Virksomhedsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Virksmhedsplan 2015

2 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3 b. Hvr langt er vi nået. 4 Implementering af scialplanens temamråder. 5 a. Helhedsrienteret g målrettet habiliterende indsats 5 b. Brgerinddragelse g Netværksdannelse 5 c. Samarbejde med andre 6 d. Frivillighed: 7 e. Tilbud m Bstøtte 7 f. Undervisnings- g beskæftigelsestilbud 8 g. Fritids g aktivitetstilbud 8 h. Sundhedsfaglig indsats: 9 i. Ny teknlgi 10 j. Kmpetence g arbejdsmiljø 11 Bilag Benheden Nattergalevej værdigrundlag vrt nye fælles grundlag. 12 Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 2 af 13

3 Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 Organisatinen Nattergalevej består af i alt 50 døgndækkede bliger frdelt på flere matrikler. Nattergalevej. Efter m g udbygning, sm blev afsluttet i 2013 består Nattergalevej nu af 35 bliger hvraf de 5 er aflastnings- g btræningstilbud( 107). Bligerne er frdelt på flere huse, Nattergalevej 1 med 10 lejligheder, Nattergalevej 5 med de 5 aflastnings- g btræningstilbud, Nattergalevej 7 har 4 lejligheder, Nattergalevej 9 har 7 lejligheder g Nattergalevej 11 har 9 lejligheder. Den ene lejlighed på Nattergalevej 11 er afskærmet fra de øvrige lejligheder, så det giver mulighed fr et særligt tilbud. Alle bliger/huse på Nattergalevej er sammenhængende med en frbindelsesgang, sm giver beber g medarbejdere mulighed fr at færdes mellem husene. Mejsevej 1 har 8 lejligheder, der er særlig gde rammer fr kørestls brugere både i de fleste af lejligheder men gså i fællesrummene. Mejsevej 12 har 7 lejligheder. De 3 lejligheder ligger tæt på fælleshuset g 4 lejligheder ligger i krt afstand fra fælleshuset. Disse 4 bliger giver mulighed fr at b lidt mere selvstændig men stadig tæt på medarbejdere. Der er vågen nattevagt på Nattergalevej sm gså dækker Mejsevej 12. Mejsevej 1 har egen vågen nattevagt. Der er ansat pædagger, scial g sundhedsassistenter, pædaggiske assistenter, pædaggmedhjælpere, kntrassistent g pædaggstuderende. Ledelsen består af en leder g en stedfrtræder sm gså indgår i det pædaggiske arbejde. Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan a. Hvad er der arbejdet med. Siden sidste virksmhedsplan er der sket stre ændringer i rganisatinen. Mejsevej 1 er sammenlagt med Nattergalevej g udbygning af Nattergalevej fra 15 til 35 bliger har været en str udfrdring. I frbindelse med udvidelsen blev 7 bebere verflyttet fra Gefinsvej g 2 fra Parcelvej. Derudver blev aflastningstilbuddet sm tidligere var på Parcelvej flyttet til Nattergalevej. Der blev verflyttet medarbejdere fra Gefinsvej g Parcelvej sm havde kendskab til de bebere sm flyttede derfra. Derudver var de pårørende meget behjælpelige såvel praktisk sm med den stre viden de har m deres børn/familiemedlemmer. På trds af de stre ændringer fr de invlverede bebere fra Gefinsvej g Parcelvej er beberne er faldet gdt til i de nye rammer. Derudver er der flyttet en del nye bebere ind sm tidligere har bet hjemme hs frældrene eller andre steder. Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 3 af 13

4 I frbindelse med byggeriet har alle bebere g deres frældre/pårørende sm bede på Nattergalevej i byggeperiden været invlveret. Alle bebere fik nye lejligheder g flyttede intern. Dette betød nye sammensætninger i de nye huse. Fr Nattergalevej har det været en meget anderledes pgave at rganisere pgaven med aflastnings- g btræningstilbud. I sidste virksmhedsplan beskrev vi et enkelt mands tilbud. I frbindelse med byggeriet af Nattergalevej blev der etableret en lejlighed, sm tg højde fr denne bebers særlige behv. Denne løsning fungerer rigtigt gdt fr såvel beberen sm de medarbejdere sm arbejder der. Det har været en str g spændende udfrdring fr medarbejderne at være i prcessen. Det har krævet meget mstillings parathed g erkendelse af, at det er en helt ny rganisatin sm vi lige nu er i gang med at pbygge. b. Hvr langt er vi nået. Vi er færdige med byggeriet. Vi har fået et gdt samarbejde med bligfreningen Bmiva m varetagelse af de pgaver sm hører med til den daglige drift af så mange bliger. Der arbejdes meget med at der samarbejdes mellem husene, Mejsevej 1 er bygningsmæssig mere adskilt fra den øvrige del af rganisatinen hvilket betyder at der ikke i det daglige kan samarbejdes eller trækkes på kllegaer i akutte situatiner. De nye bebere er faldet rigtig gdt til, de bebere sm tidligere bede på Nattergalevej men sm er flyttet i nye lejligheder g sammen med både nye g kendte bebere fungerer g trives gdt i de nye rammer. Medarbejderne har alle fået nye pgaver g nye kllegaer. Det har været en str pgave g lang prces sm har krævet en ekstra indsats. Medarbejderne er nu i gang med at revidere de pædaggiske handleplaner, så der kan arbejdes mere målrettet med den enkelte beber. Vi har i 2014 haft en prces med udarbejdelse af nyt værdigrundlag fr rganisatinen, en prces hvr alle medarbejdere (Mejsevej 1,Mejsevej 12 g Nattergalevej) har været aktive i udarbejdelsen. Det har været en vigtig prces fr at få fælles ejerskab til de værdier sm vi ønsker at arbejde med /stå fr. Værdigrundlaget har sit afsæt i Skive Kmmunes verrdnede værdier Udvikling, Trivsel g Ordentlighed. Bilag vedlægges. Der er udarbejdet DISC prfiler på alle medarbejder i 2014 med undtagelse af en gruppe sm er planlagt til 2015, ud ver en persnlig prfil er der gså udarbejdet en gruppe prfil. Prcessen har givet gde værktøjer fr den enkelte medarbejder men gså frståelse fr hinanden sm kllegaer. Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 4 af 13

5 Implementering af scialplanens temamråder. a. Helhedsrienteret g målrettet habiliterende indsats Vi vil samarbejde med sagsbehandleren, beberen g evt. dennes pårørende m at psætte mål fr den enkelte beber ud fra beberen ressurcer. Vi vil i samarbejde med beskæftigelsestilbuddene sikre, at vi samarbejder m målene. Vi vil løbende på teammøder følge p på udviklingsmålene. Vi vil sikre at den enkelte beber får den msrg, pleje g vedligehldende træning, der er vigtig fr at de pnåede funktiner fasthldes. Vi vil samarbejde med øvrige faggrupper mkring indsatsen. Vi vil frsat have fkus på at beberen trives i btilbuddet, samværstilbuddet g har et scialt liv sm samlet kan være medvirkende til, at den enkelte udvikler sig. Der har været behv fr en mere effektiv udnyttelse af det fælles IT-dkumentatinsværktøj, Avale. En verrdnet beslutning m ikke at afvente fremtidig VUM-afgørelser, men indskrive brgeres allerede vedtagne udviklingsmål i Avale fra eksisterende handleplaner giver endnu større tydelighed i den fælles indsats. Disse udviklingsmål vil blive udbygget med beskrivelse af handlinger. Heraf må brgeren kunne frvente en bedre helhedsrienteret indsats på tværs af de kmmunale tilbud. b. Brgerinddragelse g Netværksdannelse Vr pgave er at tage udgangspunkt i den enkelte brgers ønsker g behv. Med kendskab til den enkeltes frmåen støtter vi brgerens inddragelse i beslutninger vedr. eget liv g blig. I gennem Nattergalevejs m g udbygning igennem de sidste 2 år har det været særdeles central med inddragelse af pårørenderepræsentanter i byggeudvalg. Ligeledes har det været yderst vigtigt, at brgerne har været inddraget i beslutninger mkring deres nye bliger. Prcessen har været en meget knkret øvelse i udvikling, trivsel g rdentlighed. Fra medarbejdergruppen er dette efterfølgende blevet udtrykt i Nattergalevejs værdigrundlag ved: at beberne har indflydelse på eget liv g at bebernes liv lykkes set fra deres eget perspektiv. I ngle tilfælde må dette gerne være på kanten af, hvad den enkelte evner med en udvikling fr øje. I Benhedens frskellige huse frsøges der med frskellige mdeller at inddrage brgerne i eget liv. Afhængigt af den enkelte kan dette være inddragelse på frskellige niveauer fra persnlige valg, til valg på et gruppemæssigt niveau. Inddragelsen fregår dels sm en pædaggisk ingrediens i den enkeltes dagligdag g dels sm en struktureret inddragelse ved f.eks. husmøder eller tavle-planlægning dels sm et samarbejde på tværs af husene mkring fælles aktiviteter Med udgangspunkt i den enkelte brgers accept ønsker vi et tæt samarbejde med pårørende i frhld til prethldelse af familienetværk. Samarbejdet er gså med sigte på en hjælp til brgeren i frhld til indflydelse på eget liv. Familien kan med et nært kendskab fte bidrage Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 5 af 13

6 med persnens histrie g persnlige ønsker, der måske ikke umiddelbart kan frmuleres af brgeren selv. Benhedens fysiske pbygning med verskuelige rammer samt en miljømæssig tæthed giver gde muligheder fr netværksdannelse i nærmiljøet. Flere brgere bruger denne mulighed ved besøg hs hinanden. Planlagte fælles aktiviteter hver 14. dag understøtter dette. Disse Aktiv- Trsdage fregår i skiftende huse med besøg hs hinanden. Både brgerne g persnale får herved et gdt kendskab på tværs af husene. c. Samarbejde med andre Samarbejdet med andre er vigtig fr at sikre indsatsen fr den enkelte beber. Med udgangspunkt i den enkelte bebers behv samarbejder vi med andre faggrupper, frældre/pårørende, aktivitets/ samværs tilbud g eksterne specialister. Vi samarbejder med pleje-msrgsafdelingen, når der er brug fr sygeplejemæssig bistand g behandling i bligen. Ligeledes køber vi deres ydelser når eksempelvis en af beberne har behvet ved weekendbesøg hs familie eller på ferie. Samarbejdet med aktivitets- g samværstilbuddene er væsentlig i det daglige fr at sikre en krdinerende indsats fr den enkelte beber. Der afhldes efter behv møder mellem de medarbejdere sm krdinerer g planlægge indsatsen. Derudver sikrer den skriftlige beskrivelse i Avale, at der er viden m, hvad der arbejdes med. Der er faglig sparing fælles fr medarbejdergrupperne efter behv. Samarbejde med specialister. Vi har et tæt samarbejde med Oligfreni-klinikken i Risskv mkring bebere med en psykiatrisk verbygning. Samarbejdet fregår via en sygeplejerske sm kmmer på besøg ved beberen g efterfølgende samtale med medarbejder g evt. pårørende. Sygeplejersken retter efterfølgende henvendelse til den psykiatriske verlæge i Riisskv. Alle beberne har brug fr at blive ledsaget til læge, tandlæge, fysiterapeut, sygehuse g andre behandlingssteder. Det er derfr medarbejderne sm på bebernes vegne er i tæt dialg med sundhedssystemet. Vi har enkelte gange samarbejdet med Vis. Vi køber eksterne psyklger i frbindelse med faglig sparring g kllegial supervisin til medarbejderne. Samarbejde med frældre/pårørende. Vi har et tæt samarbejde med frældre/pårørende mkring den enkelte beber. Det er vigtigt at vi i fællesskab skaber de bedste betingelser fr at beberen kan udvikle sig. Samarbejdet afstemmes med den enkelte beber (når det er muligt) g graden af hvad frældrene har mulighed fr. Flere af beberne har værgemål, sm betyder at vi er i tæt dialg med værgerne. Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 6 af 13

7 Desuden er der via et lkalt pårørenderåd et frmaliseret samarbejde på tværs af hele rganisatinen. Dette frmaliserede samarbejde bredes ud ved 2 årlige sammenkmster med deltagelse af brgerne, pårørende g Nattergalevejs persnale. d. Frivillighed: På Benheden Nattergalevej skal vi til at implementere frivillighed. Fkus bliver i første mgang på, hvrdan vi bedst muligt får hele medarbejdergruppen med i prcessen. I lkal-med skal vi have diskuteret, hvrdan vi vil rekruttere de frivillige. Dernæst vil der blive afhldt et fællesmøde fr hele medarbejdergruppen, hvr temaet vil være frivillighed. Her vil vi diskutere hvad vi kan bruge de frivillige til. Vi skal gså have italesat de bekymringer/mdvillighed, der kan være ver at bringe frivillige ind i hverdagen. Eksempler: Gåture Ture ud af huset sm f.eks. bigraf, badeland, bytur, kncert m.m. Hjælp ved arrangementer Scialt samvær i egen blig Bage e. Tilbud m Bstøtte Nattergalevej har en vred vifte at bligmuligheder. Der er et hus til 4,et til 7,et til 9 frdelt i 2 grupper g et til 10 gså frdelt i 2 grupper. En af lejligheder er bygget med egen indgang sm giver mulighed fr et individuelt tilbud. Der er mulighed fr at etablere et tilsvarende tilbud i et af husene. Der er 5 aflastnings- g btræningsbliger, de 3 bliver fr øjeblikket brugt til btræning, de 2 øvrige bliver brugt af bebere, sm frtsat br hjemme ved frældrene. Mejsevej 1 har 8 lejligheder sm er frdelt på 2 sammenhængende huse g meget handicap venlig indrettet. Mejsevej 12 har i alt 7 lejligheder, hvr de 3 ligger ved fælleshuset. De øvrige 4 ligger tæt på fælleshuset men med egen indgang. Der er tilknyttet en brger, sm br i egen lejlighed på Åge Nielsens vej. Der er mulighed fr at trække på medarbejderne hele døgnet. Der er tilknyttet en brger, sm har brug fr at kunne kntakte et døgndækket tilbud m natten. Vi ser det sm en mulighed at få flere eksterne pgaver. Det kunne være støtte til brgere, sm br selvstændig, men har brug fr at kunne kntakte medarbejdere hele døgnet, ligeledes Bstøtte i dagtimerne. Vi arbejder hele tiden på at anvende persnale ressurcerne bedst mulig, g vil frtsat se på hvilke muligheder, der kan være fr nye tiltag. Det er vigtigt fr s, at vi får skabt muligheder Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 7 af 13

8 fr at tilbyde fuldtidsstillinger til de medarbejdere sm ønsker det, så vi gså i fremtiden kan fasthlde dygtige g kvalificerede medarbejder Vi arbejder med at der skabes tryghed fr beberne i de situatiner, hvr medarbejderne frlader huset. Vi har derfr i frbindelse med m- g udbygningen af Nattergalevej 1-11 haft fkus på etablering af teknlgiske løsninger med kald til persnalets DECT-telefner. Det betyder, at hvis en bebere eksempelvis får et epileptisk anfald eller selv udløser et kald, kan medarbejderen hurtig kmme til hjælp. Vi har i samarbejde med Skive Kmmunes ergterapeuter en prces i gang på Mejsevej 1 fr at undersøge muligheder fr mere teknlgi, sm kan være bebere g medarbejdere til hjælp. Vi skal have øget fkus på teknlgiske muligheder i de kmmende år. Beberne på selve Nattergalevej har gd mulighed fr at kmme rundt mellem husene via frbindelsesgangen. Vi vil arbejde med, at der etableres flere muligheder fr at beberne kan danne venskaber på tværs af husene. Ligeledes skal den enkelte beber støtte i at bevare g etablere nye kntakter/venskaber. f. Undervisnings- g beskæftigelsestilbud Benheden Nattergalevej indgår i et dagligt samarbejde med Aktivitetshusene Skvly / Magneten g Idavang. Desuden et nært samarbejde med CKU, Skive, da enkelte brgere er i gang med 3 årige STU-frløb g. Fritids g aktivitetstilbud Fritids g aktivitetstilbud i Benheden Nattergalevej tager udgangspunkt i den enkelte brgers ressurcer g behv. Nedenstående er aktiviteter beerne deltager i nu g sm vi gerne vil støtte p m fremadrettet. Der deltages i frskellige tilbud sm fx: Aktiviteter i Téren Diverse handicap sprtsgrene, bwling, håndbld, hckey, ridning g fdbld. LEV festen med Bjørn g kay Far g søn festen Fastelavnsfesten Sølund festival Skive Handicap festival Lejr, denne bliver tilrettelagt i frhld til den enkelte g den enkeltes gruppe. Aktiv trsdag. Denne aktivitet frekmmer 2 gange månedligt g husene skiftes til at arrangere aktiviteterne. Aktiviteterne spænder vidt, fra bank til sang, musik, dans, maleri til fællesspisning g meget mere. Tilbuddet er lavet fr at styrke det sciale imellem brgerne, sm på lang sigt kan give grbund fr nye relatiner. En sidegevinst ved aktiviteten er, at brgerne møder mange persnaler fra frskellige huse g besøger hinandens huse. Dette skaber tryghed i deres færden rundt på stedet. Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 8 af 13

9 Skive kmmunes ledsagerrdning Ngle brgere benytter skive kmmunes ledsagerrdning til at få flere én til én-aktiviteter. Det kan være ture i svømmehallen, se fdbld kampe, ture i bigrafen g ekstra ferieture m.m. h. Sundhedsfaglig indsats: På Benheden Nattergalevej har vi fkus på den fysiske g psykiske sundhedsindsats. Den fysiske indsats: til brgerne støtter p m fritidsaktiviteter støtter p m kntakt til eksterne samarbejdspartnere sm f.eks. zneterapeut, fdplejer, læge, tandlæge, diætist tilbyder gåture i det mfang tiden er til det bestræber s på at servere sund g lødig kst støtter p m aktivitetsdage støtter beberne til at vedligehlde de fysiske færdigheder, de har, så de kan være så selvhjulpne sm muligt kan tilbyde taktil massage fr medarbejdere. frugtrdning gratis rygestpkurser alkhlplitik g rygeplitik tilbud m fysiterapeut- g zneterapeutbehandling, rabat på mtin gennem kmmunens sundhedsrdning frflytningsvejledere Den psykiske indsats: til brgerne støtter beberne i at prethlde relatiner til familie g andet netværk skabe rum g plads til sciale relatiner f.eks. ved at arrangere aktiv trsdag; lade beberne besøge hinanden på tværs af husene pririterer bevidst deltagelse i arrangementer i årets løb sm f.eks. lejr, Skive Handicapfestival, handicapfester, endags ture m smmeren, Sølundfestival fr medarbejdere. psyklgsamtaler gennem sundhedsrdningen vldsplitik faglig sparring g kllegial supervisin Fremver vil vi frtsat have fkus på den sundhedsfaglige indsats. Indenfr vres mråde kan udfrdringen være at skabe den nødvendige frståelse hs beberne af, hvrfr sundhed er vigtig. Derfr skal vi frtsat have fkus på mtivatinsarbejdet, sm fylder meget i vres arbejde. Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 9 af 13

10 i. Ny teknlgi På det specialiserede scialmråde i Skive Kmmune defineres velfærds- g scialteknlgi på denne måde: Scial IT Teknlgi der anvendes af brugere til kmmunikatin, til at skabe sciale netværk g samvær, samt til underhldning, leg, mestring g læring Omsrgs- g plejeteknlgi - Teknlgi der anvendes til at varetage fysisk pleje g msrg af mennesker med primært fysiske funktinsnedsættelser Smarthme-teknlgi - Teknlgi, der knytter sig til styring af funktiner, der gør bligen intelligent g tilgængelig. Sundhedsteknlgi - Teknlgi med fkus på sundhed, herunder psykiatri, rehabilitering g ergterapeutisk behandling. Dagligdags-teknlgier - Teknlgier sm indgår i almindelige frbrugerprdukter. Frmålet med anvendelse af velfærdsteknlgi: Fr brgerne bedre livskvalitet i frm af f.eks. øget selvhjulpenhed. mere tryghed. bedre helbred. styrkede sciale relatiner g netværk Fr medarbejderne bedre udnyttelse af ressurcerne ved ændrede måder at arbejde på bedre trivsel g psykisk arbejdsmiljø gennem nye arbejdsgange mindre fysisk nedslidende arbejde bedre kmmunikatin med brgere g pårørende Scial IT - Flere af brgerne i benheden anvender tablets / smartphnes til kmmunikatin ved f. eks. telefnsamtaler, skype, mail g i få tilfælde Facebk. Enkelte anvender gså billeder til visuel kmmunikatin g pbygning af dagsstukturer. En fysisk psætning med billedtavler, kalendere. lign. vil i ngle tilfælde kunne erstattes med apps til tablets. Dette ville med en hensigtsmæssig brug kunne give brgeren en større selvstændighed større mbilitet i frhld til disse tavler. Alle huse i benheden er af selvsamme årsag frsynet med netværk, så dette er muligt. Omsrgs- g plejeteknlgi - En del af de nye bliger på Nattergalevej er nu udstyret med lftlifte. Alle bliger er frberedt til vaske- tørretiletter. Bligerne på Mejsevej 1 er bygget til meget stre g rummelige bliger, så de kan rumme gså svært fysisk handicappede brgere med mange pladskrævende hjælpemidler. Brgere med svære fysiske g psykiske handicaps betyder et behv fr mfattende hjælp. I det tidligere mtalte samarbejde med Skive Kmmunes ergterapeuter afsøges muligheder fr teknlgi, sm kan være bebere g medarbejdere til hjælp. Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 10 af 13

11 j. Kmpetence g arbejdsmiljø Der har siden sidst været arbejdet meget med: Implementering af jurnalsystemet Avale: Gør alle plysninger lettilgængelig, f.eks. handleplaner, magtanvendelser g medicin. Sikre fælles viden med samarbejdspartnere, f.eks. Aktivitetshusene. Der er indskrevet pædaggiske mål (VUM), revideret handleplaner g påbegyndt Indsatsplaner. Fælles værdigrundlag: Der er arbejdet med at få skabt én sammenhængende rganisatin, men med selvstyrende teams. Alle medarbejder har været med i prcessen, så der pleves ejerskab af værdigrundlaget. Der er gså i den frbindelse drøfter kan g skal pgaver. DISC prfiler: I frbindelse med byggeri g mrganisering blev der etableret ny b-grupper g dermed gså nye sammensatte persnalegrupper. Sm beskrevet i Statusafsnittet har der været arbejdet med DISC prfiler på alle medarbejdere. Det har været en både sjv g interessant prces. Kmpetence g særlig viden: Medarbejder med særlig viden bruges så vidt mulig rundt i hele rganisatinen. På den måde kan man vedligehlde g udvikle den kmpetence man har. Det kan f.eks. være Marte Me eller massage. Der har gså været arrangeret fælles vejledning fr studerende. Fremadrettet skal der arbejdes med: Dkumentatin: Mere - g rigtig placeret dkumentatin i hverdagen. Det vil sige, vi kan blive bedre til at srtere i de infrmatiner vi giver videre. Hvad skal skrives hvr g hvad kan undlades. Dette er gså en del af Scialafdelingens kmpetenceudviklingsplan. Hen ver efteråret 2015, g i starten af 2016 skal flere medarbejder, på krtere eller længere intrduktin i KRAP. Der arbejdes løbende med implementering af hjælpemidler, både i f.h.t APV g brgernes mulighed fr at være mere selvhjulpne. Her tænkes især på teknlgiske hjælpemidler. Juni 2015 MED-Udvalget fr Benheden Nattergalevej Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 11 af 13

12 Bilag Benheden Nattergalevej værdigrundlag vrt nye fælles grundlag. VI STRÆBER EFTER. SAMSPIL MELLEM MEDARBEJDERE OG BEBOERE at beberne har indflydelse på eget liv at bebernes liv lykkes set fra deres eget perspektiv at medarbejderne har kendskab til beberne (ønsker livshistrie handicap frudsætninger stemning humør) at medarbejderne g beberne har realistiske ambitiner at medarbejderne er nærværende, g skaber kvalitetstid fr beberne at medarbejderne møder beberne med en åben g frventningsfuld hldning, der skaber mulighed fr gensidig glæde g udvikling at bebernes fællesskab med hinanden g med medarbejderne er præget af en psitiv stemning, der udvikler tillid g skaber rum fr humr, pjat g ballade at kntakten mellem beberne g medarbejderne afstemmes efter beberen g situatinen at medarbejderne skaber tryghed fr beberne at beberne plever sammenhæng g kntinuitet i deres liv at medarbejderne planlægger g pririterer fleksibelt at medarbejderne har verblik ver situatiner g ressurcer VI STRÆBER EFTER SAMSPIL MELLEM MEDARBEJDERNE OG MELLEM MEDARBEJDERNE OG LEDELSEN at man møder andre, sm man gerne selv vil mødes at man udvikler kendskab til hinanden såvel fagligt sm persnligt at der løbende fregår faglig sparring baseret på tillid, lyalitet, ærlighed g reel indsigt at frskelligheder hs medarbejderne ses sm en ressurce at vi ytrer s g lytter at yde hjælp gså på tværs af husene at arbejde hen imd fælles mål at der er sammenhæng mellem de beslutninger, der træffes g den praksis, vi har at den faglige kmmunikatin både støtter g udfrdrer medarbejdere g ledelse at der mellem medarbejdere g mellem medarbejdere g ledelse er tillid til, at pgaverne løses kvalificeret at gde relatiner skaber grbund fr en varm g humristisk tilgang til prblemer g udfrdringer at der løbende g systematisk udvikles g udveksles viden g erfaringer at den viden g de infrmatiner, der deles, er relevant fr mdtagerne Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 12 af 13

13 at samspillet mellem ledelse g medarbejdere er præget af synlighed g tydelighed VI STRÆBER EFTER SAMSPIL MELLEM BOENHEDEN OG PÅRØRENDE at pårørende mødes med åbenhed g respekt at der skabes et gensidigt tillidsfuldt frhld sm frudsætning fr, at de pårørende møder persnalet med åbenhed g respekt at de pårørende føler sig velkmne i benheden at de pårørende ses sm en meget vigtig ressurce i frhld til viden m g kendskab til beberne at der skabes tydelighed m, hvad de frhåndenværende ressurcer skaber af muligheder g begrænsninger fr bebere g medarbejdere Udarbejdet ktber 2014 Benheden Nattergalevej, Nattergalevej 3, 7800 Skive Side 13 af 13

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at:

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at: Baggrund Der blev i fråret 2014 lavet demnstratiner fra KMD, CSC g Avale g der blev frsøgt udarbejdet en kravspecifikatin til det nye msrgsjurnalsystem med udgangspunkt i den kravspecifikatin til msrgsjurnalsystemet,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere