Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011

2 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø, Energi og Arbejdsmiljø). Jeg håber, at dette fokus vil skabe en positiv udvikling og at vi ved fælles hjælp kan fortsætte en positiv udvikling på arbejdsmiljøsiden hos Aarhus Brandvæsen. Lars Hviid, Beredskabschef Velkommen til Årsberetningen for 2011! Endnu et år er gået i Aarhus Brandvæsens efterhånden lange historie. Siden 1885, hvor de første brandfolk blev ansat, har Aarhus Brandvæsen rykket ud når det brænder. Meget er forandret siden opstarten af Aarhus Brandvæsen, Aarhus er vokset tifold og brandvæsenets arbejdsområder har gennemgået store forandringer. Hovedopgaven er dog stadig den samme, nemlig at forebygge, begrænse og afhjælpe mod skader på personer, ejendom og miljøet var ingen undtagelse, Aarhus Brandvæsen havde 1757 udrykninger inklusiv AED alarmer (kørsel med hjertestarter i Aarhus midtby). Vores dygtige ansatte fuldtids, deltids og frivillige løste mange andre opgaver i Dem kan du læse meget mere om på de næste mange sider. Rigtig god læselyst! 2011 blev også året hvor de nye specialtendere og den nye automobildrejestige med stor succes fik deres ilddåb. Med den store udvikling Aarhus oplever i disse år, specielt med hensyn til udviklingen på Aarhus Havn, så er det vigtigt at udstyret og beredskabsplanerne er i orden. I den forbindelse har Aarhus Brandvæsen afholdt flere øvelser på havnen, blandt andet en stor fuldskalaøvelse i november 2011, med deltagelse af flere aktører. Der har været stort fokus på økonomien, da vi i lighed med andre har været ramt af besparelser. Det har været en stor udfordring, hvor alle i Aarhus Brandvæsen har bidraget positivt til arbejdet hermed.

3 Mission og Vision Mission: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. Vision: Aarhus Brandvæsen skal være: En udviklende virksomhed, der med klare mål og forventninger til medarbejdere og ledelse skal være blandt Danmarks førende beredskaber. En lærende virksomhed, der i takt med samfundets udvikling bidrager med de bedste løsninger til gavn for Aarhus Kommunes borgere og virksomheder. En samlende virksomhed, der som én enhed skal være kommunens naturlige omdrejningspunkt og videncenter i relation til sikkerhed og beredskab. Organisation 2011

4 2011 i tal Beredskabskommissionen i 2011 Formand, Laura Hay (V) Byrådsmedlem, Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør, Jørgen Ilum Kredsleder, Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Ansatte 89 fuldtidsansatte 68 deltidsansatte 126 frivillige Nøgletal for 2011 Tallene inkluderer alle afdelinger af Aarhus Brandvæsen Udgifter 82,4 mio. Indtægter 24,3 mio. Nettoudgifter 58,1 mio. Udrykninger i 2011 Udrykninger i alt 1757 Heraf AED (hjertestarter) 122 Brandsyn i 2011 Synede brandsynsobjekter 1956 Mærkedage i års kommunalt jubilæum: Lene M. Liljekær 20 års anciennitetstegn: Lars Stilling Andersen Per Bredahl 10 års anciennitetstegn: Flemming A. Jensen Vi sagde farvel til Erik G. Frederiksen, Mogens Jensen den faste styrke Eva Strøm Staben Friedrich Damm, Kirsten Larsen Uddannelsescentret Gert Petersen, Helle Christiansen KOC John M. Andreasen Tilsyn og Myndighed Lars Overgaard, Erling A. Hansen, Thomas V. Poulsen, Simon Christensen, Christian Ebling, Michael K. Jensen, Jeppe Nybo Jørgensen, Michael M. Nissen alle i deltidsstyrken Ny Munkegade Finn Kerting, Dan S. Achen, Rene W. Friis alle i deltidsstyrken St. Lystrup Vi sagde goddag til: Claus S. Olsen, Thomas A. Madsen den faste styrke Jacob C. Kjær Staben Dina C. Brag KOC Alexander B. Mouritsen, Christian Malmos, Dina H. Sejersen, Henrik R. Jacobsen, Kauri D. Thorup, Morten Estrup, Jakob C. J. Søndergaard, Nick B. Jemon, Peter E. Larsen, Sandra C. Hansen, Søren Thuesen, Uffe Andersen alle deltidsstyrken Ny Munkegade

5 Brand og Redning 2011 Af Anders Rathcke 2011 blev indledt med en lang og kold periode, hvor Kong Vinter endnu en gang havde fået godt fat i Danmark. Beredskabsmæssigt blev vagtdøgnet den februar den dag, hvor såvel specialtenderne som den nye automobildrejestige fik deres ilddåb i bogstaveligste forstand. I forbindelse med en tagbrand i Fredensgade, fik Rode 3 for alvor glæde af den nye stiges muligheder i forbindelse med slukningsarbejdet. Senere på natten blev roden igen vækket. Denne gang for at assistere Station Trindsøvej med brandslukning i et garageanlæg med adskillige parkerede lastbiler. Den store brandbelastning fra lastbilerne, kombineret med en meget kraftig vind, gav slukningsmandskabet store udfordringer. Under denne indsats fik specialtenderne deres debut som brandslukningskøretøj, idet den ene rekvireres og indsættes mod den voldsomme brand. Også her var der stor tilfredshed med køretøjets formåen, både hvad angår slukningseffekt og sikkerhed for mandskabet, idet slukningen kunne foregå inde i bygningen med mandskabet stående på sikker afstand udenfor. Foruden Station Trindsøvej og Rode 3 fra Ny Munkegade, blev deltidsstyrken i Ny Munkegade, Støttepunktsberedskabet og Beredskabsstyrelsen Midtjylland indsat. Samtidig var Station Lystrup kaldt standby ved Veri Centret og Odder Brandvæsen holdt vagt med egne køretøjer i Ny Munkegade. Vagtdækning i sommerferien Sommerferien blev alt andet end rolig for Aarhus Brandvæsen. En livlig debat i medierne om vagtdækningen i deltidsstyrkerne blev sommerens store begivenhed. Debatten førte efterfølgende til flere møder med holdlederne i deltidsstyrkerne og sidenhen med hele brandmandskabet i deltidsstyrkerne. Målet var klart: Der skulle findes en permanent løsning, der sikrer et solidt beredskab også i ferieperioderne. Arbejdet med udvikling af software til at understøtte arbejdet, forventes at starte primo Midt i debatten om deltidsbrandfolkenes ferie, blev vi endnu en gang mindet om, hvorfor vi arbejder for at sikre et godt og solidt beredskab indenfor de givne rammer. Fredag den 22. juli blev vores norske kolleger i Oslo sat på en stor opgave, som følge af en bombesprængning centralt i Oslo by og den efterfølgende massakre på Utøya. Såvel beredskabsmyndighedernes evne til at samarbejde og kommunikationsnettet blev sat på store opgaver. Hændelserne i Oslo understreger behovet for at træne såvel indsats som samarbejde, både internt og tværfagligt. Afprøvning af stigen i Ny Munkegade Fuldskalaøvelse på Aarhus Havn Netop disse elementer var i fokus i forbindelse med øvelse Phoenix den 16. november. Det var en fuldskalaøvelse, der bød på store udfordringer for den samlede indsatsledelse. Foruden brand i en stor olietank, væltede en bus med

6 passagerer samtidig med, at der blev konstateret en større olieforurening i havnebassinet. Konklusionerne ligger endnu ikke klar, men de foreløbige tilbagemeldinger fremhæver behovet for at træne indsats og samarbejde. flydelse på udviklingen af beredskabet i de kommende år. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der har tjent Brand og Redning med deres indsats stor som lille. Øvelse Phoenix er en del af årshjulet for afprøvning af risikovirksomheder på samme måde som øvelsen på Studstrupværket den 26. oktober. Ved denne lejlighed var deltidsstyrken i Lystrup og den faste styrke fra Ny Munkegade sammen om indsatsen i et scenarie med ammoniakudslip på Studstrupværket Udrykninger 122 AED-alarmer Fuldtidsstyrken i Ny Munkegade og deltidsstyrken i Lystrup og Ny Munkegade udgør Brand- og Redningsberedskabet Beredskabssamarbejde til Phoenix øvelsen Brandmænd i fuldtidsstyrken: 36 Efteråret bød også på ekstern auditering af MEAsystemet. Auditeringen gik godt. På nogle enkelte punkter, blev der ønsket mere dokumentation. Det arbejdes der videre med i øjeblikket. Fokus indledes, for Brand og Rednings vedkommende, med et klart og veldefineret grundlag for serviceniveauet for de kommende fire år. Det er således tanken, at der skal bruges energi på at beskrive og dokumentere aktiviteterne med henblik på at sikre, at den gennemførte øvelse og træning foregår på et ensartet og fagligt højt niveau. Deltidsbrandmænd i Ny Munkegade: 36 Deltidsbrandmænd i Lystrup: 32 Falck Trindsøvej: 31 Og så skal der arbejdes videre med Aarhus Kommunes 2030-plan planen har stor ind-

7 Øvelser i 2011 På vej til Skag-Ex øvelse i Norge Fuldskalaøvelsen Phoenix på Aarhus Havn Skag-Ex øvelsen i Norge. Bemærk det lille 2-0 mærke på den danske helikopter. Danmark slog Norge 2-0 i fodbold dagen forinden. Phoenix på Aarhus Havn Øvelse på Studstrupværket Øvelse på Studstrupværket

8 Tilsyn og Myndighed 2011 de ugentlige konsulentbesøg, blev der fremsendt 137 byggesager til brandteknisk sagsbehandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: Af Per Dyrvig 2011 var endnu et travlt år for de 13,5 engagerede medarbejdere i Tilsyn og Myndighed, (en medarbejder deler sin tid mellem Krise og Støtteberedskabet og Tilsyn og Myndighed). Afdelingen var 13,5 medarbejder ved årets start, men et alvorligt sygdomsforløb var årsag til at en medarbejder måtte stoppe først på året, og efterfølgende gå på efterløn ved årets udgang. Medarbejderstaben i Tilsyn og Myndighed var derfor ved årets udgang 12,5 medarbejdere. Flere af medarbejderne finder nok ikke ordet travlhed dækkende nok for, hvad de måtte gennemføre de sidste par måneder af året, hvor afdelingen blev ramt af yderligere 2 langtidssygemeldinger samtidige med en medarbejder valgte at gå på efterløn. Her stod sammenholdet og prioriteringsdisciplinen sin prøve! Der skal lyde en stor tak, for det store arbejde til medarbejderne i Tilsyn og Myndighed og de indkaldte vikarer fra andre afdelinger i Aarhus Brandvæsen. Jeg er meget taknemmelig og stolt over, at vi trods disse odds, endnu engang nåede vores lovpligtige opgaver. Byggesagsbehandling Krisen i byggebranchen lagde ikke vejen forbi Aarhus i Byggelysten i Aarhus i 2011 var forsat stor. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået på Afslutning af byggesagen Vestas HQ Vestas hovedkontor beliggende på Hedeager, Skejby. Hovedkontoret rummer ca arbejdspladser og er i alt ca kvadratmeter. Afslutning af Godsbaneprojektet kvadratmeter, som er Aarhus nye produktionscenter for scenekunst, litteratur og billedkunst. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomst-center, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet. Bygningen er ved at blive opført på Pier 1. Navitas Park Aarhus Maskinmester skole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser Byggeriet er ved at blive opført på Pier 2. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Bygningen på kvadratmeter er ved at blive opført på Pier 2. Højhus, på hjørnet af Værkmestergade og Spanien Bygningen er på 23 etager og den samlede højde over terræn er ca. 90 meter, og har et areal på kvadratmeter samt kvadratmeter P-anlæg. Bygningen indeholder hotel og konferencefaciliteter samt kontorlejemål. Udvidelse af Skejby sygehus,(dnu 1. fase i udvidelsen), som består af Akutcenter N1, behandlings- og sengebygninger i 4 8 etager med et samlet areal på ca kvadratmeter.

9 Administration af automatiske brandalarmsanlæg Antallet af alarmoverførsler er i 2011 øget med 45, således at det samlede antal i Aarhus nu er oppe på i alt 806. Fyrværkeri Der blev givet 90 tilladelser til salg af fyrværkeri. De største salgsoplag af fyrværkeri var på de såkaldte markedspladser, der i år var placeret på Tangkrogen, Søren Frichsvej og Lystrupvej. Endvidere blev der givet 25 afbrændingstilladelser til fyrværkere og tilladelse til 2 grossistfragthåndteringssteder. Midlertidige arrangementer Set fra et beredskabslovmæssigt perspektiv, kan der heller ikke spores nogen nedgang i det århusianske kulturliv. Tilsyn og Myndighed har på linie med sidste år givet tilladelser til ca. 500 arrangementer. Af større arrangementer kan nævnes: Vi Rocker i Tangkrogen Northside Festival. Festugen. Brandsyn 1956 brandsynsobjekter er synet i år Årets lovpligtig brandsynsmål blev nået med 100 %. Brandhane Aarhus Brandvæsen har i samarbejde med AVK Galten fået udviklet en brandhane med tilbageløbssikring Det er en ventilkegle, der effektivt sikrer ledningsnettet mod forurening fra brandhanen, hvis der skulle opstå tilbagestrømning. Den nye brandhane blev færdigudviklet i oktober måned og de første brandhaner med tilbageløbssikring er i drift. Fakta om Tilsyn og Myndighed Tilsyn og Myndighed er ansvarlig for løsning af de lovbundne myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, administration af fyrværkerilovgivning m.m. Derudover løser enheden en lang række højt specialiserede opgavetyper inden for rådgivnings- og planlægningsområdet. Antal faste medarbejdere: 12,5 Antal synede brandsynsobjekter: 1956 Børge Juhl, Tilsyn og Myndighed

10 Kontrol- og Overvågningscentret overvågede ABA-anlæg 536 overvågede tyverialarmer Af Lene Østergaard Hansen 76 overvågede elevatoralarmer Kontrol- og Overvågningscentret har nu efter flere år endelig fået en fast medarbejdergruppe, der er fuld oplært. Det har været en hård tid, med mange ekstra vagter og omlægning af vagter for at få puslespillet til at gå op. Medarbejderne har været meget fleksible til at dække vagter og deltage i oplæringen af nye medarbejdere har været et år præget af forretningsudvikling: Vi har fået overvågning af tyverialarmerne på Aarhus Kommunes skoler tilbage. Vi har udbygget samarbejdet med Rådhuset omkring overvågning og adgangskontrol. Vi har startet et samarbejde med Familie, Børn og Unge vedrørende deres telefonvagt. Som noget nyt tilbyder vi overvågning af de nye elektroniske nøglebokse til ABA /AVS anlæg. Kontrol- og Overvågningscentret har også budt på 3 udbud, uden dog at vinde nogle. De store forventninger til Tv-overvågning har skuffet, da denne udvikling har vist sig at være langsommere end forventet i Aarhus Kommune. Der forventes dog i 2012 at komme et udbud på dette område. Implementeringen af SINE har igen i år kørt planmæssigt. Ultimo 2011 er vognterminalerne inkl. Garmin og Intergates monteret i alle køretøjer, hvilket betyder, at Kontrol- og Overvågningscentret nu kan se, hvor alle køretøjer befinder sig, og kan sende koordinater ud til køretøjer, som herefter har vejvisning via Garmin. Samarbejdet med andre beredskaber omkring tilkoblingen til SINE-nettet fortsætter. For at kunne tilbyde vores kunder et godt serviceniveau, har Kontrol- og Overvågningscentret i 2011 sat fokus på driftsikkerheden. Vi har øget sikkerheden i vores systemer og arbejder for, at alle vores systemer skal være redundante, således at vi kan køre videre på alternative veje hvis noget går galt. Dette arbejde fortsætter i Vi har også udvidet vores viden og vores tekniske færdigheder til at kunne håndtere flere typer tyverialarmer, og til at kunne modtage mere komplicerede signaler.

11 Fakta om Kontrol- og Overvågningscentret Kontrol- og Overvågningscentret er ansvarlig for håndtering af indgående alarmer, og fungerer som koordinator for kommunens samlede brand- og redningsberedskab. Sideløbende hermed løser Kontrol- og Overvågningscentret en lang række øvrige alarmerings- og overvågningsopgaver. Kontrol- og Overvågningscentret Antal faste medarbejdere: 10

12 Begivenheder 2011 Aarhus Brandvæsen til Åben Havn arrangement Aarhus Brandvæsen til DHL- stafet Store Nørd besøger Beredskabscentret Stigen afprøves i Ny Munkegade

13 Krise- og Støtteberedskabet 2011 Stormfaldsgruppen Gruppen yder et stort stykke arbejde med vedligeholdelsestræning og arbejder på, at få et par faste medhjælpere tilknyttet gruppen. Gruppen gør meget for at udvikle sig, blandt andet med forslag til tilkøb af relevant materiel. Stormfaldsgruppen afvikler også en rigtig god vedligeholdelsestræning, hvilket ses gennem interessen fra andre frivillige. Af Thorbjørn Jørgensen Travlt, selvom indsatserne har været få og små. Indsatserne i 2011 har været få, men alligevel har 2011 været et travlt år med mange forskellige initiativer. Igen i år har aktiviteten blandt frivillige været den største siden 1988, hvor Århus Civilforsvar afviklede landstævne for redningshunde. Deltagelsen i de forskellige uddannelsesaktiviteter har været høj, især deltagelsen i de forskellige større øvelser, lige fra Beredskabsstyrelsens øvelser for nye indsatsledere, til beredskabsøvelser på Studstrupværket og på Aarhus Havn. Behandlerpladsassistentgruppen Gruppen holder et meget højt niveau, både uddannelsesmæssigt og i praksis ved samerittervagt. Det giver sig til udtryk i, at omkringliggende beredskaber meget gerne deltager i såvel uddannelse som samerittervagter. Den store opmærksomhed medfører at Behandlerassistentgruppen hele tiden bliver større. Behandlerpladsassistentgruppen havde i årets løb blandt andet ansvaret for samerittervagten ved VM i curling for damer i Esbjerg. En opgave man klarede med bravour, også selvom man undervejs, blev nødt til at sætte sig ind i WADA s dopingregler, så korrekte medikamenter kunne benyttes. Redningsgruppen Redningsgruppen har nået et niveau, hvor selv komplicerede afstivninger ikke forekommer, at være så komplicerede endda. Gruppens medlemmer er rigtig gode til at finde procedurer og simpelt materiel, som gør afstivningsopgaver lettere. Instruktørerne i gruppen har trukket et stort læs omkring afviklingen af grunduddannelsen i redning og certificering i redning. Defusingsgruppen Gruppen er meget entusiastisk og har haft opgaver, som er løst på fornemste vis, hvilket giver anledning til at lave procedurer til øget anvendelse. Øvrige grupper har af forskellige årsager været mere stillestående. Afprøvning af udstyr på Beredskabscentret

14 Betondækningsgrave Ønsket om, at udleje betondækningsgrave begynder at tage form. En lille artikel i Århus Onsdags rubrik Spørg Århus, afstedkom omtale på P4 Østjylland og artikler i Århus Stiftstidende samt Jyllandsposten. Dette førte til en lang række henvendelser om eventuelle lejemål. Alle henvendelserne er registreret og giver en formodning om, at udlejning af betondækningsgrave er en god idé, en idé som vi håber at få igangsat i det nye år. Fakta om Krise- og Støtteberedskabet De frivillige i Støttepunktet udgør Krise- og Støtteberedskabet, som blandt andet støtter op omkring det øvrige beredskab - fuldtidsstyrken og deltidsstyrken i forbindelse med ekstraordinære hændelser. Antal frivillige: 126 Antal fastansatte: 1

15 Staben 2011 Stabens arbejde kan overordnet inddeles i 3 fokusområder: - Servicefunktioner - Interne tværgående projekter i Aarhus Brandvæsen - Eksterne projekter i Aarhus Kommune Af Jacob Christoffer Kjær Eksempler på Stabens funktioner: Staben ved Aarhus Brandvæsen består af 3 medarbejdere med hver sit fokusområde på henholdsvis, kommunikation, planlægning og analyse og MEA. Organisatorisk refererer Staben til Beredskabschefen og bistår i den daglige drift med support og varetagelse af opgaver. Det er blandt andet i form af planlægning, analyser, kommunikation, MEA samt oplæg til politisk behandling. Staben arbejder især med tværgående projekter, både internt i Aarhus Brandvæsen og eksternt i Teknik og Miljø og Aarhus Kommune. - Falckkontrakt - MEA - Indstillinger og notater til Rådmanden - Kommunikation - Risikobaseret dimensionering - Deltagelse i arbejdsmiljø og udvalg - Opfølgning på energiforbrug - Deltagelse i Teknik og Miljøs arbejdsgrupper Stabens arbejde beror på et tæt samarbejde med Aarhus Brandvæsens afdelinger, et samarbejde der både kan have et lokalt udgangspunkt i en enkelt afdeling og et centralt udgangspunkt gældende for hele Aarhus Brandvæsen. Kommunikation 2011 Kommunikationsområdet hos Aarhus Brandvæsen havde et omskifteligt For at udbygge samarbejdet mellem Staben og afdelingerne i Aarhus Brandvæsen er Staben, som noget nyt i 2011, repræsenteret på Beredskabscenteret én gang om ugen. Formålet er en øget tilgængelighed for alle afdelinger i Aarhus Brandvæsen og at udvikle og effektivisere samarbejdet. Der har blandt ansatte både faste, deltids og frivillige været en stor efterspørgsel for en ny linje på kommunikationsområdet. Derfor blev der i starten af året vedtaget en ny intern kommunikationspolitik med et større fokus på nærværende kommunikationen. Informationer skal være både klare, let tilgængelige og rettidige. Både når det gælder informationer fra ledelsen, men også når det gælder information på kryds og tværs i hele Aarhus Brandvæsen.

16 Med den nye kommunikationspolitik kom der et øget medarbejderansvar. Man skal tænke intern kommunikation i det daglige arbejde. Det vil sige; være opmærksomme på at få formidlet informationer fra eget område og afdeling videre til kommunikationsmedarbejderen, og selv være opsøgende i forhold til informationer så også et nyt tiltag i form af et nyhedsbrev. Efter opfordring blev der taget initiativ til et mailbaseret nyhedsbrev, der opsamler ugens nyheder til alle interesserede. Der var ultimo 2011 ca. 40 tilmeldte. Der vil i 2012 blive arbejdet videre med at forbedre kommunikationen hos Aarhus Brandvæsen. Blandt andet i form af en handleplan for kommunikationsområdet, der skal belyse behovet for fokusområder inden for kommunikation hos Aarhus Brandvæsen. redskabsområdet både i indland og i det nære ud land. Her kan nævnes sommerens oplevelser Planlægning og Analyse 2011 med oversvømmelse i København den 2. juli, den omfattende vandforurening i København og terrorepisoden i Oslo, som nogle blandt flere enestående og ganske uventede hændelser. Af Camilla Nordal Frederiksen 2011 har været et år med store hændelser på be- Det har fået kommunen til, for det første, at se nærmere på organisering, placering og drift af kriseledelsen i Aarhus Kommune. For det andet at fastslå fokus på kommunens to ansvarsområder indenfor beredskabsplanlægning og krisestyring. Kommunen har nemlig et todelt ansvar, når en hændelse indtræffer: Løsning af hændelsen og fortsat drift af kommunens opgaver (se nedenstående figur).

17 Der kan således tænkes situationer, hvor det kun vil være den ene opgave, som det står i kommunens magt at løse, men ofte vil begge være i spil og som oftest havende indflydelse på flere af kommunens forvaltninger. Formålet med beredskabsplan, er at: Mindske konsekvenserne af hændelsen Normalisere situationen hurtigst muligt Miljø Energi Arbejdsmiljø (MEA) 2011 Dansk Standard har igen været på besøg og set systemet efter i sømmene. Denne gang var der særligt fokus på havnen, dykkerne og de frivillige. Der var ligesom sidst lidt at arbejde med: risikovurderinger af standard dyk, styring af leverandører, APV på opgaver hos de frivillige m.m. Energi målene for 2012 er fastlagt på forhånd, da de er 4-årige, mens arbejdsmiljømålene blev fastlagt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse i januar af arbejdsmiljøorganisationen. Af Kristina Sonniksen Gennem det seneste år er der blevet arbejdet med at reducere energiforbruget. Særligt varmeforbruget er godt på vej, mens elforbruget er en større udfordring, da vi i stigende grad anvender mere elektronik. Et af projekterne for 2012 bliver implementering af et fælles Teknik og Miljø kemikaliestyringssystem. Arbejdet med at implementere systemet startede allerede i januar måned. Det nye system skal gøre det lettere at have opdaterede sikkerhedsdatablade, finde substitutionsmuligheder, reducere antallet af kemikalier og lave fælles indkøb. Overordnede MEA mål for Aarhus Brandvæsen 2012 At reducere den samlede CO2-udledning ved Teknik og Miljø med 8 % over en 4-årig periode i forhold til udledningen i Elforbruget hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 8 % over en 4-årig periode i forhold til udledningen i Vandforbruget hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 2 % i Målt på forbrugsvand og ikke slukningsvand. Varmeforbruget (graddage korrigeret) hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 8 % over en 4-årig periode i forhold til forbruget i Handleplaner udarbejdes på baggrund af Trivselsundersøgelsen. Opfølgning af handleplaner sker i MED jævnfør plan. Sætte mindst 1 aktivitet i gang vedr. sygefravær.

18 Sekretariatet 2011 Af Karina Gregersen I 2010 sluttede Sekretariatets årsberetning således Fokusområderne og nøgleordene i Sekretariatet vil fortsat være service, kvalitet, og de rette kompetencer, hvorfor der vil blive sat særlig fokus på kompetenceudvikling for Sekretariatets medarbejdere. Vi holder, hvad vi lover i Sekretariatet. Derfor er der blevet arbejdet målrettet og effektivt på fokusområderne. Sekretariatet har nu et godt fundament i form af et kompetencematrix der gør, at medarbejderne kan supplere hinanden på de fleste arbejdsområder. Det er medvirkende til, at vi kan yde en god service på trods af, at en medarbejder er fraværende i kortere eller længere tid. I forbindelse med udarbejdelsen af kompetencematrixet har vi haft drøftelser omkring bl.a. uddannelse/videreuddannelse af medarbejderne i Sekretariatet. Sekretariatet har stået over for 2 tunge opgaver i 2011 og de fortsætter delvist ind i Tidligere på året blev det besluttet, at lønopgaven i Aarhus Kommune skulle udliciteres til KMD (Kommunedata) og opkrævningsfunktionen skulle overgå til Kultur og Borgerservice. Beslutninger vi desværre ikke selv har haft indflydelse på men beslutninger der får indflydelse på dagligdagen i Sekretariatet. KMD overtager lønopgaven for Aarhus Kommune Alt arbejde med ansættelser, ændringer i arbejdstid m.v. skal fremadrettet foregå digitalt til KMD via en såkaldt indberetningsportal. På denne baggrund er der i Teknik og Miljø opstartet et pilotprojekt, hvor én medarbejder fra Sekretariatet er repræsenteret. Formålet med pilotprojektet er at afprøve, om alt fungerer efter hensigten. En af de store udfordringer for HRfunktionen bliver, at der hos KMD er lagt op til en svarfrist på 5 arbejdsdage fra indberetningen. Dvs. at f.eks. et ansættelsesbrev ikke kan udfærdiges fra den ene dag til den anden. HRfunktionen skal ganske enkelt afvente, at det kommer retur fra KMD med de oplysninger, der er indtastet i indberetningsportalen, inden det kan videresendes til medarbejderen. I Teknik og Miljø er der truffet en overordnet beslutning om, at det hovedsageligt bliver HRmedarbejderne, der kommer til at benytte indberetningsportalen. I fremtiden bliver lønopgaven absolut ikke mindre men blot anderledes! I Sekretariatet vil der som ved andre opgaver - blive en medarbejder, der kommer til at supplere på dette område. Undervisning i elektronisk arbejdstidsregistrering Aarhus Kommune/Lønhuset besluttede, at indberetning af særydelser (overarbejde, ferie mv.) skal indberettes så tæt på kilden som muligt altså hos den enkelte medarbejder. Det har medført, at to medarbejdere i Sekretariatet har været på rundtur og undervist de enkelte afdelinger/medarbejdere i Aarhus Brandvæsen. Indberetningen sker elektronisk i den enkeltes arbejdstidsregistrering, hvorefter lederen godkender.

19 Opkrævningsfunktionen er overgået til anden magistratsafdeling Som et led i sparerunden i 2010 besluttede Byrådet, at samtlige opkrævningsfunktioner i Teknik og Miljø skulle overgå til Kultur og Borgerservice. Det betyder, at Opkrævningen primo november 2011, har overtaget opgaver omhandlende indbetalinger til Netbank og konteringer samt afstemninger af disse konti. Ligeledes overtager Opkrævningen rykkerproceduren af ubetalte fakturaer. Aarhus Brandvæsen har i den forbindelse måttet afgive økonomiske ressourcer. Det betyder, at der på sigt i Sekretariatet forventes en omrokering af nogle opgaver. Dette er der dog på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om. Sekretariatet har udover de daglige driftsopgaver i 2011 også været involveret i mange spændende og udfordrende opgaver, som f.eks.: Planlægning og gennemførelse af Trivselsmåling i samarbejde med Fællesadministrationen Planlægning af helbredsundersøgelser (finder sted 1. kvartal 2012) Kontrol af kørekort for de medarbejdere, der benytter Aarhus Brandvæsens køretøjer Revision af Aarhus Brandvæsens personalehåndbog (finder fremadrettet sted to gange årligt) Udarbejdelse af en velkomstfolder, der medsendes ansættelsesbrevet til nye medarbejdere Stort samarbejde med Bygninger og Service omkring overgang til nyt nøglebokssystem Fokus på god telefondisciplin hos Aarhus Brandvæsen Koordinering med at finde besparelser på driften (en opgave, der blev udført og indstillet af en enig afdelingsledergruppe) Forberedelse af økonomisk styring et økonomisk arbejdsredskab for afdelingslederne. HR og Sikkerhed er ikke længere en selvstændig afdeling i Sekretariatet HR er nu en funktion i Sekretariatet i lighed med andre funktioner. Det skete i forbindelse med, at en enig ledelse og afdelingsleder besluttede, at sekretæropgaven for sikkerhedsområdet skulle overgå til den MEA ansvarlige (miljø, energi og arbejdsmiljø). Begrundelsen herfor var, at arbejdsmiljøet herunder sikkerheden hos Aarhus Brandvæsen er i rød tråd med MEA og de opgaver, der er forbundet hermed. Arbejdsklimamåling/trivselsmåling Medio 2011 kunne Sekretariatet orientere MEDudvalget om, at samtlige handleplaner fra sidste Arbejdsklimamåling (nu Trivselsmåling) var gennemarbejdede og lukkede. Vi ser i Sekretariatet frem til et spændende 2012, hvor bl.a. resultatet af den netop udførte Trivselsmåling offentliggøres, og hvor vi i samarbejde skal i gang med at opstille nye og udfordrende handleplaner på baggrund af resultatet fra den nye Trivselsmåling.

20 Sekretariatet samlet i receptionen i Ny Munkegade Fakta om Sekretariatet Sekretariatet varetager tværgående administrative forhold for hele Aarhus Brandvæsen, herunder receptionistfunktionen som bl.a. varetager telefonbetjening, posthåndtering og munderingsområdet for uniformeret personale. Til Sekretariatet hører ligeledes økonomifunktionen, som forestår fakturabehandling, budget- og regnskabsudarbejdelse, løbende økonomistyring og ledelsesrapportering. Sekretariatet har endvidere ansvaret for administration og udvikling af personaleområdet. Opgaverne omfatter bl.a. servicering og vejledning af brandvæsenets medarbejdere og ledere inden for personalerelaterede spørgsmål. Antal faste medarbejdere: 6

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Notat Emne: Til: Ansættelse til viceberedskabschef Ansøger Den. 15. juli 2010 Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen søger en ny kollega

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 16. august 2011 Referat fra Funktionsledermøde nr. 5-2011 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Tirsdag, den 16. august 2011 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 4 2015 Mødedato: Mandag, den 16. november 2015 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Organisationsplan for Odense Brandvæsen

Organisationsplan for Odense Brandvæsen 09.02.11 Organisationsplan for Odense Brandvæsen Gældende fra 1. marts 2011. 1 Udgangssituation: Den 1. oktober 2009 indførte Odense Brandvæsen en midlertidig organisation, der indebar, at vagtcentralen

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR 2010 2010 blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation 4 2013 i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser 2013 9 Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 REFERAT Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 i mødelokale Lunden Halsnæs Rådhus Rådhuspladsen 1 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015 Mødereferat Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. februar 2015 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 2. februar 2015 Mødetid:

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Beredskabsplan for oversvømmelse i - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen Lone Mossin, Natur og Miljø Kontekst: Kontekst: Skybrud i Lystrup

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Mødereferat. Referat fra MEDudvalgsmøde nr Den 21. marts Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra MEDudvalgsmøde nr Den 21. marts Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 21. marts 2011 Referat fra MEDudvalgsmøde nr. 1-2011 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag, den 7. marts 2011 Mødetid: Kl. 9.00 formøde kl. 8.00 Mødested: Beredskabscentret,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr Aarhus Brandvæsen. Den 11. april 2014

Mødereferat. Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr Aarhus Brandvæsen. Den 11. april 2014 Mødereferat Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr. 1-2014 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 11. april 2014 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 10. april 2014 Mødetid:

Læs mere

Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune

Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune Referat fra OvergangsMEDudvalgsmøde nr. 3 2015 Side 1 af 6 Mødedato: Onsdag, den 28. oktober 2015, kl. 13.00 Mødested: Beredskabscentret, K1 Deltagere: Lars Hviid (LH) Søren Rekly (SR) (Odder) Bent Rasmussen

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere