BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET"

Transkript

1 NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT

2

3 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De specifikke faggrupper Bioanalytikere Ergoterapeuter Ernærings- og sundhedsuddannede Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter Sygeplejersker Lægesekretærer Sundhedsservicesekretærer 14 Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

4

5 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 1 1 Indledning Region Hovedstaden har fået udarbejdet en analyse af behovet for velfærdsuddannede frem til 223 i Hovedstadsområdet. Analysen er gennemført af COWI A/S i perioden maj 213 til og med oktober 213 og dens tilblivelse er blevet fulgt af Uddannelsesfagligt Råd i Region Hovedstaden (UFR). Målet med analysen har været at få tilvejebragt et kvalificeret og fælles afsæt for at kunne drøfte forventede fremtidige kompetence- og uddannelsesbehov på sundhedsområdet til brug for videre politiske og ledelsesmæssige drøftelser i Region Hovedstadens organisation. Analysen er baseret på tekniske fremskrivninger af udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft inden for velfærdsområdet. Fremskrivningerne har til formål at kortlægge, hvordan behovet for arbejdskraft vil udvikle sig under forskellige antagelser om "hvad nu hvis ". Hvad nu hvis - antagelserne har i praksis taget form af fem scenarier for udviklingen i efterspørgslen efter velfærdsuddannede i Hovedstaden. De fem scenarier t antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge udviklingen i antallet af personer i den relevante brugergruppe. Her er anvendt udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder for samtlige faggrupper på nær jordemødre, hvor den anvendte brugergruppe er antallet af -årige. Nulvækstscenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil svare til efterspørgslen, som den tegner sig i dag, og dermed til det aktuelle antal af arbejdspladser inden for den enkelte faggruppe i Hovedstaden. Branchescenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for sundhedsområdet generelt. Uddannelsesscenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser besat med personer med enten en sundhedsfaglig professionsbachelor uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse inden for social og sundhed. Et alternativt scenarie, udarbejdet for de fleste faggrupper, som tager højde for nogle af de eksterne faktorer, som ikke fanges af de fire grundlæggende scenarier. De alternative scenarier er fastlagt af den styregruppe, som har været tilknyttet analysen, og som har bestået af repræsentanter for Region Hovedstaden og udvalgte arbejdstagerorganisationer. Denne pixi-rapport præsenterer hovedkonklusionerne af analysen, mens hovedrapporten indeholder flere detaljer om baggrund, metode og resultater. Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

6 2 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 2 Overordnede konklusioner Risiko for ledighed blandt nogle faggrupper i de kommende år Resultaterne af fremskrivningerne tyder på, at der i de kommende år vil blive uddannet flere, end der er brug for blandt et stort antal af de belyste faggrupper. Det gælder følgende faggrupper: ernæring og sundhed ergoterapeuter fysioterapeuter jordemødre radiografer social- og sundhedsassistenter sundhedsservicesekretærer At det forholder sig således skyldes bl.a. indfasningen af tilbagetrækningsreformen i de kommende år (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet), samt at tilgangen til de enkelte uddannelser er steget relativt meget i de senere år, som følge af konjunktur-situationen og/eller en øget dimensionering. Disse faktorer betyder, at udbuddet af de enkelte faggrupper vil stige i de kommende år, og det typisk mere end efterspørgslen, som forventes fortsat at være præget af de begrænsede økonomiske rammebetingelser især på det offentlige arbejdsmarked. Risiko for mangel på andre faggrupper Omvendt tyder fremskrivningerne på, at der er risiko for, at der kan opstå mangel på bioanalytikere social- og sundhedshjælpere sygeplejersker lægesekretærer. Det skal dog fremhæves, at resultaterne af fremskrivningerne af behovet for sygeplejersker ikke er entydigt, idet to scenarier peger på overskud, mens tre af scenarierne peger på mangel. Hvad angår social- og sundhedshjælperne skyldes manglen, som forventes at opstå efter 219, at udbuddet af social- og sundhedshjælperne falder i fremskrivningsperioden, mens efterspørgslen forventes at stige. Det skal i den forbindelse nævnes, at de interviewede fagpersoner i modsætning til fremskrivningerne giver udtryk for, at de forventer, at efterspørgslen sandsynligvis vil falde. Tabellen nedenfor viser de samlede resultater af fremskrivningerne inden for de enkelte scenarier. H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

7 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 Tabel 2.1 De overordnede resultater af fremskrivningerne. (Den mørke orange farve angiver den rekrutteringssituation, der er flest scenarier, der peger på) Mangel Rekrutteringsproblemer A Overskud Bioanalytikere Alle scenarierne Ergoterapeuter Ernæring og sundhed Fysioterapeuter Alle scenarierne Alle scenarierne Alle scenarierne Jordemødre Alternativscenariet De øvrige scenarier Radiografer Alle scenarierne SOSU-hjælpere Alle scenarierne SOSU-assistenter Sygeplejersker Branche-, udd.- og alternativscenariet Alle scenarierne Behovs- og nulvækst- scenariet Lægesekretærer Branche-, udd.-, behovs- og nulvækstscenariet Alternativscenariet Sundhedsservicesekretærer Branche-, udd.-, behovs- og nulvækstscenariet A: Rekrutteringsproblemer defineres her som den situation, hvor overskuddet er mindre end 5 % af det samlede udbud af faggruppen. Effekten af konkrete tiltag Analysen beregner også effekten af en række mulige tiltag for at reducere manglen på arbejdskraft inden for de faggrupper, hvor der er risiko for dette. Det drejer sig om følgende tiltag: Øget tilgang til uddannelsen med 25 % i forhold til tilgangen i 211 Tilbagerekruttering af 25 % af de personer, der har forladt faget Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 % Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 %. Analysen tager ikke stilling til, om det vil være muligt at implementere de enkelte tiltag i praksis, men udelukkende hvilken effekt det vil have, hvis det er muligt. Beregningerne viser, at tiltagene vil have forskellig effekt på en eventuel mangel på arbejdskraft i de forskellige faggrupper. Blandt de analyserede tiltag vil især en øget tilgang til uddannelserne have en stor effekt, men oftest vil det være nødvendigt at iværksætte en kombination af de tiltag, der er beskrevet ovenfor. Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

8 4 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 De specifikke faggrupper Dette afsnit opsummerer resultaterne for de enkelte faggrupper. 3.1 Bioanalytikere Fremskrivningen tyder på, at der bliver mangel på bioanalytikere i stort set hele den belyste periode. Det skyldes, at arbejdsstyrken og dermed udbuddet af bioanalytikere falder, mens efterspørgslen omvendt forventes at stige. Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært, at mange vil forlade faget i de kommende år som følge af et højt aldersgennemsnit blandt personerne i arbejdsstyrken. Figur 3-1 Bioanalytikere - mangel på arbejdskraft. (Negative tal = mangel på arbejdskraft) Det alternative scenarie: Der er ikke fastlagt et alternativt scenarie for bioanalytikerne. I dag er andelen af ledige meget lav, og det indikerer, at der allerede kan være rekrutteringsproblemer. Samtidig er andelen af de beskæftigede over 5 år relativ høj, svarende til knap halvdelen af de beskæftigede. Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-2 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-3 Udviklingen i andelen af ledige Bioanalytiker år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

9 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN Ergoterapeuter Fremskrivningen tyder på, at der bliver overskud af ergoterapeuter i hele fremskrivningsperioden. Det gælder også i det tilfælde, hvor tilgangen til uddannelsen reduceres til det niveau, det lå på før den økonomiske krise satte ind i 28. På det tidspunkt blev der optaget 3 færre elever end i 211, hvilket svarer til 23 procent færre. Det alternative scenarie: Tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 28. I dag er andelen af ledige imidlertid relativ lille, og aldersfordelingen rimelig jævn. Figur 3-4 Ergoterapeuter - overskud af arbejdskraft Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-5 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-6 Udviklingen i andelen af ledige. 2 6,% 15 5,% 1 4,% 5 3,% Ergoterapeut år år 5+ år 2,% 1,%,% nov 211 Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

10 6 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3.3 Ernæring og sundhed Fremskrivningen tyder på, at der bliver et voksende overskud af ernærings- og sundhedsuddannede i hele perioden, også hvis tilgangen til uddannelsen halveres i forhold til niveauet i 211, hvor der startede godt 2 på uddannelsen. Årsagen til overskuddet er, at arbejdsstyrken og dermed udbuddet af ernærings- og sundhedsuddannede stiger kraftigere end efterspørgslen efter faggruppen. Det alternative scenarie: Tilgangen til uddannelsen halveres i forhold til tilgangen i 211. Figur 3-7 Ernæring og sundhed - overskud af arbejdskraft Branchescenarie Nulvækstscenarie I dag er ledigheden allerede relativ høj, og andelen af unge blandt de beskæftigede meget høj (7 %). Der kan således ikke forventes en stor afgang som følge af alder i de kommende år blandt de ernærings- og sundhedsuddannede. Figur 3-8 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-9 Udviklingen i andelen af ledige. 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% nov 211 H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

11 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN Fysioterapeuter Fremskrivningen tyder på, at der bliver et stigende overskud af fysioterapeuter i fremskrivningsperioden, også hvis tilgangen til uddannelsen reduceres til det niveau, det lå på i 28. Årsagen til overskuddet er, at arbejdsstyrken forventes at stige mere end antallet af arbejdspladser. Figur Fysioterapeuter - overskud af arbejdskraft. Det alternative scenarie: Tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 28. I dag er antallet af ledige meget lavt og aldersfordelingen relativ jævn. Dog er der relativ færre over 5 år (2%) end i de to andre aldersgrupper Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-11 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-12 Udviklingen i andelen af ledige Fysioterapeut år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

12 8 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3.5 Jordemødre Fremskrivningen tyder på, at der vil opstå et voksende overskud af jordemødre, givet at tilgangen til uddannelsen fortsat vil svare til niveauet i 211. Såfremt tilgangen til uddannelsen ændres, så det svarer til niveauet i 27, hvor der blev optaget ca. 2 færre elever end i 211, er der risiko for, at der vil opstå rekrutteringsproblemer. Figur Jordemødre - overskud af arbejdskraft. Det alternative scenarie: Tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 27. I dag er der ret få ledige. Godt hver tredje af de beskæftigede er over 5 år og knap halvdelen mellem 35 og 49 år Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-14 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-15 Udviklingen i andelen af ledige Jordemoder år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

13 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN Radiografer Fremskrivningerne tyder på, at der bliver et overskud af radiografer i hele perioden. Årsagen er, at arbejdsstyrken vokser kraftigere end antallet af arbejdspladser. Der er endvidere i dag en relativ høj nettoindpendling af radiografer (42) til regionen. Det er vanskeligt at sige noget om, hvor vidt den fastholdes i en situation med overskud af arbejdskraft. Det alternative scenarie: Tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 28. I dag er ledigheden meget lav. En tredjedel af de beskæftigede er endvidere over 5 år i dag, mens hver fjerde er mellem år. De resterende godt 4 procent befinder sig i aldersgruppen år. Figur 3-17 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-16 Radiografer - overskud af arbejdskraft Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-18 Udviklingen i andelen af ledige Radiograf år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

14 1 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3.7 Social- og sundhedshjælpere Fremskrivningerne indikerer en risiko for, at der opstår mangel på social- og sundhedshjælpere i løbet af fremskrivningsperioden. Det gælder for de fem efterspørgselsscenarier med undtagelse af det alternative scenarie. Det alternative scenarie: Der er balance mellem udbuddet og efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere i 223, fordi social- og sundhedsassistenterne overtager noget af social- og sundhedshjælpernes arbejde. I dag er antallet af ledige relativt højt. Andelen over 5 år er ligeledes relativ høj (4 %), mens andelen mellem 16 og 34 år omvendt er relativ lille (23 %). Figur Social- og sundhedshjælpere - mangel på arbejdskraft. (Negative tal = mangel på arbejdskraft) Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-2 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-21 Udviklingen i andelen af ledige Social- og sundhedhlp år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

15 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN Social- og sundhedsassistenter Fremskrivningen tyder på, at der er risiko for et voksende overskud af social- og sundhedsassistenter i de kommende år. Årsagen hertil er at arbejdsstyrken vil vokse mere end antallet af arbejdspladser, og dermed efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter. Det alternative scenarie: Efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter vil stige, fordi de overtager noget af social- og sundhedshjælpernes arbejde (se afsnit 3.7 ovenfor). I dag er ledigheden forholdsvis lav. Godt en tredjedel af de beskæftigede er over 5 år, mens godt hver femte er mellem år. Figur 3-22 Social- og sundhedsassistenter - overskud af arbejdskraft Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-23 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-24 Udviklingen i andelen af ledige Social- og sundhedsass år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

16 12 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3.9 Sygeplejersker Fremskrivningerne giver ikke et entydigt billede af den fremtidige rekrutteringssituation for sygeplejersker. Det vil bl.a. afhænge af, om efterspørgslen fra kommunerne fortsat vil stige, og af hvordan arbejdsdelingen fremadrettet bliver mellem regionerne og kommunerne og mellem faggrupperne. Det alternative scenarie: Tilgangen til uddannelsen er øget svarende til niveauet i 21. I dag er ledigheden meget lav. Godt hver tredje af de beskæftigede sygeplejersker er over 5 år, mens kun godt hver femte er mellem 16 og 34 år. Figur Sygeplejerske - mangel på arbejdskraft. (Negative tal = mangel på arbejdskraft) Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-26 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-27 Udviklingen i andelen af ledige Sygeplejerske år år 5+ år 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% nov 211 H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

17 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN Lægesekretærer Fremskrivningerne tyder på, at den eksisterende mangel på lægesekretærer vil fortsætte i de kommende år. Figur 3-28 Lægesekretærer - mangel på arbejdskraft. (Negative tal = mangel på arbejdskraft). Det alternative scenarie: Noget af manglen på lægesekretærer løses ved at ansætte sundhedsservicesekretærer i stedet (se afsnit 3.11 nedenfor). I dag er ledigheden ret lav. Andelen blandt de beskæftigede, der er over 5 år, er meget lav (1 %). Til gengæld er 2/3 i aldersgruppen år Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-29 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-3 Udviklingen i andelen af ledige. 25 6,% ,% 4,% 3,% Lægesekretær år år 5+ år 2,% 1,%,% nov 211 Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2)

18 14 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3.11 Sundhedsservicesekretærer Fremskrivningerne tyder på, at der bliver et voksende overskud af sundhedsservicesekretærer fremover, hvilket skyldes, at udbuddet vil vokse noget kraftigere end efterspørgslen. Det alternative scenarie: Overskuddet af sundhedsservicesekretærer kan reduceres, hvis de arbejdsgivere, der mangler lægesekretærer i de kommende år, i stedet ansætter sundhedsservicesekretærer (se afsnit 3.1 ovenfor). Ledigheden er meget høj. En stor del af de beskæftigede er under 35 år, og kun en lille andel er over 5 år. Så der vil kun være en ubetydelig afgang på grund af alder i de kommende år. Figur 3-31 Sundhedsservicesekretærer overskud af arbejdskraft Branchescenarie Nulvækstscenarie Figur 3-32 Udviklingen i alderssammensætningen. Figur 3-33 Udviklingen i andelen af ledige sunhedsservicesekretær år år 5+ år 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% nov Vi har ikke en forventning om, at ledigheden blandt sundhedservicesekretærerne fortsætter med at falde med samme takt. H:\UfR\COWI\Behovet for velfærdsuddannede i Hovedstaden - PIXIE - November 213_FINAL-hle (2).docx

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN OKTOBER 2013 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud

Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 13/31237 Dato: 5. juni 2014 Udarbejdet af: Lisbeth Hoffmann Thomsen E-mail: Lisbeth.Hoffmann.Thomsen@rsyd.dk Telefon: 76631836 Arbejdskraftanalyse

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009 Beskæftigelsesregion

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der?

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? JANUAR 2015 Høje-Taastrup Kommune Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 22. februar 2012 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere