hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost"

Transkript

1 novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost

2 Tal md os om... nansiring invstring lasing forsikring Østrbrogad Grnaa Tlfon Tlfax LAGERLOKALER TIL LEJE i dn gaml papfabrik i Grnaa IDE KONSTRUKTION DIMENSIONERING Boax Ejndomm rådr ovr lagr- og kontorljmål i all størrlsr, dr kan skræddrsys til præcis dit bhov. Dr r mulighd for båd korttidsljmål og normal ljmål. LAGER LAGERHALLER GARAGER DEPOTER Fra mindr lagr og op til m 2. Kan ftr bhov vær højloftd op til 12 mtr. Pris fra 15 kr./m 2. Indndørs opbvaring af campingvogn samt dpotrum til møblopbvaring og lign.. Vi har læssgrav på aralt og kan tilbyd udndørs opmagasinring af f.ks. trailr og containr. Vi har bl.a. følgnd ljr på områdt: Danguitar, AvXprtn, Grnaa Transport, SCA Papir, Markman. UDLEJNING Udljning af kvalificrt prsonl på kort- og langtids basis. Vi kan tilbyd prsonl indnfor flg. katgorir: Smd/maskinarbjdr Svjsr Mig/Mag Tig Bro spcialistr Alpinistr lvl I, II & III PRODUKTION Autorisrt forhandlr og samarbjdspartnr for Hydra-Grn A/S Lagrførr bl.a. ABB l-motorr, pumpr, ljr, vntilr, fittings, slangindstik og slangr. Hydraulikslangr md indstik frmstills mns du vntr llr på bstilling. Afhntning af indlvrd rparationr til Grn Industri-srvic A/S skr tirsdag og torsdag morgn, andr rparationr og crtificring fortags på gt værkstd. Kalorivj 1 Tlf Industri- og marinmalr - sandblæsr Prsonal QC & QA inspktørr indnfor stål og malings tilsyn KONTAKT ORLA DAMBO PÅ TLF / llr Handl på Ja til Kattgatbron Dr var ftrspørgsl på Ja-hatt på dt infrastrukturmød Djursland Erhvrvsråd havd kaldt sammn til på Højskoln på Kalø. Vi kan som rhvrvsliv kun klapp i hændrn og opfordr politikrn til at gør alt, hvad dr r i drs magt for hurtigst muligt, at få bant vjn for n Kattgatbro. Enighdn blandt d frmtrædnd Djursland-politikr d to borgmstr og to Folktingsmdlmmr rakt hldigvis også til at tablringn af dn fast forbindls r vigtigr nd om placringn får sit n brohovd på Djursland llr j. Trafikministrit har anslåt, at dt vil vær 37 % dyrr at gå i land på Djursland nd n forbindls via Samsø. Hvis liniføringn Oddn-Glatvd drfor skal vær t ralistisk bud, skal dr ualmindlig god argumntr på bann, ligsom dr skal skabs alliancr og afsætts rssourcr til at sælg budskabt. Ja-hattn r t godt udgangspunkt og n uundværlig dl af dt rigtig arbjdstøj. Rdaktionn Forsid: Pall Erik Rasmussn, PR-Dvlopmnt. Fik hjælp, da btrot svindld 4 Når dn nyudnævnt dirktør stikkr pngn i gn lomm, og når jrn rjsr 180 dag om årt, så kan dt gå rigtig galt. Dt gjord dt for 3C Agro i Grnaa. Mn md n rsolut indgribn og hjælp fra Early Warning sr n skumml histori ud til at nd godt. Gratis hjælp i kris 6 Early Warning r n organisation, dr lds af Væksthus Midtjylland i Århus og r lokalisrt i d fm væksthus landt ovr. Dn har til formål at hjælp krisramt virksomhdr til at ovrlv llr til at lukk på n ordntlig måd. Dt cyklr bar for Bik Toyz 8 Fra kældrbutik i Århus til n størr, vlrnommrt virksomhd md gt domicil i Hornslt. Fm gang i træk r virksomhdn kårt som gazll. I dag r dr 16 ansatt og omsætningn vil nok nd omkring 65 mio. kr. for Projktmagrn 10 Egntlig r han blvt pnsionist i år. Mn ildsjæln Pall Erik Rasmussn r dr nok ikk så mang, dr kan stopp. Projktr, ny opgavr og udvikling har bidt sig fast i ham. I 18 år var han ldr af Grnaa Tknisk Skol. Nu fartr han Djursland rundt og r md til at sætt ny ting i værk. notr kalndr navn 12 slskabr rgnskabr En Kattgatbro har to hovdr 14 Frmtrædnd politikr fra Djursland går ind for n fast forbindls ovr Kattgat uanst hvor dn kommr til at ligg. Dt blv slåt fast på Djursland Erhvrvsråds infrastrukturmød på Højskoln på Kalø. Rådgivning i øjnhøjd 15 Profil: Rvisionsgruppn r dt ny navn for fusionn mllm Rvision Øst og Økoflx. Dn ny virksomhd r suvrænt Djurslands størst lokal rvisionshus. Julgavidér 16 Julfrokost 18 AKTUELT: Hal på 100 m 2, hal på 300 m 2 og hal på m 2. Ljprisr r pr. månd xcl. drifts- og forbrugsudgiftr. Boax Ejndomm r t jndomsinvstringsslskab md fokus på invstring i og udvikling af vlbliggnd jndomm. Vi har n solid gnkapital og mr nd 15 års rfaring md jndomsudvikling og -udljning. Vi r aktult på udkig ftr jndomm md udviklingspotntial. Udgivr: Mrcatus Rklamburau A/S, Grnaa tlf Rdaktion: Lars Chalmr Rasmussn (ansv.), Jns Nikolajsn og journalist Jørgn Ptr Thygsn. Snd grn stof: Mrcatus Rklamburau llr Annoncr: Mrcatus Rklamburau A/S, tlf Oplag: llv gang årligt. ISSN Tryk / distribution: Grfta Tryk A/S, tlf / Post Danmark til samtlig postrgistrrd firmar, forrtningr og kontorr på Djursland. Tkst, foto og annoncr må ikk bnytts rhvrvsmæssigt udn skriftlig tilladls fra rdaktionn. Dr må citrs fra magasint md kildangivlsr ftr gældnd rglr.»profiln«r btalt indlæg. novmbr august Ldr - Indhold 3

3 Bo Varmdal tablrd 3C Agro i januar En virksomhd, dr bskæftigr sig md gntisk rådgivning på staldnivau, så grisn kan producrs avlsmæssigt optimalt. Koncptt tagr udgangspunkt i fir paramtr: Fodrforbrug, fodroptagls, daglig tilvækst og kødprocnt. Kundrn r båd dansk og udnlandsk. I dag arbjdr virksomhdn i 36 land. Og ud ovr ugntlig kontakt via intrnt, bsøgs landmændn to gang om årt. Dt vist sig at virksomhdn var n rigtig god idé, og dn voksd hurtigt. Så hurtigt, at Bo i august 2009 ansatt n dirktør forudn Bo havd størr aktivittr ud i vrdn. Blandt andt var dt plann, at dr skull oprtts n filial i England. Et nyt pnginstitut blv kontaktt, og dt var hlt fantastisk, hvad dn bank kunn afsætt af rssourcr. Dt var næstn for mgt af dt god, bmærkr Bo. På t tidspunkt blv dr hævt ovr kr. på konton, som Bo ikk mnt han havd signrt. Han fik kontakt md sin kstrn bogholdr, og snart bgyndt dr at tgn sig t nogt uhyggligt billd. Dr var tagt af kassn, og dirktørn var dn skyldig. I t samarbjd md advokatn blv Når dn nyudnævnt dirktør stikkr pngn i gn lomm, og når jrn rjsr 180 dag om årt, så kan dt gå rigtig galt. Dt gjord dt for 3C Agro i Grnaa. Mn md n rsolut indgribn og hjælp fra Early Warning sr n skumml histori ud til at nd godt. hnsnd. Mn vd t tilfæld fortalt n kammrat ham om Early Warning. Early Warning blv kontaktt. To dag snr stilld dr to mand. Dt var konsulnt Nils Ol Hansn og dn frivillig Kurt Karlsn, dr i forvjn havd sin røddr i landbrugt. Så kom dr struktur i tingn. Dr blv lagt n plan. Man skull find ud af, hvad man vill. Skull virksomhdn rklærs konkurs. Skull man stift t nyt firma. Ellr skull man forsøg at skaff ny kapital og så fortsætt. Man valgt som udgangspunkt dt sidst. Advokatn blv kontaktt, og dr blv aftalt villig famili og n djlig kærst. Til gngæld har jg afdragt kr. på min gæld sidn 1. marts til 15. sptmbr. Og om t par år r jg gældfri. Mn dt undrr mig gntlig, at Early Warning r så ukndt for d flst. Blandt andt mnr jg da, at d lokal rhvrvsråd ksmplvis kunn gør opmærksom på dnn gratis ordning. Kurt Karlsn har jg nu som frivillig d næst to år. Jg kan trækk lig så mgt på ham, som jg har brug for. Historin sr nu ud til at nd godt. Bagftr har han kontaktt dirktørns tidligr arbjdsgivr ign. D to af dm nævnt, at han Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld d fir mdarbjdr, han løbnd havd ansat lig op til august. Dirktørn, dr var fra Nord-jylland var stor, jovial og hlt nd på jordn. En mand, man umiddlbart havd tillid til. Og da Bo ringd til hans tidligr arbjdsgivr, fik han også fin skudsmål. Han r t guldkorn, var dr n af d tidligr arbjdsgivr, dr sagd. Bo rjst mgt, mn snart kom dr små gnidningr mllm dirktørn og d øvrig mdarbjdr. Mn Bo havd jo travlt ud i dn stor vrdn. Samtidig havd n lokal andlskass mddlt, at dn nok ikk var dn bdst samarbjdspartnr, da bvisrn forlagt dirktørn, dr udn n min indrømmd dt hl. Han blv bortvist dn 18. novmbr Kort tid ftr fandt man også ud af, at han havd sminkt budgttrn i forhold til dn ny bank. Dt gav naturligvis også tumult. Bankn var ikk udlt positiv ovr, at jg havd koblt Early Warning på sagn Dr gribs ind Tabn vist sig at vær langt størr, nd dt så ud til i først omgang. Bo var på hæln i nhvr mød md dn ny bank. Hldt var også, at dr blv skafft to kautionistr. Og dr blv lavt n fornuftig aftal md pnginstituttt. Mn dt mærklig var at bankn ikk var udlt positiv ovr, at jg havd koblt Early Warning på sagn. Og jg tolkr dt i dag som t tgn på, at dn ikk ønskd, at dr kom n uvildig partnr ind i spillt, som kndt all rglrn. Mr vil jg ikk sig. Mn dt har vært hårdt, rkndr Bo Varmdal. F.ks. kunn jg for først gang ikk giv min børn julgavr. Jg har hllr ikk hævt løn sidn slutningn af fbruar i år. Jg lvr på n stn, og så af n vl- også dr havd tagt af kassn. Mn Bo rkndr at han r hlt tilbag til start. Han r n mand på skansn ign. F.ks. kunn jg for først gang ikk giv min børn julgavr Dirktørn fra Nordjylland blv aldrig politianmldt. Da han ingn png har, så var dt Bo Varmdal, dr slv skull finansir n vntul rtssag. Sådan r vrdn skrut sammn. Bo Varmdal, 3C Agro. 4 Erhvrvsudvikling Erhvrvsudvikling 5

4 Early Warning r n organisation, dr lds af Færgvj 1 Grnaa Væksthus Midtjylland i Århus og r lokalisrt i d fm væksthus landt ovr. Dn har til formål at hjælp krisramt virksomhdr til at ovrlv llr til at lukk på n ordntlig måd. Mn jo tidligr jrn sr og rkndr kristgn, jo størr r chancrn for ovrlvls. National projktldr Svnd Røg, Early Warning. Din lokal installatør BP Elctric A/S Trkantn 44 B 8500 Grnaa Tlf Kådhøjvj Hjortshøj Tlf Kvalitt til tidn Byghrrrådgivning Projktldls Projktstyring Rådgivning Projktring Stationsplads Grnaa Tlf Åboulvardn Århus C Tlf Murrfirma RASMUS JAKOBSEN A/S Totalntrprisr Nybygning Tilbygning Omforandring Rparationr Murr-, bton-, og jordarbjd Autorisrt kloakmstr Grav- og huggarbjd md minigd Havnvj Grnaa Tlf / Biltlf Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Problmt r, sigr national projktldr Svnd Røg fra sit kontor i Århus, og som også tagr sig af virksomhdrn på Djursland, at mang virksomhdsindhavr først rkndr problmrn for snt. Man bør simplthn ragr allrd, når d gul lampr lysr. Grn før man måsk har sat hust som sikkrhd blot for at kunn fortsætt n udsigtsløs drift i n kortr priod og alligvl nd i n konkurs. Dt kan vær svært at rumm psykisk, at dt r gåt så galt. Vd at hjælp indhavrn md at få fjrnt dt mr føllssladd omkring dn konkurstrud virksomhd og få ham til at s på sin virksomhd udfra, så kommr handlkraftn, og så kan vi i mang tilfæld undgå n konkurs. Endr man i n håbløs gældssituation ftr n konkurs, r dr mulighd for at få n gældssanring på særligt lmplig vilkår. Dt kan før til, at man r gældfri allrd ftr tr år. Dt kan d flst lv md. Man skal i øvrigt tænk på, at mang- virksomhdsindhavr r dygtig fagfolk, dr r innovativ og som r vant til at yd n indsats ud ovr dt sædvanlig. D r stræbsomm, og d tagr risici. Når bankn forlangr øgt sikkrhd, bør du vær på vagt Knd farsignalrn Oft r man som virksomhdsindhavr klar ovr, at nogt r galt udn at man nødvndigvis bhøvr at kigg på kasskrdittn llr på ordrtilgangn. Mn når kasskrdittn voksr udn at dt skylds kraftig vækst, bør advarslslamprn vær tændt, sigr Svnd Røg. Også når bankn forlangr øgt sikkrhd, bør man vær på vagt. Hr skal man ikk gå i panik og måsk pantsætt privatbolign umiddlbart. Andr farsignalr r, at man har problmr md at afrgn skat og moms. Omsætningn faldr. Indtjningn ligså. Og hvor r rvisorn hnn i alt dt hr? Har han sørgt for komptnt rådgivning, da farsignalrn bgyndt at dukk op? Er dr flr jr, kan problmrn måsk også skylds n uklar ldls. Hvm har ansvart for hvad? Rundbordsldls i kristidr dur ikk, sigr Røg. Og så skal dr hlst sidd kstrn og profssionll folk i n vntul bstyrls. Når skadn r skt Early Warning bstår af rfarn konsulntr, kyndig folk, dr r god sparringspartnr, når dr r problmr. Dr ud ovr trækkr organisationn på n lang rækk komptnt frivillig, dr som oftst har n baggrund som rhvrvsldr llr jr af n virksomhd. En kombination, dr har vist sig at vær særdls lvdygtig. Dt visr sig oft, at dr r flr Dr skal hlst sidd kstrn og profssionll folk i bstyrlsn mulighdr nd dn virksomhdsindhavrn måsk forstillr sig i først omgang: Dn stor konkurs. Dt kan vær n akkordordning md sin krditorr. Virksomhdn kan sælgs llr rkonstrurs, dr kan fusionrs og dl kan sælgs fra. Dr r altså flr mulighdr indn man nødvndigvis bhøvr at drj nøgln om. Hvis man opførr sig ordntligt, så kan man hurtigt komm på bann ign. Også som slvstændig. Man skal blot gmm undr hovdpudn llr på andn vis kunn frmskaff pngn til at kunn indgiv n konkursbgæring, hvis dt r dn vj løsningn går. Og husk: Dt r ingn skam at gå konkurs i dag. Dt r faktisk n ærlig sag. Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS 6 Erhvrvsudvikling Erhvrvsudvikling 7

5 Fra kældrbutik i Århus til n størr, vlrnommrt Færgvj 1 Grnaa VVS-installation pr møllr RUGVÆNGET GRENAA TLF FAX VAND VARME SANITET VENTILATION BLIKKENSLAGERARBEJDE OLIEFYRSSERVICE virksomhd md gt domicil i Hornslt. Fm gang i træk r virksomhdn kårt som gazll. I dag r dr 16 ansatt og omsætningn vil nok nd omkring 65 mio. kr. for Hnrik Thorup, EDC Møllrs Ejndomskontor. Dt cyklr bar for Bik Toyz HAR DU EN IDÈ TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM? Vil du grn vid, hvad dr skr i Miljøforum? gå ind på vors hjmmsid mfnorddjurs.dk hvor du kan få mr at vid, mld dig til (gratis) og hvor du kan komm md forslag til arrangmntr Miljøforum Norddjurs Erhvrv r t samarbjd mllm intrssrd virksomhdr i Norddjurs og Norddjurs Kommun md hnblik på at formidl rfaringsudvksling og vidn om rduktion af virksomhdrns miljøblastning og forøgls af produktivittn. Dnn formidling skr primært vd rfaringsudvksling i d nklt udviklingsgruppr (intrssgruppr) og vd afholdls af divrs arrangmntr - typisk fyraftnsmød, hvor all kan dltag. Miljøforum Norddjurs Erhvrv afløsr dt tidligr UGE (Udviklingsforum for Grnaa's Erhvrvsliv). Jamn, sigr Claus Bck, mdindhavr md ansvar for indkøb og prsonal, vi bstræbr os jo på at gør tingn bdr og bdr år for år. Vi øgr hl tidn srvicnivaut. Vi sr på, hvad man gør af god og fornuftig ting i andr branchr. Vi hntr inspiration. Vi sndr mrchandisr ud i cyklhandlrns butikkr og sørgr bl.a. for, at vor varr står pænt og ordntligt md prismærkning osv. Butikkrn sparr nrgi og arbjdskraft, og dt har bgg partr fornøjls af. Så læggr han hllr ikk skjul på, at importn bstår af kvalittscyklr og rsrvdl fra Tyskland. Dn god og høj kvalitt har afgjort også btydning. Fra lill til stor Bik Toyz blv stiftt af Alan Wolk i Og dt var vist plann, at forrtningn nognlund skull bliv på dt bskdn nivau, dn var på i startn. Mn dt var også tidn midt i firsrn, hvor mountain biks blv voldsomt populær. Så virksomhdn voksd næstn hlt af sig slv. I 2005 købt to ambitiøs md-arbjdr sig ind i. Dt var Claus Bck og Thomas Holst. Så bgyndt dt at gå rigtigt stærkt. Man bgyndt også på dt svnsk markd. I 2007 var omsætningn 18 mio. kronr. I 2009 var dn 48. Og i 2010 blivr dn i omgnn af 65 mio. kronr. Mn i 2008 havd vi t voldsomt tab på n nklt kund. Dt kunn ss i rgnskabt, mn llrs har vi i mang år holdt n årlig vækst på omkring 30 %., sigr Claus Bck. Cyklbranchn har ikk på samm måd som mang andr branchr haft n ndgang på grund af finanskrisn, supplrr Claus. Ndgangn har vært omkring 7 %, Dt r hovdsagligt gåt ud ovr salgt af hvrdagscyklr md 7 gar og til n pris på omkring kronr. Vor cyklr kostr typisk 7.000, og hr har dr vært frmgang hl tidn. Dt hængr naturligvis også sammn md, at dr i dag r mgt mr fokus på sundhd og vlvær. Strukturtilpasningr Når du spørgr til, om vi har fortagt os nogl tilpasningr i forbindls md finanskrisn, må jg svar nj. Mn vi har måttt fortag n rækk tilpasningr løbnd i kraft af, at virksomhdn r vokst så voldsomt, som dn r. Ingn af os tr r født llr naturlig ldr. Og ingn har rfaring md n størr virksomhd. For få år sidn kunn vi og mdarbjdrn sætt os nd og sludr om tingn. Dt r dr ikk rigtig tid til og fornuft i længr. Hr har vi måttt udvikl os. Nogn skal jo afstikk kursn. Mn vi har også god kstrn rådgivr som f.ks. n profssionl rvisor og n god bank, dr forstår, hvad vi har gang i. Ingn af os tr r født llr naturlig ldr Claus Bck fortsættr: Dr r ca. 800 cyklhandlr i Danmark. Omkring halvdln handlr vi rsrvdl md. Og så har vi 80 gntlig forhandlr af vor cyklr. Dm passr vi på. Har vi først opbyggt t godt forhold til n kund, så gør vi mgt for at hold på ham. Uanst om dr måsk kommr n størr cyklhandlr i nærhdn. Vi opførr os simplthn ordntligt. Og dt blivr vi vd md. Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS 8 Vækst på Djursland Vækst på Djursland Profil 9

6 Projktmagrn Egntlig r han blvt pnsionist i år. Mn ildsjæln Pall Erik Rasmussn r dr nok ikk så mang, dr kan stopp. Projktr, ny opgavr og udvikling har bidt sig fast i ham. I 18 år var han ldr af Grnaa Tknisk Skol, hvor han udvikld og udvidd. Nu fartr han Djursland rundt og r md til at sætt ny ting i værk for offntlig og privat virksomhdr. Pall Erik Rasmussn, PR-Dvlopmnt. Dn først dl af hvrdagn liggr fast: Nd til skudhavnn i Ebltoft kl. 7 til t frisk bad. Sommr som vintr. Om så isn skal slås i stykkr først. Drftr går turn som rgl forbi t træningscntr, alt imns dn grovvalsd havrgryn md mælk og måsk n anls sukkr vntr. Så r dr lagt n god bund for n virksom dag, sigr han. Vi siddr og snakkr på trrassn på n fantastisk smuk oktobrdag vd hans sommrhus i nærhdn af Ør og md n havudsigt, dr næstn gør ondt. Hr byggs dr om og til i diss dag. Hr har han tænkt sig at tilbring rstn af sin tid på dnn jord. I slskab md konn Erna Lai og oft i slskab md drs fælls børn på 37 og 40 år og børnbørnn, dr r fra 2 til 12 år. Når dr llrs r tid til dt. Fra Jydsk Tlfon til Grnaa Tknisk Skol Pall r uddannt cntralmkanikr. En uddannls, dr var modrn læng før computrn fik drs indtog i tlbranchn. Mn han lært nogt grundlæggnd om tknik, og lidt snr lært han også nogt om at undrvis, om ldls og om administration. Dt var n brignd tid, sigr Pall. Jg lært n mass, og dn baggrund har vært godt for mig snr hn. Han sluttd hos Jydsk Tlfon som områdchf på Djursland. Jg havd fåt n grundig baggrund hos Jydsk Tlfon, fortællr han. Og da mulighdn for at jg kunn blivr ldr af Grnaa Tknisk Skol bød sig til, slog jg naturligvis til. Eftr gn vurdring havd jg all forudsætningr for at bstrid jobbt. Mn jg var da også klar ovr, at md n placring på dn ydrst dl af Djursland skull dr arbjds, hvis dr skull mr nd d 100 lokal lvr ind på skoln, vi havd på dt tidspunkt. Dr var simplthn ikk så mang kundr, og drfor mått vi find på nogt, dr kunn trækk såvl lvr som dygtig mdarbjdr til områdt. Dt lykkds ovr al forvntning. Vi fik fat i dygtig lærr, dr båd var fagligt dygtig, og som også kunn tænk stratgisk og brænd for opgavn. Dn procs r jg glad for, at jg har vært md til at sætt i gang. Mn dt var ikk dt nst: Vi blv også nødt til at tænk rt utraditionlt. Dt lykkds at få tablrt Fodboldskoln sammn md Pr Bjrrgaard og Brøndby IF. Egntlig satt vi procssn i gang, før vi var hlt sikr på, at dt kunn lykks for os. I startn og dt var i 1994, var dr 50 lvr. I dag r dr vl omkring 100. Elvr dr all btalr godt og vl om årt for ophold og fodboldtræning. Liglds fik vi sat gang i t IT-collg ftr nognlund dt samm koncpt. Også hr r dr i dag omkring 100 lvr, dr slv btalr for n dl af dt hl. Sjovt r dt i dn forbindls at nævn, at vi fik dn lokal boligforning til at bygg ungdomsboligr til d muligvis! kommnd lvr i t grillfrit områd md frisk luft. Dt r nu vidrudviklt til GamIT, som r lidt gnialt. Hr blivr dr undrvist i spiludvikling. I dag r spiludvikling jo sturnt. Dt r jo nærmst blvt n industri hr til lands. Pall fortællr dog også om projktr, dr ikk blv til nogt. Han nævnr i dn forbindls n fiskriskol, som skull åbn, da fiskrit så allrværst ud. Dt hørr md til spillts rglr. Sådan r dt bar. Jg var klar ovr, at md n placring på dn ydrst dl af Djursland, skull dr arbjds. Hvad så? Pall Erik Rasmussn stoppd på Grnaa Tknisk Skol som 62-årig. Andr intrssr og andr projktr skull pljs og prøvs af. Nu arbjdr han som konsulnt og rådgivr for dt privat og dt offntlig. Han har gnnm flr år haft t godt samarbjd md Væksthus Nordjylland, som r god til at frmskaff EU-midlr til områdt nordpå. Mn nu r dt mr dt lokal, dr trækkr i ham. Han har komptncr indn for flr områdr og han r f.ks. bhjælplig md at søg offntlig midlr, når dr r god initiativr, dr skal prøvs. Dr r små og stor projktr imllm hinandn. Kndt r ikk mindst SmagDjursland, som han udviklr sammn md Djursland Landboforning og hvor man har kontaktr ud til mr nd 100 producntr af lokal fødvarr fra frugt og grønt til fisk og kød og godt lokalt øl. Produktr, dr skal brands ovr for dn lokal bfolkning, turistr og andr, dr vil hav sund fødvarr md smag. Endlig nævnr Pall t hmmligt projkt, som dr hvrkn må snakks llr skrivs rt mgt om. Mn dt handlr vistnok om t projkt, hvor bl.a. Vidnskabsministrit, Alxandra Instituttt og DTU r involvrt. Dr skal udtags patntr, og hvis dt hl lykks, så kan dt gå hn og bliv n spændnd og omfattnd sag. Jo, sådan går hvrdagn for Pall. Ikk mang dag r ns, og som rgl r dr altid n udfordring t llr andt std. Nogt dr skal tænks ignnm, nogt dr skal løss. Så han har gntlig ingn planr om at gå på traditionl pnsion. Han tænkr ikk ngang i d banr. Også på dt mr prsonlig plan søgr han stadig ftr udfordringr. Nogt dr kan hold ham i vigør. Øvrst på listn står kit surfing. Altså n mllmting mllm windsurfing, snowbording og paragliding. En spændnd sportsgrn, hvor især hoppn op til ti mtr ovr havovrfladn ftr signd skull vær sjov. Han skal lig ignnm t kursus, mn så skull han vær parat også til dt. Journalist Jørgn Ptr Thygsn, Mrcatus Rklamburau AS 10 Prsonprofil Prsonprofil 11

7 Frmtidn r faglært D to jobcntr dltagr i dn landsdækknd kampagn for voksnlærling, Frmtidn r faglært. Kampagnbussn har vært på bsøg i Ebltoft, Auning og Grnaa, hvor mang mødt op og var intrssrt i at hør om mulighdrn for at dygtiggør sig via n faglig uddannls. Eftr t par år md kris r ønskt om at dygtiggør sig blvt mgt nærværnd. Mang ufaglært job r forsvundt og kommr ikk tilbag drfor vil d frmtidig job på Djursland kræv uddannd mdarbjdr. Prognosr visr, at vi i Rgion Midt- og Nordjylland aln kommr til at mangl faglært hændr allrd i 2015, samtidig md at flr og flr ufaglært jobs forsvindr n udvikling dr Ny tog til Grnaabann D gaml MR-tog dr r fra halvfjrdsrn og firsrn udskifts først i dt ny år md ltt togsæt af typn Dsiro. Ifølg DSB s dirktør for Fjrn- & Rgionaltog, Frank Olsn, r Dsiro-togt t miljøvnligt tog md god kørgnskabr og forbdrt komfort til kundrn. D r ksmplvis udstyrt md lktronisk trafikinformation, klimaanlæg, stor panoramavindur og lavgulvsafdling md handicaptoilt også får gvaldig ngativ konskvnsr for Syddjurs Kommuns industrivirksomhdr. Drfor r indsatsn på voksnlærling-områdt så vigtig, og vi satsr i Syddjurs stærkt på voksnlærlingordningn som middl til at vnd udviklingn i mr positiv rtning, udtalr arbjdsmarkdskonsulnt Pdr Jnsn, dr r koordinator for kampagnn. og flksaral til cyklr og barnvogn. Dsiro-togt r t lt tog, dr r godt for miljøt, dt r hurtig til at komm op i fart og til at brms nd ign, og dt r t oplagt valg til Grnaabann, hvor dr r n forholdsvis kort afstand mllm stationrn, sigr han. Motorrn r udstyrt md partiklfiltr, dr rducrr udldningn af partiklr md 97 procnt svarnd til 4,3 tons partiklr årligt. Foto: Rné Strandbygaard Årts varhuschf Jns Friis, dirktør for Kvickly i Ebltoft r af landts 85 Kvickly-dirktørr kårt til årts varhuschf. Ud ovr dt økonomisk rsultat, r dt lykkds at gør butikkn mgt synlig i mdirn. Kvickly i Ebltoft r i øvrigt dn forrtning i kædn, dr sælgr mst i ug 29 n indsats dr krævr 120 mdarbjdr. Få rlvant indlæg optagt gratis i Ajour. Snd stof til: Erhvrvsforning ovrtagr Syddjurs Udviklingspark har i ftrårt styrkt organisationn, så parkns hold nu bstår af fir mdarbjdr. Rnt organisatorisk vil dr sk n ændring, sålds at prsonalt fra og md 2011 ovrgår til dn mdlms- og brugrdrvt Syddjurs Erhvrvsforning. Erhvrvslivt i Syddjurs givr pæn karaktrr til udviklingsparkn i n såkaldt tilfrdshdsundrsøgls lavt i virksomhdr har mldt tilbag, og drs dom r rt ntydig: Ti-md-pil-op. Drfor anbfalr Syddjurs Kommuns rhvrvsafdling, at samarbjdt skal fortsætt. Vjn r drmd bant for, at n ny samarbjdsaftal for priodn snart undrskrivs. Politikrn skal årligt hiv kronr op af kommunkassn for at ovrhold aftaln. Vi r mgt tilfrds md, at kommunn r indstillt på at lav n trårig aftal. Dt givr os dn fornødn ro til at planlægg, og dt vil giv bdr rsultatr, fordi vors arbjdsbtinglsr blivr klart bdr, sigr dirktør Sørn Holm, Syddjurs Udviklingspark. 10. novmbr 2010 Tmamød om -handl og wbshop. vd Tknologisk institut og Dlta. Std: Pakhust på Grnå Havn. Tilmlding nødvndig på tlf Info: Ln Bachmann. 16. novmbr 2010 Kom og få t digitalt vitamintilskud til din markdsføring. Praktisk tips til n bdr hjmmsid. Oplæg vd Adam Bindslv, Smiosis Formidling ApS. Std: CV2, Grnaa. Tilmlding ikk nødvndig. Info: Shna Haly dcmbr 2010 Kom og hør, hvad du kan brug dn kommunal Erhvrvssrvic til. Oplæg vd Ln H. Bachmann, Erhvrvssrvic i Norddjurs Kommun. Vi følgr op md spørgsmål og diskussion. Std: CV2, Grnaa. Info og tilmlding snst 10. novmbr 2010 hos Shna Haly, tlf llr mail Fortsat frmgang i lufthavnn Md n samlt frmgang på små 20 % i passagrtal indskrivr oktobr sig drmd samlt st som dn bdst månd i Aarhus Lufthavn sidn ftrårt 2001, og isolrt st som dn 3. bdst månd nognsind for udnrigs rut trafikkn. Talln for indnrigs-, udnrigs rut-, og chartrpassagrr i oktobr r på hnholdsvis 20, 17 og 29 procnt og all tr områdr bidragr drmd væsntligt til vækstn. Lufthavnn tilskrivr slv d forbdrd trafikal adgangsforhold til hovdmarkdr vst for lufthavnn, som dn væsntligst årsag til frmgangn og d glædr sig til i startn af dcmbr at ibrugtag dn Vstlig Adgangsvj, dr ydrligr vil rducr transporttidn. Århus Lufthavn kan hrftr nås på 25 min., (og t nklt vnstrsving) fra E 45, afkørsl 46. Færgvj 1 Grnaa All data r indhntt i priodn Kildr: Erhvrvs- & Slskabsstyrlsn og NN Markdsdata. Gngivt udn ansvar. All bløb i mio. kr. (forrig rgnskabsår) Bnt Silbrg s Møblsndkri ApS Tvd Bygad 2, 8420 Knbl Priod: Bruttofortjnst 0,0 (1,4) Rsultat før skat -0,1 (-0,5) Egnkapital 5,6 (5,7) Antal ansatt 1 (-) Holmriis-Ebltoft El-installation A/S Østrall 23, 8400 Ebltoft Priod: Bruttofortjnst 8,2 (11,0) Rsultat før skat -1,5 (-0,8) Egnkapital -0,3 (0,8) Antal ansatt - (-) Ican A/S Stationsvj 18, 8544 Mørk Priod: Bruttofortjnst 1,7 (3,3) Rsultat før skat 0,2 (1,0) Egnkapital 2,5 (2,5) Antal ansatt 7 (-) Kvist & Jnsn, Grnaa Statsautorisrdrvisorr A/S Østrbrogad 16 1, 8500 Grnaa Priod: Bruttofortjnst 5,0 (5,3) Rsultat før skat -0,2 (0,3) Egnkapital 0,5 (1,0) Antal ansatt 10 (9) Lykkgårdn ApS Århusvj 23, Auning Mark Priod: Bruttofortjnst 13,2 (9,8) Rsultat før skat -3,1 (-4,1) Egnkapital -3,7 (-1,1) Antal ansatt 7 (5) Mrcatus Rklamburau AS Færgvj 1, 8500 Grnaa Priod: Bruttofortjnst 2,4 (2,2) Rsultat før skat 0,5 (0,0) Egnkapital 1,4 (1,2) Antal ansatt - (-) Mols Multisrvic ApS Vrinnrs Bygad 11, 8420 Knbl Priod: Bruttofortjnst 1,8 (1,5) Rsultat før skat 0,4 (-0,4) Egnkapital 0,2 (-0,2) Antal ansatt 5 (5) Rinco Ultrasonics Danmark A/S A. Knudsns Vj 9A, 8400 Ebltoft Priod: Bruttofortjnst 1,0 (1,3) Rsultat før skat -0,4 (0,0) Egnkapital 0,6 (0,9) Antal ansatt - (3) Scanding A/S Djursgad 31, 8500 Grnaa Priod: Bruttofortjnst 2,2 (3,1) Rsultat før skat -0,4 (0,0) Egnkapital 0,8 (1,2) Antal ansatt 7 (8) Århus Chartr A/S Lill Torv 2, 8000 Århus C Priod: Bruttofortjnst 25,3 (31,6) Rsultat før skat 6,5 (13,4) Egnkapital 10,0 (13,1) Antal ansatt 39 (41) BK Tknik i ny markdssgmntr BK Tknik A/S i Nøragr arbjdr stadig primært md smdarbjd, båd som projktrnd og som undrlvrandør til størr og mindr opgavr. Mn dt sidst år har jrldr Bjarn Knudsn anvndt stor rssourcr på virksomhdns ny produktr, som han vurdrr bfindr sig i n mgt gunstig position: Ny markdssgmntr indn for bygg og anlæg gør, at vi nu kan s lys for ndn af tunnlln. Vi har samtidig udfast produktionn til undrlvrandørr båd i og udn for Danmark, fordi vors gn produktion simplthn ikk har vært tilstrækklig rntabl. Konkurrncn fra udlandt har gjort dt nødvndigt for os at tilpass prisparamtrn, og dt har allrd nu givt god rsultatr. Vi får nu løst rigtig mang opgavr væsntligt bil- BK Tknik A/S Auningvj 89B, Nøragr, 8961 Allingåbro Ejr: Bjarn Dahl Knudsn Holding ApS Priod Bruttofortjnst 8,3 (13,7) Rsultat før skat 1,6 (1,4) Egnkapital 4,8 (6,0) Antal ansatt 27 (30) All bløb i mio. kr. (forrig rgnskabsår) Få dit gt ksmplar Md t abonnmnt på Erhvrv Djursland får du information om udviklingn på Djursland, ny inputs og artiklr samt kort nyt. Gratis digital udgav: Få Erhvrv Djursland på udgivlssdagn til din mailadrss som pdf-fil. Tilsndt udgav: Få Erhvrv Djursland lvrt dirkt til din privtadrss llr giv mdarbjdrn t ksmplar. Årsabonnmnt (11 numr) 250,- 5 årsab. (11 numr x 5) 650,- Bstil på llr Prisr r xcl. moms. ligr i udlandt Jg r mgt tilpas vd frmtidn og glad for omstrukturringn. Jg rgnr md, at vi ign kommr ud md ovrskud til næst år. Virksomhdns jndom r, sammn md n væsntlig dl af d øvrig anlægsaktivr, ftr rgnskabsårts afslutning solgt til samarbjdspartnrn L-Tk, dr samtidig har ovrtagt virksomhdns svjsfolk. L-Tk løsr hrftr d svjsopgavr for BK Tknik, dr passr godt ind i L- Tks produktion til industrin. BK Tkniks bruttofortjnst r i sidst rgnskabsår faldt fra 13,7 mio. kr. til 8,3 mio. kr. Mn pga. omstrukturringn r dt lykkds for Bjarn Knudsn og hans folk at bgræns undrskuddt til 1,2 mio. kr. ftr skat mod t tilsvarnd ovrskud sidst år på 1 mio. kr. Ny slskabr Norddjurs ANHOLT TØMRERFIRMA ApS HVAC ENGINEERING A/S BERG STÅLMONTAGE ApS HM RESEARCH ApS VIND & SKOV ApS M-WORKERS ApS Syddjurs ACTOOM ApS HAIR BY ADELSBÖLL ApS JENS BRENDORP ApS CIS TECHNOLOGIES ApS MOLS BIOENERGI ApS QUTHO A/S BETA CARE ApS ZIROCCO ApS Konkursr, likvidationr og opløsningr Norddjurs ASX ApS ISAFOLD CARAVAN ApS ARKITEKTFIRMAET LYSHØJ & RØNNE ApS HELLAS ApS F H SPÅNTAGNING ApS Syddjurs GREAT DANE FURNITURE ApS KALØ ENTREPRENØRFORRETNING ApS MUNKHOLM EL, AARHUS A/S STJERNE HUSE ApS DATRONIC ApS SB SERVICE ApS SVEND W. OLSEN ApS HAYWARDANDERSEN ApS DANSK ANDELSBOLIG BYG ApS NYBYG ApS THAILAND HOMES ApS LARS AAGAARD ApS VG SUPPORT ApS HANDELSSELSKABET AF A/S HANS HOLST A/S Holding-, invstrings- og jndomsslskabr r undtagt. 12 Ajour Ajour 13

8 Frmtrædnd politikr fra Djursland går ind for n fast forbindls ovr Kattgat uanst hvor dn kommr til at ligg. Dt blv slåt fast på Djursland Erhvrvsråds infrastrukturmød på Højskoln på Kalø. Rådgivnd ingniør Lars Bagr, LB-Consult. En Kattgatbro til Djursland har to hovdr Rådgivning i øjnhøjd Rvisionsgruppn r dt ny navn for fusionn mllm Rvision Øst og Økoflx. Dn ny virksomhd r suvrænt Djurslands størst lokal rvisionshus. D to Djursland-borgmstr Kirstin Bill og Jan Ptrsn bakkr bgg op om n Kattgatbro. Dt samm gør Lif Lahn Jnsn (S) og Kim Christiansn (DF), dr bgg kommr fra Djursland og siddr i Folktingt. Dt kan godt vær, at Århus og Købnhavn kommr til at tag magtn, mn så gældr dt om at join dm, sagd Jan Ptrsn. Dr var nighd om, at Kattgatbron kommr. Måsk om 15, måsk om 25 år. Ovrlvr lufthavnn bron? Vil Aarhus Lufthavn lukk, når Kattgatbron gør dt nmmr at komm til Kastrup? Ellr vil dn blomstr, fordi sjællændrn vil strømm til? Dt var d to mst markant scnarir, dr blv dbattrt af d indbudt politikr og rhvrvsfolk om frmtidns infrastruktur på Djursland. Jg r varm fortalr for n Kattgatbro. Dn vil vær t kæmpløft for hl Danmark, mn dt vil også bliv dødn for Tirstrup Lufthavn, tilføjd Kim Christiansn. Alligvl lovd han at kæmp for n motorvj til lufthavnn, og dt fik han Lif Lahn Jnsns opbakning til. Uanst hvor Kattgatbron kommr i land, så vil dn styrk os, og så gældr dt om n hurtig forbindls vidr ud til lufthavnn. Dn skal nok ovrlv. Dn vil bar få mindr national trafik og mr intrnational, sagd han. Lufthavnn lukkr Oplægsholdrn, sociolog og forfattr Hnrik Dahl, havd sin bkymringr på Djurslands vgn: En bro vil forstærk urbanisringn. Folk vil trækk ind til storbyrn. Århus blivr koblt på Ørstadsrgionn, og dt r rigtig godt for bgg partr, mn jg forstår ikk, hvordan omgnskommunrn kan bakk op om dt. D får ingnting ud af dt, sagd han md hnvisning til, hvordan n øgt infrastruktur historisk st altid har forstærkt urbanisringn og mdvirkt til øgt affolkning af landt. Han anbfald Djursland at stå sammn og skab mr nd bar infrastruktur, som kan tiltrækk virksomhdr og borgr. Ellrs r n motorvj til Grnaa bar n motorvj væk fra Grnaa. Hnrik Dahl var klart af dn ovrbvisning, at lufthavnn i Tirstrup ikk vil ovrlv n Kattgatbro. Aarhus Lufthavn i cntrum Et fuldstændig modsat synspunkt blv frmlagt af rådgivnd ingniør, Lars Bagr, LB-Consult. Han forslår, at Djursland sammn md Nordsjælland og dt nordlig Jylland skal s at komm i gar og arbjd for, at Kattgatbron skal gå fra Oddn til Glatvd. Dt vil giv n nordøstlig rtning llr fingr, som man også kaldr dt, ud fra hovdstadn. Kørtidn fra Købnhavn ad n motorvj ovr Tirstrup Lufthavn til Århus vil bliv nognlund dn samm som n forbindls via Samsø, mn Randrs og Nordjylland vil få væsntligt kortr. Dt vil placr Aarhus Lufthavn i cntrum af landt, og mang fra Nordsjælland vil få kortr transporttid til Tirstrup nd til Kastrup, sagd han. Niras har for Trafikministrit anslåt udgiftn til n Kattgatbro ovr Samsø til 100 mia. kronr. En løsning ovr Djursland vil kost 137 mia. kronr. Spcialistvidn gi r komptnt rådgivning Vi oplvr n stignd ftrspørgsl på rådgivning fra lokal små og mllmstor virksomhdr, hvilkt krævr flr rssourcr samt n størr spcialisrt vidn. Drfor sr vi dnn fusion som dt prfkt match sigr Børg Hov, dr sammn md Jspr Falk Hansn og Martin Nilsn nu udgør dn daglig ldls i Grnaa-afdlingn, mns Ebltoft-afdlingn fortsat lds af Aag Madsn. Vi har fokus på at opbygg tætt rlationr Md i alt 37 mdarbjdr på Djursland, hraf sks statsautorisrd rvisorr, kan all kundr trækk på n brd spcialistvidn, f.ks. indn for IT, slskabsrt og skat. Vi har fokus på at opbygg tætt rlationr til kundrn, så d blivr trygg på økonomiområdt. Vi følgr md på sidlinin i dt omfang virksomhdrn ftrspørgr dt. Dt rsultrr i n mgt virksomhdsspcifik rådgivning i øjnhøjd, konstatrr Jspr Falk Hansn, dr også pointrr, at slv små virksomhdr pga. dn stignd intrnationalisring oft har bhov for mgt konkrt spcialisrt rådgivning: lidt indkøb i f.ks. Kina skal håndtrs korrkt og liggr ikk altid lig til højrbnt, hvis man ikk bsiddr dn fornødn vidn. Hvor skal økonomifokus vær? Vi oplvr for tidn stor tilgang af iværksættr, og også hr gør vi mgt ud af at komm ind i hjrtt af virksomhdn for at kunn hjælp dm godt i gang f.ks. md at fokusr rigtigt på økonomisidn. Spcilt i startfasn r dt vigtigt md kontinurlig opfølgning, så kursn kan ændrs, så snart bhovt opstår. Rådgivning for/imod drift i slskabsform r også jævnligt rlvant. F.ks. kan dt sagtns vær n fordl, at virksomhdn blivr drvt som privatjt, forklarr Martin Nilsn, dr også har t par aktull staldtips til d lokal virksomhdr: Hvis du som mang økonomr mnr, rntn snart r på vj op ign, kan dr vær god fornuft i at ovrj t altrnativ til F1-krditforningslånt. En vt. omlægning bør slvfølglig sk i nært samråd md dit pnginstitut. Dt kan vær n fordl md privatj Dn 20. novmbr r dt sidst frist for frivillig indbtaling af a-conto slskabsskat. Dt kan godt btal sig at gætt på, hvor virksomhdns skat ndr og så få sndt dt vt. manglnd bløb til Skat i tid. F.ks. btydr d ny skattrglr, at dr skal btals skat af aktistigningr, slv om aktirn ikk r solgt. Mn tag lig n snak md din rvisor, hvis du ikk følr, du har ovrblikkt slv. 14 Infrastruktur Profil 15

9 2011 Smag Djursland kunstkalndr md logo Nu kan du få inspiration til at tilbrd nogl af d mang fødvarr, Djursland bugnr af. I n ny Smag Djursland Kalndr givr sks profssionll lokal kokk drs bud på, hvordan du kan anvnd lokalt råstof til at frmtryll ny og bdr smagsoplvlsr. Kalndrn r samtidig n ksklusiv kunstkalndr md unikk rproduktionr af 12 lokal kunstnr. Pris md gt logo fra 79 kr. xcl. moms. Stor rklamværdi + fuldt fradrag. Vin fra dansk Ch. d Haux i Bordaux Vin i Skovn udvælgr slv vin på slottn, så mang fås ikk andr stdr i landt.. Vinn på billdt r spcilt hjmtagt fra dt anrkndt, danskjd Ch. d Haux i Bordaux. Vi har t stignd antal økologisk vin. Du får prsonlig rådgivning omkring dit vinvalg. Vi pakkr i gavkartonr llr trækassr og sndr til hl landt fra dag til dag. Tlf Tlf , Tips til firma-julgavr Juløl gavkassr Djurs Bryghus kan lav virksomhdns hlt gn julølgavkass, vt. også md logo. Bryghust tilbydr to forskllig gavkassr md ntn tr llr fm forskllig øl, f.ks. Classic, Sørn Kann (7,9%) og mørk øl (5%). Pris pr. kass fra 104 kr. xcl. moms. Tillæg for gt logo. Vælg mllm pap og trækass. Tlf , 2 FLASKER VIN samt RØR MED JULENS GODTER r n af d ting man kan vælg når du bsøgr butikkn i Kannikgad i Grnaa. Lig nu r vi ud md stor flot brochur - kan rkvirrs i butikkn. Kama Kaff har ksistrt sidn 1968, og ristr ca. 60 tons kaff om årt. Vi givr grn t bud på jrs julgavr til kundr og ansatt. Tlf Summrbird chokoladfondusæt Lav nm dssrt hl årt: Dyp frisk frugt og vt. marcipan i smltt chokolad fra Summrbird llr Valrhona. Julkonfktn får også t kstra, nmt pift hr. Lavt i porclæn og opvarms md fyrfadslys. Pris for sæt md 2 stk.: kr. 179,20 + moms. Rabat vd størr antal. Tlf , Julgavr 2010 Julgavr 2010

10 3n +DYOXQG VNDO Y UH -XOHJLOGH $QQR GHFHPEHU -XOHEDUHQ neqhu NO 9L JnU WLO ERUGV NO.ULVWLDQ 'DQLHOVHQ VSLOOHU RS WLO GDQV I $1'(/*$9( n x. g da all uvrtr t s k 2 slags sild md karrysalat og løgring srvrt vd gæstn 10 d af hu Ud dag Min. rmoula tm søn lé fi m r k fisk ur tc Fris citron s m. Frisk fiskfilét m. rmoulad og citron og røgt lak.rødkål m sk Hl dampt laks m. mayonnais, kaviar og rjr r Fr nsstg rt fl to r b in. Rib ningmar nd ka Luksus tartlttr m. høns i aspargs ru n Ho k m. b kål Frskrøgt laks m. lun flødspinat g in k n s rønla. m I I I og g la mand, c 6 a Honningglacrt skink m. grønlangkål u 1 kr. Ris bærsa Okstyndstgsfilét m. svampcrm og små kartoflr kirs jul Ribbnsstg m. brund kartoflr Julmdistr m. rødbdr Lun lvrpostj m. ristd champignons og bacon Andbryst m. vanillmarinrd svskr Julsalat m. soltørrd tranbær, valnøddr, æbl og applsin. Ovrnatning incl. morgnmad i forbindls md julfrokostn Pr. prs. i dobbltværls kr. 300,00 Enkltværls kr. 400,00. I I I Gammldags æblkag Ris a la mand m. lun kirsbærsauc Ostanrtning m. nøddr og fignr. Frugtfad. Ring grn, hvis I ønskr at hold julfrokost n andn dato og/llr vt. for jr slv. 3ULV SU NXYHUW NU (x. drikkvarr) Ky aa stv j Grn Tlf (vd minimum 10 prsonr) incl. øl, vin, vand + kaff og lækkr julbag Kun Lad rammrn på Kystvjns Hotl og Konfrnccntr dann n prfkt ramm om firmats julfrokost I vælgr dagn og sammn findr vi lig d rammr dr gør jrs fst til årts fst. Vi sr vrr julbufft i jrs lokal, kun for jr. UD AF HUSET: Julbufft 1 Hvid sild md karrysalat Gravad laks md snnpsdrssing Fiskfilt md rmoulad og citron Tartlttr md høns i aspargs Ribbnstg md rødkål Mdistrpøls md grønlangkål og brund kartoflr Brød og smør Ris a la mand md kirsbærsauc 388,- Musik vd Allan Aabnhuus Start kl Frdag dn 26. novmbr* Lørdag dn 27. novmbr Frdag dn 3. dcmbr* Lørdag dn 4. dcmbr Frdag dn 10. dcmbr Lørdag dn 11. dcmbr Pris p pr. couvrt G n I stmn BuffT 8444 Ball Kr. 285,- pr. prs. inkl. kaff og th. minimum 20 kuvrtr Ky s t v j n s H ot l Du kan få hjælp til at udvikl din produktr og til at komm i kontakt md t stort markd. Snd n mail til llr ring VI siddr KLar 24 TImr og GLæDr os TIL at rsrvr plads TIL jrs julfst. på TLfon Kystvj 26 DK-8500 Grnaa T kysthotllt.dk GLæDLIG jul og GoDT nytår johnsn.dk Julfrokost 2010 fadøl, vand og vin ad libitum til kl. 01:00 pr. prs. Kr. 295,nhdspris på drinkskuponr stk. Kr. 25,(dækkr 1 fadøl, vand llr glas vin) 25% rabat på 1/1 fl. snaps og bittr. natsupp pr. prs. Kr. 65,Lvnd musik fra Kr. 5000,jukboks fra Kr. 2500,- og konfrnccntr Hvis du r producnt llr forarbjdr af fødvarr på Djursland, kan du bliv partnr i SmagDjursland. 18 TILLæG 168,- Tlfon Bli SmagDjursland partnr Flr nd 100 r allrd md! Hjmmlavt julsild md karrysalat Gravad laks md snnpsdrssing Grønlandsk rjr md æg, mayonnais og citron rødspættfilt md rmoulad Lun lvrpostj md champignon og bacon julsylt md snnp og rødbdr Gammldags æblflæsk julmdistr md søndrjysk grønlangkål Hlstgt svinkam md orang/nllik marinad sprødstgt andstg md brund kartoflr, svskr og rødkål ris á la mand md lun kirsbærsauc udvalg af husts ost, frugtr, knas og nøddr *Alt udsolgt Hodvj 53 på ræ 6 m. HøjT jult T s y L ovr 1 L G 00 LVnD fly a r f og Tonrn n ByDr VLKomm Julfrokost 2010 Traditionlt Julbord H D %XIIHW G am L L o K s øj Christian Thomsn, Pall Erik Rasmussn, novmbr august Julfrokost

11 G L A S D U R SOMME BYGGECENTER ariagr, M, d r å g m o y R, XL-BYG Vorup rsø og Ø. Tørslv Hadsund, Tho Partnr plænklippr Slvkørnd, md lstart og bioklip. Nw York havmøblsæt Stor flot bord i smartwood, 100 x 200 cm inkl. fltstol i polyrathan. Sort stl. Springtim parasol Ø 3 m. Md 8 ribbr og 2-dlt træstok på 48 mm. Vælg mllm off-whit og sort. 299,- MED LYSG, I HÅNDTrAsamt DANMARKS BILLIGSTE 2199,- brødhogldkurv st SPAR 800,- SPAR 200,- BORD + 6 STOLE 3995,- VILD PRIS Spar 3000,- EL-START OG STOR 625 MOTOR 2899,SPAR 1000,FREMTIDENS julgavløsning WEBER GASGRILL Q320 LTD Md grillaral på 46x56 cm, 2 brændr af rustfrit stål, brødhyld, indbyggt trmomtr, lktronisk tænding, 1 grill-out lys på håndtagt, låg og bund af støbt aluminium. DEWALT BOREMASKINE til din mdarbjdr DC740KA. Kraftfuld 10 mm,12 Volt bor-/skrumaskin. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah 699,- Ring for nærmr info på INKL. 2 BATTERIER , SPAR 450,- 10 KG 5995 SPAR 40,- SPAR 750,- APOLLO 1.499,- Ægt Brasiliansk hængkøj, frmstillt i 100% bomuld md standr i imprægnrt fyr. Justrbar,stabil og lt at flytt rundt md. L/B 320/140 cm. 1499,SPAR 500,- SPAR 1500,- GAS OPFYLDNING 10 ELLER 11 KG LEGEHUS TOGVOGN Plus. 140 x 220 cm. Umalt. RYOMGÅRD TØMMERHANDEL & BYGGECENTER Vstrgad Ryomgård - Tlf VILD PRIS 129,- SØNDERGADE GRENAA TLF Åbningstidr i Åbningstidr Byggmarkdt: Åbningstidr i Åbningstidr Tømmrhandln: i Byggmarkdt: i Tømmrhandln: Mandag-frdag Mandag-frdag Mandag-frdag Mandag-frdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag søndag i md søndag i md Tilbudn gældr fra torsdag dn 2. juli til og md søndag dn 5. juli Forbhold for moms- og afgiftsændring, manglnd og udsolgt varr samt billd- og trykfjl. Samm nsæt din gdancook n GRILLBRIKETTER B2 2B ønsksd dl KAP-/GERINGSSAV ftr prisr ogkgs 216 Præcist ljrt trækfunktion. ønforskpræcis r p lasr snitå og indbyggt lys (lamp). E SÆDEHYND INKL. SORT

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere