ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%"

Transkript

1 beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5%

2 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i, 216 og 214. Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for. Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 218 sammenlignes med 1.B s resultater fra. Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 2 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 5% et Meget tit, 4% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 1%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4,3,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Historik 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 3 Indholdsfortegnelse: Side 4: Resultater for indskoling Side 2: Indskoling - resultater opdelt på forskellige baggrundsparametre Side 28: Resultater for mellemtrin og udskoling Side 56: Mellemtrin og udskoling - resultater opdelt på forskellige baggrundsparametre

5 4 Resultaterne for indskoling

6 SKOLETRIVSEL 5 Nedenfor fremgår eleverne i indskolingens samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total , Social trivsel ,2 Faglig trivsel ,9 Støtte og inspiration i undervisningen ,7 Ro og orden ,8 1 - Lav trivsel Høj trivsel

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 6 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du glad for dine lærere? 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,5 Er du glad for din klasse? 4,4 Kan du lide pauserne i skolen? 4,3 Er du glad for din skole? 4,3 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,8 Er du god til at løse dine problemer? 3,7 Er timerne kedelige? 3,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,1 Er toiletterne på skolen rene? 2,

8 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 7 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er toiletterne på skolen rene? Har du ondt i hovedet, når du er i skole? Er du glad for din skole? -,2 Er jeres klasselokale rart at være i? -,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? -,

9 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS 8 KOMMUNE Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er du glad for din skole? Er jeres klasselokale rart at være i? Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? Er toiletterne på skolen rene? -,2 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? -,

10 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 9 Er du glad for din skole? ,3 -,2 Er du glad for din klasse? ,4 Kan du lide pauserne i skolen? ,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? , -,2 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? ,2 Ja, meget Ja, lidt Nej

11 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 1 Føler du dig alene i skolen? , Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? ,9 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? ,1 Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste

12 FAGLIG TRIVSEL 11 Er du god til at løse dine problemer? ,7 Kan du koncentrere dig i timerne? , Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

13 STØTTE OG INSPIRATION I 12 UNDERVISNINGEN Er du glad for dine lærere? ,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? ,5 Lærer du noget spændende i skolen? , Nej Ja, lidt Ja, meget Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? ,1 -,2 Nej Ja, nogle gange Ja, tit Er timerne kedelige? ,5 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

14 RO OG ORDEN 13 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? ,8 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

15 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 14 SKOLETRIVSEL Har du ondt i maven, når du er i skole? ,1 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? , Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er jeres klasselokale rart at være i? ,1 -,2 Nej Ja, lidt Ja, meget Er toiletterne på skolen rene? , -,2 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

16 SUNDHEDSADFÆRD 15 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? ,5,4 Træt Midt imellem Frisk og vågen Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? ,6 Spiser du frokost hver dag i skolen? ,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? ,4,1 Nej Ja

17 SUNDHEDSADFÆRD 16 Hvordan er du kommet i skole i dag? Jeg er gået % 9 Jeg er løbet 24 2% 1 Jeg er cyklet % -6 Jeg er løbet på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter 22 2% -1 Jeg er blevet kørt i bil % -7 Jeg er kørt i skolebus eller taxa 62 6% 2 Jeg har taget bussen 51 5% 2 Jeg har taget toget 4 % Jeg er blevet kørt på ladcykel eller i cykeltrailer 12 1% 1

18 UNDERVISNINGSMILJØ 17 Er der nok toiletter på din skole? ,7 -,2 Nej Ja Er der rent på skolen? ,6 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? ,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) ,8 -,2 -,4 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) ,9 -,4 -,5 Er din stol god at sidde på? ,5 -,6 -,5 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

19 UNDERVISNINGSMILJØ 18 Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,9 Lugter der dårligt i klassen? ,2,1 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) ,7 Nej Ja, lidt Ja, meget

20 ANDRE SPØRGSMÅL 19 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9 Nej Ja Hvad synes du om din SFO? ,2 Ikke glad Glad Meget glad

21 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLE 2 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på skole. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Skole Bakkegård sskolen Katrinebje rgskolen Lisbjergsk olen Samsøgad es Skole Skovvangs kolen Vorrevang skolen Total Social trivsel 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 Er du glad for din skole? 4,3 4,2 4,1 4,3 4,4 4,6 4,3 Er du glad for din klasse? 4,3 4,2 4,1 4,5 4,3 4,6 4,4 Føler du dig alene i skolen? 4, 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 4, Kan du lide pauserne i skolen? 4,5 4,2 4,1 4,2 4,3 4,6 4,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4, 4,2 3,8 4, 3,8 4,2 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 3,9 4,1 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 4, 3,9 4,1 3,9 3,8 3,7 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,1 4,3 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 Faglig trivsel 4, 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 3,8 3,7 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,1 4, 4,1 4, 3,9 4,1 4, Støtte og inspiration i undervisningen 3,7 3,7 3,4 3,7 3,8 3,9 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,6 4,6 4,3 4,7 4,6 4,8 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,5 4,4 4,1 4,6 4,5 4,7 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,7 2,5 2,2 1,7 2,2 2,1 2,1 Er timerne kedelige? 3,6 3,3 3,1 3,6 3,5 3,6 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 4,1 3,9 3,5 4, 4, 4,4 4, Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,8 3,8 3,8 4, 3,7 3,8 3,8 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4, 4,1 4, 4,2 4, 4, 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLE 21 Skole Bakkegård sskolen Katrinebje rgskolen Lisbjergsk olen Samsøgad es Skole Skovvangs kolen Vorrevang skolen Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 3,7 4,1 3,9 4,2 4, 4, 4, Er jeres klasselokale rart at være i? 4,1 4, 3,8 4,3 4,2 4,3 4,1 Er toiletterne på skolen rene? 1,8 1,6 2,1 1,8 2,2 2,4 2, Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6 3,5 3,5 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,5 4,7 4,7 4,8 4,5 4,6 4,6 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,8 4,9 4,5 4,9 4,8 4,6 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,4 Er der nok toiletter på din skole? 3,7 3,7 Er der rent på skolen? 3,6 3,6 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,8 4,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 3,8 3,8 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 3,9 3,9 Er din stol god at sidde på? 3,5 3,5 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,9 2,9 Lugter der dårligt i klassen? 4,2 4,2 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 3,7 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 5, 4,9 4,9 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4, 4,2 4, 4,4 4, 4,5 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 KLASSETRIN På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Social trivsel 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 Er du glad for din skole? 4,5 4,4 4,2 4,2 4,3 Er du glad for din klasse? 4,5 4,4 4,3 4,2 4,4 Føler du dig alene i skolen? 4, 4, 3,9 4,2 4, Kan du lide pauserne i skolen? 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,3 4,2 4, 3,7 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,1 3,9 4,2 4,1 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,6 3,7 3,9 4,3 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,4 4, 4,1 4,3 4,2 Faglig trivsel 4, 3,8 3,9 3,7 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,2 3,9 4,1 3,9 4, Støtte og inspiration i undervisningen 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,6 4,7 4,6 4,5 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,6 4,6 4,5 4,3 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2, 1,9 2,1 2,3 2,1 Er timerne kedelige? 3,7 3,5 3,5 3,2 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 4,2 4,1 4, 3,7 4, Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,2 3,9 4, 4,2 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 KLASSETRIN Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,2 3,9 3,9 4, 4, Er jeres klasselokale rart at være i? 4,4 4,2 4,1 3,9 4,1 Er toiletterne på skolen rene? 2,2 1,9 1,9 1,7 2, Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,9 4,8 4,7 4,8 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,2 4,3 4,5 4,5 4,4 Er der nok toiletter på din skole? 4, 3,9 3,3 3,8 3,7 Er der rent på skolen? 3,9 4,1 3,6 3,1 3,6 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,9 4,7 4,9 5, 4,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 4,1 3,9 4, 3,6 3,8 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 4,9 4, 4, 3,2 3,9 Er din stol god at sidde på? 4,8 4,2 3,3 2,6 3,5 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,8 3,5 2,5 3, 2,9 Lugter der dårligt i klassen? 4,5 4,6 4,3 3,8 4,2 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 5, 4,1 3,5 2,9 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 5, 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,5 4,2 4,2 4, 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSEART 24 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klasseart (normal-, special- samt modtagerklasser). Klasseart Normalkla sse Øvrige Total Social trivsel 4,2 4,3 4,2 Er du glad for din skole? 4,3 4,3 4,3 Er du glad for din klasse? 4,3 4,6 4,4 Føler du dig alene i skolen? 4, 3,9 4, Kan du lide pauserne i skolen? 4,3 4,7 4,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4, 4,1 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,1 4,6 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,9 3,7 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,2 4,1 4,2 Faglig trivsel 3,9 3,2 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,7 3, 3,7 Kan du koncentrere dig i timerne? 4, 3,4 4, Støtte og inspiration i undervisningen 3,7 3,8 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,6 4,6 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,5 4,6 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,1 1,7 2,1 Er timerne kedelige? 3,5 3,6 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 4, 4,4 4, Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,9 3,8 3,8 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,1 4,2 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

26 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSEART 25 Klasseart Normalkla sse Øvrige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4, 4,1 4, Er jeres klasselokale rart at være i? 4,1 4,4 4,1 Er toiletterne på skolen rene? 1,9 3,4 2, Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,5 3,2 3,5 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,6 4,1 4,6 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,8 5, 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,4 5, 4,4 Er der nok toiletter på din skole? 3,7 5, 3,7 Er der rent på skolen? 3,6 4,3 3,6 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,8 4,3 4,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 3,8 3, 3,8 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 3,9 4,3 3,9 Er din stol god at sidde på? 3,5 3,7 3,5 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,9 3, 2,9 Lugter der dårligt i klassen? 4,2 3,7 4,2 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 3,6 4,3 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,2 4,5 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

27 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 26 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,2 4,1 4,2 Er du glad for din skole? 4,2 4,5 4,3 Er du glad for din klasse? 4,3 4,4 4,4 Føler du dig alene i skolen? 4,1 3,9 4, Kan du lide pauserne i skolen? 4,4 4,2 4,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4, 4, 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,1 4,1 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 4, 3,8 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,4 4, 4,2 Faglig trivsel 3,9 3,8 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 3,6 3,7 Kan du koncentrere dig i timerne? 4, 4,1 4, Støtte og inspiration i undervisningen 3,6 3,9 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,5 4,8 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,4 4,5 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,1 2,1 2,1 Er timerne kedelige? 3,2 3,7 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 3,9 4,2 4, Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,8 3,9 3,8 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,1 4, 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

28 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 27 Køn Dreng Pige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,1 3,9 4, Er jeres klasselokale rart at være i? 4,1 4,2 4,1 Er toiletterne på skolen rene? 1,8 2,1 2, Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,5 3,5 3,5 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,6 4,7 4,6 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,7 4,8 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,4 4,4 4,4 Er der nok toiletter på din skole? 3,8 3,7 3,7 Er der rent på skolen? 3,6 3,7 3,6 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,8 4,9 4,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 3,8 3,8 3,8 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 3,9 3,8 3,9 Er din stol god at sidde på? 3,6 3,4 3,5 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3,2 2,7 2,9 Lugter der dårligt i klassen? 4,2 4,3 4,2 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 3,7 3,6 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,3 4,1 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

29 28 Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

30 SKOLETRIVSEL 29 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,7 Social trivsel , Faglig trivsel ,7 Støtte og inspiration i undervisningen ,1 Ro og orden ,8,1 1 - Lav trivsel Høj trivsel

31 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 3 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,6 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,3 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,2 Føler du dig ensom? 4,1 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3, Er undervisningen kedelig? 2,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,7 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,5 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,

32 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 31 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Jeg synes godt om udeområderne på min skole.,2 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?,1 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?,1 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?,1 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.,1 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? Er undervisningen spændende?

33 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS 32 KOMMUNE Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Møder dine lærere præcist til undervisningen?,1 Er du glad for din skole? Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. -,2 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? -,

34 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 33 Er du glad for din skole? ,9,1 Er du glad for din klasse? , Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Føler du dig ensom? ,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,6 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? ,7 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig

35 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 34 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,9 Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,9 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,9 -,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

36 FAGLIG TRIVSEL (1/2) 35 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,7,1 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? ,9 Kan du koncentrere dig i timerne? ,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,7 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,6 -,2 Under middel Middel Gode Virkelig gode

37 FAGLIG TRIVSEL (2/2) 36 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen ,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

38 STØTTE OG INSPIRATION I 37 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,5,1 Er undervisningen spændende? , Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,7 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er undervisningen kedelig? ,8 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,7 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen , Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

39 RO OG ORDEN 38 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,7,1 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,8,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

40 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 39 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,1,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre ,8 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,7 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

41 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 4 SKOLETRIVSEL Hvor tit har du ondt i maven? ,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? ,5,1 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? ,8,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,5,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene , Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

42 SUNDHEDSADFÆRD 41 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere % timer om ugen % timer om ugen % -1 1 Ca. 1 time om ugen % -3 2 Ca. en halv time om ugen 114 8% 1 Ingen 72 5% -1 1

43 SUNDHEDSADFÆRD 42 Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag % gange om ugen % gange om ugen % 4 2 En gang om ugen % -3 2 En gang om måneden 49 4% 1 Mindre end en gang om måneden 39 3% 1 Aldrig 63 5% -2 1

44 SUNDHEDSADFÆRD 43 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere % timer om ugen % timer om ugen % 4 5 Ca. 1 time om ugen 139 1% -2 2 Ca. en halv time om ugen 64 5% -1 1 Ingen 86 6% -3 2

45 SUNDHEDSADFÆRD 44 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen % dage om ugen 137 1% dage om ugen 122 9% dag om ugen 13 9% 1 Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med % -2 Jeg køber mad på skolen % 1 Jeg køber mad uden for skolen 61 4% Jeg spiser ikke frokost 61 4% 2

46 SUNDHEDSADFÆRD 45 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere % 2 2 Kl % 3 Kl % 1-2 Kl % -2-1 Kl % -1-1 Kl % -1 1 Kl % 1 Kl % Kl % Kl % Kl. 2. eller senere 19 1% -1

47 SUNDHEDSADFÆRD 46 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl. 5. eller tidligere 17 1% Kl % -1 1 Kl % 1 3 Kl % 3 2 Kl % -2-5 Kl % Kl. 8 eller senere 4 % -1

48 SUNDHEDSADFÆRD 47 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? ,6,2 Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

49 SUNDHEDSADFÆRD 48 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går 327 4% 1 Jeg løber 12 1% 1 Jeg cykler (ikke elcykel) % -21 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 23 3% -1 Jeg cykler på elcykel 5 1% Jeg bliver kørt i bil % 4 Jeg kører med skolebus eller taxa 77 9% 5 Jeg tager bussen 76 9% 2 Jeg tager toget 1 % Jeg bliver kørt på ladcykel eller i cykeltrailer % Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn på mellemtrin.

50 SUNDHEDSADFÆRD 49 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går % 5 Jeg løber 7 1% Jeg cykler (ikke elcykel) % -1 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 6 1% Jeg cykler på elcykel 2 % Jeg bliver kørt i bil 76 13% 2 Jeg kører med skolebus eller taxa 38 6% 4 Jeg tager bussen 82 14% -1 Jeg tager toget 1 % Jeg kører på knallert/scooter 9 2% Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn i udskoling.

51 SUNDHEDSADFÆRD 5 Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? Jeg ryger ikke % -2 Sjældnere end hver uge 37 6% Ikke hver dag, men hver uge 22 4% 1 1 Hver dag 25 4% -1 1

52 SUNDHEDSADFÆRD 51 Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Jeg har aldrig drukket alkohol 29 49% år eller yngre 56 1% år 4 7% år 69 12% år 8 14% år 39 7% år eller ældre 13 2% 1 1 Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling.

53 SUNDHEDSADFÆRD 52 Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig % Ja, en gang 34 12% -2 Ja, 2-3 gange 38 13% -1 Ja, 4-1 gange 37 13% 3 Ja, mere end 1 gange 42 15% Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling, som har et andet end "Jeg har aldrig drukket alkohol" til spørgsmålet på forrige side.

54 SUNDHEDSADFÆRD 53 Har du nogensinde prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? Ja 33 6% Nej % Tænk tilbage på de sidste 3 dage. Hvor mange gange har du røget hash, marihuana, pot eller skunk? Ingen 18 55% gange 4 12% gange 6 18% gange 3 9% 5 1 gange eller flere 2 6% -5 Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling. Spørgsmålet nederst på denne side er kun stilet til de elever, som har et "Ja" til det øverste spørgsmål på siden.

55 SUNDHEDSADFÆRD 54 Har du nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash f.eks. amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lignende? Nej % -1 Ja, 1 gang 5 1% Ja, flere gange 1 2% 1 Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling.

56 FYSISK OG ÆSTETISK 55 UNDERVISNINGSMILJØ Jeg synes, der er nok toiletter på skolen ,1 -,3 Jeg synes, der er rent på skolen ,5 -,4 -,3 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen ,5,2 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde) ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,8 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

57 FYSISK OG ÆSTETISK 56 UNDERVISNINGSMILJØ Er du tilfreds med lyset i din klasse? ,6 -,2 -,2 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? ,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) , Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve) ,1 -,2 -,2 Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds

58 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 57 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,7 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt ,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,7 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

59 VITALISERING 58 Er du glad for din skole? ,9,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,6 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9,1 Nej Ja

60 SELVVÆRD 59 Jeg er god nok, som jeg er ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

61 LIVSTILFREDSHED 6 Her er en linje med prikker fra til 1. Prik betyder det værst mulige liv for dig, og prik 1 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? - Dårligst mulig 12 1% 1 8 1% % % % % % % % % Bedst mulig % -2

62 LIVSTILFREDSHED 61 63) Hvor på linjen synes du selv, at du er for tiden? ,4 -, Hvad handler det om, når du er (x) ved spørgsmålet om, hvordan du synes dit liv er? Det handler om noget hjemme 73 42% 2 Det handler om noget i skolen 92 53% -2 Det handler om noget i fritiden 44 25% 2 Det handler om noget andet 75 43% 6 Note: Spørgsmålet "Hvad handler det om, når du er (x) ved spørgsmålet om, hvordan du synes dit liv er?" stilles kun til elever, som har et -5 på spørgsmålet om livstilfredshed.

63 SEKSUEL SUNDHED 62 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? ,5,1 Nej Ja Har du viden om krop, køn og seksualitet? ,7 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? ,2 -,3 Nej Ja Note: Spørgsmålet "Har du viden om forandring i puberteten?" er kun stillet til elever på mellemtrin. Endvidere er spørgsmålene "Har du viden om krop, køn og seksualitet?" samt "...prævention mod seksuelle sygdomme" kun stillet til elever i udskolingen.

64 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLE 63 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på skole. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Skole Bakkegård sskolen Katrinebje rgskolen Lisbjergsk olen Samsøgad es Skole Skovvangs kolen Vorrevang skolen Total Social trivsel 4, 3,9 3,9 4, 4, 4,1 4, Er du glad for din skole? 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 4,1 3,9 Er du glad for din klasse? 4, 3,9 3,8 4, 4, 4,2 4, Føler du dig ensom? 4,2 4,1 4, 4,1 4,2 4,2 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 4,6 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,7 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 3,7 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4, 3,9 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 3,9 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,2 4,4 4,1 4,2 4,2 4,4 4,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 3,9 3,8 3,7 4, 4, 4,1 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 3,9 3,8 3,7 4, 3,9 4,1 3,9 Faglig trivsel 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 3,8 3,9 3,9 4, 3,9 4, 3,9 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,9 3,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,2 3,4 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 3,7 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7 3,8 3,6 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

65 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLE 64 Skole Bakkegård sskolen Katrinebje rgskolen Lisbjergsk olen Samsøgad es Skole Skovvangs kolen Vorrevang skolen Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,7 3,8 3,8 4, 3,9 3,9 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,7 3,7 3,6 3,9 3,8 3,8 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,3 3,1 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,6 2,7 2,6 2,4 2,5 2,4 2,5 Er undervisningen spændende? 3, 2,9 3,1 3,2 2,9 3,3 3, Er undervisningen kedelig? 2,7 2,7 2,7 3, 2,7 3,1 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 4, 3,7 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,1 3,1 3, 3,3 3,1 3,4 3,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,7 3,7 3,5 3,8 3,7 4, 3,7 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3, 3,1 3,1 2,9 3, 3,1 3, Ro og orden 3,7 3,8 3,6 3,8 3,7 3,9 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 3,6 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,7 3,7 3,3 3,7 3,6 4, 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9 3,8 3,8 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 3,9 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 4, 3,8 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,8 3,6 3,7 3,9 3,6 3,7 3,7 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

66 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLE 65 Skole Bakkegård sskolen Katrinebje rgskolen Lisbjergsk olen Samsøgad es Skole Skovvangs kolen Vorrevang skolen Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,7 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,1 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,5 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,2 3,4 3,7 3,2 3,3 3,6 3,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,5 1,5 3,1 1,7 2, 2,1 2, Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 3,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 2,6 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,6 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,1 3,1 Jeg synes, der er rent på skolen. 2,5 2,5 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,5 3,5 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,1 3,1 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,8 2,8 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 3,6 3,6 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,3 3,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3, 3, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

67 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLE 66 Skole Bakkegård sskolen Katrinebje rgskolen Lisbjergsk olen Samsøgad es Skole Skovvangs kolen Vorrevang skolen Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,1 3,1 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,1 4, 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,8 4,9 5, 5, 4,9 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,1 4,1 4, 4,2 4,1 4,2 4,1 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,9 4,8 4,2 4,6 4,8 4,8 4,7 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 4,4 4,5 3,8 4, 4,2 4, 4,2 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,7 4,6 4,4 4,4 4,2 4,5 4,5 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

68 RESULTATER OPDELT PÅ 67 KLASSETRIN På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Social trivsel 4,2 4, 4, 4, 3,9 4, 4, Er du glad for din skole? 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 Er du glad for din klasse? 4,3 4, 4, 3,9 3,9 3,9 4, Føler du dig ensom? 4,1 4,1 4,1 4,1 4, 4,2 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 4,6 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4, 3,9 3,8 3,8 3,6 4, 3,9 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,2 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,4 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,2 4, 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 4, 3,9 Faglig trivsel 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,4 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 4, 3,8 3,7 3,6 3,4 3,7 3,7 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,9 3,8 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

69 RESULTATER OPDELT PÅ 68 KLASSETRIN Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,4 3,1 3,1 3,1 3, 3,1 3,1 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4 2,6 2,5 Er undervisningen spændende? 3,3 2,9 2,9 3,1 3, 3, 3, Er undervisningen kedelig? 3,1 2,7 2,8 2,7 2,6 2,8 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4,1 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,5 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 4, 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,3 2,9 3, 2,9 2,9 3, 3, Ro og orden 3,8 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,4 3,1 3,4 3,3 3,5 3,5 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,7 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 3,6 3,7 3,8 3,8 4, 3,8 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,9 3,8 3,9 3,7 3,8 4, 3,8 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

70 RESULTATER OPDELT PÅ 69 KLASSETRIN Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,6 3,5 3,6 3,4 3,3 3,5 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,7 2,5 2,6 2,7 2,7 2,9 2,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,6 3,4 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,8 3,4 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,9 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2, 1,6 2,1 2, 2,3 1,9 2, Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 2,8 2,6 2,7 2,4 2,3 2,5 2,6 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3, 3,1 3,7 2,6 3,1 3,2 3,1 Jeg synes, der er rent på skolen. 2,5 2,6 2,4 2,2 2,5 2,5 2,5 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,5 3,9 3,6 3,3 3,7 2,8 3,5 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,8 3,8 2,8 2,6 2,8 2,3 3,1 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,7 2,7 2,7 2,8 3, 2,9 2,8 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 3,7 3,8 3,8 3,7 3,5 3,1 3,6 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,3 3,6 3,4 3,2 3,3 2,6 3,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,3 3,4 3,2 2,8 2,7 2,6 3, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

71 RESULTATER OPDELT PÅ 7 KLASSETRIN Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,5 3,4 3,1 2,8 2,8 2,6 3,1 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,9 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5, 5, 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,3 4,1 4,2 4, 4, 4,1 4,1 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,7 4,6 4,8 4,7 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 3,8 4, 4,6 4,2 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,3 4,5 4,7 4,1 4,5 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

72 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 71 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,1 4, 4, Er du glad for din skole? 3,8 3,9 3,9 Er du glad for din klasse? 4,1 4, 4, Føler du dig ensom? 4,3 4, 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,6 4,6 4,6 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,9 3,4 3,7 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 3,9 3,9 3,9 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 3,9 3,8 3,9 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,3 4,2 4,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 3,9 3,9 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 3,9 3,9 3,9 Faglig trivsel 3,7 3,7 3,7 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,6 3,7 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 3,9 3,9 3,9 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,7 3,7 3,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,3 3,3 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,7 3,7 3,7 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,5 3,8 3,6 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

73 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 72 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,8 3,9 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,7 3,8 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,1 3,2 3,1 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,5 2,6 2,5 Er undervisningen spændende? 2,9 3,1 3, Er undervisningen kedelig? 2,7 2,9 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,7 3,8 3,7 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,1 3,3 3,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,7 3,8 3,7 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 2,9 3,1 3, Ro og orden 3,7 3,8 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,4 3,3 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,6 3,7 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,2 4,3 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 3,7 3,8 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 3,9 4,3 4,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,8 3,9 3,8 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,8 3,6 3,7 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

74 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 73 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,9 3,7 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,6 3,4 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,7 4,9 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,6 2,7 2,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,4 3,4 3,4 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,5 3,5 3,5 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,3 3,5 3,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,7 2,2 2, Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,7 3,6 3,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 2,5 2,6 2,6 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 2,8 3,4 3,1 Jeg synes, der er rent på skolen. 2,4 2,6 2,5 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,4 3,5 3,5 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3, 3,1 3,1 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,9 2,7 2,8 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 3,6 3,7 3,6 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,3 3,2 3,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,2 2,8 3, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

75 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 74 Køn Dreng Pige Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,1 3,1 3,1 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4, 4,2 4,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,6 3,8 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,2 4, 4,1 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,7 4,7 4,7 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 4,1 4,2 4,2 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,3 4,6 4,5 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3% Specialtilbud beelser: 21 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 21 Svarprocent: 91,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 21 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% beelser: 327 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0- i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: 56 Elev Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: Kaløvigskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget.

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget. Undervisningsmiljøvurdering 2016 0-3 klasse. 55% har deltaget. 1. Jeg er en: Dreng 19 svar 44% Pige 24 svar 56% 2. Er du glad for din skole? Ja, meget 27 svar 63% Ja, lidt 16 svar 37% Nej 0 svar 0% 3.

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse?

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse? RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du glad for

Læs mere

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018 RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Fredensborg Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Nivå Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Frisholm Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Endrupskolen Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Endrupskolen Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Endrupskolen Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Ullerødskolen Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Ullerødskolen Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Ullerødskolen Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Svendborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune UMV 16 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Haderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere