Konteringsvejledning den 5. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konteringsvejledning den 5. januar 2009"

Transkript

1 Konteringsvejledning den 5. januar 200 Sammentælling Fra-sum 1000 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 1100 Indtægter Resultatopgørelse Fra-sum 1200 Finanslovtilskud Resultatopgørelse Konto 1210 Heltidsuddannelse Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. heltidsuddannelse Konto 1220 Udviklingsmidler Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. deltidsuddannelse Konto 1230 Indtægter Deltidsuddannelse Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra UVM vedr. deltidsuddannelse Konto 1240 Indtægter Udv. studerende Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. udvekslingsstuderende Konto 1250 Indtægter Færdiggørelsesbonus Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. færdiggørelsesbonus Konto 1260 Forskerskoler Resultatopgørelse Konto 1270 Basisforskning Resultatopgørelse Konto 1280 Kapitalformål Resultatopgørelse Konto 120 Myndighedsbetjening Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. myndighedsopgaver Konto 1300 Bibliotek Resultatopgørelse Konto 1310 Øvrige formål Resultatopgørelse Konto 1370 Centrale rammejusteringer Resultatopgørelse Til-sum 13 Finanslovtilskud i alt Resultatopgørelse Fra-sum 1400 Eksterne tilskud Resultatopgørelse Konto 1410 Eksterne tilskud Resultatopgørelse Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på delregnskab 4 og delregnskab 5 Konto 1420 Donationer alle aktiver Resultatopgørelse Indtægtsførsel af priodiserede donationer Konto 1430 Donationer manuelle poster Resultatopgørelse Manuelle poster vedr. eksterne tilskud, som ikke bliver omfattet af den automatiske indtægtsberegning. Konto 140 (B) Eksterne tilskud i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 14 Eksterne tilskud i alt Resultatopgørelse Fra-sum 1500 Salg/øvr. driftsindtægter Resultatopgørelse Konto 1510 Øvrige uddannelses indtægter Resultatopgørelse Konto 1520 Deltagerbet, deltidsudd. Resultatopgørelse AU-arrangementer, bortset fra ph.d. og deltidsuddannelser Konto 1530 Husleje og lokaleudlejning Resultatopgørelse tjenesteboliger, huslejeindtægter, lejeboligindtægter samt varmebidrag for leje- og tjenesteboliger.nb: Huslejedepositum konteres som en kreditor på konto 8461 Konto 1540 Salg af varer og tjenesteydels Resultatopgørelse salg af varer (producerede eller indkøbt til videresalg) til alle andre end kommuner og amtskommuner/regioner Konto 1550 Licenser/royalty/copy dan Resultatopgørelse salg af rettigheder (licenser, royalties mv.) Konto 1560 Øvrige indtægter Resultatopgørelse Anvendes til modtagne refusioner af rejseudgifter (oprindeligt afholdt af AU) Konto 1570 Tab på debitorer Resultatopgørelse Konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender Konto 170 (B) Salg/øvr. driftsindtægter Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 17 Salg/øvr. driftsindtægter i al Resultatopgørelse Til-sum 1 Indtægter i alt Resultatopgørelse Fra-sum 2000 OMKOSTNINGER Resultatopgørelse Fra-sum 2100 Lønninger Resultatopgørelse Konto 2110 VIP Resultatopgørelse Løn til fuldtidsansat videnskabeligt personale, der er beskæftiget med forskning og undervisning, bl.a. professorer, lektorer, adjunkter samt øvrige forskningsmedarbejdere Konto 2120 PHD Resultatopgørelse Løn til Ph.D-studerende, som er aflønnet ihht aftalen om lønnede Ph.D, 4+4 studerende og kandidatstipendiater Konto 2130 DVIP Resultatopgørelse Løn til deltidsansat videnskabeligt personale der primært er beskæftiget med undervisning, bl.a. kliniske professorer, kliniske lektorer, eksterne lektorer, samt lønudgifter til censorer, bedømmere, gæsteforlæser og studenterundervisere Konto 2140 TAP Resultatopgørelse Løn til teknisk- og administrativt personale, bl.a. administrative ledere, AC-fuldmætige, kontorfunktionærer, korrespondenter, administrativt ansatte Prosa-medarbejdere, teknisk AC-personale og journalister samt fag- og ufaglærte medarbejdere bl.a. laboranter, teknikere, håndværkere, gartnere, rengøringsassistenter/sanitører samt elever Konto 2150 DTAP Resultatopgørelse Løn til deltidsansat teknisk- og administrativt personale bl.a studentermedhjælp studerprogrammører, faglige vejlederer, tutorer samt eksamensvagter mfl. Konto 2160 Anden løn Resultatopgørelse Side 1 af 8

2 Konto 2210 Regulering feriepengeforpligti Resultatopgørelse Automatisk regulering af feriepengeforpligtigelse. Konto 2220 AES-bidrag Resultatopgørelse Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem. Konto 2230 Fleksjobbidrag Resultatopgørelse Konto 20 (B) Lønninger i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 2 Lønninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3100 Husleje Resultatopgørelse Konto 3110 Husleje Statens Huslejeordning Resultatopgørelse Husleje omfattet af SEA-huslejekontrakter. Konto 3120 Husleje øvrige Resultatopgørelse Andre huslejer Konto 3130 Arealleje Resultatopgørelse Forpagtninger af landbrugsjord. Konto 3140 Ejendomsskat Resultatopgørelse Ejendomsskatter Til-sum 31 Husleje i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3200 Øvrige driftsomkostninger Resultatopgørelse Fra-sum 3201 Andre driftsomkostninger Resultatopgørelse Fra-sum 3202 Diverse driftsomkostninger Resultatopgørelse Konto 3210 Rejser Resultatopgørelse Flybilletter, hotel, broafgift, færge- og tog billetter. Konto 3211 Rejsegodtgørelse Resultatopgørelse Skattefri rejsegodtgørelse samt kilometergodtgørelse. Konto 3220 Repræsentation med moms Resultatopgørelse Konto 3221 Repræsentation uden moms Resultatopgørelse Konto 3222 Forplejning Resultatopgørelse Fortæring, små fornødenheder Konto 3240 Reparation og vedligeholdelse Resultatopgørelse Konto 3250 SLS - Godtgørelse /telefon Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. Godtgørelse / telefon Konto 3251 SLS - AER - tilskud/refusion Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. tilskud/refusion Konto 3252 SLS - bidrag/bøder Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. bidrag/bøder Konto 3253 Stipendier (ikke SLS) Resultatopgørelse Til-sum 32 Andre driftsomkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3300 Energi Resultatopgørelse Konto 3310 Brændsel, drivmidler Resultatopgørelse Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. Konto 3320 Naturgas Resultatopgørelse Naturgas til brug ved rumopvarmning mv. Konto 3330 Elektricitet Resultatopgørelse Elektricitet (netafgift, elafgift mv.) Konto 3340 Vand og kloak Resultatopgørelse Udgifter til vand (både kommunale værker og Slots- og Ejendomsstyrelsen) Konto 3350 Varme Resultatopgørelse Fjernvarme Til-sum 33 Energi i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3400 Trykning og Indbinding Resultatopgørelse Konto 3410 Køb af tryk, kopi og print Resultatopgørelse Køb af tryk, kopi og print hos interne og eksterne leverandører, kopiafgift, betaling for kopi i f.m. aktindsigtssager, makulering Konto 3420 Afgift til Copy Dan Resultatopgørelse Copy Dan afgifter Konto 3430 Køb af makulering Resultatopgørelse Makulering Til-sum 34 Trykning og Indbinding i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3500 Telefon og teleafgifter Resultatopgørelse Konto 3510 Telefoni og IP-telefoni Resultatopgørelse Abonnement og forbrug/trafik for fastnet- og mobiltelefoni, køb af mobilterminaler, tillægsabonnementer, serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. telefoni. Abonnement, forbrug og licenser vedr. IP-telefoni Konto 3520 Datakommunikation Resultatopgørelse Netværks- og internetforbindelser f.eks.dataforbindelser ekskl CPE-udstyr, managed dataforbindelser og CPE-udstyr til eksisterende dataforbindelser. Serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. datakommunikation. Konto 3530 Hjemmearbejdspladser Resultatopgørelse Opkobling til hjemmearbejdspladser (ADSL-forbindelser inkl. routere). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. hjemmearbejdspladser Til-sum 35 Telefon og teleafgifter i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3600 Tjenesteydelser Resultatopgørelse Konto 3610 Post, fragt og forsendelse Resultatopgørelse Porto, budkørsel, kurérservice, fragtudgifter, incl. flytteydelser, nedpakning/udpakning, kontorflytning mv. Konto 3611 Annoncering Resultatopgørelse Konto 3620 Teknisk rådgivning Resultatopgørelse Rådgivning i forbindelse med renovering, nybygning, apparaturkøb, gennemførelse af tekniske projekter Konto 3621 Revision Resultatopgørelse Revision Konto 3622 Økonomisk rådgivning Resultatopgørelse Økonomikonsulenter, finansiel rådgivning mv. Konto 3623 Ledelsesrådgivning Resultatopgørelse Managementkonsulentydelser, generelle rapporter Konto 3630 Vikarydelser Resultatopgørelse Bodyshopping, indstationering af konsulenter samt alle former for vikarydelser Konto 3631 Rengøringsydelser Resultatopgørelse Daglig rengøring, specialrengøring Side 2 af 8

3 Konto 3632 Vask og leje af tekstil Resultatopgørelse Vask/leje af linned, duge, viskestykker, håndklæder mv. Konto 3633 Kantine og catering Resultatopgørelse Betaling til ekstern serviceleverandør fx outsourcet kantinedrift, leje mm. af kaffeautomat, slikautomat mv. Konto 3634 Vagt og sikring Resultatopgørelse Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, Nøgler, ID-kort og -systemer mv. Konto 3640 Renovation Resultatopgørelse Dagrenovation, storskrald, leje af affaldscontainer Konto 3645 Drift og vedligehold af køretø Resultatopgørelse Værkstedsregninger, serviceeftersyn, vægtafgift, bilvask mv. Ikke brændstof (konteres under brændsel) Konto 3650 IT driftsydelser Resultatopgørelse Drift af applikationer, ekstern drift af servere mv., service management vedr. IT-drift, outsourcing af IT-drift Konto 3655 IT konsulenter Resultatopgørelse Rådgivning, bodyshopping mv. vedr. IT og teleydelser, applikationsudvikling Konto 3660 Øvrige IT tjenesteydelser Resultatopgørelse Køb af data, IT-serviceydelser (ikke drift), skrotning af udstyr mv. Konto 3665 Ydelser vedr. bygningsdrift og Resultatopgørelse Alle ydelser vedrørende bygningsdrift og -vedligehold, herunder serviceaftaler, vedligehold af elevatorer, el- og ventilationsanlæg, håndværkerydelser, gartnerydelser mv. Konto 3670 Leje og leasing i øvrigt Resultatopgørelse Leje og leasing af f.eks laboratiorieudstyr Konto 3680 Køb af tjenesteydelser i øvrig Resultatopgørelse Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. Konto 360 SLS Særlig vederlæggelse Resultatopgørelse Konto 368 Køb af tjenesteydelser (EU und Resultatopgørelse Til-sum 36 Tjenesteydelser i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3700 Transportmateriel Resultatopgørelse Konto 3710 Køb af person- og varebiler Resultatopgørelse Køb/leje/leasing af biler, lastvogne mv. Konto 3720 Køb af andet kørende materiel Resultatopgørelse Traktorer, gaffeltrucks, fodervogne, plæneklippere. Konto 3730 Køb af småkøretøjer Resultatopgørelse Cykler, palleløftere, sækkevogne, mobillifte. mv. Konto 3740 Vægtafgifter Resultatopgørelse Grønafgift til tjenestebiler og andre køretøjer Til-sum 37 Transportmateriel i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3800 Dataudstyr Resultatopgørelse Konto 3810 PC arbejdsstationer Resultatopgørelse Bærbare PC'er, stationære PC'er, skærme, mus, tastatur og andet PC-tilbehør. PC-indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. PC'er. Konto 3815 IT storage Resultatopgørelse Network attached storage (NAS), storage area network (SAN), SAN-switches. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. storage. Konto 3820 IT servere Resultatopgørelse Servere og direct attached storage (DAS). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. servere. Konto 3825 Andet IT til serverrum Resultatopgørelse UPS, køleudstyr til IT, mainframes, rackskabe mv. Konto 3830 Printere Resultatopgørelse Printere (sh/farve) omfattet af den fælles aftale vedr. printere, dvs. ikke kopi- og multifunktionsmaskiner Konto 3835 IT netværk - harware Resultatopgørelse Switches, netværkskabler, routere mv. Kun hardware der ikke er omfattet af de fælles aftaler vedr. datakommunikation og servere/storage. Konto 3840 IT udstyr i øvrigt Resultatopgørelse Digitalkameraer, diktafoner mv. Konto 3845 Kopi- og printpapir Resultatopgørelse Papir til brug ved almindelige kopi- og printopgaver. Ikke brevpapir el.l. Alt papir omfattet af den fælles aftale vedr. kopi- og printerpapir. Konto 3850 IT forbrugsvarer i øvrigt Resultatopgørelse Toner, blækpatroner, USB-sticks, CD-Rom'er, DVD'er mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. datatilbehør Til-sum 38 Dataudstyr i alt Resultatopgørelse Fra-sum 300 Kontomaskiner Resultatopgørelse Konto 310 Kopi- og multifunktionsmaskine Resultatopgørelse Kopimaskiner, multifunktionsmaskiner, service mv. vedr. alle maskiner omfattet af den fælles kontormaskineaftale, ikke printere. Konto 320 AV udstyr Resultatopgørelse Projektorer, OH-projektorer, (film)lærreder, TV-apparater, Hi-Fi udstyr mv. Konto 330 Leasingaftaler vedr. kopi- og Resultatopgørelse Aftaler indgået før om leasing af kopi- og multifunktionsmaskiner, inkl. serviceaftaler, klikpris mv. Til-sum 3 Kontormaskiner i øvrigt Resultatopgørelse Fra-sum 4100 Møbler, inventar Resultatopgørelse Konto 4110 Kontormøbler og skrivebordsbel Resultatopgørelse Kontorstole, skriveborde, reoler, bordlamper mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler Konto 4120 Øvrige inventar, møbler og bel Resultatopgørelse Arkiv- og lagermøbler, mødeborde og -stole, lænestole, sofaer, kantinemøbler, designermøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, leje/køb af kunst og udsmykning mv. Til-sum 41 Møbler, inventar i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4200 Varer og materialer Resultatopgørelse Konto 4205 Bøger, tidsskrifter Resultatopgørelse Bøger, fagblade, tidskrifter, aviser. Konto 4210 Rengøringsartikler Resultatopgørelse Klude, mopper, børster, koste, vaske- og plejemidler, håndklædeark, håndklæderuller, toiletpapir, papirtørklæder mv. Konto 4220 Lyskilder, pærer, lysstofrør m Resultatopgørelse Glødepærer, halogenpærer, lysstofrør mv. Konto 4230 Laboratorieudstyr u kr Resultatopgørelse F.eks. køle og frys beholder/anlæg, pumper, centrifuger, vægte, mikroskoper og fotoudstyr, procesudstyr, laboratorieopvaskemaskiner og laboratoriemøbler osv. Konto 4240 Gasser og tøris Resultatopgørelse Gasser til flaske og tankanlæg samt tøris Konto 4250 Øvrige forbrugsvarer til labor Resultatopgørelse sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, pipetter, forbrugsvarer (sakse, pincetter, propper, glas, tips osv.), plastvare (f.eks. PCRrør, mikrorør og celledyrkningsflasker), kolonner, filtrer og prøvetagningsudstyr. Konto 4260 Arbejdstøj mv. Resultatopgørelse Arbejdstøj, sikkerhedssko, hovedbeklædning, handsker, arbejds- og sikkerhedsbriller, andre forebyggende og helbredende personrelaterede hjælpemidler betalt af arbejdsgiver Side 3 af 8

4 Konto 4270 Byggematerialer, ikke bygnings Resultatopgørelse Køb af byggematerialer der ikke er del af ydelser vedr. bygningsdrift og -vedligehold. Konto 4280 Værktøj Resultatopgørelse Værkstedsmaskiner, værktøj, redskaber mv. Konto 420 Værkstedsmaskiner u k Resultatopgørelse Småmaskiner, håndværktøj, Konto 425 Øvrige varer og materialer Resultatopgørelse Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti Til-sum 42 Varer og materialer i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4300 Interne overførselsudgifter Resultatopgørelse Konto 4310 Overhead udgift Resultatopgørelse Anvendes internt på AU til den løbende overhead afløftning på de bevillinger under delregnskab 2 og 5 hvor der beregnes overhead. Beregningen og den løbende postering af overhead sker i takt med de afholdte omkostninger. Overhead indtægtsføres på delregnskab 1 med en fast fordeling mellem fakulteterne og fællesområdet. Konto 4305 Overførselsudgift uden OH Resultatopgørelse Overførselsudgift uden OH Konto 4320 Øvrige interne overførsler Resultatopgørelse Køb af interne vare/ydelser inden for "egen" bogføringskreds Fra-sum 4330 Internt køb øvrige Resultatopgørelse Konto 4340 Internt køb - anden bogf. kreds Resultatopgørelse Køb fra en anden bogføringskreds end ens "egen" Fra-sum C Debiteringsmodel Resultatopgørelse Konto 4361 Internt køb- husleje 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af huslejeudgifter Konto 4362 Internt køb- ejd. skat 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af ejendomssaktter Konto 4363 Internt køb- rengøring 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af rengøringsudgifter Konto 4364 Internt køb- vicevært 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af viceværtomkostninger Konto 4365 Internt køb- energi 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af energiomkostninger Konto 4366 Internt køb- drift 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre varekøb Konto 4367 Internt køb- reng. løn 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af løn til rengøring Til-sum C Debiteringsmodel i alt Resultatopgørelse Konto 4371 Internt køb- tillæg 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre tillæg Konto 4372 Internt køb- DCA 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af DCA Fra-sum 4380 DPU Intern lønudgift Resultatopgørelse Konto 4381 DPU - Intern lønudgift VIP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift VIP Konto 4382 DPU - Intern lønudgift PHD Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift PHD Konto 4383 DPU - Intern lønudgift TAP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift TAP Til-sum 438 DPU Intern lønudgift i alt Resultatopgørelse Til-sum 43 Interne overførselsudgifter i alt Resultatopgørelse Konto 440 (B) Andre driftsomk. i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 44 Andre driftsomk. i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4500 Omkost. red. konti Resultatopgørelse Konto 4510 Overhead indtægt Resultatopgørelse Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på delregnskab 2-5 Konto 4505 Overførselsindtægt uden OH Resultatopgørelse Overførselsindtægt uden OH Konto 4520 Øvrige interne overførsler Resultatopgørelse Salg af interne vare/ydelser inden for "egen" bogføringskreds Konto 4530 Internt salg øvrige Resultatopgørelse Salg af vare/ydelser til andre bogføringskreds Konto 4540 Internt salg - anden bogf. kreds Resultatopgørelse Salg til en anden bogføringskreds end ens "egen" Fra-sum C Debiteringsmodel Resultatopgørelse Konto 4561 Internt køb- husleje 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af huslejeudgifter Konto 4562 Internt køb- ejd. skat 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af ejendomssaktter Konto 4563 Internt køb- rengøring 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af rengøringsudgifter Konto 4564 Internt køb- vicevært 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af viceværtomkostninger Konto 4565 Internt køb- energi 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af energiomkostninger Konto 4566 Internt køb- drift 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre varekøb Konto 4567 Internt køb- reng. løn 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af løn til rengøring Til-sum C Debiteringsmodel i alt Resultatopgørelse Konto 4571 Internt køb- tillæg 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre tillæg Konto 4572 Internt køb- DCA 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af DCA Fra-sum 4580 DPU Intern lønindtægt Resultatopgørelse Konto 4581 DPU - Intern lønindtægt VIP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift VIP Konto 4582 DPU - Intern lønindtægt PHD Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift PHD Konto 4583 DPU - Intern lønindtægt TAP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift TAP Til-sum 458 DPU Intern lønindtægt i alt Resultatopgørelse Side 4 af 8

5 Konto 450 (B) Omkost. red. konti i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 45 Omkost. red. konti i alt Resultatopgørelse Til-sum 4 Øvrige driftsomkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 5000 Afskrivninger Resultatopgørelse Konto 5110 Gevinst ved salg af aktiver Resultatopgørelse Gevinst ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. Konto 5120 Tab ved salg af aktiver Resultatopgørelse Tab ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. Konto 5130 Afskrivning alle aktiver Resultatopgørelse Automatisk postering fra anlægsmodul. Kontoen må ikke benyttes til direkte posteringer. Konto 510 (B) Afskrivninger i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 51 Afskrivninger i alt Resultatopgørelse Til-sum 52 Omkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 5300 Finansielle poster Resultatopgørelse Konto 5310 Renteindtægter Resultatopgørelse Renteindtægter fra bank- og girokonti samt renteindtægter fra debitorer mv. Konto 5320 Renteudgifter Resultatopgørelse renteudgifter fra bank- og girokonti samt renteudgifter fra debitorer mv. Konto 5330 Kurs- og kassedifferencer Resultatopgørelse kassedifferencer, øreafrundinger og kursdifferencer Konto 530 (B) Finansielle poster Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 53 Finansielle poster i alt Resultatopgørelse Til-sum 5 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 6000 AKTIVER Balance Fra-sum 6100 ANLÆGSAKTIVER Balance Fra-sum 6200 Materielle og immaterielle anlæg Balance Fra-sum 6210 Akk. Anskaffelsessum Balance Konto 6220 Akk. anskaffelse primo Balance Samlede anskaffelsessummer ved indgangen af året.der må ikke posteres på denne konto. Konto 6230 Tilgang til anskaffelsesværdi Balance Tilgang i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Konto 6240 Afgang til anskaffelsesværdi Balance Tilbageførsel af anskaffelsessum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i Til-sum 62 Akk. Anskaffelsessum Balance Fra-sum 6300 Akk. afskrivninger Balance Konto 6310 Akk. afskrivninger primo Balance Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto. Konto 6320 Periodens afskrivninger Balance Afskrivnigner i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Konto 6330 Tbf. af tidligere afskrivninge Balance Tilbageførsel af afskrivningssum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i Fra-sum 637 Akk. afskrivninger Balance Konto 638 Igangværende arbejde Balance Igangværende bygge sager ved afslutning af regnskabsåret. Konto 630 (B) Anskaffelser Balance Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 63 Materielle og immaterielle anlæg Balance Fra-sum 6400 Finansielle anlægsaktiver Balance Konto 6410 Statsforskrivning Balance Statsforskrivning ydes af MVTU. Konto 6420 Andre finansielle anlægsaktive Balance Andre langfristede indskud og ejerandele. Til-sum 648 Finansielle anlægsaktiver i alt Balance Til-sum 64 ANLÆGSAKTIVER I ALT Balance Fra-sum 6500 OMSÆTNINGSAKTIVER Balance Konto 6508 Varebeholdning Balance Stambesætninger, foderbeholdninger. ikke kontorholds lagre eller andre forbrugslagre. Fra-sum 6510 Tilgodehavender fra salg af varer Balance Konto 6530 Debitor samlekonto DK + Udland Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. danske og udenlandske tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6540 Debitor Intern handel Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. intern handel. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6550 Debitor Eksterne bevillinger Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. Eksterne bevillinger. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6560 Debitor samlekonto STADS Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. STADS. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6570 Debitor hensættelser tab Balance Modkonto til i mødegåelse af tab. Når et tab er konstateret skal det fjernes fra debitormodulet og hensættelsen reduceres, hvis det har været hensat tidligere. Til-sum 65 Tilgodehavender fra salg af varer i Balance Fra-sum 6600 alt Øvrige tilgodehavender Balance Konto 6610 Ref.ber. købsmoms drift Balance Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. drift), som refunderes fra ØS - Momskode 1 og 5 Konto 6615 Ref.ber. købsmoms anlæg Balance Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. anlæg), som refunderes fra ØS - Momskode 2 Konto 6620 Momsafregning fra ØS Balance Anvendes til refusion af statslig afløftningsmoms fra ØS Konto 6630 Mellemregninger med PBS Balance Anvendes til mellemregning med PBS vedr. anvendelse af andre betalingskort end Dankort Side 5 af 8

6 Konto 6631 Mellemregning AER-bidrag Balance Beregnet bidrag bogføres løbende som en skyldig post. Der afregnes 4 gange årlige til AER. Disse afregninger debiteres på denne Konto 6632 Mellemregning Fleks/barsel Balance Mellemregning/modkonto vedr. barselsfonden Konto 6640 Refusion af lønudgifter Balance Tilgodehavender vedr. refusioner fra ansatte Konto 6645 Tilgodehav. hos ansatte Balance Tilgodehavende hos ansatte fra negative lønafregning. Konto 6650 SKT Balance Udlægskonto til praktikløn. Kun SKT og Lønkontoret anvender denne konto Konto 6655 Sundhedsstyrelsen Balance Mellemregning med Sundshedsstyrelsen vedr. Almen Medicin Konto 6660 Udlæg dep./husleje IS Balance Udlæg til deposita og husleje. Bruges kun af International sek. Konto 6670 Øvrige deposita Balance Deposita vedr. boliger Konto 6675 Deposita huslejer Balance Deposita vedr. kontorlejemål Konto 6680 Andre tilgodehavender Balance Andre tilgodehavender, som ikke er konterbare på andre konti under gruppen tilgodehavender Til-sum 66 Øvrige tilgodehavender i alt Balance Fra-sum 6700 Periodeafgrænsningsposter Balance Konto 6710 Rejseforskud Balance Udbetalt forskud til ansatte i forbindelse med rejser Konto 6720 Øvrige forudbetalinger Balance Omkostninger betalt i indeværende år men vedr. kommende regnskabsår. Konto 6730 Periodeafgrænsning afregning SLS Balance Konto 6740 Ny Forudbetalt løn (månedslønnede) Balance Til-sum 678 Periodeafgrænsningsposter i alt Balance Konto 670 Værdipapir Balance Værdipapirer i depot, ejerandele i selskaber mv. Fra-sum 6800 Likvide beholdninger Balance Konto 6810 Hovedkassen DKK Balance Kontantkasse i hovedkasse funktionen. Konto 6815 Institutkasser Balance Kontantkasser på institutter og centre. Konto 6820 Bankkonto Euro Balance Konto 6821 Bankkonto Dollar Balance Konto 6822 Bankkonto 1 Balance Konto 6823 Bankkonto 2 Balance Konto 6824 Bankkonto 3 Balance Konto 6825 Bankkonto 4 Balance Konto 6826 Bankkonto 5 Balance Konto 6827 Bankkonto? Balance Til-sum 68 Likvide beholdninger i alt Balance Til-sum 68 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Balance Til-sum 6 AKTIVER I ALT Balance Fra-sum 7000 PASSIVER Balance Fra-sum 7010 EGENKAPITAL Balance Fra-sum 7100 EGENKAPITAL Balance Konto 7110 Egenkapital primo Balance Spærret for posteringer. Kontoen udviser værdien af egenkapitalen ved udgangen af sidste regnskabsår. Konto 7120 Overført overskud/underskud Balance Automatisk overførsel af årets overskud. Konto 7130 Regulering i egenkapitalen Balance Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Til-sum 71 EGENKAPITAL I ALT Balance Fra-sum 7200 Statsforskrivning Balance Konto 7210 Statsforskrivning primo Balance Statsforskrivning ydes af MVTU. Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Konto 7220 Ændring statsforskrivning Balance Ændringer i statsforskrivning ydes af MVTU. Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Til-sum 728 Statsforskrivning Balance Til-sum 72 EGENKAPITAL I ALT Balance Fra-sum 7300 HENSÆTTELSER I ALT Balance Konto 7310 Reserveret bevillinger Balance Konto 7320 Hensættelser Balance Verserende retssager, reetableringsforpligtigelse, åremålskontrakter Til-sum 738 HENSÆTTELSER I ALT Balance Fra-sum 8000 GÆLD I ALT Balance Fra-sum 8100 Langfristet gæld Balance Konto 8110 Gældsbrev Århus Amt. Balance Konto 8120 Kreditforeningsgæld, Nykredit Balance Langfristet gæld, HIH Konto 8130 Anden gæld Balance Anden langfristet gæld Til-sum 81 Langfristet gæld i alt Balance Side 6 af 8

7 Fra-sum 8200 Kortfristet gæld Balance Fra-sum 8300 Leverandør af vare og tjenester Balance Konto 8320 Kreditorsamlekonto DK + Udland Balance Samlekonto for varekreditorer vedr. danske og udenlandske kreditorer fra køb af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via kreditormodulet. Konto 8330 Kreditor Intern Handel Balance Samlekonto for gæld vedr. intern handel. Posteringer sker via kreditormodulet. Konto 8340 Gæld vedr. køb af varer Balance Konto 8370 Likviditetsmellemregning andre Balance Konto til brug for daglige clearing af ind- og ud betalinger. Der må ikke foretages manueller posteringer. Konto 8380 Løn indlån Balance Debeteres ved modtagelse af faktura fra virksomhed for lønomkostninger, som skal tælle med i AU s årsværk. Ved lønbehandling i SLS krediteres kontoen, hvorved komtoen udlignes. Hvis en indhyring af arbejdskraft ikke skal tælle med i årsværket skal fakturaen konteres som tjenesteydelse. Til-sum 83 Leverandør af vare og tjenester Balance Fra-sum 8400 Anden gæld Balance Konto 8410 Skyldige omkostninger Balance konto for manuelle poster til registrering af skyldige poster Konto 8411 Anden kortfristet gæld Balance Konto 8412 Energiafgifter Balance Elafgift, olieafgift Konto 8413 Indgående Toldmoms Balance Refunderet indgående toldmoms. Konto 8414 Udgående Toldmoms Balance Skyldig udgående toldmoms. Konto 8415 Afregning Toldmoms Balance Ved afregning af toldmoms bogføres det afregnede beløb på denne konto Konto 8416 Anden gæld vedr. skat&afg Balance Konto til automatisk bogføring af EU-moms fra kreditorer med momsvirksomhedsgruppe "EU-REG.VIR". Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms. Afregninger af EU-moms debiteres denne konto. Konto 8420 Kort gæld - fratrædelsesgodtg. Balance Konto til brug for hensættelse til fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelse eller planlagte restruktureringer. Bruges kun af Regnskabskontoret. Konto 8421 Pension, fratræd. Godtgørelse Balance Ved overflytning af feriepengeforpligtigelse mellem bogføringskredse benyttes denne til interimskonto for udligning mellem SLS og overflytning af ferieforpligtigelse mellem bogføringskredsene. Konto 8422 Feriefond / feriekonto Balance Anvendes til renteindtægter vedr. uafregnede feriepenge (til senere afregning med Feriefonden) Konto 8423 Lønanvis.kapitalpens(nettoløn) Balance Trukket beløb for kapitalpension krediteres via SLS. Debitering sker ved afregning af beløb til f.eks forsikringsselskaber eller pensionskasser. Konto 8424 Indkomstskat, dansk Balance Konto 8425 Indkomstskat, grønlandsk Balance Tilbagholdt grønlandsk skat fra medarbejdere - sker via SLS. Konto 8426 Arbejdsmarkedsbidrag Balance Tilbagholdt arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere - sker via SLS Konto 8427 ATP-bidrag Balance Tilbagholdt ATP-bidrag fra medarbejdere - sker via SLS Konto 8428 SLS-interimskonto Balance Forud aflønnede medarbejdere lønbehandles inden månedsafslutningen. Via SLS debiteres kontoen med udbetalingsbeløbet. Beløbet afregnis den 1. i den efterfølgende måned. Konto 842 SLS- Afstemningsdiffiference Balance Fejlkonto til brug for SLS - ingen manuelle posteringer. Konto 8430 Skyldig overarbejde Balance Konto til bogføring af skyldig løn Konto 8431 Skyldig ferieløn 2006 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2006 Konto 8432 Skyldig ferieløn 2007 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2007 Konto 8433 Skyldig ferieløn 2008 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2008 Konto 8434 Skyldig ferieløn 200 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 200 Konto 8440 Kontingenter mv. Balance Anvendes til SLS-indeholdte kontingenter for div. foreninger og klubber Konto 8450 Forudbetalinger MVTU Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra MVTU Konto 8451 Forudbetalinger UVM Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra UVM Konto 8452 Forudbetalinger EVU Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. EVU uddannelser Konto 8453 Forudbetalinger Øvrige Balance Konto 8460 Modtagne udlæg Balance Konto 8461 Deponenter mv Balance Modtagne deposita vedr. nøgler/nøglekort samt lejemål (udlejning) Konto 8462 Offentlige restancer Balance Anvendes til restskat/underholdsbidrag - SLS Konto 8463 Øvrige indeholdelser Balance Anvendes til pensionsbidrag, kontingenter m.nm. - SLS Konto 8470 Interrimskonto Balance Anvendes til (midlertidigt) uanbringelige indtægter og udgifter Konto 8471 Interrimskonto Eksp. Balance Konto 8480 Igangværende arb. for fremmed Balance Til-sum 84 Anden gæld i alt Balance Fra-sum 8500 Feriepengeforpligtelse Balance Side 7 af 8

8 Konto 8510 Skyldige feriepenge 2006 Balance Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Konto 8520 Skyldige feriepenge 2007 Balance Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Konto 8530 Skyldige feriepenge 2008 Balance Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Konto 8540 Skyldige feriepenge 200 Balance Til-sum 85 Feriepengeforpligtelse i alt Balance Fra-sum 8600 Donationer Balance Konto 8610 Donationer primobeholdning Balance Kontoen viser donationsforpligtigelse ved årets begyndelse. Kontoen er spærret for manuel bogføring. Konto 8620 Donation anskaffelser Balance Hvor der anskaffes anlægsaktiver for donerede midler skal der krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på anlæget. Modposten skal være 8630 (ændrets) Modkonto don. forpligtigelser. Konto 8640 Ind.ført af per. donationsforp Balance Ved beregning af afskrivninger på donerede anlægsaktiver bliver der bogført et beløb, som svarer til afskrivningerne. Kontoen modsvares af konto 1420 eller 1430 indtægtsførsel af donationsforpligtigelse. Til-sum 86 Donationer i alt Balance Fra-sum 8700 Periodiserede tilsagn og tilsk Balance Konto 8710 Indbetaling eksterne midler Balance Konto 8720 OH-andel af indbetaling Balance Konto 8730 Akk. Nettodriftsudgifter Balance Modkonto til overførselsindtægter for statslige midler på konto 1410 Konto 8735 Modkonto don. forpligtigelse Balance Konto 8740 Videreforsendelse af indbetali Balance Konto 8750 Opnåede tilsagn Balance Konto 8760 Tilsagn - forpligtigelser til Balance Konto 8770 Hensættelser - projekter Balance Konto 870 (B) Modt. forudindbet. Balance Til-sum 87 Periodiserede tilsagn og tilsk Balance Konto 8810 Øvr. periodiseringsposter Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår Til-sum 88 Kortfristet gæld i alt Balance Til-sum 48 GÆLD I ALT Balance Fra-sum 500 Legater Balance Konto 501 H.I Hnasens Legat Balance Konto 502 H.I Hnasens Legat, modpost Balance Konto 505 Ragna Lorentzens legat Balance Konto 506 Ragna Lorentzens legat, modpost Balance Konto 507 x Balance Konto 508 x Balance Konto 50 x Balance Konto 510 x Balance Konto 511 x Balance Konto 512 x Balance Konto 513 x Balance Konto 514 x Balance Til-sum 8 Legater i alt Balance Til-sum PASSIVER I ALT Balance Side 8 af 8

AU AARHUS UNIVERSITET

AU AARHUS UNIVERSITET 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter Kontoplan under 1200 Finanslovtilskud 1210 UI, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 1211 VUS, Heltidsuddannelse

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter Resultatopgørelse Indtægter Indbetalinger og tilskud 10 Kirkelig ligning 101810 Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis Tillægsbevilling fra provstiet (5%) 101820 Ekstrabevilling fra provstiet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skamby Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7855. CVR-nr. 35287116

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skamby Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7855. CVR-nr. 35287116 ÅRSREGNSKAB for Skamby Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7855 CVR-nr. 35287116 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hedensted Provstiudvalg. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 4510. CVR-nr. 21287288

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hedensted Provstiudvalg. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 4510. CVR-nr. 21287288 ÅRSREGNSKAB for Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 4510 CVR-nr. 21287288 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets forklaringer Anvendt

Læs mere

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Dok.nr.: 18340 Ændringer i forhold til version udsendt den 23. februar er markeret med rødt Dette regneark er et værktøj for menighedsrådene til

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2013. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00

Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Parkontingent: Kontingent u/25 år 4 2.350,00 Kontingent o/25 år 130 67.405,00

Læs mere