VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN"

Transkript

1 VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

2 Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg Forundersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Viborg Kommune og Bascon. Tryk: Oplag: Forsidefoto: Layout: Cool Gray 100 eksemplarer Anne Prytz Schaldemose Viborg Kommune VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

3 KICKSTART FORSTADEN er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på den bæredygtig udvikling af forstaden. FORORD Viborg Banebro Kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten Silkeborgs erhvervskorridor Nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport Aalborg Øst Fortætning af bydelscenter og opgradering af tunnelforbindelse Greves nye byplads Levende byplads som aktivitetsdæk over parkering samt boligfortætning i centrum Kulturlageret i Nykøbing Falster Nyt liv i tom industribygning Ballerup trafikknudepunkt Byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt Vejles globale alminding Kobling på tværs af forstadens funktionelle enklaver COWI er sekretariat for KICKSTART FORSTADEN Designprincip: Hvid Hverdag For yderligere information om initiativet Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania / Tlf: Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S / Tlf: Udviklingschef Mette Mogensen, COWI A/S / Tlf: Lige syd for Viborg midtby ligger Viborg Baneby, et stort utidssvarende erhvervsområde adskilt fra midtbyen af jernbanen. Viborg Kommune har i samarbejde med Realdania gennemført en byplankonkurrence for, hvordan dette omdannelsesområde kan udvikle sig til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel, der er integreret med midtbyen. I vinderforslaget indgik forslaget om at skabe en ny attraktiv forbindelse over banen, Banebroen, der griber fat i den eksisterende bymidte og skaber en ny attraktiv adgang til Banebyen. Viborgs kvaliteter og Banebyens særlige potentialer er på baggrund af vinderforslaget omsat til en visionær og robust helhedsplan. Helhedsplanens inspirerende visualiseringer af de fremtidige muligheder har øget interessen for at bo, arbejde og investere i Banebyen. Helhedsplanen har dermed skabt et bedre afsæt for at få byomdannelsen i gang. Med forundersøgelsen under Kickstart Forstaden version 2.0 går Viborg Kommune og Realdania skridtet tættere på og undersøger - gennem tekniske analyser og ved dialog med grundejere og investorer - hvordan Banebroen kan realiseres, og hvilken forskel realiseringen vil gøre i forhold til at sætte en bæredygtig omdannelse af Viborg Baneby i gang. Det har også vist sig, at etablering af Banebroen ikke direkte kan finansieres via salg af grunde eller forventes etableret af private investorer i området. Processen omkring forundersøgelsen har samtidig givet nyttig viden om, hvilke værktøjer Viborg Kommune kan anvende til realiseringen af Banebyen. For Viborg har det handlet om at optimere økonomien i byggeretter, særligt for de ejendomme, der omdannes først, og at bruge kommunale investeringer og planlægningsværktøjer strategisk f.eks. i forhold til etablering af infrastruktur, indpasning af detailhandel og tildeling af kvoter til almene boliger. Gennem denne proces er fokus vendt fra traditionel kommuneplanlægning til planlægning baseret på dialog. En proces, hvor viden om investeringsvilkår og tekniske forhold inddrages i design af gode løsninger. Dialogen har også affødt konkrete tilkendegivelser fra investorer og bygherrer, der er klar til at investere, når der foreligger beslutning om at etablere Banebroen. Forundersøgelsen viser således konkret, at en udvikling af byområdet kan lade sig gøre og på hvilke betingelser, samt viser hvilke egenskaber Banebroen skal have for at opnå den ønskede effekt, og danner som sådan beslutningsgrundlag for det videre arbejde om at realisere Banebroen. Forundersøgelsen er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen Kickstart Forstaden. Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis. Astrid Bruus Thomsen Programchef, Realdania Søren Pape Poulsen Borgmester, Viborg Kommune

4 Forord 3 01 Resumé 8 Kickstartprojektet 8 Forundersøgelsen 9 Konklusion 9 Forundersøgelsens aktiviteter 13 En målrettet proces 14 Viborg Kommune arbejder for udviklingen 15 Kickstartprojektets eksempelværdi Markedstjek 20 Vurdering af markedsforholdene i Viborg Midtby 20 Stade af omdannelse i Viborg Baneby 22 Koncept for bygninger i tilknytning til banebroen 23 Vurdering af markedsforholdene ift. koncept Viborg Baneby 26 Potentielle aktører i en byomdannelse Konkretisering af banebroen 30 Innovationsworkshop 31 Mange projekter i støbeskeen 32 Revideret koncept 33 Banebroens bredde 35 Tekniske forhold og forbindelser 36 Banegårdsfunktioner 38 Parkering 38 Trafik og veje 39 To scenarier 39 Scenarie 1: Banebroen som selvstændig konstruktion - opført uafhængigt af byggeri 41 Scenarie 2: Banebroen som integreret del af byggeri 42 Banebroen og bæredygtig byudvikling Overvejelser om proces for realisering af kickstartprojektidéen 50 Overvejelser vedrørende proces- og tidsplan 51 Analyse af risici 54 Jordforhold Bilag Bilag 1: Kommissorium for og organisering af forundersøgelsen 58 Bilag 2: Boligbyggeri , Viborg By 59 Bilag 3: Kortanalyse 62 Bilag 4: Screening i forhold til anbefalingerne fra Forstædernes Tænketank 70 Bilag 5: Forudsætninger byggeri 74 Bilag 6: Kalkulation af anlægsudgifter i forbindelse med den nye banebro 76 Bilag 7: Viborg Banebro Design Basis 80

5 01 Resumé KAPITEL 1

6 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé RESUMÉ Kickstartprojektet I 2011 udskrev Viborg Kommune sammen med Realdania en konkurrence, der bl.a. havde til formål at vise, hvordan et stationsnært og utidssvarende erhvervsområde - Viborg Baneby - kunne drage nytte af sin beliggenhed og skabe rammerne om et mere fortættet urbant byliv. Konkurrencen blev vundet af Team Vandkunsten, hvis bærende idé er at skabe en attraktiv forbindelse over banen - en banebro - der griber fat i den eksisterende bymidte og skaber en ny, attraktiv adgang til Viborg Baneby. Konkurrenceforslaget er efterfølgende viderebearbejdet til den helhedsplan, som er vedtaget af Viborg Byråd i 2013, og som nu danner rammen for omdannelsen af Banebyen. Under overskriften Kickstart Forstaden version 2.0 har Realdania udvalgt syv byomdannelsesprojekter til at videreudvikle et byrums- eller byggeprojekt, som kan medvirke til at igangsætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde. Banebro-projektet i Viborg, der er et af de 7 projekter, tager afsæt i idéen om at etablere en ny cykel- og gangbro, der vil bryde jernbanens virkning som barriere og skabe den sammenhæng mellem Midtbyen og Viborg Baneby, der er tydeligt fraværende i dag. Banebroen bliver et væsentligt led i en ny, hurtigere og mere fredelig hovedsti, der forbinder Banebyen og omliggende forstadsområder med det trafikale knudepunkt omkring Viborg Station, handelscenteret i bymidten, biblioteket og de mange arbejdspladser og sports- og kulturfaciliteter omkring kaserneområdet mod nord. Da der bliver direkte adgang fra broen til togperronen, indrettes broen med mulighed for ophold, billettering og information om kollektiv trafik. Dermed fungerer Banebroen både som en funktionel forbindelse over jernbanen og som et attraktivt og aktivt byrum. Figur 1. Banebroen rendering fra helhedsplanen. Banebroen vil mentalt ændre Viborg Baneby fra at være et isoleret forstadsområde på kanten af byen til at blive en supplerende del af midtbyen. Banebroen bliver på den måde en dynamo for sammenhængskraften i området og medvirker både til at vitalisere den sydlige del af midtbyen og øge værdien i omdannelsen af Viborg Baneby. Forundersøgelsen Forundersøgelsen belyser Banebroens effekt i forhold til at kickstarte byomdannelsen af Viborg Baneby, herunder hvordan dens etablering kan få områdets nuværende og kommende grundejere til at investere i omdannelsen af banebyen. Der gives endvidere et kvalificeret bud på udbygningsvilkår, parkeringsforhold mv. som grundlag for omdannelsen af det nuværende erhvervsområde, så det på én gang opfylder kommunens visioner og samtidigt fremstår som et attraktivt område for interessenter og investorer. Forundersøgelsen viser endvidere hvilke funktioner en sådan broforbindelse kan indeholde og klarlægger de væsentligste forudsætninger for etablering heraf og kan således indgå i programmeringen i en evt. efterfølgende arkitekt- eller totalrådgiverkonkurrence i forbindelse med broens realisering. Endelig har forundersøgelsen bidraget til at udvikle banebroprojektets eksempelværdi yderligere og dokumentere dets potentiale som demonstrationsprojekt. Konklusion Forundersøgelsen viser, at banebroen vil have en afgørende tiltrækningskraft for institutioner og kontor- og servicevirksomheder. I de gennemførte interviews gør det sig gældende, at banebroen kan bidrage til de interviewedes profil og identitet og dermed have en værdi for deres image og markedsposition. 8 9

7 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé Løgstørvej Skivevej Ålborgvej (Mod nord: Kaserneområdet) Himmerlandsstien Vesterbrogade Holstebrovej jernbanen Vestre Ringvej VIBORG BANEBROEN Søndre Ringvej Kaserneområdet Middelalderbyen Viborg Domkirke Handelscentret Asmild VIBORG BANEBY Søndersø Liseborg-Møgelkjær Arnbjerg Hærvejsstien Indre Ringvej Nørresø Nordre Ringvej Houlkær Overlund Tåpdrupvej Randersvej Holstebrovej Indre Ringvej Absalonsvej Gyldenrisvej Gardit Erik Glippings Vej Marsk Stigs Vej Tidligere Vestasfabrik (nu Calum) Remisen Middagshøjvej Banegårds Allé VIBORG BANEBRO Middagshøjvej Tidligere slidbanefabrik (nu BachGruppen) Nellikevej Brovej Viborg Bibliotek Viborg Svømmehal Viborg Station Viborg Busterminal Søndremarksvej Eksisterende stiovergang Jernbanegade Klostervænget (Boligselskabet Sct. Jørgen) Sct. Mathias Centret Regionshospitalet Viborg Gl. Århusvej Sct. Mathias Gade (gågade) Søndersø Egeskovvej Vejlevej Århusvej Alhedestien Figur 2: Viborg by og Banebyen. Figur 3: Banebyen Viborg Kommune er Danmarks næststørste målt på areal. Pr. 1. januar 2013 havde kommunen indbyggere heraf i Viborg by. Befolkningstallet i Viborg by er på 7 år vokset med godt Viborg er opstået, hvor Hærvejen passerede en helligdom, senere stedet for Viborg Domkirke. I 1896 blev den nuværende station opført et stykke uden for den daværende by og i de følgende år bredte byen sig først til stationen og dernæst til området syd for jernbanen, nu Viborg Baneby. Viborg Baneby omfatter en villabebyggelse fra 1920 erne, et stort almennyttigt boligområde fra 1950 erne og byens første Jernbanen afskærer banebyen fra resten af byen, og den eneste forbindelse mellem byen nord og syd for jernbanen er en smal cykel- og gangbro. Som erhvervsområde gav banen mulighed for at fragte gods. I dag, hvor området har mistet sin betydning som erhvervsområde, er den fysiske og mentale sammenhæng til midtbyen nødvendig som et fundament for en succesfuld omdannelse. Viborg Baneby rummer en fantastisk mulighed for Viborg, da frigivelse af et stort stationsnært område nær flere store arbejdspladser, eksempelvis Regionshospitalet og byens handelscentrum, kan danne grundlaget for en bæredygtig udvikling af byen og give et reelt alternativ til den bar-marks Forundersøgelsen dokumenterer at etableringen af banebroen vil få effekt som kickstarter for omdannelsen i Viborg Baneby. Med en banebro vil det være muligt at påvirke udviklingen inden for byomdannelsesområdet. Uden en banebro vil udviklingen foregå i et langsommere tempo og primært fra området omkring Marsk Stigs Vej, som allerede er erhvervet af developere, der har en interesse i på kort sigt at initiere en omdannelse til nye formål. Byomdannelsen vil således ske uden sammenhæng til midtby- og stationsområdet, hvorved en del af det bæredygtighedspotentiale, der er i forhold til bl.a. stationsnærhed, ikke bliver udnyttet. Arealerne op mod banen bliver alene værdiforøgede og investeringsattraktive, såfremt banebroen etableres. Af de afholdte interviews fremgår det klart, at det er af helt afgørende betydning for de første byggerier i Viborg Baneby og for den takt, byomdannelsen kommer til at foregå i, at den nye banebro etableres. Kickstarteffekten i Viborg Baneby afhænger således af, at der etableres en ny og stærk forbindelse vest for Viborg Station. Kun derved kan sammenhængen imellem Viborg Midtby og Viborg Baneby på tværs af baneterrænet etableres, og den nuværende visuelle og funktionelle barriere brydes. rigtige erhvervsområde, der er opført i 1960 erne. udvikling, der ellers er kendetegnede for byudviklingen

8 K ICKS TA RT FORS TA DEN V IBORG B A NEBRO: Kapitel 1 K ICKS TA RT FORS TA DEN V IBORG B A NEBRO: Resumé Developere og investorer udviser på baggrund af lem Banegårds Allé og Middagshøjvej er opført, idet områdets fremtidige integration med midtbyen stor den generelle økonomiske situation da må forven- interesse for udvikling af nybyggeri også væsent- tes at være forbedret. lig tidligere i byomdannelsen af Viborg Baneby, end før banebroprojektet blev igangsat. De tilkendegi- Forundersøgelsens aktiviteter ver, at den nye banebro er en afgørende parameter Som led i forundersøgelsen er der blandt andet: i deres beslutning. Det bemærkes derudover at der foretaget en vurdering af markedsforholdene og er behov for en afklaring af evt. indsats i forhold til de miljømæssige udfordringer samt en mere kon- af grundejerinteresser baseret på interviews med kret plan for tilgængelighed og infrastruktur end aktører og interessenter i udviklingen i Viborg, det, der fremgår af Helhedsplan for Viborg Bane- samt et opfølgende mæglertjek med Peter Wulff by, inden en endelig beslutning om engagement. fra Wulff og Jacobsen for at kvalitetssikre forundersøgelsens forudsætninger Markedstjekket, der er gennemført som led i forundersøgelsen, har også inspireret til et forslag til kon- Figur 4b: Scenarie 2: Banebroen som integreret del af byggeri. cept for anvendelse og funktioner i det bygningsvo- I det første scenarie (særskilt opførelse af bane- lumen, der efter helhedsplanen for Viborg Baneby bro) vurderes anlægsudgiften til 62.6 mio. kr. ekskl. foreslås etableret omkring banebroen. moms. I det andet scenarie (banebro interegreret undersøgt sammenhænge til og afhængigheder udarbejdet funktionskrav og kvalitetsniveau for ny banebro med afsæt i normer og regler fra Banedanmark foretaget en vurdering af parkering for at afdæk- ke forudsætninger mht. lokalisering af offentlige parkeringspladser til erstatning for nuværende offentlige parkeringspladser på de forventede byggefelter gennemført en innovationsworkshop vedrørende banebroen med interne og eksterne aktører opstillet et koncept for byggeri i tilknytning til den nye banebro og foretaget kalkulation af an- imellem den nye banebro og tilstødende projek- lægsudgift, beskrivelse af huslejeniveau og be- ter regning af potentielt afkast. udarbejdet et volumenstudie, hvor den nye bane- I forundersøgelsen er rammerne for den nye bane- bro ses ind i en kontekst, der omfatter helheds- bro endvidere bearbejdet på et overordnet niveau. punkt i ny banebro inkl. rampe fra Middagshøjvej, planens geografiske område og forbindelseslin- Viborg Kommune har ønsket, at det undersøges, trapper, elevatorer og stibro over Banegårds Allé. jer ind i de omgivende byområder og som danner hvilken udstrækning banebroen bør have for at fun- broen opføres samtidigt og integreret med bygge- Udgifter til stiforløbet fra stibro over Banegårds grundlag for byrumsstudier for broens bredde gere som ramme for det byliv, der i fremtiden skal rier omkring broen. Begge kan etableres, men der Allé til biblioteket indgår ikke. med byggeri) vurderes anlægsudgiften til 58.2 mio. Forundersøgelsen beskriver fordele og ulemper kr. ekskl. moms. Beregningerne tager udgangs- ved de analyserede broscenarier, som omfatter ét scenarie med særskilt opførelse af bro og ét, hvor er - isoleret set - en effektiviseringseffekt ved at etablere den nye banebro som en integreret del af Det anslås at den nye banebro vil kunne tages i at det kommende byggeri. brug ultimo 2016, hvis broen opføres særskilt og projektet påbegyndes sommeren Hvis banebroen opføres integreret med omgivende bygningskompleks forventes ibrugtagning at kunne ske i maj Med det aktuelt gældende prisniveau for byggeret vurderes der ikke at være et økonomisk råderum, der giver plads til at private grundejere via grundkøb pålægges at afholde udgifterne til banebroen. Den nye banebro med tilhørende faciliteter skal derfor finansieres med andre midler for at blive en realitet. Bidrag til øvrige infrastrukturudgifter vil evt. kunne overvejes, f.eks. i relation til ejendomme, hvor den nuværende grundejer vil være developer/bygherre Figur 4a: Scenarie 1: Banebroen som selvstændig konstruktion - opført uafhængig af byggeri 12 og dermed have et vist økonomisk råderum, eller når den nye banebro og bygninger i området mel- Figur 5. Banebroen og trappen op til denne, set fra stationen rendering fra helhedsplanen. 13

9 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé medvirke til at binde byen nord og syd for banen sammen. Formålet er desuden at vurdere, om den kalkulerede anlægsudgift til banebroprojektet kan nedjusteres i forhold til banebroen, som den var vist i helhedsplanen. Banebroens bredde reduceres derfor i forundersøgelsen til en bredde svarende til en bygade, hvilket er tilstrækkeligt til, at banebroen både kan agere som en attraktiv forbindelse hen over jernbanen og samtidig danne et aktivt byrum, der markerer sammenhængen mellem Banebyen og midtbyen. Selve banebroen undersøges i to forskellige scenarier, hvor forbindelsen er anlagt hhv. uafhængig af byggeri og som en integreret del af et større byggeri. Det bemærkes, at det er en rammeforudsætning for forundersøgelsen, at den nye vej Banevejen - nord for og langs med jernbanen fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej etableres, og at den planlagte forlægning af jernbanespor gennemføres. Banevejen etableres af Viborg Kommune og er ikke en del af selve kickstartprojektet. En målrettet proces Forundersøgelsen har givet Viborg Kommune fornyet anledning til dialog med grundejere og potentielle bygherrer og investorer i Banebyen. Dialogen er blandt andet ført i regi af Banebyrådet et dialogforum af byrådspolitikere, større grundejere i Banebyen og andre interessenter. Interessenterne tæller blandt andet: Uddannelsesinstitutionen Mercantec - der ønsker at placere et gymnasium med 1000 elever ved det nordlige brofæste af banebroen. Overfladebehandlingsvirksomheden Gardit som ejer centrale matrikler i den nordlige del af Banebyen. BachGruppen - der for 9 år siden købte en tidligere fabrik centralt i Banebyen med henblik på at bygge bolig, erhverv og lignende, men ikke har kunnet realisere planerne pga. miljømæssige begrænsninger fra områdets igangværende virksomheder, særligt Gardit. Boligselskabet Sct. Jørgen som er en aktiv spiller i byudviklingen i Viborg. Banedanmark - der ejer arealerne omkring banen overfor hvem, der er ført én samlet dialog omkring de kommunale interesser i forhold til banevej og banebro. Dialogen har givet større åbenhed, tættere samarbejde og skærpet opmærksomhed på vilkårene for omdannelsen og aktørernes muligheder for at påvirke vilkårene. Dialogen har givet kendskab til, hvor interessenter oplever incitamenter og barrierer og På sidste Banebyråd blev de vigtigste forudsætninger for at få igangsat en udvikling af området diskuteret. Her blev Banebroen nævnt som en af de vigtigste strukturelle udfordringer, da denne vil være et vigtigt bindeled mellem Viborg bymidte og Banebyen. Når tidsplan og placering er blevet fastlagt, vil vi som grundejer og ejendomsinvestor i området kunne begynde at planlægge den endelige flytning af vores Viborg produktion og samtidigt blive mere konkret med, hvad der fremover skal foregå på vores arealer. Ejendomsinvesteringer er også en del af koncernens forretningsområder, så vi vil aktivt arbejde på at omdanne vores område til at være en spændende del af Banebyen. MORTEN LINDHOLT, ADM. DIREKTØR, GARDIT Etableringen af den nye Banebro er en forudsætning for, at det er interessant for Mercantec at lokalisere sig i Viborg Baneby. KIRSTEN HOLMGAARD, DIREKTØR FOR MERCANTEC har medført, at samarbejdsrelationerne er styrket, og at såvel kommunen som de involverede har fået stor værdi ud af processen. Viborg Kommune arbejder for udviklingen Forløbet omkring forundersøgelsen har således medvirket til at ændre Viborg Kommunes rolle omkring byudvikling fra at varetage den traditionelle myndighedsrolle til at arbejde aktivt for realisering med afsæt i en udvidet dialog med planens aktører. Viborg Kommune arbejder målrettet for at realisere Viborg Baneby og banebroprojektet og har blandt andet: i samarbejde med Realdania gennemført konkurrencen om Viborg Baneby, og med afsæt i denne udarbejdet en helhedsplan for bydelen besluttet at lægge et plejecenter i Banebyen købt en stor grund af Gardit A/S (Middagshøjvej 48-50), der som led i købsaftalen har forpligtet sig til at stoppe produktionen i Banebyen inden fem år fra handelsdatoen. Dermed er der skabt sikkerhed for den støj, der har begrænset omdannelsesmulighederne i byomdannelsesområdet ophører, hvilket åbner mulighed for allerede nu at ændre planlægningen for området og etablere f.eks. boliger nedsat 2 dialogfora: Banebyråd for udvalgte byrådspolitikere og grundejere samt Banebyforum, der er en bred følgegruppe opkøbt ejendom med henblik på at etablere en ny, nødvendig vejadgang fra Indre Ringvej igangsat vurdering af en samlet parkeringsløsning for området omkring stationen med henblik på at finde billigere parkeringsløsninger vurderet omfang af anlæg og foreløbigt afsat 46 mio. kr. i budget til projekter i området - heraf er 42 mio. kr. reserveret til broprojektet i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen stillet en tidligere industrihal til rådighed som midlertidigt kulturhus. Kommunen gennemfører endvidere flere andre kulturprojekter i det kommende år. Der er herudover afsat en pulje til anlæg af den nye vej, banevejen i Dette projekt forventes afsluttet i Kickstartprojektets eksempelværdi Banebroprojektet er et eksempel på, hvordan nedbrydningen af en lokal barriere kan blive katalysator for værditilvækst i en hel bydel. Som ny forbindelse er banebroen med til at skabe et nyt flow i byen, hvor eksisterende byområder og funktioner bindes sammen til en funktionel helhed, der skaber værdi på bydelsniveau. Eksempelvis vil de eksisterende boliger i banebyen få en helt anden og styrket tilknytning til midtbyen. Sammenkoblingen til flere regionale, rekreative forbindelser vil desuden iscenesætte banebroen som et helt centralt knudepunkt. Etablering af banebroen og Gardits aftale med Viborg Kommune gør at der er skabt tillid og mulighed for at udvikle vores del af Banebyen. Vi forventer, at vi hurtigst muligt vil igangsætte en lokalplan for vort område Erik Glippingsvej 3-13, Viborg, med henblik på udvikling af grunden inden for få år. LENE CHRISTENSEN, DIREKTØR, BACHGRUPPEN 14 15

10 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé Det er yderst vigtigt for vores planlagte bebyggelse af almene boliger ved banelinjen, at der sker et brofæste hen over banelinjen. Som bebyggelsen forudsættes disponeret syd for banen, vil der ligeledes indgå dagligvarebutik i en del af denne, hvilket fordrer, at Banebroen etableres. Mht. dagligvarebutikken er vi er i dialog med en ejendomsudvikler, som er parat til at etablere sig ved Banebroen. Det rummer fordele set ud fra den kommunale tilgang til fysisk planlægning. Kommunen kan med denne tilgang bevare helhedsperspektivet og ud fra en samlet vurdering af bæredygtigheden påvirke arkitektur, tilrettelægge takten i etablering af infrastruktur og fastholde visionen for bystruktur og byrum. TINA SERUP SCHMIDT, ADMINISTRATIONSCHEF, BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN Etableringen af banebroen understøtter i særlig grad en bæredygtig byomdannelse ved at fortætte allerede udlagte byarealer omkring knudepunktet for kollektiv trafik. Figur 6: Foto fra midtbyen mod den nyanlagte station, anno I baggrunden ses vejsporet, der idag er vandreruten Hærvejen. Bystrategisk vil den nye banebro skabe mere byliv i området og forbedre grundlaget for den kollektive trafik, og dermed bidrage til oplevelsen af, at området tilhører midtbyen. En flytning af uddannelsesinstitutioner eller lignende hertil, kan yderligere bidrage til denne udvikling. Allerede inden projektet er realiseret, har planlægningsprocessen bag banebroprojektet medført, at Gardit har solgt Middagshøjvej til Viborg Kommune og som del af salgsaftalen forpligtet sig til at stoppe produktionen inden fem år fra handelsdatoen. Dermed er en miljømæssig barriere for områdets omdannelse til støjfølsomme formål i fjernet. Byomdannelsen af Viborg Baneby er også et eksempel på, hvorledes en kommune med afsæt i en helhedsplan adopterer de indledende faser i udviklingsprocessen, som ellers typisk har været en opgave for en vifte af private developere og grundejere virker aktivt for at realisere dens visioner og tanker. diagram: hovedgreb, banebyens fremtidige overordnede struktur Figur 7: Principskitse fra Helhedsplanen for Viborg Baneby, der viser konkurrencens hovedgreb. Den skraverede linje er vandreruten Hærvejen, der krydser jernbanen via den nye banebro (ill. Tegnestuen vandkunsten)

11 02 Markedstjek KAPITEL 2

12 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 2 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Markedstjek MARKEDSTJEK ANVENDELSE BYGGERI FØR 2004 NYERE BYGGERI Boliger Almene boliger Kontorer erhverv og service Detailhandel, fitness, outdoor- og livsstilssegment mv Uddannelse/offentlige institutioner Tabel 1: Aktuel husleje for de lejedige lejemål pr. m² i Viborg, ekskl. drift. For at belyse effekten ved etablering af den nye banebro i forhold til at kickstarte byomdannelsen af Viborg Baneby er der foretaget et markedstjek, dels for at undersøge interessen blandt de potentielle aktører for at medvirke og i givet fald få belyst deres forudsætninger, dels for at udvikle og nuancere beskrivelsen i Helhedsplan for Viborg Baneby af anvendelse og funktioner til et koncept for Viborg Baneby. Markedstjekket og de gennemførte 15 interviews med grundejere og potentielle bygherrer, developere og investorer viser, at etableringen af den nye banebro er en afgørende forudsætning for at tiltrække private investorer, der på afgørende vis kan løfte byomdannelsen fra utidssvarende erhvervsområde til attraktivt bolig- og erhvervsområde, som opleves som del af midtbyen. De interviewede er BachGruppen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Callum, Gardit, Mercantec og yderligere syv lokale og regionale ejendomsmæglere, ejendomsudviklere og investorer. Ud over de gennemførte interviews indgår også boligprogram og befolkningsprognose for Viborg som forudsætninger for de gennemførte vurderinger. ca. 3 km fra bymidten. Med baggrund i det hidtidige boligbyggeri vurderes der at være en ganske betydelig efterspørgsel efter byggemuligheder til særligt boliger i Viborg Baneby. For erhvervsarealer og arealer til alment boligbyggeri har der ved Marsk Stigs Vej tidligere været handlet byggeretter til en pris af kr. pr. m². Det vurderes, at der henset til den finansielle situation og afmatningen i efterspørgsel i kølvandet på flere virksomhedslukninger i øjeblikket er tale om et mere afdæmpet prisniveau inden for intervallet kr. pr. m² afhængig af anvendelse. Til sammenligning ligger værdien af byggeret i Liseborg-området, der ligger ca. 3 km fra midtbyen, på kr. pr. m² for boligformål. Pr. 13. februar 2014 er der 110 ledige lejligheder og 16 ledige kontorlejemål. Den aktuelle husleje for de ledige lejemål pr. m² i Viborg ekskl. drift er som vist i tabel 1. Fra ejendomsmægler- og investorside gøres der opmærksom på, at der i en 5-6 års periode efter ibrugtagning kan komme forskellige instrumenter som f.eks. trappeleje og indslusningsrabatter på tale, så der opnås en større sikkerhed for udleje. Det vil være fremmende set i forhold til investeringer i privat udlejningsbyggeri, at erhvervsbyggeri beregnet til kontorer bygges, så der på et senere tidspunkt kan ske et frasalg til ejerlejligheder eller en udleje som boliger. Primo februar 2014 er der i Viborg 57 ejerlejligheder til salg (http:///www.boligsiden.dk). Prisniveauet for dem, der mht. lokalisering, byggeår og størrelse kan siges at være sammenlignelige med ejerlejligheder i Viborg Baneby, ligger som vist i tabel 2. Det aktuelle afkastkrav set med lokale investorers øjne ligger på 5,5-6,5 %. Afkastkravet spejler markedssituationen, prisen på nybyggeri og den finansielle situation anskuet fra Viborg og det erkendes, Vurdering af markedsforholdene i Viborg Midtby Over de sidste 13 år er der i Viborg by bygget ca. 230 boliger om året fordelt med ca. 80 parcelhuse, ca. 30 almene udlejningsboliger, ca. 50 boliger i tilknytning til institutioner/kollegier og ca. 70 private udlejningsboliger. De byggegrunde til boliger, der aktuelt er til salg i Viborg, ligger med få undtagelser i byens periferi, Gade Toldboden 1 Areal, m² Søndersøparken Salgspris, kr Salgspris, kr., ekskl. moms Salgspris pr. m², kr. Salgspris pr. m², ekskl. moms, kr Pebermyntevej Sct. Mathias Gade 98 B Tabel 2: Markedssituation februar 2014 ejerlejligheder i Viborg Midtby

Viborg Midtby Bydelen

Viborg Midtby Bydelen Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne

Læs mere

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Alment boligbyggeprogram 2015 2018 - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Overordnet prioritering Efter anmodning fra Viborg Kommune fremsendes hermed prioriteringsforslag i

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

Nr. Afsender Resume Forvaltningens bemærkninger 1 DanHousing Erik Glippingsvej 14 8800 Viborg danhousing@mail.dk

Nr. Afsender Resume Forvaltningens bemærkninger 1 DanHousing Erik Glippingsvej 14 8800 Viborg danhousing@mail.dk Notat Behandling af høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 Nye rammer og retningslinjer for Viborg Baneby Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. september 2015 Nr. Afsender Resume

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Påtænkt beslutning om vejbidrag i Viborg Baneby har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015. Der er kommet 9 høringssvar fra:

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder

debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder fremtidensforstæder debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder fokus på forstæderne Realdania fokuserer i Fremtidens Forstæder på de dele

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE

HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE Notat Lyngby-Taarbæk Kommune HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE 17. november 2016 Projekt nr. 224817 Dokument nr. 1221970545 Version 1 Udarbejdet af MALN Kontrolleret af MST Godkendt af PFK Opsamling på workshop

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere