BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr

2 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg konstaterer, at det syder og bobler inden for iværksætteri. I 1. kvartal 2014 blev der nemlig etableret rekord mange nye virksomheder i Aalborg Kommune - svarende til 16% flere end samme periode året før. Et andet område i vækst er transport og logistik, hvorfor vi i denne udgave af BEDREOverblik stiller skarpt på denne branchens DNA nøgletal for at få et billede af branchens økonomiske og beskæftigelsesmæssige for Aalborg. I vores faste kerne tager vi temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune ved bl.a. at se på tal for beskæftigelse, ledighed og iværksætteri. Husk at følge os på og bliv opdateret på arrangementer, nyheder og nøgletal. God læselyst! Tonny S. Thorup, Erhvervschef Temperaturmåling Hvordan står det til i Aalborg? Beskæftigelse og ledighed Fuldtidsbeskæftigelsen i 1. kvartal 2014 er på omtrent samme niveau som 1. kvartal 2013 Ledigheden er samlet set omtrent på samme niveau som april 2013 Nye virksomheder 16% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal året før Iværksættere i rådgivning 12% flere iværksættere i rådgivning i 1. kvartal 2014 sammenliget med 1. kvartal 2013 Erhvervslejemål Få ledige erhvervslejemål i kontorejendomme Tomgangsrate på 2,5% i Aalborg Centrum og 1,5% i Aalborg indre ring Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn Stigende godstransport på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam - fremgang på 35% i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013 Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn - fremgang på 2% i maj 2014 i forhold til året før Turisme og erhvervsturisme Vækst i erhvervsturisme på knap 8% i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal året før Privatturismen steg med knap 6% i 1. kvartal 2014 i forhold til samme kvartal året før Befolkning Stigende befolkningstal - befolkningstilvækst på 218 personer i 1. kvartal

3 BEDREOverblik Hvordan står det til i Aalborg? Transport og logistik som konkurrenceparameter Infrastruktur, transport og logistik er en stigende konkurrenceparameter i den globale konkurrence. Gennem reducering af omkostninger til transport og indførelse af nye, intelligente logistiksystemer kan virksomhederne styrke konkurrenceevnen betydeligt. Transport og logistik er derfor en vigtig branche, da den udvikler services og løsninger, der kan bruges i virksomheder, uanset branche, og i samfundet som helhed. Gennem øget brug af it, ressourceoptimering, bæredygtige løsninger mv. skaber transport og logistik-sektoren muligheder for reducering af omkostninger i alle brancher og samfundet generelt. Voksende transportsektor i Aalborg Transport er det erhvervsområde, der har haft den største vækst i beskæftigelsen i perioden fra 2011 til Derfor har vi valgt at undersøge dette område nærmere som tema i denne udgave af BEDREOverblik. Transportområdet består af virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Logistik i verdensklasse I Aalborg vokser i disse år en ny erhvervsklynge frem inden for intelligent logistik. En væsentlig baggrund for det er, at Aalborg Universitet er det eneste danske universitet, der forsker i intelligent logistik, og at Aalborg Havn i flere år har specialiseret sig inden for området. Aktørerne inden for intelligent logistik i Aalborg er samlet i netværket SMARTLOG. Logistik skal tænkes meget bredt. Fra fastlæggelse af strategier og forretningsgange til styring af fysiske materiale- og procesflow samt administrative rutiner. Intelligent logistik er også procesoptimering, bedre udnyttelse af ressourcer og kvalitetsstyring. Intelligente logistikløsninger kan være med til at sikre effektiviseringer, lokal udvikling og investeringer, og kan derfor være modsvar på outsourcing. Som eksempel kan nævnes, at logistik udgør op til 25% af omkostningerne til produktion af vindmøllekomponenter, hvorfor den nordjyske vindmøllebranche har et stort besparelsespotentiale ved indførelsen af intelligent logistik. Et andet eksempel er Intelligent hospitalslogistik (IHL), som er et innovativt intelligent lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse. Et system, hvor alt fra tøj, mad, medicin, sterile instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen lige præcis hvor og når, plejepersonalet har brug for det. Alt skal være tilgængeligt inden for højst 25 meter og 5 minutter. Samtidig kan affald, brugte instrumenter og lignende afleveres gennem en luge i væggen. Temaet Transport og logistik I tallene på de følgende sider, vil mange virksomheder inden for intelligent logistik ikke være dækket af statistikken omkring transport, idet virksomhederne kan være registreret under mange forskellige branchebetegnelser (IKT, service mv.). I temaet i denne udgave af BEDREOverblik ser vi derfor først på erhvervsområdet transport, og derefter på SMARTLOG netværkets medlemmer for at få mere viden om udviklingen inden for intelligent logistik. 3

4 Tema Transport og logistik Hvor mange arbejder inden for transport? Hvilken økonomisk betydning har transport? Få svarene her, hvor vi tager temperaturen på ressourceområdet transport. Nøgletal for ressourceområdet Transport i Aalborg 691 arbejdssteder Ressourceområder er store sammenhængende erhvervsområder bestående af virksomheder på tværs af brancher og sektorer. Fokus i denne opdeling er på hele produktionskæden for at produkt eller en tjenesteydelse, altså en jord-til-bord tankegang arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigelsen er på persomer Omsætning på 9,4 mia. kr. Værditilvækst 4,6 mia. kr. Stigende beskæftigelse inden for transport Der er personer beskæftiget inden for ressourceområdet transport i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 2011 er antallet af transportarbejdspladser steget med 6,7%. Denne stigning svarer til 333 nye arbejdspladser inden for transport. I perioden oplevede Aarhus og København også fremgang inden for transport, mens Odense har haft tilbagegang i beskæftigelsen. I Aarhus og København steg antallet af arbejdspladser inden for transport med hhv. 4,7% og 3,1%. I Odense faldt antallet af arbejdspladser med 1,3%, mens beskæftigelsen inden for transport stort set er uændret på landsplan. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Udvikling i antal arbejdspladser inden for transport 1.januar januar 2013 Aalborg Aarhus København Hele landet Odense Ressourceområdet Transport i Aalborg Kommune - privat sektor Arbejdspladser Fuldtidsbeskæftigede Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. 4

5 Stigende omsætning og værditilvækst for transport Udvikling i værditilvæksten inden for transport Ressourceområdet transport har en omsætning på 9,4 mia. kr. og en værditilvækst på 4,6 mia. kr. i Aalborg kommune i Det viser de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Både omsætning og værditilvækst er steget betydeligt fra 2010 til Omsætningen inden for transport steg i Aalborg med 0,9 mia. kr. svarende til godt 10%. Værditilvæksten i Aalborg steg med 0,6 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 14,7%. I Odense steg værditilvæksten inden for transport med 29%. Aarhus oplevede også fremgang i værditilvæksten, mens København havde tilbagegang. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Odense Aalborg Aarhus Hele landet København Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Transport har stor økonomisk betydning i Aalborg Transports andel af den private sektor i Aalborg Kommune Arbejdspladser inden for transport udgør 8,6% af den private beskæftigelse i Aalborg. Den økonomiske betydning er større end betydningen for beskæftigelsen, idet transport bidrager med 11,1% af værditilvæksten i den private sektor. Eksempler på store virksomheder inden for ressourceområdet transport: Arriva Danmark A/S Wärtsila Denmark A/S Aalborg Havn A/S HNK Bilcon A/S Blue Water Shipping A/S O.W. Tankers A/S Værditilvækst 11,1% Fuldtidsbeskæftigede 10,1% Arbejdspladser 8,6% Omsætning 8,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 5

6 Tema Transport og logistik SMARTLOG netværket SMARTLOG er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger. SMARTLOG tæller 115 nordjyske medlemsvirksomheder, hvor hele værdikæden inden for logistik og transport er repræsenteret. SMARTLOG er et netværk, hvor de nordjyske kompentencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med henblik på at styrke konkurrenceevnen. Fokus ligger på videndelingnudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner. Derudover er SMARTLOG en kommunikationsplatform, der sørger for at kommunikere den nyeste viden og forskning, blandt andet fra Center for logistik (CELOG), Aalborg Universitet. Partnerne bag SMARTLOG er Aalborg Havn A/S, Aalborg Samarbejdet, BusinessAalborg samt CELOG. 30% 25% Hvis vi ikke bliver klogere og tænkere smartere inden for logistik og produktion er det svært at være konkurrencedygtige i en global verden Netværksleder i SMARTLOG Jens Uggerhøj Branchefordeling blandt medlemmer i SMARTLOG SMARTLOG fokuserer på logistik i hele værdikæden At SMARTLOG har fokus på hele værdikæden ses i branchefordelingen i SMARTLOG s medlemsvirksomheder, hvor der både er brugere og leverandører af logistikløsninger. Derfor er det svært at opfange statistisk. 20% 15% 10% 5% 0% Fremstilling Handel Transport IT Rådgivning Andet Kilde: Udtræk fra NNerhverv Center for logistik (CELOG) Center for logistik (CELOG) er en ingeniørmæssig forsknings og vidensenhed inden for logistik på Aalborg Universitet. CELOG blev etableret i samarbejde med Aalborg Havn og Aalborg Samarbejdet. Forskningsmetoderne i CELOG er tilpasset erhvervslivet, eftersom det er her, viden om logistik og supply chain gør mest nytte. CELOG arbejder for at hjælpe virksomheder og institutioner med at optimere deres logistik internt og eksternt i forsyningskæden. Center for Logistik og Samarbejde (CLS) Center for Logistik og Samarbejde (CLS) skal bidrage til at sikre en tættere integration mellem forskning og erhvervsliv inden for logistik. Ikke kun til gavn for de virksomheder, der har til huse på Aalborg Havn, men for virksomheder over hele Nordjylland. Kombinationen af forskning og teoretisk viden fra universitetet med havnens og virksomhedernes udviklingsstrategier for derigennem at skabe øget konkurrenceevne, større omsætning og større beskæftigelse. 6

7 Hvordan går det virksomheder i SMARTLOG? Vi tager temperaturen på nordjyske virksomheder, som er medlem af SMART- LOG, ved at se på virksomhedernes regnskaber de seneste 3 år. Medlemmer af SMARTLOG i Nordjylland Årets resultat før skat Seneste regnskabsperiode Vækst de seneste 3 år Vi ser på følgende nøgletal: Omsætning og bruttofortjeneste Negativt 31% Ja 50% Årets resultat før skat Årets resultat før skat 69% af virksomhederne har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. Positivt 69% Nej 48% Uændret 2% I de seneste 3 år har 50% af virksomhederne haft vækst i årets resultat før skat. Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder 52% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år I de seneste 3 år har 50% af virksomhederne haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste). Sammenlignet med samtlige regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Aalborg, er der en større andel virksomheder blandt SMARTOGs medlemmer, som har haft positivt resultat og vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste)., Eksempler på virksomheder inden for intelligent logistik: Aalborg Havn A/S SystemTeknik A/S Dc-Supply A/S Logimatic Industrial Data System A/S Blip Systems A/S Note: Det er kun ca. 20 % af de danske virksomheder, der opgiver deres omsætning i regnskabet. Hvis omsætningen er opgjort i regnskabet, måler væksten ud fra omsætningen. Hvis omsætning ikke er offentliggjort måler vi i væksten i bruttoresultatet i stedet. Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Medlemmer af SMARTLOG, som er regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Region Nordjylland. Nej 46% Uændret 2% Ja 52% Nej 48% Uændret 2% Ja 50% I alt 59 virksomheder i Region Nordjylland - heraf ligger 55% i Aalborg Kommune. 7

8 BEDREOverblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen ligger stabilt i Aalborg Beskæftigelsen i 1. kvartal 2014 ligger på samme niveau som i 1. kvartal I 1. kvartal er der 2 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere flere i Aalborg sammenlignet med I Aarhus steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 0,6%, mens Odense og København oplever et fald i beskæftigelsen på henholdsvis 0,4% og 1,7%. 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted 1. kvt kvt I hele landet er beskæftigelsen - som det er tilfældet i Aalborg - på omtrent samme niveau. -1,5% -2,0% Aarhus Aalborg Hele landet Odense København Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i løbet af 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg 8

9 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted 1. kvt kvt Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet 1. k vt k vt Tilvækst Tilvækst i % 0,0% -1,7% -0,4% 0,6% 0,0% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Apr 2013 Apr 2013 Ændring Apr 2013 Apr 2013 I alt ,1% 6,1% år ,6% 5,3% år ,2% 10,2% år ,5% 6,9% år ,0% 5,0% år ,0% 5,2% 60 år og derover ,1% 4,0% Mænd ,3% 6,3% Kvinder ,8% 5,8% Kilde: Danmarks Statistik Ledighed i procent af arbejdsstyrken, april 2014 Faldende ledighed blandt de unge I april 2014 var der 5857 bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune, hvilket er på omtrent samme niveau som året før. Positivt er det, at bruttoledigheden blandt de årige og de årige er faldet med henholdsvis 5,2% og 8,9%. 0,0% - 3,7% 3,8% - 4,6% 4,7% - 5,1% 5,2% - 5,6% 5,7% - 9,8% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,1% af arbejdsstyrken ledige, mens 5% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i april Kilde: Danmarks Statistik 9

10 BEDREOverblik Nye virksomheder og iværksætteri 16% flere nye virksomheder Der blev registreret 236 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 1. kvartal Sammenlignet med 1. kvartal 2013, hvor der blev registreret 204 nye CVR numre, er det en stigning på 16%. De foreløbige tal for 2. kvartal 2012 viser, at der er registreret 153 nye CVR numre Nye CVR numre i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 2. kvartal 2014 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 10. juni Kilde: NNerhverv 12% flere iværksættere i rådgivning Der var 131 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 1. kvartal Det er 12% flere iværksættere sammenlignet med samme kvartal året før. Det er samtidig det højeste antal iværksættere i rådgivning i 5 år. De foreløbige tal for 2. kvartal opgjort pr. 10. juni viser, at der er 76 iværksættere i rådgivning. Dermed ligger antallet af iværksættere allerede et godt stykke over samme kvartal i Iværksætterrådgivning i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal I 2013 var der i alt 357 iværksættere i rådgivning. Knap halvt inden i 2014 har der allerede været 207 iværksættere. Hvis denne positive udvikling fortsætter vil vi få en del flere iværksættere i 2014 end i * Note: Antal iværksættere i NiN basisrådgivning i 2. kvartal 2014 opgjort pr. 10. juni Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for rådgivning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr. få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 10

11 BEDREOverblik Erhvervslejemål Tomgangsraten i Aalborg Centrum er steget Tomgangsraten i Aalborg Centrum er steget med 0,5 procentpoint det seneste halve år, således at den udgør 2,5%. Baggrunden for dette er det stigende udbud, især at flere byggerier, der skal huse større uddannelsesinstitutioner og virksomheder er igangsat. I takt med, at institutionernes aktiviteter flyttes til nye faciliteter, efterlades de gamle tomme. Den aktuelle lejeefterspørgsel matcher ifølge Nybolig Erhverv ikke umiddelbart de konkrete muligheder i disse lejemål. Tomgangsraten i Aalborg indre ring er faldet med 0,5 procentpoint, mens tomgangsraten i Aalborg ydre ring er omtrent på samme niveau. Lejeefterspørgslen i Aalborg er størst efter kontorlejemål i størrelsen m 2. Kontorejendomme - Aalborg Kommune - 1. kvartal 2014 Aalborg Aalborg Aalborg Centrum indre ring ydre ring Samlet kontormasse 1. kvt (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2014 (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2015 (m 2 ) Total forventet færdiggørelse 2016 (m 2 ) Tomgangsrate i % 2,5 1,5 6,8 Kortsigtsprognose stigende uændret stigende Bruttoleje: Klasse A ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose stigende stigende uændret Bruttoleje: Klasse B ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose uændret uændret faldende Bruttoleje: Klasse C ejd. (DKK/m 2 /år) Kortsigtsprognose faldende faldende faldende Afkast: Klasse A ejendomme i % 6,00-6,25 6,75-7,00 7,50-8,50 Afkast: Klasse B ejendomme i % 7,00-7,25 7,50-8,00 8,50-9,00 Afkast: Klasse C ejendomme i % 8,50 8,75 9,00 Kilde: Nybolig Erhverv, Markedsrapport Erhvervsejendomme forår 2014 Tomgangsraten er den procentdel af alle tilgængelige enheder i en udlejningsejendom, der er ledige på et bestemt tidspunkt. 11

12 BEDREOverblik Aalborg Havn Godsrekorder på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam 1. kvartal 2014 steg mængden af containere på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam med 35 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i Mængden af containere på containerruten mellem Aalborg og Rotterdam i TEU* 1. kvartal April måned blev med TEU den hidtil bedste april siden rutens etablering i Maj 2014 ligger med en godsmængde på knap TEU også pænt. Det forventes derfor at godsmængden på containerruten i 2. kvartal i år sætter ny rekord Ses der på 2014 frem til udgangen af maj viser en sammenligning med samme periode i 2013, at godsmængden er steget med 22%. 0 Fra 2012 til 2013 voksede mængden af containere med 13 % - til TEU kvartal * TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, standardstørrelse container 2. kvartal er foreløbig opgørelse på de første 2 måneder i kvartalet Kilde: Aalborg Havn

13 BEDREOverblik Aalborg Lufthavn Fremgang i Aalborg Lufthavn Passagertal for Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har haft fremgang i passagertallene siden årsskiftet I maj 2014 benyttede passagerer Aalborg Lufthavn. Sammenlignet med maj 2013 er passagertallet steget med 2% Ses der på 2014 frem til udgangen af maj viser en sammenligning med den samme periode i 2013, at passagerantallet er steget med 5,4% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 13

14 BEDREOverblik Turisme og erhvervsturisme 8% stigning i antal hotelovernatninger Der er stigende erhvervsturisme og privatturisme i Aalborg Kommune. I 1. kvartal 2014 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på 8,7% i forhold til 1. kvartal Antal hotelovernatninger i Aalborg 1. kvt kvt I samme perioden steg antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med 5,9%, så der var feriehotelovernatning i 1. kvartal Samlet set har Aalborg oplevet stigning i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotelovernatninger steg med godt 8% til i det 1. kvartal af Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik 9% stigning i omsætning på erhvervsturister En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske erhvervsturist er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 1. kvartal 2014 mellem 154 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 177 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Sammenlignet med samme periode i 2013 er omsætningen på erhvervsturisme ste- Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 1. kvartal 2014 Døgn-forbrug i kr. Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist Udenlandsk erhvervsturist Gennemsnit Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretnings-rejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. 14

15 BEDREOverblik Befolkning Flere indbyggere i Aalborg Der er indbyggere i Aalborg ved udgangen af 1. kvartal 2014, hvilket er en befolkningstilvækst på 218 personer. De største befolkningsbevægelser sker i 3. kvartal hvert år. Det skyldes primært stor nettotilflytning af studerende. I 2013 var der i alt en befolkningstilvækst på personer Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Kilde: Danmarks Statistik Stort tilflytning af unge I 2013 flyttede årige til Aalborg, mens årige flyttede fra Aalborg. Det svarer til en nettotilflytning på I 2013 flyttede årige til Aalborg, mens flyttede fra Aaborg. Det svarer til en nettofraflytning på Tilflyttere til Aalborg og fraflyttere fra Aalborg efter alder, 2013 Tilflyttede Fraflyttede år 7-16 år år år år år 80 år + Kilde: Danmarks Statistik 15

16 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte og drive virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf BEDREBusiness for dig og din virksomhed.

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere