i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort."

Transkript

1 ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej Højbjerg og som køber: 2 Definitioner Erhvervskort: Der er tale om et almindeligt periodekort. Periodekortet gælder for transport med bus, lokalbaner samt tog*) indenfor Region Midtjyllands grænser. Skal der rejses med tog mellem Midttrafiks prisområder, kan Midttrafiks kort ikke benyttes, men der henvises i stedet til DSB. Erhvervskort er beregnet til transport mellem brugerens bopæl og arbejdsplads. Køber: Virksomheden som bestiller og betaler erhvervskort. Bruger: Personen som anvender erhvervskort, og som er ansat hos køber. Sælger: Midttrafik (i det følgende omtalt som MT) Trafikselskaberne: MT, DSB, og andre trafikselskaber der udfører tilslutningskørsel. 3 Aftalens anvendelse Køber kan løbende bestille nye erhvervskort til sine medarbejdere. For salgsaftalen gælder alene nærværende aftale. Købers egne indkøbsbetingelser og lign. kan, uanset om disse er modtaget / kendt af sælger, ikke erstatte eller udvide nærværende aftale. 1

2 4 Erhvervskort For brug af erhvervskort gælder de almindelige betingelser for periodekort. MT s rejseregler kan findes på Erhvervskort udstedes med det præcise antal zoner, som er nødvendige for at rejse mellem brugerens bopæl og arbejdsplads. MT bærer intet ansvar for hvorledes brugerne anvender erhvervskortet. 5 Erhvervskortets gyldighedsperiode Erhvervskort gælder for 6 eller 12 måneder. Kort udstedes med gyldighed fra den 1. eller 15. i en given måned. Bemærk at der er en ekspeditionstid på op til 10 arbejdsdage. 6 Omfattede medarbejdere hos køber Denne salgsaftale omfatter købers medarbejdere, som får adgang til denne ordning. 7 Rabat Rabatten udgør 11, 3% af den almindelige pris på et periodekort. Der kan forekomme almindelige takststigninger. Rabatten gælder uanset hvor mange erhvervskort der bestilles. 8 Betalingsbetingelser Efter bestilling af erhvervskort fremsender sælger en faktura til køber. Betalingsfristen er 14 dage. Sker betaling ikke rettidigt, er sælger berettiget til at opkræve en rente på pt. 9,15 % p.a. Sælger kan, såfremt ydelsen leveres successivt, fakturere pr. måned for hvad der er leveret i den pågældende måned. 9 Bestilling Køber bestiller et antal erhvervskort hos sælger. Ved bestilling giver køber sælger de nødvendige oplysninger på en oplysningsblanket for hver medarbejder, som skal have et erhvervskort. Samtidig udleveres et fotografi (35mm x 35mm) af hver medarbejder, som skal have et erhvervskort. Fotografiet skal påføres medarbejderens navn og fødselsdato. I forbindelse med bestillingen vil sælger indhente købers tilladelse til, at trafikselskaberne kan rette henvendelse til brugerne med henblik på gennemførelse af kundeundersøgelser, fremsendelse af trafikinformationer eller med henblik på afsætning af relevante ydelser. 2

3 Giver køber denne tilladelse, vil sælger søge samme tilladelse indhentet hos den enkelte bruger. 10 Levering Erhvervskort sendes med posten til køber efter bestilling. Sælger betaler porto for forsendelsen. Erhvervskort fremsendes senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af bestilling. Ved afsendelsen overgår risikoen for erhvervskortene til køber. Efter købers modtagelse af erhvervskort er det købers ansvar at distribuere erhvervskort til rette bruger. 11 Erstatningskort I tilfælde af mistede erhvervskort fremsendes et erstatningskort mod et gebyr. I perioden hvor brugeren ikke har et erhvervskort, rejses der for egen regning udgifter til billetter refunderes ikke. 12 Refusion Hvis en brugers ansættelsesforhold ophører før erhvervskortets udløbsdato, er der mulighed for, at få tilbagebetalt den resterende periode af kortets gyldighed mod et gebyr. Der skal dog betales for minimum 30 dage. Tilbagebetalingen beregnes forholdsmæssigt fra den dag erhvervskortet er tilbageleveret til MT. Den i 7 nævnte rabat på 11,3% modregnes i tilbagebetalingen. Der opnås således kun rabat hvis erhvervskortet benyttes i hele den aftalte periode. 13 Forsinkelse Såfremt sælger vurderer, at erhvervskortet vil blive fremsendt senere end det mellem parterne aftale tidspunkt, skal sælger uden ugrundet ophold informere køber herom. Samtidig angiver sælger et nyt leveringstidspunkt. Undlader sælger at angive et nyt leveringstidspunkt, erstatter sælger de dokumenterede merudgifter som påføres køber i forbindelse med den manglende meddelelse. Skyldes forsinket levering købers forhold eller Force Majeure, har køber ikke krav på erstatning. 14 Mangler Ved modtagelse af erhvervskort skal køber kontrollere dette/disse. Hvis der konstateres fejl og mangler på et eller flere erhvervskort, kan køber kræve afhjælpning. Køber skal 3

4 uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse til sælger om fejl eller mangler ved erhvervskort. 15 Skattemæssige forhold Denne aftale er indgået med baggrund i Ligningsrådets meddelelse i form af bindende forhåndsbesked, offentliggjort den 19. august Denne omhandler den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalt periodekort til bus og tog til brug ved befordring mellem hjem og arbejde (SKM LR). Denne er vedlagt. Angående den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte erhvervskort, kan trafikselskaberne alene henvise til de gældende regler på området og opfordre virksomheden til selv at undersøge disse forhold nærmere og samtidig opfordre sine medarbejdere til i tvivlstilfælde at kontakte Told og Skat eller de lokale ligningsmyndigheder. Trafikselskaberne kan på dette punkt ikke påtage sig noget ansvar for, hvorledes den skattemæssige behandling vil finde sted, men kan alene henvise til den nævnte afgørelse fra Ligningsrådet. 16 Fornyelse Erhvervskortet fornys automatisk hver 6. eller 12. måned, hvis dette er anført på oplysningsblanketten ved bestilling. Hvis ikke der ønskes automatisk fornyelse af erhvervskortet, sker fornyelse ved at fremsende en ny oplysningsblanket til Midttrafik.Ved fornyelse skal der ikke medsendes et foto. Bemærk at der er en ekspeditionstid på op til 10 arbejdsdage. 17 Ophævelse af nærværende kontrakt Køber kan ophæve denne aftale med et varsel på 2 måneder. Ophævelsen skal ske skriftligt ved henvendelse til sælger. Erhvervskort bliver ved med at gælde indtil udløbsdatoen. Betaling for erhvervskort refunderes ikke, uanset hvornår kortet udløber. 18 Opsigelse af enkelte erhvervskort Såfremt køber ønsker at opsige et eller flere erhvervskort med automatisk fornyelse, gøres dette med et opsigelsesvarsel på 20 arbejdsdage i forhold til erhvervskortets udløbsdato. Opsigelse skal ske skriftligt ved henvendelse til sælger. 19 Tvistigheder Enhver uoverensstemmelse mellem trafikselskaberne og køber, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret. 4

5 20 Henvendelse Henvendelse vedrørende bestilling af erhvervskort sker på følgende adresse eller telefonnummer: Midttrafik Søren Nymarksvej Højbjerg Telefon Datoer og underskrifter Køber: Sælger: Dato: Navn: Dato: Navn: 5

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere