Hejmmeside davifo.dk Herefter fik Wilfred Glud ordet og gav denne beretning om hjemmeside, blad og nyt Informationsudvalg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hejmmeside davifo.dk Herefter fik Wilfred Glud ordet og gav denne beretning om hjemmeside, blad og nyt Informationsudvalg."

Transkript

1 Referat af Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent som referent Ingeborg Rasmussen assisteret af Helle Blom. Dirigenten takkede for valget, bød velkommen til mødet, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og gav ordet til formanden. 2. DVFs bestyrelses årsberetning Formanden Jørgen Prag berettede, at foreningen havde haft et aktivt år. Det kniber med at få bestyrelsen fornyet, og medlemstallet er svagt vigende, så der er brug for aktiv rekruttering. Målgruppen vil være herboende vietnamesere, u-landsmedarbejdere, begejstrede turister,.måske tidligere diplomater og folk fra industrien. Medlemstallet var ved årets udgang 449, og antallet af abonnenter var 38. OVE Organisation for Vedvarende Energi i PACODE-projektet er på sit sidste år, selv om projektet først i 2008 er kommet rigtigt i gang med mikrokreditprojektet. Forskellen mellem DVF og deandre organisationer er, at CARE og OVE opererer med lønnet personale, mens DVF udelukkende har frivillig, ulønnet arbejdskraft. Dette mærkes tydeligt i mødekultur og i beslutningsprocedurerne. Der er endnu ikke søgt forlængelse af PACODE-projektet. Læs mere herom nedenfor. ved udgangen af I 2008 blev der søgt om midler og bevilliget knap 3 mio. kr. til en ny 4-årig fase af projektet i Læs projekt. Læs nærmere herom nedenfor. Bladet VietNam Ajour er et vigtigt element i DVF, og formanden rettede en tak for indsatsen til den ansvarlige redaktør Wilfred Gluud og de øvrige medlemmer af redaktionen. Ligeledes fremhævede formanden DVFs Wilfred Gluud for det store arbejde med vedligeholdelse og videreudvikling af hjemmesiden. Takket være DVFs gode kontakt med den danske ambassade i Hanoi havde vi - traditionen tro - også i 2008, et velbesøgt møde med ambassadør Peter Lysholt Hansen, og i 2008 holdt vi for 8. gang vor årlige Kulturdag den herværende vietnamesiske ambassade til julefrokost. I 2008 nedsattes et Informationsudvalg, der søndag 28. februar kl på Nattergalevej 6, 1. sal, 2400 København NV mm. som Wilfred beretter mere om. Yderligere nedsattes et strukturudvalg og et udvalg for "Terms of Reference". Desuden er der stærkt overvejet nedsat et Forretningsudvalg til lø- sekretariatet. Alt sammen for at effektivisere foreningen, og fordi der er forskelligt behov for kommunikation. Alt arbejde, der foregår i Danmark, er frivilligt og vederlagsfrit, og kun ved udsendelse til Vietnam på projektarbejde gives lønkompensation, diæter og frit hotel. Foreningens indtægter giver ikke mulighed kører på frivillig indsats, hvilket betyder en konstant udfordring for den administrative professionalitet, der kræves efter indførelse af mange ministerielle kontrolfunktioner, men det betyder til gengæld et stærkt engagement i projekterne. Gennemsnitsalderen for bestyrelsesmedlemmerne er noget over 50 år. Hejmmeside davifo.dk Herefter fik Wilfred Glud ordet og gav denne beretning om hjemmeside, blad og nyt Informationsudvalg. gennemsnitlige antal besøg på hjemmesiden er faldet fra 273 til 254 fra 2007 til 2008, som er ca. det samme som i Totalt antal besøg fra til Det ser ud til at det især er i 2. halvår antal besøg er faldet, uden at vi præcist kan se årsagen. De mest besøgte sider er fortsat vietnamesisk mad og restauranter, Vietnam-krigen, rejseoplysninger og links. Der er også en del, højt på listen, men det skyldes sandsynligvis udenlandske besøg. Wilfred Gluud har gjort et stort arbejde for at denne side er opdateret med nyheder samt videnskabelig dokumentation. Der er også en side på dansk med alle væsentlige artikler om Agent Orange fra de sidste 20 år. Det har taget alt for lang tid at få den nye hjemmeside på plads, og den er fortsat ikke færdig. Der er lavet nyt design med rulle-menuer, der gør siden meget mere overskuelig. Den nye udvalg og grupper i DVF at rette tekster og Det er et stort problem for den nuværende få tid til lave nyt indhold og lave blad. Hvis man vil se, hvordan det går med den ny side, skal man gå ned i bunden af nuværende forside og trykke på Ny hjemmeside under konstruktion. Bladet VietNam Ajour Redaktionen af bladet VietNam Ajour skal producere 24 sider hvert kvartal. Blad nr. 1 i 2008 blev undtagelsesvis kun på 20 sider, for at få sendt programmet for Kulturdag 2008 ud i tide. Nr. 2 blev stærkt forsinket pga. Wilfreds personlige problemer, men blev alligevel på 28 sider, mens nr. 3 og 4 blev på 24 sider. Nr blev på 28 sider, bl.a. fordi Wilfred endelig blev færdig med anmeldelser af bøger om Ho Chi Minh. Igen tak til redaktionen med Wilfred., Ingeborg, Morten, Peter Wulff Kåri for at samle, skrive og redigere artikler, og ekstra tak til vores dygtige layouter Nis Jensen samt vore dygtige oversættere. For at de nuværende redaktionsmedlemmer ikke skal blive slidt gerne også en herboende vietnameser. Nyt Informationsudvalg Efter en del problemer i foråret og eftersommeren om tryksager og de 2 indsamlinger, blev det på bestyrelsesmødet 31. august besluttet at nedsætte et nyt Informationsudvalg. Udvalget skal koordinere både overordnet og teknisk, samt hjælpe med formidling. Udvalget består - - med i Hospitalsindsamlingen, mens Nis siden Prisen for offsettrykte foldere er efterhånden så høj, at der laves et oplag på mindst for at stykprisen ikke bliver for høj. et sådant oplag bliver forældet, inden det er brugt. Derfor trykker DVF nu selv foldere i med farveprinter, på papir med gramvægt fra 120 til 200. Det sidste år har vi lavet en foldet A4 i farver, som vi sender ud til alle, der er interesseret i foreningen eller bladet, som færdig til Kulturdagen 14/3, det er en foldet A4 i sort/hvid] Beretningen blev godkendt 3. Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam Formanden for landsindsamlingen, Helle Blom, berettede om udviklingen i Den 7. november blev der udsendt Nyhedsbrev til S i de 19

2 bidragydere. Der var i 2008 indgået kr. fra i alt 111 bidragydere. Det reviderede - medskattemæssig fradragsret er beskrevet i VietNam Ajour nr. 4/2008, side 18. Den nye fradragstakster for 2009 er annonceret på bagsiden af bladet. Fremtidig støtte går til hospitalet i Bao Loc, som Helle Blom, Wilfred Gluud og Preben Byberg besøgte i november Under besøget blev udarbejdet en prioriteret liste over ønsker til udstyr, og i første omgang er forskelligt værktøj til reparation af det nuværende apparatur. Udvalget har bestilt 4 nye sæt CPAP ustyr, som man selv kan tage med derud. Da kun få læger og sygeplejersker taler engelsk, er der behov for et engelsk-kursus. En annonce i blad 1/2009 om en engelsklærer resulterede i, at en dansk engelsklærer tager derud i en 3 måneds periode i efteråret. Den pågældende underviser gratis i engelsk og får kost og logi på hospitalet. Helle Blom meddelte, at Viggo Balle havde trukket sig fra indsamlingsudvalget, men var forblevet som ressourceperson. Helle Blom benyttede lejligheden til at takke Viggo Balle for hans indsats i den forløbne tid. Helle Blom oplyste, at der ville være en annonce om støtte til provinshospitalet i Bao Loc den 2. marts i Ugeskrift for Læger og steds i bladet. 4. Beretning fra Landsindsamlingen Vietnams Børn 5. Beretning om udviklingbistandsprojekter Sunhedsprojekter Professor, overlæge dr. med. Freddy Karup fortalte at efter afslutningen af IMCI- Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam påbegyndt pr. 1. februar Projektet tilsigter som et pilotforsøg at gennemføre den såkaldte child survival strategy som foreslået af WHO med en indsats over for de 5 sygdomme, der oftest forårsager død hos børn i Vietnam, kombineret med en indsats over for sygdomme hos nyfødte samt forebyggelse og behandling af HIV infektion hos børn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde med Ho Chi Minh Welfare Foundation, som foreningen kender Freddy Karups Pedersens to artikler IMCI og Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam Regnskab Dansk Vietnamesisk Forening DRIFTSKONTI INDTÆGTER Kontingenter , ,00 Kollektivt/firma kontingent Støttebeløb 2.293, ,00 Abonnementer 3.232, ,91 I alt kontingent og abonnement , ,91 Annonceindtægter 7.475, ,00 Salg af bøger og andet materiale 3.692, ,00 Køb af salgsmaterialer , ,73 Overskud ved salg 2.188, ,27 Tips- og Lottomidler , ,26 Biblioteks bevilling 7.133, ,38 PACODE adm. Bidrag , ,00 Søtte Børn i Vietnam , ,00 Renteindtægter 1.521, ,48 Tilskud Der skal folk til 4.950,00 - *Indtægter i alt , ,98 UDGIFTER Husleje , ,06 Andre lokaleudgifter og forsikring 3.796, ,93 Udgifter til husleje m.v , ,99 Blad, trykning m.v , ,00 Blad, porto udsendelse , ,50 Udgifter til bladet , ,50 Kopier/papir/print mv , ,70 Kontorudgifter og kuverter , ,05 Porto 9.753, ,00 Telefon 3.379, ,88 Internet og web-hotel , ,00 Tidsskrifter og bøger m.v. - - Gebyr bank 310,00 340,00 Kontorudgifter i alt , ,63 Projektrådgivning 1.000, ,00 IT-udstyr anskaffelser 4.970, ,00 Honorar revision 5.000, ,00 Administrationsomkostninger , ,63 Offentlige møder og oplysning 2.481, ,62 Kulturdag 3.974, ,88 Overførsel Børn i Vietnam 8.700, ,50 Repræsentation 1.762, ,00 Udgifter til delegationer 0,00 0,00 Diverse udgifter 2.108,40 697,45 Rejsegodtgørelse , ,08 Ordinære aktiviteter , ,53 Film Projekt , ,39 Udgifter Der skal folk til , ,20 Udgifter Street vision 2.441, ,99 Aktiviteter mv , ,39 * Udgifter i alt , ,04 * Driftsresultat , ,26 S i de 20

3 Balance pr AKTIVER 2007 Kassebeholdning --- Girokonto ,83 Nordea ,93 Husleje depositum 4.833,27 Debitorer ,65 Tilgode v/ PACODE ,50 Tilgode SHELTER 2.318,00 Tilgode IMCI - *Aktiver i alt ,18 PASSIVER 2007 Egenkapital pr ,43 Mellemregning indsamling 0,00 Mellemregning brønde 0,00 Skyldige omkostninger ,75 Periodiserede omkostninger 1.000,00 Depositum for nøgler 600,00 *Passiver i alt ,18 Balance pr AKTIVER 2008 Kassebeholdning - Girokonto ,46 Nordea ,11 Husleje depositum ,18 Debitorer ,75 Tilgode v/ PACODE ,66 Tilgode SHELTER - Tilgode IMCI - *Aktiver i alt ,16 PASSIVER 2008 Egenkapital pr ,66 Mellemregning indsamling - Mellemregning brønde - Skyldige omkostninger ,50 Periodiserede omkostninger Depositum for nøgler 600,00 *Passiver i alt ,16 Driften har i 2008 givet et overskud på ,23 efter tilskud : Tips- og Lottomidler på ,60 kr. + Adm. Pacode ,-, samt Biblioteksbev. på 7.133,01 kr. Indtægterne på kontingent er blevet mindre end sidste år, vi har ikke så mange medlemmer, men det kan også skyldes kontingent forhøjelsen. Egenkapitalen er steget fra ,43 kr.til ,66 kr. Bemærkninger: Regnskabet er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. København den 28. Februar 2009 Kasserer Ole Westergaard Revisor Morten Rasmussen Revisor Ole Riis blad , side 6 indgår i beretningen. Little Rose Warm Shelter i bladet. PACODE-projektet Er et allianceprojekt mellem de 3 organisationer CARE Danmark, OVE Organisation for Vedvarende Energi og Dansk Vietnamesisk Forening, hvor DVF tager sig af sundhedskomponenten. I april 2008 var lægerne Anja Poulsen og Lise Jensen på et kort besøg, hvor- møde, der var meget positivt. Under mødet blev diskuteret muligheden for en fase 2 af PACODE-projektet, hvilket man skulle tænke over i organisationerne. Projektets sundhedsdel gik planmæssigt, og der arbejdedes på at få mere kendskab til sundhed blandt teenagere. Jørgen Prag og Anja Poulsen deltog i Konsortiemøde i Vietnam i oktober måned, og artiklen PACODEprojektet er godt i gang i blad indgår i beretningen. De kunne berette, at det var generelt positivt at være til dette møde, hvor der var en fælles følelse af, at det ville være ærgerligt, hvis projektet skulle stoppe som planlagt ved udgangen af I forbindelse med anvendelse af PACODEprojektets oplysningsmidler stod Ole Riis netop for at rejse til Vietnam sammen med 6. Regnskab Kasserer Ole Westergaard omdelte DVFs reviderede regnskab for 2008 og gennemgik det punkt for punkt. Regnskabet blev godkendt. Tak til Ole Westergaard. Det blev vedtaget at bibeholde de hidtidige kontingenttakster. 7. Indkomne forslag Ole Riis havde foreslået, at benævnelsen Indsamlingen. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg a) Ole Riis havde tilkendegivet, at han stillede op til posten som formand for Dansk Vietnamesisk Forening, og Ole Riis holdt en præsentationstale, se denne andetsteds i bladet. Den nuværende formand Jørgen stillede også op til posten og holdt en kort præsentationstale. Der blev der foretaget skriftlig afstemning, der resulterede i, at Ole formand. b) Vân-Khanh Dang havde tilkendegivet, at hun stillede op til posten som næstformand. Vân-Khanh Danh holdt en præsentationstale, se denne andetsteds i bladet. Den hidtidige næstformand Inger Vinther Johansen stillede op til posten og holdt en kort præsentationstale. Der blev der foretaget skriftlig afstemning, der resulterede i, at Vân-Khanh Dang blev valgt til næstformand. c) Ole Westergaard blev genvalgt som kasserer og blev desuden nyvalgt til kasserer for Child Indsamlingen, d) som sekretær genvalgtes Ingeborg Rasmussen, dog kun indtil en ny sekretær kan træde ind i stedet. e) Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Rikke Bille, Helle Blom, Trine Glue Doan, Birte Jensen, Tran Huong Lien, Freddy Karup Pedersen, Katrine Riisgaard Pedersen og Wilfred Gluud, ligesom Jørgen Prag og Inger Vinther Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev: Nis Jensen og Phuc Van Tran. f) til suppleanter blev genvalgt: Birgit Kuningas og Jens-Erik Martinussen, nyvalgt vælges op til 4 suppleanter. 9. Revision Til intern revisor blev genvalgt Morten Rasmussen, og nyvalgt til intern revisor blev Preben Hansen. Til ekstern revisor blev genvalgt statsauto- 10. Indsamlingsudvalg og projektgrupper Følgende godkendtes: Indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: Helle Blom formand, Birte Jensen kasserer, Preben Byberg, Karin Mogensen, Jørgen Prag, og Wilfred Gluud. Rikke Bille, Vân-Khanh Dang, Phuc Van Tran, Nis Jensen, Jørgen Prag, Ingeborg Rasmussen og Ole Westergaard kasserer. sydlige Vietnam: gruppen er endnu ikke færdigdannet. dinator, Rikke Bille, Vân-Khanh Dang, Trine Glue Doan og Katrine Riisgaard Pedersen. PACODE-projektgruppe: Jørgen Prag som projektkoordinator, Lise Jensen, Anja Poulsen. 11. Eventuelt Helle Blom foreslog, at man ændrede vedtægterne til, at der kan brevstemmes på generalforsamlingen med den begrundelse, at foreningen er en landsdækkende organisation, og at der derfor bør tages hensyn til de at møde op. Det blev overdraget til den nye bestyrelse at tage dette spørgsmål op. dirigenten for god ro og orden, og mødet hævedes. Side 21

4 Årsberetning Shelter Projektet 2008 Rikke Alice Billeberettede:Islutningenaf til Minipuljen eller Projektpuljen, som den nu 2007 afsluttede vi en lang proces med at samt i en rejse til Vietnam i juli betalt af DVF. hedder, er meget høje. Der stilles blandt andet formulere et nyt projekt, således at vores Ansøgningen blev sendt 1.10, og omkring nytår høje forventninger til, at projektet påvirker samarbejde med pigerne i Little Rose Warm som vi senere i 2008 erfarede, begyndelsen på en endnu længere ansøgningsproces end vi havde forestillet os. til Minipuljen, og dette kom vel nok bag på os i skrivegruppen. lige under de 3 mio. kr., som er maksimumgrænsen i den nu hedengangne Minipulje. Fra nu af hedder puljen Projektpuljen, og dette navneskifte skyldes netop et ønske om at understrege, at projekter i den størrelsesorden ikke er mini. civilsamfundet i en dokumenterbar grad - i langt højere grad end der gør i enkeltbevillingsprojekter. Derfor fylder dette meget i det nye shelterprojekt, og dette vil påvirke DVF her i Danmark. Vi vil i vores fundraising-aktiviteter være med til at opbygge en stærk forening, som det vil være attraktivt for mange at engagere sig Tilbagemeldingerne fra Johannes Vi har udvidet vores samarbejde til at in- i. Allerede nu har vi et tæt samarbejde med Nordentoft, som er tilknyttet Projektrådgivningen, og som har vejledt os gennem hele processen, var meget positive, så derfor var afslaget en overraskelse for alle. Vi kom op på hesten igen, og den nye skriveproces viste sig at være frugtbar på mange måder. og dette resulterede i et utal af skypemøder Det nye projekt er visionært, idet det rækker ud til en lang række civilsamfundsagenter i Vietnam og ønsker at forandre handlemønstre i den pædagogiske praksis med socialt svig- tede børn og unge. Mange af disse samarbejdspartnere har bedt om dette samarbejde, og det betragter vi som et rigtig godt udgangspunkt for vores projekt og for DVF. udbygge. Vi har et tæt samarbejde med danske har praktikanter og frivillige, der arbejder på shelteret, og som gør en fantastisk indsats i pens arbejde betyder, at DVF er endnu mere synlig i Vietnam, og dette styrkes med det nye projekt. Vietnams Børn/ n/shelter Indsamlingen Ole Riis grundl sin star Korsør, men har en meget stor fabrik i HCMC. godkendt efter Ligningslovens 8a, hvilket betyder, at privatpersoner der er skattepligtige i Danmark har ret til fradrag, så går den øvrige indsamling lidt trægt. Indsamlingsgruppen består fremover af Van-Khanh Dang, Nis Jensen, Rikke Alice Bille, Phuc Van Tran, Ole Westergaard, Ingeborg Rasmussen og Ole Årsberetning for Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam Helle Blom, Formand: Der er afholdt 3 møder i løbet af året i indsamlingsudvalget. Formanden har derudover deltaget i samtlige bestyrelsesmøder, der har været afholdt. Der var radio- og Tv-spot den 20 november. Ligeledes blev der sendt nyhedsbrev ud til alle med tak for bidrag i november. Kassereren har bemærket en stigning i indkomne bidrag efter udsendelse af nyhedsbrevet. Der er i år indsamlet kr. fra 111 bidragsydere. Det er lidt mindre end sidste donation på kr , salg af billeder doneret af billedkunstneren Ta Thi Thanh Tam for kr , samt øvrige mindre donationer. Nogle få mennesker har valgt at give en månedlig donation. Det antal skal gerne øges. Vi har indtil videre fået for lidt ud af at udstille Vi har udstillet 6 gange, men uden at sælge noget af betydning. Vi skal have lavet noget bedre informationsmateriale til udstillingen. Indsamlingens mål er på kort sigt at støtte år. Regnskabet kan ses lige herunder. De nye regler for oplysning af CPR-NUMMER, hvis man ønsker fradrag, er beskrevet i det sidste blad og på vores hjemmeside. Det er nu en kendsgerning, at vi fremover støtter det fattige Provinshospital i Bao Loc. Da Preben Byberg, Wilfred Gluud og jeg besøgte hospitalet i november, kunne vi ved selvsyn konstatere, at de har brug for vores hjælp. Det var en dejlig oplevelse at besøge hospitalet og hilse på direktøren og hans personale. Vi har fået en kontaktperson og har allerede etableret et mægtig godt samarbejde. Hospitalet blev gennemgået, og der blev lavet en prioriteret liste over det udstyr, vi kan hjælpe dem med. Vi der skal bruges til indkøb af værktøj, som de mangler i deres vedligeholdelsesafdeling. Det næste vi skal indkøbe er 4 sæt C-PAP udstyr, som skal bruges på deres børneaf- deling. Derudover vil vi godt hjælpe dem med et engelskkursus og har efterlyst en lærer, der kan tage derud i en 3-måneders periode. g ChiMinhCityChildWelfareFoundation,her- City Child her under særlig drengeshelteret, Green Bamboo På længere sigt er det i høj grad også at sikre den økonomiske bæredygtighed for viteter der sættes i gang under det nuværende rehabiliterings- og præventionsprojekt kan videreføres efter projektafslutningen. Men det er også vores håb, at indsamlingen kan opnå så stor tilslutning, at den kan være samlingspunkt for dansk socialt arbejde i Vietnam. S i de 22

5 Det skulle være undervisning til læger og sygeplejersker. Vi har endnu ikke modtaget vores arv. Boet er ikke opgjort, idet den lille andelslejlighed ikke er solgt. Der skulle nu være en interesseret køber, så vi håber det snart lykkes. Det er DVF og Folkekirkens Nødhjælp der skal dele arven. Det er vi meget taknemmelige for. Vi vil således have mulighed for at støtte Bao Loc hospitalet med det meste af det udstyr, de har brug for i behandlingen af blandt andet syge børn. Overlæge Viggo Balle som var med i IMCI projektet og har været med i indsamlingsudvalget i mange år, har valgt at trække sig fra sin post i udvalget. Fremover vil Viggo Balle være ressourceperson, som vi i DVF kan trække på. Det var i Regnskab for Indsamlingen 2008 Beholdning pr. 1. januar Modtagne bidrag Renteindtægter Hospitalsudstyr Tjenesterejse til Vietnam - Offentliggørelse af regnskab Porto, gebyrer, foldere Bank- og girobeholdning pr. 31. december ind i hjælpearbejde, da jeg var ansat på hans øre-næse-hals-afdeling i Gentofte. En stor tak til Viggo for hans indsats i udvalget. Ved min afskedsreception fra Forsvarets knap 100 kollegaer til mig. Filmen blev godt modtaget. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor Paul Schwartz. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. København den 12. februar 2009 Vi retter en varm tak til de mange, der ved deres bidrag har støttet hospitalerne. Helle Blom, formand Birte Jensen, kasserer N t f a indsamlingsudvalget Af Helle Blom, formand for indsamlingen Vores V start med at støtte Bao Loc hospi- talet i den fattige provins Lam Dong er Vgået rigtig godt. Da vi besøgte Bao Loc Vblev der lavet en liste over værktøj de havde brug for til at reparere deres medikotekniske for at har brugt pengene til indkøb af værktøj har vi fået en fakturaen tilsendt samt fotos af det værktøj de har indkøbt, se foto. pengeoverførslen var også for at sikre os at det kunne lade sig gøre, da vi fremover påtænker også at indkøbe udstyr i Vietnam, hvor vi hidtil har sendt udstyr købt i Danmark. Det gik altså uden problemer og jeg har fået en er blevet min kontaktperson derude, udpeget af hospitalets direktør. lavet en liste over det udstyr og apparatur vi godt ville støtte hospitalet med. Engelsklærer og værktøj stod på listen og det gjorde C-PAP udstyr også. Vi har netop indkøbt 4 nye komplette sæt C-PAP som snarest skal sendes af sted til Bao Loc. Det er blevet noget dyrere siden vi sidst købte C-PAP til Børnehospital nummer 1. Helt præcis kr. dyrere. Det er udstyr som er meget centralt i behandlingen af luftvejssyg- domme, som mange børn er indlagt med på hospitalet. Og overlægen på børneafdelingen sætter stor pris på at vi støtter netop med det udstyr. Derudover ingeniør Byberg i Hospitalsindsamlingsudvalget gået i gang med at undersøge priser m.m. på ultralydsudstyr som vi også har planlagt at hjælpe med. Det er meget dyrt og vi undersøger også om det kan indkøbes i Vietnam. Heldigvis har vi god hjælp af Ingeniør Quang som stadig samarbejder med os, selv om han ikke længere er ansat på Børnehospital Nr. 1. rer til Bao Loc hospitalet. I sidste nummer af Vietnam ajour søgte vi en engelsklærer der skulle undervise læger og sygeplejersker i en periode på 3 måneder. Det er lykkedes og vi planlægger at sende vedkommende derud fra november. Mere om dette i næste blad. Ud over at overlæge Viggo Balle er udtrådt af indsamlingsudvalget er overlæge Else Andersen nu også udtrådt. Tusind tak til dem begge for mange års deltagelse i arbejdet. Udvalget har nu kun to læger og deltage i arbejdet. Udover at holde foredrag på vores kulturdag om hospitalet i Bao Loc, har jeg foredrag. Der var 40 meget interesserede kvindelige yttere, og foruden at fortælle om Børnehospital nr.1 fra 2006, suppleret med fotos fra provinshospitalet i Bao Loc. Filmen er stadig aktuel og kan købes hos os og den uddeles gratis til nye medlemmer. opdateret om vores støtte til provinshospitalet i Bao Loc og en separat side om hvordan man gør for at få skattefradrag når man sender bidrag. Støt provinshospitalet i Bao Loc Send dit bidrag til Hospitalsudstyr til Vietnam Giro (1551) S i de 23

GENERALFORSAMLING Søndag d. 23. marts 2014 kl. 14:00-16:00 Lærdalsgade 7, 2300 København S

GENERALFORSAMLING Søndag d. 23. marts 2014 kl. 14:00-16:00 Lærdalsgade 7, 2300 København S Dansk Vietnamesisk Forening Lærdalsgade 7 2300 København S Jjjjj Tlf. 38 86 07 01 Giro 229-1800 CVR: 2770 8099 Hjemmeside: www.davifo.dk E-mail: info@davifo.dk Referat af ordinær GENERALFORSAMLING Søndag

Læs mere

Dansk Vietnamesisk Forening. CVR nr. 27 70 80 99. Årsrapport 2013

Dansk Vietnamesisk Forening. CVR nr. 27 70 80 99. Årsrapport 2013 plus revision skat rådgivning Dansk Vietnamesisk Forening CVR nr. 27 70 80 99 Årsrapport 2013 Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen Generalforsamling 2012 IndustriFarmaceutForeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af evt. indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl Den 18. april 2017 Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Dato: Onsdag den 28. April 2010 Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Hotel Arnbjerg - Arnbjerg Allé 2 6800 Varde Fremmødte: 16 af 17 mulige,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015 SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 17 95 45 55 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 8 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere