VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN"

Transkript

1 VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

2 Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg Forundersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Viborg Kommune og Bascon. Tryk: Oplag: Forsidefoto: Layout: Cool Gray 100 eksemplarer Anne Prytz Schaldemose Viborg Kommune VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

3 KICKSTART FORSTADEN er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på den bæredygtig udvikling af forstaden. FORORD Viborg Banebro Kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten Silkeborgs erhvervskorridor Nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport Aalborg Øst Fortætning af bydelscenter og opgradering af tunnelforbindelse Greves nye byplads Levende byplads som aktivitetsdæk over parkering samt boligfortætning i centrum Kulturlageret i Nykøbing Falster Nyt liv i tom industribygning Ballerup trafikknudepunkt Byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt Vejles globale alminding Kobling på tværs af forstadens funktionelle enklaver COWI er sekretariat for KICKSTART FORSTADEN Designprincip: Hvid Hverdag For yderligere information om initiativet Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania / Tlf: Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S / Tlf: Udviklingschef Mette Mogensen, COWI A/S / Tlf: Lige syd for Viborg midtby ligger Viborg Baneby, et stort utidssvarende erhvervsområde adskilt fra midtbyen af jernbanen. Viborg Kommune har i samarbejde med Realdania gennemført en byplankonkurrence for, hvordan dette omdannelsesområde kan udvikle sig til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel, der er integreret med midtbyen. I vinderforslaget indgik forslaget om at skabe en ny attraktiv forbindelse over banen, Banebroen, der griber fat i den eksisterende bymidte og skaber en ny attraktiv adgang til Banebyen. Viborgs kvaliteter og Banebyens særlige potentialer er på baggrund af vinderforslaget omsat til en visionær og robust helhedsplan. Helhedsplanens inspirerende visualiseringer af de fremtidige muligheder har øget interessen for at bo, arbejde og investere i Banebyen. Helhedsplanen har dermed skabt et bedre afsæt for at få byomdannelsen i gang. Med forundersøgelsen under Kickstart Forstaden version 2.0 går Viborg Kommune og Realdania skridtet tættere på og undersøger - gennem tekniske analyser og ved dialog med grundejere og investorer - hvordan Banebroen kan realiseres, og hvilken forskel realiseringen vil gøre i forhold til at sætte en bæredygtig omdannelse af Viborg Baneby i gang. Det har også vist sig, at etablering af Banebroen ikke direkte kan finansieres via salg af grunde eller forventes etableret af private investorer i området. Processen omkring forundersøgelsen har samtidig givet nyttig viden om, hvilke værktøjer Viborg Kommune kan anvende til realiseringen af Banebyen. For Viborg har det handlet om at optimere økonomien i byggeretter, særligt for de ejendomme, der omdannes først, og at bruge kommunale investeringer og planlægningsværktøjer strategisk f.eks. i forhold til etablering af infrastruktur, indpasning af detailhandel og tildeling af kvoter til almene boliger. Gennem denne proces er fokus vendt fra traditionel kommuneplanlægning til planlægning baseret på dialog. En proces, hvor viden om investeringsvilkår og tekniske forhold inddrages i design af gode løsninger. Dialogen har også affødt konkrete tilkendegivelser fra investorer og bygherrer, der er klar til at investere, når der foreligger beslutning om at etablere Banebroen. Forundersøgelsen viser således konkret, at en udvikling af byområdet kan lade sig gøre og på hvilke betingelser, samt viser hvilke egenskaber Banebroen skal have for at opnå den ønskede effekt, og danner som sådan beslutningsgrundlag for det videre arbejde om at realisere Banebroen. Forundersøgelsen er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen Kickstart Forstaden. Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis. Astrid Bruus Thomsen Programchef, Realdania Søren Pape Poulsen Borgmester, Viborg Kommune

4 Forord 3 01 Resumé 8 Kickstartprojektet 8 Forundersøgelsen 9 Konklusion 9 Forundersøgelsens aktiviteter 13 En målrettet proces 14 Viborg Kommune arbejder for udviklingen 15 Kickstartprojektets eksempelværdi Markedstjek 20 Vurdering af markedsforholdene i Viborg Midtby 20 Stade af omdannelse i Viborg Baneby 22 Koncept for bygninger i tilknytning til banebroen 23 Vurdering af markedsforholdene ift. koncept Viborg Baneby 26 Potentielle aktører i en byomdannelse Konkretisering af banebroen 30 Innovationsworkshop 31 Mange projekter i støbeskeen 32 Revideret koncept 33 Banebroens bredde 35 Tekniske forhold og forbindelser 36 Banegårdsfunktioner 38 Parkering 38 Trafik og veje 39 To scenarier 39 Scenarie 1: Banebroen som selvstændig konstruktion - opført uafhængigt af byggeri 41 Scenarie 2: Banebroen som integreret del af byggeri 42 Banebroen og bæredygtig byudvikling Overvejelser om proces for realisering af kickstartprojektidéen 50 Overvejelser vedrørende proces- og tidsplan 51 Analyse af risici 54 Jordforhold Bilag Bilag 1: Kommissorium for og organisering af forundersøgelsen 58 Bilag 2: Boligbyggeri , Viborg By 59 Bilag 3: Kortanalyse 62 Bilag 4: Screening i forhold til anbefalingerne fra Forstædernes Tænketank 70 Bilag 5: Forudsætninger byggeri 74 Bilag 6: Kalkulation af anlægsudgifter i forbindelse med den nye banebro 76 Bilag 7: Viborg Banebro Design Basis 80

5 01 Resumé KAPITEL 1

6 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé RESUMÉ Kickstartprojektet I 2011 udskrev Viborg Kommune sammen med Realdania en konkurrence, der bl.a. havde til formål at vise, hvordan et stationsnært og utidssvarende erhvervsområde - Viborg Baneby - kunne drage nytte af sin beliggenhed og skabe rammerne om et mere fortættet urbant byliv. Konkurrencen blev vundet af Team Vandkunsten, hvis bærende idé er at skabe en attraktiv forbindelse over banen - en banebro - der griber fat i den eksisterende bymidte og skaber en ny, attraktiv adgang til Viborg Baneby. Konkurrenceforslaget er efterfølgende viderebearbejdet til den helhedsplan, som er vedtaget af Viborg Byråd i 2013, og som nu danner rammen for omdannelsen af Banebyen. Under overskriften Kickstart Forstaden version 2.0 har Realdania udvalgt syv byomdannelsesprojekter til at videreudvikle et byrums- eller byggeprojekt, som kan medvirke til at igangsætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde. Banebro-projektet i Viborg, der er et af de 7 projekter, tager afsæt i idéen om at etablere en ny cykel- og gangbro, der vil bryde jernbanens virkning som barriere og skabe den sammenhæng mellem Midtbyen og Viborg Baneby, der er tydeligt fraværende i dag. Banebroen bliver et væsentligt led i en ny, hurtigere og mere fredelig hovedsti, der forbinder Banebyen og omliggende forstadsområder med det trafikale knudepunkt omkring Viborg Station, handelscenteret i bymidten, biblioteket og de mange arbejdspladser og sports- og kulturfaciliteter omkring kaserneområdet mod nord. Da der bliver direkte adgang fra broen til togperronen, indrettes broen med mulighed for ophold, billettering og information om kollektiv trafik. Dermed fungerer Banebroen både som en funktionel forbindelse over jernbanen og som et attraktivt og aktivt byrum. Figur 1. Banebroen rendering fra helhedsplanen. Banebroen vil mentalt ændre Viborg Baneby fra at være et isoleret forstadsområde på kanten af byen til at blive en supplerende del af midtbyen. Banebroen bliver på den måde en dynamo for sammenhængskraften i området og medvirker både til at vitalisere den sydlige del af midtbyen og øge værdien i omdannelsen af Viborg Baneby. Forundersøgelsen Forundersøgelsen belyser Banebroens effekt i forhold til at kickstarte byomdannelsen af Viborg Baneby, herunder hvordan dens etablering kan få områdets nuværende og kommende grundejere til at investere i omdannelsen af banebyen. Der gives endvidere et kvalificeret bud på udbygningsvilkår, parkeringsforhold mv. som grundlag for omdannelsen af det nuværende erhvervsområde, så det på én gang opfylder kommunens visioner og samtidigt fremstår som et attraktivt område for interessenter og investorer. Forundersøgelsen viser endvidere hvilke funktioner en sådan broforbindelse kan indeholde og klarlægger de væsentligste forudsætninger for etablering heraf og kan således indgå i programmeringen i en evt. efterfølgende arkitekt- eller totalrådgiverkonkurrence i forbindelse med broens realisering. Endelig har forundersøgelsen bidraget til at udvikle banebroprojektets eksempelværdi yderligere og dokumentere dets potentiale som demonstrationsprojekt. Konklusion Forundersøgelsen viser, at banebroen vil have en afgørende tiltrækningskraft for institutioner og kontor- og servicevirksomheder. I de gennemførte interviews gør det sig gældende, at banebroen kan bidrage til de interviewedes profil og identitet og dermed have en værdi for deres image og markedsposition. 8 9

7 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé Løgstørvej Skivevej Ålborgvej (Mod nord: Kaserneområdet) Himmerlandsstien Vesterbrogade Holstebrovej jernbanen Vestre Ringvej VIBORG BANEBROEN Søndre Ringvej Kaserneområdet Middelalderbyen Viborg Domkirke Handelscentret Asmild VIBORG BANEBY Søndersø Liseborg-Møgelkjær Arnbjerg Hærvejsstien Indre Ringvej Nørresø Nordre Ringvej Houlkær Overlund Tåpdrupvej Randersvej Holstebrovej Indre Ringvej Absalonsvej Gyldenrisvej Gardit Erik Glippings Vej Marsk Stigs Vej Tidligere Vestasfabrik (nu Calum) Remisen Middagshøjvej Banegårds Allé VIBORG BANEBRO Middagshøjvej Tidligere slidbanefabrik (nu BachGruppen) Nellikevej Brovej Viborg Bibliotek Viborg Svømmehal Viborg Station Viborg Busterminal Søndremarksvej Eksisterende stiovergang Jernbanegade Klostervænget (Boligselskabet Sct. Jørgen) Sct. Mathias Centret Regionshospitalet Viborg Gl. Århusvej Sct. Mathias Gade (gågade) Søndersø Egeskovvej Vejlevej Århusvej Alhedestien Figur 2: Viborg by og Banebyen. Figur 3: Banebyen Viborg Kommune er Danmarks næststørste målt på areal. Pr. 1. januar 2013 havde kommunen indbyggere heraf i Viborg by. Befolkningstallet i Viborg by er på 7 år vokset med godt Viborg er opstået, hvor Hærvejen passerede en helligdom, senere stedet for Viborg Domkirke. I 1896 blev den nuværende station opført et stykke uden for den daværende by og i de følgende år bredte byen sig først til stationen og dernæst til området syd for jernbanen, nu Viborg Baneby. Viborg Baneby omfatter en villabebyggelse fra 1920 erne, et stort almennyttigt boligområde fra 1950 erne og byens første Jernbanen afskærer banebyen fra resten af byen, og den eneste forbindelse mellem byen nord og syd for jernbanen er en smal cykel- og gangbro. Som erhvervsområde gav banen mulighed for at fragte gods. I dag, hvor området har mistet sin betydning som erhvervsområde, er den fysiske og mentale sammenhæng til midtbyen nødvendig som et fundament for en succesfuld omdannelse. Viborg Baneby rummer en fantastisk mulighed for Viborg, da frigivelse af et stort stationsnært område nær flere store arbejdspladser, eksempelvis Regionshospitalet og byens handelscentrum, kan danne grundlaget for en bæredygtig udvikling af byen og give et reelt alternativ til den bar-marks Forundersøgelsen dokumenterer at etableringen af banebroen vil få effekt som kickstarter for omdannelsen i Viborg Baneby. Med en banebro vil det være muligt at påvirke udviklingen inden for byomdannelsesområdet. Uden en banebro vil udviklingen foregå i et langsommere tempo og primært fra området omkring Marsk Stigs Vej, som allerede er erhvervet af developere, der har en interesse i på kort sigt at initiere en omdannelse til nye formål. Byomdannelsen vil således ske uden sammenhæng til midtby- og stationsområdet, hvorved en del af det bæredygtighedspotentiale, der er i forhold til bl.a. stationsnærhed, ikke bliver udnyttet. Arealerne op mod banen bliver alene værdiforøgede og investeringsattraktive, såfremt banebroen etableres. Af de afholdte interviews fremgår det klart, at det er af helt afgørende betydning for de første byggerier i Viborg Baneby og for den takt, byomdannelsen kommer til at foregå i, at den nye banebro etableres. Kickstarteffekten i Viborg Baneby afhænger således af, at der etableres en ny og stærk forbindelse vest for Viborg Station. Kun derved kan sammenhængen imellem Viborg Midtby og Viborg Baneby på tværs af baneterrænet etableres, og den nuværende visuelle og funktionelle barriere brydes. rigtige erhvervsområde, der er opført i 1960 erne. udvikling, der ellers er kendetegnede for byudviklingen

8 K ICKS TA RT FORS TA DEN V IBORG B A NEBRO: Kapitel 1 K ICKS TA RT FORS TA DEN V IBORG B A NEBRO: Resumé Developere og investorer udviser på baggrund af lem Banegårds Allé og Middagshøjvej er opført, idet områdets fremtidige integration med midtbyen stor den generelle økonomiske situation da må forven- interesse for udvikling af nybyggeri også væsent- tes at være forbedret. lig tidligere i byomdannelsen af Viborg Baneby, end før banebroprojektet blev igangsat. De tilkendegi- Forundersøgelsens aktiviteter ver, at den nye banebro er en afgørende parameter Som led i forundersøgelsen er der blandt andet: i deres beslutning. Det bemærkes derudover at der foretaget en vurdering af markedsforholdene og er behov for en afklaring af evt. indsats i forhold til de miljømæssige udfordringer samt en mere kon- af grundejerinteresser baseret på interviews med kret plan for tilgængelighed og infrastruktur end aktører og interessenter i udviklingen i Viborg, det, der fremgår af Helhedsplan for Viborg Bane- samt et opfølgende mæglertjek med Peter Wulff by, inden en endelig beslutning om engagement. fra Wulff og Jacobsen for at kvalitetssikre forundersøgelsens forudsætninger Markedstjekket, der er gennemført som led i forundersøgelsen, har også inspireret til et forslag til kon- Figur 4b: Scenarie 2: Banebroen som integreret del af byggeri. cept for anvendelse og funktioner i det bygningsvo- I det første scenarie (særskilt opførelse af bane- lumen, der efter helhedsplanen for Viborg Baneby bro) vurderes anlægsudgiften til 62.6 mio. kr. ekskl. foreslås etableret omkring banebroen. moms. I det andet scenarie (banebro interegreret undersøgt sammenhænge til og afhængigheder udarbejdet funktionskrav og kvalitetsniveau for ny banebro med afsæt i normer og regler fra Banedanmark foretaget en vurdering af parkering for at afdæk- ke forudsætninger mht. lokalisering af offentlige parkeringspladser til erstatning for nuværende offentlige parkeringspladser på de forventede byggefelter gennemført en innovationsworkshop vedrørende banebroen med interne og eksterne aktører opstillet et koncept for byggeri i tilknytning til den nye banebro og foretaget kalkulation af an- imellem den nye banebro og tilstødende projek- lægsudgift, beskrivelse af huslejeniveau og be- ter regning af potentielt afkast. udarbejdet et volumenstudie, hvor den nye bane- I forundersøgelsen er rammerne for den nye bane- bro ses ind i en kontekst, der omfatter helheds- bro endvidere bearbejdet på et overordnet niveau. punkt i ny banebro inkl. rampe fra Middagshøjvej, planens geografiske område og forbindelseslin- Viborg Kommune har ønsket, at det undersøges, trapper, elevatorer og stibro over Banegårds Allé. jer ind i de omgivende byområder og som danner hvilken udstrækning banebroen bør have for at fun- broen opføres samtidigt og integreret med bygge- Udgifter til stiforløbet fra stibro over Banegårds grundlag for byrumsstudier for broens bredde gere som ramme for det byliv, der i fremtiden skal rier omkring broen. Begge kan etableres, men der Allé til biblioteket indgår ikke. med byggeri) vurderes anlægsudgiften til 58.2 mio. Forundersøgelsen beskriver fordele og ulemper kr. ekskl. moms. Beregningerne tager udgangs- ved de analyserede broscenarier, som omfatter ét scenarie med særskilt opførelse af bro og ét, hvor er - isoleret set - en effektiviseringseffekt ved at etablere den nye banebro som en integreret del af Det anslås at den nye banebro vil kunne tages i at det kommende byggeri. brug ultimo 2016, hvis broen opføres særskilt og projektet påbegyndes sommeren Hvis banebroen opføres integreret med omgivende bygningskompleks forventes ibrugtagning at kunne ske i maj Med det aktuelt gældende prisniveau for byggeret vurderes der ikke at være et økonomisk råderum, der giver plads til at private grundejere via grundkøb pålægges at afholde udgifterne til banebroen. Den nye banebro med tilhørende faciliteter skal derfor finansieres med andre midler for at blive en realitet. Bidrag til øvrige infrastrukturudgifter vil evt. kunne overvejes, f.eks. i relation til ejendomme, hvor den nuværende grundejer vil være developer/bygherre Figur 4a: Scenarie 1: Banebroen som selvstændig konstruktion - opført uafhængig af byggeri 12 og dermed have et vist økonomisk råderum, eller når den nye banebro og bygninger i området mel- Figur 5. Banebroen og trappen op til denne, set fra stationen rendering fra helhedsplanen. 13

9 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé medvirke til at binde byen nord og syd for banen sammen. Formålet er desuden at vurdere, om den kalkulerede anlægsudgift til banebroprojektet kan nedjusteres i forhold til banebroen, som den var vist i helhedsplanen. Banebroens bredde reduceres derfor i forundersøgelsen til en bredde svarende til en bygade, hvilket er tilstrækkeligt til, at banebroen både kan agere som en attraktiv forbindelse hen over jernbanen og samtidig danne et aktivt byrum, der markerer sammenhængen mellem Banebyen og midtbyen. Selve banebroen undersøges i to forskellige scenarier, hvor forbindelsen er anlagt hhv. uafhængig af byggeri og som en integreret del af et større byggeri. Det bemærkes, at det er en rammeforudsætning for forundersøgelsen, at den nye vej Banevejen - nord for og langs med jernbanen fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej etableres, og at den planlagte forlægning af jernbanespor gennemføres. Banevejen etableres af Viborg Kommune og er ikke en del af selve kickstartprojektet. En målrettet proces Forundersøgelsen har givet Viborg Kommune fornyet anledning til dialog med grundejere og potentielle bygherrer og investorer i Banebyen. Dialogen er blandt andet ført i regi af Banebyrådet et dialogforum af byrådspolitikere, større grundejere i Banebyen og andre interessenter. Interessenterne tæller blandt andet: Uddannelsesinstitutionen Mercantec - der ønsker at placere et gymnasium med 1000 elever ved det nordlige brofæste af banebroen. Overfladebehandlingsvirksomheden Gardit som ejer centrale matrikler i den nordlige del af Banebyen. BachGruppen - der for 9 år siden købte en tidligere fabrik centralt i Banebyen med henblik på at bygge bolig, erhverv og lignende, men ikke har kunnet realisere planerne pga. miljømæssige begrænsninger fra områdets igangværende virksomheder, særligt Gardit. Boligselskabet Sct. Jørgen som er en aktiv spiller i byudviklingen i Viborg. Banedanmark - der ejer arealerne omkring banen overfor hvem, der er ført én samlet dialog omkring de kommunale interesser i forhold til banevej og banebro. Dialogen har givet større åbenhed, tættere samarbejde og skærpet opmærksomhed på vilkårene for omdannelsen og aktørernes muligheder for at påvirke vilkårene. Dialogen har givet kendskab til, hvor interessenter oplever incitamenter og barrierer og På sidste Banebyråd blev de vigtigste forudsætninger for at få igangsat en udvikling af området diskuteret. Her blev Banebroen nævnt som en af de vigtigste strukturelle udfordringer, da denne vil være et vigtigt bindeled mellem Viborg bymidte og Banebyen. Når tidsplan og placering er blevet fastlagt, vil vi som grundejer og ejendomsinvestor i området kunne begynde at planlægge den endelige flytning af vores Viborg produktion og samtidigt blive mere konkret med, hvad der fremover skal foregå på vores arealer. Ejendomsinvesteringer er også en del af koncernens forretningsområder, så vi vil aktivt arbejde på at omdanne vores område til at være en spændende del af Banebyen. MORTEN LINDHOLT, ADM. DIREKTØR, GARDIT Etableringen af den nye Banebro er en forudsætning for, at det er interessant for Mercantec at lokalisere sig i Viborg Baneby. KIRSTEN HOLMGAARD, DIREKTØR FOR MERCANTEC har medført, at samarbejdsrelationerne er styrket, og at såvel kommunen som de involverede har fået stor værdi ud af processen. Viborg Kommune arbejder for udviklingen Forløbet omkring forundersøgelsen har således medvirket til at ændre Viborg Kommunes rolle omkring byudvikling fra at varetage den traditionelle myndighedsrolle til at arbejde aktivt for realisering med afsæt i en udvidet dialog med planens aktører. Viborg Kommune arbejder målrettet for at realisere Viborg Baneby og banebroprojektet og har blandt andet: i samarbejde med Realdania gennemført konkurrencen om Viborg Baneby, og med afsæt i denne udarbejdet en helhedsplan for bydelen besluttet at lægge et plejecenter i Banebyen købt en stor grund af Gardit A/S (Middagshøjvej 48-50), der som led i købsaftalen har forpligtet sig til at stoppe produktionen i Banebyen inden fem år fra handelsdatoen. Dermed er der skabt sikkerhed for den støj, der har begrænset omdannelsesmulighederne i byomdannelsesområdet ophører, hvilket åbner mulighed for allerede nu at ændre planlægningen for området og etablere f.eks. boliger nedsat 2 dialogfora: Banebyråd for udvalgte byrådspolitikere og grundejere samt Banebyforum, der er en bred følgegruppe opkøbt ejendom med henblik på at etablere en ny, nødvendig vejadgang fra Indre Ringvej igangsat vurdering af en samlet parkeringsløsning for området omkring stationen med henblik på at finde billigere parkeringsløsninger vurderet omfang af anlæg og foreløbigt afsat 46 mio. kr. i budget til projekter i området - heraf er 42 mio. kr. reserveret til broprojektet i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen stillet en tidligere industrihal til rådighed som midlertidigt kulturhus. Kommunen gennemfører endvidere flere andre kulturprojekter i det kommende år. Der er herudover afsat en pulje til anlæg af den nye vej, banevejen i Dette projekt forventes afsluttet i Kickstartprojektets eksempelværdi Banebroprojektet er et eksempel på, hvordan nedbrydningen af en lokal barriere kan blive katalysator for værditilvækst i en hel bydel. Som ny forbindelse er banebroen med til at skabe et nyt flow i byen, hvor eksisterende byområder og funktioner bindes sammen til en funktionel helhed, der skaber værdi på bydelsniveau. Eksempelvis vil de eksisterende boliger i banebyen få en helt anden og styrket tilknytning til midtbyen. Sammenkoblingen til flere regionale, rekreative forbindelser vil desuden iscenesætte banebroen som et helt centralt knudepunkt. Etablering af banebroen og Gardits aftale med Viborg Kommune gør at der er skabt tillid og mulighed for at udvikle vores del af Banebyen. Vi forventer, at vi hurtigst muligt vil igangsætte en lokalplan for vort område Erik Glippingsvej 3-13, Viborg, med henblik på udvikling af grunden inden for få år. LENE CHRISTENSEN, DIREKTØR, BACHGRUPPEN 14 15

10 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 1 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Resumé Det er yderst vigtigt for vores planlagte bebyggelse af almene boliger ved banelinjen, at der sker et brofæste hen over banelinjen. Som bebyggelsen forudsættes disponeret syd for banen, vil der ligeledes indgå dagligvarebutik i en del af denne, hvilket fordrer, at Banebroen etableres. Mht. dagligvarebutikken er vi er i dialog med en ejendomsudvikler, som er parat til at etablere sig ved Banebroen. Det rummer fordele set ud fra den kommunale tilgang til fysisk planlægning. Kommunen kan med denne tilgang bevare helhedsperspektivet og ud fra en samlet vurdering af bæredygtigheden påvirke arkitektur, tilrettelægge takten i etablering af infrastruktur og fastholde visionen for bystruktur og byrum. TINA SERUP SCHMIDT, ADMINISTRATIONSCHEF, BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN Etableringen af banebroen understøtter i særlig grad en bæredygtig byomdannelse ved at fortætte allerede udlagte byarealer omkring knudepunktet for kollektiv trafik. Figur 6: Foto fra midtbyen mod den nyanlagte station, anno I baggrunden ses vejsporet, der idag er vandreruten Hærvejen. Bystrategisk vil den nye banebro skabe mere byliv i området og forbedre grundlaget for den kollektive trafik, og dermed bidrage til oplevelsen af, at området tilhører midtbyen. En flytning af uddannelsesinstitutioner eller lignende hertil, kan yderligere bidrage til denne udvikling. Allerede inden projektet er realiseret, har planlægningsprocessen bag banebroprojektet medført, at Gardit har solgt Middagshøjvej til Viborg Kommune og som del af salgsaftalen forpligtet sig til at stoppe produktionen inden fem år fra handelsdatoen. Dermed er en miljømæssig barriere for områdets omdannelse til støjfølsomme formål i fjernet. Byomdannelsen af Viborg Baneby er også et eksempel på, hvorledes en kommune med afsæt i en helhedsplan adopterer de indledende faser i udviklingsprocessen, som ellers typisk har været en opgave for en vifte af private developere og grundejere virker aktivt for at realisere dens visioner og tanker. diagram: hovedgreb, banebyens fremtidige overordnede struktur Figur 7: Principskitse fra Helhedsplanen for Viborg Baneby, der viser konkurrencens hovedgreb. Den skraverede linje er vandreruten Hærvejen, der krydser jernbanen via den nye banebro (ill. Tegnestuen vandkunsten)

11 02 Markedstjek KAPITEL 2

12 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Kapitel 2 KICKSTART FORSTADEN VIBORG BANEBRO: Markedstjek MARKEDSTJEK ANVENDELSE BYGGERI FØR 2004 NYERE BYGGERI Boliger Almene boliger Kontorer erhverv og service Detailhandel, fitness, outdoor- og livsstilssegment mv Uddannelse/offentlige institutioner Tabel 1: Aktuel husleje for de lejedige lejemål pr. m² i Viborg, ekskl. drift. For at belyse effekten ved etablering af den nye banebro i forhold til at kickstarte byomdannelsen af Viborg Baneby er der foretaget et markedstjek, dels for at undersøge interessen blandt de potentielle aktører for at medvirke og i givet fald få belyst deres forudsætninger, dels for at udvikle og nuancere beskrivelsen i Helhedsplan for Viborg Baneby af anvendelse og funktioner til et koncept for Viborg Baneby. Markedstjekket og de gennemførte 15 interviews med grundejere og potentielle bygherrer, developere og investorer viser, at etableringen af den nye banebro er en afgørende forudsætning for at tiltrække private investorer, der på afgørende vis kan løfte byomdannelsen fra utidssvarende erhvervsområde til attraktivt bolig- og erhvervsområde, som opleves som del af midtbyen. De interviewede er BachGruppen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Callum, Gardit, Mercantec og yderligere syv lokale og regionale ejendomsmæglere, ejendomsudviklere og investorer. Ud over de gennemførte interviews indgår også boligprogram og befolkningsprognose for Viborg som forudsætninger for de gennemførte vurderinger. ca. 3 km fra bymidten. Med baggrund i det hidtidige boligbyggeri vurderes der at være en ganske betydelig efterspørgsel efter byggemuligheder til særligt boliger i Viborg Baneby. For erhvervsarealer og arealer til alment boligbyggeri har der ved Marsk Stigs Vej tidligere været handlet byggeretter til en pris af kr. pr. m². Det vurderes, at der henset til den finansielle situation og afmatningen i efterspørgsel i kølvandet på flere virksomhedslukninger i øjeblikket er tale om et mere afdæmpet prisniveau inden for intervallet kr. pr. m² afhængig af anvendelse. Til sammenligning ligger værdien af byggeret i Liseborg-området, der ligger ca. 3 km fra midtbyen, på kr. pr. m² for boligformål. Pr. 13. februar 2014 er der 110 ledige lejligheder og 16 ledige kontorlejemål. Den aktuelle husleje for de ledige lejemål pr. m² i Viborg ekskl. drift er som vist i tabel 1. Fra ejendomsmægler- og investorside gøres der opmærksom på, at der i en 5-6 års periode efter ibrugtagning kan komme forskellige instrumenter som f.eks. trappeleje og indslusningsrabatter på tale, så der opnås en større sikkerhed for udleje. Det vil være fremmende set i forhold til investeringer i privat udlejningsbyggeri, at erhvervsbyggeri beregnet til kontorer bygges, så der på et senere tidspunkt kan ske et frasalg til ejerlejligheder eller en udleje som boliger. Primo februar 2014 er der i Viborg 57 ejerlejligheder til salg (http:///www.boligsiden.dk). Prisniveauet for dem, der mht. lokalisering, byggeår og størrelse kan siges at være sammenlignelige med ejerlejligheder i Viborg Baneby, ligger som vist i tabel 2. Det aktuelle afkastkrav set med lokale investorers øjne ligger på 5,5-6,5 %. Afkastkravet spejler markedssituationen, prisen på nybyggeri og den finansielle situation anskuet fra Viborg og det erkendes, Vurdering af markedsforholdene i Viborg Midtby Over de sidste 13 år er der i Viborg by bygget ca. 230 boliger om året fordelt med ca. 80 parcelhuse, ca. 30 almene udlejningsboliger, ca. 50 boliger i tilknytning til institutioner/kollegier og ca. 70 private udlejningsboliger. De byggegrunde til boliger, der aktuelt er til salg i Viborg, ligger med få undtagelser i byens periferi, Gade Toldboden 1 Areal, m² Søndersøparken Salgspris, kr Salgspris, kr., ekskl. moms Salgspris pr. m², kr. Salgspris pr. m², ekskl. moms, kr Pebermyntevej Sct. Mathias Gade 98 B Tabel 2: Markedssituation februar 2014 ejerlejligheder i Viborg Midtby

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Generelt om hvad der driver projektudvikling

Generelt om hvad der driver projektudvikling Generelt om hvad der driver projektudvikling Projektudvikling af ejendomme går kort sagt ud på at tilføre en ejendom en merværdi ved f.eks. ændret arealanvendelse og/eller øgede byggerater. Merværdien

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere