hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost"

Transkript

1 novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost

2 Tal md os om... nansiring invstring lasing forsikring Østrbrogad Grnaa Tlfon Tlfax LAGERLOKALER TIL LEJE i dn gaml papfabrik i Grnaa IDE KONSTRUKTION DIMENSIONERING Boax Ejndomm rådr ovr lagr- og kontorljmål i all størrlsr, dr kan skræddrsys til præcis dit bhov. Dr r mulighd for båd korttidsljmål og normal ljmål. LAGER LAGERHALLER GARAGER DEPOTER Fra mindr lagr og op til m 2. Kan ftr bhov vær højloftd op til 12 mtr. Pris fra 15 kr./m 2. Indndørs opbvaring af campingvogn samt dpotrum til møblopbvaring og lign.. Vi har læssgrav på aralt og kan tilbyd udndørs opmagasinring af f.ks. trailr og containr. Vi har bl.a. følgnd ljr på områdt: Danguitar, AvXprtn, Grnaa Transport, SCA Papir, Markman. UDLEJNING Udljning af kvalificrt prsonl på kort- og langtids basis. Vi kan tilbyd prsonl indnfor flg. katgorir: Smd/maskinarbjdr Svjsr Mig/Mag Tig Bro spcialistr Alpinistr lvl I, II & III PRODUKTION Autorisrt forhandlr og samarbjdspartnr for Hydra-Grn A/S Lagrførr bl.a. ABB l-motorr, pumpr, ljr, vntilr, fittings, slangindstik og slangr. Hydraulikslangr md indstik frmstills mns du vntr llr på bstilling. Afhntning af indlvrd rparationr til Grn Industri-srvic A/S skr tirsdag og torsdag morgn, andr rparationr og crtificring fortags på gt værkstd. Kalorivj 1 Tlf Industri- og marinmalr - sandblæsr Prsonal QC & QA inspktørr indnfor stål og malings tilsyn KONTAKT ORLA DAMBO PÅ TLF / llr Handl på Ja til Kattgatbron Dr var ftrspørgsl på Ja-hatt på dt infrastrukturmød Djursland Erhvrvsråd havd kaldt sammn til på Højskoln på Kalø. Vi kan som rhvrvsliv kun klapp i hændrn og opfordr politikrn til at gør alt, hvad dr r i drs magt for hurtigst muligt, at få bant vjn for n Kattgatbro. Enighdn blandt d frmtrædnd Djursland-politikr d to borgmstr og to Folktingsmdlmmr rakt hldigvis også til at tablringn af dn fast forbindls r vigtigr nd om placringn får sit n brohovd på Djursland llr j. Trafikministrit har anslåt, at dt vil vær 37 % dyrr at gå i land på Djursland nd n forbindls via Samsø. Hvis liniføringn Oddn-Glatvd drfor skal vær t ralistisk bud, skal dr ualmindlig god argumntr på bann, ligsom dr skal skabs alliancr og afsætts rssourcr til at sælg budskabt. Ja-hattn r t godt udgangspunkt og n uundværlig dl af dt rigtig arbjdstøj. Rdaktionn Forsid: Pall Erik Rasmussn, PR-Dvlopmnt. Fik hjælp, da btrot svindld 4 Når dn nyudnævnt dirktør stikkr pngn i gn lomm, og når jrn rjsr 180 dag om årt, så kan dt gå rigtig galt. Dt gjord dt for 3C Agro i Grnaa. Mn md n rsolut indgribn og hjælp fra Early Warning sr n skumml histori ud til at nd godt. Gratis hjælp i kris 6 Early Warning r n organisation, dr lds af Væksthus Midtjylland i Århus og r lokalisrt i d fm væksthus landt ovr. Dn har til formål at hjælp krisramt virksomhdr til at ovrlv llr til at lukk på n ordntlig måd. Dt cyklr bar for Bik Toyz 8 Fra kældrbutik i Århus til n størr, vlrnommrt virksomhd md gt domicil i Hornslt. Fm gang i træk r virksomhdn kårt som gazll. I dag r dr 16 ansatt og omsætningn vil nok nd omkring 65 mio. kr. for Projktmagrn 10 Egntlig r han blvt pnsionist i år. Mn ildsjæln Pall Erik Rasmussn r dr nok ikk så mang, dr kan stopp. Projktr, ny opgavr og udvikling har bidt sig fast i ham. I 18 år var han ldr af Grnaa Tknisk Skol. Nu fartr han Djursland rundt og r md til at sætt ny ting i værk. notr kalndr navn 12 slskabr rgnskabr En Kattgatbro har to hovdr 14 Frmtrædnd politikr fra Djursland går ind for n fast forbindls ovr Kattgat uanst hvor dn kommr til at ligg. Dt blv slåt fast på Djursland Erhvrvsråds infrastrukturmød på Højskoln på Kalø. Rådgivning i øjnhøjd 15 Profil: Rvisionsgruppn r dt ny navn for fusionn mllm Rvision Øst og Økoflx. Dn ny virksomhd r suvrænt Djurslands størst lokal rvisionshus. Julgavidér 16 Julfrokost 18 AKTUELT: Hal på 100 m 2, hal på 300 m 2 og hal på m 2. Ljprisr r pr. månd xcl. drifts- og forbrugsudgiftr. Boax Ejndomm r t jndomsinvstringsslskab md fokus på invstring i og udvikling af vlbliggnd jndomm. Vi har n solid gnkapital og mr nd 15 års rfaring md jndomsudvikling og -udljning. Vi r aktult på udkig ftr jndomm md udviklingspotntial. Udgivr: Mrcatus Rklamburau A/S, Grnaa tlf Rdaktion: Lars Chalmr Rasmussn (ansv.), Jns Nikolajsn og journalist Jørgn Ptr Thygsn. Snd grn stof: Mrcatus Rklamburau llr Annoncr: Mrcatus Rklamburau A/S, tlf Oplag: llv gang årligt. ISSN Tryk / distribution: Grfta Tryk A/S, tlf / Post Danmark til samtlig postrgistrrd firmar, forrtningr og kontorr på Djursland. Tkst, foto og annoncr må ikk bnytts rhvrvsmæssigt udn skriftlig tilladls fra rdaktionn. Dr må citrs fra magasint md kildangivlsr ftr gældnd rglr.»profiln«r btalt indlæg. novmbr august Ldr - Indhold 3

3 Bo Varmdal tablrd 3C Agro i januar En virksomhd, dr bskæftigr sig md gntisk rådgivning på staldnivau, så grisn kan producrs avlsmæssigt optimalt. Koncptt tagr udgangspunkt i fir paramtr: Fodrforbrug, fodroptagls, daglig tilvækst og kødprocnt. Kundrn r båd dansk og udnlandsk. I dag arbjdr virksomhdn i 36 land. Og ud ovr ugntlig kontakt via intrnt, bsøgs landmændn to gang om årt. Dt vist sig at virksomhdn var n rigtig god idé, og dn voksd hurtigt. Så hurtigt, at Bo i august 2009 ansatt n dirktør forudn Bo havd størr aktivittr ud i vrdn. Blandt andt var dt plann, at dr skull oprtts n filial i England. Et nyt pnginstitut blv kontaktt, og dt var hlt fantastisk, hvad dn bank kunn afsætt af rssourcr. Dt var næstn for mgt af dt god, bmærkr Bo. På t tidspunkt blv dr hævt ovr kr. på konton, som Bo ikk mnt han havd signrt. Han fik kontakt md sin kstrn bogholdr, og snart bgyndt dr at tgn sig t nogt uhyggligt billd. Dr var tagt af kassn, og dirktørn var dn skyldig. I t samarbjd md advokatn blv Når dn nyudnævnt dirktør stikkr pngn i gn lomm, og når jrn rjsr 180 dag om årt, så kan dt gå rigtig galt. Dt gjord dt for 3C Agro i Grnaa. Mn md n rsolut indgribn og hjælp fra Early Warning sr n skumml histori ud til at nd godt. hnsnd. Mn vd t tilfæld fortalt n kammrat ham om Early Warning. Early Warning blv kontaktt. To dag snr stilld dr to mand. Dt var konsulnt Nils Ol Hansn og dn frivillig Kurt Karlsn, dr i forvjn havd sin røddr i landbrugt. Så kom dr struktur i tingn. Dr blv lagt n plan. Man skull find ud af, hvad man vill. Skull virksomhdn rklærs konkurs. Skull man stift t nyt firma. Ellr skull man forsøg at skaff ny kapital og så fortsætt. Man valgt som udgangspunkt dt sidst. Advokatn blv kontaktt, og dr blv aftalt villig famili og n djlig kærst. Til gngæld har jg afdragt kr. på min gæld sidn 1. marts til 15. sptmbr. Og om t par år r jg gældfri. Mn dt undrr mig gntlig, at Early Warning r så ukndt for d flst. Blandt andt mnr jg da, at d lokal rhvrvsråd ksmplvis kunn gør opmærksom på dnn gratis ordning. Kurt Karlsn har jg nu som frivillig d næst to år. Jg kan trækk lig så mgt på ham, som jg har brug for. Historin sr nu ud til at nd godt. Bagftr har han kontaktt dirktørns tidligr arbjdsgivr ign. D to af dm nævnt, at han Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld d fir mdarbjdr, han løbnd havd ansat lig op til august. Dirktørn, dr var fra Nord-jylland var stor, jovial og hlt nd på jordn. En mand, man umiddlbart havd tillid til. Og da Bo ringd til hans tidligr arbjdsgivr, fik han også fin skudsmål. Han r t guldkorn, var dr n af d tidligr arbjdsgivr, dr sagd. Bo rjst mgt, mn snart kom dr små gnidningr mllm dirktørn og d øvrig mdarbjdr. Mn Bo havd jo travlt ud i dn stor vrdn. Samtidig havd n lokal andlskass mddlt, at dn nok ikk var dn bdst samarbjdspartnr, da bvisrn forlagt dirktørn, dr udn n min indrømmd dt hl. Han blv bortvist dn 18. novmbr Kort tid ftr fandt man også ud af, at han havd sminkt budgttrn i forhold til dn ny bank. Dt gav naturligvis også tumult. Bankn var ikk udlt positiv ovr, at jg havd koblt Early Warning på sagn Dr gribs ind Tabn vist sig at vær langt størr, nd dt så ud til i først omgang. Bo var på hæln i nhvr mød md dn ny bank. Hldt var også, at dr blv skafft to kautionistr. Og dr blv lavt n fornuftig aftal md pnginstituttt. Mn dt mærklig var at bankn ikk var udlt positiv ovr, at jg havd koblt Early Warning på sagn. Og jg tolkr dt i dag som t tgn på, at dn ikk ønskd, at dr kom n uvildig partnr ind i spillt, som kndt all rglrn. Mr vil jg ikk sig. Mn dt har vært hårdt, rkndr Bo Varmdal. F.ks. kunn jg for først gang ikk giv min børn julgavr. Jg har hllr ikk hævt løn sidn slutningn af fbruar i år. Jg lvr på n stn, og så af n vl- også dr havd tagt af kassn. Mn Bo rkndr at han r hlt tilbag til start. Han r n mand på skansn ign. F.ks. kunn jg for først gang ikk giv min børn julgavr Dirktørn fra Nordjylland blv aldrig politianmldt. Da han ingn png har, så var dt Bo Varmdal, dr slv skull finansir n vntul rtssag. Sådan r vrdn skrut sammn. Bo Varmdal, 3C Agro. 4 Erhvrvsudvikling Erhvrvsudvikling 5

4 Early Warning r n organisation, dr lds af Færgvj 1 Grnaa Væksthus Midtjylland i Århus og r lokalisrt i d fm væksthus landt ovr. Dn har til formål at hjælp krisramt virksomhdr til at ovrlv llr til at lukk på n ordntlig måd. Mn jo tidligr jrn sr og rkndr kristgn, jo størr r chancrn for ovrlvls. National projktldr Svnd Røg, Early Warning. Din lokal installatør BP Elctric A/S Trkantn 44 B 8500 Grnaa Tlf Kådhøjvj Hjortshøj Tlf Kvalitt til tidn Byghrrrådgivning Projktldls Projktstyring Rådgivning Projktring Stationsplads Grnaa Tlf Åboulvardn Århus C Tlf Murrfirma RASMUS JAKOBSEN A/S Totalntrprisr Nybygning Tilbygning Omforandring Rparationr Murr-, bton-, og jordarbjd Autorisrt kloakmstr Grav- og huggarbjd md minigd Havnvj Grnaa Tlf / Biltlf Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Problmt r, sigr national projktldr Svnd Røg fra sit kontor i Århus, og som også tagr sig af virksomhdrn på Djursland, at mang virksomhdsindhavr først rkndr problmrn for snt. Man bør simplthn ragr allrd, når d gul lampr lysr. Grn før man måsk har sat hust som sikkrhd blot for at kunn fortsætt n udsigtsløs drift i n kortr priod og alligvl nd i n konkurs. Dt kan vær svært at rumm psykisk, at dt r gåt så galt. Vd at hjælp indhavrn md at få fjrnt dt mr føllssladd omkring dn konkurstrud virksomhd og få ham til at s på sin virksomhd udfra, så kommr handlkraftn, og så kan vi i mang tilfæld undgå n konkurs. Endr man i n håbløs gældssituation ftr n konkurs, r dr mulighd for at få n gældssanring på særligt lmplig vilkår. Dt kan før til, at man r gældfri allrd ftr tr år. Dt kan d flst lv md. Man skal i øvrigt tænk på, at mang- virksomhdsindhavr r dygtig fagfolk, dr r innovativ og som r vant til at yd n indsats ud ovr dt sædvanlig. D r stræbsomm, og d tagr risici. Når bankn forlangr øgt sikkrhd, bør du vær på vagt Knd farsignalrn Oft r man som virksomhdsindhavr klar ovr, at nogt r galt udn at man nødvndigvis bhøvr at kigg på kasskrdittn llr på ordrtilgangn. Mn når kasskrdittn voksr udn at dt skylds kraftig vækst, bør advarslslamprn vær tændt, sigr Svnd Røg. Også når bankn forlangr øgt sikkrhd, bør man vær på vagt. Hr skal man ikk gå i panik og måsk pantsætt privatbolign umiddlbart. Andr farsignalr r, at man har problmr md at afrgn skat og moms. Omsætningn faldr. Indtjningn ligså. Og hvor r rvisorn hnn i alt dt hr? Har han sørgt for komptnt rådgivning, da farsignalrn bgyndt at dukk op? Er dr flr jr, kan problmrn måsk også skylds n uklar ldls. Hvm har ansvart for hvad? Rundbordsldls i kristidr dur ikk, sigr Røg. Og så skal dr hlst sidd kstrn og profssionll folk i n vntul bstyrls. Når skadn r skt Early Warning bstår af rfarn konsulntr, kyndig folk, dr r god sparringspartnr, når dr r problmr. Dr ud ovr trækkr organisationn på n lang rækk komptnt frivillig, dr som oftst har n baggrund som rhvrvsldr llr jr af n virksomhd. En kombination, dr har vist sig at vær særdls lvdygtig. Dt visr sig oft, at dr r flr Dr skal hlst sidd kstrn og profssionll folk i bstyrlsn mulighdr nd dn virksomhdsindhavrn måsk forstillr sig i først omgang: Dn stor konkurs. Dt kan vær n akkordordning md sin krditorr. Virksomhdn kan sælgs llr rkonstrurs, dr kan fusionrs og dl kan sælgs fra. Dr r altså flr mulighdr indn man nødvndigvis bhøvr at drj nøgln om. Hvis man opførr sig ordntligt, så kan man hurtigt komm på bann ign. Også som slvstændig. Man skal blot gmm undr hovdpudn llr på andn vis kunn frmskaff pngn til at kunn indgiv n konkursbgæring, hvis dt r dn vj løsningn går. Og husk: Dt r ingn skam at gå konkurs i dag. Dt r faktisk n ærlig sag. Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS 6 Erhvrvsudvikling Erhvrvsudvikling 7

5 Fra kældrbutik i Århus til n størr, vlrnommrt Færgvj 1 Grnaa VVS-installation pr møllr RUGVÆNGET GRENAA TLF FAX VAND VARME SANITET VENTILATION BLIKKENSLAGERARBEJDE OLIEFYRSSERVICE virksomhd md gt domicil i Hornslt. Fm gang i træk r virksomhdn kårt som gazll. I dag r dr 16 ansatt og omsætningn vil nok nd omkring 65 mio. kr. for Hnrik Thorup, EDC Møllrs Ejndomskontor. Dt cyklr bar for Bik Toyz HAR DU EN IDÈ TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM? Vil du grn vid, hvad dr skr i Miljøforum? gå ind på vors hjmmsid mfnorddjurs.dk hvor du kan få mr at vid, mld dig til (gratis) og hvor du kan komm md forslag til arrangmntr Miljøforum Norddjurs Erhvrv r t samarbjd mllm intrssrd virksomhdr i Norddjurs og Norddjurs Kommun md hnblik på at formidl rfaringsudvksling og vidn om rduktion af virksomhdrns miljøblastning og forøgls af produktivittn. Dnn formidling skr primært vd rfaringsudvksling i d nklt udviklingsgruppr (intrssgruppr) og vd afholdls af divrs arrangmntr - typisk fyraftnsmød, hvor all kan dltag. Miljøforum Norddjurs Erhvrv afløsr dt tidligr UGE (Udviklingsforum for Grnaa's Erhvrvsliv). Jamn, sigr Claus Bck, mdindhavr md ansvar for indkøb og prsonal, vi bstræbr os jo på at gør tingn bdr og bdr år for år. Vi øgr hl tidn srvicnivaut. Vi sr på, hvad man gør af god og fornuftig ting i andr branchr. Vi hntr inspiration. Vi sndr mrchandisr ud i cyklhandlrns butikkr og sørgr bl.a. for, at vor varr står pænt og ordntligt md prismærkning osv. Butikkrn sparr nrgi og arbjdskraft, og dt har bgg partr fornøjls af. Så læggr han hllr ikk skjul på, at importn bstår af kvalittscyklr og rsrvdl fra Tyskland. Dn god og høj kvalitt har afgjort også btydning. Fra lill til stor Bik Toyz blv stiftt af Alan Wolk i Og dt var vist plann, at forrtningn nognlund skull bliv på dt bskdn nivau, dn var på i startn. Mn dt var også tidn midt i firsrn, hvor mountain biks blv voldsomt populær. Så virksomhdn voksd næstn hlt af sig slv. I 2005 købt to ambitiøs md-arbjdr sig ind i. Dt var Claus Bck og Thomas Holst. Så bgyndt dt at gå rigtigt stærkt. Man bgyndt også på dt svnsk markd. I 2007 var omsætningn 18 mio. kronr. I 2009 var dn 48. Og i 2010 blivr dn i omgnn af 65 mio. kronr. Mn i 2008 havd vi t voldsomt tab på n nklt kund. Dt kunn ss i rgnskabt, mn llrs har vi i mang år holdt n årlig vækst på omkring 30 %., sigr Claus Bck. Cyklbranchn har ikk på samm måd som mang andr branchr haft n ndgang på grund af finanskrisn, supplrr Claus. Ndgangn har vært omkring 7 %, Dt r hovdsagligt gåt ud ovr salgt af hvrdagscyklr md 7 gar og til n pris på omkring kronr. Vor cyklr kostr typisk 7.000, og hr har dr vært frmgang hl tidn. Dt hængr naturligvis også sammn md, at dr i dag r mgt mr fokus på sundhd og vlvær. Strukturtilpasningr Når du spørgr til, om vi har fortagt os nogl tilpasningr i forbindls md finanskrisn, må jg svar nj. Mn vi har måttt fortag n rækk tilpasningr løbnd i kraft af, at virksomhdn r vokst så voldsomt, som dn r. Ingn af os tr r født llr naturlig ldr. Og ingn har rfaring md n størr virksomhd. For få år sidn kunn vi og mdarbjdrn sætt os nd og sludr om tingn. Dt r dr ikk rigtig tid til og fornuft i længr. Hr har vi måttt udvikl os. Nogn skal jo afstikk kursn. Mn vi har også god kstrn rådgivr som f.ks. n profssionl rvisor og n god bank, dr forstår, hvad vi har gang i. Ingn af os tr r født llr naturlig ldr Claus Bck fortsættr: Dr r ca. 800 cyklhandlr i Danmark. Omkring halvdln handlr vi rsrvdl md. Og så har vi 80 gntlig forhandlr af vor cyklr. Dm passr vi på. Har vi først opbyggt t godt forhold til n kund, så gør vi mgt for at hold på ham. Uanst om dr måsk kommr n størr cyklhandlr i nærhdn. Vi opførr os simplthn ordntligt. Og dt blivr vi vd md. Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS 8 Vækst på Djursland Vækst på Djursland Profil 9

6 Projktmagrn Egntlig r han blvt pnsionist i år. Mn ildsjæln Pall Erik Rasmussn r dr nok ikk så mang, dr kan stopp. Projktr, ny opgavr og udvikling har bidt sig fast i ham. I 18 år var han ldr af Grnaa Tknisk Skol, hvor han udvikld og udvidd. Nu fartr han Djursland rundt og r md til at sætt ny ting i værk for offntlig og privat virksomhdr. Pall Erik Rasmussn, PR-Dvlopmnt. Dn først dl af hvrdagn liggr fast: Nd til skudhavnn i Ebltoft kl. 7 til t frisk bad. Sommr som vintr. Om så isn skal slås i stykkr først. Drftr går turn som rgl forbi t træningscntr, alt imns dn grovvalsd havrgryn md mælk og måsk n anls sukkr vntr. Så r dr lagt n god bund for n virksom dag, sigr han. Vi siddr og snakkr på trrassn på n fantastisk smuk oktobrdag vd hans sommrhus i nærhdn af Ør og md n havudsigt, dr næstn gør ondt. Hr byggs dr om og til i diss dag. Hr har han tænkt sig at tilbring rstn af sin tid på dnn jord. I slskab md konn Erna Lai og oft i slskab md drs fælls børn på 37 og 40 år og børnbørnn, dr r fra 2 til 12 år. Når dr llrs r tid til dt. Fra Jydsk Tlfon til Grnaa Tknisk Skol Pall r uddannt cntralmkanikr. En uddannls, dr var modrn læng før computrn fik drs indtog i tlbranchn. Mn han lært nogt grundlæggnd om tknik, og lidt snr lært han også nogt om at undrvis, om ldls og om administration. Dt var n brignd tid, sigr Pall. Jg lært n mass, og dn baggrund har vært godt for mig snr hn. Han sluttd hos Jydsk Tlfon som områdchf på Djursland. Jg havd fåt n grundig baggrund hos Jydsk Tlfon, fortællr han. Og da mulighdn for at jg kunn blivr ldr af Grnaa Tknisk Skol bød sig til, slog jg naturligvis til. Eftr gn vurdring havd jg all forudsætningr for at bstrid jobbt. Mn jg var da også klar ovr, at md n placring på dn ydrst dl af Djursland skull dr arbjds, hvis dr skull mr nd d 100 lokal lvr ind på skoln, vi havd på dt tidspunkt. Dr var simplthn ikk så mang kundr, og drfor mått vi find på nogt, dr kunn trækk såvl lvr som dygtig mdarbjdr til områdt. Dt lykkds ovr al forvntning. Vi fik fat i dygtig lærr, dr båd var fagligt dygtig, og som også kunn tænk stratgisk og brænd for opgavn. Dn procs r jg glad for, at jg har vært md til at sætt i gang. Mn dt var ikk dt nst: Vi blv også nødt til at tænk rt utraditionlt. Dt lykkds at få tablrt Fodboldskoln sammn md Pr Bjrrgaard og Brøndby IF. Egntlig satt vi procssn i gang, før vi var hlt sikr på, at dt kunn lykks for os. I startn og dt var i 1994, var dr 50 lvr. I dag r dr vl omkring 100. Elvr dr all btalr godt og vl om årt for ophold og fodboldtræning. Liglds fik vi sat gang i t IT-collg ftr nognlund dt samm koncpt. Også hr r dr i dag omkring 100 lvr, dr slv btalr for n dl af dt hl. Sjovt r dt i dn forbindls at nævn, at vi fik dn lokal boligforning til at bygg ungdomsboligr til d muligvis! kommnd lvr i t grillfrit områd md frisk luft. Dt r nu vidrudviklt til GamIT, som r lidt gnialt. Hr blivr dr undrvist i spiludvikling. I dag r spiludvikling jo sturnt. Dt r jo nærmst blvt n industri hr til lands. Pall fortællr dog også om projktr, dr ikk blv til nogt. Han nævnr i dn forbindls n fiskriskol, som skull åbn, da fiskrit så allrværst ud. Dt hørr md til spillts rglr. Sådan r dt bar. Jg var klar ovr, at md n placring på dn ydrst dl af Djursland, skull dr arbjds. Hvad så? Pall Erik Rasmussn stoppd på Grnaa Tknisk Skol som 62-årig. Andr intrssr og andr projktr skull pljs og prøvs af. Nu arbjdr han som konsulnt og rådgivr for dt privat og dt offntlig. Han har gnnm flr år haft t godt samarbjd md Væksthus Nordjylland, som r god til at frmskaff EU-midlr til områdt nordpå. Mn nu r dt mr dt lokal, dr trækkr i ham. Han har komptncr indn for flr områdr og han r f.ks. bhjælplig md at søg offntlig midlr, når dr r god initiativr, dr skal prøvs. Dr r små og stor projktr imllm hinandn. Kndt r ikk mindst SmagDjursland, som han udviklr sammn md Djursland Landboforning og hvor man har kontaktr ud til mr nd 100 producntr af lokal fødvarr fra frugt og grønt til fisk og kød og godt lokalt øl. Produktr, dr skal brands ovr for dn lokal bfolkning, turistr og andr, dr vil hav sund fødvarr md smag. Endlig nævnr Pall t hmmligt projkt, som dr hvrkn må snakks llr skrivs rt mgt om. Mn dt handlr vistnok om t projkt, hvor bl.a. Vidnskabsministrit, Alxandra Instituttt og DTU r involvrt. Dr skal udtags patntr, og hvis dt hl lykks, så kan dt gå hn og bliv n spændnd og omfattnd sag. Jo, sådan går hvrdagn for Pall. Ikk mang dag r ns, og som rgl r dr altid n udfordring t llr andt std. Nogt dr skal tænks ignnm, nogt dr skal løss. Så han har gntlig ingn planr om at gå på traditionl pnsion. Han tænkr ikk ngang i d banr. Også på dt mr prsonlig plan søgr han stadig ftr udfordringr. Nogt dr kan hold ham i vigør. Øvrst på listn står kit surfing. Altså n mllmting mllm windsurfing, snowbording og paragliding. En spændnd sportsgrn, hvor især hoppn op til ti mtr ovr havovrfladn ftr signd skull vær sjov. Han skal lig ignnm t kursus, mn så skull han vær parat også til dt. Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS 10 Prsonprofil Prsonprofil 11

7 Frmtidn r faglært D to jobcntr dltagr i dn landsdækknd kampagn for voksnlærling, Frmtidn r faglært. Kampagnbussn har vært på bsøg i Ebltoft, Auning og Grnaa, hvor mang mødt op og var intrssrt i at hør om mulighdrn for at dygtiggør sig via n faglig uddannls. Eftr t par år md kris r ønskt om at dygtiggør sig blvt mgt nærværnd. Mang ufaglært job r forsvundt og kommr ikk tilbag drfor vil d frmtidig job på Djursland kræv uddannd mdarbjdr. Prognosr visr, at vi i Rgion Midt- og Nordjylland aln kommr til at mangl faglært hændr allrd i 2015, samtidig md at flr og flr ufaglært jobs forsvindr n udvikling dr Ny tog til Grnaabann D gaml MR-tog dr r fra halvfjrdsrn og firsrn udskifts først i dt ny år md ltt togsæt af typn Dsiro. Ifølg DSB s dirktør for Fjrn- & Rgionaltog, Frank Olsn, r Dsiro-togt t miljøvnligt tog md god kørgnskabr og forbdrt komfort til kundrn. D r ksmplvis udstyrt md lktronisk trafikinformation, klimaanlæg, stor panoramavindur og lavgulvsafdling md handicaptoilt også får gvaldig ngativ konskvnsr for Syddjurs Kommuns industrivirksomhdr. Drfor r indsatsn på voksnlærling-områdt så vigtig, og vi satsr i Syddjurs stærkt på voksnlærlingordningn som middl til at vnd udviklingn i mr positiv rtning, udtalr arbjdsmarkdskonsulnt Pdr Jnsn, dr r koordinator for kampagnn. og flksaral til cyklr og barnvogn. Dsiro-togt r t lt tog, dr r godt for miljøt, dt r hurtig til at komm op i fart og til at brms nd ign, og dt r t oplagt valg til Grnaabann, hvor dr r n forholdsvis kort afstand mllm stationrn, sigr han. Motorrn r udstyrt md partiklfiltr, dr rducrr udldningn af partiklr md 97 procnt svarnd til 4,3 tons partiklr årligt. Foto: Rné Strandbygaard Årts varhuschf Jns Friis, dirktør for Kvickly i Ebltoft r af landts 85 Kvickly-dirktørr kårt til årts varhuschf. Ud ovr dt økonomisk rsultat, r dt lykkds at gør butikkn mgt synlig i mdirn. Kvickly i Ebltoft r i øvrigt dn forrtning i kædn, dr sælgr mst i ug 29 n indsats dr krævr 120 mdarbjdr. Få rlvant indlæg optagt gratis i Ajour. Snd stof til: Erhvrvsforning ovrtagr Syddjurs Udviklingspark har i ftrårt styrkt organisationn, så parkns hold nu bstår af fir mdarbjdr. Rnt organisatorisk vil dr sk n ændring, sålds at prsonalt fra og md 2011 ovrgår til dn mdlms- og brugrdrvt Syddjurs Erhvrvsforning. Erhvrvslivt i Syddjurs givr pæn karaktrr til udviklingsparkn i n såkaldt tilfrdshdsundrsøgls lavt i virksomhdr har mldt tilbag, og drs dom r rt ntydig: Ti-md-pil-op. Drfor anbfalr Syddjurs Kommuns rhvrvsafdling, at samarbjdt skal fortsætt. Vjn r drmd bant for, at n ny samarbjdsaftal for priodn snart undrskrivs. Politikrn skal årligt hiv kronr op af kommunkassn for at ovrhold aftaln. Vi r mgt tilfrds md, at kommunn r indstillt på at lav n trårig aftal. Dt givr os dn fornødn ro til at planlægg, og dt vil giv bdr rsultatr, fordi vors arbjdsbtinglsr blivr klart bdr, sigr dirktør Sørn Holm, Syddjurs Udviklingspark. 10. novmbr 2010 Tmamød om -handl og wbshop. vd Tknologisk institut og Dlta. Std: Pakhust på Grnå Havn. Tilmlding nødvndig på tlf Info: Ln Bachmann. 16. novmbr 2010 Kom og få t digitalt vitamintilskud til din markdsføring. Praktisk tips til n bdr hjmmsid. Oplæg vd Adam Bindslv, Smiosis Formidling ApS. Std: CV2, Grnaa. Tilmlding ikk nødvndig. Info: Shna Haly dcmbr 2010 Kom og hør, hvad du kan brug dn kommunal Erhvrvssrvic til. Oplæg vd Ln H. Bachmann, Erhvrvssrvic i Norddjurs Kommun. Vi følgr op md spørgsmål og diskussion. Std: CV2, Grnaa. Info og tilmlding snst 10. novmbr 2010 hos Shna Haly, tlf llr mail Fortsat frmgang i lufthavnn Md n samlt frmgang på små 20 % i passagrtal indskrivr oktobr sig drmd samlt st som dn bdst månd i Aarhus Lufthavn sidn ftrårt 2001, og isolrt st som dn 3. bdst månd nognsind for udnrigs rut trafikkn. Talln for indnrigs-, udnrigs rut-, og chartrpassagrr i oktobr r på hnholdsvis 20, 17 og 29 procnt og all tr områdr bidragr drmd væsntligt til vækstn. Lufthavnn tilskrivr slv d forbdrd trafikal adgangsforhold til hovdmarkdr vst for lufthavnn, som dn væsntligst årsag til frmgangn og d glædr sig til i startn af dcmbr at ibrugtag dn Vstlig Adgangsvj, dr ydrligr vil rducr transporttidn. Århus Lufthavn kan hrftr nås på 25 min., (og t nklt vnstrsving) fra E 45, afkørsl 46. Færgvj 1 Grnaa All data r indhntt i priodn Kildr: Erhvrvs- & Slskabsstyrlsn og NN Markdsdata. Gngivt udn ansvar. All bløb i mio. kr. (forrig rgnskabsår) Bnt Silbrg s Møblsndkri ApS Tvd Bygad 2, 8420 Knbl Priod: Bruttofortjnst 0,0 (1,4) Rsultat før skat -0,1 (-0,5) Egnkapital 5,6 (5,7) Antal ansatt 1 (-) Holmriis-Ebltoft El-installation A/S Østrall 23, 8400 Ebltoft Priod: Bruttofortjnst 8,2 (11,0) Rsultat før skat -1,5 (-0,8) Egnkapital -0,3 (0,8) Antal ansatt - (-) Ican A/S Stationsvj 18, 8544 Mørk Priod: Bruttofortjnst 1,7 (3,3) Rsultat før skat 0,2 (1,0) Egnkapital 2,5 (2,5) Antal ansatt 7 (-) Kvist & Jnsn, Grnaa Statsautorisrdrvisorr A/S Østrbrogad 16 1, 8500 Grnaa Priod: Bruttofortjnst 5,0 (5,3) Rsultat før skat -0,2 (0,3) Egnkapital 0,5 (1,0) Antal ansatt 10 (9) Lykkgårdn ApS Århusvj 23, Auning Mark Priod: Bruttofortjnst 13,2 (9,8) Rsultat før skat -3,1 (-4,1) Egnkapital -3,7 (-1,1) Antal ansatt 7 (5) Mrcatus Rklamburau AS Færgvj 1, 8500 Grnaa Priod: Bruttofortjnst 2,4 (2,2) Rsultat før skat 0,5 (0,0) Egnkapital 1,4 (1,2) Antal ansatt - (-) Mols Multisrvic ApS Vrinnrs Bygad 11, 8420 Knbl Priod: Bruttofortjnst 1,8 (1,5) Rsultat før skat 0,4 (-0,4) Egnkapital 0,2 (-0,2) Antal ansatt 5 (5) Rinco Ultrasonics Danmark A/S A. Knudsns Vj 9A, 8400 Ebltoft Priod: Bruttofortjnst 1,0 (1,3) Rsultat før skat -0,4 (0,0) Egnkapital 0,6 (0,9) Antal ansatt - (3) Scanding A/S Djursgad 31, 8500 Grnaa Priod: Bruttofortjnst 2,2 (3,1) Rsultat før skat -0,4 (0,0) Egnkapital 0,8 (1,2) Antal ansatt 7 (8) Århus Chartr A/S Lill Torv 2, 8000 Århus C Priod: Bruttofortjnst 25,3 (31,6) Rsultat før skat 6,5 (13,4) Egnkapital 10,0 (13,1) Antal ansatt 39 (41) BK Tknik i ny markdssgmntr BK Tknik A/S i Nøragr arbjdr stadig primært md smdarbjd, båd som projktrnd og som undrlvrandør til størr og mindr opgavr. Mn dt sidst år har jrldr Bjarn Knudsn anvndt stor rssourcr på virksomhdns ny produktr, som han vurdrr bfindr sig i n mgt gunstig position: Ny markdssgmntr indn for bygg og anlæg gør, at vi nu kan s lys for ndn af tunnlln. Vi har samtidig udfast produktionn til undrlvrandørr båd i og udn for Danmark, fordi vors gn produktion simplthn ikk har vært tilstrækklig rntabl. Konkurrncn fra udlandt har gjort dt nødvndigt for os at tilpass prisparamtrn, og dt har allrd nu givt god rsultatr. Vi får nu løst rigtig mang opgavr væsntligt bil- BK Tknik A/S Auningvj 89B, Nøragr, 8961 Allingåbro Ejr: Bjarn Dahl Knudsn Holding ApS Priod Bruttofortjnst 8,3 (13,7) Rsultat før skat 1,6 (1,4) Egnkapital 4,8 (6,0) Antal ansatt 27 (30) All bløb i mio. kr. (forrig rgnskabsår) Få dit gt ksmplar Md t abonnmnt på Erhvrv Djursland får du information om udviklingn på Djursland, ny inputs og artiklr samt kort nyt. Gratis digital udgav: Få Erhvrv Djursland på udgivlssdagn til din mailadrss som pdf-fil. Tilsndt udgav: Få Erhvrv Djursland lvrt dirkt til din privtadrss llr giv mdarbjdrn t ksmplar. Årsabonnmnt (11 numr) 250,- 5 årsab. (11 numr x 5) 650,- Bstil på llr Prisr r xcl. moms. ligr i udlandt Jg r mgt tilpas vd frmtidn og glad for omstrukturringn. Jg rgnr md, at vi ign kommr ud md ovrskud til næst år. Virksomhdns jndom r, sammn md n væsntlig dl af d øvrig anlægsaktivr, ftr rgnskabsårts afslutning solgt til samarbjdspartnrn L-Tk, dr samtidig har ovrtagt virksomhdns svjsfolk. L-Tk løsr hrftr d svjsopgavr for BK Tknik, dr passr godt ind i L- Tks produktion til industrin. BK Tkniks bruttofortjnst r i sidst rgnskabsår faldt fra 13,7 mio. kr. til 8,3 mio. kr. Mn pga. omstrukturringn r dt lykkds for Bjarn Knudsn og hans folk at bgræns undrskuddt til 1,2 mio. kr. ftr skat mod t tilsvarnd ovrskud sidst år på 1 mio. kr. Ny slskabr Norddjurs ANHOLT TØMRERFIRMA ApS HVAC ENGINEERING A/S BERG STÅLMONTAGE ApS HM RESEARCH ApS VIND & SKOV ApS M-WORKERS ApS Syddjurs ACTOOM ApS HAIR BY ADELSBÖLL ApS JENS BRENDORP ApS CIS TECHNOLOGIES ApS MOLS BIOENERGI ApS QUTHO A/S BETA CARE ApS ZIROCCO ApS Konkursr, likvidationr og opløsningr Norddjurs ASX ApS ISAFOLD CARAVAN ApS ARKITEKTFIRMAET LYSHØJ & RØNNE ApS HELLAS ApS F H SPÅNTAGNING ApS Syddjurs GREAT DANE FURNITURE ApS KALØ ENTREPRENØRFORRETNING ApS MUNKHOLM EL, AARHUS A/S STJERNE HUSE ApS DATRONIC ApS SB SERVICE ApS SVEND W. OLSEN ApS HAYWARDANDERSEN ApS DANSK ANDELSBOLIG BYG ApS NYBYG ApS THAILAND HOMES ApS LARS AAGAARD ApS VG SUPPORT ApS HANDELSSELSKABET AF A/S HANS HOLST A/S Holding-, invstrings- og jndomsslskabr r undtagt. 12 Ajour Ajour 13

8 Frmtrædnd politikr fra Djursland går ind for n fast forbindls ovr Kattgat uanst hvor dn kommr til at ligg. Dt blv slåt fast på Djursland Erhvrvsråds infrastrukturmød på Højskoln på Kalø. Rådgivnd ingniør Lars Bagr, LB-Consult. En Kattgatbro til Djursland har to hovdr Rådgivning i øjnhøjd Rvisionsgruppn r dt ny navn for fusionn mllm Rvision Øst og Økoflx. Dn ny virksomhd r suvrænt Djurslands størst lokal rvisionshus. D to Djursland-borgmstr Kirstin Bill og Jan Ptrsn bakkr bgg op om n Kattgatbro. Dt samm gør Lif Lahn Jnsn (S) og Kim Christiansn (DF), dr bgg kommr fra Djursland og siddr i Folktingt. Dt kan godt vær, at Århus og Købnhavn kommr til at tag magtn, mn så gældr dt om at join dm, sagd Jan Ptrsn. Dr var nighd om, at Kattgatbron kommr. Måsk om 15, måsk om 25 år. Ovrlvr lufthavnn bron? Vil Aarhus Lufthavn lukk, når Kattgatbron gør dt nmmr at komm til Kastrup? Ellr vil dn blomstr, fordi sjællændrn vil strømm til? Dt var d to mst markant scnarir, dr blv dbattrt af d indbudt politikr og rhvrvsfolk om frmtidns infrastruktur på Djursland. Jg r varm fortalr for n Kattgatbro. Dn vil vær t kæmpløft for hl Danmark, mn dt vil også bliv dødn for Tirstrup Lufthavn, tilføjd Kim Christiansn. Alligvl lovd han at kæmp for n motorvj til lufthavnn, og dt fik han Lif Lahn Jnsns opbakning til. Uanst hvor Kattgatbron kommr i land, så vil dn styrk os, og så gældr dt om n hurtig forbindls vidr ud til lufthavnn. Dn skal nok ovrlv. Dn vil bar få mindr national trafik og mr intrnational, sagd han. Lufthavnn lukkr Oplægsholdrn, sociolog og forfattr Hnrik Dahl, havd sin bkymringr på Djurslands vgn: En bro vil forstærk urbanisringn. Folk vil trækk ind til storbyrn. Århus blivr koblt på Ørstadsrgionn, og dt r rigtig godt for bgg partr, mn jg forstår ikk, hvordan omgnskommunrn kan bakk op om dt. D får ingnting ud af dt, sagd han md hnvisning til, hvordan n øgt infrastruktur historisk st altid har forstærkt urbanisringn og mdvirkt til øgt affolkning af landt. Han anbfald Djursland at stå sammn og skab mr nd bar infrastruktur, som kan tiltrækk virksomhdr og borgr. Ellrs r n motorvj til Grnaa bar n motorvj væk fra Grnaa. Hnrik Dahl var klart af dn ovrbvisning, at lufthavnn i Tirstrup ikk vil ovrlv n Kattgatbro. Aarhus Lufthavn i cntrum Et fuldstændig modsat synspunkt blv frmlagt af rådgivnd ingniør, Lars Bagr, LB-Consult. Han forslår, at Djursland sammn md Nordsjælland og dt nordlig Jylland skal s at komm i gar og arbjd for, at Kattgatbron skal gå fra Oddn til Glatvd. Dt vil giv n nordøstlig rtning llr fingr, som man også kaldr dt, ud fra hovdstadn. Kørtidn fra Købnhavn ad n motorvj ovr Tirstrup Lufthavn til Århus vil bliv nognlund dn samm som n forbindls via Samsø, mn Randrs og Nordjylland vil få væsntligt kortr. Dt vil placr Aarhus Lufthavn i cntrum af landt, og mang fra Nordsjælland vil få kortr transporttid til Tirstrup nd til Kastrup, sagd han. Niras har for Trafikministrit anslåt udgiftn til n Kattgatbro ovr Samsø til 100 mia. kronr. En løsning ovr Djursland vil kost 137 mia. kronr. Spcialistvidn gi r komptnt rådgivning Vi oplvr n stignd ftrspørgsl på rådgivning fra lokal små og mllmstor virksomhdr, hvilkt krævr flr rssourcr samt n størr spcialisrt vidn. Drfor sr vi dnn fusion som dt prfkt match sigr Børg Hov, dr sammn md Jspr Falk Hansn og Martin Nilsn nu udgør dn daglig ldls i Grnaa-afdlingn, mns Ebltoft-afdlingn fortsat lds af Aag Madsn. Vi har fokus på at opbygg tætt rlationr Md i alt 37 mdarbjdr på Djursland, hraf sks statsautorisrd rvisorr, kan all kundr trækk på n brd spcialistvidn, f.ks. indn for IT, slskabsrt og skat. Vi har fokus på at opbygg tætt rlationr til kundrn, så d blivr trygg på økonomiområdt. Vi følgr md på sidlinin i dt omfang virksomhdrn ftrspørgr dt. Dt rsultrr i n mgt virksomhdsspcifik rådgivning i øjnhøjd, konstatrr Jspr Falk Hansn, dr også pointrr, at slv små virksomhdr pga. dn stignd intrnationalisring oft har bhov for mgt konkrt spcialisrt rådgivning: lidt indkøb i f.ks. Kina skal håndtrs korrkt og liggr ikk altid lig til højrbnt, hvis man ikk bsiddr dn fornødn vidn. Hvor skal økonomifokus vær? Vi oplvr for tidn stor tilgang af iværksættr, og også hr gør vi mgt ud af at komm ind i hjrtt af virksomhdn for at kunn hjælp dm godt i gang f.ks. md at fokusr rigtigt på økonomisidn. Spcilt i startfasn r dt vigtigt md kontinurlig opfølgning, så kursn kan ændrs, så snart bhovt opstår. Rådgivning for/imod drift i slskabsform r også jævnligt rlvant. F.ks. kan dt sagtns vær n fordl, at virksomhdn blivr drvt som privatjt, forklarr Martin Nilsn, dr også har t par aktull staldtips til d lokal virksomhdr: Hvis du som mang økonomr mnr, rntn snart r på vj op ign, kan dr vær god fornuft i at ovrj t altrnativ til F1-krditforningslånt. En vt. omlægning bør slvfølglig sk i nært samråd md dit pnginstitut. Dt kan vær n fordl md privatj Dn 20. novmbr r dt sidst frist for frivillig indbtaling af a-conto slskabsskat. Dt kan godt btal sig at gætt på, hvor virksomhdns skat ndr og så få sndt dt vt. manglnd bløb til Skat i tid. F.ks. btydr d ny skattrglr, at dr skal btals skat af aktistigningr, slv om aktirn ikk r solgt. Mn tag lig n snak md din rvisor, hvis du ikk følr, du har ovrblikkt slv. 14 Infrastruktur Profil 15

9 2011 Smag Djursland kunstkalndr md logo Nu kan du få inspiration til at tilbrd nogl af d mang fødvarr, Djursland bugnr af. I n ny Smag Djursland Kalndr givr sks profssionll lokal kokk drs bud på, hvordan du kan anvnd lokalt råstof til at frmtryll ny og bdr smagsoplvlsr. Kalndrn r samtidig n ksklusiv kunstkalndr md unikk rproduktionr af 12 lokal kunstnr. Pris md gt logo fra 79 kr. xcl. moms. Stor rklamværdi + fuldt fradrag. Vin fra dansk Ch. d Haux i Bordaux Vin i Skovn udvælgr slv vin på slottn, så mang fås ikk andr stdr i landt.. Vinn på billdt r spcilt hjmtagt fra dt anrkndt, danskjd Ch. d Haux i Bordaux. Vi har t stignd antal økologisk vin. Du får prsonlig rådgivning omkring dit vinvalg. Vi pakkr i gavkartonr llr trækassr og sndr til hl landt fra dag til dag. Tlf Tlf , Tips til firma-julgavr Juløl gavkassr Djurs Bryghus kan lav virksomhdns hlt gn julølgavkass, vt. også md logo. Bryghust tilbydr to forskllig gavkassr md ntn tr llr fm forskllig øl, f.ks. Classic, Sørn Kann (7,9%) og mørk øl (5%). Pris pr. kass fra 104 kr. xcl. moms. Tillæg for gt logo. Vælg mllm pap og trækass. Tlf , 2 FLASKER VIN samt RØR MED JULENS GODTER r n af d ting man kan vælg når du bsøgr butikkn i Kannikgad i Grnaa. Lig nu r vi ud md stor flot brochur - kan rkvirrs i butikkn. Kama Kaff har ksistrt sidn 1968, og ristr ca. 60 tons kaff om årt. Vi givr grn t bud på jrs julgavr til kundr og ansatt. Tlf Summrbird chokoladfondusæt Lav nm dssrt hl årt: Dyp frisk frugt og vt. marcipan i smltt chokolad fra Summrbird llr Valrhona. Julkonfktn får også t kstra, nmt pift hr. Lavt i porclæn og opvarms md fyrfadslys. Pris for sæt md 2 stk.: kr. 179,20 + moms. Rabat vd størr antal. Tlf , Julgavr 2010 Julgavr 2010

10 3n +DYOXQG VNDO Y UH -XOHJLOGH $QQR GHFHPEHU -XOHEDUHQ neqhu NO 9L JnU WLO ERUGV NO.ULVWLDQ 'DQLHOVHQ VSLOOHU RS WLO GDQV I $1'(/*$9( n x. g da all uvrtr t s k 2 slags sild md karrysalat og løgring srvrt vd gæstn 10 d af hu Ud dag Min. rmoula tm søn lé fi m r k fisk ur tc Fris citron s m. Frisk fiskfilét m. rmoulad og citron og røgt lak.rødkål m sk Hl dampt laks m. mayonnais, kaviar og rjr r Fr nsstg rt fl to r b in. Rib ningmar nd ka Luksus tartlttr m. høns i aspargs ru n Ho k m. b kål Frskrøgt laks m. lun flødspinat g in k n s rønla. m I I I og g la mand, c 6 a Honningglacrt skink m. grønlangkål u 1 kr. Ris bærsa Okstyndstgsfilét m. svampcrm og små kartoflr kirs jul Ribbnsstg m. brund kartoflr Julmdistr m. rødbdr Lun lvrpostj m. ristd champignons og bacon Andbryst m. vanillmarinrd svskr Julsalat m. soltørrd tranbær, valnøddr, æbl og applsin. Ovrnatning incl. morgnmad i forbindls md julfrokostn Pr. prs. i dobbltværls kr. 300,00 Enkltværls kr. 400,00. I I I Gammldags æblkag Ris a la mand m. lun kirsbærsauc Ostanrtning m. nøddr og fignr. Frugtfad. Ring grn, hvis I ønskr at hold julfrokost n andn dato og/llr vt. for jr slv. 3ULV SU NXYHUW NU (x. drikkvarr) Ky aa stv j Grn Tlf (vd minimum 10 prsonr) incl. øl, vin, vand + kaff og lækkr julbag Kun Lad rammrn på Kystvjns Hotl og Konfrnccntr dann n prfkt ramm om firmats julfrokost I vælgr dagn og sammn findr vi lig d rammr dr gør jrs fst til årts fst. Vi sr vrr julbufft i jrs lokal, kun for jr. UD AF HUSET: Julbufft 1 Hvid sild md karrysalat Gravad laks md snnpsdrssing Fiskfilt md rmoulad og citron Tartlttr md høns i aspargs Ribbnstg md rødkål Mdistrpøls md grønlangkål og brund kartoflr Brød og smør Ris a la mand md kirsbærsauc 388,- Musik vd Allan Aabnhuus Start kl Frdag dn 26. novmbr* Lørdag dn 27. novmbr Frdag dn 3. dcmbr* Lørdag dn 4. dcmbr Frdag dn 10. dcmbr Lørdag dn 11. dcmbr Pris p pr. couvrt G n I stmn BuffT 8444 Ball Kr. 285,- pr. prs. inkl. kaff og th. minimum 20 kuvrtr Ky s t v j n s H ot l Du kan få hjælp til at udvikl din produktr og til at komm i kontakt md t stort markd. Snd n mail til llr ring VI siddr KLar 24 TImr og GLæDr os TIL at rsrvr plads TIL jrs julfst. på TLfon Kystvj 26 DK-8500 Grnaa T kysthotllt.dk GLæDLIG jul og GoDT nytår johnsn.dk Julfrokost 2010 fadøl, vand og vin ad libitum til kl. 01:00 pr. prs. Kr. 295,nhdspris på drinkskuponr stk. Kr. 25,(dækkr 1 fadøl, vand llr glas vin) 25% rabat på 1/1 fl. snaps og bittr. natsupp pr. prs. Kr. 65,Lvnd musik fra Kr. 5000,jukboks fra Kr. 2500,- og konfrnccntr Hvis du r producnt llr forarbjdr af fødvarr på Djursland, kan du bliv partnr i SmagDjursland. 18 TILLæG 168,- Tlfon Bli SmagDjursland partnr Flr nd 100 r allrd md! Hjmmlavt julsild md karrysalat Gravad laks md snnpsdrssing Grønlandsk rjr md æg, mayonnais og citron rødspættfilt md rmoulad Lun lvrpostj md champignon og bacon julsylt md snnp og rødbdr Gammldags æblflæsk julmdistr md søndrjysk grønlangkål Hlstgt svinkam md orang/nllik marinad sprødstgt andstg md brund kartoflr, svskr og rødkål ris á la mand md lun kirsbærsauc udvalg af husts ost, frugtr, knas og nøddr *Alt udsolgt Hodvj 53 på ræ 6 m. HøjT jult T s y L ovr 1 L G 00 LVnD fly a r f og Tonrn n ByDr VLKomm Julfrokost 2010 Traditionlt Julbord H D %XIIHW G am L L o K s øj Christian Thomsn, Pall Erik Rasmussn, novmbr august Julfrokost

11 G L A S D U R SOMME BYGGECENTER ariagr, M, d r å g m o y R, XL-BYG Vorup rsø og Ø. Tørslv Hadsund, Tho Partnr plænklippr Slvkørnd, md lstart og bioklip. Nw York havmøblsæt Stor flot bord i smartwood, 100 x 200 cm inkl. fltstol i polyrathan. Sort stl. Springtim parasol Ø 3 m. Md 8 ribbr og 2-dlt træstok på 48 mm. Vælg mllm off-whit og sort. 299,- MED LYSG, I HÅNDTrAsamt DANMARKS BILLIGSTE 2199,- brødhogldkurv st SPAR 800,- SPAR 200,- BORD + 6 STOLE 3995,- VILD PRIS Spar 3000,- EL-START OG STOR 625 MOTOR 2899,SPAR 1000,FREMTIDENS julgavløsning WEBER GASGRILL Q320 LTD Md grillaral på 46x56 cm, 2 brændr af rustfrit stål, brødhyld, indbyggt trmomtr, lktronisk tænding, 1 grill-out lys på håndtagt, låg og bund af støbt aluminium. DEWALT BOREMASKINE til din mdarbjdr DC740KA. Kraftfuld 10 mm,12 Volt bor-/skrumaskin. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah 699,- Ring for nærmr info på INKL. 2 BATTERIER , SPAR 450,- 10 KG 5995 SPAR 40,- SPAR 750,- APOLLO 1.499,- Ægt Brasiliansk hængkøj, frmstillt i 100% bomuld md standr i imprægnrt fyr. Justrbar,stabil og lt at flytt rundt md. L/B 320/140 cm. 1499,SPAR 500,- SPAR 1500,- GAS OPFYLDNING 10 ELLER 11 KG LEGEHUS TOGVOGN Plus. 140 x 220 cm. Umalt. RYOMGÅRD TØMMERHANDEL & BYGGECENTER Vstrgad Ryomgård - Tlf VILD PRIS 129,- SØNDERGADE GRENAA TLF Åbningstidr i Åbningstidr Byggmarkdt: Åbningstidr i Åbningstidr Tømmrhandln: i Byggmarkdt: i Tømmrhandln: Mandag-frdag Mandag-frdag Mandag-frdag Mandag-frdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag søndag i md søndag i md Tilbudn gældr fra torsdag dn 2. juli til og md søndag dn 5. juli Forbhold for moms- og afgiftsændring, manglnd og udsolgt varr samt billd- og trykfjl. Samm nsæt din gdancook n GRILLBRIKETTER B2 2B ønsksd dl KAP-/GERINGSSAV ftr prisr ogkgs 216 Præcist ljrt trækfunktion. ønforskpræcis r p lasr snitå og indbyggt lys (lamp). E SÆDEHYND INKL. SORT

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere