ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%"

Transkript

1 Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8%

2 Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i 217, 216 og 214. Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for 217. Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 218 sammenlignes med 1.B s resultater fra 217. Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 Elevtrivselsmålingen 218 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 2 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 5% et Meget tit, 4% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 1%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4,3,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Historik 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 Elevtrivselsmålingen Resultaterne for indskoling

5 Elevtrivselsmålingen 218 SKOLETRIVSEL 4 Nedenfor fremgår eleverne i indskolingens samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total , -, Social trivsel ,2 -, Faglig trivsel ,9 -, Støtte og inspiration i undervisningen ,7, - Ro og orden ,1,2,2 1 - Lav trivsel Høj trivsel 217

6 Elevtrivselsmålingen 218 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 5 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du glad for dine lærere? 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,5 Er du glad for din klasse? 4,5 Er du glad for din skole? 4,4 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,3 Lærer du noget spændende i skolen? 3,8 Er du god til at løse dine problemer? 3,7 Er timerne kedelige? 3,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,1 Er toiletterne på skolen rene? 2,

7 Elevtrivselsmålingen 218 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 6 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?,2 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?,2 Er toiletterne på skolen rene?,2 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? Har du ondt i maven, når du er i skole? Er du glad for din skole? - Er du god til at løse dine problemer? - Kan du lide pauserne i skolen? - Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? -,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? -,

8 Elevtrivselsmålingen 218 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 7 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?,2 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?,2 Har du ondt i hovedet, når du er i skole?,2 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? Er du glad for din klasse? Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? - Er toiletterne på skolen rene? -,2 Kan du lide pauserne i skolen? -,2 Lærer du noget spændende i skolen? -,2 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? -,

9 Elevtrivselsmålingen 218 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 8 Er du glad for din skole? ,4 -, Er du glad for din klasse? ,5 - Kan du lide pauserne i skolen? ,2 - -,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? , -,3 - Nej Ja, lidt Ja, meget 217 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? ,3, Ja, meget Ja, lidt Nej 217

10 Elevtrivselsmålingen 218 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 9 Føler du dig alene i skolen? ,2, Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? ,1,2,2 Ja, tit Ja, nogle gange Nej 217 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? ,1 -,2, Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste 217

11 Elevtrivselsmålingen 218 FAGLIG TRIVSEL 1 Er du god til at løse dine problemer? ,7 -, Kan du koncentrere dig i timerne? ,1,, Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste 217

12 Elevtrivselsmålingen 218 STØTTE OG INSPIRATION I 11 UNDERVISNINGEN Er du glad for dine lærere? ,7, Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? ,5,, Lærer du noget spændende i skolen? ,8 - -,2 Nej Ja, lidt Ja, meget 217 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? ,1 -,2 Nej Ja, nogle gange Ja, tit 217 Er timerne kedelige? ,5,, Ja, tit Ja, nogle gange Nej 217

13 Elevtrivselsmålingen 218 RO OG ORDEN 12 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? ,1,2,2 Ja, tit Ja, nogle gange Nej 217

14 Elevtrivselsmålingen 218 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 13 SKOLETRIVSEL Har du ondt i maven, når du er i skole? ,1, Har du ondt i hovedet, når du er i skole? ,2,2 Ja, tit Ja, nogle gange Nej 217 Er jeres klasselokale rart at være i? ,3, Nej Ja, lidt Ja, meget 217 Er toiletterne på skolen rene? ,,2 -,2 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste 217

15 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 14 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? ,3,4 -,2 Træt Midt imellem Frisk og vågen 217 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? ,7,, Spiser du frokost hver dag i skolen? ,8,, Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? ,3,3 - Nej Ja 217

16 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 15 Hvordan er du kommet i skole i dag? Jeg er gået 89 26% 3 Jeg er løbet 3 1% Jeg er cyklet 74 22% Jeg er løbet på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter 8 2% Jeg er blevet kørt i bil % 2 Jeg er kørt i skolebus eller taxa 4 1% -3 Jeg har taget bussen 8 2% Jeg er blevet kørt på ladcykel eller i cykeltrailer 3 1%

17 Elevtrivselsmålingen 218 ANDRE SPØRGSMÅL 16 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9,, Nej Ja 217 Hvad synes du om din SFO? ,2 - - Ikke glad Glad Meget glad 217

18 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 17 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Social trivsel 4,4 4, 4,3 4,2 4,2 Er du glad for din skole? 4,8 4,1 4,5 4,2 4,4 Er du glad for din klasse? 4,7 4,3 4,6 4,3 4,5 Føler du dig alene i skolen? 4,3 3,9 4,1 4,3 4,2 Kan du lide pauserne i skolen? 4,3 3,9 4,3 4,3 4,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,3 3,8 4,2 3,8 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,4 3,6 4,1 4,1 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 4, 3,7 4,2 4,2 4,1 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 Faglig trivsel 3,9 3,7 4, 3,9 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,5 3,4 3,9 3,7 3,7 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,2 3,9 4,1 4, 4,1 Støtte og inspiration i undervisningen 4,1 3,7 3,7 3,5 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,8 4,7 4,8 4,5 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,7 4,5 4,6 4,3 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,6 1,9 1,9 1,9 2,1 Er timerne kedelige? 4, 3,4 3,3 3,4 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 4,2 3,8 3,9 3,6 3,8 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4, 4,2 3,9 4,2 4,1 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,3 3,8 4, 4,1 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

19 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 18 Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,6 4,1 3,9 4, 4,2 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,7 4,2 4,2 4,2 4,3 Er toiletterne på skolen rene? 2,5 1,9 2, 1,9 2, Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,8 4,8 4,6 4,6 4,7 Spiser du frokost hver dag i skolen? 5, 4,7 4,8 4,7 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,3 4,2 4, 4,6 4,3 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5, 4,8 5, 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

20 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 19 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,3 4,2 4,2 Er du glad for din skole? 4,3 4,5 4,4 Er du glad for din klasse? 4,5 4,4 4,5 Føler du dig alene i skolen? 4,3 4,1 4,2 Kan du lide pauserne i skolen? 4,3 4,1 4,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,1 4, 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,1 4,1 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 4,1 4, 4,1 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,6 4, 4,3 Faglig trivsel 3,7 4, 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,5 3,8 3,7 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 4,2 4,1 Støtte og inspiration i undervisningen 3,6 3,8 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,5 4,9 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,4 4,6 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,2 2, 2,1 Er timerne kedelige? 3,4 3,7 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 3,7 3,9 3,8 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,1 4, 4,1 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,2 3,9 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

21 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 2 Køn Dreng Pige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,3 4, 4,2 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,3 4,4 4,3 Er toiletterne på skolen rene? 1,9 2,2 2, Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,3 3,3 3,3 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,8 4,6 4,7 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,8 4,8 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,4 4,2 4,3 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,2 4,1 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

22 Elevtrivselsmålingen Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

23 Elevtrivselsmålingen 218 SKOLETRIVSEL 22 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,8, Social trivsel ,2 Faglig trivsel ,8,, Støtte og inspiration i undervisningen ,3, Ro og orden ,9 1 - Lav trivsel Høj trivsel 217

24 Elevtrivselsmålingen 218 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 23 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,5 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,4 Er du glad for din klasse? 4,3 Er undervisningen spændende? 3,1 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,8 Er undervisningen kedelig? 2,8 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,7 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,

25 Elevtrivselsmålingen 218 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 24 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Jeg kan godt lide pauserne i skolen.,2 Føler du dig ensom?,2 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.,2 Jeg synes godt om udeområderne på min skole.,2 Er du bange for at blive til grin i skolen? Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. - Er undervisningen spændende? - Er undervisningen kedelig? - Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? -,

26 Elevtrivselsmålingen 218 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 25 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?,2 Er du glad for din klasse?,2 Møder dine lærere præcist til undervisningen?,2 Jeg kan godt lide pauserne i skolen.,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.,2 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? - Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. -,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. -,

27 Elevtrivselsmålingen 218 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 26 Er du glad for din skole? ,2,2 Er du glad for din klasse? ,3,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 Føler du dig ensom? ,3,2 Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7, Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 217 Er du bange for at blive til grin i skolen? ,8 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig 217

28 Elevtrivselsmålingen 218 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 27 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,1 Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid 217 Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,5,2,2 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217

29 Elevtrivselsmålingen 218 FAGLIG TRIVSEL (1/2) 28 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,8, Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? ,1 Kan du koncentrere dig i timerne? ,9, Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,5 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,9, Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,7 -,2 - Under middel Middel Gode Virkelig gode 217

30 Elevtrivselsmålingen 218 FAGLIG TRIVSEL (2/2) 29 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen ,, Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 -, Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217

31 Elevtrivselsmålingen 218 STØTTE OG INSPIRATION I 3 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,7,2 Er undervisningen spændende? ,1 -, Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,8,, Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 Er undervisningen kedelig? ,8 -, Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 217 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,3, Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,9, Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen ,2,,2 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217

32 Elevtrivselsmålingen 218 RO OG ORDEN 31 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,4,, Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,8,2 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,4 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,9 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217

33 Elevtrivselsmålingen 218 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 32 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,2, Jeg er god til at arbejde sammen med andre , Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,9,2 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,5,, Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217

34 Elevtrivselsmålingen 218 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 33 SKOLETRIVSEL Hvor tit har du ondt i maven? ,8, Hvor tit har du ondt i hovedet? ,5, Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? ,8,, Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 217 Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,6,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,2, -,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene ,7 -,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217

35 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 34 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere 67 14% timer om ugen % timer om ugen % -3 2 Ca. 1 time om ugen 72 15% -8 Ca. en halv time om ugen 27 6% -2 Ingen 19 4% 217

36 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 35 Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag 72 15% gange om ugen % gange om ugen % 1 En gang om ugen 53 11% -2 En gang om måneden 1 2% Mindre end en gang om måneden 2 % Aldrig 1 2% 217

37 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 36 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere 14 22% timer om ugen % timer om ugen % 1 2 Ca. 1 time om ugen 32 7% -5-2 Ca. en halv time om ugen 1 2% -2 Ingen 13 3%

38 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 37 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen % dage om ugen 45 9% 2-3 dage om ugen 25 5% -2-2 dag om ugen 3 6% Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 43 88% 11 Jeg køber mad på skolen 26 5% Jeg køber mad uden for skolen 18 4% Jeg spiser ikke frokost 12 2%

39 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 38 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere % -2 1 Kl % -4 Kl % 1 Kl % Kl % 2 Kl % 1 Kl.. 1 2% 1 Kl % 1 Kl % Kl % Kl. 2. eller senere 6 1% 217

40 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 39 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl. 5. eller tidligere 6 1% 1 Kl % Kl % 1-3 Kl % 1 5 Kl % -2 1 Kl % -2 Kl. 8 eller senere 2 % 217

41 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 4 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,8, Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? ,6,2, Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen 217 Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

42 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 41 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går 68 26% -3 Jeg løber % Jeg cykler (ikke elcykel) 14 53% 13 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 6 2% Jeg cykler på elcykel 3 1% 1 Jeg bliver kørt i bil 28 11% -3 Jeg kører med skolebus eller taxa % -4 Jeg tager bussen 17 6% Jeg tager toget % Jeg bliver kørt på ladcykel eller i cykeltrailer % Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn på mellemtrin.

43 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 42 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går 75 34% -3 Jeg løber 2 1% Jeg cykler (ikke elcykel) 93 42% 11 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 1 % Jeg cykler på elcykel % Jeg bliver kørt i bil 14 6% -5 Jeg kører med skolebus eller taxa % -3 Jeg tager bussen 37 17% 2 Jeg tager toget % Jeg kører på knallert/scooter % Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn i udskoling.

44 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 43 Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? Jeg ryger ikke 199 9% -2 3 Sjældnere end hver uge 1 5% 2-2 Ikke hver dag, men hver uge 6 3% 1 Hver dag 5 2% 217 Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling.

45 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 44 Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Jeg har aldrig drukket alkohol % 9 11 år eller yngre 13 6% år 9 4% år 26 12% år 38 17% 3 15 år 17 8% 4 16 år eller ældre 2 1% 217 Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling.

46 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 45 Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 65 65% 17 Ja, en gang 12 12% -2 Ja, 2-3 gange 5 5% -9 Ja, 4 gange 4 4% -6 Ja, mere end 1 gange 14 14% Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling, som har et andet end "Jeg har aldrig drukket alkohol" til spørgsmålet på forrige side.

47 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 46 Har du nogensinde prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? Ja 8 4% -2 Nej 21 96% 2 Tænk tilbage på de sidste 3 dage. Hvor mange gange har du røget hash, marihuana, pot eller skunk? Ingen 4 5% gange 3 38% gange % gange % -4 1 gange eller flere 1 13% 2 Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling. Spørgsmålet nederst på denne side er kun stilet til de elever, som har et "Ja" til det øverste spørgsmål på siden.

48 Elevtrivselsmålingen 218 SUNDHEDSADFÆRD 47 Har du nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash f.eks. amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lignende? Nej 219 1% 1 Ja, 1 gang 1 % Ja, flere gange % Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling.

49 Elevtrivselsmålingen 218 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 48 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,9,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt ,2, Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 -, Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217

50 Elevtrivselsmålingen 218 VITALISERING 49 Er du glad for din skole? ,2,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7, Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 217 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 -, Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9,, Nej Ja 217

51 Elevtrivselsmålingen 218 SELVVÆRD 5 Jeg er god nok, som jeg er ,2 -, Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 217

52 Elevtrivselsmålingen 218 LIVSTILFREDSHED 51 Her er en linje med prikker fra til 1. Prik betyder det værst mulige liv for dig, og prik 1 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? - Dårligst mulig 1 % 1 1 % 2 3 1% 3 3 1% % % % % % % Bedst mulig 63 13%

53 Elevtrivselsmålingen 218 LIVSTILFREDSHED 52 63) Hvor på linjen synes du selv, at du er for tiden? 479 7,8, Hvad handler det om, når du er (x) ved spørgsmålet om, hvordan du synes dit liv er? Det handler om noget hjemme 12 36% -3 Det handler om noget i skolen 17 52% -3 Det handler om noget i fritiden 7 21% -2 Det handler om noget andet 11 33% -3 Note: Spørgsmålet "Hvad handler det om, når du er (x) ved spørgsmålet om, hvordan du synes dit liv er?" stilles kun til elever, som har et -5 på spørgsmålet om livstilfredshed.

54 Elevtrivselsmålingen 218 SEKSUEL SUNDHED 53 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? ,4, Nej Ja Har du viden om krop, køn og seksualitet? ,9 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? ,6 Nej Ja Note: Spørgsmålet "Har du viden om forandring i puberteten?" er kun stillet til elever på mellemtrin. Endvidere er spørgsmålene "Har du viden om krop, køn og seksualitet?" samt "...prævention mod seksuelle sygdomme" kun stillet til elever i udskolingen.

55 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 54 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Social trivsel 4,4 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 Er du glad for din skole? 4,3 4,2 4,3 4,1 4, 4,1 4,2 Er du glad for din klasse? 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 Føler du dig ensom? 4,3 4,2 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,5 4,4 4,7 4,8 4,7 4,9 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 4, 3,4 3,9 3,9 3,7 4, 3,8 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,3 4, 4,2 3,9 4, 4,2 4,1 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,4 4, 4,2 4,1 3,9 4,1 4,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,5 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,3 4, 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 Faglig trivsel 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4, 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4, 3,9 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 3,9 4,1 3,8 3,8 3,6 3,9 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,5 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,5 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 4, 4,1 3,9 3,8 3,5 3,8 3,9 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

56 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 55 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,9 3,8 4, 4, 4, 4,1 4, Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,6 3,7 4, 4,1 3,9 3,8 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,4 3,3 3,5 3,3 2,9 3,1 3,3 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,9 2,7 2,9 2,8 2,4 2,7 2,7 Er undervisningen spændende? 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 3, 3,1 Er undervisningen kedelig? 3, 3, 3, 2,8 2,5 2,7 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4, 4, 4, 3,9 3,5 3,4 3,8 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,3 3,3 3,5 3,3 3, 3,1 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 4,2 3,9 4,1 3,9 3,6 3,6 3,9 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,5 3,1 3,5 3,1 2,6 3,1 3,2 Ro og orden 3,9 3,8 4, 4, 3,8 4,1 3,9 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,6 3,2 3,5 3,4 3,2 3,8 3,4 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,8 3,8 4, 4,1 3,6 3,9 3,8 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,2 4,3 4,5 4,6 4,3 4,5 4,4 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,9 3,8 3,9 4,1 4, 4, 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,9 3,9 4, 4,1 4, 3,9 4, Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3,7 3,9 3,8 4,1 4, 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

57 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 56 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,9 3,8 3,9 3,9 3,7 3,6 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,7 3,4 3,7 3,5 3,2 3,3 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,9 2,6 3, 2,8 2,7 2,9 2,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,3 3,3 3,7 3,7 3,5 3,6 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 4,1 3,8 3,8 3, 3,1 3,3 3,6 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,7 3,6 3,6 2,7 2,4 2,9 3,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,8 1,8 1,8 1,5 1,7 1,7 1,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 2,8 2,7 2,9 2,5 2,2 2,3 2,6 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 4,1 3,8 4,1 3,9 3,7 3,7 3,9 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 5, 4,8 4,9 4,9 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,5 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,8 4,8 4,9 4,9 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 4,6 4,5 4,8 4,6 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 3,8 4,5 4,7 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

58 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 57 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,2 4,2 4,2 Er du glad for din skole? 4,1 4,2 4,2 Er du glad for din klasse? 4,3 4,3 4,3 Føler du dig ensom? 4,4 4,2 4,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,6 4,7 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,8 3,7 3,8 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,1 4, 4,1 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,1 4,1 4,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,5 4,4 4,5 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,2 4,2 4,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,1 4,1 4,1 Faglig trivsel 3,8 3,9 3,8 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,8 3,9 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4, 4,1 4,1 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,8 3,9 3,9 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,4 3,5 3,5 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,8 3,9 3,9 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,6 3,8 3,7 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

59 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 58 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,9 4, 4, Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,8 3,9 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,3 3,3 3,3 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,8 2,7 2,7 Er undervisningen spændende? 3,1 3,2 3,1 Er undervisningen kedelig? 2,8 2,8 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,8 3,8 3,8 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,2 3,3 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,9 3,9 3,9 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,2 3,2 3,2 Ro og orden 3,9 3,9 3,9 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,4 3,4 3,4 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,8 3,8 3,8 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 4,4 4,4 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 4, 3,9 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4, 4,4 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,9 4,1 4, Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3,9 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

60 Elevtrivselsmålingen 218 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 59 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,9 3,7 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,7 3,3 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,7 4,9 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,8 2,8 2,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,5 3,5 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,6 3,5 3,6 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,3 3,1 3,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,7 1,8 1,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,9 3,7 3,8 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 2,6 2,6 2,6 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4, 4,3 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,9 3,9 3,9 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,8 5, 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,3 4,2 4,2 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,9 4,9 4,9 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 4,6 4,7 4,6 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,2 4,5 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5% beelser: 2.535 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% beelser: 327 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0- i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE...

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE... Trivselsmåling 2015 Indhold INDLEDNING... 4 Nationalt... 4 Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE.... 4 PÅ 0.-3. KLASSER VISER TO AF SPØRGSMÅLENE

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18. q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? Virkelig gode Skole 4- Klassetrin Klasse 2% 27% 45% 44% 17% 43% 45% 44% 42% 67% 23% 22% % 10% 11% 4% 4% 2% 4% 6% 267447 13310 468 71 18 3% 40% 51%

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21. N= 2 Skole 4-9 29% 28% 8% 43% 45% 5% q. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget.

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget. Undervisningsmiljøvurdering 2016 0-3 klasse. 55% har deltaget. 1. Jeg er en: Dreng 19 svar 44% Pige 24 svar 56% 2. Er du glad for din skole? Ja, meget 27 svar 63% Ja, lidt 16 svar 37% Nej 0 svar 0% 3.

Læs mere

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2017/2018 Svarprocent: 52,9%

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2017/2018 Svarprocent: 52,9% Klubtrivsel beelser: 4.866 KLUBTRIVSELSMÅLINGEN /2018 Svarprocent: 52,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I november og december gennemførte en klubtrivselsmåling blandt elever og unge tilmeldt kommunens fritidsklubber

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Horsens Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse Trivselsundersøgelse 2015 - Fjerde til niende klasse Svarfordeling angivet i procent af totale antal besvarelser. Folkeskoler og specialskoler i Holbæk sammenlignet med landsgennemsnit. Svar afgivet i

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem 15 Sjældent 1 Sjældent 5 Aldrig 0 Aldrig 0 Jeg ønsker

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen Trivselsmåling 2015 4-9 klasse Afd. - Rønneskolen 1. Er du glad for din skole? 5 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 2. Er du glad for din klasse? 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 1 Trivselsmåling 2015 4-9 klasse

Læs mere

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Marts 2019 Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Bilag C.2: Spørgeskema til elever

Bilag C.2: Spørgeskema til elever Bilag C.2: Spørgeskema til elever VELKOMMEN TIL TRIVSELSMÅLING I SKOLEN! Du skal nu i gang med at besvare nogle spørgsmål om, hvordan du har det i skolen. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar.

Læs mere

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø December 2018 02 I Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling 2018 ------------------------------------------

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Sejs Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Bryrup Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere