Aasum Sogneblad. Nr Februar og marts årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr Februar og marts årgang

2 Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Forsamlingshus Side 9 Oplevelser og minder under besættelsen Side 10 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Portræt af en gård i Aasum Side 23 Aasum Idrætsforening Side 26 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Torben Bentsen, Rågelundsgyden 1, tlf Sinnet Bunde, Karetmagerstræde 10, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af april 2004, er d. 15. marts. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.

3 Præsterne har ordet TRO OG ADFÆRD Nej, man behøver ikke at tro på undere og mirakler, for at kunne kalde sig kristen i dag. Vi lever i en anden tid med et andet verdensbillede og med en anden forståelse af tilværelsen, end den vi møder i bibelen. Kristendommen i dag er blevet en adfærdsreligion mere end en trosreligion. En mand sagde for nyligt til mig, at han globalt set var glad for at være kristen med kristendommens lære om tolerance, om næstekærlighed og barmhjertighed. Forsigtigt prøvede jeg at tale om frelseslæren i den kristne tro, og om betydningen af Jesu død på korset. Det afviste han pure og sagde, at han hverken var jøde eller levede for 2000 år siden, og de bibelske begreber om offer og soning og syndernes forladelse sagde ham ikke et suk. For han gjorde vel nøjagtig det samme som de fleste andre. Prøvede at få det bedst mulige ud af sit liv med de evner og muligheder, han havde fået, og med et rimeligt hensyn til andre mennesker. Og hvad angår det jeg kaldte frelseslære, så var Gud vel ikke så fattig, at han gjorde forskel på et barn af hinduforældre i Bangladesh og et barn født af kristne i Danmark. Men tolerance, næstekærlighed og barmhjertighed, det kunne han forstå og have et forhold til.

4 Der hvor kærligheden konstituerer et ægteskab, der ser man kærlighedens styrke i ægteskabets sammenhold, i den fælles tillid og tryghed, i kammeratskabet mellem de to. Adfærden fortæller om to menneskers kærlighed langt mere en nogen filosofisk gennemgang af, hvad kærlighed er. Og med den kristne tro er det på samme måde. Kristendom er ikke blindt at tro på alle de gamle skrifter og fortællinger, eller at kunne levere en elegant begrundelse for alle de gamle dogmer. Kristendommen er vores adfærd. At man respekterer og agter sit medmenneske, at man er parat til at hjælpe, støtte og forstå. I Jakobsbrevet i Det Nye Testamente behandles problemstillingen. I kapitel 2 vers 15 og frem hedder det: Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af Jer siger til dem: Gå bort med fred, og sørg for at klæde Jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv. Uden gerninger er den død! Så vidt apostlen Jakob. Og derfor må i en moderne forståelse enhver form for klosterliv, meditation, retræte og anden fjernen sig fra dagligdagen og dens krav, være en forflygtigelse af tilværelsen og en flugt fra troens krav. Som kapitlet afsluttes: For en tro uden gerninger er ligeså død, som et legeme uden åndedræt! Således er kristendommen blevet en adfærdsreligion, og det er ikke så ringe endda. Nils Holger Ellekilde

5 KONFIRMATIONSDATOER SEDEN OG AASUM SOGNE For de næste 5 år er datoerne som følger: 2005 A-klassen: St. Bededag den 22. april kl B-klassen: Søndag den 24. april kl C-klassen: Søndag den 1. maj kl A-klassen: St. Bededag den 12. maj kl B-klassen: Søndag den 7. maj kl C-klassen: Søndag den 14. maj kl A-klassen: St. Bededag den 4. maj kl B-klassen: Søndag den 6. maj kl C-klassen: Søndag den 13. maj kl A-klassen: St. Bededag den 18. april kl B-klassen: Søndag den 20. april kl C-klassen: Søndag den 27. april kl A-klassen: St. Bededag den 8. maj kl B-klassen: Søndag den 10. maj kl C-klassen: Søndag den 26. april kl Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore to kirke. Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener. Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt kirkekontoret direkte. Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale med sognepræsten.

6 Gudstjenester i Seden og Aasum Februar Søndag den 8. Seden kl Aasum kl Septuagesima NHE NHE Onsdag den 11. Seden - ingen Aasum kl MN Fyraftensgudstjeneste Søndag den 15. Seden kl Aasum, kirkebil til Seksagesima MN Seden Søndag den 22. Seden kl Aasum kl Fastelavn NHE NHE Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 29. Seden kl Aasum kl s. i fasten MN MN Marts Søndag den 7. Seden kl Aasum kl s. i fasten NHE NHE Kirkekaffe Jægergudstjeneste Søndag den 14. Seden kl Aasum kl s. i fasten NHE NHE Søndag den 21. Seden, kirkebil til Aasum kl Midfaste Aasum MN Forårskoncert Søndag den 28. Seden kl Aasum kl Mariæ Bebudelse NHE NHE

7 Gudstjenester i Seden og Aasum April Søndag den 4. Seden kl Aasum kl Palmesøndag NHE NHE Kirkekaffe NHE MN Nils Holger Ellekilde Marianne Nørsøller Siden sidst i Aasum Døbte i Aasum Oliver Skov Larsen, Borsvinget 23 R Agedrup Karoline Baden Pilegaard, Staupudevej 5 Odense NØ Mie Juliane Moustgaard Jensen, Åsum Bygade 4 st.th Odense NØ Irian Rajic, Poppelhaven 102 Odense NØ Ellen Hansine Hauge Trydeman, Nørregade Hinnerup Døde og bisatte i Aasum Petra Sofie Rasmussen Thorkild Viggo Christiansen

8 Nyt fra Menighedsrådet. Aasum Menighedsråd vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår. Aktiviteterne i Tirsdagscafé en fortsætter til og med marts. Første tirsdag i april måned ligger i påskeugen, derfor har vi valgt at springe den over. Vi vil gerne bede jer om allerede nu at reservere tirsdag d kl til vores årlige udflugt. Der vil følge nærmere program i næste nummer af Aasum Sogneblad. Tirsdagscafé d kl Holger Mejlbjerg holder foredrag om dronning Caroline Mathilde. Tiden omkring Christian d.7., hans dronning og Struense har altid været inspirerende for forfattere. Mange kender P.O. Engquists Livlægens besøg. Nu vil den dramatiske historie om de tre også blive genstand for filmatisering, og måske er det en ide, atter at friske sit kendskab til disse ulykkelige skæbner op. Kaffebord à 20 kr. Tirsdagscafé d kl Fynske forårsfornemmelser et causeri i tekst, toner og fortælling med Frede Madsen. Foråret så sagte kommer og de første spæde forårsbebudere er allerede piblet op, så mon ikke der er yderligere forår at hente ved denne eftermiddag. Kaffebord á 20 kr. Forårskoncert i Aasum Kirke søndag d kl Program offentliggøres i dagspressen i forbindelse med koncerten. I lighed med sidste år bliver der fællesspisning af medbragt mad og drikke i Aasum Rytterskole efter gudstjenesten, skærtorsdag d sidst på eftermiddagen. Det nøjagtige tidspunkt bekendtgøres i næste nummer af Aasum Sogneblad. Reserver allerede nu datoen. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter spisningen.

9 Aasum Forsamlingshus: Foreningen Aasum Forsamlingshus (den selvejende institution Aasum Forsamlingshus), som alle matrikelejere i Aasum gamle sogn er medlemmer/ejere af, afholder ordinær generalforsamling: Tirsdag den 30. marts 2004, kl , i forsamlingshuset, Ryttervejen 19. Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op for at markerer en interesse i, at vi fortsat har et forsamlingssted i Aasum. Til orientering for nye beboere skal vi oplyse, at selve driften af huset er og har altid været forpagtet ud. For tiden til Rene Dyrhauge. Med venlig hilsen bestyrelsen v/ formand Henning Larsen.

10 Oplevelser og minder under besættelsen, , samt befrielsen 4-5.maj Ved Hans Erik Hansen, Staupudevej 8. For nogle år siden henvendte min søn Carsten sig til mig. Han ville høre, om jeg kendte en person, der kunne fortælle om sine oplevelser under besættelsen og befrielsen. Jeg tænkte, at den opgave kunne jeg da sikkert selv klare og gik derfor i gang med at støve gamle aviser og bøger frem fra dengang. Ikke mindst hukommelsen blev støvet af og lagt i blød, det er trods alt mange år siden. Jeg vil begynde med tiden efter, at Politiet d. 19. september 1944 blev sat ud af spillet af tyskerne. Mange undgik dog tilfangetagelse og gik under jorden, men mange blev interneret og siden sendt til tyske koncentrationslejre, hvor mange omkom under frygtelige forhold. Heldigvis blev mange reddet af svenske Røde Kors og kom hjem via Sverige. Under den politiløse periode optrappedes ulovlighederne. For eksempel troede folk, de kunne optræde som sortbørshandlere på åben gade. Jeg husker tydeligt engang, at det blev for meget for nogle maskinarbejdere hos Thrige, der tog affære og gav sådanne sortbørshandlere en gang tørre tæsk. Det hjalp en tid! Ligesom der var mangel på lov og orden, var der også mangel på mange livsnødvendigheder. Jeg arbejdede i min fars købmandsforretning dengang (på hjørnet af Staupudevej og Væverstræde, red.) og kan tydeligt huske, hvor sløjt det stod til med alle dagligvarer; rationering var der stort set på alle varer. Det var ikke så få rationeringsmærker, der blev modtaget og talt op i forretningerne dengang. Tobakken var et kapitel for sig under krigen. Jeg husker, hvor frygtelig en stank, der bredte sig i stuerne, når der blev røget dansk tobak, det var lige meget om det var cigaretter eller pibe. Cerutterne var også sløje, i mange tilfælde med to lag papir som dækblade. Utroligt ikke flere holdt op med at ryge, når kvaliteten var så ringe.

11 Mange eksperimenterede med egne blandinger af dansk tobak, så galt var der nogle, der fandt på, at komme tobakken i en blikdåse og derefter grave den ned i møddingen. Den skulle fermenteres hed det sig, med et fint ord, ingen forstod betydningen heraf. Det er Hans Erik Hansen næsten midt i billedet med hjelm. På grund af flere overfald på personer, samt tyverier og andre ulovligheder, blev der i efteråret og vinteren taget initiativ til oprettelse af private vagtværn. Også i Aasum havde vi sådan et. Der var overvældende tilslutning blandt byens borgere, da der blev holdt møde om oprettelsen af et vagtværn. Det var organiseret sådan, at vi var fire personer på vagt af gangen. Vi gik to og to sammen, første hold fra kl. 22 til 24 og andet hold fra 24 til 02. En begivenhed husker jeg særlig godt, da den indtraf på min fødselsdag d. 17. januar Ikke langt fra mit hjem havde vi en grusgrav, hvor ejeren var begyndt at sælge grus til en påbegyndt flyveplads i Holev ved Marslev. Det var tyskerne, der var i gang med at anlægge flyvepladsen, foruden den i Beldringe. Vi havde meget trafik med tunge køretøjer på grund af grussalget. Det fik en brat ende, da initiativrige personer satte ild til motorhuset, hvorfra optrækket af tipvogne foregik. Jeg var lokal brandmand den gang og blev vækket af Falck på grund af branden. Da jeg kom frem, brændte det heldigvis så godt i motorhuset, at der ikke var noget at stille op! Vi efterslukkede hjemme hos mig med en fødselsdagsøl!

12 Brev til Aasums beboere omdelt i slutningen af 1944 omhandlende mulighederne for at rekvirere det private vagtværn i tilfælde af indbrud, overfald eller lignende.

13

14 Aktivitetskalender for Aasum sogn Februar søndag 9.30 Gudstjeneste (MN) tirsdag Tirsdagscafé, foredrag v/ Holger Mejlbjerg søndag Gudstjeneste (NHE) onsdag Fyraftensgudstjeneste (MN) søndag Gudstjeneste, kirkebil til Seden lørdag Fodboldsæsonen starter søndag Fastelavnsgudstjeneste (NHE) Tøndeslagning ved Rytterskolen tirsdag Sogneaften i kirken v/ Lars Thor kild Bjørn søndag Gudstjeneste (MN) Marts tirsdag Tirsdagscafé, foredrag v/ Frede Madsen onsdag Generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening søndag Jægergudstjeneste (NHE) onsdag Generalforsamling i Aasum Idrætsforening Forsidebillede: Vinterudsigt fra Rågelund, foto v/lene Bjørn

15 Aktivitetskalender for Aasum sogn torsdag søndag søndag mandag lørdag søndag tirsdag Sogneaften v/ Erland Porsmose Gudstjeneste (NHE) Forårskoncert i kirken (MN) Sidste tilmeldingsfrist til forårsfest Forårsfest i forsamlingshuset Gudstjeneste (NHE) Generalforsamling i Foreningen Aasum Forsamlingshus April søndag torsdag 9.30 Gudstjeneste (NHE) Gudstjeneste m. efterfølgende fællesspisning i Rytterskolen NHE Nils Holger Ellekilde MN Marianne Nørsøller Ta ud og hæng op Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

16 AL VOGNMANDSKØRSEL Samt al slags arbejde med rendegraver og minigraver m/u hydraulikhammer udføres * Kranbil 8-75 T/M kran m/u grab * 3-4 akslet lastbiler m/u kærre * Sættevogn * Affaldscontainer 3-20 m 3 * Salg af al slags grus, sten, muldjord, strandsand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v. Ring Mobil SNEDKERIET V/ FLEMING RASMUSSEN ALT I BYG OG INVENTAR Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Mobil OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske. Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

17 Orkideér sælges Stort udvalg i tropiske orkideér Pattamas Orkidé Hus Gartnervænget 27 Aasum Od. NØ Åbent fre Samt lør Desuden åben efter aftale ring og hør om vi er hjemme Tlf Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler / Diner Trans Trans--portable Tlf. : / Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen Livin Vi sælger vin, cognac, portvin, champagne, gaveæsker, egne etiketter og tilbehør Torben Bentsen Rågelundsgyden Odense NØ Tlf.nr.:

18 Forårsfest d. 27. marts kl i Aasum Forsamlingshus. I flere år har der været tradition for dilettantforestilling som hovedingrediens ved en forårsfest i Aasum. Desværre kan dette ikke lade sig gøre i år, men kreative kræfter i byen kan alligevel byde velkommen til Aasum Forårsfest En fest med afbrydelser Med udgangspunkt i en stor flot buffet vil vi blive underholdt af musikalske indslag, sjove konkurrencer og små festlige sketchs. Skuespiller Per Lykke vil binde det hele sammen, så vi kan se frem til en hyggelig og underholdende aften. Prisen vil være kr. inkl. buffet. Børn under 12 år ½ pris. Tilmelding senest mandag d. 22. marts til: Inge Burmølle, tlf eller Sinnet Bunde, tlf Velkommen til alle, nye som gamle aasumboere, samt gæster.

19 SOGNEAFTENER Februar: Tirsdag d kl Ingemann-aften med Lars Thorkild Bjørn i Aasum Kirke. De fleste kender Lars Thorkild Bjørn fra hans dejlige Grundtvigaften sidste vinter. Han er nu tilbage igen, denne gang med endnu et fantastisk foredrag i toner, billeder og fortælling om salmedigteren B.S. Ingemanns liv. Der bliver vist lysbilleder i kirken, og der vil blive lejlighed til undervejs at synge med på Ingemanns dejlige salmer. Rygtet vil vide, at Ingemann-foredraget er om muligt bedre, end det om Grundtvig. Der er adgang for alle og gratis kaffe i pausen. Bemærk: Foredraget foregår i selve kirken. Marts: Torsdag d kl Johannes Larsen aften med museumsinspektør Erland Porsmose. Porsmose, der er inspektør ved Johannes Larsen Museet i Kerteminde fortæller om Johs. Larsens liv som kunstner og menneske. Få indblik i manden bag de mange kendte tegninger, billeder og illustrationer. Foredraget holdes i Rytterskolen. Alle er velkomne - kaffebord à 20 kr.

20 NYT FRA TRAFIKUDVALGET v/ Poul Poulsen. Torsdag d mødtes det lokale trafikudvalg med repræsentanter fra Fyns Amt og Odense Kommune. Fyns Amt gav en status for etableringen af Ring 3. Der er en væsentlig ændring i forhold til den oprindelige plan: Rågelundvej føres over Ring 3 via en vejbro, og forbindes derfor ikke til Gartnervænget. Bygning af broen vil begynde i år. Efter orienteringen om Ring 3 var der en livlig debat angående lokaltrafikken under og efter etableringen af den nye vej. Der blev ikke besluttet noget, men kommunens repræsentanter lovede at komme med et udspil vedrørende trafikdæmpning i løbet af foråret. Den nye tilkørselsvej til Ring 3 nord

21

22 Generalforsamling onsdag d. 3. marts 2004 kl i Idrætsforeningens klubhus. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening med flg. dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab for Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være for manden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) Valg. På valg er to bestyrelsesmedlemmer: Helge Nielsen (genopstiller ikke) Sinnet Bunde (genopstiller) To suppleanter: Hanne Trydemann Bente Knudsen To revisorer: Alex Hold Inger Reitz En revisorsuppleant: Per Lind Thomsen Eventuelt. Alle er velkomne, og bestyrelsen opfordrer nye såvel som gamle medlemmer til at komme og give deres ønsker for det kommende arbejde tilkende. Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement. Vi skal skynde os til generalforsamling

23 Portræt af en gård i Aasum. Af Sinnet Bunde Den 25. september var flere aasumboere til auktion ved auktionsfirmaet på Grønløkkevej. En stor del af indboet fra en af Aasums traditionsrige gårde Brejngård var under hammeren. Brejngård ligger på hjørnet af Åsum Bygade og Rævegyden. Selv om jeg synes, at auktioner, gamle møbler og varia er spændende, var det mere en oplevelse af tristhed og vemod, der fyldte mig den dag. Lige siden jeg flyttede til Aasum, har jeg haft en forkærlighed for gården Brejngård. Haven, gårdspladsen, stuehuset, de mange små tilbygninger og hønsehuset alt meget velholdt passede til mit indre billede af en stor flot gård. Efter at gården i foråret 2003 blev tom, drev min nysgerrighed mig til at se nærmere på udlængerne. Her herskede sirlig orden overalt; gamle aviser lå fint bundtet til brug i fyret, optændingsbrændet var fordelt i bunker efter størrelse, hjemmegjorte trillebøre stod i række i udhusene og værkstederne indeholdt mange tegn på, at gårdens tidligere beboere havde levet ud fra ønsket om selvforsyning og genbrug. Her var olmerdug i lange baner, udstyr til biavl og værksted til reparation af den gamle knallert og gårdens andre små maskiner. Haven var stadig præget af de karakteristiske lave buksbomhække og fine opsatser. Gårdens tidligere beboere lærte jeg aldrig at kende, hvilket heller ikke ret mange andre i Aasum gjorde. Familien holdt sig for sig selv og blandede sig ikke meget i landsbyens liv. Valdemar og Marie Nielsen overtog gården, der er fra 1866, efter hans forældre Rasmus og Maren, i starten af 19-hundrede tallet. Gårdens navn Brejngård blev i hverdagen ikke brugt af folk i Aasum, der bedst kender den som Valdemars gård.

24 Valdemar og Marie fik 5 børn; Anna, Cathrine, Inger, Jørgen og Poul. Ingen af børnene blev nogensinde gift eller stiftede familie, og efter at forældrene døde, Marie i 1954 og Valdemar i 1964, overtog Jørgen og Poul gården og drev den og hjemmet med hjælp af deres søster Inger. Det var således kun Anna og Cathrine, der flyttede hjemmefra. Inger var godt nok på et tidspunkt i England, men blev hentet hjem, da hendes mor døde. I 2000 døde Jørgen og sidste vinter flyttede Inger ind på plejehjemmet Østerhøj i Vollsmose. Da Poul døde i foråret 2003, blev gården tom. Brejngaard set fra Åsum Bygade

25 Den dag indboet blev solgt på auktion, skiftede smukke egetræslangborde, dragkister, 3-fløjede klædeskabe, tallerkenrækker, kakkelovne og gammelt hjemmevævet linned ejermænd. Selv den gamle moppe var under hammeren. Der skal nok blive passet godt på tingene, men et traditionsrigt hjem gennem flere generationer blev splittet, og det var nok det, jeg oplevede som vemodigt. Da gårdens jord er beliggende, så den bliver involveret i placeringen af Ring 3, valgte Fyns Amt at overtage gården, da den blev sat til salg. Overtagelsen fandt sted 1. januar Der ligger endnu ikke planer for, hvordan gården fremover skal få nyt liv, hvorimod jorden er planlagt til at skulle indgå i mageskifte for at afbøde ulemperne ved Ring 3 s placering for andre landmænd. Vi må håbe, at Amtet kan leve op til de tidligere beboeres evner til at vedligeholde gården og sikre, at et lille stykke kulturhistorie respekteres.

26 Aasum Idrætsforening Sæsonstart Så er det tiden for starten af den nye fodboldsæson 2004 under ledelse af Bo og Hasse Frimodt. Vi mødes til en gang let træning på Aasum Sportsplads lørdag den 21. februar 2004 kl Efter træningen får vi en kop kaffe og snakker om den kommende sæson. Der trænes fremover tirsdag og torsdag kl Preben Schack Indkaldelse til generalforsamling Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset onsdag den 10. marts 2004 kl Dagsorden iflg. lovene Bestyrelsen

27 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Sognepræst Ellen Rasmussen N. H. Ellekilde Mindelundsvej 110 Mindelundsvej 45 Tlf Tlf Tirsdag, torsdag og Tirs., ons., fre. kl fredag kl tors Hjælpepræst Graver Marianne Nørsøller Poul Erik Isaksen Fynshovedvej 322 Tlf Tlf Mobil Træffes efter aftale. kl undt. man. Menighedsrådet Organist Formand Hans Brehm Hanne Bergholdt Jensen Egeholmen 7 Slagenvej 1, Aasum Tlf Tlf Beboerforeningen Bylauget Formand Oldermand Sinnet Bunde Mogens Burmølle Karetmagerstræde 10 Staupudevej 10 Tlf Tlf Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen Formand Formand Henning Larsen Preben Schack Gartnervænget 4 Ryttervejen 14 Tlf Tlf Klubhuset tlf Forsamlingshuset Ryttervejen 19 Tlf

28 Gårdspladsen på Brejngaard sommeren 2003

Aasum Sogneblad. Nr. 13 2005 Februar og marts 2005 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 13 2005 Februar og marts 2005 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 13 2005 Februar og marts 2005 3. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Aktivitetskalender Side 14 Portræt af en Aasum-virksomhed Side

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Indhold i dette nummer: Sognebladet Side 3 Meddelelser fra kirken Side 5 Aktivitetskalender Side 10 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Portræt af en aasumbo

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 3 Februar og marts 2003 2. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 3 Februar og marts 2003 2. årgang Aasum Sogneblad Nr. 3 Februar og marts 2003 2. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Middelalderstemning i kirken Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 14 2005 April og maj 2005 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 14 2005 April og maj 2005 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 14 2005 April og maj 2005 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Det gamle træ Side 13 Aktivitetskalender Side 16 Åsum Bylaug Side 20 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum sang Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Læserbrev

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere