Opsætning og afregning af moms og afgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning og afregning af moms og afgifter"

Transkript

1 Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen), eller en automatisk afregning (der bogføres på Momsafregningskontoen). Forskellen er hvordan du har lavet din Systemopsætning, bl.a. om der er sat mærke i feltet Moms skal bogføres i Funktioner Systemopsætning Finans Generelle oplysninger. Mere om det i afsnittene Opsætning af Afregning moms manuel og Opsætning af momsafregning automatisk. Indholdsfortegnelse Opsætning af momskoder, momskonti og afgiftskonti... 1 Opsætning af moms manuelt... 2 Afregning af moms manuelt... 3 Opsætning af moms automatisk... 4 Afregning af moms automatisk... 6 Momsrapport... 7 Specielt om EU-varekøb... 8 Salg Udland Listesystem til Indberetning af moms Bilag Opsætning af momskoder, momskonti og afgiftskonti For at kunne oprette posteringskonti med moms eller afgifter og dermed afregne moms og afgifter, skal der i Mamut Stellar være oprettet momskoder, som refererer til momskonti. Der skal være opsat de aktuelle konti under Systemopsætning Faste konti. Hvis du ikke har oprettet momskonti og afgiftskonti, kan de oprettes i modulet Finans Kartoteker Finans Kontoplan, eller i Funktioner Systemopsætning Finans 1

2 Kontoplan. Normalt er der en konto for indgående moms, en for udgående moms og til sidst en Momsafregningskonto, hvis du vælger automatisk momsafregning. Ligeledes hvis der anvendes afgiftskonti, kan de opsættes og medregnes i momsafregningen på samme måde som momskonti. Visse afgifter refunderes til virksomheder der kan få afgiften godtgjort. Energiafgifter (fx vand og el) refunderes i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Bilag 1, viser eksempler Se evt. Skats Momsvejledning eller spørg evt. din revisor. Momskoder anvendes til navngivning af momssatser, således at man i varekartotek og andre steder registrerer en momskode i stedet for en momssats. Normalt skal du kun bruge 2 momskoder. En kode for indgående moms og en kode for udgående moms. Vælg Finans Kartoteker Finans Momskoder og tryk Ny. Moms kode: Du kan selv navngive dine momskoder med op til 10 tegn. Moms pct: Her indtastes den moms procent der skal benyttes. Momskonto: Kontonummer i kontoplanen der benyttes til bogføring af momsen. Tryk Ok. Skal du bruge EU moms konti eller Repræsentationsmomskonto, skal disse ligeledes oprettes. Opsætning af moms manuelt Hvis du ikke ønsker, at din moms og afgifter skal flyttes til Momsafregningskontoen, er der ikke nogen egentlig opsætning, andet end du skal bare sørge for, at der ikke er kryds i Moms skal bogføres under Funktioner Systemopsætning Finans Generelle oplysninger. Du har altså valgt, at momsen og afgiften skal periodiseres, hvilket betyder at listen/opsætning er forudbestemt i systemet. 2

3 Afregning af moms manuelt Ved afregning manuelt foretager man en periodisering af bevægelserne på momskontiene. Gå til Finans Finans funktioner Afregn moms. Her skal du vælge Fra dato og Til dato, for at fortælle hvilken periode du ønsker momsangivelsen udskrevet. Tryk på Skriv for at udskrive momsangivelsen. Du kan evt. kontrollere Momsangivelsen med balancen, for at sikre at alle bilag med moms hører til den angivne periode, og at du ikke ved en fejl er kommet til at postere i en allerede angivet og afregnet periode. 3

4 Opsætning af moms automatisk Automatisk afregning af moms er ikke mere automatisk, end at du har fuld kontrol over hele processen. I opsætningen definerer du, hvilke konti der skal medtages, og hvordan rapporten til afregningen skal se ud. Der skal være sat kryds i Moms skal bogføres under Funktioner Systemopsætning Finans Generelle oplysninger. For at lave selve opsætningen, gå til Finans Kartoteker Finans Momsafregning, hvor du angiver, hvordan moms og afgifter skal afregnes, og hvordan moms afregningsbilaget skal se ud. Første gang du åbner billedet er det tomt. Tryk Ny. En ny boks fremkommer, hvor du angiver et linienummer. Alt efter hvilken Type du vælger, vil boksen se anderledes ud. Ovenover her er det en almindelig Type tekst. Her er det en Type Kontosaldo: 4

5 Og her igen er det en Type Sum: Det vil sige, at felterne du kan se, er afhængig af Typevalg. For hver linie i Momsafregningsopsætningen udfyldes disse skærmbilleder. Linie nr: Bruges til at angive rækkefølgen på afregningsbilaget. Tekst: Angiv hvilken momstype det handler om. Type: Hvilken type linie i momsafregningen er der tale om: Tekst: Vælges hvis der ønskes linie uden tal, herunder understregning. Kontosaldo: Vælges hvis der er tale om en momskonto, der skal angives på momsafregningen. Viser saldoen for momskontoen. Sum: Vælges hvis der skal ske en sammentælling. Her skal angives, hvilke linier der skal med i sammentællingen. Denne sammentælling er grundlaget for momsafregningen. Linierne i sammentællingen separeres med plustegn. Dvs fx Kontonr.: Her angives hvilket kontonummer fra Kontoplanen der er tale om. Summering: Angiv linierne i sammentællingen. Fx Udskriv: Her angives hvis du vil have bilaget (linien i rapporten) udskrevet. Udskriv med: Her angives hvilket fortegn du ønsker anvendt på beløbet. Det, det er født med eller Omvendt fortegn. Bogfør: Her angiver du, om der skal ske en bogføring af momsafregningen. Hvis IKKE du sætter hak, skal der ske en manuel ompostering fra momskonti til momsafregningen, ellers kommer næste periodes momsafregning til også at indeholde foregående perioders tal. Afregnet år til dato: Skal kun udfyldes, hvis der benyttes 2 konti for hver momstype. Fx udgående moms til dato og udgående moms afregnet til dato. Så kan du have en finanskonto for moms afregnet til dato. Hvis der ikke angives en konto, anvendes konto for afregnet moms. Ellers spørg din revisor. Når Linieoplysninger er udfyldt, tryk Ok. Når du har lavet din ønskede opsætning for afregning, og hvordan momsbilaget skal se ud, kunne din opsætning se sådan ud: 5

6 Når opsætningen er lavet, tryk på Afslut. Afregning af moms automatisk Ved afregning af moms automatisk er princippet, at du ved kørsel af momsafregning, flytter og bogfører moms og afgifter på Momsafregningskontoen. Derved får du flyttet alle momsbeløb fra momskontiene til din Momsafregningskonto. Saldoen på Momsafregningskontoen viser dit mellemværende med Skat. Hvis du så også bogfører dine betalinger til Skat på Momsafregningskontoen, har du et aktuelt billede af, hvad du skylder på selve Momsafregningskontoen. Gå til Finans Finans funktioner Afregn moms Udfyld med dato for hvornår du ønsker afregning. Tryk Ok. 6

7 Der udskrives en liste med beløbene for ikke afregnet moms (flyttet til Momsafregningskontoen) frem til og med den valgte dato. Skal beløbene bogføres til Momsafregningskontoen. Sæt hak i Bogfør og tryk Ok. Afregningen får næste bilagsnummer fra Finansbilagsrækkefølgen. Momsrapport En momsrapport giver dig en oversigt over alle posteringer i en given periode, hvor der er tilknyttet automatiske momsberegninger. Med udgangspunkt i rapporten får du mulighed for at tjekke, om du har beregnet moms korrekt af dine fakturaer, finansposteringer og købsfakturaer. Rapporten er ment som et værktøj, når du skal afregne moms. Den letter gennemgangen af momsposteringer, og derved muligheden for at finde fx fakturaer, hvor du ikke har beregnet moms af hele beløbet etc. Rapporten finder du i Finans Finans funktioner Momsrapport. Du skal være opmærksom på, at alle manuelle posteringer IKKE kommer med i rapporten. Vær opmærksom på, at rapporten kan være meget lang. Indtast periode for momsrapporten. 7

8 Tryk på Skriv. Rapporten indeholder følgende oplysninger: Dato, Bilagsnummer, Momspligtig beløb, Ej momspligtig beløb, Momsbeløbet, EU modtagermoms, evt debitor/kreditor og evt Kontonummer. Først skrives alle fakturaer opdelt efter Dansk moms, Ingen moms og EU moms. Dernæst alle finansposteringer som har en momskode tilknyttet. Disse opdeles efter momskode. Efterfølgende findes alle købsfakturaer. Disse er opdelt efter Dansk moms, Ingen moms og EU moms. Til slut i rapporten fremkommer en totaloversigt for fakturaer, finansposter og købsfakturaer. Specielt om EU-varekøb Fra 1. januar 2009 er reglerne for omvendt betalingspligt ændret. Det har betydning for danske virksomheder, der køber ydelser af udenlandske leverandører. Ændringen betyder, at flere ydelser bliver omfattet af omvendt betalingspligt. Omvendt betalingspligt betyder, at det er dig, som køber ydelser fra udenlandske virksomheder, der skal beregne og betale 25 % dansk moms. 8

9 Se mere om regler og hvilke ydelser på Skats hjemmeside. Der skal tilrettes med konti fra din kontoplan. I Systemopsætning for Fianans Faste Konti skal der udfyldes konti på "Importmoms af varekøb udland" samt "Importmoms af byggeydelser udl". På varekortet i Mamut Stellar kan du bestemme hvilken slags køb det er. Nu kan der sættes mærke på en vare, at den er en ydelse. 9

10 Når dette mærke sættes, vil et evt. mærke i Lagervare blive fjernet Når mærket lagervare sættes, fjernes et evt. mærke i Ydelse. Begge mærker kan dermed ikke være sat, men begge kan godt være blanke. Hvis varen er markeret med "Ydelse", vil konto for "Importmoms af byggeydelser udl" blive benyttet. Dog skal konto for Varekøb udland også altid være udfyldt i Faste konti. Ved bogføring af en købsfaktura for udlandskreditorer, (Mærke i EU-Moms på kreditoren), og der er momskode på varelinjerne, benyttes normalt kontoen opsat for "Importmoms af varekøb udland". Salg Udland I Modulet Finans- menuen Finans Funktioner Salg i udlandet kan du udskrive en liste over fakturaer og debitorer Med EU moms (Rubrik B på Momsangivelsen) eller fakturaer og debitorer Uden moms (Rubrik C på Momsangivelsen). Listen kan bruges som dokumentation til Skat. Husk at afgrænse datoen. 10

11 Disse lister viser totalt salg til hhv. debitorer med EU moms og til debitorer med Ingen moms. Listesystem til Indberetning af moms Under menupunktet Listesystem i Finansmodulet er det muligt at opsætte, så du kan lave indberetning af alle varesalg til andre EU lande og varesalg Uden moms. Dog skal Listesystemets landekoder tilknyttes debitorer og hvilken momsberegning, der skal være på debitoren samt CVR nummer. Under Debitor, Debitor kartoteker, Landekoder, NY eller ret, findes feltet Listesystem, her indtastes den landekode listesystemet skal benytte. Det er væsentligt, at du indtaster den korrekte kode og koderne er i skrivende stund følgende (men tjek dem eventuelt på Skats hjemmeside): 11

12 AT Østrig IE Irland BE Belgien IT Italien CY Cypern LT Litauen CZ Tjekkiet LU Luxemborg DE Tyskland LV Letland EE Estland MT Malta EL Grækenland NL Holland ES Spanien PL Polen FI Finland PT Portugal FR Frankrig SE Sverige GB England SI Slovenien HU Ungarn SK Slovakiet Landekoderne med listekoder skal tilknyttes dine debitorer, og samtidig kan du benytte chancen til at tjekke den enkelte debitors CVR nr. (dette gøres under Debitor, Debitorer Ret eller Ny, fanebladet Generelt). For at Mamut Stellar 7 kan skelne imellem, hvad der skal indberettes pr. virksomhed, og hvad der skal indberettes som overordnede summer, kræver det, at du er omhyggelig under indtastningen af ordrelinier. Når rapporten til Listesystemet skal dannes i Mamut Stellar 7, skelner systemet mellem ordrelinier med og uden udfyldt moms. På ALLE ordrelinier, som skal med i Listesystemet, SKAL kolonnen MOMS UDFYLDES. På ALLE ordrelinier, der IKKE skal med i Listesystemet, SKAL kolonnen MOMS være TOM, dvs at der IKKE må tilknyttes nogen form for momskode. Disse linier vil alene komme med i totalen for Rubrik C. Varerne på totalskærmbilledet i Ordre indgår IKKE i Listesystemets beregninger. Man skal i stedet bruge et rigtigt varenummer, til eksempelvis fragt eller ekspeditionsgebyr. 12

13 Selve Indberetningen er opbygget på følgende måde i Menuen Listesystem: Indtast den ønskede periode i Fra den og Til den: Klik på Beregn. I skærmbilledet fremkommer følgende oplysninger: Periodens varesalg fordelt pr. modtagers landekode og CVRnummer. Rubrik B: Viser samlet varesalg til EU Rubrik C: Viser samlet varesalg til øvrige lande uden for EU, og salg at ydelser i og uden for EU. Når du klikker på Skriv dannes to rapporter hhv. rapporten til listesystemet og totaler til momsindberetningen. Begge benyttes som dokumentation. Rapporten over Listesystemet kan du benytte, når du indberetter varesalg til EU til Skat, og listen med totaler benyttes til selve momsafregningen. Knappen Dan fil benyttes, hvis du hellere vil sende oplysningerne til Skat som en fil. Filen gemmes et sted, hvor du kan finde den igen. Filnavnet bliver Listesystemet + ultimo dato, f.eks. Listesystem

14 1.liste til Rubrik B 2.liste til Rubrik C 14

15 Bilag 1 Oplysningerne på dette bilag er fra Revisormanualen 07:01 ISBN

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere