Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus"

Transkript

1 Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

2 Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret undervisning - opkrævning for ledige - hvor kurset betales af jobcenter/kommune Fuld justeret pris skal udfyldes iflg. lovgivning Opkrævning af ISB sidegevinst

3 Sådan fungerer det På B702 Holdplacering skal ÅE-rekvirent være udfyldt Ovenstående eksempel er AMU, men det samme er gældende på ÅU (A702 Holdplacering)

4 Sådan fungerer det På A424 Opkrævning for aktivitetsplacering vil eleverne kun arve de relevante gebyrer Her en elev med ÅE-rekvirent ISB (har arvet alle takster)

5 Sådan fungerer det På A424 Opkrævning for aktivitetsplacering vil eleverne kun arve de relevante gebyrer Her en elev med ÅE-rekvirent UVM (har kun arvet deltagerbetaling)

6 Kvitteringsskrivelse Der kan laves tilbud/kvitteringsskrivelse R065 Pristilbud til rekvirent

7 Hvordan kommer vi der til? Nye lokale gebyrtyper tilknyttet en Grundtype Kontostreng skal udfyldes på gebyrtyperne (minimum Ø-konto) Hvis kontostrengen skal være Ø-konto+Ø-ansvar (intet formål) skal det udfyldes på A421 som art..ansvar altså med 2 punktummer! Kost og logi (grundtype KOSAM) skal oprettes af skolen selv Gebyrer der ikke er fastlagt i takstkataloget: Deltagerbetaling på ÅU (central type: Kursusgebyr) Materialegebyr (central type: Lokalt gebyr) - allerede oprettede gebyrtyper kan bruges tilknyt ingen grundtype og N i Rekvirentgebyr

8 A422 Gebyrer for aktivitet Hvordan kommer vi der til? Udfyld Forfaldsdato og brug knappen 1.Opret gebyrer Berig (udfyld felterne) evt. med yderlige kontooplysninger

9 A422 Gebyrer for aktivitet Hvordan kommer vi der til? Formål kommer fra B930 Kontering af CØSA-formål - på de gebyrer der ikke fik formål på A421 Gebyrlinier med 0 i beløb skal skolen tage stilling til. Hvis der ikke skal faktureres et beløb, kan linjerne slettes

10 B673 Takstkatalog, UVM-fag Hvor kom taksterne fra? Det anbefales at skolerne laver tjek på udregningerne de første gange funktionaliteten benyttes, da det stadig er skolens ansvar at de korrekte beløb opkræves

11 Fuld justeret pris på A335 Skolefag på hold Fuld justeret pris = den pris en ledig/isb skal betale (alle takster) Dan derfor gebyrer på A422 Gebyrer for aktiviteter før B159 udfyldes, da priserne til udbud så vil blive udfyldt automatisk

12 A424 Opkrævning for aktivitetsplacering På A424 udfyldes følgende, når gebyrer er dannet på A422: N-debitor sættes på som debitor, hvor det er Jobcenter/kommune der skal betale Forfaldsdato ændres evt. for ovenstående, hvis de først skal faktureres efter kurset er slut Fakturaref. person, Kundeordrenr. og Kundekonto udfyldes hvis det er aktuelt Disse oplysninger kommer med ud på fakturaen, når UNI-c udmelder rettelsen af fakturaerne. Rettelsen er lavet som en korrigeret dataflytning, og har ikke direkte noget med valget af faktura at gøre

13 D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Afgræns på Forfaldsdato lig med eller senere end forfaldsdato på A424 Udfyldt evt. Fælles fakturatekst

14 Fag opsplittet i flere perioder Hvis der dannes gebyrer på A422 med den nye funktionalitet, vil der blive oprettet gebyrliner svarende til perioder på skolefag og det samlede beløb vil være prisen på faget Hvis gebyrer lægges på manuelt vil hver enkelt linje blive oprettet med fagets fulde beløb (altså for meget)

15 TMK på A326 Hold Hvis hele holdet har samme TMK (på A326) kan EASY også beregne FKVI (virksomhedsforlagt) Undervisningstakst beregnes efter takstgruppe 2 Ingen bygningstaksameter

16 TMK på A326 Hold Hvis hele holdet har samme TMK (på A326) kan EASY også beregne FKFJ (fjernundervisning) Ingen bygningstaksameter

17 TMK på A326 Hold Hvis holdet har flere forskellige TMK ere, vil gebyrlinjerne oprettes med 0 i beløb, og skolen skal i de tilfælde selv udregne beløbene

18 Ændring af ÅE-rekvirent Rettelser i ÅE-rekvirent Hvis ændring af ÅE-rekvirent sker inden opkrævning, beregnes nye gebyrlinjer på A424 på den pågældende elev Ændres ÅE-rekvirent efter opkrævning, kommer denne advarsel, og skolen bør kreditere opkrævningen før ændring af ÅE-rekvirent

19 Kost og logi For at der kan dannes gebyrlinje til opkrævning af kost og logi på ledige, skal der gøres følgende: Opret gebyrtypen på A421 (grundtype KOSAM) benyttes hvis skolen står for indkvartering af ledige J i feltet indkvartering på holdplaceringen B702/A702 Beløbet indsættes automatisk med kr. 450,- fra takstkataloget pr. overnatning, og hvis det skal justeres gøres det på A424 Hvis eleven er indkvarteret mindre end fagets varighed, justeres beløbet også

20 Husk Ny rutine/rækkefølge ved holdoprettelser: A326 Hold A335 Skolefag på hold A422 Gebyrer for aktivitet B159 Udbudsoplysninger for hld Ledige GVU-elever skal ikke have GVU-elev i feltet Betaler på holdplaceringen (A702/B702) Gebyrlinjer med 0 kr. slettes (man kan søge på beløbet 0 på A424) UMO skal være indlæst

21 Kontering Udsnit af eksempel på skema fra EUC Syd (se bilag) Grundtype Betegnelse A421 kontostreng på lokal gebyrtype UVM Kontostreng på A422 og A424 Jobcenter Kontostreng på A422 og A424 ISB Kontostreng på A422 og A424 BETAX Deltagerbetaling, AMU yyyy.xxxx yyyy.xxxx yyyy.xxxx FKBAT Tillægstakst, Athene AMU Bruges ikke på EUC Syd FKBBY Bygningstakst, AMU FKBBK Bygningstillægstast, køreteknisk anlæg; AMU FKBFK Fællestillægstakst, køreteknisk anlæg, AMU FKBFÆ Fællesudgiftstakst, AMU FKBPÅ Påbegyndelsestaxameter, AMU FKBT2 Undervisningstakst, yyyy.xxxx yyyy.xxxx AMU virksomhedsforlagt (takst 2) FKBUN Undervisningstakst, AMU yyyy.xxxx yyyy.xxxx KOSAM Kost og logi, AMU Logi Logi 2611 Kost 2313 Kost

22 Skema som kan bruges for at få udfyldt konteringen på de lokale gebyrtyper (A421), samt ved kontering på A422 og A424 Grundtype Betegnelse A421 kontostreng på lokal gebyrtype BETAX FKBAT FKBBY FKBBK FKBFK FKBFÆ FKBPÅ FKBT2 FKBUN KOSAM EJBET GVUPL LOKLE SKUME TIGVU ÅUBYT ÅUFÆT ÅUUNT Deltagerbetaling, AMU Tillægstakst, Athene AMU Bygningstakst, AMU Bygningstillægstast, køreteknisk anlæg; AMU Fællestillægstakst, køreteknisk anlæg, AMU Fællesudgiftstakst, AMU Påbegyndelsestaxameter, AMU Undervisningstakst, AMU virksomhedsforlagt (takst 2) Undervisningstakst, AMU Kost og logi, AMU ÅU (EVE udenfor FKB): Deltagerbetaling, (EVE udenfor FKB) Taxameter GVU-plan (EVE udenfor FKB) Lokaleleje svendeprøve (EVE udenfor FKB) Skuemester, svendeprøve (EVE udenfor FKB) Tillæg GVU (EVE udenfor FKB) ÅU-bygningstakst (EVE udenfor FKB) ÅU-fællestakst (EVE udenfor FKB) ÅU-undervisningstakst (EVE udenfor FKB) UVM Kontostreng på A422 og A424 Jobcenter Kontostreng på A422 og A424 ISB Kontostreng på A422 og A

23 Kommende forbedringer Mulighed for angivelse af N-debitor på holdplaceringer N-debitor + EANnr. GVU ÅU-takster kan indlæses korrekt Nedarvning af rettelser fra A422 til A424 efter gem Forbedret måde hvor systemet kan finde Ø-formålet se næste side Finansår for de anvendte takster fremgår af A

24 Kommende forbedringer Default Ø-kontoformål (anden dimension i kontostrengen): 1) Foreslå Ø-formål J/N (trimmevariabel) Skolen skal kunne bestemme om man ønsker at systemet foreslår ø-formål, når gebyrerne oprettes på A422. En ny trimmevariabel. 2) Forslag til Ø-formål Hvis skolen har besluttet at systemet skal foreslå Ø-formål ved oprettelse af gebyrer på skolefagpå-hold (A422) - dvs. når brugeren trykker på knap 1, skal ø-formål foreslås efter følgende regel: 3) Hvis Ja til pkt. 1) så foreslå ø-formål på A422 efter følgende regel: - 1- Find først fagets CØSA-formål vha. A888c Kontering for UVM-fag Med CØSA-formål tjekkes kontering på aktivitet B930 Kontering af CØSA-formål Hvis der ikke står noget ø-formål her for dette CØSA-formål, så tjekkes A335e Konti for dette skolefag Hvis der heller ikke er noget her, så foreslå A326 lønkonto for hold Hvis der ikke findes noget ø-formål undervejs i trin -2-4, så efterlades feltet blankt. Samme fremgangsmåde skal også benyttes ved afvikling af R083 Oprettelse af gebyrer på skolefag-på-hold, som er et batchjob man kan sætte i gang

25 Kommende forbedringer Er der nogen spørgsmål? ellers TAK for i dag!

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere