BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr

2 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg konstaterer, at det syder og bobler inden for iværksætteri. I 1. kvartal 2014 blev der nemlig etableret rekord mange nye virksomheder i Aalborg Kommune - svarende til 16% flere end samme periode året før. Et andet område i vækst er transport og logistik, hvorfor vi i denne udgave af BEDREOverblik stiller skarpt på denne branchens DNA nøgletal for at få et billede af branchens økonomiske og beskæftigelsesmæssige for Aalborg. I vores faste kerne tager vi temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune ved bl.a. at se på tal for beskæftigelse, ledighed og iværksætteri. Husk at følge os på og bliv opdateret på arrangementer, nyheder og nøgletal. God læselyst! Tonny S. Thorup, Erhvervschef Temperaturmåling Hvordan står det til i Aalborg? Beskæftigelse og ledighed Fuldtidsbeskæftigelsen i 1. kvartal 2014 er på omtrent samme niveau som 1. kvartal 2013 Ledigheden er samlet set omtrent på samme niveau som april 2013 Nye virksomheder 16% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal året før Iværksættere i rådgivning 12% flere iværksættere i rådgivning i 1. kvartal 2014 sammenliget med 1. kvartal 2013 Erhvervslejemål Få ledige erhvervslejemål i kontorejendomme Tomgangsrate på 2,5% i Aalborg Centrum og 1,5% i Aalborg indre ring Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn Stigende godstransport på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam - fremgang på 35% i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013 Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn - fremgang på 2% i maj 2014 i forhold til året før Turisme og erhvervsturisme Vækst i erhvervsturisme på knap 8% i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal året før Privatturismen steg med knap 6% i 1. kvartal 2014 i forhold til samme kvartal året før Befolkning Stigende befolkningstal - befolkningstilvækst på 218 personer i 1. kvartal

3 BEDREOverblik Hvordan står det til i Aalborg? Transport og logistik som konkurrenceparameter Infrastruktur, transport og logistik er en stigende konkurrenceparameter i den globale konkurrence. Gennem reducering af omkostninger til transport og indførelse af nye, intelligente logistiksystemer kan virksomhederne styrke konkurrenceevnen betydeligt. Transport og logistik er derfor en vigtig branche, da den udvikler services og løsninger, der kan bruges i virksomheder, uanset branche, og i samfundet som helhed. Gennem øget brug af it, ressourceoptimering, bæredygtige løsninger mv. skaber transport og logistik-sektoren muligheder for reducering af omkostninger i alle brancher og samfundet generelt. Voksende transportsektor i Aalborg Transport er det erhvervsområde, der har haft den største vækst i beskæftigelsen i perioden fra 2011 til Derfor har vi valgt at undersøge dette område nærmere som tema i denne udgave af BEDREOverblik. Transportområdet består af virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Logistik i verdensklasse I Aalborg vokser i disse år en ny erhvervsklynge frem inden for intelligent logistik. En væsentlig baggrund for det er, at Aalborg Universitet er det eneste danske universitet, der forsker i intelligent logistik, og at Aalborg Havn i flere år har specialiseret sig inden for området. Aktørerne inden for intelligent logistik i Aalborg er samlet i netværket SMARTLOG. Logistik skal tænkes meget bredt. Fra fastlæggelse af strategier og forretningsgange til styring af fysiske materiale- og procesflow samt administrative rutiner. Intelligent logistik er også procesoptimering, bedre udnyttelse af ressourcer og kvalitetsstyring. Intelligente logistikløsninger kan være med til at sikre effektiviseringer, lokal udvikling og investeringer, og kan derfor være modsvar på outsourcing. Som eksempel kan nævnes, at logistik udgør op til 25% af omkostningerne til produktion af vindmøllekomponenter, hvorfor den nordjyske vindmøllebranche har et stort besparelsespotentiale ved indførelsen af intelligent logistik. Et andet eksempel er Intelligent hospitalslogistik (IHL), som er et innovativt intelligent lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse. Et system, hvor alt fra tøj, mad, medicin, sterile instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen lige præcis hvor og når, plejepersonalet har brug for det. Alt skal være tilgængeligt inden for højst 25 meter og 5 minutter. Samtidig kan affald, brugte instrumenter og lignende afleveres gennem en luge i væggen. Temaet Transport og logistik I tallene på de følgende sider, vil mange virksomheder inden for intelligent logistik ikke være dækket af statistikken omkring transport, idet virksomhederne kan være registreret under mange forskellige branchebetegnelser (IKT, service mv.). I temaet i denne udgave af BEDREOverblik ser vi derfor først på erhvervsområdet transport, og derefter på SMARTLOG netværkets medlemmer for at få mere viden om udviklingen inden for intelligent logistik. 3

4 Tema Transport og logistik Hvor mange arbejder inden for transport? Hvilken økonomisk betydning har transport? Få svarene her, hvor vi tager temperaturen på ressourceområdet transport. Nøgletal for ressourceområdet Transport i Aalborg 691 arbejdssteder Ressourceområder er store sammenhængende erhvervsområder bestående af virksomheder på tværs af brancher og sektorer. Fokus i denne opdeling er på hele produktionskæden for at produkt eller en tjenesteydelse, altså en jord-til-bord tankegang arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigelsen er på persomer Omsætning på 9,4 mia. kr. Værditilvækst 4,6 mia. kr. Stigende beskæftigelse inden for transport Der er personer beskæftiget inden for ressourceområdet transport i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 2011 er antallet af transportarbejdspladser steget med 6,7%. Denne stigning svarer til 333 nye arbejdspladser inden for transport. I perioden oplevede Aarhus og København også fremgang inden for transport, mens Odense har haft tilbagegang i beskæftigelsen. I Aarhus og København steg antallet af arbejdspladser inden for transport med hhv. 4,7% og 3,1%. I Odense faldt antallet af arbejdspladser med 1,3%, mens beskæftigelsen inden for transport stort set er uændret på landsplan. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Udvikling i antal arbejdspladser inden for transport 1.januar januar 2013 Aalborg Aarhus København Hele landet Odense Ressourceområdet Transport i Aalborg Kommune - privat sektor Arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigede Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. 4

5 Stigende omsætning og værditilvækst for transport Udvikling i værditilvæksten inden for transport Ressourceområdet transport har en omsætning på 9,4 mia. kr. og en værditilvækst på 4,6 mia. kr. i Aalborg kommune i Det viser de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Både omsætning og værditilvækst er steget betydeligt fra 2010 til Omsætningen inden for transport steg i Aalborg med 0,9 mia. kr. svarende til godt 10%. Værditilvæksten i Aalborg steg med 0,6 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 14,7%. I Odense steg værditilvæksten inden for transport med 29%. Aarhus oplevede også fremgang i værditilvæksten, mens København havde tilbagegang. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Odense Aalborg Aarhus Hele landet København Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Transport har stor økonomisk betydning i Aalborg Transports andel af den private sektor i Aalborg Kommune Arbejdspladser inden for transport udgør 8,6% af den private beskæftigelse i Aalborg. Den økonomiske betydning er større end betydningen for beskæftigelsen, idet transport bidrager med 11,1% af værditilvæksten i den private sektor. Eksempler på store virksomheder inden for ressourceområdet transport: Arriva Danmark A/S Wärtsila Denmark A/S Aalborg Havn A/S HNK Bilcon A/S Blue Water Shipping A/S O.W. Tankers A/S Værditilvækst 11,1% Fuldtidsbeskæftigede 10,1% Arbejdspladser 8,6% Omsætning 8,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 5

6 Tema Transport og logistik SMARTLOG netværket SMARTLOG er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger. SMARTLOG tæller 115 nordjyske medlemsvirksomheder, hvor hele værdikæden inden for logistik og transport er repræsenteret. SMARTLOG er et netværk, hvor de nordjyske kompentencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med henblik på at styrke konkurrenceevnen. Fokus ligger på videndelingnudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner. Derudover er SMARTLOG en kommunikationsplatform, der sørger for at kommunikere den nyeste viden og forskning, blandt andet fra Center for logistik (CELOG), Aalborg Universitet. Partnerne bag SMARTLOG er Aalborg Havn A/S, Aalborg Samarbejdet, BusinessAalborg samt CELOG. 30% 25% Hvis vi ikke bliver klogere og tænkere smartere inden for logistik og produktion er det svært at være konkurrencedygtige i en global verden Netværksleder i SMARTLOG Jens Uggerhøj Branchefordeling blandt medlemmer i SMARTLOG SMARTLOG fokuserer på logistik i hele værdikæden At SMARTLOG har fokus på hele værdikæden ses i branchefordelingen i SMARTLOG s medlemsvirksomheder, hvor der både er brugere og leverandører af logistikløsninger. Derfor er det svært at opfange statistisk. 20% 15% 10% 5% 0% Fremstilling Handel Transport IT Rådgivning Andet Kilde: Udtræk fra NNerhverv Center for logistik (CELOG) Center for logistik (CELOG) er en ingeniørmæssig forsknings og vidensenhed inden for logistik på Aalborg Universitet. CELOG blev etableret i samarbejde med Aalborg Havn og Aalborg Samarbejdet. Forskningsmetoderne i CELOG er tilpasset erhvervslivet, eftersom det er her, viden om logistik og supply chain gør mest nytte. CELOG arbejder for at hjælpe virksomheder og institutioner med at optimere deres logistik internt og eksternt i forsyningskæden. Center for Logistik og Samarbejde (CLS) Center for Logistik og Samarbejde (CLS) skal bidrage til at sikre en tættere integration mellem forskning og erhvervsliv inden for logistik. Ikke kun til gavn for de virksomheder, der har til huse på Aalborg Havn, men for virksomheder over hele Nordjylland. Kombinationen af forskning og teoretisk viden fra universitetet med havnens og virksomhedernes udviklingsstrategier for derigennem at skabe øget konkurrenceevne, større omsætning og større beskæftigelse. 6

7 Hvordan går det virksomheder i SMARTLOG? Vi tager temperaturen på nordjyske virksomheder, som er medlem af SMART- LOG, ved at se på virksomhedernes regnskaber de seneste 3 år. Medlemmer af SMARTLOG i Nordjylland Årets resultat før skat Seneste regnskabsperiode Vækst de seneste 3 år Vi ser på følgende nøgletal: Omsætning og bruttofortjeneste Negativt 31% Ja 50% Årets resultat før skat Årets resultat før skat 69% af virksomhederne har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. Positivt 69% Nej 48% Uændret 2% I de seneste 3 år har 50% af virksomhederne haft vækst i årets resultat før skat. Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder 52% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år I de seneste 3 år har 50% af virksomhederne haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste). Sammenlignet med samtlige regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Aalborg, er der en større andel virksomheder blandt SMARTOGs medlemmer, som har haft positivt resultat og vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste)., Eksempler på virksomheder inden for intelligent logistik: Aalborg Havn A/S SystemTeknik A/S Dc-Supply A/S Logimatic Industrial Data System A/S Blip Systems A/S Note: Det er kun ca. 20 % af de danske virksomheder, der opgiver deres omsætning i regnskabet. Hvis omsætningen er opgjort i regnskabet, måler væksten ud fra omsætningen. Hvis omsætning ikke er offentliggjort måler vi i væksten i bruttoresultatet i stedet. Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Medlemmer af SMARTLOG, som er regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Region Nordjylland. Nej 46% Uændret 2% Ja 52% Nej 48% Uændret 2% Ja 50% I alt 59 virksomheder i Region Nordjylland - heraf ligger 55% i Aalborg Kommune. 7

8 BEDREOverblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen ligger stabilt i Aalborg Beskæftigelsen i 1. kvartal 2014 ligger på samme niveau som i 1. kvartal I 1. kvartal er der 2 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere flere i Aalborg sammenlignet med I Aarhus steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 0,6%, mens Odense og København oplever et fald i beskæftigelsen på henholdsvis 0,4% og 1,7%. 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted 1. kvt kvt I hele landet er beskæftigelsen - som det er tilfældet i Aalborg - på omtrent samme niveau. -1,5% -2,0% Aarhus Aalborg Hele landet Odense København Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg 8

9 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted 1. kvt kvt Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet 1. k vt k vt Tilvækst Tilvækst i % 0,0% -1,7% -0,4% 0,6% 0,0% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Apr 2013 Apr 2013 Ændring Apr 2013 Apr 2013 I alt ,1% 6,1% år ,6% 5,3% år ,2% 10,2% år ,5% 6,9% år ,0% 5,0% år ,0% 5,2% 60 år og derover ,1% 4,0% Mænd ,3% 6,3% Kvinder ,8% 5,8% Kilde: Danmarks Statistik Ledighed i procent af arbejdsstyrken, april 2014 Faldende ledighed blandt de unge I april 2014 var der 5857 bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune, hvilket er på omtrent samme niveau som året før. Positivt er det, at bruttoledigheden blandt de årige og de årige er faldet med henholdsvis 5,2% og 8,9%. 0,0% - 3,7% 3,8% - 4,6% 4,7% - 5,1% 5,2% - 5,6% 5,7% - 9,8% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,1% af arbejdsstyrken ledige, mens 5% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i april Kilde: Danmarks Statistik 9

10 BEDREOverblik Nye virksomheder og iværksætteri 16% flere nye virksomheder Der blev registreret 236 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 1. kvartal Sammenlignet med 1. kvartal 2013, hvor der blev registreret 204 nye CVR numre, er det en stigning på 16%. De foreløbige tal for 2. kvartal 2012 viser, at der er registreret 153 nye CVR numre Nye CVR numre i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 2. kvartal 2014 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 10. juni Kilde: NNerhverv 12% flere iværksættere i rådgivning Der var 131 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 1. kvartal Det er 12% flere iværksættere sammenlignet med samme kvartal året før. Det er samtidig det højeste antal iværksættere i rådgivning i 5 år. De foreløbige tal for 2. kvartal opgjort pr. 10. juni viser, at der er 76 iværksættere i rådgivning. Dermed ligger antallet af iværksættere allerede et godt stykke over samme kvartal i Iværksætterrådgivning i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal I 2013 var der i alt 357 iværksættere i rådgivning. Knap halvt inden i 2014 har der allerede været 207 iværksættere. Hvis denne positive udvikling fortsætter vil vi få en del flere iværksættere i 2014 end i * Note: Antal iværksættere i NiN basisrådgivning i 2. kvartal 2014 opgjort pr. 10. juni Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for rådgivning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr. få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 10

11 BEDREOverblik Erhvervslejemål Tomgangsraten i Aalborg Centrum er steget Tomgangsraten i Aalborg Centrum er steget med 0,5 procentpoint det seneste halve år, således at den udgør 2,5%. Baggrunden for dette er det stigende udbud, især at flere byggerier, der skal huse større uddannelsesinstitutioner og virksomheder er igangsat. I takt med, at institutionernes aktiviteter flyttes til nye faciliteter, efterlades de gamle tomme. Den aktuelle lejeefterspørgsel matcher ifølge Nybolig Erhverv ikke umiddelbart de konkrete muligheder i disse lejemål. Tomgangsraten i Aalborg indre ring er faldet med 0,5 procentpoint, mens tomgangsraten i Aalborg ydre ring er omtrent på samme niveau. Lejeefterspørgslen i Aalborg er størst efter kontorlejemål i størrelsen m 2. Kontorejendomme - Aalborg Kommune - 1. kvartal 2014 Aalborg Aalborg Aalborg Centrum indre ring ydre ring Samlet kontormasse 1. kvt (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2014 (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2015 (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2016 (m 2 ) Tomgangsrate i % 2,5 1,5 6,8 Kortsigtsprognose stigende uændret stigende Bruttoleje: Klasse A ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose stigende stigende uændret Bruttoleje: Klasse B ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose uændret uændret faldende Bruttoleje: Klasse C ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose faldende faldende faldende Afkast: Klasse A ejendomme i % 6,00-6,25 6,75-7,00 7,50-8,50 Afkast: Klasse B ejendomme i % 7,00-7,25 7,50-8,00 8,50-9,00 Afkast: Klasse C ejendomme i % 8,50 8,75 9,00 Kilde: Nybolig Erhverv, Markedsrapport Erhvervsejendomme forår 2014 Tomgangsraten er den procentdel af alle tilgængelige enheder i en udlejningsejendom, der er ledige på et bestemt tidspunkt. 11

12 BEDREOverblik Aalborg Havn Godsrekorder på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam 1. kvartal 2014 steg mængden af containere på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam med 35 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i Mængden af containere på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam i TEU* 1. kvartal April måned blev med TEU den hidtil bedste april siden rutens etablering i Maj 2014 ligger med en godsmængde på knap TEU også pænt. Det forventes derfor at godsmængden på containerruten i 2. kvartal i år sætter ny rekord Ses der på 2014 frem til udgangen af maj viser en sammenligning med samme periode i 2013, at godsmængden er steget med 22%. 0 Fra 2012 til 2013 voksede mængden af containere med 13 % - til TEU kvartal * TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, standardstørrelse container 2. kvartal er foreløbig opgørelse på de første 2 måneder i kvartalet Kilde: Aalborg Havn

13 BEDREOverblik Aalborg Lufthavn Fremgang i Aalborg Lufthavn Passagertal for Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har haft fremgang i passagertallene siden årsskiftet I maj 2014 benyttede passagerer Aalborg Lufthavn. Sammenlignet med maj 2013 er passagertallet steget med 2% Ses der på 2014 frem til udgangen af maj viser en sammenligning med den samme periode i 2013, at passagerantallet er steget med 5,4% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 13

14 BEDREOverblik Turisme og erhvervsturisme 8% stigning i antal hotelovernatninger Der er stigende erhvervsturisme og privatturisme i Aalborg Kommune. I 1. kvartal 2014 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på 8,7% i forhold til 1. kvartal Antal hotelovernatninger i Aalborg 1. kvt kvt I samme perioden steg antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med 5,9%, så der var feriehotelovernatning i 1. kvartal Samlet set har Aalborg oplevet stigning i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotelovernatninger steg med godt 8% til i det 1. kvartal af Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik 9% stigning i omsætning på erhvervsturister En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske erhvervsturist er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 1. kvartal 2014 mellem 154 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 177 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Sammenlignet med samme periode i 2013 er omsætningen på erhvervsturisme ste- Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 1. kvartal 2014 Døgn-forbrug i kr. Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist Udenlandsk erhvervsturist Gennemsnit Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretnings-rejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. 14

15 BEDREOverblik Befolkning Flere indbyggere i Aalborg Der er indbyggere i Aalborg ved udgangen af 1. kvartal 2014, hvilket er en befolkningstilvækst på 218 personer. De største befolkningsbevægelser sker i 3. kvartal hvert år. Det skyldes primært stor nettotilflytning af studerende. I 2013 var der i alt en befolkningstilvækst på personer Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Kilde: Danmarks Statistik Stort tilflytning af unge I 2013 flyttede årige til Aalborg, mens årige flyttede fra Aalborg. Det svarer til en nettotilflytning på I 2013 flyttede årige til Aalborg, mens flyttede fra Aaborg. Det svarer til en nettofraflytning på Tilflyttere til Aalborg og fraflyttere fra Aalborg efter alder, 2013 Tilflyttede Fraflyttede år 7-16 år år år år år 80 år + Kilde: Danmarks Statistik 15

16 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte og drive virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf BEDREBusiness for dig og din virksomhed.

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Den globale by nr. 1 2016 Nye virksomheder 25% flere nye CVR-numre i 2015 sammenlignet med 2014 Iværksættere i rådgivning 45% flere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Byggeri i Aalborg nr. 3 2016 Nye virksomheder 18% færre nye CVR-numre i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industrien i Aalborg nr. 4 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nye virksomheder 4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Aalborg 1987-2017 nr. 1 2017 Nye virksomheder 3,3% flere nye CVR-numre i 2016 sammenlignet med 2015 Iværksættere i rådgivning 531

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Turisme nr. 3 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Befolkning 40 nye indbyggere i 2. kvartal 2015 - de største befolkningsbevægelser

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere