BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr

2 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg konstaterer, at det syder og bobler inden for iværksætteri. I 1. kvartal 2014 blev der nemlig etableret rekord mange nye virksomheder i Aalborg Kommune - svarende til 16% flere end samme periode året før. Et andet område i vækst er transport og logistik, hvorfor vi i denne udgave af BEDREOverblik stiller skarpt på denne branchens DNA nøgletal for at få et billede af branchens økonomiske og beskæftigelsesmæssige for Aalborg. I vores faste kerne tager vi temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune ved bl.a. at se på tal for beskæftigelse, ledighed og iværksætteri. Husk at følge os på og bliv opdateret på arrangementer, nyheder og nøgletal. God læselyst! Tonny S. Thorup, Erhvervschef Temperaturmåling Hvordan står det til i Aalborg? Beskæftigelse og ledighed Fuldtidsbeskæftigelsen i 1. kvartal 2014 er på omtrent samme niveau som 1. kvartal 2013 Ledigheden er samlet set omtrent på samme niveau som april 2013 Nye virksomheder 16% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal året før Iværksættere i rådgivning 12% flere iværksættere i rådgivning i 1. kvartal 2014 sammenliget med 1. kvartal 2013 Erhvervslejemål Få ledige erhvervslejemål i kontorejendomme Tomgangsrate på 2,5% i Aalborg Centrum og 1,5% i Aalborg indre ring Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn Stigende godstransport på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam - fremgang på 35% i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013 Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn - fremgang på 2% i maj 2014 i forhold til året før Turisme og erhvervsturisme Vækst i erhvervsturisme på knap 8% i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal året før Privatturismen steg med knap 6% i 1. kvartal 2014 i forhold til samme kvartal året før Befolkning Stigende befolkningstal - befolkningstilvækst på 218 personer i 1. kvartal

3 BEDREOverblik Hvordan står det til i Aalborg? Transport og logistik som konkurrenceparameter Infrastruktur, transport og logistik er en stigende konkurrenceparameter i den globale konkurrence. Gennem reducering af omkostninger til transport og indførelse af nye, intelligente logistiksystemer kan virksomhederne styrke konkurrenceevnen betydeligt. Transport og logistik er derfor en vigtig branche, da den udvikler services og løsninger, der kan bruges i virksomheder, uanset branche, og i samfundet som helhed. Gennem øget brug af it, ressourceoptimering, bæredygtige løsninger mv. skaber transport og logistik-sektoren muligheder for reducering af omkostninger i alle brancher og samfundet generelt. Voksende transportsektor i Aalborg Transport er det erhvervsområde, der har haft den største vækst i beskæftigelsen i perioden fra 2011 til Derfor har vi valgt at undersøge dette område nærmere som tema i denne udgave af BEDREOverblik. Transportområdet består af virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Logistik i verdensklasse I Aalborg vokser i disse år en ny erhvervsklynge frem inden for intelligent logistik. En væsentlig baggrund for det er, at Aalborg Universitet er det eneste danske universitet, der forsker i intelligent logistik, og at Aalborg Havn i flere år har specialiseret sig inden for området. Aktørerne inden for intelligent logistik i Aalborg er samlet i netværket SMARTLOG. Logistik skal tænkes meget bredt. Fra fastlæggelse af strategier og forretningsgange til styring af fysiske materiale- og procesflow samt administrative rutiner. Intelligent logistik er også procesoptimering, bedre udnyttelse af ressourcer og kvalitetsstyring. Intelligente logistikløsninger kan være med til at sikre effektiviseringer, lokal udvikling og investeringer, og kan derfor være modsvar på outsourcing. Som eksempel kan nævnes, at logistik udgør op til 25% af omkostningerne til produktion af vindmøllekomponenter, hvorfor den nordjyske vindmøllebranche har et stort besparelsespotentiale ved indførelsen af intelligent logistik. Et andet eksempel er Intelligent hospitalslogistik (IHL), som er et innovativt intelligent lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse. Et system, hvor alt fra tøj, mad, medicin, sterile instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen lige præcis hvor og når, plejepersonalet har brug for det. Alt skal være tilgængeligt inden for højst 25 meter og 5 minutter. Samtidig kan affald, brugte instrumenter og lignende afleveres gennem en luge i væggen. Temaet Transport og logistik I tallene på de følgende sider, vil mange virksomheder inden for intelligent logistik ikke være dækket af statistikken omkring transport, idet virksomhederne kan være registreret under mange forskellige branchebetegnelser (IKT, service mv.). I temaet i denne udgave af BEDREOverblik ser vi derfor først på erhvervsområdet transport, og derefter på SMARTLOG netværkets medlemmer for at få mere viden om udviklingen inden for intelligent logistik. 3

4 Tema Transport og logistik Hvor mange arbejder inden for transport? Hvilken økonomisk betydning har transport? Få svarene her, hvor vi tager temperaturen på ressourceområdet transport. Nøgletal for ressourceområdet Transport i Aalborg 691 arbejdssteder Ressourceområder er store sammenhængende erhvervsområder bestående af virksomheder på tværs af brancher og sektorer. Fokus i denne opdeling er på hele produktionskæden for at produkt eller en tjenesteydelse, altså en jord-til-bord tankegang arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigelsen er på persomer Omsætning på 9,4 mia. kr. Værditilvækst 4,6 mia. kr. Stigende beskæftigelse inden for transport Der er personer beskæftiget inden for ressourceområdet transport i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 2011 er antallet af transportarbejdspladser steget med 6,7%. Denne stigning svarer til 333 nye arbejdspladser inden for transport. I perioden oplevede Aarhus og København også fremgang inden for transport, mens Odense har haft tilbagegang i beskæftigelsen. I Aarhus og København steg antallet af arbejdspladser inden for transport med hhv. 4,7% og 3,1%. I Odense faldt antallet af arbejdspladser med 1,3%, mens beskæftigelsen inden for transport stort set er uændret på landsplan. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Udvikling i antal arbejdspladser inden for transport 1.januar januar 2013 Aalborg Aarhus København Hele landet Odense Ressourceområdet Transport i Aalborg Kommune - privat sektor Arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigede Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. 4

5 Stigende omsætning og værditilvækst for transport Udvikling i værditilvæksten inden for transport Ressourceområdet transport har en omsætning på 9,4 mia. kr. og en værditilvækst på 4,6 mia. kr. i Aalborg kommune i Det viser de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Både omsætning og værditilvækst er steget betydeligt fra 2010 til Omsætningen inden for transport steg i Aalborg med 0,9 mia. kr. svarende til godt 10%. Værditilvæksten i Aalborg steg med 0,6 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 14,7%. I Odense steg værditilvæksten inden for transport med 29%. Aarhus oplevede også fremgang i værditilvæksten, mens København havde tilbagegang. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Odense Aalborg Aarhus Hele landet København Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Transport har stor økonomisk betydning i Aalborg Transports andel af den private sektor i Aalborg Kommune Arbejdspladser inden for transport udgør 8,6% af den private beskæftigelse i Aalborg. Den økonomiske betydning er større end betydningen for beskæftigelsen, idet transport bidrager med 11,1% af værditilvæksten i den private sektor. Eksempler på store virksomheder inden for ressourceområdet transport: Arriva Danmark A/S Wärtsila Denmark A/S Aalborg Havn A/S HNK Bilcon A/S Blue Water Shipping A/S O.W. Tankers A/S Værditilvækst 11,1% Fuldtidsbeskæftigede 10,1% Arbejdspladser 8,6% Omsætning 8,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 5

6 Tema Transport og logistik SMARTLOG netværket SMARTLOG er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger. SMARTLOG tæller 115 nordjyske medlemsvirksomheder, hvor hele værdikæden inden for logistik og transport er repræsenteret. SMARTLOG er et netværk, hvor de nordjyske kompentencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med henblik på at styrke konkurrenceevnen. Fokus ligger på videndelingnudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner. Derudover er SMARTLOG en kommunikationsplatform, der sørger for at kommunikere den nyeste viden og forskning, blandt andet fra Center for logistik (CELOG), Aalborg Universitet. Partnerne bag SMARTLOG er Aalborg Havn A/S, Aalborg Samarbejdet, BusinessAalborg samt CELOG. 30% 25% Hvis vi ikke bliver klogere og tænkere smartere inden for logistik og produktion er det svært at være konkurrencedygtige i en global verden Netværksleder i SMARTLOG Jens Uggerhøj Branchefordeling blandt medlemmer i SMARTLOG SMARTLOG fokuserer på logistik i hele værdikæden At SMARTLOG har fokus på hele værdikæden ses i branchefordelingen i SMARTLOG s medlemsvirksomheder, hvor der både er brugere og leverandører af logistikløsninger. Derfor er det svært at opfange statistisk. 20% 15% 10% 5% 0% Fremstilling Handel Transport IT Rådgivning Andet Kilde: Udtræk fra NNerhverv Center for logistik (CELOG) Center for logistik (CELOG) er en ingeniørmæssig forsknings og vidensenhed inden for logistik på Aalborg Universitet. CELOG blev etableret i samarbejde med Aalborg Havn og Aalborg Samarbejdet. Forskningsmetoderne i CELOG er tilpasset erhvervslivet, eftersom det er her, viden om logistik og supply chain gør mest nytte. CELOG arbejder for at hjælpe virksomheder og institutioner med at optimere deres logistik internt og eksternt i forsyningskæden. Center for Logistik og Samarbejde (CLS) Center for Logistik og Samarbejde (CLS) skal bidrage til at sikre en tættere integration mellem forskning og erhvervsliv inden for logistik. Ikke kun til gavn for de virksomheder, der har til huse på Aalborg Havn, men for virksomheder over hele Nordjylland. Kombinationen af forskning og teoretisk viden fra universitetet med havnens og virksomhedernes udviklingsstrategier for derigennem at skabe øget konkurrenceevne, større omsætning og større beskæftigelse. 6

7 Hvordan går det virksomheder i SMARTLOG? Vi tager temperaturen på nordjyske virksomheder, som er medlem af SMART- LOG, ved at se på virksomhedernes regnskaber de seneste 3 år. Medlemmer af SMARTLOG i Nordjylland Årets resultat før skat Seneste regnskabsperiode Vækst de seneste 3 år Vi ser på følgende nøgletal: Omsætning og bruttofortjeneste Negativt 31% Ja 50% Årets resultat før skat Årets resultat før skat 69% af virksomhederne har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. Positivt 69% Nej 48% Uændret 2% I de seneste 3 år har 50% af virksomhederne haft vækst i årets resultat før skat. Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder 52% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år I de seneste 3 år har 50% af virksomhederne haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste). Sammenlignet med samtlige regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Aalborg, er der en større andel virksomheder blandt SMARTOGs medlemmer, som har haft positivt resultat og vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste)., Eksempler på virksomheder inden for intelligent logistik: Aalborg Havn A/S SystemTeknik A/S Dc-Supply A/S Logimatic Industrial Data System A/S Blip Systems A/S Note: Det er kun ca. 20 % af de danske virksomheder, der opgiver deres omsætning i regnskabet. Hvis omsætningen er opgjort i regnskabet, måler væksten ud fra omsætningen. Hvis omsætning ikke er offentliggjort måler vi i væksten i bruttoresultatet i stedet. Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Medlemmer af SMARTLOG, som er regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Region Nordjylland. Nej 46% Uændret 2% Ja 52% Nej 48% Uændret 2% Ja 50% I alt 59 virksomheder i Region Nordjylland - heraf ligger 55% i Aalborg Kommune. 7

8 BEDREOverblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen ligger stabilt i Aalborg Beskæftigelsen i 1. kvartal 2014 ligger på samme niveau som i 1. kvartal I 1. kvartal er der 2 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere flere i Aalborg sammenlignet med I Aarhus steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 0,6%, mens Odense og København oplever et fald i beskæftigelsen på henholdsvis 0,4% og 1,7%. 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted 1. kvt kvt I hele landet er beskæftigelsen - som det er tilfældet i Aalborg - på omtrent samme niveau. -1,5% -2,0% Aarhus Aalborg Hele landet Odense København Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg 8

9 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted 1. kvt kvt Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet 1. k vt k vt Tilvækst Tilvækst i % 0,0% -1,7% -0,4% 0,6% 0,0% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Apr 2013 Apr 2013 Ændring Apr 2013 Apr 2013 I alt ,1% 6,1% år ,6% 5,3% år ,2% 10,2% år ,5% 6,9% år ,0% 5,0% år ,0% 5,2% 60 år og derover ,1% 4,0% Mænd ,3% 6,3% Kvinder ,8% 5,8% Kilde: Danmarks Statistik Ledighed i procent af arbejdsstyrken, april 2014 Faldende ledighed blandt de unge I april 2014 var der 5857 bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune, hvilket er på omtrent samme niveau som året før. Positivt er det, at bruttoledigheden blandt de årige og de årige er faldet med henholdsvis 5,2% og 8,9%. 0,0% - 3,7% 3,8% - 4,6% 4,7% - 5,1% 5,2% - 5,6% 5,7% - 9,8% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,1% af arbejdsstyrken ledige, mens 5% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i april Kilde: Danmarks Statistik 9

10 BEDREOverblik Nye virksomheder og iværksætteri 16% flere nye virksomheder Der blev registreret 236 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 1. kvartal Sammenlignet med 1. kvartal 2013, hvor der blev registreret 204 nye CVR numre, er det en stigning på 16%. De foreløbige tal for 2. kvartal 2012 viser, at der er registreret 153 nye CVR numre Nye CVR numre i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 2. kvartal 2014 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 10. juni Kilde: NNerhverv 12% flere iværksættere i rådgivning Der var 131 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 1. kvartal Det er 12% flere iværksættere sammenlignet med samme kvartal året før. Det er samtidig det højeste antal iværksættere i rådgivning i 5 år. De foreløbige tal for 2. kvartal opgjort pr. 10. juni viser, at der er 76 iværksættere i rådgivning. Dermed ligger antallet af iværksættere allerede et godt stykke over samme kvartal i Iværksætterrådgivning i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal I 2013 var der i alt 357 iværksættere i rådgivning. Knap halvt inden i 2014 har der allerede været 207 iværksættere. Hvis denne positive udvikling fortsætter vil vi få en del flere iværksættere i 2014 end i * Note: Antal iværksættere i NiN basisrådgivning i 2. kvartal 2014 opgjort pr. 10. juni Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for rådgivning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr. få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 10

11 BEDREOverblik Erhvervslejemål Tomgangsraten i Aalborg Centrum er steget Tomgangsraten i Aalborg Centrum er steget med 0,5 procentpoint det seneste halve år, således at den udgør 2,5%. Baggrunden for dette er det stigende udbud, især at flere byggerier, der skal huse større uddannelsesinstitutioner og virksomheder er igangsat. I takt med, at institutionernes aktiviteter flyttes til nye faciliteter, efterlades de gamle tomme. Den aktuelle lejeefterspørgsel matcher ifølge Nybolig Erhverv ikke umiddelbart de konkrete muligheder i disse lejemål. Tomgangsraten i Aalborg indre ring er faldet med 0,5 procentpoint, mens tomgangsraten i Aalborg ydre ring er omtrent på samme niveau. Lejeefterspørgslen i Aalborg er størst efter kontorlejemål i størrelsen m 2. Kontorejendomme - Aalborg Kommune - 1. kvartal 2014 Aalborg Aalborg Aalborg Centrum indre ring ydre ring Samlet kontormasse 1. kvt (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2014 (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2015 (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2016 (m 2 ) Tomgangsrate i % 2,5 1,5 6,8 Kortsigtsprognose stigende uændret stigende Bruttoleje: Klasse A ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose stigende stigende uændret Bruttoleje: Klasse B ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose uændret uændret faldende Bruttoleje: Klasse C ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose faldende faldende faldende Afkast: Klasse A ejendomme i % 6,00-6,25 6,75-7,00 7,50-8,50 Afkast: Klasse B ejendomme i % 7,00-7,25 7,50-8,00 8,50-9,00 Afkast: Klasse C ejendomme i % 8,50 8,75 9,00 Kilde: Nybolig Erhverv, Markedsrapport Erhvervsejendomme forår 2014 Tomgangsraten er den procentdel af alle tilgængelige enheder i en udlejningsejendom, der er ledige på et bestemt tidspunkt. 11

12 BEDREOverblik Aalborg Havn Godsrekorder på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam 1. kvartal 2014 steg mængden af containere på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam med 35 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i Mængden af containere på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam i TEU* 1. kvartal April måned blev med TEU den hidtil bedste april siden rutens etablering i Maj 2014 ligger med en godsmængde på knap TEU også pænt. Det forventes derfor at godsmængden på containerruten i 2. kvartal i år sætter ny rekord Ses der på 2014 frem til udgangen af maj viser en sammenligning med samme periode i 2013, at godsmængden er steget med 22%. 0 Fra 2012 til 2013 voksede mængden af containere med 13 % - til TEU kvartal * TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, standardstørrelse container 2. kvartal er foreløbig opgørelse på de første 2 måneder i kvartalet Kilde: Aalborg Havn

13 BEDREOverblik Aalborg Lufthavn Fremgang i Aalborg Lufthavn Passagertal for Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har haft fremgang i passagertallene siden årsskiftet I maj 2014 benyttede passagerer Aalborg Lufthavn. Sammenlignet med maj 2013 er passagertallet steget med 2% Ses der på 2014 frem til udgangen af maj viser en sammenligning med den samme periode i 2013, at passagerantallet er steget med 5,4% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 13

14 BEDREOverblik Turisme og erhvervsturisme 8% stigning i antal hotelovernatninger Der er stigende erhvervsturisme og privatturisme i Aalborg Kommune. I 1. kvartal 2014 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på 8,7% i forhold til 1. kvartal Antal hotelovernatninger i Aalborg 1. kvt kvt I samme perioden steg antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med 5,9%, så der var feriehotelovernatning i 1. kvartal Samlet set har Aalborg oplevet stigning i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotelovernatninger steg med godt 8% til i det 1. kvartal af Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik 9% stigning i omsætning på erhvervsturister En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske erhvervsturist er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 1. kvartal 2014 mellem 154 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 177 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Sammenlignet med samme periode i 2013 er omsætningen på erhvervsturisme ste- Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 1. kvartal 2014 Døgn-forbrug i kr. Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist Udenlandsk erhvervsturist Gennemsnit Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretnings-rejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. 14

15 BEDREOverblik Befolkning Flere indbyggere i Aalborg Der er indbyggere i Aalborg ved udgangen af 1. kvartal 2014, hvilket er en befolkningstilvækst på 218 personer. De største befolkningsbevægelser sker i 3. kvartal hvert år. Det skyldes primært stor nettotilflytning af studerende. I 2013 var der i alt en befolkningstilvækst på personer Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Kilde: Danmarks Statistik Stort tilflytning af unge I 2013 flyttede årige til Aalborg, mens årige flyttede fra Aalborg. Det svarer til en nettotilflytning på I 2013 flyttede årige til Aalborg, mens flyttede fra Aaborg. Det svarer til en nettofraflytning på Tilflyttere til Aalborg og fraflyttere fra Aalborg efter alder, 2013 Tilflyttede Fraflyttede år 7-16 år år år år år 80 år + Kilde: Danmarks Statistik 15

16 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte og drive virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf BEDREBusiness for dig og din virksomhed.

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere