødovre Trælast Cup 2011 VALLENSBÆK IDRÆTSFORENING FODBOLDAFDELINGEN Program Rødovre Trælast Cup 2011 4. - 5. - 6. marts 2 Velkommen til Rødovre Trælast Cup 2011 Vallensbæk IF byder både spillere, trænerer, forældre og øvrige

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune.

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune. Infomappe INDEFODBOLD turnering 2013-14 Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune www.dgi.dk/sydvest/fodbold Indefodbold 2013/14 Så starter indefodbolden! DGI Sydvest byder velkommen til indefodbolden

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

PETANQUE Der skal afvikles stævne, når der er mindst 3 hold/5 individuelle deltagere tilmeldt i en disciplin/række.

PETANQUE Der skal afvikles stævne, når der er mindst 3 hold/5 individuelle deltagere tilmeldt i en disciplin/række. 1 PETANQUE Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 2. Deltagelse

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i 7-mands fodbold 24. september 2013 Arrangør: PI Århus Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg er glad for at kunne byde deltager og officials velkommen til DM i 7-mands fodbold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Program til BM- Cup 2016

Program til BM- Cup 2016 Program til BM- Cup 2016 Velkommen til BM-Cup, den 16. - 18. december 2016. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2014

Program til Marienlyst Cup 2014 Program til Marienlyst Cup 2014 Velkommen til Marienlyst Cup, den 19. - 21. december 2014. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 s BANER 20. 21. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej 12 4873 Væggerløse 3. Februar 2018 Arrangørklub.: Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min pause.

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx Indendørs fodboldstævne A/B-stævne Taastrup FC Inde Cup 2013 Program for Fredag d. 15. Lørdag d. 16. og Søndag d. 17. november 2013 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4 Fredag - puljer

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej 8 4840 Nørre Alslev 25. November 2017 Arrangørklub.: Nordfalster FB Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Resultater Firmaidræt Open Mors Håndbold

Resultater Firmaidræt Open Mors Håndbold Resultater Firmaidræt Open 2015 - Mors Håndbold Spillested Jyske Bank Mors Arena H. C. Ørstedsvej 15 7900 Nykøbing Mors Stævneledelse Morsø Firma- og Familie Idræt Egon M. Olesen Afbud Egon M. Olesen,

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

Intersport cup Den januar 2016

Intersport cup Den januar 2016 Intersport cup Den 8. 9. 10. januar 2016 Munkebo Boldklub byder velkommen til alle hold Intersport Cup-Munkebo 2016 8.- 9. 10. januar U-11 starter fredag, kl.17.00, 2 puljer (nr. 1 og nr. 2 til finalepulje)

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

1 I, VZZ; 7/I/i. \:4,

1 I, VZZ; 7/I/i.  \:4, 1 I, I 4 VZZ; 7/I/i www.dgi.dk/fodbold/oestjylland \:4, : Velkommen til 5 og 8 mands fodbold - Efterår 2014 Der spilles primært frem til hvilke hold, der skal deltage ved Landmesterskaber der afholdes

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Program til. B1909 Kreafunk Cup DECEMBER Stævnesponsor:

Program til. B1909 Kreafunk Cup DECEMBER Stævnesponsor: Program til B1909 Kreafunk Cup 9. - 11. DECEMBER 2016 Stævnesponsor: spilleregler Vi spiller efter DBU Fyns regler! Spilletiden er angivet ved hver årgang. 4 spillere på banen, den ene spiller over midten.

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november Velkommen til FK Sydsjælland CUP 2016 18. november 20. november Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Venner der får støtte kan gøre nytte.

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!!

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!! Turneringskontakter Ved spørgsmål omkring turneringen, henstilles til at henvendelsen sker til nedenstående: Administration DGI Storstrømmen - Fodbold Anette Høegh Valdemarsgade 43 A 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Prak9ske lovændringer 2016/2017

Prak9ske lovændringer 2016/2017 Prak9ske lovændringer 2016/2017 Ny lovbog 2016 / 2017 Referat fra The Board s årlige møde 28. februar 2015: Formålet med revisionen er at gøre fodboldloven mere 9lgængelig og leqere at forstå for alle

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub ungdomsafdelingen glæder sig til at byde alle velkommen til årets skolefodboldstævne,

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Hjertelig velkommen til

Hjertelig velkommen til Hjertelig velkommen til 2016 Sponsorer for KN CUP 2016 Velkommen til Spillere, Ledere og Supportere I forbindelse med KNCUP 2016 i Jetsmark IF, vil vi gerne sikre os, at I som ledere, spillere og supportere

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse Velkommen til Bagger Låse & Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse & Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 19-20 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage:

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 s BANER 8. 9. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det første Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union 1 2 Forord DBU udsender hermed sin 54. udgave af Fodboldloven. Heller ikke i 2003 har The Board s årlige møde betydet væsentlige regelændringer.

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar februar 26. februar. Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje

Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar februar 26. februar. Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar 2017 24. februar 26. februar Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje 1 Alle Kampe spilles i Korskilde Hallen Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Medaljer

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Forord DBU udsender hermed sin 56. udgave af Fodboldloven. 2005 har været et relativt stille år, hvad lovændringer angår. Den ændring

Læs mere

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football.

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football. FUTSAL Derfor skal du spille futsal dbu.dk Cristiano Ronaldo The small pitch helped me improve my footwork. If it weren t for futsal, I wouldn t be the player I am today. Pelé In futsal, you have to be

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere