Konteringsvejledning den 5. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konteringsvejledning den 5. januar 2009"

Transkript

1 Konteringsvejledning den 5. januar 200 Sammentælling Fra-sum 1000 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 1100 Indtægter Resultatopgørelse Fra-sum 1200 Finanslovtilskud Resultatopgørelse Konto 1210 Heltidsuddannelse Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. heltidsuddannelse Konto 1220 Udviklingsmidler Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. deltidsuddannelse Konto 1230 Indtægter Deltidsuddannelse Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra UVM vedr. deltidsuddannelse Konto 1240 Indtægter Udv. studerende Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. udvekslingsstuderende Konto 1250 Indtægter Færdiggørelsesbonus Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. færdiggørelsesbonus Konto 1260 Forskerskoler Resultatopgørelse Konto 1270 Basisforskning Resultatopgørelse Konto 1280 Kapitalformål Resultatopgørelse Konto 120 Myndighedsbetjening Resultatopgørelse Finanslovstilskud fra MVTU vedr. myndighedsopgaver Konto 1300 Bibliotek Resultatopgørelse Konto 1310 Øvrige formål Resultatopgørelse Konto 1370 Centrale rammejusteringer Resultatopgørelse Til-sum 13 Finanslovtilskud i alt Resultatopgørelse Fra-sum 1400 Eksterne tilskud Resultatopgørelse Konto 1410 Eksterne tilskud Resultatopgørelse Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på delregnskab 4 og delregnskab 5 Konto 1420 Donationer alle aktiver Resultatopgørelse Indtægtsførsel af priodiserede donationer Konto 1430 Donationer manuelle poster Resultatopgørelse Manuelle poster vedr. eksterne tilskud, som ikke bliver omfattet af den automatiske indtægtsberegning. Konto 140 (B) Eksterne tilskud i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 14 Eksterne tilskud i alt Resultatopgørelse Fra-sum 1500 Salg/øvr. driftsindtægter Resultatopgørelse Konto 1510 Øvrige uddannelses indtægter Resultatopgørelse Konto 1520 Deltagerbet, deltidsudd. Resultatopgørelse AU-arrangementer, bortset fra ph.d. og deltidsuddannelser Konto 1530 Husleje og lokaleudlejning Resultatopgørelse tjenesteboliger, huslejeindtægter, lejeboligindtægter samt varmebidrag for leje- og tjenesteboliger.nb: Huslejedepositum konteres som en kreditor på konto 8461 Konto 1540 Salg af varer og tjenesteydels Resultatopgørelse salg af varer (producerede eller indkøbt til videresalg) til alle andre end kommuner og amtskommuner/regioner Konto 1550 Licenser/royalty/copy dan Resultatopgørelse salg af rettigheder (licenser, royalties mv.) Konto 1560 Øvrige indtægter Resultatopgørelse Anvendes til modtagne refusioner af rejseudgifter (oprindeligt afholdt af AU) Konto 1570 Tab på debitorer Resultatopgørelse Konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender Konto 170 (B) Salg/øvr. driftsindtægter Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 17 Salg/øvr. driftsindtægter i al Resultatopgørelse Til-sum 1 Indtægter i alt Resultatopgørelse Fra-sum 2000 OMKOSTNINGER Resultatopgørelse Fra-sum 2100 Lønninger Resultatopgørelse Konto 2110 VIP Resultatopgørelse Løn til fuldtidsansat videnskabeligt personale, der er beskæftiget med forskning og undervisning, bl.a. professorer, lektorer, adjunkter samt øvrige forskningsmedarbejdere Konto 2120 PHD Resultatopgørelse Løn til Ph.D-studerende, som er aflønnet ihht aftalen om lønnede Ph.D, 4+4 studerende og kandidatstipendiater Konto 2130 DVIP Resultatopgørelse Løn til deltidsansat videnskabeligt personale der primært er beskæftiget med undervisning, bl.a. kliniske professorer, kliniske lektorer, eksterne lektorer, samt lønudgifter til censorer, bedømmere, gæsteforlæser og studenterundervisere Konto 2140 TAP Resultatopgørelse Løn til teknisk- og administrativt personale, bl.a. administrative ledere, AC-fuldmætige, kontorfunktionærer, korrespondenter, administrativt ansatte Prosa-medarbejdere, teknisk AC-personale og journalister samt fag- og ufaglærte medarbejdere bl.a. laboranter, teknikere, håndværkere, gartnere, rengøringsassistenter/sanitører samt elever Konto 2150 DTAP Resultatopgørelse Løn til deltidsansat teknisk- og administrativt personale bl.a studentermedhjælp studerprogrammører, faglige vejlederer, tutorer samt eksamensvagter mfl. Konto 2160 Anden løn Resultatopgørelse Side 1 af 8

2 Konto 2210 Regulering feriepengeforpligti Resultatopgørelse Automatisk regulering af feriepengeforpligtigelse. Konto 2220 AES-bidrag Resultatopgørelse Automatisk postering af AER-bidrag fra lønsystem. Konto 2230 Fleksjobbidrag Resultatopgørelse Konto 20 (B) Lønninger i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 2 Lønninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3100 Husleje Resultatopgørelse Konto 3110 Husleje Statens Huslejeordning Resultatopgørelse Husleje omfattet af SEA-huslejekontrakter. Konto 3120 Husleje øvrige Resultatopgørelse Andre huslejer Konto 3130 Arealleje Resultatopgørelse Forpagtninger af landbrugsjord. Konto 3140 Ejendomsskat Resultatopgørelse Ejendomsskatter Til-sum 31 Husleje i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3200 Øvrige driftsomkostninger Resultatopgørelse Fra-sum 3201 Andre driftsomkostninger Resultatopgørelse Fra-sum 3202 Diverse driftsomkostninger Resultatopgørelse Konto 3210 Rejser Resultatopgørelse Flybilletter, hotel, broafgift, færge- og tog billetter. Konto 3211 Rejsegodtgørelse Resultatopgørelse Skattefri rejsegodtgørelse samt kilometergodtgørelse. Konto 3220 Repræsentation med moms Resultatopgørelse Konto 3221 Repræsentation uden moms Resultatopgørelse Konto 3222 Forplejning Resultatopgørelse Fortæring, små fornødenheder Konto 3240 Reparation og vedligeholdelse Resultatopgørelse Konto 3250 SLS - Godtgørelse /telefon Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. Godtgørelse / telefon Konto 3251 SLS - AER - tilskud/refusion Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. tilskud/refusion Konto 3252 SLS - bidrag/bøder Resultatopgørelse Automatisk postering er fra SLS, vedr. bidrag/bøder Konto 3253 Stipendier (ikke SLS) Resultatopgørelse Til-sum 32 Andre driftsomkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3300 Energi Resultatopgørelse Konto 3310 Brændsel, drivmidler Resultatopgørelse Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. Konto 3320 Naturgas Resultatopgørelse Naturgas til brug ved rumopvarmning mv. Konto 3330 Elektricitet Resultatopgørelse Elektricitet (netafgift, elafgift mv.) Konto 3340 Vand og kloak Resultatopgørelse Udgifter til vand (både kommunale værker og Slots- og Ejendomsstyrelsen) Konto 3350 Varme Resultatopgørelse Fjernvarme Til-sum 33 Energi i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3400 Trykning og Indbinding Resultatopgørelse Konto 3410 Køb af tryk, kopi og print Resultatopgørelse Køb af tryk, kopi og print hos interne og eksterne leverandører, kopiafgift, betaling for kopi i f.m. aktindsigtssager, makulering Konto 3420 Afgift til Copy Dan Resultatopgørelse Copy Dan afgifter Konto 3430 Køb af makulering Resultatopgørelse Makulering Til-sum 34 Trykning og Indbinding i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3500 Telefon og teleafgifter Resultatopgørelse Konto 3510 Telefoni og IP-telefoni Resultatopgørelse Abonnement og forbrug/trafik for fastnet- og mobiltelefoni, køb af mobilterminaler, tillægsabonnementer, serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. telefoni. Abonnement, forbrug og licenser vedr. IP-telefoni Konto 3520 Datakommunikation Resultatopgørelse Netværks- og internetforbindelser f.eks.dataforbindelser ekskl CPE-udstyr, managed dataforbindelser og CPE-udstyr til eksisterende dataforbindelser. Serviceteknikere. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. datakommunikation. Konto 3530 Hjemmearbejdspladser Resultatopgørelse Opkobling til hjemmearbejdspladser (ADSL-forbindelser inkl. routere). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. hjemmearbejdspladser Til-sum 35 Telefon og teleafgifter i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3600 Tjenesteydelser Resultatopgørelse Konto 3610 Post, fragt og forsendelse Resultatopgørelse Porto, budkørsel, kurérservice, fragtudgifter, incl. flytteydelser, nedpakning/udpakning, kontorflytning mv. Konto 3611 Annoncering Resultatopgørelse Konto 3620 Teknisk rådgivning Resultatopgørelse Rådgivning i forbindelse med renovering, nybygning, apparaturkøb, gennemførelse af tekniske projekter Konto 3621 Revision Resultatopgørelse Revision Konto 3622 Økonomisk rådgivning Resultatopgørelse Økonomikonsulenter, finansiel rådgivning mv. Konto 3623 Ledelsesrådgivning Resultatopgørelse Managementkonsulentydelser, generelle rapporter Konto 3630 Vikarydelser Resultatopgørelse Bodyshopping, indstationering af konsulenter samt alle former for vikarydelser Konto 3631 Rengøringsydelser Resultatopgørelse Daglig rengøring, specialrengøring Side 2 af 8

3 Konto 3632 Vask og leje af tekstil Resultatopgørelse Vask/leje af linned, duge, viskestykker, håndklæder mv. Konto 3633 Kantine og catering Resultatopgørelse Betaling til ekstern serviceleverandør fx outsourcet kantinedrift, leje mm. af kaffeautomat, slikautomat mv. Konto 3634 Vagt og sikring Resultatopgørelse Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, Nøgler, ID-kort og -systemer mv. Konto 3640 Renovation Resultatopgørelse Dagrenovation, storskrald, leje af affaldscontainer Konto 3645 Drift og vedligehold af køretø Resultatopgørelse Værkstedsregninger, serviceeftersyn, vægtafgift, bilvask mv. Ikke brændstof (konteres under brændsel) Konto 3650 IT driftsydelser Resultatopgørelse Drift af applikationer, ekstern drift af servere mv., service management vedr. IT-drift, outsourcing af IT-drift Konto 3655 IT konsulenter Resultatopgørelse Rådgivning, bodyshopping mv. vedr. IT og teleydelser, applikationsudvikling Konto 3660 Øvrige IT tjenesteydelser Resultatopgørelse Køb af data, IT-serviceydelser (ikke drift), skrotning af udstyr mv. Konto 3665 Ydelser vedr. bygningsdrift og Resultatopgørelse Alle ydelser vedrørende bygningsdrift og -vedligehold, herunder serviceaftaler, vedligehold af elevatorer, el- og ventilationsanlæg, håndværkerydelser, gartnerydelser mv. Konto 3670 Leje og leasing i øvrigt Resultatopgørelse Leje og leasing af f.eks laboratiorieudstyr Konto 3680 Køb af tjenesteydelser i øvrig Resultatopgørelse Rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver, forskning, oversættelse/tolkning mv. Konto 360 SLS Særlig vederlæggelse Resultatopgørelse Konto 368 Køb af tjenesteydelser (EU und Resultatopgørelse Til-sum 36 Tjenesteydelser i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3700 Transportmateriel Resultatopgørelse Konto 3710 Køb af person- og varebiler Resultatopgørelse Køb/leje/leasing af biler, lastvogne mv. Konto 3720 Køb af andet kørende materiel Resultatopgørelse Traktorer, gaffeltrucks, fodervogne, plæneklippere. Konto 3730 Køb af småkøretøjer Resultatopgørelse Cykler, palleløftere, sækkevogne, mobillifte. mv. Konto 3740 Vægtafgifter Resultatopgørelse Grønafgift til tjenestebiler og andre køretøjer Til-sum 37 Transportmateriel i alt Resultatopgørelse Fra-sum 3800 Dataudstyr Resultatopgørelse Konto 3810 PC arbejdsstationer Resultatopgørelse Bærbare PC'er, stationære PC'er, skærme, mus, tastatur og andet PC-tilbehør. PC-indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. PC'er. Konto 3815 IT storage Resultatopgørelse Network attached storage (NAS), storage area network (SAN), SAN-switches. Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. storage. Konto 3820 IT servere Resultatopgørelse Servere og direct attached storage (DAS). Alle indkøb omfattet af den fælles aftale vedr. servere. Konto 3825 Andet IT til serverrum Resultatopgørelse UPS, køleudstyr til IT, mainframes, rackskabe mv. Konto 3830 Printere Resultatopgørelse Printere (sh/farve) omfattet af den fælles aftale vedr. printere, dvs. ikke kopi- og multifunktionsmaskiner Konto 3835 IT netværk - harware Resultatopgørelse Switches, netværkskabler, routere mv. Kun hardware der ikke er omfattet af de fælles aftaler vedr. datakommunikation og servere/storage. Konto 3840 IT udstyr i øvrigt Resultatopgørelse Digitalkameraer, diktafoner mv. Konto 3845 Kopi- og printpapir Resultatopgørelse Papir til brug ved almindelige kopi- og printopgaver. Ikke brevpapir el.l. Alt papir omfattet af den fælles aftale vedr. kopi- og printerpapir. Konto 3850 IT forbrugsvarer i øvrigt Resultatopgørelse Toner, blækpatroner, USB-sticks, CD-Rom'er, DVD'er mv. Alle varer omfattet af den fælles aftale vedr. datatilbehør Til-sum 38 Dataudstyr i alt Resultatopgørelse Fra-sum 300 Kontomaskiner Resultatopgørelse Konto 310 Kopi- og multifunktionsmaskine Resultatopgørelse Kopimaskiner, multifunktionsmaskiner, service mv. vedr. alle maskiner omfattet af den fælles kontormaskineaftale, ikke printere. Konto 320 AV udstyr Resultatopgørelse Projektorer, OH-projektorer, (film)lærreder, TV-apparater, Hi-Fi udstyr mv. Konto 330 Leasingaftaler vedr. kopi- og Resultatopgørelse Aftaler indgået før om leasing af kopi- og multifunktionsmaskiner, inkl. serviceaftaler, klikpris mv. Til-sum 3 Kontormaskiner i øvrigt Resultatopgørelse Fra-sum 4100 Møbler, inventar Resultatopgørelse Konto 4110 Kontormøbler og skrivebordsbel Resultatopgørelse Kontorstole, skriveborde, reoler, bordlamper mv. Alle møbler omfattet af den fællesstatslige aftale vedr. kontormøbler Konto 4120 Øvrige inventar, møbler og bel Resultatopgørelse Arkiv- og lagermøbler, mødeborde og -stole, lænestole, sofaer, kantinemøbler, designermøbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, leje/køb af kunst og udsmykning mv. Til-sum 41 Møbler, inventar i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4200 Varer og materialer Resultatopgørelse Konto 4205 Bøger, tidsskrifter Resultatopgørelse Bøger, fagblade, tidskrifter, aviser. Konto 4210 Rengøringsartikler Resultatopgørelse Klude, mopper, børster, koste, vaske- og plejemidler, håndklædeark, håndklæderuller, toiletpapir, papirtørklæder mv. Konto 4220 Lyskilder, pærer, lysstofrør m Resultatopgørelse Glødepærer, halogenpærer, lysstofrør mv. Konto 4230 Laboratorieudstyr u kr Resultatopgørelse F.eks. køle og frys beholder/anlæg, pumper, centrifuger, vægte, mikroskoper og fotoudstyr, procesudstyr, laboratorieopvaskemaskiner og laboratoriemøbler osv. Konto 4240 Gasser og tøris Resultatopgørelse Gasser til flaske og tankanlæg samt tøris Konto 4250 Øvrige forbrugsvarer til labor Resultatopgørelse sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, pipetter, forbrugsvarer (sakse, pincetter, propper, glas, tips osv.), plastvare (f.eks. PCRrør, mikrorør og celledyrkningsflasker), kolonner, filtrer og prøvetagningsudstyr. Konto 4260 Arbejdstøj mv. Resultatopgørelse Arbejdstøj, sikkerhedssko, hovedbeklædning, handsker, arbejds- og sikkerhedsbriller, andre forebyggende og helbredende personrelaterede hjælpemidler betalt af arbejdsgiver Side 3 af 8

4 Konto 4270 Byggematerialer, ikke bygnings Resultatopgørelse Køb af byggematerialer der ikke er del af ydelser vedr. bygningsdrift og -vedligehold. Konto 4280 Værktøj Resultatopgørelse Værkstedsmaskiner, værktøj, redskaber mv. Konto 420 Værkstedsmaskiner u k Resultatopgørelse Småmaskiner, håndværktøj, Konto 425 Øvrige varer og materialer Resultatopgørelse Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti Til-sum 42 Varer og materialer i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4300 Interne overførselsudgifter Resultatopgørelse Konto 4310 Overhead udgift Resultatopgørelse Anvendes internt på AU til den løbende overhead afløftning på de bevillinger under delregnskab 2 og 5 hvor der beregnes overhead. Beregningen og den løbende postering af overhead sker i takt med de afholdte omkostninger. Overhead indtægtsføres på delregnskab 1 med en fast fordeling mellem fakulteterne og fællesområdet. Konto 4305 Overførselsudgift uden OH Resultatopgørelse Overførselsudgift uden OH Konto 4320 Øvrige interne overførsler Resultatopgørelse Køb af interne vare/ydelser inden for "egen" bogføringskreds Fra-sum 4330 Internt køb øvrige Resultatopgørelse Konto 4340 Internt køb - anden bogf. kreds Resultatopgørelse Køb fra en anden bogføringskreds end ens "egen" Fra-sum C Debiteringsmodel Resultatopgørelse Konto 4361 Internt køb- husleje 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af huslejeudgifter Konto 4362 Internt køb- ejd. skat 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af ejendomssaktter Konto 4363 Internt køb- rengøring 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af rengøringsudgifter Konto 4364 Internt køb- vicevært 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af viceværtomkostninger Konto 4365 Internt køb- energi 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af energiomkostninger Konto 4366 Internt køb- drift 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre varekøb Konto 4367 Internt køb- reng. løn 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af løn til rengøring Til-sum C Debiteringsmodel i alt Resultatopgørelse Konto 4371 Internt køb- tillæg 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre tillæg Konto 4372 Internt køb- DCA 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af DCA Fra-sum 4380 DPU Intern lønudgift Resultatopgørelse Konto 4381 DPU - Intern lønudgift VIP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift VIP Konto 4382 DPU - Intern lønudgift PHD Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift PHD Konto 4383 DPU - Intern lønudgift TAP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift TAP Til-sum 438 DPU Intern lønudgift i alt Resultatopgørelse Til-sum 43 Interne overførselsudgifter i alt Resultatopgørelse Konto 440 (B) Andre driftsomk. i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 44 Andre driftsomk. i alt Resultatopgørelse Fra-sum 4500 Omkost. red. konti Resultatopgørelse Konto 4510 Overhead indtægt Resultatopgørelse Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på delregnskab 2-5 Konto 4505 Overførselsindtægt uden OH Resultatopgørelse Overførselsindtægt uden OH Konto 4520 Øvrige interne overførsler Resultatopgørelse Salg af interne vare/ydelser inden for "egen" bogføringskreds Konto 4530 Internt salg øvrige Resultatopgørelse Salg af vare/ydelser til andre bogføringskreds Konto 4540 Internt salg - anden bogf. kreds Resultatopgørelse Salg til en anden bogføringskreds end ens "egen" Fra-sum C Debiteringsmodel Resultatopgørelse Konto 4561 Internt køb- husleje 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af huslejeudgifter Konto 4562 Internt køb- ejd. skat 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af ejendomssaktter Konto 4563 Internt køb- rengøring 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af rengøringsudgifter Konto 4564 Internt køb- vicevært 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af viceværtomkostninger Konto 4565 Internt køb- energi 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af energiomkostninger Konto 4566 Internt køb- drift 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre varekøb Konto 4567 Internt køb- reng. løn 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af løn til rengøring Til-sum C Debiteringsmodel i alt Resultatopgørelse Konto 4571 Internt køb- tillæg 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af andre tillæg Konto 4572 Internt køb- DCA 8000 C Resultatopgørelse Kun i brug for 8000C. til fordeling af DCA Fra-sum 4580 DPU Intern lønindtægt Resultatopgørelse Konto 4581 DPU - Intern lønindtægt VIP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift VIP Konto 4582 DPU - Intern lønindtægt PHD Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift PHD Konto 4583 DPU - Intern lønindtægt TAP Resultatopgørelse Kun i brug for DPU. til fordeling af lønudgift TAP Til-sum 458 DPU Intern lønindtægt i alt Resultatopgørelse Side 4 af 8

5 Konto 450 (B) Omkost. red. konti i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 45 Omkost. red. konti i alt Resultatopgørelse Til-sum 4 Øvrige driftsomkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 5000 Afskrivninger Resultatopgørelse Konto 5110 Gevinst ved salg af aktiver Resultatopgørelse Gevinst ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. Konto 5120 Tab ved salg af aktiver Resultatopgørelse Tab ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. Konto 5130 Afskrivning alle aktiver Resultatopgørelse Automatisk postering fra anlægsmodul. Kontoen må ikke benyttes til direkte posteringer. Konto 510 (B) Afskrivninger i alt Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 51 Afskrivninger i alt Resultatopgørelse Til-sum 52 Omkostninger i alt Resultatopgørelse Fra-sum 5300 Finansielle poster Resultatopgørelse Konto 5310 Renteindtægter Resultatopgørelse Renteindtægter fra bank- og girokonti samt renteindtægter fra debitorer mv. Konto 5320 Renteudgifter Resultatopgørelse renteudgifter fra bank- og girokonti samt renteudgifter fra debitorer mv. Konto 5330 Kurs- og kassedifferencer Resultatopgørelse kassedifferencer, øreafrundinger og kursdifferencer Konto 530 (B) Finansielle poster Resultatopgørelse Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 53 Finansielle poster i alt Resultatopgørelse Til-sum 5 Resultat Resultatopgørelse Fra-sum 6000 AKTIVER Balance Fra-sum 6100 ANLÆGSAKTIVER Balance Fra-sum 6200 Materielle og immaterielle anlæg Balance Fra-sum 6210 Akk. Anskaffelsessum Balance Konto 6220 Akk. anskaffelse primo Balance Samlede anskaffelsessummer ved indgangen af året.der må ikke posteres på denne konto. Konto 6230 Tilgang til anskaffelsesværdi Balance Tilgang i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Konto 6240 Afgang til anskaffelsesværdi Balance Tilbageførsel af anskaffelsessum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i Til-sum 62 Akk. Anskaffelsessum Balance Fra-sum 6300 Akk. afskrivninger Balance Konto 6310 Akk. afskrivninger primo Balance Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto. Konto 6320 Periodens afskrivninger Balance Afskrivnigner i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Konto 6330 Tbf. af tidligere afskrivninge Balance Tilbageførsel af afskrivningssum på solgte/afgangsførte aktiver.posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i Fra-sum 637 Akk. afskrivninger Balance Konto 638 Igangværende arbejde Balance Igangværende bygge sager ved afslutning af regnskabsåret. Konto 630 (B) Anskaffelser Balance Budget konto, kun til indtastning af budgetposter Til-sum 63 Materielle og immaterielle anlæg Balance Fra-sum 6400 Finansielle anlægsaktiver Balance Konto 6410 Statsforskrivning Balance Statsforskrivning ydes af MVTU. Konto 6420 Andre finansielle anlægsaktive Balance Andre langfristede indskud og ejerandele. Til-sum 648 Finansielle anlægsaktiver i alt Balance Til-sum 64 ANLÆGSAKTIVER I ALT Balance Fra-sum 6500 OMSÆTNINGSAKTIVER Balance Konto 6508 Varebeholdning Balance Stambesætninger, foderbeholdninger. ikke kontorholds lagre eller andre forbrugslagre. Fra-sum 6510 Tilgodehavender fra salg af varer Balance Konto 6530 Debitor samlekonto DK + Udland Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. danske og udenlandske tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6540 Debitor Intern handel Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. intern handel. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6550 Debitor Eksterne bevillinger Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. Eksterne bevillinger. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6560 Debitor samlekonto STADS Balance Samlekonto for tilgodehavender vedr. STADS. Posteringer sker via debitormodulet. Konto 6570 Debitor hensættelser tab Balance Modkonto til i mødegåelse af tab. Når et tab er konstateret skal det fjernes fra debitormodulet og hensættelsen reduceres, hvis det har været hensat tidligere. Til-sum 65 Tilgodehavender fra salg af varer i Balance Fra-sum 6600 alt Øvrige tilgodehavender Balance Konto 6610 Ref.ber. købsmoms drift Balance Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. drift), som refunderes fra ØS - Momskode 1 og 5 Konto 6615 Ref.ber. købsmoms anlæg Balance Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. anlæg), som refunderes fra ØS - Momskode 2 Konto 6620 Momsafregning fra ØS Balance Anvendes til refusion af statslig afløftningsmoms fra ØS Konto 6630 Mellemregninger med PBS Balance Anvendes til mellemregning med PBS vedr. anvendelse af andre betalingskort end Dankort Side 5 af 8

6 Konto 6631 Mellemregning AER-bidrag Balance Beregnet bidrag bogføres løbende som en skyldig post. Der afregnes 4 gange årlige til AER. Disse afregninger debiteres på denne Konto 6632 Mellemregning Fleks/barsel Balance Mellemregning/modkonto vedr. barselsfonden Konto 6640 Refusion af lønudgifter Balance Tilgodehavender vedr. refusioner fra ansatte Konto 6645 Tilgodehav. hos ansatte Balance Tilgodehavende hos ansatte fra negative lønafregning. Konto 6650 SKT Balance Udlægskonto til praktikløn. Kun SKT og Lønkontoret anvender denne konto Konto 6655 Sundhedsstyrelsen Balance Mellemregning med Sundshedsstyrelsen vedr. Almen Medicin Konto 6660 Udlæg dep./husleje IS Balance Udlæg til deposita og husleje. Bruges kun af International sek. Konto 6670 Øvrige deposita Balance Deposita vedr. boliger Konto 6675 Deposita huslejer Balance Deposita vedr. kontorlejemål Konto 6680 Andre tilgodehavender Balance Andre tilgodehavender, som ikke er konterbare på andre konti under gruppen tilgodehavender Til-sum 66 Øvrige tilgodehavender i alt Balance Fra-sum 6700 Periodeafgrænsningsposter Balance Konto 6710 Rejseforskud Balance Udbetalt forskud til ansatte i forbindelse med rejser Konto 6720 Øvrige forudbetalinger Balance Omkostninger betalt i indeværende år men vedr. kommende regnskabsår. Konto 6730 Periodeafgrænsning afregning SLS Balance Konto 6740 Ny Forudbetalt løn (månedslønnede) Balance Til-sum 678 Periodeafgrænsningsposter i alt Balance Konto 670 Værdipapir Balance Værdipapirer i depot, ejerandele i selskaber mv. Fra-sum 6800 Likvide beholdninger Balance Konto 6810 Hovedkassen DKK Balance Kontantkasse i hovedkasse funktionen. Konto 6815 Institutkasser Balance Kontantkasser på institutter og centre. Konto 6820 Bankkonto Euro Balance Konto 6821 Bankkonto Dollar Balance Konto 6822 Bankkonto 1 Balance Konto 6823 Bankkonto 2 Balance Konto 6824 Bankkonto 3 Balance Konto 6825 Bankkonto 4 Balance Konto 6826 Bankkonto 5 Balance Konto 6827 Bankkonto? Balance Til-sum 68 Likvide beholdninger i alt Balance Til-sum 68 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Balance Til-sum 6 AKTIVER I ALT Balance Fra-sum 7000 PASSIVER Balance Fra-sum 7010 EGENKAPITAL Balance Fra-sum 7100 EGENKAPITAL Balance Konto 7110 Egenkapital primo Balance Spærret for posteringer. Kontoen udviser værdien af egenkapitalen ved udgangen af sidste regnskabsår. Konto 7120 Overført overskud/underskud Balance Automatisk overførsel af årets overskud. Konto 7130 Regulering i egenkapitalen Balance Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Til-sum 71 EGENKAPITAL I ALT Balance Fra-sum 7200 Statsforskrivning Balance Konto 7210 Statsforskrivning primo Balance Statsforskrivning ydes af MVTU. Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Konto 7220 Ændring statsforskrivning Balance Ændringer i statsforskrivning ydes af MVTU. Spærret for posteringer, kun tilladt for Regnskabskontoret. Til-sum 728 Statsforskrivning Balance Til-sum 72 EGENKAPITAL I ALT Balance Fra-sum 7300 HENSÆTTELSER I ALT Balance Konto 7310 Reserveret bevillinger Balance Konto 7320 Hensættelser Balance Verserende retssager, reetableringsforpligtigelse, åremålskontrakter Til-sum 738 HENSÆTTELSER I ALT Balance Fra-sum 8000 GÆLD I ALT Balance Fra-sum 8100 Langfristet gæld Balance Konto 8110 Gældsbrev Århus Amt. Balance Konto 8120 Kreditforeningsgæld, Nykredit Balance Langfristet gæld, HIH Konto 8130 Anden gæld Balance Anden langfristet gæld Til-sum 81 Langfristet gæld i alt Balance Side 6 af 8

7 Fra-sum 8200 Kortfristet gæld Balance Fra-sum 8300 Leverandør af vare og tjenester Balance Konto 8320 Kreditorsamlekonto DK + Udland Balance Samlekonto for varekreditorer vedr. danske og udenlandske kreditorer fra køb af vare og tjenesteydelsen. Posteringer sker via kreditormodulet. Konto 8330 Kreditor Intern Handel Balance Samlekonto for gæld vedr. intern handel. Posteringer sker via kreditormodulet. Konto 8340 Gæld vedr. køb af varer Balance Konto 8370 Likviditetsmellemregning andre Balance Konto til brug for daglige clearing af ind- og ud betalinger. Der må ikke foretages manueller posteringer. Konto 8380 Løn indlån Balance Debeteres ved modtagelse af faktura fra virksomhed for lønomkostninger, som skal tælle med i AU s årsværk. Ved lønbehandling i SLS krediteres kontoen, hvorved komtoen udlignes. Hvis en indhyring af arbejdskraft ikke skal tælle med i årsværket skal fakturaen konteres som tjenesteydelse. Til-sum 83 Leverandør af vare og tjenester Balance Fra-sum 8400 Anden gæld Balance Konto 8410 Skyldige omkostninger Balance konto for manuelle poster til registrering af skyldige poster Konto 8411 Anden kortfristet gæld Balance Konto 8412 Energiafgifter Balance Elafgift, olieafgift Konto 8413 Indgående Toldmoms Balance Refunderet indgående toldmoms. Konto 8414 Udgående Toldmoms Balance Skyldig udgående toldmoms. Konto 8415 Afregning Toldmoms Balance Ved afregning af toldmoms bogføres det afregnede beløb på denne konto Konto 8416 Anden gæld vedr. skat&afg Balance Konto til automatisk bogføring af EU-moms fra kreditorer med momsvirksomhedsgruppe "EU-REG.VIR". Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms. Afregninger af EU-moms debiteres denne konto. Konto 8420 Kort gæld - fratrædelsesgodtg. Balance Konto til brug for hensættelse til fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelse eller planlagte restruktureringer. Bruges kun af Regnskabskontoret. Konto 8421 Pension, fratræd. Godtgørelse Balance Ved overflytning af feriepengeforpligtigelse mellem bogføringskredse benyttes denne til interimskonto for udligning mellem SLS og overflytning af ferieforpligtigelse mellem bogføringskredsene. Konto 8422 Feriefond / feriekonto Balance Anvendes til renteindtægter vedr. uafregnede feriepenge (til senere afregning med Feriefonden) Konto 8423 Lønanvis.kapitalpens(nettoløn) Balance Trukket beløb for kapitalpension krediteres via SLS. Debitering sker ved afregning af beløb til f.eks forsikringsselskaber eller pensionskasser. Konto 8424 Indkomstskat, dansk Balance Konto 8425 Indkomstskat, grønlandsk Balance Tilbagholdt grønlandsk skat fra medarbejdere - sker via SLS. Konto 8426 Arbejdsmarkedsbidrag Balance Tilbagholdt arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere - sker via SLS Konto 8427 ATP-bidrag Balance Tilbagholdt ATP-bidrag fra medarbejdere - sker via SLS Konto 8428 SLS-interimskonto Balance Forud aflønnede medarbejdere lønbehandles inden månedsafslutningen. Via SLS debiteres kontoen med udbetalingsbeløbet. Beløbet afregnis den 1. i den efterfølgende måned. Konto 842 SLS- Afstemningsdiffiference Balance Fejlkonto til brug for SLS - ingen manuelle posteringer. Konto 8430 Skyldig overarbejde Balance Konto til bogføring af skyldig løn Konto 8431 Skyldig ferieløn 2006 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2006 Konto 8432 Skyldig ferieløn 2007 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2007 Konto 8433 Skyldig ferieløn 2008 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2008 Konto 8434 Skyldig ferieløn 200 Balance Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 200 Konto 8440 Kontingenter mv. Balance Anvendes til SLS-indeholdte kontingenter for div. foreninger og klubber Konto 8450 Forudbetalinger MVTU Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra MVTU Konto 8451 Forudbetalinger UVM Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra UVM Konto 8452 Forudbetalinger EVU Balance Anvendes til registrering af modtagne forudbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. EVU uddannelser Konto 8453 Forudbetalinger Øvrige Balance Konto 8460 Modtagne udlæg Balance Konto 8461 Deponenter mv Balance Modtagne deposita vedr. nøgler/nøglekort samt lejemål (udlejning) Konto 8462 Offentlige restancer Balance Anvendes til restskat/underholdsbidrag - SLS Konto 8463 Øvrige indeholdelser Balance Anvendes til pensionsbidrag, kontingenter m.nm. - SLS Konto 8470 Interrimskonto Balance Anvendes til (midlertidigt) uanbringelige indtægter og udgifter Konto 8471 Interrimskonto Eksp. Balance Konto 8480 Igangværende arb. for fremmed Balance Til-sum 84 Anden gæld i alt Balance Fra-sum 8500 Feriepengeforpligtelse Balance Side 7 af 8

AU AARHUS UNIVERSITET

AU AARHUS UNIVERSITET 1000 Regnskab 1001 Resultatopgørelse 1100 Indtægter Kontoplan under 1200 Finanslovtilskud 1210 UI, Heltidsuddannelse Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 1211 VUS, Heltidsuddannelse

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q1 2014 (intern

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere