Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr , herefter kaldet OK) til Kunden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden."

Transkript

1 Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr , herefter kaldet OK) til Kunden. Ved bestilling af naturgas hos OK giver Kunden OK ret til at kontakte Kundens Distributionsselskab for at foretage et leverandørskift ligesom OK forbeholder sig retten til at indhente Kundens EAN-nr. fra Distributionsselskabet hvis OK ikke allerede har dette. Aftalens periode og opsigelse Aftalens leverancestart fremgår af din aftale. Indgår du din aftale via online bestilling accepterer du disse betingelser i forbindelse med bestilling. Ved indgåelse af aftale på baggrund af brev, fremsendt eller andet fysisk medie er leverancestarten betinget af at vi modtager din accept indenfor 3 hverdage efter modtagelse af aftalen. Modtages din accept senere rykkes leverancestarten med tilsvarende periode. Fra din accept af aftalen og 14 dage frem har du fortrydelsesret på din bestilling. Fortryder du bestillingen, skal du straks kontakte OK på tlf For OK Naturgas Fastpris er prisen fast i aftaleperioden. Både pris og aftaleperiode er anført i aftaledokumentet. Ved udløb af fastprisaftalen tilbydes Kunden mulighed for at indgå en ny aftale om OK Naturgas Fastpris. Indgår Kunden ikke en aftale om ny fastprisaftale overflyttes leverancen til OK Naturgas Variabelpris. For OK Naturgas Variabelpris varierer prisen måned for måned på baggrund af de gennemsnitlige spotpriser på Gaspoint Nordic for den forgangne måned. Kunden orienteres ikke om månedlige prisændringer, men kan finde priserne på OK s hjemmeside eller ved at kontakte OK på tlf For OK Naturgas variabelpris kan aftalen konverteres til OK Naturgas Fastpris med 1 måneds varsel. Aftalen løber frem til anden aftale indgås med OK eller anden leverandør. Ønsker du at skifte til en anden leverandør, skal OK have en måneds opsigelsesvarsel ved at kontakte OK på tlf Efter bindingsperiodens udløb pålægger OK ingen gebyr ved opsigelse.

2 Bindingsperiode I henhold til forbrugeraftaleloven 25 kan aftalen om OK Naturgas Variabelpris ikke opsiges de første 5 måneder fra indgåelse. Derefter kan aftalen til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel. Brydes aftaleforholdet i bindingsperiodes opkræves et gebyr på kr Levering og forbrug Leverancen omfatter naturgas efter behov, og i henhold til individuel måler, inklusiv lager og transmission men er eksklusiv distribution, skatter og afgifter, der fortsat vil afregnes via Kundens distributionsselskab. Naturgassens kvalitet OK s leverance af naturgas sker i henhold til de til enhver tid gældende specifikationer i Gasreglementet. Fakturering Afregning sker som aconto hver 3. måned på baggrund af det forbrug, som vi får oplyst af distributionsselskabet. Ved OK Naturgas Variabelpris: Den kvartalsvise acontoafregning sker med udgangspunkt i den månedspris, der er gældende i den måned, som beløbet opkræves i. Når årsopgørelsen kommer, tages der højde for de forskellige månedspriser, der har været, således at naturgas-prisen for det samlede forbrug tager højde for de svingende naturgas-priser. Ved OK Naturgas Fastpris Den kvartalsvise acontoafregning sker med udgangspunkt i den aftalte fastpris, der er gældende i den måned, som beløbet opkræves i. Når årsopgørelsen kommer, tages der højde for evt. forskellige aftalte fastpriser, der har været, således at naturgas-prisen for det samlede forbrug tager højde for de forskellige pris-aftaler. En gang årligt modtager du en opgørelse, som bliver faktureret sammen med den næste acontoafregning. OK beregner ikke oprettelsesgebyr eller løbende købsrenter ved rettidig betaling. Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til Nationalbankens udlånsrente + 7 %, jf. rentelovens bestemmelser. Ved for sen betaling udsendes rykkerbrev. Der beregnes et rykkergebyr på p.t. 100 kr. pr. rykker. Ved overgivelser til inkasso beregnes endvidere et administrationsgebyr på p.t. 100 kr. Tilskrevne renter indberettes til SKAT jf. skattekontrolloven. Manglende betaling giver OK ret til med passende varsel at opsige leveringen og overdrage den til forsyningspligtsleverance.

3 To regninger På det frie naturgas-marked bliver dine udgifter opdelt på to separate regninger. Den ene modtager du fra din naturgas-leverandør for dit forbrug af naturgas (OK i henhold til nærværende aftale). Den anden regning kommer fra dit lokale distributionsselskab og dækker brugen af naturgas-nettet, afgifter. Leveringsbestemmelser og ansvar Ved bestilling af naturgas hos OK giver du OK ret til at foretage et leverandørskift, ligesom OK forbeholder sig retten til at indhente dit aftagenummer og øvrige oplysninger om din naturgasinstallation som er tilgængelige fra dit distributionsselskab, hvis vi ikke har det i forvejen. Det er distributionsselskabet, der har ansvaret for naturgas-målingens korrekthed, og det er distributionsselskabet, du skal kontakte, hvis der er noget i vejen med måleren. Ved fejlmålinger forbeholder OK sig retten til at efterregulere regninger. OK er ikke ansvarlig for dit direkte tab som følge af drifts- eller naturgassvigt og lignende, herunder men ikke alene erstatningsansvar, driftstab eller lignende. Lukker distributionsselskabet for benyttelse af naturgasnettet, kan OK ikke stilles til ansvar for, at aftalen ikke kan fortsætte. Flytning Hvis Kunden flytter, skal Kunden kontakte OK. I forbindelse med fraflytning skal kunden oplyse OK om ny adresse til brug for slutafregning samt aflæsning af naturgasmåler. OK skal have besked senest 3 hverdage før flytning. Kunden hæfter for naturgasforbruget m.m., indtil korrekt aflæsning er foretaget og OK har modtaget meddelelse herom. Specielt for CO2-neutrale naturgasprodukter OK tilbyder tilkøb af CO2-neutralitet på enten OK Naturgas Variabelpris eller OK Naturgas Fastpris. OK forpligter sig til at opkøbe og destruere CO2-kvoter tilsvarende dit naturgasforbrug. OK anvender dit årlige opgjorte naturgasforbrug samt Energistyrelsens nøgletal for CO2- udledning pr m3. Behandling af personoplysninger Til brug for administration af leveringsforholdet, herunder relevant markedsføring indsamler, behandler og opbevarer OK oplysninger om Kunden og Kundens forbrug.

4 Kunden kan til enhver tid meddele OK, at Kunden ikke ønsker at modtage henvendelser fra OK om tilbud og eventuelle besparelser. OK kan videregive oplysningerne til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen af naturgas. Kreditvurdering OK foretager en kreditvurdering af alle nye kundeforhold, og har abonnement med kreditoplysningsbureauer, hvorfra OK automatisk modtager oplysninger om kunder der registreres ved kreditoplysningsbureauet, eller hvor der sker ændringer i kundens registreringer. Navne og adresseoplysninger kontrolleres op imod CPR- og CVR- registrene. OK forbeholder sig ret til at afvise en bestilling eller kræve betaling forud for levering, hvis en kunde eller anden person i husstanden står registreret i RKI. Klageadgang Såfremt kunden ikke er tilfreds med OK vedr. salg og levering af Naturgas, bedes kunden rette henvendelse til OK. Er kunden derefter fortsat ikke tilfreds kan kunden rette henvendelse til Ankenævnet på energiområde, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Ændringer af betingelser OK har ret til at ændre disse betingelser. Ændringer vil blive meddelt på OK s hjemmeside, via fakturameddelelser eller lignende. Gældende betingelser kan altid findes på:http://www.ok.dk/privat/betingelser/naturgas Klager Klager og krav i forbindelse med OK s evt. manglende overholdelse af aftalen behandles i OK s Kundeservice. Hvis Kunden ikke er tilfreds med OK s afgørelse, kan Kunden klage skriftligt til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Energitilsynets sekretariat tager stilling til, om klagen hører under Energitilsynet eller Ankenævnet på Energiområdet (www.energianke.dk). klage skal indsendes inden rimelig tid efter OK s afgørelse. Ikrafttrædelse og ændringer OK har ret til at ændre disse betingelser. Ændringer vil blive meddelt på OKs hjemmeside, via fakturameddelelser eller lignende. Gældende betingelser kan altid findes på:http://www.ok.dk/privat/betingelser/naturgas

5 Kundeservice Enhver henvendelse til OK skal ske til: OK a.m.b.a. Åhave Parkvej Brug af personoplysninger Sådan behandler OK dine personoplysninger Hos OK lægger vi stor vægt på, at du trygt kan bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en klar politik om at behandle de oplysninger, du giver os ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. Personoplysninger hvad registreres I forbindelse med bestilling af varer og ydelser på hjemmesiden registrerer OK dit navn, adresse, telefonnummer, og CPR-nr. OK har abonnement hos CPR-registret, og modtager automatisk oplysninger via CPR-registret omkring ændringer i dine bopælsforhold. Ved betaling via Betalingsservice (BS) registreres tillige bankregistreringsnummer og bankkontonummer. Endvidere registreres oplysninger som relaterer sig til din olietank og dit oliefyr. Ved henvendelse til OK kan du, jf. persondataloven, få adgang til de data, OK har registreret om kundeforholdet med dig. Ligeledes kan du bede om at få dine personlige data ændret eller slettet fra vores arkiver. Sletning kan dog kun finde sted, hvis der ikke eksisterer en økonomisk fordring mellem dig og OK. Hvad bruger vi oplysningerne til Generelt bruger vi de oplysninger du giver os, til at målrette vores service til dig og levere og fakturere de varer og ydelser, du har bestilt via hjemmesiden. Det vil kun være OK s medarbejdere, som har adgang til dine oplysninger. OK videregiver ikke vil dine oplysninger til tredje mand, medmindre OK er forpligtet til det efter lovgivningen, eller OK har indgået en aftale med tredjemand om levering af varer og ydelser til kunder. I disse tilfælde kræver OK, at denne også overholder denne politik. Markedsføring via Når du har afgivet din bestilling vil du modtage en bekræftelse via . OK bruger ikke oplysningerne til at sende uopfordrede s. Du vil alene blive kontaktet af OK via prisvarsel, nyhedsbreve og salgsmails, såfremt du selv har bedt om det, fx via en af OK s bestillingsformularer eller via siden for tilmelding af -tjenester.

6 Du kan altid afmelde modtagelsen af -tjenester på OK s hjemmeside. Links I det omfang, der fra OK s hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er OK ikke ansvarlig for indholdet og sikkerheden på disse sider. Øvrige oplysninger For at måle trafik m.m. registreres din IP-adresser, og der benyttes cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter. Oplysningerne indsamles af hensyn til statistik og fortsat forbedring af hjemmesiden. 3. Sikkerhed, når du handler med OK på nettet OK lægger stor vægt på, at du trygt og sikkert kan bruge vores hjemmeside. Vi behandler derfor de oplysninger, du giver os, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. Når du anvender OK s bestillingsformularer eller har logget ind på din personlige Min OK, har vi sikret, at ingen andre kan se dine data. Ved hjælp af den sikre forbindelse SSL (Secure Socket Layer) krypteres de data, der udveksles mellem din pc og OK. Dette sikre, at ingen andre kan læse de data, som sendes. Endvidere har OK et certifikat udstedt af Verisign, som sikrer dig, at det er OK, du kommunikerer med. Afhængig af din browseropsætning vil der ved adgangen til en SSL-forbindelse på din skærm blive vist et lille billede, som fortæller, at du er på vej til eller fra en sikker forbindelse. Du kan se, at det er en sikker SSL-forbindelse, ved at der øverst eller nederst i skærmbilledet vises en hængelås. Ved at klikke på hængelåsen får du adgang til at se OK s SSL-certifikat. Hvis det ikke er som står som udsteder, er det ikke OK, du har kontakt med. Den computer vi bruger til hjemmesiden, er også sikret efter vores høje krav til datasikkerhed. Oplysninger om vores kunder og deres konti ligger ikke på web-serveren, men er beskyttet i OK s interne systemer. Adgangskoden til Min OK er personlig og må ikke videregives til andre. Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til din adgangskode, kan du ændre den online. I det omfang, der fra OK s hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er OK ikke ansvarlig for indholdet og sikkerheden på disse sider.

7 OK El Variabelpris med 6 måneder til 0 kr betingelser Aftalens periode og opsigelse Aftalens leverancestart fremgår af din aftale, men er betinget af, at vi modtager din accept indenfor 3 hverdage efter modtagelse af aftalen. Modtages din accept senere, rykkes leverancestarten med en tilsvarende periode. Aftalen omfatter OK El Variabelpris og kan først konverteres til OK El Fastpris efter bindingsperiodens udløb og da med 1 måneds varsel. Fra din accept af aftalen og 14 dage frem har du fortrydelsesret på din bestilling. Fortryderdu bestillingen, skal du straks kontakte OK på tlf Aftalen er indgået som led i et samlet produkt omfattende levering af naturgas og el til kunden på samme adresse, hvor du ved køb af naturgas på almindelige vilkår får 6 måneders fri el til 0 kr. Ophører aftalen om levering af naturgas, bortfalder den fri el jfr. nedenfor, og de fulde 6 måneders el faktureres til pålydende værdi. Prisen varierer hver måned på baggrund af de gennemsnitlige spotpriser på Nordpool for den forgangne måned, med mindre en fastprisaftale er indgået. Du orienteres ikke om månedlige prisændringer, men kan finde priserne på OK s hjemmeside eller ved at kontakte OK på tlf Aftalen løber frem til anden aftale indgås med OK eller anden leverandør. Ønsker du at skifte til en anden leverandør, skal OK have besked med en måneds varsel på tlf Efter bindingsperiodens udløb pålægger OK intet gebyr ved opsigelse Bindingsperiode I henhold til forbrugeraftalelovens 25 kan aftalen om OK El Variabelpris ikke opsiges de første 5 måneder fra indgåelse. Derefter kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel. Brydes aftaleforholdet i bindingsperioden, opkræves værdien af den leverede frie el (maksimalt 6 måneder) efter den pris, der var gældende i perioden for OK El Variabelpris, samt et gebyr på kr Beregning af den betalingsfrie el og førtidigt ophør Som anført indgås aftalen som led i en samlet leveringsaftale af naturgas og el til dig. OK betaler de første 6 måneders elforbrug. Opgørelse af værdien af den frie el sker på baggrund af en periodisering af det samlede årsforbrug ved førstkommende årsaflæsning. Når det faktiske årsforbrug kendes, periodiseres forbruget på de enkelte forbrugsmåneder på baggrund af netselskabets standardiserede periodisering. Såfremt OK fra netselskabet modtager aflæsninger med andre/kortere interval dækkende for perioden med den frie el, anvendes disse ved opgørelsen. Det periodiserede forbrug, som netselskabet herefter oplyser, danner grundlag for den endelig beregning af den frie el. Den endelige værdi af den betalingsfrie måned kan derfor godt afvige, dels fra din individuelle måling for den pågældende måned, og dels fra det fradrag, der fremgår af din 1. acontoregning, hvor værdien er opgjort på baggrund af dit forventede forbrug. Endelig regulering i enten din eller

8 OK s favør sker ved årsaflæsningen. For at få dit elforbrug de første 6 måneder til 0 kr. er det et krav, at du ved aftaleindgåelsen ikke har været OK El kunde de seneste 12 måneder og, at du opretholder en aktiv levering af naturgas og el til samme adresse. Ophører enten naturgasaftalen eller denne aftale i en bindingsperiode (som følge af din opsigelse eller misligholdelse), opkræves værdien af den leverede frie el (maksimalt 6 måneder) efter den pris, der var gældende i perioden for leveringen fra OK for OK El Variabelpris, samt et gebyr på kr. 400 (gebyret er 800 kr. hvis både naturgasaftalen og denne aftale ophører). Flytning Hvis du flytter, skal du kontakte OK senest 3 hverdage inden fraflytningsdato på tlf OK hjælper med korrekt fraflytning og flytter din leverance af el fra OK med over til din nye adresse, såfremt du flytter ind på en adresse, hvor du overtager ansvaret for el-leverancen. OK meddeleler dit netselskab om din flytning. De sender et aflæsningskort til dig, som du skal returnere udfyldt til netselskabet. OK modtager dit forbrug fra netselskabet, og udarbejder herefter en flytteafregning til dig, og senest 6 uger efter flyttedato såfremt netselskabet formidler dit forbrug rettidigt. Fakturering Afregning sker som aconto hver 3. måned på baggrund af det forbrug, som vi får oplyst af netselskabet. Den kvartalsvise acontoafregning sker med udgangspunkt i den månedspris, der er gældende i den måned, som beløbet opkræves i. Når årsopgørelsen kommer, tages der højde for de forskellige månedspriser, der har været, således at el-prisen for aflæsningen tager højde for de svingende el-priser. En gang årligt modtager du en opgørelse, som bliver den faktureret sammen med den næste acontoafregning. OK beregner ikke oprettelsesgebyr eller løbende købsrenter ved rettidig betaling. Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til Nationalbankens udlånsrente + 7 %, jf. rentelovens bestemmelser. Ved for sen betaling udsendes rykkerbrev. Der beregnes et rykkergebyr på p.t. 100 kr. pr. rykker. Ved overgivelser til inkasso beregnes endvidere et administrationsgebyr på p.t. 100 kr. Tilskrevne renter indberettes til SKAT jf skattekontrolloven. Manglende betaling giver OK ret til med passende varsel at opsige leveringen og overdrage den til forsyningspligtsleverance. To regninger På det frie el-marked bliver dine udgifter opdelt på to separate regninger. Den ene modtager du fra din el-leverandør for dit forbrug af el. Den anden regning kommer fra dit lokale netselskab og dækker brugen af el-nettet, afgifter og betaling til forskning af miljøvenlig el. Med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet, trådte der pr. 16. juni 2014 en ny lov i kraft, der vil gøre det nemmere for forbrugerne at orientere sig på markedet og skabe overblik over betalingen for elektricitet. Det skal sikres ved, at forbrugerne fremover kun skal modtage én samlet regning for deres forbrug af el. I henhold til den nye lovgivningen skal OK derfor pr. 1. oktober 2015 varetage den fulde kundekontakt, og OK er efter dette tidspunkt forpligtet til at opkræve net- og systemydelser, afgifter mv. fra dig som kunde. Som følge af lovændringen aftales det forudsat at nærværende

9 aftale er i kraft efter den 1. oktober 2015 at du som kunde fra den 1. oktober 2015 foretager betaling af net- og systemydelser, afgifter mv. direkte til OK. OK er berettiget til at opkræve et administrationstillæg for denne ydelse. OK forpligter sig til at orientere dig om de endelige konsekvenser af lovændringen minimum 3 måneder inden disse ændringer træder i kraft. Du kan påklage priser og vilkår som følger af denne bestemmelse til Energitilsynet. Leveringsbestemmelser og ansvar Ved bestilling af el hos OK giver du OK ret til at foretage et leverandørskift, ligesom OK forbeholder sig retten til at indhente dit aftagenummer og øvrige oplysninger om din elinstallation som er tilgængelige fra dit netselskab via Energinet.dks datahub, hvis vi ikke har det i forvejen. Det er netselskabet, der har ansvaret for el-målingens korrekthed, og det er netselskabet, du skal kontakte, hvis der er noget i vejen med måleren. Ved fejlmålinger forbeholder OK sig retten til at efterregulere regninger. OK er ikke ansvarlig for dit direkte tab som følge af drifts- eller strømsvigt og lignende, herunder men ikke alene erstatningsansvar, driftstab eller lignende. Lukker netselskabet for benyttelse af el-nettet, kan OK ikke stilles til ansvar for, at aftalen ikke kan fortsætte. Behandling af personoplysninger OK registrerer dit navn, adresse, telefonnummer, og CPR-nr. OK har abonnement hos CPRregistret, og modtager automatisk oplysninger via CPR-registret omkring ændringer i dine bopælsforhold. Til brug for administration af leveringsforholdet, herunder relevant markedsføring indsamler, behandler og opbevarer OK oplysninger om Kunden og Kundens forbrug. Kunden kan til enhver tid meddele OK, at Kunden ikke ønsker at modtage henvendelser fra OK om tilbud og eventuelle besparelser. OK kan videregive oplysningerne til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen af el. Kreditvurdering OK foretager en kreditvurdering af alle nye kundeforhold, og har abonnement med kreditoplysningsbureauer, hvorfra OK automatisk modtager oplysninger om kunder der registreres ved kreditoplysningsbureauet, eller hvor der sker ændringer i kundens registreringer. Navne og adresseoplysninger kontrolleres op imod CPR- registret. OK forbeholder sig ret til at afvise en bestilling eller kræve betaling forud for levering, hvis en kunde eller anden person i husstanden står registreret i RKI. Klageadgang Såfremt kunden ikke er tilfreds med OK vedr. salg og levering af el, bedes kunden rette henvendelse til OK. Er kunden derefter fortsat ikke tilfreds kan kunden rette henvendelse til Ankenævnet på energiområde, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

10 Ændringer af betingelser OK har ret til at ændre disse betingelser. Ændringer vil blive meddelt på OKs hjemmeside, via fakturameddelelser eller lignende. Gældende betingelser kan altid findes på: NB: Er dit årlige el-forbrug større end kwh, bedes du kontakte OK s salgsafdeling på tlf Viby, November 2014

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere