Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~"

Transkript

1 Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~ 1. Typeidentifikation Typeskilt Typenøgle Tilspændingsmomenter og smøremidler Serviceværktøj Specialværktøj Standardværktøj Tilspændingsværktøj Demontering og montering Generelt Udskiftning af motor Udskiftning af mellemstykke Udskiftning af akseltætning Udskiftning af kammerstamme Demontering af kammerstamme Montering af kammerstamme Tegninger Eksploderet tegning Monteringsrækkefølge for kamre og løbere CR, CRN 120 (standard) CR, CRN 150 (standard) CR, CRN 120 og 150 (NEMA) DK 1 / 19

2 1. Typeidentifikation 1.1 Typeskilt Type CR120-2 A-F-A-E-HQQE Model A P10740 f 60 Hz P2 37,0 kw n 3566 min -1 Hmax 84,5 m Q 144 m 3 /h H 61,4 m pmax/tmax 30/120 bar/ C CCW Technical file no X Serial No Made in DK o II 2 G c 125 C DK-8850 Bjerringbro TM Fig. 1 Typeskilt Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse 10 Produktionsland 2 Model 11 Frekvens 3 Produktnummer 12 Hastighed 4 Produktionssted 13 Nominelt flow 5 Produktionsår og -uge 14 Maks. tryk og temperatur 6 P 2 Nummer på kopi af teknisk fil som opbevares hos KEMA 15 7 Løftehøjde mod lukket ventil, 50 Hz (angivet hvis pumpen er ATEX-klassificeret) 8 Løftehøjde ved nominelt flow, 50 Hz Pumpens serienummer (angivet hvis pumpen er ATEXklassificeret) 16 Omdrejningsretning: 9 CCW: Counter-clockwise (mod uret) CW: Clockwise (med uret) 17 ATEX-kategori (angivet hvis pumpen er ATEX-klassificeret) 1.2 Typenøgle Eksempel CR X- X- X- X- XXXX Typerække: CR, CRN Nominelt flow i m 3 /h Antal løbere Antal løbere med reduceret diameter Kode for pumpeudførelse Kode for rørtilslutning Kode for pumpematerialer Kode for gummidele Kode for akseltætning 2 / 19

3 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler Pos. Beskrivelse Antal Mål Moment [Nm] Smøremiddel 9 Skrue med indvendig sekskant 4 M10 x 25 mm 85 ± 8,5 THREAD-EZE M16 x 45 mm 100 ± 10 THREAD-EZE 26 Støttebolt 4 THREAD-EZE 26b Skrue med indvendig sekskant 4 M8 x 30 mm 15 ± 2 THREAD-EZE 28 Skrue med indvendig sekskant 4 M10 x 50 mm 62 ± 6 THREAD-EZE 28a Skrue med indvendig sekskant THREAD-EZE, delnummer SV9997 (0,5 l). Rocol 22, delnummer RM2924 (1 kg) ± 16 THREAD-EZE 8 80 ± 16 THREAD-EZE 36 Møtrik (mellemstykke) 4 M16 80 ± 10 THREAD-EZE Møtrik (topstykke) 4 M ± 10 THREAD-EZE 37 O-ring 1 Rocol 22 47b Lejebøsning 1 Rocol Klembøsningsmøtrik 180 ± 10 58a Skrue med indvendig sekskant 4 M10 x 25 mm 62 ± 6 THREAD-EZE 67 Møtrik 1 M14 45 ± O-ring 1 Rocol O-ring 1 Rocol 22 3 / 19

4 3. Serviceværktøj A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 4 / 19

5 3.1 Specialværktøj Pos. Beskrivelse Til pos. 3.2 Standardværktøj 3.3 Tilspændingsværktøj Yderligere information Delnummer A Løfteværktøj for kammerstamme 51, E, R Løfteværktøj E Forlænger B Holder C Top 48 SV0874 D Tap for momentnøgle C 9 x 12 x Ø14 SV0402 E Hagenøgle 48 F Styr for kammerstamme G Glidestyr 8 H Justeringsgaffel Pos. Beskrivelse Til pos. I J T-nøgle Top for indvendig sekskant CR, CRN CR, CRN mm mm Øvre kile Nedre kile mm a 32 mm Yderligere information Delnummer 7a, 105, 105a 3 mm SV , 58a M10-8 mm SV b M8-6 mm SV0297 9, 28, 58a M10-8 mm SV mm SV0422 K Top for udvendig sekskant mm SV0424 L Plasthammer 2, 6, 9, 60 SV0349 M Skruetrækker 48, 60, 105, 105a 9 mm kærv SV mm SV0186 N Ringgaffelnøgle mm SV0122 O Topnøgle K SV0092 P Sekskantnøgle 58a 3 mm b 6 mm SV0196 Q Bløde kæber B SV0412 R Øjebolt 51 M10 ID2779 S Møtrik B M14 Pos. Beskrivelse Til pos. Yderligere information Delnummer T Indstiksringnøgle mm SV mm SV0524 U Skraldehoved J, K 9 x 12 SV0295 V Momentnøgle U 9 x 12 mm Nm SV2092 W Momentnøgle D, T, U Nm SV / 19

6 4. Demontering og montering 4.1 Generelt Følg disse instruktioner hvis det er nødvendigt at adskille pumpen fordi den er tilstoppet eller beskadiget. Positionsnumre på dele (tal) henviser til tegninger og dellister; positionsnumre på serviceværktøj (bogstaver) henviser til afsnit 3. Serviceværktøj. Før demontering Afbryd forsyningsspændingen til motoren. Luk eventuelle afspærringsventiler for at undgå at tømme rørsystemet. Afmontér forsyningskablet i overensstemmelse med lokale forskrifter. Vær opmærksom på pumpens tyngdepunkt så den ikke vælter. Dette er specielt vigtigt ved høje pumper. Før montering Rengør og tjek alle dele. Udskift defekte dele med nye dele. Bestil de nødvendige servicesæt. Udskift altid pakninger og O-ringe når pumpen serviceres. Under montering Smør og spænd skruer og møtrikker med det korrekte moment. Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 6 / 19

7 4.2 Udskiftning af motor Demontering 1. Afmontér koblingsskærmene (pos. 7). 2. Fasthold akseltætningens position (pos. 105/105a) på akslen (pos. 51) ved at trykke justeringsgaflen (pos. H) ind mellem akseltætningens medbringer og holder. Se fig. 2. Fig. 2 Brug af justeringsgaffel 3. Afmontér koblingen (pos. 8). 4. Afmontér skruerne (pos. 28a), skiverne (pos. 32a) og møtrikkerne (pos. 36a). 5. Løft forsigtigt motoren fri af pumpen med et passende løftegrej Montering 1. Drej motoren til den ønskede klemkasseposition, og placér den på mellemstykket (pos. 1a). 2. Smør og krydsspænd skruerne (pos. 28a) og møtrikkerne (pos. 36a). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Tjek at justeringsgaflen (pos. H) stadig er monteret mellem akseltætningens medbringer og holder. 4. Montér koblingen (pos. 8) på akslen med hånden eller glidestyret (pos. G) således at toppen af pumpeakslen er plan med bunden af frigangsrummet i koblingen. Se fig. 3. Fig. 3 Montering af kobling 5. Smør og spænd skruerne (pos. 9) med hånden. Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 6. Tjek at afstanden mellem koblingshalvparterne er ens i begge sider. 7. Spænd skruerne (pos. 9) parvis (samme side). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 8. Træk justeringsgaflen (pos. H) fri af akslen (pos. 51). Vend den, og placér den på skruehovedet (pos. 58a). Se fig. 4. TM TM TM Fig. 4 Opbevaring af justeringsgaffel 9. Montér koblingsskærmene (pos. 7), og fastspænd dem med skruerne (pos. 7a). 7 / 19

8 4.3 Udskiftning af mellemstykke Demontering 1. Afmontér motoren. Se afsnit Demontering kw: Afmontér møtrikkerne (pos. 36). 3. Afmontér skruerne (pos. 28) og mellemstykket (pos. 1a) Montering 1. Drej mellemstykket (pos. 1a) til den ønskede stilling. 2. Smør og krydsspænd skruerne (pos. 28). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler kw: Montér og krydsspænd møtrikkerne (pos. 36). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 4. Videre montering, se afsnit Montering. 4.4 Udskiftning af akseltætning Demontering 1. Afmontér koblingsskærmene (pos. 7). 2. Afmontér koblingen (pos. 8) kw: Afmontér skruerne (pos. 58a) og holderen (pos. 58) kw: Afmontér skruerne (pos. 58a). 5. Rengør akslen (pos. 51), og løsn de tre skruer i akseltætningen (pos. 105/105a) 1/2 omgang. Løsn kun skruerne så meget at akseltætningen kan frigøres fra akslen. 6. Træk akseltætningen (pos. 105/105a) op af topstykket (pos. 2) og fri af akslen (pos. 51) ved hjælp af to skruetrækkere. Se fig. 5. TM Fig. 5 Afmontering af akseltætning Montering 1. Slib akslen (pos. 51) ren og glat ved hjælp af holder med smergellærred leveret med akseltætningssættet. 2. Smør akselenden (pos. 51) og O-ringene (pos. 109 og 110) i akseltætningen (pos. 105/105a), og pres akseltætningen ned over akslen (pos. 51) og i bund mod topstykket (pos. 2). 3. Fjern overskydende fedt fra akselenden (pos. 51) med en klud kw: Montér holderen (pos. 58). 5. Smør og krydsspænd skruerne (pos. 58a). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 8 / 19

9 6. Tryk akslen (pos. 51) i bund, og spænd de tre skruer i akseltætningen (pos. 105/105a). Se fig. 6. Fig. 6 Tilspænding af skruer 7. Løft pumpeakslen med løfteværktøjet (pos. A) eller med hånden, afhængig af størrelsen. Tryk justeringsgaflen (pos. H) ind mellem akseltætningens medbringer og holder. Se fig. 7. Fig. 7 Placering af justeringsgaffel 8. Montér koblingen (pos. 8) på akslen ved hjælp af glidestyret (pos. G) eller med hånden, afhængig af størrelsen. Toppen af pumpeakslen skal være plan med bunden af frigangsrummet i koblingen. Se fig. 8. Fig. 8 Montering af kobling 9. Smør og spænd skruerne (pos. 9) let. Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 10. Tjek at afstanden mellem koblingshalvparterne er ens i begge sider. 11. Spænd skruerne (pos. 9) parvis (samme side). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 12. Træk justeringsgaflen (pos. H) fri af akslen (pos. 51). Vend den, og placér den på skruehovedet (pos. 58a). Se fig. 9. TM TM TM TM Fig. 9 Placering af justeringsgaffel 13. Montér koblingsskærmene (pos. 7), og fastspænd dem med skruerne (pos. 7a). 9 / 19

10 4.5 Udskiftning af kammerstamme For at kunne håndtere kammerstammen bør der monteres en øjebolt i toppen af akslen og bruges et passende løftegrej Demontering 1. Afmontér koblingsskærmene (pos. 7). 2. Afmontér koblingen (pos. 8) kw: Afmontér møtrikkerne (pos. 36). 4. Afmontér skruerne i topstykket (pos. 28). 5. Løft forsigtigt motoren og mellemstykket (pos. 1a) fri af pumpen med et passende løftegrej kw: Afmontér skruerne (pos. 58a) og holderen (pos. 58) kw: Afmontér skruerne (pos. 58a). 8. Rengør akslen (pos. 51), og løsn de tre skruer i akseltætningen (pos. 105/105a) 1/2 omgang. Løsn kun skruerne så meget at akseltætningen kan frigøres fra akslen. 9. Træk akseltætningen (pos. 105/105a) op af topstykket (pos. 2) og fri af akslen (pos. 51) ved hjælp af to skruetrækkere. Se fig. 10. Fig. 10 Afmontering af akseltætning 10. Afmontér møtrikkerne (pos. 36) og skiverne (pos. 66a). 11. Slå topstykket (pos. 2) fri af svøbet (pos. 55) med en gummihammer. 12. Afmontér topstykket (pos. 2). 13. Afmontér to af støtteboltene (pos. 26) og svøbet (pos. 55). 14. Træk forsigtigt kammerstammen op og fri af fodstykket (pos. 6). 15. Afmontér O-ringene (pos. 37) Montering 1. Smør og montér de nye O-ringe (pos. 37) i fodstykket (pos. 6) og topstykket (pos. 2). Udskift de fire fjedre (pos. 60) i topstykket. Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 2. Før forsigtigt kammerstammen ned i fodstykket (pos. 6). 3. Montér svøbet (pos. 55) og støtteboltene (pos. 26) i fodstykket (pos. 6). 4. Drej kammerstammen ved hjælp af styr for kammerstamme (pos. F) indtil det går i indgreb med støtteboltene (pos. 26). Se fig. 11. TM TM Fig. 11 Drejning af kammerstamme 5. Montér topstykket (pos. 2) med luftskruen (pos. 18) i samme position som tidligere. 6. Montér skiverne (pos 66a). 7. Smør og krydsspænd møtrikkerne (pos. 36). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 8. Slib akslen (pos. 51) ren og glat ved hjælp af holder med smergellærred leveret med akseltætningssættet, og montér akseltætningen (pos. 105/105a). 10 / 19

11 9. Smør akselenden (pos. 51) og O-ringene (pos. 109 og 110) i akseltætningen (pos. 105/105a), og tryk akseltætningen ned over akslen (pos. 51) og i bund mod topstykket (pos. 2). 10. Fjern overskydende fedt fra akselenden (pos. 51) med en klud kw: Montér holderen (pos. 58). 12. Smør og krydsspænd skruerne (pos. 58a). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 13. Tryk akslen (pos. 51) i bund, og spænd de tre skruer i akseltætningen (pos. 105/105a). Se fig. 12. Fig. 12 Tilspænding af skruer 14. Løft pumpeakslen med løfteværktøjet (pos. A) eller hånden, afhængig af størrelsen. Placér justeringsgaflen (pos. H) mellem akseltætningens medbringer og holder. Se fig. 13. Fig. 13 Placering af justeringsgaffel 15. Drej motoren og mellemstykket (pos. 1a) til den ønskede klemkasseposition. 16. Smør og krydsspænd skruerne (pos. 28). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler kw: Montér og krydsspænd møtrikkerne (pos. 36). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 18. Montér koblingen (pos. 8) på akslen ved hjælp af glidestyret (pos. G) eller med hånden, afhængig af størrelsen. Toppen af pumpeakslen skal være plan med bunden af frigangsrummet i koblingen. Se fig. 14. TM TM TM Fig. 14 Montering af kobling 19. Smør og spænd skruerne (pos. 9) let. Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 20. Tjek at afstanden mellem koblingshalvparterne er ens i begge sider. 21. Spænd skruerne (pos. 9) parvis (samme side). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 11 / 19

12 22. Træk justeringsgaflen (pos. H) fri af akslen (pos. 51). Vend justeringsgaflen, og placér den på skruehovedet (pos. 58a). Se fig. 15. Fig. 15 Opbevaring af justeringsgaffel 23. Montér koblingsskærmene (pos. 7), og fastspænd dem med skruerne (pos. 7a). 4.6 Demontering af kammerstamme Brug holderen (pos. B), som kan placeres i en skruestik eller fodstykket (pos. 6). Demontering ved hjælp af skruestik 1. Fastspænd holderen (pos. B) i skruestikken. Se afsnit 3. Serviceværktøj. 2. Placér kammerstammen i holderen (pos. B). Tjek at indløbsdelen (pos. 44) er placeret korrekt i holderen. Se fig. 16. TM TM Fig. 16 Placering af kammerstamme i holder 3. Fastspænd kammerstammen til holderen (pos. B) ved at montere en M14-møtrik på akslens gevind (pos. 51). 4. Afmontér skruerne (pos. 26b) sammen med skiverne (pos. 26c) og spændebåndet (pos. 26a). Demontering uden skruestik 1. Læg eventuelt kammerstammen ned, og placér holderen (pos. B) i bunden af kammerstammen. Tjek at ringen der passer til indløbsdelen (pos. 44), placeres korrekt i holderen. 2. Fastspænd kammerstammen til holderen (pos. B) ved at montere en M14-møtrik på akslens gevind (pos. 51). 3. Løft kammerstammen, og placér den i fodstykket (pos. 6). 4. Afmontér skruerne (pos. 26b) sammen med skiverne (pos. 26c) og spændebåndet (pos. 26a) Demontering af kammerstammen Kammertyper, se afsnit 6. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere. Udløbsdel A 1. Vip udløbsdelen (pos. 3b) fri af øverste kammer. Kammertype B og C 1. Vip nederste kammer med leje (pos. 3) fri af indløbsdelen med en skruetrækker, og fjern det. 2. Løsn klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Vend toppen, og slå den mod møtrikken for at frigøre løberen fra klembøsningen (pos. 49b). 3. Afmontér møtrikken i bunden af holderen (pos. B), og træk forsigtigt akslen (pos. 51) op. 4. Afmontér klembøsningsmøtrikken (pos. 48), klembøsningen (pos. 49b) og løberen fra indløbsdelen (pos. 44). 5. Fjern indløbsdelen (pos. 44) fra holderen (pos. B). 12 / 19

13 Kammertype D og E 1. Vip øverste kammer (pos. 3) fri af kammeret/indløbsdelen med en skruetrækker. 2. Løsn klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Vend toppen, og slå den mod møtrikken for at frigøre løberen fra klembøsningen (pos. 49b). 3. Træk klembøsningsmøtrikken (pos. 48), klembøsningen (pos. 49b) og løberen af akslen (pos. 51). Kammertype F og G 1. Vip kammeret (pos. 4) fri af det efterfølgende kammer eller indløbsdel med en skruetrækker, og fjern det. 2. Løsn klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Vend toppen, og slå den mod møtrikken for at frigøre løberen fra klembøsningen (pos. 49b). 3. Træk klembøsningsmøtrikken (pos. 48), klembøsningen (pos. 49b) og løberen af akslen (pos. 51). Kammertype H og I 1. Vip nederste kammer med leje (pos. 4a) fri af indløbsdelen med en skruetrækker, og fjern det. 2. Løsn klembøsningsmøtrik (pos. 48) med toppen (pos. C). Vend toppen og slå den mod møtrikken for at frigøre løberen fra klembøsningen (pos. 49b). 3. Afmontér møtrikken i bunden af holderen (pos. B), og træk forsigtigt akslen (pos. 51) op. 4. Afmontér klembøsningsmøtrikken (pos. 48), klembøsningen (pos. 49b) og løberen fra indløbsdelen (pos. 44). 5. Fjern indløbsdelen (pos. 44) fra holderen (pos. B) Demontering af aksel 1. Placér akslen (pos. 51) i bløde kæber i skruestikken. 2. Afmontér møtrikken (pos. 67). 3. Afmontér låseskiven (pos. 66b), afstandsringen (pos. 64c), afstandsbøsningen (pos. 64), lejebøsningen (pos. 47b) og afstandsringen (pos. 64b) Montering af aksel 1. Montér afstandsringen (pos. 64b), lejebøsningen (pos. 47b), afstandsbøsningen (pos. 64), afstandsringen (pos. 64c) og låseskiven (pos. 66b). Bemærk: Låseskiven (pos. 66b) består af to sammenklæbede skiver. Hvis de har været adskilt, vær da opmærksom på at de monteres korrekt. Det anbefales at udskifte låseskiven (pos. 66b) og møtrikken (pos. 67) hver gang kammerstakken adskilles. TM Fig. 17 Montering af låseskiver 2. Montér og spænd møtrikken (pos. 67). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 13 / 19

14 4.7 Montering af kammerstamme Brug holderen (pos. B), som kan placeres i en skruestik eller fodstykket (pos. 6). Montering ved hjælp af skruestik 1. Fastspænd holderen (pos. B) i skruestikken. Se afsnit 3. Serviceværktøj. 2. Montér indløbsdelen (pos. 44) i holderen (pos. B). Se fig. 18. Fig. 18 Placering af indløbsdel i holder 3. Montér den sidst-afmonterede løber i indløbsdelen (pos. 44). 4. Montér akslen (pos. 51) i holderen (pos. B) med en M14-møtrik. Montering uden skruestik 1. Læg eventuelt akslen (pos. 51) ned, montér den sidst-afmonterede løber, og placér holderen (pos. B) i bunden af løberen. Vær opmærksom på ikke at beskadige lejebøsningen (pos. 47b). Se fig. 19. TM TM Fig. 19 Montering af løber og holder på vandret aksel 2. Fastspænd akslen (pos. 51) til holderen (pos. B) ved at montere en M14-møtrik på akslens gevind (pos. 51). 3. Løft akslen (pos. 51) med løber og holder (pos. B), og montér den i fodstykket (pos. 6) Montering af kammerstamme Kammertyper, se afsnit 6. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere. Kammertype H og I 1. Montér løberen, og tryk klembøsningsmøtrikken (pos. 48) op med to skruetrækkere så den spænder jævnt på klembøsningen (pos. 49b). 2. Fasthold løberen med hagenøglen (pos. E) og forlængeren (pos. A). Spænd klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Smør lejebøsningen (pos. 47b). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 4. Montér nederste kammer med leje (pos 4a), og tryk det i bund på indløbsdelen (pos. 44). Kammertype F og G 1. Montér løberen, og tryk klembøsningsmøtrikken (pos. 48) op med to skruetrækkere så den spænder jævnt på klembøsningen (pos. 49b). 2. Fasthold løberen med hagenøglen (pos. E) og forlængeren (pos. A). Spænd klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Montér kammeret (pos. 4), og tryk det i bund på det foregående kammer. Kammertype B og C 1. Montér løberen, og tryk klembøsningsmøtrikken (pos. 48) op med to skruetrækkere så den spænder jævnt på klembøsningen (pos. 49b). 2. Fasthold løberen med hagenøglen (pos. E) og forlængeren (pos. A). Spænd klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Smør lejebøsningen (pos. 47b). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 4. Montér nederste kammer med leje (pos 3), og tryk det i bund på indløbsdelen (pos. 44). 14 / 19

15 Kammertype D og E 1. Montér løberen, og tryk klembøsningsmøtrikken (pos. 48) op med to skruetrækkere så den spænder jævnt på klembøsningen (pos. 49b). 2. Fasthold løberen med hagenøglen (pos. E) og forlængeren (pos. A). Spænd klembøsningsmøtrikken (pos. 48) med toppen (pos. C). Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Montér øverste kammer (pos. 3), og tryk det i bund på det foregående kammer/indløbsdelen. Udløbsdel A 1. Montér udløbsdelen (pos. 3b) på øverste kammer. 2. Montér spændebåndet (pos. 26a), skiverne (pos. 26c) og skruerne (pos. 26b). Smør og skruerne. Se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Afmontér møtrikken i bunden af holderen (pos. B), og løft kammerstammen fri. 4. Videre montering, se afsnit Montering. 15 / 19

16 5. Tegninger 5.1 Eksploderet tegning TM Fig. 20 CR, CRN 120 og / 19

17 6. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere 6.1 CR, CRN 120 (standard) Tabellen viser kammerstammens opbygning ved hjælp af symboler. 50 Hz A A E A D G A D G G A D G G G A A E G G G G A D E G G G G G C I I I I I I I J J J J J J J J TM Hz A A D A A D F A A A D E G G A D D E G G G G C H I I I I I I J J J J J J J J TM A B C D E TM TM TM TM TM F G H I J TM TM TM TM TM Fig. 21 Monteringsrækkefølge 17 / 19

18 6.2 CR, CRN 150 (standard) Tabellen viser kammerstammens opbygning ved hjælp af symboler.. 50 Hz A A E A D G A A D F G A D E G G G A A D F G G G G B C I I I I I I J J J J J J J J TM Hz A A A D A A A D E F A A D D E F G G B C H I I I I I J J J J J J J J TM A B C D E TM TM TM TM TM F G H I J TM TM TM TM TM Fig. 22 Monteringsrækkefølge 18 / 19

19 6.3 CR, CRN 120 og 150 (NEMA) Tabellen viser kammerstammens opbygning ved hjælp af symboler. 60 Hz A A A D A D E G A A A D F G G A D D E G G G G B H I I I I I I J J J J J J J J TM Hz A A A D A A A D E G A A D D E F G G B C H I I I I I J J J J J J J J TTM A B C D E TM TM TM TM TM F G H I J TM TM TM TM TM Fig. 23 Monteringsrækkefølge 19 / 19

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler...

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRE 1, CRE 3 og CRE 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRE 1, CRE 3 og CRE 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning CRE 1, CRE 3 og CRE 5 Model A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 4 3. Serviceværktøj...

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CR, CRI, CRN 10, 15 og /60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CR, CRI, CRN 10, 15 og /60 Hz 1/3~ Servicevejledning CR, CRI, CRN 10, 15 og 20 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 1.3 Kode for akseltætning... 4 2. Tilspændingsmomenter og

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

NB/NBG. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4

NB/NBG. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4 Serviceinstruktion NB/NBG 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 1.3 Håndtering... 4 2. Demontering og montering... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Demontering... 5 2.3 Udskiftning af slidringe...

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

NK, NKG Model B. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4

NK, NKG Model B. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4 Serviceinstruktion NK, NKG Model B 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 1.3 Håndtering... 4 2. Demontering og montering... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Demontering... 5 2.3 Udskiftning

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Telefon (+45) Telefax (+45)

Telefon (+45) Telefax (+45) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com Butterflyventiler Gummi- og PTFE-linede Instruktion og vedligeholdelsesmanual

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

On Road-skivebremsenav

On Road-skivebremsenav (Danish) DM-HB0004-01 Forhandlermanual On Road-skivebremsenav HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

Fornav/Friløbskrans (Standard type)

Fornav/Friløbskrans (Standard type) (Danish) DM-HB0001-05 Forhandlermanual Fornav/Friløbskrans (Standard type) LANDEVEJ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800 Trekking HB-T670 FH-T670

Læs mere

Serviceinstruktion. SE1.50 2,2 kw, SE1.80, SE1.100 SEV.65 2,2 kw, SEV.80, SEV.100 50 Hz 3~ Med sensor

Serviceinstruktion. SE1.50 2,2 kw, SE1.80, SE1.100 SEV.65 2,2 kw, SEV.80, SEV.100 50 Hz 3~ Med sensor Serviceinstruktion SE1.50 2,2 kw, SE1.80, SE1.100 SEV.65 2,2 kw, SEV.80, SEV.100 50 Hz 3~ Med sensor 1. Service af Grundfos pumper med eksplosionsbeskyttede motorer... 2 2. Typeskilt... 3 3. Typenøgle...

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. SAMLEVEJLEDNING Tag delene forsigtigt ud af emballagen

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at

Læs mere

Montagevejledning for Milewide Ø170 skiltemaste

Montagevejledning for Milewide Ø170 skiltemaste Montagevejledning for Milewide Ø170 skiltemaste Indholdsfortegnelse Indledning. Nødvendigt værktøj til montagearbejdet. 1. Montagevejledning for betonfundament og mast. 2. Montagevejledning for skilteopsætning.

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Fig. 1 Ventil Type 3323 med søjlelaterne Udgave Januar 1999 Montage- og betjeningsvejledning E 8113/8114 D 1. Opbygning og virkermåde Trevejsventilen Type 3323

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 (Danish) DM-TRSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Telefon (+45) Telefax (+45) Metaltættende type BVHD / BLHD

Telefon (+45) Telefax (+45) Metaltættende type BVHD / BLHD Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com Butterflyventiler Metaltættende type BVHD / BLHD Instruktion og vedligeholdelsesmanual

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100.

Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100. Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100. Dette er en vejledning udarbejdet på grundlag af dels manualer, dels min egen erfaring. Det er helt på eget ansvar at gå i gang med opgaven

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Symboler brugt i dette dokument. 2. Unilift KP pumper

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Symboler brugt i dette dokument. 2. Unilift KP pumper INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 87 2. Unilift KP pumper 87 3. Anvendelse 88 3.1 Pumpemedier 88 4. Funktioner 88 5. Driftbetingelser 88 5.1 Lydtryksniveau 88 6. Installation

Læs mere

TRYKLUFTSÆT. Særlige sikkerhedsforskrifter. Introduktion. Trykluftsættets dele

TRYKLUFTSÆT. Særlige sikkerhedsforskrifter. Introduktion. Trykluftsættets dele Best.nr. 9276 Brugsanvisning TRYKLUFTSÆT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye trykluftsæt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trykluftsættet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus (Danish) DM-SL0001-09 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Læs mere

Navsæt (skivebremse)

Navsæt (skivebremse) (Danish) DM-MBHB001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010 FH-M7010-B Navsæt (skivebremse) E-THRU Axle

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Uppackning af stolen Udskiftning af sæde Udskiftning a f hjul Montering a f f odring Udskiftning af gaspatron Montering af armlænssæt Montering af armlænsbund Udskiftning af rygbøjle

Læs mere

Instruktionsbog. BODY BIKE Indoor Cycle. til din BODY BIKE INDOOR CYCLE. BODY BIKE Basic BODY BIKE Classic BODY BIKE Classic SS (rustfri) B R A K E

Instruktionsbog. BODY BIKE Indoor Cycle. til din BODY BIKE INDOOR CYCLE. BODY BIKE Basic BODY BIKE Classic BODY BIKE Classic SS (rustfri) B R A K E LUBRICATION FREE Instruktionsbog til din BODY BIKE Indoor Cycle B R A K E S Y S T E M BODY BIKE Basic BODY BIKE Classic BODY BIKE Classic SS (rustfri) BODY BIKE INDHOLDSFORTEGNELSE Nødvendigt værktøj 2

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Björk Puslebord Monteringsvejledning og brugermanual

Björk Puslebord Monteringsvejledning og brugermanual 19.12.2017 Björk Puslebord Brugermanual DK 1 of 10 Björk Puslebord Monteringsvejledning og brugermanual VIGTIGT: DETTE DOKUMENT BØR LÆSES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG EN12221-1:2008+A1:2013

Læs mere

Instruktionsbog. BODY BIKE Indoor Cycle. til din BODY BIKE INDOOR CYCLE. BODY BIKE Classic Supreme B R A K E S Y S T E M

Instruktionsbog. BODY BIKE Indoor Cycle. til din BODY BIKE INDOOR CYCLE. BODY BIKE Classic Supreme B R A K E S Y S T E M Instruktionsbog til din BODY BIKE Indoor Cycle LUBRICATION FREE B R A K E S Y S T E M BODY BIKE Classic Supreme BODY BIKE INDHOLDSFORTEGNELSE Nødvendigt værktøj 2 Introduktion 3 Specifikationer 4 Generel

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

VL Serier. Brugsanvisning Rotationspumper

VL Serier. Brugsanvisning Rotationspumper DK VL Serier Brugsanvisning Rotationspumper INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle anbefalinger 6. Vedligeholdelse 1.1 Introduktion side 2 6.1 Almindelig vedligeholdelse side 5 6.2 Ekstraordinær vedligeholdelse

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Tilbehør. Til montøren

Monteringsvejledning. Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Tilbehør. Til montøren Monteringsvejledning Tilbehør Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB32 (Dobbeltkedel) Til montøren Skal læses omhyggeligt igennem før montering og service. 6 720 68 306-03/2008 DK Indholdsfortegnelse Opstilling..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Montage og serviceinstruktion

Montage og serviceinstruktion Montage og serviceinstruktion Husk de normale sikkerhedsregler Før arbejde på transmissionen, skal strømmen afbrydes. Det skal sikres at transmissionen, ikke kan startes under arbejdet. Følg i øvrigt anvisningerne

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen

Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen Thorkild Ellerbæk/positivskydning.dk Hvis du står med sådan en samling dele skal du være ret sikker på din tekniske kunnen. Så mange

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4 Pedalarrangement 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4/3 Hovedcylinder og bremserør Hovedcylinder og bremserør 4/3 1 Renovering af hovedcylinder

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugervejledning til POESIMASKINEN

Brugervejledning til POESIMASKINEN Brugervejledning til POESIMASKINEN Opstilling af POESIMASKINEN & DIGITAL LITTERATUR Opstilling af siden med POESIMASKINEN Opstilling af siden med DIGITAL LITTERATUR 1. Flightcasen ved ankomst. 2. Lås hjulene.

Læs mere

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. -89 Rev A CE-sæt cm og cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper Modelnr. 6-960 Modelnr. 6-96 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 6 Dette produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere