Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger Side 1 af 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29"

Transkript

1 Side 1 af 29 Henkastet affald - analyse af danskernes holdninger Operate A/S Slotsgade København N tlf fax

2 Side 2 af 29 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...4 HOVEDKONKLUSIONER...5 PROBLEMETS OMFANG...6 ET STORT PROBLEM...6 KVINDERNE ANSKUER PROBLEMET HÅRDEST...7 INGEN STORE REGIONALE FORSKELLE...7 JO YNGRE MAN ER, DESTO LETTERE TAGER MAN PROBLEMET...8 UDDANNELSE OG INDKOMST GØR INGEN VÆSENTLIG FORSKEL...8 PROBLEMET ER STØRST PÅ RASTEPLADSER OG VEJE...9 PROBLEMET ER STØRST, DER HVOR JEG FÆRDES...9 PROBLEMETS UDVIKLING...10 DET ER BLEVET VÆRRE...10 FÅ REGIONALE UDSVING...11 HOLDNING TIL HENKASTNING AF AFFALD...12 DET ER MEGET FORKERT AT SMIDE AFFALD...12 AT SMIDE AFFALD I NATUREN ER DET VÆRSTE...13 DE UNGE OG MÆNDENE ER MEST I TVIVL...14 HANDLING EFTER EGET UDSAGN...16 HVER 20. SMIDER JÆVNLIGT AFFALD...16 FLEST SMIDER AFFALD I BYEN...17 DE YNGSTE SMIDER OFTERE AFFALD...17 MÆND SMIDER TIERE AFFALD END KVINDER...18 DANSKERNE SAMLER ENGANG IMELLEM HENKASTET AFFALD OP...18 DE ÆLDRE RYDDER OFTEST OP EFTER ANDRE...19 AFFALDSTYPER...20 SPRØJTER, FLASKER OG DÅSER ER DET VÆRSTE...20 SMÅ-AFFALD ER MERE ACCEPTABELT...21 HUNDELORTEN ER IKKE SÅ SLEM...21 SMÅ KØNS- OG ALDERSFORSKELLE...21 INDSATSEN MOD HENKASTET AFFALD...22 DANSKERNE GIVER DOVENSKAB SKYLDEN...22 DE UNGE ER IFØLGE DANSKERNE VÆRST...23 DANSKERNE: AFFALDSSYNDEREN ER DÅRLIGT OPDRAGET...23 EN FLERSTRENGET INDSATS EFTERLYSES...24 BILAG...25

3 Side 3 af 29 Baggrund og formål Affald smidt i skovene, på landet, langs kysten, langs vejene og i byerne er et problem, som miljøministeren og en lang række organisationer er blevet enige om at undersøge. På et møde i november 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, Vejdirektoratet, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Retursystem, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan en fremtidig indsats skal tilrettelægges. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger om den videre indsats gennemfører Operate A/S et større analysearbejde, der skal afdække relevante forhold vedrørende henkastet affald såsom omfang, baggrund for adfærd og forslag til tiltag, der kan medvirke til en løsning af problemet. Denne tabelrapport fokuserer på danskernes holdninger og adfærd i forhold til henkastet affald på baggrund af en kvantitativ undersøgelse blandt respondenter. Analysen skal føre frem til svar på følgende spørgsmål: - Hvordan opfatter danskerne problemet med henkastet affald? - Hvilken betydning har affaldstyper og affaldsarenaer for danskernes holdninger? - Hvor mange danskere kan finde på at smide affald i det offentlige rum?

4 Side 4 af 29 Metode Kvantitativ undersøgelse Undersøgelsen er lavet som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt et tilfældigt udvalg af danskerne over 15 år efter køn, alder, geografi, indkomst og uddannelse. Spørgeskemaet er lavet som en pop-up på da brugerne på dette website i meget stor udstrækning afspejler befolkningens demografi. Respondenterne på sitet er på forhånd uvidende om undersøgelsen, hvilket giver mere præcise og pålidelige tal. 83 % af alle danskere har adgang til Internettet fra hjemmet, skolen og arbejdet. Undersøgelsens validitet tilfældigt udvalgte danskere deltog i undersøgelsen. Fordelingen i forhold til køn, postnumre, uddannelse og indkomst svarer i meget høj grad til normalfordelingen i den danske befolkning i aldersgruppen år. De besøgende på afspejler gennemsnitligt befolkningen med 94 %. Undersøgelsen er således i høj grad repræsentativ blandt danskerne i alderen år. Gruppen vil i rapporten blive omtalt som danskerne. Over 59 år falder repræsentativiteten, da denne gruppe i mindre grad bruger Internettet. Danskere på 60 år eller derover vurderer ifølge undersøgelsen problemet med henkastet affald meget hårdt, så hvis den befolkningsgruppe var inkluderet, ville hovedkonklusionerne være endnu stærkere. Respondentgruppen på 60 år og derover udgør 9,3 % af alle besvarelser, og selvom gruppen ikke er repræsentativ medtages den stadig i tabellerne. Tallene er nemlig interessante, selvom de er behæftet med en større usikkerhed. I bilagene forefindes tabeller over undersøgelsesdeltagernes køn, alder, uddannelse, indkomst og geografi. Afrapportering Operate A/S har på baggrund af besvarelserne af spørgeskemaet udarbejdet denne rapport med undersøgelsens resultater. Ved omtale af eller citat fra undersøgelsen skal man tydeligt angive Operate A/S som kilde.

5 Side 5 af 29 Hovedkonklusioner Tabelrapporten sætter fokus på danskernes holdninger og adfærd i forhold til henkastet affald på baggrund af en kvantitativ undersøgelse blandt respondenter. Undersøgelsen peger på følgende hovedkonklusioner: Henkastet affald opfattes som et stort problem Over 82,5 % af danskerne synes, at problemet med henkastet affald er enten stort eller meget stort. Tendensen er, at jo ældre man er, desto hårdere vurderer man problemet, og der er en svag tendens til, at kvinder vurderer problemet som værende større end mænd. Desuden er det et emne mange involverer sig i, for over 75 % af respondenterne har udfyldt de åbne spørgsmål Problemet er blevet værre i hele Danmark Danskerne oplever, at problemet med henkastet affald er vokset. 73,0 % af respondenterne giver udtryk for, at problemet med henkastet affald er blevet enten værre eller meget værre. Ifølge danskerne er problemet blevet værre i alle postregioner, og der er ingen signifikante forskelle. Hver tredje dansker smider affald i byen eller naturen Mere end 32,5 % af respondenterne giver udtryk for, at de kunne finde på at smide affald i byen eller naturen, hvilket svarer til over 1,8 millioner danskere. En generel tendens er, at jo yngre man bliver, desto større er sandsynligheden for, at man smider affald. Mændene er også lidt værre end kvinder, men tendensen er svagere. Der er ingen væsentlige forskelle på uddannelse og indkomst. De unge ser anderledes på henkastet affald end de ældre Der er klar tendens til, at unge har en slappere holdning til henkastning af affald end de ældre. Der er dog ingen tvivl om danskernes generelle holdning til at smide affald i det offentlige rum: Omkring 90 % mener, at det er meget forkert at smide affald, uanset om det sker i naturen, i byen eller langs veje og rastepladser. Danskerne skelner meget i forhold til affaldstyper Det ulækre og det farlige er værst, derfor er det mindst acceptabelt at smide sprøjter, flasker og dåser i det offentlige rum. Det er til gengæld mere acceptabelt at smide små-affald end større genstande. Knap 20 % mener således, at det er i orden at smide cigaretskodder, tyggegummi og små papirstykker i det offentlige rum. Organisk nedbrydeligt affald er også acceptabelt i enkelte affaldsarenaer.

6 Side 6 af 29 Problemets omfang Undersøgelsen viser, at danskerne anser henkastet affald i det offentlige rum som et stort problem. Hele 82,5 % af de adspurgte giver udtryk for, at problemet er enten stort eller meget stort. Der er en tendens til, at jo ældre man er, desto hårdere vurderer man problemet. Derudover viser holdningsundersøgelsen en svag tendens til, at kvinder vurderer problemet som værende større end mænd. De regionale forskelle er ikke tydelige, og uddannelse og indkomst har ingen betydning for holdningen til henkastet affald. Et stort problem Danskernes holdning er klar: Henkastet affald er et stort problem. Knap 60 % af deltagerne i undersøgelsen giver udtryk for, at problemet med henkastet affald er stort. Derudover vurderer 23,4 %, at problemet er meget stort. Problemet med henkastet affald - Hvor stort synes du, at problemet med henkastet affald er? 60,0 50,0 40,0 Procent 30,0 20,0 10,0 0,0 Meget stort Stort Lille Meget lille Uden betydning Ved ikke 82,5 % af danskerne mener således, at problemet er enten stort eller meget stort. Det svarer til over 4,5 millioner danskerne, hvis man ganger tallet op med Danmarks befolkningstal ifølge Danmarks Statistik.

7 Side 7 af 29 Kvinderne anskuer problemet hårdest Der er en tendens til, at kvinder vurderer problemet med henkastet affald hårdere end mændene. 87,5 % af de kvindelige deltagere i undersøgelsen giver udtryk for, at problemet er enten stort eller meget stort, hvorimod 77,5 % af mændene oplever det samme problem. Køn og syn på problemet med henkastet affald - Hvor stort synes du, at problemet med henkastet affald er? Kvinde Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget stort Stort Lille Meget lille Uden betydning Ved ikke 17,9 % af mændene giver udtryk for, at problemet er lille, hvorimod 9,5 % af kvinderne kan nikke genkendende til denne beskrivelse. Kønsforskellene er ikke signifikante, men der er en synlig tendens. Ingen store regionale forskelle Der er ingen signifikante forskelle geografisk, når man inddeler Danmark op i 10 grupper efter postnumre. Der er således ikke de store regionale udsving, men ansvaret for affaldshåndteringen ligger også i kommunerne. Der vil højst sandsynligt være muligt at finde forskelle, hvis man dykker ned i de enkelte postnumre, men dertil er vores datamængde for lille. Den statistiske usikkerhed bliver simpelthen for høj. Der er en svag tendens til, at københavnerne anskuer problemet med henkastet affald som værende mindre end resten af Danmark. 17,1 % af københavnerne mener, at problemet er lille eller meget lille, hvorimod det i resten af landet er 14,6 %. Det kan ikke tilskrives Københavns Kommunes seneste års Ren By Kampagner, da kun 0,9 % mener, at problemet er blevet mindre de seneste 5 år. Forklaringen kan muligvis tilskrives, at københavnernes smertetærskel for henkastet affald er en anelse højere.

8 Side 8 af 29 Jo yngre man er desto lettere tager man problemet Synet på henkastet affald ændrer sig i forhold til alderen. Alle aldersgrupper er enige om, at affaldsproblemet er stort, men jo yngre respondenterne er, jo større er gruppen, der ser problemet som lille eller meget lille. Andelen af danskere på 60 år eller derover, der vurderer problemet som værende lille eller meget lille er 3,8 % sammenlignet med de åriges 27,1 %. Alder og syn på henkastet affald - Hvor stort synes du, at problemet med henkastet affald er? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget stort Lille Uden betydning Stort Meget lille Ved ikke Uddannelse og indkomst gør ingen væsentlig forskel Man kan ikke sige, at højtuddannede vurderer problemet med henkastet affald højere end lavt uddannede. Det samme gør sig gældende, når man ser på indkomstfordelingen.

9 Side 9 af 29 Problemet er størst på rastepladser og veje Der er en tendens til, at danskerne synes, at problemet med henkastet affald er størst på rastepladser og veje. 36,4 % giver i undersøgelsen udtryk for, at dette område er det værste. Til sammenligning mener 31,1 % og 25,1 %, at problemet er størst i henholdsvis byen (gader, pladser og parker) og naturen (skove og strande). Områder med henkastet affald - Hvor mener du, at problemet med henkastet affald er størst? Procent 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Naturen Byen Rasteplader og veje Andet Årsagen til, at mange vurderer problemet størst på rastepladser og veje, kan være, at danskerne tilbringer mere tid i bilen end tidligere. En anden forklaring kan være, at problemet simpelthen er blevet værre netop der. Det er værd at bemærke, at beboerne i de store byer ikke oplever problemet på rastepladserne på samme måde som i resten af landet. Kun 12,0 % af københavnerne mener eksempelvis, at problemet med henkastet affald er størst på rastepladserne. Problemet er størst, der hvor jeg færdes Det er værd at bemærke, at der på dette område er en tendens til regionale forskelle. Forklaringerne er mange, men det har sandsynligvis en stor betydning, hvor folk færdes. Københavnerne (Postnumrene ) mener, at det er værst i byen. 51,3 % af denne gruppe mener, at problemet med henkastet affald er størst i byen sammenlignet med 29,0 % i resten af landet. Mønsteret er det samme med byboerne i Århus selvom populationen er for lille til at sige noget entydigt. Tendensen er, at folk vurderer problemet størst i det område, hvor netop de færdes.

10 Side 10 af 29 Problemets udvikling Problemet med henkastet affald er ifølge danskerne blevet værre. 73,0 % af danskerne giver således udtryk for, at problemet med henkastet affald er blevet enten værre eller meget værre. Der er kun få regionale udsving, og det ser dog værst ud i Nordsjælland (postområdet ). Det er ikke muligt at sige noget om udviklingen på kommunal plan, da populationen er for lille. Det er blevet værre Problemet med henkastet affald har udviklet sig i en uheldig retning, og undersøgelsen viser signifikant, at danskerne oplever, at problemet er stigende. 51,5 % svarer, at mængden af henkastet affald er blevet værre og 21,5 % af danskerne oplever, at problemet er blevet meget værre. Kun 3,1 % af danskerne giver udtryk for, at det er blevet bedre og kun 0,1 %, at det er blevet meget bedre. Udviklingen i mængden af henkastet affald - Hvordan synes du omfanget af henkastet affald har udviklet sig? 50,0 40,0 Procent 30,0 20,0 10,0 0,0 Det er blevet meget værre Det er blevet værre Der er ingen ændring Det er blevet bedre Det er blevet meget bedre Ved ikke

11 Side 11 af 29 Få regionale udsving Udviklingen i mængden af henkastet affald er relativt ens over hele landet. Danskere i hele landet giver udtryk for, at det er blevet værre. I alle postregioner er der mellem 65,7 % og 78,0 % af respondenterne, der giver udtryk for, at det er blevet værre eller meget værre. Der er således ingen væsentlige regionale forskelle hos respondenterne udover en svag tendens for nordsjællænderne (postnumrene ) til at vurdere problemet hårdere. 30,5 % giver således udtryk for, at problemet er blevet meget værre sammenlignet med 21,5 % på landsplan. Hele 78,0 % giver udtryk for, at det er blevet enten værre eller meget værre. Det er kendetegnende for denne postregion, at den er geografisk og populationsmæssigt mindre end de øvrige. Populationen er dog så stor, at usikkerheden forbliver på et acceptabelt niveau. Hvis man gentog undersøgelse med flere deltagere, ville det være muligt at give et billede af udviklingen i mængden af henkastet affald på kommunal plan. Der må formodes at være større kommunale forskelle afhængig af kommunernes håndtering af problemet.

12 Side 12 af 29 Holdning til henkastning af affald Der er ingen tvivl om danskernes generelle holdning til at smide affald i det offentlige rum: Omkring 90 % mener, at det er meget forkert at smide affald uanset om det sker i naturen, i byen eller langs veje og rastepladser. De unge og mændene er mest i tvivl om holdningen til at smide affald. Det er meget forkert at smide affald Danskerne er fuldstændig enige om, at det er meget forkert at smide affald uanset hvor det sker. Mellem 87,8 % og 93,3 % synes, at det er meget forkert at smide affald afhængig af affaldsarenaen. Det er langt hovedparten af den danske befolkning. En forsvindende lille andel på omkring 0,5 % synes, at det er fuldstændig acceptabelt at smide affald alle steder. Det svarer til omkring danskere. Der er således en stor mellemgruppe på mellem 7-11 % af befolkningen, der ikke har en klar holdning til henkastning af affald i det offentlige rum. På spørgsmålet om det er forkert at smide affald i enten naturen, byen eller på rastepladser, svarer de hverken ja, meget forkert eller nej, overhovedet ikke. Denne gruppe, der svarer til mellem danskere, vil udgøre en vigtig målgruppe for holdningsbearbejdning. Gruppen er særlig interessant med hensyn til henkastning af affald i byen. Holdning til henkastning af affald - Er det forkert at smide affald følgende steder: Rastepladser og veje Byen Naturen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, meget Ja, lidt hverken/eller Nej, ikke specielt Nej, overhovedet ikke

13 Side 13 af 29 At smide affald i naturen er det værste Det er meget forkert at smide affald, uanset om det er i byen (veje, pladser og parker), i naturen (skoven, stranden mm.) eller på rastepladser og veje. Der er ingen væsentlige forskelle på holdningen til de forskellige affaldsarenaer. Danskernes holdning til henkastning af affald er dog klarest, når det kommer til naturen. 93,3 % af danskerne synes, at det meget forkert at smide affald og 2,2 % synes, at det er acceptabelt. Hovedparten behandler naturen, som var det noget helligt, og det kommer klart til udtryk i de åbne besvarelser: Det er ikke acceptabelt at smide noget som helst ud i natur. Man skal forberede sig, så man kan bære de ting væk, som man evt. skal komme af med! Folk er blevet til curling-mennesker, der regner med, at der er folk til at rydde op efter dem konstant. Og så er de ligeglade med naturen! Der er ingen regionale forskelle. Man kan således ikke sige, at der er forskel på, om man spørger en københavner, en fynbo eller en nordjyde. Der er dog en gruppe på omkring 2,2 %, der giver udtryk for, at det overhovedet ikke er forkert at smide affald i naturen. Alder og holdning til henkastning af affald i naturen - Er det forkert at smide affald i naturen? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, meget Ja, lidt Hverken eller Nej, ikke specielt Nej, overhovedet ikke Der er ikke de store aldersforskelle. Generelt kan man dog sige, at holdningen til at smide affald i naturen er klarest hos de ældste med en signifikant overvægt at tvivlere blandt de unge. Her er knap 20 % ikke entydige modstandere af henkastning af affald generelt. En stor andel af respondenterne har et nuanceret forhold til affaldsarenaer afhængig af affaldstype. Store grupper af danskerne mener således, at det er i orden at smide nedbrydeligt affald i naturen eller i en park i byen.

14 Side 14 af 29 De unge og mændene er mest i tvivl Der er en klar holdning hos den ældre generation. Jo yngre man bliver, jo flere bliver i tvivl om hvorvidt, det er acceptabelt at smide affald i byen, naturen eller på rastepladser. Det samme gør sig gældende for mændene. Mønsteret er tydeligst, når respondenterne bliver spurgt til holdningen til henkastning af affald i byen. Alder og holdning til henkastning af affald i byen - Er det forkert at smide affald i byen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, meget Ja, lidt Hverken eller Nej, ikke specielt Nej, overhovedet ikke Mulighederne for holdningsbearbejdning er størst hos de unge og hos mændene. 29,7 % af de unge i alderen år synes kun, at det er lidt forkert at smide affald i byen. Og 15,1 % af mændene generelt synes, at det er lidt forkert at smide affald i denne affaldsarena. Der er ikke væsentlige regionale, uddannelsesmæssige eller indkomstmæssige forskelle på holdningen til henkastning af affald.

15 Side 15 af 29 Køn og holdning til henkastning af affald - Er det forkert at smide affald i byen? Kvinde Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, meget Hverken/eller Nej, overhovedet ikke Ja, lidt Nej, ikke specielt

16 Side 16 af 29 Handling efter eget udsagn Hver tredje dansker kan finde på at smide affald i byen eller naturen, men størstedelen gør det dog sjældent. Mellem 4,0 og 5,1 % af respondenterne giver endda selv udtryk for, at de engang imellem eller ofte kan finde på at smide affald i enten byen, naturen eller langs veje og rastepladser. Jo yngre man bliver, desto større er sandsynligheden for, at man kan finde på at smide affald. Mændene er værre end kvinderne, men aldersforskellene er større end kønsforskellene. Hver tredje smider affald i byen eller naturen Hovedparten af de adspurgte danskere giver udtryk for, at de aldrig smider affald. Mellem 64,6 og 76,1 % giver udtryk for, at de aldrig smider affald i det offentlige rum. Til gengæld angiver mellem 32,4 og 35,4 % af respondenterne, at de kan finde på at smide affald i naturen og i byen. Det svarer til hver tredje dansker. Det er dog kun mellem 4,0 og 5,1 %, der gør det engang imellem eller ofte, hvilket svarer til danskere. De hårde affaldssyndere skal nok tælles blandt de affaldssyndere, men indfører vi en kategori af bløde affaldssyndere, bliver tallet betydeligt højere. De skal nok tælles i de 1,7 1,9 millioner, som procenterne 32,4 35,4 % antyder. Henkastning af affald - Kan du finde på at smide affald følgende steder Rastepladser og veje Naturen Byen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aldrig Sjældent Engang imellem Ofte

17 Side 17 af 29 I de åbne besvarelser giver rigtig mange til gengæld udtryk for, at der er forskelle i, hvad de betragter som affald. Organisk nedbrydeligt affald er ikke så slemt, og mange giver endda udtryk for, at det ikke skader. Det gør ikke så meget at smide hurtigt biologisk nedbrydeligt affald i naturen eksempelvis et æbleskrog Der er for mig forskel mellem by og natur i henseende til bionedbrydeligt. Tyggegummi er et problem i byer, men ikke i en skov. Omkring 15 % af de åbne besvarelser deler dette synspunkt, hvilket understreger, at en del af respondenterne har et nuanceret og reflekteret forhold til affaldstyper. Flest smider affald i byen Respondenterne giver udtryk for, at de oftest smider affald i byen sammenlignet med naturen og langs veje og rastepladser. 35,4 % kan finde på at smide affald i byen selvom de fleste siger, at det sker sjældent. Det stemmer også overens med, at holdningen til at smide affald er den slappeste. Det er værre at smide affald i naturen og langs veje og rasteplader end det er i byen. De yngste smider oftere affald Der er en tydelig sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at smide affald i det offentlige rum. Jo yngre respondenterne er, desto flere kan finde på at henkaste affald i enten byen, naturen eller langs veje og rastepladser. Mønsteret er ens i alle affaldsarenaer. Alder og henkastning af affald i byen - Kan du finde på at smide affald i byen? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig

18 Side 18 af 29 17,1 % af de årige giver eksempelvis udtryk for, at de engang imellem eller ofte smider affald i byen sammenlignet med 0 % af danskerne over 50 år. Mænd smider tiere affald end kvinder Der er en tendens til, at mænd er mere tilbøjelige til at smide affald i det offentlige rum end kvinder. Det gælder alle affaldsarenaer uden undtagelser. 59,3 % af mændene giver udtryk for, at de aldrig kunne finde på at smide affald i byrummmet sammenlignet 69,8 % af de kvindelige respondenter. Det er en forskel på over 10 %. Det hænger også sammen med, at mændene også vurderer problemets betydning lavere end kvinderne. Køn og henkastning af affald - Kan du finde på at smide affald i byen? Kvinde Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig Danskerne samler engang imellem henkastet affald op 88,6 % af danskerne kan finde på at samle andres affald op, men de fleste gør det kun engang imellem. Det tyder også på, at ønsket om mindre affald i det offentlige rum er så kraftigt, at folk selv skrider til handling. Det er således kun 13,2 % af danskerne, der aldrig ville samle affald op efter andre. Oprydning efter andre - Samler du henkastet affald op efter andre? Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig

19 Side 19 af 29 De ældre rydder oftest op efter andre Der er en klar tendens til, at den ældre generation rydder op efter de yngre. 15,1 % af danskerne over 60 år samler ofte affald op efter andre sammenlignet med 0 % blandt de yngste. Generelt kan man sige, at jo ældre man bliver, desto større er sandsynligheden for, at man vil samle henkastet affald op efter andre. Der er ikke kønsforskelle på dette punkt. Alder og oprydning efter andre - Samlet du henkastet affald op efter andre % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig

20 Side 20 af 29 Affaldstyper Sprøjter, kondomer og lignende er det værste, dernæst kommer dåser, glas og flasker. Det skyldes ifølge respondenternes åbne besvarelser, at disse affaldstyper kan være farlige og de førstnævnte er ulækre. Det er mere acceptabelt at smide små-affald end større genstande. Knap 20 % af danskerne mener, at det er acceptabelt at smide cigaretskodder, tyggegummi og små papirstykker i det offentlige rum. Organisk nedbrydeligt affald ligger lidt uden for kategori hos mange af respondenterne. Det viser sig i de åbne besvarelser. Sprøjter, flasker og dåser er det værste Ingen af de nedenstående affaldstyper er acceptable ifølge danskerne, men noget opleves værre end andet. Det værste man kan smide fra sig, er kondomer, sprøjter og lignende. 92,3 % synes, at det fuldstændig uacceptabelt at smide denne affaldstype i det offentlige rum. Dåser, glas og flasker er ifølge danskerne også noget af det værste. Accept af henkastning af affaldstyper - Du bedes vurdere på en skala fra 1-7, hvor acceptabelt det er at smide følgende typer affald i naturen, i byen eller langs vejene Kondomer, sprøjter og lign. Dåser Glas og flasker Plastikposer Fastfoodemballage Pizzabakker Tømte askebæger Aviser Cigaretskodder Tyggegummi Små papirstykker Hundeekskrementer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uacceptabelt Acceptabelt

21 Side 21 af 29 I de åbne besvarelser findes en del af forklaringen på, hvorfor netop disse ting betragtes som særligt slemme. De er ganske enkelt ulækre og farlige: Små børn f.eks. kan komme til skade på dåser, flasker, sprøjter og lign. Brugte kanyler, brugte kondomer er bare ulækkert og knuste glasskår er farlige Små-affald er mere acceptabelt Cigaretskodder, tyggegummi og små papirstykker er mere acceptabelt end større genstande såsom plastikposer og pizzabakker. Knap 20 % af danskerne mener, at det er acceptabelt at smide et tyggegummi, en cigaret eller et lille stykke papir. Årsagen til at folk smider små-affald er i høj grad dovenskab, og det giver de også udtryk for i de åbne svarkategorier. Jeg har dog haft en tendens til at smide tyggegummi ud af vinduet, når jeg kører, når det ikke smagte godt mere, og jeg gerne ville af med det. Jeg er selv ryger, og tager altid mine skodder med mig ude fra naturen. Hvis jeg til gengæld er i en by, er der 50 % chance for, at jeg ikke gider at slukke den på jorden for derefter at smide den i en skraldespand. Hundelorten er ikke så slem Der er meget delte meninger om hundelorten, men der er gennemsnitligt en større accept af at dumpe hundelorte i det offentlige rum end alle andre af de mulige affaldstyper. Mange giver i de åbne svarkategorier udtryk for, at det er i orden at dumpe hundelorten i naturen eller på græsplæner, da det indgår i det økologiske kredsløb. I nogle områder i græsset langs med landevejen og i skoven er det okay at lade en hundelort ligge, hvor den ikke generer andre, og den indgår meget hurtigt i det økologiske system Hundelorte i byen er uacceptabelt. Hundelorte i naturen er acceptabelt Det skal dog nævnes, at der også er en del, der bruger de åbne kategorier til at harcelere over hensynsløse hundeejere. Små køns- og aldersforskelle Der er ikke væsentlige forskelle på, hvordan unge og gamle ser på de forskellige affaldstyper. De unge ser dog generelt lettere på alle affaldsformer end de ældre. Kønsforskellene er ligeledes små, men der er dog en svag tendens til, at kvinder har skarpere holdninger til små-affald end mændene. Mændene tager eksempelvis mere løst på cigaretskodder end kvinder. 8,6 % af de mandlige respondenter synes, at det er helt og aldeles acceptabelt at smide skodder i det offentlige rum. Kun 4,7 % af kvinderne deler denne opfattelse.

22 Side 22 af 29 Indsatsen mod henkastet affald Ifølge danskerne selv er de primære årsager til at smide affald i det offentlige rum: dovenskab, egoisme og ligegyldighed. Respondenterne mener, at den typiske affaldssynder er en yngre person, og de åbne besvarelser afslører tydeligt, at langt hovedparten ikke kan identificere sig med affaldssynderen. Danskerne efterlyser en flerstrenget indsats mod henkastet affald, der både inkluderer kampagner, flere skraldespande og bøder. Danskerne giver dovenskab skylden 54,6 % af respondenterne giver udtryk for, at folk smider affald i det offentlige rum på grund af dovenskab eller ligegyldighed. Den generelle holdning er, at folk simpelthen er ligeglade med det offentlige rum eller for dovne til at finde en skraldespand. I de åbne svarkategorier skriver de blandt andet følgende: Ligegyldighed over for naturen og samfundet. De tænker "der er nogle der rydder op efter mig Man ser ofte personer ved stranden efterlade sig engangsgrill og andet i den dur. Det må klart skyldes dovenskab, at folk ikke enten tager tingene med sig eller smider affaldet i skraldespanden. Jeg tror det har meget at gøre med hvilken en opdragelse, man har fået. Årsag til henkastning af affald - Hvad tror du kan være årsagen til, at nogen smider affald i naturen, i byen eller langs vejene? Kan ikke finde en skraldespand Har ingen steder at gøre af affaldet Vil af med affaldet i en fart Dovenskab Er ligeglad Andet Ved ikke Procent

23 Side 23 af 29 De unge er ifølge danskerne værst Danskerne er ikke i tvivl om hvem, de tror, der er den typiske affaldssynder. I de åbne besvarelser beskriver 24,6 % af respondenterne affaldssynderen som værende en ung person. Procentopdelingen beror på en kodning af de åbne besvarelser efter primære kendetegn ved affaldssynderen. Over 75 % af respondenterne har udfyldt de åbne besvarelser. Det er usædvanlig mange, og det viser med tydelighed, at danskerne har en klar holdning til emnet. Affaldssynderen med egne ord - Prøv at beskrive den type person, som oftest smider affald fra sig? Ung person Ligeglad Alle Egoistisk Andet Doven Uintelligent / uoplyst Ved ikke Travl Bilister Mand Selvhævdende 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Procent Danskerne: Affaldssynderen er dårligt opdraget Kendetegn ved affaldssynderen er ifølge danskerne, at personen typisk enten er ligeglad (13,2 %), egoistisk (8,0 %), doven (7,8 %) og uintelligent eller oplyst (1,7 %). Forklaringerne er, hvad mange formentlig ville betegne som dårlige menneskelige egenskaber. Det kunne tyde på, at danskerne er meget moralske med hensyn til affald i det offentlige rum. De ser ned på affaldssyndere og kan bestemt ikke identificere sig med vedkommende. Affaldssvinet er en doven, egoistisk person, der sandsynligvis ikke er klar over, hvor stor en belastning affaldet kan være for naturen og dyrelivet. En ung, der af forældre er blevet opdraget som egoist. Hvis det ikke havde været tilfældet, ville den unge helt af sig selv have fundet ud af, at det ikke kan lade sig gøre at leve i omgivelser uden svineri uden at rydde op efter sig. Men når mor og far (eller kommunen) klarer problemet med affald, er der jo ingen grund til, at "jeg" skal bruge min energi på det.

24 Side 24 af 29 Man skal ramme den unge generation - holde foredrag i skolerne og lave børneudsendelser, som skal sætte fokus på det at forurene naturen og den verden, vi lever i. Gamle mennesker er ofte bedre opdraget og bærer ikke skylden i så voldsom grad. Affaldssynderen har ganske enkelt fået en dårlig opdragelse. Det er interessant, at mange anskuer det som årsagen til problemet men færre som løsningen på problemet. 8,1 % giver udtryk for, at problemet bør løses primært med undervisning / opdragelse. Det er også bemærkelsesværdigt, at 13,2 % af respondenterne i deres besvarelser lægger vægt på, at henkastning af affald i det offentlige rum er noget alle danskere gør. Det tyder på, at holdningen også er, at alle mennesker besidder disse dårlige egenskaber i større eller mindre grad. En flerstrenget indsats efterlyses Danskerne har vidt forskellige forslag til, hvad der kan få folk til at holde op med at smide affald i det offentlige rum. De primære ingredienser er ifølge danskerne kampagner (22,0 %), flere skraldspande (20,9 %) og bøder (17,7 %). Indsatsen mod henkastning af affald - Hvad tror du, der skal til for at få folk til at holde op med at smide affald i naturen, i byen eller langs vejene? Kampagner / fokus Flere skraldespande / bedre renovation Bøde / straf Undervisning / opdragelse Andet Ved ikke 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Procent Respondenterne havde kun mulighed for at give én besvarelse på spørgsmålet, men de åbne besvarelser tyder på, at hovedparten efterlyser en flerstrenget strategi. Påtale af myndighederne, opdragelse, bødeforlæg, oprydningskampagner, oplysning om skadevirkninger, mentalitetsændring, gruppepres. Bare jeg vidste det! Det er selvfølgelig vigtigt, at det er nemt at finde affaldskurve og "autoriserede" lossepladser/genbrugspladser - og at disse passes. Det er nok også vigtigt at få affald og graffiti ryddet væk ("nul tolerance"), ellers virker det som en magnet på mere affald. Massiv omtale - nok mere med humor end med sure miner - måske lidt gøgl? - og husk at udstyre de frivillige med handsker, sækker osv. så de kun skal indsamle, ikke bære væk.

25 Side 25 af 29 Bilag Spørgeskemaet Spørgeskemaet indeholder 17 lukkede og 2 åbne spørgsmål, hvilket inkluderer både personlige faktuelle spørgsmål, handlingsspørgsmål, holdningsspørgsmål og spørgsmål til normative værdier. Måden, man stiller spørgsmål på, determinerer i høj grad svarene, og det er derfor vigtigt at være velovervejet i sine formuleringer og være åben omkring ens spørgsmål. Alle undersøgelsens spørgsmål og svarkategorier er forsøgt formuleret, så spørgsmålene er: Gyldige (dvs. de skal måle det, som man ønsker, at de skal måle) Pålidelige (dvs. at målinger, der gentages, skal give samme resultat) Spørgsmålene blev formuleret således: Kan du finde på at smide affald i naturen? (Ofte / engang imellem / sjældent / aldrig) Kan du finde på at smide affald i byen? (Ofte / engang imellem / sjældent / aldrig) Kan du finde på at smide affald langs veje og på rastepladser? (Ofte / engang imellem / sjældent / aldrig) Er det forkert at smide affald i naturen (stranden, skoven mv.)? (Ja, meget / Ja, lidt / hverken eller / Nej, ikke specielt / Nej, overhovedet ikke) Er det forkert at smide affald i byen (gader, pladser, parker mv.)? (Ja, meget / Ja, lidt / hverken eller / Nej, ikke specielt / Nej, overhovedet ikke) Er det forkert at smide affald langs veje og på rastepladser? (Ja, meget / Ja, lidt / hverken eller / Nej, ikke specielt / Nej, overhovedet ikke) Hvad tror du kan være årsagen til, at nogle smider affald i naturen, i byen eller langs vejene? (Kan ikke finde en skraldespand / har ingen steder at gøre af affaldet / vil af med affaldet i en fart / dovenskab / er ligeglad / åben svarmulighed) Vurder på en skala fra 1-7, hvor acceptabelt det er at smide følgende typer affald i naturen, i byen eller langs vejene. 1 er helt og aldeles acceptabelt og 7 er fuldstændig uacceptabelt. (Aviser / Glas og flasker / Dåser / Plastikposer / Cigaretskodder / Tømte askebærer / Små papirstykker / Fastfoodemballage / Pizzabakker / Tyggegummi / Kondomer, sprøjter og lign. / Hundeekskrementer / åben kategori) Samler du henkastet affald op efter andre? (Ofte / engang imellem / sjældent / aldrig) Hvor stort synes du, at problemet med henkastet affald er? (Meget stort / Stort / Lille / Meget lille / Uden betydning / Ved ikke ) Hvordan synes du, at omfanget af henkastet affald udvikler sig? (Det er blevet meget værre / værre / ingen ændring / bedre / meget bedre)

26 Side 26 af 29 Hvor mener du, at problemet med henkastet affald er størst? (I naturen (strande, skove mv.) / I byen (gader, pladser, parker mv.) / Langs vejene og på rastepladser / Andet / Ved ikke) Prøv at beskrive den type person, som oftest smider affald fra sig? (Åbent spørgsmål) Hvad tror du, der skal til for at få folk til at holde op med at smide affald i naturen, i byen eller langs vejene? (Åbent spørgsmål) De åbne svarkategorier viste sig at være meget nyttige, og de er efterfølgende blevet kodet, så de også kan kvantificeres. Fordelingen af respondenter Her følger undersøgelsens fordeling af respondenter i forhold køn, alder, uddannelse, indkomst og geografi. Procent 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 Kønsfordeling - Hvilket køn er du? 30,0 Mand Kvinde

27 Side 27 af 29 Aldersfordeling - Hvor gammel er du? 30,0 25,0 20,0 Procent 15,0 10,0 5,0 0, Geografisk fordeling - Hvad er dit postnummer? 30,0 25,0 20,0 Procent 15,0 10,0 5,0 0,

28 Side 28 af 29 30,0 Indkomstniveau - Hvad er dit personlige indkomstniveau? 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Indtil kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover Ved ikke/ønsker ikke at svare Uddannelsesgrad - Hvad er din senest afsluttede uddannelse? Folkeskole 7 år eller kortere Folkeskole 8-10 år Mellem, real eller præliminær Studenter-/HF-/HH-eksamen Erhvervsuddannelse Mellemlang videregående uddannelse Højere uddannelse (bachelor) Højere uddannelse (kandidat) Højere uddannelse (phd eller lignende) Ved ikke / ønsker ikke at svare Procent

29 Side 29 af 29

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19 13.10.06 Side 1 af 19 Henkastet affald - analyse af kommunernes vurderinger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4

Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4 Udgivet af Operate A/S Tekst, layout og grafik: Operate A/S Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000 ISBN: 978-87-92402-00-4 Denne tryksag er trykt på Cyclus Print, 100 % genbrugspapir. Tryksagen er svanemærket.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere