Konteringsvejledning den 5. januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konteringsvejledning den 5. januar 2009"

Transkript

1 Konteringsvejledning den 5. januar 200 Sammentælling Fra-sum 1000 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 1100 Indtægter Resultatopgørelse Fra-sum 1200 Finanslovtilskud Resultatopgørelse Konto 1210 Heltidsuddannelse Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. heltidsuddannelse Konto 1220 Udviklingsmidler Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. deltidsuddannelse Konto 1230 Indtægter Deltidsuddannelse Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra UVM vedr. deltidsuddannelse Konto 1240 Indtægter Udv. studerende Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. udvekslingsstuderende Konto 1250 Indtægter Færdiggørelsesbonus Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. færdiggørelsesbonus Konto 1260 Forskerskoler Resultatopgørelse Konto 1270 Basisforskning Resultatopgørelse Konto 1280 Kapitalformål Resultatopgørelse Konto 120 Myndighedsbetjening Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. myndighedsopgaver Konto 1300 Bibliotek Resultatopgørelse Konto 1310 Øvrige formål Resultatopgørelse Konto 1370 Centrale rammejusteringer Resultatopgørelse Til-sum 13 Finanslovtilskud i alt Resultatopgørelse Fra-sum 1400 Eksterne tilskud Resultatopgørelse Konto 1410 Eksterne tilskud Resultatopgørelse Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på delregnskab 4 og delregnskab 5 Konto 1420 Donationer alle aktiver Resultatopgørelse Indtægtsførsel af priodiserede donationer Konto 1430 Donationer manuelle poster Resultatopgørelse Manuelle poster vedr. eksterne tilskud, som ikke bliver omfattet af den automatiske indtægtsberegning. Konto 140 (B) Eksterne tilskud i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 14 Eksterne tilskud i alt Resultatopgørelse Fra-sum 1500 Salg/øvr. driftsindtægter Resultatopgørelse Konto 1510 Øvrige uddannelses indtægter Resultatopgørelse Konto 1520 Deltagerbet, deltidsudd. Resultatopgørelse AU-arrangementer, bortset fra ph.d. og deltidsuddannelser Konto 1530 Husleje og lokaleudlejning Resultatopgørelse tjenesteboliger, huslejeindtægter, lejeboligindtægter samt varmebidrag for leje- og tjenesteboliger.nb: Huslejedepositum konteres som en kreditor på konto 8461 Konto 1540 Salg af varer og tjenesteydels Resultatopgørelse salg af varer (producerede eller indkøbt til videresalg) til alle andre end kommuner og amtskommuner/regioner Konto 1550 Licenser/royalty/copy dan Resultatopgørelse salg af rettigheder (licenser, royalties mv.) Konto 1560 Øvrige indtægter Resultatopgørelse Anvendes til modtagne refusioner af rejseudgifter (oprindeligt afholdt af AU) Konto 1570 Tab på debitorer Resultatopgørelse Konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender Konto 170 (B) Salg/øvr. driftsindtægter Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 17 Salg/øvr. driftsindtægter i al Resultatopgørelse Til-sum 1 Indtægter i alt Resultatopgørelse Fra-sum 2000 OMKOSTNINGER Resultatopgørelse Fra-sum 2100 Lønninger Resultatopgørelse Konto 2110 VIP Resultatopgørelse Løn til fuldtidsansat videnskabeligt personale, der er beskæftiget med forskning og undervisning, bl.a. professorer, lektorer, adjunkter samt øvrige forskningsmedarbejdere Konto 2120 PHD Resultatopgørelse Løn til Ph.D-studerende, som er aflønnet ihht aftalen om lønnede Ph.D, 4+4 studerende og kandidatstipendiater Konto 2130 DVIP Resultatopgørelse Løn til deltidsansat videnskabeligt personale der primært er beskæftiget med undervisning, bl.a. kliniske professorer, kliniske lektorer, eksterne lektorer, samt lønudgifter til censorer, bedømmere, gæsteforlæser og studenterundervisere Konto 2140 TAP Resultatopgørelse Løn til teknisk- og administrativt personale, bl.a. administrative ledere, AC-fuldmætige, kontorfunktionærer, korrespondenter, administrativt ansatte Prosa-medarbejdere, teknisk AC-personale og journalister samt fag- og ufaglærte medarbejdere bl.a. laboranter, teknikere, håndværkere, gartnere, rengøringsassistenter/sanitører samt elever Konto 2150 DTAP Resultatopgørelse Løn til deltidsansat teknisk- og administrativt personale bl.a studentermedhjælp studerprogrammører, faglige vejlederer, tutorer samt eksamensvagter mfl. Konto 2160 Anden løn Resultatopgørelse Side 1 af 8

2 Konto 2210 Regulering feriepengeforpligti Resultatopgørelse Automatisk regulering af feriepengeforpligtigelse. Konto 2220 AES-bidrag Resultatopgørelse Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem. Konto 2230 Fleksjobbidrag Resultatopgørelse Konto 20 (B) Lønninger i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 2 Lønninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3100 Husleje Resultatopgørelse Konto 3110 Husleje Statens Huslejeordning Resultatopgørelse Husleje omfattet af SEA-huslejekontrakter. Konto 3120 Husleje øvrige Resultatopgørelse Andre huslejer Konto 3130 Arealleje Resultatopgørelse Forpagtninger af landbrugsjord. Konto 3140 Ejendomsskat Resultatopgørelse Ejendomsskatter Til-sum 31 Husleje i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3200 Øvrige driftsomkostninger Resultatopgørelse Fra-sum 3201 Andre driftsomkostninger Resultatopgørelse Fra-sum 3202 Diverse driftsomkostninger Resultatopgørelse Konto 3210 Rejser Resultatopgørelse Flybilletter, hotel, broafgift, færge- og tog billetter. Konto 3211 Rejsegodtgørelse Resultatopgørelse Skattefri rejsegodtgørelse samt kilometergodtgørelse. Konto 3220 Repræsentation med moms Resultatopgørelse Konto 3221 Repræsentation uden moms Resultatopgørelse Konto 3222 Forplejning Resultatopgørelse Fortæring, små fornødenheder Konto 3240 Reparation og vedligeholdelse Resultatopgørelse Konto 3250 SLS - Godtgørelse /telefon Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. Godtgørelse / telefon Konto 3251 SLS - AER - tilskud/refusion Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. tilskud/refusion Konto 3252 SLS - bidrag/bøder Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. bidrag/bøder Konto 3253 Stipendier (ikke SLS) Resultatopgørelse Til-sum 32 Andre driftsomkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3300 Energi Resultatopgørelse Konto 3310 Brændsel, drivmidler Resultatopgørelse Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. Konto 3320 Naturgas Resultatopgørelse Naturgas til brug ved rumopvarmning mv. Konto 3330 Elektricitet Resultatopgørelse Elektricitet (netafgift, elafgift mv.) Konto 3340 Vand og kloak Resultatopgørelse Udgifter til vand (både kommunale værker og Slots- og Ejendomsstyrelsen) Konto 3350 Varme Resultatopgørelse Fjernvarme Til-sum 33 Energi i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3400 Trykning og Indbinding Resultatopgørelse Konto 3410 Køb af tryk, kopi og print Resultatopgørelse Køb af tryk, kopi og print hos interne og eksterne leverandører, kopiafgift, betaling for kopi i f.m. aktindsigtssager, makulering Konto 3420 Afgift til Copy Dan Resultatopgørelse Copy Dan afgifter Konto 3430 Køb af makulering Resultatopgørelse Makulering Til-sum 34 Trykning og Indbinding i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3500 Telefon og teleafgifter Resultatopgørelse Konto 3510 Telefoni og IP-telefoni Resultatopgørelse Abonnement og forbrug/trafik for fastnet- og mobiltelefoni, køb af mobilterminaler, tillægsabonnementer, serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. telefoni. Abonnement, forbrug og licenser vedr. IP-telefoni Konto 3520 Datakommunikation Resultatopgørelse Netværks- og internetforbindelser f.eks.dataforbindelser ekskl CPE-udstyr, managed dataforbindelser og CPE-udstyr til eksisterende dataforbindelser. Serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. datakommunikation. Konto 3530 Hjemmearbejdspladser Resultatopgørelse Opkobling til hjemmearbejdspladser (ADSL-forbindelser inkl. routere). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. hjemmearbejdspladser Til-sum 35 Telefon og teleafgifter i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3600 Tjenesteydelser Resultatopgørelse Konto 3610 Post, fragt og forsendelse Resultatopgørelse Porto, budkørsel, kurérservice, fragtudgifter, incl. flytteydelser, nedpakning/udpakning, kontorflytning mv. Konto 3611 Annoncering Resultatopgørelse Konto 3620 Teknisk rådgivning Resultatopgørelse Rådgivning i forbindelse med renovering, nybygning, apparaturkøb, gennemførelse af tekniske projekter Konto 3621 Revision Resultatopgørelse Revision Konto 3622 Økonomisk rådgivning Resultatopgørelse Økonomikonsulenter, finansiel rådgivning mv. Konto 3623 Ledelsesrådgivning Resultatopgørelse Managementkonsulentydelser, generelle rapporter Konto 3630 Vikarydelser Resultatopgørelse Bodyshopping, indstationering af konsulenter samt alle former for vikarydelser Konto 3631 Rengøringsydelser Resultatopgørelse Daglig rengøring, specialrengøring Side 2 af 8

3 Konto 3632 Vask og leje af tekstil Resultatopgørelse Vask/leje af linned, duge, viskestykker, håndklæder mv. Konto 3633 Kantine og catering Resultatopgørelse Betaling til ekstern serviceleverandør fx outsourcet kantinedrift, leje mm. af kaffeautomat, slikautomat mv. Konto 3634 Vagt og sikring Resultatopgørelse Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, Nøgler, ID-kort og -systemer mv. Konto 3640 Renovation Resultatopgørelse Dagrenovation, storskrald, leje af affaldscontainer Konto 3645 Drift og vedligehold af køretø Resultatopgørelse Værkstedsregninger, serviceeftersyn, vægtafgift, bilvask mv. Ikke brændstof (konteres under brændsel) Konto 3650 IT driftsydelser Resultatopgørelse Drift af applikationer, ekstern drift af servere mv., service management vedr. IT-drift, outsourcing af IT-drift Konto 3655 IT konsulenter Resultatopgørelse Rådgivning, bodyshopping mv. vedr. IT og teleydelser, applikationsudvikling Konto 3660 Øvrige IT tjenesteydelser Resultatopgørelse Køb af data, IT-serviceydelser (ikke drift), skrotning af udstyr mv. Konto 3665 Ydelser vedr. bygningsdrift og Resultatopgørelse Alle ydelser vedrørende bygningsdrift og -vedligehold, herunder serviceaftaler, vedligehold af elevatorer, el- og ventilationsanlæg, håndværkerydelser, gartnerydelser mv. Konto 3670 Leje og leasing i øvrigt Resultatopgørelse Leje og leasing af f.eks laboratiorieudstyr Konto 3680 Køb af tjenesteydelser i øvrig Resultatopgørelse Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. Konto 360 SLS Særlig vederlæggelse Resultatopgørelse Konto 368 Køb af tjenesteydelser (EU und Resultatopgørelse Til-sum 36 Tjenesteydelser i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3700 Transportmateriel Resultatopgørelse Konto 3710 Køb af person- og varebiler Resultatopgørelse Køb/leje/leasing af biler, lastvogne mv. Konto 3720 Køb af andet kørende materiel Resultatopgørelse Traktorer, gaffeltrucks, fodervogne, plæneklippere. Konto 3730 Køb af småkøretøjer Resultatopgørelse Cykler, palleløftere, sækkevogne, mobillifte. mv. Konto 3740 Vægtafgifter Resultatopgørelse Grønafgift til tjenestebiler og andre køretøjer Til-sum 37 Transportmateriel i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3800 Dataudstyr Resultatopgørelse Konto 3810 PC arbejdsstationer Resultatopgørelse Bærbare PC'er, stationære PC'er, skærme, mus, tastatur og andet PC-tilbehør. PC-indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. PC'er. Konto 3815 IT storage Resultatopgørelse Network attached storage (NAS), storage area network (SAN), SAN-switches. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. storage. Konto 3820 IT servere Resultatopgørelse Servere og direct attached storage (DAS). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. servere. Konto 3825 Andet IT til serverrum Resultatopgørelse UPS, køleudstyr til IT, mainframes, rackskabe mv. Konto 3830 Printere Resultatopgørelse Printere (sh/farve) omfattet af den fælles aftale vedr. printere, dvs. ikke kopi- og multifunktionsmaskiner Konto 3835 IT netværk - harware Resultatopgørelse Switches, netværkskabler, routere mv. Kun hardware der ikke er omfattet af de fælles aftaler vedr. datakommunikation og servere/storage. Konto 3840 IT udstyr i øvrigt Resultatopgørelse Digitalkameraer, diktafoner mv. Konto 3845 Kopi- og printpapir Resultatopgørelse Papir til brug ved almindelige kopi- og printopgaver. Ikke brevpapir el.l. Alt papir omfattet af den fælles aftale vedr. kopi- og printerpapir. Konto 3850 IT forbrugsvarer i øvrigt Resultatopgørelse Toner, blækpatroner, USB-sticks, CD-Rom'er, DVD'er mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. datatilbehør Til-sum 38 Dataudstyr i alt Resultatopgørelse Fra-sum 300 Kontomaskiner Resultatopgørelse Konto 310 Kopi- og multifunktionsmaskine Resultatopgørelse Kopimaskiner, multifunktionsmaskiner, service mv. vedr. alle maskiner omfattet af den fælles kontormaskineaftale, ikke printere. Konto 320 AV udstyr Resultatopgørelse Projektorer, OH-projektorer, (film)lærreder, TV-apparater, Hi-Fi udstyr mv. Konto 330 Leasingaftaler vedr. kopi- og Resultatopgørelse Aftaler indgået før om leasing af kopi- og multifunktionsmaskiner, inkl. serviceaftaler, klikpris mv. Til-sum 3 Kontormaskiner i øvrigt Resultatopgørelse Fra-sum 4100 Møbler, inventar Resultatopgørelse Konto 4110 Kontormøbler og skrivebordsbel Resultatopgørelse Kontorstole, skriveborde, reoler, bordlamper mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler Konto 4120 Øvrige inventar, møbler og bel Resultatopgørelse Arkiv- og lagermøbler, mødeborde og -stole, lænestole, sofaer, kantinemøbler, designermøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, leje/køb af kunst og udsmykning mv. Til-sum 41 Møbler, inventar i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4200 Varer og materialer Resultatopgørelse Konto 4205 Bøger, tidsskrifter Resultatopgørelse Bøger, fagblade, tidskrifter, aviser. Konto 4210 Rengøringsartikler Resultatopgørelse Klude, mopper, børster, koste, vaske- og plejemidler, håndklædeark, håndklæderuller, toiletpapir, papirtørklæder mv. Konto 4220 Lyskilder, pærer, lysstofrør m Resultatopgørelse Glødepærer, halogenpærer, lysstofrør mv. Konto 4230 Laboratorieudstyr u kr Resultatopgørelse F.eks. køle og frys beholder/anlæg, pumper, centrifuger, vægte, mikroskoper og fotoudstyr, procesudstyr, laboratorieopvaskemaskiner og laboratoriemøbler osv. Konto 4240 Gasser og tøris Resultatopgørelse Gasser til flaske og tankanlæg samt tøris Konto 4250 Øvrige forbrugsvarer til labor Resultatopgørelse sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, pipetter, forbrugsvarer (sakse, pincetter, propper, glas, tips osv.), plastvare (f.eks. PCRrør, mikrorør og celledyrkningsflasker), kolonner, filtrer og prøvetagningsudstyr. Konto 4260 Arbejdstøj mv. Resultatopgørelse Arbejdstøj, sikkerhedssko, hovedbeklædning, handsker, arbejds- og sikkerhedsbriller, andre forebyggende og helbredende personrelaterede hjælpemidler betalt af arbejdsgiver Side 3 af 8

4 Konto 4270 Byggematerialer, ikke bygnings Resultatopgørelse Køb af byggematerialer der ikke er del af ydelser vedr. bygningsdrift og -vedligehold. Konto 4280 Værktøj Resultatopgørelse Værkstedsmaskiner, værktøj, redskaber mv. Konto 420 Værkstedsmaskiner u k Resultatopgørelse Småmaskiner, håndværktøj, Konto 425 Øvrige varer og materialer Resultatopgørelse Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti Til-sum 42 Varer og materialer i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4300 Interne overførselsudgifter Resultatopgørelse Konto 4310 Overhead udgift Resultatopgørelse Anvendes internt på AU til den løbende overhead afløftning på de bevillinger under delregnskab 2 og 5 hvor der beregnes overhead. Beregningen og den løbende postering af overhead sker i takt med de afholdte omkostninger. Overhead indtægtsføres på delregnskab 1 med en fast fordeling mellem fakulteterne og fællesområdet. Konto 4305 Overførselsudgift uden OH Resultatopgørelse Overførselsudgift uden OH Konto 4320 Øvrige interne overførsler Resultatopgørelse Køb af interne vare/ydelser inden for "egen" bogføringskreds Fra-sum 4330 Internt køb øvrige Resultatopgørelse Konto 4340 Internt køb - anden bogf. kreds Resultatopgørelse Køb fra en anden bogføringskreds end ens "egen" Fra-sum C Debiteringsmodel Resultatopgørelse Konto 4361 Internt køb- husleje 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af huslejeudgifter Konto 4362 Internt køb- ejd. skat 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af ejendomssaktter Konto 4363 Internt køb- rengøring 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af rengøringsudgifter Konto 4364 Internt køb- vicevært 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af viceværtomkostninger Konto 4365 Internt køb- energi 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af energiomkostninger Konto 4366 Internt køb- drift 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre varekøb Konto 4367 Internt køb- reng. løn 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af løn til rengøring Til-sum C Debiteringsmodel i alt Resultatopgørelse Konto 4371 Internt køb- tillæg 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre tillæg Konto 4372 Internt køb- DCA 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af DCA Fra-sum 4380 DPU Intern lønudgift Resultatopgørelse Konto 4381 DPU - Intern lønudgift VIP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift VIP Konto 4382 DPU - Intern lønudgift PHD Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift PHD Konto 4383 DPU - Intern lønudgift TAP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift TAP Til-sum 438 DPU Intern lønudgift i alt Resultatopgørelse Til-sum 43 Interne overførselsudgifter i alt Resultatopgørelse Konto 440 (B) Andre driftsomk. i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 44 Andre driftsomk. i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4500 Omkost. red. konti Resultatopgørelse Konto 4510 Overhead indtægt Resultatopgørelse Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på delregnskab 2-5 Konto 4505 Overførselsindtægt uden OH Resultatopgørelse Overførselsindtægt uden OH Konto 4520 Øvrige interne overførsler Resultatopgørelse Salg af interne vare/ydelser inden for "egen" bogføringskreds Konto 4530 Internt salg øvrige Resultatopgørelse Salg af vare/ydelser til andre bogføringskreds Konto 4540 Internt salg - anden bogf. kreds Resultatopgørelse Salg til en anden bogføringskreds end ens "egen" Fra-sum C Debiteringsmodel Resultatopgørelse Konto 4561 Internt køb- husleje 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af huslejeudgifter Konto 4562 Internt køb- ejd. skat 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af ejendomssaktter Konto 4563 Internt køb- rengøring 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af rengøringsudgifter Konto 4564 Internt køb- vicevært 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af viceværtomkostninger Konto 4565 Internt køb- energi 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af energiomkostninger Konto 4566 Internt køb- drift 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre varekøb Konto 4567 Internt køb- reng. løn 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af løn til rengøring Til-sum C Debiteringsmodel i alt Resultatopgørelse Konto 4571 Internt køb- tillæg 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre tillæg Konto 4572 Internt køb- DCA 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af DCA Fra-sum 4580 DPU Intern lønindtægt Resultatopgørelse Konto 4581 DPU - Intern lønindtægt VIP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift VIP Konto 4582 DPU - Intern lønindtægt PHD Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift PHD Konto 4583 DPU - Intern lønindtægt TAP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift TAP Til-sum 458 DPU Intern lønindtægt i alt Resultatopgørelse Side 4 af 8

5 Konto 450 (B) Omkost. red. konti i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 45 Omkost. red. konti i alt Resultatopgørelse Til-sum 4 Øvrige driftsomkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 5000 Afskrivninger Resultatopgørelse Konto 5110 Gevinst ved salg af aktiver Resultatopgørelse Gevinst ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. Konto 5120 Tab ved salg af aktiver Resultatopgørelse Tab ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. Konto 5130 Afskrivning alle aktiver Resultatopgørelse Automatisk postering fra anlægsmodul. Kontoen må ikke benyttes til direkte posteringer. Konto 510 (B) Afskrivninger i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 51 Afskrivninger i alt Resultatopgørelse Til-sum 52 Omkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 5300 Finansielle poster Resultatopgørelse Konto 5310 Renteindtægter Resultatopgørelse Renteindtægter fra bank- og girokonti samt renteindtægter fra debitorer mv. Konto 5320 Renteudgifter Resultatopgørelse renteudgifter fra bank- og girokonti samt renteudgifter fra debitorer mv. Konto 5330 Kurs- og kassedifferencer Resultatopgørelse kassedifferencer, øreafrundinger og kursdifferencer Konto 530 (B) Finansielle poster Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 53 Finansielle poster i alt Resultatopgørelse Til-sum 5 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 6000 AKTIVER Balance Fra-sum 6100 ANLÆGSAKTIVER Balance Fra-sum 6200 Materielle og immaterielle anlæg Balance Fra-sum 6210 Akk. Anskaffelsessum Balance Konto 6220 Akk. anskaffelse primo Balance Samlede anskaffelsessummer ved indgangen af året.der må ikke posteres på denne konto. Konto 6230 Tilgang til anskaffelsesværdi Balance Tilgang i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Konto 6240 Afgang til anskaffelsesværdi Balance Tilbageførsel af anskaffelsessum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i Til-sum 62 Akk. Anskaffelsessum Balance Fra-sum 6300 Akk. afskrivninger Balance Konto 6310 Akk. afskrivninger primo Balance Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto. Konto 6320 Periodens afskrivninger Balance Afskrivnigner i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Konto 6330 Tbf. af tidligere afskrivninge Balance Tilbageførsel af afskrivningssum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i Fra-sum 637 Akk. afskrivninger Balance Konto 638 Igangværende arbejde Balance Igangværende bygge sager ved afslutning af regnskabsåret. Konto 630 (B) Anskaffelser Balance Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 63 Materielle og immaterielle anlæg Balance Fra-sum 6400 Finansielle anlægsaktiver Balance Konto 6410 Statsforskrivning Balance Statsforskrivning ydes af MVTU. Konto 6420 Andre finansielle anlægsaktive Balance Andre langfristede indskud og ejerandele. Til-sum 648 Finansielle anlægsaktiver i alt Balance Til-sum 64 ANLÆGSAKTIVER I ALT Balance Fra-sum 6500 OMSÆTNINGSAKTIVER Balance Konto 6508 Varebeholdning Balance Stambesætninger, foderbeholdninger. ikke kontorholds lagre eller andre forbrugslagre. Fra-sum 6510 Tilgodehavender fra salg af varer Balance Konto 6530 Debitor samlekonto DK + Udland Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. danske og udenlandske tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6540 Debitor Intern handel Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. intern handel. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6550 Debitor Eksterne bevillinger Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. Eksterne bevillinger. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6560 Debitor samlekonto STADS Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. STADS. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6570 Debitor hensættelser tab Balance Modkonto til i mødegåelse af tab. Når et tab er konstateret skal det fjernes fra debitormodulet og hensættelsen reduceres, hvis det har været hensat tidligere. Til-sum 65 Tilgodehavender fra salg af varer i Balance Fra-sum 6600 alt Øvrige tilgodehavender Balance Konto 6610 Ref.ber. købsmoms drift Balance Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. drift), som refunderes fra ØS - Momskode 1 og 5 Konto 6615 Ref.ber. købsmoms anlæg Balance Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. anlæg), som refunderes fra ØS - Momskode 2 Konto 6620 Momsafregning fra ØS Balance Anvendes til refusion af statslig afløftningsmoms fra ØS Konto 6630 Mellemregninger med PBS Balance Anvendes til mellemregning med PBS vedr. anvendelse af andre betalingskort end Dankort Side 5 af 8

6 Konto 6631 Mellemregning AER-bidrag Balance Beregnet bidrag bogføres løbende som en skyldig post. Der afregnes 4 gange årlige til AER. Disse afregninger debiteres på denne Konto 6632 Mellemregning Fleks/barsel Balance Mellemregning/modkonto vedr. barselsfonden Konto 6640 Refusion af lønudgifter Balance Tilgodehavender vedr. refusioner fra ansatte Konto 6645 Tilgodehav. hos ansatte Balance Tilgodehavende hos ansatte fra negative lønafregning. Konto 6650 SKT Balance Udlægskonto til praktikløn. Kun SKT og Lønkontoret anvender denne konto Konto 6655 Sundhedsstyrelsen Balance Mellemregning med Sundshedsstyrelsen vedr. Almen Medicin Konto 6660 Udlæg dep./husleje IS Balance Udlæg til deposita og husleje. Bruges kun af International sek. Konto 6670 Øvrige deposita Balance Deposita vedr. boliger Konto 6675 Deposita huslejer Balance Deposita vedr. kontorlejemål Konto 6680 Andre tilgodehavender Balance Andre tilgodehavender, som ikke er konterbare på andre konti under gruppen tilgodehavender Til-sum 66 Øvrige tilgodehavender i alt Balance Fra-sum 6700 Periodeafgrænsningsposter Balance Konto 6710 Rejseforskud Balance Udbetalt forskud til ansatte i forbindelse med rejser Konto 6720 Øvrige forudbetalinger Balance Omkostninger betalt i indeværende år men vedr. kommende regnskabsår. Konto 6730 Periodeafgrænsning afregning SLS Balance Konto 6740 Ny Forudbetalt løn (månedslønnede) Balance Til-sum 678 Periodeafgrænsningsposter i alt Balance Konto 670 Værdipapir Balance Værdipapirer i depot, ejerandele i selskaber mv. Fra-sum 6800 Likvide beholdninger Balance Konto 6810 Hovedkassen DKK Balance Kontantkasse i hovedkasse funktionen. Konto 6815 Institutkasser Balance Kontantkasser på institutter og centre. Konto 6820 Bankkonto Euro Balance Konto 6821 Bankkonto Dollar Balance Konto 6822 Bankkonto 1 Balance Konto 6823 Bankkonto 2 Balance Konto 6824 Bankkonto 3 Balance Konto 6825 Bankkonto 4 Balance Konto 6826 Bankkonto 5 Balance Konto 6827 Bankkonto? Balance Til-sum 68 Likvide beholdninger i alt Balance Til-sum 68 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Balance Til-sum 6 AKTIVER I ALT Balance Fra-sum 7000 PASSIVER Balance Fra-sum 7010 EGENKAPITAL Balance Fra-sum 7100 EGENKAPITAL Balance Konto 7110 Egenkapital primo Balance Spærret for posteringer. Kontoen udviser værdien af egenkapitalen ved udgangen af sidste regnskabsår. Konto 7120 Overført overskud/underskud Balance Automatisk overførsel af årets overskud. Konto 7130 Regulering i egenkapitalen Balance Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Til-sum 71 EGENKAPITAL I ALT Balance Fra-sum 7200 Statsforskrivning Balance Konto 7210 Statsforskrivning primo Balance Statsforskrivning ydes af MVTU. Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Konto 7220 Ændring statsforskrivning Balance Ændringer i statsforskrivning ydes af MVTU. Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Til-sum 728 Statsforskrivning Balance Til-sum 72 EGENKAPITAL I ALT Balance Fra-sum 7300 HENSÆTTELSER I ALT Balance Konto 7310 Reserveret bevillinger Balance Konto 7320 Hensættelser Balance Verserende retssager, reetableringsforpligtigelse, åremålskontrakter Til-sum 738 HENSÆTTELSER I ALT Balance Fra-sum 8000 GÆLD I ALT Balance Fra-sum 8100 Langfristet gæld Balance Konto 8110 Gældsbrev Århus Amt. Balance Konto 8120 Kreditforeningsgæld, Nykredit Balance Langfristet gæld, HIH Konto 8130 Anden gæld Balance Anden langfristet gæld Til-sum 81 Langfristet gæld i alt Balance Side 6 af 8

7 Fra-sum 8200 Kortfristet gæld Balance Fra-sum 8300 Leverandør af vare og tjenester Balance Konto 8320 Kreditorsamlekonto DK + Udland Balance Samlekonto for varekreditorer vedr. danske og udenlandske kreditorer fra køb af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via kreditormodulet. Konto 8330 Kreditor Intern Handel Balance Samlekonto for gæld vedr. intern handel. Posteringer sker via kreditormodulet. Konto 8340 Gæld vedr. køb af varer Balance Konto 8370 Likviditetsmellemregning andre Balance Konto til brug for daglige clearing af ind- og ud betalinger. Der må ikke foretages manueller posteringer. Konto 8380 Løn indlån Balance Debeteres ved modtagelse af faktura fra virksomhed for lønomkostninger, som skal tælle med i AU s årsværk. Ved lønbehandling i SLS krediteres kontoen, hvorved komtoen udlignes. Hvis en indhyring af arbejdskraft ikke skal tælle med i årsværket skal fakturaen konteres som tjenesteydelse. Til-sum 83 Leverandør af vare og tjenester Balance Fra-sum 8400 Anden gæld Balance Konto 8410 Skyldige omkostninger Balance konto for manuelle poster til registrering af skyldige poster Konto 8411 Anden kortfristet gæld Balance Konto 8412 Energiafgifter Balance Elafgift, olieafgift Konto 8413 Indgående Toldmoms Balance Refunderet indgående toldmoms. Konto 8414 Udgående Toldmoms Balance Skyldig udgående toldmoms. Konto 8415 Afregning Toldmoms Balance Ved afregning af toldmoms bogføres det afregnede beløb på denne konto Konto 8416 Anden gæld vedr. skat&afg Balance Konto til automatisk bogføring af EU-moms fra kreditorer med momsvirksomhedsgruppe "EU-REG.VIR". Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms. Afregninger af EU-moms debiteres denne konto. Konto 8420 Kort gæld - fratrædelsesgodtg. Balance Konto til brug for hensættelse til fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelse eller planlagte restruktureringer. Bruges kun af Regnskabskontoret. Konto 8421 Pension, fratræd. Godtgørelse Balance Ved overflytning af feriepengeforpligtigelse mellem bogføringskredse benyttes denne til interimskonto for udligning mellem SLS og overflytning af ferieforpligtigelse mellem bogføringskredsene. Konto 8422 Feriefond / feriekonto Balance Anvendes til renteindtægter vedr. uafregnede feriepenge (til senere afregning med Feriefonden) Konto 8423 Lønanvis.kapitalpens(nettoløn) Balance Trukket beløb for kapitalpension krediteres via SLS. Debitering sker ved afregning af beløb til f.eks forsikringsselskaber eller pensionskasser. Konto 8424 Indkomstskat, dansk Balance Konto 8425 Indkomstskat, grønlandsk Balance Tilbagholdt grønlandsk skat fra medarbejdere - sker via SLS. Konto 8426 Arbejdsmarkedsbidrag Balance Tilbagholdt arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere - sker via SLS Konto 8427 ATP-bidrag Balance Tilbagholdt ATP-bidrag fra medarbejdere - sker via SLS Konto 8428 SLS-interimskonto Balance Forud aflønnede medarbejdere lønbehandles inden månedsafslutningen. Via SLS debiteres kontoen med udbetalingsbeløbet. Beløbet afregnis den 1. i den efterfølgende måned. Konto 842 SLS- Afstemningsdiffiference Balance Fejlkonto til brug for SLS - ingen manuelle posteringer. Konto 8430 Skyldig overarbejde Balance Konto til bogføring af skyldig løn Konto 8431 Skyldig ferieløn 2006 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2006 Konto 8432 Skyldig ferieløn 2007 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2007 Konto 8433 Skyldig ferieløn 2008 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2008 Konto 8434 Skyldig ferieløn 200 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 200 Konto 8440 Kontingenter mv. Balance Anvendes til SLS-indeholdte kontingenter for div. foreninger og klubber Konto 8450 Forudbetalinger MVTU Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra MVTU Konto 8451 Forudbetalinger UVM Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra UVM Konto 8452 Forudbetalinger EVU Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. EVU uddannelser Konto 8453 Forudbetalinger Øvrige Balance Konto 8460 Modtagne udlæg Balance Konto 8461 Deponenter mv Balance Modtagne deposita vedr. nøgler/nøglekort samt lejemål (udlejning) Konto 8462 Offentlige restancer Balance Anvendes til restskat/underholdsbidrag - SLS Konto 8463 Øvrige indeholdelser Balance Anvendes til pensionsbidrag, kontingenter m.nm. - SLS Konto 8470 Interrimskonto Balance Anvendes til (midlertidigt) uanbringelige indtægter og udgifter Konto 8471 Interrimskonto Eksp. Balance Konto 8480 Igangværende arb. for fremmed Balance Til-sum 84 Anden gæld i alt Balance Fra-sum 8500 Feriepengeforpligtelse Balance Side 7 af 8

8 Konto 8510 Skyldige feriepenge 2006 Balance Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Konto 8520 Skyldige feriepenge 2007 Balance Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Konto 8530 Skyldige feriepenge 2008 Balance Beregnet feriepengeforpligtigelse vedr posteringerne kommer automatisk fra lønsystem. Konto 8540 Skyldige feriepenge 200 Balance Til-sum 85 Feriepengeforpligtelse i alt Balance Fra-sum 8600 Donationer Balance Konto 8610 Donationer primobeholdning Balance Kontoen viser donationsforpligtigelse ved årets begyndelse. Kontoen er spærret for manuel bogføring. Konto 8620 Donation anskaffelser Balance Hvor der anskaffes anlægsaktiver for donerede midler skal der krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på anlæget. Modposten skal være 8630 (ændrets) Modkonto don. forpligtigelser. Konto 8640 Ind.ført af per. donationsforp Balance Ved beregning af afskrivninger på donerede anlægsaktiver bliver der bogført et beløb, som svarer til afskrivningerne. Kontoen modsvares af konto 1420 eller 1430 indtægtsførsel af donationsforpligtigelse. Til-sum 86 Donationer i alt Balance Fra-sum 8700 Periodiserede tilsagn og tilsk Balance Konto 8710 Indbetaling eksterne midler Balance Konto 8720 OH-andel af indbetaling Balance Konto 8730 Akk. Nettodriftsudgifter Balance Modkonto til overførselsindtægter for statslige midler på konto 1410 Konto 8735 Modkonto don. forpligtigelse Balance Konto 8740 Videreforsendelse af indbetali Balance Konto 8750 Opnåede tilsagn Balance Konto 8760 Tilsagn - forpligtigelser til Balance Konto 8770 Hensættelser - projekter Balance Konto 870 (B) Modt. forudindbet. Balance Til-sum 87 Periodiserede tilsagn og tilsk Balance Konto 8810 Øvr. periodiseringsposter Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår Til-sum 88 Kortfristet gæld i alt Balance Til-sum 48 GÆLD I ALT Balance Fra-sum 500 Legater Balance Konto 501 H.I Hnasens Legat Balance Konto 502 H.I Hnasens Legat, modpost Balance Konto 505 Ragna Lorentzens legat Balance Konto 506 Ragna Lorentzens legat, modpost Balance Konto 507 x Balance Konto 508 x Balance Konto 50 x Balance Konto 510 x Balance Konto 511 x Balance Konto 512 x Balance Konto 513 x Balance Konto 514 x Balance Til-sum 8 Legater i alt Balance Til-sum PASSIVER I ALT Balance Side 8 af 8

1260 Forskerskoler 1270 Basisforskning 1280 Kapitalformål 1290 Myndighedsbetjening Finanslovstilskud fra MVTU vedr.

1260 Forskerskoler 1270 Basisforskning 1280 Kapitalformål 1290 Myndighedsbetjening Finanslovstilskud fra MVTU vedr. 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter 1200 Finanslovtilskud 1210 Heltidsuddannelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. heltidsuddannelse 1220 Udviklingsmidler Finanslovstilskud fra MVTU vedr.

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Konteringsvejledning pr. 29. juni 2009

Konteringsvejledning pr. 29. juni 2009 Nummer Navn Kontotype 1000 Resultat Fra-sum 1100 Indtægter Fra-sum 1200 Finanslovtilskud Fra-sum 1210 Heltidsuddannelse Konto 1220 Udviklingsmidler Konto 1230 Indtægter Deltidsuddannelse Konto 1240 Indtægter

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

AU AARHUS UNIVERSITET

AU AARHUS UNIVERSITET 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter Kontoplan under 1200 Finanslovtilskud 1210 UI, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 1211 VUS, Heltidsuddannelse

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET 1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET Ungdom INDTÆGTER 1 Kontingent 384.000 168.520 162.490 6.030 2 Div. tilskud 435.000 220.405 138.378 82.027 3 Projektmidler 250.000 134.257 111.385 22.872 4 Indsamling,

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening. CVR-nr Årsrapport 2016

Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening. CVR-nr Årsrapport 2016 Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening CVR-nr. 29 59 88 27 Årsrapport 2016 Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Revisors

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 Ringe den 24.11.2016 BEVÆGELSE

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0482 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Odder Lejerbo Odder Kommune c/o Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009)

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009) Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 17.1 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2010 AKTIVER Budget Forventet Resultat 2009 2009 Nyanlæg på

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012

Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012 Skovshoved Sejlklub Regnskab 2012 1 Dette er regnskab er regnskabsåret 2012 for Skovshoved Sejlklub. Regnskabet er bygget op af følgende dele: - - - - Resultatopgørelse i hovedtal for den samlede klub

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 333 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Intern Håndværkervirksomhed Slagelse Kommune

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen VEJL. LSN Denne 3-timers

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT Landsmøde 2 PUNKT 3 Regnskab 22-23 De reviderede årsregnskaber for 22 og 23 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/menu/om-kfum-og-kfuk/aarsregnskab ALLE TAL I.

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 19. SEPTEMBER 2013 Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012 KONGRESREGNSKAB 2010-2013 Indhold

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere