08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009"

Transkript

1 19 FEBRUAR Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder er. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet Læs mere om den elektroniske vicevært.

2 Lejeboligen en attraktiv bolig i disse tider... Finanskrisen, med alt hvad dertil hører af bankkrak, milliardstore hjælpepakker og stigende renter, er for alvor blevet en del af hverdagen for både virksomheder og almindelige mennesker. Finanskrisen har også sat sit tydelige spor på bolig- og ejendomsmarkedet i Danmark. Boligmarkedet er nærmest gået i stå. Der sælges næsten ingen ejerlejligheder eller parcelhuse, og hvis det undtagelsesvis sker, kan man være sikker på, at der handles til stærkt reducerede priser. Samtidig har krisen ramt en række ejendomsdevelopere og ejendomsinvestorer, herunder har vi allerede oplevet, at flere af de mere kulørte investorer er gået konkurs. Med alt, hvad der sker i omverdenen, er der mange, der stiller sig selv spørgsmålet: Hvad med mig bor jeg rigtigt, og har jeg truffet det rigtige valg, hvad boligform angår? Er en ejerbolig, en andelsbolig, en privat udlejningsbolig eller en almen lejebolig det rigtige valg? Spørgsmålet kan naturligvis kun besvares af dig selv og afhænger bl.a. af dit ønske om mobilitet, formue, betalingsevne, risikovillighed etc. Men i økonomisk forstand er den private lejebolig formentlig en af de mest attraktive og trygge boligformer, du kan vælge i øjeblikket. Hvor der gennem flere år har været fest på ejerboligmarkedet med stigende pris er og mulighed for at belåne friværdier til køb af samtalekøkkener og eksotiske rejser, kan ejerne nu se frem til faldende priser. Lejerne fik ganske vist ikke del i værditilvæksten, mens der var fest på boligmarkedet, men til gengæld slipper de nu for at være med til den oprydning, der starter med prisfald og desværre for alt for mange slutter med tvangssalg eller tvangsauktion. Huslejeudviklingen i lejeboligen tilgodeser ligeledes lejeren i disse tider. Hvad enten man bor i en lejlighed, hvor lejen beregnes som omkostningsbestemt husleje, eller i en lejlighed, hvor der er fri leje fastsættelse, så er man beskyttet mod store stigninger i huslejen. Der findes præcise regler for, hvor meget huslejen kan stige. Den beskyttelse har ejerboligejerne ikke i hvert fald ikke alle de ejere, der har belånt deres bolig med flexlån og andre variabelt forrentede lån. Lejeren er også beskyttet mod de uforudsete vedligeholdelsesomkostninger, som ofte rammer dem, der bor i ejerbolig. Næsten al vedligeholdelse påhviler udlejer. Som lejer behøver man normalt ikke at frygte, at tagrenden eller vandrørene går i stykker. Lejeboligen er samtidig ikke længere helt umulig at få fat i særligt ikke efter at mange af de nybyggede ejerboliger nu bliver lejet ud, fordi de ikke kan sælges. Så måske er lejeboligen i virkeligheden ikke så ringe endda. God læselyst. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Kontaktpersoner Almene boliger Iben Koch, Andelsboligforeninger Per Holm, Butikscentre Eva Handest Høyer, Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen, Ejendomsservice Lars Olaf Larsen, Ejerforeninger Per Holm, Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen, Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch, OPP/OPS Lars Olaf Larsen, Projektsalg og -udlejning Claus Krag, JKE Estate Agents Salg og udlejning af erhvervsejendomme Jan Kristensen, Lejepladsen udsendes til lejere i private boligejendomme administreret af Dan-Ejendomme as. Lejepladsen udgives af Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup, (tlf.), (fax) / Dan-Ejendomme as, Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg, Ansvarshavende redaktør: Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør. Redaktionsudvalg: Claus Krag, afdelingsdirektør; René Larsen, kundechef, cand.mag.; Peter Jørgensen, cand.jur.; Erik W. Bundesen, afdelingschef; Fotos: Carsten Andersen, istock, Colourbox, Steffen Roland og egne. Layout og produktion: meyer & bukdahl as. Tryk: Printdivision. Oplag: stk. Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse.

3 Det danske boligmarked mængder og tal I den almindelige debat og i de danske medier tales der ofte om boligmarkedet, som om der kun er ét marked i Danmark. Sådan er det kun i abstrakt forstand. Reelt er der tale om flere forskellige boligmarkeder i forskellige dele af landet. Der er eksempelvis store regionale prisforskelle på ejerboligerne. Dette påvirker indirekte vilkårene for lejeboligerne, herunder for de almene lejeboliger. De forskellige ejerformer udgør også reelt forskellige markeder. Ejerboligmarkedet ejerlejligheder, parcelhuse og villaer minder mest om det, man traditionelt forstår som et frit marked med købere og sælgere. Det at udleje eller leje en bolig er også et marked. Dette marked er delt op i en privat udlejningssektor, der reguleres af ét sæt regler, og den almene sektor, der reguleres efter andre regler. På hvert af disse markeder fungerer nogle forskellige mekanismer for udbud og efterspørgsel. Almene eller private På udlejningssiden kan man vælge mellem en almen lejebolig eller en privat udlejningsbolig. Det almene lejemarked, der består af cirka boliger, er grupperet i en række boligorganisation er. Den almene boligsektor består i dag af cirka 700 almene boligorganisationer fordelt på cirka afdelinger, hvoraf mange er knyttet sammen med nogle af de større forretningsførerselskaber fx KAB, Domea, DAB, AAB, Boligkontoret Danmark m.fl. Ejerne af de private udlejningsboliger er oftest pensionskasser, fonde, ejendomsselskaber eller andre private investorer. Hovedparten af de professionelle investorer overlader i dag administrationen til en ekstern administrator fx Dan-Ejendomme as. Det private udlejningsmarked består i dag af cirka boliger. Ejerskabet af udlejningsboligerne er noget spredt. Der er kun ganske få, store private udlejere, men til gengæld mange mindre udlejere. 16% Det danske boligmarked Ejerboliger parcelhuse Ejerboliger ejerlejligheder Andelsboliger Private udlejningsboliger Almene boliger 19% 7% 9% Kilden er Håndbog om almene boliger, der er udgivet af KAB. 49% Sluk helt for tv, stereoanlæg og DVD-afspillere, fremfor at lade dem stå på standby Reduktion i kg CO 2 pr. år 75. Besparelse i kr. pr. år 250. Se flere spareråd på Kilde: 3

4 Prisfastsættelse på det private udlejningsmarked Hvordan fastsættes huslejen? Huslejen i private lejeboliger fastsættes efter komplicerede regler i lejelovgivning en. Reglerne har til formål at sætte et mak simum for den leje, som den private udlejer må opkræve. Hele området er reguleret af to forskellige love: Lejeloven og boligreguleringsloven. Begge love bygger på en udstrakt beskyttelse af lejernes interesser. Disse, kombineret med en relativt enkel klageadgang via huslejenævnene, er med til Revyhaven PensionDanmark har opført Revyhaven, som stod klar til indflytning den 1. maj 2008 og derfor allerede emmer af liv. Dan-Ejendomme as står for både salg og udlejning. Der er 19 forskellige bo- ligtyper, der varierer i størrelsen m 2, fordelt på 1, 2, 3 og 4 værelser, så der er en bolig til ethvert behov. Alle boliger har altan de fleste endda to og der er desuden anlagt en stor fælles tagterrasse. Ydermere er alle boligerne indrettet med store vinduespartier, der skaber smukke lysindfald indenfor og øger fornemmelsen af plads og rum. For yderligere oplysninger klik ind på eller kontakt Dan-Ejendomme as. 4

5 Der findes ca private udlejningsboliger i Danmark. Næsten af disse er udlejede ejerboliger eller udlejede lejligheder i tofamiliehuse. Boligerne er spredt over hele landet, men især København og Frederiksberg har forholdsmæssigt mange udlejningsboliger. at sikre trygge rammer for lejerne i private lejeboliger. I ældre ejendomme bliver lejen typisk beregnet efter reglerne om omkostningsbestemt husleje eller efter det lejedes værdi. I nye ejendomme (opført efter 1992) kan lejen dog fastsættes til markedslejen (udbud og efterspørgsel). Det fremgår som regel af din lejekontrakt, hvordan lejen er fastsat. Den gennemsnitlige leje i den private udlejningssektor udgør i dag 820 kr./m 2 / år 1. 1 Kilden er Håndbog om almene boliger, der er udgivet af KAB. Frederiksberg får ny bydel Revykvarteret er en ny bydel på Frederiksberg. Den ligger ved Flintholm Station i et område, hvor der tidligere lå landbrug og gasværk. Når man ankommer til Revykvarteret, fornemmer man straks at være kommet til en bydel, der summer af aktivitet. Kvarteret med boligejendomme, erhvervsejendomme, butikker og hyggelige oaser danner rammen om noget helt specielt. Visionen bag Revykvarteret Visionen bag kvarteret er at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted at bo. Derfor sker hele udviklingen med stor respekt for byens sjæl. I bydelen etableres smukke alléer og skønne byrum i form af flere traditionelle parker og spændende kvalitetsbyggeri. Mangfoldighed er nøgleordet Det er det grønne nærmiljø, der kommer til at præge Revykvarteret. Beboere i de nyopførte beboelsesejendomme kan se frem til at bo i et levende og attraktivt kvarter med butikker og flotte pladser. Det bliver nemt at komme til og fra Revykvarteret, som ligger tæt på Metro og S-tog. Udviklingen er i gang Revykvarteret er en del af et spændende byudviklingsområde, fortæller Ib Jansholt. Han er ejendomschef i Pædagogernes Pensionskasse, PBU, der har 5

6 Revykvarteret er en del af et spændende byudviklingsområde. Vi har stillet store krav til den arkitektoniske fremtræden og til kvaliteten i materialevalg i Flintholm Have. Og det er lykkedes. Ib Jansholt, ejendomschef Pædagogernes Pensionskasse, PBU opført nybyggeriet Flintholm Have i Revykvarteret. Vi har stillet store krav til den arkitektoniske fremtræden og til Fakta I Revykvarteret er flere veje, pladser og torve opkaldt efter revystjerner. Du kan blandt andet se vejnavne som fx Dirch Passers Allé, Elga Olgas Vej og Preben Kaas Vænge. kvaliteten i materialevalg i Flintholm Have. Og det er lykkedes. For eksempel passer Revyhaven, som er opført af PensionDanmark, og Flintholm Have stilmæssigt og arkitektonisk flot ind i området, siger Ib Jansholt. Fra Business Center til plejeboliger Flere virksomheder har også fået øjnene op for Revykvarteret. En af Danmarks største revisionsvirksomheder, KPMG, flytter også til bydelen. Kendetegnet ved bydelen er mangfoldighed. Det ser man ved, at der også er opført nye plejeboliger, og lige ved Flintholm Station planlægges opført Flintholm Business Center, med kontorlejemål og indkøbsmuligheder. En by i byen Selv om der stadig bygges på livet løs, er de første beboere allerede flyttet ind i Revykvarteret. Tæt på er masser af indkøbsmuligheder, caféer og rekreative områder, så bydelen er centralt beliggende. Ikke langt fra kvarteret findes Frederiksbergs mange forretningsgader og ikke mindst Frederiksberg Centret. Nærområdet rummer også flere børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, ligesom København City kan nås i gå- og cykelafstand. Det unikke ved Revykvarteret er netop, at selv om det er en hel bydel, så ligger den midt i storbyen og tæt på alt, slutter Ib Jansholt. 6

7 Flintholm Have Dan-Ejendomme as står for udlejningen af PBU, Pædagogernes Pensionskasses ejendomme, herunder det ejendomsselskab, der står for opførelsen af nybyggeriet Flintholm Have. Flintholm Have er et kvalitetsbyggeri med mange muligheder. Der er optimale lysforhold i lejlighederne, og der er anvendt de bedste materialer. Der er etableret stor parkeringskælder under bebyggelsen, hvor man kan leje en parkeringsplads pr. bolig. Flintholm Have rummer 86 unikke boliger, som varierer i størrelsen m² fordelt på 2-4 værelser. Hvis du er interesseret i at købe en af boligerne, skal du kontakte Home på tele fon Hvis du vil leje en lejlighed, skal du kontakte Dan-Ejendomme as, telefon Du kan læse mere om Flintholm Have på eller ringe til Dan-Ejendomme as. Brug indkøbsnet i stedet for plasticposer fire gange om ugen Reduktion i kg CO 2 pr. år 16. Besparelse i kr. pr. år 400. Se flere spareråd på Kilde: 7

8 Skimmelsvamp en desværre tilbagevendende historie Vi har i tidligere numre af Lejepladsen skrevet artikler om skimmelsvamp, men vi kommer desværre ikke udenom, at det er et tilbagevendende problem. Her får du svar på, hvem der egentlig har ansvaret for en udbedring, og på, hvad du selv kan gøre, hvis du har skimmelsvamp i din bolig. af afdelingschef Erik W. Bundesen Kort fortalt om skimmelsvamp Skimmelsvamp er bittesmå svampe, som vokser i kolonier, og som findes overalt i naturen. I vores huse kan skimmelsvamp vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af. Skimmelsvamp viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvamp er generende og kan være den direkte årsag til sygdomme. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom ved tegn på fugt og skimmelsvamp, og at du i givet fald gør noget ved det. Hvem har ansvaret? Hvis skimmelsvamp udelukkende er opstået som følge af forkert brug af boligen, er det dit ansvar at afhjælpe problemet. Forkert brug kan være, at boligen i en længere periode har været for fugtig. Det kan bl.a. skyldes utilstrækkelig udluftning og opvarmning. Skimmelsvamp kan også opstå, hvis der er fejl eller skader i bygningens konstruktioner eller i bygningens installationer. Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, så er det udlejers ansvar at fjerne skimmelsvampen. Det essentielle er dog, at skimmelsvamp bliver fjernet hurtigst muligt. Hvordan skal du forholde dig? Hvis du konstaterer angreb af skimmelsvamp i din bolig, eller hvis du har mistanke om, at der er skimmelsvamp, er det vigtigt, at du kontakter ejendommens vicevært. Han vil besigtige dit lejemål og i samråd med ejendommens projektleder (bygningssagkyndige) beslutte, hvilke tiltag, der eventuelt skal iværksættes, og vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig. Er du uenig i beslutningen, har du flere muligheder for at klage over afgørelsen (se figur på side 9). Hvad kan du selv gøre? Hvis der er tale om mindre skimmelsvampangreb, fx på vinduesrammer eller på fuger omkring badet, kan du godt forsøge at fjerne det selv. Vask materialer eller overflader, der kan tåle det, fx badeforhæng, fliser, klinker, malede eller lakerede overflader med et klorholdigt rengøringsmiddel eller med desinfektionsmidlet Rodalon eller Klorin. Bemærk, at der er tale om klorholdige rengøringsmidler, der kan irritere følsomme luftveje! Opvarm lejemålet, luft ud, og gør hovedrent. Undersøg, om der er tegn på vandskader evt. fra skjulte installationer eller stoppede afløb. Hvis det er tilfældet, skal du hurtigst muligt kontakte ejendommens vicevært. Slip for fugt og skimmel Hold din bolig tør Luft ud især i badeværelse, køkken og soveværelse. Brug emhætten, når du laver mad. Luk døren til badeværelset, når du er i bad. Hæng ikke tøj til tørre i boligen. Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne året rundt. Varm op i alle rum om vinteren. Hvis du ønsker at sove køligt, kan du skrue ned for varmen inden sengetid. Hvis du bor i en ældre ejendom, er det ekstra vigtigt, at du sørger for at lufte ud og holde boligen tør. Det er også vigtigt, at du ikke stiller møbler helt op ad ydervægge det er nemlig vigtigt, at der uhindret kan cirkulere opvarmet luft bag møblerne, så der ikke dannes kondens på væggen. 8

9 Oversigt over lejers muligheder og rettigheder Når lejer henvender sig til udlejer om et muligt skimmelsvampangreb Lejer får mistanke om skimmelsvamp Lejer foretager selv afhjælpning Lejer henvender sig til udlejer Sagen er slut Udlejer undersøger problemet Udlejer afhjælper Sagen er slut Udlejer afhjælper ikke eller kun utilstrækkeligt Udlejer afviser at undersøge Lejer indbringer sagen for huslejenævnet Lejer henvender sig til kommunen efter byfornyelses- eller byggelovens regler Se vejledningen til kommunerne Udlejer får medhold Lejer får medhold Lejer indbringer sagen for Ankenævnet i Københavns Kommune, i resten af landet for Boligretten Udlejer afhjælper Sagen er slut Udlejer indbringer sagen for Ankenævnet i Københavns Kommune, i resten af landet for Boligretten Udlejer afhjælper ikke inden for huslejenævnets frist (kun i regulerede ejendomme) Lejer beder Grundejernes Investeringsfond gennemføre de påbudte arbejder for ejerens regning. Udlejer registreres efter lejelovens 113 a Kilde: Velfærdsministeriets vejledning, udgivet i 2008 Fakta Information Du kan læse mere om skimmelsvamp, fugt og et sundt miljø i boligen på følgende webadresser: Er der fugt og skimmel i din lejebolig Information om skimmel Astma- Allergi Forbundet Informationscenter for Miljø og Sundhed Fakta I Dan-Ejendomme as vedkender vi os vores ansvar og arbejder hårdt for at komme skimmelsvamp til livs. Det er til gavn for beboerne, men også på sigt for ejendommen. Det er bl.a. derfor, vi udgiver pjecen Sundt miljø i boligen, der indeholder gode råd til, hvordan lejerne kan opretholde et godt og sundt miljø i deres bolig. 9

10 Fakta -adressen til viceværten på din ejendom er opbygget, så den følger ejendomsnummeret fx. Når du sender en til viceværten, får du en kvittering. Det er din sikkerhed for, at beskeden er kommet frem. Den elektroniske vicevært er en realitet Flere og flere mennesker benytter sig af internettets mange muligheder. De læser nyheder, søger information, mailer, blogger og shopper på nettet. Dan-Ejendomme as har taget konsekvensen af udviklingen og indfører nu den elektroniske vicevært. af udviklingschef dorte hovgård hansen I Dan-Ejendomme as arbejder vi på at forbedre vores mulighed for at servicere lejerne og brugerne på ejendommene, og derfor gik vi i 2008 i gang med at indføre pc-løsninger på flere af de ejendomme, vi har i administration, forklarer Erik W. Bundesen, afdelingschef i Teknik. Det betyder bl.a., at lejerne nu på mange men ikke alle ejendomme kan kontakte viceværten døgnet rundt pr. . Service og tilgængelighed er nøgleordene Dan-Ejendomme as servicekoncept bygger på tilgængelighed og professionalisme. Erik W. Bundesen fortæller: Vi oplever, at mange af vores lejere synes, det er svært at huske på bestemte kontortider, og det kan virke upraktisk for lejerne at viceværten på mange ejendomme kun kan kontaktes på bestemte tider i løbet af en arbejdsuge. Med indførelse af pc og s til viceværten gør vi det muligt for lejeren at kontakte viceværten på alle tid er af døgnet. Det, synes vi, er god service. Og det betyder samtidig, at viceværten kan prioritere opgaverne og slukke de store brande først. 10

11 Det er vores klare forventning, at vi bliver i stand til at besvare alle henvendelser hurtigere og mere præcist. Med indførelse af pc og s til viceværten gør vi det muligt for lejeren at kontakte viceværten på alle tider af døgnet. Det, synes vi, er god service. Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik, Dan-Ejendomme as Flere informationer bliver hurtigere tilgængelige Viceværten vil, ud over muligheden for at kommunikere elektronisk, også få adgang til en række aktuelle oplysninger om ejendommen, som han ellers ville skulle kontakte ejendomsadministratoren eller projektlederen for at få fat i. Han kan fx løbende se, hvad der er anvendt på de forskellige vedligeholdelseskonti på ejendommen, størrelsen på den sidste vvs-regning og meget andet. Han kan ydermere informere lejerne om eventuelle indeståender på deres vedligeholdelseskonti og flere andre stamoplysninger for lejemålene. Det er vores klare forventning, at vi bliver i stand til at besvare alle henvend elser hurtigere og mere præcist, og viceværten vil desuden ikke blive forstyrret af telefonopringninger, mens han er midt i at løse en opgave. Det vil sige, løsningen kommer både lejerne og viceværten til gode. En pc kan ikke rydde sne Pc en er tænkt som et værktøj, for Dan-Ejendomme as er ikke ude på at erstatte viceværten med en telefonsvarer eller en pc. Viceværtens arbejde er selvfølgelig fortsat koncentreret om det praktiske arbejde på ejendommen. En pc kan trods alt hverken klippe hæk eller foretage et flyttesyn. Derfor kan lejerne heller ikke forvente et svar inden for få timer. Vores ambition er, at alle s på sigt skal besvares inden for cirka et døgn, men det vil på baggrund heraf stadig være nødvendigt at tage fat i viceværten i træffetiden, hvis man har opgaver eller spørgsmål af presserende art, pointerer Erik W. Bundesen. Vi sørger for den nødvendige efteruddannelse Mange af Dan-Ejendomme as dygtige viceværter har oprindeligt valgt jobbet, fordi det som hovedregel omfatter praktiske gøremål. Derfor vil det for mange være en stor omvæltning og udfordring at skulle håndtere en pc. Erik W. Bundesen fortæller, at fokus derfor er rettet mod efteruddannelse, og slutter: Vi har indgået en aftale med en ekstern samarbejdspartner, Credocom, der skal hjælpe os både med de systemtekniske og de praktiske udfordringer, men også med den helt nødvendige uddannelse af viceværterne. Derfor håber vi også, at lejerne i opstartsfasen vil have lidt tålmodighed, hvis viceværten er lidt usikker. Vi er sikre på, at indførelsen af pc erne på ejendommene på sigt betyder en bedre service og større tilfredshed for lejerne. Fakta Det er ikke uden omkostninger at indføre it på ejendommene. Derfor skal ejendommenes ejere altid godkende denne investering. Hvis du har spørgsmål til ordningen, eller du er i tvivl, om den gælder for din ejendom, er du velkommen til at kontakte ejendommens projektleder. 11

12 Årets viceværtseminar i 2008 Flere af Dan-Ejendomme as viceværter, projektledere og ejendomsadministratorer var i oktober 2008 samlet til viceværtseminar på Nyborg Strand. På viceværtseminaret var der fokus på teknologiens Med indførelse Med indførelse af af pc er og s til viceværten, gør vi det indtræden og de nye muligheder, det giver viceværten. muligt for lejeren at kontakte viceværten på alle tider af døgnet. Det synes til viceværten, gør vi vi er det god service. muligt for lejeren af at projektleder kontakte Benjamin viceværten B. Andersen Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik, på alle tider Dan-Ejendomme af døgnet. as Det synes vi er god service. Og det betyder samtidig, at viceværten kan prioritere opgaverne og slukke de store brande først. Fakta Miljø og klima var også på dagsordenen. Et emne der i fremtiden vil have stor indflydelse på viceværtens arbejde. Det er et område, som Dan-Ejendomme as allerede nu arbejder aktivt med, men som i fremtiden kommer til at få stadig større opmærksomhed. Erfaringsudveksling og samarbejde på tværs Formålet med viceværtseminaret er at sikre samarbejde og engagement på tværs af kunder og geografi, så viceværterne i det daglige nemmere kan kontakte hinanden. På den måde fremmes videndeling, og der opbygges gode samarbejdsrela tioner. Det at være sammen med de andre viceværter og høre, hvad de går og pusler med og ikke mindst hvordan de takler de små hverdagsproblemer er noget af det vigtigste for mig, siger vicevært Jan Dahl. Desuden giver det viceværter, projektledere og ejendomsadministratorer mulighed for at diskutere diverse problemstillinger igennem. Herved kan de optimere forretningsgange og processer for derigennem at kunne give den bedste service til lejerne i de administrerede ejendomme over hele landet. It på dagsordenen Det store emne på seminaret i 2008 var uden tvivl anvendelsen af pc er på ejendommene. Viceværterne blev bl.a. introduceret til det nye Vicevært Intranet, brugen af og ikke mindst brugen af Unik Web, hvor viceværterne kan følge ejendommens økonomiske udvikling på driftssiden. Efter en del teori fik viceværterne lov til at prøve hands on, og det var med stort engagement, de kastede sig over opgaven. For nogen var det let at gå til, mens andre aldrig havde haft en pc før, men det var tydeligt, at viljen var til stede hos alle. De nye muligheder for let adgang til information, og det, at vi nu virkelig kan gøre brug af it på ejendommen, var noget af det vigtigste for mig på viceværtseminaret. Det vil alt andet lige være med til at lette mit arbejde, forklarer vicevært Kaj Hermansen. Viceværternes brug af it vil i de kommende år blive videreudviklet til gavn for alle parter lejere, ejere, leverandører til ejendommene osv. 12

13 Servicenumre for boligansøgere Dan-Ejendomme as varetager på vegne af en række udlejere fx pensionskasser indstilling, ventelistehåndtering og udlejning af boliger. Opgaven løses via det internetbaserede system FindBolig.nu. Hver enkelt kunde har sit eget servicenummer, så du lettere får den personlige service, du har brug for. Her kan du se en oversigt over de direkte telefonnumre, der er åbne for henvendelser mandag fredag, kl Selvbetjeningsservice Du er naturligvis også velkommen til at benytte vores selvbetjeningsservice via hjemmesiden Her har du mulighed for at skrive dig på venteliste til en bestemt lejlighed eller se, hvad der er af ledige lejligheder p.t. Er du allerede registreret som bruger, kan du ændre dine prioriteter mv. FindBolig.nu er en af Danmarks største boligportaler til håndtering af private udlejningsboliger, andelsboliger og kollegieboliger. Bag portalen er et ventelistesystem udviklet af Dan-Ejendomme as. Lejeboliger Hjælp os med at hjælpe dig brug det direkte servicenummer: AP Pension Arkitekternes Pensionskasse Finanssektorens Pensionskasse / FSP Pension Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP Lægernes Pensionskasse Lærernes Pension PensionDanmark Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, PJD Pensionskassernes Administration, PKA Pædagogernes Pensionskasse, PBU SAMPENSION/KP Mangler du akut en lejebolig, så se på og eller send en mail til Tag mobilopladeren ud af stikket, når den ikke bruges Reduktion i kg CO 2 pr. år 10. Besparelse i kr. pr. år 30. Se flere spareråd på Kilde: 13

14 Spørgehjørnet af cand.jur. Pernille Husen send dit spørgsmål til Spørgsmål: Hvornår kan jeg bruge min indvendige vedligeholdelseskonto, og må jeg bruge den til at betale for afhøvling af mine gulve? Svar: Du kan bruge den indvendige vedligeholdelseskonto til at betale for maling, hvidtning, tapetsering og lakering (eller anden overfladebehandling) af gulve. Hvis din lejlighed fremstår velvedligeholdt, kan du også bruge vedligeholdelseskontoen til andre vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det kan fx være afhøvling af gulvene eller udskiftning af en slidt bordplade. Det kræver dog, at der står mere end tre års hensættelser/opsparing på kontoen. Du skal huske, at udlejer altid skal godkende brug af midler fra kontoen, før arbejdet kan sættes i gang. Hvis ikke udlejer har godkendt arbejdet på forhånd, kan du ikke få udbetalt et beløb fra kontoen. Du kan i øvrigt se saldoen på din vedligeholdelseskonto på NetService. Spørgsmål: Hvornår skal jeg betale min husleje, og hvornår har I ret til at opkræve rykkergebyr? Svar: Du skal betale din leje senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Forfaldsdagen står i din lejekontrakt og er typisk den 1. i måneden. Er den 1. i måneden en mandag, skal du betale din leje senest torsdag den 4. Hvis den rettidige betalingsdag falder på en lørdag eller på Grundlovsdag, udskydes betalingsdagen til den næste hverdag. Var den 1. i måneden en onsdag, skal du derfor betale lejen senest mandag den 6. Hvis ikke vi har modtaget din betaling rettidigt, sender vi dig et påkrav. Af dette påkrav fremgår det gebyr, du skal betale. Du skal være opmærksom på, at du er forpligtet til at betale påkravsgebyret, selv om du måtte have betalt lejen, inden du får påkravet. Det er vigtigt, at du husker, at hvis ikke du betaler din leje inden for den frist, du får i påkravet, så risikerer du, at din lejeaftale bliver ophævet, og at du derfor må flytte. Reglerne om betaling af leje, påkrav og ophævelse står i lejelovens 33 og 93. Spørgsmål: Hvad sker der egentlig for mig som lejer, hvis min udlejer går konkurs? Svar: Det korte svar er, at der ikke sker noget for dig som lejer. Det er sådan, at alle lejernes rettigheder i henhold til lovgivningen er beskyttede. Dit lejeforhold fortsætter uændret, hvis udlejer går konkurs. Vigtigst er, at du ikke kan blive opsagt og risikere at skulle flytte. Hvis du har et depositum og/eller forudbetalt leje stående, er dette sikret. Det samme gælder for en eventuel indvendig vedligeholdelseskonto til dit lejemål. Med hensyn til ejendommen som helhed er der sikkerhedsforanstaltninger i lovgivningen, der gør, at ejendommen også er sikret absolut nødvendig og uopsættelig vedligeholdelse/reparation, selv om udlejer skulle gå konkurs. 14

15 Kort nyt Dan-Ejendomme as med i endnu et OPP-projekt Dan-Ejendomme as har sammen med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD a/s vundet endnu en OPP-sag. OPP står for Offentligt Privat Partnerskab og betyder, at det offentlige lader private virksomheder opføre og drive offentlige bygninger i Danmark. Konkret drejer det sig om en ny folkeskole på Langeland. Ørstedskolen bliver Danmarks næststørste folkeskole på m 2 med plads til elever. Opførelsen af skolen startede i efteråret 2008, og skolen skal stå færdig til maj Dan-Ejendomme as rolle bliver som i de øvrige OPP-sager byggestyring og efterfølgende administration af OPP-selskabet og skolen. Vi er endvidere medinvestor i det selskab, der skal stå for opførelse og drift af skolen. Input til Lejepladsen Redaktionsudvalget søger idéer til indhold i Lejepladsen. Har du en god historie fra din ejendom, eller har du emner, vi skal behandle, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Gitte Jacobsen på Dan-Ejendomme as udvider direktionen Dan-Ejendomme as har pr. 1. december 2008 ansat den 44-årige cand. jur. Jens Vinther Nielsen som direktør. Jens Vinter Nielsen har tidligere været ansat i bl.a. Nysir Danmark, Skanska mv. Jens Vinther Nielsen udgør herefter direktionen sammen med adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen. Kim Bilbo ny HR-chef Dan-Ejendomme as har pr. 1. januar 2009 ansat Kim Bilbo i en nyoprettet stilling som HR-chef. Kim Bilbo er 43 år og kommer fra en stilling som HR-specialist hos Danske Bank-koncernen. HR-chef Kim Bilbo får bl.a. ansvaret for uddannelsesakademiet, Dan-Ejendomme Akademiet. Her skal han arbejde med medarbejderudvikling, og han bliver ligeledes ansvarlig for lederudvikling, trivsel og rekruttering for de cirka 425 medarbejdere, som Dan-Ejendomme as beskæftiger. Kim Bilbo ser frem til at bygge videre på Dan-Ejendomme Akademiets mange muligheder for medarbejderne. En anden, mere overordnet, ambition med min HR-funktion vil være, at HR skal være med til at fortsætte udviklingen af en handlekraftig og effektiv organisation, som giver Dan-Ejendomme as en stor konkurrenceevne, udtaler Kim Bilbo. Vi har nøglen til dit nye hjem... KONTAKT / ww.dan-ejendomme.dk 15

16 Velkommen til... Pr. 1. januar 2009 overtog Dan-Ejendomme as administrationen af de ejendomme, der ejes af MP Pension Pen sionskassen for Magistre & Psykologer. MP Pensions ejendomsportefølje udgør m 2, omfattende 42 erhvervsejendomme. Hertil kommer 21 boligejendomme med lejemål. De berørte lejere har fået direkte besked om nye kontaktpersoner mv. Dan-Ejendomme as kontaktoplysninger telefon , telefax Du træffer os på følgende adresser: Dan-Ejendomme as Regionskontor Telefonåbningstider Tuborg Boulevard 12 Saralyst Allé 53 Mandag torsdag, kl DK-2900 Hellerup DK-8270 Højbjerg Fredag, kl

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning NR.3 AUGUST 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Unge hutler sig rundt på boligmarkedet 3,8 million kr. tilbage til lejerne Masser af gode råd ved flytning Varme-check til århusianerne Drømmebolig

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Vi Lejere. Stråmands-udlejning koster Emma og 117 andre lejere 5 mio. kr. Hvis din udlejer går konkurs. 7 ord kan stoppe stråmands-udlejning

Vi Lejere. Stråmands-udlejning koster Emma og 117 andre lejere 5 mio. kr. Hvis din udlejer går konkurs. 7 ord kan stoppe stråmands-udlejning n r. 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Hvis din udlejer går konkurs 7 ord kan stoppe stråmands-udlejning Berygtet udlejer på slap line Boligboblen gav lejerne

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme en veldrevet og solid virksomhed Som formand for bestyrelsen er det en fornøjelse for

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD FOR LEJERE I DEN PRIVATE OG ALMENE UDLEJNINGSSEKTOR VILEJERE 01 februar 2015 www.lejerneslo.dk TEMA: Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet 72-årig og LLO vandt vigtig

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere