Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring"

Transkript

1 Senest opdateret august 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Virksomhedsløsningen ASPECT Nytteværdien af ASPECT4 Client enkelt og overskueligt Cockpit Centrale koncepter i Værdikæden Interaktionsmodel Økonomistyringscirklen Processer i Budgetlægning Budgetforudsætninger Budgetregistrering Nyt budget Korrektioner til eksisterende budget Budgetvalidering Debitorstyring Fakturering Oprettelse af samhandelsbetingelser Fakturering Registrering af indbetalinger Registrering af indbetalinger Manuel registrering Automatisk registrering via indbetalingskort Leverandørservice via PBS Registrering via tredjepartssoftware Renteberegning Oprettelse af samhandelsbetingelser Renteberegning og bogføring Udvælgelse af debitorer Beregning af renteforslag Arbejd med renteforslag Bogføring af tilskrevne renteforslag Udskriv rentenotaer Kontoudtog Rykning af debitorer Regler og forudsætninger Rykkerberegning og bogføring Rykkerbreve Forespørgsler og rapportering Kreditorstyring

3 6.1 Kreditorbetaling Oprettelse af samhandelsbetingelser Fakturaregistrering og arkivering Betaling af fakturaer Forespørgsler og rapportering Anlægsstyring Oprette og vedligeholde anlæg og bevillinger Registrering af køb, salg og afskrivning Rapportering Perioderegnskaber Periodisering Automatiske periodiseringer Periodiseringer via Excel Afstemning Momsafstemning Automatisk afstemning Valuta Valutahåndtering Kursregulering Periodestyring af bogføring Rapportering af perioderegnskabet Controlling

4 1 Indledning Med ASPECT4 har EDB Gruppen udnyttet den nyeste teknologi, der findes til at administrere virksomhedsløsninger, CRM og internet. Formålet med denne procesbeskrivelse af ASPECT4 Økonomistyring er at give virksomheder, rådgivere, revisorer, ejere og andre en introduktion til alle de opgaver, der kan løses med. ASPECT4 er anvendt inden for en lang række brancher som fx elektronikbranchen, grossistbranchen, fødevarebranchen, genvindingsbranchen, grafikbranchen, jern- og metalbranchen, medicinalbranchen, møbelbranchen, plastbranchen, tekstil- og tæppebranchen, vinbranchen, træbranchen, transportbranchen etc. 1.1 Virksomhedsløsningen ASPECT4 Vi har specialiseret os i at levere brancheløsninger til bl.a. handel, produktion, service, tekstil, transport og trælast. Fælles for alle disse brancher er, at de integrerer til det samme økonomistyringssystem. Rygraden i ASPECT4 er en række stabile og fremtidssikre produkter, som opfylder fastlagte internationale standarder, fx for brugergrænseflade, databasekoncept og udviklingsværktøj. Dette betyder, at vores systemer er tidløse og åbne for fremtidens tekniske udvikling. 1.2 Der er ca. 300 personer, som arbejder med ASPECT4. Løsningen anvendes i ca. 400 virksomheder i det meste af verden, men med hovedvægt på Danmark og Skandinavien. Med et så udbredt system har vi et indgående kendskab til de krav, der stilles i en økonomifunktion anno Løsningen er modulopbygget og parameterstyret og kan skaleres og tilpasses til alle virksomhedsstørrelser. integrerer fuldt ud til resten af ASPECT4-produktpaletten, men via en interfaceløsning kan der skabes integration mod stort set alle branche "for-systemer". Det giver de bedste betingelser for at skabe enkle processer og stor grad af automatik i forbindelse med bogføring. Slutresultatet er, at virksomheden får et stærkt styringsværktøj til at finde det bedst mulige forhold mellem værdiskabelse og ressourceanvendelse med en øget indtjening til følge. 1.3 Nytteværdien af Takket være kundernes krav og ønsker til et fremtidsorienteret system har EDB Gruppen gennem årene samlet en masse erfaring

5 Nogle af fordelene ved er: At løsningen er parameterbaseret. At løsningen har en nem og fleksibel tilpasning for brugeren. At løsningen har en grafisk og tidssvarende brugergrænseflade. At løsningen effektiviserer virksomhedens forretningsgange og muliggør eliminering af alle former for dobbeltregistrering. At løsningen frigør ressourcer fra rutinemæssige opgaver. At løsningen kan integrere samtlige processer gennem portalen og give øget kontrol, mindre administration og dermed større indtjening. 1.4 ASPECT4 Client enkelt og overskueligt Informationsstrømmen i dag er massiv. En løsning på dette problem er en personligt udformet portal tilpasset den enkelte brugers behov. Hver enkelt bruger skal let og overskueligt kunne navigere rundt i de relevante systemer. Via ASPECT4 Client får den enkelte bruger fra et og samme sted adgang til alle relevante funktioner i ASPECT4, til kontorsystemer og til internet. Det bliver enkelt og overskueligt at navigere rundt. Figur 1.1: ASPECT4 Client - 4 -

6 1.5 Cockpit I ASPECT4 anvendes begrebet cockpit. Begrebet er anvendt for at give associationer til pilotens komplekse verden, hvor en hel række meget forskelligartede informationer skal kunne fremfindes hurtigt og fleksibelt. Cockpitapplikationer anvendes til at samle applikationer i et overblikscockpit i ASPECT4 Client. Herved opnås, at flere applikationer kommer til at fremstå som én applikation. Det giver dels brugeren en oplevelse af et mere dynamisk skærmbillede med hensigtsmæssig præsentation af forskelligartede data, dels en enestående fleksibilitet, idet der kan udvikles enkeltstående uafhængige applikationer, som igennem cockpittet kan indgå i en kompleks sammenhæng. Nedenfor er vist et eksempel på et cockpit. Figur 1.2: Et eksempel på et cockpit Det ovenstående eksempel på et cockpit består af en finansspørgeapplikation koblet med en grafiskvisning af saldoen på kontoen, informationer om selve bilaget og en visning af et eventuelt indscannet bilag fra det elektroniske arkiv. Alt i alt er 3 forskellige opslagsapplikationer nu samlet i en applikation, hvilket vil medføre markant lettere informationssøgning

7 2 Centrale koncepter i Den helt centrale ide og det helt centrale formål med ethvert økonomistyringsværktøj er selvfølgelig at kunne registrere alle finansielle transaktioner i en given periode. Disse transaktioner skal så efterfølgende sammenstilles, således at virksomheden er i stand til at aflægge et perioderegnskab efter gældende lovgivning. Men økonomifunktionen anno 2008 spiller en langt mere central og styrende rolle på tværs af hele virksomhedens værdikæde, hvilket stiller en række krav til økonomistyringssystemet. I erkendelse af disse krav bygger på nogle helt centrale principper. Disse principper skal skabe nogle rammer, hvorunder skal operere. Disse principper er: En orientering mod værdikæden og heraf afledt interaktionsmodel samt økonomistyringscirklen. Principperne beskrives i de efterfølgende afsnit. 2.1 Værdikæden Værdikæden viser, hvordan der tilføres værdi langs vareflowet. Men samtidig indikerer den også, hvilke støttefunktioner som deltager samt i hvilken udstrækning. I forhold til de funktioner, som ligger direkte i det egentlige vareflow, så befinder økonomifunktionen sig som en stabsfunktion parallelt med det egentlige vareflow. Interaktionen mellem de egentlige vareflowsprocesser og økonomifunktionen spænder sker langs hele vareflowet, og er kendetegnet ved at det sker med en meget høj frekvens. Figur 2.1: Værdikæden Infrastruktur HR R&D Økonomi Indkøb Indgående logistik Produktion Udgående logistik Marketing og Salg Service - 6 -

8 For at understøtte en effektiv økonomistyring skal interaktionen mellem økonomifunktionen og funktionerne i selve vareflowet foregå både korrekt og rettidigt. Dette stiller krav til både nem og automatisk transaktionsregistrering, men også opfølgningsmulighederne spiller en væsentlig rolle Interaktionsmodel Som en direkte afledt konsekvens af de udfordringer, som værdikædeperspektivet byder på, benyttes der i ASPECT4 en interaktionsmodel, som styrer al interaktion med andre systemer. Kernen i denne interaktionsmodel er ABC'en (ASPECT4 BusinessConnector). Via denne kan ASPECT4 integrere mod stort set alle databaser og filformater. Figur 2.2: Interaktionsmodel i ABC'en Eksterne systemer ASPECT4 brancheløsninger Bogføringsfil Eksterne filer Udskrift I n t e r f a c e Fil QueryManager ASPECT4 Økonomistyring Udskrift Udskrift DocManager ABC'en Filer fra ASPECT4 Fil Fil Filer fra ASPECT4 En vigtig komponent for er "interfacet". Via interfacet kan "bogføringsfiler" sendes direkte til bogføring i. I dette interface foretages valideringer, således at bogføringen sker på så korrekt et grundlag som overhovedet muligt. Rapportering kan ske via prædefinerede rapporter såvel via filer leveret direkte til Excel fra ASPECT4 BusinessConnector (ABC'en) som til egne designede udskrifter via DocManager

9 vil gennem gode rapporteringsfaciliteter og meget fleksible integrationsmuligheder være et stærkt styringsværktøj for økonomifunktionen, således at denne kan deltage som en aktiv støttefunktion langs hele vareflowet. 2.2 Økonomistyringscirklen For at sikre at virksomheden har mulighed for en effektiv og konkret økonomistyring, benytter sig af følgende model for selve økonomistyringen Økonomistyringscirklen om man så kan sige. Figur 2.3: Styringscirklen Ledelse og coaching Feedback Målsætninger Budgetteringsmodel Kontostruktur Planlægning Budgetter og stamdata Normer Kultur Virksomhedstype Opfølgning Registrering Håndteringsprincipper Detaljeringsniveau Ressourcer Afrapportering Rapportering Data Virksomhedsstruktur Funktionaliteterne i understøtter de faser i styringscirklen, som er målbare. Punkter, som afhænger af ledelse og coaching, eller som af en anden grund ikke er målbare, er i sagens natur vanskeligere at understøtte. Gennem en konsekvent anvendelse af styringscirklens forskellige faser kommer virksomheden til at opleve "Den gode cirkel". Resultatet kommer af, at man følger op på de gennemførte aktiviteter og derigennem bliver bedre i næste planlægningsfase. En bedre planlægning resulterer i, at alle former for information fra bliver mere troværdige

10 3 Processer i Hovedprocesserne i er illustreret nedenfor. Bag denne opdeling ligger økonomistyringscirklen som det centrale princip styrende for både de enkelte processer og programfunktionaliteten som helhed. Figur 3.1: Hovedprocesserne i Budgetlægning: Debitorstyring: Kreditorstyring: Registrering Planlægning Anlægsstyring: Perioderegnskaber: Fra denne helt generelle opdeling er de underliggende processer skitseret på efterfølgende sider: Rapportering Opfølgning Controlling: - 9 -

11 Figur 3.2: Oversigt med hovedprocesser og delprocesser Økonomistyringscirklen Hovedprocesser Delproces Planlægning Registrering Budgetlægning Budgetlæ gning» Budget- Budgetforudsætninger registrering Rapportering/ opfølgning Budgetvalidering Debitorstyring Fakturering» Oprettelse af samhandels- betingelser Fakturering Registrering af indbetalinger» Registrering af indbetalinger Renteberegning» Renteberegning og bogføring Udskriv rente- notaer Konto- udtog» Udskrift af kontoudtog Rykning af debitorer» Regler og forudsætninger Rykkerberegning og bogføring Rykker- Breve Forespørgsler og rapportering» Forespørgsler og rapportering Kreditorstyring Kreditor- betaling» Oprettelse af samhandels- betingelser Faktura- registrering og arkivering Fakturabetalinger Forespørgsler og rapportering» Forespørgsler og rapportering

12 Økonomistyringscirklen Hovedprocesser Anlægsstyring Perioderegnskaber Delproces Planlægning Registrering Anlægsstyring» Periodisering» Oprettelse og vedligehold af anlæg og bevillinger Registrering af køb, salg og afskrivninger Automatiske periodiseringer Periodiseringer via execl Rapportering/ Opfølgning Rapportering Afstemning» Manuel Moms Automatisk Valuta» Valutahåndtering Kursregulering Periodestyring af bogføring» Åbne og lukke perioden Controlling Rapportering» Controlling» Rapportering af perioderegnskabet Løbende controlling

13 4 Budgetlægning Budgetlægning er typisk den proces, hvor man via et tilbageblik på tidligere performance samt et sæt forventninger til fremtidig performance, lovgivning, samfundsmæssige strukturer osv. forsøger at kvantificere den kommende periodes aktiviteter, herunder også økonomisk performance. 4.1 Budgetforudsætninger Inden at det faktiske budgetlægningsarbejde kan påbegyndes, skal forudsætningerne for budgettet være på plads. Under udarbejdelse af disse forudsætninger og med henblik på den praktiske udførelse af budgetlægningsaktiviteten vil det være naturligt at adressere følgende typer af budgetter, som alle understøttes af. 1. Top down-budget 2. Bottom up-budget 3. Erfaringsbudget 4. Aktivitetsbudget Som et supplement til de(n) valgte metode(r) bør budgetlægningsfasen iscenesættes mht. alle de påvirkninger, som kunne tænkes at have en indflydelse på virksomheden. Som eksempler kan nævnes: Ændrede lovmæssige krav Generelle tiltag i virksomheden Opkøb eller frasalg Ændrede markedsvilkår Generelle samfundstendenser Disse påvirkninger, og hvordan de skal håndteres under selve budgetlægningen, bør adresseres. En anden del af budgetforudsætningerne er en angivelse af en række faktuelle oplysninger budgettets stamdata om man så må sige. Angivelse af disse "stamdata" skal sikre styringen af, hvornår der må tastes i budgettet, og hvem som må taste i budgettet, samt at budgettet bliver korrekt placeret i forhold til regnskabsperioderne

14 I er det muligt at registrere følgende elementer: Angivelse af budgetnr. og navn Budgettets start- og sluttidspunkt Detaljeringsgrad af budgettet der kan budgetteres på alle konti og dimensioner 4.2 Budgetregistrering I kan budgetregistreringsfasen groft sagt deles op i to nemlig registrering af et nyt budget og registrering af korrektioner til et allerede eksisterende budget Nyt budget I kan budgetregistreringen foretages på følgende måder: Ved manuel indtastning på alle finanskonti med tilhørende dimensioner Nyt budget kan laves på baggrund af et allerede eksisterende budget Nyt budget kan laves på baggrund af realiserede tal Nyt budget kan importeres fra eksterne medier Fælles for alle registreringstyper er, at de alle er underlagt budgetforudsætningerne mht. detaljeringsgrad. Under hensyntagen til disse forudsætninger tilbyder en række fleksible muligheder for at foretage selve budgetregistreringen Korrektioner til eksisterende budget Det er ofte kutyme, at man i løbet af et regnskabsår tager sit startbudget op til revision. Der kan være ændret på forudsætningerne for budgettet, og set fra en styringsmæssig vinkel kan eventuelle justeringer være nødvendige. I ASPECT4 er det muligt at angive et korrektionsbudget. Det korrigerede budget vil så bestå af det oprindelige budget sammenlagt med selve korrektionsbudgettet. Angivelsen af korrektionsbudgettet kan ske på samme fleksible måde som det oprindelige budget (se afsnit 4.2.1). 4.3 Budgetvalidering Budgetvalideringen skal foretages ikke kun for at validere, at det nye budget er indtastet rigtigt, men i lige så høj grad for at se implikationerne af det nye budget. Der er i ASPECT4 en række rapporteringsmuligheder, som understøtter dette behov

15 I forbindelse med budgetvalidering kan nævnes følgende hovedrapporteringsformer: Udskrifter baseret på både måneds- og årstal sammenholdt med realiserede tal for en given periode Budgetvalidering via skærmopslag Eksport af budgetter til fx Excel Egne rapporter designet via QueryManager (ASPECT4 Query-værktøj)

16 5 Debitorstyring leveres med en komplet pakke, som indeholder en løsning, der indfrier de krav, som i 2008 stilles til et fuldt funktionsdygtigt og effektivt debitorbogholderi. Både den generelle funktionalitet af selve debitorbogholderiet og funktionaliteten af de enkelte delprocesser i debitorbogholderiet er lavet med orientering mod styringscirklen. 5.1 Fakturering Fakturering af debitorer foretages som oftest direkte fra selve ERP-systemet. Det er kun i meget få tilfælde, at økonomifunktionen foretager debitorfakturering direkte i ASPECT4. Men hvad enten der faktureres via et ERP-system eller direkte i, så er det grundlæggende regelsæt, som benyttes ved denne fakturering, funderet i nogle samhandelsbetingelser. I den efterfølgende beskrivelse af proces og funktionalitet forudsættes det, at faktureringen sker på baggrund af de samhandelsbetingelser, som er registreret via. Ovenstående antagelse er udelukkende for at kunne anskueliggøre processen og funktionaliteten, da som nævnt kan integrere op mod mange forskellige ERPløsninger Oprettelse af samhandelsbetingelser Som det styrende regelsæt i forbindelse med fakturering benyttes samhandelsbetingelserne. Der er i mulighed for at registrere en lang række informationer, som alle kan få en styrende indflydelse på evt. samhandel med den pågældende kunde

17 I kan angives oplysninger inden for følgende kategorier: Tabel 5.1: Kategorier for samhandelsoplysninger Kategori Adresse- og kontaktinformationer Systemoplysninger Momsoplysninger Betalingsoplysninger Renteoplysninger Rykkerinformationer Statistikoplysninger Fakturaoplysninger Eksempler på indhold Faktureringsadresse, kontaktpersoner, oprindelsesland, CVR-nr. Sproginformationer, valutainformationer, styring af kontoudtog Er kunden momsberettiget?, momssatsen, momsnummer Bank-/girooplysninger, betalingsbetingelser, kreditmaksimum Skal der renteberegnes?, hvilken rente skal bruges? Rykkerkategori, evt. respitdage, informationer om igangværende inkassosager Sælger, distrikt, kundegruppe, ekstrafelter til customizing Rabat %, bonusoplysninger, leveringsadresse, forsendelsesmåde Registreringsmulighederne er mange, og opsætningen af registreringsapplikationen er fuldt ud personligt designbar mht. rækkefølge, overskrifter og feltvalidering m.m Fakturering Med baggrund i den aktuelle samhandelsaftale med en given kunde vil faktureringen foregå på to måder enten registreres fakturaen direkte i, eller også sker faktureringen via Branche "for-systemet". Når fakturaen registreres direkte i, benyttes de samhandelsbetingelser, som blev beskrevet ovenfor. Selve registreringen foretages via bilagsregistreringsfaciliteten i, som jf. det faktiske opsæt af vil resultere i en række bogføringstransaktioner. Desuden så findes der i findes der en række faciliteter til at understøttelse automatisk momshåndtering, hvilket reducerer registerings tidsforbruget

18 Mht. den anden måde at fakturere på, så styres dette jo via selve Brache "for-systemet". Disse fakturaer registreres i via interfaceløsningen. På baggrund af samhandelsbetingelserne laves selve fakturaen via Branche "for-systemet", som efterfølgende leverer en bogføringsfil til interfacet i. I dette interface foretages validering af denne bogføringsfil, inden den bogføres. Interfacet i understøtter følgende: Automatisk momsafløftning Fuld validering af bogføringens udkontering Mulighed for at benytte samhandelsbetingelser fra i de tilfælde, de mangler i selve bogføringsfilen Bogføring via interfacet kan enten køre automatisk eller via en manuel godkendelse Indhold og format af disse bogføringsfiler har baggrund i et fast koncept. Med en meget fleksibel mulighed for at indsluse filer via ASPECT4 BusinessConnector (ABC'en) opnår man et stærkt og standardiseret koncept for at minimere manuel indtastning. For at se ABC'ens rolle i forbindelse med interaktionen med ASPECT4 se afsnit Registrering af indbetalinger Registreringen af indbetalinger er en af de delprocesser med den største afledte effekt på andre processer i økonomifunktionen. Hvis denne registrering ikke foretages både rettidigt og korrekt, vil mange af de efterfølgende aktiviteter, såsom rykkerprocedurer, kontoudtog og rentetilskrivning, blive stort set umulige at gennemføre. Der er mange forhold, som kan influere på korrektheden af indbetalingsregistrering, og ikke alle forhold kan kontrolleres af virksomheden

19 Figur 5.2: Indvirkninger på indbetalingsregistrering Typer af kunder Få store køb vs. mange små køb Ressourcer og kompetencer i egen organisation Korrekt og rettidig indbetalingsregistrering Registreringsdisciplin og kompetencer i kundens organisation I forhold til ovenstående figur må det være relevant lige at dvæle lidt ved det, som gennemgås i nærværende beskrivelse. Fokus i den efterfølgende beskrivelse vil udelukkende være på, hvordan kan hjælpe i registreringsprocessen. De andre forhold er dog vigtige at tage med i betragtning, når man designer sin proces for indbetalingsregistreringer og deraf følgende løsningsvalg Registrering af indbetalinger På det rent funktionelle plan findes der 4 metoder til at registrere indbetalinger i ASPECT4 Økonomistyring Manuel registrering Registrering af indbetalinger kan foretages manuelt. Via en indtastningsapplikation kan indbetalingerne registreres på debitoren, og derved afledte finansielle transaktioner kan enten genereres automatisk eller manuelt. Dette styres via parametersetup Automatisk registrering via indbetalingskort Med udgangspunkt i den funktionalitet, som opnås ved at benytte et giroindbetalingskort, har man via mulighed for at få påtrykt informationer om betalings-id på følgende typer af kunderelateret kommunikation: 1. Fakturaer 2. Kontoudtog 3. Rentenotaer 4. Rykkerbreve

20 Ved at stille disse informationer til rådighed for debitor vil det faktisk være muligt for debitoren at betale alle/nogle af sine udeståender på baggrund af al kommunikation modtaget blot ved at angive den påtrykte betalings-id. Da banker i Danmark benytter samme format til videreformidling af betalingsoplysninger, kan ASPECT4 automatisk modtage betalinger ad den vej. Jeres kunder betaler på baggrund af en faktura, et kontoudtog, en rentenota eller et rykkerbrev i banken eller via netbank. I modtager en fil fra banken, som indlæses i, og herefter sker der automatisk bogføring af indbetalingerne og udligning af de relevante fakturaer. Hvis der ikke kan udlignes, dannes der en liste over de indbetalinger, som bliver bogført som åbenstående Leverandørservice via PBS Ved at lade PBS stå for betalingshåndteringen opkræves fakturabeløbet automatisk, og det sikres dermed, at betalingen falder på forfaldstidspunktet. Ligeledes sikres det, at netop det korrekte beløb betales, og der er heller ikke usikkerhed om, hvilken faktura betalingen dækker. Da det hele kører automatisk, kan der samtidig spares en del tastearbejde. I trækkes en liste over de fakturaer, der forfalder inden for en given periode. Denne sendes til PBS, og der bliver så oprettet betalingstræk på debitorens bankkonto. Evt. kan man automatisk maile advisering til debitoren om, at der foretages betalingstræk med specifikation af fakturaerne. Man modtager herefter bekræftelse fra PBS på, at betalingen er gennemført, indbetalingen registreres automatisk i ASPECT4, og fakturaen bliver udlignet Registrering via tredjepartssoftware Med baggrund i de fleksible integrationsmuligheder i er der i samarbejde med eksterne leverandører mulighed for at integrere til tredjepartsprodukter, som kan foretage selve matchningen mellem indbetalingerne og åbenstående posterne på kunderne. Såfremt matchningssoftwaren kan levere en bogføringsfil, kan både debitor og finansbogholderiet blive opdateret. EDB Gruppen A/S har p.t. indgået aftale med en ekstern softwareleverandør om sådan en løsning og der findes allerede nu en fuldt integrerbar løsning

21 5.3 Renteberegning Der gives i mulighed for at foretage en renteberegning på debitorer. Med reference til styringscirklen ser flowet i renteberegningen ud som følger. Figur 5.3: Styringscirklen anvendt på renteberegning Planlægning Oprettelse og styring via samhandelsbetingelserne Rapportering/opfølgning Registrering Udskriv og send rentenotaer Renteberegning og bogføring Oprettelse af samhandelsbetingelser Som nævnt i afsnit styres alle samhandelsrelationer i helt grundlæggende ved angivelse af samhandelsbetingelserne. Dette gælder også for renteberegningen af debitorer. Af styringsmæssige mekanismer kan nævnes: mulighed for at angive forskellige renteregler til forskellige debitorer, stoppe eller starte renteberegningen eller fx at overstyre til en helt anden rentesats på en given debitor Renteberegning og bogføring Renteberegningen i består af følgende 4 faser. Figur 5.4: Faser ved renteberegning 1. applikation 2. applikation Udvælgelse af debitorer Beregning af renteforslag Arbejd med renteforslag Bogføring af renter

22 Udvælgelse af debitorer Med udgangspunkt i de samhandelsbetingelser, som er angivet på en given debitor mht. renteberegning, kan der foretages en yderligere udvælgelse af debitorer til renteberegning. Selve udvælgelsen sker på baggrund af op til 6 forskellige udvælgelseskriterier. Ud over disse kriterier kan udvælgelsesfasen justeres yderligere via parameteropsætning Beregning af renteforslag På baggrund af de udvælgelseskriterier, som blev valgt i forrige fase, foretages den egentlige beregning af et forslag til tilskrivning af renter. Forudsætninger og generelle regler vedrørende renteberegningen er parameterbaseret Arbejd med renteforslag Resultatet af forrige fase er et elektronisk renteforslag. Via dette forslag kan man på en simpel og praktisk måde, pr. debitor, arbejde med alle de poster, som indgår i en renteberegning på en debitor. I denne fase kan der igen pr. post vælges følgende actions: - Nulstil rentebeløb - Slet rentegrundlag - Nulstil/slutmarkering Disse punkter dækker følgende muligheder: Nulstil rentebeløb Rentebeløb slettes i dette forslag og samtidigt sættes dato for sidste renteberegning af posten lig med dags dato. Slet rentegrundlag Rentebeløb slettes i dette forslag. Ved en senere ny dannelse af renteforslag vil posten, hvis den ikke er betalt, på ny blive renteberegnet. Renteberegning sker atter med udgangspunkt i samme dato som i det igangværende renteforslag Nulstil/slutmarkering Nulstiller rentebeløbet og SPÆRRER POSTEN for FREMTIDIG renteberegning Bogføring af tilskrevne renteforslag Når bearbejdningen af selve renteforslaget er tilendebragt, godkendes det korrigerede rentetilskrivningsforslag, hvorefter de tilskrevne renter bogføres i både finans- og debitorsystemet

23 5.3.3 Udskriv rentenotaer Som et sidste led i flowet for renteberegningen udskrives rentenotaer på baggrund af de tilskrevne renter. Der leveres et standardbrev via. Brevformuleringen kan let ændres og sprogstyres i forhold til debitors geografiske placering. Hvis man benytter DocManager får man adgang til en række ekstra funktionaliteter og flere grafiske muligheder. En af disse er muligheden for at sende sin rentenota eller andre dokumenter via mail til en given debitor

24 5.4 Kontoudtog Der er via mulighed for at udskrive kontoudtog til alle eller udvalgte debitorer. Der leveres et standardbrev via. Brevformuleringen kan let ændres og sprogstyres i forhold til debitors geografiske placering. 5.5 Rykning af debitorer En central disciplin i et effektivt og tidssvarende debitorbogholderi ud over selvfølgelig indbetalingsregistrering er betalingspåmindelse og rykning for manglende betalinger. I denne beskrivelse er dette samlet under en fælles overskrift kaldet "Rykning af debitorer". indeholder et komplet modul til styring og afvikling af debitorrykningen. Med fuld understøttelse af styringscirklen kan den generelle funktionalitet i debitorrykningen skitseres således: Figur 5.5: Styringscirklen ved debitorrykning Planlægning Regler og forudsætninger Rapportering/opfølgning Registrering Rykkerbreve Rykkerberegning og bogføring Regler og forudsætninger Inden den praktiske afvikling af selve debitorrykningen kan foretages, er der en række forudsætninger og regler for selve rykkerprocessen, som skal identificeres. Af selv samme årsag anbefales det kraftigt at dokumentere sin rykkerproces, inden den tekniske opsætning af rykkermodulet påbegyndes

25 leveres med en række meget fleksible muligheder for opsætning af selve rykkerprocessen. Der kan pr. debitor differentieres på, hvordan lige netop denne debitor skal håndteres mht. rykning af betalinger, formulering af breve, antallet af rykkere inden inkasso etc. Værktøjet til at sikre denne fleksibilitet er, at disse regler og forudsætninger udelukkende er parameterbaseret. Disse regler og forudsætninger kan så kobles til en given debitor via en kode på debitorstamdata (se afsnit Oprettelse og vedligehold af samhandelsbetingelser) Rykkerberegning og bogføring Selve rykkerberegningen og evt. bogføring af rykkergebyr er utroligt simpelt opbygget. Med fokus på Ease of Use sker dette ved afvikling af to applikationer. Figur 5.6: Faser ved debitorrykning Udvælgelse af debitorer 1. applikation 2. applikation Beregning rykning og evt. gebyr Arbejd med rykkerforslag Bogføring og ajourføring 1. applikation er en udvælgelses- og beregningsapplikation. På baggrund af dette udvalg kan man via en "arbejd med og godkendelsesapplikation" ændre, standse eller godkende sin debitorrykning. Dette kan ske pr. post pr. debitor eller på et mere overordnet niveau, såfremt dette ønskes. Ved godkendelse af debitorrykningen igangsættes evt. bogføring automatisk, og ajourføring på debitorstamdata foretages, således at debitorstamdata altid afspejler debitors rykkerstatus. Forudsætninger og regler for rykkerberegningen og bogføring er også parameterstyret Rykkerbreve Sidste led i debitorrykningen er udskrift og forsendelse af rykkerbreve. Rykkerbrevene i er designet således, at der kan udarbejdes flere forskellige versioner af breve til håndtering af et komplet rykkerforløb fra betalingspåmindelse til overdragelse til inkasso. Brevformuleringen kan let ændres og sprogstyres i forhold til debitors geografiske placering. 5.6 Forespørgsler og rapportering I forhold til de funktionaliteter, som netop er blevet gennemgået ovenfor, findes der en lang række traditionelle "spørgeværktøjer" og afstemningslister, hvoraf nogle er rent skærmbaseret, mens andre kan levere både print og databasefiler. Ydermere findes der i en rapportgenerator, som gør det muligt at designe sine egne debitorrapporter

26 6 Kreditorstyring leveres med en komplet pakke, som indeholder en løsning, der indfrier de krav, som i 2008 stilles til et fuldt funktionsdygtigt og effektivt kreditorbogholderi. Både den generelle funktionalitet af selve kreditorbogholderiet og funktionaliteten af de enkelte delprocesser i kreditorbogholderiet er lavet med orientering mod styringscirklen. Flowet er illustreret i nedenstående figur. Figur 6.1: Flowet ved kreditorbetaling Planlægning Oprettelse af samhandelsbetingelser Rapportering/opfølgning Registrering Betaling af faktura Fakturaregistrering og evt. arkivering 6.1 Kreditorbetaling Set fra meget stor højde så er registrering og betaling af kreditorfakturaer en af de vigtigste discipliner hvis ikke den vigtigste i et kreditorbogholderi. Med det i mente så får man via en lang række tidssvarende funktionaliteter til en pålidelig og effektiv styring af et kreditorbogholderi. Herunder er der selvfølgelig lagt stor vægt på at løse kreditorbetalingerne. Ydermere så indgår dette kreditorbogholderiværktøj jo i den samlede økonomistyringspakke i ASPECT4, hvilket sikrer fuld integration til finansbogholderiet med deraf afledt større pålidelighed mht. de økonomiske rapporter mv Oprettelse af samhandelsbetingelser Som det styrende regelsæt i forbindelse med registrering og betaling af kreditorfakturaer benyttes samhandelsbetingelserne. Der er i mulighed for at registrere en lang række informationer, som alle kan eller vil få en styrende indflydelse på evt. samhandel med den pågældende kreditor

27 I kan angives oplysninger inden for følgende kategorier: Tabel 6.2: Kategorier for samhandelsbetingelser Kategori Adresse- og kontaktinformationer Systemoplysninger Momsoplysninger Betalings- og bankoplysninger Statistikoplysninger Eksempler på indhold Faktureringsadresse, kontaktpersoner, oprindelsesland, CVR-nr. Sproginformationer, valutainformationer, styring af kontoudtog Er kunden momsberettiget?, momssats, momsnummer Bank-/girooplysninger, betalingsbetingelser Indkøber, distrikt, leverandørgruppe, ekstrafelter til customizing Registreringsmulighederne er mange, og opsætningen af registreringsapplikationen er fuldt ud personligt designbar mht. rækkefølge, overskrifter og feltvalidering m.m Fakturaregistrering og arkivering Med fakturaregistrering menes den disciplin, hvor kreditorfakturaerne modtages i virksomheden og registreres i økonomistyringssystemet. Generelt omkring fakturaregistrering benyttes der i to centrale principper. Det kan enten være med eller uden interimskontering. Det kan styres via parameteropsætning, om man vælger den ene eller anden metode. I er der flere forskellige "best practice flows", som understøttes i forbindelse med betaling af kreditorfakturaer. Anvendelsen af disse flows sker under hensyntagen til ovenstående valg mellem interimskontering eller ej. Den funktionelle bredde af de best practice flows, som understøttes af ASPECT4, starter ved det rent manuelle flow og slutter ved det helt automatiske flow. Fælles for alle disse flows er, at de indeholder følgende 4 aktiviteter: 1. Modtagelse og registrering 2. Godkendelse 3. Udkontering 4. Bogføring

28 Som et eksempel på den fleksibilitet, som findes via i forbindelse med registrering af kreditorfakturaer, er her nogle eksempler på mulige løsninger: Tabel 6.3: Eksempler på best practice flow vedrørende registrering og godkendelse af kreditorbilag Nr. Løsning Beskrivelse 1 Manuel registrering og bogføring 2 Manuel registrering, automatisk godkendelse og bogføring Alle kreditorbilag håndteres manuelt, det være sig registrering, godkendelse eller bogføring. Alle kreditorbilag registres manuelt, men via en workflowløsning sker godkendelsen elektronisk og aktiverer slutbogføringen, når bilaget godkendes. 3 OCR-tolkning af bilag Alle kreditorbilag scannes. På baggrund af indscanning foretages registreringen. Alt efter valg mellem interimskontering eller ej sendes bilaget på workflow til godkendelse efterfulgt af bogføring eller også bogføres straks. 4 Modtagelse af elektroniske fakturaer Kreditorbilaget modtages elektronisk fra kreditor, valideres og sluses ind i ASPECT4 eller afvises via mail til kreditor. Ved indslusning sendes kreditorbilaget på flow til godkendelse eller bogføres straks. Generelt kan det siges om de 4 nævnte løsninger, at de i stigende grad indeholder en automatiseret løsning af de fælles aktiviteter ovenfor (modtagelse, godkendelse, udkontering og bogføring). Listen er ikke udtømmende, og der vil kunne forekomme varianter af de nævnte løsninger. En anden forudsætning for ikke mindst de mest avancerede løsninger er muligheden for at kunne integrere til et arkiv i. Integrationen med en arkivløsning reducerer mængden af papirkopier betragteligt, men sikrer også en langt større tilgængelighed af disse fakturaer. Arkiverede fakturaer gøres nemlig tilgængelige i. Det vil derfor altid være muligt at få vist et relevant bilag, når blot du befinder dig i og har adgang til bilagsnummeret på en given transaktion Betaling af fakturaer En af gevinsterne ved en rettidig og korrekt registrering af fakturaerne er muligheden for at kunne lave valide og rettidige betalinger, overførsel af betalingsfiler til pengeinstitutterne. Desuden undgås alle de implikationer, som opstår ved ikke at betale sine regninger rettidigt. Endelig er en rettidig og korrekt registrering af kreditorfakturaer, et væsentligt element i cashflowprognoser. Via kan der laves automatiske betalingsfiler til alle de toneangivende danske pengeinstitutter. Dette gælder både indenlandske betalinger og betalinger til udlandet via et dansk pengeinstitut

29 Den praktiske afvikling af disse betalinger sker via dette flow. Figur 6.4: Faser ved automatiske betalinger af kreditorbilag 1. applikation 2. applikation Udvælgelse af kreditorer Dannelse af betalingsforslag Arbejd med betalingsforslag Bogføring og ajourføring på kreditor Som det fremgår af figuren ovenfor, så sker kreditorbetalingen med samme velgennemprøvede metodik, som er benyttet ved både renteberegning på debitorer og rykning af debitorer nemlig via afviklingen af en "udvælgelses- og beregningsapplikation" efterfulgt af en "arbejd med og godkendelsesapplikation". Ved endelig godkendelse af betalingsforslaget sker bogføring i finansbogholderiet, og de respektive kreditorer ajourføres. 6.2 Forespørgsler og rapportering I forhold til de funktionaliteter, som netop er blevet gennemgået ovenfor, findes der en lang række traditionelle "spørgeværktøjer" og afstemningslister, hvoraf nogle er rent skærmbaseret, mens andre kan levere både print og databasefiler. Ydermere findes der i en rapportgenerator, som gør det muligt at designe sine egne kreditorrapporter

30 7 Anlægsstyring Anlægssystemet er bygget til at kunne håndtere både driftsmæssige afskrivninger, skattemæssige afskrivninger og indeksering af forsikringssummer, ligesom der kan registreres et stort antal vurderingsdatoer og -summer samt andre tillægsoplysninger. Anlægssystemet i ASPECT4 kan via parameteropsætning fuldt ud integreres med ASPECT4 Økonomistyring, og i praksis betragtes anlægssystemet som en naturlig del af. Flowet i anlægsstyringen ser ud som følger: Figur 7.1: Styringscirklen til anlægsstyring Planlægning Oprettelse og vedligehold af anlæg og bevillinger Rapportering/opfølgning Registrering Rapportering Bogføring køb, salg og afskrivninger 7.1 Oprette og vedligeholde anlæg og bevillinger I har man mulighed for at kunne oprette og vedligeholde en lang række oplysninger vedrørende et givet anlæg eller bevilling. Oplysningerne angivet på anlæg kan sidestilles med de stamoplysninger, som styrer alle de finansmæssige transaktioner, som involverer det pågældende anlæg. Dette være sig i forhold til afskrivningsprofilen eller anlæggets integration til den finanskonto/de finanskonti, som belastes ved bogføring. Oprette en bevilling, så anskaffelse af anlæg tages fra denne bevilling samme funktionaliteter som ved et "almindeligt anlæg" gør sig gældende vedrørende oprettelse eller vedligehold på en bevilling

31 7.2 Registrering af køb, salg og afskrivning I ASPECT4 Anlægssystemet kan man ud over at oprette og vedligeholde nye og eksisterende anlæg selvsagt også registrere køb og salg (eller skrotning) af anlæg og lave automatiske afskrivninger. Ydermere så er følgende funktionaliteter også tilgængelige: 1. Registrere omkostninger, som vedrører et anlæg (fx brændstof, reparation og forsikring/vægtafgift for en lastvogn) 2. Sondre mellem driftsmæssige og skattemæssige afskrivninger 3. Simulere afskrivninger frem i tiden 4. Køre automatisk indeksering af anlæggenes forsikringssummer 7.3 Rapportering Desuden så har man via ASPECT4 Anlægssystemet også mulighed for at udarbejde en anlægsnote, som blandt andet kan bruges i forbindelse med aflæggelsen af sit årsregnskab

32 8 Perioderegnskaber Der opereres ikke med nogen egentlig måneds- og årsafslutningskørsel i. Derimod består en periodelukning, det være sig enten måneds- eller årsafslutningen, af en række aktiviteter, som skal foretages i en fast sekvens. Via fås en række værktøjer, som fokuserer på at gøre månedslukningen let at gennemføre, og som skaber et troværdigt resultat. Et eksempel på et flow ved en periodeafslutning kunne være: Figur 8.1: Flow for en periodelukning Lukning af periode Periodisering Afstemning Kursreguleringer Rapportering Et af hjælpeværktøjerne er menustrukturen. Menustrukturen afspejler de arbejdsprocesser, som typisk udføres i en økonomifunktion, herunder fx en periodelukning af et regnskab. Menustruktur vil derfor kunne bruges som en "huskeseddel" til, hvilke aktiviteter som skal foretages og deres indbyrdes placering. Indhold af overordnet funktionalitet af disse aktiviteter vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 8.1 Periodisering Periodisering er en aktivitet, som er vidt udbredt, og som nok i et eller andet omfang altid skal foretages i forbindelse med en periodeafslutning. De generelle tendenser vedrørende regnskabsaflæggelse er, at dette skal ske med en stadig kortere og kortere tidsfrist efter ultimodatoen i gammel periode. Dette betyder jo selvfølgelig, at tiden til at foretage en eventuel periodisering kunne udnyttes langt mere konstruktivt til økonomisk analyse og årsagsforklaringer Automatiske periodiseringer Med fokus på en effektiv og smidig periodeafslutning er det via muligt at flytte mange af periodiseringsopgaverne hen til selve registreringstidspunktet for det relevante bilag. Dette vil nok ikke helt fjerne behovet for periodisering, men alt andet lige gøre omfanget i forbindelse med periodeafslutning væsentligt mindre. I kan det ved bilagsregistreringen angives, at en given post skal periodiseres efter nogle foruddefinerede regler. Disse regler kan opsættes efter behov, både med hensyn til antallet af perioder og periodiseringsandelen pr. periode

33 8.1.2 Periodiseringer via Excel Som et supplement til muligheden for at periodisere et bilag allerede ved registreringstidspunktet, så kan der som en løsning på evt. nødvendig periodisering ved en periodeafslutning integreres op mod fx et regneark. Regnearket kan via det korrekte format og layout sluses direkte ind i og bogføres. Dette er en funktionalitet, som også kan anvendes til andre formål end ved periodisering. 8.2 Afstemning Antallet og udformningen af afstemningsrutinerne er forskellige og tilpasset den enkelte virksomhed. Upåagtet dette så vil afstemning altid være en del af en periodeafslutning. ASPECT4 Økonomistyring indeholder en række afstemnings- og ajourføringslister, herunder blandt andet muligheden for at kunne afstemme sit debitor- og kreditorbogholderi med finansbogholderiet. Fælles for alle disse lister er, at de er baseret på en manuel afstemning Momsafstemning Alle de afstemnings- og ajourføringslister, som findes i, er lavet med henblik på at skulle løse en specifik opgave eller med henblik på rapportering. En af disse opgaver er momsafstemning eller momssandsynliggørelse. Dette har traditionelt været en både omfangsrig og ofte meget besværlig opgave. I findes der et værktøj, som via parameter- og registeropsætning kan forsimple og derved minimere tidsforbruget ved momsafstemning. Værktøjet er baseret på en afstemningsliste, men indholdet af listen kan skræddersys til at vise netop de informationer eller kontokombinationer, som er nødvendige for at lave en valid momssandsynliggørelse. Eksempelvis kan omsætningskonti vises i kolonne 1, momskonti i kolonne 2, mens den faktiske moms %, beregnet på baggrund af kolonne 1 og 2, vises i kolonne Automatisk afstemning Som et supplement til de standardafstemningsværktøjer, som leveres via, har EDB Gruppen indgået et samarbejde med en ekstern leverandør om at levere en løsning, som kan automatisere afstemningsopgaven væsentligt. Løsningen kan som udgangspunkt afstemme alt, hvor transaktionerne foreligger elektronisk. Via en automatisk matchning af sammenhørende posteringer kan afstemningsopgaven reduceres væsentligt. Kriterierne for matchningsautomatikken kan ændres efter behov

34 Eksempler på mulige anvendelsesområder for afstemningsløsningen kunne være: 1. Bankkonti 2. Interimskonti 3. Koncerninterne konti 4. Leverandører 5. Moms 6. Valuta 7. Lager 8.3 Valuta Globaliseringen er af stadig stigende karakter, hvorfor samhandel via fremmede valutaer bliver mere og mere almindelig. Derfor vil reguleringer af finansielle transaktioner bogført i fremmede valutaer blive en fast bestanddel i forbindelse med en periodeafslutning Valutahåndtering Valutahåndteringen i er kendetegnet ved en stor grad af fleksibilitet. Som udgangspunkt kan alle finanskonti håndtere samtlige valutaer oprettet i ASPECT4 Økonomistyring. Denne opsætning kan dog ændres pr. finanskonto. Der findes en mulighed for på den enkelte finanskonto at begrænse denne til kun at modtage eksempelvis Euro eller USD. Alle valutaer oprettes og vedligeholdes via en samlet applikation. Som udgangspunkt vil det være samme valutakurs, som benyttes i henholdsvis kreditor-, debitor- og finansbogholderiet. De enkelte valutaer kan dog begrænses til kun at berøre et af disse systemer, såfremt det skulle være påkrævet at benytte forskellige valutakurser i eksempelvis finans- og debitorbogholderiet. Ajourføring af nye valutakurser kan ud over en styring pr. delsystem også datostyres. Den normale ajourføring af valuta sker pr. bogføringsfirma, men der kan angives koncernvalutakurser, som vil blive benyttet til rapportering på tværs af forskellige firmaer inden for en koncern Kursregulering I forbindelse med angivelsen af nye valutakurser på fremmed valuta kan man via samme vedligeholdelsesapplikation få bogført sine kursgevinster eller kurstab på baggrund af de nye valutakurser. I arbejdes der med to typer af kursgevinster/tab nemlig urealiseret og realiseret

35 Den fundamentale forskel er, at den urealiserede kursgevinst/det urealiserede tab sker på baggrund af den generelle kursregulering foretaget fx i forbindelse med en periodelukning. Den realiserede kursgevinst/det realiserede tab sker med baggrund i den faktiske udligning på enten en kreditor eller debitor, hvor udligningskursen benyttes til at opgøre enten tab eller gevinst, beregnet iforhold til kursen beregnet ved registreringstidspunktet. Opsætning og styring af eventuel kursregulering sker på de enkelte finanskonti. Dette sikrer en stor grad af akkuratesse og fleksibilitet. 8.4 Periodestyring af bogføring I forbindelse med en periodelukning er det på et tidspunkt i processen nødvendigt at lukke for bogføring i den gamle periode. I findes der en applikation til styring af åbne og lukkede relevante perioder for bogføring. Disse åbne og lukkede perioder gælder for hele. Styringen af åbne og lukkede perioder ser ud som illustreret nedenfor. Figur 8.2: Styring af periodelukning i Der findes herudover en mulighed for kun at lukke enten kreditorbogholderiet, debitorbogholderiet eller begge. Dette kan være relevant, hvis man ønsker, at kreditor- og debitorbogholderiet er ajourført op til periodelukningen, inden der lukkes for finansbogholderiet

ASPECT4 Day den 9 april 2013

ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Økonomistyring Release 4 Ved Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Apps til ASPECT4 Økonomistyring Mobilitet - Make the most of the moment Driftsforespørgsel App til

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1217 Vedligehold finanspost B 00037780 Tekst gemmes ikke i 5250 emulering Teksten gemmes nu. B 00047696 Skærmbilledlayout Skærmbilledelayoutet er ændret. 1242 Bilagsregistrering B 00032212 Dupkey i forbindelse

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret. 1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere