Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:"

Transkript

1 AR-18-CA EUDKVE Prøvested: Verup Vandværk - DGU / DGU-nr: Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: ,2,4-triazol < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 N,N-dimethylsulfamid < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO ,DS/EN ISO A Underleverandør: A: (DS EN ISO/IEC DANAK 555) Kopi til: Sorø Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Tlf: Eurofins Miljø A/S *): Ikke omfattet akkrediteringen : udført underleverandør : Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardvigelse Side 1 1

2 AR-18-CA EUDKVE Prøvested: Udtagningsadresse: Verup Vandværk - Forbruger, taphane - / T Lunden 15, Drikkevand - Gruppe A+B parametre Prøveudtagning: kl. 10:00 Analyseperiode: Køkkenhanen Enhed Kravværdier** DL. Metode Farvetal, Pt 6.5 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25 σ) Escherichia coli < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25 σ) Enterokokker < 1 CFU/100 ml i.m. 1 ISO : σ) Kimtal ved 22 C 15 CFU/ml ISO 6222: σ) Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) mg/l SM 17. udg NH3 (H) 15 Nitrit < mg/l SM 17. udg NO2 (B) 15 Cyanid, total < 1 µg/l 50 1 DS/EN ISO 14403: Organiske samleparametre NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.3 mg/l DS/EN Metaller Aluminium (Al) 1.3 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Antimon (Sb) < 0.2 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Bly (Pb) 3.4 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Cadmium (Cd) µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Chrom (Cr) 0.17 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Kobolt (Co) < 0.04 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Kobber (Cu) 140 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Kviksølv (Hg) < µg/l EPA CV-AFS 20 Mangan (Mn) mg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Selen (Se) < 0.05 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Zink (Zn) 550 µg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 PAH-forbindelser Fluoranthen < µg/l M 0250 GC-MS 30 Benzo(b)fluoranthen < µg/l M 0250 GC-MS 30 Benzo(k)fluoranthen < µg/l M 0250 GC-MS 30 Benzo(a)pyren < µg/l M 0250 GC-MS 30 Indeno(1,2,3-cd)pyren < µg/l M 0250 GC-MS 30 Benzo(g,h,i)perylen < µg/l M 0250 GC-MS 30 Chlorphenoler Pentachlorphenol < 0.01 µg/l M 0352 GC-MS 30 *): Ikke omfattet akkrediteringen : udført underleverandør : Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardvigelse **): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr august Side 1 2

3 Prøvested: Udtagningsadresse: Verup Vandværk - Forbruger, taphane - / T Lunden 15, Drikkevand - Gruppe A+B parametre Prøveudtagning: kl. 10:00 Analyseperiode: AR-18-CA EUDKVE Køkkenhanen Enhed Kravværdier** DL. Metode Aldrin < 0.01 µg/l M 0352 GC-MS 30 Chloridazon, desphenyl- < 0.01 µg/l M 0336 LC-MS/MS 30 Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl- < 0.01 µg/l M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l M 0336 LC-MS/MS 30 Desisopropyl-atrazin < 0.01 µg/l M 0336 LC-MS/MS 30 Dieldrin < 0.01 µg/l M 0352 GC-MS 30 Heptachlor < 0.01 µg/l M 0352 GC-MS 30 Heptachlorepoxid (sum < 0.01 µg/l M 0352 GC-MS 30 cis+trans) Hydroxyatrazin < 0.01 µg/l M 0336 LC-MS/MS 30 Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO ,DS/EN ISO A Prøvetagning uden flush Udført DS ISO 19458,DS ISO A Vandtemperatur 19.1 C DS/EN ISO A ph 7.3 ph DS/EN ISO A Ledningsevne 580 µs/cm DS/EN A Underleverandør: A: (DS EN ISO/IEC DANAK 555) Batchkommentar: Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte. Udtagningsadresse er ændret fra Verupvej 22. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr august Kopi til: Sorø Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Tlf: Ulla Bøgedal Kunderådgiver *): Ikke omfattet akkrediteringen : udført underleverandør : Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardvigelse **): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr august Side 2 2

4 AR-18-CA EUDKVE Prøvested: Verup Vandværk - DGU / DGU-nr: Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:25 Analyseperiode: Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.86 mg/l SM 17. udg NH3 (H) 15 Nitrit < mg/l SM 17. udg NO2 (B) 15 Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg NO3 (H) 15 Total Phosphor 0.21 mg/l 0.01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg Chlorid 23 mg/l 1 SM 17. udg Cl (E) 15 Fluorid (F) 0.44 mg/l 0.05 SM 17. udg F- (E) 15 Sulfat (SO4) 21 mg/l 0.5 SM 17. udg SO4 (E) 15 Aggressiv kuldioxid < 2 mg/l 2 DS 236: Hydrogencarbonat 294 mg/l 3 DS/EN ISO Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15 Organiske samleparametre NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.3 mg/l 0.1 DS/EN Metaller Arsen (As) 8.6 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Barium (Ba) 110 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Bor (B) 130 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Calcium (Ca) 83 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Kobolt (Co) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Jern (Fe) 2.6 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Kalium (K) 2.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Magnesium (Mg) 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Mangan (Mn) 0.16 mg/l DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Natrium (Na) 24 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15 Nikkel (Ni) 0.93 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20 Kulbrinter Methan 0.26 mg/l M 0066 GC-FID 38 Chlorphenoler 2,4-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.01 M 0352 GC-MS 30 2,6-dichlorphenol < 0.01 µg/l 0.01 M 0352 GC-MS 30 1,2,4-triazol < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-DCPP < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 2,6-dichlorbenzamid (BAM) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 *): Ikke omfattet akkrediteringen : udført underleverandør : Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardvigelse Side 1 3

5 AR-18-CA EUDKVE Prøvested: Verup Vandværk - DGU / DGU-nr: Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:25 Analyseperiode: ,6-dichlorbenzosyre < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-CPP < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 4-nitrophenol < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 AMPA < 0.01 µg/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Bentazon < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 CGA < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Chloridazon, desphenyl- < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Chloridazon, methyl-desphenyl- < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Deisopropyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Atrazin, desethyl- < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-desisopropyl-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desethyl-terbutylazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Desisopropyl-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Dichlobenil < 0.01 µg/l 0.01 M 0352 GC-MS 30 Dichlorprop (2,4-DP) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Diuron < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Ethylenthiourea (ETU) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Glyphosat < 0.01 µg/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30 Hexazinon < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxyatrazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Hydroxysimazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 MCPA < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Mechlorprop (MCPP) < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metalaxyl-M < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-desamino < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-desamino-diketo < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Metribuzin-diketo < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 N,N-dimethylsulfamid µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 *): Ikke omfattet akkrediteringen : udført underleverandør : Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardvigelse Side 2 3

6 Prøvested: Verup Vandværk - DGU / DGU-nr: Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:25 Analyseperiode: AR-18-CA EUDKVE Simazin < 0.01 µg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30 Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO ,DS/EN ISO A Vandtemperatur 9.7 C DS/EN ISO A ph 7.8 ph DS/EN ISO A Ledningsevne 56 ms/m 0.1 DS/EN A 15 Iltindhold 2.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 5814 A 15 Underleverandør: A: (DS EN ISO/IEC DANAK 555) Kopi til: Sorø Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Tlf: Ulla Bøgedal Kunderådgiver *): Ikke omfattet akkrediteringen : udført underleverandør : Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardvigelse Side 3 3

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 880 Tjele Prøvested: boring DGU 57.656 - V20000200 / 478900260 DGU-nr: 57.656 Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:20 Analyseperiode: - 06.04.2017 AR-17-CA-0052798-01 EUDKVE-0052798 Prøvemærke:

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Prøvested: Hvide Klint Vandværk -, taphane - 1030 - / 4323000897, Prøveudtagning: kl. 11:4 Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.28 FNU 1 0.0 DS/EN ISO

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Albanivej 16, taphane - 82977 - / 4497000298 Albanivej 16, Prøveudtagning: kl. 10:4 Analyseperiode: - 29.0.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.79

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:1 Analyseperiode: - 22.0.2019 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1. mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.4 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 10:30 Analyseperiode: - 30.0.2018 Inddampningsrest 490 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.21 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Møllegårdens - Skolevang 1, taphane - 104217 - / 42100409 Prøveudtagning: kl. 08: 8069010 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.1 FNU 1 0.0

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS Prøvested: Hasnæs Vandværk Boring 4 - V20002000 / 4701002004 DGU-nr: 91.42-1 Prøveudtagning: kl. 10:45 Analyseperiode: - 21.01.2015 AR-15-CA-00266290-01 EUDKVE-00266290 Prøvemærke: DGU 91.42 80220938 Inddampningsrest

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 08:0 Analyseperiode: - 23.02.2018 Farvetal, Pt 3.7 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.11 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 471 Søndersø CA000389 1.11.2018 Prøvested: Birkemosevej 61, 471 Søndersø, taphane - 82624 - / 448300029 Birkemosevej 61, 471 Søndersø Prøveudtagning: 1.11.2018 kl. 10:0 Analyseperiode: 1.11.2018-28.11.2018

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøvested: - Trehøjevej 8, taphane - 2112 - / 467000398 Trehøjevej 8, Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 18.12.2018 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt < 1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.2 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.26 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.2 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.26 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Vibevænget 6, taphane - 12199 - / 4401000694 Vibevænget 6, Prøveudtagning: kl. 08:07 Analyseperiode: - 11.04.2019 Farvetal, Pt 1.2 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.26

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Borgmester Andersens Vej 26-28, Sønderborg Erhvervsskole, Prøve ID: Hane i køkken Udtaget: 26.03.2019 kl. 8.50 Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A Kunde:,, Prøvenr.: 30342/19 FELTMÅLINGER:

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 18-02-2019 Version: 1 Modtaget: 06-02-2019 Påbegyndt: 06-02-2019 Ordrenr.: 488052 Sagsnavn Farversmølle vv Lokalitet: Farversmølle

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20180406/004 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 14-09-2017 Version: 1 Modtaget: 31-08-2017 Påbegyndt: 31-08-2017 Ordrenr.: 403109 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Klostervej 85 Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning/makj Prøvenr.: K218-00771-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Analysering

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 05-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464235 Sagsnavn Fællesledningsnet Aabenraa by

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 4 Analysepakker... 4 Indberetningsforpligtigelse... 4 Analysekalender...

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 07:30 Mærkning: HER20_RE01

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 07:30 Mærkning: HER20_RE01 Kopi til: Herning Vand/KRY ; Herning Vand/JAR ; Herning Vand/LHJ Embedslægeinstitutionen/Midt ; Herning K/Tekn.og Miljø/mynla ; Herning Vand/AGM OPLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: Vandværk Prøvenr.: K219-02757-1

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Strandlund Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Strandlund Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Strandlund Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 4 KONTROLPROGRAM... 5 Analysepakker... 5 Indberetningsforpligtigelse... 5 Analysekalender... 6

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) mg/l 10 % DS/EN ISO

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) mg/l 10 % DS/EN ISO Kopi til: Holstebro Kommune/ Miljøafd. ; Embedslægeinstitutionen/Midt O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K219-00494-2 Tidspunkt for prøvetagning: 05-02-19 Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) Analysering

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 07-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464243 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=5433] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 417 Kiel Grønbjerg-Langelund Vandværk Bjarne Christensen Hovedgaden 6 733 Give DÄNEMARK DOC-7-1184636-DA-P1 Ordre Analyse nr. Projekt

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 417 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=49719] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 417 Kiel Smidstrup Vandværk Jørgen Erik Nielsen Torpsgade 1a 7 Fredericia DÄNEMARK DOC-7-1178759-DA-P1

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 417 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=48939] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 417 Kiel Grejs Vandværk Anders B. Midtiby Bakkevænget 1 Grejs 71 Vejle DÄNEMARK DOC-7-1174984-DA-P1

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=46] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Vester Aaby Vandværk Jonas Fredenslund Industrivej A 6 Faaborg DÄNEMARK DOC-7-847-DA-P Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=5776] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Skalbjerg Vandværk Skelhusevej 4 549 Vissenbjerg DÄNEMARK DOC-7-877-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ærø Vand A/S - Vand Industrivej 6 596 Marstal DÄNEMARK Dato 6.7.8 DOC-7-68874-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=44] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Skrydstrup Vandværk A.M.B.A. Bygmarksvej 6 Skrydstrup 6 Vojens DÄNEMARK DOC-7-948-DA-P Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:10 Mærkning: HER20_RE01

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:10 Mærkning: HER20_RE01 Kopi til: Herning Vand/KRY ; Herning Vand/JAR Embedslægeinstitutionen/Midt ; Herning K/Tekn.og Miljø/mynla ; Herning Vand/JKP/AGM Prøvenr.: K218-03940-1 Tidspunkt for prøvetagning: 01-10-18 Kl. 08:10 Mærkning:

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=8] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tinglev Vandværk Tømrersvinget 66 Tinglev DÄNEMARK DOC-7-9787-DA-P Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram. Version 3.0, marts

Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram. Version 3.0, marts Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Version 3.0, marts 2018 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 5 Analysepakker... 5 Indberetningsforpligtigelse...

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=67] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Sommersted Vest Vandværk Bakkevej 66 Sommersted DÄNEMARK DOC-7-97-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 40 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=604] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 40 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 8 33 Give DÄNEMARK DOC--0956886-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=8844] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 8 33 Give DÄNEMARK DOC--3558-DA-P ANALYSERAPPORT 65-8844

Læs mere