TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k"

Transkript

1 TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k

2 Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning... 3 Hovedoplysninger til fakturalinjeeksporten... 3 Oprettelse af fakturadata der skal eksporteres... 4 Opret fakturalinjeeksportens elementer... 4 Redigér fakturaeksport elementer... 5 Bogført TimeLog Project faktura og tilhørende eksportformater... 6 Fakturaeksport som kommasepareret eksportfil (*.csv)... 6 Fakturaeksport som tekstfil (*.txt)... 6 Valgmuligheder til summeringslinjer... 7 Valgmuligheder til fakturalinjer

3 Indledning TimeLog Projects standardfakturalinjeeksport er en funktion, der eksporterer af bogførte fakturaer til jeres økonomisystem. Når eksportfunktionen først er konfigureret, baseret på økonomisystemets importkrav, vil bogførte fakturaer ikke længere skulle indtastes i økonomisystemet manuelt. Dette sparer både tid og ressourcer, og I undgår eventuelle fejl ved manuel indtastning. Selve opsætningen af standardfakturalinjeeksporten skal kun udføres én gang i TimeLog Project, og herefter kan I genbruge eksportopsætningen, hver gang I har faktureret i TimeLog Project. Konfigurationen af eksportfilen opsættes i Systemadministrationen under Økonomi & Fakturering, og selve eksportfunktionen findes i Ledelsesrapporter under Eksport. Forudsætninger For at kunne eksportere fakturadata fra TimeLog Project skal de ønskede projektregistreringer (tidsregistreringer, indkøb/udlæg, rejseafregninger og fastprisrater) være bogført på en faktura i TimeLog Project. Hvis fakturalinjeeksporten skal indeholde økonomisystemets varenumre for at blive tilknyttet de rigtige konti, skal disse være oprettet i TimeLog Project inden fakturaen fremstilles i TimeLog Project. Oprettelse af varenumre udføres i Systemadministrationen under Økonomi / Fakturering. Klik på linket Varenumre. For at kunne konfigurere fakturalinjeeksportfunktionen i TimeLog Project er det nødvendigt at kende økonomisystemets importkrav. Dette dækker bl.a., hvilke fakturadata der skal leveres, og hvordan data skal formateres for at opnå en gnidningsløs overførsel af de eksporterede fakturalinjedata til økonomisystemet. Denne information opnås nemmest ved at kontakte leverandøren af økonomisystemet. 2

4 Opsætning Hovedoplysninger til fakturalinjeeksporten Hovedoplysningerne i fakturalinjeeksporten definerer, hvordan den enkelte eksportfil skal opbygges, og hvordan de enkelte fakturalinjers data skal læses af økonomisystemet Figur 1: Hovedoplysninger til fakturalinjeeksporten Teksten i feltet Filnavn bruges til at definere navnet på eksportfilen. Eksportfunktionen vil automatisk tilføje et indeksnummer efter teksten. Filtype er den filtype, der kan importeres i økonomisystemet (Tekstfil (*.txt) eller kommasepareret fil (*.csv)) Ved markering af Begynd med kolonneoverskrift vil den første linje i eksportfilen indeholde de kolonneoverskrifter, der oprettes i tabellen Rækker i fakturalinjeeksporten (se også figur 5). Markeres Summering pr. faktura, vil eksporten tilføje en talrække i eksportfilen til fakturaens sumbeløb og i tabellisten af oprettede fakturalinjer. Valget i listen Placering af sumlinjer bestemmer, hvor i eksporten fakturasummeringen skal placeres. Før eller Efter hver fakturas data. Alt efter økonomisystemets opsætning skal Sumlinjefortegn vælges til et positivt- eller negativt fortegn. Alt efter økonomisystemets opsætning, skal Fortegn på fakturalinje vælges til et positivt- eller negativt fortegn. Vælg Kolonne-separator ud fra de tegn økonomisystemet kræver for at kunne importere fakturaernes data element for element. Tekstvalidering skal bruges, hvis økonomisystemet kræver et anførselstegn ( ) omkring én kolonne eller alle kolonner. Vælg Datoformat som matcher økonomisystemets datoformat. I listen kan vælges mellem: - Dato-separator hvis der skal indsættes tegn mellem dag, måned og år. - Tusindtal-separator, der matcher de tegn økonomisystemet benytter. - Decimal-separator, der matcher de tegn økonomisystemet benytter. 3

5 Markér Inkludér indtægtsbilag hvis I benytter TimeLog EVM og ønsker at overføre bogførte indtægtsbilag til økonomisystemet. Markér Brug fakturahoved hvis fakturaernes hovedoplysninger (postadresse m.m.) skal medtages i eksporten. Markér Inkluder tekstfakturalinjer, hvis der er oprettet fakturalinjer, der kunne indeholde tekst, som skal eksporteres til økonomisystemet. Klik på Gem knappen for at gemme hovedoplysningerne til fakturalinjeeksporten. Oprettelse af fakturadata der skal eksporteres Nedenstående er et eksempel på en eksportopsætning, hvor følgende data skal eksporteres: Kundenummeret som benyttes til at parre de eksporterede fakturadata med kunden i økonomisystemet Fakturaens titel som skal benyttes på fakturaen i økonomisystemet Fakturaens projektnumre som benyttes i økonomisystemet Varenummer på ydelsen for hver fakturalinje Teksten på fakturalinjen Momssatsen på fakturalinjerne Beløbet for hver fakturalinje Fakturaens total Figur 2: Exceludgave af eksportønsker til TimeLog Projects fakturaer Opret fakturalinjeeksportens elementer Efter oprettelsen af de ønskede data til fakturalinjeeksporten kan den oprettede tabel nemmest sammenholdes med, at regnearket i figur 2 er drejet 90 grader mod uret. Se evt. figur 5 og kolonnen fakturalinjer. Klik på Ny kolonne for at oprette det første sæt fakturadata, der skal eksporteres. De oprettede kolonner listes som rækker i tabellen nedenfor. 1 Figur 3: Opret en ny kolonne til fakturalinjeeksporten 4

6 5 2 4 Figur 4: Valg af data til en ny fakturalinjeeksport Skriv navnet på den første kolonneoverskrift. Denne tekst vil være at finde som det første sæt data i eksportfilen. Vælg Beløb fra valglisten Summerlingslinjer Fakturaens totalbeløb uden moms indsættes efter den sidste fakturalinje for hver faktura. Vælg Kundenr. i valglisten Fakturalinje Kundenummeret indsættes som element nr. to i eksporten. Tekstfeltet til højre for valget vil blive aktivt ved valg, hvor der kan indtastes informationer. Klik på Gem knappen for at gemme den nye kolonne i eksportopsætningen. Ved klik på Annuller lukker Redigér kolonne sektionen uden at gemme eventuelle valg. 3 Redigér fakturaeksport elementer Figur 5: Tabel over oprettede fakturalinjer til eksporten Klik på Redigér eller navnet i kolonnen Overskrift for at åbne et element for rettelse. Ved klik på Slet slettes det oprettede elementet. Hvis flere elementer skal slettes, markeres markeringsboksen ud for de ønskede rækker og der vælges Slet i valglisten Vælg handling. Klik på OK knappen for at udføre sletningen. Numrene, i kolonnen # på de oprettede rækker, svarer til rækkefølgen af kolonner i eksportfilen. 5

7 Bogført TimeLog Project faktura og tilhørende eksportformater Fakturaeksport som kommasepareret eksportfil (*.csv) Fakturaeksport som tekstfil (*.txt) 6

8 Valgmuligheder til summeringslinjer TimeLog Standardfakturalinjeeksport Her følger en forklaring på de valg I kan gøre jer i opsætningen af eksportformatet for både summeringslinjer og fakturalinjer. Valg i valgliste Beløb Beløb inkl. moms Betalingsfrist Faktura nr. Faktura titel Fakturabeløb i fakturavaluta inkl. Moms Fakturabeløb i valuta Faktura-ID Fakturatype Fast tekst Indtf. dato Kundenr. Moms % Momsbeløb i faktura valuta Projektkategori Projektnr. Standardmoms Valutakode Valutakurs Beskrivelse Eksporterer fakturaens total beløb uden moms i systemvalutaen Eksporterer fakturaens total beløb inkl. moms i systemvalutaen Eksporterer fakturaens forfaldsdato Eksporterer det bogførte fakturanummer. Eksporterer fakturaens overskrift Eksporterer fakturaens total beløb, inkl. moms i fakturaens valuta Eksporterer fakturaens total beløb uden moms i fakturaens valuta Eksporterer fakturaens databasenummer (ses i URL) Eksporterer fakturatypen 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Eksporterer teksten i feltet til højre for valget for hver faktura i eksporten Eksporterer bogføringsdatoen for indtægtsbilaget. For fakturaer er det fakturadatoen, der eksporteres Eksporterer kundenummeret i TimeLog Project Eksporterer momsprocenten for hver fakturalinje Eksporterer momsbeløbet i fakturaens valuta Eksporterer projektets projektkategori Eksporterer projektets projektnummer Eksporterer fakturaens (kundens) momssats Eksporterer fakturaens forkortelse for valutaen Eksporterer den kurs der er benyttet på fakturaen NB! Systemvaluta er den valuta TimeLog Project blev oprettet med, typisk jeres lands valuta. Se eventuelt i Systemadministration -> Generelle indstillinger, hvor systemvaluta ses nederst på skærmbilledet. Valgmuligheder til fakturalinjer Valg i valgliste Beskrivelse Beløb Eksporterer beløbet for hver fakturalinje i systemvaluta Beløb inkl. moms Eksporterer beløbet for hver fakturalinje inklusiv moms i systemvaluta Betalingsfrist Eksporterer fakturaens forfaldsdato på hver fakturalinje Bynavn, kontaktperson Eksporterer bynavnet for fakturaens kontaktperson Dato på fakturalinjen Eksporterer registreringsdatoen for fakturalinjernes data Efternavn på kontaktperson Eksporterer efternavnet på fakturaens kontaktperson Efternavn, oprettet af Eksporterer efternavnet på den medarbejder, der har oprettet kontaktpersonen i TimeLog Project adresse, kontaktperson Eksporterer adressen på fakturaens kontaktperson 7

9 Enhed Enhedspris Faktura nr. Faktura titel Fakturabeløb i fakturavaluta inkl. moms. Fakturabeløb i valuta Faktura-ID Fakturalinje-id Fakturalinjetekst Fakturatype Fasetype Fast tekst Fornavn på kontaktperson Fornavn, oprettet af Indtf. dato Kontaktpersonens adresse Kontaktpersons navn Kundenavn Kundenr. Kundens adresse Kundens adresse 2 Kundens bynavn Kundens land Kundens postnr. Land, kontaktperson Mobiltelefonnr., kontaktperson Moms % Momsbeløb i faktura valuta Mængde Postnr. på kontaktperson Projektkategori Projektnr. Rabat på fakturalinjen Standardmoms Standardrabat på fakturaen Telefonnr., kontaktperson Valutakode Valutakurs Varenr. Eksporterer enhedstypen for hver fakturalinje. Hvis der ikke er angivet en enhedstype på fakturaen, eksporteres teksten "Undefined" Eksporterer enhedsprisen for hver fakturalinje. Beløbet eksporteres i systemvaluta Eksporterer den bogførte fakturas nummer Eksporterer teksten fra fakturaens overskrift Eksporterer fakturalinjens beløb, inkl. moms i fakturaens valuta Eksporterer fakturalinjens beløb, i fakturaens valuta Eksporterer fakturaens databasenummer (ses i URL) Eksporterer fakturalinjens databasenummer Eksporterer fakturalinjens tekst Eksporterer fakturatypen 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Eksporterer projektfasens fasetype. Fakturalinjer der ikke tilhører en fase, vil indeholde et tomt felt i eksporten Eksporterer den tekst, der er skrevet i tekstfeltet. Eksporterer fornavnet på fakturaens kontaktperson Eksporterer fornavnet på den medarbejder, der har oprettet fakturaen i TimeLog Project Eksporterer den bogførte dato for fakturalinjen Eksporterer kontaktpersonens adresse. Hvis der ikke er angivet en adresse i TimeLog Project vil feltet være tomt Eksporterer kontaktpersonens fornavn og efternavn Eksporterer firmanavnet på fakturaen Eksporterer kundenummeret i TimeLog Project Eksporterer kundens adresse i TimeLog Project Eksporterer kundens adresse 2 i TimeLog Project Eksporterer kundens bynavn i TimeLog Project Eksporterer kundens land i TimeLog Project Eksporterer kundens postnummer i TimeLog Project Eksporterer landenavn for fakturaens kontaktperson Eksporterer mobiltelefonnummeret på fakturaens kontaktperson Eksporterer fakturalinjens momssats Eksporterer momsbeløbet i fakturaens valuta Eksporterer data i kolonnen antal på de enkelte fakturalinjer Eksporterer fakturakontaktpersonens postnummer i TimeLog Project Eksporterer projektets projektkategori for hver fakturalinje Eksporterer projektnummeret fakturalinjen tilhører Eksporterer rabatsatsen på de enkelte fakturalinjer Eksporterer momssatsen på den enkelte fakturalinje Eksporterer procentsatsen for fakturaen Eksporterer kontaktpersonens telefonnummer i TimeLog Project Eksporterer fakturaens valutakode Eksporterer den benyttede valutakurs på fakturaen Eksporterer varenummeret for hver fakturalinje 8

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7 Hånd@ kursusmodul Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler.... 7 Instruktørgrupper... 9 Instruktør... 12 Kurser... 15 Kursus opgaven økonomi... 17 Tilmeld kursister... 18 Tilmeld kurser...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere