Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011

2 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø, Energi og Arbejdsmiljø). Jeg håber, at dette fokus vil skabe en positiv udvikling og at vi ved fælles hjælp kan fortsætte en positiv udvikling på arbejdsmiljøsiden hos Aarhus Brandvæsen. Lars Hviid, Beredskabschef Velkommen til Årsberetningen for 2011! Endnu et år er gået i Aarhus Brandvæsens efterhånden lange historie. Siden 1885, hvor de første brandfolk blev ansat, har Aarhus Brandvæsen rykket ud når det brænder. Meget er forandret siden opstarten af Aarhus Brandvæsen, Aarhus er vokset tifold og brandvæsenets arbejdsområder har gennemgået store forandringer. Hovedopgaven er dog stadig den samme, nemlig at forebygge, begrænse og afhjælpe mod skader på personer, ejendom og miljøet var ingen undtagelse, Aarhus Brandvæsen havde 1757 udrykninger inklusiv AED alarmer (kørsel med hjertestarter i Aarhus midtby). Vores dygtige ansatte fuldtids, deltids og frivillige løste mange andre opgaver i Dem kan du læse meget mere om på de næste mange sider. Rigtig god læselyst! 2011 blev også året hvor de nye specialtendere og den nye automobildrejestige med stor succes fik deres ilddåb. Med den store udvikling Aarhus oplever i disse år, specielt med hensyn til udviklingen på Aarhus Havn, så er det vigtigt at udstyret og beredskabsplanerne er i orden. I den forbindelse har Aarhus Brandvæsen afholdt flere øvelser på havnen, blandt andet en stor fuldskalaøvelse i november 2011, med deltagelse af flere aktører. Der har været stort fokus på økonomien, da vi i lighed med andre har været ramt af besparelser. Det har været en stor udfordring, hvor alle i Aarhus Brandvæsen har bidraget positivt til arbejdet hermed.

3 Mission og Vision Mission: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. Vision: Aarhus Brandvæsen skal være: En udviklende virksomhed, der med klare mål og forventninger til medarbejdere og ledelse skal være blandt Danmarks førende beredskaber. En lærende virksomhed, der i takt med samfundets udvikling bidrager med de bedste løsninger til gavn for Aarhus Kommunes borgere og virksomheder. En samlende virksomhed, der som én enhed skal være kommunens naturlige omdrejningspunkt og videncenter i relation til sikkerhed og beredskab. Organisation 2011

4 2011 i tal Beredskabskommissionen i 2011 Formand, Laura Hay (V) Byrådsmedlem, Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør, Jørgen Ilum Kredsleder, Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Ansatte 89 fuldtidsansatte 68 deltidsansatte 126 frivillige Nøgletal for 2011 Tallene inkluderer alle afdelinger af Aarhus Brandvæsen Udgifter 82,4 mio. Indtægter 24,3 mio. Nettoudgifter 58,1 mio. Udrykninger i 2011 Udrykninger i alt 1757 Heraf AED (hjertestarter) 122 Brandsyn i 2011 Synede brandsynsobjekter 1956 Mærkedage i års kommunalt jubilæum: Lene M. Liljekær 20 års anciennitetstegn: Lars Stilling Andersen Per Bredahl 10 års anciennitetstegn: Flemming A. Jensen Vi sagde farvel til Erik G. Frederiksen, Mogens Jensen den faste styrke Eva Strøm Staben Friedrich Damm, Kirsten Larsen Uddannelsescentret Gert Petersen, Helle Christiansen KOC John M. Andreasen Tilsyn og Myndighed Lars Overgaard, Erling A. Hansen, Thomas V. Poulsen, Simon Christensen, Christian Ebling, Michael K. Jensen, Jeppe Nybo Jørgensen, Michael M. Nissen alle i deltidsstyrken Ny Munkegade Finn Kerting, Dan S. Achen, Rene W. Friis alle i deltidsstyrken St. Lystrup Vi sagde goddag til: Claus S. Olsen, Thomas A. Madsen den faste styrke Jacob C. Kjær Staben Dina C. Brag KOC Alexander B. Mouritsen, Christian Malmos, Dina H. Sejersen, Henrik R. Jacobsen, Kauri D. Thorup, Morten Estrup, Jakob C. J. Søndergaard, Nick B. Jemon, Peter E. Larsen, Sandra C. Hansen, Søren Thuesen, Uffe Andersen alle deltidsstyrken Ny Munkegade

5 Brand og Redning 2011 Af Anders Rathcke 2011 blev indledt med en lang og kold periode, hvor Kong Vinter endnu en gang havde fået godt fat i Danmark. Beredskabsmæssigt blev vagtdøgnet den februar den dag, hvor såvel specialtenderne som den nye automobildrejestige fik deres ilddåb i bogstaveligste forstand. I forbindelse med en tagbrand i Fredensgade, fik Rode 3 for alvor glæde af den nye stiges muligheder i forbindelse med slukningsarbejdet. Senere på natten blev roden igen vækket. Denne gang for at assistere Station Trindsøvej med brandslukning i et garageanlæg med adskillige parkerede lastbiler. Den store brandbelastning fra lastbilerne, kombineret med en meget kraftig vind, gav slukningsmandskabet store udfordringer. Under denne indsats fik specialtenderne deres debut som brandslukningskøretøj, idet den ene rekvireres og indsættes mod den voldsomme brand. Også her var der stor tilfredshed med køretøjets formåen, både hvad angår slukningseffekt og sikkerhed for mandskabet, idet slukningen kunne foregå inde i bygningen med mandskabet stående på sikker afstand udenfor. Foruden Station Trindsøvej og Rode 3 fra Ny Munkegade, blev deltidsstyrken i Ny Munkegade, Støttepunktsberedskabet og Beredskabsstyrelsen Midtjylland indsat. Samtidig var Station Lystrup kaldt standby ved Veri Centret og Odder Brandvæsen holdt vagt med egne køretøjer i Ny Munkegade. Vagtdækning i sommerferien Sommerferien blev alt andet end rolig for Aarhus Brandvæsen. En livlig debat i medierne om vagtdækningen i deltidsstyrkerne blev sommerens store begivenhed. Debatten førte efterfølgende til flere møder med holdlederne i deltidsstyrkerne og sidenhen med hele brandmandskabet i deltidsstyrkerne. Målet var klart: Der skulle findes en permanent løsning, der sikrer et solidt beredskab også i ferieperioderne. Arbejdet med udvikling af software til at understøtte arbejdet, forventes at starte primo Midt i debatten om deltidsbrandfolkenes ferie, blev vi endnu en gang mindet om, hvorfor vi arbejder for at sikre et godt og solidt beredskab indenfor de givne rammer. Fredag den 22. juli blev vores norske kolleger i Oslo sat på en stor opgave, som følge af en bombesprængning centralt i Oslo by og den efterfølgende massakre på Utøya. Såvel beredskabsmyndighedernes evne til at samarbejde og kommunikationsnettet blev sat på store opgaver. Hændelserne i Oslo understreger behovet for at træne såvel indsats som samarbejde, både internt og tværfagligt. Afprøvning af stigen i Ny Munkegade Fuldskalaøvelse på Aarhus Havn Netop disse elementer var i fokus i forbindelse med øvelse Phoenix den 16. november. Det var en fuldskalaøvelse, der bød på store udfordringer for den samlede indsatsledelse. Foruden brand i en stor olietank, væltede en bus med

6 passagerer samtidig med, at der blev konstateret en større olieforurening i havnebassinet. Konklusionerne ligger endnu ikke klar, men de foreløbige tilbagemeldinger fremhæver behovet for at træne indsats og samarbejde. flydelse på udviklingen af beredskabet i de kommende år. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der har tjent Brand og Redning med deres indsats stor som lille. Øvelse Phoenix er en del af årshjulet for afprøvning af risikovirksomheder på samme måde som øvelsen på Studstrupværket den 26. oktober. Ved denne lejlighed var deltidsstyrken i Lystrup og den faste styrke fra Ny Munkegade sammen om indsatsen i et scenarie med ammoniakudslip på Studstrupværket Udrykninger 122 AED-alarmer Fuldtidsstyrken i Ny Munkegade og deltidsstyrken i Lystrup og Ny Munkegade udgør Brand- og Redningsberedskabet Beredskabssamarbejde til Phoenix øvelsen Brandmænd i fuldtidsstyrken: 36 Efteråret bød også på ekstern auditering af MEAsystemet. Auditeringen gik godt. På nogle enkelte punkter, blev der ønsket mere dokumentation. Det arbejdes der videre med i øjeblikket. Fokus indledes, for Brand og Rednings vedkommende, med et klart og veldefineret grundlag for serviceniveauet for de kommende fire år. Det er således tanken, at der skal bruges energi på at beskrive og dokumentere aktiviteterne med henblik på at sikre, at den gennemførte øvelse og træning foregår på et ensartet og fagligt højt niveau. Deltidsbrandmænd i Ny Munkegade: 36 Deltidsbrandmænd i Lystrup: 32 Falck Trindsøvej: 31 Og så skal der arbejdes videre med Aarhus Kommunes 2030-plan planen har stor ind-

7 Øvelser i 2011 På vej til Skag-Ex øvelse i Norge Fuldskalaøvelsen Phoenix på Aarhus Havn Skag-Ex øvelsen i Norge. Bemærk det lille 2-0 mærke på den danske helikopter. Danmark slog Norge 2-0 i fodbold dagen forinden. Phoenix på Aarhus Havn Øvelse på Studstrupværket Øvelse på Studstrupværket

8 Tilsyn og Myndighed 2011 de ugentlige konsulentbesøg, blev der fremsendt 137 byggesager til brandteknisk sagsbehandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: Af Per Dyrvig 2011 var endnu et travlt år for de 13,5 engagerede medarbejdere i Tilsyn og Myndighed, (en medarbejder deler sin tid mellem Krise og Støtteberedskabet og Tilsyn og Myndighed). Afdelingen var 13,5 medarbejder ved årets start, men et alvorligt sygdomsforløb var årsag til at en medarbejder måtte stoppe først på året, og efterfølgende gå på efterløn ved årets udgang. Medarbejderstaben i Tilsyn og Myndighed var derfor ved årets udgang 12,5 medarbejdere. Flere af medarbejderne finder nok ikke ordet travlhed dækkende nok for, hvad de måtte gennemføre de sidste par måneder af året, hvor afdelingen blev ramt af yderligere 2 langtidssygemeldinger samtidige med en medarbejder valgte at gå på efterløn. Her stod sammenholdet og prioriteringsdisciplinen sin prøve! Der skal lyde en stor tak, for det store arbejde til medarbejderne i Tilsyn og Myndighed og de indkaldte vikarer fra andre afdelinger i Aarhus Brandvæsen. Jeg er meget taknemmelig og stolt over, at vi trods disse odds, endnu engang nåede vores lovpligtige opgaver. Byggesagsbehandling Krisen i byggebranchen lagde ikke vejen forbi Aarhus i Byggelysten i Aarhus i 2011 var forsat stor. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået på Afslutning af byggesagen Vestas HQ Vestas hovedkontor beliggende på Hedeager, Skejby. Hovedkontoret rummer ca arbejdspladser og er i alt ca kvadratmeter. Afslutning af Godsbaneprojektet kvadratmeter, som er Aarhus nye produktionscenter for scenekunst, litteratur og billedkunst. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomst-center, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet. Bygningen er ved at blive opført på Pier 1. Navitas Park Aarhus Maskinmester skole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser Byggeriet er ved at blive opført på Pier 2. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Bygningen på kvadratmeter er ved at blive opført på Pier 2. Højhus, på hjørnet af Værkmestergade og Spanien Bygningen er på 23 etager og den samlede højde over terræn er ca. 90 meter, og har et areal på kvadratmeter samt kvadratmeter P-anlæg. Bygningen indeholder hotel og konferencefaciliteter samt kontorlejemål. Udvidelse af Skejby sygehus,(dnu 1. fase i udvidelsen), som består af Akutcenter N1, behandlings- og sengebygninger i 4 8 etager med et samlet areal på ca kvadratmeter.

9 Administration af automatiske brandalarmsanlæg Antallet af alarmoverførsler er i 2011 øget med 45, således at det samlede antal i Aarhus nu er oppe på i alt 806. Fyrværkeri Der blev givet 90 tilladelser til salg af fyrværkeri. De største salgsoplag af fyrværkeri var på de såkaldte markedspladser, der i år var placeret på Tangkrogen, Søren Frichsvej og Lystrupvej. Endvidere blev der givet 25 afbrændingstilladelser til fyrværkere og tilladelse til 2 grossistfragthåndteringssteder. Midlertidige arrangementer Set fra et beredskabslovmæssigt perspektiv, kan der heller ikke spores nogen nedgang i det århusianske kulturliv. Tilsyn og Myndighed har på linie med sidste år givet tilladelser til ca. 500 arrangementer. Af større arrangementer kan nævnes: Vi Rocker i Tangkrogen Northside Festival. Festugen. Brandsyn 1956 brandsynsobjekter er synet i år Årets lovpligtig brandsynsmål blev nået med 100 %. Brandhane Aarhus Brandvæsen har i samarbejde med AVK Galten fået udviklet en brandhane med tilbageløbssikring Det er en ventilkegle, der effektivt sikrer ledningsnettet mod forurening fra brandhanen, hvis der skulle opstå tilbagestrømning. Den nye brandhane blev færdigudviklet i oktober måned og de første brandhaner med tilbageløbssikring er i drift. Fakta om Tilsyn og Myndighed Tilsyn og Myndighed er ansvarlig for løsning af de lovbundne myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, administration af fyrværkerilovgivning m.m. Derudover løser enheden en lang række højt specialiserede opgavetyper inden for rådgivnings- og planlægningsområdet. Antal faste medarbejdere: 12,5 Antal synede brandsynsobjekter: 1956 Børge Juhl, Tilsyn og Myndighed

10 Kontrol- og Overvågningscentret overvågede ABA-anlæg 536 overvågede tyverialarmer Af Lene Østergaard Hansen 76 overvågede elevatoralarmer Kontrol- og Overvågningscentret har nu efter flere år endelig fået en fast medarbejdergruppe, der er fuld oplært. Det har været en hård tid, med mange ekstra vagter og omlægning af vagter for at få puslespillet til at gå op. Medarbejderne har været meget fleksible til at dække vagter og deltage i oplæringen af nye medarbejdere har været et år præget af forretningsudvikling: Vi har fået overvågning af tyverialarmerne på Aarhus Kommunes skoler tilbage. Vi har udbygget samarbejdet med Rådhuset omkring overvågning og adgangskontrol. Vi har startet et samarbejde med Familie, Børn og Unge vedrørende deres telefonvagt. Som noget nyt tilbyder vi overvågning af de nye elektroniske nøglebokse til ABA /AVS anlæg. Kontrol- og Overvågningscentret har også budt på 3 udbud, uden dog at vinde nogle. De store forventninger til Tv-overvågning har skuffet, da denne udvikling har vist sig at være langsommere end forventet i Aarhus Kommune. Der forventes dog i 2012 at komme et udbud på dette område. Implementeringen af SINE har igen i år kørt planmæssigt. Ultimo 2011 er vognterminalerne inkl. Garmin og Intergates monteret i alle køretøjer, hvilket betyder, at Kontrol- og Overvågningscentret nu kan se, hvor alle køretøjer befinder sig, og kan sende koordinater ud til køretøjer, som herefter har vejvisning via Garmin. Samarbejdet med andre beredskaber omkring tilkoblingen til SINE-nettet fortsætter. For at kunne tilbyde vores kunder et godt serviceniveau, har Kontrol- og Overvågningscentret i 2011 sat fokus på driftsikkerheden. Vi har øget sikkerheden i vores systemer og arbejder for, at alle vores systemer skal være redundante, således at vi kan køre videre på alternative veje hvis noget går galt. Dette arbejde fortsætter i Vi har også udvidet vores viden og vores tekniske færdigheder til at kunne håndtere flere typer tyverialarmer, og til at kunne modtage mere komplicerede signaler.

11 Fakta om Kontrol- og Overvågningscentret Kontrol- og Overvågningscentret er ansvarlig for håndtering af indgående alarmer, og fungerer som koordinator for kommunens samlede brand- og redningsberedskab. Sideløbende hermed løser Kontrol- og Overvågningscentret en lang række øvrige alarmerings- og overvågningsopgaver. Kontrol- og Overvågningscentret Antal faste medarbejdere: 10

12 Begivenheder 2011 Aarhus Brandvæsen til Åben Havn arrangement Aarhus Brandvæsen til DHL- stafet Store Nørd besøger Beredskabscentret Stigen afprøves i Ny Munkegade

13 Krise- og Støtteberedskabet 2011 Stormfaldsgruppen Gruppen yder et stort stykke arbejde med vedligeholdelsestræning og arbejder på, at få et par faste medhjælpere tilknyttet gruppen. Gruppen gør meget for at udvikle sig, blandt andet med forslag til tilkøb af relevant materiel. Stormfaldsgruppen afvikler også en rigtig god vedligeholdelsestræning, hvilket ses gennem interessen fra andre frivillige. Af Thorbjørn Jørgensen Travlt, selvom indsatserne har været få og små. Indsatserne i 2011 har været få, men alligevel har 2011 været et travlt år med mange forskellige initiativer. Igen i år har aktiviteten blandt frivillige været den største siden 1988, hvor Århus Civilforsvar afviklede landstævne for redningshunde. Deltagelsen i de forskellige uddannelsesaktiviteter har været høj, især deltagelsen i de forskellige større øvelser, lige fra Beredskabsstyrelsens øvelser for nye indsatsledere, til beredskabsøvelser på Studstrupværket og på Aarhus Havn. Behandlerpladsassistentgruppen Gruppen holder et meget højt niveau, både uddannelsesmæssigt og i praksis ved samerittervagt. Det giver sig til udtryk i, at omkringliggende beredskaber meget gerne deltager i såvel uddannelse som samerittervagter. Den store opmærksomhed medfører at Behandlerassistentgruppen hele tiden bliver større. Behandlerpladsassistentgruppen havde i årets løb blandt andet ansvaret for samerittervagten ved VM i curling for damer i Esbjerg. En opgave man klarede med bravour, også selvom man undervejs, blev nødt til at sætte sig ind i WADA s dopingregler, så korrekte medikamenter kunne benyttes. Redningsgruppen Redningsgruppen har nået et niveau, hvor selv komplicerede afstivninger ikke forekommer, at være så komplicerede endda. Gruppens medlemmer er rigtig gode til at finde procedurer og simpelt materiel, som gør afstivningsopgaver lettere. Instruktørerne i gruppen har trukket et stort læs omkring afviklingen af grunduddannelsen i redning og certificering i redning. Defusingsgruppen Gruppen er meget entusiastisk og har haft opgaver, som er løst på fornemste vis, hvilket giver anledning til at lave procedurer til øget anvendelse. Øvrige grupper har af forskellige årsager været mere stillestående. Afprøvning af udstyr på Beredskabscentret

14 Betondækningsgrave Ønsket om, at udleje betondækningsgrave begynder at tage form. En lille artikel i Århus Onsdags rubrik Spørg Århus, afstedkom omtale på P4 Østjylland og artikler i Århus Stiftstidende samt Jyllandsposten. Dette førte til en lang række henvendelser om eventuelle lejemål. Alle henvendelserne er registreret og giver en formodning om, at udlejning af betondækningsgrave er en god idé, en idé som vi håber at få igangsat i det nye år. Fakta om Krise- og Støtteberedskabet De frivillige i Støttepunktet udgør Krise- og Støtteberedskabet, som blandt andet støtter op omkring det øvrige beredskab - fuldtidsstyrken og deltidsstyrken i forbindelse med ekstraordinære hændelser. Antal frivillige: 126 Antal fastansatte: 1

15 Staben 2011 Stabens arbejde kan overordnet inddeles i 3 fokusområder: - Servicefunktioner - Interne tværgående projekter i Aarhus Brandvæsen - Eksterne projekter i Aarhus Kommune Af Jacob Christoffer Kjær Eksempler på Stabens funktioner: Staben ved Aarhus Brandvæsen består af 3 medarbejdere med hver sit fokusområde på henholdsvis, kommunikation, planlægning og analyse og MEA. Organisatorisk refererer Staben til Beredskabschefen og bistår i den daglige drift med support og varetagelse af opgaver. Det er blandt andet i form af planlægning, analyser, kommunikation, MEA samt oplæg til politisk behandling. Staben arbejder især med tværgående projekter, både internt i Aarhus Brandvæsen og eksternt i Teknik og Miljø og Aarhus Kommune. - Falckkontrakt - MEA - Indstillinger og notater til Rådmanden - Kommunikation - Risikobaseret dimensionering - Deltagelse i arbejdsmiljø og udvalg - Opfølgning på energiforbrug - Deltagelse i Teknik og Miljøs arbejdsgrupper Stabens arbejde beror på et tæt samarbejde med Aarhus Brandvæsens afdelinger, et samarbejde der både kan have et lokalt udgangspunkt i en enkelt afdeling og et centralt udgangspunkt gældende for hele Aarhus Brandvæsen. Kommunikation 2011 Kommunikationsområdet hos Aarhus Brandvæsen havde et omskifteligt For at udbygge samarbejdet mellem Staben og afdelingerne i Aarhus Brandvæsen er Staben, som noget nyt i 2011, repræsenteret på Beredskabscenteret én gang om ugen. Formålet er en øget tilgængelighed for alle afdelinger i Aarhus Brandvæsen og at udvikle og effektivisere samarbejdet. Der har blandt ansatte både faste, deltids og frivillige været en stor efterspørgsel for en ny linje på kommunikationsområdet. Derfor blev der i starten af året vedtaget en ny intern kommunikationspolitik med et større fokus på nærværende kommunikationen. Informationer skal være både klare, let tilgængelige og rettidige. Både når det gælder informationer fra ledelsen, men også når det gælder information på kryds og tværs i hele Aarhus Brandvæsen.

16 Med den nye kommunikationspolitik kom der et øget medarbejderansvar. Man skal tænke intern kommunikation i det daglige arbejde. Det vil sige; være opmærksomme på at få formidlet informationer fra eget område og afdeling videre til kommunikationsmedarbejderen, og selv være opsøgende i forhold til informationer så også et nyt tiltag i form af et nyhedsbrev. Efter opfordring blev der taget initiativ til et mailbaseret nyhedsbrev, der opsamler ugens nyheder til alle interesserede. Der var ultimo 2011 ca. 40 tilmeldte. Der vil i 2012 blive arbejdet videre med at forbedre kommunikationen hos Aarhus Brandvæsen. Blandt andet i form af en handleplan for kommunikationsområdet, der skal belyse behovet for fokusområder inden for kommunikation hos Aarhus Brandvæsen. redskabsområdet både i indland og i det nære ud land. Her kan nævnes sommerens oplevelser Planlægning og Analyse 2011 med oversvømmelse i København den 2. juli, den omfattende vandforurening i København og terrorepisoden i Oslo, som nogle blandt flere enestående og ganske uventede hændelser. Af Camilla Nordal Frederiksen 2011 har været et år med store hændelser på be- Det har fået kommunen til, for det første, at se nærmere på organisering, placering og drift af kriseledelsen i Aarhus Kommune. For det andet at fastslå fokus på kommunens to ansvarsområder indenfor beredskabsplanlægning og krisestyring. Kommunen har nemlig et todelt ansvar, når en hændelse indtræffer: Løsning af hændelsen og fortsat drift af kommunens opgaver (se nedenstående figur).

17 Der kan således tænkes situationer, hvor det kun vil være den ene opgave, som det står i kommunens magt at løse, men ofte vil begge være i spil og som oftest havende indflydelse på flere af kommunens forvaltninger. Formålet med beredskabsplan, er at: Mindske konsekvenserne af hændelsen Normalisere situationen hurtigst muligt Miljø Energi Arbejdsmiljø (MEA) 2011 Dansk Standard har igen været på besøg og set systemet efter i sømmene. Denne gang var der særligt fokus på havnen, dykkerne og de frivillige. Der var ligesom sidst lidt at arbejde med: risikovurderinger af standard dyk, styring af leverandører, APV på opgaver hos de frivillige m.m. Energi målene for 2012 er fastlagt på forhånd, da de er 4-årige, mens arbejdsmiljømålene blev fastlagt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse i januar af arbejdsmiljøorganisationen. Af Kristina Sonniksen Gennem det seneste år er der blevet arbejdet med at reducere energiforbruget. Særligt varmeforbruget er godt på vej, mens elforbruget er en større udfordring, da vi i stigende grad anvender mere elektronik. Et af projekterne for 2012 bliver implementering af et fælles Teknik og Miljø kemikaliestyringssystem. Arbejdet med at implementere systemet startede allerede i januar måned. Det nye system skal gøre det lettere at have opdaterede sikkerhedsdatablade, finde substitutionsmuligheder, reducere antallet af kemikalier og lave fælles indkøb. Overordnede MEA mål for Aarhus Brandvæsen 2012 At reducere den samlede CO2-udledning ved Teknik og Miljø med 8 % over en 4-årig periode i forhold til udledningen i Elforbruget hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 8 % over en 4-årig periode i forhold til udledningen i Vandforbruget hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 2 % i Målt på forbrugsvand og ikke slukningsvand. Varmeforbruget (graddage korrigeret) hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 8 % over en 4-årig periode i forhold til forbruget i Handleplaner udarbejdes på baggrund af Trivselsundersøgelsen. Opfølgning af handleplaner sker i MED jævnfør plan. Sætte mindst 1 aktivitet i gang vedr. sygefravær.

18 Sekretariatet 2011 Af Karina Gregersen I 2010 sluttede Sekretariatets årsberetning således Fokusområderne og nøgleordene i Sekretariatet vil fortsat være service, kvalitet, og de rette kompetencer, hvorfor der vil blive sat særlig fokus på kompetenceudvikling for Sekretariatets medarbejdere. Vi holder, hvad vi lover i Sekretariatet. Derfor er der blevet arbejdet målrettet og effektivt på fokusområderne. Sekretariatet har nu et godt fundament i form af et kompetencematrix der gør, at medarbejderne kan supplere hinanden på de fleste arbejdsområder. Det er medvirkende til, at vi kan yde en god service på trods af, at en medarbejder er fraværende i kortere eller længere tid. I forbindelse med udarbejdelsen af kompetencematrixet har vi haft drøftelser omkring bl.a. uddannelse/videreuddannelse af medarbejderne i Sekretariatet. Sekretariatet har stået over for 2 tunge opgaver i 2011 og de fortsætter delvist ind i Tidligere på året blev det besluttet, at lønopgaven i Aarhus Kommune skulle udliciteres til KMD (Kommunedata) og opkrævningsfunktionen skulle overgå til Kultur og Borgerservice. Beslutninger vi desværre ikke selv har haft indflydelse på men beslutninger der får indflydelse på dagligdagen i Sekretariatet. KMD overtager lønopgaven for Aarhus Kommune Alt arbejde med ansættelser, ændringer i arbejdstid m.v. skal fremadrettet foregå digitalt til KMD via en såkaldt indberetningsportal. På denne baggrund er der i Teknik og Miljø opstartet et pilotprojekt, hvor én medarbejder fra Sekretariatet er repræsenteret. Formålet med pilotprojektet er at afprøve, om alt fungerer efter hensigten. En af de store udfordringer for HRfunktionen bliver, at der hos KMD er lagt op til en svarfrist på 5 arbejdsdage fra indberetningen. Dvs. at f.eks. et ansættelsesbrev ikke kan udfærdiges fra den ene dag til den anden. HRfunktionen skal ganske enkelt afvente, at det kommer retur fra KMD med de oplysninger, der er indtastet i indberetningsportalen, inden det kan videresendes til medarbejderen. I Teknik og Miljø er der truffet en overordnet beslutning om, at det hovedsageligt bliver HRmedarbejderne, der kommer til at benytte indberetningsportalen. I fremtiden bliver lønopgaven absolut ikke mindre men blot anderledes! I Sekretariatet vil der som ved andre opgaver - blive en medarbejder, der kommer til at supplere på dette område. Undervisning i elektronisk arbejdstidsregistrering Aarhus Kommune/Lønhuset besluttede, at indberetning af særydelser (overarbejde, ferie mv.) skal indberettes så tæt på kilden som muligt altså hos den enkelte medarbejder. Det har medført, at to medarbejdere i Sekretariatet har været på rundtur og undervist de enkelte afdelinger/medarbejdere i Aarhus Brandvæsen. Indberetningen sker elektronisk i den enkeltes arbejdstidsregistrering, hvorefter lederen godkender.

19 Opkrævningsfunktionen er overgået til anden magistratsafdeling Som et led i sparerunden i 2010 besluttede Byrådet, at samtlige opkrævningsfunktioner i Teknik og Miljø skulle overgå til Kultur og Borgerservice. Det betyder, at Opkrævningen primo november 2011, har overtaget opgaver omhandlende indbetalinger til Netbank og konteringer samt afstemninger af disse konti. Ligeledes overtager Opkrævningen rykkerproceduren af ubetalte fakturaer. Aarhus Brandvæsen har i den forbindelse måttet afgive økonomiske ressourcer. Det betyder, at der på sigt i Sekretariatet forventes en omrokering af nogle opgaver. Dette er der dog på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om. Sekretariatet har udover de daglige driftsopgaver i 2011 også været involveret i mange spændende og udfordrende opgaver, som f.eks.: Planlægning og gennemførelse af Trivselsmåling i samarbejde med Fællesadministrationen Planlægning af helbredsundersøgelser (finder sted 1. kvartal 2012) Kontrol af kørekort for de medarbejdere, der benytter Aarhus Brandvæsens køretøjer Revision af Aarhus Brandvæsens personalehåndbog (finder fremadrettet sted to gange årligt) Udarbejdelse af en velkomstfolder, der medsendes ansættelsesbrevet til nye medarbejdere Stort samarbejde med Bygninger og Service omkring overgang til nyt nøglebokssystem Fokus på god telefondisciplin hos Aarhus Brandvæsen Koordinering med at finde besparelser på driften (en opgave, der blev udført og indstillet af en enig afdelingsledergruppe) Forberedelse af økonomisk styring et økonomisk arbejdsredskab for afdelingslederne. HR og Sikkerhed er ikke længere en selvstændig afdeling i Sekretariatet HR er nu en funktion i Sekretariatet i lighed med andre funktioner. Det skete i forbindelse med, at en enig ledelse og afdelingsleder besluttede, at sekretæropgaven for sikkerhedsområdet skulle overgå til den MEA ansvarlige (miljø, energi og arbejdsmiljø). Begrundelsen herfor var, at arbejdsmiljøet herunder sikkerheden hos Aarhus Brandvæsen er i rød tråd med MEA og de opgaver, der er forbundet hermed. Arbejdsklimamåling/trivselsmåling Medio 2011 kunne Sekretariatet orientere MEDudvalget om, at samtlige handleplaner fra sidste Arbejdsklimamåling (nu Trivselsmåling) var gennemarbejdede og lukkede. Vi ser i Sekretariatet frem til et spændende 2012, hvor bl.a. resultatet af den netop udførte Trivselsmåling offentliggøres, og hvor vi i samarbejde skal i gang med at opstille nye og udfordrende handleplaner på baggrund af resultatet fra den nye Trivselsmåling.

20 Sekretariatet samlet i receptionen i Ny Munkegade Fakta om Sekretariatet Sekretariatet varetager tværgående administrative forhold for hele Aarhus Brandvæsen, herunder receptionistfunktionen som bl.a. varetager telefonbetjening, posthåndtering og munderingsområdet for uniformeret personale. Til Sekretariatet hører ligeledes økonomifunktionen, som forestår fakturabehandling, budget- og regnskabsudarbejdelse, løbende økonomistyring og ledelsesrapportering. Sekretariatet har endvidere ansvaret for administration og udvikling af personaleområdet. Opgaverne omfatter bl.a. servicering og vejledning af brandvæsenets medarbejdere og ledere inden for personalerelaterede spørgsmål. Antal faste medarbejdere: 6

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR 2010 2010 blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation 4 2013 i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser 2013 9 Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere