Brugervejledning til Nokia 303

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 303"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgave

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort 8 Opladning af batteriet 9 Fastgørelse af en rem 10 Sådan tænder eller slukker du telefonen 11 Antenneplaceringer 11 Grundlæggende brug 11 Adgangskoder 11 Låsning af tasterne og skærmen 12 Handlinger på berøringsskærmen 13 Indikatorer 14 Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle telefon 14 Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video 15 Opkald 15 Sådan foretager du et opkald 15 Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer 16 Visning af ubesvarede opkald 16 Om internetopkald 16 Sådan foretager du et internetopkald 17 Kontakter 17 Sådan gemmer du et navn og telefonnummer 17 Brug af hurtigkald 18 Skrivning af tekst 18 Tekstindtastningsfunktioner 18 Skrivning med tastaturet 18 Ordforslag 19 Beskeder 20 Sådan sender du en besked 20 Sådan får du vist en samtale 21 Meddelelsestast 21 Lyt til talebeskeder 21 Sådan sender du en lydbesked 21 Tilpasning af telefonen 22 Om startskærmbilledet 22 Tilpasning af startskærmbilledet 22 Tilpasning af telefonens toner 22 Tidsstyring 23 Ændring af klokkeslæt og dato 23 Indstilling af en alarm 24 Tilføjelse af en aftale 24 Tilslutning 24 Bluetooth 24 USB-datakabel 25 Sådan opretter du forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) 26 Musik og lyd 28 FM-radio 28 Medieafspiller 30 Medietast 30 Billeder og videoer 30 Sådan tager du et billede 30 Optagelse af en video 30 Sådan sender du et billede eller en video 31 Netværk 31 Om internetbrowseren 31 Gå på internettet 32 Tilpasning af en internetside til telefonens skærm 33

3 Indholdsfortegnelse 3 Tilføjelse af et bogmærke 33 Rydning af din browserhistorik 33 Indeks 49 Hold kontakten til dine onlinevenner 34 Om Sociale netværk 34 og chat 34 Om 34 Afsendelse af en 34 Sådan læser og besvarer du en e- mail 35 Om chat 35 Sådan chatter du med dine venner 35 Nokia Kort 36 Om Kort 36 Overførsel af kort 36 Visning af det sted, du befinder dig, på kortet 36 Sådan finder du et sted 37 Deling af et sted med andre 37 Oprettelse af en rute, der følges til fods 38 Nokia Tjenester 38 Tilgængelighed og priser for Nokia Tjenester 38 Adgang til Nokia Tjenester 38 Sådan får du hjælp 38 Support 38 Abonnement på tjenesten Tip og tilbud 39 Hold telefonen opdateret 39 Beskyttelse af miljøet 41 Spar energi 41 Genbrug 42 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 42

4 4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. BESKYT HØRELSEN Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

5 Kom godt i gang 5 Kom godt i gang Taster og dele 1 Ørestykke 2 Berøringsskærm 3 Beskedtast 4 Opkaldstast 5 Tastatur 6 Lydstyrke op/zoom ind-tast 7 Lydstyrke ned/zoom ud-tast 8 Tast til tastelås 9 Medietast 10 Afslutnings-/tænd-/sluktast 11 Nokia-AV-stik (3,5 mm) 12 Mikro-USB-stik 13 Opladerstik 14 Kameralinse. Fjern det beskyttende tape fra linsen, inden du bruger kameraet. 15 Hul i håndledsrem 16 Udløserknap til bagcover 17 Højttaler Sådan skriver du med tastaturet Telefonen har et komplet tastatur. 1 Funktionstast. Hvis du vil indsætte de specialtegn, der er vist øverst på tasterne, skal du trykke på funktionstasten og derefter trykke på den relevante

6 6 Kom godt i gang tast. Du kan indtaste flere specialtegn i træk ved at trykke to gange på funktionstasten. Tryk på funktionstasten for at vende tilbage til den normale tilstand. 2 Skift-tast. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på Skifttasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav i tilstanden til små bogstaver eller et enkelt lille bogstav i tilstanden til store bogstaver, skal du trykke på Skift-tasten og derefter på den ønskede bogstavtast. 3 Sym-tast. Hvis du vil indsætte specialtegn, der ikke vises på tastaturet, skal du trykke på sym-tasten og vælge det ønskede tegn. 4 Tilbagetast. Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hvis du vil slette flere tegn, skal du holde tilbagetasten nede. 5 Enter-tast. Tryk på Enter-tasten for at flytte markøren til den næste række eller det næste tekstindtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til. 6 Ctrl-tast Indsætning af en variation af et bogstav Du kan f.eks. indsætte bogstaver med accenttegn. Hvis du vil indsætte bogstavet á, skal du holde sym-tasten nede og derefter trykke gentagne gange på A, indtil det ønskede bogstav vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftsprog. Indsætning af et SIM-kort og batteri Bemærk: Enheden skal slukkes, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på. Vigtigt: Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-sim-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-uicc-udskæring. Telefonen bruger batteriet BP-3L. Brug altid originale Nokia-batterier. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes, så vær forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. 1 Sluk telefonen.

7 Kom godt i gang 7 2 Træk udløserknappen til bagcoveret mod bunden af telefonen, og fjern coveret. 3 Fjern batteriet, hvis det allerede er indsat. 4 Løft dækslet til SIM-kortholderen. Sørg for, at kontaktområdet på SIM-kortet vender nedad, og sæt kortet i holderen. 5 Sænk dækslet til SIM-kortholderen.

8 8 Kom godt i gang 6 Kontrollér placeringen af batteriets kontakter, og indsæt batteriet. 7 Vend de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger, og tryk nedad, indtil dækslet låses fast. Fjernelse af SIM-kortet 1 Sluk telefonen. 2 Tag bagcoveret af. 3 Fjern batteriet, hvis det allerede er indsat. 4 Løft dækslet til SIM-kortholderen, og tag SIM-kortet ud. Indsætning af et hukommelseskort Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Din telefon understøtter hukommelseskort med en kapacitet på op til 32 GB.

9 Kom godt i gang 9 1 Sluk telefonen, og fjern bagcoveret og batteriet. 2 Du kan frigøre hukommelseskortholderen ved at skubbe holderen i den retning, som pilen på holderen angiver. Løft hukommelseskortholderen (1). 3 Sørg for, at kontaktområdet på hukommelseskortet vender nedad, og indsæt kortet (2). 4 Sænk hukommelseskortholderen (3). 5 Skub hukommelseskortholderen til dens oprindelige position (4) for at låse den fast. Udtagning af hukommelseskortet 1 Sluk telefonen. 2 Fjern bagcoveret, og tag batteriet ud. 3 Du kan frigøre hukommelseskortholderen ved at skubbe holderen i den retning, som pilen på holderen angiver. Åbn hukommelseskortholderen, og fjern hukommelseskortet. Opladning af batteriet Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang. Hvis telefonen angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

10 10 Kom godt i gang 1 Sæt opladeren i en stikkontakt. 2 Tilslut opladeren til telefonen. 3 Når telefonen angiver en fuld opladning, skal du først koble opladeren fra telefonen og derefter fra stikkontakten. Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens den oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald. Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen. Fastgørelse af en rem Fjern bagcoveret, før remmen gennem hullet, og lav en løkke rundt om krogen til håndledsremmen. Remmen skal muligvis købes separat.

11 Grundlæggende brug 11 Sådan tænder eller slukker du telefonen Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil telefonen vibrerer. Du bliver muligvis bedt om at få konfigurationsindstillingerne fra din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste. Antenneplaceringer Antenneområdet er markeret. Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften. Grundlæggende brug Adgangskoder PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre) Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller skal bruges for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes.

12 12 Grundlæggende brug Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. PUK- eller PUK2- kode (8 cifre) IMEI-nummer (15 cifre) Låsekode (sikkerhedskode) (min. 5 cifre) Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden. Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PINeller PIN2-kode. Hvis koden ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#. På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Standardlåsekoden er Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger. Låsning af tasterne og skærmen Du kan låse telefonens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske. Tryk på tasten til tastelåsen. Oplåsning af taster og skærm Tryk på knappen til tastelåsen, og vælg Lås op.

13 Grundlæggende brug 13 Handlinger på berøringsskærmen Du kan aktivere eller anvende elementerne på berøringsskærmens brugergrænseflade ved at trykke på eller holde fingeren på skærmen. Åbning af et program eller et andet skærmelement Vælg programmet eller elementet med fingeren. Sådan får du adgang til elementspecifikke valgmuligheder Tryk på elementet, og hold det nede. Der åbnes en genvejsmenu med tilgængelige valgmuligheder. Sådan ruller du på en liste eller i en menu Anbring fingeren på skærmen, lad den glide hurtigt op eller ned ad skærmen, og løft dernæst din finger. Indholdet på skærmen fortsætter med at rulle med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Tryk på et element for at vælge det på en rulleliste og for at stoppe bevægelsen. Stryge Anbring fingeren på skærmen, og lad den glide jævnt i den ønskede retning.

14 14 Grundlæggende brug Når du ser billeder, skal du f.eks. stryge til venstre med fingeren for at få vist det næste billede. Hvis du hurtigt vil bladre gennem billederne, skal du stryge hurtigt over skærmen og dernæst rulle til højre eller venstre gennem miniaturebillederne. Indikatorer eller eller eller eller Du har ulæste beskeder. Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes. Tastaturet er låst. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller indgående SMSbeskeder. Der er indstillet en alarm. Telefonen er registreret på GPRS- eller EGPRS-netværket. Der er en åben GPRS- eller EGPRS-forbindelse. GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Telefonen er registreret til brug på et 3G (UMTS)-netværk. Telefonen er registreret til brug på et 3,5G (HSDPA)-netværk. Bluetooth er aktiveret. WLAN er aktiveret. Hvis du har to telefonlinjer, er den anden linje i brug. Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer. Den aktive profil er tidsindstillet. Et headset er tilsluttet telefonen. Telefonen er forbundet til en anden enhed via et USB-datakabel. Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle telefon Vil du kopiere dit indhold fra din tidligere kompatible Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge din nye telefon? Du kan kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye telefon helt gratis.

15 Opkald 15 1 Aktivér Bluetooth på begge telefoner. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth og Til. 2 Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi. 3 Vælg Telefonskift > Kopiér til denne. 4 Vælg det indhold, der skal kopieres, og vælg Udfør. 5 Vælg din tidligere telefon på listen. 6 Hvis den anden telefon kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Se brugervejledningen til den anden telefon for at få flere oplysninger. Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse. 7 Hvis du bliver bedt om det, skal du tillade anmodninger om forbindelse og kopiering. Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video Brug lydstyrketasterne. Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højttaler. Opkald Sådan foretager du et opkald 1 Indtast telefonnummeret på startskærmbilledet. Du kan slette et tal ved at vælge Ryd. Tryk på + to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald.

16 16 Opkald 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet. 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet. Tip! Hvis du vil indtaste telefonnummeret på det virtuelle tastatur, skal du trykke på opkaldstasten og vælge Opkald. Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer Prøver du at ringe til en, men der er ingen, der svarer? Det er nemt at ringe til den samme person igen. 1 Tryk på opkaldstasten på startskærmbilledet. 2 Gå til nummeret, og tryk på opkaldstasten. Visning af ubesvarede opkald Vil du se, hvem der foretog det opkald, du ikke har besvaret? Vælg Vis på startskærmbilledet. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten. Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets område. Sådan ringer du tilbage til kontakten eller nummeret Gå til kontakten eller nummeret, og tryk på opkaldstasten. Visning af ubesvarede opkald senere Vælg Menu > Kontakter > Log og Ubesv. opkald. Om internetopkald Du kan foretage og modtage opkald over internettet (netværkstjeneste). Internetopkaldstjenester kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed (Voice over Internet Protocol) og en traditionel telefon. Nogle udbydere af internetopkaldstjenester tilbyder gratis internetopkald. Kontakt din udbyder af internettjenester for at få oplysninger om tilgængelighed og priser. Brugen af VoIP eller andre tjenester kan være underlagt begrænsninger i nogle lande. Kontakt din forhandler, tjenesteudbyder eller de lokale myndigheder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal du være inden for dækningsområdet af et WLAN- eller 3G-netværk og have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

17 Kontakter 17 Når du bruger 3G-netværket til at foretage internetopkald, skal du kontrollere, at din tjenesteudbyder understøtter internetopkald på 3G-netværket. Det anbefales, at du bruger et abonnement, hvor du mod et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik. Et sådant abonnement vil ofte være den billigste løsning. Tip! Hvis du ikke har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at foretage internetopkald, så du sparer udgifter til datatrafik. Sådan foretager du et internetopkald Hvis du er logget på en internetopkaldstjeneste, kan du foretage internetopkald. Guiden Internettlf.guide hjælper dig med at oprette en konto. Sørg for at have kontooplysningerne fra din udbyder af internettelefoni klar, inden du starter guiden. Oprettelse af en konto til internettelefoni 1 Sørg for, at der er et gyldigt SIM-kort i telefonen, og at telefonen har forbindelse til et WLAN- eller 3G-netværk. 2 Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Internettelefon. 3 Vælg Opr. forb., og følg derefter vejledningen på telefonen. Når guiden er fuldført, vises kontoen på listen over konti. Hvis indstillingerne for internettelefoni ikke fungerer, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Opkald til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter og Navne. 2 Vælg kontakten, og vælg Internetopkald. Opkald til et telefonnummer Skriv telefonnummeret, og vælg derefter Valg > Internetopkald. Ved nødopkald er det kun mobilnetværket, der anvendes. Kontakter Sådan gemmer du et navn og telefonnummer Vælg Menu > Kontakter. Vælg Tilføj ny, og indtast nummeret og navnet. Tilføjelse og redigering af detaljerne til en kontakt 1 Vælg Navne og en kontakt.

18 18 Skrivning af tekst 2 Vælg Valg > Tilføj detalje. Tip! Hvis du vil tilføje en ringetone eller et billede til en kontakt, skal du vælge kontakten og Valg > Tilføj detalje > Multimedier. Brug af hurtigkald Du kan hurtigt ringe op til familie og venner, hvis du knytter dine oftest brugte telefonnumre til telefonens taltaster. Vælg Menu > Kontakter > Hurtigkald. Tilknytning af et telefonnummer til en taltast 1 Vælg en taltast. 1 er reserveret til telefonsvareren. 2 Indtast et nummer, eller søg efter en kontakt. Sådan fjerner eller ændrer du et telefonnummer, som er knyttet til en taltast Vælg taltasten, og hold den nede, og vælg Slet eller Skift i genvejsmenuen. Sådan foretager du et opkald Hold en taltast nede på startskærmbilledet. Deaktivering af hurtigkald Vælg Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald > Fra. Skrivning af tekst Tekstindtastningsfunktioner Din telefon har flere funktioner, der gør det nemmere og hurtigere at skrive i tekstredigeringsprogrammet. Du kan åbne tekstredigeringsprogrammet på flere måder, f.eks. ved at vælge Menu > Beskeder og Opret besked. Skrivning med tastaturet Telefonen har et komplet tastatur. Valg af skriftsprog Vælg Valg > Skriftsprog, og vælg det ønskede sprog. Du kan også trykke på funktionstasten og derefter på Ctrl-tasten for at ændre skriftsproget. Skift mellem tal- og bogstavtilstand Tryk flere gange på funktionstasten, indtil symbolet for den ønskede indtastningsmetode vises.

19 Skrivning af tekst 19 Låsning af taltilstand Tryk to gange på funktionstasten. Tryk på funktionstasten for at vende direkte tilbage til normal tilstand. Skift mellem små og store bogstaver Tryk på Skift-tasten. Indsætning af et tal eller tegn, der er trykt øverst til højre på en tast Tryk på den relevante tast, og hold den nede. Sletning af et tegn Vælg Ryd. Du kan også trykke på tilbagetasten. Indsætning af et specialtegn eller symbol Tryk på sym-tasten, og vælg det ønskede symbol. Hvis du vil se flere symboler, skal du vælge eller. Indsættelse af en ny linje Tryk på Enter-tasten. Indsættelse af et mellemrum Tryk på mellemrumstasten. Sådan kopieres eller klippes tekst Hold Skift-tasten nede, og rul for at markere et ord, en sætning eller et afsnit i teksten. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk derefter på C (kopiér) eller X (klip). Indsættelse af tekst Gå til det sted, hvor teksten skal indsættes, hold Ctrl-tasten nede, og tryk derefter på V. Ordforslag Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog. Det er ikke alle sprog, der understøttes. Aktivering eller deaktivering af ordforslag Vælg Valg > Forslagsindstil. > Til eller Fra. Skift mellem ordforslag og traditionel tekstindtastning Hold Ctrl-tasten nede, og tryk derefter på mellemrumstasten. Du kan også vælge og holde Valg.

20 20 Beskeder Skrivning af tekst med ordforslag 1 Begynd at skrive et ord ved hjælp af bogstavtasterne. Der vises forslag til mulige ord på telefonen. 2 Tryk på mellemrumstasten for at vælge et ord. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du rulle gennem listen med ordforslag og vælge det ønskede ord. 3 Begynd at skrive det næste ord. Beskeder Sådan sender du en besked Hold kontakten med familie og venner med SMS- og MMS-beskeder. Du kan vedhæfte billeder, videoer og visitkort i din besked. Vælg Menu > Beskeder. 1 Vælg Opret besked. 2 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge Valg > Indsæt objekt. 3 Skriv din besked, og vælg Fortsæt. 4 Hvis du vil indtaste et telefonnummer eller en -adresse manuelt, skal du vælge Nr eller . Indtast et telefonnummer, eller vælg , og indtast en -adresse. 5 Vælg Send. Tip! Hvis du vil indsætte et specialtegn eller en smiley, skal du vælge Valg > Indsæt symbol. Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil, end det er at sende en almindelig SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse. Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

21 Beskeder 21 Sådan får du vist en samtale Du kan se de beskeder, du har sendt og modtaget fra en bestemt kontakt fra én samlet visning, og du kan fortsætte samtalen fra denne visning. Vælg Menu > Beskeder. Sådan læser du en besked i en samtale Vælg Samtaler, en samtale og en besked. Skift til den traditionelle Indbakkevisning Vælg Valg > Indbakkevisning. Meddelelsestast Hvis du vil skrive en meddelelse eller tjekke indbakken for meddelelser, skal du trykke på meddelelsestasten. Lyt til talebeskeder Når du ikke kan besvare opkald, kan du omdirigere dem til telefonsvareren og lytte til dine beskeder senere. Du skal muligvis have et abonnement på en telefonsvarer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om denne netværkstjeneste. 1 Vælg Menu > Beskeder > Talebeskeder > Taleopkaldsbesk. og Telefonsvarernr.:. 2 Indtast nummeret til telefonsvareren, og vælg OK. 3 Du kan ringe op til din telefonsvarer ved at trykke på 1 og holde den nede på startskærmbilledet. Sådan sender du en lydbesked Har du ikke tid til at skrive en SMS-besked? Optag og send en lydbesked i stedet for. Vælg Menu > Beskeder. 1 Vælg Andre beskeder > Lydbesked. 2 Vælg for at optage beskeden. 3 Vælg for at stoppe optagelsen. 4 Vælg Fortsæt og en kontakt.

22 22 Tilpasning af telefonen Tilpasning af telefonen Om startskærmbilledet På startskærmbilledet kan du: se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder åbne dine foretrukne programmer føje genveje til forskellige funktioner som f.eks. at tage et billede eller bruge internettet få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende en besked eller e- mail til dem få adgang til dine foretrukne sociale netværkstjenester Tilpasning af startskærmbilledet Vil du gerne se dit yndlingslandskab eller billeder af din familie i baggrunden af startskærmbilledet? Du kan ændre denne baggrund og omorganisere elementerne på startskærmbilledet for at tilpasse det til din personlige smag. Sådan skifter du baggrund 1 Vælg Menu > Indstillinger og Skærm > Baggrund. 2 Vælg en mappe, og vælg et billede. Du kan også tage et billede med telefonens kamera og bruge dette billede. Tip! Hent flere baggrunde fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på Tilføjelse af et program eller en genvej 1 Tryk og hold fingeren på startskærmbilledet, og vælg Tilpas visning i genvejsmenuen. 2 Vælg panelet, vælg et element på listen, og vælg Udfør. Ændring af en genvej 1 Vælg og hold den genvej, du vil ændre, og vælg Skift genvej i genvejsmenuen. 2 Vælg et element på listen. Tip! Hvis du vil øge skriftstørrelsen i programmerne Beskeder og Kontakter eller i hovedmenuen, skal du vælge Menu > Indstillinger og Skærm > Skriftstørrelse. Tilpasning af telefonens toner Du kan tilpasse ringetonerne og taste- og advarselstonerne for hver enkelt profil. Vælg Menu > Indstillinger og Toner.

23 Tidsstyring 23 Sådan skifter du ringetone Vælg Ringetone:, og vælg derefter en ringetone i Galleri eller fra de toner, du har hentet. Tip! Hent flere ringetoner fra Nokia Marked. Hvis du vil have mere at vide om Nokia Marked, skal du gå ind på Når du har valgt en ringetone, kan du markere en del af ringetonen og vælge denne del som din ringetone. Den oprindelige ringetone (lydfilen) bliver ikke kopieret eller ændret. Forudindstillede ringetoner kan ikke ændres, og det er ikke alle ringetoneformater, der understøttes. Markering af den del, du vil bruge 1 Vælg en ringetone. Vælg Ja, når du bliver spurgt om det. 2 Træk startmarkøren til startpunktet. 3 Træk slutmarkøren til slutpunktet. Når en markør flyttes til et nyt punkt, afspilles den valgte del. 4 Vælg Afspil, hvis du vil afspille den valgte del manuelt. 5 Vælg Udført. Tip! Hvis du vil finindstille start- og slutpunkterne, skal du vælge eller og vælge og holde eller. Ændring af lydstyrkeniveauet for tastaturtonerne Vælg Tastaturtoner:, og træk i lydstyrkebjælken. Tidsstyring Ændring af klokkeslæt og dato Vælg Menu > Indstillinger og Dato og ur.

24 24 Tilslutning Ændring af tidszoner under rejse 1 Vælg Indstil. for dato og ur > Tidszone:. 2 Vælg tidszonen for det område, du befinder dig i. 3 Vælg Gem. Klokkeslæt og dato indstilles efter tidszonen. Dette sikrer, at telefonen viser det korrekte afsendelsestidspunkt for modtagne SMS- eller MMS-beskeder. GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/ London (Storbritannien). Indstilling af en alarm Du kan bruge din telefon som alarm. Vælg uret på startskærmbilledet. 1 Indstilling af alarmtid. 2 Vælg for at indstille alarmen. 3 Hvis du eksempelvis ønsker at indstille alarmen til samme tid hver dag, skal du vælge Indstil. > Gentag alarm > Til og dagene. Tip! Du kan også åbne uret ved at vælge Menu > Progr. > Alarm. Tilføjelse af en aftale Gem dine vigtige aftaler til din kalender som mødeposter. Vælg Menu > Kalender. 1 Gå til den ønskede dato, og vælg Valg > Tilføj ny post. 2 Vælg Møde, og udfyld felterne. Tilslutning Bluetooth Om Bluetooth-forbindelse Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth. Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr. Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

25 Tilslutning 25 Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til en forbundet enhed, som er indstillet til Opret forb. auto.. Tip! Hvis du hurtigt vil have adgang til Bluetooth-indstillingerne, skal du holde Bluetooth-tasten nede på startskærmbilledet. Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth Brug Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort og andet indhold, som du har oprettet, til din computer eller en vens kompatible telefon eller enhed. 1 Vælg og hold det element, der skal sendes, og vælg Send > Via Bluetooth i genvejsmenuen. 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge Valg > Ny søgning. Bluetooth-enheder, der er i nærheden, vises. 3 Hvis den anden enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger. Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse. Valgmulighederne kan variere. USB-datakabel Kopiering af indhold mellem telefonen og en computer Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere dine billeder og andet indhold mellem telefonen og en kompatibel computer.

26 26 Tilslutning 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en computer. 2 Vælg mellem følgende tilstande: Nokia Suite Nokia Suite er installeret på din computer. Medieoverførsel Nokia Suite er ikke installeret på din computer. Hvis du vil tilslutte telefonen til et hjemmebiografsystem eller en printer, skal du bruge denne tilstand. Dataoverførsel Nokia Suite er ikke installeret på din computer. Telefonen vises som en bærbar enhed på din computer. Kontrollér, at der er indsat et hukommelseskort. Hvis du vil tilslutte din telefonen til andre enheder såsom et stereoanlæg eller et bilanlæg, skal du bruge denne tilstand. 3 Brug computerens filstyring til at kopiere indholdet. Brug Nokia Suite til at kopiere kontakter, musikfiler, videoer eller billeder. Kopiering af et billede eller andet indhold mellem telefonen og en USBhukommelsesnøgle Du kan kopiere billeder fra telefonen til en kompatibel USB-hukommelsesnøgle. Brug denne funktion til at oprette sikkerhedskopier af billeder, du tager, når du rejser. 1 Tilslut et kompatibelt USB OTG-adapterkabel til mikro-usb-stikket på telefonen. 2 Slut en hukommelsesnøgle til USB OTG-adapterkablet. 3 Vælg Menu > Progr. > Galleri, og vælg en fil eller mappe, og hold den nede. 4 Vælg, om du vil kopiere eller flytte filen eller mappen. 5 Vælg destinationsmappen. Sådan opretter du forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) Om WLAN-forbindelser Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN. Opret forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN), og administrer dine WLANforbindelser.

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 02

Brugervejledning til Nokia C2 02 Brugervejledning til Nokia C2 02 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 5 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-05

Brugervejledning til Nokia C2-05 Brugervejledning til Nokia C2-05 1.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Asha 302

Brugervejledning til Nokia Asha 302 Brugervejledning til Nokia Asha 302 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 6 Beskedtast 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Din brugermanual NOKIA ASHA 303 http://da.yourpdfguides.com/dref/4306355

Din brugermanual NOKIA ASHA 303 http://da.yourpdfguides.com/dref/4306355 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C3-01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3607150

Din brugermanual NOKIA C3-01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3607150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 300 http://da.yourpdfguides.com/dref/4212365

Din brugermanual NOKIA 300 http://da.yourpdfguides.com/dref/4212365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-02

Brugervejledning til Nokia X2-02 Brugervejledning til Nokia X2-02 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Din telefon i korte træk 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 200

Brugervejledning til Nokia 200 Brugervejledning til Nokia 200 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-05

Brugervejledning til Nokia X2-05 Brugervejledning til Nokia X2-05 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7-00

Brugervejledning til Nokia E7-00 Brugervejledning til Nokia E7-00 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 11 Låsning

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 201

Brugervejledning til Nokia 201 Brugervejledning til Nokia 201 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Opladning af batteriet 7 Sådan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7-00

Brugervejledning til Nokia E7-00 Brugervejledning til Nokia E7-00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 10 Låsning

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 701

Brugervejledning til Nokia 701 Brugervejledning til Nokia 701 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 9 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8-00

Brugervejledning til Nokia N8-00 Brugervejledning til Nokia N8-00 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 9 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N9

Brugervejledning til Nokia N9 Brugervejledning til Nokia N9 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og opladning af batteriet 8 Første gang du aktiverer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 00

Brugervejledning til Nokia C3 00 Brugervejledning til Nokia C3 00 4.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Nokia C3 i korte træk 5 Nøglefunktioner 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning af SIM-kort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Oro

Brugervejledning til Nokia Oro Brugervejledning til Nokia Oro 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsættelse af SIM-kortet 9 Indsætning eller fjernelse af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C6-01

Brugervejledning til Nokia C6-01 Brugervejledning til Nokia C6-01 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 603

Brugervejledning til Nokia 603 Brugervejledning til Nokia 603 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsættelse af SIM-kortet 6 Indsætning af et hukommelseskort 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X7 00

Brugervejledning til Nokia X7 00 Brugervejledning til Nokia X7 00 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Antenneplaceringer 8 Headset 8 Ændring af lydstyrken for et opkald,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7 00

Brugervejledning til Nokia E7 00 Brugervejledning til Nokia E7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 10 Låsning

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 9 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2 00

Brugervejledning til Nokia X2 00 Brugervejledning til Nokia X2 00 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder 6 Softwareopdateringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsæt og fjern

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C6 01

Brugervejledning til Nokia C6 01 Brugervejledning til Nokia C6 01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 9 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303i classic

Brugervejledning til Nokia 6303i classic Brugervejledning til Nokia 6303i classic 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7230

Brugervejledning til Nokia 7230 Brugervejledning til Nokia 7230 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstilstand 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3710 fold

Brugervejledning til Nokia 3710 fold Brugervejledning til Nokia 3710 fold 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætte SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 820 http://da.yourpdfguides.com/dref/4667807

Din brugermanual NOKIA LUMIA 820 http://da.yourpdfguides.com/dref/4667807 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 9 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X3-00

Brugervejledning til Nokia X3-00 Brugervejledning til Nokia X3-00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 8 Indsætning og fjernelse af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6303I CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2644708

Din brugermanual NOKIA 6303I CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2644708 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303 classic

Brugervejledning til Nokia 6303 classic Brugervejledning til Nokia 6303 classic 9214014 3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Opstart 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7020

Brugervejledning til Nokia 7020 Brugervejledning til Nokia 7020 2.0. udgave 2 www.nokia.com/support Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 6 Om enheden 6 Netværkstjenester 7 Delt hukommelse 8 Adgangskoder 8 Support 9 Trådløse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://da.yourpdfguides.com/dref/4212290

Din brugermanual NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://da.yourpdfguides.com/dref/4212290 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Proloquo4Text Skriv. Tal. Kommuniker.

Proloquo4Text Skriv. Tal. Kommuniker. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tal. Kommuniker. AssistiveWare Indholdsfortegnelse 2 1. Introduktion til Proloquo4Text 3 Introduktion Teksteditoren Flere sprog Åbn brugervejledningen i appen 2. Guiden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2710

Brugervejledning til Nokia 2710 Brugervejledning til Nokia 2710 2.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Indsættelse af et microsd-kort 5 Fjernelse

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere