Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand"

Transkript

1 , HEALTH Referat Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand Anette Andersen studiesekretær Khoa Manh Dinh stud.med. Maria Ervardian ph.d.stud. Karen Hell Hansen stud.med. Peter Hokland professor observatør Annette Haagerup ak. koordinator observatør Linda Ibsen sekr.leder observatør Jens Otto Lunde Jørgensen professor observatør Søren Laurberg professor observatør Sussie Laustsen lektor næstformand Peter Leutscher ak.koordinator observatør Lene E. Nielsen bioanalytiker Rikke Nørregaard lektor Ingunn Riddervold ak. koordinator observatør Sigrun A.J. Schmidt ph.d.stud. Ellen Hollands Steffensen stud.med. Marianne Rudebeck Budde referent Marianne Rudebeck Budde Sekretær for Institutleder Dato: 30. september 2015 Direkte tlf.: Afs. CVR-nr.: Side 1/5 Afbud Per Hove professor observatør Jens Christian Sørensen professor observatør Lars Østergaard professor Institut for Klinisk Medicin Health, Aarhus Universitet Palle Juul-Jensens Blvd Aarhus N Tlf.:

2 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer Ved valget til Institutforum i foråret var der kampvalg blandt de studerende, hvilket resulterede i en enkelt udskiftning i gruppen. Blandt de ph.d.- studerende stillede kun to kandidater op, og gruppen er dermed reduceret til to medlemmer. Side 2/5 Der har endvidere været udskiftning i VIP-gruppen, og med ansættelse af ny akademiske koordinator i Randers og ny sekretariatsleder ved instituttet er der i alt fem nye medlemmer af Institutforum, som alle blev budt velkommen. 2. Opfølgning på referat fra møde den 13. april 2015 Pkt. 2- Konklusion: Institutforum indstiller, at der for forskningsårsstuderende udarbejdes opgørelse over fagområde, gennemførelse og frafald : Kamille Smidt Rasmussen oplyser, at CESU har iværksat en større undersøgelse, hvis resultat afventes. En opgørelse over publikationer fra forskningsåret viser, at 70,4% af alle forskningsårsstuderende får publiceret deres arbejde, heraf er 36,5% førsteforfattere. Kardiologi har flest studerende, og det er også indenfor dette fagområde, at publikationsraten er højest. Opgørelsen viser endvidere, at 1/3 af forskningsårsstuderende fortsætter senere med en ph.d. Pkt. 2 Konklusion: Det bør afklares, om stud.med. kan kombinere et forskningsår med sideløbende studier. Kamille Smidt Rasmusen: Man kan ikke kombinere studie- og forskningsår, men er nødt til at holde orlov fra en af delene. Man kan dog få merit for allerede udført forskning, når man indskrives. Pkt. Konklusion: Det bør undersøges, om der kan oprettes et valgfag, som gør det muligt for de studerende at snuse til, hvad forskning er Ingen afklaring stud.med. i Institutforum kontakter Rasmus Thøger Christensen mhp. opfølgning. Under den efterfølgende drøftelse blev det fremført, at ph.d.-ansøgninger fra tidligere forskningsårsstuderende bør prioriteres højt. Kristjar oplyste, at forskningsåret belaster universitetet pga. manglende færdiggørelsesbonus. Fakultetet har dog valgt at opretholde ordningen indtil videre. På grund af de mange ansøgninger, som modtages i øjeblikket kan det eventuelt blive nødvendigt med en prioritering.

3 Side 3/5 3. Introduktion ved Annette Haagerup, Hospitalsenhed Vest Som aftalt på mødet i Institutforum i april måned er det de akademiske koordinatorer, som har stået for dagsordenen til dette møde. 4. Den akademiske koordinator historik, funktion og status Ingunn Riddervold, Præhospitalet stod for præsentationen og orienterede om baggrunden for oprettelse af stillingsbetegnelsen akademisk koordinator, som er en følge af aftalekompleks fra 2012 mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Det er beskrevet, at den akademiske koordinator på regionshospitalerne på institutlederens vegne er stedlig koordinator for forskning, studenterundervisning, ph.d.-vejledning, videnudveksling mm. Den akademiske koordinators ledelsesmæssige indplacering på Hospitalsenheden kan sammenlignes med den, som den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har på centerniveau på universitetshospitalet. Den akademiske koordinator har en 20 % ansættelse som lektor. Det påhviler de akademiske koordinatorer at styrke forskningsmiljøerne på regionshospitalerne, at sikre lige vilkår for forskning for medarbejdere i hele RM og at sikre netværksdannelse og videnudveksling. PP-præsentation vedlægges referatet. 5. Regionshospitalernes forskningsaktivitet og vilkår Annette Haagerup præsenterede nøgletal for forskning på Region Midtjyllands hospitaler omfattende Hospitalsenhed Horsens, RH Randers, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Vest, Psykiatrien, Pærhospitalet, CFK og AUH. PP-præsentationen vedlægges referatet. 6. Spørgsmål til plenum Under den efterfølgende drøftelse blev det foreslået, at den akademiske koordinator kunne agere sparringspartner og bidrage til viden for potentielle forskningsårsstuderende. Endvidere bidrage til at styrke faglighed, forskning og samarbejde uden skelen til matrikelopdelingen i RM. De ph.d.-studerende mente, at de akademiske koordinatorer kunne facilitere samarbejde mellem ph.d. ere både på tværs af specialer og indenfor specialerne på regionshospitaler og universitetshospitaler og dermed udbygge

4 forskningsmiljøet for de ph.d.-studerende, som sidder alene på mindre afdelinger. Endelig blev det foreslået, at de akademiske koordinatorer blev præsenteret ifm. forelæsning på forskningvalgfag (7. sem., professionsspor, inflammationssemestret). Side 4/5 Det blev præciseret, at de koordinerende kliniske lærestolsprofessorer (KKLP) har medansvar for specialet i hele regionen. De akademiske koordinatorer har en opgave med at fastholde den enkelte KKLP i opgaven med at sikre faglig udvikling og forskning. 7. Forskningssamarbejde Professor ved Universitetsklinik for hånd, hofte og knækirurgi, Hospitalsenheden Vest, Torben Bæk Hansen præsenterede to eksempler på forskningssamarbejde, som begge var eksempler på samarbejde mellem flere forskellige institutioner i og på tværs af regionen med deraf følgende positive perspektiver og udfordringer. PP-præsentationen vedlægges referatet. 8. Intraregionale forskningsfremmende tiltag nu og fremover Peter Leutscher, RH Randers oplyste, at Region Midtjylland er landets næststørste region med borgere og Danmarks arealmæssigt største med km 2. AUH s optageområde er , og for de øvrige hospitaler i RM. Det er derfor oplagt, at forskning foregår på regionshospitalerne, dels fordi de mest almindelige sygdomme findes her, og dels fordi effekten af behandling i universitetsregi ikke nødvendigvis kan overføres til regionshospitalerne. Det vil endvidere medføre en optimering af det akademiske miljø, nye behandlingsmodaliteter og bidrage til fastholdelse. Af vedlagte PP-præsentation fremgår nøgletal vedr. forskningsaktivitet, publikationer og citationer. 9. Opsamling og diskussion Manglende kommunikation anses at være årsag til barrierer for interregionalt forskningssamarbejde. Med udgangspunkt i regionshospitalernes patientpopulation er det vigtigt at udnytte patientgrundlaget på tværs af regionen. Det ligger fast, at regionshospitalerne kan noget, som AUH ikke kan, og at det er noget, som AUH kan

5 få gavn af. Side 5/5 10. Orientering fra institutleder, herunder økonomi Kristjar orienterede om, at instituttets regnskab for 2015 forventes at vise et underskud på kr ,-. Dette er uventet, idet tal før sommerferien viste et forventet overskud. På nuværende tidspunkt afventes orientering på Fakultetsledelsesmøde, som afholdes den 1. oktober. 11. Emner, som medlemmerne ønsker drøftet på kommende møder De ph.d.-studerende udarbejder punkter til dagsorden til næste møde i Institutforum den 23. november Evt. Ingen bemærkninger Næste møde i Institutforum: Mandag den 23. november 2015 kl

Referat. Institutforum møde mandag den 13. april 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand

Referat. Institutforum møde mandag den 13. april 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand , HEALTH Referat Institutforum møde mandag den 13. april 2015 kl. 8.00 12.00 Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand Anette Andersen studiesekretær Rasmus Thøger Christensen stud.med. Karen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) I samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

PROFESSORSAMMENSLUTNING 1. NOVEMBER 2017

PROFESSORSAMMENSLUTNING 1. NOVEMBER 2017 PROFESSORSAMMENSLUTNING 1. NOVEMBER 2017 NYT FRA SEKRETARIATET Professorsekretærerne status efter rapporten PURE-validatorer RAPPORT VEDR. PROFESSORSEKRETÆRER Historik November 2012: Ny aftale mellem og

Læs mere

Rapport vedrørende arbejdsgruppe om organisering af sekretær- eller fuldmægtigbistanden til kliniske professorer

Rapport vedrørende arbejdsgruppe om organisering af sekretær- eller fuldmægtigbistanden til kliniske professorer Rapport Rapport vedrørende arbejdsgruppe om organisering af sekretær- eller fuldmægtigbistanden til kliniske professorer Det fremgår af den nye aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Torsdag den. 13. september 2018 kl. 10.00 14.10 Sundheds- og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca. tid Aktivitet

Læs mere

FÆLLESMØDE FOR PROFESSOR- OG FORSKNINGSSEKRETÆRER

FÆLLESMØDE FOR PROFESSOR- OG FORSKNINGSSEKRETÆRER FÆLLESMØDE FOR PROFESSOR- OG FORSKNINGSSEKRETÆRER PROGRAM 8.30 9.00: Nyt fra Institut for Klinisk Medicin og opsamling på Temadag om Videndeling og netværksdannelse den 9. marts 2016 9.00 10.30: Besøg

Læs mere

Kommissorium AARHUS UNIVERSITET. Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR)

Kommissorium AARHUS UNIVERSITET. Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Kommissorium Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Baggrund Region Midtjylland og Aarhus Universitet har med regionsrådets godkendelse den 14. december 2011 indgået et nyt aftalekompleks

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. oktober 2014 /ELSJOA Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. september 2014 kl. 10:30 i Regionshuset Viborg, C2, kælderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Koncern HR, Stab. 7. november 2017 /THOCHT. Referat

Koncern HR, Stab. 7. november 2017 /THOCHT. Referat Koncern HR, Stab 7. november 2017 /THOCHT Referat til møde i Koordinationsudvalg for uddannelse 2. oktober 2017 kl. 11:30 i VIA University College, Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 10.00 12.45 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale S.27 Dagsorden Punkt Ca.

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

19. januar 2011 Ref.: AKS J.nr.:

19. januar 2011 Ref.: AKS J.nr.: Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Sundhed. 29. september 2017 /STIWHI. Referat

Sundhed. 29. september 2017 /STIWHI. Referat Sundhed 29. september 2017 /STIWHI Referat af møde i Koordinationsudvalget for Forskning 11. september 2017 kl. 11:00 i VIA University College, Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, lokale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. april 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. marts 2014 kl. 11:00 i Olof Palmes Alle 15, Lokale 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Referatet er godkendt via skriftlig høring i akademisk råd, den 8. februar 2012.

Referatet er godkendt via skriftlig høring i akademisk råd, den 8. februar 2012. Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Aftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet

Aftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet Den 25. maj 2018 Gældende fra dato for sidste underskrift Aftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Aftalen er indgået mellem Aarhus Universitet, Health

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Klinisk

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Kamille Smidt Rasmussen, Torben Sigsgaard, Thomas Vorup-Jensen, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Kamille Smidt Rasmussen, Torben Sigsgaard, Thomas Vorup-Jensen, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 9. december 2015, kl. 14.00-17.00 Mødelokale 1.1, AU Konference center, Fredrik Nielsens Vej 2-4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat Mødeleder: Bjarke Paarup/ Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 24. februar 2016 Varighed: 12.00-13.45 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen

Læs mere

FAGLIG DAG OM HJERTE- OMRÅDET

FAGLIG DAG OM HJERTE- OMRÅDET FAGLIG DAG OM HJERTE- OMRÅDET 8. MARTS 2019 INVITATION TIL FAGLIG DAG OM HJERTEOMRÅDET Danmark står stærkt på hjerteområdet. Forbedrede behandlingsmuligheder og udviklingen i bl.a. den præhospitale indsats

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY Ekstraordinært AGRO LSU/Institutforum møde Mandag den 26. juni 2017 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Videolink REFERAT Mødedeltagere: Erik Steen Kristensen, Jens Grønbech Hansen, Lene Skovmose. John Hermansen,

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 20. marts Mødelokale Institutforum

AARHUS UNIVERSITET. 20. marts Mødelokale Institutforum UNIVERSITET INSTITUT FOR GEOSCIENCE 20. marts 2017 13.00 15.00 Mødelokale 1671-234 Institutforum Deltagere: Søren Bom Nielsen (formand), Nicolaj Krog Larsen, Niels Balling, Kirsten Rosendal, Lasse Nygaard-

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter Møde den: 21. maj 20 15 kl. 13.00-16.00 Bygning 1261-118. Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Søren Kjærgaard, Klavs Madsen, Helle Terkildsen Maindal, Kim Overvad,

Læs mere

Storbymøde. for sygeplejersker med mastereller kandidatuddannelse. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kreds Midtjylland

Storbymøde. for sygeplejersker med mastereller kandidatuddannelse. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kreds Midtjylland Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kreds Midtjylland Storbymøde for sygeplejersker med mastereller kandidatuddannelse 28. maj 2019 BDO, Lounge, Tingvej 1, 2. sal, 8800 Viborg Storbymøde Velkommen

Læs mere

Møde med koordinerende professorer og lektorer

Møde med koordinerende professorer og lektorer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R K L I N I S K M E D I C I N Koordinerende professorer og lektorer ved IKM M Ø D E R E F E R A T 26. OKTOBER 2015 Forum Møde med koordinerende

Læs mere

1. Personsager 2. Opfølgning på dumpeprocent i PA 3. Nye bøger i Anatomi 4. Orientering fra Studieleder 5. Eventuelt

1. Personsager 2. Opfølgning på dumpeprocent i PA 3. Nye bøger i Anatomi 4. Orientering fra Studieleder 5. Eventuelt Møde den: 19. september 2016 kl. 15.30 i Det Odontologiske Studienævn REFERAT Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Helle Tolboe, Marie Hauge Mårtensson, Louise Trap, Maren

Læs mere

Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin

Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin 2019 2022 Indledning Institut for Klinisk Medicin (IKM) er det største institut ved Health og har i kraft af sin størrelse en meget markant position

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen (referent) Møde den: Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Referat Til stede: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 16. december 2015. Til stede: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen, Anja

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 11. juni 2015 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i AU, Frandsensalen, Nordre Ringgade 1, bygn. 1430, 1. sal (ind via rektorgangen), 8000 Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Region Midtjylland Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 18 Regionshuset Århus Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og Jakob

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 13. maj 2013 Mødelokale 1B, Aarhus Universitetshospital, Skejby LSU-møde, Institut for Klinisk Medicin

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 13. maj 2013 Mødelokale 1B, Aarhus Universitetshospital, Skejby LSU-møde, Institut for Klinisk Medicin Møde den: 13. maj 2013 Mødelokale 1B, Aarhus Universitetshospital, Skejby LSU-møde, Institut for Klinisk Medicin REFERAT Til stede: Kristjar Skajaa, Tina Bach Aaen, Mie Farsinsen, Peter Holm-Nielsen, Birgitte

Læs mere

1. Velkomst og præsentation af projektet Semesterkoordinerende professor Ulla Breth Knudsen præsenterede projektplan og milepæle.

1. Velkomst og præsentation af projektet Semesterkoordinerende professor Ulla Breth Knudsen præsenterede projektplan og milepæle. Møde den: 4. november 2014 kl. 13.15-15.45 Sted: Incuba Science Park, Brendstrupgårdsvej 102, Mødelokale A.124 Referat Projektgruppe Internationalt semester Deltagere: Niels Uldbjerg, Ulla Breth Knudsen,

Læs mere

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 15. juli 2013 Til stede: Institutleder Michael Steinicke (formand), professor. dr. jur. Søren H. Mørup, professor Dennis Ramsdahl Jensen, adjunkt Thomas

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T

M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - GODKENDT 3. NOVEMBER 2014 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt:

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Referat af MR-møde d. 22. maj 2014 kl Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260

Referat af MR-møde d. 22. maj 2014 kl Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260 Referat af MR-møde d. 22. maj 2014 kl. 17-19 Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260 1. Valg af ordstyrer og referent: Peter er ordstyrer, referent Silje 2. Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 Deltagere: Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 26. april 2017 /ELSJOA Referat af møde i Koordinationsudvalget for Forskning 20. marts 2017 kl. 11:45 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, lokale 021/023 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi.

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: onsdag den 30. november 2016, kl. 14:00 til 16:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Godkendelse

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB kanorb@rm.dk Referat til Patologisk

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk En KBU-stilling i psykiatrien i Region Midtjylland tilbyder Indblik i et speciale med høj faglighed, kvalitet og evidens

Læs mere

Referat. til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13

Referat. til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13 Region Midtjylland Sundhed 23. november 2015 /KRIDRE Referat til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13 Deltagere: Mette Kjølby, Søren

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. januar 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 4. december 2013 kl. 09:00 i Mødelokale 16 (stueetagen), Regionshuset Aarhus

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Akademisk Råd. Medlemmer

Akademisk Råd. Medlemmer Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9635 9608 Fax 9815 8311 Akademisk Råd Sagsbehandler: Dorthe Bach/dob dob@adm.aau.dk Dato: 24. januar 2008 Ref.: DOB J.nr.:

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 08-2012 Dato: 26. september 2012 Sted: Kolding, lokale K 3.03 Starttidspunkt:

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015

Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015 Dato: 14. december 2015 Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015 Deltagere: Studerende Jesper Birch Carlsen Studerende Mikkel Warming Pedersen Studerende Charlotte Randa Allermand

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 28. April 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 34. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen

Læs mere

!*( +&!,$-&(!. / !. 3! 3 4 5! " # $ %&''

!*( +&!,$-&(!. / !. 3! 3 4 5!  # $ %&'' ! "##$ %& '() !*(+&!,$-&(!./0 1 0 2!.3!34 5 637!4( + (!6( +(!3( +3(! 3( +(!( '7 (!(,(! 4( ( 4(-3( $ ("( ( 4 ) ( *! + +," - ) 8 7 46 Formandskab, 1 repræsentant fra: kommuner, universitet og region Jacob

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT (GODKENDT) 21. JANUAR 2010 Forum Akademisk Råd Mødedato: Tirsdag d. 5. januar 2010, kl. 12.00-14.00

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale

Region Midtjylland. Referat. af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale Region Midtjylland HR 26. juni 2018 /SAECRI Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale 31 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere 1 2 Indledning

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Ledderer

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Ledderer Møde den: 8. april 2016, kl. 14.00 16.00 Bygning 1261, lokale 118 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord. Referat

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Møde om sammensætning af hoveduddannelsen i Akutmedicin Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 25. September 2018 Karen

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 27. oktober 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere